50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV. 50 éve érettségiztünk"

Átírás

1 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

2 EMLÉKKÖNYV 50 éve érettségiztünk Nagybánya

3 A borítólapon Véső Ágoston - NAGYBÁNYAI EMLÉKEK című festménye 4

4 50 ÉVE INDULTUNK 50 éve indultunk EMLÉKKÖNYV Kiadják az 1958-ban a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskolában kezdő, 1962-ben a Gheorghe Șincai Líceumban érettségizett diákok. Készült 200 számozott példányban. Ez a könyv az 1-92 számú példány tulajdona Nagybánya

5 6

6 AJÁNLÁS Miután Metz József tanulmányából megismerjük a nagybányai iskolatörténet hagyományokban gazdag múltját, Kádár István írásából pedig az 1945-i rendszerváltás utáni helyzetét, jobban megértjük, miért példaértékű, hogy között - tehát a kettős elnyomás éveiben - volt városunkban a legnépesebb a magyar középiskola: mert a tanárok, szülők és diákok ragaszkodtak nemzeti identitásukhoz, a magyar kultúrához. Nehezek voltak a körülmények, s igen nagy volt a képzett tanárok hiánya. De a színvonalas oktatás-nevelésnek hála ezek az emberkék később az életben is kitűnően megállták helyüket. Így életük példamutató lehet a mai tanuló ifjúság számára is. Mert arra tanít, hogy a remélt előnyökért nem szabad lemondani az anyanyelvű iskoláról, a saját nemzeti kultúráról. Ezért ajánlom e könyvet a nagybányai magyar közösség figyelmébe. Véső Ágoston RECOMANDARE Citind studiul semnat de Metz József despre trecutul bogat în tradiții al învățămîntului maghiar din Baia Mare, apoi cel aparținînd lui Kádár István despre situația acestui învățămînt de după schimbarea din 1945 a orînduirii sociale, vom înțelege mai bine de ce este pilduitor ca între deci exact cînd exista o dublă oprimare - numărul liceenilor maghiari din orasul nostru a fost cel mai ridicat. Iată explicația: profesorii, părinții și elevii țineau la identitatea lor națională, la cultura maghiară. Condițiile de atunci erau dificile, lipsa de profesori calificați era foarte însemnată. Dar datorită nivelului înalt al educației și învățămîntului acești elevi au izbutit excelent mai tîrziu, în viață. Astfel, viața lor poate constitui un exemplu inclusiv pentru tineretul studios de azi, deoarece îl învață să nu renunțe pentru niște posibile avantaje la școala în limba maternă, la propria cultura națională. Iată de ce recomand această carte comunității maghiare din Baia Mare și de pretutindeni. RECOMMENDATION Véső Ágoston Once you had read Metz József s essay about the tradition-filled history of Hungarian school education from Nagybánya, then Kádár István s writing about the state of this education following the huge social transformations in 1945, you ll have a better understanding of a data that s like a model to be imitated: between , when the double oppression by the regime was at its hardest, the Hungarian high school population in Nagybánya was most numerous. The reason is this: teachers, parents and high school students alike were having a high esteem for their national identity, for the Hungarian culture. There were all kind of hardship to deal with. The number of qualified teachers was very small. But the good education and teaching had their results: these youngsters would excellently fulfill their responsibilities later in the real life. Thus their lives can be a good example for younger people by teaching them this: do not give up the learning in your own language, do not give up your national culture just for the sake of some possible advantages. This is why I recommend this book to the Hungarian community from Nagybánya and from anywhere else. Véső Ágoston 7

7 Az 1893 ban épült leányiskola épülete, amit 1931-ben átvett a román püspökség. A püspökség 1947-ig működött zavartalanul. Utána ebben az épületben kapott helyet között a két nyelven működő vegyészeti gimnázium ben ugyanebben az épületben nyitotta meg kapuit a 2. számú Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola, amelyet 1959-ben megszüntettek, diákjait pedig áthelyezték a Gheorghe Șincai Líceumba. 8 Az 1908-ban épült Kossuth-utcai elemi iskola től a Gheorghe Șincai nevét viselő líceumnak ad otthont.

8 BEVEZETŐ Kicsit szokatlan módon született meg az ötlet, hogy az ötven éves érettségi találkozóra emlékkönyv készüljön az ünneplő öregdiákokról. Pár volt osztálytárs - azóta is barát - találkozott, hogy megtárgyalja az összejövetel részleteit. Amint ilyenkor lenni szokott, szó esett régvolt időkről, soha-nem-feledett történetekről. Majd előkerültek kincsként őrzött fakó kicsengetési kártyák s fényképek. Ez utóbbiak között egy olyan is, ami igazi kordokumentum: könyvekkel megrakott szamarasszekeret kísér több kamasz. A kamaszok: a nagybányai magyar líceum kilencedikes diákjai. A könyvek: az éppen megszüntetett középiskola sok ezres könyvtárának töredékei, amint éppen új helyükre, az újonnan létrehozott vegyes gimnáziumba viszik azokat. S az öregdiákok egyetértettek, hogy fontos és szimbolikus eseményt rögzít a fotó, mely megér egy könyvet. Amiben minden volt diák leírhatja élete történetét: az eltelt ötven év számára fontos eseményeit, s amire szívesen (netán másképp) emlékszik középiskolás korából. Ily módon minden egykori osztály(évfolyam)társ ott lehet a találkozón, még ha esetenként csak virtuálisan is. Mert úgy döntöttek, hogy hozzátartozóktól, barátoktól szereznek írást, fényképet azokról is, akik sajnos már nincsenek életben, vagy nem tudnak, nem akarnak eljönni a nagy eseményre. Az ötletet követték a valós vagy virtuális találkozók, egyeztetések, majd kezdett összeállni a kötet. És kiderült, hogy több lesz ez, mint emlékkönyv, mert a témakör jócskán meghaladja a személyes élményeket. A nagybányai 2-es számú középiskola magyar tagozata 1962-ben végzett három osztályának (XI. D, E, F) 92 diákja emlékezik saját maga, illetve hozzátartozók, barátok által szignált írásokban az iskolában eltöltött négy évre - s ez a könyv gerince. De mivel a líceumot megelőző elemi iskolai tapasztalatokról is született néhány írás, s volt tanárokkal, ismert közéleti emberekkel bővült a szerzői gárda, az olvasó kezében lévő könyvben szó van a nagybányai magyar nyelvű oktatás történetéről, amelyben hangsúlyt kapnak a múlt évszázad ötvenes-hatvanas éveinek hírhedt átszervezései, azoknak diákokra, tanárokra s az anyanyelvű oktatás egész folyamatára kiható következményeivel együtt. Aztán szó van a könyvben nagyszerű pedagógusokról, akik egész életre szóló értékes szellemi útravalóval látták el diákjaikat, de olya- 9

9 nokról is, akikre inkább valamilyen csíny kapcsán emlékezünk - de mindig szeretettel. Emlékezetes oktatók voltak ők, mert embert faragtak belőlünk, apránként, óráról órára, napról napra, évről évre. Persze, meglehetett hozzá a kellő anyag is: mi, diákjaik. Tisztelettel és komolyan viseltettünk a felnőttekkel és feladatainkkal szemben, még ha olykor ezt igyekeztünk is palástolni, vagy a későbbiekben elhallgatni. Pedig mennyi érdemleges dologról szólhat a krónika azokból az évekből! Mely eredmények - nyilván szerénységből - még a kollégák személyes vallomásaiból is többnyire hiányoznak, vagy éppen csak megemlítve szerepelnek. Pedig volt olyan, hogy híre messze meghaladta iskolánk és városunk határait. Bortnyik Béla például olyan eredeti megoldással állt elő egy fizikai olimpiászi dolgozatában, hogy a zsűri különdíjjal jutalmazta azt. Az egyetemi felvételin és ottani tanulmányai során mindvégig kitűnt kollégánk, majd évfolyamelsőként végzett. Az csak ráadás, hogy még szűk baráti körben sem emlegette országra szóló teljesítményét. Tóth Csuti is elhallgatta rövidke önéletrajzában, hogy Fuksz Sanyival együtt oszlopos tagjai voltak az iskola zenekarának, mint a tangóharmonika virtuózai. Pedig milyen kellemes órákat szereztek nekünk játékukkal! Vagy Budai Marika a zongora mellett. Grúber Pali, Berkessy Zoli a gitárt pengette lelkes hozzáértéssel. Thurman Zoli és Bortnyik Béla a városi repülőmodellező kört vezette, ahova kollégáink közül sokan jártak. Tóth Dénes szavalóversenyeket nyert. Vári Magda, Metz Öcsi, Berkessy Zoli, Jónás Jenő, Kovács Zsuzsi, Bagosi Attila sportversenyeken jeleskedett. Olyan teljesítmények ezek, amelyekre mindannyian büszkék lehettünk és voltunk. Miként arra is, hogy megálltuk a helyünket az életben - a munkahelyen és a családban, anya- vagy apaként, most már nagyszülőként. Pedig kihívásban és buktatókban nem szűkölködött az elmúlt fél évszázad. Amikor nem egyszerűen nemzedékváltások voltak, de gyökeresen átalakult körülöttünk a világ. Más lett a társadalmi berendezkedés, a technika és a tudomány pedig olyan mértékben robbant be az életünkbe, amilyenről még csak nem is álmodhattunk diákkorunkban. Hogy ne is beszéljünk az erkölcsi értékrend változásáról - de hát többen is említik a könyvben, hogy csak a szépre emlékezzünk... Az emlékkönyvből szépen kirajzolódik az említett helytállás, az a habitus, amely a középiskolás évek útkeresésével indul s a nagy Életben alakul ki, éppen a diákévekben elsajátított értékekre alapozva. Ezért ajánlható jó szívvel e kötet nem csupán az érintetteknek, akikről szól, hanem az ifjabb generációknak is. Mert segít megismerni a szülők és nagyszülők nemzedékét, tapasztalni valamit hagyományainkból, jobban értékelni azokat. B. B a r tha Margit 10

10 A nagybányai gimnáziumi oktatás múltja Írta Metz József tanár Dr. Morvay Győző, volt nagybányai állami főgimnáziumi tanár A középoktatás története Nagybányán című művében megírta az intézet történetét. Tekintve, hogy ez a mű nem szerezhető meg mindenki által, röviden összefoglalom városunk középoktatásának történetét. A középoktatás története Nagybányán a következő három korra osztható: protestáns korra ( ), katolikus korra ( ) és az állam közvetlen kormányzatának korára (1887-) A nagybányai protestáns középiskola (Schola Rivulina) megalapítója Kopácsi István, nagyhírű magyar reformátor volt. Az iskolát nem fejedelmek, főurak kegye, hanem a város tartotta fenn. A katolikus visszahatás következtében az iskola válságos helyzetbe került. A scholát két ízben is betiltották, úgyhogy 1765-ben végleg bezárultak kapui. A protestánsok abbahagyott munkáját a jezsuiták, majd a minoriták folytatták. A Jézus-társaság tagjai városunkban 1673 körül telepedtek le. Kezdetben csak hittérítéssel foglalkoztak, állítólag csak 1696-ban nyílt meg négyosztályú gimnáziumuk. Hogy már korábban tanítottak, az biztos dolog, de hogy mikor kezdték és mily fokozatban, arról az adatok hallgatnak. Munkájukban megzavarja a jezsuitákat II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, úgyhogy valószínűleg 13 évig ( ig) csak nagyobb megszakításokkal történhetett a katolikus középoktatás. A szatmári béke után következő években a katolicizmus és ezzel együtt a jezsuita iskola is megerősödött ben Mátyásovszki László alapítványa lehetővé tette, hogy a jezsuiták a Cinteremben megkezdhessék az új iskola felépitését. Hogy az új épületben mikor kezdödött meg a tanítás, arról a fökapuja felett található felirás enged követleztetni, hogy 1748.ban. A jezsuiták 1773-ig a rend felosztásáig tanítanak városunkban. Ettöl az évtöl a minoriták vették át a középoktatást. Ök az 1789 év második felében kénytelenek voltak az iskola vezetésétöl elállni. Oka volt II. Józsefnek azon rendelete, mely a 11

11 német tannyelvet behozta. Mivel a minoritarend tanárokkal, kik a német nyelvet tökéletesen tudják, nem rendelkezett, az intézetet elhagyta és az iskola az állam közvetlen kormányzata alá került ( ). Az iskola épületét a város vette meg, a tanszéket pedig pályázat utján világi tanárokkal töltötték be. A tanári kar azonban állandó harcban állott a várostanáccsal és a szülökkel és ennek következtében 1810-ben ismét a minorita rend vezetése alá került iskolánk ben az elavult Ratie Educationis helyét az új középiskolai szabályzat az Organisations-Entwurf foglalta el. Ennek alapján az eddig hatosztályos iskola négyosztályos kisgimnázium lett. Nagygimnáziummá kigészitése céljából a város és a bányahivatal többször tett kisérletet, amely 1868-ban végül is eredménnyel járt. Ebben az évben az V., a869-ben a VI., 1879-ben pedig a VII. és VIII. osztály nyilt meg. Mivel a minorita rendnek nem volt megfelelö számú okleveles tanereje sem elegendö pénze a költségek fedezésére, mindinkább érezhetövé váltak az államositásra célzó törekvések ben a város és az állam között szerzödés jött létre melynek alapján intézetünk az állam közvetlen kormányzata alá került. A városnak azonban a minorita renddel kötött szerzödése csak 1890-ben járván le, a még fenálló három év tartalmára a Vallás és Közoktatásügyi minisztérium meghagyta tanári állásukban Zsuffka gy. Fausztin volt igazgatót és hat minorita rendi tanárt. Az állami fögimnázium elsö igazgatójául Szunter Nándor aradi gimnáziumi rendes tanárt nevezték ki ben járt le a városnak a minoritákkal kötött és az állam által elismert szerzödése, és ekkor a tanszéket egy kivételével, világi tanárokkal töltötték be. Az intézet igazgatói 1887 és 1919 között a következök voltak: Szunter Nándor ( ) Vida Aladár ( ), Jurkovics Emil ( ) és Dr. Rencz János ( ) Az állam közvetlen vezetése alatt a tanári kar munkáját nagybányán gátolta a megfelelö épület hiánya. A világáború alatt az intézet épülete nem volt lefoglalva katonai célokra s igy, habár a tanári kar 8-9 tagja küzdött a harctéren, a tanitás a hadbavonultak helyettesitésére önként válakozók segitségével tovább folyt. Ilyen körülmények között érkeztünk el az es tanévhez. A tanárikar már csak nehézségek árán tudta befelyezni a tanévet. Ugyanis 1919 január 6-án jöttek be városunkba a román cspatok. Egyenesen a gimnáziumba mentek. A tanitás azonnal megszünt. Május júniusban néhány hetes tanfolyammal igyekeztek pótolni az esztendöt. Az iskola július 15-ig maradt nagyar kézen. Ekkor az intézetet a roman állam nevében lefoglalták. Az épület átvételét azonban csak rendöri segédlettel tudták véghez vinni. A Magyar tanári kar megtagadta az eskütételt és igy állásukból elbocsátották öket. Helyüket roman tanerökkel töltötték be. 12

12 1919 összén a város tulajdonában lévö cintermi épületbe katonaságot helyeztek el. A középoktatás számára új épületet kelett keresni. A Kossuth Lajos úton lévö elemi iskola épületét szemelték ki erre a célra, s így 1919 november 3-tól kezdve ez az épület volt gimnáziumunk otthona. Az új épületben nincs tornaterem és ezért évekig a cintermi tornatermet használták ben a tornatermet görögkeleti kápolnává alakitották át, s ettöl kezdve Nagybányán nem tartották szem elött a mens sana in corpora sano elvét. A növendékektöl minden évben beszedtek személyenként 500 lejt tornateremépiés céljából, az igy begyült összeg azonban nyomtalanul eltünt. Gimnáziumunk a roman megszállás idején végigélte az uj vezetök pedagogiai kisérleteéséböl fakadó összes bajokat töl 1928-ig intézetünk nyolcosztályú volt. Az es tanévben a hétosztályú középiskola lépett életbe. Ez az újitás a nyolcosztályos középiskola helyébe, amely a felsö osztályokon klasszikus, modern és real tagozatokra oszlott, francia mintára a hétosztályos egységes tantervvel dolgozó középiskolát hozta be. Az elsö tagozat három, a felsö tagozat négy osztályból allot. Hét év kellett ahhoz, hogy a roman közoktatás vezetöi belássák, ennek a rendszernek a hibáit és, hogy az os tanévben ismét visszatérjenek a nyolcosztályú középiskolai rendszerhez. Az uj rendszerben a felsö osztályok irodalmi és tudományos tagozatra oszlottak. Nagybányán a növendékek csekély száma miat cask az irodalmi tagozat müködött. Az értelmiségi túltermelés végül arra késztette a felettes hatóságokat, hogy a nagybányai nyolcosztályos liceumot fokozatosan négyosztályos gimnaziummá épitsék le es tanévben megszüntették az V., ben pedig a VI. osztályt. A megkezdett munkát azonban nem tudták befelyezni, mivel közbejött a második bécsi döntés és Szeptember 21-én Muzsik Zoltán ezredes a város katonai parancsnoka, dr. Feri Vilmost bizta meg a gimnázium átvételével és beszervezésével. Az átvétel még aznap megtörtént. Néhány nap alatt tanárok si jelentkeztek, pár nap mulva a beiratkozások is megkezdödhettek Oktober 14-én d.e. 11 órakor dr. Feri Vilmos mb. Igazgató vezetése alatt alakuló konferenciára gyült össze a tanári kar, melynek tagjai a következök voltak: Brosch Edit, Bugner György, dr. Danila Agoston, Juhász Tibor, Kerényi István, Metz József, Nagy Endre, Perjessy Gyula, Thurman Jenö, Verébi Antal, Rózsa Gyuláné.. Az intézethez nyertek beosztást: Fóris Jenö mb.igazgató, Szász Lajos igh., dr. Bikácsi László, tanárok. A tanitás oktober 20-án megkezdödött és a tanári testület lelkes munkával igyekezett pótolni a hiányokat. Közölte a Nagybányai Magyar Királyi Állami Gimnázium Évkönyve (1943) 13

13 Cronica anului școlar ANUL AL VI-LEA Publicat de Dr. GHEORGHE HETCOU directorul liceului Baia-Mare 1925 tipografia DACIA S.P.A. 1. Deschiderea anului școlar. Conform regulamentului 2. Schimbări în corpul profesoral. Măestrul supl. de gimnastică Cristea Gheorghe pe motivul, că liceul în urma cedării din partea Minist-lui Instr. a sălii de gimnastică pentru capela ort. rom. din localitate a rămas fără sală de gimnastică, și-a dat demisia din post. 3. Cursurile și vacanțele școlare. 4. Zile memorabile. În 2 Noemvrie, fiind aniversarea mortii Patronului Liceului Gheorghe Șincai În ziua de 1 Decemvrie s a comemorat proclamarea Unirii Ardealului nostrum cu Patria-Mamă. În 24 Ianuarie după Sf. Liturghie s`a serbat, Aniversarea Unirii Principatelor. În 10 Mai după Serviciul divin s a serbat Aniversarea independenței și a întemeierii Regatului. În 28 Mai, ziua Înălțirii Domnului s a serbat comemorarea eroilor morți pentru Unitatea națională. 5. Starea religioasă-morală. Profesorii și elevii liceului în Dumineci și Sărbători au luat parte regulat la serviciul divin. 6. Starea disciplinară a elevilor a fost mulțumitoare. 7. Starea sanitară atît a profesorilor, cît și a elevilor a fost mulțumitoare. 8. Conferințele profesorale prescrise de Regulamentul școlar a au ținut toate. 9. Inspecțiuni școlare (descries fiecare inspecție) Toți acești domni inspector și-au introdus impresiile câștigate în condica de inspecții a liceului, esprimându-și mulțumirea. 10. Educația fizică. Sala de gimnastică a liceului, care a servit și ca sală de festivități școlare, prin ord. Min. Instr. Nr. 46,056/1924 a fost cedată Capelei ort. rom. din localitate. In urma acestui ordin liceul a rămas fără sală de gimnastică și fără sala de festivități. 11. Încheierea anului școlar s a făcut în 26 Iunie. 12. Internatul de stat de pe lângă liceu s a deschis la 1 Ianuarie Tabloul nominal al profesorilor în anul școlar Procesul în studii Elevii ordinary 15. Procesul în studii Elevii particulari 14

14 16. Elevii premiați 17. Societatea de lectură Vasile Alexandri 18. Cohorta de cercetași 19. Colecții, mijloace de învățămînt, materia tratată. 1. Biblioteca tinerimei 1. Secția română 588 volume în valoare de Lei 2. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei 2. Biblioteca profesorală. 1. Secția română 333 volume în valoare de Lei 2. Secția franceză 51 volume în valoare de Lei 3. Cărți streine 4249 volume în valoare de Lei. 3. Colecțiuni. a) Colecția științelor natural obiecte în valoare de L b) Colecția geografică în valore de 1631 L c) Colecția numismatică conține 172 b. bani vechi de argint și 153 b. de aramă. d) Colecția de desemn Lei e) Colecția de gimnastică Lei f) Laboratorul fizic în valoare de Lei g) Laboratorul chimic în preț de Lei h) Colecția de muzică are un pianino, un harmoniu, un cello, și o tobă mare. Prețurile indicate sunt în genere cele vechi, din timpul de dinainte de războiul mondial, când s a cumpărat cea mai mare parte a obiectelor. 20. Internatul, chestia financiară, premii și donațiuni. 21. Mulțumită publică. Direcțiunea liceului esprimă cele mai vii sentimente de gratitudine și adduce mulțumită publică în numele institutului tuturor donatorilor mărinimoși și dorește ca exemplul lor nobil să servească și în viitor ca imbold tuturor celor cu dare de mână. A nagybányai Gheorghe Sincai Líceum ma, előtte a névadó mellszobrával 15

15 EMLÉKEZÉS Írta Kádár István tanár, a Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola igazgatója Szíveket lobbantott lángra, remény született jobb és szebb jövőre Nagybányán is 1940 szeptember hetedikén. Virággal teleszórt úton a lakosság kifakadó öröme, éljenzése mellett bevonult a magyar hadsereg. Az élet majd minden területén változások következtek. Így az iskolák terén is Az anyanyelvű oktatás Nagybányán is csak az egyházak által működtetett iskolákban volt lehetséges. A református hívek, a presbitérium, az egyháztanács kitartó tevékenységének köszönhetően 1920 szeptemberétől működött a Híd utcai Református Elemi Iskola. Először itt kezdődött meg a tanév. Így a veresvizi románnyelvű iskolából hármunkat negyedikeseket átírattak. Vállalnunk kellett az új követelményeknek megfelelő szorgalmas tanulást. Főleg ha a magyar helyesírásra gondolok. Kis késéssel a többi iskolában is megindult a tanítás, nagyrészben magyar nyelven. Ahol a lakosság nem magyar anyanyelvű vagy vegyes volt, a népiskolai tagozaton vagy osztályban létszámtól függően román nyelven folyt a tanítás, és a magyar nyelvet külön tantárgyként kellett tanítani. A felekezeti iskolákban a tanítás nyelvét az iskolát működtető egyházi hatóság határozta meg. A román középiskola Magyar Királyi Főgimnázium lett. Amikor én lettem elsős gimnazista, az osztály több mint 20%-a román tanuló volt. Tanáraink a román osztálytársaim hiányos magyar nyelvi tudását megértéssel, sőt segítőkészséggel fogadták. Talán ehhez hozzájárult dr. Selmeczy László (geológus) Magyarországról jött osztályfőnökünk emberséges tevékenysége, ami a többi tanárainkat is jellemezte. Megemlítenék egy sokat mondó történetet. Amikor egy magyar fiú a román padtársát megsértette és megfenyegette nem egészen alaptalanul, és aki román pap fia volt az jelentette a latin tanárnak, annak keze pofozógéppé változott. A pofozást a padtárs is túl súlyosnak találta, őszinte együttérzésének adta jelét. A vita, verekedés helyett barátsággá alakult. Sőt tartós lett. Pár évtized után az osztályvezető főorvos és a megpofozott aki más tudományágban magyarsága ellenére elismerést nyert beszélgetve volt tanáraikról egyetértettek, hogy nagyon kevés kivétellel olyanok voltak, akik mindig megtalálták az emberséges 16

16 hangot a diákokkal szemben. Tetteiket nem csak a rendeletek, hanem a józan ész is irányította, az emberi szív bölcs sugallata. Szigorúság mellett jelen volt a nevelés, az önzetlen felebaráti- és hazaszeretet, a felelősség érzete, a rendszeretetre nevelés. Lehetőség volt vallásos nevelésre minden vallás számára, különböző tevékenységeket szerveztek a testi-lelki nevelésre, a tanulók látókörének bővítésére, sokoldalú és eredményekben gazdag órákon kívüli tevékenységre Ismét a tanügy gyökeres átszervezése, ami a magyar nyelvű oktatást erősen érintette. Az 1944/45-ös tanév rövid lett. Gimnaziu Mixt lettünk. Majd az 1948-as tanügyi reform megszüntette a magyar gimnáziumi osztályokat. Osztályunk egy része a szatmári Kölcsey-ben folytatta tanulmányait, vagy az újonnan alakult Bányászati-, illetve Vegyészeti Technikumban. A tanári karban is nagy változások történtek (pl. a magyarországiak visszamentek). De a szülők nagy felháborodása Metz tanár tájékozottsága kérvényezéseknek engedve, a minisztérium engedélyt adott liqvidáló osztály működésére. Jó pár hét után illet visszajönni és újra alakítani az osztályt. Majd az 1951/52-es tanévtől a szovjet rendszert átvéve a VIII X. osztályos rendszerben újraindult a magyar szekció. Kezdett nem életképes lenni a bányászati, majd a vegyészeti technikum A magyar szekció kezdett erőre kapni. Igaz, az előttem végzett matematika tanár akinek fizikát, kémiát, természetrajzot is kellett tanítania megszökött. Nem csodálkozhatunk. De 1953 őszén a líceumba érkezett kilenc tanár közül a négy diplomával rendelkező magyar volt. A Thurmann Mária, Rajcsányi István, Papp Katalin tanári testület kiegészült Váradi Mária, Horváth Klára, Godza Ferenc, Kramarik Oszkár (Visóról) és Kádár István tanárokkal. Beindulhatott a magyar nyelvű oktatás az esti líceumban is. Mivel az 1. számú középiskolában (Gheorghe Sincai) ezekben az években V VII. osztályok is működtek, a következő tanévre már négy középiskolai osztályt délutánra kellett beosztani. A tantestület részéről az ifjúsági szervezet (U.T.M.) irányításáért én feleltem, tehát az igazgató elvtárssal kapcsolatot kellett tartanom. Egy megbeszélés után érkeztem a mélyen gondolkodó igazgató szobájába. Szóba került melyik osztályok járjanak délután. Feleltem: Egyszerű, a magyar osztályok! Te okos fiú vagy és politikai nívód is megfelelő. Tovább folytattam: De az igazgató elvtárs még okosabb, mert a négy magyar osztály délelőtt a volt vegyészeti helyén működhet, ami csak Öntől függ. A román kollegák örvendeni fognak. 17

17 A magyarok.hát meglátjuk. Metz József tanár és Fetzer Antal tanfelügyelő megírták a kérvényt jelentést a Minisztériumba, és 1955 őszén felköltöztünk a volt vegyészeti helyére. Filip igazgató három-négy napot adott a tantermek rendbetételére (falak, padló, padok, táblák, stb). A harmadik napra jött és az ajtókon kifúrt lyukon leskelődött, mert már folyt a tanítás, köszönhetően a szülők, tanulók, tanerők és lelkes mesteremberek munkájának Megalakult az önálló 2. sz. Nagybányai Magyar Tannyelvű Középiskola (NMTK) Átvettük az I IV. elemi osztályokat az aranyos gyerekekkel és kedves, kiváló tanítónőkkel, az V VII. osztályok nagyrészt az ún. csokoládéházak ( szovjet terv szerinti munkás-faházak) gyerekeivel. Maradtak a VIII X. osztályok nappali és esti tagozata, plusz a magántanulók, jó tantestület, sok lelkes fiatal tanerővel. Ami az iskola vezetését illeti ahogyan én láttam rendben megoldódott. A tartományi tanügyi osztály főnöke matematikus lévén, minden iskolával kapcsolatos dolgot vele megbeszélhettem. Még tanfelügyelő kinevezésére is tőlem kért javaslatot. Azt csak több évtized után tudtam meg, hogy miért kellett nekem átvenni az igazgatói posztot, és miért kellett megválnom egy nagy tapasztalattal rendelkező, munkáját rendesen végző aligazgatótól. Igaz, hármunk közül egyikünk sem volt párttag. Végre lett az új aligazgatónő személyében, aki már régen vezetői tisztséget érdemelt, hiszen nagy pártfőnöki tapasztalattal is rendelkezett. A képletes búcsúkézfogásnál Damó Laci bácsi jóindulatú figyelmeztetéséből következtetni lehetett, hogy Ő tudta, ki állt, áll a változások keresésénél. Az iskola jó eredményeket ért el. Szülők, tanulók, tanerők mondhatni jó közösséget alkottak. Figyelemre méltó eredményeket értek el az órákon kívüli tevékenységek terén is: irodalom, színjátszás, sítábor, kirándulások, sportkörök, tanulók hobby kiállítása stb. mind növelték iskolánk hírnevét. Magyar gyerekek román szekcióról is átjöttek iskolánkba. Komoly erőfeszítéseket igényelt az 1956/57-es tanév, főleg az iskola vezetősége részéről. De elértük, hogy se tanárt, se tanulót nem ért bántódás politikai okok miatt. Minden rendben és jól történt 1959 tavaszáig, amikor súlyos csapások vártak a magyar tannyelvű oktatásra. Tavasszal a tanügyi káderek városi értekezletén a megrendelt hozzászólásomban helyesnek és jó döntésnek kellett volna mondanom, hogy ősztől megszüntetik iskolánkat, illetve ismét a Gheorghe Sincai-ban, mint magyar szekció működhetnek a középiskolai osztályok, és az I VII. osztályokat is áthelyezik a velünk szemben levő 18

18 iskolába, mint magyar szekció. Viszont a hozzászólásomban az ésszerűség dominált. Erősen nőtt a város lakossága és csökken az iskolák száma? Megszüntethetjük, ami jól működik? Finoman mondva, nem volt megfelelő a mondókám, sőt inkább elítélendő. Szünet után egy tapasztaltabb kollega már az elvárásoknak megfelelően beszélt. Következmények: Pár hónap múlva az ötszemélyes iskolánkat ellenőrző bizottság felfedezte, hogy olyan érettségi tablót hagytam jóvá, amit az ők megfogalmazása szerint Budapesten is kitehetnénk. Nem volt rajta a román címer. Hiába mondtam, hogy a tablót az aligazgatónő rendezte, aki nagy vezetői tapasztalattal rendelkező párttag, és ő jobban ismeri a politikai elvárásokat, mint én, aki nem is vagyok párttag. Válasz: Az igazgató felel mindenért! De más tablókon sincs címer, és eddig nem is volt. De ott az édes román nyelvű szöveg van! Július 10-én a Városi Néptanács Tanügyi és Kulturális Osztálya számú átirata alapján közölték büntetésemet, amit a személyes dossziémba is mellékelnek, tehát várhatom a következményeit az elkövetett kihágásomért. Majd hívattak a Városi Tanfelügyelőségre. No, talán nem rúgnak ki a tanügyből? Vagy áthelyeznek elemi iskolához? Nem. Socolan Aurel tanfelügyelő tiszta papírt tett elém és mondta: Nevetséges, ami történt, igazságtalanság, írd meg a fellebbezésedet. Megtagadtam. Csak decemberben, amikor tudatták velem, hogy fellebbezésemet elfogadták, megértettem, hogy Socolan becsületessége nem tudta elfogadni az igazságtalanságot. Városi és tartományi szinten is, sőt pártvonalon is mondogattam érveimet: 1.- Több tízezerrel nőt a lakosság száma, harmadik középiskolára volna szükség és nem megszüntetni. 2.- Megállapodásunk van az iskola fűtésének központosításához, a rádiofikálásához. 3.- Kanalizált sportpályát építettünk, felszereltük a tornatermet. 4.- Az iskola eredményeit minden alkalommal csak dicsérték. 5.- Az épület is iskolának épült (amint megtudtam, 1893-ban) és a Gheorghe Sincai-ban az épület bővítését még be sem fejezték. 6.- A tanulók nagy része munkásszármazású, pl. az V VII. osztályokban 90%. 7.- Könyvtárunk példányának hol lesz hely? 8.- Felszerelt laboratóriumok, szertárak szűnnek meg!. És még annyi minden. Minden, mind süket fülekre talált. A cél világos volt. Országosan fekete napok vártak a magyarnyelvű oktatásra minden szinten. Egyetemen is, ami több értelmes, jóérzésű embert öngyilkosságba kergetett. Látták a felső pártvezetés kegyetlen intézkedéseit a magyarsággal szemben. Nincs magyar iskola, nem lesz magyar értelmiség. A magyar hivatalnokoktól tanerőktől is elvárták, hogy román iskolába írassa gyermekét. Amit, sajnos, pár év múlva el is értek. 19

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944)

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Limes 167 Oktatásügy Sebestyén Kálmán Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik román nacionalista oldalról vádaskodások, melyek

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Édesanyámról rendkívül jellemző ez a kép. Bár műteremben készült mégis a természetes arcát mutatja.

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Édesanyámról rendkívül jellemző ez a kép. Bár műteremben készült mégis a természetes arcát mutatja. Fényképalbum A fénykép címe: A fénykép készítésének éve: Édesanyám Torda 1910 körül Horváth Ilona Édesanyámról rendkívül jellemző ez a kép. Bár műteremben készült mégis a természetes arcát mutatja. 1 A

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást!

Diákmunkából karrier. Téma: Munka 1. feladat. Írjon egy összefoglalást! Téma: Munka 1. feladat Diákmunkából karrier Írjon egy összefoglalást! Szituáció: Iskolájában gyakran szó esik a diákmunkáról. Sokan szeretnének dolgozni, de tanácstalanok. A témáról olvasott egy interjút.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Lángolj és világíts! Csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség. Lángolni és világítani: ez maga a tökéletesség! Clairvaux-i Szent Bernát CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny

GENIUS a tehetséges diákokért. 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Muhi Béla GENIUS a tehetséges diákokért 9. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny Látványos fizikai és kémiai kísérleteket lehetett látni a GENIUS mozgalom keretében megrendezett általános iskolai

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit

Dr. Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon Judit 7.C matematika NT-16125/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. (CD melléklettel) NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. (CDmelléklettel)

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben