Az államalapító Szent Istvánra emlékeztünk Ünnepi szentmisét tartottak a római katolikus. Mátyás király utazik Füzitõi Vigasságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államalapító Szent Istvánra emlékeztünk Ünnepi szentmisét tartottak a római katolikus. Mátyás király utazik Füzitõi Vigasságok"

Átírás

1 Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM SZEPTEMBER Az államalapító Szent Istvánra emlékeztünk Ünnepi szentmisét tartottak a római katolikus templomban és a hagyományokhoz híven megszentelték az új kenyeret, melyet Lendvai Zoltán a Kovászker Bt. vezetõje adományozott a településnek. Ezt követõen Wachtler Ede megnyitotta Nyikus Ünnepi kenyerünk Anna népi iparmûvész kiállítását. A Községi és Iskolai Könyvtárban tartott Szent István napi díszünnepség résztvevõit Karánsebesy Lukács polgármester, államalapító királyunk alakjának felidézésével köszöntötte. A program az Isten után, címû mûsorral folytatódott, majd a délelõtt háziasszonya Molnárné dr. Taár Izabella méltatta a Füzitõ Barátai kör tevékenységét, ezt követõen dr. Halász Sándor ismertette dr. Lehotzky Július 26-án került sor Almásfüzitõn a már hagyománnyá vált fesztiválunk, a 3. Füzitõi Vigasságok megrendezésére kissé új köntösben, új hagyományokat teremtve: kedves településünkre ugyanis beköltözött a Kocsiünnep, mely Mátyás ki- Mátyás király Helyei László színmûvész és Beke Ferenc Kocs alpolgármestere Karánsebesy Lukács ünnepi beszédet tart Attila volt almásfüzitõi körorvos munkásságát. Pénzes Imre megemlékezett Kaptay György életérõl, tevékenységérõl és bemutatta a Füzitõi életrajzok V. kötetét. Bekéné Magyar Melinda Mátyás király utazik Füzitõi Vigasságok rály kocsiján érkezett. Bizony Almásfüzitõ kis községe is azon Budapest és Bécs közötti vonalon helyezkedik el, melyen a világ elsõ kocsiútja húzódott. A Mátyás király megrendelésére készült kocsi, mely Kocs községrõl kapta a nevét, évszázadokon át rótta a mérföldeket e vonalon. Szilvássy István, a Magyar Településés Területfejlesztési Szövetség elnökének kezdeményezésére indult el a Kocsiünnep nevû rendezvénysorozat, melynek keretén belül minden Budapest-Bécs útvonalon elhelyezkedõ településre begördül a korhû kocsi kocsi. Ezen pedig nem más ül, mint maga Mátyás király pontosabban mai megtestesítõje, Helyei László színmûvész. A Füzitõi Kocsiünnep Ölveczky Gábor grafikus mûvész kiállításának megnyitójával kezdõdött. Ezután az összes vendég a szabadidõparkba sétált, amely ezzel a fesztivállal debütált. A már szépen befüvesített park mindenki kedvére való helyszínnek bizonyult. A Bourdon együttes kellemes zenei hátteret biz- (Folytatás a következõ oldalon)

2 2 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Mátyás király utazik Füzitõi Vigasságok (Folytatás az elõzõ oldalról) tosított, míg a vendégek az álruhában megbúvó Mátyást, azaz Helyei Lászlót keresgették. A leleményes megtaláló Polgár Vincencia pedig Mátyás király társaságában utazhatott a kocsin. Sor került két emlékkõ felavatására is: az egyik azt hirdeti, hogy erre haladt a postakocsi útja Buda és Bécs között, a másik pedig a füzitõi timföldgyártás emlékeit idézi. Miután Karánsebesy Lukács polgármester úr átvette Mátyás királyunktól az adománylevelet, Kocs község alpolgármestere mondott köszöntõt, majd Palovics László történész, Biatorbágy polgármestere beszélt a kocsi kocsi történetérõl. Folytatásképp a kocsi mustra következett. Megcsodálhattuk az almásfüzitõi Nagy László gyönyörû fogatát, a kocsi kocsit, a dunaalmási lovarda Eszterházy és Szentendrei lovaskocsiját. Ezt követõen a pápai lovasklub lovasbemutatójára került sor, nekik köszönhetõen bepillanthattunk a középkori lovagok harci technikáiba, s láthattuk a korabeli öltözetet, páncélokat és fegyvereket. A Vigasságokat a Corona Hungarica hagyományõrzõ egyesület bemutatója zárta: gólyalábasok, zászlóforgatók szórakoztattak, középkori divatbemutatóban volt részünk, s 2008-ban Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulóját ünnepeljük. Ez az esztendõ a reneszánsz éve lett. Mátyás uralkodása idejére tesszük a kocsi szekér kifejlesztését, illetve használatának elterjesztését is. Ennek a lovas szekérnek jelentõsége olyan nagy volt, hogy köznyelvünkben a lovas szekér megfelelõje lett, a gépi vontatású személyszállító jármûre, a gépkocsira is átment és számos európai nyelvben is a személyszállító jármû elnevezéseként átvették (német Kutsche stb.). A könnyû személyszállító lovas szekér már megjelenik a XV. század eleji jánosréti oltárképen, majd Bertrandon de la Broc-quiere ír le egy olyan könnyû kocsit, amelynek hátulsó kerekei jóval nagyobbak voltak, mint az elülsõ. A kocsi szekér elsõ említése II. Ulászló bõl származó számadás könyvében fordul elõ kwchy, currus kochy alakban, amely utóbbi kocsi szekeret jelent. Hogy ez a jármû Kocs helységbõl származik, azt bizonyítja, hogy egy ízben a számadás könyv currifer de Koch-ot (kocsi illetõségû szekérgyártót) említ. A kocsit elõször Herberstein írta le évi magyarországi utazása kapcsán: április 20-án a moszkvai követtel együtt Bécsbe utaztunk, mivel oda rendeltek bennünket, Budától 10 mérföldnyire egy faluban kocsi szekérre (auf Kotschi Wagnen) szálltunk, amelyet három ló egymás mellett futva húzott és amelyen ugyanakkor vas még egy tehetséges udvari bolonddal is találkozhattunk. Látványban tehát nem volt hiány! Így e hagyományteremtés sikeresnek bizonyult! Vigyázzunk rá, óvjuk a parkot, hogy e csodás ünnep jövõre is begördüljön négy keréken! Fenyvesi Zoltán Nagy László csodálatos fogata A Kocsi ünnepe Dr. Palovics Lajos történész, Biatorbágy polgármestere az emlékünnep alkalmával ismertette a kocsi történetét egyáltalán nem volt. Egy másik utazásáról a Rerum Moscovitarum Commentarii címû munkájában a következõket írja:.magyar Kocsira szálltam, amelyet három ló húzott és a leggyorsabb szárnyalással utaztam, és a 30 mérföldnyire esõ Budára érkeztem. Ennek a gyorsaságnak az az oka, hogy megfelelõ távolságok szerint célszerû a lovak pihentetése és váltása. Elõször Bruckban váltottak (lovakat), amely a Lajta folyónál fekszik, Ausztriát Magyarországtól elválasztja, mely Bécstõl 6 mérföldre van. Másodszor Óvár várában, Német-Óvár-városával 5 mérföld. Harmadszor Gyõr városában, a püspöki székhelyen. Ezt a helyet a magyarok Gyõrnek, a németek pedig a Rába folyó után - amely a város mentén folyik, és a Dunába ömlik - Raabnak nevezik. Ezen a helyen, amely Óvártói 5 mérföld távolságra van, lovakat cserélnek. Negyedszer, Gyõrtõl 6 mérföldnyire Kocs faluban, amelytõl a szállítószekerek is a nevüket kapták, és innen közönségesen Kocsinak nevezik. Legutoljára Vark faluban, Kocstól öt mérföldre: amely helyen a lovak patkóit, amelyeken ugyanis a patkószegek meglazulnak, hiányoznak, ellenõrzik, és a kocsi- szíjakat kijavítják, s miután mindent helyrehoztak, az innen 5 mérföldre fekvõ Buda királyi székhelyet érik el ben is hasonló módon és névvel írja le Dainero a kocsit: Un carro da coda. Jeremias Schemel ausburgi festõ is 1568-ban hármas fogatúnak rajzolta meg a kocsit. Jost Amman két metszete is ilyen. A kocsi szekér

3 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 3 tehát a régi szekerektõl eltérõ gyorsjáratú, könnyû típus volt, amelyet eleinte vas alkatrészek nélkül szerkesztettek és amelyben egymás mellett három lovat fogtak be. Az egyszerû, tengelyeken nyugvó lõcsös szekér favázát fonott kas tölti ki, úri utasai a kocsi hátulsó részében ülnek, ahol a kas magasabbra emelkedik, velük szemben, menetiránynak háttal ülnek a - vélhetõen - szolgák, a kocsi elején a kocsis. Az írásos és képi források alapján a kocsi szekér kialakulását és elterjedését a XV. század második felére tehetjük, Mátyás király uralkodásának idejére. Erre utal az is, hogy Bécs és Buda között 1485-ben Mátyás király gyorskocsi szolgálatot állított fel, amikor a meghódított Bécsbe helyezte át székhelyét és a két fõváros között meg növekedet a forgalom. Herberstein leírásában a lóváltó állomáshelyek is megtalálhatók. Bécsbõl Budára utaztával 5-6 mérföldenként álltak meg. Az állomáshelyek: Bécs, Bruck, az általa Német-Óvárként emlegetett mai Mosonmagyaróvár, Gyõr, Kocs, az Óbarokkal azonosítható Vark falu és Buda a célállomás. Ez az útvonal a késõbbi Mészárosok útjával azonosítható, amely útvonalon Bia és Torbágy, Biatorbágy is fekszik. A Buda- Bécsi országutak nyomvonala a XIII. századtól adatolható. A legtöbbet a IV. László által kiadott esztergomi vámtarifa mondja el errõl. A király 1288-ban utasította a Pest-Buda és Gyõr között közlekedõ kereskedõket, akár Dorogon, akár Bánhidán kelnek át, hogy vámot fizessenek az esztergomi káptalannak, illetve gyõri vámszedõjének. A Rajnán túli, franciaországi és velencei kereskedõk színes posztóikból 40 vég után 1 márkát fizettek, a Rajnán inneniek: bécsi, régensburgi, bajor, szász, cseh, lengyel kereskedõk bálánként 1 pondust. A vámszabály másik pontján más állomások is szerepelnek: a Moson és Pest között közlekedõ árusszekér, ha nem tér be Esztergomba, Táton fizet vámot. IV. Béla 1260-ban meghatározta, hogy Gyõrben, Abdán és Füzitõn minden Magyarországra jövõ német szekér után a vámosok 4 dénárt kapnak, az ispán pedig 2 dénárt. A vámszabás elõírásai ökörkivitelrõl, németek és magyarok, továbbá latin (vallon, olasz) vendégek szekerérõl, mézet és sót szállító szekérrõl, bor, bors és kesztyû szállításáról szólnak. Kicsit késõbbi Bicske vámszabályzata, amelyben Károly Róbert 1306-ban határozta meg az itt szedendõ vámokat: egy mázsa szekér, illetve egy hordó bor után 12 dénárt, kisebb áruk után 6 dénárt, egy eladó ló és marha után 2 dénárt, egy disznó után 1 dénárt, gyalogos árustól 4 dénárt, sószállítószekér után pedig 1 sót kellett szedni. IV. Béla évi oklevelének kitétele, amely szerint a Budára vagy Pestre Gyõrön átutazó kereskedõk Dorogon vagy Bánhidán át kerülhették ki Esztergomot, illetve a különbözõ - elõbbiekben felsorolt - vámhelyek mutatják, hogy két útvonalon közlekedtek Budáról Bécsbe a magyarországi utazók. A déli útvonal, amelyen Biatorbágy is fekszik, érintette Kocs települését, amelynek nevéhez fûzõdik a kocsi, mint ló vontatta jármû megalkotása. Ez az útvonal a török hódoltság idején, majd a 18. században a legforgalmasabb marhahajtó útvonal volt - nevet is kapott errõl: Mészárosok útjának, Fleischhackerstrassének hívták. Az út eleje Budán, a Kis- Gellérthegynél máig Mészáros utca nevet viseli, ahol a Duna TV székháza is van. Az északi Dorogon átmenõ útvonal a 18. századi postaút lett. A postaállomás a mai Batthyány téren lévõ vámháznál volt, Óbudán a mai Bécsi út neve jelzi a másik végállomást. Az út Gyõrig nagyobbrészt a Duna mentén haladt. A biatorbágyiakat külön érdekelheti, hogy egykori földesuruk, gróf Sándor Móric, az Ördöglovas naplója szerint két bravúrját, egy távlovagló és egy kocsihajtó útját ezeken, az útvonalakon hajtotta végre: Lovaglás Budától Bécsig, Bábolnát, Gyõrt, Mosonyt és Páhrendorfot érintve. Távolság 40 n. mérföld; igényelt idõ 9 óra s 9 perc; veszteglés 1 óra: a lovaglás valóságos ideje tehát 8 óra s 9 perc. 1. Budáról Biáig: félszemû két elsõ lába- ínrokkant szürke lovon. 2. Biától Bicskéig: Solyóm nevû magyar paraszt lovon. 3. Bicskétõl Bánhidáig: egész szürke lovon. 4. Bánhidától Kotsig: Makacs nevû szegsárgán -(arabs ivadék). 5. Kotstól Bábolnáig: Princesse nevû sötét pej eredeti angol félvér kanczán. 6. Bábolnától Gyõrig: kocsin négy pej lóval gr. Festetics keszthelyi ménesébõl orosz modorban egymás mellé fogva. 7. Gyõrbõl Öttevényig: Kedves nevû magyar paraszt pej lovon. 8. Öttevénytõl Mosonyig: Julianna nevû eredeti angol félvér szürke kanczán. 9. Mosonytól Saidaig: Brigliadoro eredeti angol teli vér lovon. 10. Saidaitól Pahrendorfig: Coquette nevû eredeti angol félvér lovon. 11. Pahrendorftól Schwechatig:»Rest-lesse«eredeti angol félvér lovon. 12. Schwechattól Bécsig:»Bully«tulajdon ménesembõl került lovon. (Forrás: Hazai vadászatok és sport Magyarországon, Pest 1857, Somorja 2006) A könyv beszámol a Bécstõl Budáig tartó hajtásról, melyet a világszerte ismeretes hatosfogatommal tettem meg. Ennek a két útvonalnak a magyarországi és ausztriai településeit hívta fel Kocs Önkormányzata és a Magyar Terület- és Településfejlesztõk Szövetsége, hogy a kocsi, mint hungaricum megalkotását emléktábla állításával és rendezvénysorozattal ünnepeljék meg. A rendezvénysorozat július 12-én Kocson A reneszánsz kocsija és a kocsi reneszánsza Címû konferenciával és a 10. nemzetközi kocsitoló versennyel indult. A kocsi ünnepei rendezvénysorozata további állomásai: július 26-án Almásfüzitõ, szeptember 12-én Bõny, 13- án Nagyigmánd, 14-én Bábolna, szeptember 20-án Tatabánya, szeptember 21-én Ács, szeptember 28-án Biatorbágy.

4 4 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Füzitõ Barátainak Köre augusztus 20-án tartott rendezvényét a gyász érzése lengte be. Elveszítettük Baráti Körünk lelkes motorját Kaptay Györgyöt, akinél nem volt aktívabb, határozottabb, minden akadályt legyõzõ, szervezõ lokálpatrióta Almásfüzitõn, Hörömpöly Mihály óta. Nemcsak ötletgazda volt, hanem elképzeléseinek megvalósításáért nem riadt vissza senkitõl és semmitõl. Emiatt természetesen sok barátot, de ellenségeket is szerzett magának. Hitem szerint az idõ múlásával mindenki nagyságát fogja látni majd, mert eredményei, kezdeményezései csak ezt indokolják. Ha jól emlékeszem úgy fogalmaztam, hogy az idõ megszépíti az egészséges ember emlékeit. Rendezvényünk célja Kaptay György által inspirált, szerkesztett és megjelentetett Füzitõi Életrajzok V. kötetének átadása volt. Ennek keretében csak címszavakban soroltam fel elévülhetetlen eredményeit. Elvi június 27-én Szent István és Szent Liboriusz püspök tiszteletére felszentelt templom, nagyon sok ember örömére megnyitotta kapuit a katolikus hívõk elõtt. Az eltelt évek alatt nemcsak a hitéletnek, de a Füzitõi Napok keretében nagyszerû énekkaroknak is lehetõséget adott Tamás atya, hogy a templom falai között helyet kapjanak, gazdagítva ezzel a Napok programját, de kiváló alkalmat kaptak azok a hangversenykedvelõ füzitõi polgárok, akik szép számban voltak jelen egy-egy eseményen. Most újabb bizonyságát adta a nyitottságnak Smudla Tamás atya, hiszen Szent István ünnepén Nagyné Nyikus Anna népi iparmûvész Koronánk, gyöngyünk címmel mutatta be a szent koronán található 13 darab képet a szép számú érdeklõdõnek. Nem elõször volt alkalmam megcsodálni a rendkívüli tehetséggel megáldott Nagyné Nyikus Anna munkáit. Most azonban, látva ezeket, a remekmûveket, szinte a torkomban dobogott a szívem. Micsoda történelmi ismeret, kézügyesség, jó szem, képzelõ erõ, kitartás és szorgalom kell ahhoz, hogy az itt látott csodálatos remekmûvek elkészüljenek. Hányszor simogatta meg ujjait és bíztatta a következõ feladat elvégzésére, micsoda erõ hajtja ezt az asszonyt ennyi szépség megalkotásakor. Ezek a gondolatok foglalkoztattak, és nagyon örültem, Füzitõi életrajzok tathatatlanul neki köszönhetõ, hogy szenátorként kiemelt helyre helyeztette a környezetvédelmet. Megalkotta a Timföldgyár nagyjainak arcképcsarnokát, ahonnan már csak az Õ plakettje hiányzik. Kiterjedt ismeretségi és baráti körét minden évben lelkesedésével úgy felszította, hogy, így augusztus 20 án, itt találkoztunk az ország különbözõ pontjairól összejõve, egymás örömére, a régi emlékek felelevenítésére. Grafomán ember lévén könyvek sokaságát jelentette meg: - Füzitõi Életrajzok öt kötetét, - az agyonhallgatott 56-os füzitõi eseményekbe betekinthettünk, Az 1956-os FORRADALOM és megtorlás története Almásfüzitõn címû kiadványából és - az évente megjelenõ Füzitõi Füzetek szerkesztõ társaként közreadott anekdota kincsei is nagyon fognak hiányozni, - és természetesen, családfa kutatóként is jelentõset alkotott. Füzitõ ifjúságáért is sokat tett, mint iskolánk alapítványának kurátora, Kiállítás a templomban díjat alapított az arra érdemes diákoknak, lelkesítve ezzel is a többet akarást. Kivette részét a templomépítésbõl is. Természetesen, mint szakember, mint kohómérnök munkájának eredményeit szintén mindnyájan ismerjük. E rövid visszaemlékezés után, mint a rendezvény háziasszonya Váci Mihály Legenda címû versével köszöntöttem Gyuri bácsi emlékét és a jelenlévõ ünneplõket. Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt Akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt Akit a nép szívébe zár nem hal meg soha az Lehotzky Attila életmû kiállításának megnyitójával zárult ünnepségünk, - amelyet még Gyuri bácsi készített elõ és dr. Halász Sándor, a tõle megszokott közvetlenséggel tette mindnyájunknak érthetõvé. Õszinte szívvel írnám, hogy jövõre újra találkozunk, de úgy gondolom, hogy az már nem lesz a régi egy ember hiányozni fog Molnárné dr. Taár Izabella hogy a Szent István templomban, Szent István ünnepén láthattuk ezt a kiállítást, amelyet Wachtler Ede ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Én megköszönöm Smudla Tamás atyának, hogy helyet adott ezeknek a szépséges anyagoknak a bemutatására, bizonyára nem elõször és nem utoljára. Elismeréssel tartozom mindazoknak is, akik a kiállítást ilyen igényesen bemutatásra elkészítették. Fekete Józsefné Nyikus Anna,Wachtler Edéné, Wachtler Ede a megnyitón

5 SZÁM A Községi és Iskolai Könyvtárban nyílt meg Ölveczky Gábor grafikus mûvész kiállítása. Ölveczky Gábor munkái egészen különleges értéket hordoznak és teljesen egyedülállóak a kortárs képzõmûvészetünkben. Nagyon gazdag gondolatiságú, mély és szép munkák, érzelmesek és érzékenyek, melyeket szeretettel ajánlott az almásfüzitõiek figyelmébe Kövesdi Mónika mûvészettörténész. Ölveczky Gábor grafikus és Kövesdi Mónika mûvészettörténész a kiállítás megnyitóján A reneszánsz, az új mûveltségeszmény és tudományosság jegyében új mûvészetelméletet alkotott. Ennek egyik kulcsmotívuma a költészet és a festészet összehasonlítása és versenyeztetése volt / ut pictura poesis /. A festészet néma költészet, a költészetbeszélõ festészet. Az itt látott alkotásokban pontosan ez a két mûfaj jelenik meg: a költészet, illetve a szépirodalom, és a festészet, képzõmûvészet. Nem versenyeznek, hanem hihetetlen módon felerõsítik egymást, sõt teljesen eggyé válnak. Hagyományosan úgy gondolnánk, hogy az irodalmi szövegek illusztrációkkal bõvülnek ki, azzal gazdagodnak, de itt a szövegek maguk válnak illusztrációvá, saját maguk illusztrációjává, mûvészeti alkotássá. Min- ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 5 Szépírásgyakorlatok dig olyan formában ábrázoltatnak, mely leginkább képes elsõ látásra felidézni a szöveg karakterét: az ódon szépirodalmi részletek úgy jelennek meg, mint régi elsárgult piszkozatok, kéziratok, véletlenül megmaradt, felbukkant darabok, amelyek mágikus erõvel jelenítik meg az eredeti közeget, miliõt. Pilinszky János minimalista lírájának sorai viszont egészen másfajta, leegyszerûsített, szögletes közegbe kerültek, egy Pilinszky világát felidézõ mikrokörnyezetbe. A különbözõ darabok között hiszen a felhasznált szövegek a reneszánsztól a XX. századig képviselik irodalmunk, kultúránk, gondolkodásunk legnagyobb kincseit - közös vonás a szépírás. Ez a motívum táplálta eredetileg e mûalkotások létrejöttét, ez a motívum, a lendületes kalligráfia az, amely névjegyként jelzi, azonosítja Ölveczky Gábor munkáit. A kézírás, a szépírás tisztelete, és annak alkalmazása már önmagában, a felhasznált szövegektõl függetlenül is mindent elárul. A hagyományos európai kultúra, a kézzel, munka és fáradtság árán létrehozott dolgok megbecsülése és dicsérete ott van minden sorban, minden betûben. A történetiség dimenziója itt nem kerülhetõ ki, hiszen a darabok legtöbbje úgy is értelmezhetõ, mint egy régi, eredeti darab (illetve annak csalafinta módon megtévesztõ mása), amely most került elõ, megmenekülve az enyészettõl, s fennmaradásával valamely olyan õsi tudást õriz, és fed fel, amely nélkülözhetetlen számunkra. A gondolkodó ember tudja, hogy ez valóban így is van. A szövegeket bogozva, bogozgatva, - hiszen a kézírás nem adja olyan könnyen magát, mint a nyomtatott szöveg hatása alá kerülünk ezeknek a mély igazságoknak, nem azért, mert a szövegek át vannak itatva azokkal a képi jelekkel, amelyek egy más csatornán keresztül hatnak. Ut pictura poesis.és újra a kézírásról: a médiumról, amelyen keresztülfolyik a gondolat: a szép kézírás ugyanúgy fáradtságos, emésztõmunka és figyelem árán születik, mint a tudás, az a summa, amelyet a költõ, a szerzõ belesûrít soraiba. Újra! Újra! Úra! szeptember 16-án 18,30-tól a Petõfi Mûvelõdési Házban Pilates zenés nõi torna A módszer a test és lélek harmonikus együttmûködését segíti. Jelentõsen eltér a pörgõs, hirtelen megterheléssel járó, nagycsoportos edzésektõl; a hangsúlyt az egyénre szabott, fokozatosan felépített gyakorlatsorokra helyezi. Joseph Pilates-nek - a módszer kitalálójának - meggyõzõdése, hogy az ember olyan öreg, amilyennek a hátgerincét érzi. Aki 30 évesen merev és megmozdíthatatlan, öregnek, míg, aki 60 évesen ruganyos és erõs, fiatalnak hat. Az õ programja ezért nyújtó és erõsítõgyakorlatokból áll, amelyek elsõsorban a test középpontjára koncentrálnak. Pilates a testtudat nevelõje és kifejlesztette a mélyen fekvõ izomzat edzését. Pilates javítja a tartást, nyújtja az izomzatot, a mozdulatok kifinomultabbakká és kecsesebbekké válnak. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A foglalkozásokat vezeti: Lovászné Gál Gabriella. Polgármesteri fogadóóra: szeptember 15-én 8-10 óráig.

6 6 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Csoda Egyházashetyén avagy: XVII. Hetyei Nemzetközi Mûvészeti Napok komplex mûvészeti Tábor és XIII. Nemzetközi Dalostalálkozó Történetünk kezdete november 12.-éig nyúlik vissza, amikor balatonfûzfõi testvérkórusunk meghívásának eleget téve egy mindnyájunk számára emlékezetes, csodálatosan megszervezett jubileumi hangversenyen vettünk részt. A telt ház, a vastaps, a megbecsülés, amellyel a 30 éves fennállását ünneplõ kórus körülvett bennünket, mind nagyon szép emlékek és erõt adtak/ adnak nekünk a további kitartó munkához. Még magunkhoz sem tértünk az ünneplés után, máris egy kedvesen mosolygó hölgy (Sellyei Gáborné, az egyházashetyei Múzsa alapítvány lelke, a Hetyei Daloskör és a hetyei SOZZ kvartett vezetõje) lépett hozzánk szeretettel gratulálva, és megígértette velünk, hogy elmegyünk hozzájuk Egyházashetyére a legközelebbi Mûvészeti Napok keretében megrendezésre kerülõ dalostalálkozóra. A meghívást követõ három évben anyagi nehézségek miatt nem tudták megrendezni a találkozót, most azonban annál szebb lett. 12 kórus volt a vendégszereplõje a XVII. Hetyei Nemzetközi Mûvészeti Napok megnyitó hangversenyének, amely egyben a XIII. Nemzetközi Dalostalálkozó. Kíváncsian indultunk az útra, nem sokat tudtunk az alig 400 lelkes(!) faluról. Megérkezve egyik ámulatból a másikba estünk. Hamarosan kiderült, hogy a falu lakosságával szinte megegyezõ számú énekes érkezett. Az ukrajnai Técsõrõl és az erdélyi, Torda környéki Aranyosegerbegyrõl érkezett kórusokat egy hétig látták vendégül Egyházashetye lelkes lakói. A többi hazai és Szlovéniából érkezõ kórusokat is két hatalmas gulyáságyú fogadta. A Vas megyei közgyûlés elnöke, miután elmondta meleg hangú megnyitó beszédét, sietett vissza a gulyáságyúkhoz, saját kezûleg ízesíteni a készülõ vacsorát. A vendégegyüttesek kívánságait lelkes polgárõrök figyelték és teljesítették. Megtudtuk, hogy a nyitóhangversenyt követõen két héten át reggeltõl estig folyik majd a munka a mûvészeti táborban a faluképvédelemtõl a legkisebbek számára szervezett Zörej Zenekarig felsorolhatatlanul sok mûvészeti ágban. És azt is, hogy ebben a 400 lakosú faluban két nagyon színvonalasan éneklõ együttes mûködik évi fellépéssel, valamint azt, hogy Egyházashetyén hagyomány a házimuzsikálás (maga a szó szinte kiveszett a fogalomtárunkból, pedig a polgárosodás fokmérõje ), akár egy lakodalmas menet, akkora tömeg vonul be hat portára (Új Kemenesalja Völgyi László cikke) Ebben az ihletett környezetben mi sem tettünk/tehettünk mást, önfeledten muzsikáltunk, énekeltünk, tudásunk legjavát adtuk, amit a lelkes közönség hatalmas vastapssal jutalmazott. Ismét öregbítettük Almásfüzitõ hírnevét, és kitartóan bíztatjuk településünk énekelni tudó és szeretõ lakóit, csatlakozzanak hozzánk! Mindnyájunk közös felelõssége, hogy tovább él-e községünkben a szívet-lelket felüdítõ dal. Horváth Istvánné, az Almásfüzitõi Vegyeskar vezetõje májusban kapta nyugdíjas klubunk a meghívást, Stróbel Károlytól, egy halászlére. Elõször magam is kételkedtem, hogy jól értettem-e, de Karcsi nem szokott tréfálni ilyen komoly dolgokban, így örömmel tudattam a nyugdíjas klub tagjaival a jó hírt és kezdtük szervezni a július 17-i kerti-partit, a horgásztanyán. Sajnos néhányan nem tudtak eljönni, de a többség örömmel és szívesen sétált ki a finom ebédre. Aki nem szerette a halat, azt sem maradt éhesen, mert Holpert József remek sertéspörköltet fõzött. A megszokott kis csapat már 10 órakor kinn volt a tanyán, hogy idõben elkészüljön az ebéd, az asztal gondosan meg legyen terítve, egyszóval mindenki kedvére élvezhesse ezt a nem mindennapi Vendégségben voltunk. kikapcsolódást. A halászlé, mint mindig most is finom volt, bõségesen beebédeltünk. Ezt követõen került asztalra a sok sütemény, és Karánsebesy Lukács polgármester úr által küldött bor. Az idõ nagyon kellemes volt. A teraszon terítettünk az ebédhez, a csodás kilátás, a finom ételek, mind-mind hozzájárultak a kellemes hangulathoz. Este azzal a jó érzéssel jöttünk el a tanyáról, hogy már régen nem volt ilyen kellemes kikapcsolódásban részünk. Az már csak ráadás volt, hogy Stróbel Károly ígéretet tett arra, hogy jövõre ismét meghívja a nyugdíjas klub tagjait egy halászlére. Szeretnénk megköszönni Stróbel Károlynak, és feleségének Katikának, az önzetlen figyelmességet, a szíves vendéglátást, ami nagyon jól esett minden klubtagnak. Fekete Józsefné klubvezetõ

7 SZÁM ALMÁSFÜZITÕI HÍREK 7 Horgásztábor Sokat tesz az ATHE azért, hogy az almásfüzitõi gyermekek hasznosan töltsék nyári vakációjuk egy részét. Júliusban immár negyedik alkalommal szervezte és rendezte meg a horgásztáborát, Nagy Róbert egyesületi titkár vezetésével. 16 gyermek zöme a helyi általános iskola tanulói és egyesületi tagok gyermekei vett részt az egyhetes kalandon. A rekkenõ hõségben a horgászat elsajátítása mellett változatos programok színesítették a gyermekek szabadidejét. Németh Miklós és a köré csoportosuló segítõk tették Sétakocsikázás közben a táborozók lehetõvé, hogy Dunaalmáson Juhász István lovardájában lovagolhassunk, lovaskocsi-kázzunk, megismerkedjünk az emberközelben nevelt háziállatokkal. Logikai játékaik, játszóterük lenyûgözték gyermekeinket. A BA TA 2000 Kft biztosított minket arról, hogy a lovaglás, játék közben se szomjúhozzunk. Az egész hétre elegendõ üdítõvel támogatták a tábort. A heti napközistáborozókkal együtt élvezetes váltóversenyen vettünk részt a sportházban és közösen néztük meg a kultúrházban a Harry Potter sorozat legújabb részét. Szûts Tamás és neje jóvoltából is ragyogó élményben volt részünk. Motorcsónakázni hívtak minket a Dunára. Jó néhány gyermeknek ez volt élete elsõ motorcsónakos élménye. Természetesen a változatos programok mellett jutott idõ muszáj volt hogy a gyermekek belekóstoljanak a házimunka rejtelmeibe is. Étkezések után az éppen ügyeletes szoba mosogatott és takarított a házban. A hét nap gyorsan eltelt. Jó kapcsolat alakult ki a tábor vezetõi és a gyermekek között. A gyermekek között is új barátságok szövõdtek és vasárnap délelõtt fájó szívvel búcsúztak egymástól, abban a reményben, hogy jövõre újra találkoznak. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki tett azért, hogy a tábor ilyen jól sikerüljön. Juni Béla Koronánk, gyöngyünk augusztus 20-án kiállítás nyílt a Szent István Templomban Nyikus Anna népi iparmûvész 13 textilképét csodálhatjuk meg. A Koronánk, gyöngyünk kiállítás - témája a Szent Korona szimbolikusan és a valóságban is példamutató erõt sugároz mindnyájunknak. Nyikus Anna kezdetben kirakatrendezõként és dekoratõrként tevékenykedett, majd megismerkedett a hagyományos népi szövés mesterségével. Önálló fantáziája és újításai során új gyapjú szõttes technikát álmodott meg, az így készített textiljei elnyerték a Gyártmányfejlesztési Díjat, õ pedig a Népi Iparmûvész címet. Tanulmányai során közmûvelõdési szakember, népijáték és hímzõ-szövõ szakoktatói oklevelet szerzett. Fõiskolai oktatóként a népi kézmûves fakultáció vezetõje volt a Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskolán, jelenleg a tatai Talentum Iskola tanára. A Komárom-Esztergom Megyei Népmûvészeti Egyesület elnökekét számos megyei és országos rendezvény szervezõje. Pedagógusi munkája és a népi szövés tanítása mellett egyéni alkotó munkája is kiemelkedõ. Textilmunkáival több, mint 50 kiállításon szerepelt itthon és külföldön egyaránt. A Komáromban élõ mûvész számtalan díjjal büszkélkedhet, így többek között Komárom város Pro Urbe díjasa, Király Zsiga szakmai életmû-díjas, Ezüst-csipke díjas. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntetõ díjat 2007-ben vehetett át. Életfa képe a komáromi Városháza nagytermét díszíti. A népi szövés mellett egyéni alkotómunkájában elõtérbe kerültek az egyházi textilek, a gobelin technikával készült iparmûvészeti munkák. A kiállításon, látható gyöngyképein (textilképein) a koronán látható szenteket mutatja be. A textilen arany és ezüst szállal, s gyöngyökkel, számtalan öltés - hímzésformával készített képek a múlt üzenetét hordozzák, s elérhetõ közelségbe hozzák számunkra az ábrázolt személyeket. Varázsos fénnyel ragyognak az arany felületek. Szereti a színes, életteli motívumokat. Nyikus Anna mûvészetébõl sugárzik a megtartó erõ a kreativitás. Sok mindent átélt, sok mindenen átment az alkotás már nemcsak öröm számára, a világ már nem olyan egyszerû, hanem kínzó, megfejthetetlen. Nem tartozik semmilyen mûvészi vonulathoz, legnagyobb kincse a szabadsága és a bátorság, ami szabaddá teszi. Bekéné Magyar Melinda

8 8 ALMÁSFÜZITÕI HÍREK SZÁM Elmúlt a nyár. Érezhetõen hûvösebb van reggel és este, pedig nap közben még rózsaszín nyári ruhácskában túrom a homokot a telken, de estére kapok nadrágot és mellényt is. Olyan gyorsan elszaladt, és annyi minden történt! Megtanultam kimondani néhány igen hasznos és fontos szót: Anya, Apa, gyere, cicus, kutya, paci, szia és az összes kutyánk összes nevét. Az ebben a nagyszerû, hogyha véletlenül éppen nem figyel rám valaki tágabb családomból, akkor fel lehet erre hangosan szólítani. Mindig én vagyok a középpont. Rengeteget kutyáztam a nyáron. A kiskutyák sorra új gazdát találtak, itt maradtak a nagyok, akik olyan okosak és olyan engedelmesek. Rendszeresen sétáltatom õket pórázon, és ez nagyon jól esik. Még mindig nem vagyok nagyobb náluk, de vigyáznak rám, és arra mennek, amerre én akarom. Hétvégenként pedig kijárunk a lovardába, ahol szintén rengeteg kutya van, meg lovak, libák, nyulak és persze gyerekek. Egész délutánokat töltünk ott, sokszor az egész család, Apa, Anya, a kutyáink egy része és én. Néha ismerõsöket is viszünk magunkkal, hogy lássák, milyen jó odakinn. Kevesen tudják és ismerik ezt az érzést. Gyerekek egyre több idõt töltök velük, mert õsztõl, ahogy nagylányokhoz illik, bölcsibe fogok járni. A bölcsis néniket már ismerem, és régebben jártunk a Baba-Mama Klubba, annyira tehát nem ijesztõ a dolog, de rossz lesz eleinte. Mióta kórházban voltam, nem szeretem Anyát szem elõl téveszteni. Képzeljétek, majdnem egy hétig nélküle! Nagyon megviselt mindkettõnket, ráadásul, amikor hazavitt Apa, õ lett beteg, és azt hiszem, azóta sem gyógyult meg teljesen. Állítólag nem hagyom pihenni, pedig segítek neki megrakni a mosógépet, porszívózni, felmosni, az edényeket beteszem a mosogatóba, a szennyest a tartóba és én tényleg igyekszem segíteni Tehetek én arról, hogy néha kicsit össze- Lulu naplója, 2008 nyár Kyokushin karate hírek! keverem a dolgokat? Nem olyan egyszerû ám egy majdnem kétévesnek mindent észben tartani! Az egyik legjobb barátom pedig a napokban elköltözött Füzitõrõl. Olyan nagy most a csend nélkülük. Jó volt velük játszani, az Anyukájuk néha vigyázott rám, ha Anyának el kellett mennie, a kisebbik fiút úgy szerettem, mintha az öcsikém lenne, a nagyobbik pedig, ha akart, igazán lovagiasan tudott viselkedni. Elköltöztek egy szép nagy kertes házba egy kis faluba, és az a helyzet, irigylem õket. Talán egyszer majd mi is lakunk kertes házban és nem kell mindig hazaindulni az ebédfõzés vagy a vacsikészítés miatt a telekrõl, amikor már éppen a legélvezetesebben sikerült összesározni magam a csapnál vagy épp rátaláltam egy újabb szeder-lelõhelyre. Azért volt e egy teljes napom sározódni és pocsolyában henteregni. Elmentünk egy kutyakiállításra, jó messzire, fel a hegyekbe, és egész nap zuhogott az esõ. De rettenetesen jól éreztem magam! Volt lovasbemutató, solymászok, íjászok, és rengeteg kutya, csak olyan kutyák, mint a mieink, agarak! És mindenki hozta a családját, úgyhogy sok kutya és sok gyerek gyûlt össze egy kis helyen. Egész nap csavarogtunk egymás táborhelyei között, hatalmasokat játszottunk, ettünk-ittunk és végtelenül jól éreztük magunkat! Persze a szülõk kevésbé, egész nap aggódtak a rossz idõ miatt, de úgy halottam, egy gyerkõc sem lett beteg akkor, csak a nagyok. A mi kutyáink közül kettõt vittünk, kaptunk egy negyedik és egy harmadik helyet de amúgy is, olyan nagyon izgalmas nap volt!állítólag voltunk a TV-ben is, mert ez volt az elsõ ilyen kiállítás Magyarországon. Nekem biztos nem az utolsó! Annyi minden történt még velem, velünk a nyáron, mesélhetnék, de abbahagyom. Még tart a jó idõ, úgyhogy rohannom kell, élvezni, amíg lehet. Puszilok mindenkit! Most hogy lassan véget ér a nyár és vele véget értek a nyári edzõtáborok is, újra a mindennapi munkáé lesz a fõszerep a kyokushin életben. Kezdõdnek a szokásos szerda délutáni edzések és a szakosztály újra meghirdeti az ilyenkor megszokott tagtoborzó akcióját.szeretnénk, ha minél többen ismerkednének meg a sokszor misztikusnak tartott keleti küzdõsport alapjaival.szeretettel várunk 10 éves kortól gyermekeket, akár szülõi kísérettel is,ami alatt azt értem,hogy akár a szülõk is megpróbálhatják elsajátítani a karate alapjait.ez nemcsak az esetleges önvédelmi értéke miatt lehet jó,hanem mint mindent átmozgató, kondícionáló mozgás is felfogható.a nyári táborokról egy pár szóban csak annyit írnék,hogy az ott tapasztalatokat szerzett gyerekeket késõbb már nehéz lebeszélni arról,hogy évrõl évre elmenjenek,és elvégezzenek egy-egy ilyen korántsem könnyû tábort. Természetesen a táborok végén minden esetben van lehetõség vizsgázni,továbblépni magasabb övfokozat felé. Idén három edzõtáborban képviseltük az ASC-t:a Nemzetközi tábor elsõ ízben volt rendezve Jászberényben,ezt követte házi táborunk Kõvágóõrs-Pálkövén a Balaton északi partján,majd zárásként a már tradícionális csopaki tábor következett augusztus 2. hetében ahol a Nyugat- Dunántúl karatékái adnak egymásnak találkát évrõl évre. Minhárom táborról jó vélemények jöttek a színvonal emelkedik minden vonalon. Emlékezetetõül: az edzések Almásfüzitõn a Sportházban vannak- szerdánként 16 órától.új jelentkezõket már 15:45-tõl tudunk fogadni. Tóth László

AZ ALMÁSFÜZITÕI SPORTEGYESÜLET ÉVES TÖRTÉNETE

AZ ALMÁSFÜZITÕI SPORTEGYESÜLET ÉVES TÖRTÉNETE AZ ALMÁSFÜZITÕI SPORTEGYESÜLET 60 ÉVES TÖRTÉNETE 1 Impresszum: Kiadó: címe: Kiadásért felelõs személy: Nyomda: címe: 2 Elõszó Az Almásfüzitõi Sport Club 2008-ban ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõ 2008. decemberében ünnepli önállóságának 50. évfordulóját. Füzitõpuszta

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER

Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER Államalapítás ünnepe Almásfüzitõn Idén is gazdag programkínálat várta az almásfüzitõieket augusztus 20-án,

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Inárcsi ÚJ Hírmondó 2009. június 2 KÖZÖSSÉGI A pünkösdi falunap A gyerekek és a felnôttek közös szórakoztatásáról a Bab Társulat óriásbábjai és mûvészei gondoskodtak. A tavalyi nagy sikerû rövid elôadás

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Az elmúlt szombaton került sor Nagytevelen a hagyományos Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

XLVII. évfolyam 34. szám 2015. augusztus 28. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Megkezdõdött a labdarúgó-bajnokság

XLVII. évfolyam 34. szám 2015. augusztus 28. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Megkezdõdött a labdarúgó-bajnokság Szentesi Még 1 hét a Lecsófesztiválig! Élet XLVII. évfolyam 34. szám 2015. augusztus 28. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Egymástól is tanulnak a fúvószenekarok Megkezdõdött a labdarúgó-bajnokság

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is.

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is. 1 Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresztény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni,

Részletesebben

KRONIKA KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN

KRONIKA KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN , A közösségek magazinja 28. KRONIKA 2009. április I. évfolyam 4. szám KÖZÉLET KULTÚRA MEGJELENIK HAVONTA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN dunántúli Az Angolpark közepén a Podmaniczky-díjas Pálmaház 7. 16. A

Részletesebben

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla

Szüreti buli. Vendégünk volt Gergely Ferenc és Borsi-Kálmán Béla 2008. október 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 10. szám 2008. október Ára: 150 Ft Ezüstben - aranyban: Jóban és rosszban Az elmúlt hét vasárnapján tartották az ezüst és arany házassági

Részletesebben

idõnként szeretek mérföldet is ugrani.

idõnként szeretek mérföldet is ugrani. MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye "Idõnként szeretek mérföldet ugrani " avagy impressziók egy vezetõi prizmából Azt mondják rólam, hogy munkamániás vagyok. Meg fanatikusan maximalista.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Bikini koncerttel jön az V. Hon-Nap

Bikini koncerttel jön az V. Hon-Nap VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 2013. SZEPTEMBER VIII. ÉVFOLYAM, 06. SZÁM Csökkentjük a rezsit - interjú dr. Molnár Attila polgármesterrel Pozitív mérleggel zárt a strand Bikini koncerttel jön az V. Hon-Nap 2

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott

Zalaszentgyörgy ismét gyarapodott Ahogy az összefogásáról és törekvõ közösségeirõl ismert település esetében természetszerûen várható, idõrõl idõre újabb és újabb gyarapodásról adhatunk hírt. Ezúttal a kultúrház elõtt nemrégiben részint

Részletesebben

FÓRUM. Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon. Átalakulóban az IKR Zrt. XIII. Kukorica K. FesztiválF. Fényesen csillogó bronzérmek

FÓRUM. Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon. Átalakulóban az IKR Zrt. XIII. Kukorica K. FesztiválF. Fényesen csillogó bronzérmek FÓRUM 22. évfolyam 8-9. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egy bontás története Képriportunk a 4. oldalon Átalakulóban az IKR Zrt. Tudósításunk az 5. oldalon XIII. Kukorica K

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben