Az érzelmi, értelmi és spirituális nevelés szükségessége és módja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érzelmi, értelmi és spirituális nevelés szükségessége és módja"

Átírás

1 Bagdy Emőke Az érzelmi, értelmi és spirituális nevelés szükségessége és módja Tisztelettel és szeretettel köszöntelek Benneteket. Köszöntöm Önöket, és köszönöm a meghívást. Gondolatmenetem kezdetben kissé filozofikusnak tűnik, mert a szociálpszichológia olyan tételével indítanék, amely filozófiai magaslatokba tör. Azt mondja, hogy két nagy erő működik a világegyetemben, ez a szeretet és a hatalom. A szeretet és hatalom úgy érvényesül, hogy minden szinten látható az univerzumban ezek leképeződése. Ha a hatalmi erő a szeretettől, az ember iránti empátiától nincs áthatva, akkor emberellenes irányba törhet, akár világpusztító is lehet. Ha pedig a szeretet-erő, a kiáradó emóció nem kapja meg a másik oldalról a maga szabályozó erejét, a keretekbe szorított, illetve beterelt folyosóját, hogy merre, hogyan szeressen, akkor abból Mérei Ferencet idézve mézmocsár lesz. Nézzük meg, vajon a szeretet és hatalom, a masculin és feminin principium hogyan létezik a mi emberi valóságunkban. Az agyunkban két féltekénk van. Egy masculin, ez a bal agyfélteke, és egy feminin, ez a női, az emocionális félteke. A kettőnek a szövetségéből jöhet ki csak lelki egyensúly és megfelelő működés. Ha a kettő nem megfelelő összhangban működik, hiszen a corpus callosumon, a kérgestesten keresztül egymással állandó kommunikációban áll, ha tehát az agyunkban a férfi és női principiumok nem megfelelő összhangban működnek, akkor abból kártékony következmények lehetnek.pl. nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, másképpen szólva nem tudja az értelem, hogy mit művel az érzelem és viszont. Minden kultúrának megvan a maga masculin vagy feminin arculata. Fogyasztó kultúrában élünk, ez az jelenti, hogy a hatalmi erőnek primátust adunk az érzelmi erővel szemben. Vagyis a bal agyfélteke szerzett uralmat az érzelmi-feminin erőkkel szemben. Tragédiánk, hogy ezt a fajta hatalmat a konzumkultura nem korlátozza, így nem hatja át eléggé a szeretet, az irgalom, a szánalom és az érzelem. Ezért úgy nyilvánul meg a világban ez a bal agyféltekés, racionális hatalom, mint egy vak erő. Nem néz semmi mást, csak a saját érdekeit, saját javait keresi. Mi hozta ezt létre? Az a globalizáció és fogyasztói kultúra, aminek érték- központjába a mammon, a pénz került. Ezért a matéria mindenfajta szellemivel, spirituálissal, az ember abszolút lényegét alkotó nembeli sajátosságaival szemben, azokat legyőzve diadalmaskodott. Ezzel egy olyan kultúra állt elő, amely akár önmagát is pusztulásra ítélheti. Hadd fejtsem ki, hogy miről is van szó. Azt állítottam, hogy korunk fogyasztói kultúrája emberellenes, életellenes, érzelemellenes. Mivel tudom bizonyítani? Ha vásárolunk, azt mondják például a reklámok, hogy vedd meg, mert megérdemled, vásárolj csak magadnak, legyen neked jó, stb. Mi bevesszük, megesszük, hagyjuk, hogy hassanak ránk a hirdetések, vásárolunk. S amikor valamit megveszünk, akkor rögtön figyelmeztetnek minket, hogy majd lesz egy újabb, és azért nehogy kijavítsd a régit. Ne javítsd, hanem csak vegyél másikat! A tárgyiasult, eldologiasodott, matéria központú kultúrából alattomosan, mentális fertőzésként terjed át a személyi kapcsolatokra egy másfajta gondolkodásmód. Azt sugallja, hogy ne kötődj, légy független, légy szabad, valósítsd meg önmagad. S hát természetesen, ha a kapcsolatban valami elromlik, hát dobd el, van másik. S ami a tárgyi kultúrában érvényes, az érvényes a személyi kapcsolatokra, és így egy mentális fertőzöttség állapota harapózik el a világban. Nem akarok már magasabb dimenziókban maradni filozofikus szinteken, hanem mi pedagógusok tegyük fel magunknak a kérdést, mi is a feladatunk ebben az eldologiasodott világban? Szembe kell néznünk magunkkal, hogy mit is teszünk: oktatunk, képezünk, tanítunk, vagy nevelünk. Mit tesz az oktatás? Okosít, ismereteket táplál be, ismereteket, amelyeket a hideg memória, a hypocampus, bal agyfélteke gyönyörűen beültet. S akkor - hadd használjam ezt a metaforát - az ismeretek, mint a gyertyák, a maguk kis lángocskáival égnek. Igen, de ugyanakkor tudjuk, hogy millió 1

2 gyertya fénye se ér föl a fáklyáéhoz, ahhoz a felfokozó ismerethez, amelyet gnózisnak nevezhetünk, amely maga a tudás. A tudás az felelősségteli ismeret a világról, amit emóciók hatnak át. Tudok valamit. Miért tudom? Hogy saját életemet és a másik életét valahogyan egy centiméterrel is előbbre vigyem általa. Hogy szolgálni tudjam azzal az ismerettel, amit én megtanultam. Szolgálni tudjam az életet, az élet továbbvitelét. S itt rögtön jönnek olyan tényezők, amelyekhez múlhatatlanul fontos, hogy a jobb agyfélteke, az emocionális tudat, az érzelmi folyamatokért felelős tudatunk teljes erejével bekapcsolódhasson. S hogy úgy tudjon hatni és szabályozni, hogy ezt a bizonyos hatalmi tudatot, ezt a másik erőt valahogyan össze tudja fogni, és az ember hasznára célirányosan tudja berendezni a világban. Itt aztán már olyan fogalmak következnek, mint elköteleződés, a tudásnak a felelőssége. Tudásom világra való hatásával számolnom kell. Említhetném még a morális tényezőket, a felelősségvállalást, a következményvállalást. S ezek mind-mind az emocionális tudatnak a lehetőségei és munkamódjai is. Hiszen minden, ami motiváció, érzelem, a másik emberrel való kapcsolatnak bármilyen kötődési szála, csak a jobb agyféltekei folyamatok által virágzik ki, s csak ez által válik a mi ismeretszerző tudatunk olyan, érzelemtől áthatott tudattá, amiből azután igazi cselekvő erő válik. Bal agyféltekés kultúrában élünk. S mit mond a mi pedagógiánk? A megújító programok mindig valamilyen módon új és új feladatok, programok elé állítanak bennünket. Lényegében fundamentális változást nem hoznak, mert le vagyunk maradva a világ gyors fejlődésétől, miközben az ismereteket táplálgatjuk a fejbe. S miközben ezt kérjük számon, már rég nem ez volna a feladat, mert nem ismereteket kell bejuttatni az agyakba, hanem mit? A rengeteg ismeret elrendezésének, a belső bizonytalanság és tájékozatlanság megszüntetésének azt a módját, hogyan lásd a világot, szemléld, keresd, rakd össze az ismereteket, találd meg, hogyan tudod szintetizálni, hogy tudsz tervezni, hogyan tudod cselekvő módon fölhasználni ezt a tudást. A gyerekek az internet segítségével már egyszerűen fel tudják kutatni az ismereteket. Most már egy másfajta feladatunk van: úgy megtanítani a gyerekeinket gondolkodni, hogy az összeszedett és összeszedhető ismereteket úgy rendezzék el a világban, hogy azok hasznos cselekvőerővé váljanak. Ma még nem azok. Nem lesznek azok, még akkor sem, ha a tájékozódásra megtanítjuk, mert egy individualista világ, a fogyasztói kultúra célja érdekében fognak fölhasználásra kerülni. Közös gondolkodásunkat folytassuk annak a kérdésnek a tisztázásával, hogyan kapjuk mi az iskolába a gyerekeket. Ha itt óvónők is ülnek, bizonyára megerősítenek engem abban, amit számos óvodapedagógustól hallottam, amit tapasztalok is, és Kreps már 1972-ben leírta. Ha egy gyermek az óvodában agresszív, akkor nagy valószínűséggel felnőttként is az lesz. Az óvodások már olyan alapvető magatartásmintákkal kerülnek be az első közösségekbe, amelyeket a szocializáció primer fészkéből, a családból hoznak magukkal. S ekkor felmerül a felelősség kérdése, mi mit csinálunk? Mit is csinálunk? Azt mondtam: oktatunk. Állítom, fontosak az ismeretek, de mértékkel és módjával. Vallom, hogy képezni is kell! Mit jelent a képzés? Benne van a kép szógyök. Mi az, ami képes képalkotásra? A jobb agyfélteke, a mi emocionális tudatunk. S a forró memória is itt van a jobb agyféltekében. Az, hogy valami neked fontos, min múlik? Nem azon, hogy benn van a tudás a fejedben, hanem azon, hogy milyen motivációk fűtik át. Egy példán át világítanám meg: van erkölcsösség és erkölcsiség. Az erkölcsiség a szabályokról való tudás: a ne lopj, ne csalj, ne verd át a másikat, stb. Tehát ezt többnyire tudjuk. Mi az erkölcsösség? Az a fajta magatartás, amelyet már áthat az emocionális hatás, a motiváció, az érzelmi tudat, a forró memóriának az a hatása, hogy az adott embert úgy tudjam tekinteni, hogy ha én volnék abban a helyzetben, mi történne, hogyha ezt és ezt tenném vele? Vagyis az erkölcsösség, a cselekvő, az erkölcsi tudatból származó, annak megfelelő magatartás, és ez az emocionális tudat szintjén dől el. Oktatni lehet tehát pl. erkölcsiségre, de ahhoz, hogy erkölcsös legyen valaki, rá kell képezni, képessé kell tenni, azaz ilyen viselkedésre mintát mutatva meg kell tanítani őt erre. Mind tudjuk, akik itt ülünk, hogy szeretni, örülni, ragaszkodni, felelősséget vállalni, kötődni édesanyánktól tanulunk, az érzések zsigeri alapjait az anyatejjel szívjuk magunkba. A legalapvetőbb érzelmi cselekvési sémák, pl. hogy a karom ki tud nyúlni ölelésre, hogy valakit magamhoz tudok ölelni, beépülnek a sejtjeink memóriájába. Olyan mélyen tudjuk, hogy automatikusan tesszük. 2

3 Miért olyan fontos a jobb agyféltekés ismeret? Miért jelentős, hogy mi gondozzuk az emocionális tudatot? Azért mert az érzelmi tudatban, az amigdala agyi magban van a forrómemória. Minden emocionális esemény, ami velem történt, bánat, kellemes érzés, öröm stb., lemintázódik. Mind-mind be van ültetve, ráadásul sejt szinten is minden sejtem tud erről. S lehet, hogy a bal agyfélteke, ez a gőgös, tudatos tudat nem tud elég jól mindarról, ami a forró memóriában van, s azt hiszi, maga dönt a viselkedésről, pedig azt mégis az érzelmi agy határozza meg, miképpen gondolkodjunk, hogyan viselkedjünk. Akinél nem épült ki az alapvető emocionális kötődés, az már eleve kötődésben sérült lényként növekszik felnőtté. Ekképp pl. beszélhet a szeretetről, de nem képes szeretet-adó viselkedésre. Menjünk tovább saját pedagógiai munkánk irányába! Eddig szót ejtettünk az oktatásról, az ismeretátadásról és a képzésről, ami azt jelenti, hogy képessé tétel valamire. Szükséges, hogy konkrétan, érzékletesen, szemléletesen hozzuk közel a valóság konkrét dolgait. Érzékeltessük, mit hogyan kell tenni, hogyan kell viselkedni, hogyan viszonyulunk egymáshoz, stb. Az emocionális tudat és az érzelmi intelligencia ilyen kiművelése képes példát mutatni, mintát adni a gyermeknek. Ezért voltaképpen az a nevelés, amit mi érzelmi nevelésnek nevezünk, ami megalapozza a szociális intelligenciát is, azon múlik, hogy az alapvető érzelmi sémák mennyire gazdagok, és mennyire szabályozhatók szociális közegben. A tanítás az oktatáshoz és képzéshez viszonyítva már nagyon átfogó fogalom. Miért? Mert a tanításban nélkülözhetetlen a tanítómester, valaki, akivel sajátos érzelmi viszonyban vagyunk. S már ott is vagyunk, hogy tanítani azt lehet, akivel megfelelő az érzelmi kapcsolatunk. Aki respektál, szeret, elismer, felnéz ránk, és ez volna az az alaphelyzet, ami a természetes a felnövekedésben. Manapság óriási racionális buzgalmunkban nem fogalakozunk az érzelmi neveléssel, s hagyjuk, hogy a gyerek az csinálja, ami neki jó. A gyereknek azonban ez nem jó. Azaz nem ez a jó. Mert a szabályozás nem akadály csupán, hanem határ. És a gyerek tudja ennek a határnak nekimehetek, ezzel opponálhatok, szembekerülhetek, mégis megtanulom, hogy ott a határ. És a továbbiakban nem szorong azon, hogy hol lesz a határ, meddig mehet, mit csinálhat? Ilyen a drogos fiatalok kétségbeesett üzenete, hogy állítson már meg valaki! Meddig lehet menni? A végtelenségbe lehet menni? Könnyen belátható, hogy mennyire fontos a szabályozás. A parttalan szabadság engedése egy fundamentális hibája nevelésünknek, nevelési irányzatunk elhibázottságának, de egész létezésünk filozófiájának is olyan sebződése, aminek súlyos következményei vannak. A bal félteként a férfi (apa) agy, a jobb pedig a női (anyai) agy. A jobb féltekének az a dolga, mint egy anyukának, ez az anyuka-tudatunk. Az a dolga, hogy törődjön a gyermekkel, azaz magával a testtel, a testi folyamatokkal. Nyelvi kapcsolata a testhez kizárólag a jobb agyféltekének van. Hiába nyugtatod a bal agyféltekét, hogyha feszül a gyomrod idegességedben. Fütyül rád a szervezeted, tovább szorongsz. Miért? Mert nem tud a szorongás a racionális tudattal eléggé kapcsolatba kerülni. Kizárólag az anyuka-aggyal. Az anyuka-agynak egész más a logikája, más a nyelve. S szeretném megkérdezni, hogy hogyan dolgozzunk mi a jobb agyféltekével, amikor oly döntő, hogy szépen ki legyen fejlesztve. Hiszen mindannyiunk célja, hogy ne legyünk torzói egy hatalmas racionális tudat és egy törpe érzelmi tudat együttesének. Mind a kettőt egyenlően kell fejleszteni. Hogyan csináld, amikor nem is ismered a nyelvét! Analógiás gondolkodással, ami egész más, mint ahogyan eddig gondolkodtál. A jobb agyfélteke a művészetek nyelvén fejezi ki magát. Hogyan? Az érzékszervi csatornák segítségével! Látás, hallás, szaglás, íz-érzés, motoros mozgás. Ha a valóságban konkrét, érzékletes, szemléletes módon akarok megjeleníteni a bármit, akkor látni, hallani, tapintani, szagolni, ízt érezni, mozgatni, azaz minden valóságcsatorna élményét biztosítani kell. Hogyan biztosítsuk ezt? Mi módon gondolkodik a jobb agyfélteke? Nincs időfogalma. A jobb agyfélteke absztrahál? Sűrítéssel. A jobb agyfélteke analógiás gondolkodásának a sűrítménye a szimbólum. Hasonló jelentésű képek egymásra rakódása. Úgy gondold el, hogy ez a mi jobb agyféltekénk éjszaka egy szemernyit sem alszik. Állandóan dolgozik, míg a bal agyfélteke, a professzor agyunk alszik. Mit tesz a jobb félteke? Rendet csinál. Hogy csinál rendet? Úgy, hogy a feszültségeket, amelyeket átélünk egész nap, a testből összeszedi, képbe átteszi. Álmodunk valami olyat, amire azt mondja okoskodó agyunk, a bal agyfélteke, hogy hülyeségeket álmodtam, s valójában nem is ez történik, hanem a legbölcsebb analógiás szerkesztéssel, vagyis az érzelmi megfeleltetés törvényével az álomképben kifejezésre jut a 3

4 feszültség. Mert ha nem tudnánk álmodni, ezek a törvényszerű folyamatok nem zajlanának, akkor az ember megbolondulna. Mindezt miért mondom el nektek? Azért, hogy tudatosan fejleszthessük érzelmi tudatunkat, így éberen, normál tudatállapotban. Tegyük úgy, ahogyan a jobb agyfélteke teszi: képileg kifejez. Legyünk szemléletes beszédűek. A jobb agyfélteke a művészetek féltekéje, hiszen a vizuális csatornának a festőművészet, az auditívnak a zeneművészet, a mozgásnak a tánc feleltethető meg. Most egy olyan gyakorlatot fogunk megcsinálni, amiből egy perc alatt megértjük, hogy hogyan lehet iskolázni a jobb agyféltekét, az emocionális tudatot. Milyen csatornákon fejezi ki magát a jobb agyfélteke? Nem tud beszélni. Nem szavakban mondja el, hanem képben, hangban, mozgásban, illatban és így tovább. Akkor fogjunk bele! Akkor egy testérzést tudnátok nekem mondani, amit az ember kellemetlennek él meg? Amit mindnyájan megélhetünk. A fogfájás. Vagy egy fájdalom maga. No, most akkor nézzük meg, hogy hogyan csinálja a jobb agyfélteke, hogyan tudja kifejezni ezt a fájdalmat. El tudod képzelni, hogy itt a fájdalom megjelenik, és valamilyen alakot és színt ölt? Milyen alakja és milyen színe lehetne? Tippelj! Vörös. Neked vörös. Igen. Mekkora lehetne? Óriás. Akkora óriás, mint, olyan mint Az analógiás gondolkodás vezérgondolata: olyan mint, olyan mintha, olyanszerű, olyanféle. Milyen ez neked? Ezeket a szavak: mihez hasonlít, mire emlékeztet, és milyen még, és mihez hasonló az analógiás gondolkodásnak a nyelvi-kifejezésbeli alapjai. Hát akkor most azt kérdezem, hogy milyen ez a fájdalom? Milyen ez a vörös nagy kiterjedésű? Mondd, hogy mekkora? Mint egy hegy. Tehát egy nagy vörös, mint a hegy, úgy néz ki. Igen. Közel vagy távol van? Nagyon közel. Itt az orrod közelében? Annyira, hogy abszolúte előtted van. És van valamilyen hangja? (Most megyünk a hangcsatornára.) Olyan erős, olyan mély, mint minek van ilyen hangja? Erős, mély, mint (Hát igen, ez az analógia. Keressük a hasonlóságot, keressük, de ti már tudjátok, aki már kitalált ilyet. Hát most közösen építkezünk.) Na mondjatok valamit, hogy mihez hasonlít a hangja? Mint a malomkő. Igen. Ez a súrlódó hang. Hát rendben van. Legyen akkor ez. És van valamilyen mozgása? Milyen legyen a mozgása ennek a hegynek, vörös hegynek, ami ott áll előtted. Mutass már egy ilyen mozdulatot! Ilyen lomha, nehézkes. Hát utánozni is tudjuk, föl tudjuk venni azt a mozdulatot, hogy ilyen lomha, és ilyen nehézkes. És akkor most nézzük meg (jó, nem kóstolgatjuk) -, de milyen íze lehet, mi passzolna hozzá ízben, egy ilyen fájdalomhoz? Olyan keserű, mint az epe. És milyen szaga lehetne? Mint a szúrós. Olyan, mint a? Mi olyan szúrós? Mint a szalmiák vagy ammónia. Rendben. Tehát akkor most már csak egy dolgunk van, hogy megtapintsuk, hogy milyen a hőmérséklete. (Ez az utolsó érzékszervi csatorna.) Milyen lesz? Forró. 4

5 Olyan forró, mint a kemence. És még egy. Ha hozzányúltál, milyen tapintása van. Érdes. Mi olyan érdes még? Mint a dörzspapír. Ezzel befejeztük a gyakorlatot. A jobb agyfélteke építkezett., gondold csak el: reggel felébredsz, és azt mondod, hogy: egy nagy vörös hegyet láttam álmomban, itt volt az orrom előtt, borzasztó hangot adott ki, mint, amikor a malomkövek őrölnek, és közben borzasztó büdös szagot, ammónia szagot eresztett ki magából. stb. Hát így csinálja az álmot az agy, de így tudjuk iskolázni is, amikor például egy érzést átteszünk képbe. Most csak egyetlen ilyen játékos lépést tettünk. Miért ne lehetne, hogy mindazokat, amiket a világról, mint ismereteket tanítunk, behozzuk a saját élményvilágunkba, és megkérjük a gyereket, hogy fejezze ki valahogyan, hogy próbálja lejátszani, megmutatni, mozgásban kifejezni, vagy valamely jobb agyféltekei emocionális tudati folyamatban értésünkre adni? Elfogadjuk, hogy az izmaink akkor lesznek erősek, akkor lesz jó állapot fizikailag, ha edzésre járunk. Miért nem eddzük az emocionális tudatot? A kreatív tudatot miért nem iskolázzuk? Voltam olyan órán, ahol egyszerűen ezzel a megközelítéssel a háromszögeket úgy tanították végig, hogy a szögek helyére beálltak a gyerekek. Egyenlőszárú háromszög: feladatuk volt oda lépni és a kellő helyen megállni. Vagyis bevitték a saját mozgatórendszerébe a gyereknek azt a tudást, amit aztán soha az életbe nem felejt el, mert ez az, ami nemcsak ismeret, hanem olyan, ami élő és közvetlen. Az érzelmi tudatnak ezt a fejlesztését mindenképpen elő kell segíteni, mert ha mozdul az érzelemvilág, az érzelmi fejlődésben új sémák tudnak kialakulni. Hadd mondjak konkrét példát! A magyar irodalom tanításában az egyik, alapvetően kollektívan elhibázott momentum, hogy a verset elmagyarázzuk. Azt akarta mondani a költő, hogy: Arany Jánossal együtt mondom: Akarta a fene! Saját próbám ötödikesekkel a Szeptember végén című vers. Minden fajta kelléket bevittem az órára, krepp papírtól kezdve, színes ceruzákon át, ragasztóig mindent. Azt kértem a gyerekektől, hogy egy valaki, aki szépen tudott olvasni, olvassa fel a verset. Majd az egyes versszakokat megkapták külön-külön a közben kialakított csoportok. Ekkor megkértem őket, hogy próbálják meg kifejezni, hogy mit üzen nekik a mű. Miről akar szólni? Akar-e valamit mondani? Mit akar mondani ez a vers vagy versszak? S egészen döbbenetes, amit a gyerekek megalkottak. Az egyik kis csoport körtáncban, az időmértékes verselés ritmusában táncolta el a verset. A másik csoport egyszerűen ledramatizálta, de fantasztikusan kreatívan, mert játszottak, a játékos tudat meg volt mozdítva, amit óvodáskorban még oly szabadon hagytunk fejlődni. De ezt nem visszük már be az iskola falai közé. Folytatom a gyakorlat elmondását. A harmadik csoport rajzolt. Gyönyörű, közös rajzot csinált. S minderre tudjátok mennyit, kaptak? 15 perc időt, hogy találjanak ki valamit, amivel ki tudják fejezni, hogy mit mond nekik ez a vers. Most mindezt csak azért mondtam el nektek, hogy igenis, mi kreatív módon segíthetünk azon, hogy magát, az oktatás, képzés, tanítás és nevelés folyamatát valahogy emeltebb szintre hozzuk, mert a nevelés nem más, mint a gyerekben lévő lehetőségek kidajkálása, világrahozatala. Növelés, mint azt Karácsony Sándor mondta. Csodák alig vannak. Nem tudom kicserélni a gyermek genetikai szerkezetét. Nem tudok egy extravertált és impulzívabb gyerekből introvertált formálni, hacsak meg nem félemlítem. Tehát nyilván mindenkinek a saját talentumait érdemes kidajkálni. Karácsony Sándorral mondom nektek, azt is, hogy a nevelés az neveden nevezés. Ha én téged, akit nevelek, nem tudlak neveden szólítani, akkor nincs veled személyes viszonyom. A személyes viszony ott kezdődik, hogy van kapcsolatunk. Már Deák Ferenc is megmondta Eötvös Józsefnek, amikor házitanítósodott és elégedetlen volt vele, hogy ez a gyermek nem szeret engem, ezért nem tanul meg tőlem semmit. Összegzésül és tanulságul a következőket mondhatjuk el. Tudjuk, hogy két agyféltekénk van. A feladatunk, hogy tudatosan fejlesszük a bal agyféltekét, hiszen ott van a hidegmemóriánk. Mindig a bal agyféltekénk emlékszik a dolgok nevére. De a dolgok jelentésére, jelentőségére, a forró memóriánk emlékszik majd. Ezt sose felejtsük el! 5

6 Figyeljük meg a természet, a teremtés analógiáit! Masculin és feminin principium, hatalom és szeretet, férfi és nő, bal agyfélteke és jobb agyfélteke. És mi a világész cselvetése? Hegel mondta: A világész cselvetése, hogy a két hatalom egymást kiegészítő módon hozza létre, és dédelgesse, nevelje az új életet. Mert minden az irányba tart, hogy az élet továbbmenjen, mert az élet élni akar. Feladatunk tehát, hogy az izmos bal agyféltekénkhez hozzá edzzük a jobb agyféltekénket. Sok, sok, sok feladattal. Ha a kapcsolat a két agyfélteke között jó, ha jóban van egymással a férfi tudatunk és a női agyunk, akkor már nincs olyan nagy probléma, mert egy különleges elmeműködés állapota áll elő. Erre Zohár és Marsall 2000-ben mutattak rá, és bevezették a spirituális intelligencia fogalmát. A vizsgálataikkal - neuro-fiziológiai vizsgálatok - azt találták, hogy a temporális lebenyben léteznek olyan sejt -szigetcsoportok, amelyek izgatására különleges élmények támadnak bennünk. Kinyílik az univerzum. Olyan, mintha kilépnénk a valóságból. Ezért nevezték el én-kitágításnak. Tehát az énállapotnak egy különleges, élményszerű kitágulása, és egy olyan fajta atmoszférába kerülés, amit egy életre nem felejt el az, aki egy ilyen élmény provokatív helyzetébe bekerül. Amikor felfedezték ezt a sejtcsoportot, kísérletek indultak vele, és végül oda jutottak, hogy ezt a sejtcsoportot elnevezték Isten-központnak, a magasabb intelligencia központjának. Miért? Mert kinyitja a létezéstudatot. Hová? Egy olyanfajta gondolkodás irányába, amely állapotban a két agyfélteke azonos aktivitással működik. Nappal a bal agyfélteke az úr, és csak besegít a jobb agyfélteke. De vannak különleges helyzetek, amikor a két agyféltekén azonos feszültség - neurológiai folyamatokról van szó -, az idegrendszer azonos sejtizzásban, aktivitásban működik, a tökéletes átjárhatóság és béke állapotában, és tüzel ez a bizonyos magasabb intelligencia központ. Mi történik ekkor? Kiszabadulunk egy olyan létállapotba, amikor úgy tudunk rátekinteni az életre, a terveinkre, a saját helyzetünkre, a saját problémáinkra, mintha kívülről, magasról tekintenénk le. Ebben a kibővült, módosult tudatállapotban az a lényeg, hogy olyan világlátással, bölcsességgel tud működni agyrendszerünk, amelynek kinyitására és iskolázására mód felett nagy szükség lenne. Fontos lenne, hogy kilépjünk saját, személyes világunk kereteiből, és beteljesedjék az a pillanat, amikor én a másik számára adok, teszek. Adok neki valamit. Valamit teszek érte. Ez az, amit flow-nak nevez Csíkszentmihályi, amikor beleolvadunk abba, amit teszünk, átlényegülünk, és a személyiség kibővül, kitágul, és benne van, abban elveszejtve, belefelejtve önmagát. Benne van abban, ami éppen az élmény. A kibővülő gondolkodásmódban egyszerűen az univerzum részeként vagyunk kénytelenek megélni magunkat, és szembesülni azzal, hogy ezért a világért én felelős vagyok. Ha én beküldök egy szennyes mondatot, akkor egyszerűen szellemi fertőzést okozok, környezetszennyezést csinálok. De ha eldobálok mindenféle szemetet, vagy egyszerűen fölélem az emberi életlehetőségeket, akkor a környezetszennyezés végén a saját levegőmet, az emberiség a saját levegőjét pusztítom el. Célunk kell legyen az, hogy gyermekeink tanulják meg az előre gondolkodást, az élet értelmének és céljának megfogalmazását. Tanulják meg, hogyan tervezzük az életet. Ehhez hadd említsek meg a magyar valóságból egy egészség-pszichológiai kutatást. Egy olyan kutatást, ami világhírű lett. Kopp Mária Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot vizsgálata az ezredfordulón című munkájában egy követéses vizsgálat eredményeit osztotta meg velünk. 10 évvel ezelőtt 4300 embert kérdeztek meg arról, hogy mi az élete értelme és célja. A kérdőív segítségével mindenki meghatározhatta a maga módján, hogy hogyan néz elébe a jövőnek. Mennyire van jövőképe? Van-e életterve? Mit mond az élet értelméről? S fő vonalaiban két csoport alakult ki. Az egyik csoportban abszolút pesszimista rezignációval fogalmazták meg gondolataikat. Ezzel ellentétben a másik csoport elmondta, hogy én szeretnék 10 év múlva, az a tervem, hogy, s akkor leírta, hogy mi is a cél. Az a csoport, amelyik meg tudta a maga élettervét alkotni, jó egészségi állapotban maradt, senki nem halt meg közülük, és senki nem szenved halálos betegségben. A másik csoportban többen meghaltak, nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegségekben, illetve sokaknál megjelent a depresszió. Azt javasom, hogy te is csináld meg a saját élettervedet! Ez lényegében egy spirituális átszellemítés. Spirituális azt jelenti, hogy átszellemítő. Átszellemítő, kiszabadulás egy olyan jövő felé, amiről te se tudod, én sem tudom mit tartogathat, de azért álmodni, tervezni lehet. 6

7 Szabadulj ki a jövőre, szabadulj ki a magasabb dimenzióra, nézz rá az életedre olyan távolságokból, ahonnan már egészen más ítélettel nézel a saját helyzetedre. A spirituális dimenzió megnyitásával, amint ezt az un. negyedik erő, a transzperszonális pszichológia igazolja, az ember egészségének olyanfajta fontos eszköze lesz megragadva, hogy ha mindezeket magunkban működtetjük, kultiváljuk, kiépítjük, gondozzuk, gyerekeinkben kineveljük, növeljük, akkor ezek a belső erők egészségfönntartók. Bizonyított tény, hogy egy optimista gondolat, pl. tudom, mit akarok x év múlva elérni, az immunrendszert olyan parancs alá vonja, ami jobb működéshez, egészséghez vezet. Míg ha pesszimizmusba merülsz, és azt mondod: ez az egész úgysem éri meg, akkor az immunrendszered, mint az engedelmes kis szolga, veszi azt a hamis üzenetet, hogy már semmi sem éri meg, és összeomlik. Mit védjen még? A felelősség a miénk. Gyermekeinknek ezt meg kell értenie, és meg kell tanítani mindazokra a módokra, amik egészségfenntartók. Kapcsolatba kell, hogy kerüljön a gyerek a belső világával, a testi egészségével, a jobb agyféltekés folyamatokkal, az analógiás gondolkodással, és így kell megőrizni az ismeretvezérelt tudatnak azt a szintjét, ami segít a külvilági tájékozódásban. A kettő egységéből és a felülemelkedésből el kell érnünk, hogy tudatos jövőtervező és transzperszonális, tehát a saját érdekszempontjain kívül helyezkedni tudó altruista embereket neveljünk. Ez volna a spirituális intelligencia gondozása. S ha az értelmi, bal agyféltekés, érzelmi, jobb agyféltekés és a kettő közti különleges összhangból előálló spirituális intelligencia megfelelő tápot kap, és úgy edzzük, mint az izomzatot, akkor azt remélhetjük, hogy testileg, lelkileg, kapcsolatilag, egészségesebb jövő nemzedéket segítünk majd felcseperedni, kibontakozni. Másként a következőket szeretném elmondani nektek. Nézzétek, sajnos vagy nem, de vallom, mindent magunknál kell kezdeni. Ahogyan Vörösmarty írja A merengőhöz című versében Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: Egész világ nem a mi birtokunk; Amennyit a szív felfoghat magába, Sajátunknak csak annyit mondhatunk. Szeretnél valami változást? Nem tetszik, ami van?. Mit tettél annak érdekében te, a te személyes parányi, kicsi világodban? Mit tettél, hogy változzon valami? Akkor kezdjük így, és vágjunk bele bátran, optimistán, mert akkor az immunrendszerünk is jól működik, és megmaradunk egészségben. Köszönöm a figyelmet! 7

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Segítség a család lelki növekedéséhez

Segítség a család lelki növekedéséhez Segítség a család lelki növekedéséhez Hogyan válhatnak családi áhítataink a meghittség, a közösség és a szeretet különös pillanataivá? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára?

Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? 1. oldal Hogyan vegye rá gyermekét a nyári tanulásra, és hogyan teheti élvezhetővé számára? Nagy Erika, 2013 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

SZÜKSÉGES BEMENETEL. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. október 25. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. SZÜKSÉGES BEMENETEL Lekció: Mt 7,13 14 Alapige: Mt 7,13 14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

Derera Mihály A sajátos nevelési igényű gyerekekről avagy A fogyatékosok szakképzése, a szakképzés fogyatékossága. 9

Derera Mihály A sajátos nevelési igényű gyerekekről avagy A fogyatékosok szakképzése, a szakképzés fogyatékossága. 9 Szakképző Iskolák Igazgatóinak XIV. Országos Fóruma Plenáris előadások 271 Derera Mihály A sajátos nevelési igényű gyerekekről avagy A fogyatékosok szakképzése, a szakképzés fogyatékossága. 9 Mindenekelőtt

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

MAGAZIN 2014 április, I. évfolyam 2. szám

MAGAZIN 2014 április, I. évfolyam 2. szám Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 április, I. évfolyam 2. szám Visszatérés a természetes testműködéshez - 50 év tévelygés - Túlságos elszakadás a természettől: veszélyek

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

CSILLAGKÖZI BARANGOLÓ. Hogyan legyünk boldogok a Földön?

CSILLAGKÖZI BARANGOLÓ. Hogyan legyünk boldogok a Földön? CSILLAGKÖZI BARANGOLÓ Hogyan legyünk boldogok a Földön? Használati utasítás a földi létezéshez 2015. február 9. Üdvözöllek Benneteket! Népem nagyrabecsülését és tiszteletét hozom nektek. No, hogy vagytok

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL!

MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! MINDEN ANYUKA MEGGYÓGYUL! TÓTH ICÓ, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY DISSZEMINÁCIÓS WORKSHOP BUDAPEST, MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY A MÉHNYAKRÁKOS NŐK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS A MEGELŐZÉSÉRT 2013: Minden anyuka meggyógyul! c.

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben