KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORUNK REPERTÓRIUMA 1926-1940. Összeállította GALAMBOS FERENC. Budapest"

Átírás

1 A KORUNK REPERTÓRIUMA Összeállította GALAMBOS FERENC Budapest 1970

2 BEVEZETÉS A Kolozsvárott megjelent Korunk című társadalomtudományi és irodalmi folyóirat különleges helyet foglal el a két világháború közötti magyarnyelvű folyóiratirodalom történetében. Romániai haladó szellemű magyar írók s Magyarországból Romániába emigrált baloldali beállítottságú írók alapították 1926-ban, A kommunista befolyás indulásától (1926) megszűnéséig (1940) igen erősen uralkodott rajta, de sok pártonkivüli munkatársa is volt. Munkatársai közé tartoztak a marxista elméleti szakemberek közül Molnár Erik, Sándor Pál, a szépírók közül József Attila, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kodolányi János, Remenyik Zsigmond, Tamási Áron, a művészeti írók közül Dési Huber István, Kállai Ernő, Moholy Nagy László stb. is. A Korunk a két világháború között a leghosszabb ideig - s mindig következetesen - ismertette a marxizmus-leninizmus elveit a magyar nyelvtérületeken s a fasizmus elleni küzdelemben is mindig élen járt. Éppen ezért tiltották be a magyar hatóságok 1940 augusztusában. A Korunk 1926 februárjában indult és az évi augusztusi számával szűnt meg novemberéig a "Havi szemle", decemberétől 1927 végéig a "Világnézeti havi szemle", 1928-tól az évi 11. számig a "Világnézeti és irodalmi havi szemle", decemberétől pedig "Tudomány, irodalom, művészet, élet" alcímeket viselte. Havonta egyszer látott napvilágét, átlag öt ív számonkénti terjedelemben, de voltak összevont (kettős) számai is. Indulásától 1930-ig Dienes László ( ), a kiváló közgazdasági író és könyvtáros, Szabó Ervin tanítványa szerkesztette; tőle a szerkesztést Gaál Gábor ( ) kritikus, publicista vette át. Felelős szerkesztőként 1931-től Kibédi Sándor, felelős kiadóként 1938-tól Kovács Katona Jenő szerepelt. A folyóiratnak i- dőnként Budapesten is volt szerkesztője: Kovács Béla ( sz.), Haraszti Sándor ( sz.), Szántó Imre ( sz.), Czellár Ferenc ( sz.). Csehszlovákiai szerkesztőként Fábry Zoltán szerepelt ( sz sz,), majd a folyóirat főmunkatársa lett. Jugoszláviai szerkesztői közül Csuka Jánost ( sz.) és Fischer Mihályt ( sz.) ismerjük. A folyóirat nyomdai előállítását indulásától az évi 1. számig a Lapkiadó, számtól számig a Helikon, az évi 3. számtól a 12-ik számig a Deutscher Bote, az évi 11. számtól pedig a Fraternitas Rt. végezte.

3 A Korunk repertóriuma két főrészre oszlik. Az első rész II (A Korunk írói) a folyóirat szerzőinek ábécé-sorrendjében adja a lapban megjelent írásait, egy-egy szerző alatt időrendben, a második rész pedig (A Korunk írásai) a folyóirat közleményeit tematikai bontásban adja s ebben általában az ETO rendszerét követi. A 8-as főcsoportban (Irodalom) külön adja a szépirodalmat és külön az irodalomtörténeti-kritikai részt, mindkét helyen Magyarországgal kezdve az anyagot s ezt a többi nemzet nevük magyar sorrendjében követik. A szépirodalomnál az anyagot bontottuk (versek, széppróza, színmű), de bontottuk az irodalomtörténeti anyagot is (általános rész, egyes írók, utóbbiak betűrendben). Bővebb áttekintést a tartalomjegyzék nyújt. A munka használhatóságának előmozdítása érdekében alant közöljük pár betűjegy és álnév feloldását, amelyeknek helyességében biztosak vagyunk: a. a., - a, - a., / - a. - a./, a- a- = Mária Béla b. e. = Balogh Edgár B # E. = Bajomi Endre B«I. = Bányai Imre / B # Z. / = Bolyai Zoltán Cs. Gy. = Csehi Gyula Czm A A = Czakó Ambró D # F, = Danzinger Ferenc d. l. # = Dienes László e. á» = Erg Ágoston e* m«, = Elekes Miklós F # = Fábry Zoltán / F, / : Fábry Zoltán / F ft Z # / = Fábry Zoltán 2 = Gró Lajos Gm F* = Gervai Frigyes G* G*., /G«. G, / = Gaál Gábor Gy«A# = Győry András J. E«, = Jeszenszky Erik Jeszenszky Erik = Molnár Erik J L. = Jordáky Lajos K. G» = Kemény Gábor Kkj, KKJ, = Kovács Katona Jenő L, E, = Ligeti Ernő

4 M. P, = Méray Pál / M V, / = Márk Viktor / N..B. / = Neufeld Béla n* 3* 2 Nádass József 0. K«2 Osvát Kálmán / P* G* / = Pap Gábor III / R«Zs. / = Remenyik Zsigmond S» J, = Silbermann Jenő S«L. = Sándor László / Sp./ = Sándor Pál / Sz, G, / = Szacsvai Gusztáv / Sz # I. / = Szabó Imre Sz, Gy» = Szerb György / Sz # I 9 / = Szentimrei Jenő / sz«j# / = Szentimrei Jenő / Sz, L, / = Szenczei László / T«A«/ = Tamás Aladár u. 1, j I># 2 Újvári László. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk azt is, hogy a Korunk 1957-ben újra megindult, immár Balogh Edgár és Gáll Ernő szerkesztősége alatt, ismét Kolozsvárott s bár a régi Korunk folytatásának tekinti magát, a szocialista Romániában már más, könnyebb körülmények között dolgozik, mint Dienes László és Gaál Gábor 1940-ben megszűnt folyóirata, úgy, hogy a régi évfolyamok ( ) önálló egésznek tekintendők.

5 A KORUNK ÍRÓI

6 -2 /A./ : A fajelmélet Olaszországban A* /A./: A Thibauld család utolsó kötete a. a #.: A gyengédszinü fasizmus », a t a, : így történt. / / / a # a. / : Paini / a,- a / : Orvostudomány - visszafelé* 1936» ».1* - a. - a. : A fasiszta állameszmény művészi kifejezője, 1933» , 1. " : Egy mai olasz napilap keresztmetszete,, ". ; Az olasz futurizmus mai szakasza* 1934* » 1. / = a. - a*. / : Az antiszemitizmus, a fajvédelem és a sterilizáció a fasiszta Itáliában. 1934» «1. " I A színház krizise és az olasz lapok " i "Mussolininek mindig igaza van" «1, " : Fasiszta szociálpolitika. 1935« «" x A Vecchia Guardia* 1935« * 1«a-a- j Az olasz;irók és kiadók kollektiv szerződése* 1935« , 1. " : "Az igazi bűnhődés tükre" " : Az uj Italia Letteraria *.1. " : Irodalmi ellenszankciók Itáliában , 1, A. B. : A könyv- és valutaháboru * 1. / A. B. / : Miért írnak az irók? , 1. " : Gyarmatosítás és civilizáció* 1936« " : Számok a csehszlovákiai németek eloszlásáról Abaffy Ferenc : Egy magyar katonának, ki ben november 6-ik napján tartott nagy vérontásban a franciáktól elfogattatott, fogságának idejében tett feljegyzései, 1959« Abramson t A,, ': Oroszország gazdasági fejlődése, », Ács György : Séta a szegénytelepen. 1935». 124^127. 1«. " i Zsidók a fórumon. /Budapest/. 1935, «1. / Ács László / : A cseh ruralizmus, 1939# 67-68, 1. " : Erkölcs és haditechnika,,1940., «Ádám'Elek : A mai német gazdasági helyzet, 1936, , 1., " : A konzervativ Anglia alkonya. 1936, 149^152. 1, " : Az aranyvaluták leértékelésének kérdése. 1936,, " : A világgazdaság mai helyzete * 1.

7 Ádám Elek : Az oxfordiznus, ?. 1. " : Közgazdasági csodadoktorok az USÁ-ban. 1936* , 1. : A mai Svájc. 1936» 65Q " : Világgazdasági szemle. 1936* , " : Az angol kispolgár arca* 1936« » 1. " : "Tul vagyunk a mélyponton*** M 1936« * n s Hit használ a pénznemek leértékelése. 1936» *1. " t A második német négyéves terv küszöbén* 1936* * 1* M t Magyar könyv Japánról* /Lajtha Edgár/ 1936* *1* " t A svéd konjunktúra* 1937« * " t Agnes Smedley China blutet* 1937# 73-74* 1. " J Az elmúlt év gazdasági mérlege* 1937* «1* " i Zischka u könyve * ** i A konjunktúra fordulópontján. 1937* n t Madelon Lulofs könyvei. 1937* " t Tell Vilmos, vagy egy eszme haldoklása * i A japán tervgazdaság. 1937* n i Zilahy Lajos uj regénye* /A fegyverek visszanéznek./ * 1* " : Stefan Zweig ; Nyugtalan sziv " : Egy angol gentleman világnézete* /Jan Ray»/ " : Az uj Somerset Maugham» " : Good bye Mr. Chips, 1940, w n : Az igazi Anglia* : Páneurópa* 1940, " : Kortársaink, 1940* " : Phyllis Bentley : Az Oldroyd család* , Ádám Ferenc : Munkanélküliség és lakáshiány Ady Endre : Jóslások Magyarországról /"Részlet/ A. E # : A Moszkva-folyó utcája. /Ehrenburg./ 19? a. e..: Ellenforradalmi regények A. Gy«: A finnugor rokonság kérdése. /Zsirai Miklós könyve./ Ö / A. H, / : A feketék kultúrája* /A..I../ ; Az ördög nem alszik... /?./ 1929* 53» 1. / A*. K«/ : Thomas Mann uj regénye. /Joseph und seine Brüder./ GC Alberti, Rafael : Egy spanyol polgári család csoportképe. /V./ Fordította Amigó László, 1936, C. 1.

8 -4- Alberti, Rafael : Szvetlov granadai. románca. /v>/ Fordította A- migó László, » 1, Alexander Pál : A termeszállam mint biológiai egyén. /Pszihoana-- litikus kisérlet a rovartársadalom megértésére,/ 1928, , 1. " :,A német imperializmus újjászületése* 1933» ,1, Allen, Robert S # : A Ford-mythos, 1932, Altenau Pál : Miért nincs Magyarországon.bölcselet?1933* , " : A bölcselet tagadása*. 1935, , 1, " : Magyarország és a Dunai Konföderáció. 1936» ,! " : A gyermekévek sexualitása " : Válasz az előbbiekre. /Gyömrői;Edit : A gyermekévek szexualitása,/ " : E, Thompson : Spanyolország múltja és jelene* - Frank Pitcairn : Vihar Spanyolország felett. 1937», ,.1. j.m,.: Mégegyszer Kreuger, 1932, «,1. /A» M, / : A mai olasz ifjúság szelleméről. 1938, , 1, Amigó László : Rafael literi verseiből. /Versford,/ 1936, , Anderson, Sherwood : Papirgolyók, /E,/ 19?7» » 1. Andre, Francis : Az utolsó szekérrakomány. /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, " : Ismerek-egy földművest... /V,/ Forditotta Korvin Sándor, 1934, 640, 1. Andics, Ivo : Halotti - ének, /E./ Forditotta Csuka János. 1929, , 1, Antal Hjalmár : Két liter bor» /V,/l940, 60, 1. M : Fadöntők. /V,/ 1940, 60. 1, Antal János : Az "uj dologszerüség" művészete , 1, " : Az egyén; csődje, /Ilja Ehrenburg : Michail Lykov./ 1928, " : Két festp, /Mattis-Teutsch János - Bortnyik Sándor,/ , 1,. " : Amerikai néger költők, 1929, , " : A szubjektivitás és az objektivitás az uj művészetben, 1929, ,.1, " : Diego Rivera, 1929, , 1. : Thomas Mann, 1930, 75-76, 1,. " : Az inte11ektualizmus nomádjai, /Hemingway./ 1930, , 1.. " : Fülledt fiatalság, /Regényrészlet,/ 1^30, , 1, " : Ur ir - paraszt is ir,./szabó Pálról./ 1931, » " : A kritika kritikájához, 1931, w : A proletármüvészet problémájához* /Dési Huber István kiállitása alkalmából./ 1932, , 1,

9 *5- Antal János : A francia "aranyfal" és a francia demokrácia, , 1* Anto, Vann : A katona, ;ki a háborúba megy. /V,/ Forditotta Mária Béla , - é.- p : Embervásár. /Gergely Sándor./ L! / á.,0, /. : Az imperializmus geográfiája / _á, - o. / : Ha... /Walter Müller : Wenn.wir.../ , 1, /.A..0. / : Az európai "jólét" aranyszámai, ,.1. A. P. : Cel qui fut sera, /Barbusse könyve,/ / A. P. / : A világgazdálkodás mult évi mérlege, , Aradi Károly : Magyarok Kanadában Aradi Viktor : Az "erdélyi gondolat" és az "erdélyi lélek". 1929* , 1., " : Románia paradostonai, " : Az "erdélyi lélek" körül , 1. Aragon, Louis : A'szép viegg;-dalaiból. -/V./ Forditotta Korvin Sándor " s A gyöngyhalászok dala. /V./ Forditotta Korvin Sándor " : Magnitogorszk. /V./ Forditotta Korvin Sándor. 1935« , 1.. " : Négy uj francia regény..az uj eposz, , Arató András : Óda egy rut leányhoz. /V,/ " : Versek. /Módos paraszt... - Kampót verni..j -Karjába kapja... - A boldogok.../ Arató Imre : A riportage problémájához. 1932, » Arcos, René : Halottak. /V./ Forditotta Korvin Sándor Arday Viktor : A pela gra és egyéb problémák Romániában Aretino, Pietro :-Levele Ferrante di Sanseverino salernoi herceghez..,, /V./ Forditotta Falufly György., » / a. r«g, / : A válság oka a nemi élet Arghezi, Tudor : Verseiből, /Az-ekéhez. - Révület./ Forditotta Korvin Sándor , 1. " : Penészvirágok, /ion Ion. - Halott rabok. - Szerenád. Forditotta Salamon Ernő , 1. " : Verseiből. /Rémséges éjszaka. - Katinka./ , " : Gyónás. /V./ Forditotta Salamon Ernő " : Versek. /Altatódal. - Lache./ Forditotta Gréda József " : Eső. /V./ Forditotta Szemléi- Ferenc. 1940, 659.1». Argote, Guillermo : Muzsika. /E./ Ford.:Erg Ágoston,

10 _6- Arnoldi, E, : Az aj háborús. készülp-dések és a film« I. Arquier, Roger Veszett éhség*. /V./ Forditotta Korvin Sándor a. - s. : Kisebbségi viszonosság. 1929* «I* 11 : A mai jugoszláv irodalom, «1. Aszódy János : A Dardanellák " : A Monroe elvtől a Neutraly Actig Q32.1. " : Makkal Sándor :-Magyarok csillaga x " : A petróleum, története , 1. rt : Vasút és petróleum ,, " : Avartól a'megszervezett telepig ,1, " A harcászat alakulása., 1940, Asztalos István : Szaporodnak Lázárék. /E./ ", : Balog-szinház. /E./ ' Aufhäuser, S, : A palesztinai His.ztadru.frh.,1937» 668-& * Austerveil Anna : Chopin franciasága. 1927,. 460 r Avgyejenko, Alexander : így lettünk emberek,, /E./ , 1, Azana, Manuel : Menekülők! /Sz,/ , 1,' 3. / B, / : Mérleg a mai német irodalomról, / B, / : Sztaniszlavszki * / B, / : A negyven éves orosz. Müvész-Szinház, * 1, / B, / ; Javaharlal Nehru. 1940, /,B.,/ ; Az amerikai színház is elfáradt. 1940, B, A. : Két M költő M -nő J meg. egy férfi, B. A, : Uj német képek / B, A, / : A nyelvészet és a társadalomkutatás Babel» I. : Galambdúcom története. /E./ Ford.: Pap József, 1927, I. ' : ; " : Dolgusov;halála. /E./ Ford.:Pap J.zsef " : Rue Danton. /E,/ , 1, " : Az ébredés, /E,/ 1936, " ' : Guy de Maupassant,,/T*/ , Babos Antal : Mozog a föld, /T'./ , 1,. : E. Williamsohn.vállalkozása. /T./ 1931* : Fel a kezekkel../t./ 1931, " : A német választások és a bábszinház* , , " : Az uj magyar irodalom magrgójára ,1, " : A materializmus művészete Németországban. 1933, 20-

11 -7- Babos Antal:Háy Gyula színdarabjai* 1933«74-76, 1» " :Ki a legostobább? /Truppe 1931,/ " : A japán imperializmus utja Koreától Mandzsúriáig " : Hitler-miniatűrök../!./ " : A Duna partján. /Y./ 1933, » 1. " í A morva hegyekben. /V./ 1933», " t A boikott.- A»/ " «Morvay Gyula versei. 1933» " t Raszkolnyikov Szibériában, /Sándor Pál./ Bacovia. G» i Szürke ősz. /V./ Forditotta Szemlér Ferenc, » 1. Bádogos János i Talicskások, /E./ Bajomi Endre t Mi lesz holnap? /H.G.Wells könyve./ 1933» *1. i Gandhi » "» Victor Margueritte új regénye ** A francia értelmiség sorsa. 1935» 149» 1» n M i k francia radikális párt kongresszusa. 1935» » 1,» Franciaország a választások óráiban. 1936» «" : Mai francia kulturmozgalmak. 1936, , 1, " : A frank leértékelése, 1936, " : Az árja-kérdés mai állása, 1937, " : Parasztságunk élete. /Ortutay Gyula könyve./ 1937» : A spanyol földkérdés, " : A francia gabonahivatal. 1938, , 1 " : A titokzatos Quai d'orsay, 1939, 83-85».1, Bajza József : A kritika szükségéről. 1937* 9H , Balázs Béla : Movietone, a beszélő film, " : ELőSZÓ, / Nikolaj Ognyev : Kosztya Rjabcev naplójához,/ 1929, " : F, Panferoff : "A nincstelenek szövetkezete". 1929« " : Csöpp traktátus az őszről, /T./ " : Egy tárgyilagos házassag története. /3./ G62«1, 1929* 855- " : Az új tárgyilagosság és a szocializmus " : Férfias-e, vagy háborus-vak? " : A kispolgár és a film " : A kedvenc /Filmregény,/ ,

12 Balázs Ferenc : A Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyve, 1930«77*78, 1*.. " : Vakyágányon, /Kacsó Sándor regénye.# * 1. Balázs Miklós : A világgazdasági vláság és technika, 1933, " : 'A tudomány és'a haladás teljesítményei 1934, Bálint András : Reklám és irodalom, /A Nyugatról,/' Bálint Endre : "A horogkeresztes hadjárat", /Ignotus Pál könyve./ 1933* , 1, " : Az- antiszemitizmus jövője Magyarországon, 1933» S65-873, 1* " ; A magxar-orosz megegyezés háttere, 1934, , " : A zsidókérdés, /Marx könyve magyaruló/ " : A "Gondolat" vagy a bölcselkedés határai * " : Az idő rabságában, /Részlet./ 1936, 79-80,1, Bálint István : A mai román napilapok, 1934* » 1. " : Mai román társadalmi regények, 1935, 67-7Q, 1. " : A román-orosz gazdasági kapcsolatok. 1935* , " : Eoria, , " : Népesedési számadatok Romániáról. 1935« " : Románia gazdasági jellemzéséhez, 1935* , ' " : A romániai ipar és jelzőszámai. 1936, 25-28,1. " : A román külkereskedelem alakulásához, 1938, * " : A kispolgárság élettörténetéhez, 1938, Bálint János : A hitlerizmus.váltózáfcai Palesztinában " Palesztina és az afrikai háború ,1, " ; Rózsa Sándor a.közeikeleten, 1936, 58-59» l. " : Film, csupán film - Az igéret földje-, , Bálint László : Az indusztrializmus válsága. 1926, , " : A kétféle szocializmus! 1927, , 1. " : A manifesztális és látens feudalizmus. 1928, , " : Egy szexuális babona alkonya " : Adalékok a gázháboru lélektanához, 1930, ,1, " : Sexuálpszihológiai filmek Németországban, 1930, , 1.

13 -9- Bálint László : A kamatnélküli gazdálkodás problémája. /Mi lesz ha Hitlerek hatalomra jutnak./ ?., » 1» " : Börtönlakók és szabadon járók Balk, Theodor : A fajelmélet két évtizede, 1935, , " : A tudomány alkonya * 1, Balogh Edgár : Valóság és kultúra a csehszlovákiai magyarság é- letében, 1935, , 1. " : Halálfélelem a magyar ideológiában, 1936, , 1. " : Erdélyi népi szinjátszók " : Uj magyar rendiség szószólói Erdélyben , 1«" : Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság, 1936, " : "Szervezett nemzettársadalom" kétféle nézetben, 1936, , " : Kincskereső magyar humanizmus. 1937* , 1. " s A társadalomrajztól a társadalmi változásig, 1937* , " : Metamorphosis Transylvaniae. /Könyvism./ 1937, , 1, " : A második Bartha Miklós Társaság, 1937, ,1, " : Kossuth-Lajos és a dunai szövetség, , 1. " : Uj erdélyi törtpnetirás, 1937, , " : Erdélyi magyarságtudomány, , 1. " : A marosvásárhelyi találkozó. 1937, , 1, " : Erdélyi Magyar Évkönyv.,/Könyvism./ " : Ezer év dunai*története, /Bányai László./ " : Mégegyazer "A Dunamedence-kérdés hátlapja", 1939« " : Zárszava a Dunamedence-kérdés vitájában, 1939, " : A spanyol kérdés kézikönyve. 1939* ,1, " s Győrffy István iskolája, 1939, " : A kolozsvári értekezlet, /A népiesség vagy népiség vitájához,/ " : A bánsági magyar társadalomváltás, 1940, , Balogh István : A magyar egyetemi hallgatónő, ,. " : A mai magyar egyetemi ifjúság, 1930, , " : Ludwig Renne

14 -10- Balogh István : A modern pedagógiai törekvések kritikája, 1931* , * 1., Bányai Imre : A romániai agrárkérdés, 1932, , 1. " : A tőkés világkartell kérdése és a marxizmus. 1932, , " : A romániai agráradósságok kérdése, 1932, ,1.," : A román korporációs ideológia. t " : Araerikai munkanélküliség , 1. " : A nemzetiségi kérdés háború utáni változatai. 1933, , 1. " ; Autarkia és világgazdasági vláság, ,1. " : A nemzetiségi kérdés Romániában. 1933, , " : A publicisztikai gondolkodás természetrajzához , " : A romániai zsidóság, 1934» 10-15, 1, " : A vallási szekták mai értelme és szerepe, 1934, «1. " s A romániai "numerus clausus" mozgalmak, 1935, , 375- " : A.maglaviti csoda, 1935, , 1, " : C, Dobrogeanu-Gherea, /A szocializmus az elmaradt országokban,/ 1936, 85-87, 1. " : A bioszociológia válságképe, ,1.. " : A népesedéspolitika, kérdései " : A D. Gusti-féle román szociológiai iskola. 1936, , " : A romániai ó-naptár-hivők* " : Az értelmiségi utánpótlás kérdéséhez, 1936, , 1.. ; Mai román népballadák, , 1. " : A romanizmus bölcselete,. /Radulescu Motru és a ncionalizmus átértékelése./ 1937* " : Otto Jeininger. 1940, Bányai László : Nagy Lajos ,1, " : Andre...Gide változása, 1935, , 1, " : Irodalmi vallomás Oroszországról, /Illyés Gyula,/ 1935, " : Yigilia, vagy küzdelem a homályért*.1935, : A "Magyar Ut" szegénylegényei , " : A kisebbségi'jövő kérdése, 1937, " : Louise Labé. szonett j.ei magyarul M : Urdólyi ifjúsági parlament " : Tibold Márton. 1938, í A katholic izmus utja, 1938, , 1,

15 -11- Bányai Lrszló : A német "Mitteleuropa" és a dunavöl&yi összefogás G-683.il. " : A székely sors könyve. /Bözödi György./ " : A dunamenti múlt. 1938, " : "Visszatérő dunamenti történelem , »1. " : Erdélyi történelem , 1,. " i Erdély és a felvilágosodás, 1939» ,'1*. " : A Tara Hona és a magyar kérdés " : Korom és korona. /S'zenczei László./ , 1. " : A Grand Romanesc és az erdélyiség, 1939» " : írói hivatás - társadalmi hivatás. 1940, ,1 Bányai Pál : Licskó., Mara meg a cigányok. /E./ 1935, ,1, " : Vallomás Szlovenszkpn. /E,/ 1937, Barbusse, Henri : A veres forrás., /E./. 1931* , 1. s Eorel, , 1,, Bárd Oszkár : Diadal. /S.Z./ l.._. " : Elesett katonák levelei., 13.29, , 1. " : Az emberért.,1 /V./.193S " : Szordino. /V,/ 1937, : Korkép. /V,/ *. 1, ; Igényt! Igényt!./V./. 1937, 1049, 1, : Feljajdulás. /V./ " ; Aludj, bolond!.,.. /V../ , 1. : Haza. /V./ Barta Lajos : Brüsszel : A cselekvő.humanizmus. 1936,, ,1. " : Irodalom és világbéke, , " j Deziré. /Kosztolányi./ , 1. rt ; A magyarországi parasztirodalom.csődje,. 1937#1T3*1. " : Szlovenszkói magyar könyvtemetö, 19-37, ,1«" : A kor és embere.../neufeld Béla,/ " : Az. uj magyar, gondolat* , 1, " : Juhász Gyula T 434,1. rt : Viharsarok és Atlantisz " : Ballada'az-anyáról és a gyermekéről, /E./ , 1. " : Keleten a..fényt.kioltják, /T./ Barta Sándor : Fajvédelem. /E./ 1937# 5-8,, 1, Bartal Miklós : Szabó Zoltán naptára. 1940, «1. v

16 -12- Barth, Max s A spanyol anarchizmus változásai. 1936« Bartók János t Magyar népdalok gramofonlemezen '*, Kodály Zoltán s Magyarság a zenében. 1940, , 1, Batea, Ralphi Olive field. /Regényrészlet,/ 1936, , 1. Baudelaire, Charles * Don Juan az alvilágban, /V,/ Forditotta Faludy György. 1940, , 1, Bauer Ló Mussolini felvonul Európa ellen, 1930, , 1, / b, e, / : Magyar kulturegység vagy kulturfórum? 1937«49-51, 1. " : Erdély nemzetiségi kérdései. 1940». 575, 1. " : Erdélyi Magyar' Honvivő. /1790,/ 1940, B, E, : A francia ifjúság kérdése !59» 1- B, E. ; Tervek versenye / B, E. / : Nemzetközi kiállitás a fasizmusról, 1935» " : André Gide : Nouvelles nourritures , 1. " : Tamássi György : A totális állam, , " : Erskine Caldwell : Some american people, Becher, Johannes R. : Az ismeretlen katona. /V./ Ford.: Meliusz TT. József " : Gyors v. Berlin /Anhalter Bahnhof/ - Prága, /V./ Ford, : Bolyai. Zoltán, 1935* n, , " : Hittem én is, /V»/ Ford.: Gréda József. 193S, , Becski Andor : Sipos Domokos «l# " : A vég, /Buday Győző könyve./ " : Lesz-e - reggel? /Reményik József regénye./ " : Minden másképpen van, /Karinthy Frigyes,/ ^. " : Markovits Rodion : Aranyvonat C..1. Beder Sándor : Középeurópa gazdasági problémája , 1. Bednar, Jaroslav : Molodecsno. /V,/ Ford. : József Attila. 1933» , Béguin, Albert : A modern francia irodalom, Ford.: Krammer Jenő, , Bekényi István : Egy Schubert regény, 1937* , 1,. " : Szabadság és kultúra. /Alexandru Vianu,/ 1937, Békesy István : Uj magyar iró :.Hamvas H, Sándor. 1934, Ben Ami : Barbusse Jézusa, Benda, Julien - Guéhenno, Jean : Vitája..1935, , 1, Renda, Julien : A hagyomány örvényei. 1936, 708, 1. " : Az Írástudók kötelessége. 1937*

17 -13- Bene Ákos : Földindulás. /Berde Mária./ , 1.. n : Rajvonal. /Huber Győző könyve./ T 3l3. 1, Benedek István : Kivezető ut a káoszból. /Paul Ligeti,/ 1932, Benedek Marcell : A magyar szellemi élet decentralizálása. 1927* " : A Mohács-centennárium regényei » " : Császári kihallgatás,./s,/ 1928, , 1. Benedekffi Samu.: Vihar után, /V./ Benedikt Lajos : Történelmi tényező-e a faji öntudat? , " : Riport, mint fajvédelmi kutforrás. 1927* 59-60,1. Benjámin László : Átjáró ház. /V./.1940, , 1. Bennet, William : Leány, /V./ Ford,: Forgács Antal, 1934, 196, 1. Bér László : Marie Szameitat élete, * 1, Berda József : A fiatat katonához, akit besoroztak. /V./ 1933,724,1, n : Panaszkodó levél,, 1933, , 1, " : Virágnyelven. /V,/ 1933, " : Versek, /Egy politkus arcképéhez. --Aba Nóvák Berdaképe alá, - Ne szólj szám.../ , " : Verseiből, /Egy fukar gazdaghoz, - Pihenés./ , " : Versek, /Kórházi órák. - Szegénység. - Giccs./ 1937, , 1.' " j_ Versek../Oktató vers, - Hasonlat,/ 1937* 1059, 1.. " : Meghalt. /József Attila emlékének./ /V,/ 1938, 22, 1, " : Három vers, /Szeres^ már-minket, szabadság! - Sötétség, - Filozófia,/ , 1, Berde László : Változások a világ nyersanyag elosztásában, 1937« , 1, " : A mezőgazdálkodás Angliában,,1940, » 1, Berdjajev, N, A, : A rebaissance vége, 1926, , , 1, Berkó Sándor : Vers az öreg napszámosról, /V,/ 1937, 14-16, 1, " : Rábert David» Ballada Francois Villonhoz, /Versford , 1. " : Verseiből. /Pihenés, _ Kép, - Szlovenszkól tájkép,/ , 1. " : Tátra. A magyar élet és irodalom szlovenszkói szemléje, , 1. " : Szlovenszkói magya? irók anthológiája. /IV.kötet./ " : Petr Bezrucs verseitől, /Versford,/ ,1, " : Győry Dezső : Zengő Dunatáj, , 1,

18 -14- Berkó Sándor : Bolyongás. /V./ 1938, Q. 1. " : Beszélgetés egy útszéli feszülettel, /V,/ ,1, " : Bodnár-István : Az én falum árnyékában. 1938, , " : Milo Urban : Élő ostor, , 1. " : Hercz György versei. 1939* ,. " : Ének a Tátra alján. /V./ 1939« " ; Mécs László : Élőket nézek,.1939, " : Menekülő múzsa, /Vas István./ 1939* , 1. " : Nem vagy magadban, /V,/ 1939* 658, 1. : Szó nélkül. /V./ 1939, 659, 1, : Sanyika /V./ , 1* " : Hallgatbak a múzsák, 1939, ,. " ; Várnai Zseni uj versei, 1939« " : Felvidéki szellem, felvidéki irodalom *1. " : Három vers. /Mielőtt-kartács, zúzna szét. - Nem vagy próféta. - Rosszaság,/ Q : Fiatal költők , 1,. " : Földi Mihály Menekülők, 1940* " : Vigyázz, anyám... /V./ , " ; Cs. Szabó László : Fegyveres Európa, , " : Somlyó György : A kor ellen : Hintaló. /V,/ 1940, 396.,1. " : Villon TTagy testamentuma r " : J* Jerger ; "isten áldja doktor ur", , 1. " : A könyv ünnepén. /V,/ 1940, , " : Dénes Zsófia : Élet helyett.órák, ,1, Bernát Tibor : A munka és a lélektan, 1938,' Bertalanffy, Ludwig von.-az élet problémája. Vitaiizmus és mechanizmus között " : A fejlődéstan mai állása , Betlén Oszkár : A második szlovenszkói tavaszi parlament előtt T 992, 1.. Bezruc, Petr : A bányász. /V,/ Ford.: József Attila, 1933, 306.,1, " : Én, /V./ Ford. : Frabyó Zoltán, , 1.. " : Verseiből. /Marycska Magdónova. - Lepke. - Tüzifa.- Leonidas. - Opava./ Ford,: Berkó Sándor, 1938, , 1. B, G, : A szellemi összemüködés nemzetközi intézete , B. G. : A modern ifjúság forradalma, B. G. : Canal des deux-mers. 1932, B. I» : A német paraszt-örökösödési törvény. 1936, ,

19 -15- / B. I. / : Az "ägy-trust" és az amerikai változások " : A racionalizálás , '".: A 150 éves feancia spiritualizmus, 1940* * 1. Bickel, 3, : Az óromániai zsidóság kulturképe. 1936« » I«. Báebl, Konstantin : Le halkit ott szóval. /V./ Ford. : Morvay Gyula Bihari Béla : A német antiszemitizmus. 1933« , 1. " : A román középosztály kialakulása " : A mai román középosztály n : Az' autarkia-gondolat változatai Romániában. 1934» , " : A német zsidók kulturszövetsége T " : A XIX. cionista kongresszus , 1. " : Számok a romániai zsidóságról » Birkás Péter : Négy vers, /Homály. - Vihar. - őriző. - Dúdoló./ ^ , : Köd van. /V./.194Q, , V s Láncravert eb, /V./ b, k, : Fenyegeti-e túlnépesedés a földet? 1927, , 1, b. k. : Az őslélek , 1, b, k, : Csökkenőben a fény sebessége , B. Kg :,Az uj német népszámlálás. 1926, «. 1. B, K, I, : Francia és olasz szimbolizmus,. 1926,, , 1» b, 1, : Közgazdasági vígjáték, , 1, / bl. / : A japán-kinai háború eddigi ereoménye. 1940«. 686, 1, Blaga, Lucián : Század, /V./ Ford,: Szemler Ferenc Blei, Franz : A szerelem vége. /,/ , 1. Bleyer György : Az építészeti -fér Bloch, Ernst : Boszorkánypörök. /Német kulturkrónika./ 1935, Bloch,. J/ean/ R/ichard/: A francia irodalom a háború óta. 1926« " : Mai orosz szinházi esték " * : Irodalmi alkotás; és emberi társadalom , 1. " -: Naissance d'une culture. /Részlet./ Bloumberg, Georges :'Az. antiszemitizmus és a hitleri politika.1933, *.... b. m, : Nemzedékek ritmusa. Egy uj művészetelmélet, 1927, ,1. Boda István : Az "Igazság" problémája és a modern kultúra válsága, 1927, , 1,1927, , 1.

20 -15- Bodnár Éva.: Vers. /V./ Bodó Ferenc : A magyar, történelem vázlata " : Két könyv Azeyröl , " : Franciaország Bodor Sándor : A kritika kritikája Bogza, Geo : Az Erdélyi Érchegység.tárnáiban. /T./ " : Beszarábiai képek, /E,/ 1940, S , Bohannan, Otto Lel and : Mosónő. /V«/ Ford, : Forgács Antal. 1939» Bonn, Georges : A megújhodó vitaiizmus , 1. Boll, Marcel : Létezik-e élet a földön kivül? 1938, Bolyai Zoltán : Erdélyi fiatalok, /Folyóiratism./ 1930, , : Ellenséges föld, /E./ 1930, " : Bejárta a kerek világot Balázs Ferenc. 1930, " : IIja Ehrenburg feltűnő sokat ir, Ü, 1, " : A mai film és a mai filmkézirat, , 1. n : A filozófia a mai Oroszországban, «1. " : Használ-e a halálos itélet? " : A munkanélküliség másik oldala. 1931, «1«" : Vázlatok kereslete. 1931, " : Több szem többet.lát, /Tamási &ron./. 1931,, ,r : Számok az erdélyi magyarságról , 1, " : Mi történik Berlinben? /Artúr Holitscher,/ 1931, , 1, M : Uj irók _ uj arcvonal, /Két antológia./1932, 72-74,1, " : A tizenkettedik óra divata, 1932, , 1, " i Három munkanélküli. Leonhard Frank./. 1932, ,1«n i A havas balladái, /Komán népballadák,/ 1932, , 1, " s A barbarizmus kezdete Németországban «" t Ui élet kapujában, /Karácsony Benő,/ 1933, «1«" i A brutalitás heroisálása* /Spengler./ 1933« , w : Így ifjúság Németországban, /Ernst Toller könyve,/ 1934* , 1. "» Az irodalom változásai, , M x J. R t Becher : Gyors v, Berlin-Prága, /Versford,/ 1935, ,

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK. Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR

EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK. Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR EURÓPA, VIGYÁZZ! VÁLOGATOTT IRODALOMJEGYZÉK Összeállította a SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY KÖNYVTÁR A FASIZMUS RÉGEN... Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred)

IRODALOM. Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Az ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, India, Kína (i.e. IV. i.e. I. évezred) Művelődés- és irodalomtörténeti vázlat Ősköltészet (i.e. IV. évezred) Mágikus világkép, totemizmus, fetisizmus, animizmus. Nem különülnek el a megismerésformák (tudományvallás-művészet-mindennapi megismerés)

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások jegyzéke (szemelvények) * Összeállította Dénes Miklós Forrás: PIM Kézirattára, V3452/62. Ady-vita Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása, A Toll, 1929. júl. 14.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia

12 th European Veterans Fencing Team Championships. Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia 12 th European Veterans Fencing Team Championships Poreč, Croatia TARTALOMJEGYZÉK 1. Felnőtt Világbajnokság Kazan (Oroszország)... 03-13.

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben