Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73"

Átírás

1 2.sz.Korrigendum - Tervezési szerződés Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és új engedélyezési terveinek elkészítésére... Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 1

2 Beszerzés tárgya: A szerződés tárgya: Tervezési szerződés Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és új engedélyezési terveinek elkészítésére, továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére A szerződés mennyisége: Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz engedélyezési tervei elkészítése kapcsán a korábban elkészült új második vágány és Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomás engedélyezési terveinek korszerűségi felülvizsgálata-, továbbá a jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszaira engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek beszerzése a feladat. A tervezés során továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció is el kell készíteni. A tárgyi Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonalon az engedélyezési-, kiviteli tervek és tenderdokumentáció alapján: Megújul a felépítmény, az alépítmény megerősítésre kerül a 160 km/h emelt sebességű és a 225 kn tengelyterhelésű közlekedés bevezetése érdekében. A műszaki közlekedési paraméterek biztosítása érdekében a pályában fekvő műtárgyak is átépítésre, megerősítésre kerülnek, az ahhoz tartozó esetleges keresztező vízfolyások vízrendezésével együtt. Az állomások (pl. felvételi épület, állomás előtti tér, P+R parkoló, biztosító berendezés épülete) átépítésre kerülnek. A vágányhálózat mindenhol alkalmas lesz a forgalom igényeinek megfelelően az emelt sebességű közlekedésre. Új, sk+55 cm magas peronok létesülnek, melyek a vágányok szintbeni keresztezése nélkül lesznek megközelíthetők. Ennek elősegítésére gyalogos aluljárók fognak épülni, melyek akadálymentesítéséről liftek (rámpák) fognak gondoskodni. Az időjárás elleni védelem érdekében perontetők (esőbeállók) és lépcsőlefedések létesülnek. A villamos felsővezeték is korszerűsítésre kerül. A téli vasútüzem biztosabbá tételéhez minden állomáson villamos váltófűtő berendezések települnek. Új elektronikus biztosítóberendezések létesülnek és megújulnak a távközlési berendezések továbbá a teljes kábelhálózat is. Az állomásokon hangos és vizuális utastájékoztató továbbá tűz- és vagyonvédelmi berendezésket kell telepíteni, a távfelügyelet megfelelő biztosításával. A szükséges helyszíneken az aktív- és passzív zajvédelmet biztosítani kell. A lefedett vonalszakasz hossza Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza Oh. szakaszon ( ) 30,244 km, a Kétegyháza-Medgyesegyháza állomásközben bejárati ívkorrekció ( ) 2,98km. A tervezés során engedélyezési-, kiviteli terv és tenderdokumentáció szinten az alábbi mennyiségek értendők: A vonalszakaszra korábban elkészült engedélyezési tervek összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakág vonatkozásában a korszerűségi felülvizsgálat, a fenti tervek szükség szerinti áttervezése, szükség szerinti kiegészítő tervezése, a hiányzó tervek, dokumentumok elkészítése, beszerzése, a tervek szükség szerinti engedélyeztetése, a már kiadott engedélyek szükség szerinti módosítása, a korábbi tervezési munkából kimaradt (jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszai) vágány kapcsán az engedélyezési tervek elkészítése, és a teljes kétvágányú vasúti pályára, egy új egységes vasúthatósági építési engedély megszerzése, részletes környezeti hatásvizsgálat készítése a felülvizsgálatnak és a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, a kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, továbbá a környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményeként a NATURA2000 nyilatkozat megszerzése, a vasúti rekonstrukcióval érintett települések tekintetében a területszerzésekre vonatkozóan a településrendezési terv módosítása, a kétvágányú vasúti pálya esetében a korábban elkészült kisajátítási tervek felülvizsgálata és szükség szerint új kisajátítási tervek elkészítése-, továbbá azok földhivatali- és építéshatósági záradékoltatása is a nyertes Vállalkozó feladata, a termőföldek végleges más célú hasznosítására vonatkozó határozatok beszerzése településenként, erdőterületek termelésből történő elvi kivonási engedélyeinek beszerzése településekre bontva és erdészeti igazgatóságonként, a tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések, helyszíni kitűzések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése, forgalmi-, üzemi vizsgálat készítése a teljes kétvágányú szakaszra, 160km/h sebességű, országos közforgalmú hézagnélküli kétvágányú vasúti pálya tervezése 30,244km (amely magába foglal 3 állomást: Szabadkígyós 9 darab kitérős, Kétegyháza 23 darab kitérős, Lőkösháza 33 darab kitérős), 100km/h sebességű, országos közforgalmú hézagnélküli egyvágányú vasúti pálya tervezése 2,98km, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: peron-, perontetők-, előtetők tervezése, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: felvételi épület rekonstrukciójának (biztosítóberendezés jelfogó helyiségek kialakítása is) tervezése, a műemlék védelmi szempontok figyelembevételével, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: a teljes épületállományra vonatkozóan állapotfelmérést és funkció vizsgálatot kell végezni, állomások előtti tér rendezése Állomásokon P+R parkolók tervezése: 3db, Állomásokon kerékpártároló tervezése: 3db, Új elektronikus biztosítóberendezések tervezése (nyílt vonali és állomási) nyíltvonal minimum 21km hosszban és 3 db állomáson, (az új vágányhálózat szerinti hosszban) Lőkösháza állomáson a vám és határrendészeti létesítményekről Hatósággal egyeztetve tervet kell készíteni, A CFR hálózathoz történő biztosítóberendezési, távközlő, erősáramú és egyéb szakágak kapcsolódásról a két vasúttársaság bevonásával egyeztetnie kell a tervezőnek Szintbeli keresztezések építési- és bontási tervek készítése 16db, Útépítési tervek készítése 11db, a nyíltvonali szakaszon szervizút kiépíthetőségének vizsgálata és tervezése, Szintbeli közúti/vasúti átjárók mellett ideiglenes terelőút tervezése, Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés tervezése a 960/61 szelvénybe, A teljes vonalszakaszon (30,244 km), az új vágányhálózat szerinti hosszban kétvágányú vasúti pályához tartozó 25 kv 50Hz rendszerű vasúti villamos felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével tervezése, 25 kv 50Hz rendszerű villamos felsővezeték energia távvezérlés (HETA, FET) kiépítésének megtervezése állomáson: 3db állomáson és országhatár átmenet, Gyalogos aluljáró tervezése állomáson: 2db (Kétegyháza állomáson, Lőkösháza állomáson), Közúti felüljáró: 1db (Kétegyháza vasútállomáson 2 vágány felett), Kisműtárgyak építés-felújítás tervezése (5m nyílás alatti átereszek, kerethidak, teknőhidak):11db, Villamos váltófűtés tervezése: (a központi állításba kerülő kitérőknél kell kiépíteni, 65 db), Állomási villamos energiaellátás, térvilágítás, peron és előtető világítás, aluljáró világítás tervezése: 3 állomáson (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomás), Állomásokon az épületek tűz- és vagyonvédelmi tervezése: (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomások), Állomásokon térfigyelő kamera hálózat tervezése (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomások), Kisajátítási tervek készítése a teljes szakaszra és azok záradékolása, A Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), felsővezetéki energia-távvezérlési (HETA,), villamos váltó-fűtési, ideiglenes távközlési, különszintű közút-vasútkeresztezési műtárgyépítési (közúti felüljáró), közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási, állomási előtér térrendezési-kialakítási munkák terveinek elkészítése, A teljes szakaszra építési/létesítési/bontási stb. engedélyek beszerzése: A rendelkezésre álló engedélyek (műtárgyak- (alul- és felüljárók) útátjárók biztosítási módjának meghatározása-, utak-, útátjárók-, útátjáró megszüntetések engedélye stb.) felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása illetve a hiányzó engedélyek beszerzése, A vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése, vízügyi hozzájárulások beszerzése, Magasépítmények (épületek, peronlefedések, lépcsőlefedések stb.) építési- és bontási engedélyeinek a megszerzése, A műtárgyak (alul- és felüljárók) kapcsán üzemeltetői/kezelői lehatárolások elkészítése továbbá a többoldalú megállapodások előkészítése és az egyeztetések lefolytatása, A közműkeresztezések teljes körű feltárása és azok szükség szerinti áttervezése illetve jóváhagyatása, A kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, A szakaszra környezeti hatásvizsgálat készítése és a NATURA2000 nyilatkozat beszerzése, A tenderkiírás szerinti létesítmény megtervezéséhez és jóváhagyatásához szükséges, a tenderkiírásban nem nevesített, mindennemű további: tervezési feladat (tervek készítése, meglévő tervek módosítása, tervek engedélyeztetése), engedélyek megszerzése (pl.: építési engedély, bontási engedély, vízjogi engedély stb.), a tervek szükség szerinti további aktualizálása, a Tervező feladata, és mindezek díjait a Tervezőnek be kell építenie ajánlatába. Az engedélyezési eljárás során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli. A fentiek alapján az Ajánlattevő ajánlatának kialakításakor vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, az egyeztetések során a tervezési végcél elérése esetenként többszöri iterációval/áttervezéssel, a 17 szakág párhuzamos, oda-vissza ható, azonnali átvezetésekkel, az érintett felek részére döntést megalapozó/összehasonlító vizsgálat, javaslat készítésével érhető el. Előzőek a nyertes Ajánlattevő (Tervező) saját költségére történnek, az ajánlat teljeskörűségének biztosítása a nyertes Ajánlattevő (Tervező) felelőssége. Kiemelten döntő szempont a műszaki és gazdasági szempontok optimalizálása. Nyertes Ajánlattevőnek (Tervezőnek) a bemutatott tervezési cél komplex megvalósítása a feladata. A nyertes Ajánlattevő (Tervező) által elkészített dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezési cél komplex megvalósításához szükséges összes szakági tervet/dokumentációt. Az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló és a nyertes ajánlattevőnek (Tervezőnek) átadandó tervdokumentációk listáját és a rendelkezésre álló engedélyek listáját a Tervezési szerződés tervezet (2. sz. mellékletének 8. pontja) tartalmazza. Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a dokumentációban szerepel. A részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, a tervezési szerződéstervezet 2. sz. mellékletében foglalt feladatleírás. 2

3 További információ, befejezetlen eljárás vagy Hirdetmény típusa: korrigendum/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 11515/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá Ajánlatkérő típusa: tartozó szerződések esetében) Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388 Postai cím: Váci út 45 Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3

4 A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Tervezési szerződés Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és új engedélyezési terveinek elkészítésére, továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére A projekt PST kódja: V II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) A szerződés tárgya: Tervezési szerződés Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és új engedélyezési terveinek elkészítésére, továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére A szerződés mennyisége: Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz engedélyezési tervei elkészítése kapcsán a korábban elkészült új második vágány és Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomás engedélyezési terveinek korszerűségi felülvizsgálata-, továbbá a jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszaira engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek beszerzése a feladat. A tervezés során továbbá kiviteli tervek és tenderdokumentáció is el kell készíteni. A tárgyi Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonalon az engedélyezési-, kiviteli tervek és tenderdokumentáció alapján: Megújul a felépítmény, az alépítmény megerősítésre kerül a 160 km/h emelt sebességű és a 225 kn tengelyterhelésű közlekedés bevezetése érdekében. A műszaki közlekedési paraméterek biztosítása érdekében a pályában fekvő műtárgyak is átépítésre, megerősítésre kerülnek, az ahhoz tartozó esetleges keresztező vízfolyások vízrendezésével együtt. Az állomások (pl. felvételi épület, állomás előtti tér, P+R parkoló, biztosító berendezés épülete) átépítésre kerülnek. A vágányhálózat mindenhol alkalmas lesz a forgalom igényeinek megfelelően az emelt sebességű közlekedésre. Új, sk+55 cm magas peronok létesülnek, melyek a vágányok szintbeni keresztezése nélkül lesznek megközelíthetők. Ennek elősegítésére gyalogos aluljárók fognak épülni, melyek akadálymentesítéséről liftek (rámpák) fognak gondoskodni. Az időjárás elleni védelem érdekében perontetők (esőbeállók) és lépcsőlefedések létesülnek. A villamos felsővezeték is korszerűsítésre kerül. A téli vasútüzem biztosabbá tételéhez minden állomáson villamos váltófűtő berendezések települnek. 4

5 Új elektronikus biztosítóberendezések létesülnek és megújulnak a távközlési berendezések továbbá a teljes kábelhálózat is. Az állomásokon hangos és vizuális utastájékoztató továbbá tűz- és vagyonvédelmi berendezésket kell telepíteni, a távfelügyelet megfelelő biztosításával. A szükséges helyszíneken az aktív- és passzív zajvédelmet biztosítani kell. A lefedett vonalszakasz hossza Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza Oh. szakaszon ( ) 30,244 km, a Kétegyháza-Medgyesegyháza állomásközben bejárati ívkorrekció ( ) 2,98km. A tervezés során engedélyezési-, kiviteli terv és tenderdokumentáció szinten az alábbi mennyiségek értendők: A vonalszakaszra korábban elkészült engedélyezési tervek összes vasúti és összes kapcsolódó egyéb szakág vonatkozásában a korszerűségi felülvizsgálat, a fenti tervek szükség szerinti áttervezése, szükség szerinti kiegészítő tervezése, a hiányzó tervek, dokumentumok elkészítése, beszerzése, a tervek szükség szerinti engedélyeztetése, a már kiadott engedélyek szükség szerinti módosítása, a korábbi tervezési munkából kimaradt (jelenleg üzemelő vágány nyíltvonali szakaszai) vágány kapcsán az engedélyezési tervek elkészítése, és a teljes kétvágányú vasúti pályára, egy új egységes vasúthatósági építési engedély megszerzése, részletes környezeti hatásvizsgálat készítése a felülvizsgálatnak és a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, a kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, továbbá a környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményeként a NATURA2000 nyilatkozat megszerzése, a vasúti rekonstrukcióval érintett települések tekintetében a területszerzésekre vonatkozóan a településrendezési terv módosítása, a kétvágányú vasúti pálya esetében a korábban elkészült kisajátítási tervek felülvizsgálata és szükség szerint új kisajátítási tervek elkészítése-, továbbá azok földhivatali- és építéshatósági záradékoltatása is a nyertes Vállalkozó feladata, a termőföldek végleges más célú hasznosítására vonatkozó határozatok beszerzése településenként, erdőterületek termelésből történő elvi kivonási engedélyeinek beszerzése településekre bontva és erdészeti igazgatóságonként, a tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések, helyszíni kitűzések és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése, forgalmi-, üzemi vizsgálat készítése a teljes kétvágányú szakaszra, 160km/h sebességű, országos közforgalmú hézagnélküli kétvágányú vasúti pálya tervezése 30,244km (amely magába foglal 3 állomást: Szabadkígyós 9 darab kitérős, Kétegyháza 23 darab kitérős, Lőkösháza 33 darab kitérős), 100km/h sebességű, országos közforgalmú hézagnélküli egyvágányú vasúti pálya tervezése 2,98km, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: peron-, perontetők-, előtetők tervezése, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: felvételi épület rekonstrukciójának (biztosítóberendezés jelfogó helyiségek kialakítása is) tervezése, a műemlék védelmi szempontok figyelembevételével, Szabadkígyós, Kétegyháza, Lőkösháza állomásokon: a teljes épületállományra vonatkozóan állapotfelmérést és funkció vizsgálatot kell végezni, állomások előtti tér rendezése 5

6 Állomásokon P+R parkolók tervezése: 3db, Állomásokon kerékpártároló tervezése: 3db, Új elektronikus biztosítóberendezések tervezése (nyílt vonali és állomási) nyíltvonal minimum 21km hosszban és 3 db állomáson, (az új vágányhálózat szerinti hosszban) Lőkösháza állomáson a vám és határrendészeti létesítményekről Hatósággal egyeztetve tervet kell készíteni, A CFR hálózathoz történő biztosítóberendezési, távközlő, erősáramú és egyéb szakágak kapcsolódásról a két vasúttársaság bevonásával egyeztetnie kell a tervezőnek Szintbeli keresztezések építési- és bontási tervek készítése 16db, Útépítési tervek készítése 11db, a nyíltvonali szakaszon szervizút kiépíthetőségének vizsgálata és tervezése, Szintbeli közúti/vasúti átjárók mellett ideiglenes terelőút tervezése, Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés tervezése a 960/61 szelvénybe, A teljes vonalszakaszon (30,244 km), az új vágányhálózat szerinti hosszban kétvágányú vasúti pályához tartozó 25 kv 50Hz rendszerű vasúti villamos felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével tervezése, 25 kv 50Hz rendszerű villamos felsővezeték energia távvezérlés (HETA, FET) kiépítésének megtervezése állomáson: 3db állomáson és országhatár átmenet, Gyalogos aluljáró tervezése állomáson: 2db (Kétegyháza állomáson, Lőkösháza állomáson), Közúti felüljáró: 1db (Kétegyháza vasútállomáson 2 vágány felett), Kisműtárgyak építés-felújítás tervezése (5m nyílás alatti átereszek, kerethidak, teknőhidak):11db, Villamos váltófűtés tervezése: (a központi állításba kerülő kitérőknél kell kiépíteni, 65 db), Állomási villamos energiaellátás, térvilágítás, peron és előtető világítás, aluljáró világítás tervezése: 3 állomáson (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomás), Állomásokon az épületek tűz- és vagyonvédelmi tervezése: (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomások), Állomásokon térfigyelő kamera hálózat tervezése (Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomások), Kisajátítási tervek készítése a teljes szakaszra és azok záradékolása, A Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), felsővezetéki energia-távvezérlési (HETA,), villamos váltó-fűtési, ideiglenes távközlési, különszintű közút-vasútkeresztezési műtárgyépítési (közúti felüljáró), közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási, állomási előtér térrendezési-kialakítási munkák terveinek elkészítése, A teljes szakaszra építési/létesítési/bontási stb. engedélyek beszerzése: A rendelkezésre álló engedélyek (műtárgyak- (alul- és felüljárók) útátjárók biztosítási módjának meghatározása-, utak-, útátjárók-, útátjáró megszüntetések engedélye stb.) felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása illetve a hiányzó engedélyek beszerzése, A vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése, vízügyi hozzájárulások beszerzése, Magasépítmények (épületek, peronlefedések, lépcsőlefedések stb.) építési- és bontási engedélyeinek a megszerzése, A műtárgyak (alul- és felüljárók) kapcsán üzemeltetői/kezelői lehatárolások elkészítése továbbá a többoldalú megállapodások előkészítése és az egyeztetések lefolytatása, A közműkeresztezések teljes körű feltárása és azok szükség szerinti áttervezése illetve 6

7 jóváhagyatása, A kétvágányú vasúti pályára új környezetvédelmi engedély megszerzése, A szakaszra környezeti hatásvizsgálat készítése és a NATURA2000 nyilatkozat beszerzése, A tenderkiírás szerinti létesítmény megtervezéséhez és jóváhagyatásához szükséges, a tenderkiírásban nem nevesített, mindennemű további: tervezési feladat (tervek készítése, meglévő tervek módosítása, tervek engedélyeztetése), engedélyek megszerzése (pl.: építési engedély, bontási engedély, vízjogi engedély stb.), a tervek szükség szerinti további aktualizálása, a Tervező feladata, és mindezek díjait a Tervezőnek be kell építenie ajánlatába. Az engedélyezési eljárás során felmerülő összes költség a Tervezőt terheli. A fentiek alapján az Ajánlattevő ajánlatának kialakításakor vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, az egyeztetések során a tervezési végcél elérése esetenként többszöri iterációval/áttervezéssel, a 17 szakág párhuzamos, oda-vissza ható, azonnali átvezetésekkel, az érintett felek részére döntést megalapozó/összehasonlító vizsgálat, javaslat készítésével érhető el. Előzőek a nyertes Ajánlattevő (Tervező) saját költségére történnek, az ajánlat teljeskörűségének biztosítása a nyertes Ajánlattevő (Tervező) felelőssége. Kiemelten döntő szempont a műszaki és gazdasági szempontok optimalizálása. Nyertes Ajánlattevőnek (Tervezőnek) a bemutatott tervezési cél komplex megvalósítása a feladata. A nyertes Ajánlattevő (Tervező) által elkészített dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezési cél komplex megvalósításához szükséges összes szakági tervet/dokumentációt. Az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló és a nyertes ajánlattevőnek (Tervezőnek) átadandó tervdokumentációk listáját és a rendelkezésre álló engedélyek listáját a Tervezési szerződés tervezet (2. sz. mellékletének 8. pontja) tartalmazza. Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a dokumentációban szerepel. A részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, a tervezési szerződéstervezet 2. sz. mellékletében foglalt feladatleírás. II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Tárgyalásos 7

8 Gyorsított tárgyalásos Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP OJS esender x Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S /04/24 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/04/22 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) Befejezetlen eljárás Javítás x További információ VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) A közbeszerzési eljárást megszüntették. A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Nem került sor szerződés odaítélésére. Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik. VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára) VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak. Mindkettő VI.3.2) Az eredeti hirdetményben x A megfelelő pályázati dokumentációban (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) Mindkettőben 8

9 (a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban) VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) A szöveg módosítandó része: A következő helyett: Helyesen: VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen: IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje 2014/06/12 (nap/hónap/év) 2014/07/17 (nap/hónap/év) IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 2014/06/12 (nap/hónap/év) 2014/07/17 (nap/hónap/év) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum 2014/06/12 (nap/hónap/év) 2014/07/17 (nap/hónap/év) VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) A módosítandó szövegrész (adott esetben) Hivatalos név: 9

10 Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) A beírandó szöveg helye: A beírandó szöveg: VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. (3) bekezdése alapján június órára halasztotta. VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/06/16 (nap/hónap/év) 10

Gyógyszerek beszerzése módosítás

Gyógyszerek beszerzése módosítás Gyógyszerek beszerzése módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 A dokumentációban részletezett gyógyszerek és Beszerzés tárgya: infúziók beszerzése, 186 rész, összesen 140.600 doboz/üveg/zsák/stb

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29 42 670 E-mail ojs@publications.europa.eu On-line ajánlattétel httpsimap.europa.eu

Részletesebben

Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére / módosítás

Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére / módosítás Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére / módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati,

Részletesebben

Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan.

Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan. Budapest - Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/110 Korrigendum "Tervezési szerződés M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz tanulmánytervének,közúti biztonsági hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), valamint környezeti

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár közötti szakasz tervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148

M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár közötti szakasz tervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár közötti szakasz tervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 1 Beszerzés tárgya: Tervezési szerződés az M85 gyorsforgalmi

Részletesebben

19 db használt autóbusz beszerzése

19 db használt autóbusz beszerzése 19 db használt autóbusz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Adásvételi szerződés 19 db használt autóbusz beszerzésére: 1. rész: 8 db használt csuklós városi közlekedésre alkalmas alacsonypadlós

Részletesebben

Síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok / korrigendum, eljárás eredményéről szóló tájékoztató módosítása

Síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok / korrigendum, eljárás eredményéről szóló tájékoztató módosítása Síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok - 2015/2016 - korrigendum, eljárás eredményéről szóló tájékoztató módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38 Síkosságmentesítési és hóeltakarítási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása

Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása Pécsi Tudományegyetem épületeiben élőerős személy- és vagyonvédelmi, pénzkísérési, továbbá porta-, és diszpécser szolgálati feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Élőerős személy- és

Részletesebben

Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása

Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/22 Mobil telekommunikációs szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződés. 400 db + 50%% hívásfogadásra

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Részvételi felhívás visszavonása "Parkolók foglaltság kezelő és kijelző rendszerének beszerzése, telepításe, üzemebe helyezése 4 évre kötött keretmegállapodás keretében" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/38

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rekreációs területei (közparkok, közkertek, játszóterek) fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó kültéri nagy értékű játszó-

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása az informatikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: További információ,

Részletesebben

Korrigendum a M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu ( kmsz.) közötti szakasz megépítése (kivitelezése) tárgyában

Korrigendum a M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu ( kmsz.) közötti szakasz megépítése (kivitelezése) tárgyában Korrigendum a M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút - Berettyóújfalu (49+050-69+250 kmsz.) közötti szakasz megépítése (kivitelezése) tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM BCE szervezeti egységei részére kiadványok és egyéb anyagok (plakát, szórólap, meghívó, boríték, névjegykártya) nyomdai előkészítése és nyomdai kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Keretmegállapodás

Részletesebben

"Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" tárgyú ajánlati felhívás visszavonása

Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére tárgyú ajánlati felhívás visszavonása "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" tárgyú ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház célja az

Részletesebben

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025)

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/82

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök HUSK2 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház)

Diagnosztikai eszközök HUSK2 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház) Diagnosztikai eszközök HUSK2 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/8 A Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 HUSK 1101/1.4.1/0079 program keretében

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Korrigendum-Tételes elszámolás alá eső intravénás immunglobulin, liquid, cukormentes, glicin stablilizálószerrel hatóanyag 2014. év november 1-től 2016. február 28-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése

Részletesebben

LKSZ rendszer üzemeltetése/2013.

LKSZ rendszer üzemeltetése/2013. LKSZ rendszer üzemeltetése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/130 Vállalkozási (üzemeltetési) szerződés. Vállalkozó feladata az ajánlatkérő tulajdonában lévő Oracle SE 11g R2 adatbázis kezelő rendszert

Részletesebben

Vasúti járművekhez gumialkatrészek beszerzése T-39/14.

Vasúti járművekhez gumialkatrészek beszerzése T-39/14. Vasúti járművekhez gumialkatrészek beszerzése T-39/14. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Vasúti járművekhez gumi alkatrészek beszerzése az alábbiak szerint: I.) rész: HÉV járművekhez gumialkatrészek

Részletesebben

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete - Földgáz energia korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2015.11.01. 06:00

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2013-2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/25 Szállítási keretszerződés az ajánlatkérési dokumentáció részét képező

Részletesebben

K1352 Általános szerelési segédanyagok beszerzése és szállítása

K1352 Általános szerelési segédanyagok beszerzése és szállítása K1352 Általános szerelési segédanyagok beszerzése és szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Összességében nettó 70.500.000 HUF (-40%%) keretösszeg erejéig gyári új általános szerelési segédanyagok

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény visszavonása

Eljárást megindító hirdetmény visszavonása Eljárást megindító hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Adásvételi szerződés vegyszerek beszerzésére web shopon keresztül. A Budapesti Corvinus Egyetemen felhasznált szerves és

Részletesebben

Helyesbítés_ AF_1K_Monitor

Helyesbítés_ AF_1K_Monitor Helyesbítés_ AF_1K_Monitor Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 235 db 4:3 képarányú és 81 db 16:10 képarányú 1K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára. Alkatrészellátás biztosítása:

Részletesebben

(SG-806) adásvételi szerződés laboratóriumi reagensek beszerzésére - felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

(SG-806) adásvételi szerződés laboratóriumi reagensek beszerzésére - felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 (SG-806) adásvételi szerződés laboratóriumi reagensek beszerzésére - felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés laboratóriumi reagensek beszerzésére

Részletesebben

Korrigendum - Különféle telített tölgy vagy bükk normáltalpfa, telített tölgy váltótalpfa és telített tölgy hídgerenda

Korrigendum - Különféle telített tölgy vagy bükk normáltalpfa, telített tölgy váltótalpfa és telített tölgy hídgerenda Korrigendum - Különféle telített tölgy vagy bükk normáltalpfa, telített tölgy váltótalpfa és telített tölgy hídgerenda Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 különféle telített tölgy vagy bükk normáltalpfa,

Részletesebben

III. Sz. GMK 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése - Korrigendum

III. Sz. GMK 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése - Korrigendum III. Sz. GMK 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 III. Sz. GMK 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti főzőkonyhájának

Részletesebben

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Meglévő 13,4 vkm 48 rendszerű hézagnélküli vágány és alépítményének elbontása Baté/Csoma-Szabadi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési (atipikus) szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1

Részletesebben

Takarítás szolgáltatás beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal számára

Takarítás szolgáltatás beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal számára Takarítás szolgáltatás beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek, illetve azok kirendeltségeinek, telephelyeinek,

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Tájékoztató a Részvételi határidő meghosszabbításáról - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata EU finanszírozású beruházások támogatott önrészének finanszírozására vonatkozó fejlesztési hitel. Közbeszerzési

Részletesebben

Új egyen formaruha - esőköpeny, átmeneti és téli kabát (vízhatlan, ragasztott és hegesztett) kendő - nyakkendő beszerzése MÁV Csoport részére

Új egyen formaruha - esőköpeny, átmeneti és téli kabát (vízhatlan, ragasztott és hegesztett) kendő - nyakkendő beszerzése MÁV Csoport részére Új egyen formaruha - esőköpeny, átmeneti és téli kabát (vízhatlan, ragasztott és hegesztett) kendő - nyakkendő beszerzése MÁV Csoport részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 A keretszerződés 314.611.400,-

Részletesebben

L02/2015/ KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás

L02/2015/ KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés, építés és üzemzavar elhárítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonában lévő Közép- és kisfeszültségű villamos energia

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése -módosítás 3.

Földgáz energia beszerzése -módosítás 3. -módosítás 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 1.10 2014., 06:00 CET 1.7 2015., 06:00 CET időszakra vonatkozóan,teljes ellátás alapú földgáz energia

Részletesebben

Sport eszközök beszerzése, installálása a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére

Sport eszközök beszerzése, installálása a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére Sport eszközök beszerzése, installálása a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/87 Sport eszközök beszerzése, installálása a Magyar Asztalitenisz Szövetség részére adásvételi

Részletesebben

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása

Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Vezető Tisztségviselők Felelősségbiztosítása tárgyú TED 2009/S 242-346883 számon megjelent hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/8 Beszerzés tárgya: SectionII.xmlobject.ii_1_2_d1 további

Részletesebben

Adásvételi szerződés - Tudományterületi eszközök beszerzése és a hozzá kapcsolódó belső átalakítások elvégzése

Adásvételi szerződés - Tudományterületi eszközök beszerzése és a hozzá kapcsolódó belső átalakítások elvégzése Adásvételi szerződés - Tudományterületi eszközök beszerzése és a hozzá kapcsolódó belső átalakítások elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Az alábbi laboreszközök beszerzése és üzembe helyezése

Részletesebben

Helyesbítés kérés - Aprított tűzifa beszerzés 2014/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91

Helyesbítés kérés - Aprított tűzifa beszerzés 2014/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Helyesbítés kérés - Aprított tűzifa beszerzés 2014/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 1 Beszerzés tárgya: A MÁV Zrt. hálózati szintű, aprított tűzifával való ellátása teljes körű logisztikai szolgáltatás

Részletesebben

GOP

GOP Adásvételi szerződés Katalizátorok méréséhez kapcsolódó fedélzeti analitikai rendszerhez szükséges egyedi fejlesztésű szoftver valamint hardver eszközök beszerzésére a GOP-1.1.1-11-2012-0479 azonosító

Részletesebben

22 db használt autóbusz beszerzése lízing szerződés keretében a KMKK Zrt. részére

22 db használt autóbusz beszerzése lízing szerződés keretében a KMKK Zrt. részére 22 db használt autóbusz beszerzése lízing szerződés keretében a KMKK Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/143 Lízing szerződés 22 db használt autóbusz beszerzésére: I. rész: 4 db távolsági,

Részletesebben

TAJ_AF_VISSZAVONAS_ZLP_FEDELZETI_ANALITIKA

TAJ_AF_VISSZAVONAS_ZLP_FEDELZETI_ANALITIKA TAJ_AF_VISSZAVONAS_ZLP_FEDELZETI_ANALITIKA Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Katalizátorok méréséhez kapcsolódó fedélzeti analitikai rendszerhez szükséges egyedi fejlesztésű szoftver valamint hardver

Részletesebben

Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás

Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2016. évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Az országos közúthálózaton a közútkezelői

Részletesebben

Földgáz adásvételi keretszerződés- módosítás.

Földgáz adásvételi keretszerződés- módosítás. Földgáz adásvételi keretszerződés- módosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 Az ajánlatkérők és intézményei számára 2014.07.01. 6:00 óra -2015.07.01. 6:00 óra közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét

Részletesebben

Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása - helyesbítés

Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása - helyesbítés Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítása - helyesbítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató ajánlati felhívás módosításáról - Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90

Tájékoztató ajánlati felhívás módosításáról - Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Tájékoztató ajánlati felhívás módosításáról - Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 1 Beszerzés tárgya: Parkolójegy kiadó automaták és tartozékai

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Szolnoki Főiskola - informatikai eszközök és laboratóriumi gép-műszerek beszerzése (TIOP / ) - korrigendum

Szolnoki Főiskola - informatikai eszközök és laboratóriumi gép-műszerek beszerzése (TIOP / ) - korrigendum Szolnoki Főiskola - informatikai eszközök és laboratóriumi gép-műszerek beszerzése (TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005) - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés

Részletesebben

Irodaszerek és irodai papíráruk beszerzése a NAV részére két részben - ajánlati felhívás módosítása az ajánlattételi határidő tekintetében

Irodaszerek és irodai papíráruk beszerzése a NAV részére két részben - ajánlati felhívás módosítása az ajánlattételi határidő tekintetében Irodaszerek és irodai papíráruk beszerzése a NAV részére két részben - ajánlati felhívás módosítása az ajánlattételi határidő tekintetében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/22 Irodaszerek és irodai papírok

Részletesebben

"Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére" tárgyú közbeszerzési eljárás

Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás "Víznyelő rács és nehéz fedlap kerettel történő beszerzésére" tárgyú közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 A szerződés időtartama alatt az alábbi víznyelőrács és nehéz fedlap kerettel

Részletesebben

Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő Kft. részére - Korrigendum

Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő Kft. részére - Korrigendum Önszintező és öntöttvas aknafedlapok szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő Kft. részére - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Önszintező és öntöttvas aknafedlapok

Részletesebben

K1377 falazati anyag korrigendum

K1377 falazati anyag korrigendum K1377 falazati anyag korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Különféle tűzálló/hőálló kerámia burkolólapok, tűzálló/hőálló beton és hőszigetelő anyagok és beépítési segédanyagok a műszaki leírásban

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata

Csenger Város Önkormányzata Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: 2010 / 121 Csenger Város Önkormányzata Tárgya: Egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés

Részletesebben

A Bakony Volán Zrt. utastájékoztató és forgalomirányító rendszerének megvalósítása

A Bakony Volán Zrt. utastájékoztató és forgalomirányító rendszerének megvalósítása A Bakony Volán Zrt. utastájékoztató és forgalomirányító rendszerének megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Fedélzeti számítógépek, utastájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító

Részletesebben

Meteorológiai rendszerek felújítása/ számú módosítás

Meteorológiai rendszerek felújítása/ számú módosítás Meteorológiai rendszerek felújítása/2014 1. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/77 Tárgya: Adás-vétellel vegyes vállalkozási szerződés egyösszegű elszámolás alapján. Ajánlatkérő kezelésében

Részletesebben

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421. Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.05) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Táj. elj. visszavonás_magyar Közút Nonprofit Zrt._ Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére

Táj. elj. visszavonás_magyar Közút Nonprofit Zrt._ Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére Táj. elj. visszavonás_magyar Közút Nonprofit Zrt._ Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Adásvételi szerződés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Korrigendum:Tervezés és vállalkozás: Mór Oroszlány Tatabánya (M1 autópálya) közötti kapcsolat javítása és Tatabánya Tata közös elkerülő út (1. sz. főút új nyomvonalra helyezése) megvalósíthatósági tanulmány

Részletesebben

A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása

A HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése tárgyú eljárás módosítása A "HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése" tárgyú eljárás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Egy darab adattárház alapú vezetői információs

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a későbbi ütemekben megvalósuló projektelemekre vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, tervezési szerződés keretében

Részletesebben

Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére

Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére Keretszerződés műanyag- és fémcsövek és idomaik, tartozékaik beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Adásvételi keretszerződés műanyag- és fémcsövek továbbá azokhoz tartozó idomok, tartozékok

Részletesebben

Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP konstrukció)

Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP konstrukció) Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP - 7.9.0 konstrukció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 1 Beszerzés tárgya: Környezeti kármentesítés

Részletesebben

Gyógyászati eszközök HUSK1 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház)

Gyógyászati eszközök HUSK1 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház) Gyógyászati eszközök HUSK1 AF 2. sz. mód. (Koch Róbert Kórház) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/8 A Hungary - Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 HUSK 1101/1.4.1/0043 program keretében

Részletesebben

K1439 Általános szerelési segédanyagok szállítása

K1439 Általános szerelési segédanyagok szállítása K1439 Általános szerelési segédanyagok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Összességében nettó 27.500.000 HUF (-40%%) keretösszeg erejéig új általános szerelési segédanyagok szállítása a "B"

Részletesebben

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.)

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.) Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása (élelmiszerek 2015.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Szállítási szerződés az Ajánlatkérő élelmezési alapanyagainak biztosítására 2015. december 31-ig.

Részletesebben

Módosító hirdetmény az "Állati tetemek elszállítása és átadása" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Módosító hirdetmény az Állati tetemek elszállítása és átadása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Módosító hirdetmény az "Állati tetemek elszállítása és átadása" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Adásvételi szerződés keretében 40%%-os vas(iii)-klorid oldat szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., és a Szegedi Vízmű Zrt. részére-további információt tartalmazó hirdetmény

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014.

Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014. Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/58 A KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 "A HungaroControl Zrt. épületeinek, a radar- és navigációs állomásainak és konténereinek, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén lévő konténerek takarítási feladatainak ellátása; valamint a megadott

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése évre Módosítás

Különféle élelmiszerek beszerzése évre Módosítás Különféle élelmiszerek beszerzése 2015. évre Módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1. rész: Sertéshúsok összesen: 15 tétel, 12.350 kg 2. rész: Marhahúsok összesen: 7 tétel, 4.100 kg 3. rész:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére egyszer használatos tűk-fecskendők beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére egyszer használatos tűk-fecskendők beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére egyszer használatos tűk-fecskendők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 1 Beszerzés tárgya: A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ részére

Részletesebben

Korrigendum- Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése

Korrigendum- Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése Korrigendum- Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/82 Védekezési telekommunikációs rendszer fejlesztése és kapcsolódó kapacitás

Részletesebben

Az elektronikus személyazonosító igazolvány kezelésére alkalmas okmányolvasó eszközök beszerzése

Az elektronikus személyazonosító igazolvány kezelésére alkalmas okmányolvasó eszközök beszerzése Az elektronikus személyazonosító igazolvány kezelésére alkalmas okmányolvasó eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19 Az elektronikus személyazonosító igazolvány kezelésére alkalmas 3100

Részletesebben

Pásztázó elektronmikroszkóp és tartozékai beszerzése-korrigendum

Pásztázó elektronmikroszkóp és tartozékai beszerzése-korrigendum Pásztázó elektronmikroszkóp és tartozékai beszerzése-korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Szállítási szerződés 1 db új pásztázó elektronmikroszkóp és tartozékai beszerzésére. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA - Kötszerek beszerzése az

AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA - Kötszerek beszerzése az AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA - Kötszerek beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 1. ajánlati rész Kötszer steril mennyiség (db)/év 1/1 Kötszer, steril mull 5x5

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Korrigendum az "Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával szerelvény szekrények szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz

Részletesebben

ÉLelmiszernyersanyag beszerzése II. - korrigendum

ÉLelmiszernyersanyag beszerzése II. - korrigendum ÉLelmiszernyersanyag beszerzése - 2015. II. - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 A dokumentációban részletesen specifikáltak szerint (alap-összmennyiség): 1. rész: Sertéshúsrészek 54.000

Részletesebben

KE-90/ A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása

KE-90/ A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása KE-90/2014 - A Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén működő kogenerációs erőmű üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 1 Beszerzés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása tárgyú hirdetmény visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 1 Beszerzés tárgya: Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok

Részletesebben

Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész és csere munkagépek illetve gépjárművek biztosítása.

Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész és csere munkagépek illetve gépjárművek biztosítása. Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész és csere munkagépek illetve gépjárművek biztosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/111 1 Beszerzés tárgya: I.

Részletesebben

Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére - Korrigendum

Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére - Korrigendum Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási eszközeinek beszerzésére - Korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Adásvételi szerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. növényzetápolási

Részletesebben

Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II.

Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II. Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/6 Adásvételi szerződés szarvasmarha

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység és portaszolgálat ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ székhelyén és meghatározott telephelyein Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45

Részletesebben

Ajánlati felhívást módosító hirdetmény élelmiszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárásban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/131

Ajánlati felhívást módosító hirdetmény élelmiszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárásban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/131 Ajánlati felhívást módosító hirdetmény élelmiszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/131 1 Beszerzés tárgya: A beszerzés tárgya: 1. rész: Veszprém - Tej, tejtermékek

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása a Nemzeti

Részletesebben

Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása

Az Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére c. hirdetmény módosítása Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére épület takarítására

Részletesebben

NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága ingatlanjainak teljes körű takarítása 4 részben. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105

NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága ingatlanjainak teljes körű takarítása 4 részben. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága ingatlanjainak teljes körű takarítása 4 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 1 Beszerzés tárgya: NAV Észak-alföldi Regionális Főigazgatóságai ingatlanjainak

Részletesebben

EM-649 TÁMOP E-13/1/KONV ABS

EM-649 TÁMOP E-13/1/KONV ABS EM-649 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 ABS Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon sportélettani eszközei beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 EM-649

Részletesebben

SIMI és ADB-MRKK rendszerek informatikai alkalmazástámogatása (előzetes tájékoztató korrigendum)

SIMI és ADB-MRKK rendszerek informatikai alkalmazástámogatása (előzetes tájékoztató korrigendum) SIMI és ADB-MRKK rendszerek informatikai alkalmazástámogatása (előzetes tájékoztató korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 A közbeszerzés tárgya: SIMI és ADB-MRKK rendszerek informatikai alkalmazástámogatása

Részletesebben

adás-vételi szerződés vérgázgépek működtetéséhez szükséges reagensek,folyadékok beszerzése

adás-vételi szerződés vérgázgépek működtetéséhez szükséges reagensek,folyadékok beszerzése adás-vételi szerződés vérgázgépek működtetéséhez szükséges reagensek,folyadékok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Vérgáz analizátorok oldatainak és kiegészítőinek szállítása a vizsgálatok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 PR felület biztosítása Budapest Főváros Önkormányzata és szervei, szervezetei szöveges és képes híreinek, tájékozatóinak, közleményeinek, cikkeinek és egyéb információk folyamatos megjelentetése nyomtatott

Részletesebben

Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016)

Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016) Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Villamos energia versenypiaci beszerzése 01.04.2016. 00:00 CET - 31.03.2017. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, összesen

Részletesebben

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról Tájékoztató a hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/15 Vállalkozási szerződés a Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2012 tárgyú beruházás

Részletesebben

Burkolatjel festék beszerzése/ számú módosítás

Burkolatjel festék beszerzése/ számú módosítás Burkolatjel festék beszerzése/2014 2. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/151 Vállalkozói keretszerződés 6 rész tekintetében. Ajánlatkérő II.1.1 pont szerinti üzemmérnökségeire burkolati

Részletesebben

A KEOP-1.1.1/2F/

A KEOP-1.1.1/2F/ A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben című projekttel kapcsolatos eszközbeszerzés adásvételi szerződés keretében

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása (AF mód.)

Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása (AF mód.) Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása (AF mód.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Az alábbi részekben meghatározott gépjármű

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/89 Élelmiszer alapanyag beszerzés szállítási szerződés keretében 12 hónapra Élelmiszer alapanyag beszerzés szállítási szerződés keretében

Részletesebben