Közzétételi lista 2014/15 Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi lista 2014/15 Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye"

Átírás

1 Készült a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23. alapján Közzétételi lista 2014/15 Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Végzettség Szakképzettség Fő tanító 12 tanító és tanár 2 tanár 13 egyetem tanár 4 Tantárgy Végzettség Szakképzettség tanító, úttörővezetői speciál kollégium tanító, ének, könyvtár speciál kollégium tanító, ének, közművelődési speciál kollégium tanító, orosz speciál kollégium tanító, testnevelés, közművelődési speciál kollégium tanító, orosz speciál kollégium tanító, óvónő osztálytanítók tanító, ének és társadalom műveltségi terület tanító, ember és társadalom műveltségi terület, néptánc tanító, vizuális nevelés, könyvtár műveltségi terület tanító, ének speciál kollégium tanár, német szak tanító, pedagógia-technika speciál kollégium német nemzetiségi műveltségi terület tanár: magyar-orosz magyar tanár: magyar-népművelés tanár: magyar-orosz, angol tanár: magyar-orosz, német történelem tanár: történelem német tanár: magyar-orosz, német tanár: német 2 fő angol tanár: testnevelés-orosz, angol 1.

2 tanár: magyar-orosz, angol tanár: -fizika tanár: -kémia egyetem tanár: -fizika informatika egyetem tanár: informatika természetismeret tanár: biológia-testnevelés tanár: földrajz-testnevelés fizika tanár: -fizika kémia tanár: -kémia biológia tanár: biológia-kémia földrajz tanár: földrajz-testnevelés ének-zene tanár: magyar-ének, dráma rajz tanár: rajz-földrajz mozgókép és médiaismeret tanár: magyar-ének, dráma technika- és életvitel tanár: technika tanár: orosz-testnevelés 2 fő tanár: földrajz-testnevelés testnevelés egyetem tanár: testnevelés 2 fő egyetem tanár: testnevelés, gyógytestnevelés küzdelem és játék tanár: magyar-ének, dráma etika tanár: magyar-ének, dráma tanító tanító: orosz speciál kollégium hit- és erkölcstan tanár: német szak tanár: magyar-népművelés hitoktató sportágválasztás tanító: orosz speciál kollégium tanár: német szak természettudományi gyakorlatok tanár:, kémia tanár: földrajz, testnevelés A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Végzettség Szakképzettség Fő iskolatitkár szakközépiskolai érettségi gyors- és gépíró 1 iskola- és óvodatitkár 2.

3 Az országos mérés-értékelés eredményei évente osztály 8. osztály iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag Az intézmény lemorzsolódása, évismétlési mutatói 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 2008/ / / / / /

4 Középiskola, szakközépiskolai továbbtanulási mutatók Középiskola Fő Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula 11 Karácsonyi János Gimnázium, Gyula 9 Harruckern János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző, Gyula 1 Göndöcs Benedek Szakképző Iskola, Gyula 9 Andrássy Gyula Gimnázium, Békéscsaba 1 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, Békéscsaba 1 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola, Békéscsaba 3 Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Békéscsaba 1 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola Zwack Tagintézmény, Békéscsaba 3 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola Trefort Ágoston Tagintézmény, Békéscsaba 2 Békéscsabai Központi Szakképző Iskola Kós Károly Tagintézmény, Békéscsaba 1 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 2 Gépészeti és Informatikai Szakközépiskola, Békéscsaba 1 Premier Művészeti Szakközépiskola, Békéscsaba 1 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen 1 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége - A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. - A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés a tanév elején történik, és egy tanévre szól. - A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok szólítják fel, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon ajánlott. - A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését a (foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején a tagintézmény tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. - A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. - A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit a tagintézmény-vezető bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, de a szükséges szakképzettséggel rendelkezik. - Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében egy alkalommal osztályaik számára osztálykirándulást szervezhetnek. Az osztálykirándulásra rendelkezésre álló tanítási nélküli napok számát a tagintézmény éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett idejét az osztályfőnököknek az osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. A kiránduláson való részvétel önkéntes, annak költségeit a szülők fedezik. - Az intézmény a tagintézmények tehetséges tanulóinak fejlődésük elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szerveznek. A versenyek megszervezéséért a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai közösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 4.

5 - A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére a tagintézményekben könyvtár működik. - Az intézményben, intézményegységekben a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hités vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. (Szervezeti és Működési Szabályzat) Meghirdetett szakkörök a 2014/15-ös tanévben - magyar - - informatika - kémia - sakk - énekkar - tömegsport (atlétika, labdarúgás, kézilabda, tollaslabda) - tehetséggondozó szakkörök a TÁMOP Géniusz palánta pályázat keretében (Lilaszínpad, Észtekerő, Lurkólogika, Kobaktörő) - egészségfejlesztő foglalkozások a TÁMOP Összefogás az egészségért pályázat keretében (közlekedési, játékos sport, egészségügyi) A mindennapos iskolai testedzési program Az emelt szintű testnevelés oktatása miatt az alábbi tevékenységi formák valósulnak meg évfolyamon heti 4 délelőtti testnevelési óra van, egy napon játékos testmozgás keretében teljesítjük a feladatot. - Felső tagozaton az emelt szintű osztályokban, csoportbontásban (fiúk-lányok) 4 4 délelőtti testnevelés óra van, a nem tagozatos osztályoknak 3 óra. - A fentieken túlmenően atlétika, fiú labdarúgó, lány kézilabda sport csoportokat működtetünk minden korcsoportban, az előírt óraszámnak megfelelően. - A hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások tevékenységébe a tanulók egyegy alkalomra is bekapcsolódhatnak. - Napközi otthonban és tanulószobán játékos egészségfejlesztő testmozgás szervezése. - A 2007/2008-as tanévtől kezdődően intézményünkben felmenő rendszerben közoktatás típusú sportiskolai képzés indult, mely felfutó rendszerben felváltja az emelt szint testnevelés oktatást. Ennek keretein belül: - Az első négy évfolyamon mindennapos testnevelést valósítunk meg heti 5 testnevelés óra az általános mozgáskultúra fejlesztése érdekében. Ebben a képzési szakaszban néhány sportágtól eltekintve a gyerekek nagy része még nem választott sportágat, azért az általános képzés mellett fokozatosan megismerhetik a tanulók az egyes sportágakat. - Ötödik-nyolcadik évfolyamon heti 4 4 délelőtti testnevelés óra van csoportbontásban. A kiválasztott sportágban (labdarúgás, atlétika, kézilabda, úszás), egyesületi keretek között is sportolhatnak a tanulók (ehhez délelőtt, az óratervben meghatározott óra- 5.

6 számban biztosítva van az edzésidő), másrészt az iskola egy kiválasztott sportágra szakosodva sportági képzést végez, órarendbe iktatva első osztálytól kezdve, valamennyi korcsoportban az iskola alkalmazásában lévő szakedzőkkel. (Nevelési program) Választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A választható tantárgyak, foglalkozások óratervben meghatározott listáját a tantestület az adott tanévben április 15-ig ismerteti a szülőkkel, akik május 20-ig nyilatkoznak a választásukról. Ugyanezen időszakban kerül felmérésre az egyéb foglalkozások köre. (Szakkörök, tehetséggondozó-, felzárkóztató-, és tömegsport foglalkozások, énekkar) Ezen szülői nyilatkozatokkal alátámasztott igények alapján szervezzük meg a foglalkozásokat, melyek gyermekeik számára a továbbiakban kötelezővé válnak. Ha a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra a tanulókat a Szakértői Bizottság, a Pedagógiai Szakszolgálat, jelöli ki képességeik, tanulmányi eredményeik alapján, ezeken az órákon a tanulók részvétele szintén kötelező. Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. (Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve) Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az alábbi szabályok érvényesülnek: Legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Iskolaotthonos oktatás esetén írásbeli házi feladat nem adható. Szóbeli házi feladat a funkciónak megfelelően magyar nyelv és irodalomból, matematikából, természetismeretből, idegen nyelvből adható. Felső tagozaton a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli sem írásbeli házi feladatot. Írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésében betöltött súlya, szerepe Írásbeli számonkérés: - egy tanítási óra anyagából, alapvető fogalmakból, ismeretekből - időtartama maximum 10 perc - a szóbeli számonkéréssel azonos súlyú - tantárgyanként hetente maximum egy Témazáró dolgozat - témakör lezárásakor a témakör tananyagának követelményeit tartalmazza - időtartama maximum 40 perc 6.

7 - a szóbeli számonkérésnél nagyobb súlyú Felmérő dolgozatok: - megjelenési formája többségében félévi és év végi, a tanult ismeretek elsajátításának felmérésére szolgál, szummatív jellegű érdemjeggyel értékeljük - időtartama maximum 2x40 perc - a szóbeli számonkérésnél nagyobb súlyú - kompetenciamérés a mindenkori rendelkezésnek megfelelően A tanulók eredményes felkészülése érdekében: - Témazáró és felmérő dolgozat előtt, annak időpontjáról a tanulókat tájékoztatni kell. - Témazáró és felmérő dolgozatból egy tanítási napon egy egy osztállyal legfeljebb két dolgozat, hetente legfeljebb négy dolgozat iratható. (Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve) Az osztályozó vizsga követelményei tantárgyanként és évfolyamonként A kerettanterv által biztosított feltételek alapján a közoktatás minden iskolatípusában az alapvető tartalmak egységesen érvényesülnek. Ezzel az oktatás tartalmi egységét és az iskolatípusok közötti átjárhatóságot segíti elő. Lehetővé teszi az iskolának és a tanulónak, hogy a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, a sajátos szükségletek, igények kielégítéséhez kellő idővel rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében a kerettanterv úgy állapítja meg a követelményeket, hogy átlagos szinten azok teljesítéséhez a biztosított órakeret 80%-a elegendő legyen. A fennmaradt rész a kiegészítő tartalmak elmélyítésére ad lehetőséget. - Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt minimális, a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és a minimális tényanyagtudást valamennyi tantárgyból. - A tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása a nevelőtestület jogkörébe tartozik. - Ha a tanuló év végén egy, illetve kettő tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha a tanuló három vagy több tantárgyból kapott év végén elégtelen osztályzatot, a testület döntésétől függ, hogy javítóvizsgát tehet-e, vagy tanulmányait csak az adott tanév megismétlésével folytathatja. - Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: a) az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, b) az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, c) egy tanítás évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, d) magántanuló volt, e) ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és a nevelőtestület engedélyezi, júniusban vagy pedig augusztus hónapban osztályozó vizsgát tehet. 7.

8 - A mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozóvizsga tantárgyai a következők: a) 1 4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom,, környezetismeret b) 5 6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom,, történelem, természetismeret, földrajz c) 7 8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom,, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz d) 1 8. évfolyamon: idegen nyelvekből való vizsgáztatásról a nevelőtestület egyedi döntést hoz. (Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye) Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2014. októberi statisztika) Osztály Létszám Magántanuló 1. a b a b a b a a b a b a b a 26 Az iskolai tanév helyi rendje Szorgalmi idő - Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) - Utolsó tanítás nap: június 15. (hétfő) A tanítási napok száma: 185. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az első félévben elért eredményekről január 23-ig értesítjük a tanulókat, illetve a szüleiket. 8.

9 Tanítási szünetek: 1. Őszi szünet: október 27. november 2. - Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda). - Szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő). 2. Téli szünet: december január 4. - Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek). - Szünet utáni első tanítás nap: január 5. (hétfő). 3. Tavaszi szünet: április 2. április 7. - Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda). - Szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) Iskolai rendezvények, ünnepségek - Tanévnyitó ünnepség: augusztus DÖK-nap: szeptember Aradi Vértanúk Emléknapja: október 3. - Megemlékezés az 1956 os forradalomról: október Jótékonysági vacsora: november Karácsonyi ünnepség: december Farsang: február Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról: március Lékó Ilona környezetvédelmi verseny: március Kistérségi vers- és prózamondó verseny: április Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól: április LILA vegyész kémiaverseny: május Megemlékezés a nemzeti összefogás napjáról: június 4. - Ballagás: június Tanévzáró ünnepség: június 20. Értekezletek: - GYAKI vezetőségi: minden hétfőjén 10 00, esetenként csütörtökön tagintézményi vezetőségi: minden hónap első, szükség esetén, harmadik hétfőjén munkaközösségi: a munkaközösségek munkaterveinek megfelelően - tantestületi munkaértekezlet: minden hónap első keddjén tanulógyűlések: októbertől minden hónap első péntekjén a 3. szünetben - diákönkormányzat: minden hónap második hétfőjén A diákönkormányzat saját munkaterv szerint dolgozik. - félévi osztályozó: január 16. (péntek) - félévi nevelőtestületi: január 27. (kedd) - nevelési értekezlet: minden félévben egy-egy nevelési értekezletet tartunk, melynek témája később kerül meghatározásra - év végi osztályozó: június 15. (hétfő) - tanévzáró nevelőtestületi: június 25. (péntek) 9.

10 Szülői értekezletek: szeptember 1. az első évfolyamon. A többi évfolyamon: szeptember 6 9. Feladataink az új tanévben február 2 5: a félévi munka értékelése, további feladataink május: szükség és igény szerint a tanulmányi kirándulások, illetve a tanév végi feladatok koordinálása Az intézmény nyitva tartásának rendje Az intézmény tanítási időben 7 17 óráig tart nyitva. Rendezvények és egyéb foglalkozások alkalmával a nyitva tartás ideje a kihirdetésnek megfelelően alakul. Beiskolázási tájékoztató Intézményünkben évfolyamonként egy osztály köznevelési típusú sportiskolai kerettantervű képzést, a másik osztály általános tantervű képzést kap. Részletes tájékoztatás az engedélyezett osztályok számáról, a beiratkozás idejéről a tankerület döntését követően történik. Az intézmény beiskolázási körzetébe tartozó utcák: Apor Vilmos tér Árnyas u. Balassa u. Bárány u. Baross u. Bársony u. Berzsenyi u. Budai N. A. u. Budapest krt. Csabai u. Cselebi u. Dobay u. Dobos u. Dürer A u. páratlan Első u. Epreskert u. Fecske u. Ferencesek tere Ferenczi B. u. Földvári u.. Fürj u. Göndöcs u. Gyep u. Gyóni G. u. Gyulai G. A. u. Hódi u. Hosszú u. Ibolya u. Ilosvai u. Ív u. Jász Lukács u. Kárpát u. Kis u. Kiss Ernő u. Komáromi u. Kosár u. Kőműves u. Köröspart u. Leiningen u. Liszt F. u. Mogyoróssy u. Nagyfenék Nuszbek u. Nürnbergi u. Pap u. Petik A u. Pósteleki u. Scherer F. u. Selyem u. Siórét tanya Szeregyháza Szőlős u. Szt. József u. Tinódi u. Tormássy tér Török I. u. Törökzugi sor Virág u. Vízi u. Zöldi u 10.

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok Közzétételi lista I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 HELYI TANTERV Tartalomjegyzék I. Kerettantervek megnevezése 3 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 III. Óraszámok (táblázatos)- felmenő rendszerben 6 IV. Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképzettség Főállású

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Helyi tanterv Miskolc, 2013. 1 1. Az iskola egyes tagozatain alkalmazott tantervek 1.1 9-12. évfolyamos gimnáziumi tanterv, rajz tagozat Tantárgy Heti óraszám

Részletesebben