Úgy ég a tűz. A tizenöt éves debreceni Motolla Egyesületről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úgy ég a tűz. A tizenöt éves debreceni Motolla Egyesületről"

Átírás

1 Úgy ég a tűz A tizenöt éves debreceni Motolla Egyesületről Az alábbi írás amolyan szubjektív visszatekintés az elmúlt másfél évtizedre, mely egy civil szervezet életében igen jelentős időtáv. Mint az egyesület jelenlegi elnöke, nem is tudok, akarok igazán objektív képet festeni erről az időszakról, hiszen kezdettől benne voltam, vagyok, nem kívülről szemléltem és szemlélem az általunk létrehozott, alakított, éltetett közösséget. A kezdetek A Buka László által életre hívott és vezetett Karácsony Sándor Pedagógiai Körben rendszeresen találkoztak a 90-es évek elejétől azok az érdeklődők tanítók, tanárok, óvónők, népzenészek, szervezők, akik a szerves műveltség debreceni alapozó-ismeretszerző alkalmain, javarészt az egykori KLTE, DOTE szabadegyetemén, vagy éppen Makoldi Sándor tanítóképzős rajzi nevelési műhelyében kezdték el az ismerkedést saját hagyományunkkal. E kör már azzal a kifejezett szándékkal szerveződött, hogy a résztvevők személyes tapasztalatai alapján elinduljon egy célirányos műhelymunka a pedagógiai gyakorlatba közvetlenül átültethető ismeretek, módszerek cseréjével, megbeszélésével: ekkor még döntően a rajzi nevelésre összpontosítva, mivel a kezdetektől ez volt a legerősebb ága a szerves műveltség és pedagógia hazai törekvéseinek. A Karácsony Sándor Kör már akkor sem amolyan pusztán beszélgetős szellemi műhely volt, hiszen a hagyományéltetés gyakorlata nem egy területen innen indult, így a debreceni Regöscsapat működése Buka László irányításával, nem egy kiadvány itt született meg karácsonyi énekek gyűjteménye, regöskönyv, Élő táj 1. kötete stb., de ebben a műhelyben fogant meg a későbbi magyar szellemiségű Waldorf iskola gondolata, itt alakult ki egy azután jó ideig remekül működő gyermekjátszó- és táncház körvonala, Tücsök koma néven. No és itt vetődött fel egy olyan oktatáson kívüli rendszeres művelődési alkalom álomképe, amely a magyar szellemiségű közoktatás hiányát igyekszik pótolni szabadművelődési keretek között és a családok számára teszi elérhetővé-megélhetővé élő szerves hagyományunkat. Az álom valósággá alakításának komoly lendületet adott ben a szerves műveltség értékeinek népszerűsítésére szerveződött országos mozgalom, az Örökség Népfőiskola megszűnése: az alapozás időszaka véget ért, helyben kellett megteremteni a szerves gondolkodás és cselekvés műhelyeit, hogy csöndben érlelődjenek értékeink olyan fokra legbelül, amikor már kellően megerősödve a világ felé is meg lehet mutatni belső kincseinket, amikor már sem idegen szellemi és egyéb csábítások nem tudnak

2 letéríteni bennünket a magyar hagyomány szűk ösvényéről. Két évtized távlatából látszik, hogy bár ez nagyon szigorú program, de a mára ronccsá züllesztett magyar társadalom képe bizonyítja, hogy továbbra sincs más út. A kilencvenes évek közepétől aztán országszerte sorra alakultak az Örökség Népfőiskola szellemiségét továbbvivő közösségek, ugyanebben az időszakban bontogatta hát szárnyait a debreceni csapat is végére vált egyértelművé, hogy valamilyen civil szervezeti formát kell találni a közös álom alakot öltésének, így a kezdetben még alkalmi családos rendezvényeket szervező lelkes kis közösség 99-ben egyesületté alakult. Az alapító atyák és anyák nevét itt meg kell jegyeznünk: Buka László festő-rajztanár, az egyesület első elnöke, Kálmán Cucás Péter, a Szeredás együttes prímása, Nagyné Fürtös Kati óvónő, Jenei Edit népművelő, egyesületi titkár, mindenes Az egyesület névadójáról se feledkezzünk meg: Bárdosi Ildikó népdalénekes leleménye volt a név, s a hozzátartozó, mottónkká lett népdal: Szól a világ, mit hajtok rá, Úgy ég a tűz, ha tesznek rá Csapat születik Ahogyan frissen alapított civil szervezeteknél tapasztalható, hatalmas erőbedobással, lendülettel, mélyen belső indíttatásból születtek meg az első időszak látványos, szép eredményei: néhány ember, főként Buka László alapító-elnök, fáradhatatlanul pörgette a Motolla kerekét. Ma már elég nehéz elhinnünk, de úgyszólván a semmiből teremtődött meg valami. Se pályázat, se Civil Alap, sem bőkezű szponzorok. Csak rengeteg, lélekből fakadó munka, önkéntes alapon. Kezdetben néhány tízezer forint és a hatalmas belső hajtóerő is elég volt a kétheti(!) rendszerességű alkalmak szervezéséhez, míg a számtalan egyeztetésen, beszélgetésen és megvalósított alkalmon keresztül csiszolódva eljutott a Motolla ahhoz a sajátos működési modellhez, amely a szülők, nagyszülők, gyerekek együttes tevékenységén keresztül, élő módon, azaz évköri rend szerint igyekszik megismertetni szerves örökségünkkel a családokat. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, de elmondhatjuk, hogy fogyatékosságai ellenére mintaértékű tevékenység (mai kifejezéssel: jó gyakorlat) született ebben az időszakban, amit Motolla-alkalomnak nevezhetünk. A délután az adott évköri időszakhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal indult, amelyet gyermekjátszó követett, népi játék- és népdaltanulással, mesehallgatással, tánccal, majd az este inkább a felnőtteké volt, egy-egy, az alkalomhoz kívánkozó műsorral, ahol a környék élő hagyományának képviselőit is rendszeresen bemutatjuk, együttléteinket az adventi, nagyböjti időket kivéve táncház

3 zárta, zárja. Fogyatékosságunk is nyilvánvaló, hiszen nem természetes életrendjében, hanem laboratóriumi körülmények között, mintegy szimulálva ismertetjük meg szerves műveltségünkkel a jelenlévőket, közösségünk ebből a szempontból amolyan természetes közösséget pótló, meghosszabbított mai nagycsalád. És nem csak rendszeres családi alkalmai voltak a Motollának, hanem kiállításai, előadásai, egyesületi kirándulásai, felnőtt alkotó- és gyermektáborai, Karácsony előtt pedig menetrend szerint elkezdte s kezdi ma is próbáit a regöscsapat, ez évente mintegy kéttucatnyi eseményt jelentett. Első állandó otthonunkban a Pediben, azaz Pedagógus Művelődési Házban (később Életreform Ház), egy emberléptékű régi debreceni cívisporta falain belül pörgött fel a Motolla arra a fordulatra, ami aztán átlendítette a későbbi nehéz időszakokon, így a vándorlás évein is. Az első évek feszített tempója ma már nehezen érthető, de a hatalmas kezdeti energiát egy hosszú, több évtizedes előkészítő folyamatból nyerte az egyesület; ma már egyre világosabb előttünk, hogy szilárd, hosszú távon is működni akaró közösségek nem takaríthatják meg a

4 belső érlelődés időszakát, a közös értékrendet kialakító szellemi feltöltődés, felkészülés és a szükségszerű tisztázó viták sokszor igen hosszú első szakaszát. Ez ma nem egy népszerű stratégia, hiszen egyre inkább sürgetnek bennünket kívülről és belülről egyaránt, hogy csináljunk minél gyorsabban közösségeket, hiszen rengeteg pályázati lehetőség van. A közösen megélt idő volt talán a leglényegesebb tényező az elmúlt tizenöt évben, és azelőtt is: e nélkül nem jutottunk volna el a kozmikus idő magasabb szintű együttes megélésének lehetőségéhez, amely a szerves műveltség előszobájába való belépés területévé vált számunkra. Minden a regöléssel kezdődött, avagy gyakorlati tanácsok kezdő hagyományőrző-éltető közösségeknek Azt tapasztaltuk, hogy az évköri változások számon tartására épülő világrendbe egy magunkfajta városi értelmiséginek nem olyan könnyű belépni. Aggályunk, miszerint nem hiteles az, aki nem éli e szerves rend elemeit nap mint nap, magunkra nézvést volt a legkínosabb. Adott volt a kérdés: hogyan lehet a legegyszerűbben megélhetővé tenni a szinte teljesen leépült városi közegben élők számára is az évköri változásokat? Vannak a napfordulók, illetve a napéjegyenlőségek, mint a legfontosabb vonatkoztatási pontok. Adva van a három aranyalma, mint három legnagyobb ünnepünk. Mivel indítsunk hát nyilván a Karácsonnyal. A születés csodája legyen szó egyedi, mindennapi vagy egyetemesebb szintjéről e létélménynek talán a legmegfoghatóbb a világ alapjelenségei közül mindannyiunk számára. A Karácsony családi körben zajlik, a világ előkészítése a Fény születésére, meghitt és bensőséges rítus, a Betlehemezés ezért inkább az egymást már jól ismerő közösség tagjainak szól. Azonban a születést bejelentő betlehemezőket szinte azonnal követik hagyományunkban a regösök. A regölés a befagyott világra született parányi energia óvása a kihunyástól a legnagyobb fenyegetés közepén és egyben e pislákoló fény megerősítése, megsokszorozása. Mit is tesz a regös? Csörgős botjával felveri a földet téli álmából, a mennyből lehozva, megindítva a majdani tavaszi újjászületéshez szükséges energia folyamatos és fokozatos áramlását: kinyit egy csapot, forrást fakaszt botjával, ami az évkör későbbi stációin szabályozott módon

5 áramoltatja az élet számára éppen időszerűen szükséges fény- és energiamennyiséget, hol többet, hol kevesebbet. Nem véletlen hát, hogy éppen a regölés lett a legnagyobb közösségszervező erő a későbbi Motollás években is. Buka Laci kezdte ezt is, mint a legelszántabb és e téren a legtájékozottabb közöttünk, s először a Vénkerti Általános Iskola paneliszonyatába vitte be mélységesen ősi szertartásunkat, a regölést, még a Karácsony Sándor Körös időkben. Hatása leírhatatlan volt, ébresztőként hatott eltompult érzékeinkre: az élet kopogtatott a betonpadlón, bebocsátást kért. A debreceni regösök a Motollán belül számszerűen is jócskán gyarapodva önálló férficsapattá váltan gyakorolják ma is hivatásukat, úgy egy tucatnyian, azóta is Buka László irányításával. Túlzás nélkül mondható, hogy a regölés közel kéthetes ideje és az előtte próbákkal eltöltött három hét valóságos szolgálatot jelent számunkra, s ebben kétségkívül hasonlítani kezdtünk, kezdünk a régiek - re. A regölés maga regulázza a csapat tagjait: akinek csak népszokás maradt és nem tudta hittel, alázattal, komolyan művelni, hamar lemorzsolódott. Ide kívánkozik említésre meghatározó regös-élményünk, a 2008 januárjában megtartott első kárpát-medencei regöstalálkozó Zetelakán. Nagy izgalommal készültünk az útra, hiszen egyebek mellett tervbe vettük Kénos útba ejtését is, s arra gondoltunk, a tiszta forrás vár ránk, és jól fel kell kötnünk a gatyát, ha az ottani mezőnyben helyt akarunk állni. Ott aztán nem kis meglepetéssel szembesültünk a tényleges helyzettel, miszerint Fülöp Szabolcs dályai barantás gyerekei képviselték a helyi regösmezőnyt, és voltaképpen igazi, élő hagyománnyal, hurálással, a külső-rekecsiniek örvendeztettek meg bennünket. Nagy tanulság volt ez is, hisz a helyiek végig a tenyerükön hordoztak minket, mint igazi, hagyományőrző magyar regösöket, s regöltünk a zetelakai polgármesternél, a székelyudvarhelyi rádióban, ugyanitt egy blokkház negyedik emeletén vertük a román betont és végül, igazi jutalomjátékként, regölhettünk a kénosi unitárius templom kertjében is. Visszavittük a regölést, s a nem is remélt hatás alapján feltehető, hogy újraéled szülőhelyén is. Talán az sem véletlen, hogy az utóbbi egy-két évben Debrecen környékén szárba szökkenő közösség-csírákban, a helyi Magokban is a regölés válik az egyik meghatározó közösségszervező és összekovácsoló erővé.

6 Kis fénytől nagy fényig Visszatekintve azt látjuk, hogy az út, amelyet megtettünk egyénileg és közösségként az elmúlt évtizedben és még régebb óta, maga is egy sajátos fényliturgia állomásait rajzolja ki számunkra az időben. Adott volt hát az egyik sarkalatos évköri mozzanat, erre aztán szépen felfűztük a továbbiakat: a farsangot, mely a vízöntő időszakában már egyre akadálytalanabbul beáramló, alaktalan energia tobzódása, alakkeresése, nem véletlen ilyen tájban az alakoskodás. Ezután leáll a hatalmas áradat, a feltámadás előtt szükségképpen visszább vétetik a nagy lendületből, hiszen kell az erőgyűjtés a teljes megújuláshoz. A Húsvétot előző nagyböjti időszakban a böjti játékok és leánytáncok mellett évről évre visszatérő ünnepi alkalmunk március 15. Az egyéni és a nemzeti sors összekapcsolódásának megélése, úgy látszik, ebben az időszakban magától értetődő. A Húsvétra való hangolódást természetesen kezdetektől a tojásírás jelentette, az új élet mintázatainak elővarázslását ma is csapatostul gyakorolják a lányok és anyukák. Májusban kirándulással és a környező dombostanyai Árpád-kori templomromhoz való kivonulással hódolunk a bikaság szem- és érzékkápráztató örömeinek. Izgalmas kérdésnek tűnik, hogy igen sokáig sem a nyári napforduló jellegadó szertartása, Szent Iván éjjele, sem a harmadik aranyalma, Pünkösd ünnepe nem tudott igazán szervesülni motollás gyakorlatunkba. A nagyon is hétköznapi okok mellett szokásos pedagógus elfoglaltságok, mint év végi lezárások, érettségiztetés, vagy a nyári szünet kitörése miatti szétszóródás nyilván más is volt ennek hátterében.

7 Hét évig kellett arra várnunk, hogy a kezdetben csak virrasztással, napvárással töltött nyári napfordulós Szent Iván-éj teljes értékű rítusként beépüljön a Motolla életrendjébe. A pünkösdi királyválasztás és királynéjárás meghonosodása még ennél is későbbi keletű. A 2003-as esztendő kiemelkedő jelentőségű volt az egyesület élettörténetében: az egyetemi Csodakút műhely és a Motolla közösen Fénykorona szertartásra szánta el magát azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kicsit magasabbra emeljük közösségünk hőfokát, növeljük belső összetartó erejét. Ennek időpontja éppen az Attila évfordulóra esett és nem véletlenül a helyszíne a középkori Zeleméren (ma: Bodaszőlő) volt, ahol a hagyomány szerint Attila nagykirály nevelkedésének, azaz szellemi érésének első szakasza zajlott. A szertartást pedig június 23-án, Virágos Szent János ünnepének vigíliáján tartottuk. A Fénykorona szertartás talán benső fényfolyamot indíthatott bennünk, hiszen egy évre rá elkészült motollás felkérésre egy teljes Szentiváni rítusjáték Láposi Terka játszószínházas műhelyében: a játékot Csopakon, egy hagyományőrző fesztiválon mutatta be Terkáék nagyszerű népzenészekkel kiegészített csapata. A rítusjátékot ugyan nem tudta igazán értékelni a produkcióra hangolt alkalmi turistaközönség, mégis kitűnően sikerült főpróbája volt a következő évi zeleméri szentiváni szertartásunknak, ekkor már igazi családi, azaz motollás körben. A szertartásjátékban központi helye van a szentiváni hosszú éneknek, a tűz négyszögűre rakálásának, megkerülésének, megszentelésének, a füstölésnek, a szertartásmester tűzvarázslásának és a párok kiéneklésével történő tűzugrásnak. A dramaturgiai csúcspont a tűzkerék legurítása a dombról, ami az energia, az élő fény csapjának elzárását jelzi. Azóta is minden évben újabb elemekkel gazdagodik a szertartás, magunknak is meglepő példát adva a hagyomány-működtetés gyakorlatából.

8 Ahogyan kifeszült a két napfordulati pont közé a hagyományéltetés eleven fényből szőtt hídja, rá egy évre megnyílt Pünkösd kapuja is számunkra, mintegy a fénycsúcs irányából visszafelé értelmezhetővé téve időben az élő tűz, a Szentlélek kiáradásának nehezen megfogható misztériumát. Már nyolcadik éve éljük át közösen az ugyancsak Terkáék által kialakított pünkösdi királyválasztást és királynéjárást, s valami most már kezd nekünk is derengeni a pünkösdi fény- és energiaáradat jelentőségéről. Az évkör így lett kerekké számunkra, Motollások számára.

9 A nyári egyesületi életrendünkben nyilván a táborok játsszák a legfőbb szerepet: 14 éve létezik a Buka Laci vezette felnőtt hortobágyi (góréstanyai) alkotótábor, számos kiállításon megmutatva a tagjainkban sokszor rejtőzködő, szunnyadó alkotóerőt. A nyári gyermektáborunk ugyanitt működött évekig. Itt is fontos az alkotás, de a nemezelés, bútorfestés, faragás, gyöngyözés és sok egyéb tevékenység mellett, a közös játékokon, a csillagnézéseken túl, a Hortobágy élővilága volt a meghatározó, mivel a tábor a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy madár-visszavadító telepen belül található. Ma már, miután saját gyermekeink kinőttek ebből, szünetel a gyerektábor, legalább is egyelőre. Alászállás az évkörben Közhelyesen hangzik, de valóban csak megélve érthető meg az évkör működésrendje. Amíg a két napfordulóra nem tudunk ráhangolódni, addig az élet közvetlen megújulásáért felelős, eleven lüktetésű mozgóünnepek, a tavaszi aranyalmák sem igazán foghatóak, különösen igaz ez a pünkösdre, amely a legkevésbé anyagszerű. Úgy látszik, mi legalábbis azt tapasztaltuk, ha az első félév, azaz a két napforduló közötti időszak rendben van, az évkör második fele úgyszólván magától beáll a kívánatos menetre. Az ősszel köszön be igazán az év leszálló ága, csendesülő energiákkal. Először általában Szent Mihály napja környékén találkozunk, sárkányos, mérlegelős játékokat játszunk a gyerekekkel, de felnőtteknek való Szent Mihályos mese is hangzott már el ilyenkor.

10 Ám az őszi szakasz igazi eseménye a néhány év óta rendszeresen megtartott Dömötör-napi juhászbál, ahol is a Hortobágy környékének élő pásztorhagyományával ismerkedünk, s jó néhány egykori és ma is aktív juhász, gulyás és csikós jön el hozzánk mesélni, énekelni, csendesen múlatni az időt. Itt kell megjegyezni, hogy Rózsa Péternek, aki maga is hűséges motollássá vált az évek során, elévülhetetlen érdemei vannak a pásztorhagyomány ébren tartásában, a pásztorság elismertetésében: kezdeményezésére született meg a Hortobágy örökös pásztora cím, melyet már több, mint egy tucatnyian megkaptak, s amelyet nyilvános szertartás keretében adnak át minden évben a nyár végén megtartott vókonyapusztai biofőzőversenyen és pásztortalálkozón. A pásztorünnepet Erzsébet- és Katalin-napi (kisfarsangi) alkalom, majd adventi Motolla követi, melyen immár nyolc éve fogadjuk a Kárpát-medencei Betlehemes Találkozó csoportjait.

11

12 Az előbbiekből egy egyenletesen jól működő civil szervezet képe rajzolódhatott ki, pedig nyilván voltak, vannak nekünk is jobb, rosszabb időszakaink, vándoroltunk is másfél éven keresztül egyik művelődési házból a másikba, s számtalanszor kerültünk egymással, és önmagunkkal is kemény vitákba, összetűzésekbe. A Motolla szervezete most éppen belső védekező-rendszerét erősíti, mivel a sok kifelé irányuló tevékenység, a kilégzés, szervezeti egészségünk rovására ment: kevesebb nyilvános, szolgáltató jellegű alkalmat, több zártkörű, befelé érlelődést, belégzést szolgáló együttlétet igényel jelenlegi működésünk. Gyöngy Péter

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában 2014. János-nap TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: A húsvéti ünnepkörre Tóth Piroska írása Az első osztály első évre Kovács Klaudiával A gödöllői óvodában töltött évekre Sárközi Zsuzsi

Részletesebben

A Waldorf pedagógia a kéz pedagógiája Ivaskó Ilona, a posztgraduális Waldorf-óvónőképzés pedagógiai vezetője. valóság 871

A Waldorf pedagógia a kéz pedagógiája Ivaskó Ilona, a posztgraduális Waldorf-óvónőképzés pedagógiai vezetője. valóság 871 valóság 871 az alternatív pedagógia, a játékpedagógia. A pszichológiánál, bevezetés a pszichológiába, fejlődéslélektan, differenciált nevelés pszichológiája, pedagógiája. Ezek a szakmai alapozó tárgyak.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter

SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA. Dudás Eszter 2013 Húsvét SOK JÓ EMBER BEMUTATKOZIK A SOLYMÁRI FÉSZEK WALDORF ISKOLA Dudás Eszter Az iskola legyen minden kis és nagy gyereknek, az itt tanító tanároknak, az iskolai dolgozóknak, a szülőknek biztonságot

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Közhírré tétetik

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Közhírré tétetik XVI. évfolyam 2. szám L assan, de annál biztosabban úszunk mind mélyebbre az esztendő létfogyasztó bugyraiba. Az idő, mint villámtól megbokrosodott mén tör egyre csak előre, s a monoton mindennapi robotból

Részletesebben

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével

Tíz éves a Zurgó. Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Tíz éves a Zurgó Beszélgetés Nagy Bercellel, az együttes vezetőjével Néhány napja zajlott le a Csángó Ünnep nevű rendezvény, amelynek keretén belül emlékezett meg a Zurgó együttes fennállásának 10. évfordulójáról.

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Jól szervezett intézményt vett át, amikor 2008-ban a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum igazgatója lett. Elismeréssel, tisztelettel beszél elődje munkájáról,

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p V. évfolyam 2015. március Minden közösségnek van feltáratlan értéke Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén A helyi kulturális értékek között adott elõ

Részletesebben