METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN"

Átírás

1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam,i.szám, (2009) pp METAKOMMUNIKÁCIÓS ÉS METAINFORMÁCIÓS NYELVI ELEMEK A POLITIKAI INTERJÚKBAN EKLICS KATA Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar Szaknyelvi Tanszék 7624 Pécs, Rét u. 4. kata. ekl hu Kivonat: Az elmúlt évtized a magyar médiában az európai normákhoz való felzárkózási törekvéssel jellemezhető. Ez - az amerikai-európai trendekhez hasonlóan - részint abban nyilvánul meg, hogy a nagyobb közönség megnyerése érdekében bizonyos műsorok elbulvárosodnak a rádióban, televízióban egyaránt. A másik jelentős változás az, hogy a nemek egyensúlyára való politikai törekvés szellemében több női műsorvezető tűnik fel a közéleti műsorokban. Kommunikatív stratégiáik választását befolyásolják a szerkesztői elvárások, az életkor, a szakmai tapasztalat, a partner személyisége, pozíciója, neme, kora, a téma, az érzelmi állapot és még számos egyéb tényező. A tanulmány a metainformációs nyelvi elemek használatát vizsgálja, valamint azt, hogy mennyiben mutat hasonlóságot három televíziós csatorna belpolitikai műsorának női beszélgetésvezetési stílusa, azaz befolyásolja-e azt a gender. Kulcsszavak: média, kommunikatív stratégia, metainformációs nyelvi elemek, gender 1. A vizsgálat tárgya A politikai egyensúly fenntartása érdekében kerültek kiválasztásra a következő csatornák: az Ml (közszolgálati TV), az ATV (baloldali orientációjúként ismert), valamint a Hír TV (jobboldali erők által támogatott csatorna). Az Este című műsorban Mészáros Antónia (MA) és Krizsó Szilvia (KSZ), az Egyenes beszédben Kálmán Olga (KO), a Rájátszásban pedig Nagy Katalin (NK) interjúit elemezzük. A meghívottak kormánypárti és ellenzéki, női és férfi politikusok. Összesen 16 beszélgetés metanyelvi elemeit vizsgáltuk meg. 2. A metanyelv és a metainformáció fogalma Metanyelvnek nevezzük azt a kommunikációs kódot (nyelvet), amelyet egy megfigyelő arra használ, hogy egy másik, tárgynyelvnek nevezett kommunikációs kódról (nyelvről) beszéljen. A metanyelv a tárgynyelv szabályainak, törvényszerűségeinek, elméleteinek vagy kapcsolódásainak a leírására szolgálhat - ilyen esetben a tárgynyelvet szövegnek, a metanyelvet pedig a rá vonatkozó kommentárnak tekintjük" (Gyenge 2009). A metainformáció ezzel szemben az elhangzott információra reflektál. Ahogy Simigné Fenyő Sarolta úja: Minden nyelvi közlés alapinformációból és metainformációból áll. Alapinformáción a környező valóságra vonatkozó, és az adó által továbbított információt értjük (pl. Holnaptól csökken a gyógyszerek állami támogatása.). Metainformációnak az alapinformációról szóló információt nevezzük, amely az adó (és a vevő) információhoz való viszonyát fejezi ki (Hallottam, hogy..., Tudom, hogy..., Láttam, hogy..., Biztos vagyok benne, hogy..., Nem érdekel, hogy... stb.). Ezen utóbbi nyelvi elemek soha nem a valóság elemeire vonatkoznak, hanem mindig a virtuális valóságra, az üzenetküldő tudatában létező gondolatokra" (Simigné 2007).

2 142 Eklics Kata A politikai interjú mindkét résztvevője közöl információt és metainformációt is. A beszélő kiegészítő, módosító, értékelő, értelmező megjegyzései a partner közlésére vagy saját szempontjainak hangsúlyozására utalhatnak. Eszközei verbális és nem-verbális jelek (mosoly, szemöldök felemelése, homlokráncolás, bólintás, kitárt kezek, testhelyzet stb.) egyaránt lehetnek. Ezek a megnyilvánulások a metakommunikáció elemei, és a metanyelvre vonatkoznak. Használatuk ösztönös, de bizonyos mértékig tudatosítható (Lévai 207: 40-41). Figyeljük meg a nem-verbális kommunikáció fontosabb jeleit Nem-verbális jelzések A beszélgetések elemzésekor a nem-verbális jelekről külön-külön táblázat készült, s összesen 26 eltérő jelzést tudtunk rögzíteni. Jelen tanulmányba azonban csak a négy műsorvezető által leggyakrabban használt kommunikációs eszköz bemutatását vettük be, vagyis a határozott szemkontaktust, az előredőlést, a bólintást és a mosolyt Határozott szemkontaktus A műsorvezetők beszélgetéseiben a szemkontaktus különböző funkciókkal bír, amelyek lehetnek támogatók és fenyegetők. Ezek további alfunkciókra is oszthatók: - támogató: az érdeklődés kifejezése, a mondanivaló megértetése, a mondanivaló fontosságának jelzése. - fenyegető: konfrontálódásra kész, ellentétes nézőpont jelzése határozott irányítás kifejezése. A partner neme egyik interjúban sem befolyásolta a műsorvezető határozott szemkontaktusainak számát, pozíciója azonban igen. Minél magasabb rangú a vendég, a négy műsorvezető közül kettő /a közszolgálati TV-n MA, a Hír Tv-n NK/ annál többször néz jelentőségteljesen a vendég szemébe. A partner pozícióján túl politikai beállítódása is befolyásolja a szemkontaktusok számát. A funkciója azonban eltérő lehet; a vélhetően azonos politikai szimpátia támogató, érdeklődést kifejező szemkontaktussal jár együtt, az ellentétes politikai nézetek pedig fenyegető, irányító és konfrontálódó pillantásokat váltanak ki a műsorvezetőből, s vendégéből egyaránt. Az ellenzéki politikussal, Navracsics Tiborral beszélgetve Mészáros Antónia és Nagy Katalin nem-verbális kommunikációjában hasonló számú határozott szemkontaktus figyelhető meg. Jelentésük eltérő, míg az Ml műsorvezetőjének határozott irányítását, olykor ellentmondását jelzi, addig a Hír Tv-n az interjú vezető őszinte érdeklődése kap figyelmet. A kérdező és partnere közötti korkülönbség szintén hatással lehet a szemkontaktusok számára. Az összes interjú között mindössze egy, a műsorvezetőnél láthatóan idősebb férfi, és kettő idősebb női partnerrel való beszélgetés található. Pontos információnk nincs a beszélgetőpartnerek koráról, ezért kizárólag az egyértelműen megítélhető idősebb vagy fiatalabb politikusok kommunikációját elemezzük itt. Az idősebb férfi politikus (Tarlós István) az ATV és a Hír Tv műsorvezetőjénél is meghívottként szerepel. A vele szemben alkalmazott határozott szemkontaktusok száma jóval alacsonyabb a többi beszélgetésben látottaknál. Itt feltehetően a kor és a nem együttesen okozzák az eltérést. A nők a határozott irányítás eszközeként nem vállalják fel a szemkontaktus fenntartását, másfelől az idősebb férfinak járó tisztelet késztetheti őket arra, hogy óvatos, távolságtartó kommunikációt folytassanak. A két idősebb női interjúalany (Dávid Ibolya és Lendvai Ildikó) az Ml-en Mészáros Antónia és az ATV-n Kálmán Olga vendégeként látható. Az M1 -en a két magas rangú fiatal, illetve a közel azonos korú férfi meghívotthoz

3 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 143 képest alacsonyabb a szemkontaktusok száma, de nem a legalacsonyabb. Az ATV-n a riporternek az idősebb férfi partnerhez való viszonyában hasonló eredményeket mutat a vizsgálat, annak ellenére, hogy a női vendég a műsor mögött álló erők politikai szimpátiáját osztó, míg a férfi kérdezett ellentétes nézeteket valló politikus. Itt a kor, mint egyedüli meghatározó tényező befolyásolja a szemkontaktusok számát. A leggyakrabban alkalmazott határozott szemkontaktus Mészáros Antóniánál a kormányfővel, Gyurcsány Ferenccel, Kálmán Olgánál a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Szijjártó Péterrel folytatott beszélgetésében figyelhető meg. A közszolgálati TV középutas szemléletén túl az is oka ennek, hogy a műsorvezető nem engedi meg, hogy partnere kitérjen kérdésének konkrét megválaszolása elől. A műsorvezető ragaszkodik a közvélemény számára fontos, partnere számára kényes kérdések megválaszoltatásához, és ezt kifejezésre juttatja azzal is, hogy szigorúan" néz partnerére. Az Egyenes beszéd. interjúalanyával beszélgetve KO homlokzat-fenyegető funkcióval ruházza fel pillantásait, ezzel konfrontálódásra kész hozzáállását jelzi. A műsorvezető verbális és nem-verbális síkon is ugyanazt az üzenetet küldi partnere felé: nyílt ellenállásba kezd Előredőlés Ahogy a Frost/Nixon című filmben (rendező: Ron Howard, 2008) látható, a riporter határozott szóátvételi szándékát elöredőléssel jelzi, ez beszélgetésirányító stratégiájának fontos eleme. A női interjú vezetők mérsékelten élnek ezen eszköz alkalmazásával, ugyanakkor az Ml műsorvezetői gyakrabban dőlnek előre kolléganőiknél. Ugyanaz az ellenzéki politikus (Navracsics Tibor) mind az Ml, mind a Hír Tv női műsorvezetőjénél azonos számú előredőlést vált ki. Valószínűsíthető, hogy a vendég kommunikációs stílusa nagyobb mértékben befolyásolja a szám alakulását, mint politikai hovatartozása. Agresszivitása a kérdező éberségét fokozza, az irányítást nem-verbális jegyekkel is meg kell támogatniuk a műsorvezetőknek. Szignifikáns különbség nem figyelhető meg a partner neme alapján, hiszen a három női vendég három szélsőséges számú előredőlést váltott ki a kérdezőkből. Ezen kívül vegyük figyelembe azt is, hogy az elöredőléssel a kérdező nő közelebb kerül a másik testéhez, ez szexuális felhívásként is értékelhető. Ezt akarják a műsorvezető nők elkerülni a férfiakkal folytatott beszélgetéseknél. Részint ez lehet az oka annak, hogy az Ml-en Krizsó Szilvia az ellenzéki párt vezetőjével, Orbán Viktorral folytatott beszélgetése során mindössze egyszer dől előre. Nála, a későbbiekben tárgyalt metainformációs nyelvi elemek vizsgálata is rámutat a magabiztosság hiányára. A vendég egy sikeres népszavazás után büszkén nyilatkozik, s a kérdező szinte összehúzza magát, félénken teszi fel kérdéseit. A fentiek alapján elmondható, hogy az interjúalany kommunikációs stílusához igazodva, többnyire a beszélgetésirányítás eszközeként tekinthetünk az előredőlésre Bólintás A bólintás, amely a határozott szemkontaktust, illetve a mosolyt követi, több funkciót tölthet be. Tükrözheti a potenciális partner létezésének elismerését" (Forgács 2002: 164). Ezen kívül kifejezheti a hallottakkal való egyetértést, vagy azok nyugtázását, biztatást, valamint a saját közlés nyomatékosítását. Ilyen értelemben hasonló funkciót tölt be, mint verbálisan a minimális válaszok". Gyakori nem-verbális jele továbbá a szóátvételi szándéknak, amely társulhat elöredőléssel és szemkontaktussal is. A négy interjúvezető közül, magas számának köszönhetően, Mészáros Antónia és Nagy Katalin bólintása

4 144 Eklics Kata érdemel kiemelt figyelmet. Az Este műsorában MA beszélgetőpartnere az ellenzéki politikus, Navracsics Tibor, akivel beszélgetve MA 11 -szer bólint. Funkcionálisan ez a nem-verbális jel a szóátvételi szándékra utal, valamint a partner által mondottak nyugtázására. Mivel mosoly nem kíséri MA bólintásait, s szóbeli megnyilatkozásai sem cáfolják a nem-verbális üzeneteket, nem feltételezhetjük a partnerrel való egyetértő attitűd jelzését. Ugyanezzel az interjúalannyal beszélgetve a Hír TV műsorvezetője 9 alkalommal bólint. Itt már, mosollyal ötvözve, a partner elismerése, az általa közölt információval való azonosulás, s annak támogatása figyelhető meg. Amennyiben szóátvételi szándékát kívánja kifejezni NK, bólintását mosolyával enyhíti. A bólintások szélsőségesen magas számát figyelhetjük meg NK Nyitrai Zsolttal folytatott beszélgetésében. A műsorvezető 17-szer bólint. Partnere számos közlését kíséri bólintásával, mosolyával. Szemkontaktusa is megerősíti a partner elismerésének és mondanivalójának hangsúlyozását. A műsorvezető nem-verbális csatornái segítségével nagymértékben együttműködő attitűdjét teszi nyilvánvalóvá. Érdekes, hogy szintén jobboldali beszélgetőpartnerei közül a másik kettőre rendkívül mérsékelten bólint a műsorvezető, egyikük a rangidős Tarlós István. Vele nemverbálisan is visszafogottabb NK. A negyedik beszélgetőpartner Kovács Zoltán, az interjúvezető látszólag távolabbi kapcsolatban áll vele, kevesebb nem verbális kommunikációs üzenetet közöl Mosoly A nem-verbális kommunikáció eszközei közül a mosolyt elemzik legtöbben. Szerepe a saját és a partner homlokzatának (a goffmani face) védelmében van: feszültséget old, egyetértést fejez ki. A partnerrel való egyetértésen túl jelezhet distanciát is. Jelen tanulmány kizárólag a műsorvezetők mosolyával foglalkozik, ezt mutatja az alábbi táblázat. A partnerekre mindössze utalás történik, az viszont azért fontos, mert a vendég személyisége, viselkedése stb. meghatározhatja a műsorvezető mosolyszámának alakulását. Mészáros Antónia Navracsics Tibor Kósa Lajos Dávid Ibolya Gyurcsány (Ml) Ferenc Krizsó Szilvia Horváth Agnes Hiller István Fodor Gábor Orbán Viktor (Ml) Kálmán Olga Szijjártó Péter Tarlós István Eörsi István Lendvai Ildikó (ATV) Nagy Katalin Kovács Zoltán Tarlós István Navracsics Tibor Nyitrai Zsolt (Hír TV) A táblázatból jól látható, hogy az M1, valamint az ATV műsorvezetői hasonló mértékben mosolyognak. Mindhármuknál előfordul, hogy egyetlen mosolyt sem küldenek bizonyos partnerek felé, s a legmagasabb mosolyszám 6. Ezzel szemben a Hír TV műsorvezetője minimálisan 3-szor, maximum 21-szer mosolyog. Figyeljük meg, mi lehet az oka a szélsőségesen kevés vagy sok mosolygásnak. Mészáros Antónia és Kálmán Olga egyszer sem mosolyog, amikor az ellenzék fiatal, valamint középkorú politikusaival beszélget, akik kioktató, lekezelő, sőt ellenséges hangnemben beszélnek a műsorvezetőkkel. MA és KO viszont nem kívánja ezt a támadó stílust mosollyal legitimálni. Nem adják meg magukat, a goffmani (1955) értelmezésnek megfelelően, aki a mosolyt az alárendelődés jelének

5 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 145 tartotta. Az interjúvezetők mosolygása az interjúalanyok kommunikációs stratégiájának elfogadását jelenti, a mosolytalanság pedig elutasítását. Az Ml csatorna Az Este című műsorában látható interjúk közül kiemelkednek a volt miniszterelnökökkel folytatott beszélgetések. A felvételkor Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként tevékenykedett, Orbán Viktor pedig a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként. A velük beszélgető Mészáros Antónia, illetve Krizsó Szilvia mosolya eltérő jelentéssel bír. Mészáros Antónia a megértést, biztatást fejezte ki ezzel a nehéz helyzetben (gazdasági válság kezdetén) lévő miniszterelnöknek. Gyakori mosolygással a partner feszültségét oldja, együttműködő hozzáállását hangsúlyozza. Ezzel ellentétben Krizsó Szilvia távolságtartását jelzi mosolyával, valamint visszatükrözi a büszkén mosolygó partner nem-verbális kommunikációját. A műsorvezető provokatív kérdéseit testhelyzetével, a vállak közé behúzott nyakkal, valamint mérsékelt mosollyal nagyobb mértékben tompítja, mint azt más interjúalanyokkal teszi. A nézők nem - az egyébként rá jellemző - határozott interjúvezetési stílust, hanem az ellenzéki vezérnek magát túlságosan alárendelő műsorvezetőt láthatják. A Hír TV Rájátszás című műsorában Nagy Katalin a rendületlenül mosolygó műsorvezető. A csatorna korábban már említett elvárásai tökéletesen teljesülnek, a nő támogat, kedves és mosolyog a férfira, főleg a jobboldali politikusra. Különbségek mégis adódnak, legtöbbször a nála jóval fiatalabb partnerre, Nyitrai Zsoltra mosolyog, aki nem olyan magas beosztású, mint meghívott társai, s rendkívül elismerően, barátságosan viszonyul a műsorvezetőhöz. Itt az interjúalany pozíciója, valamint kommunikációs stílusa határozza meg a beszélgetésvezető mosolyszámát. Feltételeztük, hogy női vendégeikre sokkal többet mosolyognak a kérdezők, mint férfi meghívottaikra, ez azonban csak Kálmán Olgánál, az Egyenes beszéd című műsorban igazolódott be. 3. További metainformációs nyelvi elemek, körülhatárolás és paralingvisztikai jelek A metainformációs nyelvi elemek közé tartozik a Robert M. Entman nevéhez köthető framing (körülhatárolás) fogalma, amellyel a partner közlésének egy részét kiemeli a beszélő, s egy új értelmezési keretet hoz létre.,,[t]o frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation" (Entman 1993: 52). Ez a technika burkolt lehetőséget nyújt a kritikai észrevételek kinyilvánítására, bár az adott inteijúszituációtól, s részben a partner kommunikációs stílusától függ, milyen sikerrel alkalmazza a beszélgetésvezető. A metainformációs nyelvi értékelés leggyakoribb eszközei a paralingvisztikaiak (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó stb.). Ezek segítségével ugyanaz a mondat számos, egymástól jelentős mértékben eltérő üzenetté válhat. Az elemzett politikai interjúkban az ironikus hangvétel, a kioktató hangnem paralingvisztikai jelekben ölt testet. Ebben a tekintetben a magán tévétársaságok munkatársai szabadabbak, többször élnek velük, mint a közszolgálati tévé műsorvezetői. A tanulmány négy műsorvezetője eltérő elemeket alkalmaz metakommunikációjában. Az elemzés fókuszában a beszélgetésvezetők állnak ugyan, mégis bemutatjuk a partnerek metakommunikációs jelzéseit, remélve ezáltal a kommunikációban lévő felek között működő mechanizmusok pontosabb megértését.

6 146 Eklics Kata 3.1. Metainformációs elemek Mészáros Antónia interjúiban A metanyelvi elemek elemzése közelebb visz az interjúvezetési stílusok megértéséhez. Mészáros Antónia női beszélgetőpartnerével, valamint az ellenzéki politikussal, Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével egyetlen esetben sem él metanyelvi elemek használatával. Nem minősíti a hallottakat, a néző számára is barátságos hangvételű beszélgetést folytat. A miniszterelnökkel (Gyurcsány Ferenccel) folytatott beszélgetésében viszont már előfordulnak metanyelvi és metainformációt tartalmazó megjegyzések, ezek leginkább a jobboldal minősítésére vonatkoznak, s nem a műsorvezető, hanem a meghívott politikus megjegyzései, pl. Tudja, el kell dönteni, hogy egy politikus riogatni akarja az országot...ebből akar politikai hasznot.." Hasonló a Fidesz elmúlt években folytatott kommunikációjának értékelése, amely szintén a miniszterelnök véleménye: Na persze, aki hat éve azt mondja, hogy jön a farkas, annak egyszer igaza lehet." Mészáros Antónia nem értékeli vendége közléseit, mindössze egyszer utal az ellenzéki vezető, Orbán Viktor beszédére, s mondja: a kormány pénzügypolitikája az szerinte egy zsebtolvajéval egyenlő". Ez az idézet Gyurcsány Ferencet metainformációs értékelés kinyilvánítására ösztönzi:..ha körüludvaroljuk... az országot, abból nem politika lesz, abból gügyögés lesz." A politikus mindössze egy esetben engedi meg magának a műsorvezető kérdésfeltevésének mérsékelt bírálatát: Hát, nem tudom, hogy így jó-e a kérdés". A műsorvezető nem reagál a kiigazításra, így elkerüli a homlokzat körüli csatározásokat. Az aktív figyelő szerepét ölti magára, s az információszerzés célját szem előtt tartva kérdez, vagy hallgat. A Navracsics Tiborral készített interjú a műsorvezető kommunikációs stílusának megváltozását eredményezi. A meghívott vendég a beszélgetés elején a kormány tevékenységének metainformációs értékelését adja, amelyet visszakérdéssel, hangnem és hangsúlybeli változtatásokkal tesz. Amikor Mészáros Antónia arról beszél, hogy a kormány nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat, mert az meglehetősen költséges, majd 2010-ben úgyis lesznek választások, a politikus így reagál: És akkor megengedheti magának? Miért?" A politikus kommunikációjából ez derül ki: szerinte a jelenlegi kormánynak nincs joga továbbra is hatalmon maradni, a miniszterelnök távozásával maguktól megoldódnának a problémák. így fogalmaz: A miniszterelnök úr vegye a bátorságot és mondjon le". A beszélgetés további részében azonban a műsorvezetőre irányulnak a politikus metanyelvi megjegyzései, melyek részint a pontos válasz elkerülése céljából fogalmazódnak meg, valamint a jobboldal rátermettségét hangsúlyozzák: pl. Bízzon meg bennünk. Szépen lassan összeszedegetnénk mi ezt az összeget." Másrészt az interjúvezető kommunikációját bírálják: Ha idézni tetszik, akkor idézzen pontosan, ha lehet". Hangneme kioktató, de a műsorvezető megőrzi nyugalmát, s az őt érő megjegyzésre nem reagál. Annál határozottabban, visszakérdéssel, minősítő kifejezésekkel próbálja megtudni, hogy az ellenzék mire készül. Pl.: ha a kormány nem dől a kardjába" vagy Tehát, önök, ha kormányon lennének, a népszerűség birtokában fájdalmat is okoznának?" A fájdalom szó használata azért figyelemre méltó, mert a partner mindvégig a kormány által okozott fájdalom, nehézség ellen emelte fel szavát, s bizonyos döntések a jövőben is járhatnak kellemetlenséggel a választópolgárok számára. Vagyis, hasonló törvények egy népszerűségnek örvendő kormánytól elfogadhatóak volnának? A műsorvezető nem kap határozott választ a kérdésre. Partnere inkább interjúvezetői stílusára vonatkozó metanyelvi

7 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 147 értékelést tesz: Ha megengedi, befejezem ezt a mondatot." A négy interjú közül kiemelkedik az utóbbi, ahol a beszélgető partner kommunikációs stílusa homlokzatfenyegető metanyelvi megjegyzésekben és metainformációs nyelvi elemekben gazdag, ezáltal a műsorvezető metakommunikációját a felek között működő tükörhatás befolyásolja Metainformációs elemek Krizsó Szilvia interjúiban Krizsó Szilvia interjúvezetési stílusában a leggyakrabban előforduló metainformációs elemek a körülhatárolások. Saját (s feltehetően a nézők megértését segítő) értelmezési tartományának kijelölésére kijelentő mondatokban, s visszakérdésekben tesz kísérletet. A beszélgető partnerek nem minden esetben fogadják el közléseik módosított interpretációját, s ennek hangot is adnak. Az alábbiakban konkrét példák felvonultatásával szemléltetjük a müsorvezetőnő által használt metainformációs elemeket. Női partnerétől eltekintve, akivel szemben nem tesz egyetlen metainformációt tartalmazó megjegyzést sem, minden más interjú esetében él vele. Hiller István kulturális miniszterrel folytatott interjúban Krizsó Szilvia 4 alkalommal él metainformációs eszközökkel, míg vendége mindössze egyszer teszi ezt. A négy elem közül egy a körülhatárolás csoportjába tartozik, pl. Ez azért kvázi azt jelenti, nem, hogy ebből a bizonyos beruházási költségből 1%-kal kevesebb jut az adott beruházásra"? Az ugye-kérdés (jelentése: úgy van-e? ) használatával megerősítést vár partnerétől, másrészt árnyalja az értelmezést. Krizsó Szilvia másik jellemző eszköze az, hogy megkéri partnerét, definiálja az általa használt szó jelentését, Pl. Az mit jelent, hogy kultúramodernizáció meg kultúrafejlesztés?" Többször él ezzel az eszközzel a nézők érdekére való hivatkozással. Az is feltehető, hogy ezáltal jóval több információ megszerzését reméli a műsorvezető. Funkcióját tekintve ennek a kérdéstípusnak egyik változata az olyan tagadó mondat, amelyben a műsorvezető közli, hogy értelmezési nehézségei akadtak. Pl. Még mindig nem értem, hogy hogy jön ez a 2.6 milliárd". A még mindig határozói szerkezet felerősíti a közlés tartalmát, türelmetlenséget sugall az inteijúvezető részéről, a meghívott vendég homlokzatfenyegetését is jelentheti. A nemverbális elemek szintén felerősíthetik, tompíthatják, esetleg ellentétes értelmet is adhatnak a megnyilatkozásoknak. A műsorvezető részéről ironikus a kulturális pályázatok kiírásával kapcsolatban a kollokviális darab szó, valamint a non-verbális jelek együttes használata. Pl. Felmentem az önök honlapjára, és ott az van, hogy pályázatot fognak kiírni januárjától, egyelőre még egy darab pályázatkiírás nem szerepelt." A prozódiai elemek közül fontos szerepet kap a hangsúly. A darab szó fokozó jelentésű, fiatalok által szívesen használt mennyiségre utaló főnév. A határozott szemkontaktus, a kitárt kezek, s a fejingatás, amelyek a közlés kísérő elemei, azt az üzenetet sugallják, hogy ennek nem így kellene lennie, ez nem helyes, értetlenül állunk a helyzet előtt. A politikus reagálásai az interjú utolsó percéig mentesek metainformációt tartalmazó megjegyzésektől, amikor azonban a pécsi Európa Kulturális Fővárosa program kerül szóba, nemcsak a műsorvezető által megfogalmazott kételyeket, de az ellenzéktől hallható véleményeket is minősíti, pl. "Nem kell...előre sírni, és előre temetni, szisztematikusan dolgozni kell, ez a program még megcsinálható." Határozott kijelentésének nyomatékot ad szemöldökemelésével, amely érzelmi töltéseket jelez.

8 148 Eklics Kata Fodor Gáborral, a Szabad Demokraták Szövetségének elnökével beszélgetve 6 alkalommal figyelhető meg metainformációt tartalmazó megjegyzés a műsorvezető részéről, amelyekre kettő hasonló választ ad a vendég. Magyarországon az SZDSZ határozott presztízsvesztést szenvedett el azután, hogy kilépett a kormánykoalícióból, s egy különleges viszonyt tart fenn az MSZP-vel, hol ellenzékként, hol támogatóként viselkedik. A párton belül is vannak ellentétek. Kis létszámú pártról van szó, talán ezért enged meg magának a műsorvezető a párt pozíciójára és tetteire utaló megjegyzéseket. Pl. az SZDSZ két napos gyűlésével és válságkezelő hat pontos javaslatával kapcsolatban így minősít a műsorvezető:...ezen tulajdonképpen semmi újat nem mondtak, csak amit már hetek óta mondogatnak, most összefoglalták hat pontban. Ennyire sikerült csak jutni két nap alatt?" A körülhatárolás leegyszerűsítő formája jelenik itt meg, amelyet megtold egy eldöntendő kérdéssel, amely kisebbíti a partner érdemeit. Homlokzatfenyegető megjegyzés és kérdés hangzik el, amelyre teljes nyugalommal válaszol a partner. Nem kezd vitatkozni. Ervei között azonban az SZDSZ támogatottságáról is beszél, amire újabb metanyelvi 'záporral' reagál a műsorvezető, ismételve a vendége által használt szavakat. Pl....sok-sok emberről beszél, de azért maradjunk a realitások talaján, szerintem a közvélemény kutatások, de talán az önök saját kutatása se mondja azt, hogy nagyon sokan szavaznának most az SZDSZ-re." Helyesbíti a partner közléseit, amelyek bizonyos ismeretek hiányában valóban félreérthetőek volnának. Folytatja kiigazító megjegyzéseit Krizsó Szilvia, amikor azt mondja, hogy: Na, akkor ez mégiscsak a párt hibája, nem, hogy nem tudják megszólítani azokat, akik, ha megszólítanák, mennének és ikszelnének." A hibákkal, a helyzettel való szembesítés utolsó példája az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítása: mer' lehet, hogy van annál nagyobb gondja is Magyarországon sokaknak, minthogy az SZDSZ bejut-e az Európai Parlamentbe, vagy hány képviselő jut be Magyarországról az Európai Parlamentbe, és milyen megoszlásban." Nemcsak a beszélgetőpartner, hanem a nézők figyelmének fókuszát is igyekszik máshová terelni a műsorvezető. A politikus élénken reagál a hallottakra: Végre Magyarországon le kéne számolni azzal az illúzióval, hogy majd jön valaki ide, leül a stúdióba önnel beszélgetni, és megmondja, hogy mit kell csinálni". Fodor Gábor mondata több értelmezést nyerhet: 1, nincs olyan szakértő, aki képes felvázolni a válságból kivezető utat, 2, aki tudja, mi a teendő, nem jön a stúdióba beszélgetni, 3, egyeztetések nélkül nem ad választ fontos kérdésekre egy politikus sem. Bizonyára létezik más interpretációs lehetősége is a mondottaknak, azonban a politikai interjút mint az információközlés egyik műfaját elemezve kevésbé biztató következtetésekre juthatunk. Az interjú utolsó szakasza tartalmaz még metanyelvi elemeket, amelyek közül a műsorvezető záró megjegyzését szemléltetjük. így inti Krizsó Szilvia partnerét mondandója befejezésére: De most ne tegye, mert sajnos...ki...kifutottunk az időnkből." Mindezt nevetve mondja, üzenve, nem is olyan nagy kár, vagy végre az idő közbeszólt, s nem kell azt a felsorolást meghallgatni, ami a kormányzás módosítására vonatkozik, s a korábbiakban már túl általánosnak vélt a kérdező. Az interjú többnyire kritikai hangvételű megjegyzésekkel, kérdésekkel tűzdelt. Krizsó Szilvia, kolléganőjétől, Mészáros Antóniától eltérően, gyakrabban használ metainformációs nyelvi elemeket. Orbán Viktorral (OV) a sikeres népszavazás után beszélgetve Krizsó Szilvia háromszor alkalmazza a körülhatárolás technikáját, ezzel partnere határozott véleménynyilvánítását célozza meg. Pl. Akkor ez azt jelenti, hogy erről a három kérdésről

9 Metakommunikációs és metainformációs nyelvi elemek a politikai interjúkban 149 mondták ki az emberek a véleményüket, magyarul, hogy vizitdíjat nem akarnak fizetni, napidíjat és tandíjat." A Fidesz elnöke, OV nyitott választ ad: Nézze,...ki hogyan.", különböző értelmezési lehetőségeket sugall. A műsorvezető hasonló kérdéseket tesz fel a jövőben várható politikai lépésekre vonatkozóan. PL: Tehát ez azt is jelenti, hogy a következőkben, ha olyan intézkedéseket hoz a kormány, ami mondjuk, önöknek nem tetszik, akkor majd népszavazásokat kezdeményeznek?" A beszélgetésvezető elvárásainak nem tesz eleget a vendég, az értelmezési keretet tovább módosítja. Ezért a kérdező többször is megkísérli partnerét kibillenteni, s újabb körülhatárolásokat fogalmaz meg. PL: Most arra utal, ahogy ön vasárnap fogalmazott, amikor, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ezzel a referendummal az egészségpénztárakról szóló törvényről is véleményt mondtak a választók?" Az ellenzéki politika felvázolása helyett a kormány tetteinek minősítését hallhatjuk Orbán Viktortól. A verbális elemeken túl élénk arcjátékkal, szemöldökemeléssel, gesztusokkal, hangos belégzéssel kíséri közléseit, s a nézőt helyzetértékelési képességéről, tudásáról igyekszik meggyőzni. PL: Az a kormány, amelyik egy ezreléket a költségvetésben nem tud megmozdítani, hm, hát, annak az alkalmassága felől komoly kétségek vannak", továbbá: Mér' kerülne népszerű intézkedésektől gazdasági válságba egy ország?...a kormányzás nem abból áll, hogy...az előnytelen döntéseket valamilyen trükkel elfogadtatják." A műsorvezető metanyelvi megjegyzése a helyzet racionális megítélése felé próbálja elmozdítani a politikust: Na, de hát a megszoritó intézkedéseket se jókedvükben szokták bevezetni a kormányok". Kiigazításait Krizsó Szilvia a na, de azért", vagy a na, de hát" szavakkal kezdi, amelyek egyszerre fejeznek ki ellentétet, érvelést és a korábbi közlésektől való elhatárolódást. PL: Na, de azért, attól függetlenül, hogy pántlikázzák vagy nem pántlikázzák, a Szerencsejáték Zrt. adóbevétele eddig is benne volt a költségvetésben." Az idézett példákban a műsorvezető a partnere zsargonszerü szóhasználatának (pántlikázzák) ismétlésével részint ironikusan visszacsatol, részint eltávolodik a beszélgetőpartner álláspontjától. Nem-verbális jelei (mosoly, váll felemelése, nyak behúzása) azonban enyhítik a megnyilvánulások erejét. OV-vel szemben nem enged meg olyan kritikai hangvételt, mint azt Fodor Gáborral, az SZDSZ-es politikussal tette, így Orbán Viktor nem kerül kellemetlen helyzetbe, ellenkezőleg. Az interjút remek lehetőségként használja a politikus ellenzéki üzeneteinek közlésére, értsd a kormány hazudott, előre megjósoltuk a népszavazás eredményét, s a továbbiakban ránk érdemes figyelni Metainformációs elemek Kálmán Olga interjúiban Az ATV műsorvezetője, Kálmán Olga szívesen alkalmaz metainformációs elemeket férfi és női vendégeivel való kommunikációjában egyaránt. A politikusok által használt szavakra, kifejezésekre visszakérdezve kér szószemantikai magyarázatot, részint a saját, részint a nézők tisztánlátását segítendő. Számos esetben ez a metainformációs elem az erkölcsi megítélés eszköze, az ellentétes vélemény jelzésére szolgál. Az Eörsi Mátyás (EM) interjúban az SZDSZ-es politikus Sólyom László köztársasági elnök reformprogramot értékelő beszédére tett megjegyzését pl. olcsó népszerűség" igyekszik kiigazitani a műsorvezető. Ne mondja azt, hogy népszerű!" - mondatával Kálmán Olga felszólítja partnerét kijelentése visszavonására. Ervelésében szószemantikai magyarázatot kér: Mitől volna népszerű, ha valaki azt mondja, hogy elszomorító, amit ez a kormány csinál?" Fejingatása egyértelművé teszi, hogy elítéli a

Nőiség a politikai interjúvezetésben

Nőiség a politikai interjúvezetésben 180 TANULMÁNYOK Eklics Kata Pécsi Tudományegyetem Nőiség a politikai interjúvezetésben Az utóbbi évtized számos női beszélgetésvezető megjelenését eredményezte a politikai műsorokban. Szakmaiságuk mellett

Részletesebben

Válaszkikerülési stratégiák politikusinterjúkban és az ellenük való védekezés

Válaszkikerülési stratégiák politikusinterjúkban és az ellenük való védekezés 390 Eklics Kata Huszár Ágnes Válaszkikerülési stratégiák politikusinterjúkban és az ellenük való védekezés A politikusokkal, politikai pártok, intézmények szóvivőivel folytatott beszélgetések nagyon fontosak

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 155-139. S Z E R K E S Z T Ő ÚR, Ö N N E M EBBEN A Z O R S Z Á G B A N

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 155-139. S Z E R K E S Z T Ő ÚR, Ö N N E M EBBEN A Z O R S Z Á G B A N Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 155-139. S Z E R K E S Z T Ő ÚR, Ö N N E M EBBEN A Z O R S Z Á G B A N ELTÉRŐ STRATÉGIÁK CSATÁJA EGY KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András 1. A kommunikáció fogalma, folyamata és korlátai A kommunikáció információk cseréje valamilyen segédeszköz felhasználásával. A kommunikáló emberek az információt

Részletesebben

KIFOGÁSKEZELÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓBAN 1

KIFOGÁSKEZELÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓBAN 1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 91 102. KIFOGÁSKEZELÉS AZ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓBAN 1 ILLÉSNÉ KOVÁCS MÁRIA Miskolci Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalomtudományi

Részletesebben

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 199 214. NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA DADVANDIPOUR ZSUZSANNA Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Merkovity Norbert. (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék)

Merkovity Norbert. (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék) POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS POLITIKAI MARKETING Egy politológiai alrendszer továbbgondolása Merkovity Norbert (PhD-hallgató, SZTE ÁJK, politológiai tanszék) összefoglaló A tanulmány a politikai kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 1. szám (2013), pp. 59 74.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 1. szám (2013), pp. 59 74. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 1. szám (2013), pp. 59 74. A SZÓVAL DISKURZUSJELÖLŐ FUNKCIÓIRÓL A SZÓTÁRAK ADATAI ÉS A NYELVHASZNÁLÓK VÉLEKEDÉSEI ALAPJÁN THE FUNCTIONS OF

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-18-4 Önismeret és együttműködés a közszolgálatban szerző: Svelta Erzsébet lektorálta: Dr. Benedekné Dömötör Ildikó 1 Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Szentkatolnay Miklós, Sziklai István A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon 2010-2011 1 Tartalom Háttér...3 1. A kitagolási

Részletesebben

SBS Televízió Műsorszolgáltatási Szerződés; 7.3) 2 Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei Bp. 2000. 10. oldal

SBS Televízió Műsorszolgáltatási Szerződés; 7.3) 2 Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei Bp. 2000. 10. oldal A Műsorelemző Osztály - a Testület kérésére - vizsgálatot folytatott a Napló című heti politikai magazinnal kapcsolatban. Az átfogó vizsgálat célja következőképpen summázható: az elemzés során megvizsgáltuk

Részletesebben

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ

Kommunikáció az iskolában. Szitó Imre. Bevezetõ 1 / 44 2009.09.01. 22:02 Kommunikáció az iskolában Szitó Imre Bevezetõ Ebben a tanulmányban az iskolai keretek között folyó kommunikációval foglalkozunk. Az iskolai kommunikáció minõsége meghatározza,

Részletesebben

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu TÁMOP-5.5.4.A-09/1 Befogadó média-képzési program romák és mozgássérültek munkaerő-piaci

Részletesebben

Kommunikációs ismeretek

Kommunikációs ismeretek Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Kommunikációs ismeretek VKSZI Budapest, 2008. szeptember 5. Tartalomjegyzék 1. KOMMUNIKÁCIÓ...4 1.1. A

Részletesebben

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 (A magyar nyelv pragmatikai szempontú vizsgálatának egy lehetséges fejezetéhez) SZILI KATALIN 0. Ha a magyar nyelv más nyelvekétől eltérő

Részletesebben

M. L. Knapp: A nemverbális kommunikáció* Azok, akik közülünk szemüket nyitva tartják,könyvként. olvassák mindazt, amit magunk körüllátunk. E.

M. L. Knapp: A nemverbális kommunikáció* Azok, akik közülünk szemüket nyitva tartják,könyvként. olvassák mindazt, amit magunk körüllátunk. E. M. L. Knapp: A nemverbális kommunikáció* Azok, akik közülünk szemüket nyitva tartják,könyvként olvassák mindazt, amit magunk körüllátunk E. Hall Az 1900-as évben von Osten úr vásárolt egy lovat Berlinben.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

I. MODUL. Üzleti kommunikáció. Fejlesztő: PÁLFI Kinga

I. MODUL. Üzleti kommunikáció. Fejlesztő: PÁLFI Kinga I. MODUL Üzleti kommunikáció Fejlesztő: PÁLFI Kinga I. MODUL Üzleti kommunikáció 3 A modul leírása Az Üzleti kommunikáció című modul célja támogatni a hallgatókat a kommunikációs képességük javításában,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

POLITIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

POLITIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány POLITIKAI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON Készítette: Vető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Palencsárné Kasza Marianna. Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Palencsárné Kasza Marianna. Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai. A követelménymodul megnevezése: Palencsárné Kasza Marianna Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai A követelménymodul megnevezése: Szakmai kommunikációs tevékenység A követelménymodul száma: 2656-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben