AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban Boldog karácsonyt és sikeres új esztendôt! Tájkép csata után Dán példa Az ember és az életút megismételhetetlen évf szám

2 DSIDA JENÔ: Közeleg az emberfia Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, aki nem tôlem és nem tôled kap életet. Néhány pásztornak, akik sohasem öltek nyulat, nem hordoznak emberölô szerszámot, megjelenik az angyal és megjelenik a csillag és tele lesz dallal a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre és tudni fogjuk, hogy Ô az. Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, a petróleumbányák frakkos császárai s könnyel a szemükben letérdelnek elé. Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme, legerôsebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog az örök építôk acélos vidámsága. Ô megmutatja minden vándornak az útat, minden töprengônek az igazságot, minden haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza nekünk a gépek dalának igazi értelmét, megmagyarázza és megáldja a fáradt költôt legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék fehér galamb fog ülni a vállán kétfelôl. Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont, nem ad fegyvert, hanem kenyeret. Ma még sírunk, mert a mosolygás nem én vagyok. Ma még sötét van, mert nem jöttem világosságnak, hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt. Eljön Ô, minden bizonnyal eljön.

3 Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK IV. Európai Fórum az élelmiszer-minôségrôl XXII. Biokultúra Nap Utcát neveztek el dr. Angeli Lambert paprikanemesítôrôl Helyreállítják hazánk egyik legnagyobb és legszebb angolparkját A németek elégedettek a magyar gyakornokokkal Magyar tus a borcsörtében EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Nem minden arany, Tájkép csata után (vagy elôtt?) Az Európai Számvevôszék tejpiaci jelentése BRÜSSZELBE JÁRUNK Barroso közzétette javaslatát az új Bizottság tagjaira. Albánia tag szeretne lenni. Milyen lesz az új közös agrárpolitika? Különutas megoldások ARCKÉPCSARNOK Ilse Aigner német szövetségi élelmezési, mezôgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter TANYAKOLLÉGIUM 2009 Lesz még reneszánsza a tanyának? ASZÁLYSTRATÉGIA Az aszály ellen közepesen lépnek fel a kutatók TERMÔFÖLD ÉS BIRTOKPOLITIKA Középpontban a termôföld A dán példa Lehetôségek és beilleszkedés gazdálkodóként a magyarországi viszonyokba SZAKMAI RENDEZVÉNYEINK 2009-BEN A mi Balatonunk A nagykörûi példa A ponty, az afrikai harcsa és a Balaton RIPORT Gépmatuzsálemek a csipke városában Az ember és az életút megismételhetetlen BIOÜZEMANYAG Zöldenergia vagy élelmiszer? Bioüzemanyaggal Európán át (BioMotion Tour) FÓRUM Hazai bormarketing helyzetkép PIACI HÍREK Idén is bôséges a kaliforniai diótermés Nôtt a mazsolaexport Keményebb exportszabályozás a namíbiai csemegeszôlôre Újabb EFTA-egyezmény a csemegeszôlôre KÖZLÖNY BORÍTÓ 2 BELSÔ SZÍNES 1 2 BELSÔ SZÍNES 3 4 BORÍTÓ 3 BORÍTÓ 4 Az év legszebb ünnepe Gépmatuzsálemek a csipke városában Helyreállítják hazánk egyik legnagyobb és legszebb angolparkját Lehetôségek és beilleszkedés gazdálkodóként a magyarországi viszonyokba Könyvajánló Díszfaiskola; Biozöldség és virágoszlop minden házban Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Lükôné Örsi Gabriella fôigazgató Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô-helyettes: Siadak Balogh Beáta Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Örsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u /217 HU-ISSN A címképterv Horváthné Fejes Ágnes munkája Címképünk: Téli alkony Tamás Enikô felvétele évfolyam szám 1

4 Contents BROWSER NEWS, EVENTS 4. European Forum on Food Quality Bio-culture Day A street was named after Lambert Angeli, a sweet pepper breeder One of the largest and most beautiful landscape garden of Hungary is under reconstruction German farmers are satisfied with Hungarian trainees Hungarial triumph in the wine-battle EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Not all is gold Landscape after or before? battle: the Milk Market Report of the European Court of Auditors ATTENDING BRUSSELS Barroso launched his suggestion for the members of the new Commission. Albany wants to be a member. About the new common agricultural policy. Differentiated solutions PORTRAITS Ilse Aigner the German Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection FARM COLLEGE 2009 Revival of farms dream or reality? DROUGHT STRATEGY Opinion of scientists in the issue of drought SOIL AND LAND POLICY Central issues: soil and land Perspectives and integration: a Danish farmer in Hungary SPECIAL MEETINGS IN 2009 Our Lake: the Balaton The Nagykörû model Carp, african catfish and the Lake Balaton REPORT Old machines in the town of lace The Man and his Life is single BIO-FUEL Green energy or food? Through Europe with bio-fuel (BioMotion Tour) FORUM Situation of the National wine marketing MARKET NEWS Splendid walnut harvest in California Raisin export is increasing Strict export regulation on Namibian table grapes Table grapes new EFTA agreement BULLETIN COVER 2 INNER COLOURED 1 2 INNER COLOURED 3 4 COVER 3 COVER 4 The most beautiful celebration of the year Old machines in the town of lace One of the largest and most beautiful landscape garden of Hungary is under reconstruction Perspectives and integration: a Danish farmer in Hungary Recommended books Nursery garden; Bio-vegetable and floral coloumns AgraEconomy of the European Union Volume 2009/14., Issue Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Lükôné Örsi Gabriella Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Vice Editor-in-chief: Siadak Balogh Beáta Editorial board: dr. Vajda László, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Schütz Nándor, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM Publishing and Printing Co. H-1149 Budapest, Angol u HU-ISSN Cover designed by Ágnes Horváth-Fejes Front Cover: Winter sunset Tamás Enikô 2 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 Mazsolázó A híres paprikanemesítôrôl, dr. Angeli Lambertrôl utcát neveztek el Budatétényben. Az édes hazai paprika nemesítôje méltán vált világhírûvé. Többek között az alacsony növekedésû csokros fajták létrehozásával óriásit lendített a fólia alatti paprikatermesztésben. (Részletek a 6. oldalon.) Milyen legyen egy ország támogatáspolitikája? Mik legyenek a prioritások? Mennyiben írja felül a gazdasági válság a gazdaságpolitikát? Lehet-e rugalmasan váltani? (Bôvebben a 9. oldalon.) Az Európai Számvevôszék tejpiaci jelentésébôl kitûnik, hogy a tejpiaci válság még korántsem csengett le. Becslések szerint újabb tejüzemek zárnak be. Mihez vezet a kvótaszabályozás megszüntetése? Lesz-e árszabályozás? Hogyan sikerül tompítani a területi termelési koncentráció káros hatásait? Számos kérdésre ad választ érdekes kommentárokkal megtûzdelve a Tájkép csata után (vagy elôtt?) címû írás a 11. oldalon. Ilse Aigner német agrárminiszter 2009 októberében a német tejtermelôk helyzetének javítására kiegészítô támogatást kért Brüsszeltôl. Szintén a tejkvóta 2013-as megszüntetése miatt a tejtermelôket kárpótolni kell, mivel a tej ára várhatóan tovább csökken. (Részletek a 17. oldalon.) Lennének uniós támogatások, amelyeknek lehívásával támogathatók, erôsíthetôk lennének a hazai tanyák, de ezek lehívásához elszántság és program kell. Napjainkban a tanya akkor tölti be rendeltetését, ha az ökológiai, gazdasági, társadalmi és települési rendszer szervesen él benne. Míg 100 évvel ezelôtt fiatalok éltek és dolgoztak a tanyákon, akik aztán idôs korukra beköltöztek a faluba, mára miden harmadik tanyában idôs emberek élnek. Mindenesetre tanyán nem lehet éhen halni, ha van tudás, életösztön és szorgalom. Persze ehhez közbiztonság is kell. A évi Tanyakollégium tapasztalatairól a 18. oldalon olvashatnak. Magyarországon 100 évbôl 28 aszályos. Míg a XIX. században 7 aszályos év volt különösen súlyos, a XX. században már 14, az elmúlt harminc évben ennél is több. A kutatók az aszály ellen közösen léptek föl, s egyben fölkérték az Országgyûlést a szükséges döntések és intézkedések meghozatalára. (Részletek a 20. oldalon.) Melyek az élhetô országok? A kérdésre egyértelmû a válasz: azok, amelyek korunk legfontosabb létalapjaival, a termôfölddel és az édesvízzel bôven rendelkeznek. Ennek alapján Európa, sôt a világ legélhetôbb országa lennénk? A termôföldrôl, a földtulajdon és földhasználat viszszásságairól, joghézagok kihasználásáról is olvashatnak ebben a számban. (A 22. oldalon.) Mire tanít bennünket a dán példa? Mire jó a népfôiskola intézménye? Mit tapasztal egy hazánkban 20 éve élô és gazdálkodó dán? (A 23. oldalon.) A nyolcvanéves Dr. Romány Pállal interjú olvasható. Ôt idézem: Magyarországon napjainkban annyit sem tudunk a termôföldrôl, a birtokviszonyokról, mint amennyit elôdeink a harmincas években tudtak Akkor a Gazdacímtárból bárki megtudhatta, hogy hercegi, grófi, vagy éppen banki tulajdonban mennyi föld van Romány Pál semmit nem bánt meg, semmit nem sír vissza: adott idôben kell a lehetséges legjobb megoldást megtalálni és megvalósítani mondja többek között. Egy érdekes és egyben sikeres életútról a 33. oldalon olvashatnak. A bioüzemanyag-gyártás nem tisztán élelmiszertermelési konkurensként jelenik meg, hanem egymásra épülô folyamatként, hiszen a gyártás mellékterméke egyben takarmányfehérje-kiegészítôként is használható. (Bôvebben a oldalon.) évfolyam szám 3

6 Hírek, események IV. Európai Fórum az élelmiszer-minôségrôl Brüsszel, október 7 8. A fórumot szervezô Qualivita egy olasz non-profit alapítvány ben alapították, székhelye Siena. Honlapjának elérhetôsége: Az elôzô konferenciák helyszíne Olaszországban, illetve Spanyolországban volt. A rendezvényen háromszázan vettek részt 40 országból (ázsiai, közép- és dél-amerikai országokból is, mint pl. Japán, Mexikó, Columbia). A konferencia az olasz, francia és spanyol minisztériumok együttmûködése révén, az Európai Bizottság támogatásával valósult meg, amit Mariann Fisher Boel mezôgazdasági fôbiztos asszony zárszava is fémjelzett. Az Európai Parlament is magas szinten képviseltette magát, Paolo de Castro, az EP Mezôgazdasági Bizottságának elnöke személyében. A konferencia célja az volt, hogy növelje az intézményi-vállalkozói szektor ismereteit az EU minôségpolitikájának agrár-élelmiszeripari rendszerek fejlôdését támogató új irányairól. A fórum három paneljének elôadói azokat az uniós tagállamokat képviselték (Olaszország, Franciaország és Spanyolország), amelyek a strukturális és gazdasági különbségeik ellenére osztják azt a mediterrán víziót, hogy az agrár-élelmiszeripar fejlôdése a minôségközpontú megközelítés révén valósítható meg. A fórum elsô panelje a minôség és a fogyasztók viszonyát tárgyalta globális megközelítésben; a második panel a minôség, az élelmiszerlánc és a fogyasztók viszonyát vizsgálta a fenntartható fejlôdés szempontjából; míg a harmadik panel a közösségi élelmiszer-minôségpolitika új távlatait kutatta a Zöld Könyv által felvetett kérdések kapcsán. A minôségpolitikai Zöld Könyvrôl szóló szakmai vita a francia elnökség alatt kezdôdött, nyitánya a Párizsban 2009 októberében tartott, a hagyományos élelmiszerekkel foglalkozó szakmai konferenciával kezdôdött, majd a cseh elnökség alatt, 2009 márciusában Prágában megrendezett magas szintû konferenciával folytatódott. A szakmai konzultációs folyamat a 2009 májusában kibocsátott Tanácsi Következtetésekkel zárult le. Mint Boel fôbiztos asszony beszédébôl kiderült, a Bizottság már dolgozik az új jogszabálytervezeten, amellyel a minôségpolitikán belül létezô különbözô (mezôgazdasági termékekre, borokra illetve szeszes italokra vonatkozó) rendszereket kívánja egymáshoz közelíteni, harmonizálni. A Bizottság, a szakmai érvekre hallgatva, hajlandóságot mutat arra, hogy elálljon korábbi elképzelésétôl, miszerint a borokra, szeszes italokra és mezôgazdasági termékre vonatkozó 3 különbözô eredetvédelmi rendszert egyetlen jogszabályba rögzítse. Kompromisszumos megoldásként egy közös regisztrációs lista felállításának szándéka körvonalazódik. A tervezetet várhatóan egy év múlva, legkorábban a belga elnökség ideje alatt bocsátják vitára. Így nagy valószínûséggel az utána következô magyar elnökség idején zárulhat le a jogszabály-alkotási folyamat. A konferencia a soros elnökségre való felkészülésünk szempontjából is fontos tanulságokkal szolgált. Érdekes volt, hogy a fórumot egy nonprofit alapítvány szervezte, a szervezô 3 mediterrán ország minisztériumainak és a Bizottságnak a támogatásával, az Európai Parlament bevonásával. A rendezvény fôszponzora pedig egy olasz bank volt (Banca Monte), amelynek brüsszeli székháza szolgált a konferencia helyszínéül. A következô esetpéldák kerültek bemutatásra: A Tequila (Mexico) és a nemzetközi, illetve EU-s földrajzi árujelzôk jelentôsége a globális piacon A Parmeggiano Reggiano Konzorcium tapasztalatai termékük eredetvédelmérôl és promóciójáról A Bayonne sonka (FR) konzorcium tapasztalatai a földrajzi árujelzô használatáról Ezeket az esetpéldákat jól kiegészítette az Auchan értékesítési igazgatójának elôadása a minôségi és földrajzi árujelzôs termékek cégük globális stratégiájában betöltött szerepérôl. A konferencián mutatták be a Qualivita által összeállított Qualigeo Atlaszt, amely csaknem 900 termékleírást tartalmaz, színes fényképekkel gazdagon illusztrálva. A gyûjtemény magában foglalja a szerkesztés lezártáig, azaz 2009 augusztusáig bejegyzett közösségi oltalom alatt álló termékeket, valamint a nemzetközi egyezmények, vagy bilaterális megállapodások hatálya alá tartozó néhány földrajzi árujelzôs terméket is (pl. kolumbiai kávé, mexikói tequila stb.) Magyarország két termékkel, a Szegedi téliszalámival és a Budapesti téliszalámival szerepel a kiadványban. Itt jegyezzük meg, hogy a könyv kiadása óta a Hajdúsági torma és a Makói hagyma is közösségi oltalom alá került. A Qualigeo Atlas interneten is elérhetô és folyamatosan bôvítik: Itt már a Hajdúsági torma és a Makói hagyma leírása is megtalálható, mint frissen bejegyzett oltalom alatt álló eredet-megjelölés (PDO). Pallóné Dr. Kisérdi Imola FVM 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 Hírek, események XXII. Biokultúra Nap A pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Kultúrkúriában került sor a XXII. Biokultúra Napra november 21-én. A rendezvény témája az ökológiai gazdálkodás mint fenntartható mezôgazdasági termelési forma helyzete, illetve hazai kilátásai voltak. Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke köszöntôjében elmondta: idén már több rendezvényt szerveztek a hazai lakosság bioélelmiszer-fogyasztásának növelését célzó környezettudatos kampány keretében. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott kampány részeként került sor 2009 májusának elsô hétvégéjén a hortobágyi Kihajtási Ünnepre, június 21-én a III. Országos Bionapra, valamint a regionális bionapokra is. Az idei rendezvénysorozatot a XXII. Biokultúra Nap zárta. Az elôadások sorát dr. Rodics Katalin, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Biodiverzitás Osztályának vezetôje nyitotta meg, aki az ökológiai és gazdasági szempontok közötti egyensúly megteremtésének fontosságáról, a jelenlegi gazdasági viszonyok fenntarthatatlanságáról beszélt. Hangsúlyozta, az elmúlt idôszakban kialakított fenntarthatósági stratégiák nem hozták meg a kívánt eredményt, a biológiai sokféleség rohamos csökkenését nem sikerült megállítani. A ös Millenniumi ökoszisztéma-felmérés (Millennium Ecosystem Assessment) szerint a természetes ökoszisztémák ember általi feldarabolódása Európában a legnagyobb mértékû. A természetes élôhelyek aránya egyre csökken, a fejlett országok a természeti erôforrások aránytalanul nagy részét használják. Az európai vadon élô fajok nagy része mára veszélyeztetetté vált, az emlôsök 42%-át, a madarak 43%-át, a kétéltûek 30%-át, a hüllôk 45%-át, az édesvízi halak 52%-át, a lepkék 45%- át, valamint mintegy 800 növényfajt a kipusztulás veszélye fenyeget. Emellett az agrobiodiverzitás terén is komoly csökkenés következett be, a korábban használt kultúrfajtáink 75%-a elveszett. Rodics Katalin hangsúlyozta, a megmaradt értékek megmentésében a társadalomnak, illetve a civil mozgalmaknak nagy szerep jut, ugyanakkor az érintett tárcáknak is részt kell vállalniuk a feladatból. A génmegôrzés, a tájfajták felkutatása és termelésbe vonásuk lehetôségének megteremtése elsôdleges feladatunk, mely csak öszszefogással valósítható meg. Dr. Darvas Béla, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályának vezetôje a növényvédô szerek környezeti hatásait elemezte. Kiemelte, a növényvédelem feladatai közé tartozik a fajok védelme mellett azok élôhelyeinek megóvása is. Az elmúlt évtizedekben alkalmazott gyomirtó és rovarirtó szerek súlyosan szennyezték a környezetet, így ezek használata nem ad fenntartható technológiát. A legújabb, géntechnológiai úton történô növényvédelem szintén nem tudott eddig még átütô eredményeket felmutatni, sôt egyes esetekben növelte a herbicidek felhasználási arányát. A növényvédelem eddigi módszeri közül egyedül a biológiai védekezés tekinthetô fenntarthatónak, melynek passzív változata a természetes védelem elemeinek kímélésén alapul, aktív formája pedig ezek felszaporításával éri el hatását. Gencsi Zoltán, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója a nemzeti parkok példáján keresztül a természetvédelem és a biogazdálkodás együttmûködésének lehetôségeit mutatta be. Elmondta, a hazai nemzeti parkok vagyonkezelésében lévô védett területek több mint felét a gyepterületek teszik ki, melyeket a természetvédelmi kezelési elvek alapján legeltetéses állattartással tartanak fenn. A gyepek természetvédelmi kezelésében fontos szerepet játszanak az ôshonos magyar állatfajták, közülük is elsôsorban a szürke marha, melynek saját tulajdonban lévô állománya jelenleg eléri a 4800 példányt. A biogazdálkodás szempontjából a hazai nemzeti parkok kiemelkedô helyen állnak, az ellenôrzött bioterületek 64%-a, illetve az ellenôrzött ökológiai állattartás 85%-a itt található. Hazánkban a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében van a legnagyobb terület, ahol ellenôrzött biotermelés zajlik, ez egyharmada az ország összes bioterületének. Gencsi Zoltán hangsúlyozta, a szürke marha génmegôrzési programja keretében kiváló lehetôség nyílik az ökológiai állattartás széles körû kiterjesztésére, valamint az elôállított biohús helyi ökotermékként való értékesítésére. Ennek következtében a nemzeti parkok döntôen hozzájárulhatnak a hazai ökológiai gazdálkodás megerôsítéséhez, valamint az ökoturizmus fellendítéséhez is. Dr. Ángyán József, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet igazgatója a multifunkcionális mezôgazdaság kialakításának jelentôségét emelte ki. Hangsúlyozta, az elmúlt idôszakra jellemzô fenntarthatatlan iparszerû mezôgazdasági árutermeléssel szemben olyan, a táj természeti adottságaihoz alkalmazkodó mezôgazdasági, környezet- és tájgazdálkodási rendszereket kell kidolgozni, melyek az egészséges és biztonságos élelmiszerek megtermelése mellett szem elôtt tartják az élô évfolyam szám 5

8 Hírek, események világ, a természeti értékek megôrzését is. A fenntartható, természet- és emberközpontú gazdálkodási forma kialakításához mindenekelôtt jól képzett szakemberekre, megfelelô szakképzési és oktatási rendszerre van szükség. Az agrárképzési szakok környezetgazdálkodási szemléletû átalakítása elsôdleges feladat, ezen a téren a Szent István Egyetem gödöllôi Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete (SZIE-KTI) tette meg az elô lépéseket ben indították útjára azt a fenntarthatóság elveire épülô képzési formát, mely mára a felsôfokú képzés teljes vertikumát lefedi. Az Intézet által szervezett szakképzésben eddig több mint 1200 hallgató szerzett diplomát. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke az egészséges és biztonságos élelmiszerek elôállításának fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hazánknak kiváló természeti adottságai vannak a biotermesztés szempontjából, melyek jelenleg nincsenek kellôképpen kihasználva. Az ország agrárpotenciálja 50%-ban kihasználatlan, ennek javításához nemzeti programra van szükség, mely a feldolgozott, minôségi termékek elôállítását tartja szem elôtt. Ugyanakkor az eredetvédelem biztosítása is fontos feladat, a földrajzi árujelzôk körét bôvíteni kell. Ugyancsak megoldásra vár a minôségi termékek feldolgozásának, piacra jutásának megszervezése, valamint a minôségbiztosítási rendszer megerôsítése is. Dr. Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási célprogramok kapcsán az elôírásokkal, kötelezettségekkel járó nehézségekrôl beszélt. A Biokultúra Szövetség tanácsadó hálózatának szolgáltatásaira hívta fel a figyelmet, mely a felmerülô jogi problémákkal kapcsolatban nyújt segítséget a biogazdáknak. Az elôadások után három biogazda mutatta be tevékenységét. Dobosi Dániel szentantalfai szôlész-borász családi vállalkozásban 15 hektáros területen foglalkozik szôlôtermesztéssel és készít biobort. A gazdaság hagyományos mûvelésrôl való sikeres átállását bizonyítja, hogy borait nemzetközi szinten is elismerik. Ifj. Hubai Imre kertészmérnök a karcagi Ûllôparti Gazdaszövetkezet keretein belül folytatott biodinamikus gazdálkodási tevékenységet mutatta be. Kiemelte, a kizárólag természetes eredetû anyagokat alkalmazó technológia segítségével a hagyományos mûvelést megközelítô termésátlagokat tudnak elérni, ugyanakkor a biónál is jobb minôséget állítanak elô. Biodinamikus minôsítéssel rendelkezô termékeiket a karcagi Nimród Bioszálloda és Bioétterem vendégeinek körében értékesítik. Bényei Gábor, a békési Diós-tanya tulajdonosa 1993 óta foglalkozik diótermesztéssel, valamint kecsketenyésztéssel. Uniós támogatással felépült korszerû sajtfeldolgozó üzemében kiváló minôségû kecskesajtot állítanak elô, mellyel 2008-ban kiérdemelte az Év Bioterméke díjat, valamint elnyerte a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet is. A rendezvény ideje alatt az ország különbözô tájairól érkezett biotermelôk kóstoltatással egybekötött biotermék-kiállítást és vásárt tartottak, ahol a legkülönbözôbb minôségi biotermékek (húskészítmények, lekvárok, mézek, szörpök, sütemények stb.) között válogathattak a látogatók. November 21-én reggel a Kultúrkúria udvarán megnyitotta kapuit a Magyar Biokultúra Szövetség második ökopiaca, ahol szombat délelôttönként hazai biotermékek széles választéka várja a vásárlókat. Papp Mónika Utcát neveztek el dr. Angeli Lambert paprikanemesítôrôl Angeli Lambert Isztiméren született december 10-én a tizenhat gyermekes Angeli család hetedik gyermekeként. Tanulmányait között a Kertészeti Tanintézetben, illetve a Kertészeti Akadémián végezte között a Kertészeti és Szôlészeti Fôiskola tanársegédje, az Agrártudományi Egyetem Kert- és Szôlôgazdaság-tudományi Karának adjunktusa volt tól a Kertészeti és Szôlészeti Fôiskola docense, 1965-tôl haláláig a Kertészeti Kutatóintézet tudományos fômunkatársa. A mezôgazdasági tudományok kandidátusa címet 1952-ben szerezte meg. Fô kutatási területe a zöldségtermesztés volt, elsôsorban az étkezési paprika nemesítése, illetve a termesztés agrotechnikai módszereinek kidolgozása. A világon elsôként használta fel a determináltság (csokrosság) génjét az étkezési paprika nemesítésében, amivel az étkezési, valamint a fûszerpaprika további nemesítésének alapjait teremtette meg. Nevéhez fûzôdik az édes cecei paprika kineme- 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 sítése. Az alacsony növekedésû csokros fajták (Csokros felálló, Csokros csüngô) létrehozásával megteremtette az alacsony fóliaalagutakban és hagyományos melegágyakban való paprikatermesztés lehetôségét. A 20. század elsô felében a ropogós magyar zöldpaprika köztük az édes cecei a mezôgazdasági kiállítások és bemutatók révén vált világhírûvé. Hazánkban az es években az étkezési paprika termôterületének mintegy 60%-án termesztették az édes cecei paprikát friss piaci, illetve konzerviparifeldolgozás céljából. Dr. Angeli Lambert munkássága utolsó éveiben a vírusrezisztencianemesítés terén ért el eredményeket, 1971-ben tevékenysége elismeréseképpen Fleischmann Rudolf Emlékplakettet kapott május 9-én Budapesten hunyt el, Isztiméren helyezték örök nyugalomba ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem tiszteletbeli doktora címet poszthumusz kapta meg ben a nagytétényi önkormányzat a Fôvárosi Közgyûlés 993/2008-as határozata alapján a korábban Angeli Lajos tanácsköztársasági népbiztosról elnevezett Angeli utca elsô házán tájékoztató táblát helyezett el az utca új névadójáról, dr. Angeli Lambertrôl. Hírek, események A táblán az alábbi szöveg olvasható: Dr. Angeli Lambert ( ) a budatétényi Kertészeti Kutatóintézet nemzetközi hírû paprikanemesítôje, a Kertészeti Egyetem docense. Nevéhez fûzôdik a fehér, édes, a világban mindenhol magyar paprikának ismert Cecei paprikatípus nemesítése. Az október 26-án megtartott táblaavató ünnepségen Szabolcs Attila XXII. kerületi polgármester, valamint Zatykó Lajos paprikanemesítô méltatta dr. Angeli Lambert munkásságát. Ezt követôen a Szelmann-Házban ünnepélyes keretek között került sor a megemlékezésre, melynek során az egybegyûltek megtekintették a híres paprikanemesítô életének és tevékenységének fôbb állomásait bemutató vetített képeket, majd az egykori munkatársak, barátok emlékeztek dr. Angeli Lambertre. Az ünnepi alkalmon a Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat képviselôi, a Nagytétényi, illetve Budatétényi Polgári Körök tagjai mellett a Zöldségtermesztési Kutatóintézet, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Zöldségés Gombatermesztési Tanszékének munkatársai, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Kertészeti Bizottságának és Zöldségtermesztési Albizottságának tagjai is részt vettek. P. M. Helyreállítják hazánk egyik legnagyobb és legszebb angolparkját Füzérradványban található hazánk egyik legnagyobb kastélya, mely a XIX. század második felében, Károlyi Ede építkezései nyomán nyerte el jelenlegi impozáns formáját. A korábbi szabályos alaprajzú, késôreneszánsz kastélyt között Ybl Miklós tervei alapján építették át romantikus-eklektikus stílusban. A reneszánsz kastélybelsô kialakítása Károlyi Ede fiának, Lászlónak a nevéhez fûzôdik ben a kastélyt a kor követelményeinek megfelelôen luxusszállóvá alakították át, mely rövid idô alatt nemzetközi hírnevû gyógy- és üdülôhellyé vált. A II. világháborút követôen az épületet államosították, majd 1948-tól 1991-ig tüdôszanatóriumként használták. A felújítási munkálatokat 1995-ban kezdték el, jelenleg a kastély múzeumként mûködik. Az épületet 140 hektár kiterjedésû festôi arborétum veszi körül, mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb és legnagyobb parkja, 1975 óta természetvédelmi terület. Az egykori gyümölcsöskertbôl a Károlyi család tájba illô angolparkot alakíttatott ki, az ôshonos fafajok mellett számos ritka tûlevelû, illetve lombhullató fa- és cserjefajt telepítettek, melyeket úgy válogattak össze, hogy az év minden szakaszában esztétikai élményt nyújtsanak. Emellett két tavat is létesítettek, melyeket sétautak vettek körül, ahol számos vízimadár talált otthont. Az egykor Európa-szerte híres park állapota az államosítás után fokozatosan leromlott. A vagyonkezelô miskolci székhelyû ÉSZAKERDÔ Zrt. irányításával a helyreállítási munkálatok 2004-ben kezdôdtek, a területet kitisztították, megindult a növényzet felmérése. A park eredeti állapotának helyreállításához szükséges mintegy 200 millió forintot a Gyûjteményes növénykertek és védett történeti kertek megôrzése és helyreállítása címen kiírt KEOP kétfordulós pályázatból kívánják biztosítani. A 2010-ben benyújtandó tervben a park vizes élôhelyeinek rehabilitációja, a hidak helyreállítása mellett a kipusztult növényfajok pótlása, valamint az értékes famatuzsálemek felmérése, megôrzésük kidolgozása is szerepel. Papp Mónika évfolyam szám 7

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám

Tartalom. 2005. 10. évfolyam 3. szám MAZSOLÁZÓ. Az Európai Unió Agrárgazdasága 2005. 10. évfolyam 3. szám Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Tízbôl az elsô................................................. 4 Szimpózium a gluténmentes élelmiszerekrôl........................ 4 Az üzlet lendületében..........................................

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38

ARCKÉPCSARNOK Peter Straub... 38 Tartalom MAZSOLÁZÓ............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Magyar álláspont a cukorreformról......... 4 Cukorkészletek cukormozgások.............. 4 Portugál példa............ 4 Együtt a hazai gabonáért.... 5

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

KÖZLÖNY... 30. E lapszámunk kiemelt témája a 74. OMÉK és a baromfiágazat helyzete. BORÍTÓ 2 3 A hagyma jegyében

KÖZLÖNY... 30. E lapszámunk kiemelt témája a 74. OMÉK és a baromfiágazat helyzete. BORÍTÓ 2 3 A hagyma jegyében Tartalom MAZSOLÁZÓ............ 3 HÍREK, ESEMÉNYEK Elôreléptünk!............. 4 Többlet terület után visszatérítés........... 4 Kétszer ad, aki gyorsan ad... 4 A bioállattartás helyzete Magyarországon........

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ................................................. 4 HÍREK, ESEMÉNYEK........................................... 5 Korproblémák Európa mezôgazdaságában.........................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről

Tartalom. MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről Tartalom MAZSOLÁZÓ Néhány szó a hagyomány megkerülhetetlenségéről HÍREK, ESEMÉNYEK 20 millió liter tej intervencióra Határtalan befektetések 150 éves a kertészeti felsőoktatás Készül a gabonaimport korlátozás

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ....................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK................................................ 5 Új közigazgatási államtitkár........................................

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5

Mazsolázó... 4. Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 10. sz. tordelt 11/6/02 2:59 PM Page 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó... 4 Interjú... 5 Jobb bekerülni, mint kívül rekedni... 5 Hírek, események... 8 Lélegzetvétel csatlakozás elôtt... 8 Erdélyi kitûntetett...

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében 2015. I. negyedév Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében A március végén megszűnt, 1984 óta fennálló uniós tejszabályozási rendszer után minden EU-tagállam annyi tejet termelhet és dolgozhat fel, amennyit

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben