M1.4.8 Mely befejezések adnak érvényes állításokat? Az üzleti integrált informatikai rendszerek hatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M1.4.8 Mely befejezések adnak érvényes állításokat? Az üzleti integrált informatikai rendszerek hatására"

Átírás

1 M1.4 Az IKT a mindennapokban M1.4.1 Jelölje meg, melyek integrált informatikai rendszerek! M1.4.2 a) SAP Business One b) Windows c) Linux d) Microsoft Navision Milyen moduljai lehetnek jellemzıen egy integrált informatikai rendszernek? M1.4.3 a) Beszerzési b) Értékesítési c) Készletnyilvántartási d) Pénzügyi Melyek lehetnek a mondat helyes befejezései? Alkalmas lehet a számítógép M1.4.4 a) üzenetrögzítı funkció ellátására. b) egy nyelv elsajátításának segítésére. c) szállodai szoba lefoglalására. d) faxolásra. Mik jellemzıek az integrált informatikai rendszerre? M1.4.5 a) Minden begyőjtött és feldolgozott adat egyetlen központi adatbázisba kerül. b) Nem képes testreszabott igényeket kielégíteni. c) Az adatvédelem a legmagasabb fokú. d) Vezetıi döntéselıkészítıi ismereteket szolgáltat. Jelölje meg, melyik integrált informatikai rendszer! M1.4.6 a) SAP b) Windows c) Linux d) UNIX Milyen moduljai lehetnek jellemzıen egy integrált informatikai rendszernek? M1.4.7 a) Pénzügyi b) Számviteli c) Szövegszerkesztési d) HR (Emberi erıforrás) Milyen moduljai lehetnek jellemzıen egy integrált informatikai rendszernek? a) Pénzügyi b) Költségvetés-menedzsment c) Táblázatkezelési d) CRM (Ügyfélkapcsolat-menedzsment) M1.4.8 Mely befejezések adnak érvényes állításokat? Az üzleti integrált informatikai rendszerek hatására M1.4.9 a) jobb kapcsolatok ápolhatók az ügyfelekkel és partnerekkel. b) gyors, pontos információk segítik a döntés elıkészítését és az elektronikus ügyvitel folyamatait. c) hatékonyságnövelés érhetı el a teljes logisztikai láncban. d) az adatvédelem hatékonysága csökken a sok felhasználó miatt. Melyik állítás helyes az integrált informatikai rendszerekkel a) Az integrált informatikai rendszert az egyfıs cégeknek, az egyéni vállalkozóknak érdemes használni. b) Az integrált informatikai rendszerek gyengéje, hogy nincs mód az összegyőjtött és eltárolt adatok visszakeresésére. c) Integrált informatikai rendszert csak multinacionális vállalatok használnak. d) Integrált informatikai rendszert közintézmények is használhatnak. M Kik lehetnek egy integrált egészségügyi informatikai rendszer felhasználói? a) A háziorvosok. b) A szakrendelık. c) A laboratóriumok. d) A kórházak. M Melyik állítás helyes? Az integrált egészségügyi informatikai rendszerben a) minden felhasználó minden adathoz hozzáfér. b) egy beteg korábbi diagnózisával kapcsolatos adatok bármikor és bárhonnan elérhetık az arra jogosultak számára. c) a háziorvos egy betege kapcsán csak a saját adatbázisát használhatja, de a kórházét nem. d) a háziorvos az adatvédelmi törvény miatt a labor adataihoz nem férhet hozzá, ezért kell mindig személyesen felvenni ezeket. M Mely állítások helyesek? Az integrált egészségügyi informatikai rendszer a) bevezetése költséges, de hosszú távon gazdaságos. b) alkalmazásakor megnövekszik a diagnosztikai vizsgálatok száma. c) modulárisan is bevezethetı, az intézmény anyagi lehetıségeitıl és igényeitıl függıen. d) korszerő és gyors adatfeldolgozást jelent az egészségügyben. M Melyik állítások helyesek? Az integrált egészségügyi informatikai rendszer a) nem tudja kezelni a várólistás betegelıjegyzési rendszert. b) segíti a gyors és pontos adatszolgáltatást. c) intézményi statisztikák, lekérdezések szolgáltatására képes. d) az azonnali döntést támogató információkat is biztosítja. M Melyek az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerben a hallgatók számára megengedett mőveletek? a) Ellenırizhetik a saját személyes adataikat. b) Megtekinthetik az ismerıseik személyes adatait és osztályzatait. c) Ellenırizhetik a saját tanulmányukra vonatkozó információkat. d) A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a tanulmányi osztály ügyintézıitıl. M Melyek az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerben a hallgatók számára megengedett mőveletek? a) Jelentkezhetnek a tantárgyakra (kurzusokra). b) Félév indítása elıtt a tantárgyi jelentkezési listáról más hallgatót letörölhetnek, ha már ık nem férnek el. c) Beírhatják a saját jegyeiket, akár az interneten keresztül is. d) Ellenırizhetik (megtekinthetik) a saját jegyeiket, akár az interneten keresztül is. M Melyek az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerben a hallgatók számára megengedett mőveletek? a) Vizsgára jelentkezhetnek, akár az interneten keresztül is. b) Szakirányra jelentkezhetnek. c) Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjukat, akár az interneten keresztül is. d) A tanár által hibásan beírt jegyeket módosíthatják. M Jelölje meg az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerre vonatkozó igaz állításokat! a) A rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben elhelyezett számítógépekrıl. b) A rendszert a hallgatók az internetrıl nem tudják elérni. c) Minden hallgatónak saját belépési neve és jelszava van. d) A hallgató maga tudja beírni az új e- mail címét a rendszerbe.

2 M Jelölje meg az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerre vonatkozó igaz állításokat! a) Az oktató vizsgaeredményeket rögzíthet, üzeneteket helyezhet el a kurzusa hirdetıtábláján. b) Az oktatóknak nincs belépési nevük és jelszavuk, mert mindenhez joguk van. c) Az oktatók a saját tantárgyaikra vizsgaidıpontokat hirdethetnek meg a rendszerben. d) A kurzusokhoz tartozó kurzusfórumon az érintett diákok és oktatók tudnak kommunikálni egymással. M Jelölje meg az egységes felsıoktatási tanulmányi rendszerre vonatkozó igaz állításokat! a) Az egységes tanulmányi rendszer alkalmazásai kiterjednek az oktatásszervezés és adminisztráció területeire is. b) Az egységes tanulmányi rendszer még a teremnyilvántartást is elvégzi. c) Az egységes tanulmányi rendszer az interneten keresztül otthonról is elérhetı. d) Célja, hogy minden információt az kezeljen, akihez tartozik, akinek erre kompetenciája van. M Mire szolgál a termékek vonalkódja? a) Kizárólag az árazást segíti. b) Gyakorlatilag semmire, a gyár azonosítja vele a termékeit. c) A csomagolás kódját tartalmazó információ, amelyet a gyártó alkalmaz meghatározott eljárás szerint. d) Segítségével a termék egyértelmően azonosítható. A számítógéphez csatlakoztatott vonalkódolvasó olvassa le a vonalkódot, majd megtörténik a termék adatainak kiolvasása egy adatbázisból. M Milyen elınyökkel jár a vonalkódtechnika alkalmazása egy áruházban? a) Gyorsabb a termékek azonosítása, árazása. b) Meggyorsítja a vásárlás folyamatát és ezáltal több termék fogyhat. c) Folyamatosan nyomon követhetı a készlet alakulása. d) A pénztárosnak nem kell beütnie az árat. M Mi az Ügyfélkapu? a) Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetı és azonosító rendszere. b) Az Ügyfélkapu a Magyar Nemzeti Bank e-banking szolgáltatása. c) Az Ügyfélkapu a Magyar Posta elektronikus küldeménykövetı rendszere. d) Az Ügyfélkapu az interneten történı kártyás fizetés biztonsági protokollja. M Milyen szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélkapu? a) Adó- és járulékbevallás. b) Anyakönyvi kivonatok ügyintézése. c) Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés. d) Gépjármő átírásával kapcsolatos ügyintézés. M Milyen szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélkapu? a) Házassági anyakönyvi kivonat igénylése. b) Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés. c) TAJ-nyilvántartással összefüggı szolgáltatások. d) Nyugdíj e-ügyintézés. M Mely érvek szólnak amellett, hogy egy már mőködı irodát számítógépesítsenek? a) Elıkészítheti az elektronikus üzletvitelt és a távmunkát is. b) Gyorsítja, egyszerősíti az adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. c) Segítséget ad egy termék vagy szolgáltatás látványos, áttekinthetı bemutatásához. d) Emeli az iroda kommunikációjának hatékonyságát. M A következık közül mire lehet alkalmas az internet? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Színházjegyrendelésre. b) Útvonaltervezésre. c) Otthonról végzett ügyintézésre. d) Otthonról végzett rendelésre, vásárlásra. M Mely állítások a helyesek? a) A banki integrált informatikai rendszerben az on-line tranzakció mindig drágább a hagyományosnál. b) A bankok ügyvitelében az e-banking lényegesen egyszerőbb adatfeldolgozást is jelent. c) Az elektronikus banki rendszerek a legtöbb kritikát a biztonsággal kapcsolatban kapják. d) Az elektronikus banki rendszerek a hagyományosnál több ügyfelet képesek egyszerre kiszolgálni. M Melyik állítás a helyes a távoli banki ügyintézésrıl? a) A felhasználók az e-banking rendszerekben általában indíthatnak átutalási megbízást. b) Magyarországon elektronikus úton már minden hitelügyintézés megoldható. c) A megtakarított pénz nagyobb kamatozású lekötésére soha sincs mód. d) Az e-banking szolgáltatásokat az ügyfelek tömeges igénye és magas informatikai kultúrája gerjeszti. M Egy pénzintézet mi mindenre használhatja az internetet az ügyfele érdekében? a) Információk nyújtására. b) Egymás közti levelezésre. c) A számlaegyenleg közlésére. d) Banki tranzakciók lebonyolítására. M Melyik állítás a helyes a távoli banki ügyintézés ( e-banking ) kapcsán? a) Az internetes bankfiók létrehozása nagyságrendekkel drágább a hagyományosnál. b) Az interneten keresztüli banki ügyintézés arra is lehetıséget ad, hogy tömegméretővé váljon az ügyfelek egyéni tájékoztatása. c) Minden internetes banki rendszer könnyen feltörhetı, nem biztonságos. d) Integrált informatikai rendszert csak bankok használhatnak. M Melyik állítás a helyes az internetes banki ügyintézés kapcsán? a) Bizonyos banki szolgáltatások már a WAP-ról is (mobiltelefonok, PDA-k) elérhetık. b) Pénz átutalását interneten soha nem indíthatjuk, csak személyesen lehet intézni. c) A banki internetes szolgáltatás számlainformációk lekérdezésére az üzleti titoktartás miatt alkalmatlan. d) Egy internetes bankfiókhoz levelezési szolgáltatást nem adnak, az ügyfelekkel csak telefonon tartják a kapcsolatot.

3 M Mely állítások helyesek? a) Van ahol a helyfoglalás egy repülıgépre már ben is lehetséges. b) Egy repülıjegy kifizetése többféle módon is történhet. Például utalással, hitelkártyával vagy személyesen készpénzben. c) A légitársaságok honlapja általában tartalmaz menetrendi információkat. d) Az internetes kereskedelem fejlıdése a légitársaságokat sem hagyta érintetlenül. M Melyek lehetnek a jellemzıek egy népszavazást támogató integrált informatikai rendszerre? a) Folyamatos, hibátlan üzemeléső. b) A népszavazás elızetes, nem hivatalos eredményét is képes szolgáltatni. c) A rendszer egyik szerves része a kiadványkészítés, a sajtó tájékoztatása. d) Létezik benne a közszolgálati televíziók adását támogató alrendszer. M Miért nagy fontosságú az adatvédelem, az informatikai biztonság az e-kereskedelemben? Melyik a helyes válasz? a) Hogy ne férhessenek hozzá a gépünkön tárolt állományainkhoz. b) Az elküldött információ az internetes továbbítás közben sokak számára hozzáférhetı, lemásolható. Megfelelı adatbiztonsági intézkedések nélkül a lemásolt adatok még értelmezhetıek is az idegenek számára. c) Mert nem bízunk a számítógépekben. d) Az e-kereskedelemben nem kell titkos adatokat cserélnünk, így az adatbiztonság közömbös. M Mi mindenre kell figyelni az elektronikus kereskedelemben fizetéskor? a) A megfelelı adattitkosításra (http: helyett https: van-e). b) A titkos személyi adatainkat ne adjuk meg (pl. jelszó, PIN-kód). c) A pontos összeg szerepeljen a végösszeg helyén. d) Ténylegesen a megrendelt áru szerepeljen a listán. M Mire van szükség ahhoz, hogy valaki e- kereskedelemben tudjon vásárolni? Jelölje meg a helyes választ! a) Egy saját tulajdonú számítógépre. b) Egy számítógépre és egy modemre, ami egy bankkal áll kapcsolatban. c) Egy internetre csatlakoztatott számítógépre. d) Egy olyan számítógépre, amin van mágneskártya-leolvasó. M Hogyan szokták a vevıket azonosítani egy e- boltban? Melyik az igaz állítás? a) Felhasználói névvel és jelszóval. b) Ügyfélszolgálati irodában kiváltott azonosítóval. c) Bankkártyával. d) Személyi azonosító jellel. M Miért jött létre az e-kereskedelem a hagyományos mellett? Jelölje meg a helyes megállapításokat! a) Elınyös az eladónak, mert például megkönnyíti a vásárlási adatok feldolgozását. b) Elınyös a vevınek, mert így a vásárló utazás nélkül is tud vásárolni, akár olcsóbban is. c) Mert így nem ütközünk a vámtörvényekbe. d) A vásárlás nincs szorosan a nyitvatartási idıhöz kötve. M Mit lehet vásárolni egy e-boltban? Jelölje meg az igaz állítást! a) Mindenhol mindent árulnak, ez a lényeg benne. b) Az adott cég, a profiljának megfelelıen, általában egy adatbázisban tárolja és kínálja az áruit és szolgáltatásait. c) Csak szolgáltatásokat lehet megrendelni. d) Csak elektronikus termékeket lehet itt vásárolni. M Jelölje meg az internetes vásárlás hátrányait, veszélyeit! a) A termékkel nincs fizikai kontaktus. b) A figyelmetlen kereskedı nem biztonságos internetes csatornán keresztül szeretne velünk üzletet kötni. Így harmadik, illetéktelen személy is könnyen hozzáférhet a pénzügyi adatainkhoz. c) Az áru a kiszállítás során megsérülhet. d) Egy idegen személy az interneten kereskedınek adhatja ki magát és kicsalhatja a pénzünket. M Jellemzıen milyen funkciókat tartalmaz egy CBT-s rendszer? (CBT Computer Based Training) a) Tanulási folyamat nyomon követése b) Vizsgáztatás c) Üzenetküldés d) Tananyagfeltöltés M Milyen elınyökkel járhat a CBT-s tanulás? (CBT Computer Based Training.) a) Csak hátrányai vannak. b) A tanulás egyéni ütemben és helyszínen valósítható meg. c) A rendszer önellenırzı tesztek kitöltését is lehetıvé teszi és ezzel is segíti a vizsgára való felkészülést. d) Multimédiás tananyagok támogatják a tanulási folyamatot. M Mely állítások helytállóak a CBT (Computer Based Training) rendszerrel a) A CBT jellemzıen nem használ multimédiás alkalmazásokat. b) A CBT rendszerek gyakran használnak webes technológiákat. c) A CBT rendszerrel kötetlen idıbeosztású, egyéni haladási ütemő tanulás is folytatható. d) A CBT a számítógép alapú oktatás, vagy a számítógépre alapozott oktatás. M Mely állítások helytállóak az e-learning kapcsán? a) Az e-learning ( távtanulás ) jelentése: IKT-eszközök által támogatott tanításitanulási folyamat. b) Az e-learning rendszerek felhasználják az internet adta lehetıségeket, szolgáltatásokat. c) A távtanulást egy kiépített távoktatási rendszerben lehet támogatni. d) A tanár elsıdleges szerepe az ismeretek közlése helyett a tanuló segítése és irányítása. M Mely állítások érvényesek a távtanulásra és távoktatásra? a) Egy e-learning rendszernek feladata a multimédiás tananyagok létrehozásának támogatása, rendszerezett tárolása és lejátszása. b) Az e-learning rendszerek támogatják a tanulók és a tanárok közötti kommunikációt. c) Az e-learning a távoktatás jelentıs eszköze és területe. d) A résztvevık azonosítása, a személyenként változó jogosultságok kezelése nem feladata az e-learning rendszernek, hiszen nyitott forma.

4 M Mely állítások érvényesek a távtanulásra és távoktatásra? a) A CBT ( számítógépre alapozott oktatás ) az oktatás hagyományos médiumainak kiterjesztését és az önálló tanulást helyezi elıtérbe. b) Az e-learning rendszer általában folytonosan fejlıdı szolgáltatás, ami többnyire számítógépes hálózaton keresztül is elérhetı. c) A jelenleg alkalmazásban állók nagy részének a tudása néhány éven belül elavul, ezért fontos számukra a folyamatos tanulás. d) Hagyományos oktatási módszerekkel nem oldható meg az oktatás iránti növekvı igények kielégítése. M Milyen érvek szólnak amellett, hogy egy már mőködı irodát számítógépesítsenek? a) A számítógépek hosszú távon is megtartják értéküket, ezért jó befektetés. b) Az iroda hatékonyabban tud együttmőködni más cégekkel, szervezetekkel. c) Az iroda tevékenységét jobban lehet segíteni távmunkával. d) Lehetıvé teszi a nyilvántartott adatok elemzését, így segítheti az iroda vezetıit döntéseik meghozatalában. M Milyen szolgáltatásokat biztosítanak a csoportmunkát segítı programok? a) Az információk tárolása és megosztása, akár nagy távolságra is. b) A csoporttagok egymás közti, és külsı kommunikációja. c) A közös dokumentumok tárolása és visszakeresése. d) Magas szintő biztonsági védelem. M Milyen feladatokat végezhetünk el egy csoportmunkát támogató programmal? a) Közösen dolgozhatunk ugyanazon a dokumentumon. b) Írásos üzenetet küldhetünk a csoportmunka valamennyi résztvevıjének. c) Tarthatunk videokonferenciát. d) Idıpontot egyeztethetünk a csoportos határidınapló alapján. M Melyek a távmunka ismérvei? a) A fizetett munkatárs a munkaideje nagyobb részében a cég telephelyein kívül (általában otthon) dolgozik. b) A távmunkás személyes megjelenésére a munkáltató központjában esetenként szükség lehet. c) A távmunkás a rá bízott feladatok ellátásához az információs és kommunikációs technológia eszközeit alkalmazza. d) Távmunkás csak felsıfokú informatikai végzettségő dolgozó lehet. M Ki tekinthetı távmunkásnak a felsoroltak közül? Jelölje meg a helyes állításokat! a) Az a bedolgozó varrónı, akinek minden héten furgonnal kiszállítják a kiszabott ruhaanyagot, otthoni gépén összevarrja a ruhákat, s fizetése darabszámra (teljesítményre) történik. b) Az az internetes bolt ügyfélszolgálati munkatárs, aki az elektronikus levelekben és a telefonon feltett kérdéseket megválaszolja és tanácsot ad. A kollégáival a munkaideje alatt az interneten tartja a kapcsolatot. c) Az az adatrögzítı, akinek minden héten furgonnal kiszállítják a kézzel írt kartonokat, s ezeket otthoni gépén adatbázisba rögzítve interneten visszaküldi a központba. d) Az a programozó, aki a fejlesztéseket az otthoni gépén végzi, s a központtal telefonon vagy interneten rendszeres kapcsolatban áll. M Jelölje meg, melyik munkavégzési formákat tekintjük a távmunkának! a) Otthoni távmunka. A távmunka lehet otthon végzett munka, s néha a központba is be kell menni (egyeztetés, képzés stb.). b) Mobil távmunka. A távmunkás ilyenkor a munkahelyén és az otthonán kívül, például utazás közben látja el a feladatát. c) Teleházakban végzett távmunka. A távmunka-házban a dolgozó rendelkezésére áll a számítógép és az internetkapcsolat. Ezen irodák fenntartását harmadik fél látja el (pl. az önkormányzat). d) A munkáltató egyik telephelyén végzett munka, amelynek központja nagyon távol van a telephelytıl. M Melyik állítás helyes a távmunkával a) Távmunka csak teljes munkaidıben végezhetı. b) A munkavállaló hozzáférhet térben távol esı munkaerıpiacokhoz is. c) Egyéni vállalkozó nem lehet távmunkás. d) A távmunkát az EU nem támogatja. M Melyik állítás igaz a távmunkáról? a) Szükség van hozzá számítógépre. b) Egy távmunkásnak mindig olyan számítógépre van szüksége, amely különlegesen gyors interneteléréssel és webkamerával is rendelkezik. c) A távmunka valójában adatrögzítést jelent. d) A munkavállaló csak otthon dolgozik. M Jelölje meg a távmunkára vonatkozó érvényes állításokat! a) Csökkenthetı általa a munkanélküliség. b) Munkahelyeket teremthet. c) Lehet, hogy a csökkent munkaképességőeket így könnyebb foglalkoztatni. d) A távmunkának nincsenek elınyei, csak mint érdekesség jelent meg a világban. M Jelölje meg a távmunkára vonatkozó igaz állításokat! a) Csökkenhet a kiadás az utazási költség miatt. b) A távmunkának nincsenek hátrányai. c) A fogyatékkal élı emberek munkavállalását segítheti (pl. mozgáskorlátozottak). d) Rugalmasabb, hatékonyabb munkavégzési és munkaszervezési módokat kíván meg. M Jelölje meg a távmunkára vonatkozó helyes állításokat! a) A munkavállaló maga oszthatja be az idejét, és így sok esetben kevesebb idı alatt akár többet is végezhet. b) A családi és a pénzkeresı tevékenység jobban összeegyeztethetı. c) A munkaadó jobban felkészült munkavállalók közül válogathat, mert a lehetıségeit nem határolja be a távolság. d) A munkaadónak kevesebb irodát kell fenntartania. A megtakarítást munkabérre is fordíthatja. M Mely állítások helytállóak a távmunka veszélyeivel a) A munkavállaló túlterheltséget érezhet a pénzkeresı tevékenység és a magánélet határainak elmosódása miatt. b) A távmunkás magányossá válhat, mert gyengülnek, csökkennek az emberi, a társadalmi és a szakmai kapcsolatai. c) A munkavállaló úgy érezheti, hogy szakmai karrierének kilátásai távmunkásként csökkennek. d) A távmunkásra további terhet ró a környezet értetlensége. Sokan nem ismerik és megkérdıjelezik a távmunka jelentıségét és értékeit.

5 M Kinek javasolható a távmunka? Jelölje meg a helytálló megállapításokat! a) Nem tekinti kényszernek, hogy nem munkahelyen, hanem otthon dolgozik. b) Magabiztosan tud írásban és szóban, például telefonon kommunikálni. c) Tartósan tud önállóan, külsı irányítás nélkül, hatékonyan dolgozni. d) A mozgásában korlátozott embereknek, akiknek nyőg a rendszeres napi, esetleg hosszú idejő utazás. M Továbbküldés esetén melyik angol elıtaggal egészülhet ki az tárgysora? a) From: b) Fw: c) To: d) Re: M Melyik állítás érvényes az elektronikus levelezéssel a) Egy címzésében csak egy címzett és egy másolatküldésre jelölt személy lehet. b) Egy címzésében csak egy címzett, de több másolatküldésre jelölt személy lehet. c) Egy címzésében több címzett és több másolatküldésre jelölt személy is lehet. d) Egy címzésében legfeljebb egy titkos másolatküldésre jelölt személy (BCC) címe lehet. M Melyik feltétel nélkülözhetetlen az küldéséhez? a) Telefonvonal. b) CD/DVD olvasó egység. c) Operációs rendszer. d) Egér vagy trackball. M Melyik feltétel nélkülözhetetlen az küldéséhez? a) Minimum 1 GB szabad terület a merevlemezen. b) Modem. c) Színes monitor. d) Egy böngészı program (browser) vagy egy levelezı kliens program. M Melyik állítás igaz az elektronikus levelezéssel a) Az továbbküldhetı. b) A külföldre küldött nem tartalmazhat csatolt fájlt. c) Az küldéséhez telefonvonalra van szükség. d) Csak annak küldhetı , akinek van saját számítógépe. M Melyik állítás igaz az elektronikus levelezéssel a) Mobiltelefonnal nem küldhetı . b) Mobiltelefonra nem küldhetı . c) Az szövege (törzse) nem tartalmazhat ékezetes betőket. d) Az több csatolt fájlt is tartalmazhat. M Melyik állítás igaz az elektronikus levelezéssel a) ben a levélhez csatolva nemcsak szöveges, hanem bármilyen formátumú fájl elküldhetı. b) Az elektronikus levélben nem kötelezı megadni a címzett címét. c) Csak annak küldhetı , aki a levél küldésekor maga is éppen használja az internetet. d) Ha a címzettnek nincs bekapcsolva a számítógépe, nem lehet neki t küldeni. M Milyen beállításokat kell végrehajtanunk egy levelezı kliens programban, hogy üzeneteket küldhessünk és kaphassunk? Be kell állítani a(z) a) levelek küldésének és fogadásának a módját (például POP3, IMAP). b) levelek kezelési módjától függıen a minket kiszolgáló levelezı szerver címét. c) címünket. d) bejelentkezési nevünket és jelszavunkat. M Melyik a mondat helyes befejezése? Bárki hozzáférhet elektronikus leveleinkhez, ha ismeri a(z) a) internetszolgáltatónk címét. b) címünket. c) POP3 szerverünk címét. d) szolgáltatónkat, a bejelentkezési nevünket és a jelszavunkat. M Mely állítások helytállóak az elektronikus levelezéssel a) Egy internetes címben jel pontosan egyszer szerepel. b) Az lekérdezéséhez szükséges bejelentkezési név és az elıtti része különbözhet. c) Egy személynek több címe is lehet. d) Egy cím több személyhez is tartozhat. Például egy cég ügyfélszolgálatának postafiókját több alkalmazott is használja. M Mi a From: mögötti rész jelentése az fejlécében? a) A címzett címe. b) A feladó címe. c) A másolatküldésre jelölt személy címe. d) A titkos másolatküldésre jelölt személy címe. M Mit jelent az, hogy egy levelezılista moderált? a) A listának csak a listagazda jóváhagyásával lehet valaki tagja. b) A listára írt levelek csak a listagazda jóváhagyása után jelennek meg. c) A listára csak a tagok írhatnak levelet. d) Listára csak az küldhet üzenetet, aki ismeri a lista jelszavát. M Mit jelent a nyitott levelezılista? a) A levelezılista tulajdonosa nyitott ember. b) Az is írhat a levelezılistára, aki nem tagja a listának. Másrészt bárki feliratkozhat a listára. c) Az is megkapja a listára írt üzenetet, aki nem tagja a listának. d) A levelezılista üzemképes állapotban van, nyitott a használatra. M Mit jelent az, hogy egy levelezılista zárt? a) A listának csak a listagazda jóváhagyásával lehet valaki tagja. A listára csak a tagok írhatnak levelet. b) A listára írt levelek csak a listagazda jóváhagyása után jelennek meg. c) A levelezılista átmenetileg nem üzemel, zárva van. d) Listára csak az küldhet üzenetet, aki ismeri a lista jelszavát. M Melyik kiegészítés teszi helyessé a következı mondatot? Ha a továbbküldött levélre választ küldünk, akkor automatikusan lesz a címzett. a) az eredeti levél írója b) a továbbküldı és az eredeti levél írója c) a továbbküldı d) megkérdezi a levelezıprogram, hogy ki M Mi történik akkor, ha ékezetes betőket is írunk a levél szövegébe (törzsébe), de a címzett programja azt nem képes jól kezelni? a) A levél szövegét nem kapja meg a címzett. b) A feladó automatikusan figyelmeztetı levelet kap a saját postafiókját kezelı szerverprogramtól. c) Az ékezetes betők helyett fura karakterek jelennek meg az üzenetben. Nehezen olvashatóvá válik az üzenet. d) A címzett a levelet ilyenkor meg sem kapja.

6 M Melyek lehetnek a következı mondat helyes befejezései? továbbküldéskor a) a címzett mezıt a levelezıprogram automatikusan tölti ki. b) az eredeti levélhez kísérıszöveget írhatunk. c) az eredeti levélhez fájlt csatolhatunk. d) a tárgy mezıt a levelezıprogram tölti ki, amit módosíthatunk. M Melyik cím hibás formailag biztosan? a) web b) c) d) M Mi az, amit elküldéséhez feltétlenül meg kell tennünk? a) Meg kell adni a címzett címét. b) Meg kell adni a levél tárgyát. c) Meg kell adni a levél szövegét. d) Csatolni kell egy fájlt. M Melyik az érvényes állítás egy levelezıprogramról? a) Az tárgyát csak az üzenet megnyitásakor olvashatjuk el. b) Az feladóját csak az üzenet megnyitásakor tudhatjuk meg. c) Az olvasatlan üzenetet a levelezıprogramok általában megkülönböztetik az olvasottól. d) Azt, hogy az hez fájl van csatolva, csak az megnyitásakor tudhatjuk meg. M Több személynek szeretne t küldeni úgy, hogy ne tudják meg, ki kapott még üzenetet rajtuk kívül. Melyik egy lehetséges megoldás? a) Az írásakor a címzettek címét a címzett mezıben kell felsorolni egymás után kapcsos zárójelek között. b) Az írásakor a címzettek címét a CC (Carbon Copy) mezıben kell felsorolni egymás után. c) Az írásakor a címzettek címét a BCC (Blind Carbon Copy) mezıben kell felsorolni egymás után. d) Nincs ilyen lehetıség. M Több személynek szeretne t küldeni úgy, hogy mindenki tudjon a többiekrıl is, akik megkapták a levelet. Melyik a lehetséges megoldás a következık közül? a) Az címzésekor nem használja a címzett, To (Kinek) mezıt. b) Az címzésekor nem használja a CC (Carbon Copy) mezıt. c) Az címzésekor nem használja a BCC (Blind Carbon Copy) mezıt. d) Nincs ilyen lehetıség. M Melyik állítás helyes az elektronikus levelezéssel a) Az elektronikus levél csak a levelezıprogram címjegyzékében található címre küldhetı tovább közvetlenül. b) Az elektronikus levél tárgya képet is tartalmazhat. c) Az elektronikus levél tárgya formázott szöveg is lehet. d) Az elektronikus levélhez tartozhat prioritás. Ez azonban csak tájékoztató jellegő, az internetes továbbítást nem befolyásolja. M Melyik állítás igaz az elektronikus levél tárgyával a) Az elektronikus levél tárgya általában rövid információt tartalmaz a levél tartalmáról vagy a feladó céljáról. b) Az elektronikus levél tárgyát mindig a feladó levelezıprogramja tölti automatikusan. c) Az elektronikus levél tárgya a címzettek tárolására való. d) Az elektronikus levél tárgyát nem érdemes kitölteni, mert csak megzavarja a címzettet. M Melyik állítás igaz az elektronikus levél tárgyával a) Az elektronikus levél tárgyát minden esetben meg kell adni, addig a levél nem küldhetı el. b) Az elektronikus levél tárgyát nem kötelezı megadni, csak célszerő. c) Az elektronikus levél tárgyát mindig a számítógép hozza létre. d) Az elektronikus levél tárgya nem kerül továbbításra a levélben, csak a feladónak hasznos. M Mit kap az a címzett, akinek az elektronikus levelet másolatban küldték el? a) A levél másolatát, valamint a válaszok másolatait. b) Az eredeti levelet kapja meg mint címzett. c) Az eredeti levelet kapja meg mint másolatküldés címzettje. d) Az eredeti levelet a csatolt fájlok nélkül kapja meg mint másolatküldés címzettje. M Ki látja, hogy mely címzettek kapnak titkos másolatot? Jelölje meg az igaz állítást! a) Csak a levél írója. b) Mindenki, aki a címzésben szerepel. c) Mindenki, aki titkos másolatot kap. d) Mindenki, aki másolatot kap. M Milyen formátumú lehet az elektronikus levél szövege (törzse) a felhasználók szemszögébıl? Jelölje meg az igaz állítást! a) Csak egyszerő szöveg lehet. b) Az elektronikus levélnek nincs is szövege (törzse). Mindent fájlok csatolásával kell megoldani. c) Egyszerő szöveg vagy HTML formátumú szöveg. d) Csak HTML formátumú szöveg lehet. M Amennyiben HTML formátumú levélszöveget tud kezelni a levelezıprogramunk, milyen formázásokat hajthatunk végre? a) A betőtípus megváltoztatása. b) A bető méretének beállítása. c) A betők stílusának beállítása (pl. félkövér, dılt, aláhúzott). d) A bető színének változatása. M Milyen típusú fájlt lehet csatolni egy levélhez? Jelölje meg az igaz állítást! a) Bármilyet. b) Csak szabványos kép vagy hang formátumút. c) Csak szövegeset. d) Csak amilyet az internetes böngészık felismernek. M Hány fájlt lehet csatolni a levélhez? Válassza ki az igaz állítást! a) 1 b) 8 c) 255 d) A szabványban nincs korlátozva a csatolt fájlok száma. M Milyen mérető csatolt fájlt lehet átküldeni egy levéllel? a) Amekkora a számítógép memóriája (RAM). b) Maximum 2 MB-ost. c) Maximum 10 MB-ost. d) A levelezı rendszerben a postafiók üzemeltetıje korlátozhatja a levél méretét. Ez a méret a küldı és a fogadó oldalán eltérı érték lehet. M Melyek a helyes állítások a sürgıs, nem sürgıs vagy átlagos fontosságú levéllel a) Nem minden levelezı kliens program tudja kezelni, értelmezni ezt a jelzést. b) A levél internetes továbbítási sebességére nincs hatással. c) Ha a kliense megengedi, a levél feladója állíthatja be ezt a jelzést a címzett figyelmének felkeltésére. d) A levél címzettje ezt a jelzést is láthatja a beérkezett levelein, ha a kliense támogatja.

7 M Melyek az igaz állítások a személyes, magánjellegő, általános vagy bizalmas tartalom jelzéső levéllel a) Nem minden levelezı kliens program tudja kezelni, értelmezni ezt a jelzést. b) A levél internetes továbbítási sebességére, vagy titkosabb kezelésére nincs hatással. c) Ha a kliense megengedi, a levél feladója állíthatja be ezt a jelzést a címzett figyelmének felkeltésére. d) A levél címzettje ezt a jelzést is láthatja a beérkezett levelein, ha a kliense támogatja. M Mikor menti el (ırzi meg) a levelezı kliens program az elküldött levelet? Válassza ki az érvényes állítást! a) Mindig. b) Soha. c) Amikor nincs csatolt fájl a levélben. d) Általában ezt a szolgáltatást mi tudjuk beállítani a programunkban. M Melyek az igaz állítások? Mibıl látjuk, hogy elolvasták-e a levelünket? a) Nem minden levelezı kliens program tudja kezelni, értelmezni A levél megnyitása után küldj automatikus levelet a feladónak jelzést. b) A levél megnyitása után küldj automatikus levelet a feladónak kérést a feladó állíthatja be. c) Általában nincs garantált megoldás a visszajelzésre. A címzett joga, hogy válaszol-e nekünk. d) A levél címzettje az automatikus válasz küldését letilthatja. M Melyek az igaz állítások? Mibıl látjuk, hogy megkapták-e a levelünket? a) Nem minden levelezı kliens program tudja kezelni, értelmezni A levél megérkezése után küldj automatikus levelet a feladónak jelzést. b) A feladó beállítása, hogy A levél megérkezése után küldj automatikus levelet a feladónak csak kérés, nem biztos hogy a címzett programja teljesíti. c) Általában nincs garantált megoldás a visszajelzésre. A címzett joga, hogy válaszol-e nekünk. d) A levél címzettje az automatikus válasz küldését letilthatja. M Mely állítások helytállóak az elektronikus levelezéssel a) Ha nem töröljük le a kiszolgálóról a szükséges leveleinket, akkor több számítógéprıl is elolvashatjuk ıket. b) A kapott levél törlésekor a levél vagy tényleg törlıdik, vagy csak a kukába kerül. A levelezıprogramunk beállításával ezt általában mi szabályozhatjuk. c) Az elküldött levelünk nem mindig kézbesíthetı. Például nem létezı postafiókcímet írtunk, vagy átmenetileg nem üzemel a címzett levelezı szervere. d) Elıfordul, hogy az elküldött, de nem kézbesíthetı levelünkrıl kapunk visszajelzést. Ezt egy levelezıszerverpostamester programja küldi automatikusan. M Hány levelünk lehet a postafiókunkban? Jelölje meg a helyes választ! a) 255 b) 128 c) Bármennyi. d) A levelek száma nincs korlátozva, de a levelezı rendszerben a postafiók üzemeltetıje korlátozhatja a postafiók méretét. M Amikor a gépünk mellett vagyunk, de éppen nem a levelezıprogramot nézzük, honnan tudhatjuk, hogy új levelünk érkezett? Jelölje meg az igaz választ! a) Soha nincs lehetıség erre. b) Megremeg a kép. c) Több levelezı kliens program képes rá, hogy ilyenkor jelzést adjon. Beállíthatjuk, hogy milyen idıközönként nézzen rá automatikusan a postafiókunkra. d) Az operációs rendszer felfüggeszti a futó folyamatokat és felkínálja a levél megnyitását. M Mi az IM (Instant messaging)? a) Ugyanaz, mint az elektronikus levelezés. b) Valósidejő szövegalapú üzenetküldés két vagy több résztvevı között hálózaton keresztül. c) Az egy fajtája, melyben elıre elkészített (instant) üzenetek testreszabásával kommunikálnak. d) A walky-talky eszközökön való kommunikáció. M Melyek szükségesek a következık közül a valós idejő üzenetküldéshez? a) Messenger (Chat) program b) Internetkapcsolat c) Webkamera d) Mikrofon M Mely állítások helytállóak a chat, messenger programokkal a) A chat program elindítása után azonosítani kell magunkat (pl. címmel és jelszóval) a chat szerveren. b) A chat programban kezelhetünk partnerlistát. c) A chat programban akár naplózhatjuk is beszélgetéseinket (history) d) A legtöbb chat program üzeneteiben használhatunk grafikus hangulatjeleket. M Mely állítások helytállóak a chat, messenger programokkal a) Speciális hardver igényük van. b) Többségük ingyenes. c) Használhatók a távmunkában. d) Teljes mértékben helyettesítik az elektronikus levelezıprogramokat. M Mely állítások helytállóak a chat, messenger programokkal a) Egyszerre csak egy beszélgetést lehet folytatni. b) Egyszerre több beszélgetést lehet folytatni. c) Egy beszélgetésben csak két fél vehet részt. d) Egy beszélgetésben több fél is részt vehet. M Mely programok alkalmasak IM-re (instant messaging-re), chat-re? a) ICQ b) Skype c) Windows Live Messanger d) Outlook M Mi a VoIP (Voice over IP)? a) Internet Protokoll feletti beszédátvitel. A távközlés egy olyan formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem az interneten vagy más, szintén IP-alapú hálózaton folyik. b) A hangalapú számítógép azonosítás protokollja a hálózaton. c) A számítógépek hangvezérlését nevezzük így. d) Egy internetes biztonsági protokoll, mely az internet használatát hangminta alapján engedélyezi a felhasználónak. M Melyek szükségesek a következık közül az internetes IP-telefonáláshoz? a) Mikrofon b) Webkamera c) Internet kapcsolat d) VoIP program

8 M Mely állítások helyesek a VoIP-vel a) IP-alapú beszélgetés csak számítógépekkel bonyolítható le. b) IP-alapú beszélgetés lebonyolítható számítógép és hagyományos telefonkészülék között. c) IP-alapú beszélgetés lebonyolítható számítógép és mobiltelefon között. d) IP-alapú beszélgetés lebonyolítható telefonkészülékek között is. M Mely állítások helyesek a VoIP-vel a) Általánosságban elmondható, hogy az IP-alapú beszélgetés kevesebbe kerül a hagyományos távbeszélın folytatottól. b) A felhasználók, ha rendelkeznek szélessávú interneteléréssel, az általuk ki nem használt sávszélességet fektetik be az internetes telefonozásba. c) A szolgáltató hálózatán belüli hívások jellemzıen ingyenesek, hiszen ezek csak az internetet veszik igénybe. d) IP-alapú beszélgetés során a hívás költsége a hívott felet is terheli. M Mely programok alkalmasak IP-telefonálásra (VoIP-re)? a) Skype b) VoIPStunt c) Gizmo d) freevoip M Mely programok használhatók internetes videokonferenciára? a) NetMeeting (Microsoft) b) Skype (Skype Limited) c) MS Media Player d) CU-SeeMe (Radvision) M Mi az RSS (hírcsatorna)? a) Egy tv-állomás, melyen csak híreket közölnek. b) Egy rádióállomás, melyen csak híreket közölnek. c) Az autórádiók egy speciális funkciója, mely a közlekedési hírek adását figyeli a rádiócsatornákon. d) Az RSS webes együttmőködésre szolgáló XML állományformátumok családja, melyet gyakran frissülı oldalak (többek között blogok, portálok) használnak az illetı oldalon megjelenı új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid összefoglalójának terjesztésére. M Melyik a helyes állítás az RSS-sel a) A legújabb böngészık minden weboldalhoz automatikusan kínálnak RSS-t. b) Inkább hátrányai vannak, megszaporodnak tıle a spam jellegő üzenetek. c) Több (tíz, száz) oldal hírei egyetlen felületen hozzáférhetık, kezelhetık lesznek, nem kell mindegyiket végiglátogatni az érdekes hírek megtalálására. d) A használata rendkívül bonyolult, idıigényes. M Mely programok támogatják az RSScsatornákat? a) Mozilla FireFox (2.0 változattól) b) Adobe Acrobat Reader c) Internet Explorer (7.0 változattól) d) Microsoft Office Word M Milyen információkat tartalmaz az RSScsatorna egy híre? a) A hír címét. b) A hír dátumát. c) Rövid tartalmat. d) Hivatkozást, mely a hírt nagyobb terjedelemben tartalmazó oldalra mutat. M Mik a webes blog (weblog) jellemzıi, mely állítások helyesek? a) A weblog, web log, webnapló, vagy egyszerően blog egy webes alkalmazás, amely idıponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy nyilvános weboldalon (illetve magát ezt a weboldalt is szokás weblognak nevezni). b) A blog bejegyzések leggyakrabban de nem szükségszerően fordított idırendi sorrendben vannak. c) A blogba minden nap kötelezı bejegyzést írni, különben a bloggazda megszünteti. d) A blogba csak a bloggazda jóváhagyásával kerülhetnek fel bejegyzések. M Mik a webes blog (weblog) jellemzıi, mely állítások helyesek? a) Egy ilyen weblap jellemzıen bármely WWW felhasználó számára elérhetı, olvasható, sıt bizonyos mértékben néha szerkeszthetı is (pl. hozzászólások). b) Csak nyilvános blogok léteznek, nem korlátozható az olvasók köre. c) A blogokhoz nem lehet hozzászólni. d) A weblog a web és a log szóösszetételbıl származik. M Mik a webes blog (weblog) jellemzıi, mely állítások helyesek? a) Blogot csak vállalatok, cégek vezethetnek. b) Blogot bárki vezethet. c) Blogot csak magánszemélyek vezethetnek. d) Webnaplót vezetık köre az alkalmi szerzıktıl a nagy írói közösségekig terjed. M Mik a webes blog (weblog) jellemzıi, mely állítások helyesek? a) A weblogot író célja általában az önkifejezés, gondolatai közreadása és az általa képviselt vélemények terjesztése. b) A weblog témája sokrétő: lehet egyszerően egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegő kommunikáció eszköze is. c) Lehetségesek tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az irodalommal foglalkozóak). d) A blogok csak szöveges bejegyzéseket tartalmazhatnak, képet nem lehet publikálni. M Mely programokkal olvashatók weblogok? a) Microsoft FrontPage b) Adobe Acrobat Reader c) Internet Explorer d) Mozilla FireFox M Mely állítások igazak a podcastinggal a) A podcasting lehetıvé teszi hanganyagok közzétételét az interneten (általában mp3 állományok). b) A podcasting segítségével lehetıvé válik rádiómősorok hallgatása interneten keresztül. c) A podcasting ugyanaz, mint az online rádióhallgatás. d) Podcast mősorokat csak számítógépen hallgathatunk. M Mely állítások igazak a podcastinggal a) Podcast mősorok hordozható digitális zenelejátszókon is hallgathatók. b) Podcast mősorok csak ipod készülékeken hallgathatók. c) Az új podcast tartalmakról RSScsatornán is értesülhetünk. d) A podcasting lehetıvé teszi szinte bárkinek, hogy otthon elıállított rádiómősorát kényelmesen elérhetıvé tegye a világhálón bárki számára.

9 M Melyek internetes közösségi (ismeretségi) hálózatok? a) MySpace b) iwiw c) myvip d) ECDL M Mely állítások érvényesek a internetes ismeretségi hálókra? a) A közösségek alapját a meglévı tagok adják. b) A tagok meghívó segítségével bıvítik mind saját ismerıseik körét, mind a közösség összlétszámát. c) A közösséghez bárki bármikor csatlakozhat. d) A tagok közötti szociális kapcsolatok a felületes ismeretségtıl az életre szóló barátságig vagy rokoni kapcsolatokig terjednek. M Mely állítások érvényesek a internetes ismeretségi hálókra? a) A tagok a csatlakozás után saját adatlapot (profilt) készíthetnek. b) A felhasználók tagjai lehetnek kisebb közösségeknek (kluboknak). c) A tagok képalbumot készíthetnek a rendszerben. d) A tagok apróhirdetéseket adhatnak fel. M Mely állítások érvényesek az internetfórumra? a) Egy felvetett témához tartozó hozzászólásokból (üzenetekbıl) áll. b) Egy témához kapcsolódó vélemények, álláspontok megvitatását teszi lehetıvé. c) Bármilyen témában indítható fórum. d) A fórumnak lehetnek alfórumai. M Mely állítások érvényesek az internetfórumokra? a) Csak informatikusok fórumoznak. b) Bárki fórumozhat. c) A fórumok nagy része mindenki számára nyitott olvasásra. d) Léteznek fórumok, melyekhez bárki hozzászólhat (regisztráció nélkül). M Mely állítások igazak az internetfórumok hozzászólásairól? a) A hozzászólások leggyakrabban de nem szükségszerően idırendi sorrendben vannak. b) A legtöbb fórumhoz csak regisztrálás után lehet hozzászólni. c) A regisztrált tagok akár korábbi hozzászólásaikat is módosíthatják, szerkeszthetik. d) Egy hozzászólásnak ugyanazok a funkciói, mint egy nek. M Mely állítások igazak az internetfórumok hozzászólásairól? a) A fórumok hozzászólásai aszinkron kommunikációt valósítanak meg. b) A fórumok hozzászólásai szinkron kommunikációt valósítanak meg. c) A fórumok kommunikációja írásos kommunikáció. d) A regisztrált tagok a fórum hozzászólásain kívül egymásnak küldhetnek privát üzenetet is. M Mely állítások igazak az internetfórumok hozzászólásairól? a) A fórumok hozzászólásait a moderátor csak elolvashatja, hogy az adott témához kapcsolódik-e, de módosítási joga soha sincs. b) A fórumok hozzászólásait a moderátor törölheti. c) A fórum moderátora a hozzászólás íróját figyelmeztetheti, akár ki is zárhatja. d) A fórum moderátorát segíthetik szövegszőrı szoftverek. M Mely állítások helytállóak a chat szobákkal a) Valósidejő kommunikációt tesz lehetıvé. b) Általában az írásos (szövegalapú) kommunikáción kívül ma már lehetıség van hang (esetlegesen képi) kommunikációra is. c) A chat szoba egy számítógépeket tartalmazó szoba, ahol chatezni lehet. d) Léteznek virtuális (virtuális technológiát alkalmazó) chat szobák is. M Mely számítógépes játéktípusok szoktak online virtuális közösséget formálni? a) Szerepjátékok b) Logikai játékok c) Szimulátor játékok d) Stratégiai játékok M Mely állítások helyesek? a) Léteznek olyan weboldalak, melyek amatır digitális fotók publikálását teszik lehetıvé. b) Nem léteznek olyan weboldalak, melyek amatır digitális fotók publikálását teszik lehetıvé, mert törvényellenes a mőködésük. c) Léteznek olyan weboldalak, melyek amatır digitális videók publikálását teszik lehetıvé. d) Nem léteznek olyan weboldalak, melyek amatır digitális videók publikálását teszik lehetıvé, mert törvényellenes a mőködésük. M Segíti-e a munkát a jó munkahelyi környezet? Mely válaszok helytállóak? a) A tudatosan jól szervezett munkakörnyezet hatékonyabb munkavégzéshez vezet és jobban megóvja a dolgozók egészségét. b) Nem segíti, felesleges idıt és pénzt áldozni rá. c) Jobban teljesít az ember, ha olyan környezetben tölti el a munkaidejét, ahol kellemesen érzi magát. d) A környezet nincs hatással a hatékony munkavégzésre. M Megéri-e a drágább, de ergonomikusabb felszerelés? Melyik válasz a helyes? a) Igen, mert jobb munkaeszközökkel nagyobb teljesítményt lehet nyújtani. b) Nem, mert drágább. c) Nem, az sem számít, hogy emberközelibb, hisz aki akar, az tud dolgozni. d) A drágább eszköz mindig ergonomikusabb. M Mik lehetnek a jó számítógépes munkahelyi környezet jellemzıi? a) A munkaállomások lehetıség szerint távol vannak egymástól. b) Megfelelı magasságú szék és asztal áll a dolgozók rendelkezésére. c) Optimális a megvilágítás. d) A szemnek nyugtató hatású fekete falakkal, illetve falburkolattal van ellátva. M Mik lehetnek a jó számítógépes munkahelyi környezet jellemzıi? a) Ergonómiailag megtervezett székekkel van berendezve. b) Jó hangos zene szól folyamatosan, hogy elnyomja az erıs háttérzajt. c) Jól szellıztethetı és klimatizált. d) A használt eszközök a munka jellege és a személyes igények szerint átrendezhetık. M Melyek a munkahely fizikai környezetének ergonómiai szempontból vizsgálandó részei? a) Világítás b) Klíma c) Levegıminıség d) Zaj és rezgés M Mikor megfelelı a megjelenítı (monitor) helyzete? a) Ha jobbra van a billentyőzettıl. b) Ha balra van a billentyőzettıl. c) Ha egyenesen elıttünk van. d) Ha az alapgépen van.

10 M Mikor megfelelı a megjelenítı (monitor) helyzete? a) Akkor helyes, ha felfelé kell nézni. b) Csak akkor helyes, ha lefelé kell nézni. c) A monitornak a szem síkjában vagy kicsivel alatta kell lennie. d) A monitor helyzete minden esetben megfelelı. M Milyen képfrissítési frekvenciát állítsunk be egy katódsugárcsöves (CRT) monitorra a szemünk megóvása érdekében? a) Legfeljebb 60 Hz-et. b) Körülbelül Hz-et. c) Minimum 70 Hz-et vagy nagyobbat, ha a hardver eszközök lehetıvé teszik. d) A szemünk egészségére nincs hatással ez a beállítás. M Mi a jelentısége a nagy kontrasztú beállításnak? Jelölje meg az igaz állítást! a) A nagy kontraszt mindig óvja, kíméli a szemet munka közben. b) A nagy kontraszt beállításával növeljük meg a monitor élettartamát. c) A nagy kontraszt csak napsütésben vagy más erıs fényben ajánlott. d) A szemünk egészségére nincs hatással ez a beállítás. M Mi a jelentısége a monitor képpont méretének? Jelölje meg a helyes választ! a) A kép szemcséssége függ tıle. b) Csak nagy monitor esetében van jelentısége. c) Nincs jelentısége, mert a felbontás a fontos. d) Befolyásolja a szem fáradékonyságát. M Mit jelent az alacsony sugárzású monitor (LR Low Radiation) kifejezés? a) Kicsi a fényereje. b) Kicsi a kontrasztja. c) Kevés sugárzás jut be a monitorba. d) Kevesebb sugárzás éri a monitorral szemben ülıt. M Melyik a helyes állítás a monitorokkal a) A nagyobb képfrissítési frekvencia óvja a szemet. b) A TFT kijelzı jobban bántja a szemet, mint a hagyományos CRT monitor. c) A kiemelt LR jelzéső monitoroktól több káros sugárzás éri a monitorral szemben ülıt. d) Minél nagyobb a kijelzı (monitor) képátlója, annál kevésbé bántja a szemet. M Mit tehetnek a számítógéppel dolgozók az egészségükért? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A szem kiszáradását rendszeres, tudatos pislogással lehet megakadályozni. b) Szükség lehet külön számítógépes szemüveg viselésére (napi négy óra felett javasolt). Bizonyos munkakörökben a költségei a munkáltatót terhelik. c) Óránként legalább 10 perc szünet minden ülımunkánál ajánlott. Napi 6 óránál többet nem ajánlatos a monitor elıtt dolgozni. d) Félóránként érdemes egy-kétperces szemtornát végezni a fókuszálásban közremőködı szemizmok nyújtása, lazítása érdekében. M Miért jobb az LCD kijelzı, mint a katódsugárcsöves megjelenítı (CRT)? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Nem jobb, csak új technológiát jelent. b) Elektromos áram nélkül is mőködik. c) Mert az LCD kijelzı káros sugárzása lényegesen kisebb, mint a CRT monitoré, így kevésbé károsítja az emberi szemet. d) Az LCD kijelzık a gyártási technológia miatt laposabbak, így kisebb helyet foglalnak. M Miért számít, hogy honnan van megvilágítva a monitor? Jelölje meg a helyes választ! a) Mert a megvilágítás iránya befolyásolja a kontrasztot és a visszatükrözıdést. A rossz kontraszt és a tükrözıdés miatt a szem hamarabb elfárad. b) Nem számít, csak kell egy második fényforrás is. c) Ha nincs megvilágítva, akkor nem tükrözıdik, tehát jobb. d) A monitor élettartama függ tıle. M Miért jobb a tükrözıdésmentes képernyı? Jelölje meg a helyes választ! a) A tükrözıdésmentes képernyı nem jobb, csak drágább. b) A tükrözıdésmentes felülető képernyın más fényforrás fénye kevésbé verıdik vissza, így jobban látható a kép. c) A tükrözıdésmentes képernyıhöz nem kell szőrıt használni. d) A külsı fényt is felhasználják, ezért kevesebb áramot fogyasztanak. M Mi a helyes kéztartás a billentyőzet használata során? a) A kéz legalább vízszintes helyzetben legyen, de inkább alacsonyabban. b) A kéz legalább vízszintes helyzetben legyen, de inkább magasabban. c) A kéz mindig vízszintes helyzetben legyen. d) Teljesen mindegy. M Melyik a helyes karhelyzet az egér használata közben? a) A megtámasztott alkar b) A megtámasztott csukló c) A szabadon hagyott alkar d) A szabadon hagyott csukló M Melyik a helyes ujjtartás az egér használata közben? a) A tenyér ráfekszik az egérre, a gombok számától függıen 1-3 ujj a gombokon. b) A tenyér nem fekszik rá az egérre, a gombok számától függıen 2-3 ujj a gombokon. c) A tenyér ráfekszik az egérre, a gombok számától függetlenül 2 ujj a gombokon. d) A hüvelykujj és a középsı ujj közé vesszük az egeret, majd ráhelyezzük a mutatóujjat az egér gombjára. M Milyen típusú egér használata egészséges? Jelölje meg a helyes választ! a) Minél több gomb ajánlott. b) A trackball. c) Az ember kezének a méretétıl függ. d) Nem egér ajánlott, hanem touchpad. M Milyen az asztal helyes magassága? Jelölje meg a jó választ! a) Ha leülünk a székre, a lábunknak el kell érnie a talajt, és ha feltesszük a kezünket az asztalra a billentyőzethez, akkor az alkarnak és a felkarnak minimum 90 fokos szöget kell bezárnia. b) Ha leülünk a székre és feltesszük a kezünket az asztalra a billentyőzethez, akkor az asztal lapjának magasabban kell lennie a vállunknál. c) A felhasználó magassága mínusz 100 cm. d) 72 centiméter. M Milyen a munkavégzés szempontjából ideális szék? Jelölje meg a helyes választ! a) Forgatható, a háttámla és a magasság állítható. b) Mindegy, csak kényelmes legyen. c) A billentyőzet és a monitor beállítása szabja meg. d) Gázrugós lábtámlával ellátott, rögzített, kellemes kárpitozású alkalmatosság.

11 M Milyen a munkavégzés szempontjából ideális szék? Jelölje meg a helyes választ! a) Görgıkkel ellátott. b) Magassága állítható, csakúgy, mint a támlája. c) Elegendı, ha van háttámlája. d) Elegendı, ha van karfája és háttámlája. M Milyen ortopédiai rendellenességeket idézhet elı a nem megfelelı szék? a) Gerincferdülést. b) Vállízületi kopást. c) Derékfájást. d) Nem számít a szék minısége. M Milyen ortopédiai rendellenességeket idézhet elı a nem megfelelı asztal? a) Gerincferdülést. b) Vállízületi kopást. c) Derékfájást. d) Nem számít az asztal magassága. M Milyen ortopédiai rendellenességeket idézhet elı a nem megfelelı egér? a) Semmilyen rendellenességet nem idéz elı. b) Ínhüvelygyulladást. c) Ízületi fájdalmat a csuklóban, a kézfejben és a vállban. d) A könyökízület gyulladását. M Egészségügyi szempontból mi mindenre kell figyelni a monitorokkal a) Villódzásmentes legyen a képe. b) Tükrözıdésmentes helyre kerüljön. c) Megfelelı magasságban legyen (pl. monitorpolc vagy állítható asztal segít). d) A dönthetı és elforgatható gyártmány igény szerint beállítható. M Milyen indokolt ergonómiai követelményeket támaszthatunk a felhasznált szoftverrel szemben? a) Magyar betőket használjon. b) A szoftver legyen könnyen használható. c) Legyen magyar súgója. d) Testre szabható legyen. M Mik lehetnek a számítógépes munka tipikus egészségkárosító hatásai? a) Keringési zavarok b) Teniszkönyök c) Ínhüvelygyulladás d) Szénanátha M Mik lehetnek a számítógépes munka tipikus egészségkárosító hatásai? a) Gerincbántalmak b) Látászavarok c) Teniszkönyök d) Ínhüvelygyulladás M Miért jó az álpadló egy számítógépesített helységben? Jelölje meg a helyes választ! a) Azért, mert esztétikus, és így nem vonja el a figyelmet a tényleges munkától. b) Mert nem csúszik. c) Nincs statikusan feltöltıdve. d) Az álpadló alatt el lehet vezetni az elektromos és a hálózati kábeleket, így nincs bukdácsolás, nem sérülhet sem a dolgozó, sem a kábel. M Miért nem lehet poroltót használni a számítógépesített helységben? Jelölje meg a helyes választ! a) Azért, mert a por károsítja a számítógépeket. b) Azért, mert a poroltóból kikerülı oltóanyag vezeti az elektromos áramot. c) Káros az ember szervezetére. d) Nehéz utána kitakarítani a termet. M Miért nem lehet vízzel oltó eszközöket használni a számítógépesített helységben? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Azért, mert a víz károsítja a számítógépeket. b) Azért, mert a víz vezeti az áramot, és könnyen áramütést szenvedhetünk. c) Mert nem hordozhatók. d) Mert a víz nem oltja az elektromos tüzet. M Milyen típusú oltókészülékkel oltjuk az elektromos tüzet? Jelölje meg a helyes választ! a) Homokkal, vízzel olthatjuk az elektromos tüzet. b) Áramtalanítás után vízzel oltjuk el az elektromos tüzet. c) Csak halogén gázzal töltött tőzoltó készüléket használhatunk. d) CO 2-vel (szén-dioxid) töltött készüléket használhatunk. M Bekövetkezett áramszünet esetén mi a teendı? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Abbahagyjuk a munkát. b) Minden elektromos gépet kikapcsolunk. c) Lekapcsoljuk a számítógépet és a monitort, esetleg kihúzzuk a csatlakozókat a konnektorból. d) Nincs semmi teendınk. M Elvileg honnan lehet megtudni, hogy a kábel mekkora áramterhelést bír? Jelölje meg a helyes választ! a) Rá van írva a kábel külsı borítására. b) Megkérdezzük az eladót. c) Megmérjük mérıeszközzel. d) Nincs jelentısége ennek az adatnak. M Ki kapcsolhatja be a számítógépet a munkahelyen? Jelölje meg a helyes választ! a) Mindenki, aki be tudja kapcsolni. b) Csak a fınök. c) Csak olyan személy, aki munkavédelmi és tőzvédelmi oktatáson vett részt. d) Akinek erre jogosultsága van, függetlenül attól, hogy részt vett-e oktatáson. M Mit jelent a zöld PC kifejezés? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A monitor zöld színő képet ad. b) A hordozható számítógép elnevezése. c) Újrahasznosítható elemekbıl készült. d) Energiatakarékos üzemmódban mőködik. M Melyik számítógép-alkatrész tartalmaz mérgezı anyagokat? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A képcsı 2-4 kg ólmot a sugárzás csökkentése miatt. b) A mőanyag házat a lángállóság miatt olyan anyaggal kezelik, melybıl égéskor méreg szabadul fel. c) A forrasztóanyagok az ón ólom tartalmuk miatt. d) Az elemek és akkumulátorok a higanyés kadmium tartalmuk miatt. M Miért veszélyes hulladék a kiselejtezett számítógép-monitor? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A katódsugárcsöves (CRT) monitor 2-4 kg ólmot tartalmaz. b) A katódsugárcsöves (CRT) monitor belsı felületén a fénypor kadmiumot tartalmaz. c) A mőanyag borítás olyan anyaggal kezelt a lángállóság miatt, melynek elégetésekor mérgezı dioxin szabadul fel. d) Az üveg szennyezi a környezetet, mert nem bomlik le. M Mikor válnak veszélyessé az elektronikai berendezésekben található anyagok? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Rendeltetésszerő használat mellett ezek az eszközök nem jelentenek veszélyt a környezetre. b) Ha hulladékká válnak és a kommunális hulladék közé keverednek, égetés

12 hatására mérgezı anyagok szabadulhatnak fel. c) Ha hulladékká válnak és a kommunális hulladék közé keverednek, csapadékvíz hatására a bennük található, addig kötött állapotban lévı veszélyes anyagok a környezetbe jutnak. d) Soha. M Mik jellemzik a környezetbarát irodát, munkahelyet? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Olyan iroda, ahol az irodai cikkek beszerzése, felhasználása és hulladékká válása után is ügyelnek a környezetvédelmi szempontokra. b) Gondoskodnak az egészségi elıírásoknak megfelelı számítógépes munkahelyek kialakításáról. c) Törekszenek az energia takarékos és hatékony felhasználására. d) Nincs értelme környezetbarát irodával foglalkozni, azt jellemezni. M Mirıl indokolt gondoskodni, ami segíti a környezetbarát iroda megvalósítását? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A szelektív hulladékgyőjtés (pl. papír, üveg, mőanyag, veszélyes hulladék). b) A használt lapok jegyzetpapírként való hasznosítása. c) Újratölthetı festékkazetták és festékpatronok használata. d) Újrahasznosított anyagból készült termékek vásárlása, alkalmazása. M Melyek energiatakarékos beállítások a következık közül? a) CRT monitor esetén minél sötétebb háttér beállítása. b) CRT monitor esetén a képfrissítési frekvencia csökkentése. c) LCD monitor esetén a háttérvilágítás csökkentése (pl. 50%-ra). d) Képernyıkímélı helyett a monitor kikapcsoltatása az operáció rendszerrel. M Mely állítások helytállóak személyi számítógépekkel a) Az LCD energiatakarékosabb, mint a CRT. b) Beállítható, hogy (bizonyos idı elteltével) a monitor kikapcsoljon, ha a gépet nem használjuk, ezzel energiát takarítunk meg. c) Beállítható, hogy (bizonyos idı elteltével) a merevlemez kikapcsoljon, ha a gépet nem használjuk, ezzel energiát takarítunk meg. d) Beállítható, hogy (bizonyos idı elteltével) a számítógép készenléti üzemmódba kerüljön, ha a gépet nem használjuk, ezzel energiát takarítunk meg. M Miért elınyös a környezetbarát iroda kialakítása? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) Az egészséges munkahely kialakítása növeli a munkateljesítményt. b) Kialakításával csökkenthetık az iroda mőködési költségei. c) Kevesebb hulladék keletkezik. d) Az energiatakarékos berendezések fogyasztása kisebb. M Hogyan lehet védeni a környezetet az elhasznált számítástechnikai eszközöktıl? Jelölje meg a helyes válaszokat! a) A termék visszavásárlásával. b) Az újrafelhasználható részeket ismét beépítik. c) A be nem építhetı részeket szétszerelés után anyagfajtánként csoportosítva hulladékként reciklálják vagy megsemmisítik. d) A környezetszennyezési bírság kiszabásával meg lehet oldani a problémát.

Az IKT a mindennapokban

Az IKT a mindennapokban Az IKT a mindennapokban 1 Jelölje meg, melyek integrált informatikai rendszerek! 2 a) SAP Business One b) Windows c) Linux d) Microsoft Navision Milyen moduljai lehetnek jellemzően egy integrált informatikai

Részletesebben

M1.3.6 Mely állítások igazak a helyi hálózattal kapcsolatban?

M1.3.6 Mely állítások igazak a helyi hálózattal kapcsolatban? M1.3 Információs hálózatok M1.3.1 Melyek igazak a LAN-ról? M1.3.2 a) A LAN helyi (kiterjedéső) hálózatot jelent. b) A LAN nem lehet 10 m-nél nagyobb kiterjedéső. c) Minden LAN tartalmaz szervergépet is.

Részletesebben

Kódoló. Csatorna: jel, zaj

Kódoló. Csatorna: jel, zaj 1. A kommunikáció információelméleti modellje és az információmennyiség. Adó Kódoló Dekódoló Vevı Csatorna: jel, zaj A kommunikáció során a forrás (adó) az, aki az információ közlés kiindulópontja. A kommunikálás

Részletesebben

"KATTINTS RÁ, NAGYI! "

KATTINTS RÁ, NAGYI! "KATTINTS RÁ, NAGYI! " -internet használatának elsajátítása idıs korban- Tanfolyami segédanyag Budapesti Mővelıdési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2876, Fax: 06/1/371-2761. E-mail:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

Mi a merevlemez? a) CD-meghajtó b) Nagy sebességű tárolóeszköz c) 3,5 méretű flopi lemez d) Memóriatípus

Mi a merevlemez? a) CD-meghajtó b) Nagy sebességű tárolóeszköz c) 3,5 méretű flopi lemez d) Memóriatípus Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs rendszer (ezek nélkül a

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330 : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET Tartalomjegyzék Internet 330 Egy kis történet 330 Az Internet 330 Legelterjedtebb Internetes szolgáltatások 332 World-Wide Web (WWW) 332

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció - 1 - Információ és kommunikáció Összeállítás Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ECDL Multimédiás oktatórendszere tananyagából - 2 - Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szerverek, munkaállomások...

Részletesebben

Csoportmunka távolról

Csoportmunka távolról DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKA KAR Csoportmunka távolról TÉMAVEZETİ: DR. RUTKOVSZKY EDÉNÉ EGYETEMI TANÁRSEGÉD KÉSZÍTETTE: KÓSA LAJOS ÁKOS PROGRAMTERVEZİ INFORMATIKUS DEBRECEN 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK

INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK 308. Melyek igazak a LAN-ra? a) A LAN helyi kiterjedés hálózatot jelent. b) A LAN nem lehet 10 m-nél nagyobb kiterjedés. c) Minden LAN tartalmaz szervergépet is. d) Egy lakásban kiépített,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Internetes Kommunikáció

Internetes Kommunikáció Internetes Kommunikáció Fráter Éva Gabriella Informatikus könyvtáros 2. évf. A telefon, a rádió, a televízió, az internet és a mobiltelefon mára már természetes, minden nap használatos eszközökké váltak.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Debreceni Egyetem Informatika Kar DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Témavezető: Dr. Erdey László egyetemi docens Készítette: Tarjányi Beáta Gazdaságinformatikus Bsc. Debrecen 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

A webprogramozás alapjai

A webprogramozás alapjai A webprogramozás alapjai jegyzet Dr. Medzihradszky Dénes azonos címő fıiskolai jegyzetének felhasználásával és kiegészítésével készítette Dr. Kopácsi Sándor 1 Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 3 1.1 A tantárgy

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát!

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! 1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! A kommunikációhoz legalább két szereplı szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet többszereplıs

Részletesebben

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Végel János: Internet és intranet 2011-2012 (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Jegyzet Internet és intranet 1. oldal 0. BEVEZETÉS, FOGALMAK A tárgy keretében információs hálózatokkal foglalkozunk, nagy hangsúlyt

Részletesebben

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. : Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei:

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei: Szerkesztette: Lukács Attila A tananyag az alábbiak felhasználásával készült: Herczeg Lajos: Információ és kommunikáció tananyag látássérült felhasználók részére, Kiadja az "Informatika a látássérültekért"

Részletesebben

ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖNYVTÁRAKBAN

ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖNYVTÁRAKBAN Debreceni Egyetem Informatika Kar ÚJ TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖNYVTÁRAKBAN Témavazető: Készítette: Iszály György Barna Virág Gabriella Nikolett Főiskolai adjunktus Informatikus könyvtáros

Részletesebben

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról 1 Tartalomjegyzék VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 5 1. A MAGYARORSZÁGI ONLINE KÖNYVKERESKEDELEM FOGYASZTÓI HÁTTERÉNEK ÉS IPARÁGI HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE 11 1.1. AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben