Mérési útmutató a Mobil Távközlési és Informatikai Laboratórium méréseihez. RFID mérés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérési útmutató a Mobil Távközlési és Informatikai Laboratórium méréseihez. RFID mérés"

Átírás

1 Mérési útmutató a Mobil Távközlési és Informatikai Laboratórium méréseihez RFID mérés Mérés helye: Mobil Innovációs Központ (MIK) Z.301. Laboratórium (Bertalan L. u. 2., Z. épület 3. emelet) Összeállította: Schulcz Róbert Rácz Gábor Utolsó módosítás: február 18.

2 RFID tesztkörnyezet A környezet hardver és szoftver komponensekbıl áll, emellett ismertetjük még a fontosabb beállításokat. Az olvasó Az RFID méréseket egy Sirit Infinity 510 RFID olvasó segítségével végezzük el, mely a Mhz-es frekvenciatartományban üzemel. A következı ábrán a készülék elı-és hátlapját láthatjuk, kerettel kiemelve azokat a csatlakozópontokat, melyeket a mérés során igénybe veszünk. Tápcsatlakozó A tápellátáshoz egy 15 V-os DC adaptert alkalmazunk 10/100BaseT Ethernet Az eszközzel többféle módon is kommunikálhatunk, mi az Ethernet csatlakozást választjuk, aminek több elınye is van a másik -soros porti- kapcsolattal szemben: -a laborban rendelkezésünkre áll az Ethernet hálózat, nincs szükség külön kábel beszerzésére -mivel a routerre kapcsoljuk az eszközt, a laborban lévı összes számítógéprıl el lehet érni, így egyszerre többen is dolgozhatnak vele, és pl. olyan laptopról is lehet vezérelni, amin nincs is soros port. Az eszköz tetején 4 db visszajelzı LED-et láthatunk:

3 Ezek funkciója a következı: Sense Transmit Fault Power az eszköz tag-et észlelt valamely antenna terében a rádófrekvenciás adó be van kapcsolva hiba történt a mőködés során feszültség alatt van a készülék Feszültség alá helyezés után teszt céljából az összes LED világít pár másodpercig, majd a Power LED továbbra is fényes marad. Antennák Az eszközre összesen 4 Tx/Rx antennát köthetünk, melyek egyszerre funkcionálnak adóként és vevıként is. A következı ábra a mérési elrendezést mutatja:

4 Az antennák közül nem szükséges egyszerre mind a 4-et bekötni, azonban fontos, hogy az összes aktív rádiófrekvenciás csatlakozón legyen 50Ω -os lezárás! További használt eszközök a Rafsec és ALIEN tag-ek. Szoftver A Sirit Infinity 510 olvasó felhasználói szoftvere kényelmes megoldást nyújt a konfigurálásra, és az üzemeltetésre egyaránt. Megadhatjuk, hogy mely csatlakozópontokra kötöttünk antennát, beállíthatjuk, hogy mekkora teljesítménnyel sugározzon. A tag-ek olvasásánál egyszerő szőrıket állíthatunk be (tulajdonképpen bináris maszkot adhatunk a tag-ek azonosítójára nézve), illetve azt is megadhatjuk, hogy mely paramétereket írja ki a szoftver (pl. tag azonosítója, jel erıssége stb.). Ha komolyabb adatfeldolgozásra van szükségünk valós idıben, az eszközhöz tartozó rapid.dll fájl felhasználásával egyszerő mód nyílik a programozásra c# nyelven. Az olvasó beállítása 1. Elindítjuk az RST (Reader Startup Tool) programot. Ez alapesetben a Start Programs Sirit INfinity510 Reader Startup Tool helyen található.

5 A program kilistázza a hálózaton észlelt olvasókat. Mi egy olvasót használunk, ezért egy sort látunk. Ha üres a lista, a jobb oldalon található Refresh gomb nyomogatásával próbálhatjuk felismertetni az olvasót. Elıfordulhat, hogy bizonyos számítógépeken nem mőködik ez a funkció, de az IP cím ismeretében, már használható az eszköz. 2. Kiválasztjuk az olvasónkat a listából, majd megnyomjuk a Setup gombot. Ekkor megjelenik a Reader Setup Wizard ablak.

6 A továbbiakban a varázsló sorban megkérdezi a fontosabb beállításokat, amik az induláshoz kellenek. Elıször be kell jelentkeznünk az admin/readeradmin felhasználónév/jelszó párossal. A következı ablakban a régiót kell beállítani. Region: etsi (amúgy sincs más választásunk ), a Sub Region pedig en302208_no_lbt kell, hogy legyen. Ezután a szoftver az antennák elrendezésére kérdez rá. Itt Portal-t használunk. A protokoll beállításánál pedig az ISOC EPC1 Gen2-t választjuk ki, mivel a mi tag-jeink is eszerint kommunikálnak. A következı oldalon az antennák bekötését kell megadni. Nagyon fontos, hogy csak azt a bemenetet pipáljuk ki, ahova tényleg kötöttünk antennát! (megjegyzés: mindig az 1-essel kezdjük a feltöltést, tehát olyat ne csináljunk, hogy pl. csak a 4-esen van antenna). Az olvasó, ha elıre tudja a tag-ek hozzávetıleges mennyiségét, akkor optimálisabb leolvasást biztosít. Ezért a megjelenı Tag volume beállításánál próbáljuk azt az értéktartományt

7 kiválasztani, ahány tag-et egyszerre akarunk elhelyezni az antennák mezejében. Esetünkben állítsuk be a very low (2-10) értéket. Ezzel véget is ért a kezdeti beállítás. A Finish gombbal visszajutunk az RST programba. Tag-ek leolvasása Miután elvégeztük a beállítást az elızı pont szerint, az RST programban rákattintunk a Test gombra. Kis várakozás után megjelenik a Reader Test Tool (RTT) ablak (a várakozás alatt nincs homokóra-kurzor, de ez ne tévesszen meg minket, a gép dolgozik) Az ablak jobb felsı sarkban van egy Login mezı, itt az admin/readeradmin párossal belépünk. Az Operating Modes mezıben kiválasztjuk a Polled módot (ekkor az olvasón elkezd világítani a Transmit LED), ami lehetıvé teszi a Tag-ek folyamatos leolvasását. Átmegyünk a Tag Performance fülre, és megnyomjuk a Start gombot. Tag-eket teszünk az antennák mezejébe, és jó esetben láthatjuk ezeknek az adatait a képernyın.

8 Ebben a módban sajnos semmiféle szőrést és egyéb feltételt nem adhatunk meg, ez a funkció tulajdonképpen az olvasó gyors tesztelésére ad lehetıséget. Ha a Start gomb megnyomása elıtt beikszeljük a Purge every poll -t, akkor mindig csak az éppen leolvasott tag-eket írja ki, a régieket törli a listából. Amikor már nem akarunk több tag-et leolvastatni, a Stop gombot megnyomjuk, és az olvasót a General Page-n visszaállítjuk Standby módba, hogy ne sugározzon feleslegesen. Méréshez szükséges olvasási módok beállítása A leolvasási módok alkalmazásához azonban meg kell ismerkednünk a készülék fontosabb parancsaival, azok struktúrájával, szintaktikájával, és kiadási módjával. Az utasításokat az RTT program General Page fülének Command mezejébe írva adhatjuk meg. Az INfinity 510 parancsai alapvetıen három kategóriába sorolhatóak: -Get: lekérdezi az olvasó valamely konfigurációs változóját beírni: változó_neve eredmény: kiírja a változó értékét -Set: beállítja az olvasó valamely konfigurációs változóját (ezeket az olvasó tárolja, nem a PC, ezáltal a programból való kilépés után is megmaradnak)

9 beírni: eredmény: változó_neve = érték ha létezik a változó, és az érték is helyes, akkor válaszul megjelenik az ok felirat, egyébként hibaüzenetet kapunk -Exec: végrehajt egy funkciót az eszköz beírni: eredmény: függvény_neve(param1=érték1,param2=érték2 ) ha létezik az adott függvény, akkor lefuttatja, különben hibaüzenetet kapunk megjegyzés: paraméter nélküli függvény esetben a függvény_neve() szintaktikát kell alkalmazni. Az üres zárójelbıl tudja a szoftver, hogy függvényhívásról és nem változólekérdezésrıl van szó. Tag-ek leolvasása eseményvezérelt alapon A módszer lényege a következı: regisztrálunk egy eseményt, ami az lesz, hogy egy tag van a térben. Ezen események hatására automatikusan meg fognak jelenni az antennák közelébe helyezett tag-ek adatai. A frissítés folyamatos, a rég nem olvasott tag-ek kifutnak a képernyırıl. Ennek megvalósításához a következı lépéseket kell végrehajtanunk: Elıször beállítjuk, hogy milyen tag-paramétereket akarunk látni. A következık közül válogathatunk: -tag_id (Tag ID or EPC) -tid -user_data -type (protocol type) -time -antenna -freq -rssi -tx_power A lényegesebbek a tag_id (tag azonosítója), az antenna (hányas számú antenna bemeneten érzékelte a tag-et), time (mérés ideje) és az rssi (mekkora a jelerısség). Miután kiválasztottuk, hogy melyekre van szükségünk, a tag.reporting.report_fields változó beállításával adhatjuk meg ezt az eszköznek. Írjuk be a command mezıbe az alábbi utasítást: tag.reporting.report_fields = time tag_id tx_power rssi Ezután jön az esemény regisztrálása. Eseményünk neve event.tag.report. Hogy ezt regisztrálni tudjuk, át kell mennünk az RTT program Event Handling fülére, ahol az Events mezıbe beírjuk: event.tag.report A Register gomb megnyomásától kezdi figyelni a szoftver ezt az új eseményt. Ha véletlen elrontottuk volna, a jobb oldalon levı Registered Events listából törölni tudjuk a nem kívánatos bejegyzést az Unregister gombbal.

10 Miután sikeresen beállítottuk a szükséges paramétereket, a Genereal Page-n Polled módra állítjuk a készüléket. A leolvasott tag-ek listáját az Event Handling fülre visszatérve nézhetjük meg. Lehetıség van az adatok elmentésére is. Ezt kapcsoljuk be a mérések alatt, hogy az eredményeket a késıbbiekben könnyebben fel tudjuk dolgozni. Mérési feladatok 1. feladat: Végezzünk méréseket úgy, hogy az antennától fokozatosan távolodunk. Eközben figyeljük meg az RSSI érték változását. Az RSSI változásait jegyezzük fel az adott távolság függvényében, majd a mérés elvégzése után készítsünk Excel-ben grafikont az RSSI változásáról. A mérést ismételjük meg egy másik fajta tag-el is. 2. feladat: Állítsuk át az antenna teljesítményét és ismételjük meg az elızı feladatot. Ezt a feladatot 3 különbözı antennateljesítmény beállítás mellett végezzük el. Az antenna teljesítményének változtatásához az RST ablakban a Configure gombot nyomjuk meg. Ekkor egy webes adminisztrációs felületet kapunk. Jelentkezzünk be, majd válasszuk ki a Basic Configuration menübıl a Setup Antenna/Cabels almenüpontot. Válasszuk ki az aktuális antennát és a Conducted Power értékét állítsuk át. (0-310 tartományban) 3. feladat: Készítsen grafikont az antenna vízszintes sugárzási karakterisztikájáról. Ehhez állítsuk be az antenna teljesítményét (a 2. feladatban leírt módon) 200-as értékre, majd vizsgáljuk meg, hogy milyen hatótávolságban érzékeli az olvasó a tag-et. Az antennával azonos vízszintes síkban minden irányból vizsgáljuk meg, hogy hol van az olvasás határértéke. A távolságokat jegyezzük fel, majd egy grafikonon ábrázoljuk. 4. feladat: Végezzünk szőrést a tag-ekre! Ehhez állítsunk be szőrıfeltételeket az olvasón. Hozzunk létre olyan szőrıfeltételt, amivel a tag-ek egy csoportját tudjuk kilistázni. A szőrıfeltételek megadásához indítsuk el a webes adminisztrációs felületet, ahol válasszuk ki az Advanced Functions csoportból az Expert Configuration almenüpontot. Itt válasszuk ki a Tag menüt. Engedélyezzük a filtert, valamint adjuk meg a bináris maszkot és az illesztendı mintát. A maszkban 0 és 1 szerepelhet csak, ahol az 1-es jelenti azokat a helyeket, amiket meg kell vizsgálni az illesztendı mintában. Állítsuk be úgy a szőrıfeltételt, hogy a 0x A 0x B

11 0x C 0x D tag-ek legyenek csak olvashatóak. Milyen maszkot és illesztı mintát kell megadni, hogy a fenti tag-ek legyenek csak olvashatóak? 5. feladat Vizsgáljuk meg a különbözı anyagok jelerısségre való hatását. Állítsunk be egy fix értéket az antenna teljesítményének, majd végezzünk méréseket úgy, hogy az antenna és a tag közé valamilyen árnyékoló anyagot teszünk. Figyeljük meg azt is, hogy az árnyékoló anyag hogyan befolyásolja a jelerısséget a tag-tıl való távolság függvényében. Írják le a tapasztalatokat minden egyes árnyékoló anyag esetén!

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ I. Áttekintés A Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomaghoz tartozó kiértékelı

Részletesebben

Adatbázis-alapú alkalmazás-fejlesztés Borland Delphiben

Adatbázis-alapú alkalmazás-fejlesztés Borland Delphiben Debreceni Egyetem Informatikai Kar Adatbázis-alapú alkalmazás-fejlesztés Borland Delphiben Készletnyilvántartó program Témavezetı: Dr. Bajalinov Erik tudományos fımunkatárs Készítette: Zakor Szilárd programozó

Részletesebben

Megfelelő földelés kell biztosítani a működési ideje alatt; A DVR száméra a megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni más eszközök felé.

Megfelelő földelés kell biztosítani a működési ideje alatt; A DVR száméra a megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni más eszközök felé. Megjegyzés: A DVR hálózati tápegysége 12V DC 3A, kérem ellenőrizze az adapter mielőtt üzembe helyezi az eszközt hogy megfelel-e a követelményeknek. Ne helyezze a DVR-t olyan helyre ahol eső, nedvesség

Részletesebben

M2M Easy 2 Security Communicator Telepítési útmutató

M2M Easy 2 Security Communicator Telepítési útmutató M2M Easy 2 Security Communicator Telepítési útmutató v2.1 szoftverhez Rev: 2.1.6 2015-02-16 Dokumentum specifikációk Ez a dokumentáció a WM Rendszerház Kft. által készített M2M Easy 2 Security Communicator

Részletesebben

Speedshop Kft. www.speedshop.hu

Speedshop Kft. www.speedshop.hu Eten X500 glofiish GPS Pocket PC Használati útmutató Biztonsági elıírások Használatba vétel elıtt kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót! A készülék akkumulátora nincsen feltöltve mikor a gyártótól

Részletesebben

Compact. GHz 2,4 802.11g. Wireless-G. Szélessávú útvonalválasztó. Felhasználói kézikönyv WIRELESS WRT54GC (EU/LA) Model No.

Compact. GHz 2,4 802.11g. Wireless-G. Szélessávú útvonalválasztó. Felhasználói kézikönyv WIRELESS WRT54GC (EU/LA) Model No. GHz 2,4 802.11g WIRELESS Compact Wireless-G Szélessávú útvonalválasztó Felhasználói kézikönyv Model No. WRT54GC (EU/LA) Compact Wireless-G Broadband Router Szerzői jogi információk és védjegyek A jelen

Részletesebben

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Üzembe helyezési leírás a MobileMapper 100, ProMark 100 és Promark 200 készülékhez, a DigiTerra Explorer v6 készülék-specifikus

Részletesebben

PCBankár Felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK

PCBankár Felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. PCBankár program telepítése... 4 3. Elsı belépés a Pcbankár programba... 8 3.1. Menü használata... 9 3.2. Ügyféladatok ellenırzése és beállítások... 9 3.3. Regisztráció...

Részletesebben

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt.

KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ. Felhasználói leírás. 1.0 verzió. Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a NETvisor Zrt. KözHáló Önkormányzati Biztonsági Központ Felhasználói leírás 1.0 verzió Budapest, 2009. devember 28. A dokumentumot késztette a Copyright Jelen dokumentumhoz fűződő valamennyi jog a tulajdonát képezi.

Részletesebben

Kézikönyv absztrakt:............. vi Üzembehelyezési útmutató............... vii BEVEZETÉS............

Kézikönyv absztrakt:............. vi Üzembehelyezési útmutató............... vii BEVEZETÉS............ Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató D-LINK DSL-380T. Megtalálja a választ minden kérdésre az D-LINK DSL-380T a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

Installálás... 9. Beállítások...12

Installálás... 9. Beállítások...12 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma...4 Rendszer követelmények...4 Bevezetés...5 Tulajdonságok...6 Hardware tulajdonságok...7 Csatlakozók...7 LED-ek...8 Installálás...

Részletesebben

MKB On-Line Trader Felhasználói Kézikönyv

MKB On-Line Trader Felhasználói Kézikönyv MKB On-Line Trader Felhasználói Kézikönyv 1 TartalomjegyzéK 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ÉS TECHNIKAI BEÁLLÍTÁSOK 3 1.1. Hardver követelmények 3 1.2. Szoftver követelmények 3 2. BEJELENTKEZİ OLDAL 3 2.1. Bejelentkezés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés - 4 - Első rész A termék áttekintése - 5 - Második rész Hardver telepítése - 7-

Tartalomjegyzék. Bevezetés - 4 - Első rész A termék áttekintése - 5 - Második rész Hardver telepítése - 7- Tartalomjegyzék Bevezetés - 4 - Első rész A termék áttekintése - 5-1.1 Funkciók - 5-1.2 Műszaki tulajdonságok - 5 - Második rész Hardver telepítése - 7-2.1 Eszközök felosztása - 7-2.1.1 Előlap - 7-2.1.2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2009. szeptember 27. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvetı feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció - 1 - Információ és kommunikáció Összeállítás Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ECDL Multimédiás oktatórendszere tananyagából - 2 - Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szerverek, munkaállomások...

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3 Használati kézikönyv Ver 1.3 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK! FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben

Beckhoff BC9000 PLC. Üzembe helyezési útmutató

Beckhoff BC9000 PLC. Üzembe helyezési útmutató Borsoviczky Dávid Márkus Róbert Projekt Labor 2009................. B 9000 PLC PROJEKT MUNKA 2009 Beckhoff BC9000 PLC Üzembe helyezési útmutató 1/49 oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1

Részletesebben

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv

Comtech Monitoring Rendszer. Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 1 A Rendszer Bemutatása A rendszer több összetevőből épül fel. A fejállomáson elhelyezkedő központi szerver továbbiakban IMC Information & Monitoring Center folyamatosan kommunikál

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 150Mbps vezeték nélküli, N típusú, AP/ Ismétlő / router kliens WF2411 Minősítés FCC CE FCC Nyilatkozat A készülék a tesztelés alapján megfelel az FCC-szabályok 15. pontjában ismertetett,

Részletesebben

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ rev 1.0 9-04 R24.0778.00 Védjegyek: A többi termék és cégnév az adott nevek tulajdonosainak bejegyzett védjegyei. TARTALOMJEGYZÉK A 802,11g 54Mbps

Részletesebben

Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató

Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató Verzió 2.4 Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató Copyright Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. A jelen dokumentum írásos engedély nélküli reprodukciója, adaptációja

Részletesebben

Színház/Musical Közvetítés/TV stúdió Élő esemény/tv show

Színház/Musical Közvetítés/TV stúdió Élő esemény/tv show Színház/Musical Közvetítés/TV stúdió Élő esemény/tv show Wireless Systems Manager WSM Használati útmutató Tartalom Fontos információ a Használati útmutatóról 3 Biztonsági előírások 3 Mire képes a WSM?

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU)

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU) Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router Modell: WRT610N (EU) A kézikönyv használata A kézikönyv használata Az ikonok jelentése A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal

Részletesebben

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Wireless-N otthoni vezetéknélküli router Model: WRT120N A kézikönyv használata A kézikönyv használata A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal találkozhat, melyek egy adott

Részletesebben