Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben"

Átírás

1 Az NSF 50 szabvány: a keringetrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó anyagok uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben David Purkiss General Manager Water Distribution Systems NSF International Ann Arbor, MI, USA Összefoglaló Az NSF/ANSI 50 szabvány az amerikai nemzeti szabvány az uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencékben használt keringetrendszer elemeire. Az Egyesült Államok 28 állama írja el a nyilvános létesítményekben a szabványnak megfelel felszerelések használatát. Az NS 50 szabvány szabályozza ezen termékek teljesítményére, higiénikusságára, tartósságára és biztonságosságára vonatkozó alapkövetelményeket. Ez a publikáció áttekinti a szabvány jelenlegi elírásait, azokat az elnyöket, amelyeket a szabvány és a minségbizonylati rendszer jelent a lakosság, a gyártók és a közegészségügyi hatóságok számára, valamint a szabvány további fejlesztésének irányát. BEVEZETÉS Az NSF/ANSI 50 szabvány (NSF 50) célja meghatározni a lakossági és nyilvános uszodákban, pezsgfürdkben és melegvizes medencék keringetrendszerében általánosan használt felszerelések anyagára, formájára, felépítésére és teljesítményére vonatkozó alapkövetelményeket. A szabvány elször 1977-ben jelent meg, és egyesíti a korábban az alábbi egyedi NSF szabványok által szabályozott termékekre vonatkozó elírásokat. 9. szabvány A diatoma típusú szrk az uszodákban; 10. szabvány Homokszr típusú szrk az uszodákban; 11. szabvány - recessed sülyesztett automata felszíni skimmerek az uszodákban; 17. szabvány Centrifugális pumpák az uszodákban; 19. szabvány Szabályozható kibocsátási sebesség vegyszeradagolók az uszodákban; 27. szabvány - többutas szelepek az uszodákban; 28. szabvány Oszlopos (cartridge-type) szrk az uszodákban; és 47. szabvány Átfolyásos vegyszeradagoló berendezések. Az els bevezetés óta az NSF 50 szabványt átdolgozták, hogy tartalmazza a különböz vízkezel berendezéseket és számos más eszközt is. A szabvány egy dinamikus kiadvány, amelyet az NSF Medencék és Pezsgfürdk Egyesített Bizottsága évente felülvizsgál. A Bizottság tagjai különböz államok szabályozó hatóságai, az ipari szféra képviseli, valamint termékfelhasználók.

2 A SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE Jelenleg az Egyesült Államok 28 államában van olyan szabályozás az uszodákra és/vagy pezsgfürdkre, amely célzottan elírja, hogy a keringetrendszer elemei feleljenek meg az NSF 50 szabványnak, vagy hogy ezt egy független szakért igazolja. Emellett számos megyének és városnak szerte az országban van az NSF 50 szabvány betartását elíró szabályozása uszodákra és pezsgfürdkre. Összességében a hatósági ellenrzés az USÁ-ban jobban érvényesül nyilvános, mint magánuszodák esetében. A hatósági engedélyezés és ellenrzés két szinten jelenik meg: Kialakítás eltt és után. Folymatos éves ellenrzés formájában. A szabályozó hatóságok általában a magán- és nyilvános uszodák kialakítását építési engedélyhez kötik, amely általában elírja az építési terv benyújtását a megfelel hatósághoz. A magán- és nyilvános uszodákat egyaránt ellenrizhetik a megépítést követen, de az éves felülvizsgálat általában nem elírás a magánuszodák esetében. A legtöbb szabályozó hatóság végrehajtja az éves felülvizsgálatot a nyilvános uszodák és pezsgfürdk esetében. De kevés hatóságnak van módja intézményenként évi egy-két ellenrzésnél többre. A hidromasszázs kádakra és egészségügyi intézményekbe tervezett gyógycélú pezsgfürdkre általában külön csatornázási elírások vonatkoznak, amelyet többnyire a kialakítást követen egyszer ellenriznek. A hordozható pezsgfürdkre általában semmilyen elírás nincs. AZ NSF 50 SZABVÁNY HATÁSKÖRE Az NSF 50 hatásköre jelenleg az alábbi anyagokra, elemekre és berendezésekre terjed ki: Anyagok; Csövek és csatlakozások; Szivó illesztések; Szrk; Pumpák; Többutas szelepek; felületi skimmerek; Mechanikus vegyszeradagolók; Átfolyós vegyszeradagolók; Vízkezel berendezések, pl: o Ozonátorok; o UV kezel berendezések, o Elektrolítikus klórozó és brómozó berendezések (in line és sótartályos), és o Réz/ezüst ion fejlesztk.

3 ELÍRÁSOK Anyagok Az NSF 50 szabvány elírja, hogy a felhasznált anyagok korrózióállóak legyenek, és megfeleljenek annak az alapkövetelménynek, hogy a vízben nem bocsátanak ki káros szennyezanyagokat. Azon anyagokra, amelynek vízzel érintkez felülete nagyobb 650 cm 2 -nél, az anyagból a vízbe kioldódó káros szennyezanyagok azonosítására kifejlesztett kioldódási tesztet kell végezni. Az anyagmintákat háromszor 24 órára kiteszik meghatározott összetétel kimosó víz hatásának. A utolsó 24 órás áztatásból származó mosóvízben szennyezanyagok jelenlétét vizsgálják, amelyek koncentrációja nem haladhatja meg az USEPA által ivóvízre meghatározott határértéket. Az elírás alól kivételt jelentenek azok az anyagok, amelyek megfelelnek az US Szövetségi Szabályozás 21 CFR cikkelyének. Ugyancsak elfogadhatóak a7zok az anyagok, amelyek megfelelnek az ivóvízzel érintkez anyagokra vonatkozó amerikai nemzeti szabványnak (NSF/ANSI 61. szabvány: Az ivóvízhálózat elemei Egészségügyi hatások). Az NSF 61 szabvány tartalmaz kioldódási expozíciós módszereket különböz anyagtípusokra és alkotóelemekre, amelyek az NSF 50-ben leírtnál erteljesebbek. Az NSF 61-ben elírt szennyezettségi határértékek az USEPA és Health Canada ivóvízre vonatkozó értékein alapulnak. Az NSF 61 ugyancsak tartalmazza a nem szabályozott anyagokra vonatkozó toxikológiai vizsgálati feltételeket. Az NSF 50 által szabályozott rendszerhez tartozó vegyszerek abban az estben fogadhatóak el, ha megfelelnek az ivóvízkezelésben alkalmazott vegyszerekre vonatkozó amerikai nemzeti szabványnak (NSF/ANSI 60 szabvány: Az ivóvízkezelésre használt vegyszerek Egészségügyi hatások). A keringet rendszer elemei Az NSF 50 meghatározza a keringetrendszer alkotóelemeinek (pumpák, skimmerek, csövek és csatlakozások, szívó illesztések és szelepek) kialakítására, áramlási tulajdonságaira, tartósságára és biztonságosságára vonatkozó elírásokat. A manyag csöveknek és illesztéseknek az NSF/ANSI 14. számú amerikai nemzeti szabványnak kell megfelelni, amely a manyag vízrendszer elemek anyagára, teljesítményére és tartósságára vonatkozó elírásokat tartalmazza. A szívó illesztések biztonságosságával és és alkalmasságával az ASME A M foglalkozik. A centrifugális pumpák esetében a követelmény, hogy ellenálljanak a maximális használati nyomás 150 %-nak megfelel hidrosztatikus nyomásnak. A szrkre, lefolyódugókra, aknaszigetelésekre is vannak kialakítási elírások. A pumpákat használati útmutatóval kell árusítani, amely tartalmazza a pumpa gyártó által meghatározott teljesítménygörbéjét. Az NSF 50 tartalmaz olyan teszt módszert, amellyel a pumpa teljesítménygörbéje igazolható. A többutas szelepeknek a maximális üzemelési nyomás négyszeresének megfelel repedési nyomásnak ellen kell állniuk, és nem szivároghatnak, repedhetnek meg vagy pukkadhatnak ki a

4 maximális üzemelési nyomás másfélszeresének 5 percig tartó hatására. A többutas szelepek azon képességét, hogy a szrési és visszamosási ciklusok alatt a nem használt szelepeket elzárja, differenciált nyomás szivárgás teszttel vizsgálják. A szelepeknél ellenrzik a gyártó által meghatározott nyomásesést, és a lefolyóknál (waste port) a szivárgást. Süllyesztett automata felszíni skimmers eleget kell tenni az NSF 50 által a szrházra, weirs, és szrókosárra elírt méretbeli követelményeknek. A skimmer ház szerkezeti stabilitását 5 perces 85 kpa vákummal ellenrzik. A gát esetében követelmény, hogy a maximális tervezett áramlási sebesség mellett képes legyen automatikusan követni a vízszint változásait. A nyilvános uszodákban mköd skimmereknek rendelkezniük kell egy kiegyenlít vezetékkel, amely megakadályozza a leveg bejutását a beszívó csbe. A kiegyenlítn keresztülszivárgó víz mennyisége normál üzemeltetés mellett nem haladhatja meg a skimmeren átáramló víz 10 %-át. Elektromossággal kapcsolatos elírások Valamennyi elektromos berendezésnek a Nemzeti Elektromos Szabályzat és az abban hivatkozott szabványok követelményeinek kell megfelelni. Szrrendszerek Az NSF 50 patronos (cartridge) szrkre, diatomaföldes szrkre és homokszrkre tartalmaz elírásokat. A fent említett anyagfajtára vonatkozó szabályokat, az NSF 50 szabályozza a szerkezet tartósságát és a szrés hatékonyságát. A szrknek az alábbi szerkezeti követelményeknek kell megfelelniük: A gyárilag meghatározott burst nyomás a maximális üzemelési nyomás négyszerese ellenáll a maximális üzemelési nyomás másfélszeresen meghaladó hidrosztatikus nyomásnak 5 percig ellenáll 20,000 alacsony nyomású (207 kpa) ciklusnak, és ezt követen a maximális üzemelési nyomás kétszeresének 1 percig. A vákuumszrket úgy kell megtervezni, hogy ellenálljanak a tartályban lev víz súlya által kialakított vákuum nyomás másfélszeresének. A vákuumszrk legyenek képesek fenntartani 5 perces, 85 kpa vákuumot szivárgás, repedés vagy összelappadás nélkül. A szrési hatékonyságot elssorban a zavarosság csökkentésének képességével határozzák meg, a szrknek a befolyó 45 +/- 10 NTU zavarosságát 70 %-kal kell csökkentetni. A diatomaföldes szrrendszerek beüzemelésekor az elfolyó zavarossága az áramlás els 60 másodpercében nem lehet nagyobb 10 NTU-nál. A nyomásesés a filter bevezetése és kivezetése között nem lehet nagyobb a gyártó által megadott maximális nyomásesésnél. A gyártó tisztítási folyamatának ellenrzésére is van elírt vizsgálat. Az oszlop-, homok- és diatomaföld szrknek meg kell felelni a filter típus és a felhasználás módja (magán/nyilvános, uszoda/fürd) alapján elírt szrési rátának. NSF 50 elírja a homokszrkben lev szranyag jellegét is. A szabvány jelenleg a szr homoktartalmát, szemcseméretét és homogenitási együtthatóját határozza meg. Az NSF 50 megengedi más töltanyag használatát a szrkben, ha az anyagot a szr adatlapján feltüntetik.

5 Az alternatív töltanyagot tartalmazó szrknek meg kell felelni az NSF 50 valamennyi vonatkozó elírásának. ra tions for filter sand in terms of content, particle size, and uniformity coefficient. Az NSF 50 szabvány esetleges jövbeli követelményei a szrrendszerekre A zeolitra vonatkozó elírásokat jelenleg fogalmazzák meg a szabvány számára. A jövben a zeolitra elírt követelmények között szerepelhet az ammónia és a klóramin csökkentése. Az töltetes szrk méret szerinti osztályozására kidolgozhatnak a jövben lebeganyagok eltávolításán alapuló vizsgálatot. Lebeganyag részecskék alkalmazása cryptosporidium eltávolítás modellezésére ugyancsak megfontolandó. Ferttlenít rendszerek NSF 50 szabvány az uszodák és fürdk ferttlenítésére szolgáló berendezések széles skálájára tartalmaz elírásokat. Ezek között vannak vegyszeradagolók (mechanikus és átfolyó rendszer), elektrolítikus klórozó és brómozó berendezések, ozonizáló és UV rendszerek, és réz/ezüst iongenerátorok. A vegyszeradagolók esetében követelmény, hogy ellenálljanak 5 percig a maximális üzemelési nyomás másfélszeresének deformálódás vagy szivárgás nélkül. A vegyszeradagolókat kémiai ellenállás vizsgálatnak vetik alá, annak igazolására, hogy az anyagok ellenállnak a lebomlásnak. A mechanikus adagolókat eróziós tesztben is vizsgálják, száraz vegyszerek vagy az iszapadagolók esetében diatomaföld szuszpenzió felhasználásával. A mechanikus adagolók 3000 órás élettartam vizsgálatnak vetik alá, a teljesítménynek egyeletesnek kell lennie (az adagolási beállítás 10 %-án belül) a meghatározott teljesítmény 25 és 100 %-a között. Az átfolyós rendszer adagolóknál az élettartamot nem vizsgálják, de a teljesítmény homogenitási követelményeknek meg kell felelniük. A vegyszer típusa, a méret és a kialakítás nagyban befolyásolja a az átfolyós rendszer adagolók teljesítményét. A nem megfelel vegyszer alkalmazása egy átfolyós adagolóban eredményezheti a ferttlenítszer alul- vagy túladagolását, de okozhat komoly veszélyt, tüzet vagy robbanást. Évente számos olyan esetet jelentenek, amikor véletlenül calcium hipokloritot és triklór-izocianursavat kervetek össze átfolyós adagolóban, amely robbanáshoz vezet. Emiatt az átfolyós adagolókat meghatározott vegyszerekre vizsgálják (vegyszer fajtája, konfiguráció). Az NSF 50 elírja, hogy a használati utasítás és a berendezésen lev figyelmeztet feliratok hívják fel a felhasználó figyelmét a gyártó által javasolt vegyszerre. A berendezéseket (UV, ózon, elektrolítikus klorinátorok és brominátorok, iongenerátorok) 3000 órás élettartam tesztnek vetik alá. Az iongenerátoroknak és klórozó/bromozó berendezéseknek mind a teljesítmény egyenletesség, mind a kémiai ellenállóképesség követelményeknek meg kell felelniük. NSF 50 szabvány tartalmaz a berendezések ferttlenítési hatékonyságára vonatkozó vizsgálati eljárást. Az eljárás pillanatnyilag a tesztszervezet csíraszámának 3 nagyságrendnyi csökkenését

6 írja el 30 perc hatásid alatt. Ugyancsak elírja, hogy a berendezés érje el vagy haladja meg a 2 ppm koncentrációban a medencébe adagolt hipoklorit 30 perc alatt elért csíraszám csökkent hatását. A ferttlenítési teszt hátránya, hogy a csíraszámot a medencében méri, így azon módszerek, amelyeknél nincs ferttlenítszer maradék, gyakorlatilag nem felelhetnek meg a tesztnek. Míg a berendezés elfolyója megfelelhet a követelményeknek, a medence oldalához tapadó baktériumok miatt a berendezés nem felel meg a teszten. Mivel jelenleg az NSF 50 valamennyi ferttlenít berendezés mellett elírja a maradék ferttlenítszer alkalmazását, sokan a követelményt túl szigorúnak tartják. Emiatt a jelenleg a szabványt ellenrz bizottság pillanatnyilag felülvizsgálja. Az NSF 50 elírja az UV, ózon és iongenerátor berendezések mellett kémiai ferttlenítszer maradék szintjeinek fenntartását. Az iongenerátorokat 4 ppm klórral vagy 0,8 ppm brómmal együtt lehet használni. UV rendszereket 1 ppm szabad klórral vagy 2 ppm brómmal együtt kell alkalmazni. Az ozonizátor rendszereket ugyancsak ferttlenítszer maradékok mellett kell használni, valamint a tisztított vízben az ózonkoncentráció nem lehet több 0,1 ppm-nél. NSF BIZONYLAT: NSF International vizsgálatokat végezhet és bizonylatot adhat az NSF/ANSI 50 szabvány hatáskörébe tartozó termékekre. A bizonylati eljárás tartalmazza a termék adatainak átvizsgálását, a gyártó létesítmény vizsgálatát, és a termék tesztelését a szabvány elírásainak megfelelen. Az NSF évenkénti véletlenszer ellenrzést tart valamennyi bizonylattal rendelkez termelhelyen, annak biztosítására, hogy a termékeket továbbra is az eredeti bevizsgált termékkel azonos módon állítják el. A bizonylattal rendelkez termékek bármilyen módosítását elzetesen engedélyeztetni kell az NSF-fel. Az NSF bizonylattal rendelkez termékek listája megtalálható a oldalon, amelyet naponta frissítenek. Jelenleg több mint 100 cég több mint 5800 termékének van NSF bizonylata. A BIZONYLAT ELNYEI: NSF 50 szabvány és az NSF bizonylati eljárás a gyártók, a felügyeleti szervek és a közönség számára egyaránt jelent elnyöket. A közegészség és biztonság védelme valamennyi termékszabvány végs célja. Valamennyi termékre vonatkozó alapkövetelmények meghatározása valamennyi érdekelt számára kedvez. Az NSF 50 egységes követelményrendszert biztosít, amelyet az Egyesült Államokban széleskören bevezettek. Ez a helyi felügyelszerveknek megtakarítja azt az idt és energiát, amit a saját egyedi elírások kialakítása jelentene. Pénzt és idt takarít meg a gyártók számára,

7 mivel csak egy követelményrendszernek kell megfelelni, a helyenként változó követelmények széles skálája helyett. A független fél által kiadott termékbizonylatok elnyösek a termék felhasználóinak és felügyeleti szerveknek, mivel így nem kell esetenként megvizsgálni minden terméket. Így mindössze az NSF website-on feltüntetett terméklistára kell hivatkozniuk, hogy a termék szabványnak megfelel minségét igazolják. IRODALOM: NSF/ANSI 50 szabvány: A keringetrendszer elemei és az azzal kapcsolatos anyagok uszodák, fürdk és forróvizes medencék számára 1 NSF/ANSI 61 szabvány: Ivóvízrendszer elemei Egészségügyi vonatkozások 1 NSF/ANSI 60 szabvány: Ivóvíz kezel vegyszerek Egészségügyi vonatkozások 1 NSF/ANSI 14 szabvány: Manyag vízvezetékrendszerek elemei és azzal kapcsolatos anyagok 1 FDA, 21 CFR , Code of Federal Regulations 2 ASME/ANSI A M Suction Fittings for Use in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs and Whirlpool Bathtub Appliances 3 NFPA, 2005 Nemzeti Elektromos Szabályozás (NEC) 4 1 NSF International, 789 North Dixboro Road, Ann Arbor, MI USFDA, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD ASME, 3 Park Avenue, New York, NY National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az

BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT BEAZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve: Egyéb megnevezések: Kémiai név és képlet: kalcium-dihidroxid mészhidrát, hidratált mész, oltott mész, építési mész,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel tevékenységet végzık feladatai Általános ismertetés Kémiai biztonság célja: A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelı módon történı azonosítása, megelızése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben