A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában"

Átírás

1 VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian United Church of Christ in Miami, Florida * Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Zsoltárok könyve 84:2-3. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts! My soul longs, indeed it faints for the courts of the Lord; my heart and my flesh sing for joy to the living God. Psalm 84:2-3.

2 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ Ma, ha az Ö szavát halljátok... Rovatvezető: Ft. Demeter Andor, Püspök Amikor pedig a farizeusok megkérdezték tőle, mikor jön el Isten országa, azt felelte nekik: Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem azt nem mondják: Íme itt! vagy: amott van! Mert az Isten országa közöttetek van. Lukács 17,20-21 Évezredekkel ezelőtt felcsendült Isten Igéje és testet öltött Jézus Krisztusban. Akkor szemmel látták és hallgatták beszédét. Jézus beszédei, cselekedetei Isten országáról tettek bizonyságot. Akkor is ma is az ember érdeklődése a jővendő világ felé terelődött. Izgató kérdés. Az igénk alapján azt állapíthatjuk meg, hogy legtöbb esetben akkor kérdezzük, amikor kételkedően megrendül a jó Isten iránti bizalom, vagyis a h i t. A farizeus is ilyen érzéssel és gondolattal tette fel a kérdést Jézusnak: mikor jő el az Isten országa. Igen, a nyomorúság, a bizonytalanság, a háborús veszély, emberek-világok gyűlölsége összesűrűsödik s egy sötét gomolyaggá válva a gyenge hitű emberből kiváltja ma is a kérdést, - hát mikor jő el az Isten országa. Isten nem látja a felhalmozódott emberi bűnt. Mikor lesz a boldog beteljesedés amiről a Jelenések könyve ír És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről és a halál nem lesz többé: sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Legtöbb tragikum akkor áll elő, amikor az ember elveszíti, vagy elfelejti azt, hogy élete az Úr kezében van. Krisztus Anyaszentegyháza komoly feladatnak tekinti alkalmas vagy alkalmatlan körülményekben is az Isten Igéjének hírdetését és úgy teljesítse szent szolgálatát, hogy a világ megérezze, az emberek felfigyeljenek. Éppen az volt a baj a farizeusoknál is, nem hatoltak le a mélyre, lelküket nem járta át a Krisztus iránti igazi szeretet. Dőre port hintettek egymás szemébe. Külső színes és fellengzős volt istentiszteletük. Azért imádkoztak, adakoztak, hogy lássák az emberek. Most is úgy áll elő a farizeus, mint aki mutatja, hogy Isten követője. Érdeklődik az Isten országa felől. Tudakozódik. De csak kérdez. Beszél, de nem cselekszik. Ahányszor így kérdeznek Krisztustól, mindig egyenesen és nyiltan visszautasít mindent, reámutatva világosan, félreérthetetlenül: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, sem azt nem mondják: Ime itt, vagy: Íme ott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Ime Krisztus lerántja a hit mázával bekent farizeusokról az öndicsőítő bíborpalástját. Azonnal felfedi mezítelen, rút, e világ szerinti ábrázatukat. Pál apostol milyen mélyen értelmezi Jézus szavát: Mert az Isten országa... igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm. A farizeusok megvannak semmisítve, nincs létjogosultsága az ilyen hitnek. A világi önző érdekek után szaladva nem lehet építeni az Isten országát. Igen, Isten országa itt is lehet, - most is, - manapság, ha követjük Jézus Krisztust építsük Krisztussal Isten országát szívvel, hittel, szeretettel. Ezt mind a Szent Lélek által való öröm munkálja. Úgy, mint az első pünkösdkor tették a tanítványok. Önként, örömmel Istennel, egymásért. Ne nézzünk a kétes jővőbe, inkább a golgotai keresztre. Ne a holnaptól várjuk reményeinknek valóraválását, hanem Krisztustól, de m a. Egész élettel közeledjünk hozzá, hogy egymásra is találjunk és együttes erővel Krisztus igazságával, önfeláldozó szeretetével gyarapítsuk, építsük Isten országát. Ennek eredményeként csodálatos módon erősődik gyülekezeti életünk is, tudván azt, hogy a mi időnkben is Isten uralkodik és most is az Ő befolyása és hatása alatt áll a keresztyén élet. Jézus Krisztus útja a szenvedéseken át vezetett a dicsőségbe. Isten akarata volt. Az Anyaszentegyházát, híveinek sokaságát így vezeti a jövendő világ felé. Kezünket fogja, hogy el ne essünk, bíztat mikor csüggedünk. Az Ige alapján beigazolódik a mi református hitfelfogásunk, hogy nincs maradandó városunk itt. Mi mindig útban vagyunk, készülünk Isten országa felé, míg egészen az övéi leszünk. Boldog ember az, aki így éli az ő rövid életét. Ámen. Az Amerikai Magyar Református Egyház nevében hálásan köszönjük a gyülekezeteknek, amelyek befizették a évi hozzájárulásukat és adományaikat a "Magyar Egyház - Magyar Church" megjelenéséhez. On behalf of the Hungarian Reformed Church in America we would like to thank the congregations for sending the 2006 dues and donations in time which made publishing the "Magyar Egyház - Magyar Church", possible: **Eastern Classis $300.- Cliffside,NJ $50.- Staten Island,NY $100.- Poughkeepsie,NY $150. Rochester,NY $30.- Roebling,NJ $234.- **Central Classis **Western Classis $300.- Ontario,CA $250.- Phoenix,AZ $500.- San Diego,CA $50.- San Francisco,CA $50. Vancouver,B.C. CAN. $100.- MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH APRIL-MAY-JUNE VOL. 85, NO. 2 ISSN EDITOR IN CHIEF The Rt. Rev. Andor Demeter, Bishop 3921 W. Christy Dr. Phoenix, AZ EDITOR Rev. Bálint Nagy 7S1 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA CO-EDITOR AND BUSINESS MANAGER The Rt. Rev. Sándor Szabó, General Secretary - Dean 1053 East Sixth Street #32. Ontario, CA EDITORIAL BOARD Rev. Árpád Drótos 229 East 82nd Street, New York, NY Rev. Lajos Fábián 7872 Jasper Ct. Vancouver, BC VSP 3S9, Canada Very Rev. Ferenc Varga, Dean Stacey Dr. Brownstown, MI OFFICE OF PRINTING "AD PRINT" INC N.36th Ave. Phoenix, AZ YEARLY SUBSCRIPTION: Group $5.00 Personal $6.00 MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH is published quarterly (March, June, September, and December) by THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA and printed at AD-PRINT, Inc. in Phoenix,AZ. Address manuscripts and editorial correspondents to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90005; Tel: (323) , Address all subscription orders, renewals, payments, and change of address notifications to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 1053 East Sixth Street, #32 Ontario, CA Tel: (909) ,

3 MAGYAR EGYHÁZ Come and see the Glory of Jesus In these summer months, during our vacation, many of us go to the mountains and plains to see the beauty of the nature. When we will be in the mountains we can lift up our eyes unto the hills and find refreshment of our body and soul. Many will go to religious conferences, church camps, summer schools, sightseeing, where they will have mountain-top experiences, and will feel closer to God than they have ever felt before. This is therefore an apt time to meditate upon one of the mountain experiences of Jesus Christ, known as the Transfiguration. It is thought by many to have taken place on Mount Hermon (which means apart or sanctuary) This peak towers over nine thousand feet; its slopes and snow covered summit dominate the landscape of northern Palestine. To share in this experience, Jesus took with him only the three disciples with whom he was most intimate, Peter, James and John. The same three were with him when the daughter of Jairus was raised from dead, and later were to be with him again in the final agony of the Garden of Gethsemane. This suggests that perhaps visions can come most easily to small groups, intimate friends, or like-minded people. It suggests that when God has something to reveal to the world or when he has something to get done in the world, he works, not through crowds, but through individuals who are really consecrated. As Jesus said, Where two or three are gathered together in my name I am in the midst of them. (Mt.18:20) To this little group Jesus was transfigured - his face changed its appearance - until the fact that Jesus was the Son of God became crystal clear. This was the way in which God across the years had dealt with his people. He had picked out a few individuals and empowered them as his agents - Moses, Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, and the rest. When Jesus came, he selected only twelve disciples, and from those, three were chosen to be the special agents of vision. Taking part of this mountain experience, the disciples reported that they also saw Moses and Elijah talking with Jesus. Why these two? For one thing, both had peculiar circumstances connected with their departure from the world. Moses, while he died a natural death, had apparently been buried by God and no one knows his burial place to this day. (Deut. 34:6) Elijah had never known death at all, but had gone directly to heaven in a chariot of fire. But more important, these men were representatives of two elements of Hebrew religious tradition, the law and the prophets. This put Jesus in the direct line of the leaders who gone before him, and suggests that to understand our faith you must have regard for its historical perspective. Christianity is not a matter of years but of centuries. God has always been speaking to men. Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son. (Hebrews 1:1-2) Christianity can only be understood in terms of its long historical perspective (beginning in Genesis) and, thus understood, is seen to be a permanent part of the world - though empires rise and fall and civilizations vanish away. When the mountain experience was over, Jesus and his disciples had to come down. Peter wanted to stay on the mountain and suggested that they make three tents and capture the vision: That was a natural human reaction to any high experience: don t let the light go out, don t let the vision fade, don t let the clouds 3. oldal close in - let s build tents and stay on the mount. But it didn t happen that way. Moses and Elijah disappeared. The light that had transfigured the garments and the face of Jesus went away. The opportunity of the Transfiguration was not to stay on the mountain but to bring something of the mountain back down to the plain. For when they returned, they were faced at once with a boy with an evil spirit whom the other disciples had been unable to heel, and of whom Jesus said: This kind can come out only through prayer. (Mark 9:29) Mountaintop experiences are given to us so that we may return to the perplexing problems of each day, strengthened to deal with them in the Spirit of the glory which we have seen. S. Sz A 90 éves Staten Island-i Magyar Református Egyház temploma Prayer Lord, we worship you as the living Spirit who works in the lives of Christians and in the life of the Church, creating anew, bringing new powers to birth, making human actions and characters the bearers of your purpose. We pray that your Spirit may poured out, not only on those who are already Christians, but on all people. In a world full of conflicting drives and forces, we pray that your Spirit may take our powers and energies and bring them to fulfillment and harmony in your service, in building and not in destroying. We worship you as the Spirit who makes us aware of our spiritual need and satisfies it. We worship you as the Spirit who does not allow us to give in to our worse selves but develops truly Christian qualities in us. Help us, Lord, to open our lives fully to your influence, and to be the means by which it reaches other people. We pray for all who seek truth, and thus honor you though as yet unconsciously. May your Spirit make true in their experience what Christ has achieved for all the world. We pray for people in all those situations of tension and conflict where the welfare of many depends on the integrity of a few. May your Spirit enable everyone to be honest, and to refuse to put personal advantage above the interests of others. We pray for the poor and hungry of the world, the ill and the anguished, the dying and the bereaved. May your Spirit distribute both the skill and the love which can bring healing and true comfort. Help us to worship you in spirit and in truth. Help us to live more nearly as we pray. To you be glory for ever, through Jesus Christ our Lord. Amen.

4 4. oldal MAGYAR EGYHÁZ Godly Fatherhood 1 Thessalonians 2:7-12 Do you remember when men were men & you could tell it by looking, when women were the ones who wore earrings and makeup? Do you remember when men knew who they were and had confidence in themselves and in their God? They knew where God was leading them and trusted Him to get them there. Maybe the problem today is that our modern society has tried to convince women that they can be as masculine as men and men that they can be as feminine as women. So we have put them together in one big mixing bowl and mixed them all up until many are no longer sure what their role really is. Father s Day presents us with an opportunity to look at masculinity once again. I am not talking about the Rambo type. Such men probably make bad neighbors, poor business partners, abusive fathers, husbands. Nor am I talking about the ones who sit in their chair like a king on a throne, expecting the whole world to revolve around him. I am talking about a man who knows he is a man and is proud of that. But at the same time he has a soft and tender heart that is sensitive to others and to the will of God. I m talking about godly a man. I m talking about fatherhood the way it ought to be. Where do we find guidance for that? The Bible is always the best source. So I ve selected a passage from 1 Thessalonians 2 that few would consider to be a Father s but it is fitting. In these few verses we see a portrait of fatherhood that is worth examining. And as you look at it, consider with me a number of wonderful traits of a godly father. GENUINE LOVE The first trait of a father would be the ability to express genuine love. Paul says in 2:8, We loved you so much. In the original language those words expressed an intensity of love that gives over and over again. He says, It s hard even to find words to express how much, but we really do love you. This is an important character trait because loving and expressing love does not come naturally for many men. I m sure that is the reason the Bible tells husbands to love their wives, because we have to learn how to love. The Bible almost never tells wives to love their husbands because that usually comes naturally for them. Instead, wives are told to respect their husbands, because sometimes that is hard for them to do. Men, most of us have to learn how to love. That is true about the father and child relationship, too. It doesn t usually come easy for us. Do you remember when you brought your first child home? Your wife seemed to know what to do. She knew the head was heavy and that the muscles had not developed in the neck to support it. So she supported it. She also knew that the soft spot on top of the head was vulnerable and you had to be really careful. She knew when the baby was hungry, when its diaper needed to be changed and she did it with skill. She knew when it was bath time, play time, sleep time. But we men had to learn a lot. Our best example of fatherhood, of course, is our Father in heaven. And the best story to show that is the story of the Prodigal Son. The reason this is so universally applicable is that practically everybody experiences what the prodigal son experienced, where we re sure we know better than our parents. We have it all figured out. You know the story. The son goes off into a far country, squanders all his money. But he came to his senses. He felt that he could go back to his father. Why? Because all the time of raising his son the father had communicated his love. That is very important. The beautiful part is that our Father in Heaven always leaves the door open for us to come home again. And as dads, we need to teach our kids, no matter how deep their sin, You can always come home and there will be a father waiting to throw his arms around you, to assure you of his abiding love. TRANSPARENT LIFE The second trait is a transparent life. Paul writes in 2:8, We loved you so much that we delighted to share with you not only the Gospel of God but our lives as well. There is a connection between gospel and lives. It is one thing to hear the gospel. But it is another thing to live it. Paul says: When we lived among you we not only told you the good news, we modeled it for you by how we lived. If you re a Christian dad, your kids ought to know it by the way you live. For example, being a Christian will affect the decisions you make every day. The values in your home will be different than those found in a pagan home. You would deal with stress differently if you were a Christian dad than if you were not? I think you would, because there is a peace available to you that the world doesn t understand, a peace that passes all understanding. And there are the finances. The way you budget your money. That would be affected by how the gospel has changed your life & made you into a different person? What about humor & joy & laughter and all the things we find in a home influenced by the gospel? That s transparency, and that s hard to deal with. But I think kids need to see in their fathers, not just an authority figure, but someone who is real, someone whose heart has been touched and changed, who still makes mistakes and yet has the courage to admit that he has made those mistakes. SACRIFICIAL DILIGENCE Paul says in 2:9 You remember, brothers, our toil and hardship; we worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you. We have a responsibility as parents to teach a good work ethic to our children. And oftentimes, if our kids don t see a father who is a hard worker, who has a good work ethic, they ll never learn it. We teach it in two ways. By example, by just doing it and letting our children see that and our children learn by doing. We give them the opportunity to do things, make their own mistakes and learn from those. And as fathers we have to be wise enough to step back, let them do that, to make their own mistakes and learn from those mistakes. GENUINE SPIRITUALITY Paul said in 2:10 You are witnesses, and so is God of how holy, righteous and blameless we were among you who believed. He said, First of all, we preached the gospel of God to you. Secondly, you are witnesses of how we lived. We lived holy, righteous, and blameless lives among you. Our behavior was influenced by what we believed about Jesus. God has commis-

5 MAGYAR EGYHÁZ sioned fathers to be spiritual leaders. And you re the spiritual leader of your home whether you realize it or not. You will either lead your family closer to God or further away. But as a Christian, it is your responsibility to lead them closer to Him. If you don t, you ll be leading them closer to the evil one and his kingdom. As spiritual leaders it s our responsibility to show that we are genuine, that our Christianity is not just something for Sunday, but something we are all week long. So if you come to church and carry your Bible and look very pious on Sunday, but you never open it through the week, your kids will know. They ll be watching you and they ll know. If you pray here on Sunday morning when everybody else is praying, but you never pray at home, your kids will know that, too. If you never ever worship God through the week, or if you aren t a good steward, your children will learn that, too. 5. oldal It is absolutely essential that we be genuine, that our children see the authenticity of our faith. POSITIVE INFLUENCE Finally, there is the trait of positive influence. Paul writes in 2:12 For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting & urging you to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom & glory That is what a father does. He encourages, comforts and urges his children to live lives worthy of God. And it s all positive. But not every dad is a positive influence. Life unfortunately provides us with countless examples. Let s all as fathers make a conscious and prayerful effort to make a positive influence on our children for that s what we really can call love. Rev.Frank Varga, Dean News from the world Presbyterians Stand Against Torture Presbyterians from around the nation will convene in Chicago to speak out against torture and demand better treatment for prisoners under U.S. custody, The Christian Post reports. The meeting by the PC(USA)-affiliated No2Torture group is part of a month-long movement against torture that will be observed by a number of human rights, civil liberties and religious organizations in June. Our confessions affirm that human beings are created in God s image. Rooted in that affirmation, Presbyterian General Assemblies have consistently spoken against the use of torture and cruel, inhuman, and degrading treatment, said the Rev. Mark Koenig, the program s associate for resources and publications. Organizers intend to define torture as a crime against humanity that cannot be justified, even in the name of fighting terrorism. The two-day event will kick off June 2 at First Presbyterian Church in LaGrange, Ill. Diverse Faith Groups Unite to Push for Federal Marriage Amendment AgapePress reports that several major religious denominations have come together to urge the U.S. Senate to approve a marriage amendment to the Constitution of the United States. The Religious Coalition for Marriage has released a statement signed by 50 leaders and expressing support for the proposed federal marriage protection amendment. The Coalition is comprised of all eight U.S. Catholic cardinals, as well as officials of the Southern Baptist Convention, the Church of God in Christ, the Greek Orthodox Church, the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, the Union of Orthodox Jewish Congregations, and the National Association of Evangelicals. While diverse in many ways, the groups represented share a singleness of purpose -- the protection of traditional marriage. As Dr. Richard Land of the Ethics & Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention notes, this alliance of faith groups is "truly an historic coalition." He notes that this is the first time these churches, religious leaders, and institutions have coordinated their efforts on this scale. Don't Be Friends With Christians or Jews, Saudi Texts Say Saudi Arabia's latest textbooks continue to promote intolerance of other religions, a new study said Tuesday. The New York Times reports that Saudi first-grade students are taught that "Every religion other than Islam is false," while teachers are instructed to "Give examples of false religions, like Judaism, Christianity, paganism, etc." Fifth graders learn "It is forbidden for a Muslim to be a loyal friend to someone who does not believe in God and his prophet, or someone who fights the religion of Islam." Numerous examples of such instruction were cited Tuesday in a new study by the Center for Religious Freedom. Muhammad al-zulfa, a member of the consultative Shura council, said the Saudi public is generally in favor of reforming textbooks and curriculum, but religious conservatives have stymied the effort. And even if the textbooks were changed, the effort might not amount to much unless the country's teachers were retrained. Christians, Jews in Iran to Wear Colored Identification Reports out of Iran indicate religious minorities could be forced to wear colored badges on their clothing, says a Family News in Focus story. In a chilling reminder of Nazi Germany, Jews in Iran could soon be forced to wear yellow, while Christians would wear red. There are around 300,000 Christians in Iran, 25,000 Jews, and about 300,000 other religious minorities. Andy Hollinger of the Holocaust Museum in Washington D.C. said, "The parallels are certainly disturbing. It begins by removing a group of people from the civil life of a society and dehumanizing them on many levels." Dissident Ali Behroozian quotes a recent speech by Iranian Ayatollah Ahmed Jenati in which he said, "Human beings apart from Muslims are animals who roam the earth and engage in corruption." One Holocaust survivor has another recommendation for religious minorities living in Iran "If you see the handwriting on the wall, get out." House OKs Military Prayers in Jesus' Name The U.S. House of Representatives has approved a measure that would permit military chaplains to pray in Jesus' name at public events, Baptist Press reports. The provision was added to a $513 billion Department of Defense authorization bill, which the House passed. The Senate will still have to approve the language, which says: "Each chaplain shall have the prerogative to pray according to the dictates of the chaplain's own conscience, except as must be limited by military necessity, with any such limitation being imposed in the least restrictive manner feasible." Many former and current chaplains have complained about limitations on praying in Jesus' name. After the Air Force issued its initial, interim guidelines in August, 70 representatives and two senators in October asked President Bush for an executive order protecting the religious freedom of chaplains, including the right to pray in Jesus' name.

6 6. oldal MAGYAR EGYHÁZ ANNUAL MEETING OF THE EASTERN CLASSIS The Eastern Classis of the Hungarian Reformed Church in America held its annual meeting on Sunday, April 2nd, 2006 at the Hungarian Reformed Church of Trenton, New Jersey. The opening devotional was delivered by the host pastor Rev.Laszlo Ujj. Then John Molnar, Chief Elder of the host congregation gave his words of welcome. Following the opening of the Assembly by Dean Rev.Barnabas Rőczey the roll call was initiated. When the Dean declared the 2006 Annual Meeting to be fully constituted, a motion was made and approved to seat all corresponding members. The agenda of the Meeting was considered and approved. The visiting Bishop Andor Demeter gave his greetings to the Assembly. His words were followed by the greetings given by Anthony C. Beke, Balint Balogh and Leslie Martin. The minutes of the March 6th, 2005 Bethlehem, PA meeting was read by the Lay Secretary Priscilla Hunyady. The Assembly also heard the Reports of the Dean, Chief Elder Frank Kiraly and Treasurer Andrew Lovasz. The Reports were accepted with thanks. Then before recess Dean Rőczey appointed the following committees: Recommendation, Finance and Nominating. Following the recess, the reports of the committees were made, discussed and accepted by the Assembly. The Classis then remembered its recently passed members by giving thanks to God for their valued contribution in His Church. Announcements of upcoming events in the congregation were made and the place and date of the 2007 Classis Meeting was determined (Perth Amboy on the 25th of March). Then the Assembly was invited to attend a delicious fellowship dinner offered by the host congregation following Adjournment with prayers offered. Rev.Laszlo Ujj, Ecclesiastical Secretary of the Eastern Classis DEMETER ZSOLT f é l n é g y csendes zúg egy régi imahely egy kis kapú a mindenben a magadban mint minden bennem a megannyi napnak éledt orgona hangja ami felszabadít Istenem! te sorsa a fáknak a hold fantom alakja úgymond elvagyogat a csontváz-ágon belepi halkan kábán a remény tovahovább te kellesz csak számunkra frissen légy oltalom Calvin Synod th Annual Meeting Somerset, Pennsylvania 16 May 2006 Calvin Synod adopted three resolutions of particular interest to the general church when it gathered for its annual meeting in Pennsylvania. 1. Faithful and Welcoming Synod overwhelmingly endorsed the Faithful and Welcoming Churches testimony and encouraged members to participate the National Gathering 4-6 August at Shepherd of the Hills Church, Bechtelsville, Pennsylvania. 2. Call for a Loving and Caring Witness Because Scripture reveals that any sin leads to eternal misery, it is necessary for Christians to warn those in danger. Excusing what ruins people can never be kind or loving. Being informed by nearly five centuries of heritage and being bound by the Second Helvetic Confession and the Heidelberg Catechism, Calvin Synod testifies that those who do not turn from ungrateful and impenitent lives cannot be saved from eternal misery. Endorsement of sin, encouragement of behavior which kills, and promotion of liturgical practices which enable sin, exclude people from the Kingdom of God. Therefore Calvin Synod calls upon the United Church of Christ to repent of complicity in promoting practices which violate Question 87 of the Heidelberg Catechism and the clear testimony of 1 Corinthians 6:9-10; Galatians 5:19-21; Ephesians 5:5-33; 1 John 3:14-24; and Romans 1. Therefore Calvin Synod also directs its Bishop to inform the executives of the United Church of Christ to call the denomination to repent. 3. Homosexuality and Practicing Homosexuality Being born in a certain way is not a sin. Doing certain things like practicing homosexuality is. Sin destroys a person's life. Our duty is to warn with love and call for repentance whenever we see people practicing sin. Rt. Rev. Koloman K. Ludwig 7319 Tapper Avenue Hammond, IN Cell (219) Dr. Edwin P. Elliott English Editor Amerikai Magyar Reformátusok Lapja

7 MAGYAR EGYHÁZ TEN YEARS IN GOD S SERVICE, MISSION AND THE GREAT COMMISSION Dear Friends, The mission of our congregation is a responsible task, especially today when the Christian Community is under great pressures and influence of the world s point of view politically, morally and financially. The past 10 years has not been an easy one for our church, however we look back with thankfulness in our heart, for God has been with us! It is a special privilege when we can give thanks to God for the hard times as well as the good times, but most importantly, to give thanks to God in all situations. It is not said in vain, that all things are for the benefit of the believer and prayer changes things. During our years of service we have seen miracles through prayer, life changing events, but also heartaches and much sorrow, illness and death. Still during these events many times we witnessed God s presence, His ever-helping hand and mercy. We have a wonderful God! Our tireless efforts never went in vain and although sometimes it took many years to see any results for our earnest prayer or work, we never lost hope. Our mission is what Christ had given to us as a great commission, as well as a conditional promise in Matt 28: Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will be with you always, to the very end of the age. This commandment and commission is for all of us to do and to be involved with. Christ showed us an example with his life. He continued to help people physically and spiritually and taught them about the attributes of God: love, grace, care, faithfulness and justice. We too need to do the same! We need to help the helpless, the sick and all who God sends in our way, never forgetting to let people know of the great love and sacrifice which God made for you and for me to be saved according to the scriptures written in John 3: 16-18: For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not sent his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God s one and only Son. We do not have a church building of our own, but we have a big task and mission. Our service in the community is a demanding task, which we try to fulfill as best humanly possible. You being with us today is part of our mission. We gratefully acknowledge and thank the Campus Crusade in Christ Christian Organization and Dr. Joseph Csabai that for the first time in Western Canada and the USA a film is able to be handed out called The Life of Jesus in both Hungarian and English, to be obedient to the commission of Jesus. The Hungarian Reformed Church of Vancouver had a special desire to commemorate its 10 th year in God s Service and its mission and distribute this film free of 7. oldal charge. As you return to your homes and finished watching this movie, our prayer is that you would be blessed and be enriched in faith and in spirit as well as become a blessing by passing the movie on to others. Dear Friends, we ask you to stand with us and continue to help us prayerfully and financially, so that you would become partners and enable us to continue our God given mission with in the Hungarian-Canadian Community. The Life of Jesus film is given free, however we gratefully accept any donation to cover the costs. For your kind donation an official Income Tax receipt will be issued at the end of the fiscal year. Checks may be made out to the: Hungarian Reformed Church of Vancouver, and sent it to our office: 7159 McKay Ave., Burnaby, BC, V5J 3S6 We will continue to carry this film and it can be picked up or sent in DVD or VHS format. To order or for further information please contact Rev. Louis Fabian or his wife Elizabeth by telephone: (604) or by fabian_ The Lord bless you and keep you from harm. The Lord watch over your life in your comings and goings. The Lord be kind and gracious to you. May his love fill your heart and give you peace now and forevermore. Amen. Atheists' Very Own Holiday In Florida, an atheist became incensed over the preparation for Easter and Passover holidays and decided to contact the local ACLU about the discrimination inflicted on atheists by the constant celebrations afforded to Christians and Jews with all their holidays while the atheists had no holiday to celebrate. The ACLU jumped on the opportunity to once again pick up the cause of the godless and assigned their sharpest attorneys to the case. The case was brought before a wise judge who after listening to the long, passionate presentation of the ACLU lawyers, promptly banged his gavel and declared, "Case dismissed!" The lead ACLU lawyer immediately stood and objected to the ruling and said, "Your honor, how can you possibly dismiss this case? Surely the Christians have Christmas, Easter and many other observances. And the Jews--why in addition to Passover they have Yom Kippur and Hanukkah. Yet my client and all other atheists have no such holiday!" The judge leaned forward in his chair and simply said, "Obviously your client is too confused to know about, or for that matter, even celebrate the atheists' holiday!" The ACLU lawyer pompously said "We are aware of no such holiday for atheists; just when might that be, your honor?" The judge said "Well it comes every year on exactly the same date---april 1st!" The fool says in his heart, "There is no God." - Psalm 14:1, Psalm 53:1

8 8. oldal MAGYAR EGYHÁZ Előszó A Kárpát-medencei magyar református egyháztestek 2006-ban közösen rendezik meg a Bocskai-szabadságharc és a bécsi béke 400. évfordulójának jegyében, a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozóját. Az eseménysorozat augusztus 12-én Kolozsváron, Bocskai szülővárosában kezdődik, és 22-én Debrecenben zárul. A Bocskai István Magyarország fejedelmévé választásának alkalmából április én Szerencsen megrendezett ünnepség volt a megrendezendő világtalálkozó nyitánya és zászlóbontása. Itt jelentette be hivatalosan sajtótájékoztató keretében a nagy eseményt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A augusztusi világtalálkozó az 1938-as, valamint az 1991-es, az 1996-os és a évi találkozók sorába illeszkedik. A magyar reformátusság három létformában kényszerül élni: az anyaországban, a Kárpát-medencei utódállamokban és a világ minden részén, szétszórattatásban. A reformátusság testvéri kapcsolatainak ápolására megfogalmazott igényeket először az 1938-ban tartott Magyar Reformátusok I. Világtalálkozója valósította meg. Az ekkor összegyűltek a találkozó sikerén felbuzdulva eldöntötték, hogy a folyamatos kapcsolattartás érdekében hamarosan újra találkoznak, ám erre az ismert történelmi körülmények miatt egészen 1991 nyaráig nem kerülhetett sor. A 2006-os világtalálkozó központi üzenetét a Bocskaiszabadságharcot lezáró bécsi béke sugallja: Kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt. 90,17) Ez az igei üzenet a korábbi találkozókhoz hasonlóan egy újabb mozzanatot jelenít meg a 90. zsoltárból (1991: Tebenned bíztunk eleitől fogva, 1996: Uram, te voltál hajlékunk, 2000: Ezer esztendő előtted ). A bécsi béke a fejedelmi Magyarország szabadságát és függetlenségét, a vallásszabadság biztosítását, a végzetes pusztulásnak indult nemzet részleges egységesülését és felemelkedését, Erdély aranykorának a kezdetét, nem utolsósorban pedig a magyar államiság megőrzését jelentette. Az egész Kárpát-medencére kiterjedő rendezvények megemlékeznek továbbá az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról is. A szervezés során fontos szempont, hogy az elmúlt évek országos rendezvényeinek pozitív példáihoz hasonlóan a világtalálkozón is jobban megjelenjenek a gyülekezetek, a szeretetintézmények és az ifjúság. A világtalálkozó nyitva áll minden református lelkész és fiatal, gyülekezet, egyesület és intézmény előtt, lehetőséget adva arra, hogy ne csupán szóban, hanem a közös szolgálat valóságában munkálják krisztusi egységünket. Az út, a folyamat, ami a találkozóhoz vezet, legalább olyan fontos, mint maga a találkozó, ezért a világtalálkozók közötti időszakokban is erősíteni kell az összetartozás szálait. A Magyarországi Református Egyház évi májusi zsinati ülésén meghozott törvénymódosítása értelmében tagjának tekinti a világ bármely részén élő, magát magyar reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot. Ennek folytatásaként felvidéki, kárpátaljai, romániai és délvidéki református testvéreink már bele is foglalták, vagy belefoglalni készülnek az új jogi kategóriát saját statútumaikba. A Generális Konvent július 7 8-i tanácskozása pedig Zárónyilatkozatában a következőket fogalmazta meg: Reménységgel vagyunk afelől, hogy Isten kegyelméből a közös munka, a közös imádság és a közös szolgálat eredményeképpen belátható időn belül újból létrejön az egységes Magyar Református Egyház Miért is találkozunk? tehetjük fel Kálmán Attilával a kérdést, aki a legutóbbi világtalálkozón az egybegyűlteket köszöntve a következőképpen próbált feleletet adni: Minden találkozón nagy a kísértés arra, hogy a figyelem a külsőségeken legyen. A jól megválasztott helyszínen, a minél több résztvevőn, látványos bevonulásokon; a neves, magas tisztséget betöltő személyek lenyűgöző beszédein, köszöntőin; énekkarok, zenekarok szép műsorán. Természetesen szükség lehet ezekre, sőt a gondos előkészítésre, a jó szervezésre, az áldozatvállalásra is. De ne felejtsük el, mindezek csak eszközök, amelyeket a Szentháromság Istenünk felhasználhat arra, hogy a lelkek is megmozduljanak. Találkozzanak Vele, s akkor az egymásra figyelés, az egymással találkozás mélyebb értelmet kap. Az előbbi figyelmeztetést is komolyan véve hívunk és várunk mindenkit a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójára. Legyen ez a három létformában élő magyar reformátusság találkozása, s legyen ünneppé e találkozás: Istenre és egymásra odafigyelő feltöltekezés! Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a Zsinat lelkészi elnöke Dr. Nagy Sándorfőgondnok a Zsinat világi elnöke Hasznos tudnivalók» Teljes szabadság és felelősség» Egységes forma» Minden program nyitott» Áttekinthetőség Az egyes egyházkerületek teljes szabadsággal és felelősséggel szervezik a területükön lévő, egymás között előre egyeztetett eseményeket. Összeállításánál egységes formát igyekeztünk kialakítani, amely mindenképpen tartalmazza a program helyszínét, időpontját, megnevezését, az illetékes kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, akinél az adott programról bővebben lehet érdeklődni. A világtalálkozó főrendezvényei augusztus 12. és 22. között kerülnek megrendezésre. Az ezt megelőző és az ezt követő programok elő-, ill. utórendezvényként szerepelnek a programfüzetben. Nem lesz külön központi meghívó a rendezvényekre meghívás csak a kiemelt és főrendezvényekre készül, azonban minden program nyitott, amire az adott rendezvény

9 MAGYAR EGYHÁZ A gyertya lángja kialudt... Nt.Babos Máriára emlékezünk Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet...! Máté evangéliuma 28:19 Pünkösd hajnalán elhúnyt a magyar református lelkipásztori kar legidősebb tagja, Nt.Babos Mária. Szolgálata aranybetűkkel lesz beírva az erdélyi, és az amerikai magyar református egyház történetébe, amit kiegészít még az a néhány év kemény és kereszthordozással, de mégis eredménnyel, Isten dicsőségére végzett munka, amit férjével Nt.Babos Sándorral tett a kínaimandzsúriai misszióban. Eltávozása jelképes is, pünkösd hajnalán a Szentlélek érintette meg, hogy az Úr magához vegye hűséges szolgálóleányát. Máriskó néni ezért imádkozott régebben, hogy pünkösdkor adja át lelkét Teremtőjének, s az Úr meghallgatta fohászát. A földi gyertya lángja, - amelyet 1937-ben, misszióra való kibocsátásakor gyújtottak meg jelképesen - kialudt, hogy a mennyei világítson az örökkévalóságban. Hisszük, hogy az Úr előtt állva a dicsőség hervadhatatlan koszorúja várja a hittel példaként élő és szolgáló gyermekét. Nt.Babos Mária volt az első felszentelt női lelkipásztor az Erdélyi Református Egyházban. Annak ellenére, hogy édesapja is lelkipásztor volt, őt mint női lelkészt, abban az időben nehezen fogadták be kollégái. Éveken keresztül az erdélyi egyházkerület nőszövetségi munkájának utazótitkára volt, amikor találkozott Babos Sándorral, aki akkor jött vissza először mandzsúriai missziói útjáról, hogy beszámoljon munkájáról, szolgálatáról. Babos Sándor erdélyi látogatása akkor rendkívüli volt. Addig amíg több, mint száz gyülekezetben prédikált, megismertetve a missziót, egy helyen egy speciális hallgatóra talált: Nt.Lőrincz Máriára, aki lelkesen figyelte a beszámolókat, mintha tudta volna, hogy égő gyertyaként neki is be kell kapcsolódnia a szolgálatba. Az Ontario-i egyház tagjai köszöntik Nt.Babos Máriát 105.születésnapján Mint később Máriskó néni írásaiban közreadja, az ő munkája Erdélyben éppen olyan úttörő jellegű volt, mint Babos Sándoré Mandzsuriában. Talán éppen ezért esküdtek örök hűséget egymásnak 1937-ben, és mielőtt találkoztak volna, egymásnak hasonmásai voltak, hogy aztán a szolgálatban együtt, egy hittel 9. oldal gazdagítsák azokat, akik Istent megtalálták. Babos Mária elhívatása, előkészítése, majd Makkai Sándor püspök által a kibocsátása nagyban hasonlít a Babos Sándor misszióba való kibocsátásához. Így hát, amikor már együtt visszatértek Mandzsúriába, ők nemcsak férj és feleség voltak, hanem egy missziói Nt.Babos Mária 105 évesen pár, munkatársak Isten szőlőskertjében, akik a missziói parancs értelmében, annak végrehajtásán munkálkodtak. Tudjuk, hogy el is végezték küldetésüket hűséggel, kitartással és eredménnyel. Sajnos a háború megakadályozta a 14 évi szolgálat továbbfolytatását Mandzsúriában. Erdélybe szintén a háborús körülmények miatt nem tudtak visszamenni, - akkor már megszületett három gyermekük Sándor, László és Enikővel, - így a nemzetközi misszió segítségével Amerikába kerülnek, ahol először utazó missziói-nevelői munkában, majd a keleti parton működő magyar református gyülekezetekben, Fairfield,CT, Pittsburgh,PA, és Bethlehem,PA szolgálnak tovább. Babos Mária ezek mellet szolgálatot végzett a Uniontown,PA és a Coatesville,PA gyülekezeteiben is. Nyugdíjbavonulásuk után a gyermekek mellett szerettek volna lenni, így költöztek Californiába, ahol az Ontarioi Független Magyar Református Egyház közelében telepedtek le. A szolgálat itt is folytatódott mindkettőjük számára. Itt, ahol a missziói szolgálatuk beszámolói nem hangozhattak el 40 évvel ezelőtt, most több gyülekezetet körbejárva, helyettesítések, előadások alkalmain mondták Máriskó is és Sándor bácsi is lélektől áthatva, a missziói parancs életüket megváltoztató erejét. Nt.Babos Mária hitét, példáját, életét, ban elhúnyt férje Nt.Babos Sándor küldetésteljesítésével, - akaratukat, engedelmességüket, alázatosságukat, közöttünk való tartózkodásukat mi mindnyájan kiváltságnak, megtiszteltetésnek, és minőségi lelki és életösztönzésnek, szolgálat-mintának tekintjük. Máriskó néni példája bizonyítja, hogy a szolgálat teljesítése nemcsak a fiatalokra vonatkozik. Amikor az ontarioi gyülekezet lelkipásztora megkérte, még 100 éves korában is vállalta a helyettesítés szolgálatát. Életére, szolgálatára 2006.június 20-án, az Ontarioi Független Magyar Református Egyház templomában gyászistentiszteleten emlékezett családja, rokonsága, a Dél-Kalifornia-i egyházak lelkipásztorainak és tagjainak közössége. Emléke legyen áldott szívünkben. Ft.Szabó Sándor,esperes

10 10. oldal MAGYAR EGYHÁZ PÜNKÖSDI GONDOLATOK Ama vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. János Jézus elfogatása előtt búcsúbeszédet mond tanítványainak, ezzel próbálva felkészíteni a tanítványokat a tőle való elszakadás időszakára. A tanítványok értetlenkedve hallgatják Jézust, és nem tudják, hogy miről is beszél, amikor azt mondja, hogy nemsokára el kell mennie az Atyához, de vissza fog jönni, és az Atya elküldi nekik a vigasztalót, a Szentlelket. Mesterük tisztában van azzal, hogy csak akkor fogják őt igazán megérteni, amikor Isten Szentlelke vigasztalóként fogja elárasztani a szívüket. Hallják, amit Jézus mond, de nem értik, lépésről lépésre követik mesterüket, és mégsem ismerik őt igazán. Mindezek ellenére Jézus Krisztus méltónak tartja őket arra, hogy megajándékozza őket a legnagyobb ajándékkal, amit valaha is kaphatnak. A Szentlelket ígéri nekik, mert hittek benne, mert mindazt, amit az Atya kijelentett Jézusnak, azt tudtul adta tanítványainak, (Jn ) akik a kezdetektől vállalták őt, ha kételkedtek is néha. Krisztus hiszi, hogy ezek az egyszerű emberek, akik felvették saját keresztjüket, és követték őt, csodálatos munkát fognak végezni Isten országa építésére. Tudatja velük, hogy az Atya kivágja azt a szőlőtőt, amely nem terem gyümölcsöt, amely pedig terem, megtisztítja, hogy mégtöbb gyümölcsöt teremjen. Húsvét után ötven nappal, a tanítványok egy pár asszony társaságában - ez szokatlan volt abban az időben - félelemmel telt szívvel együtt imádkoztak egy kis szobában, amikor Krisztus ígéretéhez híven elküldte kettős tüzes nyelvek formájában a Szentlelket. A tizenkét apostol a Szentlélek erejével megtelve hírdetni kezdte a Krisztust mindenkinek csodálkozására, félelem nélkül vállalva mindazt, amit addig Krisztus tett. Így alakult meg az első keresztény gyülekezet. Új emberként indulnak térítői útjukra azok a tanítványok, akik lépten nyomon kételkedtek, hitetlenkedve kérdezősködtek, és mindannyiunkhoz hasonlóan félelemmel telt szívvel álltak Isten színe előtt. Kétezer év távlatában mi, amerikai magyarok Isten színe elé állva mondhatunk hálát azért, hogy elküldte Szentlelkét az apostoloknak, és általuk mi is részesedhetünk ebben a csodában. Nap mint nap megtapasztalhatjuk azt az örömöt, amelyet Krisztus Szentlelkének ereje által ad nekünk keresztyéneknek világszerte. Isten mindenkinek Szentlelke által üzen. Hogyan üzen? - Tehetjük fel a kérdést mindannyian. Üzen azáltal, hogy meghallgatja a betegágyak mellett könnyes szemmel elmondott imákat, üzen azáltal, hogy szerencsésen megérkezünk utazásunk végpontjába, mert Krisztus őrzőangyalként megóv bennünket. Ott van a Szentlélek, amikor sikeresen megköt valaki egy üzletet, bár azt a legtöbb esetben az ember önmaga ügyességének könyveli el, megfeledkezve arról, hogy Isten akarata nélkül mégcsak egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Ott van akkor, amikor a nehézségeink közepette ráébredünk arra, hogy gondjaink csak apróságok a borzalmas rákos megbetegedések mellett. Ott van a Szentlélek a megterített asztalok mellett. Isten megmutatja magát Szentlelke által akkor, amikor kézengogva vezet bennünket naponta, ahogy a szülő fogja gyermeke kezét, amikor fedelet ad a fejünk fölé, és örömmel tölti el a szívünket, és amikor békességet, megnyugvást ad a gyászos pillanatokban. Oldalakon keresztül lehetne sorololni, hogy mikor van mellettünk a Szentlélek mindent megszentelő ereje. Ha csak egy pillanatig elgondolkozunk azon, hogy milyen áldások vannak életünkben a Szentlélek által, megszégyenülve roskadhatunk Krisztus lábai elé, mert hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kicsiny örömökről. Ahogy Péter megtagadta Jézust akarata ellenére, ugyanúgy tagadjuk meg mi is őt naponta hitetlenségünkkel, értetlenkedésünkkel, elbizonytalanodásunkkal, nagyravágyásunkkal, akkor, amikor Isten saját keresztünk hordozására szólít fel. Nehéz ez a kereszt - mondjuk, és letesszük lépten nyomon, mert roskadozni érezzük lábainkat. Krisztus maga vitte a Golgotára az egész emberiség hatalmas nagy keresztjét, és Szentlelkét küldte el nekünk, hogy könnyebb legyen saját keresztünk hordozása. Pilinszky János mondja: A nap sugaraival azért szállhat alá a földbe, mert a magasság útját járja, s azért lehet minden élet forrása, mivel minden élő szol-gája. E gyönyörű jelkép a lelki életben érvényesül csak igazán. Aki az alázat nyitottságában és osztatlan odaadásában él, anélkül, hogy tudná, a tökéletesség magaslatát lakja, részese azoknak az isteni erényeknek, miket soha, semmiféle körülmények között nem birtokolhat az egyéni büszkeség bármiféle különállása. Isten olyan segítőt küldött nekünk a Szentlélek által, aki maga hordoz bennünket. Csodálatos az életünkben az, hogy Szentlelke által Isten megújít bennünket, erőt ad a mindennapi teendők végzéséhez, egyetlen dolgot várva el tőlünk, hogy szüntelen imádkozzunk, hogy kísértésbe ne essünk. Így válhatunk a Szentlélek szüntelen munkálkodása által Krisztus drága gyermekeivé. Ünnepeink közül a legnépszerűbb a karácsony és a húsvét. Majdnem minden országban szabadnapokkal ünneplik Krisztus születését és keresztrefeszítését. Magyaroszágon 1993 óta hivatalos ünnep lett a pünkösd is, de a világ nagyrészéről nem mondható el ugyanez. Olyan világban élünk, ahol félve ejtik ki a Krisztus nevét, hogy ne sértsenek meg a nevével másokat. Olyan világban élünk, ahol fegyvertűzre fegyvertűzzel válaszolnak, gyűlöletre gyűlülettel, indulatosságra indulatossággal, megfeledkezve Krisztus szavairól, ha valaki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel. Karácsonykor az emberek saját pénztárcájuk határait túllépve próbálnak szeretteiknek kedveskedni. A Szentlélek kitöltésének ünnepén egy imádsággal több jót cselekedhetünk, mint sok száz dollárral a zsebünkben. Hozsánna kellene hogy zengjen minden keresztyén ajkán, mivel Isten új életnek erejével tölti be a lelkünket, amely nélkül vakok, süketek, némák és esetlenek lennénk minden tekintetben. Imádkozzunk közösen, kérve Istent, hogy áldja meg hozzá esedező szívünket, és töltse be Szentlelkének erejével életünknek minden napját, hogy méltó fiai és leányai lehessünk Krisztusnak. Hirdethessük a pünkösdnek jeles napján, hogy Szentlélek Isten küldetett minden református keresztyén életébe, bárhol is legyen a világban. Kérjük Istent, hogy a békesség tüze lobogjon minden nemzet szívében, eltemetve a heves gyűlöletet, a versengést, az irigykedést, hogy legyen családjainkkal, egyházi vezetőinkkel, akik a Szentléleknek lángját ébresztgetik szívünkben, a betegségben szenvedőkkel, a gyászolókkal. Isten Szentlelkének ereje legyen életünk minden napjának az irányítója, oltalmazója, egyházunknak védőbástyája és hitünknek pajzsa. Végezetül Madocsai Mária szép szavaival zárom gondolataimat: Szentlélek Benned eszméltem Krisztusra, általad ismertem meg az Atyát. Veled lettem jegyes. Benned, általad, veled.

11 MAGYAR EGYHÁZ Éltetőm vagy, igen a létemben. Lélek, Te vagy a tűz, a szerelem. Lehelet, amelyből újjászülettem. Éltetőm, Lélek, lehelet. Vigasztaló, hogy elviseljem a lehetetlent, Erőforrás, hogy megmaradjak a szeretetben. Irgalom, hogy gőgössé ne tegyen a jelenléted. Vigasztaló, erőforrás, irgalom. Bensőmben kibomló tudás, élő erő, imaforrás, őslehelet az Atyától, szeretet, amely nélkül nem érdemes élni. Bensőmben élő erő, imaforrás, szeretet. Ámen. Nemes Adél, vallástanár, Seattle, WA A SÁROSPATAKI KÖNYVEK Vass Lajos, a kulturális minisztérium politikai államtitkára, Gémesi Ferenc, a külügyi tárca helyettes államtitkára és Csomós József püspök aláírták azt a jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a II. világháború során a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerülete Sárospataki Református Kollégiuma Könyvtárából elszármazott, a Nyizsnij-Novgorodi Állami Megyei Egyetemes Lenin Könyvtárban őrzött könyvek hazahozatalát követő feladatokat. Az aláíráson a felsoroltakon kívül, Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerületének főgondnoka is részt vett. 11. oldal (mintegy 80 millió forint) térítést nyújt a Lenin könyvtárnak a sárospataki kötetek tárolásáért. Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Sólyom László köztársasági elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelenlétében nyitották meg a sárospataki könyveket bemutató kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. Gyurcsány Ferenc a díszteremben rendezett ünnepségen örömét fejezte azzal kapcsolatban, hogy a két ország úgy döntött, továbblép a nemzeti fájdalmakon, sérelmeken és egy új jövőt épít. Méltatta mindazokat, akik áldozatosan munkálkodtak azért, hogy a könyvek visszataláljanak sárospataki otthonukba. A kiállítás megnyitóján részt vettek a közjogi méltóságok, az államfő és a miniszterelnök mellett Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, továbbá miniszterek, az egyházak képviselői, a parlamenti pártok vezetői, országgyűlési képviselők. A Magyar Nemzeti Múzeumban egy könyvtár hangulatát felidézve készítették el az Oroszországból több mint hatvan év után hazakerült könyveket bemutató tárlatot. A kormány és a tulajdonos református egyház képviselői nyitották fel az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a köteteket tartalmazó hét ládát; a felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értékű ősnyomtatványok és könyvek előző nap érkeztek Budapestre. A Magyar Nemzeti Múzeumba átszállított 136 kötetet az intéz-mény kupola termében tizenhárom tárlóban helyezték el. A központi helyen a legértékesebb könyvritkaságok láthatóak; ilyen pél-dául Hartmann Schedel 1493-as világkrónikája, a Cronicarum Libri. A kötetek bizonyos értelemben visszakerültek a múzeumba; 1938-ban, amikor az értékes sárospataki gyűjtemény egy részét Budapestre szállították, a ritkaságokat egy ideig a Magyar Nemzeti Múzeumban őrizték. Onnan kerültek két bank széfjébe, ahonnan - magyar kutatók szerint - szovjet csapatok különleges egységei vitték el 1945 februárjában. Forrás: MTI Felhívás az új fordítású Bibliával kapcsolatosan A visszakerült értékes könyvek a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán A visszaszolgáltatott könyvek állapotfelmérés és állagmegóvás céljára az Országos Széchényi Könyvtárba kerültek. A felek megállapodtak továbbá a hazakerülő könyvek kiállításának feltételeiről. A tervek szerint a nagyközönség az elszármazott gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeumban március 1-től június közepéig tekintheti meg. A kiállítás után a gyűjtemény haza kerül jogos tulajdonosához, a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerülete Sárospataki Református Kollégiuma Könyvtárába. A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy repülőgéppel, speciális konténerben érkeztek haza a sárospataki könyvek Magyarországra. Az is kiderült, hogy Magyarország 12 millió rubel A protestáns új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársulat Alapítvány december 6-i közgyűlésén úgy határozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás előmunkálatait. Felhívja tizenkét tagegyháza valamennyi lelkipásztorának, bibliaolvasó keresztyén emberének, valamint a társadalom valamennyi Bibliát szerető tagjának figyelmét, hogy áprilisától szeretettel vár minden olyan észrevételt, amely az ben kiadott és 1990-ben revideált új fordítású Biblia szöve-gére vonatkozik, s annak pontosabbá, a Szentírás eredeti szövegé-hez még hűségesebbé illetve stilisztikailag érettebbé (különös tekintettel a felolvasott szöveg jó hangzására) tételét szolgálja. A Bibliatársulat december 31-ig várja az észrevételeket, javaslatokat s azok értékelése után dönt a javított kiadás szükségességéről. Az észrevételeket elsősorban a Magyar Bibliatársulat honlapján (www.bibliatarsulat.hu) keresztül várjuk: az ott olvasható online bibliaszövegre kattintva bárki elküldheti hozzánk az adott versre vonatkozó javaslatát. Természetesen hagyományos módon, tehát levélben (1113. Budapest, Bocskai út 35., a borí-tékra kérjük, írják rá: "Új kiadás"), és ben is várjuk a hozzászólásokat Kommunikációs Szolgálat

12 12. oldal MAGYAR EGYHÁZ ÉN ÉS AZ ISTEN Istenfélő református családban nőttem föl, román megszállás alatt. Ez azt jelentette, hogy magyarságunk szorosan kapcsolódott egyházunkhoz, mivel az idegen nyomás alatt ez volt az egyetlen szilárdnak látszó támpont, amire támaszkodni lehetett. Mivel a szentgothárdi magyar templomot még 1848-ban felgyújtották a románok és a magyar lakosságot meg az osztrákok irtogatták ki: a magyar templom nem is épült föl többet. Pujonból jött át a ref. lelkész kéthetenként és a nagy ebédlő szobában tartotta meg az istentiszteletet annak a maroknyi magyarnak, nagyobbára cselédségnek, aki ott összegyűlt. Egyházi nevelésem tehát református volt, istenfélő ahogy már említettem. Vagyis számomra Isten egy olyan fogalom volt, amit félni kellett, mert az elkövetett bűnöket, hibákat büntette. Mivel nevelőim kizárólag teológusok voltak, akik a református papságra készültek föl, a büntetés lehetősége mindég ott csüngött fölöttem, még a legkisebb hazugságért is és ahogy Nagyapám mondta: Isten nem ver bottal, de a megérdemelt büntetést mindenki megkapja, ilyen vagy amolyan formában. Ez az ilyen vagy amolyan forma rendszerint azt jelentette Nagyapám szerint, hogy soha nem tudhatom, mikor és hogyan büntet meg Isten: valami nem sikerül, valami nem következik be, amire számítottam, valami elmarad, aminek nem kellett volna elmaradnia... és így tovább. Vagyis úgy Nagyapám, mint nevelőim, tehát egyházam tanítása szerint Isten valami olyan rideg Nagyúr volt, aki kegyetlenül igazságos, de olykor kissé szeszélyes is, mert néha akkor is büntet, amikor valójában nem érdemeltük meg, máskor meg, ha jó napja van, behunyja kissé a szemét, hogy ne lássa meg az elkövetett hibát. Már felnőtt ember voltam, sokféle bajon és büntetésen átestem, amíg megismerhettem egy olyan Isten-elgondolást, melynek alapja a szeretet volt és nem a büntetés. Melynek jellegét egy falon csüngő felírás foglalta össze ilyenformán: nem vagy személyesen felelős... ez az én dolgom. Isten. Úgy mélyült a hitem, ahogy a megtapasztalások edzették. Amerikában különösen megtanultam, hogy a hit része kell legyen a mindennapos életnek. Amit a bibliából tanultam, azt föl is használtam: mikor vadászat közben leestem egy fáról és egy törött fenyőág belefúródott a szemembe: Isten segítségébe kapaszkodva tudtam, hogy Isten világában balesetek nincsenek: egyszerűen kirántottam a szememből a fenyőágat és boldogan köszöntem meg Istennek, hogy egy félórán belül elállt a vérzés és látni tudtam, mintha semmi se történt volna. Több hasonló eset még jobban megerősítette bennem annak tudatát, hogy Isten fogalma valóban egy élő fogalom, mintha csak egy szerető édesatya fogalma volna, aki mindenkit egyformán szeret és ez a szeretet az, amit életnek nevezünk. Életem során választ találtam minden kérdésemre és ennek köszönhetem, hogy még mindég életben vagyok, ami alighanem azt jelenti, hogy még mindég van elvégeznivalóm ebben az életnek nevezett élményemben. Melyből egyszerűen majd fölébredve átváltok egy magosabb szintű élménybe. Ilyen egyszerű az egész. Mint ahogy én se gyászoltam hűséges élet-társamat, Elizabeth-et (búsultam, amikor itt hagyott magamra, de nem gyászoltam, mert tudtam, hogy ő maga nem szűnt meg lenni, mindössze átváltozott egy magosabb szintre, ahol már nem láthatom). Ugyanúgy engem se fog gyászolni akit egy szép napon itt hagyok. Talán búsulni fog, igen, mert szeret. De gyászra nem lesz oka, mert tudni fogja, hogy nem hagytam ott, csak egy emelettel feljebb költöztem. Aki olvassa majd ezt a kis eszmefuttatást: ne csóválja rosszallólag a fejét. Nem érdemes. Idővel megtudja ő is, hogy nem pusztulunk el, mint a kidöntött fa, hanem élünk és fejlődünk tovább a jó szolgálatában, egy másik emeleten. Hogy összetalálkozunk-e? Ha szeretet köt össze, minden bizonnyal, mert maga az Isten szeretet, ennélfogva a szeretet örökkévaló jó: magába foglalja mindazt, ami jó és igaz. Bocsásson meg az olvasó, ha azt hiszi, hogy elkalandoztam az élet vonalától. Mindössze Isten fogalmát kívántam tisztázni. Illetve Istennek az én életemre vetített fogalmát. S mivel erről az úgy-nevezett életemről kívánok szólni ebben az utolsó könyvemben, Istent is említenem kellett, mint életem legfontosabb irányítóját. Urát, ahogy ezt a szót a magyar nyelvben használni szoktuk. Megjegyzés: Wass Albert a Lakeland-i Magyar Presbyteriánus (Református) egyházközséghez tartozott, s mikor tehette résztvett az Istentiszteleten. Az Amerikai Magyar lelkészi karral és református püspökökkel szoros barátságban volt, közöttük Főtiszteletű Király Zoltánnal, aki az író temetésén igei szolgálatot is végzett. Közzéteszi: Nt. Dr. Lukácsi Éva Új lap a történelem nagy könyvében 86 év után először tüntettek a Magyar Királyságot feldaraboló trianoni békediktátum aláírásának helyszínén, a Párizs melletti Versailles-ban található Trianon Palotánál. A sors rendhagyó kegyének köszönhetően ebben az évben Pünkösd ünnepe egy időbe esett a trianoni diktátum aláírásának napjával. Ennek köszönhetően Európa két pontján egyszerre zajlott valami különleges magyar összejövetel. A történelmi tettet a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) és a Kárpátia zenekar szervezésében és felhívására mintegy nagyrészt a Kárpát-medencében élő magyar fiatal hajtotta végre, de sok Nyugat-Európában és a tengeren túl élő magyar, illetve helybéli francia csatlakozott a felvonuláshoz. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), mint immáron öt esztendeje minden évben, idén is megrendezte Budapesten a trianoni utódállamok nagykövetségeit útba ejtő emlékeztető és tiltakozó felvonulását ban azonban nem ért véget a demonstráció Budapesten. Emiatt a négy naposra és mintegy háromezer kilométeresre húzódott felvonulás június 2-án 18 órakor - rendkívüli hidegben és szakadó esőben - kezdődött a fővárosi Regnum Marianum keresztnél, ahonnan több száz résztvevő vonult először a szerb, majd a román és a szlovák nagykövetségekhez. A budapesti felvonulás végén - sőt már azzal egy időben is - buszokra, repülőkre és személygépkocsikba szálltak azok, akik a felvonulást a franciaországi Versailles-ban kívánták folytatni. Az Európát átszelő demonstráció következő állomásaként június 4-én 15 órától kezdődően gyülekeztek a világ különböző pontjairól összegyűlt, zászlókkal, transzparensekkel felszerelkezett jelentősrészt népviseletbe öltözött magyarok a Versailles-i központi palota előtti hatalmas téren a több ezer turista, valamint a helybeliek legnagyobb döbbenetére. Annak érdekében, hogy ők is értsék, miről van szó, a magyarok több ezer szórólapot osztottak szét a járókelők között. A francia, angol, német, olasz és magyar nyelvű röpiratok több ezer - a világ legkülönbözőbb területeiről való - turistá-

13 MAGYAR EGYHÁZ 13. oldal val, illetve helybélivel tudatták, hogy mit tettek Trianonban Magyarországgal. Egyúttal a megmozdulás szervezői a röplapokon keresztül öt nyelven igyekeztek támogatókat gyűjteni a magyar ügyhöz a következő sorokkal: "Szívünkben nincs gyűlölet. Csak a földünket szeretnénk visszakapni, testvéreink millióit szeretnénk újra keblünkre ölelni. Kérjük, terjessze ezt a kis szórólapot, segítsen, hogy honfitársai és hazájának politikusai tisztán lássanak ebben a kérdésben. Megértő támogatását köszönjük." Délután fél négy körül már Versailles központi terén álltak azok a buszok, amelyek a magyarokat szállították. Egy-két ki-vétellel a francia rendőrség által kordonokkal elkerített területre terelték őket. A hatóságok egyébként óriási erőkkel készültek a megmozdulásra. Bár a médiumok szerint a francia rendőrség azt nyilatkozta, hogy kb. harminc rendőrük kísérte a menetet, a felvonulás útvonalán és a környező utcákban legkevesebb 150 egyenruhást számolhattunk össze. És akkor még nem beszéltünk a civil ruhás rendőrökrõl, akik több alkalommal is intézkedtek, s nem említettük azt a tényt sem, hogy a jelek szerint jó néhány ország titkosszolgálati gépezetét mozgatta meg a HVIM akciója. A francia hatóságok túlreagálása vélhetően erődemonstráció volt, csupán a miheztartás végett. Pedig a magyar tömeg nem akart randalírozni, törni-zúzni, mint a franciaországi bevándorlók. Ehelyett rendhagyó fegyelemmel, de példamutató határozottsággal indult meg a hömpölygő magyar áradat a Trianon-kastély felé. Miután Toroczkai László HVIM-elnök a Versailles-i kastély kerítésére felkapaszkodva kiadta a jelszavakat, s elkiáltotta magát: "Justice for...", ezer torokból tört föl a válasz: "Hungary"! Franciaország szívében megremegtek az ódon épületek ablakai. Aztán a kalandozások kora óta először zúgott föl ismét ősi magyar kürt Párizs környékén, amikor egy több mint ezer éves kürt hű másolatát megfújta egy magyar tüntető. A felvonulók irtózatos erővel skandálták a "vesszen Trianon", a "ria-ria -Hungária" és a "Justice for Hungary" jelmondatokat. 86 esztendő elfojtott, igazságkereső szavai voltak ezek. Ismét kiderült, hogy a HVIM és a Kárpátia zenekar micsoda óriási, legkevesebb 86 esztendős mulasztást igyekezett ezzel a tettel egy kicsit helyrehozni, hiszen a világon az emberek semmit sem tudnak Trianonról. Voltak azonban olyan franciák is, akik jelezték, hogy szeretnék támogatni a magyarok ügyét. Szégyen, hogy Magyarországról mindössze néhány újságíró volt jelen a helyszínen, s a francia média sem erőltette meg magát túlságosan. Bezzeg például a román médiumok jelentős része vezető hírként számolt be a Versailles-ban történtekről. Az újságírók főként utólag kaptak észbe, így végül - a trianoni akció sikerét látva - a magyarországi és a francia sajtó nagy része is hírt adott a történelmi eseményről. A felvonulók éppen időben érkeztek a Trianon palotához, amely jelenleg szállodaként üzemel. Az igazgató rendkívül ideges volt, amikor meglátta a sok száz magyar tüntetőt, és könyörögve kérte a főszervezőket, hogy a kastély területén már ne skandálják a jelszavaikat. Így a tömeg elnémulva vonult be az udvarra, amikor Magyar tüntetők a Trianon palota előtt azonban az utolsó ember is bejött, Toroczkai László elkiáltotta magát a lépcső tetejéről: Justice for... Az ezer torokból feltörő válasz megremegtette a Trinon kastély falait:...hungary! A helyszínen, a Trianon-palota jelenleg konferenciateremként üzemelő nagytermében már készen állt a színpad és a hangosítás, s ott várakoztak díszmagyarban a Kárpátia zenekar tagjai is. Miután a tüntető tömeg megtöltötte a Trianon palota nagytermét, pontban 16 óra 32 perckor (a diktátum aláírásával egy időben) Herczeg Flóra népdalénekes elénekelte az ősi Himnuszunkat, majd Pörzse Sándor televíziós személyiség, a műsor vezetője szólt az egybegyűltekhez. A rendezvény szóvivője hangsúlyozta: a demonstráció elsődleges célja a nemzetközi közvélemény figyelmét felhívni arra az igazságtalanságra, amely Magyarországgal 1920-ban történt. A Trianonban tartott két órás megemlékezésen először az elszakított területek lakóinak nevében mondott beszédet Andrási Attila a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház vezetője, aki egyben a Délvidéki Magyarok Közösségének elnöke is. A beszédeket mindvégig franciául is tolmácsolták. Ezt követően felolvasták Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja alelnökének köszöntő sorait. A rendezvényt egyéb-ként Tőkés László püspök Erdélyből és Eva Maria Barki Bécsben élő nemzetközi jogászasszony is írásban üdvö-zölte. Ezt követően az a francia politológushallgató, Nicolas lépett a színpadra, aki Francois Mitterand volt francia kormány-fő véleményét olvasta fel, amelyben Mitterand elítélte a Versailles-i béke-szerződése-ket. Ezután Jókai Zoltán a brüsszeli Emberi Jogok Közép-Európai Bizottságának ellenőre szólalt fel, aki beszéde elején megköszönte a szervezőknek, hogy létrejöhetett ez a rendezvény, s meghívta a HVIM vezetőit az Európai Parlamentbe. Majd Toroczkai László, a HVIM elnöke szólt a hallgatósághoz, aki először külön köszönetet mondott a résztvevőknek, valamint a HVIM és a Kárpátia zenekar tagjainak a szervezést, s nem utolsó sorban a HVIM francia barátainak támogatását a figyelemfelhívó megmozdulás szervezésében. A HVIM elnöke kiemelte, hogy a magyar nemzet védte ezer éven át vérével és verítékével Európát, s elvárják, hogy igazságot szolgáltassanak a Kárpát-medencében, hogy újra békében élhessenek egymással az itt élő népek. Toroczkai szólt a magyarellenes incidensekről is. A HVIM elnöke beszéde végén a "trianoni békediktátum felülvizsgálatát és a trianoni határok eltörlését" követelte. A rendezvény zárásaként a Kárpátia zenekar adott közel egy órás fergeteges koncertet. A Trianon palotában izzott a levegő és remegtek a falak, így a gazdag szállóvendégeknek június 4-én nem lehetett nyugalmuk Trianonban. Ahogy nekünk sem lehet nyugalmunk 86 éve. Ezen a napon azonban egy kicsit törlesztettünk. Az a közel félmillió magyar is, akik a keleti végeken, Csíksomlyó hegyén imádkoztak a nemzet feltámadásáért és a versailles-i tüntetés sikeréért, és az a mintegy ezer magyar is, akik a történelemben először messze Nyugaton, Trianonban tüntettek, igazságot követelve Magyarországnak.

14 14. oldal Az Amerikai Magyar Református Egyház Nyugati Egyházmegye évi közgyűlése Vancouver, Canada Isten hozott! Hangzott el a barátságos, szívből fakadó testvéri köszöntés a Vancouveri nemzetközi repülőtéren azok a delegátusok, vendégek felé, akik május 5. és 6-ra érkeztek a Nyugati Egyházmegye évi közgyűlésére és a Vancouveri Magyar Református Egyház és a gyülekezet 10 éves fenállásának Ft.Demeter Andor püspöki beszámolóját tarja. Demeter Zsolt egyházmegyei főgondnok és Ft.Szabó Sándor esperes az elnöki asztalnál ünnepségére. Lélekemelő valóság, hogy együtt ünnepelhettünk a Csendes Óceán partjáról érkező magyar testvéregyházak lelkészeivel, gondnokaival, presbitereivel, Ft. Demeter Andor püspök és Ft. Szabó Sándor esperes vezetésével. A közgyűlést május 6-án szombaton reggel 9 órakor Ft. Szabó Sándor az Amerikai Magyar Református Egyház Nyugati Egyházmegye esperese nyitotta meg. Az Egyházmegye nevében Demeter Zsolt főgondnok, majd a vendéglátó gyülekezet nevében Nt. Fábián Lajos és Sárga Margaret örömmel üdvözöltek mindenkit és mondtak köszöntő szavakat. Nt. Fábián Lajos kihangsúlyozza hogy évekig tartó hosszú imádság eredménye, hogy Isten kegyelméből ma hivatalosan is lelkiekben is össze vagyunk kapcsolva az újonnan megalakult Seattle-i Magyar Református testvérgyülekezettel. A Csendes-Óceán partján élő magyar református egyházak így kapcsolódnak össze egybe egy közös cél érdekében, úgy mint egy nagy család Isten vedőszárnyai alatt. A reggeli lelki áhitatot Nt. Nagy Bálint végezte az 1.Kor. 12:4-6 v. alapján. Vannak különböző ajándékok, de egy a lélek. Pál apostol szól a 21. század keresztényeihez, kihangsúlyozza: egy a lélek, egy az Úr, Krisztus az aki a szolgálatokban irányt, erőt ad, egyedül őt kell követni. A lélek ajándékai azért adatnak a hívőknek, hogy azokat használjuk önmagunk épülésére, mások és a közösség építésére. A gyülekezeti beszámolókat nagy érdeklődéssel és türelmesen hallgattuk. Dallas,TX - Denver,CO - Hollywood,CA - Honolulu,HI - Huston,TX, Ontario,CA - Phoenix,AZ - San Diego,CA - San Fransisco,CA - Seattle,WA - Vancouver,B.C. Minden egyes beszámoló és hozzászólás értékes és építő volt, hitünk megerősítésére és épülésére szolgált. Így tudunk egymás örömei-ről, szükségleteiről, mint Krisztus követői, így lehetünk össze-kapcsolva és egymás segítségére lenni. Demeter Zsolt főgondnok kifejtette és szívünkre helyezte: Krisztus gyülekezete és annak hívő népe, kapaszkodjunk mindig a hit gyökereihez, Krisztushoz. Ő belőle táplálkozunk, amig hitünk gyökerei épek, mert az élet a gyökérben van. Délután Nt. Fábián Lajos előadása hangzott el Az összetartozás fontossága címmel. Lehet-e fontosabb témakör a 21. század magyarságának, a diaszpórában élő magyaroknak mint az összefogás fontossága? Ez a témakör érinti nem csak Vancouver magyarságát, hanem érinti magyar gyülekezeteinket, családainkat, magyarságunkat a világ minden részén. Az előadó felteszi a nagy kérdést: mi az oka, hogy a magyarság közt nincs kellő összefogás, nincs kellő hazaszeretet, nincs kellő összhang, amikor minden ember, minden nép Isten teremtménye? A választ az összetartozás és megmaradáshoz, egy közös cél érdekében, Kölcsey Himnuszában a legelső versszakban találja: Isten áldd meg a magyart. Az összetartozás himnusza. Ez az Isten-bizalom, amely megelevenítő és a remény népéve tehet. Az előadás után számtalan hozzászólás és kérdés merült fel, úgy egyéni mint a gyülekezet életével kapcsolatosan. A Közgyűlésen több fontos javaslat hangzott el, csak kettőt szeretnék kiemelni: A Nyugati Egyházmegye Közgyűlése a Püspöki Tanács és a gyülekezetek felé egyhangú határozatban javasolja Ft.Szabó Sándor esperes jelölését a püspöki tisztségre. A Nyugati Egyházmegye következő évi Közgyűlésének ideje és helye: május, a Hollywoodi Magyar Református Egyház. Az első napi gyűlésünket Ft.Demeter Andor püspök imádsága és áldása zárta. A vacsora után a vendégek nagyobb része városnézésre indult, felfedezni Vancouver városának csodálatos szépségeit. Többen lélekben megerősödve, felejthetetlen élménnyel távoztak a Közgyűlés munkálatairól. Az Isten gazdag áldása kísérje a Nyugati Egyházmegye gyülekezeteit, lelkészeit, szolgáló munkatársait. Hűséges szolgálatunk legyen kedves az Úr előtt. Nt. Fábián Lajos A Nyugati Egyházmegye Közgyűlésén résztvevők egy csoportja Vancouver, Canadában

15 MAGYAR EGYHÁZ 15. oldal NEWS FROM OUR CONGREGATIONS EGYHÁZI HÍREK KRISZTUS ELSŐ MAGYAR EGYESÜLT EGYHÁZA FIRST HUNGARIAN UNITED CHURCH OF CHRIST 2236 NW 14th Street Miami, FL Tel: (305) Lelkipásztor: Nt.Lukácsi László, Nt.Lukácsi Éva Főgondnok: Mezey János Áldás békesség, Erős vár a mi Istenünk, Dícsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tavasszal szép ünnep volt: templomunk felépülésének 50. évfordulója. Nt. Nitsch Gábor és felesége Ilona jöttek Dayton Ohio-ból a meghívásra, akik között itt teljesítettek pásztori szolgálatot. Ünnepi Istentiszteleten és banketten adtunk hálát a félévszázados évfordulón. Húsvétkor ismét megtelt a templomunk. Anyák napját és Pünkösdöt is ünnepi létszámban ünnepeltük. Nyáron sokan elutaznak, ezért csökkent létszámmal vagyunk együtt vasárnaponként. A lelkipásztor házaspár Magyarországra és Erdélybe utazik júliusban, ezalatt Börzsönyi Ferenc építészmérnök hallgató unokaöccs látja el az ügyeletes feladatokat. A gyülekezeti szolgálatokat Mezey János főgondnok és Rev. Beregszászi Miklós felszentelt diakónus látják el, a helyettes orgonista Bargeman Barbara. Minden hónap első vasárnapján tartunk szentmisét. Zenés vasárnap Apák napján és Augusztus 21- én Szent István napon lesz. Augusztus 20-án a Családi Piknikre Miami, Florida - a régi templom várunk gyermekeket és felnőtteket. Kiemelkedő munkát végeztek Szakács Dénes és Kiss István vezetésével Nagy Bozsoky Gábor, Mezey János, id. Szakács Dénes és Margit, Bodor Zoltán, Pallai János, Szabó Máriusz, Baka Barna és Kun Attila és John Avellino. A hurrikán miatt megrongált hatalmas fenyőfákat szeretetmunkában vágták ki, a munka árát, 3,000 dollárt a Temesváron épülő templom és magyar ház javára ajánlották fel. Helyi missziónk célja az 1956-os emlékmű elkészítése Tóth Dezső gondnok vezetésével. Az emlékmű alapjára Czeisler Lajos volt presbiter 5 ezer dollár adományt adott. További adományokat szívesen fogadunk. Az emlékmű felszentelése október 22-én lesz. Két kisgyermeket kereszteltünk: Tóth Zoltán és Gabriella Templomablak Miamiban az 1956-os Magyar Szabadságharc emlékére leányát Leah Nicolettet valamint Laczkó Péter és Lisa leányát Abbigaile Grace-t. Két ifjú párt eskettünk: Csajkás Ernőt és Bíró Zsuzsát valamint Takács Zoltánt és Heidit. Benedek Lóránt budapesti professzor és Mészáros Márta gyülekezeti tagunk házasságkötésére Isten áldását kérjük! Megemlékeztünk elhunyt testvéreinkről: Németh Anna, Lencse István, Kiss Sándorné Urbán Irén, Deim Dezső, Nemes Frank és dr. Lévay Károly: legyen áldott az emlékünk! Augusztus 21-én tesz vallástételt hitéről és nyer teljes jogú egyháztagságot legifjabb Szakács Dénes, Nt. Bodor László lelkipásztor unokája, Nt. Bodor Péter unokaöccse. Főtiszteletű Demeter Andor az Amerikai magyar Református Egyház püspöke egyházlátogatáson volt gyülekezetünkben és Igeszolgálatot végzett a húsvét utáni vasárnapon. Szeretettel köszöntünk mindenkit a 46. zsoltár üzenetével: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Nyár: hurrikán szezon, késő őszig viharok várhatók, ezért is közel érezzük a zsoltáros bizakodó hitvallását. Urunk kegyel-mébe ajánlunk minden gyülekezetet. Nt.Lukácsi László és Nt.Dr.Lukácsi Éva lelkipásztorok HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF NEW YORK CITY 229 East 82 nd Street, New York, NY Tel: (212) Lelkipásztor: Nt. Drótos Árpád Főgondnok: Szinay Sándor

16 oldal MAGYAR EGYHÁZ A presbiteri gyűléseket felváltva szerdán esténként és vasárnap a szeretetvendégség után tartottuk. Egyik presbiteri gyűlésen határozat született a bár vasárnaponként szeretetvendégség alatti zárva tartásáról. A Presbitérium elbocsájtotta az Egyház házmestereit és úgy határozott, hogy nem vesz fel bennlakó házmestert. Határozat született arra nézve is, hogy a lelkészi irodába és a Tanácsterembe egy Verizon csomag keretén belül bevezettetik a kábeles, gyors internetes kapcsolódást és a telefon vonalat. Játszóházunk tovább folytatta szolgálatát kisgyermekek számára. Szentgyörgyi Éva presbiter minden szombaton de. 11 órától du. 2 óráig foglalkozik a gyermekekkel. Játékos formában ismerteti meg velük hitünk alapjait. Mondókákat, verseket, énekeket, dalokat és játékokat tanít. Egyházunk aktívan részt vesz a New York és környéke 56-os Emlékbizottságának munkájában, melynek célja az 1956-os forradalom 50. évfordulójának méltóképpeni megünneplése. A bizottság mintegy 12 ezer adománykérő levelet küldött ki. A kérésre majdnem százezer dollár gyűlt össze és az adakozás tovább folyik. Célunk: október 15-én, vasárnap egy emlék istentisztelet megtartása a St. Patrick székesegyházban, valamint egy emlék-koncert a Carnegie Hall-ban. A gyűjtés folyamán fennmaradó összegből pedig egy 56-os emlékhelyet szeretnénk létrehozni. Befejeződött a lelkészi iroda felújítása. Az egyházközségi közgyűlés határozata alapján mintegy 40 ezer dollárt költöttünk az átalakításra április 2-án, vasárnap gyülekezetünk két megválasztott képviselője, a lelkipásztor és Murray Sándor pénztáros részt vettek a Keleti egyházmegye Trenton, NJ-ben tartott közgyűlésén, ahová Gyülekezetünk azt a javaslatot küldte, hogy ezentúl írásos megbízás útján is lehessen szavazni egyházi összejöveteleinken április 16-i, húsvéti istentiszteletünkön ismét megteltek templomunk padsorai. Úrasztali közösségben adtunk hálát Megváltónk halál feletti győzelméért április 12-én kísértük el utolsó útjára Ladányi Frigyes evangélikus testvérünket, aki a Magyar Nemzeti bank arany készletének háború alatti egyik megmentője volt. Hári Attila egyháztagunk több javítási és felújítási munkát végzett templomépületünkön. Hasonlóként Szinay Sándor főgondnok többször javított meg berendezéseket az Egyháznál. A lelkipásztor és Murray Sándor pénztáros feleségével együtt április 22-én, szombaton részt vett az Amerikai Magyar Szövetség Garfield, NJ-ben tartott rendes, évi közgyűlésén április 26-án, szerdán a lelkipásztor képviselte Egyházunkat a Metropolitan Club-ban, ahol a kommunizmus áldozatainak emlékére egy $1,000-os csekket adott át. Egyházunk neve a készülő múzeumban bekerül a támogatók névsorába. Kiadvá-nyokból kiderült, hogy a kommunizmus több mint 100 millió embert pusztítot el a Földön és dühöngésének még nincs vége. A kínai vörös diktatúra jelenleg mindent megtesz, hogy a kommunizmus áldozataira való emlékezést megakadályozza. Az európai Anyák napján, május 7-én, vasárnap a Wass Albert nevét felvevő szavaló csoportunk műsort adott templomunkban az istentisztelet keretén belül, amelyen mintegy 150- en vettek részt. A műsor rendezője Szentgyörgyi Éva presbiter volt. Szavalattal részt vettek: Czinkota Mihály, Fürst John, Horváth Jenő, Kovács Jolán, Kovács Zsuzsa, Krencsey Marianne, Lukács Kati, Pintér Erika, Radu Franciska, Rakusz Tamás, Sas Éva, Sas Pamela, Szemengyék Erika, Técsy Sándor, Tóth György és Vasinka Kiss Noémi. Az azt követő zenés-táncos ebéden pedig megtelt Nagytermünk. Bollók Ferenc presbiter, főszakács főztjét mindenki dícsérte. Az anyák napi virágokért köszönetet mondtunk dr. Hámos Ottóné Margitnak, Kun Anikónak és Pálmai Barbarának. A tombola főnyereményt a Bollók család adományozta: egy hétvégét egy pár számára hunter-hegyi moteljükben. Az ebéd hozzávalóiért és a bár szolgálatért Kun Anikónak vagyunk hálásak. A konyhai segítségért Vágó Jánosné Tarr Magdolna Lenkének mondunk köszönetet. A templom épület ingyenes takarításáért és tombolatárgyakért Csordás Klárinak mondunk köszönetet. Név nélkül is köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon bekapcsolódtak az anyák napi műsor lebonyolításába, az ebéd előkészítésébe, a felszolgálásba, mosogatásba és a Nagyterem takarításába. Másnap, május 8-án, hétfőn az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület Keleti körzete Egyházunknál tartotta rendes, havi összejövetelét, amelyen reggelit és ebédet szolgáltunk fel Szinay Sándor főgondnok jóvoltából. A gyűlésen jelenlegi magyar református gyülekezeteink problémái kerültek megtárgyalásra és a lelkipásztorok kicserélték egymás tapasztalatait. Az egyik lelkész arról beszélt, hogy egyházában jól beváltak azok a baráti találkozók, amelyekre péntek esténként mindenki hozza az elfogyasztani valót. Beszélgetnek és ismerkednek egymással. Egy másik lelkipásztor a volt konfirmándusok találkozóját szervezi. Minden évben összehívják egy vasárnapra azokat, akik a templomban konfirmáltak. Mások a tapasztalatok ott, ahol angol nyelvű gyülekezeti élet folyik. A hozz magaddal egy barátot a templomba mozgalom jól működött a magyar gyülekezeti kör-nyezetben, míg az angol tagság nem mozdult. Kiderült, milyen fontos szerepe van a személyes beszélgetéseknek, akár telefonon keresztül is. Többen jönnek az istentiszteletre, ha előtte kapnak egy telefonhívást a lelkipásztortól. Van olyan gyülekezet, ahol a telefonos szolgálatba bekapcsolódnak a presbiterek vagy arra alkalmas gyülekezeti tagok. Több helyen bevonják az istentiszteleti látogatókat a liturgiába bibliaolvasással vagy imádsággal. Védekeznünk kell az ellen a helytelen egyházi gyakorlat ellen, hogy az istentisztelet one man show -vá változzék. A gyülekezeti istentisztelet nem csak a lelkipásztor ügye. Abba mindenkinek be kell kapcsolódni valamilyen formában. Ez a forma lehet az előzetes imádság is. Mindenki megegyezett abban, hogy a református egyházak legfontosabb alkalma a vasárnapi gyülekezeti istentiszteletek. Ettől fontosabb program nincs. Két alkalommal tartottunk előadást a nem régiben megjelent Da Vinci Code című könyv és mozifilm kapcsán. Mindkét alkalommal dr. Hunter Erik presbiteri jegyző volt az előadó. A lelkipásztor folyamatosan megjelent a Magyar Házban székelő Társaskör összejövetelein csütörtökön este. A lelkipásztor és felesége, dr. Hámos Ottó tiszteletbeli presbiterrel és feleségével, Margittal részt vettek az Amerikai Magyar Református Egyesület június 2-án, pénteken Perth Amboy, NJ-ben megrendezett kerületi gyűlésén. Ebben az évben Egyházunk egy sátorral vett részt a New Brunswick-i Magyar Festiválon június 3-án, szombaton. Hálás köszönet jár Rőczey Barnabás esperesnek, aki az egyháza területén díjmentesen biztosított helyet. A lelkipásztor és felesége könyveket árult az alkalmon. Néhány dollár be is jött az árusításból, de a hangsúly nem a bevételen volt, hanem azon, hogy felhívjuk a résztvevők figyelmét közösségünk létezésére. Ebből a célból a lelkipásztor szórólapokat és igés kártyákat készíttetett, amelyek kiosztásra is kerültek az érdeklődők számára. Sajnos, az eső nem kedvezett az eseménynek. A látogatók elmaradását leginkább azok érezték meg, akik étellel-itallal készültek. Legnagyobb sikere ügyvédi tanácsadásunknak volt. A lelkipásztor felkérte dr.megyeri László ügyvédet, a Református Egyesület jelenlegi pénztárosát, hogy a letelepedni szándékozók

17 MAGYAR EGYHÁZ számára adjon tanácsot. Dr. Megyeri a felkérést elfogadta és ingyen adott bevándorlási tanácsokat. Mintegy tizenöten keresték meg és kérték a véleményét az Egyház sátoránál. Kivételes alkalomra került sor június 4-én, vasárnap. Pünkösdi úrvacsorás istentiszteletünk keretén belül tett konfirmációi vizsgát és részesült a felnőtt keresztség sákramentumában négy fiatal: Fekete Krisztina, Fekete Marcell, Molnár Mátyás és Pálmai Pallag Barbara. A jelöltek saját szavaikkal mondták el az egész Gyülekezet színe előtt, miért akarnak konfirmálni és miért keresztelkednek meg. Az elmúlt tavasz folyamán három esküvő volt Egyházunknál: James Crispo-Sanabria és Terézia Crispo-Sanabria, Sala Tibor és Sol Verónica Concepción-Bulerin, Antal Zoltán és Hila Yakoobi kérték közös életükre Isten áldását. Dr. Hunter Erik jelenleg dolgozik egy nagy falépcső építésén a Tanácsteremben, amely az újonnan kialakított raktárhelyiség elérését biztosítja. Terveink között szerepel a lelkészi iroda és a tanácsterem léghűtésének megoldása. Fekete Krisztina bizonyságtétele megkeresztelése alkalmából Most itt állok és arról fogok beszélni, hogy miért szeretnék megkeresztelkedni. Mert hogy szeretnék megkeresztelkedni. Ez az érzés számomra nem volt mindig ilyen egyértelmü. A mi családunkban senki nem volt vallásos, kivéve apai ágon a mamámat, de ô valamiért sosem beszélt nekünk sem Istenről, sem Jézusról, sem a hitről. Tudtuk mindannyian, hogy vallásos, de ennyit. Emlékszem, ő még így köszönt a vele egyidős barátainak, ismerőseinek, hogy Dícsértessék a Jézus Krisztus! amire köszönésképp a válasz az volt, hogy Mindörökké, ámen! Ezek a szavak még most is itt élnek bennem, de ennek ellenére én sem kérdeztem erről a témáról sem a mamámat, sem senki mást. Soha senki nem mutatta meg nekem ezt az utat, magamtól találtam rá. Egészen pontosan a férjemmel együtt találtunk rá kb. 6 évvel ezelőtt, aki akkor még csak a vőlegényem volt. Egy nap csak úgy elkezdtünk beszélgetni Istenről. Aztán másnap is, harmadnap is; és egyre jobban érdekelt minket ez a téma. Olyannyira, hogy az esküvőnket már a kecskeméti református templomban tartottuk, mert úgy gondoltuk, hogy csak Isten szent színe előtt tudunk igazi házasságot kötni. Aztán kb. 4 éve kijöttünk New York-ba, és itt 14 hónappal ezelőtt született egy kisfiúnk, Marcus, akit szinte már természetesnek tartottuk, hogy meg akarjuk keresztelni. Tavaly szeptemberben volt a keresztelője. Azóta járunk ebbe a templomba, ahol a Tiszteletes úr megfogta a kezünket, hogy előre vezessen minket a hit útján. De még sokat kell tanulnunk, mert sokat hibázunk. Bünösök vagyunk. Többek között azért is akarok megkeresztelkedni, mert bűnös vagyok. És tisztává nem a szappan, csakis Jézus Krisztus kiontott vére tehet minket. Ezt a szent vért fogja majd jelképezni a keresztvíz. Találtam egy verset Luther Mártontól. Csak pár sor, de úgy gondolom, mindent magában foglal a keresztelésről. Így hangzik: Bár testi szem csak vizet lát e drága keresztségben, Hit által Krisztus váltságát elnyerjük e szentségben. Így ez a víz piros folyam Megváltónk áldott vére Gyógyír Ádámtól örökölt halálos betegségre, Elmossa minden vétkünk.... Továbbá még azért szeretnék megkeresztelkedni, mert szeretnék abba a nagyszerű társaságba, Isten házanépébe tartozni, tiszta szívemből, lelkemből és igaz hitemből és meg akarom mutatni a kisfiamnak is, hogy a helyes út csakis az igaz hit. Mert az igaz hit oldal kőszikla alap. És ahogy Jézus mondja: Aki kősziklára építi házát annak ömölhet akár zápor, jöhetnek árvízek, feltámadhatnak a szelek és nekidőlhetnek annak a háznak de nem omlik össze, mert kősziklára van alapozva. Úgy érzem az én hitem igaz hit és készen állok a keresztelkedésre, azonosulva Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Mert mi most jelképesen víz alá merülünk, mert a régi embernek, a régi énünknek, a pogány énünknek meg kell halnia, majd kiemelkedve a vízből feltámadunk, hogy új emberként élhessünk tovább. (Fekete Krisztina június 4-án, Pünkösd vasárnapján részesült a szent keresztségben New York-ban, a 82. utcai gyülekezeteben.) HUNGARIAN REFORMED CHURCH 9 Grove Street, Poughkeepsie, NY Tel.: (845) Lelkipásztor Ft. Forró Sándor Főgondnok: ifj. Kovács Imre április 4-én, kedden este, Demeter Andor püspök és Rőczey Barnabás a Keleti Egyházmegye esperese a New Brunswick, NJ egyházközség két tisztviselőjével Dorkos István és Somok Jánossal ellátogattak egyházunkhoz és résztvettek presbiteri gyűlésünkön. Április 9-én, a vasárnapi istentisztelet keretében a lelkipásztor a szent keresztség sákramentumában részesítette a NATALIE, JESSICA nevekkel PAGAN Allen és PAPP Katalin újszülött gyermekét. Ugyancsak április 9-én, vasárnap délután, az egyház Női Köre Húsvéti Party-n látta vendégül az egyháztagság gyermekeit és szüleiket és a vasárnapi iskolai tanítókat az orgonistával. Április 11-re, az egyház asszonyai húsvétra, külön megrendelésre beigli -ket sütöttek. Április 14-én, nagypéntek este, kétnyelvű istentiszteletet tartottunk. Április 16-án, húsvét vasárnap, kétnyelvű ünnepi istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Az úrvacsorai kenyeret és bort Bordás Csaba egyháztag adományozta. Május 14-én Anyák Napi ebédet rendeztünk, amelyen Stanley László pártfogó szavalt. A megjelentek énekét Kovács Vince érdemes presbiter kísérte zongorán. Június 4-én, pünkösd vasárnap, kétnyelvű istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Az úrvacsorai jegyeket Kovács Sándorné a Női Kör alelnöke adományozta. Ft. Forró Sándor lelkipásztor TRENTON, NEW JERSEY 180 Home Ave., Trenton, NJ Tel: (609) Pastor: Rev.László Ujj Chief Elder: John Molnár Our minds still filled with the beautiful memories of Christmas and the New Year celebrations when an unusually harsh winter came upon the Congregation. We had lots of snow and ice, but in this city snow removal is a big problem. Some services either had to be cancelled or were only lightly attended

18 18. oldal MAGYAR EGYHÁZ due to the parking situation around the church. We all prayed for a good weather for our anuual Congregational Meeting in February and the good Lord gave us a beautiful day indeed! Following the successful meeting we all enjoyned the tasty Chicken Paprikas expertly prepared by ou Youth Group. Their activities continued with several church breakfast and cookie sales in the following április Trentoni csigacsinálók közös névnapja (a három ülő hölgy mind 24-én született, és az álló Mrs.Katona sütött nekik tortát) weeks. All of these efforts were directed to meet a common goal for our young people, that is to visit the Hungarian Reformed Church School at Mezőtúr, Hungary this summer. The School is home to mentally handicapped children and several of our members already gave most generously to support this noble mission. Still, we know there is no real substitute to accomplish the good works in person! So, to increase our understanding of the particular needs the School has a Pulpit Exchange took place between Trenton and Perth Amboy. Our sister congregation s Pastor, Dr.Attila Kocsis has a first-hand knowledge of the School. His presentation to the youth and their leaders and parents are greatly appreciated here. We are happy to report that the fundraising efforts and planning for their leaders proved to be contagious. Our hard working Noodle Makers continued their work against the most inclement weather condition. Their birthday cake pictures clearly show the joy and the strenght that is present and growing in their weekly work fellowships. The Lorántffy Zsuzsanna Ladies Aid also work very hard to support the Chirch with their upcoming Stuffed Cabbage sale. So, with joyful gratitude in our hearts toward the Gracious Giver of all the good and perfect things in life, we faithfully seek His wisdom in all of our future endeavors as well! Rev.Laszlo Ujj, pastor AMREICAN HUNGARIAN REFORMED CHURCH 9901 Allen Road, Allen Park, MI Tel: Pastor: Rev. Frank Varga. Dean Chief Elder: Margaret Tarkanyi God is good and His love endures forever! He has proved it to us once again in the past six months of We continue to praise and worship Him in our English and Hungarian services Sunday after Sunday. Both of our Choirs are contributing greatly to our worship with their voices. Our children are growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ as they come and joyfully participate in the curriculum and activities of the Sunday School in both languages under the faithful and dedicated guidance of our teachers. During the spring a few children from our Sunday School participated in the Join Hands Day activities of the HRFA. They assisted in planting two trees on the church property and were reminded that as trees grow we all must grow in faith and in following the Lord. It is a tradition that they prepare a program for Mother's Day. This year too they had a presentation that touched the hearts of Mothers and Grandmothers. In our adult Bible studies we are currently examining the book of Esther. The faithful participants are always eagerly looking forward to the coming chapters to discover more about God's providence and purposes for their lives. The Confirmation Class of 2006 consisted of three students. On May 28 th John A. Bujdoso, Austin T. Molnar and Ashley T. Rudin publicly professed their faith in Jesus Christ as their Lord and Savior. It was uplifting to hear their intentions to participate actively in the life of the congregation to use their talents and eventually become members of the Council. Beside the time spent in the classroom, discussions and with homework the students met with mentors and gained practical insight from their walk of faith and experience. The groups of our church: Busy Bees, Dorcas Guild, MAHAK, Martha Circle, are diligently working for the benefit of the congregation. The Prayer Chain is meeting for a time of prayer every Sunday as they are dedicated to the ministry of intercession. The Nursing Home Ministry is faithfully visiting the shut -ins twice a month in our area. Following the festive events of this ecclesiastical season we are looking forward to a blessed period of growing in faith, hope and love as we serve our Lord. Rev. Frank Varga PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Windsori Magyar Református Egyház (ONT, Canada) a presbitérium határozata alapján pályázatot hírdet a lelkipásztor nyugalomba vonulása következtében megüresedő lelkipásztori pozíció betöltésére. Angol és magyar nyelvtudás szükséges. Kérjük, hogy a pályázni szándékozó lelkipásztorok jelentkezésük mellé csatolják életrajzukat, lelkészképesítő bizonyítványuk és lelkészi oklevelük másolatát és szolgálati bizonyítványukat. A pályázatokat a Közép Egyházmegye esperesi hivatalához kérjük eljuttatni szeptember 30- ig a következő címre: Rev. Frank Varga, Dean 9901 Allen Park, MI Ph:

19 MAGYAR EGYHÁZ 19. oldal DENVERI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Adminisztratív lelkész: Ft.Szabó Sándor, Esperes Főgondnok: Szász Irén Tel: Mailing Address: 8469 W. 95th Dr.Westminster, Colorado Istentisztelet helye: First Reformed Church 1601 S.Clarkson Street Denver, Colorado, A Denver-i missziói gyülekezetünkben tovább folytatódik a szolgálat. A gyülekezet teljesíti elhatározását, hogy negyedévenként legyen istentisztelet. Eddig Ft.Szabó Sándor esperes végezte a szolgálatokat, a nyár folyamán egy erdély-i fiatal lelkipásztor szolgálatát hallgatja a gyülekezet. A húsvéti úrvacsorai istentiszteleten nagyon sokan részt vettek, amelyet egy közös együttlét, kávézás követett, majd egy amerikai fotóművész kiállítását tekintette meg, és előadását hallgatta a gyülekezet, a művész magyarországi és erdélyi kapcsolatairól. Továbbra is várjuk a denveri magyarságot istentiszteleti alkalmainkra. Ft.Szabó Sándor esperes Nagy Kende Kamanakai keresztelése Honolulu, Hawaiiban Május 27-én tartotta istentiszteletét a Honolulu-i Magyar Református Egyház. Bár nem sok magyar él a szigeten, mégis közel huszan vettek részt az alkalmon, amely ismét emlékezetes lesz, mert az első magyar református keresztelést végezte Ft.Szabó Sándor esperes a magyarság között. A gyermek neve Nagy Kende-Kamanakai. - (a Hawaii-i név jelentése: a tenger ereje)a kisgyermek dédnagyapja református lelkész volt Magyarországon, a Dunántúlon. A szülők Nagy Kornél és Judit, keresztszülők Dr.Sipos Ferenc, László Judit és Judy Becht. Az istentiszteleten részt vett a Denveri Magyar Református Egyház főgondnok asszonya, Szász Irén is, aki lányával akkor töltötte vakációját a szigeten. I s t e n t i s z t e let u t á n a gyülekezet tagjai a magyarok megszokott helyére mentek át, akik a tengerparti parkban tartották szokásos szombat esti összejövetelüket beszélgetéssel és magyaros vacsorával. Másnap Dr.Sípos Ferencék gyünyörű házánál élveztük a keresztelő szülőkkel nemcsak a háziak vendégszerete-tét, hanem a Hawaii-i belső sziget természeti szépségét is. Hordozzuk imádságainkban az új gyülekezet életét és szolgálatát, a magyarság áldozathozatalát az egyház jövőjéért. Ft.Szabó Sándor, esperes A Denver-i gyülekezet tagjai húsvéti úrvacsoraosztás után a templomban HONOLULUI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Adminisztrativ lelkész: Ft.Szabó Sándor, esperes Főgondnok: László Judit Tel: Mailing Address: 171 Hakuone Place, Wahiawa, Hawaii Istentisztelet helye: First Presbyterian Church of Honolulu 1822 Keeaumoku Street, Honolulu,HI ONTARIOI FÜGGETLEN MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 1053 East Sixth Street #32 Ontario, CA Tel: (909) Lelkipásztor: Ft.Szabó Sándor, esperes Főgondnok: Péter Ilona Hálával tartozunk Istennek, hogy húsvétkor a templomunk teljesen megtelt az ünneplő gyülekezet tagjaival, és nagyon sokan részt vettek az úrvacsora közösségében. Istentiszteletünkön megkereszteltük Szász János kisfiát Szász Michael Jánost és a kisgyermek édesanyját Szász Kerry-t is. Isten áldása legyen az édesanya és gyermeke és családjuk életén. Istentisztelet után a Zágonyi teremben ebéddel folytatódott húsvéti ünnepi programunk, amit a gyermekek templomkerti tojáskeresése követett, majd húsvéti locsolóversek hangzottak el, és a tojásfestő verseny is volt, amelynek nyertese a Karakó család lett, akik nagy örömmel vitték haza a két kis húsvéti nyuszit, mint főnyereményt. Május 14-én egyházunknál kettős ünnep volt, istentiszteletünkön köszöntöttük az édesanyákat, majd gyülekezetünk tagjai tanúi voltak négy fiatal, Szőcs Anita, Becsey Borka, Szőcs László és Elekes Levente konfirmációi bizonyságtételének, akik tagjai lettek egyházunknak. Imádkozunk a fiatalokért, hogy Isten áldása legyen életükön, hogy hittel vallott bizonyságtételük és

20 20. oldal MAGYAR EGYHÁZ Konfirmáció az Ontarioi Független Magyar Református Egyháznál fogadalomtételük erősítse őket az életben. Istentisztelet után a Zágonyi teremben folytatódott az anyáknapi ünnepségünk, ahol a gyermekek versekkel köszöntötték az édesanyákat, majd hagyományosan, a lelkipásztor családja ajándékozta meg a jelenlévő édesanyákat egy szál rózsával és egy kedves ajándékkal. Az ebédet a konfirmandusok szülei Szőcs János és Anikó, Becsey János és Borbála, Püsök József és Irén készítették és adományozták erre a rendkívüli alkalomra. Június 4-én pünkösdi úrvacsorai istentiszteletünkön először járult az úrasztalához és részesedett az úrvacsora áldásaiban a négy újonnan konfirmált fiatalunk, Szőcs Anita, Becsey Borka, Szőcs László és Elekes Levente. Az úrvacsoravétel után a fiatalokat Ft.Szabó Sándor esperes-lelkipásztor köszöntötte és mindnyájukat megajándékozta egy magyar nyelvű Bibliával, bíztatva őket a további hitben járásra, mint hűséges egyháztagok. Június 20-án szomorú szívvel búcsúztunk egyházunk tiszteletbeli lelkipásztorától Nt.Babos Máriától, aki hosszú betegség után 105 éves korában húnyt el az egyházunkhoz közeli nursing home -ban. Nt.Babos Mária az Egyesült Államok keleti partján működő több magyar gyülekezetben szolgált férjével, néhai Nt.Babos Sándorral hosszú éveken keresztül. Azt megelőzően a 2.világháború előtt ők voltak az első erdélyi misszionáriusok Kína Mandzsuria tartományában. A Máriskó néni emlékére tartott gyászistentiszteleten a család tagjai mellett a templomunkat teljesen megtöltötték az emlékező barátok, egyháztagok, akik szeretettel a szívükben búcsúztak el a hitben és szolgálatban mindnyájunknak példát adó hűséges szolgálótól. Emléke legyen áldott. Ft.Szabó Sándor lelkipásztor-esperes PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 1822 W. Vogel Ave. Phoenix, AZ P.O. Box 83625, Phoenix, AZ Istentisztelet: vasárnap délelőtt 11:00 órakor Lelkipásztor: Ft.Demeter Andor, püspök Főgondnok: Veres A.Attila Titkár - Jegyző: Demeter Zsolt Orgonista: Vizi Andrea Tiszteletbeli főgondnok Kovács B.Albert Könyvelő: Vizi Andrea Lorántfy Zsuzsánna Női Kör Elnök: Kaprinyák Szerénke. T.b.elnök: Király Irma. Jegyző-Titkár: Demeter Erzsébet. Pénztáros: Demeter Klárika. Ellenőr: Petersel Erzsébet. Mikes Kelemen Kör elnök: Demeter Zsolt. Tb.elnök: Kelemen Iván. Háznagy: Balázs László. Titkárjegyző: Fromm Réka Emese. Pénztáros: Vizi Andrea. Szívárvány Néptánccsoport Koreográfus: Demeter Klárika. Hangmérnök: Adorjáni Dénes. Miasszonyunk Kórus vezető: Vizi Andrea BOCSKAI ISTVÁN ÉV Öröm és hála van szívünkben, hogy a gyülekezet közösségében hetenként alkalomról-alkalomra együtt lehetünk és egymás hite által épülhetünk. Az Úr mindeneket felülmúló szeretete, hogy szolgálatunkat elfogadja és a kialakult gyakorlat szerint vasárnap, ünnep,- hétköznapi istentiszteleteinket, igehírdetési szolgálatokat, bibliaiskola, pásztoráció, a család,- beteglátogatást a jővő iránti reménnyel teljesíthetjük. A lelkipásztor hivatalos távollétében presbitériumi hozzájárulással az istentiszteletet levezette és igehírdetéssel szolgált: Demeter Zsolt, Kiss Ákos. Szolgálatok - rendezvények előadások: Minden hónap első keddjén áhitattal és közös imával találkozási nap-fellowship day. Szombat délelőtt 9:30-kor bibliaiskola. Január 8-án délelőtt 11:00-kor istentisztelet keretében Brian Conrad Lindsey és Noémi Andrea Scarlatescu kisfia Eric Christopher keresztelése. Január 15-én vasárnap délelőtt 11:00-kor istentisztelet, déli 12:00-kor a Lorántfy Zsuzsánna Női Kör szolgáltatásában ebéd-potluck, és 1:00-kor a Mikes Kelemen Kör rendezésében irodalmi délután - Bognár Ilona könyv bemutatója. Január 21-én szombat este 6:45-kor évnyító jótékonysági összejövetel, mely alkalommal a vacsorát Dr.Gyurkó Jenő professzor emlékére leánya Mary Ann és férje Ralph Kearns adományozta. Emléke legyen áldott és hálával értékeljük, hogy a magyar hittudatos lelkével esztendőkőn át jóakaratú segítőkész támogatója volt kis gyülekezetünknek. Január 22-én vasárnap délelőtt 11:00-kor istentisztelet, déli 12:00-kor a Lorántfy Zsuzsánna Női Kör szolgáltatásában sütemény és kávé - 12:30-kor presbiter és női kör gyűlés. Január 29-én vasárnap délelőtt 11:00-kor istentisztelet és folytatásaként a templomban évi rendes közgyűlés. Február 5-én vasárnap délelőtt 11:00-kor istentisztelet, déli 12:00-kor a Lorántfy Zsuzsánna szolgáltatásában sütemény és kávé, azt követően déli 12:30-kor presbiter és női kör gyűlés. Február 12-én, vasárnap délelőtt 11:00-kor istentisztelet, déli 12:00-kor Lorántfy Zsuzsánna Női Kör szolgáltatásában sütemény és kávé, és déli 12:30-kor Mikes Kelemen Kör gyűlés. Február 18-án szombaton délelőtt 11:00-től esperesi vizitáció, délután 5:00-kor presbiter gyűlés és este 6:45-kor farsangi vacsora, kitűnő zene, örökzöld melódiák Csaba Péter Csaba Mária előadásában és a Szivárvány Néptánccsoportunk farsangi műsorával. Koreográfus Demeter Klárika, hangmérnök Adorjáni Dénes, táncosok - énekesek: András Emese, Cummings Brandon, Cummings Krisztina, Demeter Klárika, Demeter Zsolt, Erdei Anna, Mc Arthur Janka, Schmied Antal, Vizi Andrea. A vacsora fővédnőke Veres A. Attila főgondnok és neje Katalin. Február 19-én, vasárnap délelőtt 11:00-kor

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Közismert keresztény énekek angol szövege

Közismert keresztény énekek angol szövege Közismert keresztény énekek angol szövege A mélyből hozzád száll szavam/ Let My People Go... 2 Gyertek, dicsérjük együtt/ Hava nagila hava... 3 Ha jön az Úr/ Oh, when the saints... 3 Indulj szép égi szekér/

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Lángoló szeretetedre, mellyel Jézus és Mária iránt viseltettél, akadályt nem tűrő

Lángoló szeretetedre, mellyel Jézus és Mária iránt viseltettél, akadályt nem tűrő A kilenced sok kegyelmet adó, igen bevált ősi katolikus imaforma. Azt jelenti, hogy megszakítás nélkül kilenc egymást követő napon elimádkozunk valamit, általában egy meghatározott szándékra, valamilyen

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010 a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója Miről is szól a mai előadás? Kísérleti projektmenedzsment? Virtuális gigateam? Energiamenedzsment?

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Spring Trip. Tavaszi kirándulás. The day of the beginner fowlers in Fertőújlak. Kezdő madarászok napja Fertőújlak

Spring Trip. Tavaszi kirándulás. The day of the beginner fowlers in Fertőújlak. Kezdő madarászok napja Fertőújlak Spring Trip Tavaszi kirándulás The day of the beginner fowlers in Fertőújlak Kezdő madarászok napja Fertőújlak Április 5-én, egy napsütéses tavaszi vasárnapon vettünk részt a Kezdő madarászok napján Fertőújlakon.

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

The Word. What Jesus can do with your Darkest Sins by Dr. Jack Graham

The Word. What Jesus can do with your Darkest Sins by Dr. Jack Graham 1 Hungarian Reformed Church of Carteret The Word Volume 2, Issue July, 2014 What Jesus can do with your Darkest Sins by Dr. Jack Graham Worship Services 9:30 am, English & 11:15 am, Hungarian on every

Részletesebben

Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II.

Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II. Mondj, szívem dalt (Énekek Szűz Máriáról és a magyar szentekről) válogatás az Éneklő Egyház népénektárából II. Tell my heart s song Hymns for the Hungarian saints and the Virgin Mary Selections from the

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

CALVIN SYNOD AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA ISSN 0161-6900 IN THIS ISSUE VOL. CXV JANUARY FEBRUARY 2014 NUMBER 1 2. Boldog újévet! Happy New Year!

CALVIN SYNOD AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA ISSN 0161-6900 IN THIS ISSUE VOL. CXV JANUARY FEBRUARY 2014 NUMBER 1 2. Boldog újévet! Happy New Year! ISSN 0161-6900 CALVIN SYNOD Official Organ of The Calvin Synod - United Church of Christ Founded in 1900 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA VOL. CXV JANUARY FEBRUARY 2014 NUMBER 1 2 IN THIS ISSUE Boldog

Részletesebben

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANIMALS A dog walks into a job centre, goes up to the woman at the desk and says, Good afternoon, miss. I m looking for work. The woman

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011.

Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011. Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011. Életrajz 1944-ben született Békéscsabán 1968-ban kapott orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1972-ben aneszteziológia és intenzív

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

- 1900 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA VOL. CXIV

- 1900 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA VOL. CXIV ISSN 0161-6900 CALVIN SYNOD Official Organ of The Calvin Synod - United Church of Christ Founded in 1900 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA VOL. CXIV SEPTEMBER OCTOBER 2013 NUMBER 9 10 IN THIS ISSUE Congregational

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08.

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. κρίσις critically ill I.E. 2370 MÓZESI. 6-9. Mert a rómaiak ekkor úgy cselekedtek, ahogy

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. VOLUME 85. No. 3. JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2006. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél

Részletesebben

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY

VISA APPLICATION FOR ENTERING AND RESIDING IN THE REPUBLIC OF HUNGARY Appendix 2 for MI Decree of 25/2001 (XI.21.) 2.sz. melléklet a 25/2001.(XI.21.) BM rendelethez VÍZUMKÉRELEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ ÉS TARTÓZKODÁSHOZ VISA APPLICATION FOR ENTERING AND

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing salvation to all...

Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing salvation to all... VOLUME 85. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2006. 85. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert megjelent az Isten Üdvözítő kegyelme minden embernek... For the grace of God has appeared, bringing

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ 2011 HÚSVÉTI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

90th Anniversary of the Staten Island,NY Congregation

90th Anniversary of the Staten Island,NY Congregation VOLUME 85. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2006. 90th Anniversary of the Staten Island,NY Congregation 85. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben