NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN"

Átírás

1 XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR, május BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZKAR OLASZ-MAGYAR SZAK, I.ÉV MÁRTON GYULA NYELVÉSZETI SZAKKOLLÉGIUM NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN JIM JARMUSCH - FLORIDA, A PARADICSOM Témavezető: Pethő Ágnes Egyetemi hallgató: Solymosi Boglárka

2 The beauty of life is in small details, not is big events. Jim Jarmusch 1. Nyelv. Emberi kommunikáció A lényeg mindig mélyen a felszín alatt van. Semmire sem érvényes ez jobban, mint a nyelvre. (Péntek János ) Péntek János gondolatával szeretném kezdeni dolgozatomat, hiszen ez a gondolat részben megragadja vizsgálatom, kutatásom tárgyát. Azért csak részben, mert e dolgozat célja nem a nyelv általános bemutatása, hanem egy adott filmben használt nyelv vizsgálata, vagyis Jim Jarmusch: Florida, a paradicsom (Stranger than Paradise, 1984) című filmjében használt nyelv a kutatásom tárgya. Jim Jarmusch az a rendező, akinek filmjeiben a nyelv különös szerepet kap, mint például a Kávé és cigaretta (Coffee and Cigarettes, 2003) című filmjében is. A nyelv vizsgálata a Florida, a paradicsom című film kapcsán érdekes kutatás, hiszen a filmben használt nyelv nem csupán csak tény- és ismeretközlő funkcióval rendelkezik, tehát a kommunikáció nem puszta üzenetovábbítás, hanem mindig interakció, egyfajta játszma, mely érzelmileg nem semleges. Ezt pontosabban Walter J. Ong fogalmazza meg, aki a szóbeliséget két szakaszra tagolja: elsődleges és másodlagos szóbeliségre. Az elsődleges szóbeliségben az extralingvális jelek (gesztusok, mimika, testbeszéd stb.), a szupraszegmentális nyelvi jelek (analóg nyelvi jelek: szó- és mondatintonáció stb.), valamint a szegmentális nyelvi jelek (a diszkrét hangjelekből építkező szavak) tartoznak. A mai nyelvben már inkább a diszkrét jelek dominálnak. A másodlagos szóbeliség Ong szerint a rádió, televízió, és a telefon megjelenésével jön létre. Dolgozatomban főként azt fogom bemutatni, hogy a nyelv, amit használunk önkifejezés is egyben, hiszen általa fejezzük ki egy adott kultúrához való tartozásunkat, azzal való kapcsolatunkat, viszonyunkat és viszonyulásunkat, illetve világszemléletünket

3 A filmben érdekes módon felfedezhető ember és nyelv viszonya, ember és kultúra viszonya, illetve kultúra és nyelv viszonya. Ebből a gondolatból kiindulva vizsgálom a Florida, a paradicsom című filmet nyelvhasználata szempontjából. Otthonra lehet-e lelni egy idegen kultúrában? Elegendő-e az ország nyelvét beszélni, ahhoz, hogy befogadják a kívülről érkezőket? Mit képes egy ember feladni, annak érdekében, hogy elfogadják és befogadják egy idegen országba? Ezek azok a központi kérdések, amellyel a film foglalkozik és amelyekre a filmben használt nyelv vizsgálata során választ kapunk. 2. Film és nyelv viszonya A film, vagyis a kép, illetve a nyelv viszonyának vizsgálatát a következő idézettel vezetném be: A nyelv»külvilága«kép, hisz írásként vagy beszédként egyaránt látvány, de»belvilága«, fölidéző ereje nagyrészt képi jellegű, a kép kül- vagy háttérvilága, értelemadó kontextusa pedig a nyelv, és világgá szerveződésének alapelvei sem függetlenek a nyelvi logikától, a képek világa elemi hatását tekintve pedig sok szempontból a zenével rokonítható. (Pethő ) Következésképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a kép és nyelv szorosan összefüggnek egymással, egy egészet alkotnak, illetve, hogy a nyelv módosítja a képet. (Deleuze ) André Bazin így fogalmaz a film és a nyelv viszonyáról: A film nem más, mint folytatása a többi művészetnek, (...) lehetőségei azonban annyival gazdagabbak és változatosabbak a hagyományos művészeteknél, hogy teljesen különállónak tekinthetjük, s az egyetlen olyan kifejezési technikának, amely valóban vetélytársa a beszélt nyelvnek, (...) úgy tűnik, hogy a film olyan művészet, mint az irodalom, amelynek elsődleges anyaga a nyelv." (Bazin ) Tehát a filmet és a nyelvet nem lehet különválasztani egymástól, hiszen ahogy André Bazin is foglamaz, a filmnek, mely ugyanolyan művészet, mint az irodalom, elődleges anyaga a nyelv, elsősorban ezt használja fel, hogy bemutasson valamit. A nyelv az, ami a filmet színessé teszi, a nyelv által tud hozzánkszólni a rendező szereplői által, szereplőinek nyelvhasználata által, és közvetítetni egy részt világából, szándékaiból, elképzeléseiből

4 Jim Jarmusch Florida, a paradicsom című, 1984-ben rendezett filmjében a nyelv főszerepet kap. A rendező mindig is előszeretettel használt filmjeiben az angolajkú közönség számára idegen nyelveket, tehát Jarmusch nem csak ebben a filmjében helyezi előtérbe nyelvet, illetve a szorosan hozzáfüggő kultúrát, hanem például a Down by law (Törvénytől sújtva 1986) című filmjében is megtalálható ez a nyelvi kettősség. Míg a Florida, a paradicsom című filmjében az angol, illetve a magyar nyelv egymásra való hatását fedezzük fel, addig a Törvénytől sújtva című filmben az angol és az olasz nyelv kerül egymáshoz közelebb. Mindkét filmben egy kivülálló, egy teljesen más kultúrából érkező ember hoz változást az amerikaiak sivár, unalmas és céltalan életébe. Az idegenek mindig más értékrendet képviselnek és ez a különbség a más kultúrába való tartozásukból ered. 3. Jim Jarmusch. Florida, a paradicsom (Stranger than paradise) avagy az amerikai álom? Egy álneorealista fekete komédiát kívántam rendezni egy elképzelt kelet-európai filmrendező stílusában, akinek kedvence Odzu és aki jól ismeri az ötvenes évekbeli Nászutasok című amerikai tévésorozatot nyilatkozta Jarmusch filmje kapcsán. (Klaniczay 1985) Klaniczay Gábor szerint már a fenti idézet is jelzi, hogy Jarmusch beállítottsága egy kicsit poposan archaizáló. Vissza az ősforrásokhoz, a hőskor művészeihez, mint ahogy ezt már sokan meghirdették és megkísérelték, de új keretbe foglalni a régi technikákat. Megkapó neorealista premier plánok, de minden szeretet nélkül. Az arcokon, a mozdulatokban japános merevség, de minden belső feszültség nélkül. Jarmusch maga minimalista -ként jellemzi feketefehér filmjének stílusát. Valójában helyesebb volna az amatőrfilmezés technikáinak a Jonas Mekasig és Andy Warholig visszanyúló amerikai underground-tradíció értékeinek rafinált és leleményes alkalmazásáról beszélni. (Klaniczay 1985) Jarmusch minden filmjében arra keresi a választ, hogy mi történik a szélsőséges helyzetbe került emberekkel. Nem is igazán a cselekedeteik miértje érdekli mint a legtöbb rendezőt - hanem az, hogy hogyan kerülnek bele. Szereplőinek látszólag semmi céljuk sincs az életben, csak sodródnak az eseményekkel. Gyakran zenészeket választ filmjei szereplőinek, és ez nincs másként A Florida, a paradicsom című filmjével kapcsolatosan sem

5 Jarmusch mondandója és stílusa egy pontosan körülírható kulturális miliőben formálódott ki, a hetvenes évek végi és nyolcvanas évek eleji New York-beli nekikeseredett művész-rockzenész szubkultúrában. Innen jöttek filmje szereplői is. (Klaniczay Gábor 1985) John Lurie, akit a filmben Willinek hívnak, zenész-performer, a Lounge Lizards nevű áldzsessz rockzenekar szakszofonosa, az újhullámot követő No Wave érdekes és ismert figurája, aki gyakori szereplője volt a hetvenes évek végi New York-i szupernyolcas underground filmeknek is. Bálint Eszter, akit a filmben Évának hívnak a Magyarországról kivándorolt, és 1978-ban New York-ban letelepedett Squat színház tagja. Ő nemcsak világsikert ért el darabjaival (Pig, Child, Fire; Andy Warhol s Last Love, [Disznó, gyerek, tűz; Andy Warhol utolsó szerelme], Mr. Dead and Mrs. Free), hanem a New York-i művészeti underground egyik meghatározó központja lett. A harmadik főszereplő, Richard Edson, akit a filmben Eddienek szólítnak, szintén zenész, aki Lydia Lunch kísérőjeként és a legérdekesebben kísérletező nyolcvanas évek eleji New York-i rockzenekar, a Liquid Liquid tagjaként lett ismert. E hátom kulcsszereplő mellett a filmben szerepel még Éva nagynénje, Lotte néni, akit Cecilia Stark alakít. Amerika... A végtelen lehetőségek hazája. Szabadság. Remény. Tisztelet. Álmok valóraváltása. Napsütés. Tengerpart. Boldog, mindig mosolygós, elégedett emberek. Ezek a fogalmak, gondolatok jutnak legelőször az eszünkbe, mikor az Amerikai Egyesült Államokról esik szó. Valóban a fentebb felsoroltak jellemeznék ezt az országot? Vagy esetleg arról van szó, hogy amit nem ismerünk, amihez még nem kerültünk elég testközelbe, az mindig a megtestesült tökéletességet jelenti számunkra? Filmek ezrei játszódnak e csodás országban, mindig ugyanazt a képet mutatva a külvilág felé. És a néző elhiszi: ott minden lehetséges, egész egyszerűen csak akarnunk kell és álmaink valóra válhatnak. Vajon ez az amerikai valóság? A Florida, a paradicsom című film egyáltalán nem egy klasszikus hollywoodi film, nem azt az Amerikát mutatja be, amelyiket mi a filmekből megismerhettünk. A filmben nem a lehetőségek hazáját véljük felfedezni, sokkal inkább a szomorú valóságot, a realitást, itt egy színtelen, kiábrándult világgal találkozhatunk. Bár Jarmusch mindvégig Amerika különböző - 5 -

6 tájain forgatta a filmet: New York, Cleveland, Florida, mégis az elénk táruló kép nem egyezik meg azzal a képpel, amit mi eddig az Amerika fogalomhoz asszociáltunk. Ez nem egy megszokott Amerika. Ha nem tudnánk, hogy a film hol játszódik, összetéveszthetjük a világ bármelyik tájával. Jarmuschnak éppen ez volt a célja: bemutatni egy teljesen más Amerikát, egy teljesen más nézőpontból. Őt inkább az otthontalanság, legfőképpen a céltalanság érzése érdekelte. Hogy mi történik a filmben? Erre maga Jarmusch is nehezen tudott válaszolni, és megjegezte, hogy sokkal könnyebb a film stílusáról beszélni, mint arról, hogy valójában miről is szól és mi is történik benne. A film három jól tagolt szegmensre osztható, annak függvényében, hogy Amerika melyik részén játszódik a cselekmény The New World, vagyis az új világ Filmünk első részének címéből már kiderül, hogy ami szemünk elé fog tárulni az nem csak nekünk lesz új és szokatlan, hanem szereplőinknek is. Willie, filmünk központi hőse, már tíz éve kivándorolt Budapestről New Yorkba. Igazi neve Molnár Béla, de jobban szereti, ha csak Willinek szólítják. Bár nemzetisége magyar, a film során egyszer sem szólal meg magyarul. Pár éjszakára el kell szállásolnia unokatestvérét, Évát, aki Budapestről érkezett, úticélja Cleveland. A lány pár napig marad, kibillentve a szerencsejátékos Williet meglehetősen haszontalan hétköznapjaiból. A beszéd a személyiség egyik legfontosabb megnyilatkozási módja; tükör, mely a személyiségről nagyon sok lényeges vonást tár fel. (Annus-Lengyel) Talán ez az egyik legfontosabb gondolat, amit figyelembe kell venni, amikor szereplőink dialógusát elemezzük. E film nem csak az emigrációban élő magyarok sorsát mutatja be, hanem nyelvükhöz, illetve kultúrájukhoz való különböző viszonyulásukat és kapcsolatukat is. A film története csak másodlagos, hőseink nem jutnak messzire, alig tudnak túllépni saját kicsinyességükön. A film képi világát a valóságos életterek sivársága és üressége határozza meg. Minden kietlen, szemetes, elhagyatott, lepukkant. Mindenhol üres terek tárulnak szemeink elé. Az első kép, amit látunk az a new york-i repülőtér, majd New York kipusztult utcái. Emberi hangot nem hallunk. Eleinte a repülőtér zaja hallattszik, majd Jay Hawkins I put a spell on you - 6 -

7 című száma, ami többször is elhangzik a film során, különleges hangulatot adva. A szokásos háttérzene fokozatosan átalakult zenei idézetté, ahol a zenei anyagnak megmaradt a drámai funkciótól független jelentése. (...) Egy általános atmoszférát teremt az egész film körül. (...) így a zenei kíséret önálló jelölőrendszerré kezd válni. (Kovács ) A film e kezdeti részének története nagyrésze Willie lakásán zajlik, amely csupán egyetlen szobából áll, illetve betekintést nyerünk a Jarmusch által bemutatott New York kietlen utcáiba. Az utcákon alig vannak emberek, vagy egyáltalán nincsenek, s ez az üresség a nézőt gondolkodásra sarkallja. Jarmusch nem tálalja fel a valóságot, hanem engedi, hogy a nező döntsön. Szinte nem is mutat meg semmit, mégis sokkal többet megtudunk így. A kép üres, így nyíltabb és titokzatosabb. Az elhagyatott, üres terek használata (...) a szereplőket körülvevő elvont világ érzetét kelti. (Kovács ) A nyelvre vonatkozó megfigyeléseimet Walter J. Ong rendszerezését veszem alapul, az ő nyelvelmélete alapján elemzem a filmben használt nyelvet. Nemcsak a terek üresek, hanem a szereplők dialógusai is. Keveset beszélnek, csak a leglényegesebbet közlik egymással. Szereplőinkből hiányzik a lelkesedés, az egymás iránti érdeklődés, és ez legfőképpen a párbeszédeikben domborodik ki legjobban. A rövid epizódokban általában két ember beszélget,és többségben vannak azok a jelentek, amikor Willie beszélget Évával. E két szereplő párbaszéde időben rövid ideig tart, mindig Willie uralja és irányítja a beszélgetést, hiszen ő az otthoni, akihez érkezik a lány. Párbeszédeikben a nyelv közlési funkciói közül leginkább a tény- és ismeretközlő funkció dominál, és ritkábban az érzelemkifejezés is felszínre kerül. Jarmusch minden egyes jelenetet egyetlen beállításból vesz fel, ami egyúttal lehetővé teszi, hogy elmélyítse és vizuális egységbe fogja az egyes jelenetek eltérő hangulatát, atmoszféráját. Ezt a hatást fokozza, hogy a jeleneteket rövid sötét szünetek választják el egymástól, amitől a film egy mozgóképes fotóalbumra kezd hasonlítani. (Klaniczay Gábor 1985) A film e szegmensének legtöbb része Willie lakásán játszódik. A legtöbb jelenet olyan, mintha egy statikus kép lenne, a kamera nem mozog, a szereplők ki mennek és bejönnek a képbe

8 Igy többször előfordul, hogy nem mindig látjuk annak a szereplőnek az arcát, aki épp beszél, csak annak, akihez beszél, így a hang kilépik a képből. A szereplők nem csak beszédeikkel közölnek információkat, hanem testbeszédeikkel is. Például Willie zsebretett keze nem csak azt fejezi ki, hogy nem tiszteli beszédpartnerét, jelen esetben Évát, hanem azt is, hogy félválról veszi ezt az egész helyzetet. Párbeszédeikből az is kiderül, hogy még idegenek egymás szemében, és gátolni akarják a közelebb kerülést egymáshoz, az egymás megismerését. Ebből ered párbeszédeik ridegsége. Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) E gondolat tökéletesen illik Willire, eredeti nevén Molnár Bélára, akiről e részletben kiderül anyanyelvével, illetve kultúrájával való viszonya. Ő a Magyarországról már tíz éve kivándorolt fiatalember, aki teljesen amerikaivá akar válni, úgy, hogy teljesen beleolvad környezetébe, és utánozni próbálja a körülötte élőket viselkedésében, öktözködésében, de legfőképpen beszédében. A telefonbeszélgetésből, aminek tanúi lehetünk Willie és Lotte néni között, kiderül a két beszélőpartner viszonya anyanyelvükkel, hazájukkal, kultúrájukkal. Lotte néni magyarul szólal meg, és mindvégig magyarul beszél Willievel. Willienek nem tetszik ez a helyzet, a nyelvhasználat, többször is megkéri Lotte nénit, hogy csak angolul beszéljen vele. A beszélgetés érdekes, hiszen két különböző nyelven folyik a kommunikáció, mégis a felek értik egymást. Ez azért van, mert mindketten értik azt a nyelvet, amelyiken a másik megszólal. Beszélgetésük nem mindig folyamatos, mert Willie a magyar nyelven hallott információkat mindvégig megismétli angolul, és ez késleltei a végkifejletet. Willie nem akar kapcsolatba kerülni múltjával, ami szorosan összefügött a nyelvel, amit használt. Ő egy teljesen új világba került, szakítani próbál mindazzal, ami régi, és ezt leginkább nyelvhasználatával tudja elérni. Nagyon jól megtanulta az ország nyelvét, és ő maga is megváltozott. Egy adott pontban kijelenti, hogy: Én nem tekintem magam a családhoz tartozónak, érted? E mondatban kirajzolódik nyelvétől, nemzetétől, kultúrájától való tudatos elidegenedése

9 3.2. One year later, vagyis egy évvel később A film második része már egy időbeli támpontot nyújt nézői számára, tehát mindaz, ami ebben a részletben történik egy évvel azután van, hogy Éva megérkezett Amerikába. E részlet úgy kezdődik, hogy Willie és barátja, Eddie egy kártyapartin csalással rengeteg sok pénzt nyernek és úgy döntenek, hogy mivel semmi más dolguk nincs, meglátogatják az időközben munkába állt idegen rokont, vagyis Évát, Clevelandban, illetve Lotte nénit, akinél Éva lakik. Lotte néni örömmel fogadja a már tíz éva nem látott Molnár Bélát, és barátját. Ételt és szálást biztosít nekik meghatározatlan időre. E részlet Willie és Eddie távozásával zárul, akik Clevelandban hagyják Évát, Lotte néni zsarnokoskodása alatt. E szegmensnek a címe árulkodó, hiszen azt sugallja, hogy az ember időközben változik, új tapasztalatokra tesz szert, több mindent megismer, és ez hozzásegít abban, hogy másként tekintsen a világra. Az események többsége Clevelandba játszódik, de ez a kép nem különbözik attól a képtől, ami a nézőt New Yorkban fogadta. Ugyanaz a sivárság, kietlenség uralkodik Cleveland utcáin, mint a nagyvárosban. Egyetlen változás az időjárás, ugyanis Clevelandban tél van, fagy, és hó borít mindent. A történések többsége Lotte néni házában játszódnak. Ez a lakás már jóval otthonosabb, mint Willie new york-i lakása. Itt már több szereplővel találkozunk, így elkerülhetetlen az, hogy többet is kommunikáljanak egymással. A párbeszédekben nagyobb szerepet kap Willie mellett Eddie, aki Willie kissé szórakozott, de jó humorral megáldott amerikai barátja. A kettőjük dialógusaiban mindig Willie az irányító, ő uralja a beszédet, ő hozza a döntéseket, Eddie úgymond alárendeli magát Willienek. De mindezt azért teszi, mert sorsuk hasonló. Egyiknek sincs munkája, csak tesznek vesznek, és ebben a semmittevésben társak lehetnek. Beszélgetésük felépítése általában abból áll, hogy Eddie feltesz egy egy kérdést Willinek, Willie pedig válaszol. Néha félválról, néha komolyabban, néha közömbösen, és van amikor egy mosollyal, egy tekintettel. A kameramozgás itt is különös szerepet tölt be, főleg azokban a jelenetekben, amikor Willie és Eddie utaznak Cleveland felé. Az utazás során a kamera mindig az autón belül van, és a két fiatalembert hátulról filmezi, úgy, hogy az arcukat a néző nem látja, csak néha néha a - 9 -

10 profiljukat. Csak a hangjukat halljuk. Ez egy érdekes technika, hiszen ebben az esetben a néző úgy érzi magát, mintha ő is része lenne ennek az utazásnak, az autó hátsó ülésén ülve, és így mindent látva. Nem csak azt, amit a két szereplő lát, vagyis az utat, amelyen haladnak, hanem a két szereplőt is. Szereplőink párbeszédében már nem csak a nyelv tény- és ismeretközlő funkcióját véljük felfedezni. Itt már erőteljes szerepet kap a nyelv érzelemkifejező funkciója is. Ez azzal magyarázható, hogy szereplőink jobban megismerték egymást, közelebb kerültek egymáshoz, vagy esetleg arról lenne szó, hogy az idő, az a bizonyos egy év átértékelte bennük a dolgokat, egymáshoz való viszonyulásukat? Éva és Willie dialógusai is már egy más hangulatot sugallnak. Willie már nem az a nagyvárosi fiú, aki lenézi az Új világba érkező lányt. Egymásra mosolyognak, nevetgélnek együtt, örülnek annak, hogy újból találkoztak. Egy adott pillanatban Willie viccet is akar mondani Évának, bár ez balul sül el, ugyanis nem emlékszik jól a viccre, és ezen is csak nevetnek, mintha régi jó barátok volnának. Ebben a részletben megjelenik egy újabb szereplő, akinek eddig csak a hagját hallottuk, ő Lotte néni a Magyarországról már jó ideje kivándorolt nagynéni. Lotte néni persze megkapóan hiteles akár Jeles András is filmezhette volna szinte megható, hogy őszinteségében még annak sem tud ellenállni, hogy időnként elégedetten bele ne mosolyogjon a kamerába, mely őt filmezi de számunkra ő inkább a jólismertség hol kedélyes, hol fanyar hangulatát idézi fel. (Klaniczay 1985) Ő az, aki az idegenben is próbál megmaradni magyarnak, s ez nem csak nyelvhasználatából tűnik ki, hanem viselkedéséből is. Magyar ételeket főz, és bőségesen megvendégeli a hosszú utat megtett fiatalembereket. Ismét megjelenik a nyelvi kettősség, de itt már egy érdekesebb jelenségnek lehetünk tanúi. A magyar és az angol nyelv között már nincs meg az a merev határ, mint az előző részben. A két nyelv közötti határ kezd elmosódni, és ez főleg Lotte néni beszédéből tűnik ki igazán, aki próbál magyarul beszélni, de érződik, hogy nagy hatással van anyanyelvére az idegenben használt nyelv. Már Éva sem szólal meg magyarul, és őt is idegesíti akárcsak Williet, hogy Lotte néni makacs kitartással magyarul beszél velük. Éva az eltelt egy év alatt nagyon jól megtanult angolul, ez főként akkor figyelhető meg, mikor telefonon beszél. Míg az első részben arra kéri a telefon

11 másik oldalán levő beszédpartnerét, hogy lassabban beszéljen, most már magabiztos könnyedségel beszél féltékenykedő udvarlójával telefonon. Willie ez idő alatt olyan jól eltudta titkolni származását az Új világ előtt, hogy még Eddie sem jött rá, hogy barátja valójában magyar. Ez abból adódott, hogy Willie olyan tökéletesen tudta utánozni az amerikai életstílust, illetve nyelvet, hogy szinte észrevétlenül vált amerikaivá, olvadt be a társadalomba Paradise, vagyis Paradicsom A film harmadik része különös fordulatokat rejt magában szereplői sorsára nézve. Willie és Eddie egy hirtlen jött ötlettől vezérelve nekivágnak Floridának, Évát is magukkal cipelve. Florida számukra maga a testet öltött paradicsomot jelenti, legalábbis a fejükben. Egy olcsó motelszobában szállnak meg, másnap Willie és Eddie egy agárversenyen elvesztik az összes pénzüket. Álmuk összedőlt, pénz nélkül nincs mit csináljanak Floridában. Hiába jutottak a Paradicsomba, pénz nélül senkik. Éva egy kalapot vásárol, és sétálni indul a tengerpartra. Egy furcsa kinézetű férfi összetéveszti valakivel, és a kezébenyom egy halom pénzt. Éva összepakol, és indul a reptérre, egy levelet hagy a fiúknak, melyben értesíti őket távozásáról. A két fiatalember egy lóversenyen ismét pénzt nyertek. Mivel Évát már nem találják a motelben, utána mennek a reptérre. Willie jegyet vásárol, hogy lehozza Évát a gépről, de itt a történet egy érdekes fordulatot vesz: Éva helyett Willie utazik vissza Magyaroroszágra, Éva pedig Amerikában marad. Filmünk utolsó részének címe valami nagyon jót, kellemeset sugall, a néző úgy érezheti, hogy végre minden jóra fordul, s csak a végén derül ki, hogy a cím kissé ironikus. Az események Floridában játszódnak, pontosabban egy olcsó motelszobában és annak környékén. Ez a hely sem különbözik az eddig bemutatott New Yorktól és Clevelandtől. Ez a hely is ugyanolyan sivár, puszta, mintha itt is a semmi közepén lennének. Itt is az üres terek dominálnak, de ez már figyelemfelkeltő, hiszen mindenkiben egy olyan kép van Floridáról, mint ahogy Eddie is fogalmaz: Az gyönyörű hely. Fehér tengerpart, lányok bikiniben, Cape Carneval, Miami Beach, pelikánok és flamingók, bizarr madarak. Jarmusch lehangoló képet fest az Igéret földjéről. E részben a már ismert szereplőkkel találkozunk: Évával, Willievel és Eddievel. A kommunikáció e három szereplő között zajlik, de mint az eddigi két részben, a kommunikációt

12 Willie uralja és irányítja. Mindig az ővé az utolsó szó, úgy is lehet fogalmazni, hogy Éva és Eddie alá vannak rendelve Willie akaratának. Bár Eddie és Éva néha szóban tiltakoznak és lázadnak az uralom ellen, végül mindig Willie győz. A dialógusok legtöbbször folyamatosak, de fellelhető olyan párbeszéd is Willie és Eddie között, ahol nincs folyamatosság. Ez olyankor jön létre mikor Eddie egymásután teszi fel a kérdéseket, de Willie nem hajlandó válaszolni, mert túl elfoglalt, így a párbeszédnek nincs egy végkifejlete. Ismét a nyelv tény- és ismeretközlő, illetve érzelemkifejező funkciója érvényesül, akárcsak a második részben. A kamera ismét statikus állapotot vesz fel, csak egy pontból látjuk a történéseket, a szereplők azok akik mozognak. Szereplőink már csak angolul beszélnek egymással, meg sem szólalnak magyarul. Az egyetlen kacsolat a magyar nyelvel a levél, amit Éva ír Willinek magyarul, melyben közli, hogy elment a repülőtérre. A történet nem lezárt, cselekménye nyitott végű, de nem csak a cselekmény maradt nyitott, hanem a szereplők sorsa is abban a világban, amelyet maguknak választottak. A nyitott végű szerkezet gyakran a történetben megjelenő kiszámíthatatlanságból vagy bizonytalanságból következik. (Kovács ) 4. És végül... A film eredeti címe, Stranger than paradise (szó szerinti fordítása: Idegenebb, mint a paradicsom) már előrevetíti, hogy amit látni fogunk az nagyon különös és szokatlan lesz. A címben már megfogalmazódik egy helyzet, egy életérzés: maga az idegenség érzése. Nem csak a hely idegen, ahova szereplőink mentek, hanem az egymással való kapcsolatuk is, s ezen a helyzeten nem igen akarnak változtatni. Ez a hozzáállás, mint láttuk, főként a beszédben, a nyelvhasználatban nyilvánult meg. Annyira idegenek egymással szemben, hogy legtöbbször még arra sem méltatnak, hogy egyazon nyelvet beszéljenek. S ha ez mégis sikerül, azért van, mert egy valaki mindig feladja önmagát. Nem találják a közös hangot, a közös nyelvet. Bár értik egymást, mégis más a céljuk. Willie múltjától, s így nyelvétől próbál elszakadni és beolvadni az amerikai társadalomba, míg

13 Lotte néni vagy éppen Éva az idegenben is próbálnak önmaguk maradni, nem adván fel teljesen anyanyelvüket, és főleg nem tagadják meg ezt. Közben folyamatosan ismerkednek az idegen kultúrával és nyelvel. Döbbenjünk rá arra, hogy létezik egy ilyen Amerika is, továbbá vegyük észre, hogy tegnapelőtti, s tegnapi romantikus elvágyódásaink mai megfelelője ebbe a megnevezhetetlen sivárságba vezet. (Klaniczay 1985) A film fő cselekménye mégis a lelkekben zajlik. Az otthontalanság, kiábrándultság és csalódottság talán Jarmusch egyetlen másik filmjében sem lett ennyire finoman bemutatva. Ez a kettős nyelvhasználat az idegenbe kivándorolt emberek anyanyelvének sorsát is fölvázolja, ecseteli, méghozzá nagyon valósághűen. Ez nem egy egyéni, különleges helyzet, ez egy egyetemes szituáció, probléma. Minden idegenbe kivándorolt ember nyelvhasználatára érvényes. Mit képes az ember feladni egy jobb életért, egy jobb világért, egy (amerikai) álomért? A válasz egyszerű: saját anyanyelvét. Dolgozatomat Márai Sándor gondolatával zárnám, melyet a Gyertyák csonkig égnek című regényében fogalmaz meg: Ez a legnagyobb csapás, mellyel a végzet embert sújthat. Vágy, másnak lenni, mint aki és ami vagyunk: ennél fájdalmasabb vágy nem éghet emberi szívben. Mert az életet nem lehet másként elviselni, csak azzal a tudattal, hogy belenyugszunk mindabba, amit magunknak és a világnak jelentünk

14 Képmelékletek: 1.Florida, a paradicsom 2.Florida, a paradicsom 3.Florida, a paradicsom

15 4.Florida, a paradicsom 5.Florida, a paradicsom

16 6.Florida, a paradicsom

17 Szakirodalom: BAZIN, André: Korunk nyelve In: Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény GILLES Deleuze: Cinema 2 The time image London, The Athlone Press, KOVÁCS András Bálint: 2002 A film szerint a világ. Palatinus KOVÁCS András Bálint: 2005 A modern film irányzatai. Az európai művészfilm Palatinus PETHŐ Ágnes: 2002 Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből. Kolozsvár, Scientia PÉNTEK János: 1988 Teremtő nyelv. Bukarest, Kriterion SOUKUP, Paul A. (managing ed.): 2004 Walter J. Ong, S.J. A Retrospective. Center for the Study of Communication and Culture KLANICZAY Gábor: 1985 Florida, a Paradicsom-Különös idegenség kerestetik. Filmvilág/december Letöltés időpontja április

18 - 18 -

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A Zongorálom sikere külföldön

A Zongorálom sikere külföldön A Zongorálom sikere külföldön Apagyi Mária három kötetes zongoraiskolájának megjelenése óta (2008) öt év telt el. Miután a kiadvány az általános gyakorlathoz képest zeneműboltokban nem beszerezhető, érdekelt

Részletesebben

Typotex Kiadó. Bevezetés

Typotex Kiadó. Bevezetés Járunk, és már a pusztán fiziológiai járásunkon keresztül is kimondjuk, hogy nincs itt maradandó helyünk, hogy úton vagyunk, hogy még valójában csak meg kell majd érkeznünk, még csak keressük a célt, és

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai

8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai Gyarmathy Éva 8. Egy átmeneti korszak nyűgei és áldásai Bevezetés A digitális kultúra technikai eszközei új környezetet teremtettek, ami a gyerekek idegrendszerének fejlődését megváltoztatta. Ezt a meghatározó

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

SZKA208_54. A szabadság farkaskölykei

SZKA208_54. A szabadság farkaskölykei SZKA208_54 A szabadság farkaskölykei tanulói A SZABADSÁG FARKASKÖLYKEI 8. évfolyam 513 54/1 A FILM TARTALMÁNAK FELDOLGOZÁSA Szétvágható csoportos feladatlap 1. Milyennek mutatja be a film a galerit? Hogyan

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Bártfai Míra (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem BA képzésének magyar és kommunikáció

Bártfai Míra (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem BA képzésének magyar és kommunikáció Nagyvizit 53 Bártfai Míra (1989) Debrecen. A Debreceni Egyetem BA képzésének magyar és kommunikáció szakos hallgatója. Bártfai Míra A Fel! című animációs film mint a 3D újrafelfedezése A háromdimenziós

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Látók AR. 1. A szakirodalom és a film kapcsolata Avagy Rogers és a Good will hunting. 2009, Budapest. Készítette:

Látók AR. 1. A szakirodalom és a film kapcsolata Avagy Rogers és a Good will hunting. 2009, Budapest. Készítette: Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet Szervezetfejlesztés Mellékszakirány Tanuló Szervezet Gyakorlata 2009, Budapest Látók AR. 1. A szakirodalom és a film kapcsolata Avagy Rogers és a Good

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák Rózsahegyi Regő: Tarr Béla: Werckmeister harmóniák A Werckmeister harmóniák Tarr Béla 2000-ben bemutatott filmje. A Werckmeister harmóniák is magán hordozza a Tarr filmekre oly jellemző sajátos és individuális

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában DLA értekezés tézisei. Szigethy Anna 2009

Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában DLA értekezés tézisei. Szigethy Anna 2009 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, Budapest Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában DLA értekezés tézisei Szigethy Anna 2009 Témavezető : Tölg-Molnár Zoltán képzőművész, egyetemi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Fotó: Komjáthy Máté Uránszív - Főszerepben a város! - FESZTáv - Szakács Hajnalka

Fotó: Komjáthy Máté Uránszív - Főszerepben a város! - FESZTáv - Szakács Hajnalka Pécsi forma Fotó: Komjáthy Máté - Szakács Hajnalka Öt nap próba és egy felkészítő workshop után bemutatták a Független Előadó-művészeti Szövetség, kizárólag a FESZTáv-ra készített, pécsiekkel készült,

Részletesebben

A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós

A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós Imágó Budapest (1 [22]) 2011, 4: 83 96 A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós Dolgozatomban Szomjas György 1968-ban bemutatott Diákszerelem címû filmjét elemzem, mely különös

Részletesebben

JOSEPH HELLER MOHÁCSI ISTVÁN MOHÁCSI JÁNOS: MEGBOMBÁZTUK KAPOSVÁRT

JOSEPH HELLER MOHÁCSI ISTVÁN MOHÁCSI JÁNOS: MEGBOMBÁZTUK KAPOSVÁRT ALANTASOK, GYÁSZ! JOSEPH HELLER MOHÁCSI ISTVÁN MOHÁCSI JÁNOS: MEGBOMBÁZTUK KAPOSVÁRT NÁNAY ISTVÁN Az utolsó elõtti bérletes elõadást láttam. A pénztárnál elõttem s mögöttem diákok (fõleg lányok) tolongtak,

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története Kommunikációelmélet VII-VIII. előadás A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei A testbeszéd kutatásának története A 20-ik század előtt Charles Darwin Az érzelmek kifejezése az embernél és

Részletesebben

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL

A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL A TOVÁBBKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1. A továbbképzési program megnevezése Alapozó Terápia: Módszer

Részletesebben

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok

A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok A tökéletes profilkép elkészítése, gyakorlati jó tanácsok Nem csupán a társkereső oldalakon, de már a közösségi oldalakon is a profilkép alapján szokták megítélni az ember lányát. Ami lássuk be sokszor

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

Ez történt Hollywoodban...LXIV.

Ez történt Hollywoodban...LXIV. 2011 január 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Egy Oscar kategória jelöltjeit ismerhetitek meg, beszélünk kicsit az Irishman-ről,

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Prezentációs készségfejlesztés

Prezentációs készségfejlesztés Prezentációs készségfejlesztés Az emberi agy születésünkkor kezd működni, s nem áll meg egészen addig a pillanatig, míg föl nem állsz és nyilvánosság előtt nem kezdesz el beszélni. /Sir George Jessel/

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Könyvszemle. Szakirodalom. Krugman, P.: Elég legyen a válságból! MOST!

Könyvszemle. Szakirodalom. Krugman, P.: Elég legyen a válságból! MOST! Könyvszemle Krugman, P.: Elég legyen a válságból! MOST! Akadémiai Kiadó. 2012. Budapest. (End This Depression NOW!) W. W. Norton Company. 2012. New York, London. Ha létezik közgazdasági bestseller, a Nobel-díjas

Részletesebben

A LOGIKAI TÁBLÁZAT MÓDSZERE Tuzson Zoltán tanár, Székelyudvarhely

A LOGIKAI TÁBLÁZAT MÓDSZERE Tuzson Zoltán tanár, Székelyudvarhely A LOGIKAI TÁBLÁZAT MÓDSZERE Tuzson Zoltán tanár, Székelyudvarhely Ebben a dolgozatban olyan rejtvényszerű logikai feladványok megoldásával foglalkozunk, amelyek szorosan kapcsolódnak mind a matematikai

Részletesebben

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE HEM labor Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE 2014 a formális álláskeresés során inkább a hagyományosabb eszközrendszert (hirdetés, telefonálás, munkaügyi központ, esetleg munkaközvetítő iroda) használja

Részletesebben

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember?

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? Szkholion 2006/2 Bene Ferenc Debrecen A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? A vadnyugat hagyományos ábrázolása az amerikai, az olasz és egyéb kommersz westernfilmekben sajátságos

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Izlandtól a zen kertig

Izlandtól a zen kertig Lengyel Fruzsina Izlandtól a zen kertig A táj formai idézetének jelentései a land art párhuzamain keresztül két mûvészeti installációban Hogyan értelmezôdik a mûvészeti tér, ha kialakítását természeti

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

1 2 3 4 5 Meta adat: bármilyen adat, ami a tartalomhoz kapcsolódik. Pl. filmek esetén a rendező, a főszereplő, a műfaj. Tranzakciós adat: felhasználó és az elemek közötti interakció során keletkező adat.

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Fliegauf Benedek Tejút 2011. május 25.- július 1.

Fliegauf Benedek Tejút 2011. május 25.- július 1. Cinema Pur 1_2011_a Paksi Képtár pdf kiadványa Fliegauf Benedek Tejút 2011. május 25.- július 1. Moziteremből a kiállítótérbe. Avagy a Tejút mint mozifilm és filminstalláció Tóth Andrea Éva A mozgóképek

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Szeretni kellett volna

Szeretni kellett volna Nézőpont Federico García Lorca: Yerma (Radnóti Színház) 7óra7 5 pont Közösség 7.11 pont Idő 1 óra 35 perc, szünet nélkül Szeretni kellett volna Fotó: Mészáros Csaba / Teátrumfotó Yerma - Wéber Kata Egy

Részletesebben

Give Ez történet Hollywoodban VIII. 5/5

Give Ez történet Hollywoodban VIII. 5/5 2009 július 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A héten rácsodálkozhatunk arra, hogy A bukottak mennyit is kaszálták, írunk arról is,

Részletesebben

Magyart tanítani Svédországban

Magyart tanítani Svédországban Újvári Tünde Magyart tanítani Svédországban Boldog vagyok, ha magyar szót hallok, vagy ha látom, hogy a saját országomról van szó a TV-ben, például egy focimeccsről vagy egy utazásról. ( ) Örömet jelent

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm doktori disszertáció tézisei Dr. Szekfü András Ph.D. 2010 Témavezető:

Részletesebben