Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben"

Átírás

1 Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben David Purkiss General Manager Water Distribution Systems NSF International Ann Arbor, MI, USA Összefoglaló Az NSF/ANSI 50 szabvány az amerikai nemzeti szabvány az uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben használt keringetrendszer elemeire. Az Egyesült Államok 28 állama írja el a nyilvános létesítményekben a szabványnak megfelel felszerelések használatát. Az NS 50 szabvány szabályozza ezen termékek teljesítményére, higiénikusságára, tartósságára és biztonságosságára vonatkozó alapkövetelményeket. Ez a publikáció áttekinti a szabvány jelenlegi elírásait, azokat az elnyöket, amelyeket a szabvány és a minségbizonylati rendszer jelent a lakosság, a gyártók és a közegészségügyi hatóságok számára, valamint a szabvány további fejlesztésének irányát. BEVEZETÉS Az NSF/ANSI 50 szabvány (NSF 50) célja meghatározni a lakossági és nyilvános uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencék keringetrendszerében általánosan használt felszerelések anyagára, formájára, felépítésére és teljesítményére vonatkozó alapkövetelményeket. A szabvány elször 1977-ben jelent meg, és egyesíti a korábban az alábbi egyedi NSF szabványok által szabályozott termékekre vonatkozó elírásokat. 9. szabvány A diatoma típusú szrk az uszodákban; 10. szabvány Homokszr típusú szrk az uszodákban; 11. szabvány - recessed sülyesztett automata felszíni skimmerek az uszodákban; 17. szabvány Centrifugális pumpák az uszodákban; 19. szabvány Szabályozható kibocsátási sebesség vegyszeradagolók az uszodákban; 27. szabvány - többutas szelepek az uszodákban; 28. szabvány Oszlopos (cartridge-type) szrk az uszodákban; és 47. szabvány Átfolyásos vegyszeradagoló berendezések. Az els bevezetés óta az NSF 50 szabványt átdolgozták, hogy tartalmazza a különböz vízkezel berendezéseket és számos más eszközt is. A szabvány egy dinamikus kiadvány, amelyet az NSF Medencék és Pezsgfürdk Egyesített Bizottsága évente felülvizsgál. A Bizottság tagjai különböz államok szabályozó hatóságai, az ipari szféra képviseli, valamint termékfelhasználók.

2 A SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE Jelenleg az Egyesült Államok 28 államában van olyan szabályozás az uszodákra és/vagy pezsgfürdkre, amely célzottan elírja, hogy a keringetrendszer elemei feleljenek meg az NSF 50 szabványnak, vagy hogy ezt egy független szakért igazolja. Emellett számos megyének és városnak szerte az országban van az NSF 50 szabvány betartását elíró szabályozása uszodákra és pezsgfürdkre. Összességében a hatósági ellenrzés az USÁ-ban jobban érvényesül nyilvános, mint magánuszodák esetében. A hatósági engedélyezés és ellenrzés két szinten jelenik meg: Kialakítás eltt és után. Folymatos éves ellenrzés formájában. A szabályozó hatóságok általában a magán- és nyilvános uszodák kialakítását építési engedélyhez kötik, amely általában elírja az építési terv benyújtását a megfelel hatósághoz. A magán- és nyilvános uszodákat egyaránt ellenrizhetik a megépítést követen, de az éves felülvizsgálat általában nem elírás a magánuszodák esetében. A legtöbb szabályozó hatóság végrehajtja az éves felülvizsgálatot a nyilvános uszodák és pezsgfürdk esetében. De kevés hatóságnak van módja intézményenként évi egy-két ellenrzésnél többre. A hidromasszázs kádakra és egészségügyi intézményekbe tervezett gyógycélú pezsgfürdkre általában külön csatornázási elírások vonatkoznak, amelyet többnyire a kialakítást követen egyszer ellenriznek. A hordozható pezsgfürdkre általában semmilyen elírás nincs. AZ NSF 50 SZABVÁNY HATÁSKÖRE Az NSF 50 hatásköre jelenleg az alábbi anyagokra, elemekre és berendezésekre terjed ki: Anyagok; Csövek és csatlakozások; Szivó illesztések; Szrk; Pumpák; Többutas szelepek; felületi skimmerek; Mechanikus vegyszeradagolók; Átfolyós vegyszeradagolók; Vízkezel berendezések, pl: o Ozonátorok; o UV kezel berendezések, o Elektrolítikus klórozó és brómozó berendezések (in line és sótartályos), és o Réz/ezüst ion fejlesztk.

3 ELÍRÁSOK Anyagok Az NSF 50 szabvány elírja, hogy a felhasznált anyagok korrózióállóak legyenek, és megfeleljenek annak az alapkövetelménynek, hogy a vízben nem bocsátanak ki káros szennyezanyagokat. Azon anyagokra, amelynek vízzel érintkez felülete nagyobb 650 cm 2 -nél, az anyagból a vízbe kioldódó káros szennyezanyagok azonosítására kifejlesztett kioldódási tesztet kell végezni. Az anyagmintákat háromszor 24 órára kiteszik meghatározott összetétel kimosó víz hatásának. A utolsó 24 órás áztatásból származó mosóvízben szennyezanyagok jelenlétét vizsgálják, amelyek koncentrációja nem haladhatja meg az USEPA által ivóvízre meghatározott határértéket. Az elírás alól kivételt jelentenek azok az anyagok, amelyek megfelelnek az US Szövetségi Szabályozás 21 CFR cikkelyének. Ugyancsak elfogadhatóak a7zok az anyagok, amelyek megfelelnek az ivóvízzel érintkez anyagokra vonatkozó amerikai nemzeti szabványnak (NSF/ANSI 61. szabvány: Az ivóvízhálózat elemei Egészségügyi hatások). Az NSF 61 szabvány tartalmaz kioldódási expozíciós módszereket különböz anyagtípusokra és alkotóelemekre, amelyek az NSF 50-ben leírtnál erteljesebbek. Az NSF 61-ben elírt szennyezettségi határértékek az USEPA és Health Canada ivóvízre vonatkozó értékein alapulnak. Az NSF 61 ugyancsak tartalmazza a nem szabályozott anyagokra vonatkozó toxikológiai vizsgálati feltételeket. Az NSF 50 által szabályozott rendszerhez tartozó vegyszerek abban az estben fogadhatóak el, ha megfelelnek az ivóvízkezelésben alkalmazott vegyszerekre vonatkozó amerikai nemzeti szabványnak (NSF/ANSI 60 szabvány: Az ivóvízkezelésre használt vegyszerek Egészségügyi hatások). A keringet rendszer elemei Az NSF 50 meghatározza a keringetrendszer alkotóelemeinek (pumpák, skimmerek, csövek és csatlakozások, szívó illesztések és szelepek) kialakítására, áramlási tulajdonságaira, tartósságára és biztonságosságára vonatkozó elírásokat. A manyag csöveknek és illesztéseknek az NSF/ANSI 14. számú amerikai nemzeti szabványnak kell megfelelni, amely a manyag vízrendszer elemek anyagára, teljesítményére és tartósságára vonatkozó elírásokat tartalmazza. A szívó illesztések biztonságosságával és és alkalmasságával az ASME A M foglalkozik. A centrifugális pumpák esetében a követelmény, hogy ellenálljanak a maximális használati nyomás 150 %-nak megfelel hidrosztatikus nyomásnak. A szrkre, lefolyódugókra, aknaszigetelésekre is vannak kialakítási elírások. A pumpákat használati útmutatóval kell árusítani, amely tartalmazza a pumpa gyártó által meghatározott teljesítménygörbéjét. Az NSF 50 tartalmaz olyan teszt módszert, amellyel a pumpa teljesítménygörbéje igazolható. A többutas szelepeknek a maximális üzemelési nyomás négyszeresének megfelel repedési nyomásnak ellen kell állniuk, és nem szivároghatnak, repedhetnek meg vagy pukkadhatnak ki a

4 maximális üzemelési nyomás másfélszeresének 5 percig tartó hatására. A többutas szelepek azon képességét, hogy a szrési és visszamosási ciklusok alatt a nem használt szelepeket elzárja, differenciált nyomás szivárgás teszttel vizsgálják. A szelepeknél ellenrzik a gyártó által meghatározott nyomásesést, és a lefolyóknál (waste port) a szivárgást. Süllyesztett automata felszíni skimmers eleget kell tenni az NSF 50 által a szrházra, weirs, és szrókosárra elírt méretbeli követelményeknek. A skimmer ház szerkezeti stabilitását 5 perces 85 kpa vákummal ellenrzik. A gát esetében követelmény, hogy a maximális tervezett áramlási sebesség mellett képes legyen automatikusan követni a vízszint változásait. A nyilvános uszodákban mköd skimmereknek rendelkezniük kell egy kiegyenlít vezetékkel, amely megakadályozza a leveg bejutását a beszívó csbe. A kiegyenlítn keresztülszivárgó víz mennyisége normál üzemeltetés mellett nem haladhatja meg a skimmeren átáramló víz 10 %-át. Elektromossággal kapcsolatos elírások Valamennyi elektromos berendezésnek a Nemzeti Elektromos Szabályzat és az abban hivatkozott szabványok követelményeinek kell megfelelni. Szrrendszerek Az NSF 50 patronos (cartridge) szrkre, diatomaföldes szrkre és homokszrkre tartalmaz elírásokat. A fent említett anyagfajtára vonatkozó szabályokat, az NSF 50 szabályozza a szerkezet tartósságát és a szrés hatékonyságát. A szrknek az alábbi szerkezeti követelményeknek kell megfelelniük: A gyárilag meghatározott burst nyomás a maximális üzemelési nyomás négyszerese ellenáll a maximális üzemelési nyomás másfélszeresen meghaladó hidrosztatikus nyomásnak 5 percig ellenáll 20,000 alacsony nyomású (207 kpa) ciklusnak, és ezt követen a maximális üzemelési nyomás kétszeresének 1 percig. A vákuumszrket úgy kell megtervezni, hogy ellenálljanak a tartályban lev víz súlya által kialakított vákuum nyomás másfélszeresének. A vákuumszrk legyenek képesek fenntartani 5 perces, 85 kpa vákuumot szivárgás, repedés vagy összelappadás nélkül. A szrési hatékonyságot elssorban a zavarosság csökkentésének képességével határozzák meg, a szrknek a befolyó 45 +/- 10 NTU zavarosságát 70 %-kal kell csökkentetni. A diatomaföldes szrrendszerek beüzemelésekor az elfolyó zavarossága az áramlás els 60 másodpercében nem lehet nagyobb 10 NTU-nál. A nyomásesés a filter bevezetése és kivezetése között nem lehet nagyobb a gyártó által megadott maximális nyomásesésnél. A gyártó tisztítási folyamatának ellenrzésére is van elírt vizsgálat. Az oszlop-, homok- és diatomaföld szrknek meg kell felelni a filter típus és a felhasználás módja (magán/nyilvános, uszoda/fürd) alapján elírt szrési rátának. NSF 50 elírja a homokszrkben lev szranyag jellegét is. A szabvány jelenleg a szr homoktartalmát, szemcseméretét és homogenitási együtthatóját határozza meg. Az NSF 50 megengedi más töltanyag használatát a szrkben, ha az anyagot a szr adatlapján feltüntetik.

5 Az alternatív töltanyagot tartalmazó szrknek meg kell felelni az NSF 50 valamennyi vonatkozó elírásának. ra tions for filter sand in terms of content, particle size, and uniformity coefficient. Az NSF 50 szabvány esetleges jövbeli követelményei a szrrendszerekre A zeolitra vonatkozó elírásokat jelenleg fogalmazzák meg a szabvány számára. A jövben a zeolitra elírt követelmények között szerepelhet az ammónia és a klóramin csökkentése. Az töltetes szrk méret szerinti osztályozására kidolgozhatnak a jövben lebeganyagok eltávolításán alapuló vizsgálatot. Lebeganyag részecskék alkalmazása cryptosporidium eltávolítás modellezésére ugyancsak megfontolandó. Ferttlenít rendszerek NSF 50 szabvány az uszodák és fürdk ferttlenítésére szolgáló berendezések széles skálájára tartalmaz elírásokat. Ezek között vannak vegyszeradagolók (mechanikus és átfolyó rendszer), elektrolítikus klórozó és brómozó berendezések, ozonizáló és UV rendszerek, és réz/ezüst iongenerátorok. A vegyszeradagolók esetében követelmény, hogy ellenálljanak 5 percig a maximális üzemelési nyomás másfélszeresének deformálódás vagy szivárgás nélkül. A vegyszeradagolókat kémiai ellenállás vizsgálatnak vetik alá, annak igazolására, hogy az anyagok ellenállnak a lebomlásnak. A mechanikus adagolókat eróziós tesztben is vizsgálják, száraz vegyszerek vagy az iszapadagolók esetében diatomaföld szuszpenzió felhasználásával. A mechanikus adagolók 3000 órás élettartam vizsgálatnak vetik alá, a teljesítménynek egyeletesnek kell lennie (az adagolási beállítás 10 %-án belül) a meghatározott teljesítmény 25 és 100 %-a között. Az átfolyós rendszer adagolóknál az élettartamot nem vizsgálják, de a teljesítmény homogenitási követelményeknek meg kell felelniük. A vegyszer típusa, a méret és a kialakítás nagyban befolyásolja a az átfolyós rendszer adagolók teljesítményét. A nem megfelel vegyszer alkalmazása egy átfolyós adagolóban eredményezheti a ferttlenítszer alul- vagy túladagolását, de okozhat komoly veszélyt, tüzet vagy robbanást. Évente számos olyan esetet jelentenek, amikor véletlenül calcium hipokloritot és triklór-izocianursavat kervetek össze átfolyós adagolóban, amely robbanáshoz vezet. Emiatt az átfolyós adagolókat meghatározott vegyszerekre vizsgálják (vegyszer fajtája, konfiguráció). Az NSF 50 elírja, hogy a használati utasítás és a berendezésen lev figyelmeztet feliratok hívják fel a felhasználó figyelmét a gyártó által javasolt vegyszerre. A berendezéseket (UV, ózon, elektrolítikus klorinátorok és brominátorok, iongenerátorok) 3000 órás élettartam tesztnek vetik alá. Az iongenerátoroknak és klórozó/bromozó berendezéseknek mind a teljesítmény egyenletesség, mind a kémiai ellenállóképesség követelményeknek meg kell felelniük. NSF 50 szabvány tartalmaz a berendezések ferttlenítési hatékonyságára vonatkozó vizsgálati eljárást. Az eljárás pillanatnyilag a tesztszervezet csíraszámának 3 nagyságrendnyi csökkenését

6 írja el 30 perc hatásid alatt. Ugyancsak elírja, hogy a berendezés érje el vagy haladja meg a 2 ppm koncentrációban a medencébe adagolt hipoklorit 30 perc alatt elért csíraszám csökkent hatását. A ferttlenítési teszt hátránya, hogy a csíraszámot a medencében méri, így azon módszerek, amelyeknél nincs ferttlenítszer maradék, gyakorlatilag nem felelhetnek meg a tesztnek. Míg a berendezés elfolyója megfelelhet a követelményeknek, a medence oldalához tapadó baktériumok miatt a berendezés nem felel meg a teszten. Mivel jelenleg az NSF 50 valamennyi ferttlenít berendezés mellett elírja a maradék ferttlenítszer alkalmazását, sokan a követelményt túl szigorúnak tartják. Emiatt a jelenleg a szabványt ellenrz bizottság pillanatnyilag felülvizsgálja. Az NSF 50 elírja az UV, ózon és iongenerátor berendezések mellett kémiai ferttlenítszer maradék szintjeinek fenntartását. Az iongenerátorokat 4 ppm klórral vagy 0,8 ppm brómmal együtt lehet használni. UV rendszereket 1 ppm szabad klórral vagy 2 ppm brómmal együtt kell alkalmazni. Az ozonizátor rendszereket ugyancsak ferttlenítszer maradékok mellett kell használni, valamint a tisztított vízben az ózonkoncentráció nem lehet több 0,1 ppm-nél. NSF BIZONYLAT: NSF International vizsgálatokat végezhet és bizonylatot adhat az NSF/ANSI 50 szabvány hatáskörébe tartozó termékekre. A bizonylati eljárás tartalmazza a termék adatainak átvizsgálását, a gyártó létesítmény vizsgálatát, és a termék tesztelését a szabvány elírásainak megfelelen. Az NSF évenkénti véletlenszer ellenrzést tart valamennyi bizonylattal rendelkez termelhelyen, annak biztosítására, hogy a termékeket továbbra is az eredeti bevizsgált termékkel azonos módon állítják el. A bizonylattal rendelkez termékek bármilyen módosítását elzetesen engedélyeztetni kell az NSF-fel. Az NSF bizonylattal rendelkez termékek listája megtalálható a oldalon, amelyet naponta frissítenek. Jelenleg több mint 100 cég több mint 5800 termékének van NSF bizonylata. A BIZONYLAT ELNYEI: NSF 50 szabvány és az NSF bizonylati eljárás a gyártók, a felügyeleti szervek és a közönség számára egyaránt jelent elnyöket. A közegészség és biztonság védelme valamennyi termékszabvány végs célja. Valamennyi termékre vonatkozó alapkövetelmények meghatározása valamennyi érdekelt számára kedvez. Az NSF 50 egységes követelményrendszert biztosít, amelyet az Egyesült Államokban széleskören bevezettek. Ez a helyi felügyelszerveknek megtakarítja azt az idt és energiát, amit a saját egyedi elírások kialakítása jelentene. Pénzt és idt takarít meg a gyártók számára,

7 mivel csak egy követelményrendszernek kell megfelelni, a helyenként változó követelmények széles skálája helyett. A független fél által kiadott termékbizonylatok elnyösek a termék felhasználóinak és felügyeleti szerveknek, mivel így nem kell esetenként megvizsgálni minden terméket. Így mindössze az NSF website-on feltüntetett terméklistára kell hivatkozniuk, hogy a termék szabványnak megfelel minségét igazolják. IRODALOM: NSF/ANSI 50 szabvány: A keringetrendszer elemei és az azzal kapcsolatos anyagok uszodák, fürdk és forróvizes medencék számára 1 NSF/ANSI 61 szabvány: Ivóvízrendszer elemei Egészségügyi vonatkozások 1 NSF/ANSI 60 szabvány: Ivóvíz kezel vegyszerek Egészségügyi vonatkozások 1 NSF/ANSI 14 szabvány: Manyag vízvezetékrendszerek elemei és azzal kapcsolatos anyagok 1 FDA, 21 CFR , Code of Federal Regulations 2 ASME/ANSI A M Suction Fittings for Use in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs and Whirlpool Bathtub Appliances 3 NFPA, 2005 Nemzeti Elektromos Szabályozás (NEC) 4 1 NSF International, 789 North Dixboro Road, Ann Arbor, MI USFDA, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD ASME, 3 Park Avenue, New York, NY National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

Az NSF 50 szabvány: a keringetőrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgőfürdőkben és melegvizes medencékben

Az NSF 50 szabvány: a keringetőrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgőfürdőkben és melegvizes medencékben Az NSF 50 szabvány: a keringetőrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgőfürdőkben és melegvizes medencékben David Purkiss General Manager Water Distribution Systems NSF International

Részletesebben

ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN ÖSSZEFOGLALÁS

ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN ÖSSZEFOGLALÁS ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN (PORTUGÁLIA) Heitor A M 1, Rocha Nogueira JM 2 (1- Vízminségügyi Központ Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge Porto; 2- Környezetegészségügyi Szolgálat

Részletesebben

Speed Queen termékek:

Speed Queen termékek: Speed Queen termékek: SX25 típusú Speed Queen professzionális ipari mosógép: Softmount SX25 jellemzők: A változtatható sebességtartomány és variálható forgásirány miatt mindenféle ruha neműhöz tökéletesen

Részletesebben

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok

INTERKERÁM. 20 éve a szilikátipar szolgálatában. Ólom probléma: kérdések és válaszok INTERKERÁM 20 éve a szilikátipar szolgálatában Ólom probléma: kérdések és válaszok Az ólom jelenti a legfőbb gondot a kerámia készítők és felhasználók számára, mert számos egészség károsodást - pl. reprodukciós

Részletesebben

Norit Filtrix LineGuard

Norit Filtrix LineGuard Norit Filtrix LineGuard BEMUTATÁS A LineGuard egy ultraszűrést alkalmazó vízkezelő rendszer. Az ultraszűrő (UF) alkalmazása nagyon széleskörű ezek egyike az ivóvíz kezelés. Felhasználási területek: Az

Részletesebben

espring. Tiszta víz az egészséges életért

espring. Tiszta víz az egészséges életért espring. Tiszta víz az egészséges életért Az espring Víztisztító Rendszer a víz ízét, illatát és tisztaságát nagy mértékben képes javítani. Mindannyian tudjuk, hogy a víz nélkülözhetetlen az élethez. De

Részletesebben

Megbízható mérés és szabályozás

Megbízható mérés és szabályozás Megbízható mérés és szabályozás Pontosság tervezéssel www.prominent.com Az optimális adagolás garanciája az adagolószivattyú, a szabályzó és az érzékelő tökéletese együttműködése. A ProMinent maximális

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

Légtisztító 2006 06/02/2007 1

Légtisztító 2006 06/02/2007 1 06/02/2007 1 A probléma: 1 EFA: European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association 2 EAACI: European Academy of Allergology and Clinical Immunology Organisation Több, mint 80 millió

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Printed in Germany, PT PM 020 07/08 H MT18 A 01 07/08 H Ózon előállítás és adagolás OZONFILT OZVa ózonberendezések

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep

RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep Alkalmazás RA-DV egyenes változat Az RA-DV nyomásfüggetlen radiátorszelep-családot kétcsöves fűtőrendszerekben, bármely Danfoss RA csatlakozóval

Részletesebben

Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével

Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével Mavridou A 1, Vagiona A 2, Boufa P 3, Vantarakis A 4, Roussia V 3, and Papapetropoulou M 4. 1 Technological

Részletesebben

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Lézernyomtatók 2012. január www.lexmark.com Megjegyzés a kiadáshoz 2012. január A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra,

Részletesebben

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Víz és szennyvíztechnológiai gyakorlatok Fertőtlenítés klórgázzal Vincze lászlóné dr. főiskolai docens A klórozás kémiája Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Szabad aktív klórformák

Részletesebben

Uszodavíz elemzése az eredmények értékelése a német szabályozás alapján

Uszodavíz elemzése az eredmények értékelése a német szabályozás alapján Uszodavíz elemzése az eredmények értékelése a német szabályozás alapján Lothar Erdinger, Frank Kirsch, # Thomas Gabrio és *Klaus P. Kühn Institute for Hygiene, Dep. for Hygiene and Medical Microbiology,

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap TE-Econom Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Pótlás 2001. 01. 24. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1374 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan

Részletesebben

Dreumex védőkrémek. Dreumex Omnicare Védőkrém

Dreumex védőkrémek. Dreumex Omnicare Védőkrém Dreumex Omnicare Védőkrém - védőréteget képez a káros anyagok ellen - megakadályozza a baktériumok bőrön átjutását - könnyebben tisztíthatóvá válik a kéz - növeli az érintés biztonságát - bőrbarát - parfüm

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Super-Cor 1.2 Termék alkalmazhatósága Univerzális mikrohibrid fényrekötő

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag EU biztonsági adatlap Tetric EvoCeram Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Első változat 2004. 09. 03. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1567 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Ajánlati / Kiírási szöveg AKSZ-sz.: 6.42

Ajánlati / Kiírási szöveg AKSZ-sz.: 6.42 1. ábra FERMASTIL 2500 2. ábra FERMASTIL 750 Ikeroszlopos, folyamatos üzem, PLC vezérelt, katalitikus töltet médiaszr berendezés. Pneumatikus mködtetés szelepekkel felszerelt, gyárilag elszerelt kivitel.

Részletesebben

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu Műszaki leírás Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu 1 Szabványok rendelkezések ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia

ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Nasalia Orrüregben alkalmazott (nazális) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.4-1 ORRÜREGBEN ALKALMAZOTT (NAZÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Nasalia 04/2006:0676 Az orrüregben alkalmazott (nazális) szisztémás vagy helyi hatás elérésére

Részletesebben

SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK

SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK INNOVATÍV ALAPANYAG, INNOVATÍV FORMA A mindennapos használat miatt a mosogató minősége minden háztartásban nagyon fontos, ami a helyiség nedvességtartalmát és a munkalapszerű használatot

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005. augusztus Felülvizsgálva: 2007. júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Somat Spezial

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS HUMANCORP rendszerek A ZENEER RO kompakt víztisztító berendezés család egy hálózati vízrõl mûködõ fordított ozmózis alapú rendszer, mely háromféle teljesítményben

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

B I Z T O N S ÁG I AD ATLAP

B I Z T O N S ÁG I AD ATLAP 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 Ytong vékonyágyazatú falazóhabarcs 1.2 Regisztrációs száma:okbi/821/2001 1.3 Az anyagok/készítmények felhasználása: Épületek pórusbeton falazatainak vékonyágyazatú

Részletesebben

Maximális üzemi nyomás 16 bar (232 psi) Automatikus légtelenítés automata elzárószeleppel 12 bar (174 psi)

Maximális üzemi nyomás 16 bar (232 psi) Automatikus légtelenítés automata elzárószeleppel 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Nagy térfogatáramra, alacsony hőmérsékletű fűtő- és hűtőrendszerekhez tervezve: megvédi a legfontosabb alkatrészeket a mágneses és nem mágneses szennyeződésektől és eltávolítja a rendszerben

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Korszerű szűrési eljárás ismertetése: Nyomás alatti perlit töltetű gyorsszűrő

BEMUTATKOZÁS. Korszerű szűrési eljárás ismertetése: Nyomás alatti perlit töltetű gyorsszűrő BEMUTATKOZÁS Korszerű szűrési eljárás ismertetése: Nyomás alatti perlit töltetű gyorsszűrő A Neptune Benson 50 éve épít szűrőberendezéseket az USA és Kanada területén. 14 éve kezdték meg a Defender szűrő

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Cillit Immuno 152 By háztartási vegyszeradagoló

BEÉPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Cillit Immuno 152 By háztartási vegyszeradagoló BEÉPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Cillit Immuno 152 By háztartási vegyszeradagoló 1/2" A változtatások jogát fenntartjuk! 2. oldal, összesen: 5 1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra 6. ábra 7. ábra 8. ábra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV Kettős könyökcsuklós műanyag fröccsöntőgép SUPERMASTER SM50 - SM450 Sorozat MACHINERY CO., LTD. TAIWAN Előszó Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor, Adhesor Fine 1.2 Termék alkalmazhatósága Adhesor: A gyártó adatai: Alábélelő

Részletesebben

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor carbofine 1.2 Termék alkalmazhatósága Alábélelő amalgam és kompozittömésekhez,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint SDS No: 132097 Kiállítva: 1999. szeptember Átdolgozva: 2001. március 2004. augusztus 2005. július Felülvizsgálva: 2007. július 23. 1. A készítmény

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

Tejhűtési rendszerek. A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet.

Tejhűtési rendszerek. A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet. INNOVÁCIÓ Tejhűtési rendszerek A BouMatic tejhűtési rendszerei biztosítják az optimális teljesítményt, a maximális hatékonyságot és a legjobb minőségű tejet. Glacier tejhűtő tartály GlacierChill forrasztott

Részletesebben

F l e x C o m. Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció

F l e x C o m. Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció Kombinációs egység F l e x C o m Maximális rugalmasságot biztosító új koncepció Setting the standard 7,5 tonna össztömeg GVW jármű A hidraulikusan mozgatható válaszfal Nagyon felhasználóbarát Hidraulikus

Részletesebben

A termék neve: Thermo Scientific EpiJET 5-hmC Analysis Kit

A termék neve: Thermo Scientific EpiJET 5-hmC Analysis Kit A termék neve: Thermo Scientific EpiJET 5-hmC Analysis Kit #K1481 Az adalékanyag(ok) neve(i): T4 ß glucosyltransferase 10x EpiBuffer 10x UDP-glucose Epi MspI 5-hmC Control DNA Control primer 1 Control

Részletesebben

Kezelési útmutató. DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz. Magyar

Kezelési útmutató. DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz. Magyar Kezelési útmutató DSD 01 Illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz Magyar Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy ezt az AROMAWOLKE terméket választotta. Az illatanyag-adagoló megvásárlásával Ön egy nagyon

Részletesebben

Szerkezet: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ:

Szerkezet: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ: 8 különbözõ méret és 2 változat (infravörös távirányítóval,alapfelszereltség) Opciók széles skálája elérhetõ: Thermo-kontroll ON/OFF 3-járatú vagy 2-járatú szelepekkel Master/slave rendszer Falraszerelhetõ

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal Présszerszámok Mindig egyforma préserő jellemzi, ami mindig ugyanolyan megbízható, vízzáró illesztést biztosít. Kiváló konstrukció, mely a legjobb minőséget és tartósságot biztosítja - RIDGID élethosszig

Részletesebben

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel A fehér kád egy beton szerkezet, amely nagy hidrosztatikai nyomással szemben is vízhatlan, porszáraz belső felületű mégpedig

Részletesebben

Press Brake Productivity gyors bevezetés

Press Brake Productivity gyors bevezetés Segítség a kezdéshez Press Brake Productivity gyors bevezetés Köszönjük, hogy a Wila által gyártott minőségi terméket vásárolt A Wila immár több mint 80 éve látja el trendformáló szerszámbefogókkal, szerszámokkal

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ. HU beépítési és használati útmutató

HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ. HU beépítési és használati útmutató HARVIA AUTOMATA ADAGOLÓ HU beépítési és használati útmutató HU Tartalom 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1.1 Műszaki adatok... 3 2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ... 4 2.1 Az automatikus adagoló használata... 4 2.2

Részletesebben

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0

Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft

Részletesebben

ANDROS masszázskabin Műszaki leírása

ANDROS masszázskabin Műszaki leírása ANDROS masszázskabin Műszaki leírása Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu Szabványok rendelkezések

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Ceresit STOP Pára Levendula Illat oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 340437 Felülvizsgálat ideje: 19.05.2010 Nyomtatás ideje: 21.05.2010

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE!

VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! VÍZLÁGYÍTÓ ÉS IONCSERÉLŐ BERENDEZÉSEK A JÖVŐ VÍZKEZELÉSE! Minden általunk használt víz esővízből származik, amelyről közismert, hogy eredetileg lágy. Természetes körforgása során a talajrétegekből ásványi

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap Te-Econom Adhesive Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 03. 30. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1459 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Bonding Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 04. 07. hot Előző változat 2002. 11. 21. Nyomtatás dátuma 2005. 04. 07. lapsz. 1493 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

Hidromasszázs kádak Műszaki leírása

Hidromasszázs kádak Műszaki leírása Hidromasszázs kádak Műszaki leírása Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu Tartalom KÁDAK Sarokkádak

Részletesebben

Kristályos betonszigetelés. Vízművek Vízkezelés

Kristályos betonszigetelés. Vízművek Vízkezelés Kristályos betonszigetelés Vízművek Vízkezelés Megfelelni a kihívásoknak A vízkezelési infrastruktúra védelme A vízkezelő üzemek tartályainak és medencéinek szerkezeti sértetlensége teljes mértékben attól

Részletesebben

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása

Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. 1. Termék és gyártó megnevezése, azonosítása Ablonczy Vegyitermék-technikai Kft. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK. rendelet szerint. Kiadás idıpontja: 2011.03.16.

Részletesebben

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Enzo. zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Enzo zuhanykabin zuhanytálca ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Termékleírás Méret kabin: 800 X 1200 X 1850mm Méret tálca: 800 X 1200 X 150mm Krómozott kabinkeret Oldalüvegek: 6 mm biztonsági üveg Ajtó:

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

A termék neve: Thermo Scientific RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use

A termék neve: Thermo Scientific RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use A termék neve: Thermo Scientific RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use #SM1823 Az adalékanyag neve: 2X RNA Loading Dye Printed: 07/18/2011 Revised: 07/14/2011 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/

Részletesebben