veszélynek a jelképe, amely mindannyiunk éltére ránehezedik, hisz bármelyikünkkel megeshet. A bűntett a könyv lapjain vagy képernyőn valósággá válik,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "veszélynek a jelképe, amely mindannyiunk éltére ránehezedik, hisz bármelyikünkkel megeshet. A bűntett a könyv lapjain vagy képernyőn valósággá válik,"

Átírás

1 A krimi és E.A. Poe A sokféle krimi egy dologban hasonlít egymáshoz, ez pedig a népszerűség, ami egyre emelkedik, ezt bizonyítja a tévéműsor is. Érdemes elgondolkodni, mi okozza ezt a különös vonzalmat, illetve kicsit visszanézni a krimi forrásvidékére. Kolozsvári Grandpierre Emil A krimi védelmében című esszéjében úgy fogalmaz, hogy a krimi egyesíti magában valamennyi hazárdjáték elemeit. Alkalmat ad a találgatásra, s a játékos lélek magában fogadhat a gyilkos személyre. A jó krimi megmozgatja az idegrendszert. Ugyancsak Kolozsvári megállapítása, hogy cirkusz is ez a műfaj, mert ugyan más eszközökkel, de végül ugyanaz a küzdelem játszódik le a néző vagy olvasó szeme előtt, mint amiben a római aréna közönsége lelte szórakozását. Nem érdektelenek a krimi irodalmi vonatkozásai sem, és nem csupán arra értendő ez, hogy az első ilyen jellegű írás E.A.Poe munkája, akihez még visszatérünk részletesebben és más nagy író is kirándult a műfaj területére. Említésre méltó az, amit kevesen vesznek észre, s ritkán említik; nevezetesen a formabontás, ami tulajdonképpen az időrend megbontása, a krimi kezdeményezője. A cselekmény leggyakrabban egy vagy több hullával, de legalábbis valamilyen bűncselekménnyel kezdődik, a bűntényt megelőző körülmények, illetve magának a bűnténynek a körülményei csak a regény végén tisztázódnak. Tehát ebből a szempontból a krimi műfaja az avantgarde irányzatok tetemes részének az őse. Két érdekes hasonlatot említ még esszéjében Kolozsvári: rokonítja a költészettel és burleszkkel is a krimi műfaját. Ahogy a vers rímelése fölülemelkedik a költőn, úgy a krimiben jellemek felülemelkednek önmagukon. A többszörös gyilkos nem végez a nyomozóval, még ha nagyon jó alkalom is kínálkozna erre, felülemelkedve, megtagadva általunk ismert jellemét (persze csak ún. regényvédelmi okokból), mert mi is lenne a regénnyel nyomozó nélkül. Ugyanígy a főhős elpusztíthatatlan, mint a burleszk szereplői. Sőt egészen sajátos lélektani magyarázatot is adhatunk a kriminek, és említsük meg a sokat, sok kontextusban idézett Freudot is, nézzük milyen a kapcsolatolvasó (vagy néző) és a nyomozó figurája között. A freudisták úgy vélik, hogy a beteg érzelmileg kötődik az orvosához, ugyanúgy kötődik a néző (olvasó) a nyomozóhoz. A nyomozó általában rokonszenvet kelt, megnyugtató, problémamegoldó figura. A bűntett pedig annak a lappangó

2 veszélynek a jelképe, amely mindannyiunk éltére ránehezedik, hisz bármelyikünkkel megeshet. A bűntett a könyv lapjain vagy képernyőn valósággá válik, aztán megjelenik a pozitív hős, megoldja a rejtélyt, helyreállítja az erkölcsi világrendet, s ezzel visszaadja a nyugalmunkat. A krimi a féle közszükségleti cikké vált, melyet a félelem és megkönnyebbülés vágyának együttes nyomása szül. Edgar Poe élete olyan, hogy novellának Edgar Poe írhatta volna meg. Edgar Allan Poe január 19-én Bostonban született. Apai ágon ír, anyai ágon angol származású. Szülei színészek voltak, a korabeli kritika édesanyját klasszikus drámai főszerepek kiváló alakítójaként említi. Edgar édesanyjától örökölte mind külsőjét mind művészi hajlamait. A szülõk korán, egymás után meghaltak Örök traumaként maradt meg az íróban anyja halála, akit két és fél éves korában veszített el tüdőbaj következtében. Ekkor Edgar gyakorlatilag elárvult. A három Poe gyermeket jómódú richmondi családok vették gondozásba. Edgar egy John Allan nevű dohány-nagykereskedő házába került, akinek felesége, a gyermektelen Frances, sajátjaként nevelte fel a szép és értelmes kisfiút. Jó nevelést akart adni neki, igen jó iskolákba íratta, s amikor eljött ennek is az ideje, Angliába is elküldte, hogy a híres egyetemeken gazdagodjék tudása. Ezek az évek gyermekkora legszebb élményeit jelentették számára, műveltségének alapjait is itt szerezte meg. Az Angliában átélt pillanatok több elbeszélésében visszaköszönnek majd ban a család visszatért Richmondba, ahol Poe élete jelentősen megváltozott. A fiú azonban különös ifjúvá serdült. Képtelenül sokat tanult, szenvedélyesen olvasott, késõbb sokan elámultak, hogy a felettébb rendetlen, akár züllöttnek is mondható élet folyamán hogyan gyûjthette össze gazdag és sokoldalú mûveltségét. Már középiskolás korában rákapott az ivásra. A londoni forgatag után unalmas perceit sportolással töltötte, amellyel kiemelkedő sikereket ért el. Iskolatársának fiatal édesanyja iránti szerelme és annak halála a kamasz Edgarból hatalmas érzelmeket váltott ki, melyeket csak a versírás segítségével tudott kifejezni. Költeményeinek témája már ekkor a beteljesületlen szerelem és a halál feltárhatatlan misztikumai voltak. Az irodalom iránti vonzalom azonban családi viszályok okozójának bizonyult: nevelőapja ügyvédnek szánta, míg Poe a költői elhivatottságot vallotta magáénak februárjában beiratkozott a híres virginiai egyetemre, de tandíját elkártyázta. Poe számára egyre világosabb lett, hogy Allan sosem fogja őt törvényes fiává fogadni. Első nagy szerelme, Sarah Elmira Royster, Poe-t könnyed életmódja miatt elhagyta. Kiváló eredményei ellenére az egyetemet anyagi okok miatt - nem fejezhette be ben, hátat fordítva az Allan - háznak, Bostonban beállt a hadseregbe. A hadseregben kiválóan

3 megállta helyét, és kétévi szolgálat után beiratkozott a West Point-i tiszti akadémiára. Ekkor már megjelent első verseskötete Tamerlán és más költemények címmel, amely több híres versét tartalmazza, bár végleges formájukat többszöri átdolgozás után nyerik el. E kötet nem hívta fel Poe-ra még a kellő figyelmet, de ez önbizalmát nem rengette meg, és 1829-ben megjelent második kötete, az Al Aaraf, Tamerlán és kisebb költemények. Ugyanebben az évben míg Poe a hadseregben szolgált - meghalt nevelőanyja, Frances Allan. Poe a tiszti pályától rangot és anyagi biztonságot remélt, de a katonai életmódot elviselhetetlennek találta, és 1831-ben szándékos szolgálati mulasztással kikényszerítette a West Point-i akadémiáról való eltávolítását. Ugyanebben az évben New-York-ban kiadta harmadik verseskötetét Költemények, második kiadás címmel. Ezután apai nagynénjéhez, Mrs. Maria Poe Clemmhez, Baltimore-ba költözött, aki anyjaként vette istápoló gondjába a költőt, és élete végéig egyetlen érzelmi támasza maradt. Nagynénjének köszönhetően Poe az irodalomnak szentelhette minden idejét. Ekkor írt novellái egy philadelphiai napilapban jelentek meg 1832-ben. Az 1831 és 1835 közötti baltimore-i négy év a művészi beérés és az érzelmi biztonság korszaka Poe életében. Első nagy sikerét 1833-ban érte el a Palackban talált kézirat című művel, amellyel száz dollárt nyert egy helyi pályázaton. J. P. Kennedy, a pályázat egyik bírája felkarolta Poe-t: közölte négy novelláját a richmondi Southern Literary Messenger nevű lapjában (1835) és maga mellé vette szerkesztőnek. A richmondi évekkel hosszú, fényes, de viszontagságos szerkesztői karrier vette kezdetét. Számos írásával esszékkel, kritikákkal, novellákkal, versekkel - az előfizetők sokaságát hódította meg. Személyes nézeteltérések és sorsának baljós fordulatai azonban mindig felborították a tulajdonossal való viszonyát. Kennedy például 1835-ben azért akart felmondani neki, mert ittasan állított be a szerkesztőségbe. Poe az alkohollal ekkor éppen - bátyja halála és unokahúga, egyben szerelme, Virginia más férfival való eljegyzése miatti bánatát próbálta feledtetni ban Richmondban feleségül vette a 13 éves Virginiát ben New-York-ba költöztek, ahol Poe saját lapot szeretett volna indítani. A terv, amely haláláig újra és újra fellobbant benne, pénz híján sosem valósulhatott meg ban Philadelphiába költöztek, az itt töltött hat év Poe pályájának legtermékenyebb korszaka. Ekkor sorra jelentek meg művei: A kagylótanász első könyve (1839), A groteszk és arabeszk című novelláskötet (1840), amely a lélektani szimbolizmus olyan remekeit tartalmazza, mint William Wilson, Az Usher-ház vége, Ligeia és Berenice. Kritikusi és szerkesztői munkájával ekkorra már komoly hírnevet szerzett, a híres Graham s Magazine irodalmi munkatársa lett, ahol napvilágot láttak legfontosabb novellái: A Maelström örvényében (1841), a detektívtörténet

4 műfaját megteremtő A Morgue utcai kettősgyilkosság (1841), amelyben először lépett színre a mesterdetektív, M. Dupin valamint a középkori haláltánc-víziót felidéző A vörös halál álarca (1842) című elbeszélése. A hátralévő években 1842 és 1849 között Poe kevesebbet, de remekműveket írt ban jelent meg Az aranybogár című detektívtörténete, és egy gyűjteményes kötet Edgar Allan Poe prózai költeményei címmel. A következő év hozta meg számára a költői hírnevet, ekkor született A holló című verse, míg 1845-ben összes versét egy kötetben összegyűjtve adta ki ( A holló és más költemények ). Ekkor láttak napvilágot meséi is, melyek három kötetben jelentek meg New-York-ban és Londonban Mesék címmel ben Poe visszaköltözött New-York-ba, ahol kezdetben az Evening Mirror szerkesztőjeként dolgozott, majd 1846 őszén felhagyott az újságírással, mert kizárólag irodalmi tiszteletdíjaiból szeretett volna megélni. Pénze azonban hamar elfogyott. Felesége, Virginia 1847 januárjában tüdőgyulladásban meghalt. Élete utolsó két évében poétikai elveit vetette papírra és Euréka című művén dolgozott, melyben egy lenyűgöző logikai teljesítményű kozmogóniai szintézist fejt ki. Ebben az időszakban írta meg Lee Annácska és Anni című lírai remekeit nyarán eljegyezte megözvegyült, ifjúkori szerelmét, Elmira Roystert, azonban házasságkötésükre Poe halála miatt már nem kerülhetett sor. Poe életének befejezését ugyanolyan homály fedi, mint amellyel legszebb elbeszélései is zárulnak. Október 3-án Baltimore-ban az utcán, eszméletlenül találták, október 7-én hajnalban halt meg. Feltevések szerint Poe-t leitatta egy választókat toborzó kortesbanda, és ez végzetesnek bizonyult. Poe halálát a mértéktelen alkoholfogyasztása okozta, melyet betegsége ellenére sem tartott féken. Edgar Allan Poe irodalmi tevékenysége, a krimi novellák szerepe munkásságában Edgar Allan Poe irodalmi tevékenysége több műfajra terjed ki. Írt novellákat, kritikákat, verseket és elbeszéléseket, melyeket krimikre, illetve rémtörténetekre lehet csoportosítani. Poe írásaival megalapozta a modernkor krimi-irodalmát. Az angol nyelvterület egyik irodalmi specialitása a detektívnovella, e műfaj atyjának Poe tekinthető. Nagy találmánya a mindentudó M. Dupin, a mesterdetektív, aki logikai gondolkodással közelíti meg a bűnügyi esetet, és mint egy rejtvényt fejti azt meg. Dupin tovább él az angol krimikben. Poirot és Mrs. Marple Agatha Christie műveiben, de Conan Doyle Sherlock Holmes-ja is Poe detektívjének módszerét követte. A kortárs művészetből Robert Altman Gosford Park című filmjének rejtélyes esete és annak megoldása hozható például.

5 A rendőrök tudatlanságát és együgyűségét a detektív logikája és szakértelme ellensúlyozza. A detektívvel szemben ők képtelenek olvasni a sorok között, amely alapvető feltétele a bűnügy megfejtésének. Poe leghíresebb detektívnovellái: A Morgue utcai kettősgyilkosság, Az ellopott levél valamint Az aranybogár. Poe másik kedvelt és elismert területe a fantasztikus novella. Főleg e művei miatt, a korszakon túlmenően, sorolják az írót a romantika képviselői közé. Ezekben a történetekben kap igazán hangot Poe félelmetes fantáziája és az egzotikus, ismeretlen világok iránti vonzalma, amely rendkívül jellemző a romantikus írókra. Poe rémtörténetei közül az A kút és az inga -t és az Az áruló szív -et érdemes megemlíteni. Poe a lírai műnemben is remekelt, irodalmi pályáját versírással kezdte és zárta. Világra szóló hírnevét az utolsó évek költeményeivel szerezte meg. A holló című verse tükrözi a költő fájdalmát, melyet kedvese siratása közben érzett. A mű dallama és szenvedélyessége Poe elkeseredettségét sugallja, magával ragadja az olvasót. Hasonló témájú Lee Annácska című költeménye is. Poe munkásságát az amerikai pályatársak nem tartották nagyra, ugyanakkor a XIX. század második felében szárnyra kelő új francia költői szellem, Baudelaire-rel az élen, Poe-ban követendő példára és a bohém élet mintaképére talált. A szimbolisták ugyanúgy magukénak vallották a halál és a beteljesületlen szerelem témáját, mint az élet hiábavalóságát, ezért bódító szerekkel próbáltak felejteni, akárcsak Poe az alkohollal (és valószínűleg az ópiummal is) könnyített borúlátó gondolatain. Ugyanakkor Poe keserű életének oka a körülötte forgó szerelmek, anyák, nevelőanyák halála volt, míg követői a pesszimizmust tudatosan tűzték a mozgalom zászlajára. Az ellopott levél Edgar Allan Poe Az ellopott levél című novelláját 1843-ban írta, leghíresebb detektívtörténetei közé tartozik. Poe detektívje, mint mindig, ebben a műben is pusztán intuíciók és a logika segítségével oldja meg a bűnügyi esetet. A novellának két főszereplője van. Az egyik Dupin, akit már megismerhettünk A Morgue utcai kettős gyilkosság, illetve a Marie Rogêt titokzatos eltűnése című elbeszélésekből is. Ő testesíti meg a zseniális detektívet, aki mindig megfejti az esetet. A másik főszereplő D. miniszter, aki a királynétól ellopja a levelet, mert rájön, hogy olyan információkat tartalmaz, melyek idegen kézben hatalmat jelenthetnek. A levél az asztalon hevert, amikor D. miniszter belépett a szobába, és a királynő nyugtalan tekintetéből azonnal rájött, hogy az illetéktelen kezekben az uralkodóra veszélyt jelent. D. miniszter, ezt a helyzetet felismerve, a levelet

6 azonnal ellopja, és a királynőt zsarolni kezdi, aki elkeseredettségében a párizsi rendőrséghez fordul, s a felügyelőnek hatalmas jutalmat ígér a levél visszaszerzéséért. Ám a miniszter a levelet úgy eldugta, hogy még az alapos házkutatásairól híres párizsi rendőrség sem tudja megtalálni. Ezért fordul segítségért Monsieur G., a rendőrfőnök, Dupinhez és Poe-hoz. Igaz, Poe is mindvégig jelen van a történet során, de ő inkább, mint külső megfigyelő, egy barát, akivel Dupin megosztja zseniális gondolatait. Az író a megoldást viszonylag hamar tudatja az olvasóval, és csak később derülnek ki a levél visszaszerzésének részletei. Dupin először elmeséli Poe-nak, hogyan járt túl egy nyolc éves kisfiú iskolatársai eszén. A gyermek titka az volt, hogy, amikor golyós játékot játszottak, a kisfiú felvette ellenfele mimikáit és gesztusait, s ezzel átvette gondolkodásmódját is. Így könnyen kijátszotta a másikat. Ezt a módszert használta Dupin is, mivel tudta, hogy a miniszter matematikus és költő is egyben, tehát rendkívüli logikai kézséggel rendelkezik. Dupin hamar kiismerte D. miniszter logikáját, aki számított a rendőrség házkutatásaira, de arra is, hogy majd csak a titkos helyeket fogják végig nézni és szinte biztos volt benne, hogy egy kézenfekvő hely megfelelő rejtekhelyül szolgálhat a levél számára. Amikor Dupin meglátogatta barátját, a minisztert, lakásában a levelet könnyen megtalálta, amely egy madzagon lógott a kandalló fölött. A miniszterrel kedélyesen elbeszélgettek és, amikor, elment szándékosan ott felejtette arany burnótszelencéjét. Otthon elkészítette a levél pontos mását, hogy másnap, amikor visszamegy a burnótszelencéjéért, ki tudja cserélni a két levelet. Dupin megkérte egy barátját, hogy látogatásával egyidejűleg rendezzen vaklármát a miniszter ablaka alatt. Valóban, a miniszter azonnal az ablakhoz rohant, így Dupin észrevétlenül kicserélhette a két borítékot. Egy hónappal később a rendőrfelügyelő ismét felkereste a detektívet, mivel a levél még mindig nem került elő. Dupin, Monsieur G. kétségbeesettségét kihasználva, ötvenezer frankot kért a rejtély megoldásáért. A felügyelő habozva kitöltötte a csekket. Ekkor Dupin íróasztalához lépett és a fiókból egy szó nélkül előhúzta a hírhedt levelet, melyet átadott Párizs rendőrfőnökének. Monsieur G. szájtátva és átvágva távozott Dupin lakásáról. Poe feszülten várta barátja magyarázatát a sötét, pipafüstös szobában. Poe érdeklődése az emberi lélek árnyoldalaira irányult, az életben érvényesülő sötét és kínzó erőkre, arra, ami szokatlan, bizarr és fantasztikus. Poe Az ellopott levél című novellájában is, mint mindig, egy előkelő társadalmi osztályban megesett bizarr történetet mesél el. A királyi udvar körül egy tudatlan rendőr, egy különleges észjárású miniszter és a ravasz felügyelő szövik a szálakat. Az író, mint Dupin barátja és a rejtvény megfejtésének szemtanújaként vesz részt a novellában.

7 Az igazi főszereplő Dupin, az a felügyelő, aki lenyűgözően tudja elemezni az emberek gondolkozásmódját és felismerni a bizarr helyzeteket. E képességét önmaga bizonyítja három példával. Az első a kisfiú története, melyben leírja, hogy hogyan változik át annak szelleme és lelke egy másik emberévé. Igaz, ez elég abszurdnak hangzik, de valójában nem az. A gyerek módszere nem annyira bonyolult. Egyszerűen átveszi az emberek mimikáit és gesztusait, így rájön, hogy mit gondol a másik. Ellenfelének gondolatait tovább fejlesztve győz a játékban. A teória kulcsszavát végül is Poe mondja ki, ez a szó az azonosítás. Ha ki akarom találni, hogy milyen okos vagy ostoba, milyen jó vagy gonosz valaki, vagy mire gondol abban a pillanatban, akkor igyekszem arckifejezésemet, amennyire csak lehet az ő arckifejezéséhez igazítani, magamra ölteni vonásait, és bevárni, milyen gondolatok támadnak agyamban, milyen érzések szívemben, amelyek egybevágnak a magamra öltött arckifejezéssel. Ezzel a mondattal válaszolta meg Dupinnek a nyolc éves kisfiú módszerének sikerét. Ez a színházi világra emlékeztet, hisz ott kell így belebújni egy ismeretlen személyiségbe, szerepbe. Dupin másik két példája a logikus gondolkodásmódra az emberek vakságát bizonyítja. Ezek közül az egyik a térkép-játék : meg kell találni azt a helységet, amelyre az ellenfél gondolt. Minél kézenfekvőbb és nagyobb betűvel írt földrajzi helyre gondol a feladó, a játékos annál több időt vesz igénybe a kérdés megoldására. Ennek oka, hogy figyelembe sem veszi azt a lehetőséget, hogy a legszembetűnőbb jelzés legyen a megoldás, így a legkisebb falunevek között keresgél. Dupin harmadik példája is az emberi vakságról szól. A kíváncsiságunkat is a kisbetűs, alig észrevehető feliratok keltik fel, míg a hatalmas betűk mellett közönyösen elmegyünk. A tálcán kínált információk nem érdekesek, mert túlságosan evidensek. Az ember szereti a bonyolult, nem egyértelmű dolgokat, amelyek mögött rejtélyt vélhetnek, mégha csak egy utcatábláról is van szó. Dupin észjárása ellent mond személyiségének, hisz ilyen logikával szerintünk csak egy kiváló emberismerő rendelkezhet, míg Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság -ban Dupint egy magányos, zárkózott embernek ábrázolja. Az ellopott levél -ben is a helyszín a felügyelő sötét, pipafüsttel teli szobája, mely a romantikára oly jellemző hangulattal itatja át a történetet. A novella főszereplője valójában az ellopott levél. Tulajdonságaira csak az elbeszélés végén derül fény, de címzettje és írója mindvégig homályban marad, hiszen ezt illetően Dupin és Monsieur G. felügyelő egymásnak ellentmondásos információkkal rendelkeznek.(a felügyelő szerint a királynő a címzett és egy ismeretlen harmadik személy a levél írója, míg Dupin szerint a borítékot női kéz címezte.)

8 A levél tartalma sosem derül ki, hisz a levél szerepe és a körülötte keletkezett rejtély független a tartalmától. Ezt az is bizonyítja, hogy Dupin a borítékot bontatlanul adja át a felügyelőnek. A novella szintén fontos eleme, hogy Poe magas társadalmi rangú szereplőit csak nevük kezdőbetűivel jelzi. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az író az esetet megtörténtként akarja bemutatni, s ezért kezeli diszkrécióval a valóságból vett adatokat. A forrásmunkák között egy nagyon érdekes pszichológiai értekezésre bukkantunk, mely az ötvenes években egy valódi disputa kiváltója lett. Jacques Lacan, francia strukturalista pszichológus, Szeminárium az ellopott levélről című írásában a novella két pontjával foglalkozik. Az egyik a kisfiú teóriája. Lacan elemzése szerint a játék során elvész minden jelentés, hiszen már a minimális intellektussal rendelkező is azt a stratégiát játssza, hogy elrejtse valódi intelligenciáját (és ez persze intelligenciájának jele). Ám a másik ugyanazt teszi: ha kilép az én-másik dialektikájából, és egy külső, "a Harmadik" pozíciójába helyezkedik, számolnia kell azzal, hogy a másik ugyanezt teszi. A nyerés érdekében végül kénytelen a véletlenszerűség eszközéhez nyúlni, ám ekkor Freud egyik legfontosabb tézisébe ütközünk: nem tudunk véletlenszerűen cselekedni. A másik momentum, ami a Poe-novellában alapvető Lacan számára, az, hogy a cselszövénynek kizárólag úgy van értelme, ha a levél tartalma titokban marad. Mindenkinek így jobb. A királynőnek, mert ha kitudódna a birodalmat veszély fenyegetné. Ugyanígy a rendőrprefektusnak. És Dupinnek. De a miniszternek is csak addig jelent hatalmat a levél birtoklása, amíg titok. Lacan számára mindez azért fontos, mert jól szimbolizálja a jelentő működését. A materiális jelentő, a levél, a betű a dialektikus játszmában cirkulálnak, miközben a jelentett leplezve van, és épp ez az elleplezettség tartja fenn a cirkulációt. Ha felemelik a leplet, megszűnik az egész szignifikációs processzus. Lacan konklúziója az, hogy a tolvajok megvakulnak a birtokolt levélnek köszönhetően. A tolvajok lopásuk pillanatában mind vakká válnak ezen illúzió illúzió voltával szemben. Ugyanis ha azt látja, hogy nem látják, félreismeri a valódi helyzetet, amiben látják, hogy nem lát. És mit nem lát? Éppen azt a szimbolikus szituációt, melyet ő maga oly jól tudott látni, és ahol most őt látják, amint úgy látja magát, mint akit nem látnak. annak jelentése nála nem más, mint az írás iránytalanságának és célnélküliségének bemutatása. Az ellopott levél önmagában nála sem létezik, hiszen saját iránytalanságának hatásaiban él csupán. A levél ily módon tolvajai kezén születik, és tolvajai kezén mutatja meg nemlétét; ellopása miatt véti el célját, ugyanakkor ellopóinak retorikája révén szerzi azt már mindig is vissza. Egyszóval a levél egyszerre születik és eltűnik, célt téveszt, és célt kap az ellopás által.

9 Lacan tézisére Jacques Derrida reagált, aki helyenként támadta, máshol csak kiegészítette pszichológus barátját. Derrida is allegóriaként olvassa a levelet, Az Az ellopott levél körüli teóriákat és a disputát Barbara Johnson összegzi és egyben zárja le A vonatkoztatási rendszer: Poe, Lacan, Derrida című tanulmányában. Az ellopott levél azon irodalmi művek közé tartozik, melyeknek eseménye egy levél miatt vált irányt, illetve kerekedik ki. Sok mai krimi megoldása és kulcsa egy utolsó pillanatban előkerülő levél. Tulajdonképpen ez az ókori görög deus ex machina modern megfelelője. Poe e novellájában filozófiai okfejtést folytat erről. A mű örökké él és élni fog, mivel gondolatai univerzálisak és abszolút igazságot fejeznek ki, így a mindenkori olvasó értékeket és hiteles axiómákat fedezhet fel benne. Ezt megkönnyíti Poe könnyed, pergő stílusa, lényegre törő nyelvezetét nem nehezíti a századok pora. Bibliográfia: Edgar Allan Poe: Rejtelmes történetek, Lazi, Szeged 1999 ( Az ellopott levél Pásztor Árpád fordítása) Dr. Mohácsi Károly: Irodalom a középiskolák II. osztálya számára, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001 Világirodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986 Világirodalmi kisenciklopédia, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976 Britannica Hungarica Világenciklópédia, Magyar Világ Kiadó, Bp Kristó Nagy István: A világirodalom története, Trezor Kiadó, Bp Országh László: Az amerikai irodalom története, Gondolat Kiadó, Bp.1967 A lacani szubjektumról, Jacques Lacan: Szeminárium az ellopott levélről, In: Kiss Attila, Kovács Sándor Odorics Ferenc: Testeskönyv II. Ictus/JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged 1997.

10

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Agatha Christie: A krétai bika

Agatha Christie: A krétai bika Agatha Christie: A krétai bika Agatha Christie Herkules munkái című novelláskötetéből fogom bemutatni A krétai bika című novellát Héraklész tizenkét munkájának felhasználásával. Agatha Christie angol írónő,

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég Az elbeszélői én identitása A személyiség önazonosságnak (identitásának) és önmagával való egységének (integritásának)

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Nyomozós Játék. A főbérlő értelmetlen halála

Nyomozós Játék. A főbérlő értelmetlen halála Nyomozós Játék A főbérlő értelmetlen halála A játék menete Minden csapat megtudja a kerettörténetet a startnál, valamint kapnak egy 16 kérdésből álló tesztet is, melyekre a feladatok megoldása során tudnak

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM KÁNTÁS BALÁZS A történelem mögöttes tartományai akkor és most? Értelmező bekezdések Bíró József PAX VOBIS PAX VOBISCUM című verséhez BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM - az 1956os forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma Katona József életrajz és értelmezés [http://www.kiad.hu Elemzések menü] Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig

Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Thalassa (18) 2007, 2 3: 193 198 Michael Rohrwasser: Freud olvasmányai. Arthur Conan Doyle-tól Arthur Schnitzlerig Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis zu Arthur Schnitzler Az olvasó meg fog lepõdni,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A francia klasszicista dráma

A francia klasszicista dráma A francia klasszicista dráma A NAPKIRÁLY HÁZI SZÍNPADÁN Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Készíts egy 6 pontos etikettet osztálytársaidnak szánt jó tanácsokkal arról, hogyan kell megfelelően

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK

[Erdélyi Magyar Adatbank] MINDENKORI KORTÁRSAK MINDENKORI KORTÁRSAK Mit akart mondani Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben Arany Jánosról? Vagy: mit akart mondani Arany Jánossal Szilágyi Domokos a huszadik század hatvanas éveiben? Elmondani

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

A BAJNOK GIACOMO PUCCINI MŰVEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL ÍRTA PINTÉR BÉLA

A BAJNOK GIACOMO PUCCINI MŰVEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL ÍRTA PINTÉR BÉLA GIACOMO PUCCINI MŰVEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL ÍRTA PINTÉR BÉLA 2015 tavaszán Máté Gábor felkért, hogy rendezzek a Katona József Színházban. Gondolkodási időt kértem. Már afelé hajlottam, hogy fájdalommal bár,

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

A kígyó bennünk lakik?

A kígyó bennünk lakik? Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101-L MAGYARORSZÁG KULTÚRÁJA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Dr. Agárdi Péter egyetemi tanár A kígyó bennünk lakik? Gondolatok Rakovszky

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Komédia: drámai műfaj; kisszerű emberek illetve kicsinyes emberi tulajdonságok ütköznek össze egymással illetve a körülményekkel. Megoldása többnyire

Komédia: drámai műfaj; kisszerű emberek illetve kicsinyes emberi tulajdonságok ütköznek össze egymással illetve a körülményekkel. Megoldása többnyire Komédia: drámai műfaj; kisszerű emberek illetve kicsinyes emberi tulajdonságok ütköznek össze egymással illetve a körülményekkel. Megoldása többnyire szerencsés, de legalábbis nem tragikus. Értékszerkezete:

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Világirodalom A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

V. Az európai romantika irodalmából

V. Az európai romantika irodalmából V. Az európai romantika irodalmából 1. Helyezd el időben a romantika stílusirányzatát! 2. Milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika? 3. Milyen művészeti ágakban volt jelen?

Részletesebben

Gion Nándor. újvidéki és pesti novellái. Gerold László

Gion Nándor. újvidéki és pesti novellái. Gerold László Gerold László Gion Nándor újvidéki és pesti novellái A novella Gion Nándor életművének alapműfaja. Leszámítva a kamaszkori verseket, melyeket megsemmisített, novellákkal kezdi írói pályáját, igaz, előbb

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Az apa állandó metamorfózisa

Az apa állandó metamorfózisa Az apa állandó metamorfózisa Deres Kornélia Szőrapa című kötetéről Deres Kornélia első kötete már címével is felkeltheti a mindenkori olvasó érdeklődését. Miként az Kemény István fülszövegéből is kiderül,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei 2011 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Athenaeum értékelve Kiadó Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Xénia kénytelen volt elhagyni a cári Oroszországot, amikor kb. 16 éves volt. Hirtelen

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Az európai irodalom története" mint önéletrajz

Az európai irodalom története mint önéletrajz Az európai irodalom története" mint önéletrajz FERENCZI LÁSZLÓ A Szigorú Úrnő uralja a századforduló irodalmát. Neve és neme változik, de mivel már a Múzsák is asszonyok voltak, legillőbb azon a néven

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon)

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) A kötetről A 2014-ben megjent kötet huszonöt novellát tartalmaz a 2006 és 2014 között született írásokból

Részletesebben