METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN"

Átírás

1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam,i.szám, (2009) pp METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN EKLICS KATA Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Szaknyelvi Tanszék 7624 Pécs, Rét u. 4. kata. ekl hu Kivonat: Az elmúlt évtized a magyar médiában az európai normákhoz való felzárkózási törekvéssel jellemezhető. Ez - az amerikai-európai trendekhez hasonlóan - részint abban nyilvánul meg, hogy a nagyobb közönség megnyerése érdekében bizonyos műsorok elbulvárosodnak a rádióban, televízióban egyaránt. A másik jelentős változás az, hogy a nemek egyensúlyára való politikai törekvés szellemében több női műsorvezető tűnik fel a közéleti műsorokban. Kommunikatív stratégiáik választását befolyásolják a szerkesztői elvárások, az életkor, a szakmai tapasztalat, a partner személyisége, pozíciója, neme, kora, a téma, az érzelmi állapot és még számos egyéb tényező. A tanulmány a metainformációs nyelvi elemek használatát vizsgálja, valamint azt, hogy mennyiben mutat hasonlóságot három televíziós csatorna belpolitikai műsorának női beszélgetésvezetési stílusa, azaz befolyásolja-e azt a gender. Kulcsszavak: média, kommunikatív stratégia, metainformációs nyelvi elemek, gender 1. A vizsgálat tárgya A politikai egyensúly fenntartása érdekében kerültek kiválasztásra a következő csatornák: az Ml (közszolgálati TV), az ATV (baloldali orientációjúként ismert), valamint a Hír TV (jobboldali erők által támogatott csatorna). Az Este című műsorban Mészáros Antónia (MA) és Krizsó Szilvia (KSZ), az Egyenes beszédben Kálmán Olga (KO), a Rájátszásban pedig Nagy Katalin (NK) interjúit elemezzük. A meghívottak kormánypárti és ellenzéki, női és férfi politikusok. Összesen 16 beszélgetés metanyelvi elemeit vizsgáltuk meg. 2. A metanyelv és a metainformáció fogalma Metanyelvnek nevezzük azt a kommunikációs kódot (nyelvet), amelyet egy megfigyelő arra használ, hogy egy másik, tárgynyelvnek nevezett kommunikációs kódról (nyelvről) beszéljen. A metanyelv a tárgynyelv szabályainak, törvényszerűségeinek, elméleteinek vagy kapcsolódásainak a leírására szolgálhat - ilyen esetben a tárgynyelvet szövegnek, a metanyelvet pedig a rá vonatkozó kommentárnak tekintjük" (Gyenge 2009). A metainformáció ezzel szemben az elhangzott információra reflektál. Ahogy Simigné Fenyő Sarolta úja: Minden nyelvi közlés alapinformációból és metainformációból áll. Alapinformáción a környező valóságra vonatkozó, és az adó által továbbított információt értjük (pl. Holnaptól csökken a gyógyszerek állami támogatása.). Metainformációnak az alapinformációról szóló információt nevezzük, amely az adó (és a vevő) információhoz való viszonyát fejezi ki (Hallottam, hogy..., Tudom, hogy..., Láttam, hogy..., Biztos vagyok benne, hogy..., Nem érdekel, hogy... stb.). Ezen utóbbi nyelvi elemek soha nem a valóság elemeire vonatkoznak, hanem mindig a virtuális valóságra, az üzenetküldő tudatában létező gondolatokra" (Simigné 2007).

2 142 Eklics Kata A politikai interjú mindkét résztvevője közöl információt és metainformációt is. A beszélő kiegészítő, módosító, értékelő, értelmező megjegyzései a partner közlésére vagy saját szempontjainak hangsúlyozására utalhatnak. Eszközei verbális és nem-verbális jelek (mosoly, szemöldök felemelése, homlokráncolás, bólintás, kitárt kezek, testhelyzet stb.) egyaránt lehetnek. Ezek a megnyilvánulások a metakommunikáció elemei, és a metanyelvre vonatkoznak. Használatuk ösztönös, de bizonyos mértékig tudatosítható (Lévai 207: 40-41). Figyeljük meg a nem-verbális kommunikáció fontosabb jeleit Nem-verbális jelzések A beszélgetések elemzésekor a nem-verbális jelekről külön-külön táblázat készült, s összesen 26 eltérő jelzést tudtunk rögzíteni. Jelen tanulmányba azonban csak a négy műsorvezető által leggyakrabban használt kommunikációs eszköz bemutatását vettük be, vagyis a határozott szemkontaktust, az előredőlést, a bólintást és a mosolyt Határozott szemkontaktus A műsorvezetők beszélgetéseiben a szemkontaktus különböző funkciókkal bír, amelyek lehetnek támogatók és fenyegetők. Ezek további alfunkciókra is oszthatók: - támogató: az érdeklődés kifejezése, a mondanivaló megértetése, a mondanivaló fontosságának jelzése. - fenyegető: konfrontálódásra kész, ellentétes nézőpont jelzése határozott irányítás kifejezése. A partner neme egyik interjúban sem befolyásolta a műsorvezető határozott szemkontaktusainak számát, pozíciója azonban igen. Minél magasabb rangú a vendég, a négy műsorvezető közül kettő /a közszolgálati TV-n MA, a Hír Tv-n NK/ annál többször néz jelentőségteljesen a vendég szemébe. A partner pozícióján túl politikai beállítódása is befolyásolja a szemkontaktusok számát. A funkciója azonban eltérő lehet; a vélhetően azonos politikai szimpátia támogató, érdeklődést kifejező szemkontaktussal jár együtt, az ellentétes politikai nézetek pedig fenyegető, irányító és konfrontálódó pillantásokat váltanak ki a műsorvezetőből, s vendégéből egyaránt. Az ellenzéki politikussal, Navracsics Tiborral beszélgetve Mészáros Antónia és Nagy Katalin nem-verbális kommunikációjában hasonló számú határozott szemkontaktus figyelhető meg. Jelentésük eltérő, míg az Ml műsorvezetőjének határozott irányítását, olykor ellentmondását jelzi, addig a Hír Tv-n az interjú vezető őszinte érdeklődése kap figyelmet. A kérdező és partnere közötti korkülönbség szintén hatással lehet a szemkontaktusok számára. Az összes interjú között mindössze egy, a műsorvezetőnél láthatóan idősebb férfi, és kettő idősebb női partnerrel való beszélgetés található. Pontos információnk nincs a beszélgetőpartnerek koráról, ezért kizárólag az egyértelműen megítélhető idősebb vagy fiatalabb politikusok kommunikációját elemezzük itt. Az idősebb férfi politikus (Tarlós István) az ATV és a Hír Tv műsorvezetőjénél is meghívottként szerepel. A vele szemben alkalmazott határozott szemkontaktusok száma jóval alacsonyabb a többi beszélgetésben látottaknál. Itt feltehetően a kor és a nem együttesen okozzák az eltérést. A nők a határozott irányítás eszközeként nem vállalják fel a szemkontaktus fenntartását, másfelől az idősebb férfinak járó tisztelet késztetheti őket arra, hogy óvatos, távolságtartó kommunikációt folytassanak. A két idősebb női interjúalany (Dávid Ibolya és Lendvai Ildikó) az Ml-en Mészáros Antónia és az ATV-n Kálmán Olga vendégeként látható. Az M1 -en a két magas rangú fiatal, illetve a közel azonos korú férfi meghívotthoz

3 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 143 képest alacsonyabb a szemkontaktusok száma, de nem a legalacsonyabb. Az ATV-n a riporternek az idősebb férfi partnerhez való viszonyában hasonló eredményeket mutat a vizsgálat, annak ellenére, hogy a női vendég a műsor mögött álló erők politikai szimpátiáját osztó, míg a férfi kérdezett ellentétes nézeteket valló politikus. Itt a kor, mint egyedüli meghatározó tényező befolyásolja a szemkontaktusok számát. A leggyakrabban alkalmazott határozott szemkontaktus Mészáros Antóniánál a kormányfővel, Gyurcsány Ferenccel, Kálmán Olgánál a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Szijjártó Péterrel folytatott beszélgetésében figyelhető meg. A közszolgálati TV középutas szemléletén túl az is oka ennek, hogy a műsorvezető nem engedi meg, hogy partnere kitérjen kérdésének konkrét megválaszolása elől. A műsorvezető ragaszkodik a közvélemény számára fontos, partnere számára kényes kérdések megválaszoltatásához, és ezt kifejezésre juttatja azzal is, hogy szigorúan" néz partnerére. Az Egyenes beszéd. interjúalanyával beszélgetve KO homlokzat-fenyegető funkcióval ruházza fel pillantásait, ezzel konfrontálódásra kész hozzáállását jelzi. A műsorvezető verbális és nem-verbális síkon is ugyanazt az üzenetet küldi partnere felé: nyílt ellenállásba kezd Előredőlés Ahogy a Frost/Nixon című filmben (rendező: Ron Howard, 2008) látható, a riporter határozott szóátvételi szándékát elöredőléssel jelzi, ez beszélgetésirányító stratégiájának fontos eleme. A női interjú vezetők mérsékelten élnek ezen eszköz alkalmazásával, ugyanakkor az Ml műsorvezetői gyakrabban dőlnek előre kolléganőiknél. Ugyanaz az ellenzéki politikus (Navracsics Tibor) mind az Ml, mind a Hír Tv női műsorvezetőjénél azonos számú előredőlést vált ki. Valószínűsíthető, hogy a vendég kommunikációs stílusa nagyobb mértékben befolyásolja a szám alakulását, mint politikai hovatartozása. Agresszivitása a kérdező éberségét fokozza, az irányítást nem-verbális jegyekkel is meg kell támogatniuk a műsorvezetőknek. Szignifikáns különbség nem figyelhető meg a partner neme alapján, hiszen a három női vendég három szélsőséges számú előredőlést váltott ki a kérdezőkből. Ezen kívül vegyük figyelembe azt is, hogy az elöredőléssel a kérdező nő közelebb kerül a másik testéhez, ez szexuális felhívásként is értékelhető. Ezt akarják a műsorvezető nők elkerülni a férfiakkal folytatott beszélgetéseknél. Részint ez lehet az oka annak, hogy az Ml-en Krizsó Szilvia az ellenzéki párt vezetőjével, Orbán Viktorral folytatott beszélgetése során mindössze egyszer dől előre. Nála, a későbbiekben tárgyalt metainformációs nyelvi elemek vizsgálata is rámutat a magabiztosság hiányára. A vendég egy sikeres népszavazás után büszkén nyilatkozik, s a kérdező szinte összehúzza magát, félénken teszi fel kérdéseit. A fentiek alapján elmondható, hogy az interjúalany kommunikációs stílusához igazodva, többnyire a beszélgetésirányítás eszközeként tekinthetünk az előredőlésre Bólintás A bólintás, amely a határozott szemkontaktust, illetve a mosolyt követi, több funkciót tölthet be. Tükrözheti a potenciális partner létezésének elismerését" (Forgács 2002: 164). Ezen kívül kifejezheti a hallottakkal való egyetértést, vagy azok nyugtázását, biztatást, valamint a saját közlés nyomatékosítását. Ilyen értelemben hasonló funkciót tölt be, mint verbálisan a minimális válaszok". Gyakori nem-verbális jele továbbá a szóátvételi szándéknak, amely társulhat elöredőléssel és szemkontaktussal is. A négy interjúvezető közül, magas számának köszönhetően, Mészáros Antónia és Nagy Katalin bólintása

4 144 Eklics Kata érdemel kiemelt figyelmet. Az Este műsorában MA beszélgetőpartnere az ellenzéki politikus, Navracsics Tibor, akivel beszélgetve MA 11 -szer bólint. Funkcionálisan ez a nem-verbális jel a szóátvételi szándékra utal, valamint a partner által mondottak nyugtázására. Mivel mosoly nem kíséri MA bólintásait, s szóbeli megnyilatkozásai sem cáfolják a nem-verbális üzeneteket, nem feltételezhetjük a partnerrel való egyetértő attitűd jelzését. Ugyanezzel az interjúalannyal beszélgetve a Hír TV műsorvezetője 9 alkalommal bólint. Itt már, mosollyal ötvözve, a partner elismerése, az általa közölt információval való azonosulás, s annak támogatása figyelhető meg. Amennyiben szóátvételi szándékát kívánja kifejezni NK, bólintását mosolyával enyhíti. A bólintások szélsőségesen magas számát figyelhetjük meg NK Nyitrai Zsolttal folytatott beszélgetésében. A műsorvezető 17-szer bólint. Partnere számos közlését kíséri bólintásával, mosolyával. Szemkontaktusa is megerősíti a partner elismerésének és mondanivalójának hangsúlyozását. A műsorvezető nem-verbális csatornái segítségével nagymértékben együttműködő attitűdjét teszi nyilvánvalóvá. Érdekes, hogy szintén jobboldali beszélgetőpartnerei közül a másik kettőre rendkívül mérsékelten bólint a műsorvezető, egyikük a rangidős Tarlós István. Vele nemverbálisan is visszafogottabb NK. A negyedik beszélgetőpartner Kovács Zoltán, az interjúvezető látszólag távolabbi kapcsolatban áll vele, kevesebb nem verbális kommunikációs üzenetet közöl Mosoly A nem-verbális kommunikáció eszközei közül a mosolyt elemzik legtöbben. Szerepe a saját és a partner homlokzatának (a goffmani face) védelmében van: feszültséget old, egyetértést fejez ki. A partnerrel való egyetértésen túl jelezhet distanciát is. Jelen tanulmány kizárólag a műsorvezetők mosolyával foglalkozik, ezt mutatja az alábbi táblázat. A partnerekre mindössze utalás történik, az viszont azért fontos, mert a vendég személyisége, viselkedése stb. meghatározhatja a műsorvezető mosolyszámának alakulását. Mészáros Antónia Navracsics Tibor Kósa Lajos Dávid Ibolya Gyurcsány (Ml) Ferenc Krizsó Szilvia Horváth Agnes Hiller István Fodor Gábor Orbán Viktor (Ml) Kálmán Olga Szijjártó Péter Tarlós István Eörsi István Lendvai Ildikó (ATV) Nagy Katalin Kovács Zoltán Tarlós István Navracsics Tibor Nyitrai Zsolt (Hír TV) A táblázatból jól látható, hogy az M1, valamint az ATV műsorvezetői hasonló mértékben mosolyognak. Mindhármuknál előfordul, hogy egyetlen mosolyt sem küldenek bizonyos partnerek felé, s a legmagasabb mosolyszám 6. Ezzel szemben a Hír TV műsorvezetője minimálisan 3-szor, maximum 21-szer mosolyog. Figyeljük meg, mi lehet az oka a szélsőségesen kevés vagy sok mosolygásnak. Mészáros Antónia és Kálmán Olga egyszer sem mosolyog, amikor az ellenzék fiatal, valamint középkorú politikusaival beszélget, akik kioktató, lekezelő, sőt ellenséges hangnemben beszélnek a műsorvezetőkkel. MA és KO viszont nem kívánja ezt a támadó stílust mosollyal legitimálni. Nem adják meg magukat, a goffmani (1955) értelmezésnek megfelelően, aki a mosolyt az alárendelődés jelének

5 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 145 tartotta. Az interjúvezetők mosolygása az interjúalanyok kommunikációs stratégiájának elfogadását jelenti, a mosolytalanság pedig elutasítását. Az Ml csatorna Az Este című műsorában látható interjúk közül kiemelkednek a volt miniszterelnökökkel folytatott beszélgetések. A felvételkor Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként tevékenykedett, Orbán Viktor pedig a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként. A velük beszélgető Mészáros Antónia, illetve Krizsó Szilvia mosolya eltérő jelentéssel bír. Mészáros Antónia a megértést, biztatást fejezte ki ezzel a nehéz helyzetben (gazdasági válság kezdetén) lévő miniszterelnöknek. Gyakori mosolygással a partner feszültségét oldja, együttműködő hozzáállását hangsúlyozza. Ezzel ellentétben Krizsó Szilvia távolságtartását jelzi mosolyával, valamint visszatükrözi a büszkén mosolygó partner nem-verbális kommunikációját. A műsorvezető provokatív kérdéseit testhelyzetével, a vállak közé behúzott nyakkal, valamint mérsékelt mosollyal nagyobb mértékben tompítja, mint azt más interjúalanyokkal teszi. A nézők nem - az egyébként rá jellemző - határozott interjúvezetési stílust, hanem az ellenzéki vezérnek magát túlságosan alárendelő műsorvezetőt láthatják. A Hír TV Rájátszás című műsorában Nagy Katalin a rendületlenül mosolygó műsorvezető. A csatorna korábban már említett elvárásai tökéletesen teljesülnek, a nő támogat, kedves és mosolyog a férfira, főleg a jobboldali politikusra. Különbségek mégis adódnak, legtöbbször a nála jóval fiatalabb partnerre, Nyitrai Zsoltra mosolyog, aki nem olyan magas beosztású, mint meghívott társai, s rendkívül elismerően, barátságosan viszonyul a műsorvezetőhöz. Itt az interjúalany pozíciója, valamint kommunikációs stílusa határozza meg a beszélgetésvezető mosolyszámát. Feltételeztük, hogy női vendégeikre sokkal többet mosolyognak a kérdezők, mint férfi meghívottaikra, ez azonban csak Kálmán Olgánál, az Egyenes beszéd című műsorban igazolódott be. 3. További metainformációs nyelvi elemek, körülhatárolás és paralingvisztikai jelek A metainformációs nyelvi elemek közé tartozik a Robert M. Entman nevéhez köthető framing (körülhatárolás) fogalma, amellyel a partner közlésének egy részét kiemeli a beszélő, s egy új értelmezési keretet hoz létre.,,[t]o frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation" (Entman 1993: 52). Ez a technika burkolt lehetőséget nyújt a kritikai észrevételek kinyilvánítására, bár az adott inteijúszituációtól, s részben a partner kommunikációs stílusától függ, milyen sikerrel alkalmazza a beszélgetésvezető. A metainformációs nyelvi értékelés leggyakoribb eszközei a paralingvisztikaiak (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó stb.). Ezek segítségével ugyanaz a mondat számos, egymástól jelentős mértékben eltérő üzenetté válhat. Az elemzett politikai interjúkban az ironikus hangvétel, a kioktató hangnem paralingvisztikai jelekben ölt testet. Ebben a tekintetben a magán tévétársaságok munkatársai szabadabbak, többször élnek velük, mint a közszolgálati tévé műsorvezetői. A tanulmány négy műsorvezetője eltérő elemeket alkalmaz metakommunikációjában. Az elemzés fókuszában a beszélgetésvezetők állnak ugyan, mégis bemutatjuk a partnerek metakommunikációs jelzéseit, remélve ezáltal a kommunikációban lévő felek között működő mechanizmusok pontosabb megértését.

6 146 Eklics Kata 3.1. Metainformációs elemek Mészáros Antónia interjúiban A metanyelvi elemek elemzése közelebb visz az interjúvezetési stílusok megértéséhez. Mészáros Antónia női beszélgetőpartnerével, valamint az ellenzéki politikussal, Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével egyetlen esetben sem él metanyelvi elemek használatával. Nem minősíti a hallottakat, a néző számára is barátságos hangvételű beszélgetést folytat. A miniszterelnökkel (Gyurcsány Ferenccel) folytatott beszélgetésében viszont már előfordulnak metanyelvi és metainformációt tartalmazó megjegyzések, ezek leginkább a jobboldal minősítésére vonatkoznak, s nem a műsorvezető, hanem a meghívott politikus megjegyzései, pl. Tudja, el kell dönteni, hogy egy politikus riogatni akarja az országot...ebből akar politikai hasznot.." Hasonló a Fidesz elmúlt években folytatott kommunikációjának értékelése, amely szintén a miniszterelnök véleménye: Na persze, aki hat éve azt mondja, hogy jön a farkas, annak egyszer igaza lehet." Mészáros Antónia nem értékeli vendége közléseit, mindössze egyszer utal az ellenzéki vezető, Orbán Viktor beszédére, s mondja: a kormány pénzügypolitikája az szerinte egy zsebtolvajéval egyenlő". Ez az idézet Gyurcsány Ferencet metainformációs értékelés kinyilvánítására ösztönzi:..ha körüludvaroljuk... az országot, abból nem politika lesz, abból gügyögés lesz." A politikus mindössze egy esetben engedi meg magának a műsorvezető kérdésfeltevésének mérsékelt bírálatát: Hát, nem tudom, hogy így jó-e a kérdés". A műsorvezető nem reagál a kiigazításra, így elkerüli a homlokzat körüli csatározásokat. Az aktív figyelő szerepét ölti magára, s az információszerzés célját szem előtt tartva kérdez, vagy hallgat. A Navracsics Tiborral készített interjú a műsorvezető kommunikációs stílusának megváltozását eredményezi. A meghívott vendég a beszélgetés elején a kormány tevékenységének metainformációs értékelését adja, amelyet visszakérdéssel, hangnem és hangsúlybeli változtatásokkal tesz. Amikor Mészáros Antónia arról beszél, hogy a kormány nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat, mert az meglehetősen költséges, majd 2010-ben úgyis lesznek választások, a politikus így reagál: És akkor megengedheti magának? Miért?" A politikus kommunikációjából ez derül ki: szerinte a jelenlegi kormánynak nincs joga továbbra is hatalmon maradni, a miniszterelnök távozásával maguktól megoldódnának a problémák. így fogalmaz: A miniszterelnök úr vegye a bátorságot és mondjon le". A beszélgetés további részében azonban a műsorvezetőre irányulnak a politikus metanyelvi megjegyzései, melyek részint a pontos válasz elkerülése céljából fogalmazódnak meg, valamint a jobboldal rátermettségét hangsúlyozzák: pl. Bízzon meg bennünk. Szépen lassan összeszedegetnénk mi ezt az összeget." Másrészt az interjúvezető kommunikációját bírálják: Ha idézni tetszik, akkor idézzen pontosan, ha lehet". Hangneme kioktató, de a műsorvezető megőrzi nyugalmát, s az őt érő megjegyzésre nem reagál. Annál határozottabban, visszakérdéssel, minősítő kifejezésekkel próbálja megtudni, hogy az ellenzék mire készül. Pl.: ha a kormány nem dől a kardjába" vagy Tehát, önök, ha kormányon lennének, a népszerűség birtokában fájdalmat is okoznának?" A fájdalom szó használata azért figyelemre méltó, mert a partner mindvégig a kormány által okozott fájdalom, nehézség ellen emelte fel szavát, s bizonyos döntések a jövőben is járhatnak kellemetlenséggel a választópolgárok számára. Vagyis, hasonló törvények egy népszerűségnek örvendő kormánytól elfogadhatóak volnának? A műsorvezető nem kap határozott választ a kérdésre. Partnere inkább interjúvezetői stílusára vonatkozó metanyelvi

7 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 147 értékelést tesz: Ha megengedi, befejezem ezt a mondatot." A négy interjú közül kiemelkedik az utóbbi, ahol a beszélgető partner kommunikációs stílusa homlokzatfenyegető metanyelvi megjegyzésekben és metainformációs nyelvi elemekben gazdag, ezáltal a műsorvezető metakommunikációját a felek között működő tükörhatás befolyásolja Metainformációs elemek Krizsó Szilvia interjúiban Krizsó Szilvia interjúvezetési stílusában a leggyakrabban előforduló metainformációs elemek a körülhatárolások. Saját (s feltehetően a nézők megértését segítő) értelmezési tartományának kijelölésére kijelentő mondatokban, s visszakérdésekben tesz kísérletet. A beszélgető partnerek nem minden esetben fogadják el közléseik módosított interpretációját, s ennek hangot is adnak. Az alábbiakban konkrét példák felvonultatásával szemléltetjük a müsorvezetőnő által használt metainformációs elemeket. Női partnerétől eltekintve, akivel szemben nem tesz egyetlen metainformációt tartalmazó megjegyzést sem, minden más interjú esetében él vele. Hiller István kulturális miniszterrel folytatott interjúban Krizsó Szilvia 4 alkalommal él metainformációs eszközökkel, míg vendége mindössze egyszer teszi ezt. A négy elem közül egy a körülhatárolás csoportjába tartozik, pl. Ez azért kvázi azt jelenti, nem, hogy ebből a bizonyos beruházási költségből 1%-kal kevesebb jut az adott beruházásra"? Az ugye-kérdés (jelentése: úgy van-e? ) használatával megerősítést vár partnerétől, másrészt árnyalja az értelmezést. Krizsó Szilvia másik jellemző eszköze az, hogy megkéri partnerét, definiálja az általa használt szó jelentését, Pl. Az mit jelent, hogy kultúramodernizáció meg kultúrafejlesztés?" Többször él ezzel az eszközzel a nézők érdekére való hivatkozással. Az is feltehető, hogy ezáltal jóval több információ megszerzését reméli a műsorvezető. Funkcióját tekintve ennek a kérdéstípusnak egyik változata az olyan tagadó mondat, amelyben a műsorvezető közli, hogy értelmezési nehézségei akadtak. Pl. Még mindig nem értem, hogy hogy jön ez a 2.6 milliárd". A még mindig határozói szerkezet felerősíti a közlés tartalmát, türelmetlenséget sugall az inteijúvezető részéről, a meghívott vendég homlokzatfenyegetését is jelentheti. A nemverbális elemek szintén felerősíthetik, tompíthatják, esetleg ellentétes értelmet is adhatnak a megnyilatkozásoknak. A műsorvezető részéről ironikus a kulturális pályázatok kiírásával kapcsolatban a kollokviális darab szó, valamint a non-verbális jelek együttes használata. Pl. Felmentem az önök honlapjára, és ott az van, hogy pályázatot fognak kiírni januárjától, egyelőre még egy darab pályázatkiírás nem szerepelt." A prozódiai elemek közül fontos szerepet kap a hangsúly. A darab szó fokozó jelentésű, fiatalok által szívesen használt mennyiségre utaló főnév. A határozott szemkontaktus, a kitárt kezek, s a fejingatás, amelyek a közlés kísérő elemei, azt az üzenetet sugallják, hogy ennek nem így kellene lennie, ez nem helyes, értetlenül állunk a helyzet előtt. A politikus reagálásai az interjú utolsó percéig mentesek metainformációt tartalmazó megjegyzésektől, amikor azonban a pécsi Európa Kulturális Fővárosa program kerül szóba, nemcsak a műsorvezető által megfogalmazott kételyeket, de az ellenzéktől hallható véleményeket is minősíti, pl. "Nem kell...előre sírni, és előre temetni, szisztematikusan dolgozni kell, ez a program még megcsinálható." Határozott kijelentésének nyomatékot ad szemöldökemelésével, amely érzelmi töltéseket jelez.

8 148 Eklics Kata Fodor Gáborral, a Szabad Demokraták Szövetségének elnökével beszélgetve 6 alkalommal figyelhető meg metainformációt tartalmazó megjegyzés a műsorvezető részéről, amelyekre kettő hasonló választ ad a vendég. Magyarországon az SZDSZ határozott presztízsvesztést szenvedett el azután, hogy kilépett a kormánykoalícióból, s egy különleges viszonyt tart fenn az MSZP-vel, hol ellenzékként, hol támogatóként viselkedik. A párton belül is vannak ellentétek. Kis létszámú pártról van szó, talán ezért enged meg magának a műsorvezető a párt pozíciójára és tetteire utaló megjegyzéseket. Pl. az SZDSZ két napos gyűlésével és válságkezelő hat pontos javaslatával kapcsolatban így minősít a műsorvezető:...ezen tulajdonképpen semmi újat nem mondtak, csak amit már hetek óta mondogatnak, most összefoglalták hat pontban. Ennyire sikerült csak jutni két nap alatt?" A körülhatárolás leegyszerűsítő formája jelenik itt meg, amelyet megtold egy eldöntendő kérdéssel, amely kisebbíti a partner érdemeit. Homlokzatfenyegető megjegyzés és kérdés hangzik el, amelyre teljes nyugalommal válaszol a partner. Nem kezd vitatkozni. Ervei között azonban az SZDSZ támogatottságáról is beszél, amire újabb metanyelvi 'záporral' reagál a műsorvezető, ismételve a vendége által használt szavakat. Pl....sok-sok emberről beszél, de azért maradjunk a realitások talaján, szerintem a közvélemény kutatások, de talán az önök saját kutatása se mondja azt, hogy nagyon sokan szavaznának most az SZDSZ-re." Helyesbíti a partner közléseit, amelyek bizonyos ismeretek hiányában valóban félreérthetőek volnának. Folytatja kiigazító megjegyzéseit Krizsó Szilvia, amikor azt mondja, hogy: Na, akkor ez mégiscsak a párt hibája, nem, hogy nem tudják megszólítani azokat, akik, ha megszólítanák, mennének és ikszelnének." A hibákkal, a helyzettel való szembesítés utolsó példája az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítása: mer' lehet, hogy van annál nagyobb gondja is Magyarországon sokaknak, minthogy az SZDSZ bejut-e az Európai Parlamentbe, vagy hány képviselő jut be Magyarországról az Európai Parlamentbe, és milyen megoszlásban." Nemcsak a beszélgetőpartner, hanem a nézők figyelmének fókuszát is igyekszik máshová terelni a műsorvezető. A politikus élénken reagál a hallottakra: Végre Magyarországon le kéne számolni azzal az illúzióval, hogy majd jön valaki ide, leül a stúdióba önnel beszélgetni, és megmondja, hogy mit kell csinálni". Fodor Gábor mondata több értelmezést nyerhet: 1, nincs olyan szakértő, aki képes felvázolni a válságból kivezető utat, 2, aki tudja, mi a teendő, nem jön a stúdióba beszélgetni, 3, egyeztetések nélkül nem ad választ fontos kérdésekre egy politikus sem. Bizonyára létezik más interpretációs lehetősége is a mondottaknak, azonban a politikai interjút mint az információközlés egyik műfaját elemezve kevésbé biztató következtetésekre juthatunk. Az interjú utolsó szakasza tartalmaz még metanyelvi elemeket, amelyek közül a műsorvezető záró megjegyzését szemléltetjük. így inti Krizsó Szilvia partnerét mondandója befejezésére: De most ne tegye, mert sajnos...ki...kifutottunk az időnkből." Mindezt nevetve mondja, üzenve, nem is olyan nagy kár, vagy végre az idő közbeszólt, s nem kell azt a felsorolást meghallgatni, ami a kormányzás módosítására vonatkozik, s a korábbiakban már túl általánosnak vélt a kérdező. Az interjú többnyire kritikai hangvételű megjegyzésekkel, kérdésekkel tűzdelt. Krizsó Szilvia, kolléganőjétől, Mészáros Antóniától eltérően, gyakrabban használ metainformációs nyelvi elemeket. Orbán Viktorral (OV) a sikeres népszavazás után beszélgetve Krizsó Szilvia háromszor alkalmazza a körülhatárolás technikáját, ezzel partnere határozott véleménynyilvánítását célozza meg. Pl. Akkor ez azt jelenti, hogy erről a három kérdésről

9 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 149 mondták ki az emberek a véleményüket, magyarul, hogy vizitdíjat nem akarnak fizetni, napidíjat és tandíjat." A Fidesz elnöke, OV nyitott választ ad: Nézze,...ki hogyan.", különböző értelmezési lehetőségeket sugall. A műsorvezető hasonló kérdéseket tesz fel a jövőben várható politikai lépésekre vonatkozóan. PL: Tehát ez azt is jelenti, hogy a következőkben, ha olyan intézkedéseket hoz a kormány, ami mondjuk, önöknek nem tetszik, akkor majd népszavazásokat kezdeményeznek?" A beszélgetésvezető elvárásainak nem tesz eleget a vendég, az értelmezési keretet tovább módosítja. Ezért a kérdező többször is megkísérli partnerét kibillenteni, s újabb körülhatárolásokat fogalmaz meg. PL: Most arra utal, ahogy ön vasárnap fogalmazott, amikor, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ezzel a referendummal az egészségpénztárakról szóló törvényről is véleményt mondtak a választók?" Az ellenzéki politika felvázolása helyett a kormány tetteinek minősítését hallhatjuk Orbán Viktortól. A verbális elemeken túl élénk arcjátékkal, szemöldökemeléssel, gesztusokkal, hangos belégzéssel kíséri közléseit, s a nézőt helyzetértékelési képességéről, tudásáról igyekszik meggyőzni. PL: Az a kormány, amelyik egy ezreléket a költségvetésben nem tud megmozdítani, hm, hát, annak az alkalmassága felől komoly kétségek vannak", továbbá: Mér' kerülne népszerű intézkedésektől gazdasági válságba egy ország?...a kormányzás nem abból áll, hogy...az előnytelen döntéseket valamilyen trükkel elfogadtatják." A műsorvezető metanyelvi megjegyzése a helyzet racionális megítélése felé próbálja elmozdítani a politikust: Na, de hát a megszoritó intézkedéseket se jókedvükben szokták bevezetni a kormányok". Kiigazításait Krizsó Szilvia a na, de azért", vagy a na, de hát" szavakkal kezdi, amelyek egyszerre fejeznek ki ellentétet, érvelést és a korábbi közlésektől való elhatárolódást. PL: Na, de azért, attól függetlenül, hogy pántlikázzák vagy nem pántlikázzák, a Szerencsejáték Zrt. adóbevétele eddig is benne volt a költségvetésben." Az idézett példákban a műsorvezető a partnere zsargonszerü szóhasználatának (pántlikázzák) ismétlésével részint ironikusan visszacsatol, részint eltávolodik a beszélgetőpartner álláspontjától. Nem-verbális jelei (mosoly, váll felemelése, nyak behúzása) azonban enyhítik a megnyilvánulások erejét. OV-vel szemben nem enged meg olyan kritikai hangvételt, mint azt Fodor Gáborral, az SZDSZ-es politikussal tette, így Orbán Viktor nem kerül kellemetlen helyzetbe, ellenkezőleg. Az interjút remek lehetőségként használja a politikus ellenzéki üzeneteinek közlésére, értsd a kormány hazudott, előre megjósoltuk a népszavazás eredményét, s a továbbiakban ránk érdemes figyelni Metainformációs elemek Kálmán Olga interjúiban Az ATV műsorvezetője, Kálmán Olga szívesen alkalmaz metainformációs elemeket férfi és női vendégeivel való kommunikációjában egyaránt. A politikusok által használt szavakra, kifejezésekre visszakérdezve kér szószemantikai magyarázatot, részint a saját, részint a nézők tisztánlátását segítendő. Számos esetben ez a metainformációs elem az erkölcsi megítélés eszköze, az ellentétes vélemény jelzésére szolgál. Az Eörsi Mátyás (EM) interjúban az SZDSZ-es politikus Sólyom László köztársasági elnök reformprogramot értékelő beszédére tett megjegyzését pl. olcsó népszerűség" igyekszik kiigazitani a műsorvezető. Ne mondja azt, hogy népszerű!" - mondatával Kálmán Olga felszólítja partnerét kijelentése visszavonására. Ervelésében szószemantikai magyarázatot kér: Mitől volna népszerű, ha valaki azt mondja, hogy elszomorító, amit ez a kormány csinál?" Fejingatása egyértelművé teszi, hogy elítéli a

10 150 Eklics Kata partner kijelentését, azonban a négy női interjúvezető közül ő az egyetlen, aki felszólítja az interjúalanyt, hogy tegyen, vagy ne tegyen meg valamit. Határozott hangvétele meglepi a beszélgetőpartnert, aki a későbbiekben finomítja megjegyzéseit. Pl. A köztársasági elnöknek is tanulnia kell megítélésem szerint, hogy az ő politikai kompetenciája hol ér véget." A partner közlését kísérő fejingatása és szemlesütése metakommunikációs értékelés, KO helyteleníti EM véleménynyilvánítását. A későbbiekben 17 éve titkosított dokumentumok törvényes átvizsgálásáról beszélgetnek, s a műsorvezető csodálkozásának, valamint megdöbbenésének ad hangot. Visszakérdései pl.: Áttekinthetik? Törvényileg áttekinthetik? Ennek a bizottságnak mitől lenne jogosítványa ezekbe belenézni?" a néző számára azt sugallják, hogy az illetékes vizsgáló bizottságnak nem lenne szabad a titkos dokumentumokat áttanulmányozni, ez egy hibás döntés. Az ismétlések, a rövid visszakérdések már hangsúlyossá teszik, megkérdőjelezik a látszólagos információkérést, a következő mondat mitől kérdőszava és a feltételes lenne létige azonban egyértelműsíti az üzenetet: a vendég kijelentése nem lehet hiteles. A politikus nem-verbális kommunikációja meglepettségéről árulkodik, az interjúvezető homlokzatfenyegető megnyilvánulásait (összesen 7-et) nem tudja kivédeni, nem folytat ellenstratégiát, de nem is tud felülemelkedni zavart állapotán. A kellemetlen helyzetből a műsorvezető mosolya segíti ki partnerét. A Lendvai Ildikóval (MSZP) folytatott beszélgetésben hallható és látható metakommunikációs jelzések a kritika, a véleményalkotás eszközei. Kálmán Olga (5 alkalommal) mindkét nagy párt (az MSZP és a FIDESZ) politikai tevékenységét helyteleníti, a szocialista képviselőnek ugyanúgy kifejti elítélő nézeteit, mint azt a jobboldal politikusaival teszi. A vendég köszöntése után azonnal a pártok viselkedésének értékelését nyújtja: Na, meddig tart ez a játék? Tehát, naponta kiáll az egyik párt, aztán a másik párt?" Az interjúalany erre ellenstratégiába kezd, de nem a műsorvezető minősítésébe, hanem a Fidesz és a jobboldali politika metainformációs értékelésébe, s ezt kollokviális szóhasználattal teszi pl.: az Orbán-kormány dógai", újból és újból kérődzünk a már egyszer megrágott falatokon". Közlései ironikus hangvételűek. Amikor a partner a vállalkozók lehetőségeiről beszél, a műsorvezető megjegyzése közvetve a kormány gazdaságpolitikájának bírálatát adja, pl.: nem hiszem, hogy valaha is fel tudják venni a vállalkozók a harcot a multinacionális cégekkel.". A politikusnő érvelése a nézők, s a műsorvezető kételyeinek eloszlatását célozza meg, szóhasználata azonban olyan gazdag az ellenzékre vonatkozó ironizáló metanyelvi elemekben, hogy célját tévesztett megnyilvánulássá válik. Pl. Az egészségügybe befizetendő harminc milliárd forinttal kapcsolatban megjegyzi: Amerikából Róbert bácsi fogja befizetni?" A műsorvezető nem reagál a költői kérdésre, partnere így időt nyer mondandója pontosításához. Lendvai Ildikó az interjúszituációt használja fel arra, hogy számon kérje a népszavazás kérdéseit megfogalmazók felelősségét: Ok állják a plusz harminc milliárdot?" A műsorvezető nem inti mérsékelt fogalmazásra partnerét, a női vendéggel udvariasabb, szolidárisabb kommunikációs stílust mutat. A Fidesz kommunikációs igazgatójával, Szijjártó Péterrel (SZP) provokatív, harcias, s a többi beszélgetés közül kiemelkedően magas számú, 21 metanyelvi megjegyzést tesz a műsorvezető. Ezért is került a vizsgálati interjúk közé az SZP-vel folytatott beszélgetés az 1956-os megemlékezésről. Ezek az elemek visszakérdezések, szószemantikára vonatkozó magyarázat kérések, saját nézet határozott kinyilvánítása. Az ismétlések, fokozások, s a kísérő nem-verbális jelek, mint a bólintás, fejingatás, csodálkozó

11 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 151 tekintet, szemlesütés a partner kijelentését értékelő, annak tartalmát kétségbe vonó üzenetek. PL: Meredeknek látom ezt a párhuzamot 56 és a jelen között, meredek volt már az MTV ostrománál is, nagyon-nagyon meredek volt... most.. egy politikai csatáról beszélünk, amit önök vívjanak meg a parlamentben, de nem egy 50 éves évforduló". A vendég szintén bővelkedik bíráló megjegyzésekben, de ezek többnyire nem a műsorvezetőre, hanem a kormányra, s a miniszterelnökre vonatkoznak, pl. amikor arról beszélnek, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítványra próbaszavazást tartott a kormány, azt kutyakomédia" névvel illeti a Fideszes politikus, s hozzáteszi "ott majd eltalálják az igen gombot a koalíciós képviselők? Ugyan már!" Kálmán Olga visszakérdez: Egy vakrepülés? Lesz, ami lesz? Bemegyek, aztán vagy megszavaznak, vagy nem? Hát előtte egyeztettek". Az interjún végigkövethető a kijelentések kritikus szemlélete, pl.: Ha önök sulykolják, hogy ez egy politikai provokáció, és hecceli a népet Gyurcsány Ferenc, ha felszólal, akkor az önök pártolói, választói ezt el is fogják hinni". A partner a műsorvezető közléseire ironikus, néhol fenyegető hangnemben reagál. Ez nagyon, ez nagyon, ez nagyon-nagyon messzire megy!" - mondja Szijjártó Péter, amikor a népakarat fogalmát próbálják tisztázni, s Kálmán Olga a választások eredményességével kíván érvelni. Az interakció mindkét résztvevője tesz homlokzatfenyegető megjegyzéseket, de azok nem helyrehozhatatlanok. Feszültségoldásként mindketten mosolyognak. Tarlós Istvánnal, a Fidesz-közeli politikussal beszélgetve viszont a nézők számára is kellemetlen csatározás veszi kezdetét, ahol a vendég saját pozícióját védve olyan sikeres ellenstratégiát folytat, hogy a műsorvezető kibillen határozott irányító szerepéből, s időt vesz igénybe a felépülés. A műsorvezető 14 metakommunikációs megjegyzést tesz. Már a beszélgetés kezdetén a partner segítségét kéri Kálmán Olga Orbán Viktor szavainak értelmezéséhez, a vendég viszont kifigurázza őt: pl.: nem vagyok Orbán Viktor magyar hangja,... de ezt jelenti a magyar-magyar fordítóiroda segítségével". Válaszában a beszélgetésvezető a kvázi főnök" kifejezéssel magyarázta, miért Tarlós Istvántól reméli a felvilágosítást, aki elutasítja a politikusok közti viszony ilyen meghatározását. Kálmán Olga gyorsan kiigazítja a mondottakat, majd a megemlékezésen résztvevő tömeg nagyságára utaló szekvenciában erős negatív értékelést ad: Miért kellett ebbe a számháborúba belemenni? Megint felkérték Filipet, számolja meg az embereket?" (Filip a média területén dolgozik, a Hír TV műsorvezetője). A minősítést többszöri ismétléssel fokozza az interjúvezető: buta számolgatás: ilyen sokan vagyunk, olyan sokan vagyunk". A beszélgetés hangvétele mind a műsorvezető, mind az interjúalany részéről udvarias és támadó, egyben visszavonuló, enyhítő, majd újra kritizáló. Metakommunikációs eszközként szerepel a prozódiai elemek közül a hangnem, hangerő és hangmagasság, a partner szavainak ismétlése, szószemantikai magyarázat kérése, az érzelmi megnyilvánulások, a partner kijelentésének kétségbe vonása Metainformációs elemek Nagy Katalin interjúiban Nagy Katalin a metainformációs elemek egész tárházát vonultatja fel. Az irónia eszközeként pozitív jelentésű szavakat pl.: ltjuk fel ezt is a kormány sikerei közé!" és közmondásokat pl.: Gyümölcséről ismerszik meg a fa" ellentétes értelmezésben használ. Az ironikus hangvétel mindegyik interjúban fellelhető, azonban ezt nem a beszélgető partnerrel szemben, hanem a politikai helyzet értelmezésére vonatkoztatja. Az interjú harmadik résztvevője, a néző, egy, a műsorvezető által közvetített, határozott szemléletmódot kap, a politikai tettek jobboldali megítélését. Megjegyzéseivel a

12 152 Eklics Kata beszélgetésvezető leginkább a kormánypártokat illeti, pl. Tarlós István véleményét szeretné megtudni az SZDSZ által liberálisnak nevezett fővárosról: Nem optimista-e a liberális város elnevezés Budapestre?" A vendég torokköszörülés után hasonló szavakkal válaszol: Az, hogy túl optimista, az enyhe kifejezés". Az irónia, tehát tovább kíséri a partner megnyilatkozásait is, prozódiája, lassú, artikulált beszéde fokozza a minősítő hangnemet. Interjúalany és interjúvezető tehát azonos érzelmi töltéssel közli mondandóját. A város költségvetését bírálva teszi fel számonkérő kérdését a műsorvezető: Hát, arra van válasz, hogy hova tűnt az 580 millió Ft?". A kérdő mondat akár a partner elszámoltatását is implikálhatná, azonban a korábbi magyarázatokból, a partner presztízsét növelő ugyekérdésekből következik pl. ezért vannak önök, hogy elmondják, nem?", hogy a fenti kérdés valójában költői kérdés, a kormánypártok nem adnak magyarázatot. Hasonló pozícióból (ie. kormány vs. ellenzék) indul Kovács Zoltánnal, a pápai polgármesterrel való beszélgetéskor a műsorvezető. Metainformációs értékelése indirekt módon szintén a kormányra vonatkozik, ez azonban a kormánynak tulajdonított minősítő vélekedés a legnagyobb ellenzéki pártról, pl.: "tehát nem a gaz ellenzék állítja". A gaz szó hangsúlya ellentétes konnotációt sugall, vagyis a gaz kormány véleménye ez az ellenzékről, vagy a merész ellenzékkel küszködő tehetetlen kormány megítélése. A beszélgetés ily módon épül fel, a műsorvezető a kormány lehetséges negatív válaszait hangoztatja, pl. Már hallom az ellenvéleményt..", de egyszer sem tesz partnerére metanyelvi megjegyzést. A polgármester nem viszonozza ezt a vendéget támogató kommunikációs stílust. A műsorvezető információkérésére kioktató hangnemben válaszol: Ön, aki közéleti újságírással foglalkozik, velem is találkozott itt már, ebben a stúdióban, nyilván tudja azt, hogy mi ezeket elmondtuk." A homlokzatfenyegető fiatal politikus férfi és a szimbolikus hatalmi pozícióban lévő, többnyire támogató női műsorvezető inteijúszituációjából a férfi kíván győztesen kikerülni. A néző ambivalens érzelmeit csupán az okozza, hogy a meghívott vendég nem vette észre, hogy az információkérés támogató ugye-kérdés formájában hangzott el. A műsorvezető ennek ellenére továbbra is mosolyogva, kedvesen kérdezi partnerét, nem ő a beszélgetés vesztese. Nyitrai Zsolttal beszélgetve Nagy Katalin több, eltérő tartalmú metakommunikációval kísért közlése hallható. Megtudjuk, hogy Járóka Lívia (az Európai Néppárt magyar kampányarca) is a stúdió vendége lett volna, de sajnálatos módon nem jött el, távolmaradásának oka csak feltételezhető. A műsorvezető magyarázata szintén tartalmaz metainformációt: nem érkezett meg, de hát kétgyermekes családanyáról van szó". A konzervatív értékeket valló csatorna a műsorvezető interpretálásán keresztül juttatja el üzenetét a nézőkhöz, miszerint a családanyai szerepkörből adódó teendők felülírják a politikus nők feladatait. A női szolidaritás is szerepet játszhat a véleményformálásban, továbbá az, hogy a műsorvezető maga is kétgyermekes családanya. Nagy Katalin nemverbális jeleivel - kitárt kezekkel - erősíti meg mondandóját. Az interjú során az Európai Parlamenti választásokról fejtik ki véleményüket a partnerek, s a Fidesz álláspontja szerint ízléstelen nehéz időkben sokat költeni pártkampányra. A műsorvezető eddig megfigyelt kommunikációjához képest újabb metanyelvi értékeléssel fordul partneréhez. Közvélemény kutatásokra hivatkozik, s mondja: hát, önök könnyen beszélnek". Az önök megszólítással a partner és a műsorvezető pozíciója egy rövid időre különválik, de feltehetően csak a játék kedvéért, hiszen a további megjegyzések, s azok prozódiája egyértelműen a kormány politikájának minősítését adják. Pl. az országgyűlési egyeztetésről a műsorvezető monoton

13 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 153 hangon így nyilatkozik: majd megint elhangzik, hogy tartsunk össze, fogjunk össze, mert baj van." A megint határozószóval arra utal a beszélő, hogy ez már sokszor így történt, mégsem lett eredménye. Nyitrai Zsolt nem mulasztja el a kormány alkalmatlanságának megemlítését, ezzel magyarázatot adva a válságra, annak vitatott kezelési módjaira. Az interjú résztvevői egymásra nem tesznek metanyelvi megjegyzéseket, a műsorvezető hangsúlyozza, milyen forrásból származik a kritika. Navracsics Tiborral, a Fidesz frakcióvezetőjével folytatott beszélgetésben a négy interjú legnagyobb számú metainformációs elemei figyelhetők meg. A nézőkhöz intézett bevezetőjében a műsorvezető kijelentő mondattal indít. Ebben az új miniszterelnökre vonatkozó visszaható névmás az irónia eszköze lesz: Bajnai Gordon magát szakértőnek tartja. Kár, hogy erről a károsult libatenyésztők egy kicsit másként gondolkodnak". (Korábban volt egy sikertelen vállalkozása az új miniszterelnöknek a libatenyésztés területén.) A sztereotip magyar élcelődő kommunikáció kiegészül a nem-verbális (a fej oldalt billentése) jelekkel, s az első állítást megkérdőjelezi a második mondat. A nem tartja magát politikusnak" tagadó mondat, s az azzal való egyetértés szintén metakommunikativ jellegű, hiszen Bajnai Gordon politikai szerepkört vállalt, így kompetenciájának megkérdőjelezését implikálja a műsorvezető megnyilatkozása. Partnere további minősítő megjegyzéseket tesz, hol a jelenlegi, hol a korábbi miniszterelnökre, vagy tetteikre. Pl. Gyurcsány Ferenc maga ellen benyújtott konstruktív bizalmatlansági indítványáról így vélekedik Navracsics Tibor: Ez... unikum. Ezt a világban szabadalmaztatni lehetne." A politikus szóhasználata, prozódiája, valamint kimért mosolya az irónia eszközéül szolgálnak, pl. a Gyurcsány-Bajnai alkalmatlansági vita". A műsorvezető a kormány kommunikációs stratégiájának veszélyeire hívja fel indirekt módon - látszólag a partnerhez címezve - a nézők figyelmét: az ország érdeke... ha sokszor mondják, el fogják hinni az emberek". Segítségére siet a politikus, aki helyzetértékelő szavaival minősíti a kormány politikáját: tragikomikus helyzet, őrületes kapkodás kezdődik". Erre az interjúra is igaz, hogy egymásra nem tesznek metainformációs megjegyzéseket a beszélgetőpartnerek, nem fenyegetik egymás homlokzatát. A műsorvezető kiemelkedik kolléganői közül vendégével szemben mutatott támogató kommunikációjával. Összegzés A 16 beszélgetés metainformációs jellemzőinek elemzése rámutatott arra, hogy a műsorvezető nők mindegyik csatornán szívesen élnek a nem-verbális kommunikáció eszközeivel, különösképpen a határozott szemkontaktus alkalmazásával. Míg azonban a szemkontaktus Az Este műsorában a határozott irányítás és az érdeklődés eszközeként funkcionált, az AT V-n az előbbieken túl a szimpátia vagy a konfrontálódás jele is lehetett, a Hír Tv-n pedig a lelkes érdeklődést fejezte ki. Az előredőlés a határozott inteijúvezetést jelezte mindegyik csatomán. Bólintással a kérdezők egyetértésüket, nyugtázásukat fejezték ki, gyakoriságát a partner pozíciója és kora erősen befolyásolta (pl. a Hír Tv-n). A műsorvezető nők a vendégek kommunikációs stratégiáit tükrözték mosolyukkal. A további metainformációs elemek tekintetében általánosan elmondható, hogy a Hír Tv és az ATV műsoraiban gyakrabban fordulnak elő, mint a közszolgálati televízióban. Ez arra enged következtetni, hogy nem a műsorvezetők, hanem a csatornák szerkesztői döntése befolyásolja bizonyos kommunikációs eszközök használatát. A közszolgálati televízió interjúiban mérsékelt számú minősítő megjegyzés hangzott el, inkább a körülhatárolás

14 154 Eklics Kata eszközével éltek az interjúvezetők. Ezek alapján nem jelenthetjük ki, hogy a női műsorvezetők azonos stratégiát folytatnak. Nemük nem írja felül a beszélgetést meghatározó egyéb tényezőket, kommunikációs stílusuk kialakításában e helyett szakmaiságuk és a csatorna kommunikációs kódexe játszik döntő szerepet. Irodalom Entman, Robert Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In: Journal of Communication, 43/3:52. Forgács József A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. Goffman, Erving A homlokzatról. In: Síklaki István (szerk.): Szóbeli befolyásolás II. Budapest: Typotex Gyenge Zsolt: Metakommunikáció, Huszár Ágnes Az együttérzés beszédaktusai. In: Studia Nova, I Huszár Ágnes Egy politikai interjú anatómiája. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, 1, Iványi Zsuzsanna A nyelvészeti konverzációelemzés. In: Magyar Nyelvőr, 125: Lévai Béla Metainformáció a szövegben. Debrecen: Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó. Simigné Fenyő Sarolta Metainformációs igék szerepe a sajtó nyelvhasználatában. In: Gecső Tamás - Sárdi Csilla, (szerk.): Nyelvelmélet-nyelvhasználat. Budapest: Kodolányi János Főiskola - Székesfehérvár: Tinta Könyvkiadó Walsh, Clare Gender and the Genre of the Broadcast Political Interview In: Researching the Female Voice in Public Contexts. Forgács József A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó. Walsh, Clare Gender and the Genre of the Broadcast Political Interview In Baxter, J.(ed.): Speaking out. Researching the Female Voice in Public Contexts. Basingstoke, England-New York: Pallgrave Macmillan.

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Nőiség a politikai interjúvezetésben

Nőiség a politikai interjúvezetésben 180 TANULMÁNYOK Eklics Kata Pécsi Tudományegyetem Nőiség a politikai interjúvezetésben Az utóbbi évtized számos női beszélgetésvezető megjelenését eredményezte a politikai műsorokban. Szakmaiságuk mellett

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG GYORSJELENTÉSE 2015. MÁJUS A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Női politikusok a közvélemény szemében

Női politikusok a közvélemény szemében Női politikusok a közvélemény szemében Az Integrity Lab elemzése Tartalom Vezetői összefoglaló... 2 Bevezető... 3 Női politikusok és magyar választók... 4 Pártok és női jelöltek... 5 Alkalmasság megítélése...

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Szabó Tamás Péter, Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Szabó Tamás Péter, Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos 366 Szemle A vidéki diákok nagy része nem a saját nyelvjárása mellé tanulja meg a köznyelvet, hanem helyette. Már az iskolában a tanítók és a tanárok elkezdik a tanulóikban a nyelvjárásokat visszaszorítani,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A Nemzeti Örökség Intézete megbízásából 2014 tavaszán közvélemény-kutatás készült a magyarországi fiatal (18 és 30 év közötti) felnőttek történelemképével és a nemzeti örökséghez/emlékezethez

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

AB közlöny: VII. évf. 2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

AB közlöny: VII. évf. 2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 386/B/1997 AB közlöny: VII. évf. 2. szám --------------------------------------------------------------- A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS)

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) KÉSZÍTETTE:ÉLES CSABÁNÉ LÁNYI MÁRIA, OROSZ IBOLYA AURÉLIA, SZATMÁRI SÁNDORNÉ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA A mediáció lényege abban áll, hogy

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben