50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk"

Átírás

1 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

2 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

3 A borítólapon Véső Ágoston - NAGYBÁNYAI EMLÉKEK című festménye 4

4 50 ÉVE INDULTUNK 50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV Kiadják az 1958-ban a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskolában kezdő, 1962-ben a Gheorghe Șincai Líceumban érettségizett diákok. Készült 200 számozott példányban. Ez a könyv az 1-92 számú példány tulajdona Nagybánya

5 6

6 AJÁNLÁS Miután Metz József tanulmányából megismerjük a nagybányai iskolatörténet hagyományokban gazdag múltját, Kádár István írásából pedig az 1945-i rendszerváltás utáni helyzetét, jobban megértjük, miért példaértékű, hogy között - tehát a kettős elnyomás éveiben - volt városunkban a legnépesebb a magyar középiskola: mert a tanárok, szülők és diákok ragaszkodtak nemzeti identitásukhoz, a magyar kultúrához. Nehezek voltak a körülmények, s igen nagy volt a képzett tanárok hiánya. De a színvonalas oktatás-nevelésnek hála ezek az emberkék később az életben is kitűnően megállták helyüket. Így életük példamutató lehet a mai tanuló ifjúság számára is. Mert arra tanít, hogy a remélt előnyökért nem szabad lemondani az anyanyelvű iskoláról, a saját nemzeti kultúráról. Ezért ajánlom e könyvet a nagybányai magyar közösség figyelmébe. Véső Ágoston RECOMANDARE Citind studiul semnat de Metz József despre trecutul bogat în tradiții al învățămîntului maghiar din Baia Mare, apoi cel aparținînd lui Kádár István despre situația acestui învățămînt de după schimbarea din 1945 a orînduirii sociale, vom înțelege mai bine de ce este pilduitor ca între deci exact cînd exista o dublă oprimare - numărul liceenilor maghiari din orasul nostru a fost cel mai ridicat. Iată explicația: profesorii, părinții și elevii țineau la identitatea lor națională, la cultura maghiară. Condițiile de atunci erau dificile, lipsa de profesori calificați era foarte însemnată. Dar datorită nivelului înalt al educației și învățămîntului acești elevi au izbutit excelent mai tîrziu, în viață. Astfel, viața lor poate constitui un exemplu inclusiv pentru tineretul studios de azi, deoarece îl învață să nu renunțe pentru niște posibile avantaje la școala în limba maternă, la propria cultura națională. Iată de ce recomand această carte comunității maghiare din Baia Mare și de pretutindeni. RECOMMENDATION Véső Ágoston Once you had read Metz József s essay about the tradition-filled history of Hungarian school education from Nagybánya, then Kádár István s writing about the state of this education following the huge social transformations in 1945, you ll have a better understanding of a data that s like a model to be imitated: between , when the double oppression by the regime was at its hardest, the Hungarian high school population in Nagybánya was most numerous. The reason is this: teachers, parents and high school students alike were having a high esteem for their national identity, for the Hungarian culture. There were all kind of hardship to deal with. The number of qualified teachers was very small. But the good education and teaching had their results: these youngsters would excellently fulfill their responsibilities later in the real life. Thus their lives can be a good example for younger people by teaching them this: do not give up the learning in your own language, do not give up your national culture just for the sake of some possible advantages. This is why I recommend this book to the Hungarian community from Nagybánya and from anywhere else. Véső Ágoston 7

7 Az 1893 ban épült leányiskola épülete, amit 1931-ben átvett a román püspökség. A püspökség 1947-ig működött zavartalanul. Utána ebben az épületben kapott helyet között a két nyelven működő vegyészeti gimnázium ben ugyanebben az épületben nyitotta meg kapuit a 2. számú Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola, amelyet 1959-ben megszüntettek, diákjait pedig áthelyezték a Gheorghe Șincai Líceumba. 8 Az 1908-ban épült Kossuth-utcai elemi iskola től a Gheorghe Șincai nevét viselő líceumnak ad otthont.

8 BEVEZETŐ Kicsit szokatlan módon született meg az ötlet, hogy az ötven éves érettségi találkozóra emlékkönyv készüljön az ünneplő öregdiákokról. Pár volt osztálytárs - azóta is barát - találkozott, hogy megtárgyalja az összejövetel részleteit. Amint ilyenkor lenni szokott, szó esett régvolt időkről, soha-nem-feledett történetekről. Majd előkerültek kincsként őrzött fakó kicsengetési kártyák s fényképek. Ez utóbbiak között egy olyan is, ami igazi kordokumentum: könyvekkel megrakott szamarasszekeret kísér több kamasz. A kamaszok: a nagybányai magyar líceum kilencedikes diákjai. A könyvek: az éppen megszüntetett középiskola sok ezres könyvtárának töredékei, amint éppen új helyükre, az újonnan létrehozott vegyes gimnáziumba viszik azokat. S az öregdiákok egyetértettek, hogy fontos és szimbolikus eseményt rögzít a fotó, mely megér egy könyvet. Amiben minden volt diák leírhatja élete történetét: az eltelt ötven év számára fontos eseményeit, s amire szívesen (netán másképp) emlékszik középiskolás korából. Ily módon minden egykori osztály(évfolyam)társ ott lehet a találkozón, még ha esetenként csak virtuálisan is. Mert úgy döntöttek, hogy hozzátartozóktól, barátoktól szereznek írást, fényképet azokról is, akik sajnos már nincsenek életben, vagy nem tudnak, nem akarnak eljönni a nagy eseményre. Az ötletet követték a valós vagy virtuális találkozók, egyeztetések, majd kezdett összeállni a kötet. És kiderült, hogy több lesz ez, mint emlékkönyv, mert a témakör jócskán meghaladja a személyes élményeket. A nagybányai 2-es számú középiskola magyar tagozata 1962-ben végzett három osztályának (XI. D, E, F) 92 diákja emlékezik saját maga, illetve hozzátartozók, barátok által szignált írásokban az iskolában eltöltött négy évre - s ez a könyv gerince. De mivel a líceumot megelőző elemi iskolai tapasztalatokról is született néhány írás, s volt tanárokkal, ismert közéleti emberekkel bővült a szerzői gárda, az olvasó kezében lévő könyvben szó van a nagybányai magyar nyelvű oktatás történetéről, amelyben hangsúlyt kapnak a múlt évszázad ötvenes-hatvanas éveinek hírhedt átszervezései, azoknak diákokra, tanárokra s az anyanyelvű oktatás egész folyamatára kiható következményeivel együtt. Aztán szó van a könyvben nagyszerű pedagógusokról, akik egész életre szóló értékes szellemi útravalóval látták el diákjaikat, de olya- 9

9 nokról is, akikre inkább valamilyen csíny kapcsán emlékezünk - de mindig szeretettel. Emlékezetes oktatók voltak ők, mert embert faragtak belőlünk, apránként, óráról órára, napról napra, évről évre. Persze, meglehetett hozzá a kellő anyag is: mi, diákjaik. Tisztelettel és komolyan viseltettünk a felnőttekkel és feladatainkkal szemben, még ha olykor ezt igyekeztünk is palástolni, vagy a későbbiekben elhallgatni. Pedig mennyi érdemleges dologról szólhat a krónika azokból az évekből! Mely eredmények - nyilván szerénységből - még a kollégák személyes vallomásaiból is többnyire hiányoznak, vagy éppen csak megemlítve szerepelnek. Pedig volt olyan, hogy híre messze meghaladta iskolánk és városunk határait. Bortnyik Béla például olyan eredeti megoldással állt elő egy fizikai olimpiászi dolgozatában, hogy a zsűri különdíjjal jutalmazta azt. Az egyetemi felvételin és ottani tanulmányai során mindvégig kitűnt kollégánk, majd évfolyamelsőként végzett. Az csak ráadás, hogy még szűk baráti körben sem emlegette országra szóló teljesítményét. Tóth Csuti is elhallgatta rövidke önéletrajzában, hogy Fuksz Sanyival együtt oszlopos tagjai voltak az iskola zenekarának, mint a tangóharmonika virtuózai. Pedig milyen kellemes órákat szereztek nekünk játékukkal! Vagy Budai Marika a zongora mellett. Grúber Pali, Berkessy Zoli a gitárt pengette lelkes hozzáértéssel. Thurman Zoli és Bortnyik Béla a városi repülőmodellező kört vezette, ahova kollégáink közül sokan jártak. Tóth Dénes szavalóversenyeket nyert. Vári Magda, Metz Öcsi, Berkessy Zoli, Jónás Jenő, Kovács Zsuzsi, Bagosi Attila sportversenyeken jeleskedett. Olyan teljesítmények ezek, amelyekre mindannyian büszkék lehettünk és voltunk. Miként arra is, hogy megálltuk a helyünket az életben - a munkahelyen és a családban, anya- vagy apaként, most már nagyszülőként. Pedig kihívásban és buktatókban nem szűkölködött az elmúlt fél évszázad. Amikor nem egyszerűen nemzedékváltások voltak, de gyökeresen átalakult körülöttünk a világ. Más lett a társadalmi berendezkedés, a technika és a tudomány pedig olyan mértékben robbant be az életünkbe, amilyenről még csak nem is álmodhattunk diákkorunkban. Hogy ne is beszéljünk az erkölcsi értékrend változásáról - de hát többen is említik a könyvben, hogy csak a szépre emlékezzünk... Az emlékkönyvből szépen kirajzolódik az említett helytállás, az a habitus, amely a középiskolás évek útkeresésével indul s a nagy Életben alakul ki, éppen a diákévekben elsajátított értékekre alapozva. Ezért ajánlható jó szívvel e kötet nem csupán az érintetteknek, akikről szól, hanem az ifjabb generációknak is. Mert segít megismerni a szülők és nagyszülők nemzedékét, tapasztalni valamit hagyományainkból, jobban értékelni azokat. B. B a r tha Margit 10

10 A nagybányai gimnáziumi oktatás múltja Írta Metz József tanár Dr. Morvay Győző, volt nagybányai állami főgimnáziumi tanár A középoktatás története Nagybányán című művében megírta az intézet történetét. Tekintve, hogy ez a mű nem szerezhető meg mindenki által, röviden összefoglalom városunk középoktatásának történetét. A középoktatás története Nagybányán a következő három korra osztható: protestáns korra ( ), katolikus korra ( ) és az állam közvetlen kormányzatának korára (1887-) A nagybányai protestáns középiskola (Schola Rivulina) megalapítója Kopácsi István, nagyhírű magyar reformátor volt. Az iskolát nem fejedelmek, főurak kegye, hanem a város tartotta fenn. A katolikus visszahatás következtében az iskola válságos helyzetbe került. A scholát két ízben is betiltották, úgyhogy 1765-ben végleg bezárultak kapui. A protestánsok abbahagyott munkáját a jezsuiták, majd a minoriták folytatták. A Jézus-társaság tagjai városunkban 1673 körül telepedtek le. Kezdetben csak hittérítéssel foglalkoztak, állítólag csak 1696-ban nyílt meg négyosztályú gimnáziumuk. Hogy már korábban tanítottak, az biztos dolog, de hogy mikor kezdték és mily fokozatban, arról az adatok hallgatnak. Munkájukban megzavarja a jezsuitákat II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, úgyhogy valószínűleg 13 évig ( ig) csak nagyobb megszakításokkal történhetett a katolikus középoktatás. A szatmári béke után következő években a katolicizmus és ezzel együtt a jezsuita iskola is megerősödött ben Mátyásovszki László alapítványa lehetővé tette, hogy a jezsuiták a Cinteremben megkezdhessék az új iskola felépitését. Hogy az új épületben mikor kezdödött meg a tanítás, arról a fökapuja felett található felirás enged követleztetni, hogy 1748.ban. A jezsuiták 1773-ig a rend felosztásáig tanítanak városunkban. Ettöl az évtöl a minoriták vették át a középoktatást. Ök az 1789 év második felében kénytelenek voltak az iskola vezetésétöl elállni. Oka volt II. Józsefnek azon rendelete, mely a 11

11 német tannyelvet behozta. Mivel a minoritarend tanárokkal, kik a német nyelvet tökéletesen tudják, nem rendelkezett, az intézetet elhagyta és az iskola az állam közvetlen kormányzata alá került ( ). Az iskola épületét a város vette meg, a tanszéket pedig pályázat utján világi tanárokkal töltötték be. A tanári kar azonban állandó harcban állott a várostanáccsal és a szülökkel és ennek következtében 1810-ben ismét a minorita rend vezetése alá került iskolánk ben az elavult Ratie Educationis helyét az új középiskolai szabályzat az Organisations-Entwurf foglalta el. Ennek alapján az eddig hatosztályos iskola négyosztályos kisgimnázium lett. Nagygimnáziummá kigészitése céljából a város és a bányahivatal többször tett kisérletet, amely 1868-ban végül is eredménnyel járt. Ebben az évben az V., a869-ben a VI., 1879-ben pedig a VII. és VIII. osztály nyilt meg. Mivel a minorita rendnek nem volt megfelelö számú okleveles tanereje sem elegendö pénze a költségek fedezésére, mindinkább érezhetövé váltak az államositásra célzó törekvések ben a város és az állam között szerzödés jött létre melynek alapján intézetünk az állam közvetlen kormányzata alá került. A városnak azonban a minorita renddel kötött szerzödése csak 1890-ben járván le, a még fenálló három év tartalmára a Vallás és Közoktatásügyi minisztérium meghagyta tanári állásukban Zsuffka gy. Fausztin volt igazgatót és hat minorita rendi tanárt. Az állami fögimnázium elsö igazgatójául Szunter Nándor aradi gimnáziumi rendes tanárt nevezték ki ben járt le a városnak a minoritákkal kötött és az állam által elismert szerzödése, és ekkor a tanszéket egy kivételével, világi tanárokkal töltötték be. Az intézet igazgatói 1887 és 1919 között a következök voltak: Szunter Nándor ( ) Vida Aladár ( ), Jurkovics Emil ( ) és Dr. Rencz János ( ) Az állam közvetlen vezetése alatt a tanári kar munkáját nagybányán gátolta a megfelelö épület hiánya. A világáború alatt az intézet épülete nem volt lefoglalva katonai célokra s igy, habár a tanári kar 8-9 tagja küzdött a harctéren, a tanitás a hadbavonultak helyettesitésére önként válakozók segitségével tovább folyt. Ilyen körülmények között érkeztünk el az es tanévhez. A tanárikar már csak nehézségek árán tudta befelyezni a tanévet. Ugyanis 1919 január 6-án jöttek be városunkba a román cspatok. Egyenesen a gimnáziumba mentek. A tanitás azonnal megszünt. Május júniusban néhány hetes tanfolyammal igyekeztek pótolni az esztendöt. Az iskola július 15-ig maradt nagyar kézen. Ekkor az intézetet a roman állam nevében lefoglalták. Az épület átvételét azonban csak rendöri segédlettel tudták véghez vinni. A Magyar tanári kar megtagadta az eskütételt és igy állásukból elbocsátották öket. Helyüket roman tanerökkel töltötték be. 12

12 1919 összén a város tulajdonában lévö cintermi épületbe katonaságot helyeztek el. A középoktatás számára új épületet kelett keresni. A Kossuth Lajos úton lévö elemi iskola épületét szemelték ki erre a célra, s így 1919 november 3-tól kezdve ez az épület volt gimnáziumunk otthona. Az új épületben nincs tornaterem és ezért évekig a cintermi tornatermet használták ben a tornatermet görögkeleti kápolnává alakitották át, s ettöl kezdve Nagybányán nem tartották szem elött a mens sana in corpora sano elvét. A növendékektöl minden évben beszedtek személyenként 500 lejt tornateremépiés céljából, az igy begyült összeg azonban nyomtalanul eltünt. Gimnáziumunk a roman megszállás idején végigélte az uj vezetök pedagogiai kisérleteéséböl fakadó összes bajokat töl 1928-ig intézetünk nyolcosztályú volt. Az es tanévben a hétosztályú középiskola lépett életbe. Ez az újitás a nyolcosztályos középiskola helyébe, amely a felsö osztályokon klasszikus, modern és real tagozatokra oszlott, francia mintára a hétosztályos egységes tantervvel dolgozó középiskolát hozta be. Az elsö tagozat három, a felsö tagozat négy osztályból allot. Hét év kellett ahhoz, hogy a roman közoktatás vezetöi belássák, ennek a rendszernek a hibáit és, hogy az os tanévben ismét visszatérjenek a nyolcosztályú középiskolai rendszerhez. Az uj rendszerben a felsö osztályok irodalmi és tudományos tagozatra oszlottak. Nagybányán a növendékek csekély száma miat cask az irodalmi tagozat müködött. Az értelmiségi túltermelés végül arra késztette a felettes hatóságokat, hogy a nagybányai nyolcosztályos liceumot fokozatosan négyosztályos gimnaziummá épitsék le es tanévben megszüntették az V., ben pedig a VI. osztályt. A megkezdett munkát azonban nem tudták befelyezni, mivel közbejött a második bécsi döntés és Szeptember 21-én Muzsik Zoltán ezredes a város katonai parancsnoka, dr. Feri Vilmost bizta meg a gimnázium átvételével és beszervezésével. Az átvétel még aznap megtörtént. Néhány nap alatt tanárok si jelentkeztek, pár nap mulva a beiratkozások is megkezdödhettek Oktober 14-én d.e. 11 órakor dr. Feri Vilmos mb. Igazgató vezetése alatt alakuló konferenciára gyült össze a tanári kar, melynek tagjai a következök voltak: Brosch Edit, Bugner György, dr. Danila Agoston, Juhász Tibor, Kerényi István, Metz József, Nagy Endre, Perjessy Gyula, Thurman Jenö, Verébi Antal, Rózsa Gyuláné.. Az intézethez nyertek beosztást: Fóris Jenö mb.igazgató, Szász Lajos igh., dr. Bikácsi László, tanárok. A tanitás oktober 20-án megkezdödött és a tanári testület lelkes munkával igyekezett pótolni a hiányokat. Közölte a Nagybányai Magyar Királyi Állami Gimnázium Évkönyve (1943) 13

13 Cronica anului școlar ANUL AL VI-LEA Publicat de Dr. GHEORGHE HETCOU directorul liceului Baia-Mare 1925 tipografia DACIA S.P.A. 1. Deschiderea anului școlar. Conform regulamentului 2. Schimbări în corpul profesoral. Măestrul supl. de gimnastică Cristea Gheorghe pe motivul, că liceul în urma cedării din partea Minist-lui Instr. a sălii de gimnastică pentru capela ort. rom. din localitate a rămas fără sală de gimnastică, și-a dat demisia din post. 3. Cursurile și vacanțele școlare. 4. Zile memorabile. În 2 Noemvrie, fiind aniversarea mortii Patronului Liceului Gheorghe Șincai În ziua de 1 Decemvrie s a comemorat proclamarea Unirii Ardealului nostrum cu Patria-Mamă. În 24 Ianuarie după Sf. Liturghie s`a serbat, Aniversarea Unirii Principatelor. În 10 Mai după Serviciul divin s a serbat Aniversarea independenței și a întemeierii Regatului. În 28 Mai, ziua Înălțirii Domnului s a serbat comemorarea eroilor morți pentru Unitatea națională. 5. Starea religioasă-morală. Profesorii și elevii liceului în Dumineci și Sărbători au luat parte regulat la serviciul divin. 6. Starea disciplinară a elevilor a fost mulțumitoare. 7. Starea sanitară atît a profesorilor, cît și a elevilor a fost mulțumitoare. 8. Conferințele profesorale prescrise de Regulamentul școlar a au ținut toate. 9. Inspecțiuni școlare (descries fiecare inspecție) Toți acești domni inspector și-au introdus impresiile câștigate în condica de inspecții a liceului, esprimându-și mulțumirea. 10. Educația fizică. Sala de gimnastică a liceului, care a servit și ca sală de festivități școlare, prin ord. Min. Instr. Nr. 46,056/1924 a fost cedată Capelei ort. rom. din localitate. In urma acestui ordin liceul a rămas fără sală de gimnastică și fără sala de festivități. 11. Încheierea anului școlar s a făcut în 26 Iunie. 12. Internatul de stat de pe lângă liceu s a deschis la 1 Ianuarie Tabloul nominal al profesorilor în anul școlar Procesul în studii Elevii ordinary 15. Procesul în studii Elevii particulari 14

14 16. Elevii premiați 17. Societatea de lectură Vasile Alexandri 18. Cohorta de cercetași 19. Colecții, mijloace de învățămînt, materia tratată. 1. Biblioteca tinerimei 1. Secția română 588 volume în valoare de Lei 2. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei 2. Biblioteca profesorală. 1. Secția română 333 volume în valoare de Lei 2. Secția franceză 51 volume în valoare de Lei 3. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei. 3. Colecțiuni. a) Colecția științelor natural obiecte în valoare de L b) Colecția geografică în valore de 1631 L c) Colecția numismatică conține 172 b. bani vechi de argint și 153 b. de aramă. d) Colecția de desemn Lei e) Colecția de gimnastică Lei f) Laboratorul fizic în valoare de Lei g) Laboratorul chimic în preț de Lei h) Colecția de muzică are un pianino, un harmoniu, un cello, și o tobă mare. Prețurile indicate sunt în genere cele vechi, din timpul de dinainte de războiul mondial, când s a cumpărat cea mai mare parte a obiectelor. 20. Internatul, chestia financiară, premii și donațiuni. 21. Mulțumită publică. Direcțiunea liceului esprimă cele mai vii sentimente de gratitudine și adduce mulțumită publică în numele institutului tuturor donatorilor mărinimoși și dorește ca exemplul lor nobil să servească și în viitor ca imbold tuturor celor cu dare de mână. A nagybányai Gheorghe Sincai Líceum ma, előtte a névadó mellszobrával 15

15 EMLÉKEZÉS Írta Kádár István tanár, a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója Szíveket lobbantott lángra, remény született jobb és szebb jövőre Nagybányán is 1940 szeptember hetedikén. Virággal teleszórt úton a lakosság kifakadó öröme, éljenzése mellett bevonult a magyar hadsereg. Az élet majd minden területén változások következtek. Így az iskolák terén is Az anyanyelvű oktatás Nagybányán is csak az egyházak által működtetett iskolákban volt lehetséges. A református hívek, a presbitérium, az egyháztanács kitartó tevékenységének köszönhetően 1920 szeptemberétől működött a Híd utcai Református Elemi Iskola. Először itt kezdődött meg a tanév. Így a veresvizi románnyelvű iskolából hármunkat negyedikeseket átírattak. Vállalnunk kellett az új követelményeknek megfelelő szorgalmas tanulást. Főleg ha a magyar helyesírásra gondolok. Kis késéssel a többi iskolában is megindult a tanítás, nagyrészben magyar nyelven. Ahol a lakosság nem magyar anyanyelvű vagy vegyes volt, a népiskolai tagozaton vagy osztályban létszámtól függően román nyelven folyt a tanítás, és a magyar nyelvet külön tantárgyként kellett tanítani. A felekezeti iskolákban a tanítás nyelvét az iskolát működtető egyházi hatóság határozta meg. A román középiskola Magyar Királyi Főgimnázium lett. Amikor én lettem elsős gimnazista, az osztály több mint 20%-a román tanuló volt. Tanáraink a román osztálytársaim hiányos magyar nyelvi tudását megértéssel, sőt segítőkészséggel fogadták. Talán ehhez hozzájárult dr. Selmeczy László (geológus) Magyarországról jött osztályfőnökünk emberséges tevékenysége, ami a többi tanárainkat is jellemezte. Megemlítenék egy sokat mondó történetet. Amikor egy magyar fiú a román padtársát megsértette és megfenyegette nem egészen alaptalanul, és aki román pap fia volt az jelentette a latin tanárnak, annak keze pofozógéppé változott. A pofozást a padtárs is túl súlyosnak találta, őszinte együttérzésének adta jelét. A vita, verekedés helyett barátsággá alakult. Sőt tartós lett. Pár évtized után az osztályvezető főorvos és a megpofozott aki más tudományágban magyarsága ellenére elismerést nyert beszélgetve volt tanáraikról egyetértettek, hogy nagyon kevés kivétellel olyanok voltak, akik mindig megtalálták az emberséges 16

16 hangot a diákokkal szemben. Tetteiket nem csak a rendeletek, hanem a józan ész is irányította, az emberi szív bölcs sugallata. Szigorúság mellett jelen volt a nevelés, az önzetlen felebaráti- és hazaszeretet, a felelősség érzete, a rendszeretetre nevelés. Lehetőség volt vallásos nevelésre minden vallás számára, különböző tevékenységeket szerveztek a testi-lelki nevelésre, a tanulók látókörének bővítésére, sokoldalú és eredményekben gazdag órákon kívüli tevékenységre Ismét a tanügy gyökeres átszervezése, ami a magyar nyelvű oktatást erősen érintette. Az 1944/45-ös tanév rövid lett. Gimnaziu Mixt lettünk. Majd az 1948-as tanügyi reform megszüntette a magyar gimnáziumi osztályokat. Osztályunk egy része a szatmári Kölcsey-ben folytatta tanulmányait, vagy az újonnan alakult Bányászati-, illetve Vegyészeti Technikumban. A tanári karban is nagy változások történtek (pl. a magyarországiak visszamentek). De a szülők nagy felháborodása Metz tanár tájékozottsága kérvényezéseknek engedve, a minisztérium engedélyt adott liqvidáló osztály működésére. Jó pár hét után illet visszajönni és újra alakítani az osztályt. Majd az 1951/52-es tanévtől a szovjet rendszert átvéve a VIII X. osztályos rendszerben újraindult a magyar szekció. Kezdett nem életképes lenni a bányászati, majd a vegyészeti technikum A magyar szekció kezdett erőre kapni. Igaz, az előttem végzett matematika tanár akinek fizikát, kémiát, természetrajzot is kellett tanítania megszökött. Nem csodálkozhatunk. De 1953 őszén a líceumba érkezett kilenc tanár közül a négy diplomával rendelkező magyar volt. A Thurmann Mária, Rajcsányi István, Papp Katalin tanári testület kiegészült Váradi Mária, Horváth Klára, Godza Ferenc, Kramarik Oszkár (Visóról) és Kádár István tanárokkal. Beindulhatott a magyar nyelvű oktatás az esti líceumban is. Mivel az 1. számú középiskolában (Gheorghe Sincai) ezekben az években V VII. osztályok is működtek, a következő tanévre már négy középiskolai osztályt délutánra kellett beosztani. A tantestület részéről az ifjúsági szervezet (U.T.M.) irányításáért én feleltem, tehát az igazgató elvtárssal kapcsolatot kellett tartanom. Egy megbeszélés után érkeztem a mélyen gondolkodó igazgató szobájába. Szóba került melyik osztályok járjanak délután. Feleltem: Egyszerű, a magyar osztályok! Te okos fiú vagy és politikai nívód is megfelelő. Tovább folytattam: De az igazgató elvtárs még okosabb, mert a négy magyar osztály délelőtt a volt vegyészeti helyén működhet, ami csak Öntől függ. A román kollegák örvendeni fognak. 17

17 A magyarok.hát meglátjuk. Metz József tanár és Fetzer Antal tanfelügyelő megírták a kérvényt jelentést a Minisztériumba, és 1955 őszén felköltöztünk a volt vegyészeti helyére. Filip igazgató három-négy napot adott a tantermek rendbetételére (falak, padló, padok, táblák, stb). A harmadik napra jött és az ajtókon kifúrt lyukon leskelődött, mert már folyt a tanítás, köszönhetően a szülők, tanulók, tanerők és lelkes mesteremberek munkájának Megalakult az önálló 2. sz. Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola (NMTK) Átvettük az I IV. elemi osztályokat az aranyos gyerekekkel és kedves, kiváló tanítónőkkel, az V VII. osztályok nagyrészt az ún. csokoládéházak ( szovjet terv szerinti munkás-faházak) gyerekeivel. Maradtak a VIII X. osztályok nappali és esti tagozata, plusz a magántanulók, jó tantestület, sok lelkes fiatal tanerővel. Ami az iskola vezetését illeti ahogyan én láttam rendben megoldódott. A tartományi tanügyi osztály főnöke matematikus lévén, minden iskolával kapcsolatos dolgot vele megbeszélhettem. Még tanfelügyelő kinevezésére is tőlem kért javaslatot. Azt csak több évtized után tudtam meg, hogy miért kellett nekem átvenni az igazgatói posztot, és miért kellett megválnom egy nagy tapasztalattal rendelkező, munkáját rendesen végző aligazgatótól. Igaz, hármunk közül egyikünk sem volt párttag. Végre lett az új aligazgatónő személyében, aki már régen vezetői tisztséget érdemelt, hiszen nagy pártfőnöki tapasztalattal is rendelkezett. A képletes búcsúkézfogásnál Damó Laci bácsi jóindulatú figyelmeztetéséből következtetni lehetett, hogy Ő tudta, ki állt, áll a változások keresésénél. Az iskola jó eredményeket ért el. Szülők, tanulók, tanerők mondhatni jó közösséget alkottak. Figyelemre méltó eredményeket értek el az órákon kívüli tevékenységek terén is: irodalom, színjátszás, sítábor, kirándulások, sportkörök, tanulók hobby kiállítása stb. mind növelték iskolánk hírnevét. Magyar gyerekek román szekcióról is átjöttek iskolánkba. Komoly erőfeszítéseket igényelt az 1956/57-es tanév, főleg az iskola vezetősége részéről. De elértük, hogy se tanárt, se tanulót nem ért bántódás politikai okok miatt. Minden rendben és jól történt 1959 tavaszáig, amikor súlyos csapások vártak a magyar tannyelvű oktatásra. Tavasszal a tanügyi káderek városi értekezletén a megrendelt hozzászólásomban helyesnek és jó döntésnek kellett volna mondanom, hogy ősztől megszüntetik iskolánkat, illetve ismét a Gheorghe Sincai-ban, mint magyar szekció működhetnek a középiskolai osztályok, és az I VII. osztályokat is áthelyezik a velünk szemben levő 18

18 iskolába, mint magyar szekció. Viszont a hozzászólásomban az ésszerűség dominált. Erősen nőtt a város lakossága és csökken az iskolák száma? Megszüntethetjük, ami jól működik? Finoman mondva, nem volt megfelelő a mondókám, sőt inkább elítélendő. Szünet után egy tapasztaltabb kollega már az elvárásoknak megfelelően beszélt. Következmények: Pár hónap múlva az ötszemélyes iskolánkat ellenőrző bizottság felfedezte, hogy olyan érettségi tablót hagytam jóvá, amit az ők megfogalmazása szerint Budapesten is kitehetnénk. Nem volt rajta a román címer. Hiába mondtam, hogy a tablót az aligazgatónő rendezte, aki nagy vezetői tapasztalattal rendelkező párttag, és ő jobban ismeri a politikai elvárásokat, mint én, aki nem is vagyok párttag. Válasz: Az igazgató felel mindenért! De más tablókon sincs címer, és eddig nem is volt. De ott az édes román nyelvű szöveg van! Július 10-én a Városi Néptanács Tanügyi és Kulturális Osztálya számú átirata alapján közölték büntetésemet, amit a személyes dossziémba is mellékelnek, tehát várhatom a következményeit az elkövetett kihágásomért. Majd hívattak a Városi Tanfelügyelőségre. No, talán nem rúgnak ki a tanügyből? Vagy áthelyeznek elemi iskolához? Nem. Socolan Aurel tanfelügyelő tiszta papírt tett elém és mondta: Nevetséges, ami történt, igazságtalanság, írd meg a fellebbezésedet. Megtagadtam. Csak decemberben, amikor tudatták velem, hogy fellebbezésemet elfogadták, megértettem, hogy Socolan becsületessége nem tudta elfogadni az igazságtalanságot. Városi és tartományi szinten is, sőt pártvonalon is mondogattam érveimet: 1.- Több tízezerrel nőt a lakosság száma, harmadik középiskolára volna szükség és nem megszüntetni. 2.- Megállapodásunk van az iskola fűtésének központosításához, a rádiofikálásához. 3.- Kanalizált sportpályát építettünk, felszereltük a tornatermet. 4.- Az iskola eredményeit minden alkalommal csak dicsérték. 5.- Az épület is iskolának épült (amint megtudtam, 1893-ban) és a Gheorghe Sincai-ban az épület bővítését még be sem fejezték. 6.- A tanulók nagy része munkásszármazású, pl. az V VII. osztályokban 90%. 7.- Könyvtárunk példányának hol lesz hely? 8.- Felszerelt laboratóriumok, szertárak szűnnek meg!. És még annyi minden. Minden, mind süket fülekre talált. A cél világos volt. Országosan fekete napok vártak a magyarnyelvű oktatásra minden szinten. Egyetemen is, ami több értelmes, jóérzésű embert öngyilkosságba kergetett. Látták a felső pártvezetés kegyetlen intézkedéseit a magyarsággal szemben. Nincs magyar iskola, nem lesz magyar értelmiség. A magyar hivatalnokoktól tanerőktől is elvárták, hogy román iskolába írassa gyermekét. Amit, sajnos, pár év múlva el is értek. 19

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa.

Családfa. Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek. Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek. Rosenfeld Dávid? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Rosenfeld Dávid? 1921 Rosenfeld Dávidné (szül.? Etelka)?? Lustig Jenő? 1970-es évek Lustig Jenőné (szül.? Ilona)? 1960-as évek Apa Rosenfeld

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Gonda Zita gyakorlóiskolai vezetőtanár Holokauszt Emléknap: hivatalos iskolai emléknap a 2000-2001-es tanévtől Gothár

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség A mi iskolánk Amire büszkék lehetünk Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség Amit fontosnak tartunk Általános

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben