Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék. Animáció. Népi hagyományok és játékok a szállodában. Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék. Animáció. Népi hagyományok és játékok a szállodában. Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9"

Átírás

1 Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Animáció Népi hagyományok és játékok a szállodában Elõadó: Suszter Zoltán Készítette: Dancsó Péter Szak: IFO Neptunkód: CGL7L9 Budapest 2007

2 "Bárhová mégy, menj teljes szívvel!" Confucius Bevezetés Magyarország a történelme során folyamatosan rá volt kényszerülve arra, hogy befogadó országgá váljon. A kultúránk és a nyelvünk befogadó jellegénél fogva vált olyan színessé és változatossá, ami Európában egyedivé és példanélkülivé tett bennünket. A turizmus szempontjából fontos kérdés az emberek szabadidejének nagysága és ennek a szabadidõnek a tartalmas eltöltése. Nem csak a szabadidõ nagysága, hanem a felhasználásának módja is jellemez egy társadalmat, illetve a társadalom állapotát. 1 Az animáció, mint a turizmus szuprastruktúrája a 20. század 30-as éveiben alakult ki elõször annak a felismerése, az ifjúsági közösségekben, ifjúsági szervezetekben, hogy a fiatalok számára fontos a szabadidõ tartalmas kihasználása. A második világháború befejezése után megteremtõdik az államilag támogatott és elismert animateur képzés (Claus és Váczy, 2002). Magyarországon az 1960-as években alulról jövõ kezdeményezésként alakultak meg a néptánc házak, a néptánc mozgalom, melynek az alapját a népi hagyományokra épülõ népzene szolgáltatta. Nálunk ez a mozgalom megmaradt a kultúrházak falai között. Büszkék vagyunk a kreativitásunkra, ennek ellenére a hazai turisztikai kis és közepes vállalkozások nélkülözik az eredeti ötleteket, önálló gondolatokat, amelyeknek az újdonságértéke egy vállalkozás számára komoly versenyelõnyt jelenthet a hazai, illetve a nemzetközi konkurenciával szemben. A forráshiányos magyar turisztikai vállalkozásokat az eredeti ötletek és azok megvalósítása hozhatná versenyhelyzetbe a külföldi tõkeerõs vállalkozásokkal szemben. Az újdonság egy eredeti gondolat, olyan érték, ami versenyelõnyt jelenthet a 1 /publikácio.html 2

3 versenytársakkal szemben, emellett minden esetben nagyon hatásos jövõt formáló erõ is Animáció és az animátor A turizmusban az animáció az üdülõvendégek szórakoztatása és foglalkoztatása az üdülõhelyen (Claus és Váczy, 2002). A turizmus egyik szolgáltatása az animáció, ami a szállodák számára szolgáltatások bõvítéseként jelenik meg. Az animációk között felfedezhetõek közös vonások, például olyan helyzeteket teremtenek, hogy az emberek kénytelenek legyenek a környezetükben lévõkkel kapcsolatot teremteni. Az animáció olyan szolgáltatás, amelyet az üdülések alatt nyújtanak, és ami közös, társas, szellemi és sporttevékenységre ösztönzi a turistát. Lényege az önkéntes részvétel a közös akciókban, amelyekben a játékos elemek dominálnak. Nincs teljesítménykövetelmény és a diszkrimináció kizárva. A szórakoztatás mellett javítják az üdülés minõségét, változatossá teszik az üdülés idõtartamát. Lényege az öröm és a szórakozás fokozása, hogy a szabadságukról egy boldogan eltöltött út emlékével térjenek haza. Az animátorok bátorságot öntenek az emberekbe, biztatják õket, hogy a kommunikációs gátak feloldódjanak, csapatmunkára képessé váljanak, mert ez számukra felszabadulást, örömet és önbizalmat ad. Ez sokak számára nemcsak játék, kikapcsolódás, szórakozás, hanem terápia is lehet, mert az önbizalomhiányban küzdõknek biztatást és segítséget ad. A vendégek a nyaralásuk rövid idõszaka alatt minél több élményhez szeretnének jutni, és ezt a turisztikai szolgáltatások sokféleségével kell biztosítani számukra. A turisztikai kereslet oldaláról, a turisták részérõl megjelenik az ott tartózkodás alatt az élmény maximálásának az igénye, ami a turizmus kínálati oldalát befolyásolja. 2 /publikácio.html 3

4 Az animáció a szállodák számára bevételnövekedést eredményez, és versenyelõnyhöz juttatja a vállalkozást. Elõsegíti a vevõkötõdést, és különleges utazásminõséget biztosít. Az animáció hatására a vendégek a szálláshelyen maradnak, és ez fogyasztásra ösztönzi õket. Többnyire klubhotelben, üdülõhotelben alkalmazzák az animációt, ahol az animátor már egy elfogadott szakmának minõsül. Az animátor továbbra nem csak valamilyen szervezõként adminisztratívként meghatározott munkaterület függeléke, hanem tevékenysége kiterjed egy önálló, többé-kevésbé pontosan behatárolható munkaterületre. (Claus és Váczy, 2002, 51. o.). Az animátorral szembeni alapvetõ elvárás, hogy legyen szimpatikus, ápolt, rendelkezzen kiváló kommunikációs készséggel, vidám, optimista, toleráns és legyen általános mûveltsége. A vendégek az otthoni megszokott kényelemnél és életminõségnél a szállodákban többet igényelnek. Csak az a szálloda lehet versenyképes, amelyik plusz kényelmi szolgáltatásokat és széles szórakozási lehetõségeket nyújt a vendégek részére és emellett vizuális megjelenésében is egyedi hangulatot teremt az ott tartózkodás idõszakára a vendégeknek. Egy modern szálloda rendelkezik a szállás, ellátás, kulturálódás, szórakozás és az egészség megõrzéséhez szükséges feltételekkel és ezt az otthon megszokott életminõségnél magasabb minõségben szolgáltatja. 2. Népi hagyományok és játékok A népi hagyományok, szokások több ezer évre tekintenek vissza. Több európai országban még ma is fontosnak tartják a hagyományokkal való együttélést. A hazai népi szokások, ünnepek, hagyományok és játékok az egész évet átölelõ rendszerét biztosítják egy jól képzett animátor számára. A hazai lakosság az utóbbi években a több napos ünnepeket választja utazásra. Ezt ünnepi turizmusnak is nevezhetjük. Az ünnepnapokhoz köthetõ népi hagyományokat és népi játékokat lehetne bemutatni a gyerekeknek az animátor 4

5 foglalkozások alatt a szállodákban, hogy a kultúránk részei a gettóból kiszakadva, azaz a skanzenek területérõl kijöjjenek az emberek közé és újra a mindennapi életünk részeivé váljanak, amit érdemes gyermekeinknek megmutatni és átadni, valamint a nemzetközi turizmus felé népszerûsíteni. Az animátor foglalkozásokon valamennyi korosztály megismerkedhet az év jeles napjaival, az ünnepekhez fûzõdõ népi hagyományokkal, a népi hangszerekkel, a népzenével és a néptánc alapjaival, valamint a népi kézmûvesség alapvetõ fortélyaival. Az animációs foglalkozások közben, különbözõ népi rigmusokkal, mondókákkal ismerkedhetnek meg és tanulhatnak meg a gyerekek, hiszen õk fiatalságukból eredõen fogékonyak minden új és egyedi iránt. Amikor az idõjárás kellemessé válik ahhoz, hogy a szabadban is meg lehessen tartani a foglalkozásokat, olyan népi játék lehetõségeket érdemes választani, amelyekhez a természet adta lehetõségeket is be lehet kapcsolni. Ha a vendégkört nem lehet a napközbeni animátori foglalkozásokba máshogyan bevonni, akkor meg lehet valósítani az eseti animáción történõ foglalkoztatást, ami azt jelenti, hogy vacsora után mûsort adnak elõ az animátorok, és ebbe a mûsorba bevonják az üdülõ vendégeket. Elképzelhetõ, hogy az így bevont vendégek a napközbeni foglalkozásokat sem fogják ezek után elkerülni. Az év legelsõ ismert népi hagyománya, amit még a városokban is ismernek, az a farsang. A farsangi ünnepkör legfeltûnõbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás. A 15. század óta szólnak az adatok a férfi-nõi ruhacserérõl, álarcviselésrõl, az állatalakoskodások különbözõ formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. A 16. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a Böjti Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét. A szállodák éttermeiben a népi ünnepekhez, hagyományokhoz köthetõ elfelejtett népi ételeket lehetne az étlapra és a vendégek asztalára tenni. Azok a szállodák, amelyek felismerik egy új ötlet jövõt formáló erejét és gazdasági elõnyét, azok a szállodák piaci helyzetüket javíthatják az animáció adta lehetõségekkel. A szállodáknak meg kell teremteniük a tárgyi és személyi 5

6 feltételeket, hogy az animátori foglalkozások elérjék a hozzájuk fûzött gazdasági célokat. 3. Konklúzió Az animációnak hazánkban még nem teremtõdtek meg a hagyományai és feltételei. A hazai turisztikai kínálat oldaláról nincs animátor képzés és a hazai szállodák vezetõi még nem ismerték fel ennek a lehetõségnek a gazdasági elõnyét. A turisztikai kereslet oldaláról pedig nincs meg a motiváció a hazai népi hagyományok, szokások megismerése iránt. Elõször is szükséges lenne felkelteni ezt az igényt az emberekben a népi hagyományok, szokások és játékok a néptánc és a népzene iránt. Az utóbbi évtizedekben elfeledkeztünk a hagyományainkról, amit folyamatosan ápolni kell, mert egy nemzet számára a nagyapáinktól örökölt tudás és hagyomány megismerése és megtartása fontos, hogy utódaink számára egy élhetõbb országot és egy teljesebb életet adjunk át. A tudás a megjegyzett információk halmaza. Mindenki rendelkezik valamilyen mennyiségû és bizonyos irányultságú információ halmazzal. Az intelligencia ennek a tudáshalmaznak a hatékony és célszerû felhasználása. Csak annak a nemzetnek van jövõje, amelyik nemzet a jelenben megõrzi, és utódainak átadja hagyományait. Ha figyelembe vesszük a kõolajkészletek apadását, a bûnözés növekedését, a terrorizmus nemzetközivé válását, a járványok terjedését és az éghajlat változásával járó kedvezõtlen következményeket, talán már nem is a távoli jövõben a belföldi utazások bõvülését lehet elõre jelezni. 3 Ennek a változásnak a belföldi turizmusban bekövetkezõ közvetlen hatása meg fog mutatkozni abban, hogy a hazai turisztikai régiókban mûködõ szállodák felismerik az animáció jelentõségét, és kihasználják az ebben rejlõ gazdasági és versenyelõnyt. 3 /publikácio.html 6

7 4. Szakirodalom Népi hagyományok és játékok a szállodában Barabás Zsolt (2002): Sport animáció. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár. Claus Finger-Váczy Sándor (2002): Az animáció alapjai. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár. Claus Finger-Váczy Sándor (2003): Animáció - A szabadság iskolája. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár. Grosz Pálma-Váczy Sándor (2003): Gyerek animáció. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár. Pusztai Gabriella-Váczy Sándor (2002): Esti animáció. Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár. 7

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERSZAK Levelező tagozat AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI HELYEN, STRATÉGIAI IDŐBEN! A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából Készítette: Dr.

Részletesebben

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29.

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29. Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv 2011. április 29. Bevezetés A projekt háttere és célja -3- Harkány Turisztikai Egyesület a desztináció versenyképességi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban

Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban Készítette: Gyeregyalog.hu Egyesület Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI / SZOCIÁLIS HATÁSOK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSTHATÓSÁGI TANULMÁNY TÁRSADALMI / SZOCIÁLIS HATÁSOK 20...2 20.1 AZ OLIMPIA HATÁSAINAK MEGJELENÉSI FORMÁI...2 20.1.1 Gazdasági haszon...5 20.1.2 Társadalmi haszon...5 20.1.3 Kulturális haszon...10 20 FEJEZET 1 20 20.1 AZ OLIMPIA HATÁSAINAK MEGJELENÉSI FORMÁI

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 700-710

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 700-710 Petykó Csilla 1 A KEMPINGTURIZMUS ÉS A FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSEI BEVEZETÉS A turizmus keresleti trendjei között az egyik kiemelkedő tendencia a természet felértékelődése. Ez a tendencia az előrejelzések

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere

Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere HUHR/1101/1.2.2/2011 Go Green Tartalom Bevezető... 4 I.Az ökoturizmus meghatározásai... 5 1.Ökoturizmus fogalmáról... 5 1.1.Az ökoturizmus definiálása a

Részletesebben

Turizmus rendszere előadás 7.

Turizmus rendszere előadás 7. A turizmus tervezési rendszere a nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-24 Turizmus rendszere előadás 7. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató A tervezés szintjei Országos Regionális KONCEPCIÓ

Részletesebben

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült.

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. Készítette: Barta E. Gyula Dr. Budai Zoltán Czunyi Tímea Illésné Balázs Edina Együttműködő szakértők: Dr. Aradi Csabáné Dr. Baán László Barta

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához

Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához Pannon Egyetem Turizmus Tanszék Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához Veszprém, 2009. december 7. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Készítette: Tatár Csilla

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Éjszakai pingpong és gyermekvédelem

Éjszakai pingpong és gyermekvédelem SZTANKOVICS ÁGNES Éjszakai pingpong és gyermekvédelem Egy felmérés eredményei Az egyre gyorsuló, állandó idõhiányban szenvedõ világhoz való alkalmazkodás eredményeképpen a fiatalok napjainkban kevesebbet

Részletesebben

Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia

Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia Pannon Egyetem Turizmus Tanszék Aquaprofit Zrt. Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia Készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék Konzorcium-vezető Aquaprofit Zrt. Konzorciumi partner Készült az

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon 14 TURIZMUS BULLETIN. 1. Az ötlet születése. Szerzô: Végh Zsolt 1

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon 14 TURIZMUS BULLETIN. 1. Az ötlet születése. Szerzô: Végh Zsolt 1 A segítséggel élôk turisztikai lehetôségei Magyarországon Szerzô: Végh Zsolt 1 A fogyatékkal élôk a magyar társadalom elfelejtett, elhanyagolt rétegének képviselôi. Az átlag, ép állampolgár bele sem gondol

Részletesebben

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Készült Tata Város Önkormányzatának megbízásából Veszprém 2010 A tatai Fényes-fürdő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozás helyszínének megválasztása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozás helyszínének megválasztása. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozás helyszínének megválasztása A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója 2008. október.23. készítette:. S.O.S. Idegenforgalmi Tanácsadó Iroda akarsai@tutsz.org.hu vezette munkacsoport 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4

Részletesebben

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS A négy országgal határos Nyugat-Dunántúli Régióban több nagy forgalmú és sok kisebb határállomás (közúti, vasúti, vízi, légi) található. Az országban

Részletesebben

A turizmus mint területfejlesztő tényező

A turizmus mint területfejlesztő tényező KRAFTNÉ DR. SOMOGYI GABRIELLA A turizmus mint területfejlesztő tényező Magyarország, az országba látogató külföldiek számát tekintve, az utóbbi évtizedben előkelő pozíciót 7 9. hely foglalt el a világ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...6 1. AZ IDEGENFORGALOM HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN VÁRHATÓ HATÁSOK...8 1.1. Általános helyzetkép...8 1.2.

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 1 oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI... 6 3. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA...

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

TURIZMUS MENEDZSMENT. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS BULLETIN 25. 1.

TURIZMUS MENEDZSMENT. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS BULLETIN 25. 1. A fenntartható turizmus megvalósítása, megõrzése és fejlesztése Hajdúszoboszlón TURIZMUS MENEDZSMENT Szerzõ: Istók Csaba 1 1. Bevezetés Hajdúszoboszló több mint 70 éve a reumások Mekkájaként, a strandolók

Részletesebben