KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORUNK REPERTÓRIUMA 1926-1940. Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest"

Átírás

1 A KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC Budapest 1970

2 BEVEZETÉS A Kolozsvárott megjelent Korunk című társadalomtudományi és irodalmi folyóirat különleges helyet foglal el a két világháború közötti magyarnyelvű folyóiratirodalom történetében. Romániai haladó szellemű magyar írók s Magyarországból Romániába emigrált baloldali beállítottságú írók alapították 1926-ban, A kommunista befolyás indulásától (1926) megszűnéséig (1940) igen erősen uralkodott rajta, de sok pártonkivüli munkatársa is volt. Munkatársai közé tartoztak a marxista elméleti szakemberek közül Molnár Erik, Sándor Pál, a szépírók közül József Attila, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kodolányi János, Remenyik Zsigmond, Tamási Áron, a művészeti írók közül Dési Huber István, Kállai Ernő, Moholy Nagy László stb. is. A Korunk a két világháború között a leghosszabb ideig - s mindig következetesen - ismertette a marxizmus-leninizmus elveit a magyar nyelvtérületeken s a fasizmus elleni küzdelemben is mindig élen járt. Éppen ezért tiltották be a magyar hatóságok 1940 augusztusában. A Korunk 1926 februárjában indult és az évi augusztusi számával szűnt meg novemberéig a "Havi szemle", decemberétől 1927 végéig a "Világnézeti havi szemle", 1928-tól az évi 11. számig a "Világnézeti és irodalmi havi szemle", decemberétől pedig "Tudomány, irodalom, művészet, élet" alcímeket viselte. Havonta egyszer látott napvilágét, átlag öt ív számonkénti terjedelemben, de voltak összevont (kettős) számai is. Indulásától 1930-ig Dienes László ( ), a kiváló közgazdasági író és könyvtáros, Szabó Ervin tanítványa szerkesztette; tőle a szerkesztést Gaál Gábor ( ) kritikus, publicista vette át. Felelős szerkesztőként 1931-től Kibédi Sándor, felelős kiadóként 1938-tól Kovács Katona Jenő szerepelt. A folyóiratnak i- dőnként Budapesten is volt szerkesztője: Kovács Béla ( sz.), Haraszti Sándor ( sz.), Szántó Imre ( sz.), Czellár Ferenc ( sz.). Csehszlovákiai szerkesztőként Fábry Zoltán szerepelt ( sz sz,), majd a folyóirat főmunkatársa lett. Jugoszláviai szerkesztői közül Csuka Jánost ( sz.) és Fischer Mihályt ( sz.) ismerjük. A folyóirat nyomdai előállítását indulásától az évi 1. számig a Lapkiadó, számtól számig a Helikon, az évi 3. számtól a 12-ik számig a Deutscher Bote, az évi 11. számtól pedig a Fraternitas Rt. végezte.

3 A Korunk repertóriuma két főrészre oszlik. Az első rész II (A Korunk írói) a folyóirat szerzőinek ábécé-sorrendjében adja a lapban megjelent írásait, egy-egy szerző alatt időrendben, a második rész pedig (A Korunk írásai) a folyóirat közleményeit tematikai bontásban adja s ebben általában az ETO rendszerét követi. A 8-as főcsoportban (Irodalom) külön adja a szépirodalmat és külön az irodalomtörténeti-kritikai részt, mindkét helyen Magyarországgal kezdve az anyagot s ezt a többi nemzet nevük magyar sorrendjében követik. A szépirodalomnál az anyagot bontottuk (versek, széppróza, színmű), de bontottuk az irodalomtörténeti anyagot is (általános rész, egyes írók, utóbbiak betűrendben). Bővebb áttekintést a tartalomjegyzék nyújt. A munka használhatóságának előmozdítása érdekében alant közöljük pár betűjegy és álnév feloldását, amelyeknek helyességében biztosak vagyunk: a. a., - a, - a., / - a. - a./, a- a- = Mária Béla b. e. = Balogh Edgár B # E. = Bajomi Endre B«I. = Bányai Imre / B # Z. / = Bolyai Zoltán Cs. Gy. = Csehi Gyula Czm A A = Czakó Ambró D # F, = Danzinger Ferenc d. l. # = Dienes László e. á» = Erg Ágoston e* m«, = Elekes Miklós F # = Fábry Zoltán / F, / : Fábry Zoltán / F ft Z # / = Fábry Zoltán 2 = Gró Lajos Gm F* = Gervai Frigyes G* G*., /G«. G, / = Gaál Gábor Gy«A# = Győry András J. E«, = Jeszenszky Erik Jeszenszky Erik = Molnár Erik J L. = Jordáky Lajos K. G» = Kemény Gábor Kkj, KKJ, = Kovács Katona Jenő L, E, = Ligeti Ernő

4 M. P, = Méray Pál / M V, / = Márk Viktor / N..B. / = Neufeld Béla n* 3* 2 Nádass József 0. K«2 Osvát Kálmán / P* G* / = Pap Gábor III / R«Zs. / = Remenyik Zsigmond S» J, = Silbermann Jenő S«L. = Sándor László / Sp./ = Sándor Pál / Sz, G, / = Szacsvai Gusztáv / Sz # I. / = Szabó Imre Sz, Gy» = Szerb György / Sz # I 9 / = Szentimrei Jenő / sz«j# / = Szentimrei Jenő / Sz, L, / = Szenczei László / T«A«/ = Tamás Aladár u. 1, j I># 2 Újvári László. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk azt is, hogy a Korunk 1957-ben újra megindult, immár Balogh Edgár és Gáll Ernő szerkesztősége alatt, ismét Kolozsvárott s bár a régi Korunk folytatásának tekinti magát, a szocialista Romániában már más, könnyebb körülmények között dolgozik, mint Dienes László és Gaál Gábor 1940-ben megszűnt folyóirata, úgy, hogy a régi évfolyamok ( ) önálló egésznek tekintendők.

5 A KORUNK ÍRÓI

6 -2 /A./ : A fajelmélet Olaszországban A* /A./: A Thibauld család utolsó kötete a. a #.: A gyengédszinü fasizmus », a t a, : így történt. / / / a # a. / : Paini / a,- a / : Orvostudomány - visszafelé* 1936» ».1* - a. - a. : A fasiszta állameszmény művészi kifejezője, 1933» , 1. " : Egy mai olasz napilap keresztmetszete,, ". ; Az olasz futurizmus mai szakasza* 1934* » 1. / = a. - a*. / : Az antiszemitizmus, a fajvédelem és a sterilizáció a fasiszta Itáliában. 1934» «1. " I A színház krizise és az olasz lapok " i "Mussolininek mindig igaza van" «1, " : Fasiszta szociálpolitika. 1935« «" x A Vecchia Guardia* 1935« * 1«a-a- j Az olasz;irók és kiadók kollektiv szerződése* 1935« , 1. " : "Az igazi bűnhődés tükre" " : Az uj Italia Letteraria *.1. " : Irodalmi ellenszankciók Itáliában , 1, A. B. : A könyv- és valutaháboru * 1. / A. B. / : Miért írnak az irók? , 1. " : Gyarmatosítás és civilizáció* 1936« " : Számok a csehszlovákiai németek eloszlásáról Abaffy Ferenc : Egy magyar katonának, ki ben november 6-ik napján tartott nagy vérontásban a franciáktól elfogattatott, fogságának idejében tett feljegyzései, 1959« Abramson t A,, ': Oroszország gazdasági fejlődése, », Ács György : Séta a szegénytelepen. 1935». 124^127. 1«. " i Zsidók a fórumon. /Budapest/. 1935, «1. / Ács László / : A cseh ruralizmus, 1939# 67-68, 1. " : Erkölcs és haditechnika,,1940., «Ádám'Elek : A mai német gazdasági helyzet, 1936, , 1., " : A konzervativ Anglia alkonya. 1936, 149^152. 1, " : Az aranyvaluták leértékelésének kérdése. 1936,, " : A világgazdaság mai helyzete * 1.

7 Ádám Elek : Az oxfordiznus, ?. 1. " : Közgazdasági csodadoktorok az USÁ-ban. 1936* , 1. : A mai Svájc. 1936» 65Q " : Világgazdasági szemle. 1936* , " : Az angol kispolgár arca* 1936« » 1. " : "Tul vagyunk a mélyponton*** M 1936« * n s Hit használ a pénznemek leértékelése. 1936» *1. " t A második német négyéves terv küszöbén* 1936* * 1* M t Magyar könyv Japánról* /Lajtha Edgár/ 1936* *1* " t A svéd konjunktúra* 1937« * " t Agnes Smedley China blutet* 1937# 73-74* 1. " J Az elmúlt év gazdasági mérlege* 1937* «1* " i Zischka u könyve * ** i A konjunktúra fordulópontján. 1937* n t Madelon Lulofs könyvei. 1937* " t Tell Vilmos, vagy egy eszme haldoklása * i A japán tervgazdaság. 1937* n i Zilahy Lajos uj regénye* /A fegyverek visszanéznek./ * 1* " : Stefan Zweig ; Nyugtalan sziv " : Egy angol gentleman világnézete* /Jan Ray»/ " : Az uj Somerset Maugham» " : Good bye Mr. Chips, 1940, w n : Az igazi Anglia* : Páneurópa* 1940, " : Kortársaink, 1940* " : Phyllis Bentley : Az Oldroyd család* , Ádám Ferenc : Munkanélküliség és lakáshiány Ady Endre : Jóslások Magyarországról /"Részlet/ A. E # : A Moszkva-folyó utcája. /Ehrenburg./ 19? a. e..: Ellenforradalmi regények A. Gy«: A finnugor rokonság kérdése. /Zsirai Miklós könyve./ Ö / A. H, / : A feketék kultúrája* /A..I../ ; Az ördög nem alszik... /?./ 1929* 53» 1. / A*. K«/ : Thomas Mann uj regénye. /Joseph und seine Brüder./ GC Alberti, Rafael : Egy spanyol polgári család csoportképe. /V./ Fordította Amigó László, 1936, C. 1.

8 -4- Alberti, Rafael : Szvetlov granadai. románca. /v>/ Fordította A- migó László, » 1, Alexander Pál : A termeszállam mint biológiai egyén. /Pszihoana-- litikus kisérlet a rovartársadalom megértésére,/ 1928, , 1. " :,A német imperializmus újjászületése* 1933» ,1, Allen, Robert S # : A Ford-mythos, 1932, Altenau Pál : Miért nincs Magyarországon.bölcselet?1933* , " : A bölcselet tagadása*. 1935, , 1, " : Magyarország és a Dunai Konföderáció. 1936» ,! " : A gyermekévek sexualitása " : Válasz az előbbiekre. /Gyömrői;Edit : A gyermekévek szexualitása,/ " : E, Thompson : Spanyolország múltja és jelene* - Frank Pitcairn : Vihar Spanyolország felett. 1937», ,.1. j.m,.: Mégegyszer Kreuger, 1932, «,1. /A» M, / : A mai olasz ifjúság szelleméről. 1938, , 1, Amigó László : Rafael literi verseiből. /Versford,/ 1936, , Anderson, Sherwood : Papirgolyók, /E,/ 19?7» » 1. Andre, Francis : Az utolsó szekérrakomány. /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, " : Ismerek-egy földművest... /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, 640, 1. Andics, Ivo : Halotti - ének, /E./ Forditotta Csuka János. 1929, , 1, Antal Hjalmár : Két liter bor» /V,/l940, 60, 1. M : Fadöntők. /V,/ 1940, 60. 1, Antal János : Az "uj dologszerüség" művészete , 1, " : Az egyén; csődje, /Ilja Ehrenburg : Michail Lykov./ 1928, " : Két festp, /Mattis-Teutsch János - Bortnyik Sándor,/ , 1,. " : Amerikai néger költők, 1929, , " : A szubjektivitás és az objektivitás az uj művészetben, 1929, ,.1, " : Diego Rivera, 1929, , 1. : Thomas Mann, 1930, 75-76, 1,. " : Az inte11ektualizmus nomádjai, /Hemingway./ 1930, , 1.. " : Fülledt fiatalság, /Regényrészlet,/ 1^30, , 1, " : Ur ir - paraszt is ir,./szabó Pálról./ 1931, » " : A kritika kritikájához, 1931, w : A proletármüvészet problémájához* /Dési Huber István kiállitása alkalmából./ 1932, , 1,

9 *5- Antal János : A francia "aranyfal" és a francia demokrácia, , 1* Anto, Vann : A katona, ;ki a háborúba megy. /V,/ Forditotta Mária Béla , - é.- p : Embervásár. /Gergely Sándor./ L! / á.,0, /. : Az imperializmus geográfiája / _á, - o. / : Ha... /Walter Müller : Wenn.wir.../ , 1, /.A..0. / : Az európai "jólét" aranyszámai, ,.1. A. P. : Cel qui fut sera, /Barbusse könyve,/ / A. P. / : A világgazdálkodás mult évi mérlege, , Aradi Károly : Magyarok Kanadában Aradi Viktor : Az "erdélyi gondolat" és az "erdélyi lélek". 1929* , 1., " : Románia paradostonai, " : Az "erdélyi lélek" körül , 1. Aragon, Louis : A'szép viegg;-dalaiból. -/V./ Forditotta Korvin Sándor " s A gyöngyhalászok dala. /V./ Forditotta Korvin Sándor " : Magnitogorszk. /V./ Forditotta Korvin Sándor. 1935« , 1.. " : Négy uj francia regény..az uj eposz, , Arató András : Óda egy rut leányhoz. /V,/ " : Versek. /Módos paraszt... - Kampót verni..j -Karjába kapja... - A boldogok.../ Arató Imre : A riportage problémájához. 1932, » Arcos, René : Halottak. /V./ Forditotta Korvin Sándor Arday Viktor : A pela gra és egyéb problémák Romániában Aretino, Pietro :-Levele Ferrante di Sanseverino salernoi herceghez..,, /V./ Forditotta Falufly György., » / a. r«g, / : A válság oka a nemi élet Arghezi, Tudor : Verseiből, /Az-ekéhez. - Révület./ Forditotta Korvin Sándor , 1. " : Penészvirágok, /ion Ion. - Halott rabok. - Szerenád. Forditotta Salamon Ernő , 1. " : Verseiből. /Rémséges éjszaka. - Katinka./ , " : Gyónás. /V./ Forditotta Salamon Ernő " : Versek. /Altatódal. - Lache./ Forditotta Gréda József " : Eső. /V./ Forditotta Szemléi- Ferenc. 1940, 659.1». Argote, Guillermo : Muzsika. /E./ Ford.:Erg Ágoston,

10 _6- Arnoldi, E, : Az aj háborús. készülp-dések és a film« I. Arquier, Roger Veszett éhség*. /V./ Forditotta Korvin Sándor a. - s. : Kisebbségi viszonosság. 1929* «I* 11 : A mai jugoszláv irodalom, «1. Aszódy János : A Dardanellák " : A Monroe elvtől a Neutraly Actig Q32.1. " : Makkal Sándor :-Magyarok csillaga x " : A petróleum, története , 1. rt : Vasút és petróleum ,, " : Avartól a'megszervezett telepig ,1, " A harcászat alakulása., 1940, Asztalos István : Szaporodnak Lázárék. /E./ ", : Balog-szinház. /E./ ' Aufhäuser, S, : A palesztinai His.ztadru.frh.,1937» 668-& * Austerveil Anna : Chopin franciasága. 1927,. 460 r Avgyejenko, Alexander : így lettünk emberek,, /E./ , 1, Azana, Manuel : Menekülők! /Sz,/ , 1,' 3. / B, / : Mérleg a mai német irodalomról, / B, / : Sztaniszlavszki * / B, / : A negyven éves orosz. Müvész-Szinház, * 1, / B, / ; Javaharlal Nehru. 1940, /,B.,/ ; Az amerikai színház is elfáradt. 1940, B, A. : Két M költő M -nő J meg. egy férfi, B. A, : Uj német képek / B, A, / : A nyelvészet és a társadalomkutatás Babel» I. : Galambdúcom története. /E./ Ford.: Pap József, 1927, I. ' : ; " : Dolgusov;halála. /E./ Ford.:Pap J.zsef " : Rue Danton. /E,/ , 1, " : Az ébredés, /E,/ 1936, " ' : Guy de Maupassant,,/T*/ , Babos Antal : Mozog a föld, /T'./ , 1,. : E. Williamsohn.vállalkozása. /T./ 1931* : Fel a kezekkel../t./ 1931, " : A német választások és a bábszinház* , , " : Az uj magyar irodalom magrgójára ,1, " : A materializmus művészete Németországban. 1933, 20-

11 -7- Babos Antal:Háy Gyula színdarabjai* 1933«74-76, 1» " :Ki a legostobább? /Truppe 1931,/ " : A japán imperializmus utja Koreától Mandzsúriáig " : Hitler-miniatűrök../!./ " : A Duna partján. /Y./ 1933, » 1. " í A morva hegyekben. /V./ 1933», " t A boikott.- A»/ " «Morvay Gyula versei. 1933» " t Raszkolnyikov Szibériában, /Sándor Pál./ Bacovia. G» i Szürke ősz. /V./ Forditotta Szemlér Ferenc, » 1. Bádogos János i Talicskások, /E./ Bajomi Endre t Mi lesz holnap? /H.G.Wells könyve./ 1933» *1. i Gandhi » "» Victor Margueritte új regénye ** A francia értelmiség sorsa. 1935» 149» 1» n M i k francia radikális párt kongresszusa. 1935» » 1,» Franciaország a választások óráiban. 1936» «" : Mai francia kulturmozgalmak. 1936, , 1, " : A frank leértékelése, 1936, " : Az árja-kérdés mai állása, 1937, " : Parasztságunk élete. /Ortutay Gyula könyve./ 1937» : A spanyol földkérdés, " : A francia gabonahivatal. 1938, , 1 " : A titokzatos Quai d'orsay, 1939, 83-85».1, Bajza József : A kritika szükségéről. 1937* 9H , Balázs Béla : Movietone, a beszélő film, " : ELőSZÓ, / Nikolaj Ognyev : Kosztya Rjabcev naplójához,/ 1929, " : F, Panferoff : "A nincstelenek szövetkezete". 1929« " : Csöpp traktátus az őszről, /T./ " : Egy tárgyilagos házassag története. /3./ G62«1, 1929* 855- " : Az új tárgyilagosság és a szocializmus " : Férfias-e, vagy háborus-vak? " : A kispolgár és a film " : A kedvenc /Filmregény,/ ,

12 Balázs Ferenc : A Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyve, 1930«77*78, 1*.. " : Vakyágányon, /Kacsó Sándor regénye.# * 1. Balázs Miklós : A világgazdasági vláság és technika, 1933, " : 'A tudomány és'a haladás teljesítményei 1934, Bálint András : Reklám és irodalom, /A Nyugatról,/' Bálint Endre : "A horogkeresztes hadjárat", /Ignotus Pál könyve./ 1933* , 1, " : Az- antiszemitizmus jövője Magyarországon, 1933» S65-873, 1* " ; A magxar-orosz megegyezés háttere, 1934, , " : A zsidókérdés, /Marx könyve magyaruló/ " : A "Gondolat" vagy a bölcselkedés határai * " : Az idő rabságában, /Részlet./ 1936, 79-80,1, Bálint István : A mai román napilapok, 1934* » 1. " : Mai román társadalmi regények, 1935, 67-7Q, 1. " : A román-orosz gazdasági kapcsolatok. 1935* , " : Eoria, , " : Népesedési számadatok Romániáról. 1935« " : Románia gazdasági jellemzéséhez, 1935* , ' " : A romániai ipar és jelzőszámai. 1936, 25-28,1. " : A román külkereskedelem alakulásához, 1938, * " : A kispolgárság élettörténetéhez, 1938, Bálint János : A hitlerizmus.váltózáfcai Palesztinában " Palesztina és az afrikai háború ,1, " ; Rózsa Sándor a.közeikeleten, 1936, 58-59» l. " : Film, csupán film - Az igéret földje-, , Bálint László : Az indusztrializmus válsága. 1926, , " : A kétféle szocializmus! 1927, , 1. " : A manifesztális és látens feudalizmus. 1928, , " : Egy szexuális babona alkonya " : Adalékok a gázháboru lélektanához, 1930, ,1, " : Sexuálpszihológiai filmek Németországban, 1930, , 1.

13 -9- Bálint László : A kamatnélküli gazdálkodás problémája. /Mi lesz ha Hitlerek hatalomra jutnak./ ?., » 1» " : Börtönlakók és szabadon járók Balk, Theodor : A fajelmélet két évtizede, 1935, , " : A tudomány alkonya * 1, Balogh Edgár : Valóság és kultúra a csehszlovákiai magyarság é- letében, 1935, , 1. " : Halálfélelem a magyar ideológiában, 1936, , 1. " : Erdélyi népi szinjátszók " : Uj magyar rendiség szószólói Erdélyben , 1«" : Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság, 1936, " : "Szervezett nemzettársadalom" kétféle nézetben, 1936, , " : Kincskereső magyar humanizmus. 1937* , 1. " s A társadalomrajztól a társadalmi változásig, 1937* , " : Metamorphosis Transylvaniae. /Könyvism./ 1937, , 1, " : A második Bartha Miklós Társaság, 1937, ,1, " : Kossuth-Lajos és a dunai szövetség, , 1. " : Uj erdélyi törtpnetirás, 1937, , " : Erdélyi magyarságtudomány, , 1. " : A marosvásárhelyi találkozó. 1937, , 1, " : Erdélyi Magyar Évkönyv.,/Könyvism./ " : Ezer év dunai*története, /Bányai László./ " : Mégegyazer "A Dunamedence-kérdés hátlapja", 1939« " : Zárszava a Dunamedence-kérdés vitájában, 1939, " : A spanyol kérdés kézikönyve. 1939* ,1, " s Győrffy István iskolája, 1939, " : A kolozsvári értekezlet, /A népiesség vagy népiség vitájához,/ " : A bánsági magyar társadalomváltás, 1940, , Balogh István : A magyar egyetemi hallgatónő, ,. " : A mai magyar egyetemi ifjúság, 1930, , " : Ludwig Renne

14 -10- Balogh István : A modern pedagógiai törekvések kritikája, 1931* , * 1., Bányai Imre : A romániai agrárkérdés, 1932, , 1. " : A tőkés világkartell kérdése és a marxizmus. 1932, , " : A romániai agráradósságok kérdése, 1932, ,1.," : A román korporációs ideológia. t " : Araerikai munkanélküliség , 1. " : A nemzetiségi kérdés háború utáni változatai. 1933, , 1. " ; Autarkia és világgazdasági vláság, ,1. " : A nemzetiségi kérdés Romániában. 1933, , " : A publicisztikai gondolkodás természetrajzához , " : A romániai zsidóság, 1934» 10-15, 1, " : A vallási szekták mai értelme és szerepe, 1934, «1. " s A romániai "numerus clausus" mozgalmak, 1935, , 375- " : A.maglaviti csoda, 1935, , 1, " : C, Dobrogeanu-Gherea, /A szocializmus az elmaradt országokban,/ 1936, 85-87, 1. " : A bioszociológia válságképe, ,1.. " : A népesedéspolitika, kérdései " : A D. Gusti-féle román szociológiai iskola. 1936, , " : A romániai ó-naptár-hivők* " : Az értelmiségi utánpótlás kérdéséhez, 1936, , 1.. ; Mai román népballadák, , 1. " : A romanizmus bölcselete,. /Radulescu Motru és a ncionalizmus átértékelése./ 1937* " : Otto Jeininger. 1940, Bányai László : Nagy Lajos ,1, " : Andre...Gide változása, 1935, , 1, " : Irodalmi vallomás Oroszországról, /Illyés Gyula,/ 1935, " : Yigilia, vagy küzdelem a homályért*.1935, : A "Magyar Ut" szegénylegényei , " : A kisebbségi'jövő kérdése, 1937, " : Louise Labé. szonett j.ei magyarul M : Urdólyi ifjúsági parlament " : Tibold Márton. 1938, í A katholic izmus utja, 1938, , 1,

15 -11- Bányai Lrszló : A német "Mitteleuropa" és a dunavöl&yi összefogás G-683.il. " : A székely sors könyve. /Bözödi György./ " : A dunamenti múlt. 1938, " : "Visszatérő dunamenti történelem , »1. " : Erdélyi történelem , 1,. " i Erdély és a felvilágosodás, 1939» ,'1*. " : A Tara Hona és a magyar kérdés " : Korom és korona. /S'zenczei László./ , 1. " : A Grand Romanesc és az erdélyiség, 1939» " : írói hivatás - társadalmi hivatás. 1940, ,1 Bányai Pál : Licskó., Mara meg a cigányok. /E./ 1935, ,1, " : Vallomás Szlovenszkpn. /E,/ 1937, Barbusse, Henri : A veres forrás., /E./. 1931* , 1. s Eorel, , 1,, Bárd Oszkár : Diadal. /S.Z./ l.._. " : Elesett katonák levelei., 13.29, , 1. " : Az emberért.,1 /V./.193S " : Szordino. /V,/ 1937, : Korkép. /V,/ *. 1, ; Igényt! Igényt!./V./. 1937, 1049, 1, : Feljajdulás. /V./ " ; Aludj, bolond!.,.. /V../ , 1. : Haza. /V./ Barta Lajos : Brüsszel : A cselekvő.humanizmus. 1936,, ,1. " : Irodalom és világbéke, , " j Deziré. /Kosztolányi./ , 1. rt ; A magyarországi parasztirodalom.csődje,. 1937#1T3*1. " : Szlovenszkói magyar könyvtemetö, 19-37, ,1«" : A kor és embere.../neufeld Béla,/ " : Az. uj magyar, gondolat* , 1, " : Juhász Gyula T 434,1. rt : Viharsarok és Atlantisz " : Ballada'az-anyáról és a gyermekéről, /E./ , 1. " : Keleten a..fényt.kioltják, /T./ Barta Sándor : Fajvédelem. /E./ 1937# 5-8,, 1, Bartal Miklós : Szabó Zoltán naptára. 1940, «1. v

16 -12- Barth, Max s A spanyol anarchizmus változásai. 1936« Bartók János t Magyar népdalok gramofonlemezen '*, Kodály Zoltán s Magyarság a zenében. 1940, , 1, Batea, Ralphi Olive field. /Regényrészlet,/ 1936, , 1. Baudelaire, Charles * Don Juan az alvilágban, /V,/ Forditotta Faludy György. 1940, , 1, Bauer Ló Mussolini felvonul Európa ellen, 1930, , 1, / b, e, / : Magyar kulturegység vagy kulturfórum? 1937«49-51, 1. " : Erdély nemzetiségi kérdései. 1940». 575, 1. " : Erdélyi Magyar' Honvivő. /1790,/ 1940, B, E, : A francia ifjúság kérdése !59» 1- B, E. ; Tervek versenye / B, E. / : Nemzetközi kiállitás a fasizmusról, 1935» " : André Gide : Nouvelles nourritures , 1. " : Tamássi György : A totális állam, , " : Erskine Caldwell : Some american people, Becher, Johannes R. : Az ismeretlen katona. /V./ Ford.: Meliusz TT. József " : Gyors v. Berlin /Anhalter Bahnhof/ - Prága, /V./ Ford, : Bolyai. Zoltán, 1935* n, , " : Hittem én is, /V»/ Ford.: Gréda József. 193S, , Becski Andor : Sipos Domokos «l# " : A vég, /Buday Győző könyve./ " : Lesz-e - reggel? /Reményik József regénye./ " : Minden másképpen van, /Karinthy Frigyes,/ ^. " : Markovits Rodion : Aranyvonat C..1. Beder Sándor : Középeurópa gazdasági problémája , 1. Bednar, Jaroslav : Molodecsno. /V,/ Ford. : József Attila. 1933» , Béguin, Albert : A modern francia irodalom, Ford.: Krammer Jenő, , Bekényi István : Egy Schubert regény, 1937* , 1,. " : Szabadság és kultúra. /Alexandru Vianu,/ 1937, Békesy István : Uj magyar iró :.Hamvas H, Sándor. 1934, Ben Ami : Barbusse Jézusa, Benda, Julien - Guéhenno, Jean : Vitája..1935, , 1, Renda, Julien : A hagyomány örvényei. 1936, 708, 1. " : Az Írástudók kötelessége. 1937*

17 -13- Bene Ákos : Földindulás. /Berde Mária./ , 1.. n : Rajvonal. /Huber Győző könyve./ T 3l3. 1, Benedek István : Kivezető ut a káoszból. /Paul Ligeti,/ 1932, Benedek Marcell : A magyar szellemi élet decentralizálása. 1927* " : A Mohács-centennárium regényei » " : Császári kihallgatás,./s,/ 1928, , 1. Benedekffi Samu.: Vihar után, /V./ Benedikt Lajos : Történelmi tényező-e a faji öntudat? , " : Riport, mint fajvédelmi kutforrás. 1927* 59-60,1. Benjámin László : Átjáró ház. /V./.1940, , 1. Bennet, William : Leány, /V./ Ford,: Forgács Antal, 1934, 196, 1. Bér László : Marie Szameitat élete, * 1, Berda József : A fiatat katonához, akit besoroztak. /V./ 1933,724,1, n : Panaszkodó levél,, 1933, , 1, " : Virágnyelven. /V,/ 1933, " : Versek, /Egy politkus arcképéhez. --Aba Nóvák Berdaképe alá, - Ne szólj szám.../ , " : Verseiből, /Egy fukar gazdaghoz, - Pihenés./ , " : Versek, /Kórházi órák. - Szegénység. - Giccs./ 1937, , 1.' " j_ Versek../Oktató vers, - Hasonlat,/ 1937* 1059, 1.. " : Meghalt. /József Attila emlékének./ /V,/ 1938, 22, 1, " : Három vers, /Szeres^ már-minket, szabadság! - Sötétség, - Filozófia,/ , 1, Berde László : Változások a világ nyersanyag elosztásában, 1937« , 1, " : A mezőgazdálkodás Angliában,,1940, » 1, Berdjajev, N, A, : A rebaissance vége, 1926, , , 1, Berkó Sándor : Vers az öreg napszámosról, /V,/ 1937, 14-16, 1, " : Rábert David» Ballada Francois Villonhoz, /Versford , 1. " : Verseiből. /Pihenés, _ Kép, - Szlovenszkól tájkép,/ , 1. " : Tátra. A magyar élet és irodalom szlovenszkói szemléje, , 1. " : Szlovenszkói magya? irók anthológiája. /IV.kötet./ " : Petr Bezrucs verseitől, /Versford,/ ,1, " : Győry Dezső : Zengő Dunatáj, , 1,

18 -14- Berkó Sándor : Bolyongás. /V./ 1938, Q. 1. " : Beszélgetés egy útszéli feszülettel, /V,/ ,1, " : Bodnár-István : Az én falum árnyékában. 1938, , " : Milo Urban : Élő ostor, , 1. " : Hercz György versei. 1939* ,. " : Ének a Tátra alján. /V./ 1939« " ; Mécs László : Élőket nézek,.1939, " : Menekülő múzsa, /Vas István./ 1939* , 1. " : Nem vagy magadban, /V,/ 1939* 658, 1. : Szó nélkül. /V./ 1939, 659, 1, : Sanyika /V./ , 1* " : Hallgatbak a múzsák, 1939, ,. " ; Várnai Zseni uj versei, 1939« " : Felvidéki szellem, felvidéki irodalom *1. " : Három vers. /Mielőtt-kartács, zúzna szét. - Nem vagy próféta. - Rosszaság,/ Q : Fiatal költők , 1,. " : Földi Mihály Menekülők, 1940* " : Vigyázz, anyám... /V./ , " ; Cs. Szabó László : Fegyveres Európa, , " : Somlyó György : A kor ellen : Hintaló. /V,/ 1940, 396.,1. " : Villon TTagy testamentuma r " : J* Jerger ; "isten áldja doktor ur", , 1. " : A könyv ünnepén. /V,/ 1940, , " : Dénes Zsófia : Élet helyett.órák, ,1, Bernát Tibor : A munka és a lélektan, 1938,' Bertalanffy, Ludwig von.-az élet problémája. Vitaiizmus és mechanizmus között " : A fejlődéstan mai állása , Betlén Oszkár : A második szlovenszkói tavaszi parlament előtt T 992, 1.. Bezruc, Petr : A bányász. /V,/ Ford.: József Attila, 1933, 306.,1, " : Én, /V./ Ford. : Frabyó Zoltán, , 1.. " : Verseiből. /Marycska Magdónova. - Lepke. - Tüzifa.- Leonidas. - Opava./ Ford,: Berkó Sándor, 1938, , 1. B, G, : A szellemi összemüködés nemzetközi intézete , B. G. : A modern ifjúság forradalma, B. G. : Canal des deux-mers. 1932, B. I» : A német paraszt-örökösödési törvény. 1936, ,

19 -15- / B. I. / : Az "ägy-trust" és az amerikai változások " : A racionalizálás , '".: A 150 éves feancia spiritualizmus, 1940* * 1. Bickel, 3, : Az óromániai zsidóság kulturképe. 1936« » I«. Báebl, Konstantin : Le halkit ott szóval. /V./ Ford. : Morvay Gyula Bihari Béla : A német antiszemitizmus. 1933« , 1. " : A román középosztály kialakulása " : A mai román középosztály n : Az' autarkia-gondolat változatai Romániában. 1934» , " : A német zsidók kulturszövetsége T " : A XIX. cionista kongresszus , 1. " : Számok a romániai zsidóságról » Birkás Péter : Négy vers, /Homály. - Vihar. - őriző. - Dúdoló./ ^ , : Köd van. /V./.194Q, , V s Láncravert eb, /V./ b, k, : Fenyegeti-e túlnépesedés a földet? 1927, , 1, b. k. : Az őslélek , 1, b, k, : Csökkenőben a fény sebessége , B. Kg :,Az uj német népszámlálás. 1926, «. 1. B, K, I, : Francia és olasz szimbolizmus,. 1926,, , 1» b, 1, : Közgazdasági vígjáték, , 1, / bl. / : A japán-kinai háború eddigi ereoménye. 1940«. 686, 1, Blaga, Lucián : Század, /V./ Ford,: Szemler Ferenc Blei, Franz : A szerelem vége. /,/ , 1. Bleyer György : Az építészeti -fér Bloch, Ernst : Boszorkánypörök. /Német kulturkrónika./ 1935, Bloch,. J/ean/ R/ichard/: A francia irodalom a háború óta. 1926« " : Mai orosz szinházi esték " * : Irodalmi alkotás; és emberi társadalom , 1. " -: Naissance d'une culture. /Részlet./ Bloumberg, Georges :'Az. antiszemitizmus és a hitleri politika.1933, *.... b. m, : Nemzedékek ritmusa. Egy uj művészetelmélet, 1927, ,1. Boda István : Az "Igazság" problémája és a modern kultúra válsága, 1927, , 1,1927, , 1.

20 -15- Bodnár Éva.: Vers. /V./ Bodó Ferenc : A magyar, történelem vázlata " : Két könyv Azeyröl , " : Franciaország Bodor Sándor : A kritika kritikája Bogza, Geo : Az Erdélyi Érchegység.tárnáiban. /T./ " : Beszarábiai képek, /E,/ 1940, S , Bohannan, Otto Lel and : Mosónő. /V«/ Ford, : Forgács Antal. 1939» Bonn, Georges : A megújhodó vitaiizmus , 1. Boll, Marcel : Létezik-e élet a földön kivül? 1938, Bolyai Zoltán : Erdélyi fiatalok, /Folyóiratism./ 1930, , : Ellenséges föld, /E./ 1930, " : Bejárta a kerek világot Balázs Ferenc. 1930, " : IIja Ehrenburg feltűnő sokat ir, Ü, 1, " : A mai film és a mai filmkézirat, , 1. n : A filozófia a mai Oroszországban, «1. " : Használ-e a halálos itélet? " : A munkanélküliség másik oldala. 1931, «1«" : Vázlatok kereslete. 1931, " : Több szem többet.lát, /Tamási &ron./. 1931,, ,r : Számok az erdélyi magyarságról , 1, " : Mi történik Berlinben? /Artúr Holitscher,/ 1931, , 1, M : Uj irók _ uj arcvonal, /Két antológia./1932, 72-74,1, " : A tizenkettedik óra divata, 1932, , 1, " i Három munkanélküli. Leonhard Frank./. 1932, ,1«n i A havas balladái, /Komán népballadák,/ 1932, , 1, " s A barbarizmus kezdete Németországban «" t Ui élet kapujában, /Karácsony Benő,/ 1933, «1«" i A brutalitás heroisálása* /Spengler./ 1933« , w : Így ifjúság Németországban, /Ernst Toller könyve,/ 1934* , 1. "» Az irodalom változásai, , M x J. R t Becher : Gyors v, Berlin-Prága, /Versford,/ 1935, ,

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK. Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR

EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK. Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR A FASIZMUS RÉGEN... Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

TARTALOM REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK ÉS DRÁMAI MÚVEK

TARTALOM REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK ÉS DRÁMAI MÚVEK TARTALOM REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK ÉS DRÁMAI MÚVEK Borsodi Lajos: A szerenád 7 Csuka Zoltán: Porrá törött élet 13 Debreczeni József: Lélek és test 19 Gál Ottó: Borbár Szaniszló különös küldetése 22 Szenteleky

Részletesebben

A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935

A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935 A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1935 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Az 1935. januárjában indult első Hitelnek összesen hat száma jelent meg, számonként nyolc lap terjedelemben. A szerkesztők Makkai László és Venczel

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] IRODALOM

[Erdélyi Magyar Adatbank] IRODALOM IRODALOM 1922. Kovács L.: Erdélyi irodalom, P. Albrecht F.: Erdélyi öntudat, P. Makkai: Az erdélyi magyar irodalom kérdése, P. Kiss E.: Erdélyi irodalom, Szivárvány. Zágoni I.: Virágzó irodalmi élet Erdélyben,

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK I PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK Korcsoport Helyezés Díjazott neve Pontszám Település Intézmény Tanár Trombita Varga Blanka 54 Abony Bihari János AMI Trombita Nagy Domonkos Trombita Nagy Ágoston

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Előfutam 1. Futam 11:50 1. nap Hely. Atléta Sz. év Nevező Pálya Eredmény 1 Balogh Péter 1996 ZALASZÁM-ZAC 6 6.9h q 2 Baki Barnabás 1999 ZALASZÁM-ZAC 4 7.0h q 3 Horváth

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben