FÕMTERV HÍRADÓ. Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság május IV/1 szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÕMTERV HÍRADÓ. Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság. 2005. május IV/1 szám"

Átírás

1 FÕMTERV HÍRADÓ Fõvárosi Mérnöki Tervezõ Részvénytársaság május IV/1 szám

2 Fejleszd belsõ énedet, hogy a körülötted lévõk is fejlõdhessenek László Ervin 2

3 .. Nyakig benne (!) - mondhatnánk évi helyzetünket jellemezve. Persze nyakig sok mindenben benne lehet lenni. De a FÕMTERV most az eseményekben és a lehetõségekben van benne nyakig. Csak rajta múlik, hogy ez így is maradjon és rajta múlik elsõsorban, hogy ebbõl minél több kézzel fogható eredménye legyen piacban, munkában, árbevételben és jövedelemben. Egy esztendõvel immár túl vagyunk az uniós csatlakozás napján. Bizonyára nagy az eltérés egyénenként, családonként abban, hogy mindebbõl mi érezhetõ. Talán azt sem érezhetõ át igazán, hogy mit jelent az új státusz a FÕMTERV számára. Pedig sokat jelent, nagyon sokat. És egyre többet. Alig van valami, ami olyan, mint volt 5-6 éve. Környezetben, elvárásokban, kapcsolatokban, piacban, versenyfeltételekben, partnerekben, lehetõségekben és veszélyekben. A hagyományos piaci mechanizmusok, kapcsolatok, eljárások még élnek, az új piaci mechanizmusok, kapcsolatok, eljárások már élnek. Kettõs elvárásrendnek kell megfelelnünk. Illetve kettõs elvárásrendnek kellene megfelelnünk, ha a kettõ nem lenne ötvözhetõ a tradíciók és a megújulás egymásra építésével, a tudás, a felkészültség, a felelõsség a megbízhatóság és az innovativitás örök értékeinek érvényesítésével. Nem állunk jól ezekkel az értékekkel saját elvárásainkat és ambícióinkat nézve. Jól állunk ezekkel az értékekkel a piac, a környezet állapotát nézve. Ezért aztán, benne vagyunk, nyakig... 4-es metró, Aquincumi Duna-híd, központi és dél-budai szennyvíztisztító - autópálya tervezések és a Dunaújvárosi Duna-híd, nagyvasúti tervezések - parkolásfejlesztési koncepció és szennyvízkezelési koncepció Budapesten, gyorsforgalmi hálózat fejlesztési koncepció az országban, uniós projekt elõkészítés és végrehajtás Nyíregyházán és Pécsett, közlekedésfejlesztés Kaposváron, Interreg pályázat a Közép-Dunántúli régióban... Mindezek napjaink munkái. És nemcsak ezek, ennél sokkal több. Széles a mûködési skála szélesebb, mint valaha. Ez biztonságunk alapja, ez napi munkánk helyességének visszaigazolása. Nem hiábavalóak a fárasztó nap után is munkával töltött esték, az idõnkénti görcsös erõfesztítések, a többlet felelõsségvállalások, az együttmûködések, a kölcsönös kisegítések, az egyre kegyetlenebb versenyhelyzetben is még megõrzött egymásra figyelések... Furcsa egy képzõdmény a FÕMTERV. Egyéni megítélés szerint lehet inkább jó, vagy inkább rossz, de bizonyosan más, mint a ma megszokott profit orientált cégek. Ez nagy veszteség a mûkõdés hatékonysága szempontjából. De nagy nyereség a tartós talponmaradás szempontjából. Tartást és stabilitást ad. Létünk célja a profit elõtt és a profit után van. A profit elõtt annyiban, amennyiben a FÕMTERV, mint szakmai mûhely mûködésének értelme, hogy részese legyen idõtálló mérnöki létesítmények létrehozásának, ezzel Budapest és az ország fejlõdésének. A profit után annyiban, amennyiben a FÕMTERV, mint szakmai mûhely mûködésének célja, hogy alkalmas legyen a benne dolgozók egzisztenciájának hivatásuk minél teljesebb gyakorlásával való megteremtésére. A profit, a cél és az értelem megvalósításnak köztes, közvetítõ, nélkülõzhetetlen eszköze, nem pedig célja akkor sem, ha a gazdálkodás játékszabályai, az eredményességet ebben mérik. 55 éve vagyunk és leszünk 55 év múlva is egy köztes év 1950 és 2060 között. Csupán egy köztes év, de már megint nem akármilyen év. Most alapozhatóak az elkövetkezõ 9 év munkái, most készül a Nemzeti Fejlesztési Terv II., most dõl el, mi épül 2015-ig és mi nem épül, mi lesz finanszírozható és mi nem, most dõlnek el a fõváros fejlesztési pozíciói. Fontos döntések elõkészítése zajlik. És mi benne vagyunk nyakig... Egy kollektíva egészének együttmûködõ hozzáállása segíthet abban, hogy benne is maradjunk nyakig. Hogy létrehozzunk, hogy alkossunk s ha lehet, közben jól is érezzük magunkat együtt. Molnár László 3

4 Egy éve "A hányatott sorsú metró története" címmel megjelent írás még kissé pesszimistán ítélte meg a metróépítés kibontakozását, azonban úgy tûnik, az elmúlt egy év jelentõs fordulatot hozott a metró megvalósítása terén. Hosszú elõkészítési és alkudozási folyamat eredményeképpen a Táraságunk vezette konzorcium tárgyalásos közbeszerzési pályázaton elnyerte a 4-es metró I. szakaszának tendertervi feladatait és a tenderezéshez szükséges elõkészítõ tevékenységek elvégzését. Ez a munka a FÕMTERV Rt életében az eddigi legnagyobb õsszegû szerzõdés. A tendertervezéssel párhuzamosan a metróállomások arculattervezésére kiírt pályázaton gyõztes Palatium Kft altervezõjeként részt veszünk az állomások építéshatósági engedélyezési tervezésében is. Igencsak összetett és sok szálon zajló tervezési feladat áll elõttünk, mellyel reményeink szerint Társaságunk minden dolgozója közeli kapcsolatba is kerül az elkövetkezõ években. 4 Fussunk végig a tennivalókon. - Az 1999-ben készült vasúthatósági engedélyezési terv készítése óta eltelt hat év jelentõs fejlõdést hozott a rendszerek, technológiák vonatkozásában, amit nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk a tervezés jelenlegi idõszakában. - Az eltelt évek alatt az üzemeltetõ BKV Rt helyzete, felfogása, lehetõségei is megváltoztak, amit szintén figyelembe kell venni. - Az építészeti pályázat következtében jelentõs változások vannak az állomások szerkezeti, elrendezési kialakításában. Lényegében elölrõl kell kezdenünk a tervezést, és ennek megfelelõen kell elkészítenünk az építéshatósági engedélyezési terveket. - A Fõvárosi Közlekedési Felügyelet, mint engedélyezõ vasúthatóság számos rendszerhez, energiaellátási és egyéb feladathoz tartozóan újra engedélyezési eljárást írt elõ. - A budai oldalon, illetve a Baross téren az elmúlt években már elõkészítõ felszíni munkák folytak, melyekhez igazodniuk kell a késõbb épülõ állomási kijáratoknak. Metrót tervezünk SZAKMA - Egyszerre kell készítenünk állomási építéshatósági engedélyezési tervet, felszíni közúti illetve villamosvasúti engedélyezési tervet, állomási szerkezeti tendertervet, közmûellátási létesítési engedélyezési tervet, és mindezekhez elõkészítõ vizsgálati munkarészeket. A sok keveredõ tervsík újfajta kihívások elé állítja tervezõ kollektívánkat. - Az áttekinthetõség érdekében a nagyszámú dokumentáció kezelhetõsége érdekében új tervazonosító és tervtárazási rendszert kellett kidolgoznunk, mely az egész metró dokumentáció alaprendszerévé fejlõdhet. - Új feladatként jelentkezett az un. megbízói követelmények elõállításának igénye, mely számunkra szokatlan a kiviteli tervezés követelményeit, elvárásait a Megbízó által történõ ellenõrzés módszerét, a betartandó szabványok, mûszaki elõírások pontos meghatározását is kell, hogy tartalmazza. A metró megvalósítása a közmûtervek kivételével az un. FIDIC sárga könyv szerint fog történni, azaz a kiviteli terveket a nyertes kivitelezõ szervezetek kell, hogy megcsináltassák. A fõváros sok pontját érinti a metró, így minden szakmai tudásunkra, helyismeretünkre, korábbi években felhalmozott elõzménytudásunkra szükség lesz, hogy kiváló tervet készíthessünk. Nagy kihívás ez amelynek meg kell felelnünk mindannyiunknak hiszen minden szakágunk érintett a tervezési feladatban. A vonali tervek különleges probléma közepette készülnek. A metró építését vezértechnológiaként képviselõ pajzshajtás ugyanis csak a már elkészült alagúton keresztül irányított geodéziai mérések alapján vezérelhetõ, vagyis a kitûzési tervnek olyan geodéziai alapokon kell állnia, amely szög- és iránytartó. A munkáinkban általánosan használt EOV geodéziai rendszer nem ilyen, mivel a valóságos földi gömböt, "geoidot", egy hengerfelületre való vetítéssel helyettesíti annak érdekében, hogy a vetített felület, síkba kiteríthetõ legyen. A valóságot sokkal jobban közelítõ un. sztereografikus rendszer, amely szög- és iránytartó azonban nem teríthetõ ki síkban, és a két rendszer között csak bonyolult átszámítási mód szerint lehet az egyes koordináta értékeket áttranszformálni.

5 SZAKMA A 4-es metró I. szakaszának 7,3 km-es szakaszán a két geodéziai alaprendszer között mintegy 70 cm-es eltérés mutatkozik, ami a pajzs vezérlése szempontjából megengedhetetlen. A megoldást a vonalnak sztereografikus, az állomásoknak és a felszínnek EOV rendszerû koordinátarendszere adja, minden egyes állomásnál azonosító pontokkal átszámolva. Az elmúlt években a kormány és a Fõváros közötti megállapodás alapján a beruházás kiegészült a Baross tér és a Bosnyák tér közötti 3 km-es, 4 állomásos szakasszal, ami lehetõvé teszi, hogy a rendkívül mértékben leromlott Thököly út felújításra kerüljön és a 7-es buszcsalád óriási terhétõl, nagymértékben megszabaduljon. Az új szakasz elõkészítése már megkezdõdött, melynek elsõ lépésében kiírt tanulmánytervi pályázatot Társaságunk sajnos elveszítette és bár a nyertes 10 % alatti alvállalkozóként bevont minket a munkába, mégis azt kell mondjuk, a korábbi egyértelmû sikerek itt kissé sérültek. A vonalhosszabbodás új feladatot eredményezett azonban az I. szakasz tervezésében, mivel a jármûtelep kialakításánál már a meghosszabbított vonal jármûveinek megfelelõ elrendezést kell figyelembe venni. A jármûtelep tervezése ezzel teljesen újból kezdõdik, új vasúthatósági engedélyezési tervet is kell készíteni. A Thököly úti szakasz építési technológiája még nem eldöntött, mód van pajzsos építésre ugyanúgy, mint felülrõl történõ egymás melletti, illetve egymás alatti vezetésû metróvonal megvalósítására is. A most készülõ tanulmány fõ kérdése ennek az eldöntése. Csak remélni tudjuk, hogy a további tervezési lépcsõkben ismét komolyabb szerephez jut Társaságunk. A vonal másik végének hosszabbítása - Õrmezõn túl a Virágpiac felé - sajnos még nem esedékes, holott közlekedési, térszerkezeti, városfejlõdési szempontból ezt az irányt is ugyanúgy fontosnak tartjuk. Komoly eredménynek gondoljuk azonban azt a változást, amelyet a Kelenföldi állomás építési módszerében sikerült elérnünk, minek révén egy igazi jó átszálló kapcsolat alakulhat ki a MÁV peronjai és a 4-es metró peronja között. Még nagyon sok küzdelem várható ezen a téren, de reményünk van a MÁVval való teljes összhang megteremtésére és a két fõ megbízó közötti összhang és költségmegosztás biztosítására. A kivitelezéshez szükséges elsõ tenderlépések már megtörténtek, a legnagyobb feladatot jelentõ vonali tender elõminõsítésére hét pályázat érkezett, melyek közül választják azt a három-öt szereplõt, akik a tényleges tenderajánlatukat megtehetik arra a tervcsomagra, amelyet még mindig készítünk, és aminek ezáltal a határideje egészen másképp "súlyos" határidõ, mint az általában a terveinknél szokásos. Ugyancsak elõminõsítési felhívás jelent már meg az elsõ állomásokra is, a Tétényi út, a Bocskai úti és a Móricz Zsigmond körtéri állomásokra. Érzékelhetõ talán, hogy miközben mi még a szerkezeti rendszert és az állomási geometriát keresgetjük, egyes kivitelezõk már teljes komolysággal készülnek a megvalósításra. Rajtunk tervezõkön múlik most a metró megindulása, ami azért különösen fájó, mert volt olyan öt év, amikor bõven lett volna idõ a tervezési elõkészítés nyugodt, megfontolt végrehajtására. Úgy látszik, mi magyarok, nagyon messze vagyunk attól, hogy jó elõretartással, egyértelmû döntések és szándékok mentén tegyük meg azokat a fontos lépéseket, amelyek a nagy infrastrukturális elemek megvalósításához mindig is szükségesek voltak, de a folyamatosan bürokratizálódó és átpolitizálódott idõszakban még több idõt igényelnek, és ha lehet azt mondani ez csak tovább fokozódott az Európai Unióba való belépésünkkel. Társaságunk fõ célkitûzése persze nemcsak ezeknek a tervlépcsõknek a végzése, melyek már úgymond a kezünkben vannak, hanem a kiviteli tervezés végzése is a kivitelezõk oldalán, hisz ez jelenti a legnagyobb feladatot, és ennek a végterméke lesz az a mû, mely reményeink szerint száz évet meghaladóan is a várost fogja szolgálni. A sikeres 4-es metró építés feltétele az 5-ös metró megvalósításának, és így ez a két kötöttpályás elemmel való bõvülése a fõvárosi tömegközlekedési hálózatnak adja meg a város korszerû közlekedésének gerincét, Budapest jövõje szempontjából meghatározó a két új elemnek a megépítése, mert ha ezt nem tesszük, óriási mértékben elmaradunk a konkurens európai nagyvárosoktól. Schulek János 5

6 Új módszerek és eljárások a hazai hálózatfejlesztésben - A gyorsforgalmi hálózat fejlesztési koncepciója - A dolog valahol ott kezdõdött, már jónéhány éve hogy volt egy Útügyi Napok Sopronban (Nagyszerû város). Felmerült az UKIG részérõl, hogy kellene egy konferencia kiadvány, s mert Sopron határrégió, a kiadványnak a határmenti együttmûködések új kapcsolati, gazdasági, kulturális, közlekedési lehetõségeirõl kellene szólnia. Ki tud ilyet csinálni (?) - szólt a kérdés. - A FÕMTERV elvállalta. Aztán jött a következõ Útügyi napok Tihanyban (Nagyszerû környék). Ismét konferencia kiadvány igénye, most már közvetlenül a FÕMTERV felé. És kezdett feltünni a szakmában, hogy mások a megközelítések, mint a korábban megszokottak. Erre alapozva újabb, most már nagylélegzetû megrendelés a magyarországi eurórégiók sorozatára, majd a magyarországi statisztikai régiók közúthálózatfejlesztésének elvi megalapozására és összefogására. E munkák készítése mindinkább elmélyítette azt a gondolkodást, amelyet mindmáig leginkább a FÕMTERV vallhat magáénak, s amely a fejérõl a talpára állítja a közúthálózat koncepcionális tervezését. Nem pályát, hálózatot tervezünk, amelynek aztán utólag megnézzük a hatásait, hanem megjelöljük a kívánt hatásokat és olyan pályát, hálózatot tervezünk, amelyik e hatásoknak megfelel. A hatás nem következmény, hanem indíték. A figyelem nem a negatív hatások (zaj, légszennyezés) Az országos gyorsforgalmi úthálózat távlati képe a jelenlegi elképzelések szerint kerülésére, hanem a pozitív hatások (gazdaságélénkítés, területfejlesztés...) serkentésére irányul, a cél nem önmagában a mobilizációs igénykielégítés, hanem az igénykeltés okainak való megfelelés. A hálózatfejlesztés így nem egy passzív, reagáló, követõ folyamat, hanem aktív, megelõzõ, provokáló folyamat, amelynek motivációja nem a motorizáció (mivel az már következmény), hanem a terület- és gazdaságfejlesztési célok, valamint az egyéni elérhetõségi szempontok. A koncentrálás nem magára a pályára irányul (amelynek hatásai általában negatívak), hanem a csomópontra, mert minden utazás célja a megérkezés, s mert a csomópontokban realizálható az utazás haszna. Az új megfontolások szerinti módszertan - területfejlesztési metodikából kiinduló - kidolgozását ben kezdte meg a FÕMTERV, s a folyamat több lépcsõn át napjainkban is tart, legutóbbi eseményeként e célokra kutatási pályázati források megnyerésével. Az új módszerek alkalmazásának legújabb - nagy kihívást jelentõ - feladata a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása, illetve ehhez kapcsolva, e munka folytatásaként a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A FÕMTERV ilyen feladatot korábban nem végzett. A jelenlegi munka során generáltervezõi pozíciót lát el, altervezõi az UVATERV Rt., a TRANSMAN Kft., a TERRA Stúdió, valamint a TRAFFIKON Kft. A munka új megközelítései közül az egyik legfontosabb annak a kérdésnek a feszegetése, hogy - az autópályafejlesz-tést az M1, M3, M5, M6, M7, M8 autópályát alkotta alaphálózat mellett - mely esetekben képes annál olcsóbban, (sõt a kisebb csomóponttávolságok miatt néha hasznosabban is) kiváltani 2x2 forgalmi sávos fõúthálózati fejlesztés. A hálózatszerkezetet érintõ új javaslatok közül a legnagyobb jelentõségû a Budapest térségi, Zsámbéki medence nyugati peremén vezetett, az M6 (V/C folyosó) folytatását jelentõ Baltikum-Balkán közötti új európai észak-déli tengely. 6 SZAKMA

7 Közlekedési igények és a mai közúthálózati lehetõségek osszhangja az ország területén Hogy egy hálózati változat (megoldás) milyen mértékben felel meg az adott térség (ország, régió vagy akár kistérség) vele szemben támasztott funkcionális elvárásainak, egzakt módon sajnos ezideig még nem mérhetõ. Az út-, hídépítés viszont meglehetõsen drága mulatság (ráadásul hosszú idõre meghatározza az érintett térség szerkezetét, fejlõdési vonalait) ezért természetes, hogy felmerült egy olyan viszonylag megbízható, a valóságot a lehetõ legnagyobb mértékben tükrözõ eljárás kidolgozásának igénye, mely alkalmas akár területegységek közlekedési ellátottságának, akár hálózati változatok "eredményességének" összehasonlítására. Kész megoldás sem a hazai, sem a nemzetközi piacon nem lévén, a FÕMTERV maga kezdett bele a - saját korábbi területén szokatlan - vállalkozásba. Az ország személygépkocsi állományának eloszlása Az immár négy éve (kezdetben szinte undergrand tevékenységként) ûzött munkának napjainkra már komoly eredményei vannak: - az Ipoly-határhidak helyreállítási programjában az egykor létezett 47-bõl cégünk /Forgalomtechnika és Híd irodák/ tanulmánya jelölte ki azt a nyolcat, mely elsõ ütemben a legnagyobb térségi hasznot hozza, s melyek megvalósítására már a nemzetközi egyeztetõ tárgyalások is megindultak, - a fentebb említett országos gyorsforgalmi hálózati koncepció kidolgozása során is sor kerül a metodika szerinti elemzésre, értékelésre. Molnár László - Fábry György Újabb jó hír: - finanszírozója is akadt az immáron talán egyre jobban elismert tevékenységnek, társaságunk pályázat útján elnyerte rá a GVOP program kutatási-fejlesztési támogatását. - a Közép-Dunántúli Régió Interreg III pályázatra nyújtja be az új É-D-i tengelyt, melynek elõkészítését a FÕMTERV végzi 20 millió forintért. Az elsõ nyolc helyreállítandó kapcsolat az Ipoly mentén SZAKMA 7

8 A 2000-es évek elején már látható volt az ország gazdasági folyamatait, tendenciáit figyelemmel követve, hogy jelentõsen megnõ a pályázatokon megnyerhetõ munkák száma, tekintettel az úniós forrásoknak a hazai gazdaságba való bekapcsolására, a hazai források felhasználásának növekedésére. Mindezeknek a feltételeknek csak az adott jogi környezet megfelelõ ismeretével is lehet csak megfelelni. Társaságunk a 2003.évben döntött úgy, hogy a hazai és nemzetközi közbeszerzési pályázatokon való részvétel hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében létrehoz egy erre a profilra szakosodott csapatot, aki az irodák részbeni tehermentesítésével a közbeszerzési pályázatok összeállításának jelentõs részét elkészíti, egyben segíti az adott egységet abban, hogy a pályázatot generáltervezõként összeállító iroda pályázatból elvégzendõ feladata csak a részletes mûszaki tevékenység leírása, összeállítása és a megfelelõ, piacképes ár kialakítása legyen ban a közlekedési infrastruktúra tervezése területén az úniós ISPA források álltak rendelkezésre. A nemzetközi közlekedési közúti és vasúti folyosók Magyarországon is átmenõ szakaszaira felhasználhatók az Európai Únió által biztosított források. Ennek szellemében több közbeszerzési pályázat jelent meg (alapvetõen közutak bizonyos szakaszainak felújítására, továbbá vasútvonalak korszerûsítésére, több vonalszakasz rekonstrukciójára), amelyeken a Társaság is részt vett. A nemzetközi érdeklõdés is megnövekedett a Fõmterv iránt, Európa összes jelentõs tervezõ irodája bejelentkezett, hogy a Fõmterv mellett szívesen részt venne a tervezési feladatokban. A Társaság hosszútávú stratégiai döntéseinek megfelelõen alakította ki a résztvevõ konzorciumok szereposztását, alapvetõen német, osztrák, angol, francia cégek részvételére alapozva. A közbeszerzési pályázatok kétlépcsõsek voltak, a társaság vezetésével kialakított konzorciumokat referenciáik és gazdasági mutatóik alapján mindegyik esetben meghívták a szûkített második fordulóra is elsõ hónapjaiban a társaságot értesítették arról, hogy megnyerte az alábbi közbeszerzési pályázatokat: 1. Út és híd pályarehabilitáció a 11.5 t tengelyterhelés elviselésére (2-es út) - tervezési és mérnöki feladatok 2. A Szajol-Mezõtúr vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése 8 Néhány gondolat a pályázatokról SZAKMA 3. A Gyoma - Békéscsaba vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése 4. A Ferencváros- Vecsés vonalszakasz korszerûsítése - kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése, valamint az ETCS megvalósítása a Budapest - Szolnok - Lökösháza vonalon Az projekt esetén a Fõmterv Rt. a konzorciumot vezetõ cég, a Ferencváros- Vecsés projekt esetén a Mott McDonald cég (Nagy Britannia) vezeti a konzorciumot. Minden résztvevõ számára tanulságos az a folyamat, ahogy a különbözõ országok mérnökeinek alkotó tevékenységét egy közös cél érdekében integrálni szükséges. Külön megemlítendõ az a tény is, hogy sok magyar alvállalkozó cég vesz részt mindegyik projektben, és az õ közremûködésük -nagy szakmai ismeretük mellett - szintén jelentõs koordinálási tevékenységet kíván. Fontos feladat a különbözõ szakmai csoportok esetenként eltérõ tervezési folyamatai közötti összhang megteremtése. Az EU csatlakozás mindenesetre egy jelentõs haszonnal járt már az elõbb említett projektek esetén: a tenderdokumentációt az eredeti kiíráshoz képest csak magyarul kell elkészíteni, ami rendkívüli könnyebbséget jelent. Az Európai Únióhoz történõ csatlakozás óta a pályázatok kiírásának mennyisége megnövekedett, mivel egyre több pénzügyi forrás áll rendelkezésre. Az új közbeszerzési törvény hatályba lépésével a pályázatokat többnyire magyarul kell összeállítani, szemben a május 1. elõtti idõszakkal, amikor a pályázatok nyelve az angol volt. Ez a tény sokszor nehéz helyzetbe hozza az azóta vállalkozni kívánó külföldi szakembereket. A minõsített ajánlattevõk köre minõsítés elnyerése esetén - megfelelõ súlyú és értékû referenciákkal - a pályázatok összeállításának folyamata egyszerûbbé válhat, mert a mindenkor szükséges igazolások és dokumentumok az elõbb említett módon már rendelkezésre állnak és sokkal több energiát lehet fordítani a pályázat szakmai és pénzügyi részeinek színvonalas összaállítására. A MÁV Rt ben is számos közbeszerzési pályázatot írt és ír ki, most már a Kohéziós Alapból finanszírozva. Célunk az, hogy ezeken sikeresen vegyünk részt, és ilyen módon az új vasúti profil hosszútávon beépülhet a Társaság meghatározó tevékenységei közé. Takáts Judit

9 "Egy kisváros a nagyvárosban" avagy a Kõérberek Tóváros Az elmúlt években a Fõmterv Rt. hétköznapjaiban az egyik meghatározó tervezési feladatot jelentette a Hosszúréti lakópark, vagy más néven a Kõérberek Tóváros teljes külsõ infrastruktúrájának tervezése. A történet azzal kezdõdött, hogy négy évvel ezelõtt elmentünk megnézni egy felhagyott szilvás területet a 70-es út mellett. A Budaörsi reptér melletti terület nem volt ismeretlen, viszont a bejárás alkalmával megdöbbentõ volt, hogy a még néhány évvel ezelõtt ismert, rendezett gyümölcsös a felhagyást követõen egy szinte átjárhatatlan erdõvé fajult. A terület a rút kiskacsára hasonlított, és azt az ötletet, amelyet a leendõ befektetõ lelkesen ismertetett akkor hihetetlennek tûnt. "Egy kisváros a nagyvárosban". Az irodaházak, bevásárló központok építését követõen már ismert volt, hogy a befektetõk következõ lépése a lakáspiacot célozza meg. Budapest szerte már lehetet hallani az elõkészítés alatt álló és épülõ új lakóparkokról, melyek a klasszikus lakótelep fogalmát cserélték le. És akkor hogyan lehet ebben a mûfajban mégis valami újat hozni - tettük fel a kérdést. Az elképzelés nagyszabású volt. Valami olyat kellene csinálni - hangzott az ismertetés - ami még SZAKMA Magyarországon eddig nem volt. Ahol a lakások mellett valami plusz is társul az itt lakóknak, és ezért szívesen fognak itt lakni az emberek. Sportcentrum, látványtó, szolgáltató létesítmények. És ha ezt mind összetesszük máris megteremtettünk egy kis minivárost. Bejárva a helyenként õserdõhöz hasonlító területet, meghallgatva az elképzeléseket az emberben enyhe mosoly támadt, de ha valamit valaki ennyire akar, és ilyen lelkesen tud képviselni végül maga is a gondolat csapdájába esett. A bejárás és az ezt követõ beszélgetések célja mondhatni az volt a befektetõnek, hogy ehhez a nagyszabású feladathoz keressen olyan tervezõ partnereket, aki ugyanazzal a lelkesedéssel hisznek abban, hogy a felhagyott gyümölcsös területén egykor majd több ezer ember fogja kellemes környezetben a hétköznapjait élni. Én bevallom õszintén, megfertõzõdtem. A munka elkezdõdött. Az elõkészületek még csak tapogatózások voltak, keresve, felmérve azt, hogy egy ilyen dologhoz mi mindenre lesz szükség. Elindult a szabályozási terv készítése. Neves építész csapatok lettek megkeresve, hogy arculatot adjanak a programnak. És ebbe a csapatba került be a Fõmterv Rt., mint a teljes terület külsõ út, infrastruktúra tervezõje. Mondhatni nem mindig tudtuk, hogy mire vállalko- 9

10 zunk, de azt tudni lehetet, hogy ebbõl nem szabad kimaradni. És a munka folytatódott. A cég részérõl majd minden iroda érintett volt, és ezen felül még közel húsz altervezõ vett részt a munkába az irányításunk alatt. A munka összetettségét jól jellemezte, hogy a híd tervezéstõl a tóépítésig, a villamos megálló létesítésétõl az organizációig több mint huszonöt szakág együttmûködését kellett megoldani. A tervezési terület nagysága 35 ha lakás épül a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel együtt. Megterveztünk és megépül közel 5 km-nyi úthálózat a hozzá tartozó teljes körû közmûhálózattal. A hideg és meleg energia ellátás tekintetében egyedülálló módon az épületek energia központból kapják a fûtést és ezzel párhuzamosan nyáron a klimatizálást. Ezen korszerû ellátási mód alkalmazásában nagy szerepet játszott a Villamos és Gépész Iroda kitartó közremûködése. A terület részeként a Hosszúréti-patak visszaduzzasztásával létrejön egy látványtó, a hozzá tartozó sétányokkal, négy kishíddal. Itt kell megjegyezni, hogy a munka során talán a tó tervezése hozta a legizgalmasabb megbeszéléseket. A Megrendelõ a tó megvalósítását szívügyének tekintette, ezzel nem kis feladat elé állítva a tervezõket. A tömegközlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében új villamosmegálló létesül, és a belsõ úthálózat is úgy lett megtervezve, hogy képes legyen a buszjárat fogadására. És végül de nem utolsó sorban a közlekedési kapcsolat biztosítása érdekében új híd épül a terület határán haladó vasúti pálya felett, valamint a Balatoni út egy része is átépítésre kerül jelzõlámpás csomópont kialakításával. A tervezéssel párhuzamosan elkezdõdött a kivitelezés. Munkálatok 2003 tavaszán a fa kivágásokkal kezdõdtek. A terület elõször ekkor mutatta meg magát mint a rút kiskacsa aki elkezd átváltozni. Érdekes látványt nyújtott és kezdte megmutatni azon érdekességeit, amelyet a benõtt, elvadult növényzet eltakart. Érdekes volt felfedezni a ma már kiegyenesített vasút 10 SZAKMA nyomvonal eredeti bevágását, megtalálva a régi km szelvény követ. És a múlt érdekességei még csak ezután kezdõdtek. Az elsõ "kapavágást" követõen gazdag régészeti leletek kerültek elõ. Az 1100-as évek, és a tatárjárás környékére tehetõ leletek feltárásával egy kápolna maradványai, környezetében jó állapotban megmaradt sírok, és a hozzá tartozó komplett település nyomai tárultak fel. Megdöbbentõ volt látni, hogy a felszíntõl egy ásónyomnyira mit rejtett a föld. A feltárt "Kána" falu ilyen mértékben és érintetlenségében Magyarországon csak még egy helyen található, és ennek megfelelõ jelentõséggel aprólékos feltárási munka elõzte és folyamatosan elõzi meg az építkezést. Azt, hogy a terület további része még mit rejt azt nem tudni, de akár avar kori leletek is elõkerülhetnek a régészek szerint. Hát igen a helyszín kiválasztása ezek szerint nem lehetett véletlen. Kellemes elhelyezkedése már õseink figyelmét is felkeltette, és az elfeledést követõen várhatóan a felszínt ismét az emberi élet nyüzsgése fogja a benépesíteni. A régészeti feltárások nyomában megkezdõdött a közmûvek lefektetése, kirajzolódtak az addig még csak papíron megrajzolt útvonalak, és az elsõ lakótömb házai elkezdtek épülni. Mondhatni jó érzés látni a tervezési munkánk eredményét megvalósulni. És elkezdõdött a tó építése is. Elõször a gyalogos hidak jelentek meg és lassan kezdtek kirajzolódni a gátak vonala valamint a tó környezete. Az építés még nem fejezõdött be, várhatóan az elsõ ütem átadására ez évben kerül sor, de már most látható, hogy egy "kis város" születik. Sokan fognak itt élni. És õk már csak a végeredményét fogják látni egy olyan munkának, amely sok, néha keserves tervezési, kivitelezési pillanatokat foglalt magába. De a végeredmény terveink és reményeink szerint igazolni fogja azon szakemberek, befektetõk küzdelmeit akik létrehozták ezen új épített környezetet. Legyünk büszkék erre! Jancsó Béla

11 Január - Budai Alsórakparti út szélesítése ET - Budai Duna-parti fõgyûjtõ ET - XVIII. ker. Auchan áruház telken kívüli infrastruktúra tervezése ET Február - M7 autópálya 159,8-182,0 kmsz. közötti szakasz KT - M60 autópálya pécsi bekötési szakasz 23,5-41,0 km szelvény ET, KT - XI. Fehérvári út-móricz Zsigmond körtér-bocskai út közötti út és járdaburkolat és villamosvágány KT GTTSZ konferencia Conforg számviteli továbbképzés 2 fõ Március - 2. sz. metróvonal (Deák tér-stadionok között) felújításával kapcsolatos forgalomterelésdöntéselõkészítõ tanulmány és ET - MOL (Százhalombatta) Duna Finomító és csatornarendszer szétválasztása, záporvíz kezelés és elõkezelési munkák tender terv - III. ker. Csillaghegy-Római fürdõ fõgyûjtõcsatorna KT - I. ker. Dózsa tér DN 400 és XI. ker. Budafoki út DN 500 távfûtõ vezeték leújítása ET és KT - XI. ker. Etele út DN 300 távfûtõ vezeték felújítása ET és KT SYTEC svájci szakmai kirándulás Andalúzia környezetvédelmi vízkezelési konferencia MUT XI. orsz. urbanisztikai konferencia 2 fõ Április - M3 autópálya 200,0-210,0 kmsz közötti szakasz KT - XVIII. ker. Auchan áruház telken kívüli infrastruktúra tervezése ET - XVIII. ker. Auchan áruház telken belüli infrastruktúra tervezése ET és KT - M7 autópálya 159,8-182,0 kmsz közötti szakasz KT - Budapest központi szennyvíztisztító telep és vízgyûjtõrendszer (II. és III. ütem) technikai segítségnyújtás ISPA projekt elõkészítésében Munkaügyi továbbképzés ÁKMI útügyi kutatási szimpózium év krónikája 2 fõ 4 fõ KRÓNIKA Conforg könyvviteli képzés KTE parkolási konferencia MUT konferencia kiállítás 8 fõ 3 fõ Május - M60 autópálya pécsi bekötési szakasz, 23,5-41,0 kmsz ET és KT - M6 gyorsforgalmi út ( kmsz) KT - Nagykörúti villamosvonal áramellátási hálózatának korszerûsítésre ET - Szentendrei HÉV vonal budapesti szakaszán bizt. berendezés csere és kapcsolódó infrastruktúra ET - Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei kiegészítõ tervezési munkái keretében vízjogi lét. ET - M8 gyorsforgalmi út Dunaújváros Duna-híd és a csatlakozó út, M6 és 51. sz. fõút közötti szakaszának KT KTE forgalomtechnikai konferencia "Alagút és Mélyépítõ Szakmai Napok" MÁV továbbképzés Közvilágítási ankét Magyar Parkolási konferencia Hídmérnöki konferencia 2 fõ 2 fõ 3 fõ 4 fõ Június - M3 autópálya 200,0-210,0 kmsz. közötti szakasz KT - M3 ap. Görbeháza-Nyíregyháza, Nyíregyháza elkerülõ szakaszok KT (kiegészítõ tervek) - Budapest területén található hõközpontok szétválasztása ajánlati és engedélyezési tervek Controll Training Quark tanfolyam KTE EURO régiók konferencia ÖKO-AQUA VIII.Vizi Közmû konferencia INFOSZFÉRA "LINUX" képzés Royal Diamond vacsoraest 7 fõ Július - M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza, Nyíregyháza elkerülõ szakasz KT (kiegészítõ tervek) - Nyíregyháza és agglomerációjának szennyvízelvezetési és tisztítási program kohéziós pályázati dokumentáció - XVII. kerületi utcák útépítési és hozzátartozó víztelenítési KT 11

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

2008. május VII. évfolyam FÕMTERV

2008. május VII. évfolyam FÕMTERV 2008. május VII. évfolyam FÕMTERV BEVEZETÕ 1 2007 Ha május, akkor közgyûlés, és ha közgyûlés, akkor FÕMTERV Híradó. Most már mondhatjuk, hogy ez rendszerré vált, s ez nagyon jó, mert a mai világban kevés

Részletesebben

TARTALOM. FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba. SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András

TARTALOM. FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba. SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba 2 TARTALOM Schulek János Budapest negyedik metróvonala Elõzmények, elõkészítés SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András

Részletesebben

Tisza Lajos körút: újjászületett Belváros (Összeállításaink a 4 10. oldalon) Gyaloghajszálon múlt a vb-elsôség. a polgármester.

Tisza Lajos körút: újjászületett Belváros (Összeállításaink a 4 10. oldalon) Gyaloghajszálon múlt a vb-elsôség. a polgármester. KÜLÖNSZÁM, 2004. OKTÓBER A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA döntetlen nem volt elég a világbajnoki cím megszerzéséhez. A nagymester az utóbbi idôben csak a pihenéssel foglalkozik. Nem edz, nem elemez,

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Komoly kihívások előtt. Köszönet a bkv dolgozóinak! interjú Bolla Tibor vezérigazgatóval. üzeni Tarlós István főpolgármester.

MOZGÁSBAN. Komoly kihívások előtt. Köszönet a bkv dolgozóinak! interjú Bolla Tibor vezérigazgatóval. üzeni Tarlós István főpolgármester. MOZGÁSBAN 3. szám XLIV. évfolyam Best of 2012 Egy nehéz év után Most jött el a buszok ideje Kedves BKV levelek az utasoktól I. BKV-s gulyásfőző verseny Komoly kihívások előtt interjú Bolla Tibor vezérigazgatóval

Részletesebben

O12/4 2 VFOLYAM 39. É

O12/4 2 VFOLYAM 39. É 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 39. ÉVFOLYAM 2O12/4 HÍDÉPÍTŐK A Z A - H Í D Z R T. L A P J A 6. OLDAL MO budai oldali kishidak 10. OLDAL Turbó körforgalom 8. OLDAL Csatornaépítés Csepelen 12. OLDAL Kelemen-havasok

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje

PAKSI HÍRNÖK. Dübörögtek a motorok. Mittler István lett az erõmû kommunikációs fõosztályvezetõje PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. AUGUSZTUS 12. Dübörögtek a motorok Pakson tartották a Nemzetközi Junior Motokrossz Kupa utolsó állomását. Az elõzõ fordulókat Szlovákiában és Csehországban

Részletesebben

Római képek Gyukics Péter fotóművész. Duna projekt Győrben. Építőipari Nívódíj BKSZT A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 34. oldal. 2. oldal. 24.

Római képek Gyukics Péter fotóművész. Duna projekt Győrben. Építőipari Nívódíj BKSZT A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 34. oldal. 2. oldal. 24. 41. évfolyam 2014/1 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Római képek Gyukics Péter fotóművész 34. oldal Duna projekt Győrben 2. oldal Építőipari Nívódíj BKSZT 24. oldal Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 42. szám 2001. november 15. Terjesztõi ára: 50 Ft Kormorán M3: Sikerrel jártunk Már csak másfél hónapig kell az M3-as autópályát

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás

Részletesebben

Teret adunk a kultúrának!

Teret adunk a kultúrának! XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. OKTÓBER 3. www.media13.hu naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online media13.hu 1-es villamos Pályafelújítás Kaotikusan kezdõdött

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Táblaavatás Budapesten és Londonban. Dunakanyar csatornázása. II. Hidak és Hídépítők Napja A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 38. oldal. 11. oldal. 30.

Táblaavatás Budapesten és Londonban. Dunakanyar csatornázása. II. Hidak és Hídépítők Napja A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 38. oldal. 11. oldal. 30. 41. évfolyam 2014/2 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Táblaavatás Budapesten és Londonban 38. oldal Dunakanyar csatornázása 11. oldal II. Hidak és Hídépítők Napja 30. oldal Próbaterhelés a pilisi vasúton 14 6

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 9. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Világszínvonalú beruházás Badacsonyban elhelyezték az 1,2 milliárd forintból, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Paksi Hírnök. Sillerfesztivál. Paks város Sportjáért díjas: Kacsó Tibor

Paksi Hírnök. Sillerfesztivál. Paks város Sportjáért díjas: Kacsó Tibor Hideg fejrõl, csapatról és filmbe illõ jelenetekrõl mesél Kiss Attila. Portré a Neutron Bevetési Osztály parancsnokáról 15. oldal Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 10. SZÁM ALAPÍTVA

Részletesebben

Átadták. A tartalomból:

Átadták. A tartalomból: 2013. OKTÓBER Átadták Októberi programajánlat: október 6. Aradi Vértanúk Emléknapja október 12-13. Tárnoki Búcsú október 19. E-hulladék gyűjtő nap október 19. Hajtóka táncház október 23. Szabadság Napja

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

XXI. század a Dunánál

XXI. század a Dunánál XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. ÁPRILIS 4. Érvényesítse kedvezményét! KUPONOLDAL a 15. oldalon naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online media13.hu Madarász kórház

Részletesebben

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évf. 36. szám 2001. október 4. Terjesztõi ára: 50 Ft M3: lebontják a kapukat Elértük a célt 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig

Részletesebben

Kitűztük a székely lobogót

Kitűztük a székely lobogót 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház

Részletesebben