Támogassa a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Clubot!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogassa a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Clubot!"

Átírás

1 Támogassa a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Clubot! Rendelkezzen a társasági adójával!

2 Amit a Békéscsaba UFC-ről tudni érdemes: Az UFC rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzései: A Dél-alföldi régió legjelentősebb labdarúgó utánpótlás-nevelő egyesülete; Mintegy 6 gyermek számára biztosítunk rendszeres sportolási lehetőséget; A régió tehetséges labdarúgóit feltérképezzük, összegyűjtjük, életkoruknak megfelelő egyéni képzésben részesítjük -> labdarúgó életpálya modell felépítése; Az egyes korosztályok képzése-nevelése 5 éves kortól 19 éves korig egymásra épülő rendszerben történik, 16 korosztályos csapat versenyeztetésével; A játékosok fejlődéséért, a magas színvonalú szakmai munkáért professzionális edzői team felelős; Ifjúsági-serdülő NB.1-es és NB.2-es bajnokságban folyamatos élvonalbeli versenyzési lehetőség biztosítja a játékosok fejlődést; Irányításunkkal került megszervezésre a határon átnyúló (magyar-román) Interliga utánpótlás-bajnokság és idén immáron ötödik idénye kezdődik; Folyamatosan törekszünk az utánpótlás tömegbázisának szélesítésére: legutóbb 12 óvoda 25 csoportjában beindítottuk az ovifocit, valamint a Bozsik-program Egyesületi és Intézményi labdarúgó programjának szervezését, lebonyolítását; A szakmai munkánk eredménye: 21 UFC-nevelésű játékos kapott profi szerződést, 8 az élvonalban, 4 pedig külföldön, Az Előre 1912 SE felnőtt keretébe 38 UFC játékos került fel a jelenlegi keretben 7 játékos található; 32 játékosunk kapott meghívót a különböző korosztályos válogatottakba; Rövid távú: A Békéscsaba UFC felépítése, edzők végzettsége: A képzés szakmai színvonalához méltó infrastrukturális körülmények létrehozása: a volt Szalvai pálya teljes felújítása, a háromhektáros terület újrafüvesítése, három nagyméretű füves labdarúgó pálya kialakítása, valamint további egy-egy kisebb méretű füves és műfüves pályák építése; Kiszolgáló létesítmények építése, kialakítása (öltözők, zuhanyzók, szertár); A füves pályák gondozása (locsolás, nyírás, hengerezés); Teljes terület bekerítése, őrzése, az ingatlan fenntartási feltételeinek biztosítása; Egy saját utánpótlás-centrum létrehozása; Az edzési és versenyzési feltételek javításával, a minőségi munka további fejlesztésével a tehetségek megtartása, és még képzettebb játékosok nevelése; Az utánpótlás-csapatok sikeres működtetése; Az edzők folyamatos továbbképzése; Közösségi szellem erősítése a gyermek- és ifjúsági korosztály körében. Közép távú: Saját utánpótlás-központunk folyamatos fejlesztése (villanyvilágítás, tesztpályák); Elnök Szokolay Sándor Sportmenedzser U.19 Belvon Attila Pro licenc U.18 Silviu Iorgulescu U.17 Kiss László Saját tornák szervezése, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése; U.16 Marik László A tömegbázis további szélesítése, a rendszeres sportolási lehetőségeket igénybe vevők számának a növelése; Országos akadémiákkal történő szakmai lépéstartás, akár egy saját akadémia létrehozása; Egy saját felnőtt csapat elindítása, és minél magasabb szintű versenyeztetése; U.15 Jakab Péter U.14 Oláh Ferenc Tanár U.13 Láza János U.12 Kovács Tibor U.11 Hrabovszki Gábor Labdarúgó edző Saját akadémiai rendszer kiépítése (iskola és kollégium); U.1 Bognár István Bérlemény helyett saját ingatlanon történő fejlesztések megvalósítása; U.9 Zöldi Sándor Nagyméretű műfüves pálya építése villanyvilágítással; U.8 Nagy Mihály D licenc U.7 Nagy Mihály D licenc Az utánpótlás-bázis folyamatos fejlesztése, modernizálása, (székház, irodák, konditerem, orvosi szoba, öltözők, lelátó); U.6 Kiss László Saját nevelésű játékosokból erős felnőtt csapat kialakítása. Skerl József Kapusedző Hanyecz János Kapusedző és technikusi Bozsik program Interliga Óvodai labdarúgás, Bozsik program Egészségtudatos életmódra történő nevelés, szemléletformálás. Hosszú távú:

3 Társasági adókedvezmény A támogatónak miért éri meg támogatni egyesületünket? A Sporttörvény és a Társasági adó törvény módosításának, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet elfogadásának köszönhetően a vállalkozásoknak, gazdasági szervezeteknek lehetőségük nyílik, hogy a nyereségük után befizetendő társasági adójuk egy részéről maguk rendelkezzenek és ezáltal mert a támogatás az adóalapban elszámolható, mint költség, tehát csökken az adófizetési kötelezettség, ami 1-19% megtérülés ÉS mert a támogatás egyben adókedvezményként is érvényesíthető, ami további 1% megtérülés hozzájáruljanak az előbbiekben bemutatott céljaink megvalósításához! A sporttámogatási adókedvezmény jogszabályi háttere: a 211. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; 17/211. (VI.3.) számú Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól A nemzeti erőforrás miniszter 39/211. (VI.3.) rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról. Az UFC mire veheti igénybe az adókedvezményt? a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásaink 9 százalékára, b) versenyeztetéssel összefüggő költségeink 9 százalékára, c) tárgyévi személyi jellegű ráfordításaink 5 százalékára, d) tárgyévi képzési feladatainkkal összefüggő kiadásaink során da) általános képzés esetén annak 6 százalékára, db) szakosított képzés esetén annak 25 százalékára, e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is 7 százalékára. A támogatás mellé minden esetben önerőt kell biztosítani (1-75% a felhasználás típusától függően). Tehát összesen legfeljebb 119%-os megtérülés érhető el! A reál hozam ennél magasabb is lehet, mivel 1.) nem feltétlen egy teljes év a finanszírozási idő; 2.) a következő év adóelőlege jelentősen csökkenthető! A felajánlás a Támogató számára is egy befektetés, aminek 1% vagy 19% közötti mértékű nettó hozama van, mely osztalékfizetésre vagy fejlesztésre egyaránt fordítható! További fontos információk a támogató szervezetek számára: A társasági adó támogatásként történő folyósítása a sportszervezetek számára, közvetett állami támogatásként tekintendő, ezért szabályszerű felhasználását a benyújtandó jelentések, elszámolások és helyszíni ellenőrzések formájában folyamatosan ellenőrzik az illetékes szervezetek. Az adókedvezmény maximális mértéke a fizetendő társasági adó 7%-a lehet, adó hiányában a kedvezmény 3 évre továbbvihető! Az adókedvezmény más társasági adókedvezményekkel együtt is igénybe vehető, de a 7%-os korlátot figyelembe kell venni! A támogatásért ellenszolgáltatás nem nyújtható! A támogatást legkésőbb az adóév végéig folyósítani kell! A támogatás folyósítását a NAV felé 8 napon belül be kell jelentenie a támogatónak. A támogató csak a jóváhagyást végző szervezet által kiállított és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített támogatási igazolás alapján jogosult az adókedvezmény igénybevételére Az adókedvezményt legkorábban az adóév utolsó hónapjában esedékes feltöltési kötelezettséggel szemben le het érvényesíteni. Visszaigé nyelni adót az adóbevallással lehet!

4 A támogatás számszaki hatásainak levezetése A támogatás-igénylés folyamata (19% adókulcs és pozitív adóalap esetén) Megnevezés 1./ Társasági adóalap (juttatás előtt) 2./ Juttatott összeg 3./ Társasági adóalap (juttatás után) 4./ Társasági adóalap-csökkentő tétel A B C Juttatás nélkül Új társasági adóból leírható sportcélú támogatás Korábbi hagyományos támogatás ,5 6./ Adókedvezmény összege 1 7./ Adófizetési kötelezettség ,1 8./ Adózott eredmény , ,5 5./ Társasági adó 9./ Megtakarítás A oszlophoz képest Többletkiadás A oszlophoz képest Mint a táblázatból jól látható, az új támogatási rendszerben minden, a Békéscsaba UFC részére nyújtott 1 Ft a társaság számára nem pénzkiadást, hanem a fizetendő társasági adó csökkenését, ezáltal effektív pénzbeli megtakarítást jelent. Ez a támogatási mód, eltérően az eddigi konstrukcióktól nem csak a társasági adóalapot, hanem magát a társasági adó összegét csökkenti. Ezzel szemben a korábban is adható támogatás esetén, csak kismértékű adókedvezmény realizálható, azaz 1 Ft valódi pénzkiadást jelent és ezzel szemben áll a 15% mértékű adóalap csökkenés, így a társasági adó ös szege nemcsak 19 Ft-tal, hanem annak 15%-ával, azaz 28,5 Ft-tal csökken. Így a társaság számára összességében 71,5 Ft többletkiadás keletkezik. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási kérelem jóváhagyása három lépcsőben történik:.) Szándéknyilatkozat a támogató és a sportszervezet között A sportszervezet a sportfejlesztési program benyújtását megelőzően felveszi a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállalkozókkal, akik a sportszervezet programját a társasági adójuk egy részének a terhére támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. 1.) Sportfejlesztési program jóváhagyása A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési programjuk jóváhagyására irányuló kérelmüket az MLSZ részére, a szövetség által közzétett formanyomtatványon adják be. A sportfejlesztési programnak összhangban kell lenni az országos és szakszövetségi utánpótlás fejlesztési stratégiájával! A támogatási kérelem legfontosabb kellékei: A sportszervezet alapadatai A sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása (!) Az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és indoklása A jogszabály szerinti kötelező mellékletek és nyilatkozatok (pl. aláírási címpéldány, igazolás a köztartozás mentességről stb.) 2.) A támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ-határozat és a gazdasági társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MLSZ részére. Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára? A támogató gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a sportszervezet részére. Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a szövetségtől történő átvétele után a pénzhez jutás időpontja a sportszervezet és a támogató megállapodásán múlik. A támogatási igazolásban meghatározott támogatás felhasználásával kapcsolatos minden kockázat a sportszervezetet terheli. A működési modellt az alábbi ábra szemlélteti: Működési modell Ellenőrző Szervezet Támogatási jóváhagyás Információcsere APEH Költségek elszámolása Adókedvezmény Támogatási igazolás Sportszervezet Támogató cég Támogatás folyósítása

5 Kérem, hogy társasági adójával a Békéscsabai Utánpótlás nevelő Futball Clubot támogatni szíveskedjen: annak érdekében, hogy: - duplájára emelkedjen városunkban a füves labdarúgópályák száma, - még több gyermeket vonhassunk be az utánpótlás-képzésbe, - játékosaink kulturált körülmények között tudjanak sportolni, - a 2 éve használaton kívül, parlagon fekvő, elgazosodott Szalvai-pálya helyén egy vadonatúj utánpótlás-bázist építhessünk fel, - és még színvonalasabb szakmai munkát tudjunk folytatni, ezáltal képzettebb játékosokat tudjunk nevelni a békéscsabai, a megyei és a magyar labdarúgás számára. A közös sikerek megvalósulásnak reményében előre is köszönjük támogatását! Elérhetőségeink: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club Hivatalos képviselő: Szokolay Sándor elnök 56 Békéscsaba Illésházi u. 4. Telefon, fax: 36-66/ Mobil: 36-2/ Weblap:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Eplény SE TAO pályázathoz kapcsolódó kérelme Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2014/15-ös támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14

TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 TÁJÉKOZTATÁS A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2013/14 Tartalomjegyzék A támogatási rendszer jogszabályi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei...

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2011. július 1. 2012. június 30. TARTALOM JEGYZÉK Zuglói Sasok Sportegyesület bemutatása 4. oldal A sport finanszírózási törvény bemutatása

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SPORTTAL ÉS A TÁRSASÁGI ADÓVAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKRŐL A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET 2013/2014-ES BAJNOKI ÉVRE BENYÚJTOTT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SFP-0039/2013 HATÁROZATSZÁMON JÓVÁHAGYTA. ENNEK ÉRTELMÉBEN

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE TAO Társasági adókedvezmény 2014-2015 Tisztelt Cégvezető! Az utánpótlás kosárlabda amatőr sport, kereskedelmi értéke nem vetekszik az élsporttal, ráadásul a támogatások

Részletesebben

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím:

KTE Kft. Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1. (házszám) Honlap: (házszám) E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: KTE Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2014. július 1. 2015. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE

ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYEZETTJE 2013. július 1. 2014. június 30. BEMUTATKOZÓ A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés

Részletesebben

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba.

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp02-2352/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Diósjenői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1143 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentistváni Titán SE. 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fővárosi Vízművek Sport Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: Fővárosi Vízművek SK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10052/2015/mlsz

be/sfp-10052/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csolnoki Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSSZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1069 A kérelmező jogállása

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Maroshegy SE. Adószám: 1 9 8 2 0 8 0 6-2 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 1 1 6-2 0 1 4 1 9 4 1-0 0 0 0 0 0 0 0. 8 0 0 0 Székesfehérvár

Maroshegy SE. Adószám: 1 9 8 2 0 8 0 6-2 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 1 1 6-2 0 1 4 1 9 4 1-0 0 0 0 0 0 0 0. 8 0 0 0 Székesfehérvár 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunafém-Maroshegy Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Maroshegy SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

be/sfp-8310/2015/mlsz

be/sfp-8310/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét

Kecskeméti LC. Adószám: 1 8 3 4 0 6 2 4-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 2 4 0 0 0 7 8-1 7 0 4 7 7 8 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: - 6 0 0 0 Kecskemét 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Limes Szabadidős Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Limes SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 3960 Áfa

Részletesebben