FÕMTERV HÍRADÓ. Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság május IV/1 szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÕMTERV HÍRADÓ. Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság. 2005. május IV/1 szám"

Átírás

1 FÕMTERV HÍRADÓ Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság május IV/1 szám

2 Fejleszd belsõ énedet, hogy a körülötted lévõk is fejlõdhessenek László Ervin 2

3 .. Nyakig benne (!) - mondhatnánk évi helyzetünket jellemezve. Persze nyakig sok mindenben benne lehet lenni. De a FÕMTERV most az eseményekben és a lehetõségekben van benne nyakig. Csak rajta múlik, hogy ez így is maradjon és rajta múlik elsõsorban, hogy ebbõl minél több kézzel fogható eredménye legyen piacban, munkában, árbevételben és jövedelemben. Egy esztendõvel immár túl vagyunk az uniós csatlakozás napján. Bizonyára nagy az eltérés egyénenként, családonként abban, hogy mindebbõl mi érezhetõ. Talán azt sem érezhetõ át igazán, hogy mit jelent az új státusz a FÕMTERV számára. Pedig sokat jelent, nagyon sokat. És egyre többet. Alig van valami, ami olyan, mint volt 5-6 éve. Környezetben, elvárásokban, kapcsolatokban, piacban, versenyfeltételekben, partnerekben, lehetõségekben és veszélyekben. A hagyományos piaci mechanizmusok, kapcsolatok, eljárások még élnek, az új piaci mechanizmusok, kapcsolatok, eljárások már élnek. Kettõs elvárásrendnek kell megfelelnünk. Illetve kettõs elvárásrendnek kellene megfelelnünk, ha a kettõ nem lenne ötvözhetõ a tradíciók és a megújulás egymásra építésével, a tudás, a felkészültség, a felelõsség a megbízhatóság és az innovativitás örök értékeinek érvényesítésével. Nem állunk jól ezekkel az értékekkel saját elvárásainkat és ambícióinkat nézve. Jól állunk ezekkel az értékekkel a piac, a környezet állapotát nézve. Ezért aztán, benne vagyunk, nyakig... 4-es metró, Aquincumi Duna-híd, központi és dél-budai szennyvíztisztító - autópálya tervezések és a Dunaújvárosi Duna-híd, nagyvasúti tervezések - parkolásfejlesztési koncepció és szennyvízkezelési koncepció Budapesten, gyorsforgalmi hálózat fejlesztési koncepció az országban, uniós projekt elõkészítés és végrehajtás Nyíregyházán és Pécsett, közlekedésfejlesztés Kaposváron, Interreg pályázat a Közép-Dunántúli régióban... Mindezek napjaink munkái. És nemcsak ezek, ennél sokkal több. Széles a mûködési skála szélesebb, mint valaha. Ez biztonságunk alapja, ez napi munkánk helyességének visszaigazolása. Nem hiábavalóak a fárasztó nap után is munkával töltött esték, az idõnkénti görcsös erõfesztítések, a többlet felelõsségvállalások, az együttmûködések, a kölcsönös kisegítések, az egyre kegyetlenebb versenyhelyzetben is még megõrzött egymásra figyelések... Furcsa egy képzõdmény a FÕMTERV. Egyéni megítélés szerint lehet inkább jó, vagy inkább rossz, de bizonyosan más, mint a ma megszokott profit orientált cégek. Ez nagy veszteség a mûkõdés hatékonysága szempontjából. De nagy nyereség a tartós talponmaradás szempontjából. Tartást és stabilitást ad. Létünk célja a profit elõtt és a profit után van. A profit elõtt annyiban, amennyiben a FÕMTERV, mint szakmai mûhely mûködésének értelme, hogy részese legyen idõtálló mérnöki létesítmények létrehozásának, ezzel Budapest és az ország fejlõdésének. A profit után annyiban, amennyiben a FÕMTERV, mint szakmai mûhely mûködésének célja, hogy alkalmas legyen a benne dolgozók egzisztenciájának hivatásuk minél teljesebb gyakorlásával való megteremtésére. A profit, a cél és az értelem megvalósításnak köztes, közvetítõ, nélkülõzhetetlen eszköze, nem pedig célja akkor sem, ha a gazdálkodás játékszabályai, az eredményességet ebben mérik. 55 éve vagyunk és leszünk 55 év múlva is egy köztes év 1950 és 2060 között. Csupán egy köztes év, de már megint nem akármilyen év. Most alapozhatóak az elkövetkezõ 9 év munkái, most készül a Nemzeti Fejlesztési Terv II., most dõl el, mi épül 2015-ig és mi nem épül, mi lesz finanszírozható és mi nem, most dõlnek el a fõváros fejlesztési pozíciói. Fontos döntések elõkészítése zajlik. És mi benne vagyunk nyakig... Egy kollektíva egészének együttmûködõ hozzáállása segíthet abban, hogy benne is maradjunk nyakig. Hogy létrehozzunk, hogy alkossunk s ha lehet, közben jól is érezzük magunkat együtt. Molnár László 3

4 Egy éve "A hányatott sorsú metró története" címmel megjelent írás még kissé pesszimistán ítélte meg a metróépítés kibontakozását, azonban úgy tûnik, az elmúlt egy év jelentõs fordulatot hozott a metró megvalósítása terén. Hosszú elõkészítési és alkudozási folyamat eredményeképpen a Táraságunk vezette konzorcium tárgyalásos közbeszerzési pályázaton elnyerte a 4-es metró I. szakaszának tendertervi feladatait és a tenderezéshez szükséges elõkészítõ tevékenységek elvégzését. Ez a munka a FÕMTERV Rt életében az eddigi legnagyobb õsszegû szerzõdés. A tendertervezéssel párhuzamosan a metróállomások arculattervezésére kiírt pályázaton gyõztes Palatium Kft altervezõjeként részt veszünk az állomások építéshatósági engedélyezési tervezésében is. Igencsak összetett és sok szálon zajló tervezési feladat áll elõttünk, mellyel reményeink szerint Társaságunk minden dolgozója közeli kapcsolatba is kerül az elkövetkezõ években. 4 Fussunk végig a tennivalókon. - Az 1999-ben készült vasúthatósági engedélyezési terv készítése óta eltelt hat év jelentõs fejlõdést hozott a rendszerek, technológiák vonatkozásában, amit nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk a tervezés jelenlegi idõszakában. - Az eltelt évek alatt az üzemeltetõ BKV Rt helyzete, felfogása, lehetõségei is megváltoztak, amit szintén figyelembe kell venni. - Az építészeti pályázat következtében jelentõs változások vannak az állomások szerkezeti, elrendezési kialakításában. Lényegében elölrõl kell kezdenünk a tervezést, és ennek megfelelõen kell elkészítenünk az építéshatósági engedélyezési terveket. - A Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, mint engedélyezõ vasúthatóság számos rendszerhez, energiaellátási és egyéb feladathoz tartozóan újra engedélyezési eljárást írt elõ. - A budai oldalon, illetve a Baross téren az elmúlt években már elõkészítõ felszíni munkák folytak, melyekhez igazodniuk kell a késõbb épülõ állomási kijáratoknak. Metrót tervezünk SZAKMA - Egyszerre kell készítenünk állomási építéshatósági engedélyezési tervet, felszíni közúti illetve villamosvasúti engedélyezési tervet, állomási szerkezeti tendertervet, közmûellátási létesítési engedélyezési tervet, és mindezekhez elõkészítõ vizsgálati munkarészeket. A sok keveredõ tervsík újfajta kihívások elé állítja tervezõ kollektívánkat. - Az áttekinthetõség érdekében a nagyszámú dokumentáció kezelhetõsége érdekében új tervazonosító és tervtárazási rendszert kellett kidolgoznunk, mely az egész metró dokumentáció alaprendszerévé fejlõdhet. - Új feladatként jelentkezett az un. megbízói követelmények elõállításának igénye, mely számunkra szokatlan a kiviteli tervezés követelményeit, elvárásait a Megbízó által történõ ellenõrzés módszerét, a betartandó szabványok, mûszaki elõírások pontos meghatározását is kell, hogy tartalmazza. A metró megvalósítása a közmûtervek kivételével az un. FIDIC sárga könyv szerint fog történni, azaz a kiviteli terveket a nyertes kivitelezõ szervezetek kell, hogy megcsináltassák. A fõváros sok pontját érinti a metró, így minden szakmai tudásunkra, helyismeretünkre, korábbi években felhalmozott elõzménytudásunkra szükség lesz, hogy kiváló tervet készíthessünk. Nagy kihívás ez amelynek meg kell felelnünk mindannyiunknak hiszen minden szakágunk érintett a tervezési feladatban. A vonali tervek különleges probléma közepette készülnek. A metró építését vezértechnológiaként képviselõ pajzshajtás ugyanis csak a már elkészült alagúton keresztül irányított geodéziai mérések alapján vezérelhetõ, vagyis a kitûzési tervnek olyan geodéziai alapokon kell állnia, amely szög- és iránytartó. A munkáinkban általánosan használt EOV geodéziai rendszer nem ilyen, mivel a valóságos földi gömböt, "geoidot", egy hengerfelületre való vetítéssel helyettesíti annak érdekében, hogy a vetített felület, síkba kiteríthetõ legyen. A valóságot sokkal jobban közelítõ un. sztereografikus rendszer, amely szög- és iránytartó azonban nem teríthetõ ki síkban, és a két rendszer között csak bonyolult átszámítási mód szerint lehet az egyes koordináta értékeket áttranszformálni.

5 SZAKMA A 4-es metró I. szakaszának 7,3 km-es szakaszán a két geodéziai alaprendszer között mintegy 70 cm-es eltérés mutatkozik, ami a pajzs vezérlése szempontjából megengedhetetlen. A megoldást a vonalnak sztereografikus, az állomásoknak és a felszínnek EOV rendszerû koordinátarendszere adja, minden egyes állomásnál azonosító pontokkal átszámolva. Az elmúlt években a kormány és a Fõváros közötti megállapodás alapján a beruházás kiegészült a Baross tér és a Bosnyák tér közötti 3 km-es, 4 állomásos szakasszal, ami lehetõvé teszi, hogy a rendkívül mértékben leromlott Thököly út felújításra kerüljön és a 7-es buszcsalád óriási terhétõl, nagymértékben megszabaduljon. Az új szakasz elõkészítése már megkezdõdött, melynek elsõ lépésében kiírt tanulmánytervi pályázatot Társaságunk sajnos elveszítette és bár a nyertes 10 % alatti alvállalkozóként bevont minket a munkába, mégis azt kell mondjuk, a korábbi egyértelmû sikerek itt kissé sérültek. A vonalhosszabbodás új feladatot eredményezett azonban az I. szakasz tervezésében, mivel a jármûtelep kialakításánál már a meghosszabbított vonal jármûveinek megfelelõ elrendezést kell figyelembe venni. A jármûtelep tervezése ezzel teljesen újból kezdõdik, új vasúthatósági engedélyezési tervet is kell készíteni. A Thököly úti szakasz építési technológiája még nem eldöntött, mód van pajzsos építésre ugyanúgy, mint felülrõl történõ egymás melletti, illetve egymás alatti vezetésû metróvonal megvalósítására is. A most készülõ tanulmány fõ kérdése ennek az eldöntése. Csak remélni tudjuk, hogy a további tervezési lépcsõkben ismét komolyabb szerephez jut Társaságunk. A vonal másik végének hosszabbítása - Õrmezõn túl a Virágpiac felé - sajnos még nem esedékes, holott közlekedési, térszerkezeti, városfejlõdési szempontból ezt az irányt is ugyanúgy fontosnak tartjuk. Komoly eredménynek gondoljuk azonban azt a változást, amelyet a Kelenföldi állomás építési módszerében sikerült elérnünk, minek révén egy igazi jó átszálló kapcsolat alakulhat ki a MÁV peronjai és a 4-es metró peronja között. Még nagyon sok küzdelem várható ezen a téren, de reményünk van a MÁVval való teljes összhang megteremtésére és a két fõ megbízó közötti összhang és költségmegosztás biztosítására. A kivitelezéshez szükséges elsõ tenderlépések már megtörténtek, a legnagyobb feladatot jelentõ vonali tender elõminõsítésére hét pályázat érkezett, melyek közül választják azt a három-öt szereplõt, akik a tényleges tenderajánlatukat megtehetik arra a tervcsomagra, amelyet még mindig készítünk, és aminek ezáltal a határideje egészen másképp "súlyos" határidõ, mint az általában a terveinknél szokásos. Ugyancsak elõminõsítési felhívás jelent már meg az elsõ állomásokra is, a Tétényi út, a Bocskai úti és a Móricz Zsigmond körtéri állomásokra. Érzékelhetõ talán, hogy miközben mi még a szerkezeti rendszert és az állomási geometriát keresgetjük, egyes kivitelezõk már teljes komolysággal készülnek a megvalósításra. Rajtunk tervezõkön múlik most a metró megindulása, ami azért különösen fájó, mert volt olyan öt év, amikor bõven lett volna idõ a tervezési elõkészítés nyugodt, megfontolt végrehajtására. Úgy látszik, mi magyarok, nagyon messze vagyunk attól, hogy jó elõretartással, egyértelmû döntések és szándékok mentén tegyük meg azokat a fontos lépéseket, amelyek a nagy infrastrukturális elemek megvalósításához mindig is szükségesek voltak, de a folyamatosan bürokratizálódó és átpolitizálódott idõszakban még több idõt igényelnek, és ha lehet azt mondani ez csak tovább fokozódott az Európai Unióba való belépésünkkel. Társaságunk fõ célkitûzése persze nemcsak ezeknek a tervlépcsõknek a végzése, melyek már úgymond a kezünkben vannak, hanem a kiviteli tervezés végzése is a kivitelezõk oldalán, hisz ez jelenti a legnagyobb feladatot, és ennek a végterméke lesz az a mû, mely reményeink szerint száz évet meghaladóan is a várost fogja szolgálni. A sikeres 4-es metró építés feltétele az 5-ös metró megvalósításának, és így ez a két kötöttpályás elemmel való bõvülése a fõvárosi tömegközlekedési hálózatnak adja meg a város korszerû közlekedésének gerincét, Budapest jövõje szempontjából meghatározó a két új elemnek a megépítése, mert ha ezt nem tesszük, óriási mértékben elmaradunk a konkurens európai nagyvárosoktól. Schulek János 5

6 Új módszerek és eljárások a hazai hálózatfejlesztésben - A gyorsforgalmi hálózat fejlesztési koncepciója - A dolog valahol ott kezdõdött, már jónéhány éve hogy volt egy Útügyi Napok Sopronban (Nagyszerû város). Felmerült az UKIG részérõl, hogy kellene egy konferencia kiadvány, s mert Sopron határrégió, a kiadványnak a határmenti együttmûködések új kapcsolati, gazdasági, kulturális, közlekedési lehetõségeirõl kellene szólnia. Ki tud ilyet csinálni (?) - szólt a kérdés. - A FÕMTERV elvállalta. Aztán jött a következõ Útügyi napok Tihanyban (Nagyszerû környék). Ismét konferencia kiadvány igénye, most már közvetlenül a FÕMTERV felé. És kezdett feltünni a szakmában, hogy mások a megközelítések, mint a korábban megszokottak. Erre alapozva újabb, most már nagylélegzetû megrendelés a magyarországi eurórégiók sorozatára, majd a magyarországi statisztikai régiók közúthálózatfejlesztésének elvi megalapozására és összefogására. E munkák készítése mindinkább elmélyítette azt a gondolkodást, amelyet mindmáig leginkább a FÕMTERV vallhat magáénak, s amely a fejérõl a talpára állítja a közúthálózat koncepcionális tervezését. Nem pályát, hálózatot tervezünk, amelynek aztán utólag megnézzük a hatásait, hanem megjelöljük a kívánt hatásokat és olyan pályát, hálózatot tervezünk, amelyik e hatásoknak megfelel. A hatás nem következmény, hanem indíték. A figyelem nem a negatív hatások (zaj, légszennyezés) Az országos gyorsforgalmi úthálózat távlati képe a jelenlegi elképzelések szerint kerülésére, hanem a pozitív hatások (gazdaságélénkítés, területfejlesztés...) serkentésére irányul, a cél nem önmagában a mobilizációs igénykielégítés, hanem az igénykeltés okainak való megfelelés. A hálózatfejlesztés így nem egy passzív, reagáló, követõ folyamat, hanem aktív, megelõzõ, provokáló folyamat, amelynek motivációja nem a motorizáció (mivel az már következmény), hanem a terület- és gazdaságfejlesztési célok, valamint az egyéni elérhetõségi szempontok. A koncentrálás nem magára a pályára irányul (amelynek hatásai általában negatívak), hanem a csomópontra, mert minden utazás célja a megérkezés, s mert a csomópontokban realizálható az utazás haszna. Az új megfontolások szerinti módszertan - területfejlesztési metodikából kiinduló - kidolgozását ben kezdte meg a FÕMTERV, s a folyamat több lépcsõn át napjainkban is tart, legutóbbi eseményeként e célokra kutatási pályázati források megnyerésével. Az új módszerek alkalmazásának legújabb - nagy kihívást jelentõ - feladata a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, illetve ehhez kapcsolva, e munka folytatásaként a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A FÕMTERV ilyen feladatot korábban nem végzett. A jelenlegi munka során generáltervezõi pozíciót lát el, altervezõi az UVATERV Rt., a TRANSMAN Kft., a TERRA Stúdió, valamint a TRAFFIKON Kft. A munka új megközelítései közül az egyik legfontosabb annak a kérdésnek a feszegetése, hogy - az autópályafejlesz-tést az M1, M3, M5, M6, M7, M8 autópályát alkotta alaphálózat mellett - mely esetekben képes annál olcsóbban, (sõt a kisebb csomóponttávolságok miatt néha hasznosabban is) kiváltani 2x2 forgalmi sávos fõúthálózati fejlesztés. A hálózatszerkezetet érintõ új javaslatok közül a legnagyobb jelentõségû a Budapest térségi, Zsámbéki medence nyugati peremén vezetett, az M6 (V/C folyosó) folytatását jelentõ Baltikum-Balkán közötti új európai észak-déli tengely. 6 SZAKMA

7 Közlekedési igények és a mai közúthálózati lehetõségek osszhangja az ország területén Hogy egy hálózati változat (megoldás) milyen mértékben felel meg az adott térség (ország, régió vagy akár kistérség) vele szemben támasztott funkcionális elvárásainak, egzakt módon sajnos ezideig még nem mérhetõ. Az út-, hídépítés viszont meglehetõsen drága mulatság (ráadásul hosszú idõre meghatározza az érintett térség szerkezetét, fejlõdési vonalait) ezért természetes, hogy felmerült egy olyan viszonylag megbízható, a valóságot a lehetõ legnagyobb mértékben tükrözõ eljárás kidolgozásának igénye, mely alkalmas akár területegységek közlekedési ellátottságának, akár hálózati változatok "eredményességének" összehasonlítására. Kész megoldás sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lévén, a FÕMTERV maga kezdett bele a - saját korábbi területén szokatlan - vállalkozásba. Az ország személygépkocsi állományának eloszlása Az immár négy éve (kezdetben szinte undergrand tevékenységként) ûzött munkának napjainkra már komoly eredményei vannak: - az Ipoly-határhidak helyreállítási programjában az egykor létezett 47-bõl cégünk /Forgalomtechnika és Híd irodák/ tanulmánya jelölte ki azt a nyolcat, mely elsõ ütemben a legnagyobb térségi hasznot hozza, s melyek megvalósítására már a nemzetközi egyeztetõ tárgyalások is megindultak, - a fentebb említett országos gyorsforgalmi hálózati koncepció kidolgozása során is sor kerül a metodika szerinti elemzésre, értékelésre. Molnár László - Fábry György Újabb jó hír: - finanszírozója is akadt az immáron talán egyre jobban elismert tevékenységnek, társaságunk pályázat útján elnyerte rá a GVOP program kutatási-fejlesztési támogatását. - a Közép-Dunántúli Régió Interreg III pályázatra nyújtja be az új É-D-i tengelyt, melynek elõkészítését a FÕMTERV végzi 20 millió forintért. Az elsõ nyolc helyreállítandó kapcsolat az Ipoly mentén SZAKMA 7

8 A 2000-es évek elején már látható volt az ország gazdasági folyamatait, tendenciáit figyelemmel követve, hogy jelentõsen megnõ a pályázatokon megnyerhetõ munkák száma, tekintettel az úniós forrásoknak a hazai gazdaságba való bekapcsolására, a hazai források felhasználásának növekedésére. Mindezeknek a feltételeknek csak az adott jogi környezet megfelelõ ismeretével is lehet csak megfelelni. Társaságunk a 2003.évben döntött úgy, hogy a hazai és nemzetközi közbeszerzési pályázatokon való részvétel hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében létrehoz egy erre a profilra szakosodott csapatot, aki az irodák részbeni tehermentesítésével a közbeszerzési pályázatok összeállításának jelentõs részét elkészíti, egyben segíti az adott egységet abban, hogy a pályázatot generáltervezõként összeállító iroda pályázatból elvégzendõ feladata csak a részletes mûszaki tevékenység leírása, összeállítása és a megfelelõ, piacképes ár kialakítása legyen ban a közlekedési infrastruktúra tervezése területén az úniós ISPA források álltak rendelkezésre. A nemzetközi közlekedési közúti és vasúti folyosók Magyarországon is átmenõ szakaszaira felhasználhatók az Európai Únió által biztosított források. Ennek szellemében több közbeszerzési pályázat jelent meg (alapvetõen közutak bizonyos szakaszainak felújítására, továbbá vasútvonalak korszerûsítésére, több vonalszakasz rekonstrukciójára), amelyeken a Társaság is részt vett. A nemzetközi érdeklõdés is megnövekedett a Fõmterv iránt, Európa összes jelentõs tervezõ irodája bejelentkezett, hogy a Fõmterv mellett szívesen részt venne a tervezési feladatokban. A Társaság hosszútávú stratégiai döntéseinek megfelelõen alakította ki a résztvevõ konzorciumok szereposztását, alapvetõen német, osztrák, angol, francia cégek részvételére alapozva. A közbeszerzési pályázatok kétlépcsõsek voltak, a társaság vezetésével kialakított konzorciumokat referenciáik és gazdasági mutatóik alapján mindegyik esetben meghívták a szûkített második fordulóra is elsõ hónapjaiban a társaságot értesítették arról, hogy megnyerte az alábbi közbeszerzési pályázatokat: 1. Út és híd pályarehabilitáció a 11.5 t tengelyterhelés elviselésére (2-es út) - tervezési és mérnöki feladatok 2. A Szajol-Mezõtúr vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése 8 Néhány gondolat a pályázatokról SZAKMA 3. A Gyoma - Békéscsaba vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése 4. A Ferencváros- Vecsés vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése, valamint az ETCS megvalósítása a Budapest - Szolnok - Lökösháza vonalon Az projekt esetén a Fõmterv Rt. a konzorciumot vezetõ cég, a Ferencváros- Vecsés projekt esetén a Mott McDonald cég (Nagy Britannia) vezeti a konzorciumot. Minden résztvevõ számára tanulságos az a folyamat, ahogy a különbözõ országok mérnökeinek alkotó tevékenységét egy közös cél érdekében integrálni szükséges. Külön megemlítendõ az a tény is, hogy sok magyar alvállalkozó cég vesz részt mindegyik projektben, és az õ közremûködésük -nagy szakmai ismeretük mellett - szintén jelentõs koordinálási tevékenységet kíván. Fontos feladat a különbözõ szakmai csoportok esetenként eltérõ tervezési folyamatai közötti összhang megteremtése. Az EU csatlakozás mindenesetre egy jelentõs haszonnal járt már az elõbb említett projektek esetén: a tenderdokumentációt az eredeti kiíráshoz képest csak magyarul kell elkészíteni, ami rendkívüli könnyebbséget jelent. Az Európai Únióhoz történõ csatlakozás óta a pályázatok kiírásának mennyisége megnövekedett, mivel egyre több pénzügyi forrás áll rendelkezésre. Az új közbeszerzési törvény hatályba lépésével a pályázatokat többnyire magyarul kell összeállítani, szemben a május 1. elõtti idõszakkal, amikor a pályázatok nyelve az angol volt. Ez a tény sokszor nehéz helyzetbe hozza az azóta vállalkozni kívánó külföldi szakembereket. A minõsített ajánlattevõk köre minõsítés elnyerése esetén - megfelelõ súlyú és értékû referenciákkal - a pályázatok összeállításának folyamata egyszerûbbé válhat, mert a mindenkor szükséges igazolások és dokumentumok az elõbb említett módon már rendelkezésre állnak és sokkal több energiát lehet fordítani a pályázat szakmai és pénzügyi részeinek színvonalas összaállítására. A MÁV Rt ben is számos közbeszerzési pályázatot írt és ír ki, most már a Kohéziós Alapból finanszírozva. Célunk az, hogy ezeken sikeresen vegyünk részt, és ilyen módon az új vasúti profil hosszútávon beépülhet a Társaság meghatározó tevékenységei közé. Takáts Judit

9 "Egy kisváros a nagyvárosban" avagy a Kõérberek Tóváros Az elmúlt években a Fõmterv Rt. hétköznapjaiban az egyik meghatározó tervezési feladatot jelentette a Hosszúréti lakópark, vagy más néven a Kõérberek Tóváros teljes külsõ infrastruktúrájának tervezése. A történet azzal kezdõdött, hogy négy évvel ezelõtt elmentünk megnézni egy felhagyott szilvás területet a 70-es út mellett. A Budaörsi reptér melletti terület nem volt ismeretlen, viszont a bejárás alkalmával megdöbbentõ volt, hogy a még néhány évvel ezelõtt ismert, rendezett gyümölcsös a felhagyást követõen egy szinte átjárhatatlan erdõvé fajult. A terület a rút kiskacsára hasonlított, és azt az ötletet, amelyet a leendõ befektetõ lelkesen ismertetett akkor hihetetlennek tûnt. "Egy kisváros a nagyvárosban". Az irodaházak, bevásárló központok építését követõen már ismert volt, hogy a befektetõk következõ lépése a lakáspiacot célozza meg. Budapest szerte már lehetet hallani az elõkészítés alatt álló és épülõ új lakóparkokról, melyek a klasszikus lakótelep fogalmát cserélték le. És akkor hogyan lehet ebben a mûfajban mégis valami újat hozni - tettük fel a kérdést. Az elképzelés nagyszabású volt. Valami olyat kellene csinálni - hangzott az ismertetés - ami még SZAKMA Magyarországon eddig nem volt. Ahol a lakások mellett valami plusz is társul az itt lakóknak, és ezért szívesen fognak itt lakni az emberek. Sportcentrum, látványtó, szolgáltató létesítmények. És ha ezt mind összetesszük máris megteremtettünk egy kis minivárost. Bejárva a helyenként õserdõhöz hasonlító területet, meghallgatva az elképzeléseket az emberben enyhe mosoly támadt, de ha valamit valaki ennyire akar, és ilyen lelkesen tud képviselni végül maga is a gondolat csapdájába esett. A bejárás és az ezt követõ beszélgetések célja mondhatni az volt a befektetõnek, hogy ehhez a nagyszabású feladathoz keressen olyan tervezõ partnereket, aki ugyanazzal a lelkesedéssel hisznek abban, hogy a felhagyott gyümölcsös területén egykor majd több ezer ember fogja kellemes környezetben a hétköznapjait élni. Én bevallom õszintén, megfertõzõdtem. A munka elkezdõdött. Az elõkészületek még csak tapogatózások voltak, keresve, felmérve azt, hogy egy ilyen dologhoz mi mindenre lesz szükség. Elindult a szabályozási terv készítése. Neves építész csapatok lettek megkeresve, hogy arculatot adjanak a programnak. És ebbe a csapatba került be a Fõmterv Rt., mint a teljes terület külsõ út, infrastruktúra tervezõje. Mondhatni nem mindig tudtuk, hogy mire vállalko- 9

10 zunk, de azt tudni lehetet, hogy ebbõl nem szabad kimaradni. És a munka folytatódott. A cég részérõl majd minden iroda érintett volt, és ezen felül még közel húsz altervezõ vett részt a munkába az irányításunk alatt. A munka összetettségét jól jellemezte, hogy a híd tervezéstõl a tóépítésig, a villamos megálló létesítésétõl az organizációig több mint huszonöt szakág együttmûködését kellett megoldani. A tervezési terület nagysága 35 ha lakás épül a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel együtt. Megterveztünk és megépül közel 5 km-nyi úthálózat a hozzá tartozó teljes körû közmûhálózattal. A hideg és meleg energia ellátás tekintetében egyedülálló módon az épületek energia központból kapják a fûtést és ezzel párhuzamosan nyáron a klimatizálást. Ezen korszerû ellátási mód alkalmazásában nagy szerepet játszott a Villamos és Gépész Iroda kitartó közremûködése. A terület részeként a Hosszúréti-patak visszaduzzasztásával létrejön egy látványtó, a hozzá tartozó sétányokkal, négy kishíddal. Itt kell megjegyezni, hogy a munka során talán a tó tervezése hozta a legizgalmasabb megbeszéléseket. A Megrendelõ a tó megvalósítását szívügyének tekintette, ezzel nem kis feladat elé állítva a tervezõket. A tömegközlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében új villamosmegálló létesül, és a belsõ úthálózat is úgy lett megtervezve, hogy képes legyen a buszjárat fogadására. És végül de nem utolsó sorban a közlekedési kapcsolat biztosítása érdekében új híd épül a terület határán haladó vasúti pálya felett, valamint a Balatoni út egy része is átépítésre kerül jelzõlámpás csomópont kialakításával. A tervezéssel párhuzamosan elkezdõdött a kivitelezés. Munkálatok 2003 tavaszán a fa kivágásokkal kezdõdtek. A terület elõször ekkor mutatta meg magát mint a rút kiskacsa aki elkezd átváltozni. Érdekes látványt nyújtott és kezdte megmutatni azon érdekességeit, amelyet a benõtt, elvadult növényzet eltakart. Érdekes volt felfedezni a ma már kiegyenesített vasút 10 SZAKMA nyomvonal eredeti bevágását, megtalálva a régi km szelvény követ. És a múlt érdekességei még csak ezután kezdõdtek. Az elsõ "kapavágást" követõen gazdag régészeti leletek kerültek elõ. Az 1100-as évek, és a tatárjárás környékére tehetõ leletek feltárásával egy kápolna maradványai, környezetében jó állapotban megmaradt sírok, és a hozzá tartozó komplett település nyomai tárultak fel. Megdöbbentõ volt látni, hogy a felszíntõl egy ásónyomnyira mit rejtett a föld. A feltárt "Kána" falu ilyen mértékben és érintetlenségében Magyarországon csak még egy helyen található, és ennek megfelelõ jelentõséggel aprólékos feltárási munka elõzte és folyamatosan elõzi meg az építkezést. Azt, hogy a terület további része még mit rejt azt nem tudni, de akár avar kori leletek is elõkerülhetnek a régészek szerint. Hát igen a helyszín kiválasztása ezek szerint nem lehetett véletlen. Kellemes elhelyezkedése már õseink figyelmét is felkeltette, és az elfeledést követõen várhatóan a felszínt ismét az emberi élet nyüzsgése fogja a benépesíteni. A régészeti feltárások nyomában megkezdõdött a közmûvek lefektetése, kirajzolódtak az addig még csak papíron megrajzolt útvonalak, és az elsõ lakótömb házai elkezdtek épülni. Mondhatni jó érzés látni a tervezési munkánk eredményét megvalósulni. És elkezdõdött a tó építése is. Elõször a gyalogos hidak jelentek meg és lassan kezdtek kirajzolódni a gátak vonala valamint a tó környezete. Az építés még nem fejezõdött be, várhatóan az elsõ ütem átadására ez évben kerül sor, de már most látható, hogy egy "kis város" születik. Sokan fognak itt élni. És õk már csak a végeredményét fogják látni egy olyan munkának, amely sok, néha keserves tervezési, kivitelezési pillanatokat foglalt magába. De a végeredmény terveink és reményeink szerint igazolni fogja azon szakemberek, befektetõk küzdelmeit akik létrehozták ezen új épített környezetet. Legyünk büszkék erre! Jancsó Béla

11 Január - Budai Alsórakparti út szélesítése ET - Budai Duna-parti fõgyûjtõ ET - XVIII. ker. Auchan áruház telken kívüli infrastruktúra tervezése ET Február - M7 autópálya 159,8-182,0 kmsz. közötti szakasz KT - M60 autópálya pécsi bekötési szakasz 23,5-41,0 km szelvény ET, KT - XI. Fehérvári út-móricz Zsigmond körtér-bocskai út közötti út és járdaburkolat és villamosvágány KT GTTSZ konferencia Conforg számviteli továbbképzés 2 fõ Március - 2. sz. metróvonal (Deák tér-stadionok között) felújításával kapcsolatos forgalomterelésdöntéselõkészítõ tanulmány és ET - MOL (Százhalombatta) Duna Finomító és csatornarendszer szétválasztása, záporvíz kezelés és elõkezelési munkák tender terv - III. ker. Csillaghegy-Római fürdõ fõgyûjtõcsatorna KT - I. ker. Dózsa tér DN 400 és XI. ker. Budafoki út DN 500 távfûtõ vezeték leújítása ET és KT - XI. ker. Etele út DN 300 távfûtõ vezeték felújítása ET és KT SYTEC svájci szakmai kirándulás Andalúzia környezetvédelmi vízkezelési konferencia MUT XI. orsz. urbanisztikai konferencia 2 fõ Április - M3 autópálya 200,0-210,0 kmsz közötti szakasz KT - XVIII. ker. Auchan áruház telken kívüli infrastruktúra tervezése ET - XVIII. ker. Auchan áruház telken belüli infrastruktúra tervezése ET és KT - M7 autópálya 159,8-182,0 kmsz közötti szakasz KT - Budapest központi szennyvíztisztító telep és vízgyûjtõrendszer (II. és III. ütem) technikai segítségnyújtás ISPA projekt elõkészítésében Munkaügyi továbbképzés ÁKMI útügyi kutatási szimpózium év krónikája 2 fõ 4 fõ KRÓNIKA Conforg könyvviteli képzés KTE parkolási konferencia MUT konferencia kiállítás 8 fõ 3 fõ Május - M60 autópálya pécsi bekötési szakasz, 23,5-41,0 kmsz ET és KT - M6 gyorsforgalmi út ( kmsz) KT - Nagykörúti villamosvonal áramellátási hálózatának korszerûsítésre ET - Szentendrei HÉV vonal budapesti szakaszán bizt. berendezés csere és kapcsolódó infrastruktúra ET - Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kiegészítõ tervezési munkái keretében vízjogi lét. ET - M8 gyorsforgalmi út Dunaújváros Duna-híd és a csatlakozó út, M6 és 51. sz. fõút közötti szakaszának KT KTE forgalomtechnikai konferencia "Alagút és Mélyépítõ Szakmai Napok" MÁV továbbképzés Közvilágítási ankét Magyar Parkolási konferencia Hídmérnöki konferencia 2 fõ 2 fõ 3 fõ 4 fõ Június - M3 autópálya 200,0-210,0 kmsz. közötti szakasz KT - M3 ap. Görbeháza-Nyíregyháza, Nyíregyháza elkerülõ szakaszok KT (kiegészítõ tervek) - Budapest területén található hõközpontok szétválasztása ajánlati és engedélyezési tervek Controll Training Quark tanfolyam KTE EURO régiók konferencia ÖKO-AQUA VIII.Vizi Közmû konferencia INFOSZFÉRA "LINUX" képzés Royal Diamond vacsoraest 7 fõ Július - M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza, Nyíregyháza elkerülõ szakasz KT (kiegészítõ tervek) - Nyíregyháza és agglomerációjának szennyvízelvezetési és tisztítási program kohéziós pályázati dokumentáció - XVII. kerületi utcák útépítési és hozzátartozó víztelenítési KT 11

12 Augusztus - M8 gyorsforgalmi út dunaújvárosi Duna-híd és csatlakozó út M6 és 51. sz. fõút közötti szakaszának KT - M60 autópálya pécsi bekötési szakasz 23,5-41,0 kmsz közötti ET, KT - M8 dunaújvárosi Duna-híd és csatlakozó autóút ET - Monor vasútállomás Kistói úti átjárónál közúti aluljáró tenderterve Szeptember - M6 autópálya Szekszárd-Bátaszék közötti szakasza ET és KT - Szentendrei HÉV vonal budapesti szakaszán biz. berendezés csere és kapcsolódó infrastruktúra ET - Pécs szennyvízelvezetési rendszerének fejlesztése és sérülékeny vízbázisok védelmének munkálatai Rodin munkaügyi fórum Rodin munkaügyi nyilvántartás KTE útügyi napok FIDIC konferencia EMU-München gyárlátogatás Berlin vasúti kiállítás Trainex mérlegképes könyvelõk továbbképzése KTE "Versenyben az idõvel" konferencia London szakvásár Royal Diamond vacsoraest Sportnap 2 fõ 2 fõ 5 fõ 2 fõ 2 fõ 2 fõ 7 fõ Október - M7 autópálya 159,8-182,0 kmsz közötti szakasz KT - M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd szakaszának ET és KT - MOL Százhalombatta Olajfinomító szennyvíztisztító telepének fejlesztése, udvartéri vezetékek KT - II-III. ker. pesthidegkúti 6 baros gázvezeték megtámasztása, döntéselõkészítõ terv Kompkonzult könyvviteli továbbképzés Hongaropark parkolási konferencia "Biztonságos utakon" c. konferencia Trainex mérlegképes könyvelõi továbbképzés 3 fõ 2 fõ November - M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd szakasz ET és KT - XI. Bartók Béla út felújítás KT - Szajol-Mezõtúr vasúthálózat tanulmány és tender terv - Nyíregyháza és agglomerációjának szennyvízelvezetési és tisztítási programja - M7 autópálya Balatonfenyves-Balatonkeresztúr kivitelezéséhez szükséges kiegészítõ tervek - XI. Hosszúréti lakópark telken belüli és kívüli infrastruktúra eng. terv és KT - Pécs szennyvízelvezetési rendszerének fejlesztése MOELLER szakmai látogatás I.Országos Önkormányzati konferencia Royal Diamond vacsoraest EU tanfolyam December - M60 autópálya pécsi bekötés ET és KT - Nagykörúti villamos vonal áramellátási hálózatának korszerûsítése, ET - Szajol-Mezõtúr vasúthálózat tanulmány és tender terv - Kelenföldi kocsiszín rekonstrukció ET, KT - Dél-budai szennyvízelvezetési és tisztítási projekt, elõkészítõ tervezési feladatok - Budapesti köz- és díszvilágítás 15 éves távlati terve - M8 gyorsforgalmi út dunaújvárosi Duna-híd és csatlakozó úthálózat KT GTTSZ "Hazánk EU csatlakozásának elsõ féléve" c. konferencia Felkészítõ Üzemi Tanácsok részére Magyar Mérnöki Kamara nagytérségi együttmûködés konferencia December 6. Mikulás ünnep Karácsonyi partik irodánként a Makadám Klubban 12 KRÓNIKA

13 Híradó Nõk és krampuszok ( ) KRÓNIKA 13

14 Itáliáról álmodtam. A pipacsokkal pirosra pacsmagolt magyar táj gyorsan száguldott a jellemzõen magas hegyekkel teledobált osztrák vidéken keresztül a citrusokkal övezett olasz földre. Ekkor valaki megborzolta a hajam Álmosan kicsoszogtam a fürdõszobába. Az olasz nyár már csak foszlányokban lengedezett az emlékezetem egy félig tört akasztóján, miközben egy magas, szõkés kínai -vagyis félig éber önmagam - pislogott rám a tükörbõl. Szörnyû kép - gondoltam, s visszaevickéltem Toscanához. Már majdnem egy éve történt. Igen. Ákos a cipõjét szerette volna visszaszerezni a buszon Emlékszem Montecatinire, ahol éjszaka a fürdõben, - mint valami elvarázsolt, mágikus helyen - a festmények közt jártunk, s keringõztünk a hatalmas kertben. Minden reggel versenyt futottunk, hogy utolérjük magunkat. Természetesen átléptünk néhány szabályt is. Álltunk tilosban, megállítottuk a siklót és legalább félórára bámulatba ejtettük a Carrara közelében fekvõ kisváros lakóit. De kezdjük az elején! Perzselõ olasz nyár, rohanás, mely idõnként derékfájással társult, s az élmények feldolgozhatatlan halmaza. Pisa, Csodák tere. Akár egy reklámfilmben, itt minden megtalálható egy helyen. Felkaptattunk a toronyba, mely igazolta nevét - hidas fiaink tértõl iszonyodva araszoltak a fal mellett. Végigszaladtunk a keresztelõkápolnán, a dómon és a temetõn, s hogy merítsünk egy kicsit a helyi közlekedési kultúrából, buszra szálltunk, s részt vettünk a bizalomjátékban, kipróbálva, megtart-e mindannyinkat fékezésnél az utolsó ember. Játékos kedvünk természetesen nem merült ki ennyiben. Az olasz activity feledhetetlen volt. Csak a carrarai márványbányákhoz vezetõ útirányt kellett megkérdezni a helyi lakosoktól, s a kisöregek már mutogattak is a 14 Rendõri kísérettel Carrarában június különbözõ égtájak felé. Ezzel persze nem jutottunk elõrébb. Igaz, a busszal sem, amivel saját elképzelésünk szerint indultunk neki a rejtvény megfejtésének. Eredménye azért mégis lett, hiszen ennek köszönhetõen rendõri felvezetéssel csodálhattuk Carrara fehér hegyeit. Be kell vallani, igencsak megdolgoztattuk az öt rendõrt, akik a buszunkat felvezette és sehogy sem tudott minket kihessegetni békés kisvárosukból. Fürdõzésünk nyugalmát egy ránk rontó fúria dúlta fel, de hamar túltettük magunkat az eseten, s légkondi mellett száradva remek vacsorát fogyasztottunk, erõt merítve Firenzére, a következõ UTAZÁS programra. A liliomok városa díszes kövek és virágok özönét öntötte elénk. Megcsodáltuk Vénusz születését az Uffizi képtárban, ódon templomokban hûsöltünk, s idõnként testes donnák elõl menekültünk, akik "No foto! No foto!" kiáltásokkal fenyegetõen közeledtek. A Ponte Vecchio híd aranytól csillogó kirakatainak bûvöletében aranyhoz közelítõ árú fagylaltot nyalogattunk, s egy veréb a kezembõl evett. Az a kutya is nagyon helyes volt a San Lorenzo templom elõtt És a város éjszaka. Firenze megviselte a társaságot. Kicsit lazítottunk Vinciben, egybekötve némi macskadögönyözéssel és San Gimignano bevételével. Az illusztris, hûvös falak védelmet nyújtottak az égetõ nappal szemben, s a városháza tornyaiból elénk tárult az igazi toszkán táj. A középkorból visszatérve elköltöttük utolsó fagylaltvacsoránkat - ki méreten felüli szívószál segítségével, ki egyszerûen lábosból -, s a hazaútra is gondoskodtunk szórakozásról a Magyar vándor címû film háromnegyed részének végtelenített vetítésével. Fábián Beatrix

15 Lisszabon-Madeira október 7. - október fõ Az út során érintett fõbb állomáshelyek: Lisszabon - Eira da Serrado - Funchal - Monte - Cabo Girao - Porto Moniz - Ponta de Sao Lourenco - Pico de Aireiro - Porto Santo UTAZÁS 15

16 Kína Japán szeptember október 3. Az út fõbb állomáshelyei: Peking - Shanghai -Suzhou - Xian - Guilin - Hong Kong - Osaka -Nara - Kyoto 16 UTAZÁS

17 Híradó Tanzánia-Namíbia február 19. március 8. Február 19-tõl március 8-ig a FÕMTERV 12 fõs csapata - Afrikába látogatott. Úticélunk Tanzánia, majd Namíbia volt. Így a meleg Indiai óceán után a hideg Atlanti óceán partjain is járhattunk.a Ferihegyi repülõtérrõl elõször Londonba, majd pár órás sör- és whiskieszünet után Dar Es Salaamba repültünk, az éjszakát egy óriásgép fedélzetén virrasztva (aludni próbálva) töltöttük. Tanzánia gyönyörû, de szegény ország, tele csupacsupa vékony és egészséges emberrel. Az oktatási rendszer figyelemre méltó: a tankötelezettség 12 év, az általános iskola 6 éves, itt az angolt, mint idegen nyelvet tanítják. A középiskola szintén 6 év, itt azonban minden tárgyat angolul tanulnak, és anyanyelvüket "idegen nyelv"-ként. Nem csoda hát, hogy a legeldugottabb maszáj (állattenyésztõ-pásztorkodó nép) faluban is jobban beszélnek angolul, mint közülünk bárki. A falvakban mindenhol van iskola - ha csak egy egyszerû kunyhó is. Az óvodások piros szoknyát/nadrágot, fehér inget, a kisiskolások világoskék-fehér, a középiskolások sötétkék-fehér egyenruhát hordanak. Gyönyörû volt látni délben gyalog hazavonuló-csivitelõ gyerekek színes tömegeit az utak mentén. Elsõ nagy élményünk a Lake Manyara (Manyara tó) nemzeti park volt, ahol a tóra leereszkedve dzsipünkkel az elsõ vadlesen vettünk részt. Fantasztikus volt az elefántok 4 generációja egyszerre az út mentén lévõ bozótosban, tõlünk nem egészen 10 méterre, valamint a sok zsiráf, víziló és a rengeteg vízimadár. A meglátogatott nemzeti parkokban mindenütt "lodge"-okban, szafari szállodákban szálltunk meg, közvetlenül az állatok élõhelye mellett. Kedves szokásként a személyzet minden tagja vacsoránál énekes-táncos mûsort adott (azonmód kuktasapkában, köpenyben, pincérruhában), és köszöntötte az aznap születésnapját ünneplõ vendégeket. Így ünnepeltük meg Johancsik Anikó születésnapját is a Serengeti nemzeti parkban. A szállodák közvetlen közelében mesterségesen kiképzett itatók vannak, hogy a szállóvendégek a szoba ablakából is láthassák a ritka nagyvadakat. Az itatóhoz vezetõ kis lépcsõ alján azonban rendszerint egy maszáj harcos állt, 3 rétegû színes népviseletben, teljes fegyverzetben - bunkósbot, lándzsa és hosszú kardszerû tõr-, lándzsájával intve visszafordulásra kényszerítve a könnyelmû turistákat. Szobáink ablakából csodálatos kilátás nyílott a Serengetiben legelészõ milliónyi gnura, zebrára. Itt láttunk elõször leopárdot, amint a fára felcipelt gazellájából falatozott. Festõiek voltak az oroszlánok lakóhelyéül szolgáló, holdbéli tájra emlékeztetõ csupasz szikladombok. Itt történt, hogy csapatunk egyik fele egy, az úton balról szabálytalanul áthaladó, de minimum 2 tonnás víziló elõl meghátrálva - az út menti árokba fordult. Szerencsére az ijedtségen kívül más bajuk nem esett. A másik dzsip csörlõvel kihúzta õket, miközben mûszaki igazgatónk fényképezõgéppel gyalogosan a víziló után indult, magára vonva az egyébként is kissé feszült sofõrök neheztelését. Másnap egy elefántmama és kicsinye cövekelt le az egyetlen földút kellõs közepén, elefántcsordával körülvéve. Mi nagy ívben kikerültük õket, de a másik (árokba fordulós) autó sofõrje vakmerõen közelebb ment, majdnem vesztére: a nõstény, kicsinyét védve, az autó felé robogott, kishíján beérve a kétségbeesetten hátráló csapatot, de aztán futni hagyta õket. Nagyon érdekes volt, hogy a tavakban, ahova az állatok is inni járnak, nyüzsögtek a vízilovak, és tõlük igen tisztes távolságban - tisztelve az erõsebbet napoztak és várakoztak a krokodilok. Sikerült - ebédnek álcázva magamat - kettõt is a közelembe való UTAZÁS 17

18 úszásra késztetnem, majd - mint a videofelvétel is bizonyítja - egy kis kõvel fejbetaláltam az egyiket, nem kis rosszallását váltva így ki. Itt az egyik sziklás lodgeban találkoztunk egy kicsiny, patkányszerû, sziklán lakó-mászkáló állattal - az elefánt legközelebbi rokonával is. Úton a Ngorongoro krátere felé megnéztük az Olduvai szurdok múzeumát, ahol híres elõember-maradványok voltak a középpontban. Az itt talált elõember azonos korú az ausztralopitekusszal, de a mai emberre hasonlatos fejszerkezettel, gyengébb állkapoccsal, és sokkal nagyobb agytérfogattal. Utána meglátogattunk egy maszáj falut, ahol a férfiak és a nõk "spontán" folklór-bemutatót tartottak, bemehettünk vesszõfonatos, sárral tapasztott, kb. 1,5 m magas, ablaktalan kunyhóikba. Bizony, a világ legjobb kosarasai is megirigyelhetnék a maszáj férfitáncosoknak a hölgyeknek imponáló, ugrálós táncukban való cm körüli, nyújtott testû, függõleges emelkedését! Én is próbálkoztam, szerény, de a maszájok által is megtapsolt teljesítménnyel. Nagyon érdekes volt, hogy a maszájok összes lábbelije - nagy találékonysággal - hulladék autógumiból készült. Minden maszáj férfin legalább egy digitásis kvarcóra volt, és számtalan kulcs függött a nyakukban, nyilvánvalóan dekorációs célzattal. A Ngorongoro kráter vulkánja felrobbanása elõtt állítólag nagyobb volt a Kilimandzsárónál is. A kráter kb. 20 km átmérõjû, a lodge-ba vezetõ, vörös színû, vulkanikus földút végig a kráter peremén, sûrû erdõben vezet. A lodge 2380 m magasan, buja növényzettel van körülvéve, a kráter alja száraz, és 1700 m magasságban van. Ebben a hatalmas kráterben kb. 30 ezer állat él, és ide leereszkedve láttunk végre rinocérosz-családot is, igaz, nagyon távolról, több nagy csorda kafferbivalyt, sok-sok oroszlánt, zsiráfot, elefántot. A szálloda magasságában - az egyenlítõ közelsége ellenére - hûvös volt, a medencében a víz kimondottan hideg volt. 18 UTAZÁS Zanzibár korallszigetén a klíma-nagyon meleg, magas a páratartalom - európainak nehezen kibírható, nap közben rettenetesen tûz a nap. A szigeten az útviszonyok csapnivalóak, a port nyelve egyszer csak - egy 50 méteres aszfaltút végén - gyönyörû luxusszállodában találjuk magunkat. Ezeket a szállodákat mind a tenger felõl építették, az építõanyagot hajón szállítva, nem közúton. Az ár-apály különbség nagyon magas, fürödni csak dagálykor lehet az amúgy meleg vizû Indiai óceánban. Apálykor kb. 1 km-re besétáltunk, nagyon vigyázva a rengeteg tengeri sünre. Láttunk gyönyörû, bíborszínû tengeri csillagokat és egyéb tengeri herkentyûket, találkoztunk egy veszélyes tengeri kígyóval, amely szerencsére irányt változtatott. A dagály közeledtére egy hajós figyelmeztetett, épp idõben, mert az áramlás nagyon erõs volt, nagyon igyekezni kellett kifelé. Az országból (elvileg) nem lehet kivinni korallt, csigát, kagylót, ennek ellenére az árusok a parton nem jártak rosszul velünk A sziget fõvárosa Stone Town, ahol megnéztük a szultáni palotát és megcsodáltuk a tróntermet, a melegvizes fürdõszobát káddal, bidével, a szultán hordozható angol WC-jét, ötletes dupla "csókolódzó székét", feleségeinek tükörszékét. Láttuk a bástyákkal védett arab erõdöt, a fémszerkezetû "csodák palotáját". Bejártuk a húspiacot - nincsen szag a frissen leölt állatok miatt -, a halpiacot - volt ott minden: cápa, tintahal, polip, ördögrája -, vásároltunk a híres zanzibári szegfûszegbõl és egyéb fûszerekbõl, ettünk nyers cukornádat. Ezután Johannesburgon keresztül Namíbia fõvárosába, Windhoekba, onnan egy 12 személyes kisgéppel a Namíb-Sivatag peremén, a homokdûnék és a kõsivatag határán fekvõ Kulala Desert Lodge-ba repültünk. Namíbia német gyarmat volt, még a két fekete sofõrünket is Francinak és Paulusnak hívták Terepjárókon egész napos túrára vittek a Sossuswlei völgybe, a világ legmagasabb vörös színû homokdûnéi közé, amelyek közül a 45-öst meg is mászhattuk. Elgyalogoltunk a Holt völgybe, ahol kb. 600 éve nem esett az esõ és minden növény több száz éve kiszáradt, de a szemfüles Erika lencsevégre kapta egy minimum 600 éve arra járt, sárba lépett gepárd lábnyomát. A növények gyökere itt gyakran 40 m-re nyúlik le vizet keresve, de ki hinné, hogy a pár cm-es sárga virágú növényke is ilyen mélyrõl kapja a vizet? Csak néhány állat él itt meg: gyíkok, futóbogarak, strucc, néhány antilopfajta, melyek nem isznak, számukra a növények víztartalma is elég. A Sesriem kanyon m-es homokkõ falai árnyékában a kanyargó vízfolyásba felfrissülni belegázoltuk.

19 Innen ugyanezzel a kisgéppel Swakopmund felé tartva átrepültünk a Namíb sivatag felett, alacsonyan szállva, hogy jól láthassuk az egykori gyémántbányászok elhagyott településeit, az Atlanti óceánparti fókakolóniákat, a homokkal félig betemetett hajóroncsokat a part menti sivatagban. Swakopmund igazi német város, valaha kikötõ volt, ma már csak a turizmusból él. A városközpontban csak németek laknak, a sörözõben német zene, és még a mosogató is fehér ember. Sok fiatal rövid bõrnadrágban, nagyhangon németül énekelve mulat. A part menti akváriumban a tenger összes állatfaja megtalálható: teknõs, cápák, ráják, rákok, stb. Az óceán nagyon hideg volt, ezért csak egyedül fürödtem meg, de meglepetésemre az iskolás gyerekek nagyon sokan fürdenek hazafelé menet a strandon. A Múzeum nagyon érdekes: etnikai, technikai, õslénytani, kõzettani gyûjteménye van, és a namíbiai vasút tervei, térképei is ki vannak állítva. A fõvárosba, Windhoek-ba a Desert Express luxusvonattal utaztunk, amely tulajdonképpen egy igazi "élményvonat", nincsenek állomások, ki-és beszálló utasok, csak turisták. Elsõ megállónk a Kahn völgynél volt, ahol a szabadban uzsonnáztunk és megnéztük a néhai telepesek sírjait, akik megpróbáltak ezen a sziklás talajon, szárazságban gazdálkodni. A vacsora után a vonat megállt, és az éjszakát a vonaton töltöttük, majd másnap reggel indultunk tovább, az utolsó ráadás szafarira, az Okapuka ranchen. Itt rengeteg gyönyörû mintázatú zsiráf és sok fajta antilop, gnu él, mivel nincs nagyragadozó a környéken. Windhoek, a fõváros: minden mûemléket (parlament, erõd, templom) a németek építettek. Itt volt utunk legérdekesebb szakmai programja, a világon egyedülálló víztisztítómû, amely 7-szeres mechanikaikémiai szûrésen, tisztításon átvezetve, mindössze 5% veszteséggel a tisztított vizet egybõl az ivóvíz-hálózatba táplálja vissza. Szerencsére még csak próbaüzem volt, így "sajnos" a beígért vízkóstolás elmaradt. Innen Johannesburgon, majd az éjszakát egy óriásgépen töltve Londonon - és néhány korsó eredeti angol ale-en - keresztül nagyon fáradtan, de sok felejthetetlen élménnyel gazdagabban érkeztünk Budapestre, ahol várt bennünket (és nem hiába) a jól megérdemelt influenzajárvány. Kaján László UTAZÁS 19

20 Elõször négy éve hallottam róla: egy After Crying koncertre hívtak. Azt se tudtam, mi ez az egész, és hogy mi az az A.C., nem mentem. A következõ évben azonban már vártam, készültünk rá. Azt gondoltam, kipróbáljuk. Csak három nap lett belõle, mert vége lett. De már az elsõ napon tudtuk, ezentúl minden évben erre szánunk néhány napot a nyári szabadságból. Tavaly négy napot voltunk, idén ötöt sikerült. A rövid történet: tizenhat évvel ezelõtt egy Balaton-felvidéki falu, Kapolcs meghívott egy rakás mûvészt, kiállítósszínházaskoncertes-t tartani. Hívták a népeket, s azok jöttek. A következõ években a környezõ falvak: Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs és végül Pula is rendre csatlakozott. És a híre is egyre nõtt, a programfüzet is egyre vastagodott. Hát így lett a nyár szerintem legnagyobb szenzációja, a Mûvészetek Völgye. Egy néhányszáz lelkes faluban nincs szálloda, panzió is csak egy. De hol alhat el ez a sok ember? Hát sátorban. Sátorhelyet pedig majd' minden portán kínálnak, több-kevesebb komforttal. A patakparton, hûs fák alatt, focipályán vagy iskolaudvarban is vannak kijelölt sátorozóhelyek. A programok helyszínei az adottságoktól függõen: számtalan kiállítás a házak kertjében, pajtákban, elõadások kõfejtõben, vízmosásos-horhosos árokban, lõtéren, illetve szárítóban, óvodakertben, iskolában, közösségi házban. És minden falu minden templomában. Mennyi elõkészítés, szervezés kellett! Áramot, vizet vinni a falu határában a dombon lévõ klastrom romjaihoz, ami a hátteret adta sok-sok koncerthez, elõadáshoz (jártatok már nyáron a Zsámbéki Napokon? Ott is a román templom romja a háttér! Micsoda koncertek voltak itt is naplementés-szürkületes estéken!), és ugyanezt kivinni a lõtérre, a kõfejtõbe (hogy is van a feszültségesés úgy ötszáz méterre?)! Átalakítani iskolát, óvodát, a kapolcsi buszvárót (2x3 m-es fedett kiállítási csarnok lett), templomkerteket, falun belül egyirányúsítani! A helyiek az útkeresztezõdéseknél egymást váltva felvilágosítást adnak, forgalmat terelnek "Völgymunkás" feliratú egyen-trikóban. Nem lehet mindent leírni, csak egy-egy ötlet jut eszembe. Az idei programot nem sorolom fel, benne van a füzetükben (adok kölcsön az érdeklõdõknek). Mi egyébként fõleg a jazz-színpadot (van ám külön ilyen!), és egyéb, a jazznek otthont adó helyszíneket 20 Az összefogás ereje KULTÚRA kerestük fel, valamint a komolyzenei elõadásokat pécéztük ki elõre. Néhány példa, ízelítõül: Kapolcs, jazz-színpad: Dresch Quartett, Dés László, Kaltenecker trió, Szakcsi Lakatos Béla, László Attila és barátai Tony Lakatossal, Pege Quartett Öcs, evangélikus templom: Oláh Cumó-Egri duó, ifj. Szakcsi-Plutó- Mohai trió Vigántpetend, kat. templom: Róbert György (blockflöte), Szabó István (lant) koncertje (négyszer tapsoltuk vissza õket) Taliándörögd, Õsök háza (a koncert a kertben, szilvafák alatt volt): Eichinger Tibor és David Yengibarian Taliándörögd, közösségi ház: Amadinda (ide az esõ zavart be mindenkit, kárpótlásul a zenekar középen volt, mi körben ültünk, tõlük egy-két méterre és nem volt hangosítás!) Monostorapáti, kat. templom: Teatro di Musica Kamarazenekar Pula, templomtér: Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné, Szegedi Egyetemi Színház elõadása Egyébként mindenki találhat magának tetszõ programot: délelõtt számtalan gyermekfoglalkozás volt, idén elõször szerveztek Balaton-régió Bringa Fesztivált, és újdonság volt a Mûvészetek Zöldje is, ami a környezetrõl, természetvédelemrõl, hulladékgazdálkodásról, és nem utolsósorban szervezett túrákról szólt. Ezek közt extrém túrák is voltak, pl. 50 km-es teljesítménytúra, vagy napfelkeltetúra a tálodi kolostorromhoz. (tényleg! Hol maradt a tájfutás sícipõben, partvisnyéllel keresztben a hónunk alatt?) Végül az egyik legmeghatóbb élményem. Taliándörögdön épült tavaly egy iskola. Ebben volt valami gravitáció-kiállítás, fiam volt rá kíváncsi. Ahogy beléptünk, a központi elõtérben-zsibongóban a földön mindenféle színes szobor-szerûségek voltak papírmaséból. Jó, nem értettem. Aztán felmentünk az emeletre. Itt még nem volt minden terem készen, az egyik tetõtéri részben hálóval zabolázott léggömbök sorba felfûzött kis kerámia-izéket tartottak. Alattuk friss szalma. Hát persze, a gravitáció.

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó Roden érn 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató ÉPKO - 2011 2011. Június J 2-52 Csíksomly ksomlyó Trenka Sándor ügyvezető igazgató Roden érn KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTÉNYEK KOPLEX TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGÜNK

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukcióra benyújtott Alsónémedi szennyvíztisztító

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG)

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Javasolt M8-M4 TINA útvonal nemzetközi konferencia Budapest, 2001. május

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj!

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj! 1. Hány Mrd Ft-ot igényelt a MÁV az állami költségvetésből 2015- ben? (144 Mrd Ft) 2. Hány vasúti jegykiadó automata van ma

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD

KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD KAPOLCS MUHARAY SZÍNPAD VÖLGYNAPLÓ 2010. Mindannyiotoknak köszönöm a részvételt, köszönöm, hogy partnereink voltatok a nagy játékban! Egész hagyományörzö mozgalmunk szempontjából korszakosnak tartom, hogy

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

ISSN Konkoly-Thege pp György: Elektronikus zenei sivatagi fesztivál ELEKTRONIKUS ZENEI SIVATAGI FESZTIVÁL TUNÉZIÁBAN.

ISSN Konkoly-Thege pp György: Elektronikus zenei sivatagi fesztivál ELEKTRONIKUS ZENEI SIVATAGI FESZTIVÁL TUNÉZIÁBAN. terepbeszámoló ELEKTRONIKUS ZENEI SIVATAGI FESZTIVÁL TUNÉZIÁBAN ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE: KONKOLY-THEGE GYÖRGY Jártam már Tunéziában, de az egy teljesen szokványos bár szép Tunisz-Hammamet- Monastir és környéke

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK

AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK Előadó: Molnár László Egyensúly Városok Kontrasztok Kontrasztok Azonosságok Azonosságok Azonosságok Melbourne Rotterdam Szingapúr Szingapúr Melbourne

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. SPECIÁLIS HÍDJAINK 47. HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA Siófok, 2006. május 26. TEVÉKENYSÉG: AUTÓPÁLYA ÉS KÖZÚTI HIDAK TERVEZÉSE VASÚTI MŰTÁRGYAK TERVEZÉSE HIDAK ERŐSÍTÉSÉNEK ÉS FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE HÍDVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Szolgáltatások

Szolgáltatások urvey 2016 Help us improve the service and the website. Szolgáltatások 66146 2016 Enquête TED 2016 Aidez nous 26/02/2016 S40 Szolgáltatások További információ Tárgyalásos eljárás Magyarország Budapest:

Részletesebben

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője

A BKV múzeumok. közlekedéstörténeti vetélkedője Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Városi Tömegközlekedési Múzeum Szentendre, Dózsa Gy. út út 3., 3., nyitva: áprilistól októberig Földalatti Városi Tömegközlekedési Vasúti Múzeum

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 199/2010 (VIII. 31.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési

Részletesebben

Családias hangulat, magas színvonalon

Családias hangulat, magas színvonalon 20 Namibia ÉV TAPASZTALATÁVAL Családias hangulat, magas színvonalon AFRIKAI KÖRNYEZET KÉNYELEM ÉS KOMFORT FELSŐ SZNTEKEN Vendégeink kényelmét 4 szoba teszi lehetővé, mindegyik szoba saját fürdőszobával,

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az állam szerepe az EU-s források felhasználása terén Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány 2013/14. II. szemeszter/nappali Varga B. Veronika Varga B. Veronika vagyok, a Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

A 4-es metró teljesen felforgatta a legnépszerűbb budai kerületet

A 4-es metró teljesen felforgatta a legnépszerűbb budai kerületet A 4-es metró teljesen felforgatta a legnépszerűbb budai kerületet 2016. június 27. 10:55 portfolio.hu Az elmúlt évtizedek egyik legmegosztóbb, legköltségesebb és leglátványosabb beruházása, a 4-es metró

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő Rendezvény központ Üdvözöljük A Római-part legújabb gyöngyszeme, ahely, csodálatos dunai panorámával várja kedves vendégeit. Hatalmas kertünkben közvetlenül a folyóparton gyönyörködhet a Dunában egy pohár

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK. Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések

SZERZŐDÉSEK. Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések SZERZŐDÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben