BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 28. számú JEGYZŐKÖNYVE november 28-ai. nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 28. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. november 28-ai. nyilvános üléséről"

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 28. számú JEGYZŐKÖNYVE november 28-ai nyilvános üléséről

2 2 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének november 28-án 15 órakor kezdődő, a községháza tanácskozó termében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Hamzsa Andrea képviselő Horváth Zoltán képviselő Ifi Béla képviselő Osvald Bálint képviselő Zibák Istvánné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Darvas Elemér adóügyi ügyintéző, Barjákné Martin Judit művelődési ház vezető. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a 7 települési képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. Napirendre a meghívó szerint tesz javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az DRV Zrt. vagyonátadásával, és a Naturista strand bérleti szerződésével kapcsolatos napirendet is vegye fel a képviselő-testület. 169/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a november 28-ai nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: 2. Helyi adórendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3. Művelődési Ház átszervezése Előadó: 4. Berény Tour Kft bérleti szerződése Előadó: 5. DRV Zrt. vagyonátadás Előadó: 6. Naturista strand bérleti szerződése Előadó: 7. Aktuális ügyek

3 3 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november 7-11 között Csikszentimre testvértelepülés meghívására vett részt az önkormányzat küldöttsége. Egy felújított fénymásolót, valamint 23 db használt számítógépet adtak át a település iskolájának, lakosságának. A testvértelepülés köszönetét tolmácsolja. Az önkormányzat részvételével működő társulások e hónapban beszámoltak a három negyedéves gazdálkodásról, illetve megtárgyalták a jövő évi koncepciókat. A hulladékszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy a társulás által új névvel Pelso-Kom Kft-ként fog működni a szolgáltatás január 1. napjától a 70 önkormányzat területén. Az balatonkeresztúri iskolába 12 gyermek érdekében írt levelére a Volán közölte, hogy nem tudja megoldani, hogy a berényi gyermekek esetén 8 órára az iskolába jutást biztosítsák, mert nincs szabad kapacitásuk további járat beállítására. A megoldás érdekében további egyeztetéseket fog kezdeményezni. Örömmel jelenti be, hogy a Hunyadi park tervezésével kapcsolatos eljárás során a DRV Zrt. négy hónap után végre megadta hozzájárulását, december 2-án lesz a helyszíni szemle. November 15-én Balatonberényben tartotta közgyűlését az Országos Polgárvédelmi Szövetség Vizi Polgárőr Tagozata. A közgyűlésen jelen volt Túrós András az OPSZ elnöke, akivel eredményes tárgyalásokat folytatott. Az MNV Zrt Kaposvárott tartott értekezletén is részt vett, ahol Marjai Gyula főigazgatóval személyesen tárgyalt a HM üdülő térítésmentes átadása és ügyének gyorsítása érdekben. Javasolja, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatót fogadja el. 170/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja. Határidő: november 28. Felelős: 2. Helyi adórendelet felülvizsgálata Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Ifi Béla PTKI Bizottság elnöke A bizottság részletesen megtárgyalta a helyi adórendelet felülvizsgálatát. Az előterjesztés szerinti és a jegyző által tett javaslatokkal elfogadásra javasolja. A bizottság támogatja, hogy egységes legyen az év teljes időszakában az idegenforgalmi adó, mely 400 Ft/fő/éjszaka, és a nem kempingben tartózkodók esetében 50 Ft kedvezmény maradjon továbbra is. Horváth Zoltán képviselő Véleménye szerint nem mondja meg a kúria az önkormányzatnak, hogy hogyan szabályozza, hogy ki hogyan él a településen. Az üdülőtulajdonosok, vagy az adóváltozás miatt biztosan lesznek negatív megnyilvánulások, ezt megfelelően tudni kell majd kezelni. Fontos az a körülmény, hogy a helyi adó jelentős részét az üdülőtulajdonosok fizetik, ezért azon területek fejlesztésére is figyelmet kell fordítani. Lesznek olyan helyzetek, amelyek a rendelet szabályai alapján vitás helyzeteket szülnek.

4 4 Véleménye szerint olyan sok problémát nem fog okozni a helyi adórendelet módosítása az érintettek körében. Az üdülőterületeken egyébként a belvízrendezést is megkezdték, továbbá a Csicsergő területének folyamatos gondozására, rendjére is fokozott figyelmet fordítanak. Jelenleg folyik a bokrosi út felújítása, de a következőkben a Csuha dombi útszakasz, valamint a horhos útjának helyreállítását is el kell végezni. Darvas Elemér adóügyi ügyintéző A rendelet átdolgozása az üdülőtulajdonosokat nem érinti, az a lakóházra vonatkozóan fogalmazza meg az életvitelszerűséget. Természetesen ebben az esetben lesz adóemelkedés az érintettek körében, ha életvitelszerűen nem a településen élnek. A zártkerti műemlékek sem lesznek adómentesek, hiszen a cél, hogy az építménnyel rendelkezők és adózás alá eső építményrészeikkel vegyék ki részüket a zártkerti utak karbantartásának költségeiből. A rendeletalkotásnál jelen van: 7 fő képviselő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 3. Művelődési Ház átszervezése Előadó: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Ifi Béla PTKI Bizottság elnöke A bizottság az előterjesztés szerinti határozat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a közművelődési rendelet elfogadását javasolja 5 igen és 1 ellenszavazattal. Zibák Istvánné Szociális Bizottság elnöke A bizottság az előterjesztés szerinti határozat és rendeletek elfogadását javasolja 2 igen és 1 tartózkodással. A bizottság részéről is fontos az a tény, hogy a könyvtár ne kerüljön le a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. Mestyán Valéria címzetes főjegyző A TIOP pályázat kapcsán egyeztetett az ESZA Kht-val, és akadálya nincs az átszervezésnek. A döntést követően szerződésmódosítást kell kezdeményezni. Osvald Bálint képviselő kérdésére elmondja, hogy a jövőt illetően a munkáltatói jog gyakorlása a képviselő-testületé és a polgármesteré. Javasolja az előterjesztés szerinti határozat, valamint két rendelet elfogadását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 171/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a következő megszüntető okiratot adja ki: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint az Áht rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 14. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki: MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1. A költségvetési szerv megnevezése: MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2. Székhelye: 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

5 5 3. A megszüntető szerv neve, székhelye: Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8649 Balatonberény Kossuth tér Megszüntetés oka: A közfeladat ellátása, a helyi önkormányzatnál gazdaságosabban és hatékonyabban teljesíthető. 5. Megszüntetés hatályba lépésének időpontja: december 31. A megszüntetés módja: Jogutód nélkül, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (1) bekezdése szerint 6. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A megszűnő költségvetési szerv feladatait Balatonberény Község Önkormányzata szakfeladatrendjében, a szakmai önállóság biztosítása mellett látja el. A megszűnő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján biztosítja. 7. Rendelkezés a vagyoni jogok tekintetében: A közfeladat ellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyon Balatonberény Község Önkormányzatának tulajdonába kerül. 8. Rendelkezés a kötelezettségekről: A megszűnő intézmény kötelezettségeit a jogutód teljes körűen vállalja. 9. Kötelezettség vállalás időtartama, mértéke: A költségvetési szerv elfogadott költségvetésének időarányosan felhasználható keret összegének terhére december 31-ig vállalhat kötelezettségeket. 10. A költségvetési szerv alkalmazottainak továbbfoglalkoztatása: Balatonberény Község Önkormányzata január 1. napjától a közalkalmazottakra vonatkozó törvény szerinti feltételekkel foglalkoztatja tovább a munkavállalókat. Határidő: 8 nap törzskönyvi bejegyzés Felelős: A rendeletalkotásnál jelen van: 7 fő képviselő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(VII.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról (A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv melléklete.) A rendeletalkotásnál jelen van: 7 fő képviselő A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 4. Berény Tour Kft bérleti szerződése Előadó: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Ifi Béla PTKI bizottság elnöke A bizottság a bérleti szerződés 3 évre történő megkötését és nettó Ft / év bérleti díj inflációval emelten történő megállapítását javasolja.

6 6 Horváth Zoltán képviselő Hozzászólásában elmondja, hogy a vállalkozónak igaza van abban, hogy megváltozott a gazdasági helyzet, bevétel kiesése van a központi szabályok miatt. Valóban segítette az önkormányzati rendezvények reklámozását irodájában. Elfogadja a bizottság javaslatát a bérleti díj tekintetében, hogy a következetesség elvét fogalmazza meg, de a méltánylást érdemlő körülményt is vegyék figyelembe. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a képviselő-testület következetes legyen a bérleti díjak tekintetében, hiszen a következő kérelem esetében semmilyen erkölcsi alapja nem lenne más döntés hozatalára. A bérleti díj éves szinten havi Ft-ot jelent, ez nem tekinthető magas bérleti díjnak egy Balaton-parti irodahelyiségért. Természeten a maga és a község nevében is megköszöni a vállalkozás tevékenységét, mellyel a turisztikai élet terén végez, végzett. A Turisztikai Egyesület részéről kell biztosítani e tevékenységet. A médiában is megjelent több esetben a TDM szervezetek és az önkormányzati idegenforgalmi adóval kapcsolatos elképzelések sora. A rövidesen elfogadásra kerülő turisztikai törvény e témakörben biztosan hoz új szemléletet és feladatot az önkormányzat számára. Az tény, hogy egy Balaton-parti, vagy üdülőterülettel rendelkező településnek elemi érdeke, hogy az üdülőterülete gondozott, élhető legyen, hiszen bevételeik fontos forrását jelentik. Véleménye szerint hosszútávon az lehet a megoldás, ha az önkormányzatok összefognak és közösen alkalmaznak turisztikai szakembert, aki előkészíti a települések turisztikai koncepcióját. A turisztikai törvény fontos eleme kellene legyen, az alulról építkezés hangsúlyozása, hiszen a helyiek tudják, ismerik az igényeket és lehetőségeket. Javasolja, hogy a PTKI bizottság javaslatát figyelembe hozza meg döntését a képviselőtestület. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 172/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberényi Strandfürdő épületében lévő 24 m2-es irodahelyiséget 3 évre december 31. napjáig határozott időre bérbe adja a Berény Tour Kft 8649 Balatonberény Ibolya u. 8/b. szám alatti vállalkozás részére nettó Ft/év bérleti díjjal. A bérleti díj növelése a KSH által elismert infláció mértéke. A képviselő-testült felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, amennyiben a bérlő a feltételeket elfogadja. Határidő december 15. Felelős: 5. DRV Zrt. vagyonátadás Előadó: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) Balatonberény Község Önkormányzatának bruttó Ft értékben Ft értékcsökkenéssel nettó Ft nettó értékű viziközmű vagyona van nyilvántartva. Amennyiben az önkormányzat a közös üzemeltetést vállalja, úgy az es- 80-as években épült rendszer felújításával kapcsolatos kiadásokkal is számolni kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület konkrét döntését halassza el a vagyon térítésmentes

7 7 állami tulajdonba adása tekintetében, és hatalmazza fel további információk beszerzésére. 173/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a viziközmű vagyon üzemeltetése, vagy térítésmentes állami tulajdonba adásáról a döntését elhalasztja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a két lehetőség tekintetében szerezzen be további információkat. Határidő: december 20. Felelős: 6. Naturista strand bérleti szerződése Előadó: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) A szerződés alapvetően tartalmazza az önkormányzat által kért, javasolt felújítási feladatokat. Hangsúlyozza, hogy a bérlővel nagyon jó együttműködést alakítottak ki, jelentős beruházásokat hajtottak végre a kemping területén, amelyek annak minőségi fejlesztését, ezáltal az önkormányzat bevételeinek növelésében jelentős szerepet kapott. A jövőt illetően fontosnak ítéli, hogy a kemping területét bővítsék. A kemping recepciójának átalakítása, belső átalakítást jelent, és természetesen a bérlő számlákkal igazoltan fog elszámolni, maximum két millió Ft értékhatárig. Az elmúlt időszakban az önkormányzatnak 25 millió Ft bevétele származott a bérleti díjból, melyből 10 millió Ft került felhasználásra a felújítási, fejlesztési munkálatokra. A bérlő közel 27 millió Ft-ot fordított az elmúlt 5 évben a kemping fejlesztésére. Ismerteti a bérleti szerződés módosításának főbb pontjait, amelyek a képviselő-testület döntésének megfelelőek, valamint az ügyvédi szakvéleményt. Ennek tükrében kéri, hogy a testület hatalmazza fel a szerződés aláírására. 174/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonberény belterület 660/15 hrsz. alatt felvett strandfürdő, üzletek és kemping megnevezésű, 5,4932 ha alapterületű ingatlan, amely ténylegesen Naturista strand és kemping tekintetében a VÍZPART-TOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenlegi bérlő és a Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4. szám, mint leendő új bérlő között kötendő előterjesztés szerinti bérleti szerződést aláírja. Határidő: december 10. Felelős: 7. Aktuális ügyek A következő önkormányzati időszak fejlesztései érdekében, a 7 éves EU ciklusban meghatározott fejlesztési, támogatási célok ismeretében fontosnak tartja a feladatok számbavételét és rangsorolását.

8 8 A lakossági jelzések, és a korábbi években megfogalmazott fejlesztések alapján a következő feladatok, fejlesztések tervezését, előkészítését javasolja: - strand komplett felújítási tervének elkészítése, mely partvédművek, lídós partszakasz, a kabinsor, a kerítés, az épületek felújítását is jelenti koncepció szinten, milyen strandot szeretnének tervdokumentációra szükség van a pályázatok miatt - legendás tanösvény pályázat újra benyújtása - turisztikai információs iroda megnyitása, közhasznú feladat egyesület és önkormányzat együttműködésével, - múltház felújítása is fontos, már a teljes terület az önkormányzat tulajdona, turisztikai vonzerő, - erdei iskola továbbfejlesztése - Hunyadi park megvalósítása I. ütem most folyik, de a legforgalmasabb rész az OKISZ üdülő előtti rész, tisztességes parkoló kell, térkövezés - utak és járdák építése, felújítása. Még 3 utca aszfaltozása várat magára, ahol még nincs. A Béke utcában fontos lenne a járda megépítése, és több utcában az útfelület felújítása is időszerű. Járdaépítés az orvosi rendelő előtti részen közlekedésbiztonsági szempontból. - hegyi utak állapotának javítása - a községháza épületének szigetelése, felújítása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje - Búbos-közi átkötő út fejlesztése, mert nem lehet rajt közlekedni nagy a kavics - gyalogátkelőhelyek kiépítése, zebrák, táblák kellenek, - térfigyelő kamerák kiépítése, fontos lenne, a hegyi utak tekintetében is - a nudista strand területének bővítése, kerítésépítés - a honvédségi üdülővel kapcsolatos feladatokra felkészülés, amennyiben azt ingyenes megkapja az önkormányzat. - a turisztikai egyesület részéről 6 nagyobb méretű színes képekkel illusztrált három nyelven tájékoztató táblák kihelyezését tervezik, melyhez szintén önkormányzati támogatásra, forrásra számítanak. A felsorolt feladatok elvégzéséhez megfelelő forrást kell teremteni, elsődlegesen a tervek elkészítésére, és a pályázatok előkészítésére, önrész biztosítására. Horváth Zoltán képviselő Alpolgármester Úr által felsorolt feladatok akár több évtizedre is elegendő lenne. A megoldás érdekében javasolja, hogy a Széchényi Programiroda munkatársát hívják meg, aki a következő időszakra vonatkozó várható pályázati lehetőségekről mind az önkormányzat, mint a vállalkozások számára információkat adna. Fontosnak tartja, hogy a helyi vállalkozások is részesei legyenek a pályázati lehetőségek felismerésében, és annak hasznainak kézzel fogható eredményeiben. A kaposvári programiroda vezetőjével is jó és rendszeres kapcsolatot tart fenn. A korábbi évek fejlesztési elképzeléseinek listáját átadta, hogy amennyiben megfelelő pályázati lehetőség van, arról tájékoztassa. A tegnapi nap folyamán is a BM által szervezett KEHOP pályázati lehetőségre felhívó előadáson vett részt. Ezen belül megoldható lenne a hulladékszállításra felfűzve a községháza fűtéskorszerűsítése, amelyben az apríték és nyesedék felhasználható. A vállalkozások számára az alpolgármester is minden esetben megküldte a pályázati lehetőségeket, de sajnos nagy érdeklődés nem volt. Barjákné Martin Judit művelődési házvezető Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a marcali programiroda munkatársával jó kapcsolatot tart fenn. A pályázati lehetőségek ismertetésére véleménye szerint lenne

9 9 érdeklődés, ezért a lakosság, a vállalkozások körében is meghirdetett előadást fog szervezni. Szeretettel meghívja a képviselő-testületet és a lakosságot az művelődési ház, a családsegítők és a közreműködő civil szervezetek nevében a november 30-ai adventi, a december 8-ai mikulás és a december 22-ei falu karácsonya rendezvényekre. Ezen túl felhívja a figyelmet az Én Berényem fotópályázatra, amelyre vonatkozó felhívás a plakátokon, honlapon és a helyi újságban is megtalálhatóak. Jó ötlet tartja, hogy meghívják a településre a programiroda munkatársát. Erre már vannak más településen is jó példák, mint például Balatonmáriafürdőn az IKSZT házban havonta tartanak előadást, tájékoztató a Leader pályázatokról. A célt kell meghatározni és ahhoz kell a forrást a lehetőséget keresni. Fontos körülmény, hogy a település tiszta lappal kezdheti a költségvetési évet, nincs tartozása, sőt szabad pénzeszközei lesznek a fejlesztésekhez. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok bírálata napirend tárgyalására a képviselőtestület zárt ülés elrendeléséről döntsön. 175/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok tárgyalására zárt ülést rendel el. Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 18 perckor bezárja. kmft Horváth László polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés

Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés 2/2014. számú Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 2014. február 25-én 16 órakor kezdődő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Házban (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 238 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 11. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 239 Határozat 96/2012. (XII. 11.) Háziorvosi és házi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 3-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő - Pete Istvánné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2013. február 05-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben