tánc idô, Tér, Lois Greenfield L o i s G r e e n f i e l d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tánc idô, Tér, Lois Greenfield L o i s G r e e n f i e l d"

Átírás

1 Lois Greenfield Tér, Amikor a 60-as évek végén fotózni kezdtem, arról álmodoztam, hogy a National Geographic fotósa leszek. Ezt ösztönözték a fôiskolai nyári szünetek alatt tett utazásaim is. Miután 1970-ben diplomáztam a Brandeis Egyetemen, szabadúszóként kezdtem dolgozni a bostoni underground kultúra lapjai számára, lefényképezve mindent, a legmagasabb biztonsági fokozatú börtönöktôl a rock-koncertekig. Antropológia és filmkészítés szakon végeztem, de miután soha nem tanultam a fényképezést, menet közben kellett a technikát elsajátítanom. Egyre kevésbé érdekelt a koreográfia értelmezése, viszont egyre jobban az, hogy a táncosok testét kompozíciós elemként használjam fel, amely saját kialakuló mûvészi elgondolásaimat szolgálja. Nem akartam, hogy az én fotográfiám pusztán a tánc cselédje legyen, ami valaki másnak a mûalkotását archiválja. A fotográfia kifejezôeszközét rá akartam kényszeríteni a témámra, olyan képeket akartam alkotni a táncosokról, amelyek foglyul ejtik a mozgás érzését és izgalmát, még ha ez a pillanat a színpadon esetleg nem is létezhet. idô, tánc Amikor kiküldtek egy táncelôadás fotózására, fogalmam sem volt róla, hogyan fényképezzem a mozgást. A tánc világáról sem tudtam semmit. Eltartott egy ideig, amíg rájöttem, hogyan fotózzam a színpadon gyorsan változó megvilágításban kiszámíthatatlanul mozgó embereket. Mire 1973-ban hazaköltöztem New York Citybe, már nem csupán a technikának voltam birtokában, hanem a téma is nagyon kezdett érdekelni. Kellemesen érintett, hogy táncfotóimnak többi fotóriporteri megbízatásomtól eltérôen pusztán vizuálisan kellett érdekeseknek lenniük. Nem kellett, hogy a szerkesztôség álláspontját is kifejezzék. Elmentem a lehetô legtöbb jelmezes táncpróbára, hogy fejlesszem technikai tudásomat. Akkoriban a modern és posztmodern tánc New Yorkban robbant be a divatba, én pedig rendszeres munkát szereztem a The Village Voice, a The New York Times, a Dance és más magazinoknál. Ebben a kísérletezô környezetben nem szorítkoztam a tipikus csúcspontokra, ahogy hagyományosabb helyzetekben történt volna, hanem alkalmam nyílt arra is, hogy meglepô konfigurációkat és szokatlan pillanatokat is elkapjak. A táncos mozdulatának véletlen levágása és a térnek az objektív általi radikális összenyomása új képi nyelvhez vezet, amely elfogadja a töredékesen megjelenô testeket a kompozíció szerkezetének lényeges jellemzôjeként. Ráadásul kezdtem felfedezni olyan átmeneti pillanatokat, amelyek nem egyszer az érzékelési küszöb alatt voltak. Gyakran improvizálásra kértem a táncosokat; és ennek során vonzottak azok a nagyon kockázatos, megismételhetetlen pillanatok, amelyek soha nem láthatók semmiféle színpadon, és a stúdióban sem ismételhetôk. A fényképezôgép, amely rögzíti a másodperc 1/2000-ed részét, azt is feltárhatja, amit a szem nem észlel. Korai kísérleteim eredményei szürreálisnak tûntek, mintha a táncosokat lehetetlen konfigurációkban összeragasztották és befagyasztották volna. Az egyszerû kérdések misztifikáló válaszokat provokáltak. Hogyan kerültek a táncosok ilyen helyzetbe? Honnan érkeztek, és hol fognak földet érni? Minél lehetetlenebbnek látszott a kép, annál sikerültebbnek éreztem. A táncfotográfia Lois Greenfield számára nem a próbákon a színpad mellett kuporgó lesifotós munkáját jelenti. Fényképei a tánc, a mozgás olyan pillanatait mutatják meg, melyeket szabad szemmel ember soha nem láthat ra egyre elégedetlenebb lettem a dokumentatív megközelítési móddal. Nem akartam beszûkülni, arra korlátozódni, hogy egy jelmezes fôpróbán távolról csípjek el egy pillanatot. Azt szerettem volna, hogy fotósként én alakíthassam és finomíthassam a pillanatot. Több hatalmat kívántam magamnak modelljeim és azok megjelenítése fölött. Elvesztettem érdeklôdésemet a színházi munka iránt, és valahányszor csak lehetôségem nyílt rá, meghívtam a táncosokat, kísérletezzünk együtt. Professzionális vakukat vásároltam, és 1980-ban végre elkészült saját stúdióm is. Legújabb albumomban azt kutatom, milyen metaforaalkotó erejük van a repülô testeknek. Számos képen olyan elemekkel és kellékekkel egészítem ki mindezt, amelyek fokozzák a lélektani drámát, és átalakítják a táncos identitását. A metamorfózis mitológiája az, ami mélységesen megragad: emberbôl állat vagy állatból növény, szellembôl anyag, és az anyag, amint utat ad a szellemnek. Lois Greenfield

2 Több mint harminc éve fényképezed a táncosokat, mégsem tartod magad táncfotósnak. Miért? Nem tartom magam táncfotósnak, mert nem a koreográfiát rögzítem. Olyan táncosokat fényképezek, akikkel együtt dolgozom improvizált képek készítésében, melyek közül a legtöbbet soha nem lehetne színpadon megjeleníteni. Lehetséges, hogy az eredendô ösztönzô erô egy táncmozdulat-sor volt, vagy talán egy olyan gondolat, amelynek semmi köze nem volt a tánchoz. Miután a fotós nem mutatja be a kattintás elôtti vagy utáni pillanatot, a táncosok csak arra a másodpercre készülnek, amikor fényképezek. Ezek a pillanatok kockázatot rejthetnek magukban, mert a mozdulataik nem egy folyamat részét képezik. Mindig nagy puffanással érnek földet! Ritkán látok táncelôadásokat, és szinte soha a felvétel készítése elôtt. A céljaim szempontjából semmi jelentôsége nincs annak, mi történik a színpadon, hiszen ôszintén szólva a legtöbb koreográfiai elemet egy fél tucat helyzetre lehet redukálni, amelyek közül egy sem érdekel igazán. Az én szenvedélyemet a mozgás és annak kifejezô ereje mint kutatási téma fûti. Nem is lehetnének jobb modelljeim, mint a táncosok. A legtöbb táncfotós a csúcspontot keresi, én pedig elsôsorban az állítólagos csúcs elôtti vagy utáni töredékmásodpercet szeretem. Fantasztikus az egyetlen ugrássorozatban rejlô érzelmi és elbeszélô árnyalatok palettája. Általában az ellazulás pillanatát választom, mert a táncosokat jobban szeretem az arcuk, izmaik feszültsége nélkül megmutatni. Ahelyett, hogy erôfeszítésükrôl árulkodnék, inkább heroikusnak és könnyednek akarom ôket láttatni, esetleg szemmel nem látható atmoszférikus erôktôl övezve. Nem tudom megmutatni a fényképezôgép kattanása elôtti vagy utáni pillanatokat, de szívesen felhívom a nézôt e rejtvény megfejtésére. Még a végén kiderül, hogy nem is szereted a táncot. Vajon ezek szerint a koreográfia csak zavarja a tánc lényegének, szépségének meglátását? Nem gondolom, hogy feltétlenül így lenne. A koreografált tánc a koreográfus víziójának lényegét fejezi ki. Amit én csinálok, nem a koreográfiát pótolja, hanem valami egészen mást jelent. A tánc a teljes háromdimenziós térben zajlik rendszeres idôközök szerint, általában a zene ritmusára. A fotók kétdimenziósak, az idô egy szeletét emelik ki, nem jelentenek kontinuumot. Pontosan mi a kapcsolat a tánc és a fotó között? Mit mondhat egy fénykép a táncról zene, koreográfia és három dimenzió nélkül? Engem az érdekel, hogy kiaknázzam a fotográfia sajátos képességét: megállítja az idôt, és a nézô elé tárja, amit a szem egyébként nem láthat. Miután az érdeklôdô megnézte a fényképet, azt hiszi, a foglyul ejtett pillanatot látta, ez azonban fizikai lehetetlenség lenne, mert a mozgást csak idôben múló folyamatában láthatjuk, az idôt megállítva soha. Nem más ez, mint állóképekben megvalósuló neurologikus rendetlenség! A mozgás fotója önmagában véve szürreális. Látunk valamit, ami száz százalékig igaz, ami tényleg megtörtént, mégis az emberi észlelés hatókörén kívül van. Az embert nem úgy alkották, hogy fiziológiai szinten láthassa ezeket a pillanatokat. Az emberek hajlanak arra, hogy misztikus érzés töltse el ôket, amikor valamilyen lehetetlen helyzetben, a levegôben lévô táncosokból álló kompozícióimat nézik. Önkéntelenül is úgy érzik, hogy az az idô, amelyet a képek nézegetésével töltenek, azonos az esemény idôtartamával! Az esemény azonban 1/2000-ed másodperc alatt zajlott le. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy soha nem manipulálom Photoshoppal a képeket, minden felvételem valós események egyedi megörökítése. Az emberi mozgás kétezred másodperces idôszelete. Honnan tudod, mikor kell exponálni? Hogy a fókuszálás és a komponálás technikájáról ne is beszéljünk. A fényképezôgépemet elôre fókuszálom egy olyan pontra, ahol a világítás megfelel az engem érdeklô effektusnak. Azután igyekszünk elérni, hogy a táncosok ennek közelében végezzék mozgásukat. Mivel térre van szükségük a mozgáshoz, nem megyek túl közel hozzájuk, így a mélységélesség nagyobb, mint más stúdiófotók esetében. A kompozíció mindig izgalommal jár, a táncosokat be kell illeszteni egy négyzet természetellenes formájába, vagy bele kell vágni az alakjukba a drámai hatás érdekében. Mostanában fôként digitális képeket készítek egy Leaf Valeo 22i hátfallal, ezért ritkán használok négyzetes formátumot. A tánc olyan téma, amelynek kompozíciója önmagában rejlik. A Hasselblad méltán híres négyzetes formátuma mit jelent számodra? A négyzetes formátum alapvetôen fontos volt, amikor a 80-as években rátaláltam saját stílusomra. A tánc ábrázolása négyzetes formátumban nem akadályt, hanem kihívást jelentett számomra, amely teljesen újfajta komponálásra késztetett. Ezen kívül beleszerettem a fekete képszegélybe, és gyakran drámai elemként alkalmaztam, belevágva a figurákba, amint beléptek a keretbe vagy kiléptek belôle. (Pl. Degas is gyakran belevágott a táncosaiba, még téglalap keretben dolgozva is!) A négyzet a keret mindegyik oldalának egyenlô súlyt és gravitációs vonzást kölcsönöz. Képeid többnyire fekete-fehérek. Volt-e problémád a fekete-fehér kép minôségével, amikor áttértél digitálisra? Igen, a digitális fekete-fehér felvételek készítése eleinte nem volt könnyû. De a Leaf hátfal a színes fájlt gyönyörûen átalakítja fekete-fehér képekké, ugyanannyi tónussal, csak persze szemcsézettség nélkül. Van egy csodálatos fiatal asszisztensem is, aki nagyszerû fekete-fehér nyomatokat készít a fájljaimról, csak a szemcsézettség hiánya árulja el, hogy a képek nem filmre készültek. Egyes kritikusaid azt mondják, fotóid túl tökéletesek, ezért nem tükrözik az ember lényegét, amelynek alapja a tökéletlenség. Mit gondolsz errôl? Ugyanazokról a benyomásokról, amelyek miatt egyes kritikusoknak nem tetszenek a képeim, mások azt mondják, hogy az emberi erôt mutatom be, törekvéseinket és álmainkat tükrözve. Szerintem a képeim mitológiai tartalmúak, bár hiteles pillanatokat rögzítenek, amelyek ténylegesen megtörténtek. Fotóidat gyakran a híres francia fotós, Henri Cartier- Bresson fényképeihez hasonlítják. Mi a közös bennetek? Ez természetesen rám nézve nagyon hízelgô. Közös pontunk mindkettônk vonzódása a döntô pillanathoz (a kifejezést Bresson alkotta. Azt hiszem, az ô szavai franciául à la sauvette, ami sietôs -nek fordítható). A fotósnak mindenképpen gyorsan kell reagálnia, mert a kereten belüli összes kompozíciós elem áramlásban van, és csupán a másodperc tört részére áll össze. Cartier- Bresson az utcai jelenetek véletlenszerû együttállásait kutatta, én pedig a stúdióban végbemenô véletlenszerû, vad cselekményeket rögzítem, keresem a végtagok és a testek lehetetlennek tûnô helyzeteit a levegôben. Szereted a rizikós dolgokat? Azért kérdezem, mert saját magad is részt veszel az Ausztrál Táncszínház legújabb koreográfiájában, melynek része az, hogy a színpadon fényképeket készítesz a táncosokról, melyeket a közönség azonnal lát egy kivetítôn. Nem veszélyes a szerkesztetlen képek azonnali bemutatása a publikumnak? Ha veszélyesnek nem is mondanám, de bátorság kell hozzá. Én sem keresem a kockázatot, de szeretem az

3 olyan alkotó folyamat bizonytalanságát, melynek nem ismerem az irányát. Egy író sincs, aki a számítógépében lévô minden szót publikálná, én mégis lehetôvé teszem, hogy az összes fotó, amelyet készítek, a vetítôvászonra kerüljön a bemutató alatt. Ez persze eleinte nagyon idegesített, de most már, hogy biztosabb vagyok a darabban játszott szerepemben, büszkeséget érzek, hogy hajlandó vagyok megosztani az alkotó folyamatot a közönséggel, azzal, hogy vállalom a kockázatot. A néhány kudarc pedig meggyôzi a nézôket, hogy a show-t valóban élôben fotózták. Talán a táncfotózás csúcsának is tekinthetjük, amikor a fotós egyszer csak része lesz a koreográfiának. Mit tudhatunk errôl a darabról? Honnan jött az ötlet, mirôl szól, hogyan fogadta közönség? Számos alkotáshoz hasonlóan, amely visszatekintve predesztináltnak látszik, a Held -et a Garry Stewarttal (Ausztrál Táncszínház) történt szerencsés találkozás eredményeként alkottam. ô éppen üzleti úton volt New Yorkban, amikor találkoztunk. Beszélgetésünk során leírtam elôtte, mit nevezek én élô fotós esemény -nek: digitálisan fényképezem a táncosokat, és abban a pillanatban ki is vetítem a képeket egy vászonra. Ezt megtettem Melbourne-ben, és meglepetéssel tapasztaltam a közönség elragadtatottságát, amint az ugró táncosok fotóit nézték. Másnap Garry és én együtt ebédeltünk, és megkérdezte, készítnék-e vele egy darabot úgy, hogy a fényképezés a koreográfia része lenne. Nem tudván, mire számítsak, azt mondtam: de még mennyire!, és néhányszor elmentem Ausztráliába, a koreográfia megalkotása, majd próbái céljából. Ez azután a sydney-i Operaházban, a New York-i Joyce színházban, majd a párizsi Théatre de la Ville-ben tartott elôadásokkal folytatódott, hogy csak néhányat említsek. A Held koreográfiája a fotográfiáról szól, fotózni és fotózva lenni. Az egyik jelenetben egy 200 mm-es objektívvel jövök elô, a táncosok közé keveredek, és közelképeket készítek a testrészekrôl. Egy másik jelenetben a Broncolor vakukat, amelyek a berendezéshez tartoznak, többszörös villanásra állítom, és stroboszkópos képeket készítek. Nagyon nagy móka! Íme néhány szó, amely a Held Henry Jesionka által kidolgozott konceptuális keretét ismerteti: Elsô ízben most történik meg, hogy a fotográfia belsô folyamatait dramatizáljuk egy koreografált táncmûsor keretében. A performance a fotográfia anyagait, módszereit és optikáit, valamint az idôt megváltoztató alkímiáját érinti. Az idô megállításával a másodperc törtrésze örökkévalósággá válik. Ironikusan nézve a másodperc törtrészének befagyasztása több szilárdságot ad a mozgásnak, mint amellyel röpülô táncgesztusként rendelkezett. Tudjuk jól, hogy a valódi világban semmi sem létezhet két dimenzióban, a fotók mégis arra csábítanak bennünket, hogy elhiggyük: ez a valóság érvényes ábrázolása. Végül is úgy gondoljuk, hogy "láttuk", amit a fotók ábrázolnak, bár ez az észlelési küszöbön túl volt. Minden elôadáson részt veszel? Nem túl fárasztó ez? Igen, mindegyik elôadásban ott vagyok, de ez mindössze egy óráig tart, és csak a fele idôben vagyok a színpadon. Melbourne és New York után az idén Európában vendégszerepel az elôadás. Hol és mikor láthatjuk? Idén ôsszel valóban turnéra megyünk néhány hónapra. Japánban kezdünk szeptember végén, majd Európában folytatjuk, és talán Új-Delhibe is eljutunk februártól március közepéig az Egyesült Királyságban lépünk fel. A pontos idôpontok megtalálhatók az Ausztrál Táncszínház weblapján: Lois Greenfield az interneten: Varga Miklós

4

5

6

7

8

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7.

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7. Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7., 17:54 AW: A másik ajtó a "operaénekes" ajtó és az a személy, aki játszott

Részletesebben

MICHAEL FREEMAN FOTÓSSZEMMEL. Képkompozíció a digitális fényképezésben

MICHAEL FREEMAN FOTÓSSZEMMEL. Képkompozíció a digitális fényképezésben MICHAEL FREEMAN FOTÓSSZEMMEL Képkompozíció a digitális fényképezésben A fordítás alapjául szolgáló kiadás: The Photographer s Eye 2007 The Ilex Press All rights reserved The Ilex Press Limited 210 High

Részletesebben

www.fotomagazin.hu/dfm-online

www.fotomagazin.hu/dfm-online www.fotomagazin.hu/dfm-online Ez a fájl a Digitális Fotó Magazin elektronikus változata. A fájl csak az elôfizetôt illeti meg egy példányban. Errôl saját célra nyomat készülhet. A fájl digitális formában

Részletesebben

Ismeretlenbe révedő tekintetek

Ismeretlenbe révedő tekintetek Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Ismeretlenbe révedő tekintetek Rendellenes pszichés állapotok ábrázolása a játékfilmben doktori disszertáció Mátyássy Áron 2015 Témavezető: Grunwalsky Ferenc

Részletesebben

Magyar Filmes Újhullám Washingtonban Hollywood-i happy end vagy magyar álom? Erdélyi Dániel

Magyar Filmes Újhullám Washingtonban Hollywood-i happy end vagy magyar álom? Erdélyi Dániel Magyar Fiillmes Újhullllám Washiingtonban Hollllywood-ii happy end vagy magyar állom? Errdéllyii Dániiell ffiillmrrendezõ vallll a magyarr állmok éss a hazaii ffiillmiiparr megttarrttássának ffonttosssságárróll::

Részletesebben

I. évfolyam, 4. szám 2007. december. ingyenes kulturális havilap NICK GRABOWSKI KIS KÁVÉ, SOK TEJ, CUKOR NÉLKÜL.

I. évfolyam, 4. szám 2007. december. ingyenes kulturális havilap NICK GRABOWSKI KIS KÁVÉ, SOK TEJ, CUKOR NÉLKÜL. I. évfolyam, 4. szám 2007. december ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S NICK GRABOWSKI KIS KÁVÉ, SOK TEJ, CUKOR NÉLKÜL. TARTALOM T A KORSZERÛ SZÍNHÁZ KELL 4 Jordán Tamás, a Nemzeti Színház leköszönô

Részletesebben

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János Magyar Színház és Filmművészeti Egyetem DLA Egyéni képzés Doktori pályamunka Bélafalvy Balázs A magyar operatőriskola Témavezető: Kende János Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A magyar film és az operatőri

Részletesebben

Tartalom FOTO MOZAIK 200 szeptember

Tartalom FOTO MOZAIK 200 szeptember Tartalom Tartalomjegyzék Pályázatok................. 62 Kiállításról kiállításra.......... 66 Események naptára.......... 68 Fotó Piac.................. 72 Börze..................... 88 Kedvezménykuponok.........

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30 1 A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet Leckék: 1-30 2 Kedves Útitársam! Rendkívül boldoggá tesz, hogy immár téged is a csodautasok között üdvözölhetlek! Akár az én fordításomat használod (ami az alábbiakban következik),

Részletesebben

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám TARTALOM IDEA, Párizs 2 beszámoló Vatai Éva szerkesztésében Emberiskola interjú Jonothan Neelands professzorral

Részletesebben

Hol a szobrászat mostanában?

Hol a szobrászat mostanában? Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Hol a szobrászat mostanában? DLA értekezés Cseh Lili 2009 Témavezető: Körösényi Tamás egyetemi docens Tartalom 1. fejezet: Elméleti bevezetés 3. oldal 1. 1.

Részletesebben

A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN

A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN A Hatalom-sorozat eseményei A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Hatalom-projektje Halász Péter harmincnapos színházát dokumentálta felhasználva a mozgóképen archivált, 1994. augusztus

Részletesebben

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

Beszámoló a szakmai gyakorlatról Beszámoló a szakmai gyakorlatról Kecskeméti Kinga Szakmai gyakorlatomat a Híradó Média Kft-nél töltöttem. A cég tulajdonképpen egy családi vállalkozás, mely több internetes médiumokat is magába foglal.

Részletesebben

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA Három kortárs magyar irodalmi mű megfilmesítésének kérdései a rendezői gyakorlat szemszögéből TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára

A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye. Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára A homoszexualitás megértése és a változás reális esélye Konkrét segítség bajba jutott homoszexuális személyek számára Kérdező (Kérd.): A homoszexualitás kényelmetlen, ijesztő és titokzatos. Olyasvalami,

Részletesebben

BALTAZÁR az értelmileg sérültek hivatásos színtársulata

BALTAZÁR az értelmileg sérültek hivatásos színtársulata SZÍNHÁZ BALTAZÁR az értelmileg sérültek hivatásos színtársulata Az 1998. februárjában alakult Baltazár Színház az egyedüli, értelmi sérült színészekből álló, hivatásos színtársulat Magyarországon. A színészek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Interjú Stalter Györggyel 16. Pentax K10D. Etikus természetfotózás 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Interjú Stalter Györggyel 16. Pentax K10D. Etikus természetfotózás 4 Interjú Stalter Györggyel 16 Artwork Photo............... 63 ArtworkPhoto Pest............ 2 C Fotó...................... 53 Camera Kft.................. 67 Color Photo Digital Kft......... 67 Darkroom...................

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1 A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muhely Alkotótábor 1 A dolgok állása Tartalom: Írják és szerkesztik: Berta Zsóka Ligosztájeva Annamária Rudolf Kata Salgó Péter Stuhl Ágnes Letícia Tóháti Zsuzsa

Részletesebben

holnapra Magazin Interjú a jövőkutatás nagyasszonyával, Eleonora Masinival Peter Piot és jövőképe a járvány legyőzéséről

holnapra Magazin Interjú a jövőkutatás nagyasszonyával, Eleonora Masinival Peter Piot és jövőképe a járvány legyőzéséről C I V I S T I Magazin Citizen Visions on Science Technology and Innovation Tekintettel a holnapra Interjú a jövőkutatás nagyasszonyával, Eleonora Masinival Peter Piot és jövőképe a járvány legyőzéséről

Részletesebben

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY!

LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! KORÓDI SÁNDOR LÉGY AZ, AKI VALÓJÁBAN VAGY! 2011. Tartalom I. Gondolat - Érzelem - Önmagad/ Hogyan hatnak a gondolataid érzelmeiden keresztül arra az emberre, akit önmagadként megtapasztalsz?... 4 1. Környezet...

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Tarsoly. A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod.

Tarsoly. A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod. Tarsoly A háló lapja 2014 február H a n g o l ó A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod. Müller Péter Ú t j e l z ő gondolato

Részletesebben

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea Nagyobb szabadság Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea: Az utolsó két előadásotok, a Szutyok és a Kaisers TV, Ungarn azt mutatja számomra, hogy a Pintér Béla Társulat igen jó alkotói szakaszban

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra

Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra Babes Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra VI. félév Lakatos Gabriella

Részletesebben

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS IKSZIKSZÍ 2009 ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA A SZABADSÁG Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság Pálizs Brigitta B

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET SZÖVEGGYŰJTEMÉNY TARTALOM Filmkép, filmképzelet... 4 Roland Barthes: Világoskamra (részlet)... 6 André Bazin: A fénykép ontológiája (részlet)... 9 Hevesy István: A filmhatás

Részletesebben