Szállítási teljesítmények, I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítási teljesítmények, 2004. I. negyedév"

Átírás

1 A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Foglalkoztatottság és munkanélküliség, május 27. Közzététel: május 26. Sorszám: 91. Szállítási teljesítmények, I. negyedév Az I. negyedév a nemzetközi áru- illetve személyszállítási teljesítmények élénkülését hozta. Rendkívül magas volt a nemzetközi vasúti áruszállítás árutonna-kilométer értékének, valamint a légi személyszállítási teljesítményeknek a növekedése. Budapest/Ferihegy repülőtér utasforgalma szintén jelentősen növekedett. Megtört az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik növekedésének lendülete I. negyedévében a szállítási, valamint a szállítást kiegészítő tevékenységeket végző egyéni vállalkozások száma 5, a társas vállalkozásoké 6%-kal csökkent. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 131 ezer Ft volt, 13,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A szállítási ágazatokhoz tartozó vállalkozások 4%-kal több árut szállítottak, mint 2003 I. negyedévében, a szállítási módozatok közül a legmagasabb (16%-os) növekedés a vasútnál ment végbe. Az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 17%-kal nőtt; a vasúti áruszállítás teljesítménye 36%-kal, a közúti 14%-kal bővült. Belföldi viszonylatban a szállított árutömeg 3%-kal csökkent, az árutonna-kilométerben mért teljesítmény 6%-kal nőtt. A nemzetközi áruszállításban a szállított áruk mennyisége 15, az árutonnakilométer-teljesítmény értéke 21%-kal bővült. Elsősorban a tranzitforgalom élénkülésének, továbbá az alacsony bázisnak köszönhetően a vasúti szállítás árutonna-kilométer teljesítménye másfélszeresére nőtt, de jelentős mértékű (20%-os) volt a közúti áruszállítás növekedése is. A közúti fuvarozásban a szállítás árutonna-kilométerben kifejezett értékének 35%-át teljesítő ágazaton kívüli vállalkozásokat is figyelembe véve a szállított áruk tömege 2, az árutonnakilométerben kifejezett teljesítmény 9%-kal bővült. A távolsági személyszállításban a szállított utasok száma 6, az utaskilométer-teljesítmény 1%-kal nőtt. Az utaskilométer-teljesítmény belföldön bázisszint alatt maradt, nemzetközi viszonylatban azonban a légi személyszállítás 25%-os növekedésének köszönhetően 19%-kal emelkedett. Budapest/Ferihegy repülőtérre összesen 21,9 ezer járat érkezett, illetve indult, ez 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest Az összes gépforgalomból a kereskedelmi le- és felszállások száma 20,6 ezer volt, ennek felét nemzeti légitársaságunk bonyolította le. A repülőtér utasforgalma 2004 I. negyedévében 1,1 millió fő volt (ebből 576 ezer MALÉV-utas), 28%-kal több mint a bázisidőszakban I. negyedévében megtört a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik növekedésének két éve tartó lendülete, a forgalomba helyezett 62 ezer autó 1%-os bővülést jelent. A gyártmányok listáján továbbra is az Opel és a Suzuki a legnépszerűbb. Bővebb információ. A Szállítási teljesítmények, II. negyedév című gyorstájékoztató megjelenése: augusztus 25.

2 Módszertani megjegyzések A kiadvány a szárazföldi és a csővezetékes szállítás, a vízi szállítás és a légi szállítás szakágazatba sorolt vállalkozások szállítási teljesítményeit tartalmazza. A csővezetékes szállításnál ezen kívül az ágazaton kívüli tevékenységet (MOL Rt.) is számba vesszük tól az adatgyűjtés a szállítási ágazatokba sorolt vállalkozásokra a közúti áruszállítás kivételével teljes körű. A közúti áruszállítás adatai az áruszállítási szolgáltatást nyújtó, továbbá saját számlás szállítást végző szállítási ágazatba, illetve más ágazatokba tartozó vállalkozások és egyéni vállalkozók 3,5 tonna vagy azt meghaladó teherbírású közúti áruszállító gépjárműveinek teljesítményeit tartalmazzák. A megfigyelés reprezentatív. A minta kiválasztása rétegzett mintavétellel, véletlenszerűen történik. Az adatokat a forgalomban lévő közúti áruszállító gépjárművek számára teljeskörűsítettük. A közúti áruszállítási teljesítmények megfigyelése 2003-tól nem terjed ki a 3,5 tonnánál kisebb teherbírás-kategóriájú gépjárművekre, tekintettel egyrészt az alacsony (10% alatti) teljesítménybeli részesedésükre, másrészt az e területet érintő EU-s jogszabályokra. A tájékoztatóban szereplő közúti adatok visszamenőlegesen is a 3,5 tonna és nagyobb teherbírású gépjárművek teljesítményeit tartalmazzák a közölt időszakokra! A belvízi áruszállítási adatok a magyar és külföldi vízi járműveknek a belvizek magyarországi szakaszán végzett áruszállítási teljesítményeit tartalmazzák. Az Európai Unió előírásainak megfelelőn az adatok nem tartalmazzák a belvizeken folytatott kotrási tevékenységekhez kapcsolódó áruszállítási teljesítményeket. Az árutonnakilométer-teljesítményt az elszállított árutömeg és a belvizek magyarországi szakaszán megtett kilométer szorzata adja. Szállított áruk tömege: a közlekedési eszközökre felrakott, és azok által elszállított áruk tömegének összege tonnában, ami az áru nettó tömege mellett a csomagolóanyagok (göngyöleg) és a szállításhoz felhasznált szállítótartályok, rakodólapok tömegét is tartalmazza. Árutonna-kilométer: az áruszállítási teljesítmény naturális mértékegysége. Egy árutonna-kilométer egy tonna tömegű áru egy kilométer távolságra való elszállítását jelenti. Távolsági személyszállítás: a városok, községek között lebonyolódó személyszállítás, beleértve a nemzetközi forgalmat is. Helyi személyszállítás: a teljes egészében vagy túlnyomórészt egy-egy városon, községen belül lebonyolódó személyszállítás. Szállított utasok száma: a személyszállító járművekre felszállt, illetve azokkal elszállított személyek száma. Utaskilométer: a személyszállítási teljesítmény naturális mértékegysége. Egy utaskilométer egy utas egy kilométerre való elszállítását jelenti. Közútigépjármű-állomány: az országos közútigépjármű-állomány, valamint a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett járművek adatai a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának (korábban BM Adatfeldolgozó Hivatala) számítógépes nyilvántartásából származnak, ahol a magyarországi forgalomba helyezések adatait folyamatosan dolgozzák fel. Mivel az adatok visszamenőlegesen is változhatnak (kb. 12 hónapig), ezen időszak adatait előzetesnek kell tekinteni. Megjegyzések A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli adatok alapján történt. A részadatok összegei kerekítések miatt eltérhetnek az összesen adatoktól. Az évközi adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán negyedévenkénti korrekciók miatt módosulhatnak. Jelmagyarázat + = előzetes adat = a megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő 0 = a mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad.. = az adat nem ismeretes = nem közölhető adat - 2 -

3 1. Összefoglaló adatok Summary data Év, negyedév Year, quarter Áruszállítás* Távolsági személyszállítás Helyi személyszállítás Transport of goods* Interurban passenger transport Urban passenger transport szállított áruk árutonna- szállított utaskilométer, szállított utasok utaskilométer, tömege, kilométer, utasok száma, millió száma, millió 1000 tonna millió 1000 fő 1000 fő quantity of freight tonne- number of passenger number of passenger goods kilometre, passengers kilometre, passengers kilometre, transported, million carried, 1000 million carried, 1000 million 1000 tonnes I II III IV I ,7 102,7 100,0 102,2 99,7 99, ,9 104,3 98,4 101,2 99,6 99, I. 86,4 95,1 97,0 100,5 101,6 102,7 II. 100,7 108,5 97,5 99,4 98,7 97,6 III. 114,1 114,1 98,7 102,8 99,2 99,0 IV. 102,1 99,4 100,4 102,2 98,9 99, I. 103,7 116,5 106,1 101,3 100,3 99,0 * Az adatok a szállítási szakágazatok és a MOL Rt.teljesítményeit tartalmazzák. A közúti áruszállítási teljesítmények megfigyelése 2003-tól nem terjed ki a 3,5 tonnánál kisebb teherbírás-kategóriájú gépjárművekre. Az áruszállítási adatok összehasonlíthatóságát visszamenőlegesen biztosítottuk. Data include only performances of transport divisions and MOL company. As from 2003 the survey on road freight transport performances does not cover the goods road motor vehicles with loading capacity of 3.5 tonnes or less. The data for the previous years are in comparison with the data of

4 2. A szállítási szakágazatokban, valamint a szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés ágazatban regisztrált vállalkozások száma létszám-kategória szerint Number of active enterprises listed to transport classes and supporting and auxiliary transport activities; activies of travel agencies division broken down by employment category Egyéni vál- Number of corporations by number of persons employed Tevékenység lalkozások ebből of which : (TEÁOR-kód) száma társas vál- 1 4 fő 5 19 fő fő 50 fő felett lalkozások összesen Activity Number of corpo- 1 to 4 5 to to and (NACE Rev. 1 code) sole rations, employees employees employees more entre- total employees preneurs Összesen Total dec Dec márc March Ebből Of which: vasúti szállítás (60.10) transport via railways (60.10) egyéb menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás (60.21) other scheduled passenger land transport (60.21) közúti teherszállítás (60.24) freight transport by road (60.24) vízi szállítás (61) water transport (61) légi szállítás (62) air transport (62) szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés (63) supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63) ezen belül within it: Társas vállalkozások száma a foglalkoztatottak száma szerint rakománykezelés, tárolás, raktározás (63.1) cargo handling and storage (63.1) utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés (63.30) activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. (63.30) szállítási ügynöki tevékenység (63.40) activities of other transport agencies (63.40) 2

5 3. A szállítási szakágazatokban és a szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés ágazatban regisztrált társas vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint Number of active corporations listed to transport classes and supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies division broken down by legal form Ebből Of which: Tevékenység Összesen korlátolt részvény- szövetkezet közkereseti betéti tár- (TEÁOR-kód) felelősségű társaság társaság saság társaság Activity Total limited joint stock co- general limited (NACE Rev. 1 code) liability company operative partnership partnership company Összesen Total dec Dec márc March Ebből Of which: vasúti szállítás (60.10) transport via railways (60.10) egyéb menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás (60.21) other scheduled passenger land transport (60.21) közúti teherszállítás (60.24) freight transport by road (60.24) vízi szállítás (61) water transport (61) légi szállítás (62) air transport (62) szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés (63) supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63) ezen belül within it: rakománykezelés, tárolás, raktározás (63.1) cargo handling and storage (63.1) utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés (63.30) activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. (63.30) szállítási ügynöki tevékenység (63.40) activities of other transport agencies (63.40) 3

6 Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Összesen Manual workers Non-manual workers Total Tevékenység 1000 fő előző év azonos 1000 fő előző év azonos 1000 fő előző év azonos (TEÁOR-kód) időszaka = időszaka = időszaka = 100,0 100,0 100,0 Activity 1000 corresponding 1000 corresponding 1000 corresponding (NACE Rev. 1 code) persons period of the persons period of the persons period of the previous previous previous year = year = year = Összesen Total ,9 100,6 50,8 100,8 154,7 100, I. n. év Q I ,5 99,6 51,9 102,1 155,4 100,4 Ebből Of which: vasúti szállítás (60.10) 32,2 97,3 22,2 98,4 54,4 97,7 transport via railways (60.10) egyéb menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás (60.21) 32,7 101,2 8,5 100,9 41,2 101,1 other scheduled passenger land transport (60.21) közúti teherszállítás (60.24) 25,8 105,4 6,4 103,7 32,2 105,0 freight transport by road (60.24) vízi szállítás (61) 0,8 75,7 0,4 67,6 1,1 72,9 water transport (61) légi szállítás (62) 1,5 97,3 2,3 122,0 3,7 111,0 air transport (62) szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés (63) 8,8 88,4 11,4 105,1 20,3 97,1 supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63) ezen belül within it: 4. A szállítási szakágazatokban és a szállítást kiegészítő tevékenység, utazászervezés ágazatban alkalmazásban állók létszáma* Average number of employees in transport classes and supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies division* rakománykezelés, tárolás, raktározás (63.1) 2,1 92,9 1,4 94,7 3,5 93,7 cargo handling and storage (63.1) utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés (63.30) 0,7 84,3 2,4 90,2 3,1 88,8 activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. (63.30) szállítási ügynöki tevékenység ( ,1 98,6 5,2 117,6 8,3 109,6 activities of other transport agencies (63.40) * A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési intézmény, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatai. Data of corporations with more than 5 employees, all budgetary institutions and assigned non-profit institution. 4

7 5. A szállítási szakágazatokban és a szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete* Average monthly gross income of full-time employees in transport classes and supporting and transport activities; activities of travel agencies division* Fizikai foglalkozásúak Szellemi foglalkozásúak Összesen Manual workers Non-manual workers Total Tevékenység 1000 Ft előző év azonos 1000 Ft előző év azonos 1000 Ft előző év azonos (TEÁOR-kód) időszaka = időszaka = időszaka = 100,0 100,0 100,0 Activity HUF corresponding HUF corresponding HUF corresponding (NACE Rev. 1 code) 1000 period of the 1000 period of the 1000 period of the previous previous previous year = year = year = Összesen Total ,8 108,4 168,0 110,9 124,9 109, I. n. év Q I ,6 112,5 174,1 114,2 130,5 113,5 Ebből Of which: vasúti szállítás (60.10) 113,1 112,4 158,4 113,6 131,6 113,1 transport via railways (60.10) egyéb menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás (60.21) 128,2 114,2 182,7 119,9 139,3 115,7 other scheduled passenger land transport (60.21) közúti teherszállítás (60.24) 74,6 110,6 127,1 94,8 84,8 105,0 freight transport by road (60.24) vízi szállítás (61) 85,2 108,4 148,9 115,3 104,6 109,4 water transport (61) légi szállítás (62) 165,4 105,4 330,0 104,8 268,2 108,5 air transport (62) szállítást kiegészítő tevékenység, utazásszervezés (63) 114,5 114,7 191,3 115,3 157,8 117,2 supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63) ezen belül within it: rakománykezelés, tárolás, raktározás (63.1) 93,5 106,3 166,6 109,2 123,4 108,0 cargo handling and storage (63.1) utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés (63.30) 96,5 111,8 133,1 107,8 125,4 108,7 activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c. (63.30) szállítási ügynöki tevékenység (63.40) 112,7 117,8 204,6 110,0 170,0 114,5 activities of other transport agencies (63.40) * A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési intézmény, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatai. Data of corporations with more than 5 employees, all budgetary institutions and assigned non-profit institution. 5

8 6. A szállítási ágazatok áruszállítási teljesítményei Goods transport performances of transport divisions Év, negyedév Year, quarter Ebből Of which: Összesen vasúti közúti* vízi csővezetékes Total rail road* waterway pipeline szállítás transport Szállított áruk tömege, 1000 tonna Quantity of goods transported, 1000 tonnes Belföldi szállítás National transport I II III IV I Nemzetközi szállítás International transport I II III IV I Összesen Total I II III IV I * Lásd a módszertant. See methodology. 6

9 6. A szállítási ágazatok áruszállítási teljesítményei (folytatás) Goods transport performances of transport divisions (continued) Év, negyedév Year, quarter Ebből Of which: Összesen vasúti közúti* vízi csővezetékes Total rail road* waterway pipeline szállítás transport Szállított áruk tömege, 1000 tonna Quantity of goods transported, 1000 tonnes Belföldi szállítás National transport ,1 92,9 101,3 117,1 97, ,1 88,1 102,8 59,1 93, I. 81,8 79,7 81,4 55,9 90,3 II. 96,2 89,3 98,2 57,6 87,8 III. 115,6 99,3 118,8 68,6 99,5 IV. 100,7 85,1 104,4 52,8 98, I. 97,2 99,4 95,6 138,9 106,2 Nemzetközi szállítás International transport ,0 104,7 103,6 93,4 97, ,4 106,5 107,2 80,3 108, I. 97,0 84,9 100,0 76,8 116,5 II. 113,6 116,6 90,4 93,3 115,6 III. 109,6 112,3 115,8 79,9 101,5 IV. 105,7 108,6 115,7 71,9 99, I. 114,8 123,7 131,8 93,8 103,8 Összesen Total ,7 100,5 101,4 103,6 97, ,9 100,4 103,0 70,0 103, I. 86,4 83,2 82,2 71,4 107,9 II. 100,7 108,3 97,9 73,8 104,4 III. 114,1 108,4 118,7 73,4 100,7 IV. 102,1 99,9 104,9 62,0 99, I. 103,7 116,0 97,4 102,9 104,5 * Lásd a módszertant. See methodology. 7

10 6. A szállítási ágazatok áruszállítási teljesítményei (folytatás) Goods transport performances of transport divisions (continued) Év, negyedév Year, quarter Ebből Of which: Összesen vasúti közúti* vízi csővezetékes Total rail road* waterway pipeline szállítás transport Árutonnakilométer-teljesítmény, millió Freight tonne-kilometre, million Belföldi szállítás National transport I II III IV I Nemzetközi szállítás International transport I II III IV I Összesen Total I II III IV I * Lásd a módszertant. See methodology. 8

11 6. A szállítási ágazatok áruszállítási teljesítményei (folytatás) Goods' transport performances of transport divisions (continued) Év, negyedév Year, quarter Ebből Of which: Összesen vasúti közúti* vízi csővezetékes Total rail road* waterway pipeline szállítás transport Árutonnakilométer-teljesítmény, millió Freight tonne-kilometre, million Belföldi szállítás National transport ,5 90,9 105,6 83,2 107, ,5 89,1 104,6 78,4 95, I. 90,8 82,1 93,6 63,2 90,9 II. 101,2 90,9 105,6 92,9 92,1 III. 110,6 96,6 114,4 75,9 105,6 IV. 96,8 86,8 100,4 75,9 94, I. 106,4 97,0 108,0 72,4 111,3 Nemzetközi szállítás International transport ,8 103,5 104,9 107,1 98, ,4 109,3 103,7 100,3 107, I. 97,3 78,9 96,6 98,3 114,9 II. 112,7 129,6 89,4 119,1 114,4 III. 116,4 111,3 109,9 92,0 173,2 IV. 100,7 110,7 112,8 93,7 78, I. 121,4 149,5 119,6 113,1 106,2 Összesen Total ,7 100,3 105,3 106,2 100, ,3 104,6 104,2 99,7 104, I. 95,1 79,7 95,0 97,6 110,5 II. 108,5 121,1 98,4 118,3 109,3 III. 114,1 108,2 112,3 91,5 152,0 IV. 99,4 104,9 106,2 93,3 80, I. 116,5 136,1 113,5 112,6 107,0 * Lásd a módszertant. See methodology. 9

12 Év, negyedév Year, quarter 7. A közúti áruszállítás teljesítményei* Transport of goods by road* Szállított áruk Árutonna- Átlagos szállítási Futásteljesítmény, Üresen megtett tömege, kilométer, távolság, km 1000 km kilométerek 1000 tonna millió aránya, százalék Quantity of Freight tonne- Average transport Mileage, Rate of empty goods transported, kilometre, distance, km 1000 kms travelled 1000 tonnes million kilometres, % Belföldi szállítás National transport 2002** , , , , I , ,1 2002** 96,9 99,5 102,9 93,7 100, ,3 100,6 102,4 95,2 98, I. 100,8 105,5 104,6 104,9 98,5 Nemzetközi szállítás International transport 2002** , , , , I , ,2 2002** 101,8 106,0 104,1 103,5 81, ,3 115,2 98,2 115,6 102, I. 118,5 113,2 95,5 111,2 83,7 Összesen Total 2002** , , , , I , ,5 2002** 97,0 101,9 105,1 95,6 98, ,8 106,2 107,5 99,5 95, I. 101,6 109,0 107,4 106,7 96,2 * A szállítási és más ágazatokba sorolt vállalatok teljesítményei. Transport performances of the corporations operating in and out of transport divisions. ** Lásd a módszertant. See methodology. 10

13 7. A közúti áruszállítás teljesítményei* (folytatás) Transport of goods by road* (continued) Szállított áruk Árutonna- Átlagos szállítási Futásteljesítmény, Üresen megtett Év, negyedév tömege, kilométer, távolság, km 1000 km kilométerek 1000 tonna millió aránya, százalék Year, quarter Quantity of goods Freight tonne- Average transport Mileage, Rate of empty transported, kilometre, distance, km 1000 kms travelled 1000 tonnes million kilometres, % Szállítási ágazatokba sorolt vállalkozások Enterprises operating in the transport divisions 2002** , , , , I , ,7 Más ágazatokba sorolt vállalkozások Enterprises operating in other divisions 2002** , , , , I , ,5 Társas vállalkozások Corporations 2002** , , , , I , ,2 Egyéni vállalkozók Sole entrepreneurs 2002** , , , , I , ,2 Fuvardíjas szállítás Transport for hire or reward 2002** , , , , I , ,7 Saját számlás szállítás Transport on own account 2002** , , , , I , ,9 * A szállítási és más ágazatokba sorolt vállalatok teljesítményei. Transport performances of the corporations operating in and out of transport divisions. ** Lásd a módszertant. See methodology. 11

14 8. Közúti áruszállítási teljesítmények a jármű teherbírása szerint* Road freight transport by loading capacity of the vehicle* Szállított áruk Árutonna- Átlagos szállítási Futásteljesít- Üresen megtett Megnevezés tömege, kilométer, távolság, km mény, 1000 km kilométerek 1000 tonna millió aránya, százalék Denomination Quantity of goods Freight tonne- Average transport Mileage, Rate of empty transported, kilometre, distance, km 1000 kms travelled 1000 tonnes million kilometres, % A jármű teherbírása Loading capacity of the vehicle ,5 4,99 tonna tonnes , ,9 5 9,99 tonna tonnes , ,7 10 tonna és nagyobb , ,3 at least 10 tonnes Vontatók Road tractors , ,9 Összesen Total , , I. negyedév Q A jármű teherbírása Loading capacity of the vehicle 3,5 4,99 tonna tonnes , ,2 5 9,99 tonna tonnes , ,9 10 tonna és nagyobb , ,4 at least 10 tonnes Vontatók Road tractors , ,1 Összesen Total , ,5 A jármű teherbírása Loading capacity of the vehicle 3,5 4,99 tonna tonnes 90,5 97,3 107,5 93,2 99,0 5 9,99 tonna tonnes 91,3 90,9 99,5 102,0 98,8 10 tonna és nagyobb 104,0 111,1 106,9 110,9 101,5 at least 10 tonnes Vontatók Road tractors 112,9 114,0 101,0 112,4 92,7 Összesen Total 101,6 109,0 107,4 106,7 96,2 * A szállítási és más ágazatokba sorolt vállalatok teljesítményei. Transport performances of the corporations operating in and out of transport divisions. ** Lásd a módszertant. See methodology. 12

15 9. Belvízi áruszállítás a hajó nemzetisége szerint, I. negyedév* Inland waterway transport of goods by nationality of the vessel, Q * Nemzetközi forgalom Belföldi International traffic Átmenő Hajó nemzetisége forgalom forgalom Összesen Nationality of the vessel National Berakások Kirakások Transit Total traffic Loadings Unloadings traffic Szállított áruk tömege, ezer tonna Quantity of goods transported, thousand tonnes Összesen - Total Ebből Of which: magyar Hungarian osztrák Austrian német German román Romanian ukrán Ukrainian szlovák Slovak szerb és montenegrói Serbian and Montenegrin bolgár Bulgarian horvát Croatian 3 3 holland Dutch belga Belgian Összesen - Total Ebből Of which: magyar Hungarian osztrák Austrian német German román Romanian ukrán Ukrainian szlovák Slovak szerb és montenegrói Serbian and Montenegrin bolgár Bulgarian horvát Croatian holland Dutch belga Belgian * Lásd a módszertant. * See methodology. Árutonna-kilométer, ezer Freight tonne-kilometres, thousand

16 10. Távolsági személyszállítási teljesítmények Interurban passenger transport performances Év, negyedév Year, quarter Összesen Vasúti Közúti Vízi Légi Rail Road Waterway Air Total szállítás transport Szállított utasok száma, 1000 fő Number of passengers carried, 1000 Belföldi szállítás National transport I II III IV I Nemzetközi szállítás International transport I II III IV I Összesen Total I II III IV I

17 10. Távolsági személyszállítási teljesítmények (folytatás) Interurban passenger transport performances (continued) Év, negyedév Year, quarter Összesen Vasúti Közúti Vízi Légi Rail Road Waterway Air Total szállítás transport Szállított utasok száma, 1000 fő Number of passengers carried, 1000 Belföldi szállítás National transport ,1 101,9 99,7 66, ,3 97,2 98,6 94, I. 97,0 98,3 96,7 71,1 II. 97,5 97,1 97,6 95,0.. III. 98,5 96,5 99,2 94,2.. IV. 100,3 96,8 101,3 116, I. 106,1 99,0 107,9 50,0.. Nemzetközi szállítás International transport ,9 95,9 82,6 120,7 97, ,0 95,4 126,7 120,0 118, I. 104,1 98,7 105,8 109,2 II. 103,2 98,7 113,8 108,3 101,5 III. 116,0 94,3 133,6 123,8 125,8 IV. 117,7 91,5 157,8 150,0 133, I. 107,3 89,7 110,1 123,9 Összesen Total ,0 101,8 99,7 66,6 97, ,4 97,1 98,7 95,4 118, I. 97,0 98,3 96,7 71,1 109,2 II. 97,5 97,1 97,7 95,3 101,5 III. 98,7 96,5 99,3 94,7 125,8 IV. 100,4 96,7 101,3 117,1 133, I. 106,1 98,9 107,9 50,0 123,9 15

18 10. Távolsági személyszállítási teljesítmények (folytatás) Interurban passenger transport performances (continued) Év, negyedév Összesen Vasúti Közúti Vízi Légi Rail Road Waterway Air Year, quarter Total szállítás transport Utaskilométer-teljesítmény, millió Passenger kilometre, million Belföldi szállítás National transport I II III IV I Nemzetközi szállítás International transport I II III IV I Összesen Total I II III IV I

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012

Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2012 213/96 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu. évfolyam 96. szám 213. november 19. Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 212 A tartalomból Bevezető 1 1. A szállítás és a közlekedés

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/58. Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 2015. II. negyedév 15/5 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 17. szám 1. február. 15. augusztus. www.ksh.hu Szállítási teljesítmények, közúti közlekedési balesetek, 15. II. A tartalomból Bevezető...1 A szállítási ágazat árbevétel-

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office TÁVKÖZLÉS, INTERNET, 2005 TELECOMMUNICATION, INTERNET, 2005 BUDAPEST, 2006 Központi Statisztikai Hivatal, 2006 Hungarian Central Statistical

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Közlekedési balesetek, 2011 Traffic Accidents 2011

Közlekedési balesetek, 2011 Traffic Accidents 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Közlekedési balesetek, 2011 Traffic Accidents 2011 Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 Hungarian Central Statistical Office,

Részletesebben

Januárban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. január

Januárban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. január Közzététel: 2014. március 18. Következik: 2014. március 21. Keresetek, 2014. január Sorszám: 40.. Januárban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. január

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A közigazgatás informatikai eszközei és információs tevékenysége 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Informatical Devices and Information-Related

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003

VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJA, 1999-2003 Egységes európai módszertannal végrehajtott vállalkozásdemográfiai felmérés BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OKTATÁSI ADATOK (Előzetes adatok) DATA OF EDUCATION (Preliminary data) 2004/2005 BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 HUNGARIAN

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2007. október 30. Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-141-4

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MOZIK ÉS FILMEK ADATAI 2001 2005 DATA OF CINEMAS AND FILMS BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK OF WELFARE STATISTICS CD-melléklettel (with CD-ROM) 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE SZOCIÁLIS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV YEARBOOK

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499 Szociális statisztikai évkönyv, 2008 Yearbook of Welfare Statistics, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 Hungarian Central Statistical Office, 2009 ISSN 1585 8499

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Property News... 51 Office rents reach bottom in some US markets... 52 2/55

Tartalomjegyzék. Property News... 51 Office rents reach bottom in some US markets... 52 2/55 2010 47. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 4 Otthon talált pénz - Lakáskiadás turistáknak... 5 Orco: tarthatók a tervek, további eszközértékesítések jönnek... 6 Elhallgatott társasházi tartozások:

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatásstatisztikai fõosztályának Turizmus- és szállításstatisztikai osztályán

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3.

A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu 2013. július Tartalom Tartalom 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 2. A lakosság belföldi

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Stratégiai dokumentum Társadalmi egyeztetési verzió Tartalom Bevezetés... 5 1. Helyzetelemzés... 9 1.1. Jelenlegi helyzet és előrejelzések bemutatása... 9 1.1.1. A gazdasági

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben