KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORUNK REPERTÓRIUMA 1926-1940. Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest"

Átírás

1 A KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC Budapest 1970

2 BEVEZETÉS A Kolozsvárott megjelent Korunk című társadalomtudományi és irodalmi folyóirat különleges helyet foglal el a két világháború közötti magyarnyelvű folyóiratirodalom történetében. Romániai haladó szellemű magyar írók s Magyarországból Romániába emigrált baloldali beállítottságú írók alapították 1926-ban, A kommunista befolyás indulásától (1926) megszűnéséig (1940) igen erősen uralkodott rajta, de sok pártonkivüli munkatársa is volt. Munkatársai közé tartoztak a marxista elméleti szakemberek közül Molnár Erik, Sándor Pál, a szépírók közül József Attila, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kodolányi János, Remenyik Zsigmond, Tamási Áron, a művészeti írók közül Dési Huber István, Kállai Ernő, Moholy Nagy László stb. is. A Korunk a két világháború között a leghosszabb ideig - s mindig következetesen - ismertette a marxizmus-leninizmus elveit a magyar nyelvtérületeken s a fasizmus elleni küzdelemben is mindig élen járt. Éppen ezért tiltották be a magyar hatóságok 1940 augusztusában. A Korunk 1926 februárjában indult és az évi augusztusi számával szűnt meg novemberéig a "Havi szemle", decemberétől 1927 végéig a "Világnézeti havi szemle", 1928-tól az évi 11. számig a "Világnézeti és irodalmi havi szemle", decemberétől pedig "Tudomány, irodalom, művészet, élet" alcímeket viselte. Havonta egyszer látott napvilágét, átlag öt ív számonkénti terjedelemben, de voltak összevont (kettős) számai is. Indulásától 1930-ig Dienes László ( ), a kiváló közgazdasági író és könyvtáros, Szabó Ervin tanítványa szerkesztette; tőle a szerkesztést Gaál Gábor ( ) kritikus, publicista vette át. Felelős szerkesztőként 1931-től Kibédi Sándor, felelős kiadóként 1938-tól Kovács Katona Jenő szerepelt. A folyóiratnak i- dőnként Budapesten is volt szerkesztője: Kovács Béla ( sz.), Haraszti Sándor ( sz.), Szántó Imre ( sz.), Czellár Ferenc ( sz.). Csehszlovákiai szerkesztőként Fábry Zoltán szerepelt ( sz sz,), majd a folyóirat főmunkatársa lett. Jugoszláviai szerkesztői közül Csuka Jánost ( sz.) és Fischer Mihályt ( sz.) ismerjük. A folyóirat nyomdai előállítását indulásától az évi 1. számig a Lapkiadó, számtól számig a Helikon, az évi 3. számtól a 12-ik számig a Deutscher Bote, az évi 11. számtól pedig a Fraternitas Rt. végezte.

3 A Korunk repertóriuma két főrészre oszlik. Az első rész II (A Korunk írói) a folyóirat szerzőinek ábécé-sorrendjében adja a lapban megjelent írásait, egy-egy szerző alatt időrendben, a második rész pedig (A Korunk írásai) a folyóirat közleményeit tematikai bontásban adja s ebben általában az ETO rendszerét követi. A 8-as főcsoportban (Irodalom) külön adja a szépirodalmat és külön az irodalomtörténeti-kritikai részt, mindkét helyen Magyarországgal kezdve az anyagot s ezt a többi nemzet nevük magyar sorrendjében követik. A szépirodalomnál az anyagot bontottuk (versek, széppróza, színmű), de bontottuk az irodalomtörténeti anyagot is (általános rész, egyes írók, utóbbiak betűrendben). Bővebb áttekintést a tartalomjegyzék nyújt. A munka használhatóságának előmozdítása érdekében alant közöljük pár betűjegy és álnév feloldását, amelyeknek helyességében biztosak vagyunk: a. a., - a, - a., / - a. - a./, a- a- = Mária Béla b. e. = Balogh Edgár B # E. = Bajomi Endre B«I. = Bányai Imre / B # Z. / = Bolyai Zoltán Cs. Gy. = Csehi Gyula Czm A A = Czakó Ambró D # F, = Danzinger Ferenc d. l. # = Dienes László e. á» = Erg Ágoston e* m«, = Elekes Miklós F # = Fábry Zoltán / F, / : Fábry Zoltán / F ft Z # / = Fábry Zoltán 2 = Gró Lajos Gm F* = Gervai Frigyes G* G*., /G«. G, / = Gaál Gábor Gy«A# = Győry András J. E«, = Jeszenszky Erik Jeszenszky Erik = Molnár Erik J L. = Jordáky Lajos K. G» = Kemény Gábor Kkj, KKJ, = Kovács Katona Jenő L, E, = Ligeti Ernő

4 M. P, = Méray Pál / M V, / = Márk Viktor / N..B. / = Neufeld Béla n* 3* 2 Nádass József 0. K«2 Osvát Kálmán / P* G* / = Pap Gábor III / R«Zs. / = Remenyik Zsigmond S» J, = Silbermann Jenő S«L. = Sándor László / Sp./ = Sándor Pál / Sz, G, / = Szacsvai Gusztáv / Sz # I. / = Szabó Imre Sz, Gy» = Szerb György / Sz # I 9 / = Szentimrei Jenő / sz«j# / = Szentimrei Jenő / Sz, L, / = Szenczei László / T«A«/ = Tamás Aladár u. 1, j I># 2 Újvári László. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk azt is, hogy a Korunk 1957-ben újra megindult, immár Balogh Edgár és Gáll Ernő szerkesztősége alatt, ismét Kolozsvárott s bár a régi Korunk folytatásának tekinti magát, a szocialista Romániában már más, könnyebb körülmények között dolgozik, mint Dienes László és Gaál Gábor 1940-ben megszűnt folyóirata, úgy, hogy a régi évfolyamok ( ) önálló egésznek tekintendők.

5 A KORUNK ÍRÓI

6 -2 /A./ : A fajelmélet Olaszországban A* /A./: A Thibauld család utolsó kötete a. a #.: A gyengédszinü fasizmus », a t a, : így történt. / / / a # a. / : Paini / a,- a / : Orvostudomány - visszafelé* 1936» ».1* - a. - a. : A fasiszta állameszmény művészi kifejezője, 1933» , 1. " : Egy mai olasz napilap keresztmetszete,, ". ; Az olasz futurizmus mai szakasza* 1934* » 1. / = a. - a*. / : Az antiszemitizmus, a fajvédelem és a sterilizáció a fasiszta Itáliában. 1934» «1. " I A színház krizise és az olasz lapok " i "Mussolininek mindig igaza van" «1, " : Fasiszta szociálpolitika. 1935« «" x A Vecchia Guardia* 1935« * 1«a-a- j Az olasz;irók és kiadók kollektiv szerződése* 1935« , 1. " : "Az igazi bűnhődés tükre" " : Az uj Italia Letteraria *.1. " : Irodalmi ellenszankciók Itáliában , 1, A. B. : A könyv- és valutaháboru * 1. / A. B. / : Miért írnak az irók? , 1. " : Gyarmatosítás és civilizáció* 1936« " : Számok a csehszlovákiai németek eloszlásáról Abaffy Ferenc : Egy magyar katonának, ki ben november 6-ik napján tartott nagy vérontásban a franciáktól elfogattatott, fogságának idejében tett feljegyzései, 1959« Abramson t A,, ': Oroszország gazdasági fejlődése, », Ács György : Séta a szegénytelepen. 1935». 124^127. 1«. " i Zsidók a fórumon. /Budapest/. 1935, «1. / Ács László / : A cseh ruralizmus, 1939# 67-68, 1. " : Erkölcs és haditechnika,,1940., «Ádám'Elek : A mai német gazdasági helyzet, 1936, , 1., " : A konzervativ Anglia alkonya. 1936, 149^152. 1, " : Az aranyvaluták leértékelésének kérdése. 1936,, " : A világgazdaság mai helyzete * 1.

7 Ádám Elek : Az oxfordiznus, ?. 1. " : Közgazdasági csodadoktorok az USÁ-ban. 1936* , 1. : A mai Svájc. 1936» 65Q " : Világgazdasági szemle. 1936* , " : Az angol kispolgár arca* 1936« » 1. " : "Tul vagyunk a mélyponton*** M 1936« * n s Hit használ a pénznemek leértékelése. 1936» *1. " t A második német négyéves terv küszöbén* 1936* * 1* M t Magyar könyv Japánról* /Lajtha Edgár/ 1936* *1* " t A svéd konjunktúra* 1937« * " t Agnes Smedley China blutet* 1937# 73-74* 1. " J Az elmúlt év gazdasági mérlege* 1937* «1* " i Zischka u könyve * ** i A konjunktúra fordulópontján. 1937* n t Madelon Lulofs könyvei. 1937* " t Tell Vilmos, vagy egy eszme haldoklása * i A japán tervgazdaság. 1937* n i Zilahy Lajos uj regénye* /A fegyverek visszanéznek./ * 1* " : Stefan Zweig ; Nyugtalan sziv " : Egy angol gentleman világnézete* /Jan Ray»/ " : Az uj Somerset Maugham» " : Good bye Mr. Chips, 1940, w n : Az igazi Anglia* : Páneurópa* 1940, " : Kortársaink, 1940* " : Phyllis Bentley : Az Oldroyd család* , Ádám Ferenc : Munkanélküliség és lakáshiány Ady Endre : Jóslások Magyarországról /"Részlet/ A. E # : A Moszkva-folyó utcája. /Ehrenburg./ 19? a. e..: Ellenforradalmi regények A. Gy«: A finnugor rokonság kérdése. /Zsirai Miklós könyve./ Ö / A. H, / : A feketék kultúrája* /A..I../ ; Az ördög nem alszik... /?./ 1929* 53» 1. / A*. K«/ : Thomas Mann uj regénye. /Joseph und seine Brüder./ GC Alberti, Rafael : Egy spanyol polgári család csoportképe. /V./ Fordította Amigó László, 1936, C. 1.

8 -4- Alberti, Rafael : Szvetlov granadai. románca. /v>/ Fordította A- migó László, » 1, Alexander Pál : A termeszállam mint biológiai egyén. /Pszihoana-- litikus kisérlet a rovartársadalom megértésére,/ 1928, , 1. " :,A német imperializmus újjászületése* 1933» ,1, Allen, Robert S # : A Ford-mythos, 1932, Altenau Pál : Miért nincs Magyarországon.bölcselet?1933* , " : A bölcselet tagadása*. 1935, , 1, " : Magyarország és a Dunai Konföderáció. 1936» ,! " : A gyermekévek sexualitása " : Válasz az előbbiekre. /Gyömrői;Edit : A gyermekévek szexualitása,/ " : E, Thompson : Spanyolország múltja és jelene* - Frank Pitcairn : Vihar Spanyolország felett. 1937», ,.1. j.m,.: Mégegyszer Kreuger, 1932, «,1. /A» M, / : A mai olasz ifjúság szelleméről. 1938, , 1, Amigó László : Rafael literi verseiből. /Versford,/ 1936, , Anderson, Sherwood : Papirgolyók, /E,/ 19?7» » 1. Andre, Francis : Az utolsó szekérrakomány. /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, " : Ismerek-egy földművest... /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, 640, 1. Andics, Ivo : Halotti - ének, /E./ Forditotta Csuka János. 1929, , 1, Antal Hjalmár : Két liter bor» /V,/l940, 60, 1. M : Fadöntők. /V,/ 1940, 60. 1, Antal János : Az "uj dologszerüség" művészete , 1, " : Az egyén; csődje, /Ilja Ehrenburg : Michail Lykov./ 1928, " : Két festp, /Mattis-Teutsch János - Bortnyik Sándor,/ , 1,. " : Amerikai néger költők, 1929, , " : A szubjektivitás és az objektivitás az uj művészetben, 1929, ,.1, " : Diego Rivera, 1929, , 1. : Thomas Mann, 1930, 75-76, 1,. " : Az inte11ektualizmus nomádjai, /Hemingway./ 1930, , 1.. " : Fülledt fiatalság, /Regényrészlet,/ 1^30, , 1, " : Ur ir - paraszt is ir,./szabó Pálról./ 1931, » " : A kritika kritikájához, 1931, w : A proletármüvészet problémájához* /Dési Huber István kiállitása alkalmából./ 1932, , 1,

9 *5- Antal János : A francia "aranyfal" és a francia demokrácia, , 1* Anto, Vann : A katona, ;ki a háborúba megy. /V,/ Forditotta Mária Béla , - é.- p : Embervásár. /Gergely Sándor./ L! / á.,0, /. : Az imperializmus geográfiája / _á, - o. / : Ha... /Walter Müller : Wenn.wir.../ , 1, /.A..0. / : Az európai "jólét" aranyszámai, ,.1. A. P. : Cel qui fut sera, /Barbusse könyve,/ / A. P. / : A világgazdálkodás mult évi mérlege, , Aradi Károly : Magyarok Kanadában Aradi Viktor : Az "erdélyi gondolat" és az "erdélyi lélek". 1929* , 1., " : Románia paradostonai, " : Az "erdélyi lélek" körül , 1. Aragon, Louis : A'szép viegg;-dalaiból. -/V./ Forditotta Korvin Sándor " s A gyöngyhalászok dala. /V./ Forditotta Korvin Sándor " : Magnitogorszk. /V./ Forditotta Korvin Sándor. 1935« , 1.. " : Négy uj francia regény..az uj eposz, , Arató András : Óda egy rut leányhoz. /V,/ " : Versek. /Módos paraszt... - Kampót verni..j -Karjába kapja... - A boldogok.../ Arató Imre : A riportage problémájához. 1932, » Arcos, René : Halottak. /V./ Forditotta Korvin Sándor Arday Viktor : A pela gra és egyéb problémák Romániában Aretino, Pietro :-Levele Ferrante di Sanseverino salernoi herceghez..,, /V./ Forditotta Falufly György., » / a. r«g, / : A válság oka a nemi élet Arghezi, Tudor : Verseiből, /Az-ekéhez. - Révület./ Forditotta Korvin Sándor , 1. " : Penészvirágok, /ion Ion. - Halott rabok. - Szerenád. Forditotta Salamon Ernő , 1. " : Verseiből. /Rémséges éjszaka. - Katinka./ , " : Gyónás. /V./ Forditotta Salamon Ernő " : Versek. /Altatódal. - Lache./ Forditotta Gréda József " : Eső. /V./ Forditotta Szemléi- Ferenc. 1940, 659.1». Argote, Guillermo : Muzsika. /E./ Ford.:Erg Ágoston,

10 _6- Arnoldi, E, : Az aj háborús. készülp-dések és a film« I. Arquier, Roger Veszett éhség*. /V./ Forditotta Korvin Sándor a. - s. : Kisebbségi viszonosság. 1929* «I* 11 : A mai jugoszláv irodalom, «1. Aszódy János : A Dardanellák " : A Monroe elvtől a Neutraly Actig Q32.1. " : Makkal Sándor :-Magyarok csillaga x " : A petróleum, története , 1. rt : Vasút és petróleum ,, " : Avartól a'megszervezett telepig ,1, " A harcászat alakulása., 1940, Asztalos István : Szaporodnak Lázárék. /E./ ", : Balog-szinház. /E./ ' Aufhäuser, S, : A palesztinai His.ztadru.frh.,1937» 668-& * Austerveil Anna : Chopin franciasága. 1927,. 460 r Avgyejenko, Alexander : így lettünk emberek,, /E./ , 1, Azana, Manuel : Menekülők! /Sz,/ , 1,' 3. / B, / : Mérleg a mai német irodalomról, / B, / : Sztaniszlavszki * / B, / : A negyven éves orosz. Müvész-Szinház, * 1, / B, / ; Javaharlal Nehru. 1940, /,B.,/ ; Az amerikai színház is elfáradt. 1940, B, A. : Két M költő M -nő J meg. egy férfi, B. A, : Uj német képek / B, A, / : A nyelvészet és a társadalomkutatás Babel» I. : Galambdúcom története. /E./ Ford.: Pap József, 1927, I. ' : ; " : Dolgusov;halála. /E./ Ford.:Pap J.zsef " : Rue Danton. /E,/ , 1, " : Az ébredés, /E,/ 1936, " ' : Guy de Maupassant,,/T*/ , Babos Antal : Mozog a föld, /T'./ , 1,. : E. Williamsohn.vállalkozása. /T./ 1931* : Fel a kezekkel../t./ 1931, " : A német választások és a bábszinház* , , " : Az uj magyar irodalom magrgójára ,1, " : A materializmus művészete Németországban. 1933, 20-

11 -7- Babos Antal:Háy Gyula színdarabjai* 1933«74-76, 1» " :Ki a legostobább? /Truppe 1931,/ " : A japán imperializmus utja Koreától Mandzsúriáig " : Hitler-miniatűrök../!./ " : A Duna partján. /Y./ 1933, » 1. " í A morva hegyekben. /V./ 1933», " t A boikott.- A»/ " «Morvay Gyula versei. 1933» " t Raszkolnyikov Szibériában, /Sándor Pál./ Bacovia. G» i Szürke ősz. /V./ Forditotta Szemlér Ferenc, » 1. Bádogos János i Talicskások, /E./ Bajomi Endre t Mi lesz holnap? /H.G.Wells könyve./ 1933» *1. i Gandhi » "» Victor Margueritte új regénye ** A francia értelmiség sorsa. 1935» 149» 1» n M i k francia radikális párt kongresszusa. 1935» » 1,» Franciaország a választások óráiban. 1936» «" : Mai francia kulturmozgalmak. 1936, , 1, " : A frank leértékelése, 1936, " : Az árja-kérdés mai állása, 1937, " : Parasztságunk élete. /Ortutay Gyula könyve./ 1937» : A spanyol földkérdés, " : A francia gabonahivatal. 1938, , 1 " : A titokzatos Quai d'orsay, 1939, 83-85».1, Bajza József : A kritika szükségéről. 1937* 9H , Balázs Béla : Movietone, a beszélő film, " : ELőSZÓ, / Nikolaj Ognyev : Kosztya Rjabcev naplójához,/ 1929, " : F, Panferoff : "A nincstelenek szövetkezete". 1929« " : Csöpp traktátus az őszről, /T./ " : Egy tárgyilagos házassag története. /3./ G62«1, 1929* 855- " : Az új tárgyilagosság és a szocializmus " : Férfias-e, vagy háborus-vak? " : A kispolgár és a film " : A kedvenc /Filmregény,/ ,

12 Balázs Ferenc : A Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyve, 1930«77*78, 1*.. " : Vakyágányon, /Kacsó Sándor regénye.# * 1. Balázs Miklós : A világgazdasági vláság és technika, 1933, " : 'A tudomány és'a haladás teljesítményei 1934, Bálint András : Reklám és irodalom, /A Nyugatról,/' Bálint Endre : "A horogkeresztes hadjárat", /Ignotus Pál könyve./ 1933* , 1, " : Az- antiszemitizmus jövője Magyarországon, 1933» S65-873, 1* " ; A magxar-orosz megegyezés háttere, 1934, , " : A zsidókérdés, /Marx könyve magyaruló/ " : A "Gondolat" vagy a bölcselkedés határai * " : Az idő rabságában, /Részlet./ 1936, 79-80,1, Bálint István : A mai román napilapok, 1934* » 1. " : Mai román társadalmi regények, 1935, 67-7Q, 1. " : A román-orosz gazdasági kapcsolatok. 1935* , " : Eoria, , " : Népesedési számadatok Romániáról. 1935« " : Románia gazdasági jellemzéséhez, 1935* , ' " : A romániai ipar és jelzőszámai. 1936, 25-28,1. " : A román külkereskedelem alakulásához, 1938, * " : A kispolgárság élettörténetéhez, 1938, Bálint János : A hitlerizmus.váltózáfcai Palesztinában " Palesztina és az afrikai háború ,1, " ; Rózsa Sándor a.közeikeleten, 1936, 58-59» l. " : Film, csupán film - Az igéret földje-, , Bálint László : Az indusztrializmus válsága. 1926, , " : A kétféle szocializmus! 1927, , 1. " : A manifesztális és látens feudalizmus. 1928, , " : Egy szexuális babona alkonya " : Adalékok a gázháboru lélektanához, 1930, ,1, " : Sexuálpszihológiai filmek Németországban, 1930, , 1.

13 -9- Bálint László : A kamatnélküli gazdálkodás problémája. /Mi lesz ha Hitlerek hatalomra jutnak./ ?., » 1» " : Börtönlakók és szabadon járók Balk, Theodor : A fajelmélet két évtizede, 1935, , " : A tudomány alkonya * 1, Balogh Edgár : Valóság és kultúra a csehszlovákiai magyarság é- letében, 1935, , 1. " : Halálfélelem a magyar ideológiában, 1936, , 1. " : Erdélyi népi szinjátszók " : Uj magyar rendiség szószólói Erdélyben , 1«" : Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság, 1936, " : "Szervezett nemzettársadalom" kétféle nézetben, 1936, , " : Kincskereső magyar humanizmus. 1937* , 1. " s A társadalomrajztól a társadalmi változásig, 1937* , " : Metamorphosis Transylvaniae. /Könyvism./ 1937, , 1, " : A második Bartha Miklós Társaság, 1937, ,1, " : Kossuth-Lajos és a dunai szövetség, , 1. " : Uj erdélyi törtpnetirás, 1937, , " : Erdélyi magyarságtudomány, , 1. " : A marosvásárhelyi találkozó. 1937, , 1, " : Erdélyi Magyar Évkönyv.,/Könyvism./ " : Ezer év dunai*története, /Bányai László./ " : Mégegyazer "A Dunamedence-kérdés hátlapja", 1939« " : Zárszava a Dunamedence-kérdés vitájában, 1939, " : A spanyol kérdés kézikönyve. 1939* ,1, " s Győrffy István iskolája, 1939, " : A kolozsvári értekezlet, /A népiesség vagy népiség vitájához,/ " : A bánsági magyar társadalomváltás, 1940, , Balogh István : A magyar egyetemi hallgatónő, ,. " : A mai magyar egyetemi ifjúság, 1930, , " : Ludwig Renne

14 -10- Balogh István : A modern pedagógiai törekvések kritikája, 1931* , * 1., Bányai Imre : A romániai agrárkérdés, 1932, , 1. " : A tőkés világkartell kérdése és a marxizmus. 1932, , " : A romániai agráradósságok kérdése, 1932, ,1.," : A román korporációs ideológia. t " : Araerikai munkanélküliség , 1. " : A nemzetiségi kérdés háború utáni változatai. 1933, , 1. " ; Autarkia és világgazdasági vláság, ,1. " : A nemzetiségi kérdés Romániában. 1933, , " : A publicisztikai gondolkodás természetrajzához , " : A romániai zsidóság, 1934» 10-15, 1, " : A vallási szekták mai értelme és szerepe, 1934, «1. " s A romániai "numerus clausus" mozgalmak, 1935, , 375- " : A.maglaviti csoda, 1935, , 1, " : C, Dobrogeanu-Gherea, /A szocializmus az elmaradt országokban,/ 1936, 85-87, 1. " : A bioszociológia válságképe, ,1.. " : A népesedéspolitika, kérdései " : A D. Gusti-féle román szociológiai iskola. 1936, , " : A romániai ó-naptár-hivők* " : Az értelmiségi utánpótlás kérdéséhez, 1936, , 1.. ; Mai román népballadák, , 1. " : A romanizmus bölcselete,. /Radulescu Motru és a ncionalizmus átértékelése./ 1937* " : Otto Jeininger. 1940, Bányai László : Nagy Lajos ,1, " : Andre...Gide változása, 1935, , 1, " : Irodalmi vallomás Oroszországról, /Illyés Gyula,/ 1935, " : Yigilia, vagy küzdelem a homályért*.1935, : A "Magyar Ut" szegénylegényei , " : A kisebbségi'jövő kérdése, 1937, " : Louise Labé. szonett j.ei magyarul M : Urdólyi ifjúsági parlament " : Tibold Márton. 1938, í A katholic izmus utja, 1938, , 1,

15 -11- Bányai Lrszló : A német "Mitteleuropa" és a dunavöl&yi összefogás G-683.il. " : A székely sors könyve. /Bözödi György./ " : A dunamenti múlt. 1938, " : "Visszatérő dunamenti történelem , »1. " : Erdélyi történelem , 1,. " i Erdély és a felvilágosodás, 1939» ,'1*. " : A Tara Hona és a magyar kérdés " : Korom és korona. /S'zenczei László./ , 1. " : A Grand Romanesc és az erdélyiség, 1939» " : írói hivatás - társadalmi hivatás. 1940, ,1 Bányai Pál : Licskó., Mara meg a cigányok. /E./ 1935, ,1, " : Vallomás Szlovenszkpn. /E,/ 1937, Barbusse, Henri : A veres forrás., /E./. 1931* , 1. s Eorel, , 1,, Bárd Oszkár : Diadal. /S.Z./ l.._. " : Elesett katonák levelei., 13.29, , 1. " : Az emberért.,1 /V./.193S " : Szordino. /V,/ 1937, : Korkép. /V,/ *. 1, ; Igényt! Igényt!./V./. 1937, 1049, 1, : Feljajdulás. /V./ " ; Aludj, bolond!.,.. /V../ , 1. : Haza. /V./ Barta Lajos : Brüsszel : A cselekvő.humanizmus. 1936,, ,1. " : Irodalom és világbéke, , " j Deziré. /Kosztolányi./ , 1. rt ; A magyarországi parasztirodalom.csődje,. 1937#1T3*1. " : Szlovenszkói magyar könyvtemetö, 19-37, ,1«" : A kor és embere.../neufeld Béla,/ " : Az. uj magyar, gondolat* , 1, " : Juhász Gyula T 434,1. rt : Viharsarok és Atlantisz " : Ballada'az-anyáról és a gyermekéről, /E./ , 1. " : Keleten a..fényt.kioltják, /T./ Barta Sándor : Fajvédelem. /E./ 1937# 5-8,, 1, Bartal Miklós : Szabó Zoltán naptára. 1940, «1. v

16 -12- Barth, Max s A spanyol anarchizmus változásai. 1936« Bartók János t Magyar népdalok gramofonlemezen '*, Kodály Zoltán s Magyarság a zenében. 1940, , 1, Batea, Ralphi Olive field. /Regényrészlet,/ 1936, , 1. Baudelaire, Charles * Don Juan az alvilágban, /V,/ Forditotta Faludy György. 1940, , 1, Bauer Ló Mussolini felvonul Európa ellen, 1930, , 1, / b, e, / : Magyar kulturegység vagy kulturfórum? 1937«49-51, 1. " : Erdély nemzetiségi kérdései. 1940». 575, 1. " : Erdélyi Magyar' Honvivő. /1790,/ 1940, B, E, : A francia ifjúság kérdése !59» 1- B, E. ; Tervek versenye / B, E. / : Nemzetközi kiállitás a fasizmusról, 1935» " : André Gide : Nouvelles nourritures , 1. " : Tamássi György : A totális állam, , " : Erskine Caldwell : Some american people, Becher, Johannes R. : Az ismeretlen katona. /V./ Ford.: Meliusz TT. József " : Gyors v. Berlin /Anhalter Bahnhof/ - Prága, /V./ Ford, : Bolyai. Zoltán, 1935* n, , " : Hittem én is, /V»/ Ford.: Gréda József. 193S, , Becski Andor : Sipos Domokos «l# " : A vég, /Buday Győző könyve./ " : Lesz-e - reggel? /Reményik József regénye./ " : Minden másképpen van, /Karinthy Frigyes,/ ^. " : Markovits Rodion : Aranyvonat C..1. Beder Sándor : Középeurópa gazdasági problémája , 1. Bednar, Jaroslav : Molodecsno. /V,/ Ford. : József Attila. 1933» , Béguin, Albert : A modern francia irodalom, Ford.: Krammer Jenő, , Bekényi István : Egy Schubert regény, 1937* , 1,. " : Szabadság és kultúra. /Alexandru Vianu,/ 1937, Békesy István : Uj magyar iró :.Hamvas H, Sándor. 1934, Ben Ami : Barbusse Jézusa, Benda, Julien - Guéhenno, Jean : Vitája..1935, , 1, Renda, Julien : A hagyomány örvényei. 1936, 708, 1. " : Az Írástudók kötelessége. 1937*

17 -13- Bene Ákos : Földindulás. /Berde Mária./ , 1.. n : Rajvonal. /Huber Győző könyve./ T 3l3. 1, Benedek István : Kivezető ut a káoszból. /Paul Ligeti,/ 1932, Benedek Marcell : A magyar szellemi élet decentralizálása. 1927* " : A Mohács-centennárium regényei » " : Császári kihallgatás,./s,/ 1928, , 1. Benedekffi Samu.: Vihar után, /V./ Benedikt Lajos : Történelmi tényező-e a faji öntudat? , " : Riport, mint fajvédelmi kutforrás. 1927* 59-60,1. Benjámin László : Átjáró ház. /V./.1940, , 1. Bennet, William : Leány, /V./ Ford,: Forgács Antal, 1934, 196, 1. Bér László : Marie Szameitat élete, * 1, Berda József : A fiatat katonához, akit besoroztak. /V./ 1933,724,1, n : Panaszkodó levél,, 1933, , 1, " : Virágnyelven. /V,/ 1933, " : Versek, /Egy politkus arcképéhez. --Aba Nóvák Berdaképe alá, - Ne szólj szám.../ , " : Verseiből, /Egy fukar gazdaghoz, - Pihenés./ , " : Versek, /Kórházi órák. - Szegénység. - Giccs./ 1937, , 1.' " j_ Versek../Oktató vers, - Hasonlat,/ 1937* 1059, 1.. " : Meghalt. /József Attila emlékének./ /V,/ 1938, 22, 1, " : Három vers, /Szeres^ már-minket, szabadság! - Sötétség, - Filozófia,/ , 1, Berde László : Változások a világ nyersanyag elosztásában, 1937« , 1, " : A mezőgazdálkodás Angliában,,1940, » 1, Berdjajev, N, A, : A rebaissance vége, 1926, , , 1, Berkó Sándor : Vers az öreg napszámosról, /V,/ 1937, 14-16, 1, " : Rábert David» Ballada Francois Villonhoz, /Versford , 1. " : Verseiből. /Pihenés, _ Kép, - Szlovenszkól tájkép,/ , 1. " : Tátra. A magyar élet és irodalom szlovenszkói szemléje, , 1. " : Szlovenszkói magya? irók anthológiája. /IV.kötet./ " : Petr Bezrucs verseitől, /Versford,/ ,1, " : Győry Dezső : Zengő Dunatáj, , 1,

18 -14- Berkó Sándor : Bolyongás. /V./ 1938, Q. 1. " : Beszélgetés egy útszéli feszülettel, /V,/ ,1, " : Bodnár-István : Az én falum árnyékában. 1938, , " : Milo Urban : Élő ostor, , 1. " : Hercz György versei. 1939* ,. " : Ének a Tátra alján. /V./ 1939« " ; Mécs László : Élőket nézek,.1939, " : Menekülő múzsa, /Vas István./ 1939* , 1. " : Nem vagy magadban, /V,/ 1939* 658, 1. : Szó nélkül. /V./ 1939, 659, 1, : Sanyika /V./ , 1* " : Hallgatbak a múzsák, 1939, ,. " ; Várnai Zseni uj versei, 1939« " : Felvidéki szellem, felvidéki irodalom *1. " : Három vers. /Mielőtt-kartács, zúzna szét. - Nem vagy próféta. - Rosszaság,/ Q : Fiatal költők , 1,. " : Földi Mihály Menekülők, 1940* " : Vigyázz, anyám... /V./ , " ; Cs. Szabó László : Fegyveres Európa, , " : Somlyó György : A kor ellen : Hintaló. /V,/ 1940, 396.,1. " : Villon TTagy testamentuma r " : J* Jerger ; "isten áldja doktor ur", , 1. " : A könyv ünnepén. /V,/ 1940, , " : Dénes Zsófia : Élet helyett.órák, ,1, Bernát Tibor : A munka és a lélektan, 1938,' Bertalanffy, Ludwig von.-az élet problémája. Vitaiizmus és mechanizmus között " : A fejlődéstan mai állása , Betlén Oszkár : A második szlovenszkói tavaszi parlament előtt T 992, 1.. Bezruc, Petr : A bányász. /V,/ Ford.: József Attila, 1933, 306.,1, " : Én, /V./ Ford. : Frabyó Zoltán, , 1.. " : Verseiből. /Marycska Magdónova. - Lepke. - Tüzifa.- Leonidas. - Opava./ Ford,: Berkó Sándor, 1938, , 1. B, G, : A szellemi összemüködés nemzetközi intézete , B. G. : A modern ifjúság forradalma, B. G. : Canal des deux-mers. 1932, B. I» : A német paraszt-örökösödési törvény. 1936, ,

19 -15- / B. I. / : Az "ägy-trust" és az amerikai változások " : A racionalizálás , '".: A 150 éves feancia spiritualizmus, 1940* * 1. Bickel, 3, : Az óromániai zsidóság kulturképe. 1936« » I«. Báebl, Konstantin : Le halkit ott szóval. /V./ Ford. : Morvay Gyula Bihari Béla : A német antiszemitizmus. 1933« , 1. " : A román középosztály kialakulása " : A mai román középosztály n : Az' autarkia-gondolat változatai Romániában. 1934» , " : A német zsidók kulturszövetsége T " : A XIX. cionista kongresszus , 1. " : Számok a romániai zsidóságról » Birkás Péter : Négy vers, /Homály. - Vihar. - őriző. - Dúdoló./ ^ , : Köd van. /V./.194Q, , V s Láncravert eb, /V./ b, k, : Fenyegeti-e túlnépesedés a földet? 1927, , 1, b. k. : Az őslélek , 1, b, k, : Csökkenőben a fény sebessége , B. Kg :,Az uj német népszámlálás. 1926, «. 1. B, K, I, : Francia és olasz szimbolizmus,. 1926,, , 1» b, 1, : Közgazdasági vígjáték, , 1, / bl. / : A japán-kinai háború eddigi ereoménye. 1940«. 686, 1, Blaga, Lucián : Század, /V./ Ford,: Szemler Ferenc Blei, Franz : A szerelem vége. /,/ , 1. Bleyer György : Az építészeti -fér Bloch, Ernst : Boszorkánypörök. /Német kulturkrónika./ 1935, Bloch,. J/ean/ R/ichard/: A francia irodalom a háború óta. 1926« " : Mai orosz szinházi esték " * : Irodalmi alkotás; és emberi társadalom , 1. " -: Naissance d'une culture. /Részlet./ Bloumberg, Georges :'Az. antiszemitizmus és a hitleri politika.1933, *.... b. m, : Nemzedékek ritmusa. Egy uj művészetelmélet, 1927, ,1. Boda István : Az "Igazság" problémája és a modern kultúra válsága, 1927, , 1,1927, , 1.

20 -15- Bodnár Éva.: Vers. /V./ Bodó Ferenc : A magyar, történelem vázlata " : Két könyv Azeyröl , " : Franciaország Bodor Sándor : A kritika kritikája Bogza, Geo : Az Erdélyi Érchegység.tárnáiban. /T./ " : Beszarábiai képek, /E,/ 1940, S , Bohannan, Otto Lel and : Mosónő. /V«/ Ford, : Forgács Antal. 1939» Bonn, Georges : A megújhodó vitaiizmus , 1. Boll, Marcel : Létezik-e élet a földön kivül? 1938, Bolyai Zoltán : Erdélyi fiatalok, /Folyóiratism./ 1930, , : Ellenséges föld, /E./ 1930, " : Bejárta a kerek világot Balázs Ferenc. 1930, " : IIja Ehrenburg feltűnő sokat ir, Ü, 1, " : A mai film és a mai filmkézirat, , 1. n : A filozófia a mai Oroszországban, «1. " : Használ-e a halálos itélet? " : A munkanélküliség másik oldala. 1931, «1«" : Vázlatok kereslete. 1931, " : Több szem többet.lát, /Tamási &ron./. 1931,, ,r : Számok az erdélyi magyarságról , 1, " : Mi történik Berlinben? /Artúr Holitscher,/ 1931, , 1, M : Uj irók _ uj arcvonal, /Két antológia./1932, 72-74,1, " : A tizenkettedik óra divata, 1932, , 1, " i Három munkanélküli. Leonhard Frank./. 1932, ,1«n i A havas balladái, /Komán népballadák,/ 1932, , 1, " s A barbarizmus kezdete Németországban «" t Ui élet kapujában, /Karácsony Benő,/ 1933, «1«" i A brutalitás heroisálása* /Spengler./ 1933« , w : Így ifjúság Németországban, /Ernst Toller könyve,/ 1934* , 1. "» Az irodalom változásai, , M x J. R t Becher : Gyors v, Berlin-Prága, /Versford,/ 1935, ,

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

A magyar irodalom karácsonya.

A magyar irodalom karácsonya. 451047 înregistrat la trib. Cluj S. III. sub No. 112. (Dos. No. 1724-1938). ANUL XIV. EXEMPLAR GRATUIT CLUJ, 1938/9. DEC.-JAN.-FEBR. Propr. Editor LIBRĂRIA LEPAGE CLUJ REDACTOR RÄSP. Dr. Fr. Dobd ABONAMENT:

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben,

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Catter Szerző Cím ETO Kiadás Oldalszám Megjegyzés Kiadó Beszerzési ár

Catter Szerző Cím ETO Kiadás Oldalszám Megjegyzés Kiadó Beszerzési ár Nyilvántartási szám 12 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 16 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 17 O 73 Országh László Angol-magyar szótár 800.2 26 Ft 19 K57 Kiszely Biológia

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Magyar Katolikus Misszió Könyvtára 2011. július 5.

Magyar Katolikus Misszió Könyvtára 2011. július 5. Ábel András Los Alamostól Nagaszakiig ÁBE/T Püski Az atombomba története 1995 Abramova, Z.A. A müvészet ősi formái ABR/X Gondolat 1982 Adamson, Joy Elza és kölykei ADA Gondolat 1966 Ady Endre A menekülő

Részletesebben

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA 80 tiszatáj SZIGETI LAJOS SÁNDOR Meghalt a Nagy Pán!? A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA A Trianon utáni erdélyi magyar irodalom születésének pillanatában és a kezdetek idején az irodalmi

Részletesebben

Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T. (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ

Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T. (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ Barcs Sándor)(1964) A MODERN OLIMPIÁK REGÉNYE S P O R T (Nagymihály Sándor) BLAHA LUJZA, s nemzet csalogánya SZÍNHÁZ - SZÍNMŐVEK SZINÉSZÉLETRAJZ - (Dr. Rókusfalvy Pál) SPORT PSZICHOLÓGIA S P O R T A 21

Részletesebben

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16.

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16. SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA készült: 2012. 11.16. 1 1. A "legyőzhetetlen" : fantasztikus regény / Lem, Stanislaw, ford.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Kiállítás: 2015. június 16-án (kedden), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI. ker.

Részletesebben

Holmi repertórium 2000-2004

Holmi repertórium 2000-2004 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium 2000-2004 Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

KORUNK M Á J U S TARTALOM CENZURAT VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE

KORUNK M Á J U S TARTALOM CENZURAT VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE M Á J U S CENZURAT KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE TARTALOM BÖLÖNI GYÖRGY: Ady a halottak élén MAI FRANCIA KÖLTÖK: L. Aragon, Fr. André s R Arquier verseiből JÓCSIK LAJOS: A középosztálykutatás

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László. Brassó Szikszay Jenő. Dés Kiss Ferenc

E SZÁM MUNKATÁRSAI. Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László. Brassó Szikszay Jenő. Dés Kiss Ferenc E SZÁM MUNKATÁRSAI Bukarest Cseke Gábor Páskándi Géza Székely László Brassó Szikszay Jenő Dés Kiss Ferenc Kolozsvár Balázs Sándor Balogh Edgár Baróti Pál Berényi Ádám Bodor András Csehi Gyula Cservény

Részletesebben

REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította

REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította HÁROM PÉCSI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT REPERTÓRIUMA + MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + MŰHELY 1937-1942 Összeállította Galambos Ferenc Budapest 19 7 6 Bevezetés A PozsonybólPécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem

Részletesebben

A KORUNK REPERTÓRIUMA 1990 2000

A KORUNK REPERTÓRIUMA 1990 2000 A KORUNK REPERTÓRIUMA 1990 2000 A KORUNK REPERTÓRIUMA 1990 2000 Összeállította Imecs Ágnes Szigethy Rudolf Komp-Press Korunk Baráti Társaság Kolozsvár, 2002 Lucrare sprijinitã financiar de Ministerul

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár Szépirodalmi lista Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár 1 HALÁSZ MARGIT BERGENGÓC BALLADÁK AB OVO KIADÓI KFT 1 922 Ft 2 ČAPEK, KAREL DÁSENKA, AVAGY EGY KÖLYÖKKUTYA ÉLETE AB OVO KIADÓI KFT 1 500 Ft 3 JOYCE,

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben