50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk"

Átírás

1 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

2 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

3 A borítólapon Véső Ágoston - NAGYBÁNYAI EMLÉKEK című festménye 4

4 50 ÉVE INDULTUNK 50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV Kiadják az 1958-ban a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskolában kezdő, 1962-ben a Gheorghe Șincai Líceumban érettségizett diákok. Készült 200 számozott példányban. Ez a könyv az 1-92 számú példány tulajdona Nagybánya

5 6

6 AJÁNLÁS Miután Metz József tanulmányából megismerjük a nagybányai iskolatörténet hagyományokban gazdag múltját, Kádár István írásából pedig az 1945-i rendszerváltás utáni helyzetét, jobban megértjük, miért példaértékű, hogy között - tehát a kettős elnyomás éveiben - volt városunkban a legnépesebb a magyar középiskola: mert a tanárok, szülők és diákok ragaszkodtak nemzeti identitásukhoz, a magyar kultúrához. Nehezek voltak a körülmények, s igen nagy volt a képzett tanárok hiánya. De a színvonalas oktatás-nevelésnek hála ezek az emberkék később az életben is kitűnően megállták helyüket. Így életük példamutató lehet a mai tanuló ifjúság számára is. Mert arra tanít, hogy a remélt előnyökért nem szabad lemondani az anyanyelvű iskoláról, a saját nemzeti kultúráról. Ezért ajánlom e könyvet a nagybányai magyar közösség figyelmébe. Véső Ágoston RECOMANDARE Citind studiul semnat de Metz József despre trecutul bogat în tradiții al învățămîntului maghiar din Baia Mare, apoi cel aparținînd lui Kádár István despre situația acestui învățămînt de după schimbarea din 1945 a orînduirii sociale, vom înțelege mai bine de ce este pilduitor ca între deci exact cînd exista o dublă oprimare - numărul liceenilor maghiari din orasul nostru a fost cel mai ridicat. Iată explicația: profesorii, părinții și elevii țineau la identitatea lor națională, la cultura maghiară. Condițiile de atunci erau dificile, lipsa de profesori calificați era foarte însemnată. Dar datorită nivelului înalt al educației și învățămîntului acești elevi au izbutit excelent mai tîrziu, în viață. Astfel, viața lor poate constitui un exemplu inclusiv pentru tineretul studios de azi, deoarece îl învață să nu renunțe pentru niște posibile avantaje la școala în limba maternă, la propria cultura națională. Iată de ce recomand această carte comunității maghiare din Baia Mare și de pretutindeni. RECOMMENDATION Véső Ágoston Once you had read Metz József s essay about the tradition-filled history of Hungarian school education from Nagybánya, then Kádár István s writing about the state of this education following the huge social transformations in 1945, you ll have a better understanding of a data that s like a model to be imitated: between , when the double oppression by the regime was at its hardest, the Hungarian high school population in Nagybánya was most numerous. The reason is this: teachers, parents and high school students alike were having a high esteem for their national identity, for the Hungarian culture. There were all kind of hardship to deal with. The number of qualified teachers was very small. But the good education and teaching had their results: these youngsters would excellently fulfill their responsibilities later in the real life. Thus their lives can be a good example for younger people by teaching them this: do not give up the learning in your own language, do not give up your national culture just for the sake of some possible advantages. This is why I recommend this book to the Hungarian community from Nagybánya and from anywhere else. Véső Ágoston 7

7 Az 1893 ban épült leányiskola épülete, amit 1931-ben átvett a román püspökség. A püspökség 1947-ig működött zavartalanul. Utána ebben az épületben kapott helyet között a két nyelven működő vegyészeti gimnázium ben ugyanebben az épületben nyitotta meg kapuit a 2. számú Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola, amelyet 1959-ben megszüntettek, diákjait pedig áthelyezték a Gheorghe Șincai Líceumba. 8 Az 1908-ban épült Kossuth-utcai elemi iskola től a Gheorghe Șincai nevét viselő líceumnak ad otthont.

8 BEVEZETŐ Kicsit szokatlan módon született meg az ötlet, hogy az ötven éves érettségi találkozóra emlékkönyv készüljön az ünneplő öregdiákokról. Pár volt osztálytárs - azóta is barát - találkozott, hogy megtárgyalja az összejövetel részleteit. Amint ilyenkor lenni szokott, szó esett régvolt időkről, soha-nem-feledett történetekről. Majd előkerültek kincsként őrzött fakó kicsengetési kártyák s fényképek. Ez utóbbiak között egy olyan is, ami igazi kordokumentum: könyvekkel megrakott szamarasszekeret kísér több kamasz. A kamaszok: a nagybányai magyar líceum kilencedikes diákjai. A könyvek: az éppen megszüntetett középiskola sok ezres könyvtárának töredékei, amint éppen új helyükre, az újonnan létrehozott vegyes gimnáziumba viszik azokat. S az öregdiákok egyetértettek, hogy fontos és szimbolikus eseményt rögzít a fotó, mely megér egy könyvet. Amiben minden volt diák leírhatja élete történetét: az eltelt ötven év számára fontos eseményeit, s amire szívesen (netán másképp) emlékszik középiskolás korából. Ily módon minden egykori osztály(évfolyam)társ ott lehet a találkozón, még ha esetenként csak virtuálisan is. Mert úgy döntöttek, hogy hozzátartozóktól, barátoktól szereznek írást, fényképet azokról is, akik sajnos már nincsenek életben, vagy nem tudnak, nem akarnak eljönni a nagy eseményre. Az ötletet követték a valós vagy virtuális találkozók, egyeztetések, majd kezdett összeállni a kötet. És kiderült, hogy több lesz ez, mint emlékkönyv, mert a témakör jócskán meghaladja a személyes élményeket. A nagybányai 2-es számú középiskola magyar tagozata 1962-ben végzett három osztályának (XI. D, E, F) 92 diákja emlékezik saját maga, illetve hozzátartozók, barátok által szignált írásokban az iskolában eltöltött négy évre - s ez a könyv gerince. De mivel a líceumot megelőző elemi iskolai tapasztalatokról is született néhány írás, s volt tanárokkal, ismert közéleti emberekkel bővült a szerzői gárda, az olvasó kezében lévő könyvben szó van a nagybányai magyar nyelvű oktatás történetéről, amelyben hangsúlyt kapnak a múlt évszázad ötvenes-hatvanas éveinek hírhedt átszervezései, azoknak diákokra, tanárokra s az anyanyelvű oktatás egész folyamatára kiható következményeivel együtt. Aztán szó van a könyvben nagyszerű pedagógusokról, akik egész életre szóló értékes szellemi útravalóval látták el diákjaikat, de olya- 9

9 nokról is, akikre inkább valamilyen csíny kapcsán emlékezünk - de mindig szeretettel. Emlékezetes oktatók voltak ők, mert embert faragtak belőlünk, apránként, óráról órára, napról napra, évről évre. Persze, meglehetett hozzá a kellő anyag is: mi, diákjaik. Tisztelettel és komolyan viseltettünk a felnőttekkel és feladatainkkal szemben, még ha olykor ezt igyekeztünk is palástolni, vagy a későbbiekben elhallgatni. Pedig mennyi érdemleges dologról szólhat a krónika azokból az évekből! Mely eredmények - nyilván szerénységből - még a kollégák személyes vallomásaiból is többnyire hiányoznak, vagy éppen csak megemlítve szerepelnek. Pedig volt olyan, hogy híre messze meghaladta iskolánk és városunk határait. Bortnyik Béla például olyan eredeti megoldással állt elő egy fizikai olimpiászi dolgozatában, hogy a zsűri különdíjjal jutalmazta azt. Az egyetemi felvételin és ottani tanulmányai során mindvégig kitűnt kollégánk, majd évfolyamelsőként végzett. Az csak ráadás, hogy még szűk baráti körben sem emlegette országra szóló teljesítményét. Tóth Csuti is elhallgatta rövidke önéletrajzában, hogy Fuksz Sanyival együtt oszlopos tagjai voltak az iskola zenekarának, mint a tangóharmonika virtuózai. Pedig milyen kellemes órákat szereztek nekünk játékukkal! Vagy Budai Marika a zongora mellett. Grúber Pali, Berkessy Zoli a gitárt pengette lelkes hozzáértéssel. Thurman Zoli és Bortnyik Béla a városi repülőmodellező kört vezette, ahova kollégáink közül sokan jártak. Tóth Dénes szavalóversenyeket nyert. Vári Magda, Metz Öcsi, Berkessy Zoli, Jónás Jenő, Kovács Zsuzsi, Bagosi Attila sportversenyeken jeleskedett. Olyan teljesítmények ezek, amelyekre mindannyian büszkék lehettünk és voltunk. Miként arra is, hogy megálltuk a helyünket az életben - a munkahelyen és a családban, anya- vagy apaként, most már nagyszülőként. Pedig kihívásban és buktatókban nem szűkölködött az elmúlt fél évszázad. Amikor nem egyszerűen nemzedékváltások voltak, de gyökeresen átalakult körülöttünk a világ. Más lett a társadalmi berendezkedés, a technika és a tudomány pedig olyan mértékben robbant be az életünkbe, amilyenről még csak nem is álmodhattunk diákkorunkban. Hogy ne is beszéljünk az erkölcsi értékrend változásáról - de hát többen is említik a könyvben, hogy csak a szépre emlékezzünk... Az emlékkönyvből szépen kirajzolódik az említett helytállás, az a habitus, amely a középiskolás évek útkeresésével indul s a nagy Életben alakul ki, éppen a diákévekben elsajátított értékekre alapozva. Ezért ajánlható jó szívvel e kötet nem csupán az érintetteknek, akikről szól, hanem az ifjabb generációknak is. Mert segít megismerni a szülők és nagyszülők nemzedékét, tapasztalni valamit hagyományainkból, jobban értékelni azokat. B. B a r tha Margit 10

10 A nagybányai gimnáziumi oktatás múltja Írta Metz József tanár Dr. Morvay Győző, volt nagybányai állami főgimnáziumi tanár A középoktatás története Nagybányán című művében megírta az intézet történetét. Tekintve, hogy ez a mű nem szerezhető meg mindenki által, röviden összefoglalom városunk középoktatásának történetét. A középoktatás története Nagybányán a következő három korra osztható: protestáns korra ( ), katolikus korra ( ) és az állam közvetlen kormányzatának korára (1887-) A nagybányai protestáns középiskola (Schola Rivulina) megalapítója Kopácsi István, nagyhírű magyar reformátor volt. Az iskolát nem fejedelmek, főurak kegye, hanem a város tartotta fenn. A katolikus visszahatás következtében az iskola válságos helyzetbe került. A scholát két ízben is betiltották, úgyhogy 1765-ben végleg bezárultak kapui. A protestánsok abbahagyott munkáját a jezsuiták, majd a minoriták folytatták. A Jézus-társaság tagjai városunkban 1673 körül telepedtek le. Kezdetben csak hittérítéssel foglalkoztak, állítólag csak 1696-ban nyílt meg négyosztályú gimnáziumuk. Hogy már korábban tanítottak, az biztos dolog, de hogy mikor kezdték és mily fokozatban, arról az adatok hallgatnak. Munkájukban megzavarja a jezsuitákat II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, úgyhogy valószínűleg 13 évig ( ig) csak nagyobb megszakításokkal történhetett a katolikus középoktatás. A szatmári béke után következő években a katolicizmus és ezzel együtt a jezsuita iskola is megerősödött ben Mátyásovszki László alapítványa lehetővé tette, hogy a jezsuiták a Cinteremben megkezdhessék az új iskola felépitését. Hogy az új épületben mikor kezdödött meg a tanítás, arról a fökapuja felett található felirás enged követleztetni, hogy 1748.ban. A jezsuiták 1773-ig a rend felosztásáig tanítanak városunkban. Ettöl az évtöl a minoriták vették át a középoktatást. Ök az 1789 év második felében kénytelenek voltak az iskola vezetésétöl elállni. Oka volt II. Józsefnek azon rendelete, mely a 11

11 német tannyelvet behozta. Mivel a minoritarend tanárokkal, kik a német nyelvet tökéletesen tudják, nem rendelkezett, az intézetet elhagyta és az iskola az állam közvetlen kormányzata alá került ( ). Az iskola épületét a város vette meg, a tanszéket pedig pályázat utján világi tanárokkal töltötték be. A tanári kar azonban állandó harcban állott a várostanáccsal és a szülökkel és ennek következtében 1810-ben ismét a minorita rend vezetése alá került iskolánk ben az elavult Ratie Educationis helyét az új középiskolai szabályzat az Organisations-Entwurf foglalta el. Ennek alapján az eddig hatosztályos iskola négyosztályos kisgimnázium lett. Nagygimnáziummá kigészitése céljából a város és a bányahivatal többször tett kisérletet, amely 1868-ban végül is eredménnyel járt. Ebben az évben az V., a869-ben a VI., 1879-ben pedig a VII. és VIII. osztály nyilt meg. Mivel a minorita rendnek nem volt megfelelö számú okleveles tanereje sem elegendö pénze a költségek fedezésére, mindinkább érezhetövé váltak az államositásra célzó törekvések ben a város és az állam között szerzödés jött létre melynek alapján intézetünk az állam közvetlen kormányzata alá került. A városnak azonban a minorita renddel kötött szerzödése csak 1890-ben járván le, a még fenálló három év tartalmára a Vallás és Közoktatásügyi minisztérium meghagyta tanári állásukban Zsuffka gy. Fausztin volt igazgatót és hat minorita rendi tanárt. Az állami fögimnázium elsö igazgatójául Szunter Nándor aradi gimnáziumi rendes tanárt nevezték ki ben járt le a városnak a minoritákkal kötött és az állam által elismert szerzödése, és ekkor a tanszéket egy kivételével, világi tanárokkal töltötték be. Az intézet igazgatói 1887 és 1919 között a következök voltak: Szunter Nándor ( ) Vida Aladár ( ), Jurkovics Emil ( ) és Dr. Rencz János ( ) Az állam közvetlen vezetése alatt a tanári kar munkáját nagybányán gátolta a megfelelö épület hiánya. A világáború alatt az intézet épülete nem volt lefoglalva katonai célokra s igy, habár a tanári kar 8-9 tagja küzdött a harctéren, a tanitás a hadbavonultak helyettesitésére önként válakozók segitségével tovább folyt. Ilyen körülmények között érkeztünk el az es tanévhez. A tanárikar már csak nehézségek árán tudta befelyezni a tanévet. Ugyanis 1919 január 6-án jöttek be városunkba a román cspatok. Egyenesen a gimnáziumba mentek. A tanitás azonnal megszünt. Május júniusban néhány hetes tanfolyammal igyekeztek pótolni az esztendöt. Az iskola július 15-ig maradt nagyar kézen. Ekkor az intézetet a roman állam nevében lefoglalták. Az épület átvételét azonban csak rendöri segédlettel tudták véghez vinni. A Magyar tanári kar megtagadta az eskütételt és igy állásukból elbocsátották öket. Helyüket roman tanerökkel töltötték be. 12

12 1919 összén a város tulajdonában lévö cintermi épületbe katonaságot helyeztek el. A középoktatás számára új épületet kelett keresni. A Kossuth Lajos úton lévö elemi iskola épületét szemelték ki erre a célra, s így 1919 november 3-tól kezdve ez az épület volt gimnáziumunk otthona. Az új épületben nincs tornaterem és ezért évekig a cintermi tornatermet használták ben a tornatermet görögkeleti kápolnává alakitották át, s ettöl kezdve Nagybányán nem tartották szem elött a mens sana in corpora sano elvét. A növendékektöl minden évben beszedtek személyenként 500 lejt tornateremépiés céljából, az igy begyült összeg azonban nyomtalanul eltünt. Gimnáziumunk a roman megszállás idején végigélte az uj vezetök pedagogiai kisérleteéséböl fakadó összes bajokat töl 1928-ig intézetünk nyolcosztályú volt. Az es tanévben a hétosztályú középiskola lépett életbe. Ez az újitás a nyolcosztályos középiskola helyébe, amely a felsö osztályokon klasszikus, modern és real tagozatokra oszlott, francia mintára a hétosztályos egységes tantervvel dolgozó középiskolát hozta be. Az elsö tagozat három, a felsö tagozat négy osztályból allot. Hét év kellett ahhoz, hogy a roman közoktatás vezetöi belássák, ennek a rendszernek a hibáit és, hogy az os tanévben ismét visszatérjenek a nyolcosztályú középiskolai rendszerhez. Az uj rendszerben a felsö osztályok irodalmi és tudományos tagozatra oszlottak. Nagybányán a növendékek csekély száma miat cask az irodalmi tagozat müködött. Az értelmiségi túltermelés végül arra késztette a felettes hatóságokat, hogy a nagybányai nyolcosztályos liceumot fokozatosan négyosztályos gimnaziummá épitsék le es tanévben megszüntették az V., ben pedig a VI. osztályt. A megkezdett munkát azonban nem tudták befelyezni, mivel közbejött a második bécsi döntés és Szeptember 21-én Muzsik Zoltán ezredes a város katonai parancsnoka, dr. Feri Vilmost bizta meg a gimnázium átvételével és beszervezésével. Az átvétel még aznap megtörtént. Néhány nap alatt tanárok si jelentkeztek, pár nap mulva a beiratkozások is megkezdödhettek Oktober 14-én d.e. 11 órakor dr. Feri Vilmos mb. Igazgató vezetése alatt alakuló konferenciára gyült össze a tanári kar, melynek tagjai a következök voltak: Brosch Edit, Bugner György, dr. Danila Agoston, Juhász Tibor, Kerényi István, Metz József, Nagy Endre, Perjessy Gyula, Thurman Jenö, Verébi Antal, Rózsa Gyuláné.. Az intézethez nyertek beosztást: Fóris Jenö mb.igazgató, Szász Lajos igh., dr. Bikácsi László, tanárok. A tanitás oktober 20-án megkezdödött és a tanári testület lelkes munkával igyekezett pótolni a hiányokat. Közölte a Nagybányai Magyar Királyi Állami Gimnázium Évkönyve (1943) 13

13 Cronica anului școlar ANUL AL VI-LEA Publicat de Dr. GHEORGHE HETCOU directorul liceului Baia-Mare 1925 tipografia DACIA S.P.A. 1. Deschiderea anului școlar. Conform regulamentului 2. Schimbări în corpul profesoral. Măestrul supl. de gimnastică Cristea Gheorghe pe motivul, că liceul în urma cedării din partea Minist-lui Instr. a sălii de gimnastică pentru capela ort. rom. din localitate a rămas fără sală de gimnastică, și-a dat demisia din post. 3. Cursurile și vacanțele școlare. 4. Zile memorabile. În 2 Noemvrie, fiind aniversarea mortii Patronului Liceului Gheorghe Șincai În ziua de 1 Decemvrie s a comemorat proclamarea Unirii Ardealului nostrum cu Patria-Mamă. În 24 Ianuarie după Sf. Liturghie s`a serbat, Aniversarea Unirii Principatelor. În 10 Mai după Serviciul divin s a serbat Aniversarea independenței și a întemeierii Regatului. În 28 Mai, ziua Înălțirii Domnului s a serbat comemorarea eroilor morți pentru Unitatea națională. 5. Starea religioasă-morală. Profesorii și elevii liceului în Dumineci și Sărbători au luat parte regulat la serviciul divin. 6. Starea disciplinară a elevilor a fost mulțumitoare. 7. Starea sanitară atît a profesorilor, cît și a elevilor a fost mulțumitoare. 8. Conferințele profesorale prescrise de Regulamentul școlar a au ținut toate. 9. Inspecțiuni școlare (descries fiecare inspecție) Toți acești domni inspector și-au introdus impresiile câștigate în condica de inspecții a liceului, esprimându-și mulțumirea. 10. Educația fizică. Sala de gimnastică a liceului, care a servit și ca sală de festivități școlare, prin ord. Min. Instr. Nr. 46,056/1924 a fost cedată Capelei ort. rom. din localitate. In urma acestui ordin liceul a rămas fără sală de gimnastică și fără sala de festivități. 11. Încheierea anului școlar s a făcut în 26 Iunie. 12. Internatul de stat de pe lângă liceu s a deschis la 1 Ianuarie Tabloul nominal al profesorilor în anul școlar Procesul în studii Elevii ordinary 15. Procesul în studii Elevii particulari 14

14 16. Elevii premiați 17. Societatea de lectură Vasile Alexandri 18. Cohorta de cercetași 19. Colecții, mijloace de învățămînt, materia tratată. 1. Biblioteca tinerimei 1. Secția română 588 volume în valoare de Lei 2. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei 2. Biblioteca profesorală. 1. Secția română 333 volume în valoare de Lei 2. Secția franceză 51 volume în valoare de Lei 3. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei. 3. Colecțiuni. a) Colecția științelor natural obiecte în valoare de L b) Colecția geografică în valore de 1631 L c) Colecția numismatică conține 172 b. bani vechi de argint și 153 b. de aramă. d) Colecția de desemn Lei e) Colecția de gimnastică Lei f) Laboratorul fizic în valoare de Lei g) Laboratorul chimic în preț de Lei h) Colecția de muzică are un pianino, un harmoniu, un cello, și o tobă mare. Prețurile indicate sunt în genere cele vechi, din timpul de dinainte de războiul mondial, când s a cumpărat cea mai mare parte a obiectelor. 20. Internatul, chestia financiară, premii și donațiuni. 21. Mulțumită publică. Direcțiunea liceului esprimă cele mai vii sentimente de gratitudine și adduce mulțumită publică în numele institutului tuturor donatorilor mărinimoși și dorește ca exemplul lor nobil să servească și în viitor ca imbold tuturor celor cu dare de mână. A nagybányai Gheorghe Sincai Líceum ma, előtte a névadó mellszobrával 15

15 EMLÉKEZÉS Írta Kádár István tanár, a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója Szíveket lobbantott lángra, remény született jobb és szebb jövőre Nagybányán is 1940 szeptember hetedikén. Virággal teleszórt úton a lakosság kifakadó öröme, éljenzése mellett bevonult a magyar hadsereg. Az élet majd minden területén változások következtek. Így az iskolák terén is Az anyanyelvű oktatás Nagybányán is csak az egyházak által működtetett iskolákban volt lehetséges. A református hívek, a presbitérium, az egyháztanács kitartó tevékenységének köszönhetően 1920 szeptemberétől működött a Híd utcai Református Elemi Iskola. Először itt kezdődött meg a tanév. Így a veresvizi románnyelvű iskolából hármunkat negyedikeseket átírattak. Vállalnunk kellett az új követelményeknek megfelelő szorgalmas tanulást. Főleg ha a magyar helyesírásra gondolok. Kis késéssel a többi iskolában is megindult a tanítás, nagyrészben magyar nyelven. Ahol a lakosság nem magyar anyanyelvű vagy vegyes volt, a népiskolai tagozaton vagy osztályban létszámtól függően román nyelven folyt a tanítás, és a magyar nyelvet külön tantárgyként kellett tanítani. A felekezeti iskolákban a tanítás nyelvét az iskolát működtető egyházi hatóság határozta meg. A román középiskola Magyar Királyi Főgimnázium lett. Amikor én lettem elsős gimnazista, az osztály több mint 20%-a román tanuló volt. Tanáraink a román osztálytársaim hiányos magyar nyelvi tudását megértéssel, sőt segítőkészséggel fogadták. Talán ehhez hozzájárult dr. Selmeczy László (geológus) Magyarországról jött osztályfőnökünk emberséges tevékenysége, ami a többi tanárainkat is jellemezte. Megemlítenék egy sokat mondó történetet. Amikor egy magyar fiú a román padtársát megsértette és megfenyegette nem egészen alaptalanul, és aki román pap fia volt az jelentette a latin tanárnak, annak keze pofozógéppé változott. A pofozást a padtárs is túl súlyosnak találta, őszinte együttérzésének adta jelét. A vita, verekedés helyett barátsággá alakult. Sőt tartós lett. Pár évtized után az osztályvezető főorvos és a megpofozott aki más tudományágban magyarsága ellenére elismerést nyert beszélgetve volt tanáraikról egyetértettek, hogy nagyon kevés kivétellel olyanok voltak, akik mindig megtalálták az emberséges 16

16 hangot a diákokkal szemben. Tetteiket nem csak a rendeletek, hanem a józan ész is irányította, az emberi szív bölcs sugallata. Szigorúság mellett jelen volt a nevelés, az önzetlen felebaráti- és hazaszeretet, a felelősség érzete, a rendszeretetre nevelés. Lehetőség volt vallásos nevelésre minden vallás számára, különböző tevékenységeket szerveztek a testi-lelki nevelésre, a tanulók látókörének bővítésére, sokoldalú és eredményekben gazdag órákon kívüli tevékenységre Ismét a tanügy gyökeres átszervezése, ami a magyar nyelvű oktatást erősen érintette. Az 1944/45-ös tanév rövid lett. Gimnaziu Mixt lettünk. Majd az 1948-as tanügyi reform megszüntette a magyar gimnáziumi osztályokat. Osztályunk egy része a szatmári Kölcsey-ben folytatta tanulmányait, vagy az újonnan alakult Bányászati-, illetve Vegyészeti Technikumban. A tanári karban is nagy változások történtek (pl. a magyarországiak visszamentek). De a szülők nagy felháborodása Metz tanár tájékozottsága kérvényezéseknek engedve, a minisztérium engedélyt adott liqvidáló osztály működésére. Jó pár hét után illet visszajönni és újra alakítani az osztályt. Majd az 1951/52-es tanévtől a szovjet rendszert átvéve a VIII X. osztályos rendszerben újraindult a magyar szekció. Kezdett nem életképes lenni a bányászati, majd a vegyészeti technikum A magyar szekció kezdett erőre kapni. Igaz, az előttem végzett matematika tanár akinek fizikát, kémiát, természetrajzot is kellett tanítania megszökött. Nem csodálkozhatunk. De 1953 őszén a líceumba érkezett kilenc tanár közül a négy diplomával rendelkező magyar volt. A Thurmann Mária, Rajcsányi István, Papp Katalin tanári testület kiegészült Váradi Mária, Horváth Klára, Godza Ferenc, Kramarik Oszkár (Visóról) és Kádár István tanárokkal. Beindulhatott a magyar nyelvű oktatás az esti líceumban is. Mivel az 1. számú középiskolában (Gheorghe Sincai) ezekben az években V VII. osztályok is működtek, a következő tanévre már négy középiskolai osztályt délutánra kellett beosztani. A tantestület részéről az ifjúsági szervezet (U.T.M.) irányításáért én feleltem, tehát az igazgató elvtárssal kapcsolatot kellett tartanom. Egy megbeszélés után érkeztem a mélyen gondolkodó igazgató szobájába. Szóba került melyik osztályok járjanak délután. Feleltem: Egyszerű, a magyar osztályok! Te okos fiú vagy és politikai nívód is megfelelő. Tovább folytattam: De az igazgató elvtárs még okosabb, mert a négy magyar osztály délelőtt a volt vegyészeti helyén működhet, ami csak Öntől függ. A román kollegák örvendeni fognak. 17

17 A magyarok.hát meglátjuk. Metz József tanár és Fetzer Antal tanfelügyelő megírták a kérvényt jelentést a Minisztériumba, és 1955 őszén felköltöztünk a volt vegyészeti helyére. Filip igazgató három-négy napot adott a tantermek rendbetételére (falak, padló, padok, táblák, stb). A harmadik napra jött és az ajtókon kifúrt lyukon leskelődött, mert már folyt a tanítás, köszönhetően a szülők, tanulók, tanerők és lelkes mesteremberek munkájának Megalakult az önálló 2. sz. Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola (NMTK) Átvettük az I IV. elemi osztályokat az aranyos gyerekekkel és kedves, kiváló tanítónőkkel, az V VII. osztályok nagyrészt az ún. csokoládéházak ( szovjet terv szerinti munkás-faházak) gyerekeivel. Maradtak a VIII X. osztályok nappali és esti tagozata, plusz a magántanulók, jó tantestület, sok lelkes fiatal tanerővel. Ami az iskola vezetését illeti ahogyan én láttam rendben megoldódott. A tartományi tanügyi osztály főnöke matematikus lévén, minden iskolával kapcsolatos dolgot vele megbeszélhettem. Még tanfelügyelő kinevezésére is tőlem kért javaslatot. Azt csak több évtized után tudtam meg, hogy miért kellett nekem átvenni az igazgatói posztot, és miért kellett megválnom egy nagy tapasztalattal rendelkező, munkáját rendesen végző aligazgatótól. Igaz, hármunk közül egyikünk sem volt párttag. Végre lett az új aligazgatónő személyében, aki már régen vezetői tisztséget érdemelt, hiszen nagy pártfőnöki tapasztalattal is rendelkezett. A képletes búcsúkézfogásnál Damó Laci bácsi jóindulatú figyelmeztetéséből következtetni lehetett, hogy Ő tudta, ki állt, áll a változások keresésénél. Az iskola jó eredményeket ért el. Szülők, tanulók, tanerők mondhatni jó közösséget alkottak. Figyelemre méltó eredményeket értek el az órákon kívüli tevékenységek terén is: irodalom, színjátszás, sítábor, kirándulások, sportkörök, tanulók hobby kiállítása stb. mind növelték iskolánk hírnevét. Magyar gyerekek román szekcióról is átjöttek iskolánkba. Komoly erőfeszítéseket igényelt az 1956/57-es tanév, főleg az iskola vezetősége részéről. De elértük, hogy se tanárt, se tanulót nem ért bántódás politikai okok miatt. Minden rendben és jól történt 1959 tavaszáig, amikor súlyos csapások vártak a magyar tannyelvű oktatásra. Tavasszal a tanügyi káderek városi értekezletén a megrendelt hozzászólásomban helyesnek és jó döntésnek kellett volna mondanom, hogy ősztől megszüntetik iskolánkat, illetve ismét a Gheorghe Sincai-ban, mint magyar szekció működhetnek a középiskolai osztályok, és az I VII. osztályokat is áthelyezik a velünk szemben levő 18

18 iskolába, mint magyar szekció. Viszont a hozzászólásomban az ésszerűség dominált. Erősen nőtt a város lakossága és csökken az iskolák száma? Megszüntethetjük, ami jól működik? Finoman mondva, nem volt megfelelő a mondókám, sőt inkább elítélendő. Szünet után egy tapasztaltabb kollega már az elvárásoknak megfelelően beszélt. Következmények: Pár hónap múlva az ötszemélyes iskolánkat ellenőrző bizottság felfedezte, hogy olyan érettségi tablót hagytam jóvá, amit az ők megfogalmazása szerint Budapesten is kitehetnénk. Nem volt rajta a román címer. Hiába mondtam, hogy a tablót az aligazgatónő rendezte, aki nagy vezetői tapasztalattal rendelkező párttag, és ő jobban ismeri a politikai elvárásokat, mint én, aki nem is vagyok párttag. Válasz: Az igazgató felel mindenért! De más tablókon sincs címer, és eddig nem is volt. De ott az édes román nyelvű szöveg van! Július 10-én a Városi Néptanács Tanügyi és Kulturális Osztálya számú átirata alapján közölték büntetésemet, amit a személyes dossziémba is mellékelnek, tehát várhatom a következményeit az elkövetett kihágásomért. Majd hívattak a Városi Tanfelügyelőségre. No, talán nem rúgnak ki a tanügyből? Vagy áthelyeznek elemi iskolához? Nem. Socolan Aurel tanfelügyelő tiszta papírt tett elém és mondta: Nevetséges, ami történt, igazságtalanság, írd meg a fellebbezésedet. Megtagadtam. Csak decemberben, amikor tudatták velem, hogy fellebbezésemet elfogadták, megértettem, hogy Socolan becsületessége nem tudta elfogadni az igazságtalanságot. Városi és tartományi szinten is, sőt pártvonalon is mondogattam érveimet: 1.- Több tízezerrel nőt a lakosság száma, harmadik középiskolára volna szükség és nem megszüntetni. 2.- Megállapodásunk van az iskola fűtésének központosításához, a rádiofikálásához. 3.- Kanalizált sportpályát építettünk, felszereltük a tornatermet. 4.- Az iskola eredményeit minden alkalommal csak dicsérték. 5.- Az épület is iskolának épült (amint megtudtam, 1893-ban) és a Gheorghe Sincai-ban az épület bővítését még be sem fejezték. 6.- A tanulók nagy része munkásszármazású, pl. az V VII. osztályokban 90%. 7.- Könyvtárunk példányának hol lesz hely? 8.- Felszerelt laboratóriumok, szertárak szűnnek meg!. És még annyi minden. Minden, mind süket fülekre talált. A cél világos volt. Országosan fekete napok vártak a magyarnyelvű oktatásra minden szinten. Egyetemen is, ami több értelmes, jóérzésű embert öngyilkosságba kergetett. Látták a felső pártvezetés kegyetlen intézkedéseit a magyarsággal szemben. Nincs magyar iskola, nem lesz magyar értelmiség. A magyar hivatalnokoktól tanerőktől is elvárták, hogy román iskolába írassa gyermekét. Amit, sajnos, pár év múlva el is értek. 19

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2

KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 KÖZÉLETRŐL ÉS KULTÚRÁRÓL SALGÓTARJÁNBAN 2006/2 Városunk, Salgótarján TARTALOM KÖSZÖNTŐ 4 MÚLT, JELEN, JÖVŐ KÖZÉLET 5 CSAPATJÁTÉKOS A POLGÁRMESTER VÉLEMÉNY 10 VÁROSFEJLESZTÉS: HOGYAN TOVÁBB? KULTÚRA 12

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2.

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 65. évfolyam 2015 / 1-2. 2 2015 / 1-2 TARTALOM A képekről 5 16 23 30 LÁTÓSZÖG Iskolaévek HAFNER ZOLTÁN beszélgetése Kertész Imrével GYURÁN ÁGNES: Krónika Pósa Lajos jegyében

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Kapcsolatban. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? (Péld 20,6) Legyen békesség!

Kapcsolatban. A tartalomból: EGY AZ ISTEN. A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? (Péld 20,6) Legyen békesség! EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 22. (82.) ÉVF. 10. SZÁM 2012. OKTÓBER ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Kapcsolatban A tartalomból: Hálózatok és kapcsolatrendszerek elemzéséről szóló tanulmányban

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral Az interjút készítette Tóth Károly Antal Még otthon - A svéd oktatási rendszert Magyarországon sokan követendő példaképnek tekintik. Mielőtt

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja

Az ember (minden. Nemcsak kenyérrel él az ember. 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám. A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja A Dugonics András Piarista Gimnázium Lapja 2005. január-február III. évfolyam 1-2. szám Nemcsak kenyérrel él az ember Havas Krisztus-kereszt az erdõn Holdas, nagy, téli éjszakában: Régi emlék. Csörgõs

Részletesebben

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám

Komáromi Öregdiák. A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám Komáromi Öregdiák A komáromi magyar gimnázium BARÁTI KÖRÉNEK 15. hírlevele 2008. június V. évfolyam 2. szám És ég az oltár. Ím, körébe gyűltünk, Szétszórt bolyongók a vész idején. Máris tüzénél szent lángra

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben