OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről"

Átírás

1 OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis 2. THM Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci frank alapú lízing: 3 havi CHF LIBOR; Japán Jen alapú világlízing: 3 havi JPY LIBOR. A 83/2010 (III.25.) számú Kormányrendelet szerint: A teljes hiteldíj mutató (THM) értéke: 5 MFt hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén. Jelen THM-ek nem tartalmazzák az esetlegesen igénybe vett Hűség kedvezmény THMcsökkentő mértékét. A maximálisan igénybe vehető kamatkedvezmény a futamidő hónapja között 1,8%. Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, EUR alapon Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF alapon Használt lakás, zárt végű pénzügyi lízing esetén, EUR alapon Használt lakás, zárt végű pénzügyi lízing esetén, HUF alapon Full Extra Lakáslízing 7 használt lakásra, zárt végű pénzügyi lízinggel, EUR alapon Full Extra Lakáslízing 7 használt lakásra, zárt végű pénzügyi lízinggel, HUF alapon Szabad felhasználású lízing esetén, EUR alapon Szabad felhasználású lízing esetén, HUF alapon Akciós időszakban érvényes THM (az akció feltételeit lásd a 3. pontban) Akciós időszakon kívüli THM től érvényes munkavállalói kedvezmény esetén érvényes THM OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakban (az akció feltételeit lásd a 3. pontban) 10 8,62% 8,85% 8,62% 8,40% 8,54 OTP Ingatlanpont által értékesített termékekre vonatkozó THM, akciós időszakon kívül 10 11,16% 11,42% 11,16% 10,94% 11,10% 11,08% 11,35% 11,08% 11,79% 10,96% 14,62% 14,94% 14,62% 14,33% 14,52% 11,53% 11,63% 11,53% 11,25% 11,25% 15,09% 15,21% 15,09% 14,80% 14,80% 12,80% 13,09% 12,80% ,13% 16,47% 16,13% - -

2 A deviza alapú lízingnél a THM meghatározása a forint fizetések alapján történt, az átszámításnál az OTP Bank Nyrt március 1-i árfolyamai, valamint 3 hónapos EURIBOR (0,967%) és forint alapú lízingnél a 3 hónapos BUBOR (7,33%) figyelembe vételével. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a lízing kamat-, illetve árfolyamkockázatát. A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek becsült összege: - A lízingelendő ingatlan tulajdoni lapja beszerzésének költsége: Ft- - A lízingszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra. Becsült költsége 5 millió forint hitelösszeg, és 5 db hitelesített másolat esetében körülbelül Ft. - A lízingelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége a Lízingbevevő által választott biztosítónál legalább a vételárra kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele. Ennek becsült éves díja a biztosított kockázati körtől, és az épület jellegétől függően differenciált, de átlagosan a biztosításra kerülő vagyon értékének (biztosítási összeg) a 0,44-1,06 ezreléke. 3. Díj és költség tételek Tavaszi díjelengedési akció március 26-tól április 20-ig a Tavaszi díjkedvezményes akció keretében benyújtott valamennyi forint és deviza alapú lakáslízing ügyletek esetén (lakó-és üdülőingatlan esetén) az akció keretében a lízing igénylésével és folyósításával összefüggésben az alábbiakban felsorolt díjakat visszatérítjük ügyfeleink részére, illetve átvállaljuk ügyfeleinktől (lízingkérelmenként egy ingatlanra vonatkozóan): Az értékbecslési díjat visszatéríti az OTP Lakáslízing Zrt. A közjegyzői díjat átvállalja az OTP Lakáslízing Zrt. A szerződéskötési díjat elengedi az OTP Lakáslízing Zrt. Az értékbecslési díjat az ügyfeleknek meg kell fizetniük az OTP Lakáslízing Zrt. számlaszámára, annak visszatérítését az OTP Lakáslízing Zrt. utólag, az ügylet kifolyósítását követő 8 banki munkanapon belül (több ütemű folyósítás esetén az utolsó vételárrész kifizetését követő 8 banki munkanapon belül) vállalja. Az első három ügyleti éven belül történő, 11. pont szerinti elő- vagy végtörlesztés esetén az ügyfél köteles visszafizetni az akció keretében fel nem számított, illetve elengedett díjakat. A kedvezmény más akcióval (kivétel Full Extra ) nem vonható össze. Értékbecslési díj 1 Az ügyfél az értékbecslést végző szervezet (jelenleg OTP Jelzálogbank) mindenkor hatályos Hirdetményében foglalt díjmértéket köteles megfizetni, melynek mértéke jelenleg: - 50 MFt alatti értékű ingatlan esetén Ft/ ingatlan - 50 MFt, vagy afeletti értékű ingatlan esetén Ft/ ingatlan Az értékbecslés díja a kérelem benyújtásakor fizetendő. Meglévő lízingszerződés átvállalása esetén az új Lízingbevevő a mindenkori Hirdetmény alapján, új lízingügyletek indítására meghatározott értékbecslési díjat köteles megfizetni. A 3. pontban részletezett akciós feltételek lízingátvállalás esetére is alkalmazhatóak. Szerződéskötési díj 2 Valamennyi lízingügylet esetén (kivéve Full Extra Lakáslízing) a finanszírozott összeg 1%-a, új lakás és használt lakás lízing esetén max Ft, szabad felhasználású lízing esetén max Ft.

3 Full Extra Lakáslízing esetén 0 Ft. (Szabad felhasználású lízingnek tekinthető minden olyan lízing, amelyben az Eladó és a Lízingbevevő személye megegyezik, vagy közöttük rokoni vagy pénzügyi kapcsolat áll fenn, és/vagy a Lízingbevevő önerőként a vételár 10%-nál nagyobb összeget fizet meg közvetlenül az Eladónak.) Mindkét esetben szerződéskötéskor fizetendő. Meglévő lízingszerződés átvállalása esetén az új Lízingbevevő a mindenkori Hirdetmény alapján, új lízingügyletek indítására meghatározott szerződéskötési díjat köteles megfizetni. A 3. pontban részletezett akciós feltételek lízingátvállalás esetére is alkalmazhatóak. Közjegyzői díj Díjszabása a mindenkori közjegyzői díjtétel alapján. A közjegyzőnek fizetendő a lízingszerződés megkötésekor. Meglévő lízingszerződés átvállalása esetén az új Lízingbevevőre is érvényes a közjegyzői díjszabás szerinti közjegyzői díj megfizetése. A 3. pontban részletezett akciós feltételek lízingátvállalás esetére is alkalmazhatóak. Elő-végtörlesztési díj Fogyasztók 8 általi, lakóingatlanra vonatkozó, lakáscélú lakáslízing szerződések esetében: A díj mértéke az előtörlesztett összeg 1%-a. Amennyiben a részleges, vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, az előtörlesztett összeg 1,7%-a. A díjtétel nem kerül felszámításra: a szerződés megkötésétől számított 24 hónapot követően teljesített 1. (első) részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a lízingszerződésben meghatározott lízingösszeg felét, vagy Az ügyfél részleges vagy teljes előtörlesztésekor a fennálló tartozás nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Olyan szabad felhasználású lízing esetében, amikor az eladó és a lízingbevevő megegyezik, illetve vállalkozások által lízingeknél, valamint kereskedelmi célú ingatlanok esetében, bármely devizanem esetén: Elő-, vagy végtörlesztés esetén az előtörlesztett összeg 1,7%-a, min Ft Egyéb szerződésmódosítás nem elő-vagy végtörlesztés esetén Lízingszerződés átvállalása Ft május 1-től a deviza alapú lakáslízing szerződéseknél pótfedezet bevonása esetén nem kell megfizetni a szerződésmódosítási díjat. Lízingszerződés átvállalása esetén a szerződését megszüntető lízingbevevő által fizetendő szerződésmódosítási díj: 0 Ft. A lízingszerződést átvállaló Lízingbevevő Hirdetmény szerinti, új lízingügyletek indítására meghatározott értékbecslési, szerződéskötési és közjegyzői díjat fizet.

4 Ügyintézési díj 3 Illeték 5000 Ft Új építésű ingatlan, nyílt végű lízing esetén: a mindenkori hatályos jogszabályok alapján az OTP Lakáslízing Zrt. részére fizetendő szerződéskötéskor. 5 Használt ingatlan, zárt végű pénzügyi lízing esetén: OTP Lakáslízing Zrt. felé 2% vagyonszerzési illeték fizetendő. Ezen felül a Lízingbevevő tulajdonszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illetéket a futamidő során, várhatóan a futamidő elején, a finanszírozási szerződések megkötését követően, a NAV által a Lízingbevevőnek megküldött határozat alapján, a vonatkozó hatályos illetékfizetési szabályok szerint kell megfizetni. Ez utóbbi illeték visszaigénylésre kerülhet, amennyiben a Lízingbevevő a későbbiekben nem szerez tulajdonjogot az ingatlan felett. SMS szolgáltatás díja (1 db/hó, Világlízing esetén) SMS szolgáltatás díja (1db/hó, Hűség szolgáltatás esetén) Szabad felhasználású lízing, zárt végű lízing esetén, ahol a Lízingbevevő és az eladó megegyezik: OTP Lakáslízing Zrt. által 2% vagyonszerzési illeték kerül levonásra a finanszírozott összegből. 0 Ft Vodafone: 20 Ft/üzenet T-Mobile: 23 Ft/üzenet Telenor: 26 Ft/üzenet A Hűség szolgáltatás keretében igényelhető SMS üzenetre vonatkozó, március 31-ig befogadott igénylések esetében az üzenetdíj mértéke az első 6 hónapban 0 Ft. Az akció nem érvényes, amennyiben az SMS szolgáltatás lemondását követően az SMS szolgáltatás újra igénylésre kerül. Gyorsasági díj Ft (Standard Plusz folyamat esetén) Pótfedezeti ingatlan Ft jelzálogbejegyzésének költsége (szerződéskötéskor fizetendő) Számlavezetés díja Hűség Szolgáltatás igénybevételével a havi törlesztő részlet kiegyenlítése az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláról történhet. A bankszámla-vezetés díjai az ügyfelet terhelik. A díjak mértéke függ a bankszámla típusától és az ügyfél által igénybe vett bankszámla szolgáltatásoktól, melyek mértékét az OTP Bank Nyrt. mindenkor érvényes Lakosság bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetménye tartalmazza. Az Alap számladíj választásával a számlavezetés költsége 0 Ft november 15-től benyújtott kérelmekre érvényes egyéb díjak: Megnevezés Díj mértéke Megjegyzés Egyenlegközlő díja Ft Évente 1 db ingyenes, minden továbbinál előre fizetendő. Honlapról letölthető formanyomtatvánnyal igényelhető az OTP Lakáslízing Zrt-től. Fizetési felszólítás díja Ft Késedelmes számlafizetés esetén, biztosító-, közműszolgáltató stb. által küldött fizetési felszólítások továbbítása esetén. Ügyvédi felszólítás díja Ft Közjegyzői felmondás Ft Amennyiben a lízingszerződés felmondásra kerül az üzletszabályzatban megfogalmazott bármely ok miatt. Ingatlan Ft Azokban az esetekben kerül felszámításra, amikor az

5 visszaszármaztatás díja Személyes kiértesítés díja Ft /km ügyfél a szerződés felmondását követően az ingatlant nem adja át a lízingszerződésben leírtaknak megfelelően. Abban az esetben kerül felszámításra, ha a lízingszerződésben szereplő fizetési- vagy bármely egyéb lízingbevevői kötelezettség elmulasztása miatt az OTP Lakáslízing Zrt. felszólító levelet küld, és két vagy annál több tértivevényes levél érkezik vissza sikertelen kézbesítéssel, és ezért személyes kiértesítés válik szükségessé. A kilométer-díj a Lízingtárgy és az OTP LL központja közötti távolság alapján kerül kiszámításra. Fizetési átütemezés díja Ft 5. Lakáslízing szerződés lakáshitel szerződésre történő kiváltása Az OTP Lakáslízing Zrt-től lízingelt lakásukat az OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitellel megvásárló ügyfeleknek nem kell megfizetniük a lakáslízing szerződés végtörlesztésének költségét. 6. Lakáshitel szerződés lakáslízing szerződésre történő kiváltása Az OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitellel finanszíroztatott ingatlanok OTP Lakáslízinggel történő kiváltása esetén a kezdeti járulékos költségek- értékbecslési díj, közjegyzői díj, szerződéskötési díj- elengedésre illetve átvállalásra kerülnek. 7. Együttműködés a Duna House partner céggel: december 10-től a Duna House hitelközvetítő partnercég által közvetített, a Duna House ingatlanközvetítő cég által olyan tanúsítvánnyal ellátott ingatlanok megvásárlása esetén, amely igazolja, hogy az eladó és a Duna House Kft. közötti megbízási szerződés megkötése és a vételi ajánlat eladó általi elfogadása közötti időtartam nem haladja meg a 90 napot, a megvásárláshoz kapcsolódó bármely euró vagy forint alapú, lakáscélú lízingszerződés 9 esetén az OTP Lakáslízing Zrt. díjkedvezményt biztosít. Díjkedvezmény: Értékbecslési díj: az értékbecslési díj (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét a folyósítást követően az OTP Lakáslízing Zrt. visszatéríti az ügyfél részére. A díjkedvezmény más akciókkal összevonható. A feltételeknek megfelelő ingatlanról a Duna House külön tanúsítványt állít ki, amely a hitelkérelem mellékleteként csatolandó. 8. Együttműködés a HC Központ Pénzügyi Közvetítővel: december 10-től a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. hitelközvetítő partnercég által közvetített, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó bármely lakáslízing igénybevétele esetén az OTP Lakáslízing Zrt. díjkedvezményt biztosít. Díjkedvezmény: Értékbecslési díj: az értékbecslési díj (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét a folyósítást követően az OTP Lakáslízing Zrt. visszatéríti az ügyfél részére. A díjkedvezmény más akciókkal összevonható.

6 9. OTP Ingatlanpont (korábbi nevén OTP Fedezetkezelő) által értékesített lakásokra vonatkozó kedvezmény december 10-től befogadott bármely olyan euró és forint alapú lakáslízing kérelem esetében, mely az OTP Ingatlanpont (beleértve az OTP Ingatlan Zrt. lakásait is) által forgalmazott lakóingatlanra vonatkozik, az OTP Lakáslízing Zrt. az alábbi kedvezményeket nyújtja: A futamidő végéig 0,25% kamatkedvezmény adható a kamatból, ha az ügyfél az ingatlan vételárához képest minimum 50% önerőt vállal A futamidő végéig 0,25% kamatkedvezmény adható a kamatból, ha az adott ingatlan forgási sebessége (az adott ingatlan adott áron történő piaci értékesítésének kezdete és a lízingbevevő vételi ajánlatának elfogadása között eltelt idő) nem haladja meg a 90 napot. Árcsökkentés esetén az eredeti árhoz képesti minimum 5%-os árcsökkentés esetében vehető figyelembe az értékesítés új kezdődátuma. A kedvezmény igénybe vételének alátámasztására az OTP Ingatlanpont hivatalos nyilatkozata szükséges, az OTP Lakáslízing Zrt. által kiadott nyomtatvánnyal. Az értékbecslési díjat visszatéríti az OTP Lakáslízing Zrt. A közjegyzői díjat átvállalja az OTP Lakáslízing Zrt. A fent leírt, kamatkedvezményekre vonatkozó feltételek együttes teljesülése esetén a kamatkedvezmények összevonhatóak. 11. Munkavállalói kedvezmény: Az OTP Lakáslízing Zrt. kamatkedvezményt és évente egy alkalommal a lízingigényléshez kapcsolódóan díjkedvezményt nyújt bármely december 11-ét követően benyújtott lakáscélú 8 lakáslízing kivéve Áthidaló hitel igénylése esetén, a kedvezményt azon magyarországi székhelyű gazdasági társaság alkalmazottai vehetik igénybe: amely gazdasági társaság legalább alkalmazottja OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlára utalja a munkavállalók jövedelmét a ei állapot szerint és ezen munkavállalóknak minimum 75%-a rendelkezik OTP banknál folyószámla hitelkerettel ei állapot szerint. A kedvezményre való jogosultság évente felülvizsgálatra, ill. a munkaviszony megszűnésekor vagy megszűntetésekor visszavonásra kerül. (Kivéve, ha a munkaviszony nyugdíjba vonulás miatt szűnik meg.) A kamatkedvezmény mértéke maximum 50 bázispont, Az értékbecslési díjat (ügyletben szereplő egy ingatlan esetén) folyósítást követően az OTP Lakáslízing visszatéríti az ügyfél részére, A szerződéskötési díj 0 Ft, A közjegyzői szerződéskötés teljes díját az OTP Lakáslízing fizeti meg. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. 12. Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezmény március 4-től befogadott lakáslízing igénylések esetén (magánszemélyekre, valamint lakó-és üdülőingatlanokra vonatkozóan, kivéve Áthidaló hitel) az OTP Lakáslízing Zrt. Hűség szolgáltatásának keretében a hitel futamidejének első 5 évében kamatkedvezményt nyújt (a hónap között). A futamidő 3. hónapjától a Hűség szolgáltatás szempontjából irányadó feltételek teljesülését az OTP Lakáslízing Zrt. havonta, minden hónap 16. napjától a következő hónap 15. napjáig terjedő időintervallumon belül vizsgálja (a továbbiakban: a vizsgálat hónapja). A Hűség Szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezmény alapfeltétele a lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára történő, a mindenkori minimálbér mértékét meghaladó jövedelem átutalás. A jövedelem átutalás mindenkori minimálbért meghaladó mértéke szempontjából az OTP Lakáslízing Zrt. a vizsgálat hónapjában, és a vizsgálat hónapját megelőző hónapjában beérkező jövedelmek számtani átlagát veszi figyelembe. A további alábbiakban részletezett feltételek teljesítése esetén Hűség Szolgáltatás alapján kizárólag abban az esetben jár kamatkedvezmény, amennyiben a Lízingbevevők a mindenkori minimálbér mértékét meghaladó jövedelmüket lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára utalják.

7 A jövedelemátutaláshoz kapcsolódó kamatkedvezmény mértéke: Mindenkori minimálbér és Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 70 bázispont (0,7%) Ft és Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 100 bázispont (1,0%) Ft illetve Ft közötti havi jövedelem átutalás esetén 130 bázispont (1,3%) Ft, illetve afeletti mértékű havi jövedelem átutalás esetén 170 bázispont (1,7%) Jövedelem átutalás alatt az ügyfél által a lízingdíj törlesztéshez kapcsolódó, OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlára munkabér, illetve nyugdíj jogcímen érkező jóváírást kell érteni. Devizában történő jövedelem átutalás esetén az OTP Lakáslízing Zrt. az átutalt összeg forint ellenértékét veszi figyelembe, a vizsgálat napja szerinti OTP Bank Nyrt. által alkalmazott középárfolyamon. A további kamatkedvezmény alapjául szolgáló egyéb feltételek: Legalább két, csoportos beszedési megbízás adása az OTP Bank Nyrt. részére, a megbízások alapján a vizsgálat hónapjában a beszedés megtörténte (a havi rendszerességű beszedéseknek mindkét megbízás esetében a vizsgálat hónapjában kell teljesülniük, a lízingdíj törlesztésre megadott csoportos beszedési megbízást a kedvezmény szempontjából az OTP Lakáslízing Zrt. nem veszi figyelembe). Az OTP Lakáslízing Zrt. a sikeres csoportos beszedési megbízások után, összességében, a csoportos beszedési megbízások számától függetlenül, de legalább két teljesült csoportos beszedési megbízás esetén 10 bázispont (0,1%) kamatkedvezményt nyújt. Az adott hónapban elszámolt kamatkedvezmény (T hó) a következő havi (T+1 hó) lízingdíjban kerül érvényesítésre. Abban az esetben, ha a fentiekben meghatározott valamely feltétel a vizsgálat hónapjára vonatkozóan nem teljesül, a vizsgálat hónapját követő hónap 5. napjától kezdve az adott feltételre irányadó kamatkedvezményt a Lízingbevevők nem vehetik igénybe. Abban az esetben, ha a Lízingbevevők a munkavállalói kedvezményre vagy kiemelt partneri kedvezményre is jogosultak, és a munkavállalói kedvezmény és kiemelt partneri kedvezmény együttes mértéke eléri, vagy meghaladja a 180 bázispontot (1,8%), a Hűség Szolgáltatás keretében kamatkedvezmény nem nyújtható. Amennyiben a munkavállalói kedvezmény és kiemelt partneri kedvezmény együttes mértéke nem éri el a 180 bázispontot, Hűség Szolgáltatás keretében legfeljebb olyan mértékű kamatkedvezmény nyújtható, amely esetében a munkavállalói kedvezmény, a kiemelt partneri kedvezmény és a Hűség Szolgáltatás keretében nyújtott kamatkedvezmény együttes mértéke nem haladja meg a 180 bázispontot. További részletek a mindenkor hatályos Üzletági Üzletszabályzatban találhatóak. 13. Elő-vagy végtörlesztés esetén akciós díjak visszafizetése A február 28-tól befogadott kérelmek esetében, amennyiben az ügyfél a futamidő első három ügyleti évében elő- vagy végtörlesztést teljesít, köteles visszafizetni a hitelkérelem befogadásával, hitelbírálattal, szerződéskötéssel és folyósítással kapcsolatban a meghirdetett akció, vagy kedvezmény keretében az OTP Lakáslízing Zrt. által elengedett, megfizetett, vagy visszatérített díjtételeket. Ez alól kivételt képez a Full Extra Lakáslízing esetén az OTP Lakáslízing Zrt. által megfizetett 2% vagyonszerzési illeték és az elengedett szerződéskötési díj. Az ügyfél által teljesített előtörlesztés révén abban az esetben kell a díjtételeket az ügyfélnek visszafizetni, amennyiben az aktuális tőketartozás a folyósított hitel összegéhez képest, deviza hitel esetében a devizában folyósításkor megállapított hitel összegéhez képest 50 % alá csökken. 1 Az értékbecslési díj lakóingatlan és az ingatlanhoz tartozó gépkocsi beálló, garázs valamint tárolóra vonatkozik. Egyéb ingatlanok esetében egyedi ajánlat szerint. 2 Azon lízingbevevőknek, akik a lakáslízingre is kiterjesztett albérleti hozzájárulásra jogosultak és ezt a kérelem benyújtásakor a munkáltatójuktól hozott nyilatkozattal ( Munkáltatói nyilatkozat c. dokumentum) igazolják, valamint a támogatást havi rendszerességgel, az ügyfél által aláírt lízingszerződés alapján, a munkáltató utalja a lízingbe vevőnek/vagy közvetlenül az OTP Lakáslízingnek, a szerződéskötési díjból (amennyiben felszámításra kerül) Ft kedvezmény jár. A termékkör kiterjed minden olyan lakáslízing termékre, amelyre az albérleti támogatás igénybe vehető. A kedvezmény július 30-a után benyújtott kérelmekre, visszavonásig érvényes.

8 3 Fizetendő minden olyan esetben, amellyel kapcsolatban az ügyfelek kérésére az OTP Lakáslízing Zrt.-nek a lízingszerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat kell ellátni 4 A díj előre fizetendő. A szüneteltetés 3 vagy 6 hónapra kérhető, jóváhagyása az OTP Lakáslízing Zrt. kockázatkezelési döntésének függvénye. 5 Minden nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén az Illetéktörvény által meghatározott illetékre ÁFA-t fel kell számítani. Az OTP Lakáslízing Zrt. az ÁFÁ-val megegyező díjkedvezményt nyújt azon ügyletek esetében, melyeknél a lízingszerződés aláírása és között, illetve után történt tól a díjkedvezmény visszavonásig érvényes. 6 Gyorsasági díj a június 14-től igényelt lakáslízing kérelmek, a Standard Plusz lízingigénylési folyamat esetén kerül felszámításra. A díj a lízingszerződés megkötésekor kerül beszedésre, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint az OTP Lakáslízing Zrt. teljesítette vállalását vagy ügyfélhiba történt, továbbá az ügylet érvénytelenítésekor is meg kell fizetni a díjat, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint ügyfélhiba történt. Standard Plusz folyamat: az Üzletszabályzatban foglalt feltételek esetén az OTP Lakáslízing vállalja, hogy a lízingszerződés Ügyfél általi aláírására az igénybeadást követő 7 munkanapon belül sor kerül. Standard Plusz folyamat befogadása csak magánszemélyek esetén és maximum 50 millió Ft finanszírozott összegig lehetséges. 7 Full Extra Lakáslízing használt ingatlan lízingelése esetén igényelhető. Igénylése esetén a szerződéskötési díj 0 Ft, a 2% vagyonszerzési illetéket pedig az OTP Lakáslízing Zrt. fizeti meg. Igénylésének feltétele, hogy a bruttó finanszírozott összeg haladja meg az ingatlan bruttó vételárának 60%-át. 8 Fogyasztó jelentése: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt 9 Lakáscélú lízingszerződés: olyan Lízingszerződés, amelyben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő által rögzített cél lakóingatlannak minősülő Lízingtárgy tulajdonjogának harmadik személy Eladótól történő Lízingbevevő általi megszerzése. 10 Az OTP Ingatlanpont termékeknél megadott THM-ek 0,25%-os kamatkedvezmény figyelembe vételével kerültek kalkulálásra és feltüntetésre. Az OTP Lakáslízing Zrt. az üzletszabályzat alapján továbbhárítja az önkormányzat által kivetett építményadót, melyre nyílt végű lízingszerződés esetén ÁFA-t kell felszámolni. Az OTP Lakáslízing Zrt. az ÁFÁ-val megegyező mértékű díjkedvezményt nyújt től visszavonásig november 27-ét követő számlázásoknál és folyósításoknál, lakáscélú lízingszerződések 9 esetében, amennyiben fogyasztó 8 a lízingbevevő, a lakáslízing ügylet folyósítása és havi törlesztő részletek számlázása az OTP Lakáslízing Zrt. által meghatározott devizaközép árfolyam történik. Közzététel: április 6.

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2015. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2015. 07. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. augusztus 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. április 13-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások a szövegben dőlten

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2014. december 31. Hatálybalépés napja: 2015. január 01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a 2012.március 31. napjáig szerződött állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott

Részletesebben

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig.

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel

Részletesebben

hirdetmény Az euró alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2010. március 1.

hirdetmény Az euró alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2010. március 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Az euró alapú ek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. Módosított közzététel napja: 2015. augusztus 28. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz Bank (továbbiakban: Bank) 2004. május

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 02. napjától Közzététel napja: 2015. július 01. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 02. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31)

TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) TÁJÉKOZTATÓ Hitelkiváltási célra, ingatlanfedezet mellett igénybe vehető akciós kölcsön (2015. 03.02-2015.03.31) A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet akciós kondíciók mellet nyújt hitelt jelzálog

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

Lakossági hitel HIRDETMÉNY

Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2015.02.16-tól 1. AKCIÓINK... 3 2. FORGALMAZOTT HITEL TERMÉKEK... 7 3. INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 8 3.1. Bankszámlahitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 1. Hatályos: 2015. augusztus 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. május

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.05.04. Hatálybalépés napja: 2015.05.04. AL/1. sz. melléklet: Folyószámla hitel AL/2. sz. melléklet: Tagi

Részletesebben