Debrecen város történeti kronológiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen város történeti kronológiája"

Átírás

1 Debrecen város történeti kronológiája Gazdag István 1933 január 1. A.Borsod-Miskolci és István Gózmalom RT igazgatósága felmond az összes tisztviselónek és az igazgatóknak. január 6. A Bocskay FC 4:3 arányú gyózelmet arat az Észak-bajor válogatott felett Würzburgban. január 7. A Csokonai Színház bemutatja Hunyady Sándor színmúvét, az Erdélyi kastélyt Kardos Géza rendezésében. A fóbb szerepeket Kardos Géza, Thuróczy Gyula, Rajz Ferenc, Zilahy Pál játssza. január 8. A debreceni filharmonikusok hangversenyén közremúködik Takács Alice hegedúmúvésznó és Nagyné Mándi Margit énekesnó. Vásáry István polgármester a Debrecen hasábjain kifejti véleményét az ország gazdasági válságának megoldási lehetóségeiról. január 9. Csürös Ferenc tanácsnok közmunkák elrendelését sürgeti a magyar városok országos kongresszusán. január 10. A Tisza István Tudományos Társaság felolvasó-ülésén Perjéssy Miklós táblai tanácselnök a vallás védelméról, Kardos Albert irodalomtörténész Az ember tragédiájáról tart elóadást. január 15. Debrecenben lakás van nyilvántartva. Felmondólevelet kapnak a város bérházaiban lakók, akiknek lakbérhátralékuk van. Colette France párizsi hegedúmúvész ad hangversenyt Engel István zongoramúvésszel a Zenekedvelók Köre rendezésében. január 16. Langer Lya debreceni származású, Olaszországban éló iparmúvésznó Debrecenbe látogat. január 22. Szathmáry Irma, debreceni rajzolómúvész nyolcvan rajzát (arckép gyújteményt) állítja ki a Déri Múzeumban. A megnyitón jelen van br. Vay László fóispán. január 23. Terranova olasz ifjúsági vezér a fasizmusról tart elóadást a Déri Múzeumban.

2 január 24. Bolttúz a Csapó utca 100. sz. alatt. Két üzlet porig ég, a lakások nem károsodnak. január 28. Rácz Mihály akadémiai r. tanárt a kormányzó m. kir. gazdasági fótanácsossá nevezi ki. január 29. A Nemzeti Egység Párt zászlót bont Debrecenben. Beszédet mond Gömbös Gyula miniszterelnök és gr. Bethlen István országgyúlési képviseló. január. Debrecen városa elbocsátja azokat a nói alkalmazottait, akiknek a férjük közalkalmazott. Az SZDP debreceni vezetése elmozdítja állásából Holló János párttitkárt. Höchtl Margit, városi zeneiskolai tanárt, zongoramúvészt Hóman Bálint miniszter kinevezi - Dolmányi Ernó javaslatára - az évi budapesti nemzetközi Liszt verseny zsúrijébe. Lindenberger János apostoli kormányzó a tanyavilág nyomorának enyhítésére létrehozza a szegények kamaráját, amely fogadja az adományokat. Domenco Mazzocchi, Debrecen Magyarország elóórse címú cikkét közli a római Tevere nevú újság. A lillafüredi nemzetközi bridgeversenyen Debrecen csapata (Kreiker (Kettesy) Aladár, Benedek Lajos, Nagy Géza és Ungár Pál) második helyezést ér el. Debrecen városa az adóvégrehajtások gondjainak orvoslását kéri a kormánytól. Gr. Bethlen István, Györki Imre február 1. Németh László tart elóadást A 20. század vezérjelenségei címmel az Ady Társaság irodalmi estjén a Déri Múzeumban. Debreczeni János mérnök - a Kollégium volt diákja - tart elóadást a magyar kultúráról a cardiffi Nemzeti Múzeumban. február 2. Vásáry István elnöklete alatt több vidéki polgármester tanácskozik Debrecenben a vidéki városok gondjairól. február 5. Sor kerül a debreceni egyetem díszudvarának betetózésére, mivel sikerült a szükséges pénzt megszerezni. Baja Mihály költó-papot és Ecsedi István múzeumigazgatót a nagykórösi Arany János Társaság tagjául választja. A Csokonai Színházban kerül sor a magyar-finn tornászest megrendezésére, amelyen részt vesz Savolainen Heikki világbajnok és a teljes magyar mezóny.

3 február 8. A miniszterelnök ígéretének megfelelóen minisztériumi tisztviselók érkeznek Debrecenbe az adópanaszok kivizsgálására. A Debreceni Trió nagysikerú hangversenyt tart Debrecenben (Galánffy Lajos zongora, Buza Gábor hegedú; és Erdész Mihály cselló). Bolgár újságírók érkeznek a bolgár-magyar kapcsolatok erósítése céljából Debrecenbe. Debrecenben olyan személy van akinek nincs biztosítva megélhetése. február 12. A debreceni katolikus férfiak naggyúlést tartanak lelki életük megerósítése céljából. Debrecen városa visszaköveteli a kormánytól a transzferalapba befizetett pengót. A Déri Múzeumban nyílik meg az Ady Társaság képzómúvészeti kiállítása Berki Irma, Félegyházi László, Káplár Miklós, Medgyessy Ferenc és Vadász Endre alkotásaiból. február 12. Debrecen városa a miniszterelnök támogatását kéri súlyos gazdasági gondjainak megoldásához. február 15. Debrecenbe érkezik Tracy Barret Kittredge, a Rockefeller alapítvány fótitkára. Meglátogatja az egyetemet. február 16. Vásáry István polgármester a város eredményesebb sporttevékenység érdekében sportegyesületek összevonását tervezi. Bánlaky Géza, a Magyar Gyógyfürdók igazgatója több munkatársával Debrecenbe érkezik a strandfürdó tanulmányozására. február 17. Debrecenben rohamosan terjed az influenza. Bezárják az óvodákat és az elemi iskolákat. február 19. A Debrecen címú újság interjút közöl Hüttl Tivadar sebész professzorral a rákbetegségról. Február 21. Timár Ila - a debreceniek kedvenc színésznóje - a szegedi színházban Marcel Journettel - a párizsi Opera baritonistájával - együtt szerepel a Toscaban. február 23. Debrecen városa törvényhatósági bizottsága úgy dönt, hogy ezentúl a város csak annyi kifizetést eszközöl amennyi rendelkezésre áll a házipénztárban. február 25. Hankiss János egyetemi tanár a párizsi akadémián tart elóadást. Megbízást kapa Nemzetközi Irodalomtörténeti Bizottságtól, hogy készítsen jelentést a modern irodalom tudományos kutatásának szervezéséról.

4 Építómunkások küldöttsége keresi fel a polgármestert, kérve, hogy segítse óket munkához juttatni. Br. Madarassy Beck Gyula a Cobden elóadás sorozatában elóadást tart a Déri Múzeumban Európa sorsa címmel. február 26. Debrecenben zajlik az országos páros bridge verseny az Újságíró Klub Arany Bikában lévó helyiségében. február 27. A debreceni presbitérium állást foglal Töreky törvényszéki elnöknek a Szent Jobbal kapcsolatos nyilatkozatáról és a határozatot megküldi valamennyi magyar protestáns presbitériumnak. február. Szöllós Ármin, a debreceni Vásárpénztár vezérigazgatója Milánóban tanulmányozza az export lehetóségeket. március 1. Bertók Lajos a Piacz utca 4. sz. alatt tudományos antikváriumot nyit. Baltazár Dezsó tiszántúli református püspök elóadást tart a Pro Palesztina Szövetségben a zsidókérdésról. Véleménye szerint A zsidó vallás a reménység vallása." Imrédy Béla pénzügyminiszter a képviselóházban bejelenti a debreceni második mélyfúrás állami támogatását ( P.) március 3. A Tisza István Egyetem Népszerú Fóiskolai Tanfolyamán bevezetik a rajzoktatást. A foglalkozásokat Petry Béla okl. grafikusmúvész vezeti. március 4. Debrecenben alakul meg az ország elsó vízicserkész csapata 53 fóvel. Vezetóje Fornet Béláné nagyasszony. március 4-5. A Soli Deo Glória Diákszövetség fóiskolai és középiskolai konferenciáját Debrecenben tartja. Elóadást tart Ravasz László dunamelléki református püspök. március 5. A Debrecen címú újság beszámol Kreiker (Kettesy) Aladár professzor - a világon elóször alkalmazott - szemmútétjéról amellyel gyógyítani tudja a szaruhártya fekélyt. A városi tanács szerint Debrecenben 213 egyesület múködik. A Máv Filharmonikusok Zenekara Ábrányi Emil karnagy vezetésével III. bérleti hangversenyét tartja. Közremúködik Szabó Lujza, az Operaház múvésze és Jakabú Magda zongoramúvész. március 5. Több mint ötven tanító keresi fel Baltazár Dezsó református püspököt segítségét kérve, hogy a hónapok óta elmaradt fizetésüket megkaphassák.

5 március 10. Egyhangúlag fogadja el a bölcsészeti kar Berényi Dénes tanársegéd magántanári próbaelóadását. március 11. A Máv fútóház munkásai állásukban való meghagyásukért könyörögnek az üzletigazgatónak. március 12. A Debrecen-Nyíregyháza városközi kard és tórvívó verseny szünetében ünneplik meg Ferenczy Pál vívómester debreceni múködésének 10. évfordulóját. Karl János, a katolikus reálgimnázium igazgatója tart elóadást a városháza közgyúlési termében Korunk pedagógiai kérdései címmel. március 17. Szedlár Vilmos szobafestó szervezi Debrecenben, Hajdú és Bihar megyékben a horogkeresztes mozgalmat. március 19. Országos hölgyfodrász versenyt rendeznek az Angol királynó termeiben. Hadházy Zsigmond ny. fóispán a Debrecen hasábjain Nyílt Levélben tárja fel Hegedús Lórándnak a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete elnökének a Tiszántúl mezógazdaságának súlyos helyzetét és kéri segítségét a gondok megoldásában. március Veszedelmes hóvihar dühöng Debrecenben. Kitépte az 1760 körül ültetett líciumot, csak a tuskója maradt, épületeket rongált meg, a vonatok késnek, egy ember megfagyott. március 24. Az Országos Protestáns Diákszövetség konferenciája a Kollégium dísztermében megkezdi munkáját. Elóadást tart Hilscher Rezsó egyetemi tanár Gazdasági, szociális tényezók és az egyház címmel. március 25. Praznovszky Iván, a magyar békedelegáció volt fótitkára, majd párizsi nagykövet tart elóadást a Déri Múzeumban a Kis entente viszonya Magyarországhoz címmel. március A Debreceni Tornaegylet megnyeri az évi országos II. osztályú összetett szerbajnokságot és az évi országos vidéki I. osztályú összetett szerbajnokságot. Magyarország vidéki legjobb tornásza címet Rácz Miklós DTE tornásza nyeri. március 26. Horogkeresztesek tüntetést kísérelnek meg a debreceni Ipartestület közgyúlése ellen. A rendórség eltávolítja óket. március Stampar A., a zágrábi egyetem tanára, a Népszövetség fóconsiliariusa az orvosegyesület szervezésében a bór és nemibeteg klinikán vidéki közegészségügyi problémák címmel tart elóadást.

6 március 29. Györki Imre az országgyúlésen interpellációt nyújt be a debreceni közkórház állapota miatt. A belügyminiszter ígéri a debreceni állapotok kivizsgálását. március 30. Szily Kálmán államtitkár látogatást tesz az egyetem bölcsészeti karának kísérleti lélektani intézetében. A Tisza István Tudományegyetem Tanácsa közgyúlésén Vásáry Istvánt, Debrecen polgármesterét az államtudományok honoris causa doktorrá avatja. március. Debrecenben közel fiatal rúgja a labdát. A DEAC atlétáinak edzését Hadházi Dezsó testnevelési tanár és Vadas Iván, a MASZ szakoktatója vezeti. A nói torna és atlétikai edzéseket Balogh Sándorné Falusy Margit testneveló tanár vezeti. április 2. Féja Géza író tart elóadást a Bethlen Gábor Körben Új magyar kultúrpolitika címmel. április 5. Poon Tuck Ming világjáró kínai diák Debrecenbe érkezik és meglátogatja a Déri Múzeumot. április 6. Debrecen város közigazgatási bizottsága megállapítja, hogy a debreceni rendórség elégtelen munkáját nem kis részben magyarázza a létszám hiány, az elégtelen költségvetés és a minimális technikai felszereltség. április 9. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Modern Nyelvi Szakosztálya Debrecenben tartja III. vándorgyúlését. Vadász Endre képeiból kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. április 12. Kesztyús Lajos akadémiai tanár a debreceni kis-és középgazdaságok jövedelmezóségét elemzi elóadásában. Berthold László, a finnországi sajtószindikátus elnöke Debrecenbe látogat az idegenforgalom fellendítése érdekében. április 14. Az Arany Bika RT vállalja a Vigadó épület renoválását és modernizálását. április 16. Debrecenbe érkezik a Magyar Revíziós Liga meghívására Ben Rilley, az angol parlament középeurópai bizottságának elóadója. Debrecen város tanácsának közgyúlése megalakítja az Idegenforgalmi Bizottságot. Ügyvezetó megbízást kap Kuthy Sándor. április 18. Erdélyból érkezik Debrecenbe H. R. Mackintosh, a skót református egyház feje és prédikál a Nagytemplomban.

7 április 19. Debrecen város törvényhatósági közgyúlésén br. Vay László fóispán és Vásáry István polgármester kijelentik, hogy az egyetemet sem csonkítani, sem megszüntetni nem lehet. április 22. A Debrecen címú újság beszámol Fornet Béla professzornak a gyermekkori cukorbetegséget gyógyító munkájáról. április Hóman Bálint kultuszminiszter és Szily Kálmán államtitkár meglátogatja a debreceni egyetemet. április 25. A Magyar Amatórfényképészek Országos Szövetségének debreceni csoportja Gyórben elnyeri a Pekár vándordíjat. Egyéni aranydíjat kapott Czabán Márton és Hajós Pál. Neuber Ede egyetemi tanár és Vásáry István polgármester tartanak elóadást Debrecen egészségügyi helyzetéról. április 26. Kétszáz tagú nóküldöttség keresi fel Baltazár Dezsó református püspököt az egyetem csonkítatlan fennmaradását követelve. április 29. Széll László pallagi gazdasági akadémia tanára egyetemi és fóiskolai hallgatóknak a Luther Szövetségben A magyar mezógazdasági kultúra címmel tart elóadást. április 30. Karl János kegyesrendi reálgimnáziumi igazgató Egyház és múvelódés címmel tart elóadást a piarista gimnáziumban. április. Debrecenben könyvet elsósorban papok, orvosok, katonatisztek és tanárok vásárolnak. Csökken az ügyvédek, a mérnökök és a tisztviselók vásárlása. Aszódi Miklós hajdúszoboszlói orvos és Zilahy Zoltán debreceni polgári iskolai fizikatanár fotócellán alapuló röntgent készítettek a rák és a tüdószúrés leküzdésére. A belügyminisztérium munkatársai a helyszínen tanulmányozzák az ínségakciók lebonyolítását. május 1. Túz pusztít a Gödény testvérek hortobágyi bérgazdaságában. 16 munkáscsalád hajléka elpusztul. Baltazár Dezsó református püspök Budapesten, a Szilágyi Dezsó téri templomban prédikál. Elítéli a bolsevizmust és a fasizmust egyaránt. A Nemzeti Egységpárt debreceni intézóbizottsága a debreceni egyetem csorbítatlan fenntartása mellett foglal állást. május 4. A Debreceni Orvosegyesület XIX. tudományos ülését tartja a Belklinikán. Elóadást tart Kelemen István, bemutatót Nagy Erzsébet, Alföldy Zoltán és Bókay Zoltán.

8 május 5. A református konvent kimondja: a debreceni egyetem létesítése a magyar reformátusság fóiskoláinak feláldozása árán történt és szerzódések folytán nem csonkítható. május 6. Pávay Vajna fógeológus Debrecenbe érkezik, hogy kijelölje a második mélyfúrás helyét. A Csokonai Színház közönsége lelkesen köszönti a 75 éves Zilahy Gyulát 55 éves múvészi jubileuma alkalmából. A Debreceni Újságíró egyesület felállítja az Újságíró Akadémiát. Elsó elóadó Kovács Andor ny. r. egyetemi tanár. május 7. Pálfy József festómúvész kiállítása a Déri Múzeumban. május 8. A Máv Filharmonikus Zenekar 10 éves jubiláris elóadásán fellép Székelyhídi Ferenc, az Operaház múvésze. május 9. Debrecen város közgyúlése állást foglal a debreceni egyetem integritása mellett. Nizsalovszky Endre professzor Az érdekkutató jogtudomány címú székfoglaló elóadását tartja a Tisza István Tudományos Társaságban. május 10. A Dóczi-intézet tanítóképzó intézete egyházzenei hangversenyt rendez a Kistemplomban. május 11. A Debreczen címú. lap nyílt levélben fordul a belügyminiszterhez kérve, hogy egyenló elbánásban legyen része a többi lappal együtt, papírkiutalásban. május 14. Halasi Fischer Ödön, a Cobden országos elnöke Szabadkereslcedelem, vagy gazdasági anarchia címmel tart elóadást a Déri Múzeumban. Debrecen bridge csapata nyeri Budapesten a vidéki bajnokságot (Nagy Géza, Kovács Aladár, Vecsey Andor, Ungár Pál, Gyömörey József). Baltazár Dezsó református püspök egész napos látogatást tesz a Homokertben és a Kerekestelepen. A Libakert lakossága 95 %-a a tagosítás ellen nyilatkozik. Holland újságíró küldöttség érkezik Debrecenbe. A városi népfürdó, két medencéjével - hóforrás vízzel megtöltve megnyílik. Belépójegy: 20 fillér. Debrecen város kintlévósége hét millió pengó. május 16. A Debreceni Elsó Takarékpénztár választmánya elnökévé választja Baltazár Dezsó református püspököt. Bánhidy Antal sportrepüló és Bisits Tibor repülógépeiken Debrecenbe érkeznek.

9 május Az Apolló moziban bemutatásra kerül a Vatikánról készített film. május 18. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyúlésén br. Vay László fóispánt ünnepélyesen beiktatják az egyházkerület fógondnoki tisztébe. (530 szavazatból 516-ot br. Vay László szerzett meg). A Református Kollégium hós tanárainak és diákjainak Medgyessy Ferenc által elkészített emléktábláját ünnepélyesen helyezik el a Kollégium falában. Hegymegi Kiss Pál ügyvédet egyházkerületi világi tanácsbírói tisztre a közgyúlés megválasztja. május 19. Vitéz Igmándy Hegyessy Géza testórezredes A vitézi rend hivatása és a vitézi élet címmel tart elóadást a Déri Múzeumban. május 21. Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyúlési képviseló aktuális társadalmi kérdésekról tart elóadást az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Körében. május 24. Benedek László professzor elóadást tart a balatoni orvosi hét keretében Balatonfüreden. május 25. A debreceni városi tanács népkonyháján naponta ember étkezik. május 25. Az Arany Bika RT kezelésében lévó nagyerdei Vigadót teljesen felújítva bocsátják a vendégek rendelkezésére. május 26. A rendórségi palotát hosszas tárgyalás után a város átengedi az államnak. május 27. Ünnepség keretében leplezik le Nagy Sándor József Arany János, Csokonai Vitéz Mihály és Kölcsey Ferenc bronz relifjeit a Kollégium falában. Beszédet mond Baltazár Dezsó református püspök. F. Llewellyn Jones angol képviseló, a Középeurópai Bizottság elnöke Debrecenbe látogat. május 28. A Hósök Emlékünnepélyén kerül sor lord Rothermere által Debrecennek ajándékozott, Emile Guillaume alkotásának, a Magyar Fájdalom szobrának leleplezésére. Lindenberger János apostoli kormányzó kéthetes római zarándokútjából hazaérkezik.

10 május. Sorozatos sikereket aratnak a DTE nótornászai a fóvárosban. A csapatot Kulcsár Izabella és Schmidt Gyula testnevelési tanárok vezetik. A vidéki egyetemek átszervezésével kapcsolatban felvetódik, hogy a soproni evangélikus teológiai fakultást a debreceni egyetemhez csatolj ák. Budapest fópolgármestere a Szépmúvészeti Múzeum számára megvásárolja Gáborjáni Szabó Kálmán Erkély címú festményét. Nagyszabású cigányrazziát tartanak Debrecenben a rendórség és a csendórség. A nem debreceni lakosú cigányokat kitoloncolják a városból. Michel Lhéritier, a Történettudományi Bizottság fótitkára több napot tölt Debrecenben. Az egyetemen tartott elóadásában a történeti régiók szerepét vizsgálta. június 2. A Debreczen címú újság - a debreceni plébániára hivatkozva - cáfolja a több fóvárosi lapban megjelent hírt, miszerint Debrecenben önálló katolikus püspökséget szerveznek. június 3. A debreceni református fógimnázium tornavizsgáján kiemelkedó gyakorlatot mutatnak be: Mogyorossy Gyózó, Batiz Gyula, Both György és László, Szabó Miklós, Vermes László, Hajdú Gyula és mások. Testneveló tanár vitéz Váry Sándor. A Budapesten megrendezett nemzetközi újságíró kongresszus kilenc tagja Debrecenbe látogat. Baltazár Dezsó református püspök Szabolcsbáka községben kijelenti, hogy elítéli a külföldön folyó zsidó üldözést. június 4. A fóvárosi vizsla kiállításon a debreceni Vadásztársulat négy elsó és két második díjat nyer. Megalakul Debrecenben a Credo egyesület debreceni szervezete. A fogadalmat 487 fó teszi le Zadravecz István püspök kezébe. A Debrecen címú lap javasolja a város vezetésének, hogy a kulturális élet fellendítése érdekében szervezze meg a Csokonai Hetet. június 11. Megnyílik a nagyerdei Csónakázó tó. Hadházy Zsigmond ny. fóispán kezdeményezi a magyar gazdák országos szövetsége megalakítását. A tiszántúli állattenyésztók hortobágyi kiállításán több ezren vesznek részt.

11 A debreceni iparos naggyúlés kimondja csatlakozását az Iparos blokkhoz. június Herczeg Ferenc Debrecenbe látogat és több rendezvényen részt vesz. A Vöröskereszt matinéján egyik múvéból olvas fel, megnyitja a Debreceni Sportnapot. június 12. Debrecenbe érkezik Giorgio Garavini olasz egyetemi tanár és Majonetti államtitkár nagyobb arányú szarvasmarha vásárlás elókészítésére. június 13. Megalakul a Csokonai Kör irodalmi szakosztálya - elnök Oláh Gábor - és az általános kulturális és tudományos szakosztály Sz. Kun Béla elnöklete alatt. Balogh Gyula, a debreceni egyetem gazdasági hivatalának igazgatója elóadást tart az Orvosi Továbbképzési Központi Bizottsága meghívására A kórházi költségvetés felépítése és betartása címmel. június 14. A debreceni egyetemen múködó Testvérképzó Intézete 14 hallgatója eredményes vizsgát tesz. június 17. Debrecenból elindul az elsó motoros vonat Miskolcra. A menetidó két órával rövidebb mint a személyvonaté. Az Egyetemi Tanács doktorrá fogadja az elsó bolgár hallgatót, Boiklieff Dimo bölcsészt. június 18. A Debreceni Kasinó száz éves jubileumát üli. Alakuló ülését tartja a Nemzeti Egység Párt. Elnöke br. Vay László fóispán. Eiselsberg bécsi professzor Hüttl Tivadar professzor vendégeként elóadást tart a debreceni sebészeti klinikán. Ussety Béla képviseló, a Labdarugószövetség elnöke és Kenyeres Árpád fótitkár Debrecenbe látogat. június 21. Debreceni felsóházi tagok - Tóth Lajos egyetemi tanár és Vásáry József gazdálkodó - a debreceni társadalom gazdasági gondjairól beszélnek a felsó házban. június 22. Pongor József almolnár vezetésével az István-gózmalom munkásainak küldöttsége kéri a fóispánt a malom bezárásának megakadályozására. június 25. Több mint 600 miskolci lakos Hadobay Sándor polgármester vezetésével megkoszorúzza a Magyar Fájdalom szobrát. június 30. A magyar városi mérnökök egy csoportja Debrecenbe érkezik tanulmányútra.

12 június. Az Actio Catholica országos vezetósége felkéri Kovács Sándor debreceni káplánt, a Katolikus Figyeló szerkesztójét tartson elóadást rendezvényén. A Magyar Játékszín Társulat - Bársony Aladár vezetésével - Debrecenben vendégszerepel. július 3. Az országos dalosversenyen a népdalcsoportban a Debreceni Helyivasút dalárdája, a Harmónia dalárda elsó díjat nyer. július 9. Böszörményi Zoltán horogkeresztes vezér Debrecenbe látogat. Az üdvözlésére kivonult egyenruhás horogkereszteseket a rendórség elzárásra ítéli. július 11. A túzoltóság hamis riasztásra kivonul a városházi túz eloltására. Mivel nem volt túz, elvonultak. július 12. A debreceni ítélótáblán Visky Sándor tanácselnök büntetótanácsa megkezdi Reichmann Vilmos szesznagykereskedó és társai kihágási ügyének tárgyalását. A kirótt pénzbüntetés pengó. július 15. A DEAC pályán elkezdódik a Debrecen-Nagyvárad városok közötti teniszmérkózés. Fóvédnök Vásáry István polgármester. Nagyvárad csapata 10:1-re nyer. július 16. Fornet Béla egyetemi tanár, a Belklinika igazgatója nyilatkozik a debreceni gyógyvíz hasznosságáról. Megalakul a DMTE ökölvívó szakosztálya Palotás Mihály vezetésével. A Bocskai labdarúgócsapat pengóért eladja játékosát, Móré Jánost a Ferencváros csapatának. július 28. Megalakul Debrecenben a Therápia Egészségvédelmi Egyesület. Célja az egészségügyi ellátás kiszélesítése. július. Szirius, ismert jós 3 hét alatt debreceninek jövendölt. augusztus 3-4. Nemzetközi úszóverseny Debrecenben. A DEAC nyeri a pontversenyt és a vízilabda mérkózést. augusztus 4. Háromszáz svájci cserkész látogat Debrecenbe. A lakosság szeretettel fogadja a fiatalokat. auguszus 5. Erdélyból református lelkészek és tanítók nagy csoportja látogat Debrecenbe. augusztus 7. Gusztáv Adolf svéd királyi herceg és felesége, Sybilla hercegnó Debrecenbe érkezik, másnap elutazik a Hortobágyra. augusztus 18. A református püspöki hivatal szerint a református hívók száma Debrecenben fölé emelkedett.

13 augusztus Nyolcvan német diák látogat Debrecenbe. Megtekintik a város nevezetességeit és továbbutaznak a Hortobágyra. augusztus 27. Felgyullad a villany a Tégláskertben. augusztus 28. Az Országos Református Lelkész Egyesület ismét Baltazár Dezsó püspököt választja elnökének. augusztus 31. Bánhidy Antal Gerle 13 repülógépével Debrecenból Helsinkibe érkezett, innen tovább repül Londonba, hogy átadja lord Rothermerének, a Magyar Aero Szövetség emlékplakettjét. Gr. Széchényi Károly Debrecenben, a Nagyerdón a Csónakázó tótól északra létre akarja hozni az ország elsó kempingjét. A terv nem kerül megvalósításra. A debreceni piarista gimnázium tanulóinak létszáma 683 fó. Debrecenben a rákban meghaltak száma meghaladja a tuberkulózisban elhunytak számát. Búzatárolási gondok jelentkeznek Debrecenben a bó termés miatt. Ifj. Kovács János debreceni festómúvész százméteres körkép festését tervezi a Hortobágyról. Rendórt állítanak a Nemzetór utcában lévó horogkeresztes pártház elé a rendszeres rendbontás miatt. Benedek László, egyetemi tanár fajegészségügyi és emberbaráti célból javasolja a sterilizáció bevezetését Magyarországon. szeptember 1. A kultuszminiszter tudományos ösztöndíját kapja a bécsi (Bartha László, Kulin László), a berlini Kollégium Hugaricumba (Szilágyi János, Örössy Pál Zoltán, Jéki Gyula), Franciaországba Mendöl Tibor, Angliába Farkas Pál, belföldre Barna Béla, Szép Jenó és Kuthy Sándor. szeptember 3. Megnyílik az I. Tiszántúli Ipari Vásár (Kollégiumi sátorváros, Arany Bika helyiségei, Kereskedó Társulat díszterme, Csizmadia szín.) Megnyitót mond Téry államtitkár. A Tiszántúli Sütók Szövetsége évi közgyúlését az Ipartestület dísztermében tartja. A Debreceni Kereskedó Társulat által meghirdetett kirakatversenyben 41 cég 75 kirakata indul. Gyóztesek: Horváth Gábor hentesmester, Klein Miksa kerékgyártó és Tóth Gyula. szeptember 5. Debrecen város törvényhatósági bizottsága feliratban kéri a kormányt, hogy vegye figyelembe a gazdák adóztatásánál a terményárak jelentós csökkenését.

14 szeptember 7. A debreceni törvényszék 3 millió pengó helyett pengó kártérítést ítél meg a debreceni hóforrás telektulajdonosainak. szeptember 12. A Városi Takarékpénztár pengóért árverésen megveszi a Margit fürdót. szeptember 13. Az Országos Orvosszövetség debreceni csoportja zártkörú értekezletet tart az orvosi díjszabások megállapítása ügyében a Sebészeti Klinikán. szeptember 15. Hüttl Tivadar egyetemi tanár vezette Orvosegylet megtiltja tagjainak a Therápia egyesületben való múködést. Debrecenbe érkezik Bicsérdy Béla, a nyerskoszt fogyasztás apostola. szeptember 20. Debrecenbe érkezik Moore ezredes, Nagy Emil volt igazságügyi miniszter társaságában és elóadást tart a vármegyeházán a trianoni békeszerzódésról. Guggenbühl Adolf svájci író és lapkiadó Debrecenbe érkezik és megismerkedik a város nevezetességeivel. szeptember 23. A Magyar Tornászszövetség fóvárosi atlétikai versenyén Tóth (DTE) az összetetben a második, rúdugrásban az elsó. szeptember 24. A Nemzeti Néppárt zászlóbontó gyúlése Debrecenben. Grieger Miklós országgyúlési képviseló mond beszédet. szeptember 26. Baranyi János zongoramúvészt megválasztják a debreceni zeneiskola igazgatójának. szeptember 30. A Csokonai Színház Hauptmann Naplemente címú darabjával kezdi az évadot. Az Egyetértés fuvószenekara tíz éves jubileumát ünnepli. szeptember. Megjelenik Oláh Gábor Panoráma címú könyve. Deák Ilona rágalmazásért feljelenti a szerzót és kéri a mú lefoglalását. A Szociáldemokrata Párt Erdei Istvánt küldi be titkárnak a debreceni szervezetbe. A. W. Hahn és J. A. Moynihan amerikai orvosok Kreiker (Kettesy) professzor mellett dolgoznak. Szúk tantermek, zsúfolt osztályok a Füvészkert utcai iskolában. Egy 5 méteres szobába gyermek van bezsúfolva. A városi rendórkapitányság felülvizsgálja a Debrecenben, Hajdú és Bihar megyében futó 600 személyautó múszaki állapotát. A Debreceni Ipartestületnek tagja van, a segédek száma megközelíti az ezret, a tanoncok száma

15 Nagyarányú szaharin csempészetet leplez le a debreceni pénzügyórség, 1 q. szaharint koboznak el. Hussz Richárd egyetemi tanár elóadást tart Rómában nemzetközi nyelvész kongresszuson. Képviseli az egyetemet a Pápánál, a Ducénél és Róma helytartójánál. A debreceni egyetem orvosi fakultására 68 keresztény és 37 izraelita fiatal jelentkezik. A badacsonyi szólósgazdák Debrecenben, Vár utca 2. sz. alatt borkimérést nyitnak. október 1. Aszmann Ferenc debreceni fotómúvész ezüst érmet nyer a luzerni nemzetközi fotókiállításon. A debreceni unitárius gyülekezet meleg ünneplésben részesíti Józan Miklós püspöki vikáriust 40 éves szolgálata után. október 2. Kreiker (Kettesy) Aladár egyetemi tanár elóadást tart Budapesten, az un. Kis Akadémia elóadás keretében. október 4. A Tiszántúli Ipari Vásár fóbizottsága Radó Rezsó kamarai fótitkár vezetésével ülést tart. A vásár tiszta jövedelme 1300 pengó. október 5. Debrecen polgármestere felhívja a város alkalmazottaiból azt a 240 fót akinek nem magyaros hangzású a neve, hogy sürgósen magyarosítsák. Debrecen közigazgatási bizottsága a nagy adóhátralék miatt kimondja az anyagi felelósséget a városi adóhivatal vezetóire. október 6. Debrecen városa pengót fordít az ínség leküzdésére a tél folyamán (munkabér P., népkonyha P., gyermekek napközi otthona P., szellemi ínségmunka P.) október 10. Versényi Tibor kincstári fótanácsos tart elóadást a gazdasági válság megoldásáról rendezett ankéton. október 13. Niels Bukh az ollernpi dán testnevelési igazgató 29 fós csapatával Debrecenbe látogat és bemutatót tart. október 14. A Magyar Marhatenyésztók Országos Egyesülete Debrecenben tartja közgyúlését. Elóadást tart Jármy Menyhért és br. Vay László fóispán. október 15. Hubay Jenó és neje Debrecenbe érkezik, tiszteletükre hangversenyt rendeznek. Fellép Zathureczky Ede hegedúmúvész, Huszka Rózsi operaénekes, Herz Ottó és Pállos Marcell zongoramúvészek és a MÁV Filharmonikus Zenekar Ábrányi Emil dirigálásával.

16 október 17. Weiss István, az OTI vezérigazgatója Debrecenbe érkezik a helyi intézmény megtekintésére. október 18. Balkónyi Ede félszázados orvosi múködésének tiszteletére rendezett ünnepségen Hüttl Tivadar egyetemi tanár, az Orvos Szövetség elnöke mond beszédet. október 19. Hankiss János egyetemi tanár elóadást tart a Külügyi Társaságban A kultúrdiplomácia alapvetése címmel. október 20. Irodalmi est a Faluszemináriumban a KIE székházban. Közremúködik: Juhász Géza irodalomtörténész, Gulyás Pál író, Székács Sámuel elóadómúvész, Nagy Tibor és Kiss Tamás. október 21. Orsós Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán visszautasítja Lenhossék Mihály fóvárosi professzor Est címú újságban megjelent a debreceni orvoskart lejárató nyilatkozatát. A rodostói Rákóczi-ház avatására elutazik br. Vay László fóispán és neje; Vásáry István polgármester. Ravasz László református püspök Debrecenbe érkezik a Bethlen Gábor Szövetség debreceni kulturünnepélyére. október 22. A Revíziós Liga népgyúlést tart az Arany Bika dísztermében. Beszédet mond vitéz Bessenyei Lajos fóigazgató. Nagy daruvonulás Debrecen felett. Kb méter magasban darucsapat (egy csapatban darab is van) vonult át Debrecen légterében 11 órától délután 15 óráig. október 25. Vértes Aliz, a debreceni nói felsókereskedelmi iskola végzett növendéke az országos tehetségkutató versenyen elsó díjat nyer francia nyelvból és francia kereskedelmi levelezésból. október 26. Ságy Lajos rendórfótanácsost, a debreceni kapitányság vezetójét Budapestre helyezik. Utóda Lám Dezsó fókapitány helyettes. október 28. Az egyetemi ifjúság tiltakozik az egyetem leépítése ellen, memorandumokat átnyújtják a város és a református egyház vezetóinek. október 29. Baktay Ervin, indiai-tibeti kutató elóadást tart Debrecenben, a Vígszínház moziban. A Debreceni Gazdasági Egyesület tiltakozik az ellen, hogy a Hortobágyot telepítésre használják. október 30. A debreceni egyetem tanácsa tiltakozik az egyetem legcsekélyebb mértékú csonkítása ellen.

17 október. Egyre több - az általános leépítés következtében az üres lakás Debrecenben. Debrecenben 6566 rádióelófizetót tartanak számon. november 4. A Tisza István Tudományegyetem doktorrá avatja Baktay Ervint. Albrecht fóherceg Debrecenbe érkezik ifj. Magos György vezérigazgatónál ebédel, majd részt vesz a Hortobágyon rendezendó vadászaton. november 5. Az Arany Bika kistermében gyújteményes kiállítás nyílik magyar festómúvészek remekeiból. A kiállítók között van: Barabás Miklós, Deák-Ébner Lajos, Edvi-Illés Aladár, Ferenczy Károly, Kézdi- Kovács László, Markó Károly és mások. A kiállítás rendezóje Sándor János. A' Tiszántúli Mezógazdasági Kamara rendkívüli közgyúlése sürgeti a mezógazdaság talpraállítását. november 9. A debreceni Credo Egyesület (A város katolikus férfiait tömöríti) tart gyúlést a piarista gimnáziumban. Felszólal Kovács Sándor káplán a Katolikus Figyeló fószerkesztóje, Lindenberger János apostoli kormányzó, Schmiedt Béla nyírmadai plébános. november 11. Alváry Lórinc operaénekes a szólistája a 12-én, a Zenekedvelók Köre által rendezett hangversenynek. A Kereskedó Társulat dísztermében kertészeti kiállítás nyílik. Megnyitja Steinfeld István földbirtokos, gazdasági fótanácsos. Arany érmet nyer Gulyás István, ezüst érmet Farkas Gyula, bronz érmet Veszprémy Sándor. november 12. Egyházi vezetók felhívással fordulnak Debrecen lakosságához, hogy nyújtsanak segítséget a nélkülözóknek a tél átvészeléséhez. A Debrecen címú újság munkatársa Sz. Rácz Imre, Nyireö István egyetemi könyvtárigazgató segítségével bemutatja az egyetemi könyvtárat. november 13. Louis Déan, a bécsi francia intézet igazgatója meglátogatja a debreceni egyetemet. november A Tisza István Tudományegyetem orvoskarán, a belklinikán zsidó hallgatókat inzultálnak, de botrányos jelenetek játszódnak le az élettani intézetben is.

18 november 15. Br. Vay László fóispán adja át Vásáry István polgármesternek az Országos Testnevelési Tanács aranyérmét. Zöld József polgármester helyettest ezüst éremmel tüntetik ki. november 19. A Debreceni Evangélikus Egyház fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepli. Köszöntót mond Geduly Henrik püspök. Az ország tornavezérei Debrecenben. Gr. Teleki Sándor a MOTESZ elnöke, Tóth István alelnök, a vidéki bizottság elnöke, Soós Géza a MOTESZ fótitkára a budapesti tornászvilágbajnokság elókészületeiról tanácskoznak. november 21. Ünnepélyes keretek között avatja fel Baltazár Dezsó református püspök az elsó magyar református diakonusképzó intézetet. november 22. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyúlésén nagy vita alakul ki a Kollégium új szervezeti szabályzatáról. november 23. A Debreceni Orvos Egyesület elóadóestjét a gyermek klinikán rendezik meg.elóadást tart Bókay János egyetemi tanár Orvos és zene címmel. Több zenei betét hangzik el jeles közremúködóktól. Milleker Rezsó egyetemi tanár elóadást tart a székelyekról a városházán. november 24. Cseszkó Gyula debreceni orvos ösztöndíjjal Holland- Jávára kerül orvosnak, itt labdarugó csapatot is szervez. A japánok betörésekor kivégzik feleségével együtt. november 25. Ginó Cucchetú olasz író Debrecenbe érkezik és elóadást tart a Déri Múzeumban a revízió kérdéséról. R. Kiss István egyetemi tanár, prorektor vezeti a kultuszminiszter elé az egyetemi ifjúság küldöttségét, amely memorandumban követeli az idegen állampolgárok munkavállalási jogának visszavonását, a bevándorlás szigorú ellenórzését és a numerus clausus törvények megfeleló alkalmazását. november 26. Jatzkó Cia, a Csokonai Színház szubrettje elnyeri a Légrády ösztöndíjat, amelyet a vidéki tehetségek számára alapítottak, november 27.-december 4. A Tisza István Tudományegyetemen diákzavargások miatt szünetel a tanítás. november 28. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének Tiszántúli Körzete közgyúlésén Baltazár Dezsó püspököt választja díszelnöknek, elnök Versényi Tibor.

19 november 29. Debrecen város közgyúlése a költségvetési tárgyaláson elutasítja a városi tisztviselók újabb fizetésleszállítási tervét. Egyetemi hallgatók kis csoportja röpcédulákkal a zsidóság általános bojkottjára hív fel. november 30. A városi közgyúlésen Hegymegi Kiss Pál felveti, hogy le kell szállítania képviselók fizetését. november. A Keleti Újság címú kolozsvári lap elismeróen ír Vásáry Istvánról és Debrecen jelenlegi állapotáról. december 1. Debrecen város közgyúlésén vita alakul ki a menekültek debreceni elhelyezése, támogatása ügyében. Nagy Lajos szociáldemokrata képviseló szerint jobb lett volna, ha Kolozsváry Borcsa Kolozsváron marad. december 2. Ma kezdódik a debreceni katolikusság 8 napos missziója. Elóadók: Zadravecz István római.katolikus püspök, Roznik Rajnér és Unyi Bernárdin ferences atyák. Vaszary János festómúvész elóadást tart a Déri Múzeumban Európai múvészet és nemzetiség címmel. december 3.~Vaszary János és B. Kokas Klári gyújteményes kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. Országos baromfi kiállítás nyílik az Arany Bika dísztermében 106 kiállítóval. december 7. Kuthy Sándor elóadást tart Rómában, a Falconieri palotában Debrecenról. Auer Pál a Kollégium dísztermében tart elóadást a Népszövetségról és a dunai tervekról. december 8. Felavatják a Nemzeti Bank új székházát. Tervezóje Borsos József. december 10. Gr. Dégenfeld Pál újabb, ezúttal 95 darab pénz és régiséggyújteményt ad a Déri Múzeumnak. Debrecenbe érkezik gr. Bánffy Miklós vezetésével az erdélyi írók küldöttsége, tagjai: br. Kemény János, Kós Károly, Tompa László, Ligeti Ernó és Kovács László. Felolvasó ülésüket a Déri Múzeumban tartják. december Hetvenkét olasz katona holttestét emelik ki az ideiglenes debreceni sírból és szállítják el Olaszországba december 22. Vásáry István kapja az idei Nemzeti Sport sportdíját.

20 1934. január 1. Megalakul Debrecenben a Tiszántúli Gazdák Értékesító Egyesülete. január 5. Debrecen város közigazgatási bizottságában vita alakul ki a Dunántúl elnéptelenedéséról. Debrecenbe érkezik Vécsey Zoltán felvidéki író, A síró város címú regény szerzóje. Elóadást tart a felvidéki magyarság sorsáról, a csehek által végzett népszámlálásról. január 6. Az egyetem rektora feloszlatja az egyetemi hallgatók, un. 30-as bizottságát, amely a numerus clausus érvényre juttatásáért küzdött. A debreceni Dohánygyárban külön telepen állítják eló a 95 %-os nikotint. A termék iránt külföldról érdeklódnek. január 7. A IX. cserkészkerület közgyúlést tart Debrecenben. január 7-8. Veres Péter parasztíró elóadást tart a Margitfürdói Munkás Otthonban Az egyén és a közösség viszonya címmel. A magántisztviselóknek a parasztirodalomról értekezik. január 8. Megalakul a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár vásártanácsa. Elnök Sesztina Lajos. január 9. A második debreceni mélyfúrásból gáz és 65 fokos melegvíz tör fel. Egyesül a Magyar Amatórfényképészek Országos Szövetségének debreceni csoportja és a debreceni Foto Klub. január 10. Súlyos rendzavarások a debreceni egyetemen, a rendórség a rend helyreállítása céljából - a rektor kérésére - bevonul az egyetem központi épületébe. A rektor az un. 30-as bizottság tagjait örökre kizárta a debreceni egyetemról. január 14. A Fúszerkereskedók Országos Egyesületének fóvárosi székházában Bóde Gyula debreceni hentes mester 300 terítékes vacsora keretében mutatja be húskészítményeit. Vadász Endre festményeiból és rézkarcaiból nyílik kiállítás a Déri múzeumban. Baltazár Dezsó református püspök elóadást tart a Református Kollégiumban A protestántizmus és a békerevízió címmel. január 17. Debrecenbe érkezik Bóhm Ferenc miniszteri tanácsos, hogy megtárgyalja a város vezetóivel Debrecen vízellátásának kérdéseit.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2015. május 18-19. 1 A BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉT A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 340/2001. (XII.17.) számú h a t á r o z a t a a 2002. évben Nyíregyházán megrendezésre kerülő jelentősebb rendezvények támogatásáról A Közgyűlés 1.) az 1. számú

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

IFJÚSÁGI FIÚ PÁROS FŐTÁBLA

IFJÚSÁGI FIÚ PÁROS FŐTÁBLA .... 5.. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7. 8. 9. 0... 7 BALÁZS Bence Univer-Sport Kft. 9 MOLNÁR István Patrik Jászkun Volán Sport Club Kft. - 0 (5, 8, ) 7 BALÁZS Bence 7 SZABALICS Tamás KSI SE

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged, Dugonics tér 2. (62) 488-690 Igazgató: Ács Szilvia ügyvezető igazgató Telefonszám: 62/488-690; Fax:62/488-690 Az önkormányzati részesedés mértéke: 96,67

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Nemzetközi Nyári Akadémiája

Nemzetközi Nyári Akadémiája Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecen, 2014. július 18-27. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Fővédnök: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora A Debreceni Egyetem

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar A kórust 1862-ben alapította iparosokból, zenekedvelő polgárokból Palotásy János. A Jász Múzeumban található dokumentumok, díszes serlegek tanúskodnak

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben