KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA"

Átírás

1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Igazgató: Erős János Cím: 6500 Baja, Szent Antal u. 60. Tel.: E- mail: OM azonosító: A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, feladatköre Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Feladatkör / 2009/2010. tantárgyfelosztás alapján/ 1. Főiskola- tanító tanító 2. Főiskola- tanító tanító, napközi 3. Főiskola- tanár - magyar, orosz, német német, magyar 4. Főiskola- tanító, gyógypedagógus gyes 5. Főiskola- tanár- német nyelv és irodalom, tanító (német műveltségi terület) német 6. Főiskola- tanár- matematika-fizika matek, fizika 7. Főiskola- tanító tanító 8. Főiskola- tanító (természetismeret műveltségi terület) tanító, napközi 9. Főiskola- tanár- magyar nyelv és irodalom magyar, média, etika 10. Főiskola- tanár- történelem, orosz, angol angol, történelem 11. Főiskola- tanító (német műveltségi terület) német 12. Főiskola- tanító ( technika szakkollégium) tanító 13. Főiskola- tanár - műszaki tanár, számítástechnikai programozó, közoktatási igazgató, informatika vezető 14. Főiskola- tanító, oktatási informatikus tanító, informatika 15. Főiskola- tanító ( technika szakkollégium) tanító, technika 16. Főiskola- tanító tanító, napközi 17. Főiskola- tanár- német nyelv és irodalom, tanító (német műveltségi terület) tanító, napközi 18. Főiskola- tanár- szerbhorvát, biológia horvát, term.ism., biológia 19. Főiskola- tanár- biológia term.ism., technika, e-tan., biológia, napközi 20. Főiskola- tanító, nevelőtanár tanító

2 21. Főiskola- tanár- biológia, testnevelés testnevelés, biológia 22. Főiskola- tanító ( testnevelés szakkollégium) tanító, testnevelés 23. Főiskola- tanító- (ének szakkollégium) tanító, napközi 24. Főiskola- tanár- német, tanító- (ének szakkollégium) tanító, napközi 25. Főiskola- tanár- szerbhorvát, történelem horvát, történelem 26. Főiskola- tanár- történelem, tanító- ( könyvtár szakkollégium) történelem, hon-és népism. 27. Főiskola- tanár- történelem, orosz, német ig. helyettes, történelem 28. Főiskola- tanár- magyar, orosz, német magyar, német 29. Főiskola- tanár- matematika,fizika, számítástechnika matek, informatika 30. Főiskola- tanító (anyanyelv műveltségi terület) tanító, napközi 31. Főiskola- tanító (horvát nemzetiségi) tanító, napközi 32. Főiskola- tanár- magyar,orosz, angol magyar, angol 33. Egyetem- tanár- testnevelés testnevelés 34. Főiskola- tanár- német, tanító (német műveltségi terület) német 35. Főiskola- tanító- (könyvtár szakkollégium) tanító 36. Főiskola- tanító, nevelőtanár tanító 37. Főiskola- tanító ( testnevelés szakkollégium) tanító, napközi 38. Főiskola- tanár- matematika, fizika matematika 39. Főiskola- tanár- testnevelés, tanító ( testnevelés szakkollégium), pedagógiai testnev, napközi értékelési szakértő 40. Főiskola- tanár- biológia, földrajz, tanító (népművelő) term.ism, biológia, földrajz 41. Főiskola- tanító (rajz szakkollégium) tanító 42. Főiskola- tanító (népművelő) tanító 43. Főiskola- tanító ( testnevelés szakkollégium) tanító 44. Főiskola- tanár testnevelés, tanító (testnevelés és sport műveltségi terület) testnevelés 45. Egyetem- tanár-pedagógia szakos bölcsész, tanító (környzetismeret műveltségi terület) tanító 46. Főiskola- tanító- (könyvtár szakkollégium) tanító 47. Főiskola- tanár- történelem, orosz ig. helyettes, történelem 48. Főiskola- tanító- (rajz szakkollégium) tagintézmény-vezető, tanító 49. Főiskola- tanító (környzetismeret műveltségi terület) tanító, napközi 50. Főiskola- tanító- (könyvtár szakkollégium) tanító 51. Főiskola- tanár német, olasz német, egészségtan 52. Egyetem- tanár- angol, tanító (angol, testnevelés műveltségi terület) angol 53. Főiskola- tanító (népművelő) tanító 54. Főiskola- tanár- német, tanító ( német nemz.,könyvtár szakkollégium) német 55. Főiskola- tanító- (könyvtár szakkollégium) tanító, napközi

3 56. Főiskola- tanár- magyar, drámapedagógus, tanító magyar, etika 57. Főiskola- tanító- (technika szakkollégium) tanító, napközi 58. Főiskola- tanár- német, tanító német, napközi 59. Főiskola- tanár- biológia, angol angol 60. Főiskola- tanár- matematika, kémia matek 61. Főiskola- tanár- orosz, tanító ( német, angol műveltségi terület) angol, napközi 62. Főiskola- tanár- matematika, testnevelés testnevelés, matek, média 63. Főiskola- tanító (angol, német műveltségi terület), oktatási informatikus angol 64. Főiskola- tanár matematika, technika matematika,technika 65. Főiskola- tanító- (könyvtár szakkollégium) tanító 66. Főiskola- tanító- (rajz szakkollégium), magyar, rajz, technika, of., drámapedagógus szaksz. 67. Főiskola- tanár - ének-zene, tanító (ének szakkolégium) ének 68. Főiskola- tanító, gyógypedagógus tanító 69. Főiskola- tanár- magyar, orosz magyar, 70. Főiskola- tanár- matematika, kémia matematika, kémia 71. Főiskola- tanár matematika, fizika, számítástechnika matematika, informatika 72. Főiskola- tanár matematika, fizika matematika 73. Főiskola- tanító- (matematika szakkollégium), tanító, of. fejlesztő szakpedagógus 74. Főiskola- tanár biológia, testnevelés testnevelés, biológia 75. Főiskola- tanár matematika, rajz rajz, matematika 76. Főiskola- tanító- (népművelés, orosz szakkollégium), közoktatási vezető tanító 77. Főiskola- tanító- (népművelés szakkollégium) ig. helyettes, informatika 2. A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége Nevelő és oktató munkát Végzettség, szakképzettség Feladatkör segítők 1. Főiskola- tanár- szerbhorvát, történelem, könyvtáros könyvtáros 2. Könyvtáros könyvtáros 3. Főiskola- tanító, könyvtáros könyvtáros 4. Főiskola- tanár biológia, testnevelés, gyiv technika 5. Főiskola- tanár fizika, technika szabadidő-szervező 6. közművelődés 7. Főiskola- tanító közművelődés 8. Főiskola- tanár technika, tanító közművelődés (népművelő) 9. Főiskola- tanító (német műveltségi terület) GYIV, szabadidő-szervező

4 2. Az országos kompetenciamérés eredményei (A 4. osztály mérőlapjai nem kerültek be az országos mintába.) 6. osztály Matematika Szövegértés Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk osztály Matematika Szövegértés Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk Országos átlag Központi Ált. Isk Kiscsávolyi Ált. Isk

5 3. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (2008/2009. tanév) 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Szt.Antal u. 2 fő 0 fő 1 fő 1 fő 0 fő 0 fő 2 fő 0 fő Kiscsávolyi Tagiskola 4 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő 4. A volt tanítványok középiskolai eredményei, továbbtanulási mutatók A 2007/2008-as tanévtől törvényi előírás, hogy a középiskoláknak kötelező az általános iskolákat értesíteni a tanulóik elért tanulmányi eredményéről. Sajnos ezt nem minden középiskola tette meg. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy tanítványaink megállják a helyüket a középiskolákban. Az eddigi tapasztalataink szerint be is fejezik a középiskolát, és sikeres érettségi vizsgát tesznek. A 2008/2009-es tanévben 89 tanuló fejezte be intézményünkben általános iskolai tanulmányait. Szent Antal u. Kiscsávolyi Tagiskola Gimnáziumban tanul tovább 13 fő 0 fő Szakközépiskolában tanul tovább 48 fő 4 fő Szakiskolában tanul tovább 17 fő 7 fő A 2008/2009-es tanévben intézményünkből 25 fő nyert felvételt a hatosztályos gimnáziumba. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés A nem kötelező tanórai foglalkozások: Az egyéni képességfejlesztést szolgálják. Lehetőséget nyújtanak a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelően a pedagógusok javaslata, valamint a szülők választása alapján minimális, illetve maximális órakeretek felhasználására. A választható foglalkozások célja a felzárkóztatás, az egyéni fejlesztés, tehetséggondozás valamint kiegészítő ismeretek nyújtása tantárgyi rendszeren belül és tanórán kívül is. Az iskola az óratervben rögzített választható órakeretet a következőkre használja fel: 1 2.évfolyamon kézművesség és sport 3.évfolyamon idegen nyelv és sport 4-5.évfolyamon művészet és sport 6 8.évfolyamon sport. A 3.évfolyamon felkínált idegen nyelv oktatását kimondottan játékos (dalok, versek, mondókák) formában kívánjuk megoldani. A sport, amelyet minden évfolyamon a legnagyobb érdeklődés övez, és amelyiknek rendkívüli szerepe van az egészséges életmód kialakításában, a mindennapi testedzés biztosításában, kerülhetett be minden évfolyamon a választható tantárgyak közé.

6 A Közoktatási Törvény 52 (7.) és (11.) alapján biztosított órakeret terhére a fent említett választható órákon túl a következőket szervezzük: - könyvtári órák - tantárgyi felzárkóztató (korrepetálás) - sportköri foglalkozások - tömegsport órák - csoportbontás - mazsorett szakkör - középiskolára előkészítő (matematika, magyar, angol) - művészeti oktatás (zongora, furulya, néptánc, moderntánc, képzőművészet, kerámia) A mindennapi testedzés biztosítása: Az első-negyedik évfolyamon - a heti három kötelező testnevelés óra - a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás - első- negyedik évfolyamon választható sport modul - az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai - a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak Az ötödik-nyolcadik évfolyamon - heti 2,5 kötelező testnevelés óra - öt nyolcadik évfolyamon választható sport modul - az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai - a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak Napközi otthonban és a tanulószobán - játékos, egészségfejlesztő testmozgás 6. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Célja: Visszajelzés az elsajátított ismeretekről, kompetenciákról a tanuló, a szülő és a pedagógus számára. Felzárkóztatásra szoruló tanulók korai felismerése. Tehetséges tanulók kiszűrése. Alapelvei: a tanmenetben tervezett; rendszeres; személyes; sokoldalú, változatos; a tanterv követelményeit figyelembe vevő. A tanulók értékelésének pedagógiai szerepe: objektív, igazságos személyes; a tanuló fejlődését szolgálja;

7 pozitívumokra támaszkodjon; további erőfeszítésekre serkentő legyen; kövesse értékelés, amely fejleszti a tanuk önértékelését. Formája Tartalma Rendje, formája Tanórai írásbeli számonkérés (formatív-segítő) Új ill. ismételt tananyag Bármely tanórán Tudáspróba Résztéma Témaköri részegységek zárásaként Témazáró feladatlap Témakör A témakör lezárása, összefoglalása, rendszerezése után Felmérések - év eleji - év végi Iskolai (belső vizsgák) Előző tanév anyaga Az éves munka zárása Az ált. isk. tananyag lezárása (írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (tagiskola) szóbeli: idegen nyelv) (Szt. Antal u.) diagnosztizáló szummatív 8. évfolyam Alkalmazható értékelési formák, súlya Szóbeli, írásbeli, pontozás, %, érdemjegy, szöveges értékelés 1 x értékű Szóbeli, írásbeli, pontozás, %, érdemjegy, szöveges értékelés 1 x értékű Szóbeli, írásbeli, pontozás, %, szöveges értékelés, érdemjegy A szokásos tanórai felelethez visz. 2 x értékű (a naplóba piros színnel jelölt), szöveges értékelés Szóbeli, írásbeli, pontozás, %, érdemjegy, szöveges 2 x értékű (a naplóban piros színnel jelölt) Korlátok: Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró íratható. Az alacsony óraszámú tantárgy elsőbbséget élvez. Az írásbeli felelet, szabályozás nélkül íratható, az írásbeli feleletet nem kell előre bejelenteni. A témazáró dolgozat írásának idejéről a tanulókat legalább egy héttel előbb tájékoztatni kell. A tanórai írásbeli beszámoltatás alól mentesül az a tanuló, aki az előző (új anyagot feldolgozó) órán hiányzott.

8 Két tanórát meghaladó hiányzás esetén a tanuló írásbeli beszámoltatására akkor kerülhet sor, ha előtte a felzárkóztatásra, pótlásra kellő időt vagy megfelelő segítséget kapott. Sikerkritériumok: A tanév során legalább nyolc jeggyel - heti egyórás tantárgynál hat jeggyel - tudunk visszajelezni a tanulónak, a szülőnek. A felzárkóztatásra szoruló tanulók korai felismerésével a bukások számát csökkentjük. A tehetséges tanulók sikeresebben szerepelnek a megmérettetéseken. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. Elvek Az írásbeli házi feladatokban a tanulói képességeken alapuló és személyiséget fejlesztő minőségi és mennyiségi differenciálás érvényesüljön! A többletfeladat vállalásában az önkéntesség érvényesüljön! Az otthoni írásbeli munkát minden esetben ellenőrizni kell! Korlátok Olyan írásbeli házi feladat. nem adható, melyhez a szükséges elméleti ismereteket nem dolgozták fel a tanórán! (kivéve kutató, gyűjtő, könyvtári munka) A házi feladat feladásánál a nevelők vegyék figyelembe a tanulók képességeit, ennek megfelelően differenciáljanak. Egymást követő tanítási napra nem adható teljes írásbeli fogalmazás! Hosszabb tanítási szünetre (őszi, téli, tavaszi, nyári) nem adható házi feladat, kivéve házi olvasmány. Büntetésként házi feladat. nem adható! A házi feladat jellege lehet: írásbeli, szóbeli, tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, feladatgyűjteményből adott feladatok, vázlatkészítés, leíró vagy elemző munka, házi dolgozat, gyűjtő-vagy kutatómunka, számítógépes feladat.

9 A házi feladat elkészítéséhez szükség van: tankönyvre, feladatgyűjteményre, könyvtárhasználatra, számítógépre, Internet használatra. 7. Az iskolai tanév helyi rendje A 2009/2010. tanévben a szorgalmi időszak: Első tanítási nap: szeptember 1. (kedd), Utolsó tanítási nap: június 15. (kedd). A szorgalmi idő első féléve: január 15. Tanítási szünetek: Őszi szünet: október 26-tól 30-ig a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő) Téli szünet: december 23-tól 31-ig a szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2-től 6-ig a szünet előtti utolsó tanítási nap április 1 (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok: december 19. nevelési értekezlet február 1. félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet május 25- június 4. osztálykirándulások június 9. DÖK- nap június 15. adminisztrációs nap május 26. Országos kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyam 8. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2009/2010. tanév) Alsó tagozat

10 Oszt. 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 4.d Fő Felső tagozat Oszt. 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 6.d 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c Fő Kiscsávolyi Tagiskola Oszt. 1.d 2.d 3.d 4.e 5.d 6.e 7.d 8.d Fő

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképzettség Főállású

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz

1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Sorszám végzettség 1. osztálytanító, ének-zene szakkollégium szakvizsga 2. könyvtár-pedagógia szakos általános iskolai tanár,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Iskolánk tartalmi munkájáról, eredményességéről, személyi feltételeiről a 10. sz. melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében az alábbi adatszolgáltatást

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV 11/1994. (VI.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.) MKM rendelethez 188 Különös

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. Különös Közzétételi Listája

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. Különös Közzétételi Listája A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Különös Közzétételi Listája Miskolc, 2014-2015 A nevelési és oktatási intézmények, az oktatási és kulturális miniszter 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelete,

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben