TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 4. szám 2012 MÁJUS ELKEZDŐDÖTT A MUNKA ÚJABB BERUHÁZÁSI TERV ÉRT KIVITELEZÉSI SZAKASZBA A Belterületi csapadékvíz-elvezetés című pályázatunkkal 2011-ben 90 %-os támogatás-intenzitás mellett jutottunk forráshoz. A támogatási szerződés szerint elnyert támogatás összege Ft. A fejlesztés által érintett terület a legproblémásabb pontokra koncentrál, ezért nem egy egybefüggő területet jelent, hanem két tömbhöz kapcsolódik. Az egyik a Köztársaság, Tabán, Hevesy György utcákat magába foglaló, a másik a Temető, Erdész és Szövetség utcátkat rendező tömb. részletek a 4. oldalon Fotó: Tóth Anita MUNKAGÉPEK A SZÖVETSÉG ÉS AZ ERDÉSZ U. SARKÁN Ismét KIHÍVÁS NAPJA Turán! 2012 Május óráig 4 Megkezdődtek a "Belterületi csapadékvíz-elvezetés" pályázat munkálatai 14 Turaiak a nagyvilágban - Túl az óperencián 18 Sport - Szabadon... 5 Lezárult a 2. ütem: Ünnepélyes útátadó rendezvény 16 Tura a TV-ben 21 Kihívás napja - programajánló 10 I. Rockmajális és Illés emlékkiállítás 17 Májusi programajánló 23 A tűztől megmentett méhészet

2 2012/05 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Turai Hírlap A Képviselő-testület április 5-én 16:00 órakor Dologi kiadások eft tartott soron kívüli ülést. Segélyek eft Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejlesztési hitel törlesztés eft 55/2012.(IV.5.) határozatával elfogadta a meghívóban szereplő Felhalmozási célú bevétel eft napirendek megtárgyalását. Felhalmozási célú kiadás eft 56/2012. (IV.5.) határozattal a Belterületi csapadékvíz- Működési célú bevétel eft elvezetés Turán tárgyú, KMOP-3.3.1/B Működési célú kiadás eft azonosítójú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkára hir- 61/2012.(IV.25.) határozatával Tura Város éves belső detmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a Bíráló- ellenőri összefoglaló jelentését fogadta el. bizottságnak a nyertes ajánlattevő személyre tett egyhangú ja- 62/2012.(IV. 25.) határozattal Tura Város Önkormányzatának vaslata alapján az eljárás nyertes ajánlattevőjének Bácskai Elemér Képviselő testülete a Hevesy György Általános Iskola évi egyéni vállalkozót (székhelye: 2194 Tura, Kossuth Lajos u. 147.) finanszírozását ft-tal csökkentette normatív állami határozta meg, melynek ajánlati ára: nettó ,- Ft + támogatás visszafizetése miatt ,- Ft ÁFA, azaz bruttó forint; tekintettel 63/2012.(IV. 25.) határozatával az önkormányzat gyermekjóléti arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontja szerint az ajánértékelését és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó lattevő ajánlata tartalmazta a legelőnyösebb, legalacsonyabb árú elfogadta. Az átfogó értékelés a Gyámhatóság, a ajánlatot. Ajánlattevő mind pénzügyi-gazdasági, mind műszakimolója Gyámhivatal, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat éves beszá- szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, érvényes alapján készült. ajánlatot tett. A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. 64/2012.(IV.25.) határozat szerint Tura Város Önkormány- 57/2012.(IV. 5.) határozattal Tura Város Önkormányzata, mint zatának Képviselő-testülete, mint a Galgamenti Víziközmű Kft. a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati és a Tura-Galgahévíz Kommunál Kft. tagja kinyilvánította azon Társulás nevében eljáró gesztor a Társulás számára a KEOPszervezeten szándékát, hogy a létrehozandó Pest megyei nagy üzemeltető 2.2.3/A/ azonosító számú Ivóvízbázisvédelem belül az ÉK Pest megyei terület települései egy Üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata elpályázati önelszámoló egységként működő közműves ivóvízellátást, valanevezésű projekthez hirdetmény közzététele nélküli mint a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítást ellátó üzem- tárgyalásos eljárásban a Bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevő igazgatóságban együttműködik. A Képviselő-testület kijelent ette személyre tett egyhangú javaslata alapján az eljárás nyertes aján- azon együttműködési szándékát, hogy a viziközmű szolgálta- lattevőjének a Smaragd- Rotaqua Konzorciumot (székhelye: tásról szóló évi CCIX. törvényben az önkormányzatokra 1114 Budapest, Villányi út 9.) határozta meg, melynek ajánlati előírt viziközmű ellátási kötelezettségét egy - az érintett önkorára: nettó ,- Ft ,- ÁFA, azaz bruttó mányzatok közös tulajdonában lévő - nagyobb Pest megyei forint; tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási területet lefedő, jogutódlással létrejövő viziközmű szolgáltató szempontja szerint az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legelőkijelentette, társasághoz való csatlakozással teljesíti. A Képviselő-testület nyösebb, legalacsonyabb árú ajánlatot. Ajánlattevő mind pénzigazgató hogy élni kíván egyetértési jogával a térségi üzem- ügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból alkalmas a személyének és a területi üzemvezetők személyének szerződés teljesítésére, érvényes ajánlatot tett. A vállalkozási kiválasztásakor. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelszerződés aláírásra került. kezései szerint az a víziközmű szolgáltató kaphat működési en- gedélyt, amely legalább 50 ezer felhasználói egyenértékkel rendelkezik A Képviselő-testület április 25-én 16:00 és december 31-ig eléri a 150 ezer felhasználói órakor tartott munkaterv szerinti ülést. egyenértéket. (felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, 58/2012.(IV. 25.) határozattal a testület elfogadta a napirendek amely a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számegtárgyalását, és a zárt ülésre tett javaslatot. mosságát - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók 59/2012.(IV. 25.) határozatával a Könyvtár évi tevékeny- kapacitás igényeire figyelemmel kialakított képlet alapján ségéről szóló beszámolót elfogadta. egységesen fejezi ki) 60/2012.(IV. 25.) határozattal elfogadta a lejárt határidejű 65/2012.(IV. 25.) határozattal a Képviselő-testülete Tura Város önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Helyi Fenntarthatósági Programját (Local Agenda 21, 2011 Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról elfogadta. A Fenntarthatósági Program megléte több Európai szóló 16/2012.(IV.26.) rendeletét fogadta el a Képviselő-testület, Uniós nyertes pályázatunk megvalósításánál, fenntartásánál melyben az Önkormányzat évi bevételeit ezer feltétel. Ft-ban hagyta jóvá. A kiadások főösszegét e Ft-ban 66/2012.(IV.25.) határozatával az Aszódi Kistérség Önkorállapította meg. Ezen belül: mányzatainak Többcélú Társulása évi tevékenységéről Személyi jellegű kiadások eft szóló beszámolót elfogadta. Munkaadókat terhelő járulék eft 67/2012.(IV.25.) határozattal Tura Város Önkormányzatának

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /05 Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának elkészítéséről, az új intézmény alapító okiratának elkészítéséről és jóváhagyás céljából történő elő- terjesztéséről. 69/2012.(IV.25.) határozati döntésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. -ában, valamint a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet aiban meghatározottak alapján megbízta Szilágyi Anitát, vissza- menőlegesen április 1. napjától a Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv vezetésével, határozott időre, a 68/2012.(IV. 25.) határozatban megjelölt intézményi összevonás megvalósulásáig, a városi könyvtár megszüntető okiratának elfogadásáig. Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 4756 hrsz-ú, résztulajdonát képező 5692/1, 5692/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában hozott, a 35/2012(II.29.) határozattal elrendelt - az ERJÁGI É.SZ. BT. (2194. Tura, Tó-köz 1.) által elkészített - ingatlan forgalmi értékbecslési szakvéleményt elfogadta. A Képviselő-testület április 25-én 18:20 órakor tartott zárt ülésének döntései: 68/2012.(IV.25.) határozat szerint Tura Város Önkorte ki arról, hogy mányzatának Képviselő-testülete szándékát fejez a Város Könyvtár mint költségvetési szerv által ellátott fela- datok a jövőben a Bartók Béla Művelődési Ház egy szakfeladatán kerüljenek ellátásra. A Képviselő-testület felkérte a Erdélyiné Imró Ildikó, aljegyző KISTÉRSÉGI HÍREK A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRŐL A Társulási Tanács márciusi ülésén az elmúlt évi szakmai munkát értékelte: beszámolót hallgatott meg a munka- és tűzvédelmi tevékenységről, a közoktatási, szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulások számára átadott kiegészítő normatív támogatások felhasználásáról, valamint megvitatta a Társulásban ellátott feladatok eredményeit. A Társulási Tanács 2011-ben 9 munkaterv szerinti és 3 soron kívüli ülést tartott, 72 írásbeli előterjesztés alapján 80 napirendet tárgyalt, 110 határozatot hozott: A nyilvánosság biztosítása érdekében a Társulás és költségvetési szervei valamennyi dokumentuma a honlapon hozzáférhető, a Tanács által tárgyalt előterjesztésekkel és határozatokkal egyetemben. A Társulás 2011-ben felülvizsgálta és a társult önkormányzatok elfogadták a Kistérségi közoktatási intézkedési tervet, megtör- tént az adatgyűjtés a szociális szolgáltatástervezési koncepció aktualizálásához. A Társulás szervező tevékenységével támogatja a többcélú társulás keretein belül létrejött közoktatási intézményfenntartó társulásokat: - Kartal Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, általános iskola) - Iklad Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola). A közoktatási szakszolgálati feladat terén a Társulás szakszol- gálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen: nevelési tanácsadást, iskolapszichológusi ellátást, pályaválasztási tanácsadást, logopédiai ellátást, egyes települések területén (Aszód, Tura) gyógy-testnevelést, korai fejlesztést. A nevelési tanácsadásban az ellátottak száma éves szinten összesen 1470 fő, az időráfordítás 3896 óra: a szolgáltatást legtöbben Aszódról (278 fő) és Bagról (210 fő) vették igénybe. A logopédusok összesen 1515 fő számára nyújtottak ellátást 4450 órában. Gyógy-testnevelésben 451 fő vett részt, korai fejlesztésben 15 fő részesült. A pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése térségi koordinációban valósul meg, segítve az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét, ezen belül az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási felada- tok segítése a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rend- szerének kistérségi szintű összehangolása Kartal kivételével. A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása intézmény- fenntartó társulás útján történik: gyermekjóléti feladat, család- segítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (Kistérségi Gondozási Központ, Aszód). A Társulás, valamint a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési tevékenységének megszervezése a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történt (2011-ben 7 önkormányzat és a Társulás, összesen 28 költségvetési szerv). A feladatot a Társulás munkaszervezete látja el szolgáltatásvásárlással. A belső ellenőrzés 230 ellenőrzési napon 24 ellenőrzést végzett. A közös munkavédelmi feladat-ellátáshoz 2011-ben csat- lakozott Hévízgyörk, a képviselő-testület döntése alapján pedig kilépett a közös feladat-ellátásból Kartal és Verseg, így 6 önkormányzat részvételével szerveztük a feladatot ben a Társulás a Társulásoknak kiírt célpályázatokon vett részt: iskolapszichológusi ellátás biztosításához a Pedagógiai Szakszolgálat 2 millió Ft-ot kapott, a közmunka-pályázat keretében 2 hónapon keresztül 6 településen 45 főt foglalkoztattunk. A pályázati támogatás 8 millió Ft, az önkormányzatok hozzá- járulása 540 ezer Ft. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi feladat-ellátásának összes bevétele ezer Ft, ebből 79 % külső forrás (normatív támogatás, pályázati forrás), a bevételek 11 %-a származik az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulásából, 6 % pedig saját bevétel. A ezer Ft-os kiegészítő normatíva lehetővé teszi a közösen ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok önkormányzati hozzájárulás nélküli

4 2012/05 4 KISTÉRSÉGI HÍREK Turai Hírlap A Társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti alap- szolgáltatási, belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását végezte évi működése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal. A Társulás évi bevételeinek összege 151 millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a köz- pontosított előirányzatokat 109 millió Ft összegben, valamint a pályázati és egyéb támogatásokat. A Társulás költségvetésében 11 % az önkormányzati forrás ará- nya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek hozzájárulást, összesen 17 millió Ft összegben. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai, gyógy-testnevelési ellátásra (5,3 millió Ft), nevelési tanácsadásra (6,7 millió Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,6 millió Ft), tv felvételre (0,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra (2,5 millió Ft), és a közmunka-program önrészeként (0,5 millió Ft) biztosították a Társulás számára. A belső ellenőrzési feladatellátás csak normatív támogatásból valósult meg, önkormányzati forrást nem igényelt. A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz. A Társulási Tanács végezetül elfogadta az Aszódi Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat közötti megállapodást a pénzügyigazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. szervezését. Ugyancsak kiemelt összegű kiegészítő támogatáshoz jut a két közoktatási intézményfenntartó társulás: Kartal-Verseg több mint ezer Ft, Iklad-Domony pedig ezer Ft kiegészítő finanszírozásban részesül a többcélú társuláson keresztül. Az önkormányzatok számára a kistérségi együttműködés alapján igénybe vehető állami támogatás nyújtotta pénzügyi többlet-források: Aszód 15,5 millió Ft, Bag 7,3 millió Ft, Domony 2,5 millió Ft, Galgahévíz 6 millió Ft, Hévízgyörk 5,1 millió Ft, Iklad 11,2 millió Ft, Kartal 20,6 millió Ft, Tura 13 millió Ft, Verseg 8 millió Ft. A többcélú kistérségi társulás révén magasabb színvonalú közszolgáltatások nyújthatók, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban használhatóak fel, így az együttműködésben résztvevő települések számára a társulási együttműködés mind szakmai, mind pénzügyi értelemben előnyökkel járt 2011-ben. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA ÁPRILIS 18-I ÜLÉSÉRŐL Eszes Katalin, irodavezető A Társulási Tanács áprilisi ülésének vendége volt dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke. A napirend előtti konzultáció során a kistérség polgármesterei tájékozódtak a területfejlesztésben várható változásokról, a megyei önkormányzat elképzeléseiről és a jövőbeli együttműködés lehetséges területeiről. A napirendi pontok közül a Tanács elsőként az Aszódi Kistérségi Irodánál és a Pedagógiai Szakszolgálatnál éviben végzett belső ellenőrzési feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót. A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása évi költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza a Társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat. dr. Kórós Tímea, kistérségi referens Fotó: Tóth Anita Belterületi csapadékvíz-elvezetés A Belterületi csapadékvíz-elvezetés című pályázatunkkal 2011-ben 90 %- os támogatás-intenzitás mellett jutottunk forráshoz. A támogatási szerződés szerint elnyert támogatás összege Ft. A kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese Bácskai Elemér egyéni vállalkozó lett, akivel a kivitelezési szerződés április 23-án megkötésre került. A fejlesztés által érintett terület a legproblémásabb pontokra koncentrál, ezért nem egy egybefüggő területet jelent, hanem két tömbhöz kapcsolódik. Az egyik a Köztársaság, Tabán, Hevesy György utcákat magába foglaló, a másik a Temető, Erdész és Szövetség utcát rendező tömb. SZÖVETSÉG UTCAI ÁRKOK Az utca tengelyében nagy keresztszelvényű gyűjtőárok van, melynek mindkét oldalán út van. A gyűjtőárok befogadja a járdák mellé tervezett új szikkasztó és vízelvezető árkok vizét, melyekre azért van szükség, hogy az ingatlanokról kifolyó víz ne az úton keresztül folyjon be a gyűjtőárokba. Bekötés a gyűjtőárokba 40 cm-es átereszekkel. A gyűjtőárok a bekötések környezetében beton mederlappal lesz burkolva.

5 RÖVID HÍREK /05 Fotó: Horkai István 1., Szendrei Ferenc, Tura Város Polgármesterének ünnepi beszéde 2., Beszédet mond Dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke 3., Palya János plébános Úr útszentelő áldása AZ ÚJ UTAKAT ÁPRILISBAN ADTÁK ÁT A FORGALOMNAK Nem zötyög, nem zörög és már nem süllyed tengelyig a sárba. 5 km-nyi útszakasz újult meg a településen egy európai uniós pályázat segítségével. Ez néhány éven belül a második ilyen jellegű nagy horderejű beruházás. A Magdolna, Szőlő, Damjanich, Bartók Béla, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Széchenyi és Toldi Miklós utca kezdte a sort, a mostani pályázat segítségével pedig a Gábor Áron, Vörösmarty, Jókai, Délibáb, Gyóni Géza, Jókai, Holló köz, Bocskai és Iskola utca újult meg. Lapunk a kezdetektől kiemelt figyelemmel kísérte a beruházást, a részletek korábbi lapszámainkban megtalálhatóak. Hivatalosan is megtörtént az útavatás, melyen városunk tisztségviselői, a projekt résztvevői és a meghívott magasrangú vendégek mellett a lakosság is szép számmal képviseltette magát. P.I. Kilenc újabb utca kapott aszfaltburkolatot Turán Szalagátvágási ceremónia Dr Szűcs Lajos és Tóth Gábor, választókerületünk országgyűlési képviselőjének segítségével ERDÉSZ UTCAI ÁROK Az úttest két oldalára a járda mellé terveztük a szikkasztó és vízelvezető árkokat, melyekre azért van szükség, hogy az ingatlanokról kifolyó víz ne az úton keresztül folyjon be a gyűjtőárokba. Az árkok 40 cm-es áteresszel lesznek bekötve a Szövetség utcai gyűjtőárokba. Bízunk benne, hogy a munkák megvalósulásával jelentősen javul a településen a vízrendezés helyzete és ezzel a még nem burkolt utakon a közlekedés feltételei. Müller G. RÉSZLET SZENDREI FERENC, VÁROSUNK POLGÁR- MESTERÉNEK ÜNNEPI BESZÉDÉBŐL:... Van még rengeteg dolgunk, tervünk. Keressük a lehetőségeket további céljaink megvalósításához. Ahogy eddig, úgy a jövőben is csapatmunkára lesz szükségünk. Sikerünk kulcsa az összefogásban, kitartásunkban, szakmai felkészültségünkben van. Ehhez kérem a továbbiakban is segítségüket, támogatásukat. Kérem a tisztelt turai polgárokat, tekintsék magukénak beruházásunkat. Ápolják, óvják, gondozzák, környezetüket.végezetül Márai Sándortól szeretnék egy pár gondolatot idézni: Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.

6 2012/05 6 PÁLYÁZATOK Szemléletváltással a tisztább és élhetőbb lakókörnyezetért. ELŐZMÉNYEK Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok települések önkormányzatai 1996-ban úgy döntöttek, hogy közös összefogásban regionális hulladéklerakó és hasznosító telepet építenek. Az üzemeltetésre az önkormányzatok 1999-ben létrehozták a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft-t. A négy együttműködő településen egyszerre került bevezetésre a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés január 2-án. JELEN A lakosság körében egyre jobban elterjedő és népszerűvé váló hulladékgyűjtés nem várt eredményeket hozott. A hasznosítható hulladékok visszagyűjtési aránya napjainkra elérte a keletkező hulladékok 60 %-át és csupán 40 % került ártalmatlanításra. A rendszer korszerűsítése időközben szükségessé vált. Az elmúlt évek során és a még jelenleg is használt hulladék feldolgozó és hulladékgyűjtő járművek fokozott igénybevételnek voltak kitéve, mely során jelentősen elhasználódtak, karbantartásuk, javíttatásuk egyre nagyobb költséggel járt. A négy település önkormányzatai, ezért ismételten összefogtak, hogy pályázatot nyújtsanak be az eszközpark korszerűsítésére, mivel ezt saját erőből nem tudták volna megoldani. Pályázatuk sikerrel járt. A kétfordulós pályázat eredményeként lehetővé vált a használatban lévő technológiai és hulladékgyűjtő járművek cseréje korszerűbb gépekre, valamint a szállítandó zöld hulladék csökkentése érdekében a házi komposztálás került bevezetésre az érintett térségben. A szerves hulladék begyűjtésének, kezelésének, valamint hulladéklerakótól történő eltérítése érdekében 200 db házi komposztáló berendezés került szétosztásra a négy település A PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAI: A projekt címe: Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és Térségében A projekt azonosítója: KEOP-1.1.1/2F/ Kedvezményezett: Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás A Magyar Állam és az Európai Unió által megítélt támogatás: Ft Projekt összköltsége: nettó Ft Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. nagycsaládosai, valamint ingatlan tulajdonosai között. A Támogatási Szerződés június 23-án került aláírásra. A közbeszerzés lebonyolítása után 200 db komposztkeret, 1 db mobil aprítógép, 3 db hulladékgyűjtő célgép, 1 db árokásó rakodógép beszerzésére, valamint a válogatógép garatjának átalakítására került sor. A nyertes ajánlattevőkkel a társulás 2011 novemberében szerződött. Az árokásó rakodógép ünnepélyes átadására január 25-én sajtótájékoztató megrendezésekor került sor. A projekt részeként a négy település lakosságának egy része tanulmányutakon vehetett részt, melynek során hulladék megelőzési és hulladék feldolgozó központokat látogattak meg. A projekt PR, ismereterjesztés keretében elkészült a térségben 12 éve használt, Háztartási Hulladék Útmutató aktualizált, kibővített változata, mely az érintett lakosság körében szétosztásra került. Az iskolás és óvodás gyermekek részére ötletes kiadványok, valamint a hivatalokban, intézményekben keletkező hulladékok kezelését bemutató ismertető anyagok is elkészültek. A projektelemek határidőre történő leszállítása lehetővé tette az április 25.-re tervezett határidő betartását. A beszerzett eszközöket a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. fogja üzemeltetni. A térségben biztosítottá válik a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés biztonságos üzemeltetés újabb 10 évig. A lakossági ismeretterjesztő programok a hulladék képződés megelőzésének területén gondolkodásra és cselekvésre késztette a településeken élőket. T.A. Fotó: Tóth Anita

7 Turai Hírlap RÖVID HÍREK /05 Fotó: Takács Pál 2012 első negyedévének eseményei RENDŐRSÉGI HÍREK április 03-án a reggeli órákban Tura Város Körzeti Megbízottja Csillag Krisztián r.zászlós. Galgahévíz külterületén elfogta L. I. galgahévízi lakost, aki ellen 6 elfogatóparancs volt kiadva elsősorban vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. Többek között Gödöllő Rendőrkapitányság 3 bűnügyben, Hatvan Rendőrkapitányság 1 ügyben rendelte el körözését, továbbá elfogatóparancsot adott ki nevezett személy ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés Végrehajtás csoportja, valamint a Jászberényi Városi Bíróság. Gödöllői Rendőrkapitányság ŐSZIRÓZSÁÉK SOSEM UNATKOZNAK Marinka Sándorné klubelnök nyilatkozott az Egyesület es munkájáról és további elképzeléseikről. Már négy hónap eltelt ebből az évből. Első nagy rendezvényünk a febr. 18 -i farsang volt, előtte a kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Klub vendégei voltunk. Egy éve működik a klubban Korsós Attila eü. tanácsnok vezetésével egy elsősegély tanfolyam, minden hónap első péntekén 17 órától. Több érdeklődőt várunk, hiszen bárhol, bármely háztartásban és az utcán is előfordulhat baleset. Jó, ha tudjuk, hogyan tudunk segíteni. A horgászok is helyet kaptak az éves beszámolójuknak. Szívesen segítünk minden olyan egyesületnek, amelynek nincs állandó székhelye. MÁRCIUS - ÁPRILIS Március 1-én Pusztazámoron voltunk 55 fővel, ahol a szelektív hulladékgyűjtés volt a téma, valamint megtekintettük a közeli Zsámbék nevezetességeit, különös tekin- tettel a romjaiban is fenséges romtempl- omra. Március 20.-án tartottuk az elmúlt évi értékelő beszámolót, s egyúttal ünnepeltük a forradalom évfordulóját is. A férfiak ekkor köszöntötték a klub hölgytagjait, akik a szál virágot és a szép szavakat kis vendéglátással hálálták meg. A REHA Zrt. gyakorta eljár népszerűsíteni gyógycipőit és konkrét segítségben részesíti a rá- szorulókat. Ezek mellett márciusban megtekintettük Sándor Irén festőművész klub- 25. ZALAI KAMARATÁNC FESZTIVÁL TURAI ÉRDEKELTSÉGGEL tagunk - és barátainak kiállítását a Bartók Béla Művelődési Házban. Jártunk a demjéni gyógyfürdőben is jót tett egészsé- günknek, lelkünknek egyaránt. Május 1-én pedig Bagon majálisoztunk az Életet az Éveknek Országos Szövetség klubtagjaival közösen. MÁJUSI TERVEK Május 12-én a székhelyünkön tartunk majálist bagi, dabasi, galgahévízi vendé- gekkel, ahol a turai születésű Turai Kis Mária nóta és népdalénekes lép fel, de szerepelnek majd néptácosok is, Takács Pali bácsi pedig verssel köszönti az édesanyákat. Megyei elnökünket és a helyi Önkor- mányzat képviselőit is várjuk. Szeretnénk további termálfürdős kirándulást szervezni a Margit-szigetre, ha már itthon nem lubickolhatunk a saját vizünk fürdőjében Fiúk Napját is szervezünk, de megemlékezünk az Idősek Napjáról is. Lesznek nyársalással egybekötött nosztalgia délutánok a nyugdíjas ház udvarán, s már tervezzük az őszi- téli programokat is. Kik támogatják az egyesület tevékenységét? Régóta segítőink a Domoszlai Pékség, Darnyik Dénes Galgahévízről, a Maros Tüzép, Szendrei Ferenc, városunk polgár- mestere, Tóth M Péter, Sándor Irén. Kívánjuk, sokáig maraadjanak meg az időseket szerető embereknek! TAKÁCS PÁL TÁNCSZÍNHÁZI KATEGÓRIA Koreográfusi nívódíj 1. fokozat: Dudásné Mósoczi Lívia - Dudás Dániel: Törékeny (Jászság) Együttesi különdíj: Fricska Táncegyüttes Zenei különdíj: Zagyva Banda Gratulálunk az eredményekhez! Április 21-én a koreográfusok szakmai megmérettetése este díjkiosztóval és gálaműsorral zárult. A fesztivál kétévente kínál lehetőséget amatőrök és hivatásosok számára, hogy autentikus folklór és táncszínház kategóriában bemutassák legfrissebb produkcióikat. Erőteljes, fiatal koreográfus nemzedék megjelenésére figyeltek fel a fesztiválon. Az autentikus, adatközlő szintű előadások mellett megjelent a néptánc elemekből építkező kortárs formanyelvű táncszínház is. Ahogy a zsűri egyik tagja, Sztanó Hédi a Duna TV néprajzos rendezője fogalmazott "- Mondhatjuk, ez maga a bartóki út, hiszen a Kárpát-medence táncainak mély ismeretével felvértezve az ősi motívumkincsből merít, mégis a mához szól..." A díjazottal között láthattunk turai érdekeltségű produkciókat is, hisz a Bartók Béla Művelődési Házban próbáló Fricska Táncegyüttes (turai tagja: Sima Zoltán), vagy a jászberényi VIGANÓ AMI turai néptánc tagozatán tanító Dudás-Mosóczi házaspár is a díjazottak közt volt, nemkülönben a számos együttest kísérő Zagyva Banda. S.T.

8 2012/05 8 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI TAVASZI PEZSGÉS A rövid szünetekkel, hosszú hétvégékkel tarkított áprilisi hónap ellenére tanulóink igen szép számmal vettek részt tanulmányi- és sportversenyeken, kapcsolódtak be a jó idő beköszöntével egyre nagyobb számban szervezett szabadidős programokba. A kistérségi versenysorozat újabb 3 fordulóját vették sikerrel diákjaink: az április 17-én, Hévízgyörkön megrendezett szavalóversenyen iskolánkat Sóti Félix, Nyerlucz Alexandra, Szénási János és Oláh Izabella képviselte. Sóti Félix és Szénási János kategóriájuk bronzérmét hozta el. A bagi úszóversenyen Lukács Adrienn mellúszásban 1. helyezést ért el, Makó Viktória szintén mellúszásban, Benke Andrea gyorsúszásban, Bertók Ákos pedig hátúszásban szerzett bronzérmet. Kistérségi informatika verseny Március 30-án országos tanulmányi verseny iskolai fordulóján vett részt a 4. évfolyam 25 tanulója. Az idei évben Fekete István: Vuk című állatregénye volt a verseny központi témája. A gyerekek a sokhetes felkészülés alatt elolvasták a regényt, megismerkedtek az író gyermek- és felnőttkorával, munkáival. Felkészültek szövegelemzésből, nyelvtani, helyesírási ismereteiket mélyítették, környezetismereti, matematikai felada- tokat is megoldottak. Nagy izgalommal várták a tanító nénikkel együtt a péntek délutáni versenyt, amin az alábbi eredmény született: 1. Tóth-Sebes Edina, 2. Köles Rita, 3. Tóth Eszter lett. Ők képviselik iskolánkat a megyei versenyen. Köszönjük Hubert Zoltánné Éva néni felkészítő munkáját. Április 26-án iskolánk szervezésében került sor a kistérségi informatikaversenyre: a 8. osztályosok versenyében Karácsondi Márta első, Lukács Adrienn második helyezést ért el. A 7. évfolyamosok versenyét Tóth-Máté Bence nyerte, második helyen Seres Ádám végzett. Köszönjük a felkészítő és kísérő pedagógusok munkáját. Mekes Cintia és Magyar Donát bejutott a Bendegúz Levelezős Tanulmányi Verseny Országos Döntőjébe, mindketten rátermettség, irodalom és szövegértés kategóriában versenyeznek a legjobbakkal. Felkészítő tanáruk Jónás Sándorné. Az Apáczai Kiadó nagyon fontosnak tartja az iskolások tehetséggondozását, a versenyzési lehetőségek biztosítását. Ebben a tanévben hirdetett másodszor Komplex Tehetséggondozó Tanulmányi Versenyt. Iskolánk 1.c osztályából a Tudorka csapat nevezett be. Csapattagok: Csorba Noémi, Miklós Edina, Pásztor Benedek. Ők megtapasztalhatták az alkotás együttes örömét, a közös munkavégzés izgalmát. A téma hazánk volt. A gyerekek vállukra vették a vándortarisznyát és országjáró körútra indultak. Utazásuk fontos kelléke volt a térkép. Utazásuk során bebarangolták hazánk szép tájait, városait. Megismerték hagyományait, a világörökség részeit, nagy elődeinket. Országunkból és hatá- rainkon túlról háromszáz csapat vett részt a versenyben. Az országos döntőre a három fordulóban szerzett pontszám alapján kapott meghívást 31 csapat. A megmérettetésre március 26-án került sor az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában. Egy óra alatt sok érdekes feladattal kellett megbirkózni a gyere- keknek. Csapatunk nagyszerűen teljesített. Gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk, hogy már elsősként ilyen remekül helyt álltak. A tanulókat Pászti Éva tanító néni készítette fel. Iskolánk könyvtára 2012 januárjában indította el a Geronimo Stilton olvasópályázatot. Az egér-főhős kalandjai népszerűek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok körében. A könyvtárból 38 féle kötetet kölcsönözhettek az olvasók. A részvétel feltétele volt legalább három könyv elolvasása, valamint az ezekhez kapcsolódó öt kérdés megválaszolása. A másodikosok számára ez komoly kihívás volt, a nagyobbak pedig sorban egymás után olvasták a köteteket. Összesen 64 fő vett részt a versenyben; 515 könyvet olvastak el három hónap leforgása alatt. Csak azért nem többet, mert kevésnek bizonyult a 38 kötet ennyi jelentkező számára. A verseny végén minden résztvevő kapott egyedi készítésű matricát, hűtőmágnest, emléklapot és egyéb ajándékokat. A legjobb eredményt második évfolyamon Nagy Benjámin érte el (hat könyvet olvasott el), a 3-4. évfolyamon Barabás Csaba (31 könyv); Szénási Gergő 5.b osztályos tanuló 36 elolvasott könyvvel a legjobb eredményt érte el mind a felső tagozaton, mind az egész iskolában! A versenyt Bauer Nóra, iskolai könyvtáros szervezte. A nagy sikerre való tekintettel a következő tanévben újabb olvasópályázat indítását tervezi. Túrázóink lelkes csoportja A Madarak és Fák Napja alkalmából fotó-, rajz- és versíró pályázatot is hirdettünk. Biztattuk tanulóinkat, hogy kutassák fel és mutassák meg a nagyvilágnak Tura legmagasabb, legvastagabb törzsű vagy legterebélyesebb fáját. Akinek kedve tartotta, kedvenc madárrajzával is pályázhatott, aki pedig írói vénával is rendelkezik, verset faraghatott e jeles naphoz kapcsolódóan. A legszebb munkákat következő cikkünkben tervezzük bemutatni.

9 Levezetésképpen azért mozogtunk is egy keveset: április 18-án tartottuk az országos diákolimpia 3 próba verseny iskolai fordulóját a Hevesy úton. Nagy volt az érdeklődés, 16 lány és 15 fiú tette próbára ügyességét ezen a délutánon. 60 méteres síkfutás, kislabdadobás és távolugrás versenyszámokban jeleskedtek negyedikeseink. A legjobbak között végzett a lányok részéről Csorba Zsanett, Bú Renáta valamint Szabó Petra. A fiúk versenyében Abért Márton, Kakucska Kevin és Mészáros Áron lett a sorrend. Edzőjük Hubert Zoltánné Éva néni. Akinek a kedve és az erőnléte is megvolt, csatlakozhatott Kis Gáborhoz és a Turai Tekergőkhöz, akik április 30-án a Karancs- Medves túrán vettek részt, mintegy 20 km-t gyalogolva, és több mint 700 méter emelkedést leküzdve. Néhány bátor túrázónak még ahhoz is volt kedve, hogy az ezt megelőző napon a pásztói 30 km-es túrát kékestetőnyi szintemelkedéssel legyűrje. Aki ennél pihentetőbb testmozgásra vágyott, részt vehetett a Hevesyben lányok számára megrendezett tavaszi kosárkupán. Az 5. évfolyamon I. lett az 5.c, II. az 5.a csa- pata. A hatodik évfolyamon versenyeztek a legtöbben: I. 6.b, II. 6.c, III. 6.a. A hetedik évfolyamon I. 7.b, II. 7.a osztály lett. A kupát Fekete-Liszkai Zsuzsanna szervezte. Április 19-én több mint 120 diák és szülő tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a Szép Turáért Egyesület és az iskola öko-csoportja által megszervezett Critical Mass kerékpáros rendezvényen, melyen idén is bizonyították a résztvevők, hogy a kerékpárosok a közlekedés fontos szereplői. Azt is szerettük volna megmutatni, hogy gyalogos természetjáróként igenis el tudunk közösen tölteni egy délelőttöt a zöldben, bebarangolva településünk külterületét, de sajnos az április 21-ére tervezett 1. Tura-túrát a kitartóan zuhogó eső rövid idő alatt elmosta. Sebaj, jövőre újra belevágunk! Ennyi program után nincs is más tennivalónk, mint hátradőlni, és megkezdeni a jól megérdemelt tanév végi HAJRÁT! A Critical Mass résztvevői Tóth Mihály 9 Néhány hangulatfestő élménybeszámoló azok tollából, akik résztvevői A HEVESY vagy GYÖRGY szervezői ÁLTALÁNOS voltak az iskolai ISKOLA programoknak: HÍREI Április 24-én felkerekedett az egész negyedik évfolyam. Budapestre mentünk a Csodák Palotájába. Megérkezésünkkor a már nagyon izgatott gyermekek rácsodálkoztak a Millenáris Park ellentmondásos látványára. Hamar berajzottak a "csodák világába". Szaladtak egyik játéktól a másikig, bátran kipróbáltak mindent. Örömmel gyülekeztek a mozi terem előtt is, ahol egy életkoruknak megfelelő, a tanulmányainkhoz szorosan kapcsolódó természettudományos filmet láttunk Földünkről. Rendkívül érdekes fizikai kísérleteknek lehettünk részesei az Öveges Teremben. Diákjaink tapssal, hangos ovációval örültek a látványos bemutatónak. Ebéd után felfedeztük az emeleteken lévő csodákat is. Jól elfáradva, de újraéledve a szabadtéri játszótéren, a buszon hazafelé dalos jókedvvel utaztunk. A velünk lévő szülők azt mondták, hogy feltétlenül el kell ide hozni a családot is. Remek szórakozási, tanulási lehetőség volt ez a nap. foglalta össze a kirándulás élményeit Hubert Zoltánné. Nagyon vártuk már a Thália Színház bérletes sorozatának harmadik, egyben utolsó előadását. Az előző két alkalomhoz hasonlóan most is 28 harmadikos és ugyanennyi negyedikes tanuló vett részt a programon, 3 tanító néni kíséretében április 17-én. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művének láthattuk színházi feldolgozását a Veszprémi Petőfi Színház előadásában. A kis herceg története olyan nem látható dolgokra hívja fel a figyelmet, mint például a szelídség, szépség, bizalom, hit, lelkiismeret, szeretet, melyek segítséget nyújtanak a magány leküzdésében. Bár diákjainknak még nincs kellő érzékük a szimbólumok, az absztrakció iránt, ennek ellenére élvezték a rendkívül látványos, két felvonásos előadást. Jövőre feltétlenül folytatni szeretnénk ezt a remek hagyományt. Köszönjük Hubert Zoltánné Éva néninek a szervezést! írta Bangóné Boross Ilona tanító néni. Április 14-én az iskola Szini-mini színjátszó szakköre országos színjátszó találkozón vett részt. A 15 csoport kb. 300 versenyzője két helyszínen mutathatta meg tudását. Sok szomorú színdarabot láttunk. A miénk nagyon tetszett a közönségnek, sokat lehetett rajta nevetni. A zsűri bronz minősítésre értékelt minket. A csoport tagjai: Sárközi Lili, Sárközi Nóra, Barabás Bianka, Géczi Bettina, Kovács Anna, Sima Franciska, Vidák Beatrix, Csorba Norbert, Kánai Ádám, Lukács Adrienn, Sára Szilvia, Csányi Petra, Ortutay Veronika, Sárközi Adrienn és Konkolics Tímea voltak. Köszönjük Diligens Károlyné Jutka néninek és Diligens Reginának, hogy elvittek minket erre a versenyre, és Kuti Viktornak a zenei kiséretet. idézte fel az emlékeket Konkolics Tímea. 2012/05 III. CRITICAL MASS TURÁN A Föld Napja alkalmából a Szép Turáért Egyesület és a Turai Tekergők Társasága szervezésében április 19-én kerékpáros felvonulást tartottak. A célban a piac téren 121 résztvevő emelte magasba a kerékpárját. A rendezvény célja az volt, hogy népszerűsítse a környezetkímélő közlekedést és a kiváló sportolási lehetőséget. A legfiatalabb résztvevő 2 éves volt! A felvonulás végén a főtéren kerékpár kiegészítőket nyerhettek a szerencsések. Az ajándékokat a Szép Turáért Egyesület ajánlotta fel. A Macskaszem kerékpárbolt egy kilométer órával támogatta a rendezvényt. A biztonságos haladást a Polgárőrség biztosította. Köszönjük Jenei Csabáné és Kis Gábor szervezők munkáját, a támogatók ajándékait, valamint a Polgárőrség segítségét. JÖVŐRE ÚJRA TALÁLKOZUNK! J.Cs. Fotó: Takács Pál

10 2012/05 10 RENDEZVÉNYEK A FŐTÉREN den Illés-slágert felkonferált, hiszen minden örök- zöldhöz, amit Katona János és fia szólaltatott meg (Jackpot Duó), személyes emlék fűzi. A jelenlévők átélhették, hogy Újra itt a nagy csapat. Az ünnepélyes keretek közt tavaly felavatott főtér szabadtéri színpadait idén májusban igazán birtokba veheti a lakosság. Nyitányként május 1-én egy rockmajálissal indítottak a szervezők, ahova elsősorban turai érdekeltségű zenekarokat hívtak meg a művelődési ház munkatársai. Az Illés Lajos és Pásztory Zoltán emlékére a művelődési házban rendezett kiállításon a gyűjtemény tulajdonosa, Mohai Sándor min- Mohai Sándor Az Illés emlékkiállítás megnyitója S.T. Fotó: Csillafotó GYERE ÜLJ KEDVES MELLÉM... Ezekkel a szavakkal fogadott Mohai Sándor az Illés zenekarok emlékére rendezett kiállítás megnyitója után. Egy ilyen invitálásra nem lehet nemet mondani, hiszen kifejezett cé- lom volt megismerni Sándor és a zenekarok, valamint az évek alatt összegyűjtött tengernyi újságcikk és tárgyi emlék történetét. Honnan indult ez a szenvedély? Pusztán a zene, vagy személyes ismeretség is szerepet játszott ebben a különleges rajongásban? Nem személyes ismeretség, kamaszként eleinte a zene ragadott magá- val. A 60-as évek elején indult minden, egész pontosan 1962-ben. A barátaimmal kezdtünk koncertre járni, így ismertem meg az ős Illés zenekart Illés Lajossal, Illés Karcsival, Halász Gyulával, Rozsinszki Csabával, később jött Csaba helyett Körmendy János, azaz Joe bácsi. És valahogy azt vettük észre, hogy magával ragadott minket ez a világ, a zene, az együttes ben a zenekar átalakult, csatlakozott Bródy János és a két Szörényi, 1965 tavaszán pedig Pásztory Zoltán. Zolival pár hónap híjján 30 éves barátság fűzött össze. Nekem a zenekar nagyon sokat adott, sokat jelentett. Legkedvesebb Illés idézet? Mind az. De a legkedvesebb Illés számom a Lehetett volna. Személy szerint az a kislány lett az első feleségem. Kísérőként koncertre is jártatok velük? Persze, mentünk mindenhová. Ezt úgy hívják, hogy slept, majdnem 2000 koncerten voltam a zenekarral. Édesapámnak köszönhetően két alkalommal, ben is volt szerencsém a Beatles-t élőben látni Londonban. Az Illés volt a magyar Beatles. 8mm-s kis felvevővel rögzítettem a koncertanyagokat, rengeteg fotó, hangfelvétel, emléktárgy és újágcikk jött össze. A tulajdonomban vannak a hangszerek, díjak, fellépőruhák. Ez egy levédett anyag. Fogalmam sem volt, mi lesz velük. Idén februárban 50 éve, hogy megszállottként gyűjtök mindent. 5 évvel ezelőtt mondta egy barátom, hogy csináljunk kiállítást. Ez elsőre úgy hangzott, mintha azt mondaná, hogy szüljek egy gye- reket. Hát ki lesz erre kiváncsi? Végül belefogtunk. 4 évvel ezelőtt, márc 3-án 60 db tablóval megnyitottuk az első kiállítást. Most a tablószám 500 felett van. Milyenek a visszajelzések? Hogy fogadják a különböző korosztályok a zenét, a zenekart, a gyűjteményt? Amit személyesen tapasztalok, hogy a mi korosztályunknak - a nagy- generációnak - még mindíg könnyeket csal a szemébe. Kellemes meglepetés számomra, hogy a 70-es, 80-as korosztály is érdeklődik és nagyon tetszik nekik a zenekar. Ez a korosztály gyakorlatilag gyerek- ként hallgatta a rádióban ezeket a számokat, ezen nőtt fel ben többb, mint 90 ezer ember volt a Hajógyári szigeten megrendezett koncerten. Tizenévesek is teli torokból énekelték ezeket a nótákat. Nekünk ez a visszajelzés olyan volt... ez szavakkal elmondhatatlan. Azt tapasztalom, hogy az Illés zenekar mind a mai napig eladható. Ké- pileg, hangilag, tartalmilag is tudtak maradandót alkotni. Az Illés szövegvilágában megelőlegezte saját korát. Bródynak két témája volt, a szerelem, és a helyzet, amiben éltünk. És amikor egy 12 éves gyerek elém áll és megkérdi, hogy - Sanyi bácsi, van neked Illés számod? - Hát, van néhány. De neked ez mit jelent? - Tetszik tudni, ez nem olyan gagyi, mint a mai zenék. Mit lehet erre mondani? Ami szívszorító, hogy olyan tablókat is ki kellraknom, hogy Pásztory Zoli leszállt az Illés szekeréről, Illés Lajosnak a felesége zárta le a szemét, ez szomorúsággal tölt el, dehát szembe kell nézni a valósággal. Sajnos csak a zenéik kortalanok, a zenészek halandóak. Igen. A jelenlegi kiállításnak is van ilyen apropója, pont ma, május 1- én 7 éve hunyt el Pásztory Zoltán. A kiállítás is innen kapta a címét: a Lengenda(ák) tovább él(nek), Illés Lajos és Pásztory Zoltán emlékére. Mekkora az érdeklődés a kiállítás iránt és meddig lesz nálunk megtekinthető? Nagyon-nagyon kellemes meglepetés. A megnyitó családias hangulatú és bensőséges volt, szép számmal megjelentek az érdeklődők, nagyon jó volt a zene is. Május 12-ig tart a kiállítás, utána Vácra, majd Budapestre költözünk. Itt, Turán, 34. alkalommal nyitottam meg a kiállítást, de sajnos ezidáig nem sok alkalmam volt a teljes anyagot be- mutatni helyszűke miatt. Ez alatt a 4 év alatt kb látogatónk volt. Kiskoromban, kamaszként szüleim, nagyszüleim sokat cikiztek az Illéssel, de túléltem, és hát.. itt az eredmény. Büszke vagyok arra, hogy jönnek, érdeklődnek, a vendégkönyvbe beírt szavak önmagukért beszélnek. Mik a további tervek? Merre tart Illés szekere? Jövőre lesz 40 éve, hogy a zenekar hivatalosan is megszűnt. Ez év má- sodik felétől Budán tervezünk állandó kiállítást, jelenleg a megfelelő helyszínt keressük. Amíg én élek, addig a Legenda is tovább fog élni. T.A.

11 Turai Hírlap KÖZÖSSÉGI ÉLET AZ ELSŐ TURAI ROCKMAJÁLIS A főtéri rockkoncertek a műfaj változatos palettáját kínálták. A balkezes gitárvirtuóztól a Like Hendrix játszott fiatal generációból a punk rock'n roll hiteles amelynek egyik frontembere Imolya László. A feldolgozásokat. Őket az Idegen Világ űrmetálja követte, képviselője a Helo Zep! volt saját szerzeményekkel, több turai taggal (Szűcs Dávid, itt a zenekar több tagja benősült Tura híres városába (Máté Gábor, Simon Gábor). Vitathatatlanul az est fénypontját a Apjok Balázs). Végül a magyar rock klaszszikusaitól, többek között a P.Mobi-tól, a rockabilly magyar királya, a Rockin'Rock Cats jelentette, P.Boxtól elevenített fel néhány számot a Rockjam. A tagok közt néhánynak a turai születésű Cserháti István volt a zenetanára. A zenekarok fellépését szponzorálta: Sped- Pack Kft., Big-Bike Motorosbolt, Demény Team, Flamingó Cukrászda, Győri László, 2D-Grafikai Stúdió, Gregori Ákos, Drégeli Miklós. Május végén ismét megelevenedhet a tér, de ezúttal a sportszeretet, a mozgás öröme majd a folklór és a klasszikus zene iránti rajongás hozhatja össze az embereket. S.T. Rockin'Rock Cats Fotó:Csillafotó A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. MAJÁLISA A nemzetiségi önkormányzat második munkatársa és az MTV szerkesztő riportere alkalommal rendezte meg május elsejei ün- készített filmet. Ezt a filmet nézhette meg a nepségét a Baranyi-féle vendéglátó helyen. közönség, majd a zene vette át ismét fő- Délelőtt tíz órától várták a kikapcsolódni szerepet. vágyókat a nyarat idéző kánikulában, a Szénási János és Szitai Dániel közös főzőverseny résztvevői már javában sürög- produkcióként népszerű slágereket játszottek-forogtak a kondérok körül. A kerthelyi- tak és énekeltek. Takács Pál egy anyák napi ségben egész nap megtekinthető volt A ré- verset szavalt el, majd Rácz Jenő a saját vergi cigányzenészek c. fotókiállítás. A prog- sét mondta el, ami az elhunyt szeretteinkről ram kulturális része 14 órakor vette kezde- szólt, majd ismét egy film következett. tét. A himnusz után Szénási József, a Ma- Farkas Zsoltról és családjáról szólt, rajtuk gyar Televízió munkatársa mondott ünnepi keresztül lett bemutatva a húsvéti hagyobeszédet, majd Farkas Zsolt a nemzetiségi mányok története Turán. Zárásként Szénási önkormányzat elnöke tartott beszámolót a Réka gitáros-énekes produkcióját tekintmegjelenteknek. hette meg közönség. Köszönetként minden Az ünnepség első fellépői a kastély- fellépő oklevelet kapott, ezzel zárult a hivakerti óvodások voltak, akik mondókákkal talos ünnepi program. Záróakkordként és anyák napi versekkel készültek, óriási Balogh Dezső klarinét művész örökzöld sikert arattak. klasszikusokkal kápráztatta el a hallgatósá- Szénási Izabella a versmondó verse- got. Az esti programban a felhőtlen szónyek állandó szereplője nyitotta a versmon- rakozásé maradt a főszerep, Szambó és dók sorát, majd Szénási János következett. Balogh Dezső muzsikája táncoltatta meg a Az első részt a Turai Komédiások zárták közönséget. A külső helyszínen terített fergeteges hangulatot teremtve a produk- asztalok, lángos, palacsinta, mindenféle ficióikkal. nomság várta a kikapcsolódni vágyókat. Rövid szünet után Farkas Zsolt is- Aki részt vett az ünnepségen, elmertette, hogy - a tavaly első ízben odaítélt - mondhatja, hogy tartalommal töltötte meg A Turai Cigányságért díjat idén a helyi a lelkét, ami a szürke hétköznapokban majd közélet és a helyi kisebbség állandó támo- energiával látja el. Este a vendégek és felgatója Domoszlai Kálmán kapta, amit saj- lépők egyhangúan kijelentették: Jövőre, nos egy betegség miatt nem tudott szemé- Veletek, Ugyanitt! lyesen átvenni. A meghívottak között volt Varga Géza országgyűlési képviselő, a galga- A turai nemzetiségi önkormányzat köszönetét hévízi Ökofalu elnöke, Balogh Dezső klatámogatóinak fejezi ki az ünnepség résztvevőinek és rinét művész, a 100 tagú cigányzenekar szólistája is, akiről Szénási József lapunk a műsor létrejöttéért. Sz.J. Fotó: Szénási József Szénási Izabella Turai Komédiások Szénási János és Szitai Dániel Rácz Jenő Szénási János Balogh Dezső klarinét művész Takács Pál Szénási Réka

12 2012/05 12 EGYHÁZI ÉLET Az Isteni Irgalmasság tisztelete Turai Hírlap Húsvétot követő első vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja, Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm (Napló melyet Faustyna lengyel szerzetesnővér hagyományozott ránk 1588). A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben új fény tűnik Jézus Krisztus kérése alapján. Látomásait és Jézus üzeneteit, ill. a fel az Egyház egén: az Isteni Irgalmasság üzenete, annak teljesebb Vele való beszélgetést egy Naplóban jegyezte le. Ezt a Naplót már megértése és a belőle fakadó lelki gyümölcsök. lefordították több nyelvre, így magyarra is. Az idézetek ebből a Bárki részesedhet benne, még a bűn feneketlen mélységébe könyvből valók. Az ünnepet Boldog II. János Pál Pápa 2000-ben tántorodott lélek is. Isten senkitől sem tagadja meg irgalmát rendelte el az Egyház számára. (Napló 72). Jézus így szól erről a Naplóban: Ne féljen a gyenge, a Jézus az Ő üzeneteivel a világ teljes megújulását akarja elérni. bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélygyógyítani, és irgalmas Szívemre szorítani (Napló 1588). ségében (Napló 1059). A KULTUSZ Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kap- csolatban mindazon lehető- ségekről is írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják. Az Egyház engedélyezte az Isteni Irgalmasság kultuszának öt módját. 1.) Az Irgalmas Jézus képe Rajzát Plockban, február 22-én kapott látomás alapján jegyezte fel a nővér. Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" (Napló 47). Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. Jelentőségéről kérdezve így válaszol az Úr: "A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete.... Boldog, aki ezek árnyékában él" (Napló 299). A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz -, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött... A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára (Napló 570). 2.) Az Irgalmasság ünnepe Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának: "Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe" (Napló 49). Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.... Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: "Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el" (Napló 300). "Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is" (Napló 699). 3.) Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére Ezt a rózsafüzért Jézus Vilniusban, szeptember én diktálta Fausztina nővérnek bocsánatért könyörgő, Isten haragját lecsillapító imaként (vö. Napló ). Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért. Mialatt egyesül Jézus áldozatával, hivatkozik arra a szeretetre, mellyel a Mennyei Atya Fiában megajándékozott minden embert. Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.... A hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét, mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: "Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket" (Napló 811). Az általános ígéret így hangzik: "Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek (Napló 1541),... ha ez megegyezik akaratommal" (Napló 1731). Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan. 4.) Az Irgalmasság órája 1937 októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára" (Napló 1572). 5.) Az Irgalmasság tiszteletének terjesztése Ezt azért emelhetjük ki, mert ehhez is ígéretek fűződnek. Ennek rendkívül lényeges része az Isteni Irgalmasság üzenetének terjesztése, vagyis az apostolkodás, valamint az Istentől távol élő testvéreinkért végzett imádság. Jézus így szól: Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint a gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek (Napló 1075). Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. Az irgalmas Isten tevékeny szánalmában arra vár, hogy irgalmazzon nektek, és fölkel, hogy könyörüljön rajtatok (Iz 30,18). Adja Isten, hogy felragyogjon ez az új fény nemzetünk egén! Összeállította: Palya János plébános

13 Turai Hírlap A húsvéti tojásról A tojás az élet újjászületésének a legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát és az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. A keresztény ember számára pedig Jézus sírjának szimbóluma is. A lezárt sírban ott az Élet elrejtve, és ahogyan a tojásból is kipattan ez az elrejtett élet, úgy Krisztus is feltámadt, kijött az Élet Ura a sírból, a halál többé már nem uralkodik rajta ahogy Szent Pál apostol írja. A piros szín pedig a szeretet színe. Krisztus pedig szeretetből halt meg értünk, bűnös emberekért. A húsvéti nyúl már nem keresztény szimbólum: a régi pogány világban a termékenység istennőjének szimbóluma volt. Ebből a pogány hagyományból került a népi hagyományok közé. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. (1Kor 1,23-24) Palya János plébános EGYHÁZI ÉLET nyege az volt, hogy minden templomba (ami tulajdonképpen 3000 db), amelyet járó gyermek és felnőtt kap a kezébe papírból kellett kivágni. De megérte, mert egy-egy tojást. Persze nem akármilyet: mindenki örült neki. A készítők öröme Szinte hagyománnyá vált már, hogy min- nemzeti színűt népi motívummal a to- pedig éppen az volt, hogy másoknak tudden évben Húsvétvasárnap az ünnepi jás piros, benne egy húsvéti üzenet, tak örömet szerezni. Hiszen ilyen lepeszentmise, ill. körmenet után a gyermekek amelynek fehér papírja a motívumnál tésre senki sem számított. A húsvétvasára templomkertben lepetésként tojásokat látszik, majd mindez egy zöld masnival napi szentmisék végén kis kosarakból keresnek és találnak (ki többet, ki keve- földíszítve. osztottuk ki ezeket a lepetés tojásokat. sebbet). Az idei Húsvét lepetése Nem volt kis munka, hiszen mindkét Így azok közül, akik a szentmiséken részt azonban nem kint várta őket. Egy ötlet Egyházközség híveit ugyanilyen lepetés- vettek, senki sem maradt ki az ajánkapcsán úgy döntöttünk, hogy nemcsak a ben szerettük volna részesíteni. Sok dékból. A feltámadott Krisztus szeretegyermekek, hanem a felnőttek is része- munkáskéz és még több óra kellett ahhoz, tének üzenete ezen a napon ilyen módon is sülnek az idén lepetésben. Az ötlet lé- hogy elkészüljön az a kb db tojás sok családhoz eljutott. MIT KERES A TOJÁS HÚSVÉT SZIMBÓLUMAI KÖZÖTT? MIT JELKÉPEZ? 13 A két tojáslap közé (ezért kellett duplát kivágni) a következő üzenetet helyeztük: Örömhírek jönnek a széles világból, Jézus, a Megváltó feltámadt sírjából. Nincs már a kereszten, nincs már a sírjában, ott él, uralkodik fönn a mennyországban. E feltámadásnak dicső emlékére bő kívánság rejlik szívem belsejében: Jézus szent emléke tartson össze minket, és áldja meg jóval minden népeinket! 2012/05 OLÁH DEZSŐNÉ MARIKA Teremtem Édesanyámat, Bölcsőjéig zokogom el őt, Szívemben akkora a bánat: Telehalom a temetőt... (Utassy József) Édesanyét temetni mindíg szívszaggató. De ilyen Anyát mint Oláh Dezsőné, Marika volt különösen. Szaladtak a gyermekei: Anyu beteg! Meglátogattam. Ilyen szeretetteljes, békés, szelíd családdal ritkán találkozik az ember. Ahogyan férj és feleség, Apa és Anya szerették egymást, példaértékű. A nagy családot a tekintetével tartotta rendben. Érthetetlenül és felfoghatatlanul gyorsan történt minden. A négy gyermek összekapaszkodott, erejét összevetve, a legnagyobb gyógyítókkal együtt, biztos volt a győzelemben. Marika feladatnak tekintette a betegséget, amit le kell győzni, a küzdelmes csatát meg kell nyerni! Csendben, alázattal tette a dolgát. Nem lázadozott, csak türelmes volt, tapintatos és megértő. Észrevétlenül cipelte az egyre nehezedő kínt, ami lassan és visszafordíthatatlanul gyűrte maga alá. Családtagjai görcsös reménykedéssel álltak kórházi ágyánál, ahol ahogyan élt halkan, némán, csendben belealudt a végtelenbe. Örökre átköltözött népes családja életébe, bennük marad gondolatban, a szűnni nem akaró hiányt enyhítve, kitéphetetlenül, megfoghatatlanul. Őrizzék emlékét azok, kiket az életénél is jobban szeretett. Szeretettel emlékezett Lendvai Mártonné, a barát

14 2012/05 14 TURAIAK A NAGYVILÁGBAN Túl az óperencián 1. RÉSZ Kiss Istvánnal az Iskola utcai szülői házukban beszélgettünk. A szobája belépve minden Amerikát idézi, képek a falakon, ezernyi fotó az újvilágról. De kezdjük az elején! Tura a szülőfalum, itt nőttem fel a Galga-part, a kastély, az erdők árnyékában. Kitűnő tanáraim és a szüleim nevelése tökéletes értékeket adott. De valahogy én másra vágytam, más életet akartam. Nem tudtam hosszú évekig, mi lehet az a valami más. Amikor tizenhárom évvel ezelőtt megvetettem a lábamat az új világban és megláttam azt a csodát, rögtön tudtam, hogy megérkeztem álmaim városába. Úgy hívják, New York. Tizenhárom évvel ezelőtt nekivágtál nagyvilágnak. Ehhez legfőképp szerencse, pénz és bátorság kellett? Érettségi után autóvillamossági szerelőként dolgoztam a BKV-nál. Az egyik kollégám - nagyon jó barátok voltunk - elindult világot látni. Innen jött a New Yorki kapcsolat. Összeköttetésben maradtunk. Két év múlva azt mondta, gyere te is ki próbáld meg milyen ez az élet. Nem sokáig gondolkoztam, azonnal belevágtam. Kellett hozzá bátorság, pénz és szerencse is, hogy volt, aki segített kintről. Vettem ki fél év fizetés nélküli szabadságot és elindultam. Amikor megérkeztem, rögtön tudtam ez az az ország, amire vágytam! Belecsöppentél a nyüzsgő metropoliszba nyelvtudás és kapcsolatok nélkül. Nem féltél, hogy elveszel a nagy forgatagban? Nem volt egyszerű, az biztos. A családom tudta, hogy kimegyek egy kis időre, de azt nem, hogy ebből tizenhárom év lesz. Egy barátom várt kint, ő a kollégáival bérelt lakást. Így bekerültem egy öt fős borsodi csapatba. Brooklynban volt a szállásunk, csak ez volt számunkra megfizethető. Amikor megláttam ezt a városrészt, Budapest nyolcadik kerülete jutott eszembe, olyan stílusú volt a környék. Másnap reggel már indultam is városnézésre. Húsz éve álmodoztam arról, hogy a Brooklyn hídon - ami a szobám falát is díszíti - átmehessek. Ez a híd az USA egyik legrégebbi hídja, ami Brooklynt és Manhattant köti össze. Hihetetlen élmény volt. Az első héten találtam munkát és már dolgoztam is. Mindenki segítőkész volt. Egy szót sem beszéltem angolul, mégis kultúráltan és nyugodtan viselkedtek velem az ügyintézők és 15 perc múlva kezemben volt az ideiglenes bankkártya májusa volt. Novemberben járt le a tar- Turai Hírlap tózkodási engedélyem, el kellett hagynom az országot. Hazajöttem, de már intéztem, hogy visszamehessek. Kiléptem a BKVtól és elindultam újra az ígéret földjére. Mindenki hazaszivárgott a csapatból, ketten maradtunk. Egy lakás bérleti díja 200 ezer Ft, ez az alap. Ezért kapsz egy csótányos lakást, teli egérrel, bútorok nélkül. Rakd rendbe, fesd ki magadnak, hogy élhető legyen. Ez is az igazsághoz tartozik. Brooklynban ez volt. Milyen munkát végeztél kint? Az építőiparban tudtam elhelyezkedni. Lassan a nyelvet is megtanultam. Mindenki tudja, hogy az építőipar nem egy leányálom. Aki csendben végzi a munkáját és nem iszik, azt előbb-utóbb kikezdik. Így is történt. Dolgoztam szlovákokkal, albánokkal, görögökkel. Eleinte magyarokkal dolgoztam együtt, de gyorsan rájöttem, hogy ez nem jó. Állandóan kötözködtek. Ha kérdeztél valamit, az volt a baj, ha dolgoztál normálisan és nem ittál, akkor az volt baj. Beszóltak mindenért. Kint sajnos ez volt a magyar mentalitás. Egy magyar kollégám kint volt már öt éve, volt egy felesleges tévéje, de nem nekem ajánlotta fel, hogy Pisti te most jöttél, jó lesz neked. Azért, hogy bevágódjon, az amerikai fiúnak adta ingyen. Kerestél magadnak másik munkahelyet, vagy tűrtél tovább? 2001-ben váltottam, egy amerikai, gipszkartonos céghez kerültem. Az egyik magyar srác vitt oda. Két év után már elég jól beszéltem a nyelvet. Három év után pedig telefonon is tudtam ügyeket intézni. Mindig mentem előre. Tervezgettem, hogy Manhattanben fogok dolgozni, 2004 után sikerült is munkát találnom. Elfogadtak az amerikai munkaadóid? Amerikában senkit nem érdekel, honnan jöttél. A munkád végezd rendesen, ez a lényeg. Amerikában kb. 12 millió illegális bevándorló van, plusz mi, akik útlevéllel megyünk ki. Soha egy razzia nem volt, pedig a rendőrségen is gipszkartonoztunk. Magyar jogsival vezettem, elfogadták. Ott nincs igazoltatás, csak ha nagyon fontos. Viszont ha bemész a barkácsboltba tapétavágó késért, csak az igazolványod felmutatásával és annak lefénymásolása után veheted meg. A munkaidő és munkamorál milyen volt? Nem akarok a zsebedben turkálni, de sokszor halljuk a hírekben, hogy átverik a külföldieket. Amerikában, nem lehetett lazsálni. Manhattan-ben nem lehetett kilencnél előbb kezdeni a munkát és öt órakor szigorúan abba kellett hagyni. Heti fizetés van angolszász mintára. Az árak ugyanazok, mint itthon, csak kint tízszer annyi a fizetésed. Egy gallon benzin ára 4 dollár, ami négy liternek felel meg. Tehát négy liter benzin kb. 800 forint. Egy liter így 200 Ft-ba kerül, de a New York-iak még így is morognak, hogy drága az üzemanyag. Szóval jól 2011 New York. A Rockefeller Center tetőteraszáról az ébredő város. Ahogy ott hívják: Top of the Rock - Observation Deck

15 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK meg lehet élni a fizetésből, heti 800 és 1000 dollár között kerestem hetente. (láttam olyan irodistát, akinek a heti csekkje "csak" 450 dollár volt) Aki dolgozik és van munkája, jól A Brooklyn Bridge hangulatát tükrözi megfizetik. Az építőipari dolgozót, a két- kezi melóst, aki izzadva keresi a kenyérre valót, azt ott értékeleik, és díjazzák is, hiszen nekik is az az érdekük, hogy gyorsan és jól el legyen végezve a feladat. Brooklyn, Queens, Manhattan-i épületekben dolgozva nekem adták ide a kulcsokat a megbízók és engem küldtek egyeztetni a tulajokkal. Menő színészekkel találkoztam, gyönyörű lakásokat építettem. Én a munka végén is ingben, zakóban léptem ki az ajtón, ehhez is igény kell. Csak a munka töltötte ki az életed, vagy volt időd megismerni New York-ot? New York-ot körbejártam. A kollégáimmal ellentétben nem a négy fal között ültem, mindig felfedeztem valami újabb városrészt. Volt olyan, amikor egy magyar csoportot bíztak rám idegenvezetés gyanánt. Olyan helyekre vittem el őket, ahová szervezett városnézés keretében sosem jutnának el. Vettünk metró bérletet és elindultunk. A tömegközlekedés kitűnő, de a metrók nagyon piszkosak. Patkányok, szemétkupacok vannak a kocsikban. New York-ban több ember él, mint Magyarországon összesen. Ha csak egy papírgalacsint eldob valaki, már akkor hegyekben áll a szemét. Ehhez képest a budapesti metróban enni lehet földről, kint jó, ha megúszod fertőzés nélkül. 22 metróvonal van, jól szervezett gyorsjáratokkal működik. A szórakozás mennyire fért bele az életedbe? Azért mentem ki, hogy ott éljek. Brodway show, koncertek, utazás ez motivált. Amikor itthon vagyok, akkor is úton vagyok, kimegyek biciklivel a Galga partra, bemegyek a piactérre beszélgetni emberekkel. Ott is mindig úton voltam. Amerika az Amerika, de azon belül New York egész más. Elmondhatatlan nyüzsgő, színes kavalkád. Nem hiába hívják Amerikát a "népek olvasztótégelyének". New York maximálisan kielégített szórakozás és a látnivalók tekintetében is. New Jersey és Philadelphia vonattal két óra, ott is jártam. Hat napot dolgoztam egy héten, ez elvitte az energiámat. Munka után beültem egy étterembe - indiaiba, mexikóiba - hat-hét dollárból bőségesen meg lehetett vacsorázni. Kialakult bennem egy hetes lista, így minden nap máshol ettem. Kis grilles utcai árusoknál is finomat lehetett enni. New York-i stílusban leülsz az útpadkára vagy a virágtartóra és falatozol. Ebédidőben, hogy ott mi van, látni kellene mindenkinek. Óriási fieszta, ételek és nációk kavalkádja. Öltönyös igazgatók, titkárnők melósok, gyerekek, felnőttek együtt ebédelnek kint az utcán. A Times Square az maga csoda. A magyar (turai) ételek és italok nem hiányoztak az Új Világban? Kéthavonta készítettem pörköltet, hogy a hazai ízek is ott legyenek az új otthonomban. A levesről kint leszokik az ember, a savanyúság rossz, a sütemények ehetetlenek, a gyümölcsök ízetlenek. Vannak magyar boltok és étterem is kint, de nagyon drágák, így inkább amerikai éttermeket választottam. Ott nem néznek ki sehonnan. Rövidnadrágban bemehetsz egy étterembe egyedül is. Mosolyogva szolgálnak ki, mindenki barátságos. Úgy érzed, nem vagy egyedül. Képeslapra illő látvány. Tiszta időben (pára nélkül) ez a látvány tárul eléd a Brooklyn Heights Promenade (általam Brooklyn Sétánynak nevezett) helyről. Sokat ücsörögtem itt papírpoharas hosszú kávét kortyolgatva, olykor a vasárnapi New York Timest lapozgatva. Azt hiszem, az évek során igazi New Yorker lettem! Az egyedüllétnél tartva a magéleteddel is tudtál törődni? Milyenek az amerikai lányok? Magánéletre nem volt sok időm. Amerikai lánnyal járni és házasságot kötni szinte lehetetlen. New York a szinglik városa. Egyegy kapcsolat elképzelhető, de komoly nem. Inkább magyar lányokkal barátkoztam, igaz sokban csalódtam. A lányok szívesen jöttek New York-ba, de dolgozni már nem akartak. Tőlem vártak mindent. Amerika a sport fellegvára. Amerikai foci, baseball, kosárlabda ott kihagyhatatlan. Sportoltál kint? Az amerikai foci nem érdekelt. Néztem, de nem nagy meggyőződéssel, fogalmam sem volt a szabályokról. A kocsmákban mindenki az amerikai focit nézte. Nem nagyon sportoltam kint. Itthon is inkább az extrém sportok érdekeltek, például a hőlégballon. Tura felett sokat repültem. Ez egy átlagos hétköznapi forgatag a Times Square -en. Munka után én sosem siettem haza főzni, vagy TV-t nézni, számomra ezen díszletek között mozogni a forgatagban felemelő érzés volt! Sz.J. az interjút - terjedelme miatt - két részben közöljük. Folytatás a júniusi számban.

16 2012/05 16 TURA A TELEVÍZIÓBAN Turai Hírlap MTV - MEGOLDÁSOK MAGAZINJA AKTÍV február A magazinban egy turai portré is helyet kapott. A felvétel hónapjában a 70. születésnapját ünneplő Seres László személyén és élethelyzetén keresztül az időskori aktivitás témájával foglalkozott a műsor, különös tekintettel, ha az többgenerációs együttélés folytán, az egymásra utaltságban, kölcsönös segítségnyújtásban is tetten érhető. Ez esetben a bemutatott személynél a motortekercseléssel foglalkozó kft. vezetőjeként és termelésirányítójaként, egykori helyi futballedzőként a munkahely, a futballsport, a közélet kiemelten fontos területek, s ha olykor ezek művelése háttérbe is szorítja a családra fordítható időt, az utódoknak, gyerekeknek és unokáknak átadandó értékek meghatározásánál épp ezért újra sarkalatos pontok. A műsorból azt is megtudhattuk, hogy hogyan működtethető apa-fia kapcsolatban egy családi vállalkozás szervezett feladatmegosztással, a szakmai tapasztalat és bejáratott kapcsolatrendszer, valamint a fiatalos lendület és folyamatos vállalkozói kedv együtteseként. A két részre bontott riportot Szénási József készítette, közte stúdióbeszélgetés elemezte a látottakat március 9. - A Domoszlai házaspár és családi pékségük került bemutatásra, mely több évtizede áll a Galga mente szolgálatában. Vezetője, Domoszlai Kálmán vállalati és szövetkezeti szakmai tapasztalatok után vágott bele a vállalkozásba úgy, hogy feleségével nem voltak tősgyökeres turaiak, hanem a turai szövetkezeti sütőüzem munkatársként kerültek 1971-ben Turára. Jelenleg 20 embernek adnak munkát és 100 féle termékkel vannak jelen a piacon. Máig élvezik és fáradhatatlanul végzik munkájukat, hiszen ahogy vallják: A kenyérkészítés maga az élet, a születéstől az elmúlásig. A két részes riportot Szénási József készítette. A közbeiktatott stúdióbeszélgetésben a karitatív tevékenységekről, a jótékonykodás lelkületéről esett szó pszichológus szakértő bevonásával, hiszen a Domoszlai család egyike a turai rendezvények, szervezetek rendszeres támogatóinak, legyen szó nyugdíjas eseményekről, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeiről, az idősek otthonáról vagy a művelődési ház programjairól. Megtudhattuk azt is, hogy a témával kapcsolatos döntéshozatal hátterében egy hagyományos szerepfelfogás áll, miszerint a családfő mondja ki az utolsó szót április 6. - Egy rövid riportfilm készült Takács Pál orosznémet szakos nyugdíjas tanárról, akit minden Turához köt: születése, családja, gyerekei, unokái, az iskola, ahol tanított, a kastély, ahol 1954-ben tanári pályáját kezdte. Nyugdíjasként is aktív: a helyi színjátszó csoport tagja, a Turai Hírlap szerkesztőségi munkatársa, nyári táborok szervezője, fotószakkör vezetője, a nyugdíjas egyesület elnökségi tagja, állandó mikulás eredeti fehér szakállal, aki kizárólag biciklivel járja Turát és környékét. A fotószakkör székhelye, egy régi kis parasztház felbecsülhetetlen kincseket rejt, hiszen Tura közéletének több évtizedéről, a Pali bácsi által is szervezett helytörténet- és néprajzkutató kerékpáros gyerektáborról, a 39 éves Galga Expedícióról számos tabló, valamint a fotózás technikatörténeti alakulásának eredeti darabjai találhatók itt. Idén kettős jubileumot ülnek: feleségével, a helyi ABC egykori eladójával, Boriska nénivel mindketten 80 évesek lesznek, s 60 éve élnek együtt decemberében a Turai Hírlapban Pali bácsi felésége így nyilatkozott: Reméljük, három év múlva együtt ünnepelhetjük a 60. házassági évfordulónkat. Örömteli, hogy megvalósult és ezt a televízió is be tudta mutatni. A hosszú boldog házasság titkát Boriska néni egy szóban foglalta össze: megértés. Nem kell a másiktól mindjárt elszaladni, ha van egy kis baj, megoldandó probléma. Pali bácsi élete értelmét a gyerekekben látja. Nemcsak két gyermekük, öt unokájuk, három dédunokájuk tették széppé életüket, hanem a tanítványok is. Közülük többen megszólaltak a filmben a kortársak és családtagok mellett, akik mind jó kedélyű, nyugodt személyiségű embernek ismerik Pali bácsit. A két részes, Szénási József által készített riport közti stúdióbeszélgetésben arról esett szó, hogy Takács Pál tevékenysége hagyományőrzés. Ha kötődni akarunk a helyhez, ahol élünk, ismernünk kell annak történetét. MTV - P'AMENDE ROMA KULTURÁLIS MAGAZIN április perces film készült a turai húsvéti hagyományokról egy roma családon keresztül bemutatva. Farkas Zsolt és családja beszélt az ünnep fontosságáról, annak ápolásáról, mindennapi küzdelmeikről. A szobafestő-mázoló-tapétázó szakvizsgával rendelkező, mellette a magyar nótaéneklést is művelő Zsolt az építőiparban dolgozott vállalkozóként közel 15 évig, majd a kifizetetlen munkák miatt majdnem teljesen megrendült kialakított egzisztenciájuk. Az új ausztriai munkalehetőségnek köszönhetően azonban a hitellel terhelt házat mégsem vitte el a végrehajtó. A feleség egy éve tért vissza szakmájába dolgozni élelmiszer eladóként. Életképek villantak fel az egyes forgatási helyszíneken: ételalapanyagok beszerzése a turai piacon, a feleség munka közben a COOP ABC-ben, barkaszentelés a templomban, séta a cigánytelepen, főzésvendégvárás és zenekari próba Farkas Zsolték otthonában. A feleség későbbi férjét épp egy húsvéti locsolkodás alkalmával szemelte ki magának, amikor még elevenen élt a locsolkodás szokása, s azok a fiúk, akik nem tetszettek a lánynak szegfűt, akik szívükhöz közel álltak, gerberát kaptak. Egykor pedig virág helyett kézzel hímzett turai zsebkendőt adtak a lányok a legényeknek. Megtudhattuk, hogy napjaink fiatal cigány háziasszonyai még nagymamáik receptjei szerint főznek és teszik az ünnepi menüt a húsvéti asztalra: húslevest, szívpörköltet nokedlival, rántott húst, sült csirkét, rétest, amit Farkaséknál a ház ura tölt meg saját kezűleg. Rendkívül büszkék két gyermekükre, akiknek ugyan a házimunka és kenyérkereset még nem feladatuk, hiszen ahogy a szülők fogalmaztak: Az iskola meglegyen. Ez mindennél fontosabb. Lányuk érettségi előtt ál és joghallgató szeretne lenni, fiuk pedig első éves a Zeneakadémia népzene tanszakán brácsásként. Zenekarával, az Emsével több ízben locsolkodtak lovaskocsin ülve, muzsikálva. Ma már ez is a múlté, mint ahogy a cigánytelepen is egyre kevesebben járnak locsolkodni. Zsolték barátokkal ülnek az ünnepi asztalhoz, hogy megtartsák, ápolják a közösségi életnek ezt a formáját is. Közösen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor a muzsikus cigányok nagyböjt minden péntekén lekötötték fekete szalaggal a hegedű nyakát és nem muzsikáltak, de nagypénteken még a televíziót is letakarták, hogy elcsendesedjenek. Ők elsősorban magyarnak vallják magukat, s Farkas Zsolt azt kérte a Jóistentől, hogy áldjon meg minden cigány családot. Be kell bizonyítani az embereknek, hogy mi is egy olyan nép vagyunk, amelyik értékes. Magyarországnak, önmagunknak, a másik embernek. Ha valaki ezt tudná kezelni, akkor nagy probléma nem volna az országban. mondta zárszóként. RTL KLUB - 1 PERC ÉS NYERSZ március 5. - Milliomosként távozott az 1 perc és nyersz stúdiójából Kiss Ferenc. Remekül játszott, jutalma pedig nem maradt el, 3 millióval gazdagabban távozott. A turai férfi minőségi ellenőrként dolgozik és boldog párkapcsolatban él. Jelenleg még a szüleivel él együtt, legnagyobb álma, hogy egy saját lakást vehessen. Hónapokon keresztül gyakorolta az 1 perc és nyersz játékait, ami meghozta a gyümölcsét. A játék során remekül vette az aka-

17 Fotó: RTL Klub Turai Hírlap dályokat. A hetedik szintig egy életet se vesztett, de a hetes szint kifogott rajta, mert csak a harmadik nekifutásra sikerült megcsinálnia. Ferenc nem állt meg. A nyolcas szintet már nem sikerült megoldani, de így is 3 millió forinttal gazdagabban távozhatott. A mámoros időszakban egy villáminterjúra a Turai Hírlap is mikrofonvégre kapta az ifjú milliomost. Milyen indíttatásból, kinek, minek az ösztönzésére indultál a játékon? Kimondottan csak a játék kedvéért jelentkeztem. Nem árultam el otthon, és nem volt szükségem biztatásra. A számítógép előtt ültem, háttérben szólt a TV és kb. harmadik alkalommal láttam a reklámot, hogy jelentkezz! Nagyon megtetszett ez a játék a bejátszások alapján, és gondoltam, ha már úgy is netezek, akkor kitöltöm a jelentkezési lapot. Mi bajom lehet belőle? Később, amikor már komoly esélyem volt rá, hogy adásba kerülök, akkor gondolkodtam el rajta, hogy ezzel nyerni is lehet. Hogyan készültél fel? A jelentkezést követően interneten utánanéztem. A különböző videó megosztó portálokon a mai napig számos felvételt lehet találni erről a játékról. Ezeket a felvételeket vettem alapul, és gyakoroltam jó párat közülük. Egyes feladatoknál bizony rá kellett jönni, hogy van egyfajta technika, amivel könnyebben megoldható. A koncentráció és a kockáztatás a motorsport extrém műfajaiból már régóta nem idegen tőled. Mire összpontosítasz ilyenkor? Mi segíti a koncentrálást? Bár az extrém motorozást konkrétan én nem űzöm, de a Demény Team sok fellépésében részt vettem már, ezért az emberek, kamerák előtti szereplés nem idegen számomra. Én úgy érzem ez nagy segítségemre volt a játékban, hogy ki tudtam kapcsolni a környezetem, és maximálisan a feladatra összpontosítani. Nincs itt senki! ahogy az a játékban is elhangzott. Melyik volt számodra a legnagyobb kihívást jelentő feladat? Természetesen a repülőpohár, aminél a legnagyobb volt a tét, és az izgalom. Ez egy elég nehéz feladat, érdemes kipróbálni. A második élet elvesztése után éreztem először a játékban egyfajta félelmet, hogy nem fog sikerülni. Kik kísértek el? Párom és a lánya, Édesapám, Keresztszüleim, és még pár rokon, jóbarát, ill. mint utólag kiderült Fortuna is jelen volt egy kicsit. Milyen élményt jelentett számodra a televíziós nyilvánosság, beleértve a stúdió közönségét is? Hatalmas, felejthetetlen, világra szóló! Nem lehet szavakkal megfelelően kifejezni azokat az érzéseket, amik bennem voltak, vannak és remélem, még sokáig lesznek. Egy mámor, amit elmondani nem lehet, de éreznie kell mindenkinek! A sikerednek milyen turai fogadtatása volt? Csak pozitívat tudok mondani! Rengetegen gratuláltak és gratulálnak a mai napig is, akiknek ezúton is nagyon köszönöm! Sokan érdeklődnek, hogy sikerült bekerülnöm, hogyan éltem meg a játékot, milyen volt a stúdióban, mennyit gyakoroltam, milyen ember Sebestyén Balázs? Nagy meglepődés volt számomra, hogy ennyien kísérték figyelemmel ezt a játékot. Szívesen kipróbálnád magad más televíziós vetélkedőben is? Pl. hogy a már eddig sem jelentéktelen összeget tovább növeld valami elérendő cél érdekében? Természetesen kipróbálnék más vetélkedőket is, de más irányú terveim vannak. Konkrétat nem említenék, mert erről még korai lenne most beszélni. S.T. S.T. PROGRAMAJÁNLÓ MÚZEUMOK MAJÁLISA Helyszín: Nemzeti Múzeum Budapest Időpont: május A TURAI FALUMÚZEUM sátorkiállításának témája: Szakralitás és népi vallásosság Kísérőrendezvények: kézműves foglalkozás, egyházi népénekek bemutatója, élő népviseleti-bemutató, ételkóstoló A belépés díjtalan! XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK X. TURAI NÉPZENEI- ÉS KÓRUSTALÁLKOZÓJA Helyszín: Tura Főtér - Zenepavilon Időpont: május 25., péntek Fellépők: Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórus karnagy: Nits Márta Mezőkeresztesi Kamarakórus - karnagy: Birtalan Judit Szeretetláng Kórus, Dány - karnagy: Melis Mihály Magyarok Nagyasszonya Turai Templomi Kórus karnagy: Tóth Péter László Turai Világi Női Kórus - karnagy: Kis Anita Hevesy György Általános Iskola gyerekkórusa karnagy: Kis Anita Galgahévízi Pávakör - vezető: Gregori Éva Köles Éva népdalénekes, zeneakadémia növendék Őszirózsa Nyugdíjas Népdalkör Pünkösdi királynéválasztás - VIGANÓ AMI turai néptánc tagozata Galábos zenekar TURAI KOMÉDIÁSOK PREMIERJE A Noszty fiú esete Tóth Marival 2 felvonásos színdarab Mikszáth Kálmán regénye alapján Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház Időpont: május :00, június 2. 19:00 Dramaturg: Diligens Melinda Rendezte: Diligens Károlyné Jegyárak: 300 Ft (nyugdíjas és diák 6-18 év), 500 Ft (felnőtt) ISZTRIA Jún nap (4 éjszaka) az ADRIÁN Utazás autóbusszal az ókori rómaiak által Terra Magicának nevezett elragadó szépségű félszigetre részletes programvezetéssel, színes néprajzi, történelmi földrajzi ismertetővel, fakultatív programokkal. Szállásunk Medulinban lesz, igényes panziókban, ill. fürdőszobás, légkondicionált szobákban. TURA - MEDULIN - PREMANTURA - POREC - MEDULIN: Fakultatív program: Hajókirándulás VELENCÉBE TURA Részvételi díj felnőtteknek: Ft; gyerekeknek 12 év alatt: Ft. Helyfoglalás, a jelentkezés sorrendjében, Ft előleg befizetésével történik. Az út 30 fő jelentkezése esetén indul. Jelentkezés és részletes programterv: Kálna Tibor: (14.00 után), Bencze Tibor: Benczéné Vidi Erika:

18 2012/05 18 SPORT - FREESTYLE LABDARÚGÁS Turai Hírlap Szabadon... Mi lehet az a "freestyle foci"? Biztos sokatokban felvetődött ez a kérdés. Ha azt mondom, hogy labdával bemutatott akrobatikus trükkök, akkor már közelebb járunk. Ha az elmúlt évek foci-reklámjaiban feltűnő Davids, Ronaldinho és sok más híres sportoló által bemutatott varázslatra gondolsz, akkor jó helyen jársz. Van már néhány profi player is, reklámokban játszanak, gálákon, rendezvényeken lépnek fel showjukkal. Ez persze csak néhány embert érint. Viszont emellett vannak nagyon sokan, akik hobbiként űzik a freestyle-t. Rengeteg különböző trükköt találtak ki, melyeknek saját neve is van. A neten működő néhány honlapnak köszönhetően komoly kis társadalma alakult ki ennek a szenvedélynek, ahol egymástól tanulnak az emberek. Fórumokon kitárgyalják a különböző trükköket és időnként videót készítenek magukról, mellyel megmutatják a többieknek, mennyit fejlődtek, gyakoroltak. Kálna Dávid néhány évvel ezelőtt véletlenül csöppent ebbe a világba, kitartásának, szorgalmának és ügyességének jutalmául ma már igen komoly eredményeket tud felmutatni. Freestyle. Mi az első gondolatod, amit játékosként hozzá- Hogyan kezdődött és hány éve freestyle-ozol? tennél? Nagy Krisztiántól láttam először hasonlót. Fociztam eleinte, egy A név magába foglalja, szabad stílusról van szó. Lényegében csapatban játszottunk. Az egyik meccsen törött kézzel ültem a akármit csinálhatsz a labdával. Nem vagyunk megkötve, kizá- kispadon, Krisztián pedig elkezdett trükközgetni. Addig a pillarólag magán az egyénen múlik, hogy milyen szintig jut el. A natig nem hittem el, hogy ezeket a trükköket meg lehet csinálni. sportág teljesen eltér a hagyományos, ismert nagypályás futball- Kérdezősködtem, ő ajánlotta freestylefoci.hu weboldalt, hogy tól. Legközelebbi foci "rokona" a futsal. Nagy valószínűséggel nézzek szét. Ott láttam, hogy elég komoly szinten művelik és pl évvel ezelőttire tehetőek azok a momentumok, melyek a egy Ronaldinhohoz képest sokkal bonyolultabb és nehezebb sportág máig töretlen sikeréhez vezettek. Egyes elméletek szerint trükköket csinálnak meg. Elkezdtem gyakorolni, gyakorolni és a legendás argentin klasszis, Diego Maradonától, mások szerint a még többet gyakorolni. Kb éve freestyle-ozom. holland utcákon tartott Street fociból vagy brazil tengerparti Freestyle kontra futball. Mit gondolsz? fociból indult útjára a sport. Valószínűleg ezeknek keveredéséből Nekem freestyle. Szokták kérdezni a nagyobb freestylereket, alakult ki a freestyle foci. A sportág valódi áttörésének idejét hogy nevesebb futballcsapatba, akár válogatottba elmennének-e 2003-ra tehetjük, amikor a marokkói születésű, holland Soufi- játszani, de aki már egyszer ebbe belekóstolt, nem fogja feladni ane Touzani első videója elkészült, amit máig az egyik legismer- ezt a független egyéni sportágat egy csapat és az ott megkövetelt tebb és legjobb videónak tekintenek. A mai sportolók többsége - szabályok miatt. állítása szerint - e videó hatására kezdett el freestyle-ozni. A reklá- Ha valaki fiatalon a freestyle-al kezd és elsajátít valamennyi moknak és az internetnek köszönheti a népszerűségét, de ez nemértelemben tudást, ez később előnyt jelenthet-e neki a hagyományos csak Magyarországra igaz. A 2000-es évek elejétől létezik a jelenlegi vett labdarúgásban? formájában. Elsősorban európai sportág, hazánk a kezdetekmegismerkedik Inkább fordítva van értelme. Tehát aki a focival kezdi, től a legnagyobbak között van tájékán néhány ügyes valamilyen szinten a labdával, tudja kontrollálni, freestyler a legjobb 3-ba emelte az ország hírnevét Lengyelország idővel tudja élvezni a trükközést, például nem lép rá úgy a lab- és Anglia mellett. Sokszor hallom tévesen a labdazsonglőr kifreestyle-al dára, ami esetenként komolyabb sérüléseket okozhat. Szóval fejezést, de a kettőnek semmi köze egymáshoz, az teljesen más kezdeni neccesebb, focizni egyszerűbb. dolog. Hatalmas löketnek számított a freestyle életében továbbá, Van értelme összehasonlítani a két sportágat? hogy a sportszergyártó cégek is felkarolták egy-egy nevesebb A labdaérzék a közös, semmi más. Volt egy olyan időszak, amikor labdarúgóval a sportot, így az emberek a különböző reklámok egyszerre fociztam és freestyle-oztam. Elkezdtem itthon is gyako- által szerezhettek róla tudomást. rolni, hogy fejlesszem a labdaérzékemet, de egy idő után már a Ha már a reklámok szóba kerültek. Két nagy név: Ronaldinho, foci rovására ment, például amikor a pályán hozzám került a lab- Edgar Davids. Szerepet játszottak a választásodban? da, elkezdtem vele trükközni, nem dícsértek meg érte. Mindkét Nem, bár tetszetős reklámok voltak. Davidsot és Ronaldinho-t sportág teljes embert kíván. felkarolta egy nagy sportszergyártó cég, ők csináltak freestyle Megnyertél egy versenyt, melynek apropóján beszélgetünk. jellegű reklámokat. Hogy zajlik egy ilyen verseny? Fotó: Kálna Tibor

19 Turai Hírlap SPORT - FREESTYLE LABDARÚGÁS /05 Szeptember végén hirdették meg on-line formában. 1 hónapunk volt elkészíteni az anyagot a kvalifikációra. A kvaliból 16 freestylert választottak ki, akiket 8 párossá sorsoltak össze, innen egyenes kieséssel jutottunk el a döntőig. A feladatokat folyamatosan nehezítették. A kvalifikációra beküldött videó 1:40 mp volt, majd az egyenes kieséses szakaszban mindig kitolták10-15 mp-el. Azért volt nehéz, mert általában egy ilyen videót nem két hét alatt szoktak összerakni, minden nap ki kell menni gyakorolni. Csalóka lehet az összkép, mert a videón egy gyakorlat nem több, mint pár másodperc, de mire sikerül. több óra. Így jutottunk el a döntőig decemberben, erre az anyagra picit hosszabb időt adtak, és végül megnyertem. Mennyit készülsz? Tartasz-e magadnak edzéseket pl, vagy amikor kedved van, előveszed a labdát és meglátjuk mi lesz belőle, elkezdesz játszani? Kialakult edzések nincsenek, az ember saját magát fejleszti. Hatalmas kreativitást és kitartást igényel. Egymás viedóiból is sokat tanulunk, nemcsak próbáljuk megcsinálni, ami másnak már sikerült, hanem próbáljuk sokkal jobban, a saját egyénisé- günkre szabottan megcsinálni. Jó közösség, egészséges versenyszellem, rivalizálás van. A trükköknek van-e bibliája, szabálykönyve, vagy ti, saját magatok alakítjátok, újítjátok, fejlesztitek a trükköket? Vannak alap trükkök. Mindegyik elem, ami ezekre az alapmozdulatokra épül, általában az adott trükköt kitaláló sportoló nevét vagy egy általa adott találó fantázianevet viseli. Warland (Touzani) találta ki lányegében az egészet, ő csinálta és publikálta az első videót, ami elindított egy ilyen freestyle hullámot. Az alap trükkök nincsenek is nagyon említve, azt a szintet nagyjából minden focista tudja. Alapvetően négy részre bontjuk a freestyle-t: Low-Air body: ezek azok a trükkök, amelyek többségében mindig lábbal a levegőbe tartjuk a labdát, és különféle látványos mozdulatokat hajtunk végre a labda körül. Legismertebb trükk az ATW (around the world) azaz a világkör. Ezek a legelterjedtebbek, leglátványosabbak és a legnehezebbek is. Upper body: felső testtel tartjuk levegőben a labdát. Fontos, hogy itt nem a fejelgetésről van szó, hanem felső testen illetve fejen való labdaegyensúlyozásról. Sitting: ülve tartjuk a labdát levegőben, talpon, vagy sípcsonton Groundmoves: A freestyle foci azon sportága, melynek a legnagyobb köze van a nagypályás, de inkább a kispályás focihoz (futsal). Tulajdonképpen cselek egymás után lévő sorozata. Tehát egy BL győztes focista már alapszinten tud freestyle-ozni. Végül is igen. Ki rögzíti a játékodat? Segít-e személyként is valaki, vagy kizárólag a saját elemzésed alapján fejlődsz, tanulsz, gya- korolsz? Saját magam készítem a felvételeket. Szüleim művészi beállítottságából valamit örökölhettem, mert egyre több pozitív kriti- kát kapok tőlük egy-egy jól sikerült beállítást látva. Mivel on-line versenyekről beszélünk, tudok élni a látványelemekkel is, nem- csak magával a játékkal. Magam határozom meg, hogy a felvételt milyen szögből, milyen háttérrel, ahhoz megfelelő, a háttértől jól elkülönülő öltözékben rögzítem. A következő lépés az anyag vágása, illesztése, szóval az előkészületek és az utómunkák is sok hasznos gyakorlati tapasztalattal gazdagítanak. Regionális szinten van-e már kialakult csapat, közösség? Alakul, elsősorban a gyakorlási lehetőségek miatt, mert elég ne- héz teremhez jutni, így gyorsan összekerülünk. Aki gyakorlási lehetőséget keres, előbb-utóbb megtalálja a kevés helyek egyikét. Tavasztól ősz végéig nincs gond, mert bárhová ki lehet menni a szabadba, de télen órákat gyakorolni a mínuszokban hosszú távon nem tesz jót az izületeknek. Mit hoz a jövő? Hamarosan Európába érkezik a WFS Legaue, ami egy nagyon magas szintű freestyle versenysorozat. Pár hónapja ismert, hogy Európa 40 legjobb freestylere meghívást kap a versenyre, a legjobb 16 pedig részt vehet az Európa Bajnokságon, ami Varsóban lesz a foci EB előtt. Engem is meghívtak a válogatásra és várják a videót. Kevés esély van a továbbjutásra, de igyekszem valamit al- kotni. Már az is nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak, Magyarországról 5 embert választottak ki velem együtt. T.A. A KÖZELMÚLT KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI: HFC1: Hungarian Freestyle Champs: Száliget, 2010 március 6-án rendezett magyar verseny. 1. Potyinho, 2. Milcsi, 3. Kálna Dávid Decathlon Freestyle Football Cup: július 16-án került megrendezésre. 1. Kvartam, 2. Fx, 3.Kálna Dávid Hungarian Freestyle Football Online Competition (HFFOC): szeptemberében meghirdetett, két hónapot felölelő, on-line videós verseny. 1. Kálna Dávid, 2. Kállai Csaba, 3. Jedi István. Fotó: Tóth Anita MESEKARAVÁN Ritka és különleges pillanatok tanúi lehettek azok, akik május 5-én, szombaton délelőtt akár egy fél órára is kimozdultak otthonról. Gyönyörűen felújított, vagy épp vadonat új csillogó-villogó autócsodák lepték el főútjainkat, rövid pihenőt tartva a kastély előtti parkolóban. Mint kiderült, a 60 éves SL kategória tiszteletére rendezett VII. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra több, mint 75 autóból álló mezőnye Kecskemét felé tartva ejtette útba városunkat. Rövid pihenőjük alatt kis híjján forgalmi dugó alakult ki a "Sport" úton, nem beszélve a járókelőkről, akik testközelből csodálhatták meg a nem mindennapi autókat. T.A.

20 2012/05 20 SPORT - NBIII. LABDARÚGÁS és GYEREKFOCI Turawell-Tura VSK hírek Turai Hírlap NB.III-ban szereplő csapatunk a körülményekhez képest tartja pozícióját az élmezőnyben. Sérült játékosaink nagyon nehezen épülnek, de újabb sérülések is sújtják a gárdát. Mucsina Zsolt edzésen szenvedett orrcsonttörést, Kurilla András pedig részleges bokaszalag szakadást. A sérülések mellett - így a bajnokság második felében - már a begyűjtött sárgalapok is foghíjassá teszik a játékosállományt. TURAWELL-TURA VSK- BALASSAGYARMAT VSE 1-0 (0-0) Nagy G.- Sukaj Zs. (Kurilla A.), Tóth A., Szabó Á., Filipó Z., Nagy J., Takács A., Pap T., Kovács P. (Hegedűs F.), Less K., Nagy K. Gól: Nagy K. Lilik Pál: - Az elmúlt hetekben mutatott játék után a legfontosabb feladat a három pont megszerzése volt, amely ha nehezen is, de sike- rült. Sajnos ismételten sok helyzetet hagytunk ki, amely következtében még az utolsó pillanatban is izgulni kellett. Az ellenfél pontrúgásaiban folyamatosan benne volt a gólveszély. FC TISZAÚJVÁROS TURAWELL- TURA VSK 2-0 (2-0) Nagy G. Kurilla A.(Blaubacher), Tóth A., Tóth T., Filipó Z., Nagy J., Takács A., Pap T., Kovács P., Less K., Nagy K. Lilik Pál: Igazságos eredmény született. Sajnos azt kell mondanom, hogy mind akaratban, mind játékban fölénk kerekedett a Tiszaújváros, jó néhány játékosomra nézve szégyen, hogy a mérkőzés után nem kell kimosni a szerelését. TURAWELL-TURA VSK GYÖNGYÖS AK 3-1 (0-1) Nagy G.- Szabó Á., Tóth A., Tóth T., Takács A.( Kurilla A.), Nagy J., Sukaj Zs., Pap T. (Kovács P.), Blaubacher G., Less K., Nagy K. Gól: Nagy K., Blaubacher G., Less K. Lilik Pál: - A tavasz eddig talán legfontosabb mérkőzését játszottuk egy jó formában lévő Gyöngyös ellen. Az első félidőben a vendégek eldönthették volna a találkozót, de szerencsére Nagy Gábor a meccsben tartott minket és a második játékrészben a tavasz eddigi legjobb formáját mutatva megfordítottuk az állást. Ez erőt kell adjon a folytatáshoz. RÁKOSMENTI KSK TURAWELL-TURA VSK 3-2 (1-1) Nagy G.- Szabó Á., Tóth A., Tóth T. (Sipos M.), Takács A. (Pap T.), Nagy J., Sukaj Zs., Kovács P., Blaubacher G., Less K., Nagy K. Gól: Less K. (2) Lilik Pál: - A hirtelen jött nagy meleg rányomta bélyegét a játékra. Emberelőnybe kerültünk, ami minket zavart meg. A hazai csapat jobban akarta a győzelmet ezért hiába mentünk az utolsó percig, nem sikerült pontot szereznünk. GYEREKFOCI U-7 Folyamat torna: Április 15-én Tura adott helyszínt a Folyamat torna mérkőzéseinek. Pilis sajnos szokásához híven nem jelent meg, ezért a fennmaradó időt edzőmérkőzések játszásával töltötték ki a fiúk. Tétmérkőzés: Tura-Nagykáta 3-0, Tura- Tápiószecső 6-3 Tétmérkőzés Május 3. Sülysáp : Sülysáp Tura 4-1, Monor - Tura 4-1, Tura -Tápiószecső 6-0 Legjobb játékos: Kis Kornél Bozsik torna: Április 28-án került megrendezésre a tavaszi 2. Bozsik torna. A szokatlanul meleg idő megviselte a kicsiket, kevésbé tudtak koncentrálni, emiatt két mérkőzésen is vezetésből vereség lett. Bag-Tura 3-2, Gödöllő-Tura 4-2, Aszód-Tura 2-3 Legjobb játékos: Sima Levente Horák Mária Fotó: Horák Mária GYEREKFOCI FOLYAMAT TORNA - U11 változatos eredmények, U9 győzelmek. U Sülysáp, 3. forduló: Tura Sülysáp A 1-1 (Gól: Rajzinger Á.), Tura Sülysáp B 2-0 (Gól: Kakucska K. 2), Tura Tápiószentmárton 2-1 (Gól: Csányi G., Kakucska K.). A Csapat legjobbja: Csányi Gábor Nagykáta, 4. forduló: Tura Sülysáp B 1-1 (Gól: Kiszely T.), Tura-Sülysáp A 0-2, Tura Nagykáta 2-2 (Gól: Gólya Á. 2), U Pilis, 4. forduló: Tura Pilis A 8-1 (Gól: Gólya Á. 4, Sima D. 2, Sallai G. Sára P.) Tura Pilis B 7-2 (Gól: Gólya Á. 5, Sallai G. 2), Tura - Tápiószecső 5-1 (Gól: Sima D. 3, Gólya Á. 2) BOZSIK TORNA, Tavaszi 2. forduló - Ebben a fordulóban mindhárom csapatunk megnyerte minden meccsét Gödöllő U9 Tura Bag 1-0 (Gól: Baranyi R.), Tura Dány 2-0 (Gól: Sima D., Sallai G.), Tura Isaszeg 3-0 (Gól: Sima D. 2, Sallai G.), Tura Gödöllő 2-0 (Gól: Sára P., Sallai G.). A csapat legjobbja: Sára Péter Gödöllő U es csapat: Tura Gödöllő 2-0 (Gól: Rajzinger Á., Kakucska K.), Tura Kerepes 2-0 (Gól: Kakucska K. 2), Tura Dány 5-0, Rajzinger Á. 2, Csányi G. 2, Kakucska K.). A csapat legjobbja: Baranyi László 2002-es csapat: Tura Gödöllő 6-1 (Gól: Sallai G. 4, Gólya Á., Sára D.) Tura Hévízgyörk 9-2 (Gól: Gólya Á. 6, Tóth M. T. 2, Sára D.), Tura Bag 3-0 (Gól: Gólya Á., Dolányi Cs., Sára D.). A csapat legjobbja: Gólya Ádám FC Hatvan Tavaszi Torna A 27-i pilisi és a 28-i gödöllői győzelmek után két nappal fáradtan, fásultan játszottunk. A három szoros vereség, az egy döntetlen és az egy nagyarányú győzelem most csak 5. helyezést ért. U Hatvan 5. helyezés. Tura Hatvan 0-2, Tura Tá-piószentmárton 0-1, Tura Újpesti Haladás 5-1 (Gól: Tóth M. T. 2, Kakucska K., Baranyi l., Rajzinger Á.), Tura - Főnix ISE 1-1 (Gól: Kiszely T.), Tura Sülysáp 1-2 (Gól: Kiszely T.). A csapat legjobbja: Csányi Gábor Az április 28-án megrendezésre került Jótékonysági Bálról a következő számban adunk tájékoztatást. Tóth M. Imre U11 - Baranyi László, Csányi Gábor, Gólya Ádám U9 - Sára Péter Fotó: Tóth M. Imre

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 19 -i ülésére Budakalász Város Polgármestere 222/2013.(XII.19.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. december 19 -i ülésére Tárgy: I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben