Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviseötestüete a Kőbányai Torna Cub évi támogatásáró szóó 60/2014. (II. 20.) KÖKT határozatta 4 OOO OOO forint összegű támogatást nyújtott a Kőbányai Torna Cub (a továbbiakban: KTC) részére. A támogatás céja a KTC aaptevékenységének és a működésének a támogatása vot. A KTC- Eisenkrammer Károy enökúr-határidőre benyújtotta a évben nyújtott 4 miió forint összegű támogatás eszámoását. Az eszámoás kivonata az eőterjesztés 2. meékete. A részetes eszámoás - a terjedeme miatt- a Pogármesteri Hivata Humánszogátatási Főosztáy Közneveési és Civikapcsoati Osztáyán megtekinthetö. Az eszámoás a támogatási szerzödésben fogataknak megfee. A támogatást a KTC az aábbi kötségnemekre hasznáta fe:. Eemiszer-beszerzés: 33095Ft 2. Szakmai anyag: Ft 3. Tárgyi eszköz: Ft 4. Igénybevett szogátatások: Ft 5. További doogi kiadások Ft Összesen 4 OOO OOO Ft A támogatás eszámoása meett a KTC képekke eátott részetes tájékoztatást is készített az Egyesüet szakmai tevékenységérő. A KTC kerékpározássa és ritmikus sportgimnasztikáva fogakozik. A KTC 2014-ben számos kerékpáros eseményt szervezett a kerüetben. Újdonságkéntjeent meg a KTC programkínáatában a Sportigetben megrendezésre kerüö 3 forduós Kőbányai Bringapark Kupa, meyen megközeítőeg 200 fő amatör és profi versenyző indut. Ezen a versenysorozaton már eindutak néhányan azon gyerekek közü, akik az Eisenkrammer Károy áta heti 3 akaomma, ingyenesen tartott edzésekre járnak. Az Isaszegi Eméktúra évrő évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ápriis 5-én igazi bringás idő várta a 200 főt meghaadó csapatot. A 60 kiométeres eméktúrán csaádok, baráti társaságok, iskoás csoportok és a Kőbányai Önkormányzat tisztségviseői egyaránt eindutak. Ezt a túrát a kőbányai kerékpárosok már évek óta a szezon nyitó rendezvényének tekintik szeptember 19-én "Bringázz Kőbánya" címme az Egyesüet az Önkormányzatta közösen szervezte meg az Autómentes Napot. Az Európai Mobiitási Hét keretében szervezett eseményre 16 kőbányai iskoábó több mint 280 óvodás és diák érkezett kerékpárral Az iskoások részére péntek regge 5 km-es kerékpártúráva indut a program. A KÖSZI eö a Sportigetbe tekertek, aho színes

2 vetékedők, majd az épített akadáypáya várta az érdekődőket. A diákok a KRESZ, a környezetvédemi, az esősegéynyújtó és az ügyességi vetékedők során sok új ismeretet szerezhettek. Az óvodások számára a KÖSZI meetti parkoóban ügyességi- és sorversenyeket, vaamint aszfatrajzversenyt rendeztek a szervezők. Minden résztvevő gyerek ajándékot kapott, a egszerencsésebbek pedig a sorsoáson is nyerhettek. A kerüeti rendezvények ebonyoításában a KTC segítségére votak a Kőkert Kft. dogozói, vaamint a X. Kerüet - Kőbányai "WOLF" Pogárőrség OPSZ Gépjármű Federítő Speciáis Mentők- Pogári V édeern Önkéntes Tűzotó Egyesüet tagjai. A beszámoóban további tájékoztatás ovasható a kerékpáros szakosztáy márciusi isztriai edzőtáboráról A KTC tagjai a saját rendezésű versenyeken kívü számos versenyen képviseték Egyesüetüket 2014-ben, többek között a határon átnyúó Dráva Touron, a piisi Kínok Kínja rendezvényen, a Tour de Tisza-tó és Tour de Veencei-tó versenyen, a dobogókői és kékesi csúcstámadásokon, vaamint a TOP Maraton MTB és Supercross versenyeken. A szakmai beszámoó kitér a ritmikusgimnasztika-szakosztáy tevékenységére és eredményeire is. Ez a szakosztáy 3-23 éves ányok részére kíná sportoási ehetőséget, egyre növekvő étszámban. A szakosztáyban több mint 150 kisány sporto, az ovis korosztáytó a fenőtt versenyzőkig. Edzéseiket heti öt akaomma tartják a Kőbányai Szent Lászó és a Kőbányai Janikovszky Éva Átaános Iskoa tomatermében. A KTC ritmikus gimnasztika csapatai az Együttes Kéziszer Országos Bajnokságon sikeresen szerepetek. Az összetartás eősegítése érdekében minden évben megszervezik a Karácsonyi Gáát, aho az összes versenyző és a tanfoyamokat átogató kisány feép a szüők eőtt. A nagysikerű gáa heyszíne - a magas nézőszámra vaó tekintette, az eőző évhez hasonóan - a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ színházterme vot. Összegzésként megáapítható, hogy a KTC évben is kiváó eredményeket ért e, ietve rendkívü népszerű sporteseményeket szervezett, amive jeentősen hozzájárut Kőbánya hímevének öregbítéséhez, vaamint a kerékpározás népszerűsítéséhez. A szakmai beszámoó az eőterjesztés 3. meékete. Enök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amey hozzájárut a KTC zavartaan működéséhez. A támogatás eszámoásáró szóó döntés a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/20. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 2. meéket 2. pont 2.1. apontja aapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, február " 1 L " ~ Radványi Gábor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága.../2015. (II. 17.) határozata a Kőbányai Torna Cub évi támogatásának eszámoásáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Kőbányai Torna Cubnak a évi 4 miió forint támogatásró szóó eszámoását efogadja. 3

4 t--f p () q{) t.. h'.. ':.. 1.>/r. :/._ me)ite.~ 0':1- K,~ c.x:s~-'>'z~v-e.:::r I. sz. meéket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) a K/15784/3/2014/11. szám ú szerződés keretében biztosított "Egyesüet Működési" támogatás fehasznáásáró Kedvezményezett neve ~Kőbánya1 TornaCub ~----. ~----- ~~ ~ Jeeneszámoás ----~ ~ ~ - --~ á.,.ának Prommer Anett össze OJ Szerződés összege neve, OOO OOO ~-- -~-- ~ _ E:ISZáno~ogatáSJ.~!20141IIJ!.LJ.iapest Fővá;os X. kerüet Kőbá~y~i(fnkormányzat2o_i_4~~~i kötsé~e~sé;ői_~~~~~2014. (II.20) öm kormán~~ Szerzódéshez meéketként csatot KÖLTSÉGTERV fö sorai.. e.,.., E ~~ -""' o ~ Ri ~.. <J A bizonyatot kiáító (Száító) neve (ehet rövidíteni) Termék Iszoigáitatás megnevezése Száma sorszáma Tejesítés dátuma Kifizetést igazoó bozanytat száma Kitizetés dátuma Száma összege (Ft) A számán szerepi ó összegbö a támogatás tertére eszámot összeg Támogató töti ki!... _Jámogató töti ki! Eszámoást eenőrizte:!dá tu;;; aáírás: kötségterv Eözö T egyes fö részet~k ~ TámogatásraJ Etérés soraiban igényet eszámoasá e!számot - össze e %-a an efogadott összesen g 1 támogatás összeg 1 szeméyi juttatások ::.~~; ;:~::~~: 1 j 1 O o, ~ O hozzaj andast ado 1. ITesco G. Á. Zr!. éemiszer /0838/ IP/02/ , Éemiszer beszerzés t. nyomtanány irodaszer, beszerz~, Könyv, foyóirat, egyéb információhordozó beszerzés , O ö 100,0% ~ o ~ D hajtó és kenóanyag Oi o 1. oda, összesen: 3?

5 A számán.. szerepó kötségterv Eózó Szerzódéshez E.. meéketként csatot.,. E A bizonyatot összegbó a egyes tó részetek Támogatásra :t~ Tennék Támogató Etérés kiáító (Száító) Kifizetést igazoó Száma támogatás soraiban eszámoásáb eszámo!- KOL TSEGTERV fö Iszoigáitatás Száma sorszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma töti ki! összege %.a E~ neve (ehet bozonyat száma összege (Ft) terhére igényet an efogadott összesen sorai "'., megnevezése rövidíteni) eszámot támogatás összeg u összeg o 6. 1-DEAL Sport érem, serfeg NQ9SB FT ,0% 7. Káta Jaka K. Bt. sportruházat YK2EA PI ooc 166 OOO 8. Tó-Sp_ort Kft. kerékpár HC4SA FT DEAL Sport érem, sereq NQ9SB T Anda Present Kft. hátizsák AP FT Graffic-Com Bt. kordon szafaq BI2SA T Vasó Kft. reámtába tartó vaz BI2SA PI DEAL ~J>Ort érem NQ9SB FT szakmai anyag 17. Saifing W. Kft. nyakpánt FT DEAL Sport ser1eg NQ9SB T OBI H. R. Kft. tereő szaag /3017/ PI Vé Kft. sport1eszereés CP3EA PI C 22. Graffic-Com Bt. ra tszám BI2SA T ' 24. Zergesport Kft. puzusmérö,mágnes PI Vé Kft. fémsíp CP3EA PI C 30. Fea-N és E Kft. prizma YK2EB E PI OBI H. R. Kft. szerszám /3025/ PI o 32. OBI H. R. Kft. akat, szerszám A /0243/ PI C kisértékű tárgyi eszköz 33. Léna Virág Kft. koszorú JM9EA PI C ,0% egyéb készet rt rr r. 2. Másoó Futár Kft. másoás MF PI E o 3. Top Service Kft. béyegző PI Vita Sport It. Kft. nadrág FT ,0% 5. Angiko Kft.!póó, nyomtatás DQ3SA O FT g Green 0. S. Kft. sport1áska, matrica GS PI Rea Print S. Kft. ma inó R FT GAT Trave Ag. száás EURI Vueta Kft. rendezvényszervezés YK2SA FT ( 31115C igénybevett 36. Kőbányai Önk. sj)orttiget béreti díj_ v FT szogátatások 37. Baaton Team E. időmérés XX2SA T Kőbányai Önk. sportiget béreti díj v FT ooc 100 OOO 39. Kőbányai Önk. sportiget béreti dí' v FT OOO 100 OOO 40. K. A.Teherfuv. termőföd száítás XX2SA PI Hun. Amb. Kft. mentö At.A12014/ T Skicc Rekám Bt. rekc3.mfestés WH1 SA P/ C Hun. Amb. Kft. mentő ALAI T ( InfoCom IT O. Kft. URH rádió béret SZA FT C ú 2. oda, összesen: 3 L.!<~.!!!_~-~~~ ~0~9~ P/0913~ o o i

6 "' A számán Szerzödéshez e.. szerepi ó kötségterv Eózö Száítás-raktározás, kötségei "' o w.. t'ii" ""! o további doogi kiadások (kiküdetés, reprezentáció, adók, díjak) 46. Tó-sport Kft. nevezési díj HC4SA P/11/ ooc 45 OOO o 47. SBR S. E. Kft. nevezési dij UK 1 SA PI OOO 48. Kőbányai Sp. Sz. tagdíj WH1SA P/02/ ! OOO 100,0% 49. Naav Sport Egy. nevezési díj AA7S-E FT < 15 OQ( 50. Heqyi Bringa Kft. nevezési d íj VL1 SA P/01/ < ' 51. Saaóta~áni H. E. nevezési díj NQ9EB < P/11/ ()( 52. MKSZ taadíi / T Tó-soort Kft. nevezési díj CP3SA ( P/09/ ( 54. Baaton T. Egy. nevezési díj TDP-1/46/ P11/ C c o ó ;1:;'1J'Wt#;J#I$#J ~ o meéketként csatot..., E összegbő a egyes tó részetek Támogatásra A bizonyatot Támogató Etérés N..,., N Termék kiáitó (Száitó) Kifizetést igazoó Száma támogatás soraiban eszámoásáb eszámot- KÖLTSÉGTERV fö -""' Iszoigáitatás Száma sorszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma töti ki! összege %-a o ~ neve (ehet bozonyat száma összege (Ft) terhére igényet an efogadott összesen sorai ~g megnevezése eszámot támogatás összeg... rövidíteni) összeg Sarok igény s:zerint heszúrhatók, de ügyeini ke az utosó 2 oszopban és az utosó, összesen sorban evő képetek hivatkozásainak hefyességére. A kitötött tábázato(ka)t a szerződesben megjeöt e- mait címre ís meg ke kü/deni!!! Összesen o 4 OOO ooo or 4000 ooo o 4óoo ooo '::-!- Afa-visszaigényés esetén a "Száma összege" oszopban az Áfa néküi (nettó) összeget ke szerepetetm. Auírott kedvezményezett kijeentem, hogy a támogatásként eszámot fenti összeg a támogatási szerzödésben fogataknak megfeeőett kerüt fehasznáásra. Kijeentem, hogy a csatot bizonyatok másoatai az eredetive mindenben megegyeznek Igazojuk, hogy a jegyzékben fogatak oátum:jo;(g.oa j,i. ] ~. ':J;;H:: :!WI i ~ :' :" :" rr ; (cégszerű) ááirás :\dószárn: í i o:wono?- í. r; 'i oda, összesen: 3

7 <' I,i; ;:b.:ojc;i:::iú,ör~e:_r! r. ZA.'X'! Kőbányai Torna Cub Sportegyesü~t ii;i tó ::':c té ~1 S-'1&. "1 {f/.2j':r.(ic évi önkormányzati támogatás eszáfnoása 1 Szakmai beszámoó K/15784/3/2014/11. i.s:--4 Gyüekező a KÖSZI eőtt a Kőbányai Autómentes Napon A KTC gyermek RG csapata a Vueta Kupán

8 O < TC (öbányai Torna Cub Kőbányai Önkormányzat Budapest Szent Lászó tér 29. Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda Tárgy: Páyázati szakmai beszámoó K/15784/3/ Leveemhez csatova küdöm a Kőbányai Önkormányzat áta a Kőbányai Torna Cub Sportegyesüetnek nyújtott évi működési és aaptevékenységi támogatás pénzügyi eszámoását. A támogatás összege: Ft. A támogatás a K/15748/3/ számú Önkormányzati Rendeet aapján ett foyósítva a Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet részére. A KTC SE 2014-ben több eseményt is szervezett a kerüetben, ameyekrő számook be: az aábbiakban Egyesüeti éet a kerékpár szakosztáyná A internetes odaon a KTC kerékpáros szakosztáya foyamatosan tájékozatja a kőbányaiakat és minden érdekődő kerékpárost a kerütben zajó bringás éetrő, eseményekrő. A KTC tagjai nagyon ekesen számos versenyen képviseték idén Kőbányát, p. a nagysikerű négy szakaszbó áó határon átnyúó DrávaTouron, a piisi Kínok Kínján, a Tour de Tisza-tó és a Tour de Veencei-tó versenyeken, a Tour de Ringen, a Dobogókői és a Kékesi Csúcstámadásokon, a TOP Maraton MTB és a Supercross Cyco-Cross sorozatokon és nem utosó sorban a saját szervezésű versenyeke n. A KTC kerékpáros szakosztáyának étszáma nagy örömünkre foyamatosan bővü és sikerüt megszerettetni a bicikizést néhány kisgyermekke is, akik évezette járnak Eisenkrammer Károy, KTC enök, ingyenes MTB edzéseire, meyet heti három akaomma tart a Sportigetben. Idén az egyik őszi edzésen az A TV forgatott is a csapatró, ami a heyi csatornán adásba is kerüt.

9 Kőbányai Tonui Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: 061/ oda negyedév-. Kőbányai BringaPark 3 forduás kupasorozat év eején eső akaomma kerüt megrendezésre a háromforduós Kőbányai BringaPark Kupa a Sportigetben, aho amatőr és profi Cyco-Cross és MTB versenyzők indutak. E versenysorozaton köze 200 fő mérte őssze tudását és erejét, köztük nem csak fenőttek, hanem gyerekek is. Az erre a céra kiaakított útvona ejtőkke, emekedőkke, kanyarokka, épcsőkke és akadáyokka vot tűzdeve. Az időnként csípős hideg sem vot probéma, hiszen ennek a műfajnak ez a sajátossága. A szervezésben és az esemény zavartaan ebonyoításában segítségünkre votak a KTC csapat tagjai, a Kőkert Kft. ietve a Kőbányai Wof pogárőrség.

10 _,I<Tf ~(öbányai 1 orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda március KTC isztriai kerékpáros edzőtábora Idén márciusban második akaomma kerüt megrendezésre a KTC horvátországi szezonnyitó kerékpáros edzötábora. A 9 fő hatékonyan fejeszthette áóképességét az isztriai dombos tájakon egy héten keresztü és vot, aki kiométert is etekert ez idő aatt. Az edzőtáborban újonnan résztvevők közü néhányan csatakoztak a KTC kerékpáros csapatához és késöbb a júniusi DrávaTour négynapos versenyen már a csapat szfneiben indutak ápriis 5. - Isaszegi eméktúra Az isaszegi csata évforduóján rekord számú kerékpáros gyűt össze Köbányán, hogy Isaszegre tekerve együtt emékezzenek meg a es forradaom és szabadságharc tavaszi hadjáratának sorsdöntő ütközetéről A Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) eőtt gyüekező több mint 200 bringást igazi tavaszi időjárás, keemes hőmérséket és napsütés várta. A 9 órás induás eőtt Kőbánya apogármestere, Radványi Gábor köszöntötte a bringásokat, akik úgy döntöttek, hogy az isaszegi kerékpáros eméktúrához csatakozva kezdik meg az idei túrázós szezont. A résztvevők összetétee igen vátozatos képet mutatott: csaádok, iskoás gyerekek, profi versenyzők, ekes amatőrök és sokat tapasztat veteránok vágtak neki együtt a 60 km-es távnak. A KTC bicikis tagjai kerékpárra nyitották és zárták a rendkívüi nagyságú mezőnyt, a túra fevezető biztosítását pedig a BRFK X. Kerüeti Rendőrfökapitányságnak, a Kőbányai Wof Pogárörségnek, a Kőbányai Afa Pogárörségnek, vaamint a Kökert Kft-nek köszönhetjük.

11 .;'< T 5 \...,/<öbányai ~orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda szeptember 19.- Bringázz Kőbányai (Kőbányai Autómentes Nap) Szeptember 19-én, pénteken, köze 280 óvodás és diák vot távo az iskoátó és az óvodátó, hogy részt vegyenek a Kőbányai Autómentes Napon az Európai Mobiitási hét keretein beü. 16 kőbányai iskoábó votak jeen diákok és mérették meg magukat a Sportigetben rendezett ügyességi és verseny feadatokban. A gyüekező a KÖSZI eőtt vot, aho Kovács Róbert, Kőbánya pogármestere mondott beszédet és végig is tekerte a Sportigetig vezető távot az iskoásokkal A táv 5 km vot, de anná érdekesebb és izgamasabb. Az útvona a Haom és Kápona utcán vezetett az Óhegy-parkhoz, amit kerékpárúton haadva szetek át a ekes tanuók, majd kicsive késöbb megérkeztek a Méy-tóhoz, amit a feső és asó utakon is körbetekertek. A Sportigetben egy kis pihenő után pedig megkezdődtek a programok. Szfnes és gazdag KRESZ, környezetvédemi és ügyességi vetékedökön mérhették össze erejüket és tudásukat a diákok, és haadtak egyik feadatró a másikra. Megismerkedhettek az esősegéynyújtás aapjaiva és heyismereteket is gyűjthettek. A gokart és pumpa páya meett az egyik áomás egy versenypáya vot, aho korosztáyonként több kört tehettek meg a diákok. Pihenésképpen egy ún. dirt bemutatót követhettek figyeemme. Az eredményhirdetéskor a egügyesebbek, ietve az iskoák is ajándékcsomagokat kaptak. Az óvodások ügyességi- és sorversenyeken, aszfatrajzversenyen vetékedhettek. Munkánkat segítette a Kőbányai Önkormányzat, a Rendőrség, a kerüet pogárőr szervezetei, a Kökert Kft. és a KTC tagjai.

12 O < TC <öbanyai 1 orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: 061/ oda Ritmikus gimnasztika szakosztáy Kőbányán jeeneg kb. 100 sportoást kedveő kisányoknak és nagyányoknak tartunk ritmikus gimnasztika tanfoyamokat és edzéseket minden korosztáy és kategória számára, az ovisoktó a fenőttekig és a hobbi sportoóktó a versenyzőkig. A X. kerüetben edzéseinket és tanfoyamainkat két heyszínen, a Janikovszky Éva és a Szent Lászó Ataános Iskoákban tartjuk, heti öt akaomma déutánonként. A szakosztáyvezető Ladányi Beatrix, edzőink Pusztai Meinda, Lukács Lia és Pogácsás Magdona. Vaamit Gyergyói Szivia baett tanár is a fekészüők sikerességét segíti. Eredményeink 2014-ben: Vidékbajnokság: Serdüő B egyéni: 1. és 2. hey Junior B egyéni: 2. hey Gyermek 1 B egyéni: 2. hey Fenőtt B egyéni: 2. és 3. hey Serdüő B csapat: 1. hey Gyermek 1 B csapat: 2. hey Gyermek 28 csapat: 2. hey Fenőtt B csapat: 1. hey Berezik Sára Emékverseny Országos Döntő: Haadó fenőtt egyéni: 1. és 3. hey Haadó fenőtt csapat: 1. hey Haadó kisgyermek csapat: 3. hey Gaadó gyermek csapat: 3. hey Országos Bajnokság B kategória: Fenőtt B egyéni és csapat: 4. és 2. hey Gyermek 1 B csapat: 4. hey Gyermek 28 csapat: 4. hey Junior B egyéni és csapat: 4., 5. és 3. hey Serdüő B egyéni és csapat: 2., 3. és 1. hey Országos Bajnokság A kategória: Fenőtt A csapat: 2. hey KTC-Vueta Kupa (egyéni): Gyermek 1 B: két 1. hey Gyermek 1A: 3. hey Gyermek 28: 3. és 4. hey Gyermek 3: 3. hey Serdüő B: két 1., 2. és két 3. hey Serdüő A: 3. hey Junior B: 3. hey Fenőtt B: 1. és 3. hey Fenőtt A: 1., 2. és 3. hey XXI. Heni néni emékverseny (csapat): Gyermek 28: 1. hey Serdüő A és B: két 2. hey Fenőtt A: 1. és 2. hey Szabadidős Mini: 3. hey Középhaadó Mini: 1. hey Középhaadó Gyermek: 1. hey Haadó Kisgyermek: 2. hey Haadó Fenőtt: 2. hey

13 O. <öbányai Torna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: 061/ Fax: oda Sportigeti munkáatok A KTC áta a X. kerüeti Önkormányzattó béret Sportigetben az Önkormányzat engedéyéve az aábbi munkákat végeztük 2014-ben: Az aszfat sportpáya meetti két fa renováásának munkáataiba besegítettünk, az önkormányzat áta kiváasztott szogátatóva egyeztetve koordinátuk a munkáatokat, vaamint javasatot, segítséget nyújtottunk a fa festéséhez (a Sportigethez és Köbányához iö festmények, kerékpáros hírességek). Megépítésre kerüt egy ún. pumpa páya, ami a KTC edzéseinek szerves áomása. Megépítésre kerüt egy ún. dirt páya, ami egy érdekes áomás az itt kerékpárazák számára. Két döntött kanyar és két huám kerüt megépítésre a Sportigetbe járó kerékpárosok és a KTC nagy örömére. A Sportiget KTC áta béret terüetét foyamatosan karbantartjuk, csinosítjuk. A sportteep épüeteinek renováása foyamatban van, a biztonságos üzemetetés megóvása érdekében a teepen riasztórendszer kerüt kiépítésre.

14 < TC O<öb4:-tnyai Torna Ciu Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: 061/ Fax: oda Év végi eseményeink december 14.- Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség év végi díjátadója A KTC és Eisenkrammer Károy MMTBSzSz enök közreműködéséve december közepén Kőbányán a KÖSZI-ben kerüt megrendezésre az MMTBSzSz díjátadó ünnepsége, aho a 2014-es év egkiemekedőbb magyar Mountain bike versenyzőket díjazták egész éves kemény munkájukért és eért sikereikért december Kőbányai BringaPark Kupa 1. forduó Az idén év eején, februárban megrendezésre kerüt Cyco-Cross Kőbányai BringaPark Kupát a 2014/2015-ös szezonban megismétejük, meynek eső forduójára december 20-án kerü sor a Sportigetben. További forduók időpontjai: január 18 és 25. A versenysorozatra ismét néhányszáz induót várunk december 21.- Karácsonyi RG Gáa Az egyesüetben az összetartozást erősítendő minden év decemberében megszervezzük a ritmikus gimnasztika Karácsonyi Gáát, ahominden versenyzőnk, és tanfoyamcs kisányunk feépaszüők és hozzátartozók egnagyobb örömére. A nagyszabású gáaestnek a Körösi Csoma Sándor Kuturáis Központ ad otthont. Budapest, X. kerüet, december 11. Kőbányai Tor11a Cub Sportegyesüet ; 1 ()4 Budapest, Bodza u. 31/a Adószám: '131'!\()

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Veszprém. Vár. Aréna. Állatkert Veszprém. Fesztiválok. Kulturális kalandok

Veszprém. Vár. Aréna. Állatkert Veszprém. Fesztiválok. Kulturális kalandok 2 0 1 1 Veszprém Fesztiváok Áatkert Veszprém Aréna Kuturáis kaandok Vár 2 história Legendák sora engi körü Veszprémet, ameyrő úgy tartják: Géza fejedeem, majd fia, I. István kiráy és feesége, Gizea kedvenc

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

Van az a hely, ahol...

Van az a hely, ahol... Van az a hey, aho... LÉPJEN ÖN IS A FEDÉLZETRE! A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz.

EVKONYVE SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM A SOPRONI ÁLLAMI. LAURINGER ERNO TANOGYI FöTANACSOS, IGAZGATó. (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) 64. sz. Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (V-VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM), 64. sz. EVKONYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 89. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

. L/. számú előterjesztés

. L/. számú előterjesztés . L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a White Sharks Hockey Club 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Részletesebben