Debrecen város történeti kronológiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen város történeti kronológiája"

Átírás

1 Debrecen város történeti kronológiája Gazdag István 1933 január 1. A.Borsod-Miskolci és István Gózmalom RT igazgatósága felmond az összes tisztviselónek és az igazgatóknak. január 6. A Bocskay FC 4:3 arányú gyózelmet arat az Észak-bajor válogatott felett Würzburgban. január 7. A Csokonai Színház bemutatja Hunyady Sándor színmúvét, az Erdélyi kastélyt Kardos Géza rendezésében. A fóbb szerepeket Kardos Géza, Thuróczy Gyula, Rajz Ferenc, Zilahy Pál játssza. január 8. A debreceni filharmonikusok hangversenyén közremúködik Takács Alice hegedúmúvésznó és Nagyné Mándi Margit énekesnó. Vásáry István polgármester a Debrecen hasábjain kifejti véleményét az ország gazdasági válságának megoldási lehetóségeiról. január 9. Csürös Ferenc tanácsnok közmunkák elrendelését sürgeti a magyar városok országos kongresszusán. január 10. A Tisza István Tudományos Társaság felolvasó-ülésén Perjéssy Miklós táblai tanácselnök a vallás védelméról, Kardos Albert irodalomtörténész Az ember tragédiájáról tart elóadást. január 15. Debrecenben lakás van nyilvántartva. Felmondólevelet kapnak a város bérházaiban lakók, akiknek lakbérhátralékuk van. Colette France párizsi hegedúmúvész ad hangversenyt Engel István zongoramúvésszel a Zenekedvelók Köre rendezésében. január 16. Langer Lya debreceni származású, Olaszországban éló iparmúvésznó Debrecenbe látogat. január 22. Szathmáry Irma, debreceni rajzolómúvész nyolcvan rajzát (arckép gyújteményt) állítja ki a Déri Múzeumban. A megnyitón jelen van br. Vay László fóispán. január 23. Terranova olasz ifjúsági vezér a fasizmusról tart elóadást a Déri Múzeumban.

2 január 24. Bolttúz a Csapó utca 100. sz. alatt. Két üzlet porig ég, a lakások nem károsodnak. január 28. Rácz Mihály akadémiai r. tanárt a kormányzó m. kir. gazdasági fótanácsossá nevezi ki. január 29. A Nemzeti Egység Párt zászlót bont Debrecenben. Beszédet mond Gömbös Gyula miniszterelnök és gr. Bethlen István országgyúlési képviseló. január. Debrecen városa elbocsátja azokat a nói alkalmazottait, akiknek a férjük közalkalmazott. Az SZDP debreceni vezetése elmozdítja állásából Holló János párttitkárt. Höchtl Margit, városi zeneiskolai tanárt, zongoramúvészt Hóman Bálint miniszter kinevezi - Dolmányi Ernó javaslatára - az évi budapesti nemzetközi Liszt verseny zsúrijébe. Lindenberger János apostoli kormányzó a tanyavilág nyomorának enyhítésére létrehozza a szegények kamaráját, amely fogadja az adományokat. Domenco Mazzocchi, Debrecen Magyarország elóórse címú cikkét közli a római Tevere nevú újság. A lillafüredi nemzetközi bridgeversenyen Debrecen csapata (Kreiker (Kettesy) Aladár, Benedek Lajos, Nagy Géza és Ungár Pál) második helyezést ér el. Debrecen városa az adóvégrehajtások gondjainak orvoslását kéri a kormánytól. Gr. Bethlen István, Györki Imre február 1. Németh László tart elóadást A 20. század vezérjelenségei címmel az Ady Társaság irodalmi estjén a Déri Múzeumban. Debreczeni János mérnök - a Kollégium volt diákja - tart elóadást a magyar kultúráról a cardiffi Nemzeti Múzeumban. február 2. Vásáry István elnöklete alatt több vidéki polgármester tanácskozik Debrecenben a vidéki városok gondjairól. február 5. Sor kerül a debreceni egyetem díszudvarának betetózésére, mivel sikerült a szükséges pénzt megszerezni. Baja Mihály költó-papot és Ecsedi István múzeumigazgatót a nagykórösi Arany János Társaság tagjául választja. A Csokonai Színházban kerül sor a magyar-finn tornászest megrendezésére, amelyen részt vesz Savolainen Heikki világbajnok és a teljes magyar mezóny.

3 február 8. A miniszterelnök ígéretének megfelelóen minisztériumi tisztviselók érkeznek Debrecenbe az adópanaszok kivizsgálására. A Debreceni Trió nagysikerú hangversenyt tart Debrecenben (Galánffy Lajos zongora, Buza Gábor hegedú; és Erdész Mihály cselló). Bolgár újságírók érkeznek a bolgár-magyar kapcsolatok erósítése céljából Debrecenbe. Debrecenben olyan személy van akinek nincs biztosítva megélhetése. február 12. A debreceni katolikus férfiak naggyúlést tartanak lelki életük megerósítése céljából. Debrecen városa visszaköveteli a kormánytól a transzferalapba befizetett pengót. A Déri Múzeumban nyílik meg az Ady Társaság képzómúvészeti kiállítása Berki Irma, Félegyházi László, Káplár Miklós, Medgyessy Ferenc és Vadász Endre alkotásaiból. február 12. Debrecen városa a miniszterelnök támogatását kéri súlyos gazdasági gondjainak megoldásához. február 15. Debrecenbe érkezik Tracy Barret Kittredge, a Rockefeller alapítvány fótitkára. Meglátogatja az egyetemet. február 16. Vásáry István polgármester a város eredményesebb sporttevékenység érdekében sportegyesületek összevonását tervezi. Bánlaky Géza, a Magyar Gyógyfürdók igazgatója több munkatársával Debrecenbe érkezik a strandfürdó tanulmányozására. február 17. Debrecenben rohamosan terjed az influenza. Bezárják az óvodákat és az elemi iskolákat. február 19. A Debrecen címú újság interjút közöl Hüttl Tivadar sebész professzorral a rákbetegségról. Február 21. Timár Ila - a debreceniek kedvenc színésznóje - a szegedi színházban Marcel Journettel - a párizsi Opera baritonistájával - együtt szerepel a Toscaban. február 23. Debrecen városa törvényhatósági bizottsága úgy dönt, hogy ezentúl a város csak annyi kifizetést eszközöl amennyi rendelkezésre áll a házipénztárban. február 25. Hankiss János egyetemi tanár a párizsi akadémián tart elóadást. Megbízást kapa Nemzetközi Irodalomtörténeti Bizottságtól, hogy készítsen jelentést a modern irodalom tudományos kutatásának szervezéséról.

4 Építómunkások küldöttsége keresi fel a polgármestert, kérve, hogy segítse óket munkához juttatni. Br. Madarassy Beck Gyula a Cobden elóadás sorozatában elóadást tart a Déri Múzeumban Európa sorsa címmel. február 26. Debrecenben zajlik az országos páros bridge verseny az Újságíró Klub Arany Bikában lévó helyiségében. február 27. A debreceni presbitérium állást foglal Töreky törvényszéki elnöknek a Szent Jobbal kapcsolatos nyilatkozatáról és a határozatot megküldi valamennyi magyar protestáns presbitériumnak. február. Szöllós Ármin, a debreceni Vásárpénztár vezérigazgatója Milánóban tanulmányozza az export lehetóségeket. március 1. Bertók Lajos a Piacz utca 4. sz. alatt tudományos antikváriumot nyit. Baltazár Dezsó tiszántúli református püspök elóadást tart a Pro Palesztina Szövetségben a zsidókérdésról. Véleménye szerint A zsidó vallás a reménység vallása." Imrédy Béla pénzügyminiszter a képviselóházban bejelenti a debreceni második mélyfúrás állami támogatását ( P.) március 3. A Tisza István Egyetem Népszerú Fóiskolai Tanfolyamán bevezetik a rajzoktatást. A foglalkozásokat Petry Béla okl. grafikusmúvész vezeti. március 4. Debrecenben alakul meg az ország elsó vízicserkész csapata 53 fóvel. Vezetóje Fornet Béláné nagyasszony. március 4-5. A Soli Deo Glória Diákszövetség fóiskolai és középiskolai konferenciáját Debrecenben tartja. Elóadást tart Ravasz László dunamelléki református püspök. március 5. A Debrecen címú újság beszámol Kreiker (Kettesy) Aladár professzor - a világon elóször alkalmazott - szemmútétjéról amellyel gyógyítani tudja a szaruhártya fekélyt. A városi tanács szerint Debrecenben 213 egyesület múködik. A Máv Filharmonikusok Zenekara Ábrányi Emil karnagy vezetésével III. bérleti hangversenyét tartja. Közremúködik Szabó Lujza, az Operaház múvésze és Jakabú Magda zongoramúvész. március 5. Több mint ötven tanító keresi fel Baltazár Dezsó református püspököt segítségét kérve, hogy a hónapok óta elmaradt fizetésüket megkaphassák.

5 március 10. Egyhangúlag fogadja el a bölcsészeti kar Berényi Dénes tanársegéd magántanári próbaelóadását. március 11. A Máv fútóház munkásai állásukban való meghagyásukért könyörögnek az üzletigazgatónak. március 12. A Debrecen-Nyíregyháza városközi kard és tórvívó verseny szünetében ünneplik meg Ferenczy Pál vívómester debreceni múködésének 10. évfordulóját. Karl János, a katolikus reálgimnázium igazgatója tart elóadást a városháza közgyúlési termében Korunk pedagógiai kérdései címmel. március 17. Szedlár Vilmos szobafestó szervezi Debrecenben, Hajdú és Bihar megyékben a horogkeresztes mozgalmat. március 19. Országos hölgyfodrász versenyt rendeznek az Angol királynó termeiben. Hadházy Zsigmond ny. fóispán a Debrecen hasábjain Nyílt Levélben tárja fel Hegedús Lórándnak a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete elnökének a Tiszántúl mezógazdaságának súlyos helyzetét és kéri segítségét a gondok megoldásában. március Veszedelmes hóvihar dühöng Debrecenben. Kitépte az 1760 körül ültetett líciumot, csak a tuskója maradt, épületeket rongált meg, a vonatok késnek, egy ember megfagyott. március 24. Az Országos Protestáns Diákszövetség konferenciája a Kollégium dísztermében megkezdi munkáját. Elóadást tart Hilscher Rezsó egyetemi tanár Gazdasági, szociális tényezók és az egyház címmel. március 25. Praznovszky Iván, a magyar békedelegáció volt fótitkára, majd párizsi nagykövet tart elóadást a Déri Múzeumban a Kis entente viszonya Magyarországhoz címmel. március A Debreceni Tornaegylet megnyeri az évi országos II. osztályú összetett szerbajnokságot és az évi országos vidéki I. osztályú összetett szerbajnokságot. Magyarország vidéki legjobb tornásza címet Rácz Miklós DTE tornásza nyeri. március 26. Horogkeresztesek tüntetést kísérelnek meg a debreceni Ipartestület közgyúlése ellen. A rendórség eltávolítja óket. március Stampar A., a zágrábi egyetem tanára, a Népszövetség fóconsiliariusa az orvosegyesület szervezésében a bór és nemibeteg klinikán vidéki közegészségügyi problémák címmel tart elóadást.

6 március 29. Györki Imre az országgyúlésen interpellációt nyújt be a debreceni közkórház állapota miatt. A belügyminiszter ígéri a debreceni állapotok kivizsgálását. március 30. Szily Kálmán államtitkár látogatást tesz az egyetem bölcsészeti karának kísérleti lélektani intézetében. A Tisza István Tudományegyetem Tanácsa közgyúlésén Vásáry Istvánt, Debrecen polgármesterét az államtudományok honoris causa doktorrá avatja. március. Debrecenben közel fiatal rúgja a labdát. A DEAC atlétáinak edzését Hadházi Dezsó testnevelési tanár és Vadas Iván, a MASZ szakoktatója vezeti. A nói torna és atlétikai edzéseket Balogh Sándorné Falusy Margit testneveló tanár vezeti. április 2. Féja Géza író tart elóadást a Bethlen Gábor Körben Új magyar kultúrpolitika címmel. április 5. Poon Tuck Ming világjáró kínai diák Debrecenbe érkezik és meglátogatja a Déri Múzeumot. április 6. Debrecen város közigazgatási bizottsága megállapítja, hogy a debreceni rendórség elégtelen munkáját nem kis részben magyarázza a létszám hiány, az elégtelen költségvetés és a minimális technikai felszereltség. április 9. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Modern Nyelvi Szakosztálya Debrecenben tartja III. vándorgyúlését. Vadász Endre képeiból kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. április 12. Kesztyús Lajos akadémiai tanár a debreceni kis-és középgazdaságok jövedelmezóségét elemzi elóadásában. Berthold László, a finnországi sajtószindikátus elnöke Debrecenbe látogat az idegenforgalom fellendítése érdekében. április 14. Az Arany Bika RT vállalja a Vigadó épület renoválását és modernizálását. április 16. Debrecenbe érkezik a Magyar Revíziós Liga meghívására Ben Rilley, az angol parlament középeurópai bizottságának elóadója. Debrecen város tanácsának közgyúlése megalakítja az Idegenforgalmi Bizottságot. Ügyvezetó megbízást kap Kuthy Sándor. április 18. Erdélyból érkezik Debrecenbe H. R. Mackintosh, a skót református egyház feje és prédikál a Nagytemplomban.

7 április 19. Debrecen város törvényhatósági közgyúlésén br. Vay László fóispán és Vásáry István polgármester kijelentik, hogy az egyetemet sem csonkítani, sem megszüntetni nem lehet. április 22. A Debrecen címú újság beszámol Fornet Béla professzornak a gyermekkori cukorbetegséget gyógyító munkájáról. április Hóman Bálint kultuszminiszter és Szily Kálmán államtitkár meglátogatja a debreceni egyetemet. április 25. A Magyar Amatórfényképészek Országos Szövetségének debreceni csoportja Gyórben elnyeri a Pekár vándordíjat. Egyéni aranydíjat kapott Czabán Márton és Hajós Pál. Neuber Ede egyetemi tanár és Vásáry István polgármester tartanak elóadást Debrecen egészségügyi helyzetéról. április 26. Kétszáz tagú nóküldöttség keresi fel Baltazár Dezsó református püspököt az egyetem csonkítatlan fennmaradását követelve. április 29. Széll László pallagi gazdasági akadémia tanára egyetemi és fóiskolai hallgatóknak a Luther Szövetségben A magyar mezógazdasági kultúra címmel tart elóadást. április 30. Karl János kegyesrendi reálgimnáziumi igazgató Egyház és múvelódés címmel tart elóadást a piarista gimnáziumban. április. Debrecenben könyvet elsósorban papok, orvosok, katonatisztek és tanárok vásárolnak. Csökken az ügyvédek, a mérnökök és a tisztviselók vásárlása. Aszódi Miklós hajdúszoboszlói orvos és Zilahy Zoltán debreceni polgári iskolai fizikatanár fotócellán alapuló röntgent készítettek a rák és a tüdószúrés leküzdésére. A belügyminisztérium munkatársai a helyszínen tanulmányozzák az ínségakciók lebonyolítását. május 1. Túz pusztít a Gödény testvérek hortobágyi bérgazdaságában. 16 munkáscsalád hajléka elpusztul. Baltazár Dezsó református püspök Budapesten, a Szilágyi Dezsó téri templomban prédikál. Elítéli a bolsevizmust és a fasizmust egyaránt. A Nemzeti Egységpárt debreceni intézóbizottsága a debreceni egyetem csorbítatlan fenntartása mellett foglal állást. május 4. A Debreceni Orvosegyesület XIX. tudományos ülését tartja a Belklinikán. Elóadást tart Kelemen István, bemutatót Nagy Erzsébet, Alföldy Zoltán és Bókay Zoltán.

8 május 5. A református konvent kimondja: a debreceni egyetem létesítése a magyar reformátusság fóiskoláinak feláldozása árán történt és szerzódések folytán nem csonkítható. május 6. Pávay Vajna fógeológus Debrecenbe érkezik, hogy kijelölje a második mélyfúrás helyét. A Csokonai Színház közönsége lelkesen köszönti a 75 éves Zilahy Gyulát 55 éves múvészi jubileuma alkalmából. A Debreceni Újságíró egyesület felállítja az Újságíró Akadémiát. Elsó elóadó Kovács Andor ny. r. egyetemi tanár. május 7. Pálfy József festómúvész kiállítása a Déri Múzeumban. május 8. A Máv Filharmonikus Zenekar 10 éves jubiláris elóadásán fellép Székelyhídi Ferenc, az Operaház múvésze. május 9. Debrecen város közgyúlése állást foglal a debreceni egyetem integritása mellett. Nizsalovszky Endre professzor Az érdekkutató jogtudomány címú székfoglaló elóadását tartja a Tisza István Tudományos Társaságban. május 10. A Dóczi-intézet tanítóképzó intézete egyházzenei hangversenyt rendez a Kistemplomban. május 11. A Debreczen címú. lap nyílt levélben fordul a belügyminiszterhez kérve, hogy egyenló elbánásban legyen része a többi lappal együtt, papírkiutalásban. május 14. Halasi Fischer Ödön, a Cobden országos elnöke Szabadkereslcedelem, vagy gazdasági anarchia címmel tart elóadást a Déri Múzeumban. Debrecen bridge csapata nyeri Budapesten a vidéki bajnokságot (Nagy Géza, Kovács Aladár, Vecsey Andor, Ungár Pál, Gyömörey József). Baltazár Dezsó református püspök egész napos látogatást tesz a Homokertben és a Kerekestelepen. A Libakert lakossága 95 %-a a tagosítás ellen nyilatkozik. Holland újságíró küldöttség érkezik Debrecenbe. A városi népfürdó, két medencéjével - hóforrás vízzel megtöltve megnyílik. Belépójegy: 20 fillér. Debrecen város kintlévósége hét millió pengó. május 16. A Debreceni Elsó Takarékpénztár választmánya elnökévé választja Baltazár Dezsó református püspököt. Bánhidy Antal sportrepüló és Bisits Tibor repülógépeiken Debrecenbe érkeznek.

9 május Az Apolló moziban bemutatásra kerül a Vatikánról készített film. május 18. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyúlésén br. Vay László fóispánt ünnepélyesen beiktatják az egyházkerület fógondnoki tisztébe. (530 szavazatból 516-ot br. Vay László szerzett meg). A Református Kollégium hós tanárainak és diákjainak Medgyessy Ferenc által elkészített emléktábláját ünnepélyesen helyezik el a Kollégium falában. Hegymegi Kiss Pál ügyvédet egyházkerületi világi tanácsbírói tisztre a közgyúlés megválasztja. május 19. Vitéz Igmándy Hegyessy Géza testórezredes A vitézi rend hivatása és a vitézi élet címmel tart elóadást a Déri Múzeumban. május 21. Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyúlési képviseló aktuális társadalmi kérdésekról tart elóadást az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Körében. május 24. Benedek László professzor elóadást tart a balatoni orvosi hét keretében Balatonfüreden. május 25. A debreceni városi tanács népkonyháján naponta ember étkezik. május 25. Az Arany Bika RT kezelésében lévó nagyerdei Vigadót teljesen felújítva bocsátják a vendégek rendelkezésére. május 26. A rendórségi palotát hosszas tárgyalás után a város átengedi az államnak. május 27. Ünnepség keretében leplezik le Nagy Sándor József Arany János, Csokonai Vitéz Mihály és Kölcsey Ferenc bronz relifjeit a Kollégium falában. Beszédet mond Baltazár Dezsó református püspök. F. Llewellyn Jones angol képviseló, a Középeurópai Bizottság elnöke Debrecenbe látogat. május 28. A Hósök Emlékünnepélyén kerül sor lord Rothermere által Debrecennek ajándékozott, Emile Guillaume alkotásának, a Magyar Fájdalom szobrának leleplezésére. Lindenberger János apostoli kormányzó kéthetes római zarándokútjából hazaérkezik.

10 május. Sorozatos sikereket aratnak a DTE nótornászai a fóvárosban. A csapatot Kulcsár Izabella és Schmidt Gyula testnevelési tanárok vezetik. A vidéki egyetemek átszervezésével kapcsolatban felvetódik, hogy a soproni evangélikus teológiai fakultást a debreceni egyetemhez csatolj ák. Budapest fópolgármestere a Szépmúvészeti Múzeum számára megvásárolja Gáborjáni Szabó Kálmán Erkély címú festményét. Nagyszabású cigányrazziát tartanak Debrecenben a rendórség és a csendórség. A nem debreceni lakosú cigányokat kitoloncolják a városból. Michel Lhéritier, a Történettudományi Bizottság fótitkára több napot tölt Debrecenben. Az egyetemen tartott elóadásában a történeti régiók szerepét vizsgálta. június 2. A Debreczen címú újság - a debreceni plébániára hivatkozva - cáfolja a több fóvárosi lapban megjelent hírt, miszerint Debrecenben önálló katolikus püspökséget szerveznek. június 3. A debreceni református fógimnázium tornavizsgáján kiemelkedó gyakorlatot mutatnak be: Mogyorossy Gyózó, Batiz Gyula, Both György és László, Szabó Miklós, Vermes László, Hajdú Gyula és mások. Testneveló tanár vitéz Váry Sándor. A Budapesten megrendezett nemzetközi újságíró kongresszus kilenc tagja Debrecenbe látogat. Baltazár Dezsó református püspök Szabolcsbáka községben kijelenti, hogy elítéli a külföldön folyó zsidó üldözést. június 4. A fóvárosi vizsla kiállításon a debreceni Vadásztársulat négy elsó és két második díjat nyer. Megalakul Debrecenben a Credo egyesület debreceni szervezete. A fogadalmat 487 fó teszi le Zadravecz István püspök kezébe. A Debrecen címú lap javasolja a város vezetésének, hogy a kulturális élet fellendítése érdekében szervezze meg a Csokonai Hetet. június 11. Megnyílik a nagyerdei Csónakázó tó. Hadházy Zsigmond ny. fóispán kezdeményezi a magyar gazdák országos szövetsége megalakítását. A tiszántúli állattenyésztók hortobágyi kiállításán több ezren vesznek részt.

11 A debreceni iparos naggyúlés kimondja csatlakozását az Iparos blokkhoz. június Herczeg Ferenc Debrecenbe látogat és több rendezvényen részt vesz. A Vöröskereszt matinéján egyik múvéból olvas fel, megnyitja a Debreceni Sportnapot. június 12. Debrecenbe érkezik Giorgio Garavini olasz egyetemi tanár és Majonetti államtitkár nagyobb arányú szarvasmarha vásárlás elókészítésére. június 13. Megalakul a Csokonai Kör irodalmi szakosztálya - elnök Oláh Gábor - és az általános kulturális és tudományos szakosztály Sz. Kun Béla elnöklete alatt. Balogh Gyula, a debreceni egyetem gazdasági hivatalának igazgatója elóadást tart az Orvosi Továbbképzési Központi Bizottsága meghívására A kórházi költségvetés felépítése és betartása címmel. június 14. A debreceni egyetemen múködó Testvérképzó Intézete 14 hallgatója eredményes vizsgát tesz. június 17. Debrecenból elindul az elsó motoros vonat Miskolcra. A menetidó két órával rövidebb mint a személyvonaté. Az Egyetemi Tanács doktorrá fogadja az elsó bolgár hallgatót, Boiklieff Dimo bölcsészt. június 18. A Debreceni Kasinó száz éves jubileumát üli. Alakuló ülését tartja a Nemzeti Egység Párt. Elnöke br. Vay László fóispán. Eiselsberg bécsi professzor Hüttl Tivadar professzor vendégeként elóadást tart a debreceni sebészeti klinikán. Ussety Béla képviseló, a Labdarugószövetség elnöke és Kenyeres Árpád fótitkár Debrecenbe látogat. június 21. Debreceni felsóházi tagok - Tóth Lajos egyetemi tanár és Vásáry József gazdálkodó - a debreceni társadalom gazdasági gondjairól beszélnek a felsó házban. június 22. Pongor József almolnár vezetésével az István-gózmalom munkásainak küldöttsége kéri a fóispánt a malom bezárásának megakadályozására. június 25. Több mint 600 miskolci lakos Hadobay Sándor polgármester vezetésével megkoszorúzza a Magyar Fájdalom szobrát. június 30. A magyar városi mérnökök egy csoportja Debrecenbe érkezik tanulmányútra.

12 június. Az Actio Catholica országos vezetósége felkéri Kovács Sándor debreceni káplánt, a Katolikus Figyeló szerkesztójét tartson elóadást rendezvényén. A Magyar Játékszín Társulat - Bársony Aladár vezetésével - Debrecenben vendégszerepel. július 3. Az országos dalosversenyen a népdalcsoportban a Debreceni Helyivasút dalárdája, a Harmónia dalárda elsó díjat nyer. július 9. Böszörményi Zoltán horogkeresztes vezér Debrecenbe látogat. Az üdvözlésére kivonult egyenruhás horogkereszteseket a rendórség elzárásra ítéli. július 11. A túzoltóság hamis riasztásra kivonul a városházi túz eloltására. Mivel nem volt túz, elvonultak. július 12. A debreceni ítélótáblán Visky Sándor tanácselnök büntetótanácsa megkezdi Reichmann Vilmos szesznagykereskedó és társai kihágási ügyének tárgyalását. A kirótt pénzbüntetés pengó. július 15. A DEAC pályán elkezdódik a Debrecen-Nagyvárad városok közötti teniszmérkózés. Fóvédnök Vásáry István polgármester. Nagyvárad csapata 10:1-re nyer. július 16. Fornet Béla egyetemi tanár, a Belklinika igazgatója nyilatkozik a debreceni gyógyvíz hasznosságáról. Megalakul a DMTE ökölvívó szakosztálya Palotás Mihály vezetésével. A Bocskai labdarúgócsapat pengóért eladja játékosát, Móré Jánost a Ferencváros csapatának. július 28. Megalakul Debrecenben a Therápia Egészségvédelmi Egyesület. Célja az egészségügyi ellátás kiszélesítése. július. Szirius, ismert jós 3 hét alatt debreceninek jövendölt. augusztus 3-4. Nemzetközi úszóverseny Debrecenben. A DEAC nyeri a pontversenyt és a vízilabda mérkózést. augusztus 4. Háromszáz svájci cserkész látogat Debrecenbe. A lakosság szeretettel fogadja a fiatalokat. auguszus 5. Erdélyból református lelkészek és tanítók nagy csoportja látogat Debrecenbe. augusztus 7. Gusztáv Adolf svéd királyi herceg és felesége, Sybilla hercegnó Debrecenbe érkezik, másnap elutazik a Hortobágyra. augusztus 18. A református püspöki hivatal szerint a református hívók száma Debrecenben fölé emelkedett.

13 augusztus Nyolcvan német diák látogat Debrecenbe. Megtekintik a város nevezetességeit és továbbutaznak a Hortobágyra. augusztus 27. Felgyullad a villany a Tégláskertben. augusztus 28. Az Országos Református Lelkész Egyesület ismét Baltazár Dezsó püspököt választja elnökének. augusztus 31. Bánhidy Antal Gerle 13 repülógépével Debrecenból Helsinkibe érkezett, innen tovább repül Londonba, hogy átadja lord Rothermerének, a Magyar Aero Szövetség emlékplakettjét. Gr. Széchényi Károly Debrecenben, a Nagyerdón a Csónakázó tótól északra létre akarja hozni az ország elsó kempingjét. A terv nem kerül megvalósításra. A debreceni piarista gimnázium tanulóinak létszáma 683 fó. Debrecenben a rákban meghaltak száma meghaladja a tuberkulózisban elhunytak számát. Búzatárolási gondok jelentkeznek Debrecenben a bó termés miatt. Ifj. Kovács János debreceni festómúvész százméteres körkép festését tervezi a Hortobágyról. Rendórt állítanak a Nemzetór utcában lévó horogkeresztes pártház elé a rendszeres rendbontás miatt. Benedek László, egyetemi tanár fajegészségügyi és emberbaráti célból javasolja a sterilizáció bevezetését Magyarországon. szeptember 1. A kultuszminiszter tudományos ösztöndíját kapja a bécsi (Bartha László, Kulin László), a berlini Kollégium Hugaricumba (Szilágyi János, Örössy Pál Zoltán, Jéki Gyula), Franciaországba Mendöl Tibor, Angliába Farkas Pál, belföldre Barna Béla, Szép Jenó és Kuthy Sándor. szeptember 3. Megnyílik az I. Tiszántúli Ipari Vásár (Kollégiumi sátorváros, Arany Bika helyiségei, Kereskedó Társulat díszterme, Csizmadia szín.) Megnyitót mond Téry államtitkár. A Tiszántúli Sütók Szövetsége évi közgyúlését az Ipartestület dísztermében tartja. A Debreceni Kereskedó Társulat által meghirdetett kirakatversenyben 41 cég 75 kirakata indul. Gyóztesek: Horváth Gábor hentesmester, Klein Miksa kerékgyártó és Tóth Gyula. szeptember 5. Debrecen város törvényhatósági bizottsága feliratban kéri a kormányt, hogy vegye figyelembe a gazdák adóztatásánál a terményárak jelentós csökkenését.

14 szeptember 7. A debreceni törvényszék 3 millió pengó helyett pengó kártérítést ítél meg a debreceni hóforrás telektulajdonosainak. szeptember 12. A Városi Takarékpénztár pengóért árverésen megveszi a Margit fürdót. szeptember 13. Az Országos Orvosszövetség debreceni csoportja zártkörú értekezletet tart az orvosi díjszabások megállapítása ügyében a Sebészeti Klinikán. szeptember 15. Hüttl Tivadar egyetemi tanár vezette Orvosegylet megtiltja tagjainak a Therápia egyesületben való múködést. Debrecenbe érkezik Bicsérdy Béla, a nyerskoszt fogyasztás apostola. szeptember 20. Debrecenbe érkezik Moore ezredes, Nagy Emil volt igazságügyi miniszter társaságában és elóadást tart a vármegyeházán a trianoni békeszerzódésról. Guggenbühl Adolf svájci író és lapkiadó Debrecenbe érkezik és megismerkedik a város nevezetességeivel. szeptember 23. A Magyar Tornászszövetség fóvárosi atlétikai versenyén Tóth (DTE) az összetetben a második, rúdugrásban az elsó. szeptember 24. A Nemzeti Néppárt zászlóbontó gyúlése Debrecenben. Grieger Miklós országgyúlési képviseló mond beszédet. szeptember 26. Baranyi János zongoramúvészt megválasztják a debreceni zeneiskola igazgatójának. szeptember 30. A Csokonai Színház Hauptmann Naplemente címú darabjával kezdi az évadot. Az Egyetértés fuvószenekara tíz éves jubileumát ünnepli. szeptember. Megjelenik Oláh Gábor Panoráma címú könyve. Deák Ilona rágalmazásért feljelenti a szerzót és kéri a mú lefoglalását. A Szociáldemokrata Párt Erdei Istvánt küldi be titkárnak a debreceni szervezetbe. A. W. Hahn és J. A. Moynihan amerikai orvosok Kreiker (Kettesy) professzor mellett dolgoznak. Szúk tantermek, zsúfolt osztályok a Füvészkert utcai iskolában. Egy 5 méteres szobába gyermek van bezsúfolva. A városi rendórkapitányság felülvizsgálja a Debrecenben, Hajdú és Bihar megyében futó 600 személyautó múszaki állapotát. A Debreceni Ipartestületnek tagja van, a segédek száma megközelíti az ezret, a tanoncok száma

15 Nagyarányú szaharin csempészetet leplez le a debreceni pénzügyórség, 1 q. szaharint koboznak el. Hussz Richárd egyetemi tanár elóadást tart Rómában nemzetközi nyelvész kongresszuson. Képviseli az egyetemet a Pápánál, a Ducénél és Róma helytartójánál. A debreceni egyetem orvosi fakultására 68 keresztény és 37 izraelita fiatal jelentkezik. A badacsonyi szólósgazdák Debrecenben, Vár utca 2. sz. alatt borkimérést nyitnak. október 1. Aszmann Ferenc debreceni fotómúvész ezüst érmet nyer a luzerni nemzetközi fotókiállításon. A debreceni unitárius gyülekezet meleg ünneplésben részesíti Józan Miklós püspöki vikáriust 40 éves szolgálata után. október 2. Kreiker (Kettesy) Aladár egyetemi tanár elóadást tart Budapesten, az un. Kis Akadémia elóadás keretében. október 4. A Tiszántúli Ipari Vásár fóbizottsága Radó Rezsó kamarai fótitkár vezetésével ülést tart. A vásár tiszta jövedelme 1300 pengó. október 5. Debrecen polgármestere felhívja a város alkalmazottaiból azt a 240 fót akinek nem magyaros hangzású a neve, hogy sürgósen magyarosítsák. Debrecen közigazgatási bizottsága a nagy adóhátralék miatt kimondja az anyagi felelósséget a városi adóhivatal vezetóire. október 6. Debrecen városa pengót fordít az ínség leküzdésére a tél folyamán (munkabér P., népkonyha P., gyermekek napközi otthona P., szellemi ínségmunka P.) október 10. Versényi Tibor kincstári fótanácsos tart elóadást a gazdasági válság megoldásáról rendezett ankéton. október 13. Niels Bukh az ollernpi dán testnevelési igazgató 29 fós csapatával Debrecenbe látogat és bemutatót tart. október 14. A Magyar Marhatenyésztók Országos Egyesülete Debrecenben tartja közgyúlését. Elóadást tart Jármy Menyhért és br. Vay László fóispán. október 15. Hubay Jenó és neje Debrecenbe érkezik, tiszteletükre hangversenyt rendeznek. Fellép Zathureczky Ede hegedúmúvész, Huszka Rózsi operaénekes, Herz Ottó és Pállos Marcell zongoramúvészek és a MÁV Filharmonikus Zenekar Ábrányi Emil dirigálásával.

16 október 17. Weiss István, az OTI vezérigazgatója Debrecenbe érkezik a helyi intézmény megtekintésére. október 18. Balkónyi Ede félszázados orvosi múködésének tiszteletére rendezett ünnepségen Hüttl Tivadar egyetemi tanár, az Orvos Szövetség elnöke mond beszédet. október 19. Hankiss János egyetemi tanár elóadást tart a Külügyi Társaságban A kultúrdiplomácia alapvetése címmel. október 20. Irodalmi est a Faluszemináriumban a KIE székházban. Közremúködik: Juhász Géza irodalomtörténész, Gulyás Pál író, Székács Sámuel elóadómúvész, Nagy Tibor és Kiss Tamás. október 21. Orsós Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán visszautasítja Lenhossék Mihály fóvárosi professzor Est címú újságban megjelent a debreceni orvoskart lejárató nyilatkozatát. A rodostói Rákóczi-ház avatására elutazik br. Vay László fóispán és neje; Vásáry István polgármester. Ravasz László református püspök Debrecenbe érkezik a Bethlen Gábor Szövetség debreceni kulturünnepélyére. október 22. A Revíziós Liga népgyúlést tart az Arany Bika dísztermében. Beszédet mond vitéz Bessenyei Lajos fóigazgató. Nagy daruvonulás Debrecen felett. Kb méter magasban darucsapat (egy csapatban darab is van) vonult át Debrecen légterében 11 órától délután 15 óráig. október 25. Vértes Aliz, a debreceni nói felsókereskedelmi iskola végzett növendéke az országos tehetségkutató versenyen elsó díjat nyer francia nyelvból és francia kereskedelmi levelezésból. október 26. Ságy Lajos rendórfótanácsost, a debreceni kapitányság vezetójét Budapestre helyezik. Utóda Lám Dezsó fókapitány helyettes. október 28. Az egyetemi ifjúság tiltakozik az egyetem leépítése ellen, memorandumokat átnyújtják a város és a református egyház vezetóinek. október 29. Baktay Ervin, indiai-tibeti kutató elóadást tart Debrecenben, a Vígszínház moziban. A Debreceni Gazdasági Egyesület tiltakozik az ellen, hogy a Hortobágyot telepítésre használják. október 30. A debreceni egyetem tanácsa tiltakozik az egyetem legcsekélyebb mértékú csonkítása ellen.

17 október. Egyre több - az általános leépítés következtében az üres lakás Debrecenben. Debrecenben 6566 rádióelófizetót tartanak számon. november 4. A Tisza István Tudományegyetem doktorrá avatja Baktay Ervint. Albrecht fóherceg Debrecenbe érkezik ifj. Magos György vezérigazgatónál ebédel, majd részt vesz a Hortobágyon rendezendó vadászaton. november 5. Az Arany Bika kistermében gyújteményes kiállítás nyílik magyar festómúvészek remekeiból. A kiállítók között van: Barabás Miklós, Deák-Ébner Lajos, Edvi-Illés Aladár, Ferenczy Károly, Kézdi- Kovács László, Markó Károly és mások. A kiállítás rendezóje Sándor János. A' Tiszántúli Mezógazdasági Kamara rendkívüli közgyúlése sürgeti a mezógazdaság talpraállítását. november 9. A debreceni Credo Egyesület (A város katolikus férfiait tömöríti) tart gyúlést a piarista gimnáziumban. Felszólal Kovács Sándor káplán a Katolikus Figyeló fószerkesztóje, Lindenberger János apostoli kormányzó, Schmiedt Béla nyírmadai plébános. november 11. Alváry Lórinc operaénekes a szólistája a 12-én, a Zenekedvelók Köre által rendezett hangversenynek. A Kereskedó Társulat dísztermében kertészeti kiállítás nyílik. Megnyitja Steinfeld István földbirtokos, gazdasági fótanácsos. Arany érmet nyer Gulyás István, ezüst érmet Farkas Gyula, bronz érmet Veszprémy Sándor. november 12. Egyházi vezetók felhívással fordulnak Debrecen lakosságához, hogy nyújtsanak segítséget a nélkülözóknek a tél átvészeléséhez. A Debrecen címú újság munkatársa Sz. Rácz Imre, Nyireö István egyetemi könyvtárigazgató segítségével bemutatja az egyetemi könyvtárat. november 13. Louis Déan, a bécsi francia intézet igazgatója meglátogatja a debreceni egyetemet. november A Tisza István Tudományegyetem orvoskarán, a belklinikán zsidó hallgatókat inzultálnak, de botrányos jelenetek játszódnak le az élettani intézetben is.

18 november 15. Br. Vay László fóispán adja át Vásáry István polgármesternek az Országos Testnevelési Tanács aranyérmét. Zöld József polgármester helyettest ezüst éremmel tüntetik ki. november 19. A Debreceni Evangélikus Egyház fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepli. Köszöntót mond Geduly Henrik püspök. Az ország tornavezérei Debrecenben. Gr. Teleki Sándor a MOTESZ elnöke, Tóth István alelnök, a vidéki bizottság elnöke, Soós Géza a MOTESZ fótitkára a budapesti tornászvilágbajnokság elókészületeiról tanácskoznak. november 21. Ünnepélyes keretek között avatja fel Baltazár Dezsó református püspök az elsó magyar református diakonusképzó intézetet. november 22. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyúlésén nagy vita alakul ki a Kollégium új szervezeti szabályzatáról. november 23. A Debreceni Orvos Egyesület elóadóestjét a gyermek klinikán rendezik meg.elóadást tart Bókay János egyetemi tanár Orvos és zene címmel. Több zenei betét hangzik el jeles közremúködóktól. Milleker Rezsó egyetemi tanár elóadást tart a székelyekról a városházán. november 24. Cseszkó Gyula debreceni orvos ösztöndíjjal Holland- Jávára kerül orvosnak, itt labdarugó csapatot is szervez. A japánok betörésekor kivégzik feleségével együtt. november 25. Ginó Cucchetú olasz író Debrecenbe érkezik és elóadást tart a Déri Múzeumban a revízió kérdéséról. R. Kiss István egyetemi tanár, prorektor vezeti a kultuszminiszter elé az egyetemi ifjúság küldöttségét, amely memorandumban követeli az idegen állampolgárok munkavállalási jogának visszavonását, a bevándorlás szigorú ellenórzését és a numerus clausus törvények megfeleló alkalmazását. november 26. Jatzkó Cia, a Csokonai Színház szubrettje elnyeri a Légrády ösztöndíjat, amelyet a vidéki tehetségek számára alapítottak, november 27.-december 4. A Tisza István Tudományegyetemen diákzavargások miatt szünetel a tanítás. november 28. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének Tiszántúli Körzete közgyúlésén Baltazár Dezsó püspököt választja díszelnöknek, elnök Versényi Tibor.

19 november 29. Debrecen város közgyúlése a költségvetési tárgyaláson elutasítja a városi tisztviselók újabb fizetésleszállítási tervét. Egyetemi hallgatók kis csoportja röpcédulákkal a zsidóság általános bojkottjára hív fel. november 30. A városi közgyúlésen Hegymegi Kiss Pál felveti, hogy le kell szállítania képviselók fizetését. november. A Keleti Újság címú kolozsvári lap elismeróen ír Vásáry Istvánról és Debrecen jelenlegi állapotáról. december 1. Debrecen város közgyúlésén vita alakul ki a menekültek debreceni elhelyezése, támogatása ügyében. Nagy Lajos szociáldemokrata képviseló szerint jobb lett volna, ha Kolozsváry Borcsa Kolozsváron marad. december 2. Ma kezdódik a debreceni katolikusság 8 napos missziója. Elóadók: Zadravecz István római.katolikus püspök, Roznik Rajnér és Unyi Bernárdin ferences atyák. Vaszary János festómúvész elóadást tart a Déri Múzeumban Európai múvészet és nemzetiség címmel. december 3.~Vaszary János és B. Kokas Klári gyújteményes kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. Országos baromfi kiállítás nyílik az Arany Bika dísztermében 106 kiállítóval. december 7. Kuthy Sándor elóadást tart Rómában, a Falconieri palotában Debrecenról. Auer Pál a Kollégium dísztermében tart elóadást a Népszövetségról és a dunai tervekról. december 8. Felavatják a Nemzeti Bank új székházát. Tervezóje Borsos József. december 10. Gr. Dégenfeld Pál újabb, ezúttal 95 darab pénz és régiséggyújteményt ad a Déri Múzeumnak. Debrecenbe érkezik gr. Bánffy Miklós vezetésével az erdélyi írók küldöttsége, tagjai: br. Kemény János, Kós Károly, Tompa László, Ligeti Ernó és Kovács László. Felolvasó ülésüket a Déri Múzeumban tartják. december Hetvenkét olasz katona holttestét emelik ki az ideiglenes debreceni sírból és szállítják el Olaszországba december 22. Vásáry István kapja az idei Nemzeti Sport sportdíját.

20 1934. január 1. Megalakul Debrecenben a Tiszántúli Gazdák Értékesító Egyesülete. január 5. Debrecen város közigazgatási bizottságában vita alakul ki a Dunántúl elnéptelenedéséról. Debrecenbe érkezik Vécsey Zoltán felvidéki író, A síró város címú regény szerzóje. Elóadást tart a felvidéki magyarság sorsáról, a csehek által végzett népszámlálásról. január 6. Az egyetem rektora feloszlatja az egyetemi hallgatók, un. 30-as bizottságát, amely a numerus clausus érvényre juttatásáért küzdött. A debreceni Dohánygyárban külön telepen állítják eló a 95 %-os nikotint. A termék iránt külföldról érdeklódnek. január 7. A IX. cserkészkerület közgyúlést tart Debrecenben. január 7-8. Veres Péter parasztíró elóadást tart a Margitfürdói Munkás Otthonban Az egyén és a közösség viszonya címmel. A magántisztviselóknek a parasztirodalomról értekezik. január 8. Megalakul a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár vásártanácsa. Elnök Sesztina Lajos. január 9. A második debreceni mélyfúrásból gáz és 65 fokos melegvíz tör fel. Egyesül a Magyar Amatórfényképészek Országos Szövetségének debreceni csoportja és a debreceni Foto Klub. január 10. Súlyos rendzavarások a debreceni egyetemen, a rendórség a rend helyreállítása céljából - a rektor kérésére - bevonul az egyetem központi épületébe. A rektor az un. 30-as bizottság tagjait örökre kizárta a debreceni egyetemról. január 14. A Fúszerkereskedók Országos Egyesületének fóvárosi székházában Bóde Gyula debreceni hentes mester 300 terítékes vacsora keretében mutatja be húskészítményeit. Vadász Endre festményeiból és rézkarcaiból nyílik kiállítás a Déri múzeumban. Baltazár Dezsó református püspök elóadást tart a Református Kollégiumban A protestántizmus és a békerevízió címmel. január 17. Debrecenbe érkezik Bóhm Ferenc miniszteri tanácsos, hogy megtárgyalja a város vezetóivel Debrecen vízellátásának kérdéseit.

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX.

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX. DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX 1921-1925 Gazdag István 1921 január 1 Holland bank érdeklődik Debrecen erdőbirtoka (kb 35 000 kh :) iránt január 4 Megalakult Keserü Lajos törvényszéki bíró elnökletével

Részletesebben

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 327 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN j 1941. anuár 1. Révész Imre református püspök körlevelében ismertette a Kollégium fejlesztésének tervét, és

Részletesebben

Gazdag Istvan. januir 14. Debrecen eletet megbenitja a harom nap ota tart6 nagy hideg.

Gazdag Istvan. januir 14. Debrecen eletet megbenitja a harom nap ota tart6 nagy hideg. Gazdag Istvan januir I. dr. Kardos Laszlo zsido gimnaziumi tanar a gyoztese a Nyugat tanulmany-palyazatanak. januir 12. A Kispolgkok es Foldmiivesek partszovetsege dr. Hegymegi Kiss Pal orszaggyiilesi

Részletesebben

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 431 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN 1940 január 1. A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter Vecsey Márton postai tanácsost kinevezte postaigazgatóvá.

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII 1912-1920 Gazdag István 1912 január 2 A Csokonai-kör Debrecen város tanácsának üzemeltetésére átadta az Emlékkertet Január 3 A Wiener Tonkünstler-Orchester

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII 1881-1900 Gazdag István 1881 március 10 Az 1880 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : 52 671 fő április 14 Debrecen város törvényhatósági

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

VI. A KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG

VI. A KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG 126 1919. augusztus 1-jén a Budapesti Munkás- és Katonatanács Peidl Gyulát, a nyomdászszakszervezet egyik vezetőjét bízta meg az új kormány megalakításával. 1919. augusztus 2-án Magyarország államformája

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Lábay 3 2 9 Ladányi Labiner Ladányi Láczay-Fritz lett a Ladányi 1907. lett. A

Lábay 3 2 9 Ladányi Labiner Ladányi Láczay-Fritz lett a Ladányi 1907. lett. A Lábay 329 Ladányi L Lábay Imre, orvos, szül. Zsamóea, 1888. Középiskoláit Selmecbányán végezte. Orvosi diplomáját a kolozsvári egyetemen nyerte. Orvosi gyakorlatát Alsóábrányban kezdte meg. A háborúban

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben

ÉLETRAJZOK 1. Arany Bálint (1901-1987), mérnök

ÉLETRAJZOK 1. Arany Bálint (1901-1987), mérnök ÉLETRAJZOK 1 Ambrózy Gyula (Nyíregyháza, 1884. febr. 12. Szolnok, 1954. márc. 2.), nemzetközi jogi író, a kormányzati kabinetiroda vezetője Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1906-ban bírósági

Részletesebben

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI-

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI- Györ, 1936_ november 4. évfolyam l4. szdm. Szerkesztőség és kladdölvatal : Győr, Gr«Tisza István-!ér 7. szdin. Nappali leleldn: 808. LtJJell felelőn r 7-63. Szerda..10 Előfizetési dra egy *56napra 2 P,

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan Eber 131 Ecsedi Ε Éber Antal, bankigazg., szül. Budapest, 1872. Középiskoláinak elvégzése után a budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. Tanulmányainak befejezése

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben

tanulmányok A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben KEREPESZKI RÓBERT A módosítás elôzményei

tanulmányok A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben KEREPESZKI RÓBERT A módosítás elôzményei [ ] 42 tanulmányok KEREPESZKI RÓBERT A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben A módosítás elôzményei A numerus clausus törvény (1920. évi XXV. tc.) célja szerint a nemzethûség és az

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben