NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN"

Átírás

1 XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR, május BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZKAR OLASZ-MAGYAR SZAK, I.ÉV MÁRTON GYULA NYELVÉSZETI SZAKKOLLÉGIUM NYELVI KETTŐSSÉG AZ IDEGENBEN JIM JARMUSCH - FLORIDA, A PARADICSOM Témavezető: Pethő Ágnes Egyetemi hallgató: Solymosi Boglárka

2 The beauty of life is in small details, not is big events. Jim Jarmusch 1. Nyelv. Emberi kommunikáció A lényeg mindig mélyen a felszín alatt van. Semmire sem érvényes ez jobban, mint a nyelvre. (Péntek János ) Péntek János gondolatával szeretném kezdeni dolgozatomat, hiszen ez a gondolat részben megragadja vizsgálatom, kutatásom tárgyát. Azért csak részben, mert e dolgozat célja nem a nyelv általános bemutatása, hanem egy adott filmben használt nyelv vizsgálata, vagyis Jim Jarmusch: Florida, a paradicsom (Stranger than Paradise, 1984) című filmjében használt nyelv a kutatásom tárgya. Jim Jarmusch az a rendező, akinek filmjeiben a nyelv különös szerepet kap, mint például a Kávé és cigaretta (Coffee and Cigarettes, 2003) című filmjében is. A nyelv vizsgálata a Florida, a paradicsom című film kapcsán érdekes kutatás, hiszen a filmben használt nyelv nem csupán csak tény- és ismeretközlő funkcióval rendelkezik, tehát a kommunikáció nem puszta üzenetovábbítás, hanem mindig interakció, egyfajta játszma, mely érzelmileg nem semleges. Ezt pontosabban Walter J. Ong fogalmazza meg, aki a szóbeliséget két szakaszra tagolja: elsődleges és másodlagos szóbeliségre. Az elsődleges szóbeliségben az extralingvális jelek (gesztusok, mimika, testbeszéd stb.), a szupraszegmentális nyelvi jelek (analóg nyelvi jelek: szó- és mondatintonáció stb.), valamint a szegmentális nyelvi jelek (a diszkrét hangjelekből építkező szavak) tartoznak. A mai nyelvben már inkább a diszkrét jelek dominálnak. A másodlagos szóbeliség Ong szerint a rádió, televízió, és a telefon megjelenésével jön létre. Dolgozatomban főként azt fogom bemutatni, hogy a nyelv, amit használunk önkifejezés is egyben, hiszen általa fejezzük ki egy adott kultúrához való tartozásunkat, azzal való kapcsolatunkat, viszonyunkat és viszonyulásunkat, illetve világszemléletünket

3 A filmben érdekes módon felfedezhető ember és nyelv viszonya, ember és kultúra viszonya, illetve kultúra és nyelv viszonya. Ebből a gondolatból kiindulva vizsgálom a Florida, a paradicsom című filmet nyelvhasználata szempontjából. Otthonra lehet-e lelni egy idegen kultúrában? Elegendő-e az ország nyelvét beszélni, ahhoz, hogy befogadják a kívülről érkezőket? Mit képes egy ember feladni, annak érdekében, hogy elfogadják és befogadják egy idegen országba? Ezek azok a központi kérdések, amellyel a film foglalkozik és amelyekre a filmben használt nyelv vizsgálata során választ kapunk. 2. Film és nyelv viszonya A film, vagyis a kép, illetve a nyelv viszonyának vizsgálatát a következő idézettel vezetném be: A nyelv»külvilága«kép, hisz írásként vagy beszédként egyaránt látvány, de»belvilága«, fölidéző ereje nagyrészt képi jellegű, a kép kül- vagy háttérvilága, értelemadó kontextusa pedig a nyelv, és világgá szerveződésének alapelvei sem függetlenek a nyelvi logikától, a képek világa elemi hatását tekintve pedig sok szempontból a zenével rokonítható. (Pethő ) Következésképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a kép és nyelv szorosan összefüggnek egymással, egy egészet alkotnak, illetve, hogy a nyelv módosítja a képet. (Deleuze ) André Bazin így fogalmaz a film és a nyelv viszonyáról: A film nem más, mint folytatása a többi művészetnek, (...) lehetőségei azonban annyival gazdagabbak és változatosabbak a hagyományos művészeteknél, hogy teljesen különállónak tekinthetjük, s az egyetlen olyan kifejezési technikának, amely valóban vetélytársa a beszélt nyelvnek, (...) úgy tűnik, hogy a film olyan művészet, mint az irodalom, amelynek elsődleges anyaga a nyelv." (Bazin ) Tehát a filmet és a nyelvet nem lehet különválasztani egymástól, hiszen ahogy André Bazin is foglamaz, a filmnek, mely ugyanolyan művészet, mint az irodalom, elődleges anyaga a nyelv, elsősorban ezt használja fel, hogy bemutasson valamit. A nyelv az, ami a filmet színessé teszi, a nyelv által tud hozzánkszólni a rendező szereplői által, szereplőinek nyelvhasználata által, és közvetítetni egy részt világából, szándékaiból, elképzeléseiből

4 Jim Jarmusch Florida, a paradicsom című, 1984-ben rendezett filmjében a nyelv főszerepet kap. A rendező mindig is előszeretettel használt filmjeiben az angolajkú közönség számára idegen nyelveket, tehát Jarmusch nem csak ebben a filmjében helyezi előtérbe nyelvet, illetve a szorosan hozzáfüggő kultúrát, hanem például a Down by law (Törvénytől sújtva 1986) című filmjében is megtalálható ez a nyelvi kettősség. Míg a Florida, a paradicsom című filmjében az angol, illetve a magyar nyelv egymásra való hatását fedezzük fel, addig a Törvénytől sújtva című filmben az angol és az olasz nyelv kerül egymáshoz közelebb. Mindkét filmben egy kivülálló, egy teljesen más kultúrából érkező ember hoz változást az amerikaiak sivár, unalmas és céltalan életébe. Az idegenek mindig más értékrendet képviselnek és ez a különbség a más kultúrába való tartozásukból ered. 3. Jim Jarmusch. Florida, a paradicsom (Stranger than paradise) avagy az amerikai álom? Egy álneorealista fekete komédiát kívántam rendezni egy elképzelt kelet-európai filmrendező stílusában, akinek kedvence Odzu és aki jól ismeri az ötvenes évekbeli Nászutasok című amerikai tévésorozatot nyilatkozta Jarmusch filmje kapcsán. (Klaniczay 1985) Klaniczay Gábor szerint már a fenti idézet is jelzi, hogy Jarmusch beállítottsága egy kicsit poposan archaizáló. Vissza az ősforrásokhoz, a hőskor művészeihez, mint ahogy ezt már sokan meghirdették és megkísérelték, de új keretbe foglalni a régi technikákat. Megkapó neorealista premier plánok, de minden szeretet nélkül. Az arcokon, a mozdulatokban japános merevség, de minden belső feszültség nélkül. Jarmusch maga minimalista -ként jellemzi feketefehér filmjének stílusát. Valójában helyesebb volna az amatőrfilmezés technikáinak a Jonas Mekasig és Andy Warholig visszanyúló amerikai underground-tradíció értékeinek rafinált és leleményes alkalmazásáról beszélni. (Klaniczay 1985) Jarmusch minden filmjében arra keresi a választ, hogy mi történik a szélsőséges helyzetbe került emberekkel. Nem is igazán a cselekedeteik miértje érdekli mint a legtöbb rendezőt - hanem az, hogy hogyan kerülnek bele. Szereplőinek látszólag semmi céljuk sincs az életben, csak sodródnak az eseményekkel. Gyakran zenészeket választ filmjei szereplőinek, és ez nincs másként A Florida, a paradicsom című filmjével kapcsolatosan sem

5 Jarmusch mondandója és stílusa egy pontosan körülírható kulturális miliőben formálódott ki, a hetvenes évek végi és nyolcvanas évek eleji New York-beli nekikeseredett művész-rockzenész szubkultúrában. Innen jöttek filmje szereplői is. (Klaniczay Gábor 1985) John Lurie, akit a filmben Willinek hívnak, zenész-performer, a Lounge Lizards nevű áldzsessz rockzenekar szakszofonosa, az újhullámot követő No Wave érdekes és ismert figurája, aki gyakori szereplője volt a hetvenes évek végi New York-i szupernyolcas underground filmeknek is. Bálint Eszter, akit a filmben Évának hívnak a Magyarországról kivándorolt, és 1978-ban New York-ban letelepedett Squat színház tagja. Ő nemcsak világsikert ért el darabjaival (Pig, Child, Fire; Andy Warhol s Last Love, [Disznó, gyerek, tűz; Andy Warhol utolsó szerelme], Mr. Dead and Mrs. Free), hanem a New York-i művészeti underground egyik meghatározó központja lett. A harmadik főszereplő, Richard Edson, akit a filmben Eddienek szólítnak, szintén zenész, aki Lydia Lunch kísérőjeként és a legérdekesebben kísérletező nyolcvanas évek eleji New York-i rockzenekar, a Liquid Liquid tagjaként lett ismert. E hátom kulcsszereplő mellett a filmben szerepel még Éva nagynénje, Lotte néni, akit Cecilia Stark alakít. Amerika... A végtelen lehetőségek hazája. Szabadság. Remény. Tisztelet. Álmok valóraváltása. Napsütés. Tengerpart. Boldog, mindig mosolygós, elégedett emberek. Ezek a fogalmak, gondolatok jutnak legelőször az eszünkbe, mikor az Amerikai Egyesült Államokról esik szó. Valóban a fentebb felsoroltak jellemeznék ezt az országot? Vagy esetleg arról van szó, hogy amit nem ismerünk, amihez még nem kerültünk elég testközelbe, az mindig a megtestesült tökéletességet jelenti számunkra? Filmek ezrei játszódnak e csodás országban, mindig ugyanazt a képet mutatva a külvilág felé. És a néző elhiszi: ott minden lehetséges, egész egyszerűen csak akarnunk kell és álmaink valóra válhatnak. Vajon ez az amerikai valóság? A Florida, a paradicsom című film egyáltalán nem egy klasszikus hollywoodi film, nem azt az Amerikát mutatja be, amelyiket mi a filmekből megismerhettünk. A filmben nem a lehetőségek hazáját véljük felfedezni, sokkal inkább a szomorú valóságot, a realitást, itt egy színtelen, kiábrándult világgal találkozhatunk. Bár Jarmusch mindvégig Amerika különböző - 5 -

6 tájain forgatta a filmet: New York, Cleveland, Florida, mégis az elénk táruló kép nem egyezik meg azzal a képpel, amit mi eddig az Amerika fogalomhoz asszociáltunk. Ez nem egy megszokott Amerika. Ha nem tudnánk, hogy a film hol játszódik, összetéveszthetjük a világ bármelyik tájával. Jarmuschnak éppen ez volt a célja: bemutatni egy teljesen más Amerikát, egy teljesen más nézőpontból. Őt inkább az otthontalanság, legfőképpen a céltalanság érzése érdekelte. Hogy mi történik a filmben? Erre maga Jarmusch is nehezen tudott válaszolni, és megjegezte, hogy sokkal könnyebb a film stílusáról beszélni, mint arról, hogy valójában miről is szól és mi is történik benne. A film három jól tagolt szegmensre osztható, annak függvényében, hogy Amerika melyik részén játszódik a cselekmény The New World, vagyis az új világ Filmünk első részének címéből már kiderül, hogy ami szemünk elé fog tárulni az nem csak nekünk lesz új és szokatlan, hanem szereplőinknek is. Willie, filmünk központi hőse, már tíz éve kivándorolt Budapestről New Yorkba. Igazi neve Molnár Béla, de jobban szereti, ha csak Willinek szólítják. Bár nemzetisége magyar, a film során egyszer sem szólal meg magyarul. Pár éjszakára el kell szállásolnia unokatestvérét, Évát, aki Budapestről érkezett, úticélja Cleveland. A lány pár napig marad, kibillentve a szerencsejátékos Williet meglehetősen haszontalan hétköznapjaiból. A beszéd a személyiség egyik legfontosabb megnyilatkozási módja; tükör, mely a személyiségről nagyon sok lényeges vonást tár fel. (Annus-Lengyel) Talán ez az egyik legfontosabb gondolat, amit figyelembe kell venni, amikor szereplőink dialógusát elemezzük. E film nem csak az emigrációban élő magyarok sorsát mutatja be, hanem nyelvükhöz, illetve kultúrájukhoz való különböző viszonyulásukat és kapcsolatukat is. A film története csak másodlagos, hőseink nem jutnak messzire, alig tudnak túllépni saját kicsinyességükön. A film képi világát a valóságos életterek sivársága és üressége határozza meg. Minden kietlen, szemetes, elhagyatott, lepukkant. Mindenhol üres terek tárulnak szemeink elé. Az első kép, amit látunk az a new york-i repülőtér, majd New York kipusztult utcái. Emberi hangot nem hallunk. Eleinte a repülőtér zaja hallattszik, majd Jay Hawkins I put a spell on you - 6 -

7 című száma, ami többször is elhangzik a film során, különleges hangulatot adva. A szokásos háttérzene fokozatosan átalakult zenei idézetté, ahol a zenei anyagnak megmaradt a drámai funkciótól független jelentése. (...) Egy általános atmoszférát teremt az egész film körül. (...) így a zenei kíséret önálló jelölőrendszerré kezd válni. (Kovács ) A film e kezdeti részének története nagyrésze Willie lakásán zajlik, amely csupán egyetlen szobából áll, illetve betekintést nyerünk a Jarmusch által bemutatott New York kietlen utcáiba. Az utcákon alig vannak emberek, vagy egyáltalán nincsenek, s ez az üresség a nézőt gondolkodásra sarkallja. Jarmusch nem tálalja fel a valóságot, hanem engedi, hogy a nező döntsön. Szinte nem is mutat meg semmit, mégis sokkal többet megtudunk így. A kép üres, így nyíltabb és titokzatosabb. Az elhagyatott, üres terek használata (...) a szereplőket körülvevő elvont világ érzetét kelti. (Kovács ) A nyelvre vonatkozó megfigyeléseimet Walter J. Ong rendszerezését veszem alapul, az ő nyelvelmélete alapján elemzem a filmben használt nyelvet. Nemcsak a terek üresek, hanem a szereplők dialógusai is. Keveset beszélnek, csak a leglényegesebbet közlik egymással. Szereplőinkből hiányzik a lelkesedés, az egymás iránti érdeklődés, és ez legfőképpen a párbeszédeikben domborodik ki legjobban. A rövid epizódokban általában két ember beszélget,és többségben vannak azok a jelentek, amikor Willie beszélget Évával. E két szereplő párbaszéde időben rövid ideig tart, mindig Willie uralja és irányítja a beszélgetést, hiszen ő az otthoni, akihez érkezik a lány. Párbeszédeikben a nyelv közlési funkciói közül leginkább a tény- és ismeretközlő funkció dominál, és ritkábban az érzelemkifejezés is felszínre kerül. Jarmusch minden egyes jelenetet egyetlen beállításból vesz fel, ami egyúttal lehetővé teszi, hogy elmélyítse és vizuális egységbe fogja az egyes jelenetek eltérő hangulatát, atmoszféráját. Ezt a hatást fokozza, hogy a jeleneteket rövid sötét szünetek választják el egymástól, amitől a film egy mozgóképes fotóalbumra kezd hasonlítani. (Klaniczay Gábor 1985) A film e szegmensének legtöbb része Willie lakásán játszódik. A legtöbb jelenet olyan, mintha egy statikus kép lenne, a kamera nem mozog, a szereplők ki mennek és bejönnek a képbe

8 Igy többször előfordul, hogy nem mindig látjuk annak a szereplőnek az arcát, aki épp beszél, csak annak, akihez beszél, így a hang kilépik a képből. A szereplők nem csak beszédeikkel közölnek információkat, hanem testbeszédeikkel is. Például Willie zsebretett keze nem csak azt fejezi ki, hogy nem tiszteli beszédpartnerét, jelen esetben Évát, hanem azt is, hogy félválról veszi ezt az egész helyzetet. Párbeszédeikből az is kiderül, hogy még idegenek egymás szemében, és gátolni akarják a közelebb kerülést egymáshoz, az egymás megismerését. Ebből ered párbeszédeik ridegsége. Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) E gondolat tökéletesen illik Willire, eredeti nevén Molnár Bélára, akiről e részletben kiderül anyanyelvével, illetve kultúrájával való viszonya. Ő a Magyarországról már tíz éve kivándorolt fiatalember, aki teljesen amerikaivá akar válni, úgy, hogy teljesen beleolvad környezetébe, és utánozni próbálja a körülötte élőket viselkedésében, öktözködésében, de legfőképpen beszédében. A telefonbeszélgetésből, aminek tanúi lehetünk Willie és Lotte néni között, kiderül a két beszélőpartner viszonya anyanyelvükkel, hazájukkal, kultúrájukkal. Lotte néni magyarul szólal meg, és mindvégig magyarul beszél Willievel. Willienek nem tetszik ez a helyzet, a nyelvhasználat, többször is megkéri Lotte nénit, hogy csak angolul beszéljen vele. A beszélgetés érdekes, hiszen két különböző nyelven folyik a kommunikáció, mégis a felek értik egymást. Ez azért van, mert mindketten értik azt a nyelvet, amelyiken a másik megszólal. Beszélgetésük nem mindig folyamatos, mert Willie a magyar nyelven hallott információkat mindvégig megismétli angolul, és ez késleltei a végkifejletet. Willie nem akar kapcsolatba kerülni múltjával, ami szorosan összefügött a nyelvel, amit használt. Ő egy teljesen új világba került, szakítani próbál mindazzal, ami régi, és ezt leginkább nyelvhasználatával tudja elérni. Nagyon jól megtanulta az ország nyelvét, és ő maga is megváltozott. Egy adott pontban kijelenti, hogy: Én nem tekintem magam a családhoz tartozónak, érted? E mondatban kirajzolódik nyelvétől, nemzetétől, kultúrájától való tudatos elidegenedése

9 3.2. One year later, vagyis egy évvel később A film második része már egy időbeli támpontot nyújt nézői számára, tehát mindaz, ami ebben a részletben történik egy évvel azután van, hogy Éva megérkezett Amerikába. E részlet úgy kezdődik, hogy Willie és barátja, Eddie egy kártyapartin csalással rengeteg sok pénzt nyernek és úgy döntenek, hogy mivel semmi más dolguk nincs, meglátogatják az időközben munkába állt idegen rokont, vagyis Évát, Clevelandban, illetve Lotte nénit, akinél Éva lakik. Lotte néni örömmel fogadja a már tíz éva nem látott Molnár Bélát, és barátját. Ételt és szálást biztosít nekik meghatározatlan időre. E részlet Willie és Eddie távozásával zárul, akik Clevelandban hagyják Évát, Lotte néni zsarnokoskodása alatt. E szegmensnek a címe árulkodó, hiszen azt sugallja, hogy az ember időközben változik, új tapasztalatokra tesz szert, több mindent megismer, és ez hozzásegít abban, hogy másként tekintsen a világra. Az események többsége Clevelandba játszódik, de ez a kép nem különbözik attól a képtől, ami a nézőt New Yorkban fogadta. Ugyanaz a sivárság, kietlenség uralkodik Cleveland utcáin, mint a nagyvárosban. Egyetlen változás az időjárás, ugyanis Clevelandban tél van, fagy, és hó borít mindent. A történések többsége Lotte néni házában játszódnak. Ez a lakás már jóval otthonosabb, mint Willie new york-i lakása. Itt már több szereplővel találkozunk, így elkerülhetetlen az, hogy többet is kommunikáljanak egymással. A párbeszédekben nagyobb szerepet kap Willie mellett Eddie, aki Willie kissé szórakozott, de jó humorral megáldott amerikai barátja. A kettőjük dialógusaiban mindig Willie az irányító, ő uralja a beszédet, ő hozza a döntéseket, Eddie úgymond alárendeli magát Willienek. De mindezt azért teszi, mert sorsuk hasonló. Egyiknek sincs munkája, csak tesznek vesznek, és ebben a semmittevésben társak lehetnek. Beszélgetésük felépítése általában abból áll, hogy Eddie feltesz egy egy kérdést Willinek, Willie pedig válaszol. Néha félválról, néha komolyabban, néha közömbösen, és van amikor egy mosollyal, egy tekintettel. A kameramozgás itt is különös szerepet tölt be, főleg azokban a jelenetekben, amikor Willie és Eddie utaznak Cleveland felé. Az utazás során a kamera mindig az autón belül van, és a két fiatalembert hátulról filmezi, úgy, hogy az arcukat a néző nem látja, csak néha néha a - 9 -

10 profiljukat. Csak a hangjukat halljuk. Ez egy érdekes technika, hiszen ebben az esetben a néző úgy érzi magát, mintha ő is része lenne ennek az utazásnak, az autó hátsó ülésén ülve, és így mindent látva. Nem csak azt, amit a két szereplő lát, vagyis az utat, amelyen haladnak, hanem a két szereplőt is. Szereplőink párbeszédében már nem csak a nyelv tény- és ismeretközlő funkcióját véljük felfedezni. Itt már erőteljes szerepet kap a nyelv érzelemkifejező funkciója is. Ez azzal magyarázható, hogy szereplőink jobban megismerték egymást, közelebb kerültek egymáshoz, vagy esetleg arról lenne szó, hogy az idő, az a bizonyos egy év átértékelte bennük a dolgokat, egymáshoz való viszonyulásukat? Éva és Willie dialógusai is már egy más hangulatot sugallnak. Willie már nem az a nagyvárosi fiú, aki lenézi az Új világba érkező lányt. Egymásra mosolyognak, nevetgélnek együtt, örülnek annak, hogy újból találkoztak. Egy adott pillanatban Willie viccet is akar mondani Évának, bár ez balul sül el, ugyanis nem emlékszik jól a viccre, és ezen is csak nevetnek, mintha régi jó barátok volnának. Ebben a részletben megjelenik egy újabb szereplő, akinek eddig csak a hagját hallottuk, ő Lotte néni a Magyarországról már jó ideje kivándorolt nagynéni. Lotte néni persze megkapóan hiteles akár Jeles András is filmezhette volna szinte megható, hogy őszinteségében még annak sem tud ellenállni, hogy időnként elégedetten bele ne mosolyogjon a kamerába, mely őt filmezi de számunkra ő inkább a jólismertség hol kedélyes, hol fanyar hangulatát idézi fel. (Klaniczay 1985) Ő az, aki az idegenben is próbál megmaradni magyarnak, s ez nem csak nyelvhasználatából tűnik ki, hanem viselkedéséből is. Magyar ételeket főz, és bőségesen megvendégeli a hosszú utat megtett fiatalembereket. Ismét megjelenik a nyelvi kettősség, de itt már egy érdekesebb jelenségnek lehetünk tanúi. A magyar és az angol nyelv között már nincs meg az a merev határ, mint az előző részben. A két nyelv közötti határ kezd elmosódni, és ez főleg Lotte néni beszédéből tűnik ki igazán, aki próbál magyarul beszélni, de érződik, hogy nagy hatással van anyanyelvére az idegenben használt nyelv. Már Éva sem szólal meg magyarul, és őt is idegesíti akárcsak Williet, hogy Lotte néni makacs kitartással magyarul beszél velük. Éva az eltelt egy év alatt nagyon jól megtanult angolul, ez főként akkor figyelhető meg, mikor telefonon beszél. Míg az első részben arra kéri a telefon

11 másik oldalán levő beszédpartnerét, hogy lassabban beszéljen, most már magabiztos könnyedségel beszél féltékenykedő udvarlójával telefonon. Willie ez idő alatt olyan jól eltudta titkolni származását az Új világ előtt, hogy még Eddie sem jött rá, hogy barátja valójában magyar. Ez abból adódott, hogy Willie olyan tökéletesen tudta utánozni az amerikai életstílust, illetve nyelvet, hogy szinte észrevétlenül vált amerikaivá, olvadt be a társadalomba Paradise, vagyis Paradicsom A film harmadik része különös fordulatokat rejt magában szereplői sorsára nézve. Willie és Eddie egy hirtlen jött ötlettől vezérelve nekivágnak Floridának, Évát is magukkal cipelve. Florida számukra maga a testet öltött paradicsomot jelenti, legalábbis a fejükben. Egy olcsó motelszobában szállnak meg, másnap Willie és Eddie egy agárversenyen elvesztik az összes pénzüket. Álmuk összedőlt, pénz nélkül nincs mit csináljanak Floridában. Hiába jutottak a Paradicsomba, pénz nélül senkik. Éva egy kalapot vásárol, és sétálni indul a tengerpartra. Egy furcsa kinézetű férfi összetéveszti valakivel, és a kezébenyom egy halom pénzt. Éva összepakol, és indul a reptérre, egy levelet hagy a fiúknak, melyben értesíti őket távozásáról. A két fiatalember egy lóversenyen ismét pénzt nyertek. Mivel Évát már nem találják a motelben, utána mennek a reptérre. Willie jegyet vásárol, hogy lehozza Évát a gépről, de itt a történet egy érdekes fordulatot vesz: Éva helyett Willie utazik vissza Magyaroroszágra, Éva pedig Amerikában marad. Filmünk utolsó részének címe valami nagyon jót, kellemeset sugall, a néző úgy érezheti, hogy végre minden jóra fordul, s csak a végén derül ki, hogy a cím kissé ironikus. Az események Floridában játszódnak, pontosabban egy olcsó motelszobában és annak környékén. Ez a hely sem különbözik az eddig bemutatott New Yorktól és Clevelandtől. Ez a hely is ugyanolyan sivár, puszta, mintha itt is a semmi közepén lennének. Itt is az üres terek dominálnak, de ez már figyelemfelkeltő, hiszen mindenkiben egy olyan kép van Floridáról, mint ahogy Eddie is fogalmaz: Az gyönyörű hely. Fehér tengerpart, lányok bikiniben, Cape Carneval, Miami Beach, pelikánok és flamingók, bizarr madarak. Jarmusch lehangoló képet fest az Igéret földjéről. E részben a már ismert szereplőkkel találkozunk: Évával, Willievel és Eddievel. A kommunikáció e három szereplő között zajlik, de mint az eddigi két részben, a kommunikációt

12 Willie uralja és irányítja. Mindig az ővé az utolsó szó, úgy is lehet fogalmazni, hogy Éva és Eddie alá vannak rendelve Willie akaratának. Bár Eddie és Éva néha szóban tiltakoznak és lázadnak az uralom ellen, végül mindig Willie győz. A dialógusok legtöbbször folyamatosak, de fellelhető olyan párbeszéd is Willie és Eddie között, ahol nincs folyamatosság. Ez olyankor jön létre mikor Eddie egymásután teszi fel a kérdéseket, de Willie nem hajlandó válaszolni, mert túl elfoglalt, így a párbeszédnek nincs egy végkifejlete. Ismét a nyelv tény- és ismeretközlő, illetve érzelemkifejező funkciója érvényesül, akárcsak a második részben. A kamera ismét statikus állapotot vesz fel, csak egy pontból látjuk a történéseket, a szereplők azok akik mozognak. Szereplőink már csak angolul beszélnek egymással, meg sem szólalnak magyarul. Az egyetlen kacsolat a magyar nyelvel a levél, amit Éva ír Willinek magyarul, melyben közli, hogy elment a repülőtérre. A történet nem lezárt, cselekménye nyitott végű, de nem csak a cselekmény maradt nyitott, hanem a szereplők sorsa is abban a világban, amelyet maguknak választottak. A nyitott végű szerkezet gyakran a történetben megjelenő kiszámíthatatlanságból vagy bizonytalanságból következik. (Kovács ) 4. És végül... A film eredeti címe, Stranger than paradise (szó szerinti fordítása: Idegenebb, mint a paradicsom) már előrevetíti, hogy amit látni fogunk az nagyon különös és szokatlan lesz. A címben már megfogalmazódik egy helyzet, egy életérzés: maga az idegenség érzése. Nem csak a hely idegen, ahova szereplőink mentek, hanem az egymással való kapcsolatuk is, s ezen a helyzeten nem igen akarnak változtatni. Ez a hozzáállás, mint láttuk, főként a beszédben, a nyelvhasználatban nyilvánult meg. Annyira idegenek egymással szemben, hogy legtöbbször még arra sem méltatnak, hogy egyazon nyelvet beszéljenek. S ha ez mégis sikerül, azért van, mert egy valaki mindig feladja önmagát. Nem találják a közös hangot, a közös nyelvet. Bár értik egymást, mégis más a céljuk. Willie múltjától, s így nyelvétől próbál elszakadni és beolvadni az amerikai társadalomba, míg

13 Lotte néni vagy éppen Éva az idegenben is próbálnak önmaguk maradni, nem adván fel teljesen anyanyelvüket, és főleg nem tagadják meg ezt. Közben folyamatosan ismerkednek az idegen kultúrával és nyelvel. Döbbenjünk rá arra, hogy létezik egy ilyen Amerika is, továbbá vegyük észre, hogy tegnapelőtti, s tegnapi romantikus elvágyódásaink mai megfelelője ebbe a megnevezhetetlen sivárságba vezet. (Klaniczay 1985) A film fő cselekménye mégis a lelkekben zajlik. Az otthontalanság, kiábrándultság és csalódottság talán Jarmusch egyetlen másik filmjében sem lett ennyire finoman bemutatva. Ez a kettős nyelvhasználat az idegenbe kivándorolt emberek anyanyelvének sorsát is fölvázolja, ecseteli, méghozzá nagyon valósághűen. Ez nem egy egyéni, különleges helyzet, ez egy egyetemes szituáció, probléma. Minden idegenbe kivándorolt ember nyelvhasználatára érvényes. Mit képes az ember feladni egy jobb életért, egy jobb világért, egy (amerikai) álomért? A válasz egyszerű: saját anyanyelvét. Dolgozatomat Márai Sándor gondolatával zárnám, melyet a Gyertyák csonkig égnek című regényében fogalmaz meg: Ez a legnagyobb csapás, mellyel a végzet embert sújthat. Vágy, másnak lenni, mint aki és ami vagyunk: ennél fájdalmasabb vágy nem éghet emberi szívben. Mert az életet nem lehet másként elviselni, csak azzal a tudattal, hogy belenyugszunk mindabba, amit magunknak és a világnak jelentünk

14 Képmelékletek: 1.Florida, a paradicsom 2.Florida, a paradicsom 3.Florida, a paradicsom

15 4.Florida, a paradicsom 5.Florida, a paradicsom

16 6.Florida, a paradicsom

17 Szakirodalom: BAZIN, André: Korunk nyelve In: Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény GILLES Deleuze: Cinema 2 The time image London, The Athlone Press, KOVÁCS András Bálint: 2002 A film szerint a világ. Palatinus KOVÁCS András Bálint: 2005 A modern film irányzatai. Az európai művészfilm Palatinus PETHŐ Ágnes: 2002 Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből. Kolozsvár, Scientia PÉNTEK János: 1988 Teremtő nyelv. Bukarest, Kriterion SOUKUP, Paul A. (managing ed.): 2004 Walter J. Ong, S.J. A Retrospective. Center for the Study of Communication and Culture KLANICZAY Gábor: 1985 Florida, a Paradicsom-Különös idegenség kerestetik. Filmvilág/december Letöltés időpontja április

18 - 18 -

A beszéd funkciói Jim Jarmusch Kávé és cigaretta című filmjében

A beszéd funkciói Jim Jarmusch Kávé és cigaretta című filmjében XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár 2008. május 23-24 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkar Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium A beszéd funkciói Jim Jarmusch Kávé és cigaretta

Részletesebben

Egy kaland krónikája

Egy kaland krónikája XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23-24 Egy kaland krónikája A történetalkotás lehetőségei Michelangelo Antonioni A kaland című filmjében Szerző: Makai Beáta Sapientia-

Részletesebben

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MIKLAUZIC BENCE VILÁGOK HARCA Három kortárs magyar irodalmi mű megfilmesítésének kérdései a rendezői gyakorlat szemszögéből TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

Bodrogai Dóra. A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában

Bodrogai Dóra. A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában Bodrogai Dóra A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az adaptáció... 5 3. A két főszereplő jellemzése...

Részletesebben

Színházi lecke, 2009 A DARABELEMZÉSTŐL A SZÍNÉSZVEZETÉSIG. Leckemaraton. Dolmány Mária

Színházi lecke, 2009 A DARABELEMZÉSTŐL A SZÍNÉSZVEZETÉSIG. Leckemaraton. Dolmány Mária 2 Színházi lecke, 2009 A DARABELEMZÉSTŐL A SZÍNÉSZVEZETÉSIG Leckemaraton Dolmány Mária Egy maratoni szombat 1, nagy nevek, izgalmas témák Színház több korosztály szemszögéből, többféle felfogás irányából,

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14 Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak

Részletesebben

A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

Részletesebben

GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN

GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK nappali tagozat Fogyasztói piaci magatartás szakirány GYEREKEK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN Budapest, 2006. Készítette:

Részletesebben

Szószóló: Ez nagyon nagy változást jelenít meg az önazonosságunkkal kapcsolatban

Szószóló: Ez nagyon nagy változást jelenít meg az önazonosságunkkal kapcsolatban Szabados Ádám Kálvinista teológus, a Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, a European Leadership Forum magyarországi szekciójának vezetője, a Divinity.hu honlap szerzője, a KRE- HTK

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804.

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804. 1 ELÖLJÁRÓBAN Pályamunkámban egy metakommunikáció-technikai kézikönyv alapjait szeretném lefektetni, amelyben a színészet és a retorika évezredes tapasztalati tudását az etológia/viselkedéstan pár évtizedes

Részletesebben

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ Az operajátszás színészi alapproblémái 2006.október Témavezető: Babarczy László 1 TARTALOM: Előszó

Részletesebben

Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái

Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái Drjenovszky Zsófia A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái Bevezetés Egy kendőt viselő, hosszú szoknyás fiatal lány sétál az egyik budapesti utcán. Néhány tizenéves meglátja, és utána kiabálja:

Részletesebben

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1

A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muh ely Alkotótábor 1 A DOLGOK ÁLLÁSA 2008/július 7. Filmtett-Duna Muhely Alkotótábor 1 A dolgok állása Tartalom: Írják és szerkesztik: Berta Zsóka Ligosztájeva Annamária Rudolf Kata Salgó Péter Stuhl Ágnes Letícia Tóháti Zsuzsa

Részletesebben

Ismeretlenbe révedő tekintetek

Ismeretlenbe révedő tekintetek Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Ismeretlenbe révedő tekintetek Rendellenes pszichés állapotok ábrázolása a játékfilmben doktori disszertáció Mátyássy Áron 2015 Témavezető: Grunwalsky Ferenc

Részletesebben

politika és drámapedagógia viszonyának vizsgálata két esettanulmány segítségével

politika és drámapedagógia viszonyának vizsgálata két esettanulmány segítségével A világ és én politika és drámapedagógia viszonyának vizsgálata két esettanulmány segítségével Bethlenfalvy Ádám Bevezetõ Magyarországon heves indulatokat vált ki, ha valaki egy mondatban használja a politika

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096 D I G I T Á L I S T A R T A L M A K H A S Z N Á L A T A A Z O K T A T Á S I G Y A K O R L A T B A N KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul

Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul 2 Debrecen, 2007 dióhéjban, gólyalábbal, Lajtorjástul kötetlenül, könnyed ritmusban a Weöres Sándor gyermekszínjátszó találkozó országos gálaműsoráról Debrecen felé, az úton volt időm felidézni a gyerekdalt,

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Az úton levőknek sok fajtája létezik: a turisták, akik megelégszenek egy gyors pillanatképpel; a telepesek, akik új otthont keresnek; a nomádok, akik mindig úton vannak. E könyv főszereplői a vándorok.

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

SZÉDÜLÉS. Térstruktúra és pszichológia Alfred Hitchcock filmjeiben. Színház- és Filmművészeti Egyetem DLA Képzés

SZÉDÜLÉS. Térstruktúra és pszichológia Alfred Hitchcock filmjeiben. Színház- és Filmművészeti Egyetem DLA Képzés SZÉDÜLÉS Térstruktúra és pszichológia Alfred Hitchcock filmjeiben Mesteri pályamunka dr. Báron György Színház- és Filmművészeti Egyetem DLA Képzés 2004 1 SZÉDÜLÉS Ez a hely a világom. (Norman Bates) Előszó

Részletesebben