Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviseötestüete a Kőbányai Torna Cub évi támogatásáró szóó 60/2014. (II. 20.) KÖKT határozatta 4 OOO OOO forint összegű támogatást nyújtott a Kőbányai Torna Cub (a továbbiakban: KTC) részére. A támogatás céja a KTC aaptevékenységének és a működésének a támogatása vot. A KTC- Eisenkrammer Károy enökúr-határidőre benyújtotta a évben nyújtott 4 miió forint összegű támogatás eszámoását. Az eszámoás kivonata az eőterjesztés 2. meékete. A részetes eszámoás - a terjedeme miatt- a Pogármesteri Hivata Humánszogátatási Főosztáy Közneveési és Civikapcsoati Osztáyán megtekinthetö. Az eszámoás a támogatási szerzödésben fogataknak megfee. A támogatást a KTC az aábbi kötségnemekre hasznáta fe:. Eemiszer-beszerzés: 33095Ft 2. Szakmai anyag: Ft 3. Tárgyi eszköz: Ft 4. Igénybevett szogátatások: Ft 5. További doogi kiadások Ft Összesen 4 OOO OOO Ft A támogatás eszámoása meett a KTC képekke eátott részetes tájékoztatást is készített az Egyesüet szakmai tevékenységérő. A KTC kerékpározássa és ritmikus sportgimnasztikáva fogakozik. A KTC 2014-ben számos kerékpáros eseményt szervezett a kerüetben. Újdonságkéntjeent meg a KTC programkínáatában a Sportigetben megrendezésre kerüö 3 forduós Kőbányai Bringapark Kupa, meyen megközeítőeg 200 fő amatör és profi versenyző indut. Ezen a versenysorozaton már eindutak néhányan azon gyerekek közü, akik az Eisenkrammer Károy áta heti 3 akaomma, ingyenesen tartott edzésekre járnak. Az Isaszegi Eméktúra évrő évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ápriis 5-én igazi bringás idő várta a 200 főt meghaadó csapatot. A 60 kiométeres eméktúrán csaádok, baráti társaságok, iskoás csoportok és a Kőbányai Önkormányzat tisztségviseői egyaránt eindutak. Ezt a túrát a kőbányai kerékpárosok már évek óta a szezon nyitó rendezvényének tekintik szeptember 19-én "Bringázz Kőbánya" címme az Egyesüet az Önkormányzatta közösen szervezte meg az Autómentes Napot. Az Európai Mobiitási Hét keretében szervezett eseményre 16 kőbányai iskoábó több mint 280 óvodás és diák érkezett kerékpárral Az iskoások részére péntek regge 5 km-es kerékpártúráva indut a program. A KÖSZI eö a Sportigetbe tekertek, aho színes

2 vetékedők, majd az épített akadáypáya várta az érdekődőket. A diákok a KRESZ, a környezetvédemi, az esősegéynyújtó és az ügyességi vetékedők során sok új ismeretet szerezhettek. Az óvodások számára a KÖSZI meetti parkoóban ügyességi- és sorversenyeket, vaamint aszfatrajzversenyt rendeztek a szervezők. Minden résztvevő gyerek ajándékot kapott, a egszerencsésebbek pedig a sorsoáson is nyerhettek. A kerüeti rendezvények ebonyoításában a KTC segítségére votak a Kőkert Kft. dogozói, vaamint a X. Kerüet - Kőbányai "WOLF" Pogárőrség OPSZ Gépjármű Federítő Speciáis Mentők- Pogári V édeern Önkéntes Tűzotó Egyesüet tagjai. A beszámoóban további tájékoztatás ovasható a kerékpáros szakosztáy márciusi isztriai edzőtáboráról A KTC tagjai a saját rendezésű versenyeken kívü számos versenyen képviseték Egyesüetüket 2014-ben, többek között a határon átnyúó Dráva Touron, a piisi Kínok Kínja rendezvényen, a Tour de Tisza-tó és Tour de Veencei-tó versenyen, a dobogókői és kékesi csúcstámadásokon, vaamint a TOP Maraton MTB és Supercross versenyeken. A szakmai beszámoó kitér a ritmikusgimnasztika-szakosztáy tevékenységére és eredményeire is. Ez a szakosztáy 3-23 éves ányok részére kíná sportoási ehetőséget, egyre növekvő étszámban. A szakosztáyban több mint 150 kisány sporto, az ovis korosztáytó a fenőtt versenyzőkig. Edzéseiket heti öt akaomma tartják a Kőbányai Szent Lászó és a Kőbányai Janikovszky Éva Átaános Iskoa tomatermében. A KTC ritmikus gimnasztika csapatai az Együttes Kéziszer Országos Bajnokságon sikeresen szerepetek. Az összetartás eősegítése érdekében minden évben megszervezik a Karácsonyi Gáát, aho az összes versenyző és a tanfoyamokat átogató kisány feép a szüők eőtt. A nagysikerű gáa heyszíne - a magas nézőszámra vaó tekintette, az eőző évhez hasonóan - a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kuturáis Központ színházterme vot. Összegzésként megáapítható, hogy a KTC évben is kiváó eredményeket ért e, ietve rendkívü népszerű sporteseményeket szervezett, amive jeentősen hozzájárut Kőbánya hímevének öregbítéséhez, vaamint a kerékpározás népszerűsítéséhez. A szakmai beszámoó az eőterjesztés 3. meékete. Enök úr köszönetét fejezi ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásért, amey hozzájárut a KTC zavartaan működéséhez. A támogatás eszámoásáró szóó döntés a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/20. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 2. meéket 2. pont 2.1. apontja aapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, február " 1 L " ~ Radványi Gábor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága.../2015. (II. 17.) határozata a Kőbányai Torna Cub évi támogatásának eszámoásáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Kőbányai Torna Cubnak a évi 4 miió forint támogatásró szóó eszámoását efogadja. 3

4 t--f p () q{) t.. h'.. ':.. 1.>/r. :/._ me)ite.~ 0':1- K,~ c.x:s~-'>'z~v-e.:::r I. sz. meéket SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) a K/15784/3/2014/11. szám ú szerződés keretében biztosított "Egyesüet Működési" támogatás fehasznáásáró Kedvezményezett neve ~Kőbánya1 TornaCub ~----. ~----- ~~ ~ Jeeneszámoás ----~ ~ ~ - --~ á.,.ának Prommer Anett össze OJ Szerződés összege neve, OOO OOO ~-- -~-- ~ _ E:ISZáno~ogatáSJ.~!20141IIJ!.LJ.iapest Fővá;os X. kerüet Kőbá~y~i(fnkormányzat2o_i_4~~~i kötsé~e~sé;ői_~~~~~2014. (II.20) öm kormán~~ Szerzódéshez meéketként csatot KÖLTSÉGTERV fö sorai.. e.,.., E ~~ -""' o ~ Ri ~.. <J A bizonyatot kiáító (Száító) neve (ehet rövidíteni) Termék Iszoigáitatás megnevezése Száma sorszáma Tejesítés dátuma Kifizetést igazoó bozanytat száma Kitizetés dátuma Száma összege (Ft) A számán szerepi ó összegbö a támogatás tertére eszámot összeg Támogató töti ki!... _Jámogató töti ki! Eszámoást eenőrizte:!dá tu;;; aáírás: kötségterv Eözö T egyes fö részet~k ~ TámogatásraJ Etérés soraiban igényet eszámoasá e!számot - össze e %-a an efogadott összesen g 1 támogatás összeg 1 szeméyi juttatások ::.~~; ;:~::~~: 1 j 1 O o, ~ O hozzaj andast ado 1. ITesco G. Á. Zr!. éemiszer /0838/ IP/02/ , Éemiszer beszerzés t. nyomtanány irodaszer, beszerz~, Könyv, foyóirat, egyéb információhordozó beszerzés , O ö 100,0% ~ o ~ D hajtó és kenóanyag Oi o 1. oda, összesen: 3?

5 A számán.. szerepó kötségterv Eózó Szerzódéshez E.. meéketként csatot.,. E A bizonyatot összegbó a egyes tó részetek Támogatásra :t~ Tennék Támogató Etérés kiáító (Száító) Kifizetést igazoó Száma támogatás soraiban eszámoásáb eszámo!- KOL TSEGTERV fö Iszoigáitatás Száma sorszáma Tejesítés dátuma Kitizetés dátuma töti ki! összege %.a E~ neve (ehet bozonyat száma összege (Ft) terhére igényet an efogadott összesen sorai "'., megnevezése rövidíteni) eszámot támogatás összeg u összeg o 6. 1-DEAL Sport érem, serfeg NQ9SB FT ,0% 7. Káta Jaka K. Bt. sportruházat YK2EA PI ooc 166 OOO 8. Tó-Sp_ort Kft. kerékpár HC4SA FT DEAL Sport érem, sereq NQ9SB T Anda Present Kft. hátizsák AP FT Graffic-Com Bt. kordon szafaq BI2SA T Vasó Kft. reámtába tartó vaz BI2SA PI DEAL ~J>Ort érem NQ9SB FT szakmai anyag 17. Saifing W. Kft. nyakpánt FT DEAL Sport ser1eg NQ9SB T OBI H. R. Kft. tereő szaag /3017/ PI Vé Kft. sport1eszereés CP3EA PI C 22. Graffic-Com Bt. ra tszám BI2SA T ' 24. Zergesport Kft. puzusmérö,mágnes PI Vé Kft. fémsíp CP3EA PI C 30. Fea-N és E Kft. prizma YK2EB E PI OBI H. R. Kft. szerszám /3025/ PI o 32. OBI H. R. Kft. akat, szerszám A /0243/ PI C kisértékű tárgyi eszköz 33. Léna Virág Kft. koszorú JM9EA PI C ,0% egyéb készet rt rr r. 2. Másoó Futár Kft. másoás MF PI E o 3. Top Service Kft. béyegző PI Vita Sport It. Kft. nadrág FT ,0% 5. Angiko Kft.!póó, nyomtatás DQ3SA O FT g Green 0. S. Kft. sport1áska, matrica GS PI Rea Print S. Kft. ma inó R FT GAT Trave Ag. száás EURI Vueta Kft. rendezvényszervezés YK2SA FT ( 31115C igénybevett 36. Kőbányai Önk. sj)orttiget béreti díj_ v FT szogátatások 37. Baaton Team E. időmérés XX2SA T Kőbányai Önk. sportiget béreti díj v FT ooc 100 OOO 39. Kőbányai Önk. sportiget béreti dí' v FT OOO 100 OOO 40. K. A.Teherfuv. termőföd száítás XX2SA PI Hun. Amb. Kft. mentö At.A12014/ T Skicc Rekám Bt. rekc3.mfestés WH1 SA P/ C Hun. Amb. Kft. mentő ALAI T ( InfoCom IT O. Kft. URH rádió béret SZA FT C ú 2. oda, összesen: 3 L.!<~.!!!_~-~~~ ~0~9~ P/0913~ o o i

6 "' A számán Szerzödéshez e.. szerepi ó kötségterv Eózö Száítás-raktározás, kötségei "' o w.. t'ii" ""! o további doogi kiadások (kiküdetés, reprezentáció, adók, díjak) 46. Tó-sport Kft. nevezési díj HC4SA P/11/ ooc 45 OOO o 47. SBR S. E. Kft. nevezési dij UK 1 SA PI OOO 48. Kőbányai Sp. Sz. tagdíj WH1SA P/02/ ! OOO 100,0% 49. Naav Sport Egy. nevezési díj AA7S-E FT < 15 OQ( 50. Heqyi Bringa Kft. nevezési d íj VL1 SA P/01/ < ' 51. Saaóta~áni H. E. nevezési díj NQ9EB < P/11/ ()( 52. MKSZ taadíi / T Tó-soort Kft. nevezési díj CP3SA ( P/09/ ( 54. Baaton T. Egy. nevezési díj TDP-1/46/ P11/ C c o ó ;1:;'1J'Wt#;J#I$#J ~ o meéketként csatot..., E összegbő a egyes tó részetek Támogatásra A bizonyatot Támogató Etérés N..,., N Termék kiáitó (Száitó) Kifizetést igazoó Száma támogatás soraiban eszámoásáb eszámot- KÖLTSÉGTERV fö -""' Iszoigáitatás Száma sorszáma Tejesités dátuma Kitizetés dátuma töti ki! összege %-a o ~ neve (ehet bozonyat száma összege (Ft) terhére igényet an efogadott összesen sorai ~g megnevezése eszámot támogatás összeg... rövidíteni) összeg Sarok igény s:zerint heszúrhatók, de ügyeini ke az utosó 2 oszopban és az utosó, összesen sorban evő képetek hivatkozásainak hefyességére. A kitötött tábázato(ka)t a szerződesben megjeöt e- mait címre ís meg ke kü/deni!!! Összesen o 4 OOO ooo or 4000 ooo o 4óoo ooo '::-!- Afa-visszaigényés esetén a "Száma összege" oszopban az Áfa néküi (nettó) összeget ke szerepetetm. Auírott kedvezményezett kijeentem, hogy a támogatásként eszámot fenti összeg a támogatási szerzödésben fogataknak megfeeőett kerüt fehasznáásra. Kijeentem, hogy a csatot bizonyatok másoatai az eredetive mindenben megegyeznek Igazojuk, hogy a jegyzékben fogatak oátum:jo;(g.oa j,i. ] ~. ':J;;H:: :!WI i ~ :' :" :" rr ; (cégszerű) ááirás :\dószárn: í i o:wono?- í. r; 'i oda, összesen: 3

7 <' I,i; ;:b.:ojc;i:::iú,ör~e:_r! r. ZA.'X'! Kőbányai Torna Cub Sportegyesü~t ii;i tó ::':c té ~1 S-'1&. "1 {f/.2j':r.(ic évi önkormányzati támogatás eszáfnoása 1 Szakmai beszámoó K/15784/3/2014/11. i.s:--4 Gyüekező a KÖSZI eőtt a Kőbányai Autómentes Napon A KTC gyermek RG csapata a Vueta Kupán

8 O < TC (öbányai Torna Cub Kőbányai Önkormányzat Budapest Szent Lászó tér 29. Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda Tárgy: Páyázati szakmai beszámoó K/15784/3/ Leveemhez csatova küdöm a Kőbányai Önkormányzat áta a Kőbányai Torna Cub Sportegyesüetnek nyújtott évi működési és aaptevékenységi támogatás pénzügyi eszámoását. A támogatás összege: Ft. A támogatás a K/15748/3/ számú Önkormányzati Rendeet aapján ett foyósítva a Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet részére. A KTC SE 2014-ben több eseményt is szervezett a kerüetben, ameyekrő számook be: az aábbiakban Egyesüeti éet a kerékpár szakosztáyná A internetes odaon a KTC kerékpáros szakosztáya foyamatosan tájékozatja a kőbányaiakat és minden érdekődő kerékpárost a kerütben zajó bringás éetrő, eseményekrő. A KTC tagjai nagyon ekesen számos versenyen képviseték idén Kőbányát, p. a nagysikerű négy szakaszbó áó határon átnyúó DrávaTouron, a piisi Kínok Kínján, a Tour de Tisza-tó és a Tour de Veencei-tó versenyeken, a Tour de Ringen, a Dobogókői és a Kékesi Csúcstámadásokon, a TOP Maraton MTB és a Supercross Cyco-Cross sorozatokon és nem utosó sorban a saját szervezésű versenyeke n. A KTC kerékpáros szakosztáyának étszáma nagy örömünkre foyamatosan bővü és sikerüt megszerettetni a bicikizést néhány kisgyermekke is, akik évezette járnak Eisenkrammer Károy, KTC enök, ingyenes MTB edzéseire, meyet heti három akaomma tart a Sportigetben. Idén az egyik őszi edzésen az A TV forgatott is a csapatró, ami a heyi csatornán adásba is kerüt.

9 Kőbányai Tonui Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: 061/ oda negyedév-. Kőbányai BringaPark 3 forduás kupasorozat év eején eső akaomma kerüt megrendezésre a háromforduós Kőbányai BringaPark Kupa a Sportigetben, aho amatőr és profi Cyco-Cross és MTB versenyzők indutak. E versenysorozaton köze 200 fő mérte őssze tudását és erejét, köztük nem csak fenőttek, hanem gyerekek is. Az erre a céra kiaakított útvona ejtőkke, emekedőkke, kanyarokka, épcsőkke és akadáyokka vot tűzdeve. Az időnként csípős hideg sem vot probéma, hiszen ennek a műfajnak ez a sajátossága. A szervezésben és az esemény zavartaan ebonyoításában segítségünkre votak a KTC csapat tagjai, a Kőkert Kft. ietve a Kőbányai Wof pogárőrség.

10 _,I<Tf ~(öbányai 1 orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda március KTC isztriai kerékpáros edzőtábora Idén márciusban második akaomma kerüt megrendezésre a KTC horvátországi szezonnyitó kerékpáros edzötábora. A 9 fő hatékonyan fejeszthette áóképességét az isztriai dombos tájakon egy héten keresztü és vot, aki kiométert is etekert ez idő aatt. Az edzőtáborban újonnan résztvevők közü néhányan csatakoztak a KTC kerékpáros csapatához és késöbb a júniusi DrávaTour négynapos versenyen már a csapat szfneiben indutak ápriis 5. - Isaszegi eméktúra Az isaszegi csata évforduóján rekord számú kerékpáros gyűt össze Köbányán, hogy Isaszegre tekerve együtt emékezzenek meg a es forradaom és szabadságharc tavaszi hadjáratának sorsdöntő ütközetéről A Kőbányai Szabadidő Központ (KÖSZI) eőtt gyüekező több mint 200 bringást igazi tavaszi időjárás, keemes hőmérséket és napsütés várta. A 9 órás induás eőtt Kőbánya apogármestere, Radványi Gábor köszöntötte a bringásokat, akik úgy döntöttek, hogy az isaszegi kerékpáros eméktúrához csatakozva kezdik meg az idei túrázós szezont. A résztvevők összetétee igen vátozatos képet mutatott: csaádok, iskoás gyerekek, profi versenyzők, ekes amatőrök és sokat tapasztat veteránok vágtak neki együtt a 60 km-es távnak. A KTC bicikis tagjai kerékpárra nyitották és zárták a rendkívüi nagyságú mezőnyt, a túra fevezető biztosítását pedig a BRFK X. Kerüeti Rendőrfökapitányságnak, a Kőbányai Wof Pogárörségnek, a Kőbányai Afa Pogárörségnek, vaamint a Kökert Kft-nek köszönhetjük.

11 .;'< T 5 \...,/<öbányai ~orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: oda szeptember 19.- Bringázz Kőbányai (Kőbányai Autómentes Nap) Szeptember 19-én, pénteken, köze 280 óvodás és diák vot távo az iskoátó és az óvodátó, hogy részt vegyenek a Kőbányai Autómentes Napon az Európai Mobiitási hét keretein beü. 16 kőbányai iskoábó votak jeen diákok és mérették meg magukat a Sportigetben rendezett ügyességi és verseny feadatokban. A gyüekező a KÖSZI eőtt vot, aho Kovács Róbert, Kőbánya pogármestere mondott beszédet és végig is tekerte a Sportigetig vezető távot az iskoásokkal A táv 5 km vot, de anná érdekesebb és izgamasabb. Az útvona a Haom és Kápona utcán vezetett az Óhegy-parkhoz, amit kerékpárúton haadva szetek át a ekes tanuók, majd kicsive késöbb megérkeztek a Méy-tóhoz, amit a feső és asó utakon is körbetekertek. A Sportigetben egy kis pihenő után pedig megkezdődtek a programok. Szfnes és gazdag KRESZ, környezetvédemi és ügyességi vetékedökön mérhették össze erejüket és tudásukat a diákok, és haadtak egyik feadatró a másikra. Megismerkedhettek az esősegéynyújtás aapjaiva és heyismereteket is gyűjthettek. A gokart és pumpa páya meett az egyik áomás egy versenypáya vot, aho korosztáyonként több kört tehettek meg a diákok. Pihenésképpen egy ún. dirt bemutatót követhettek figyeemme. Az eredményhirdetéskor a egügyesebbek, ietve az iskoák is ajándékcsomagokat kaptak. Az óvodások ügyességi- és sorversenyeken, aszfatrajzversenyen vetékedhettek. Munkánkat segítette a Kőbányai Önkormányzat, a Rendőrség, a kerüet pogárőr szervezetei, a Kökert Kft. és a KTC tagjai.

12 O < TC <öbanyai 1 orna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: Fax: 061/ oda Ritmikus gimnasztika szakosztáy Kőbányán jeeneg kb. 100 sportoást kedveő kisányoknak és nagyányoknak tartunk ritmikus gimnasztika tanfoyamokat és edzéseket minden korosztáy és kategória számára, az ovisoktó a fenőttekig és a hobbi sportoóktó a versenyzőkig. A X. kerüetben edzéseinket és tanfoyamainkat két heyszínen, a Janikovszky Éva és a Szent Lászó Ataános Iskoákban tartjuk, heti öt akaomma déutánonként. A szakosztáyvezető Ladányi Beatrix, edzőink Pusztai Meinda, Lukács Lia és Pogácsás Magdona. Vaamit Gyergyói Szivia baett tanár is a fekészüők sikerességét segíti. Eredményeink 2014-ben: Vidékbajnokság: Serdüő B egyéni: 1. és 2. hey Junior B egyéni: 2. hey Gyermek 1 B egyéni: 2. hey Fenőtt B egyéni: 2. és 3. hey Serdüő B csapat: 1. hey Gyermek 1 B csapat: 2. hey Gyermek 28 csapat: 2. hey Fenőtt B csapat: 1. hey Berezik Sára Emékverseny Országos Döntő: Haadó fenőtt egyéni: 1. és 3. hey Haadó fenőtt csapat: 1. hey Haadó kisgyermek csapat: 3. hey Gaadó gyermek csapat: 3. hey Országos Bajnokság B kategória: Fenőtt B egyéni és csapat: 4. és 2. hey Gyermek 1 B csapat: 4. hey Gyermek 28 csapat: 4. hey Junior B egyéni és csapat: 4., 5. és 3. hey Serdüő B egyéni és csapat: 2., 3. és 1. hey Országos Bajnokság A kategória: Fenőtt A csapat: 2. hey KTC-Vueta Kupa (egyéni): Gyermek 1 B: két 1. hey Gyermek 1A: 3. hey Gyermek 28: 3. és 4. hey Gyermek 3: 3. hey Serdüő B: két 1., 2. és két 3. hey Serdüő A: 3. hey Junior B: 3. hey Fenőtt B: 1. és 3. hey Fenőtt A: 1., 2. és 3. hey XXI. Heni néni emékverseny (csapat): Gyermek 28: 1. hey Serdüő A és B: két 2. hey Fenőtt A: 1. és 2. hey Szabadidős Mini: 3. hey Középhaadó Mini: 1. hey Középhaadó Gyermek: 1. hey Haadó Kisgyermek: 2. hey Haadó Fenőtt: 2. hey

13 O. <öbányai Torna Cub Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: 061/ Fax: oda Sportigeti munkáatok A KTC áta a X. kerüeti Önkormányzattó béret Sportigetben az Önkormányzat engedéyéve az aábbi munkákat végeztük 2014-ben: Az aszfat sportpáya meetti két fa renováásának munkáataiba besegítettünk, az önkormányzat áta kiváasztott szogátatóva egyeztetve koordinátuk a munkáatokat, vaamint javasatot, segítséget nyújtottunk a fa festéséhez (a Sportigethez és Köbányához iö festmények, kerékpáros hírességek). Megépítésre kerüt egy ún. pumpa páya, ami a KTC edzéseinek szerves áomása. Megépítésre kerüt egy ún. dirt páya, ami egy érdekes áomás az itt kerékpárazák számára. Két döntött kanyar és két huám kerüt megépítésre a Sportigetbe járó kerékpárosok és a KTC nagy örömére. A Sportiget KTC áta béret terüetét foyamatosan karbantartjuk, csinosítjuk. A sportteep épüeteinek renováása foyamatban van, a biztonságos üzemetetés megóvása érdekében a teepen riasztórendszer kerüt kiépítésre.

14 < TC O<öb4:-tnyai Torna Ciu Kőbányai Torna Cub Sportegyesüet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a Teefon: 061/ Fax: oda Év végi eseményeink december 14.- Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség év végi díjátadója A KTC és Eisenkrammer Károy MMTBSzSz enök közreműködéséve december közepén Kőbányán a KÖSZI-ben kerüt megrendezésre az MMTBSzSz díjátadó ünnepsége, aho a 2014-es év egkiemekedőbb magyar Mountain bike versenyzőket díjazták egész éves kemény munkájukért és eért sikereikért december Kőbányai BringaPark Kupa 1. forduó Az idén év eején, februárban megrendezésre kerüt Cyco-Cross Kőbányai BringaPark Kupát a 2014/2015-ös szezonban megismétejük, meynek eső forduójára december 20-án kerü sor a Sportigetben. További forduók időpontjai: január 18 és 25. A versenysorozatra ismét néhányszáz induót várunk december 21.- Karácsonyi RG Gáa Az egyesüetben az összetartozást erősítendő minden év decemberében megszervezzük a ritmikus gimnasztika Karácsonyi Gáát, ahominden versenyzőnk, és tanfoyamcs kisányunk feépaszüők és hozzátartozók egnagyobb örömére. A nagyszabású gáaestnek a Körösi Csoma Sándor Kuturáis Központ ad otthont. Budapest, X. kerüet, december 11. Kőbányai Tor11a Cub Sportegyesüet ; 1 ()4 Budapest, Bodza u. 31/a Adószám: '131'!\()

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

1Jt. számú előterjesztés

1Jt. számú előterjesztés 1Jt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának efogadásáró

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '(J[JÍ". szárnú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Trna Cub 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő és a 2012.

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására.

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az AUTÓMENTES NAP TISZTA LEVEGŐ MOZDULJ

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere 'i ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Kőbányai Sprtegyesüetek és Sprtszervezetek Szövetsége 2014. évi támgatásának

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Törekvés Sportegyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszgátatási Bizttság részére a Törekvés Sprtegyesüet 2014. évi támgatásának eszámásáró I. Tartami összefgaó

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 1( 03. szám ú eőterjesztés Bizamas az eőterjesztés 2. meékete! Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbánya számít Rád" szociáis aapú

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere {'' G1. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

I. ÓZD KUPA XCO MAGYAR KUPA 2012. AUGUSZTUS 25-26.

I. ÓZD KUPA XCO MAGYAR KUPA 2012. AUGUSZTUS 25-26. I. ÓZD KUPA XCO MAGYAR KUPA 2012. AUGUSZTUS 25-26. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Szervezők: Az 1999-ben alakult Ózdi Kerékpáros Egyesület 2004. után ismét XCO Magyar Kupa futamot szervez, ám az eddigiektől eltérően

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 2. szám 2014. február Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. KötségVetés Ekészüt az idei kö tség ve - tés. A főbb számokat táb

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben XV. évfoyam 5. szám Bakány Város Önkormányzatának és akosságának közéeti apja Uniós támogatásbó új gyártócsarnok Szakemberek értékeik a kár nagyságát Komoy fagykár a gyümöcsösökben z esődeges femérések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről. Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről. Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről Ó z d, 2016. május 20. Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke Kezdetektől napjainkig A hegyikerékpározás az 1980-as években kezdte el meghódítani

Részletesebben

_L. számú előterjesztés

_L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _L. számú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére az erdei iskoa, nyári tábor, vándortábor 201. évi támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben