Megnyitottunk! Nyitva tartás: Hétfõtõl csütörtökig: 12-tõl 22 óráig Péntek,szombat, vasárnap: 12-tõl 24 óráig. Váci Napló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyitottunk! Nyitva tartás: Hétfõtõl csütörtökig: 12-tõl 22 óráig Péntek,szombat, vasárnap: 12-tõl 24 óráig. Váci Napló"

Átírás

1 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. Megnyitottunk! Nyitva tartás: Hétfõtõl csütörtökig: 12-tõl 22 óráig Péntek,szombat, vasárnap: 12-tõl 24 óráig VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/ június 3. kedd Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.: Az élet és a hit visszaköltözött a zsinagógába Ünnepélyes szertartással ismét megnyitotta kapuit a váci zsinagóga, amely a helyi és környékbeli zsidóság második világháború alatti elpusztítása óta - bár mûemlékként tartották nyilván - egészen az utóbbi évekig folyamatosan pusztult. Megmentését annak köszönheti, hogy Turai János szinte a semmibõl újjászervezte a Váci Zsidó Hitközséget és elõbb a temetõt, majd most a zsinagógát adta vissza az egyre népesebb és aktívabb, már fiatalokat is a soraiban tudható hitközségnek. A szertartáson ünnepélyes keretek között vonult be négy Tóra, a zsidó szentírás és foglalta el helyét az örökmécsessel jelzett szekrényben. Az imákat Tóth Emil fõkántor mondta el, a Goldmark Kórus Ádám Mária vezetésével a szenténekeket adta elõ. A megemlékezést dr. Schweitzer József nyugalmazott országos fõrabbi mondta el, s köszöntötte a helyi hitközséget Feldmayer Péter, a MAZSIHISZ elnöke, Aliza Bin-Noun, Izrael budapesti nagykövete, dr. Bóth János polgármester, országgyûlési képviselõ, valamint levélben számos hazai és határon túli hitközség is. Turai János végezetül összefoglalta a zsinagóga felújításának történetét, megköszönve minden segítõkész szervezetnek és embernek, hogy részt vett e kezdetben szinte reménytelenn vállalkozásnak induló munkában. (A zsinagóga avatásáról részletes tudósításunkat pénteki számunkban olvashatják.) Megváltozott a kht címe és neve A Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Társaság neve június 1-tõl Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft-re változott. Rövidített cégnév: Váci Településszolgáltatási Nonprofit Kft. A cég címe pedig június 15-tõl változik: A székhely cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Információink szerint a vállalkozás tevékenységi köre lényegében nem változott. Négy tévésdoboznyi iratanyagot találtak a padláson» 5. oldal

2 2 Váci Napló Referenciakórház lehet a váci Jelenleg a kórház gégészeti osztályán mintegy három óráig tart a sterilizálás, míg a legmodernebb technológiával, amelyet a Celitron Medical Tehnologies szakemberei számára mûködés közben mutatnák be az általuk gyártott gõzsterilizáló készülékeket. Elsõ lépésként az egyeztetések zajlanak, de mint azt Terepszemle. Több osztályon helyben szeretnék végezni a sterilizálást kínál, 20 perc alatt elvégezhetõ ez a mûvelet tudtuk meg dr. Erõs Andrástól, a Jávorszky Ödön Kórház fõigazgatójától azon a május 28-án délelõtt tartott kórházi bejáráson és az utána tartott sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy a kórház hosszú távú együttmûködésre készül a gõzsterilizáló berendezéseket gyártó, Vácott is telephellyel rendelkezõ céggel. A vállalat képviseletében dr. Zvi Maron és Carmel Ithzak beszéltek a cégrõl és az együttmûködés lényegérõl, de ott volt a bejáráson a nagy sterilizáló berendezések kizárólagos forgalmazójának, a MediPorta Kftnek az ügyvezetõ igazgatója, dr. Lázár Beatrix is. A hét évvel ezelõtt Izraelben alapított, dinamikusan fejlõdõ Celitron Medical Tehnologies az együttmûködés keretében a váci kórházat használná referenciaként, ahol a különbözõ egészségügyi intézmények Carmel Ithzak kérdésünkre elmondta: részükrõl mindent megtesznek azért, hogy minél elõbb megvalósuljon az együttmûködés. Dr. Jakab Zoltán, a képviselõtestület egészségügyi bizottságának elnöke az önkormányzat nevében biztosította a vendégeket arról, hogy az együttmûködési megállapodást a fenntartó támogatja. A vendégek megtekintették a központi sterilizálóban lévõ, tíz éve folyamatosan mûködõ, sok energiát elhasználó, 560 literes autokláv sterilizáló készüléket, valamint megmutatták nekik azokat a helyeket (a nõgyógyászat, a fül-orr-gégészet és a sürgõsségi osztály sokktalanítója), ahol helyben szeretnének elhelyezni egy-egy kisebb méretû gõzsterilizálót, így sokkal kisebb anyagi ráfordítással, az osztályokon végezhetnék az eszközök fertõtlenítését. FISCHER ERZSÉBET Megnyitottunk! Stadion grillkert 2600 Vác, Stadion u. 2. Bográcspartival egybekötött megnyitó! Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 12-tõl 22 óráig, péntektõl vasárnapig 12-tõl 24 óráig Június 7-én, szombaton 17 órakor Európa-bajnokság nyitóbuli. Ezen a bulin mindenki a vendégünk, a hölgyek egy pohár pezsgõre, az urak egy pohár sörre! Az EB idején minden közvetített meccs nagyméretû kivetítõn nézhetõ. Az EB alatt 30 százalék kedvezmény. Házi góltipp-bajnokság értékes nyereményekkel! A gyõztest a helyszínen megvendégeljük.

3 Váci Napló 3 Hatan vették át a Váci Katedra pedagógiai díjat A városi pedagógusnapi ünnepség a hagyományokhoz híven idén is az oktatási intézmények dolgozóinak alkotásából rendezett kiállítás megnyitójával kezdõdött. A május 29-én, a mûvelõdési központ emeleti galériájában rendezett kiállítást mely június 13-ig tekinthetõ meg - 16 órakor nyitotta meg dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna kulturtörténész. Ezután 17 órakor a mûvelõdési központ Maklári termében ünnepi mûsorral köszöntötték városunk pedagógusait a Deákvári Óvoda, a Földváry Károly Általános Iskola, a Madách Imre Gimnázium és a Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei. A mûsor után Nagy László, a polgármesteri hivatal közmûvelõdési és oktatási osztályának vezetõje mondott ünnepi köszöntõt, majd dr. Molnár Lajos alpolgármester és Nagy László adta át a Váci Katedra pedagógiai díjakat. Vác Város Önkormányzatának Képviselõtestülete kiváló pedagógiai munkájuk elismeréseként Váci Katedra pedagógiai díjat adományozott: - Pócs Imréné óvónõnek, az Alsóvárosi Óvoda pedagógusának. Pócs Imréné 1972-tõl, pályára lépésének kezdete óta dolgozik a Vám utcai óvoda óvónõjeként. Kiváló szakmai munkájában figyelmet fordít az új nevelési-oktatási módszerek kipróbálására, a gyerekek differenciált fejlesztésére óta az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse, három éve az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola nappali tagozatos hallgatóinak szakvezetõ óvónõje. - Hatvani Istvánné tanítónak, a Petõfi Sándor Általános Iskola pedagógusának. Hatvani Istvánné pályáját a volt Csehszlovákia területén található Tesmagon kezdte, majd házasságkötését követõen Magyarországon tanított. A váci Petõfi Sándor Általános Iskolának 1975 óta pedagógusa. Alapos, rendszeres felkészülésein túl számos gyermekrendezvény szervezõje, ötletgazdája, melyek közül kiemelkedõ az Iskolakóstoló címet viselõ ben Kiváló Munkáért kitüntetést, 2003-ban Kiváló Felzárkóztató Munkáért városi kitüntetést kapott. Az iskolában elõbb alsós munkaközösség-vezetõként, majd 1991-tõl igazgatóhelyettesként dolgozott ban vonult nyugállományba. Meghatározó szerepe volt az iskola jó hírnevének öregbítésében, megõrzésében. - dr. Imecs Lászlóné tanítónak, a Juhász Gyula Általános Iskola pedagógusának. Dr. Imecs Lászlóné 1976 óta tagja a Juhász Gyula Általános iskola nevelõtestületének. Tanítói diplomáját 1977-ben szerezte a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolán. Elõbb napközis nevelõ volt, majd 1981 óta egyéniségének megfelelõen 1. és 2. osztályban végzi nevelõ-oktató munkáját, munkaközösség-vezetõként is. Igényes tanítói munkáján túl szívesen nyújt be pályázatokat, a továbbképzések aktív résztvevõje, szívesen próbál ki új módszereket. Két tanulást segítõ könyvet is írt, melyeket a kisiskolások az írás-olvasás tanulása során tudnak hasznosítani. - dr. Gyarmati Györgyné tanárnak, a Boronkay György Mûszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusának. Dr. Gyarmati Györgyné magyar-angol szakos tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte meg tól tanít Vácott, elõször a Komócsin Zoltán Leánykollégium nevelõtanáraként, majd néhány évnyi szakfordítói munkakör után 1989-ben került be a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium nevelõtestületébe. Nagy szerepet játszott az intézmény angol nyelvoktatásának nulladik évfolyamon történõ bevezetésében. Saját tematikájának köszönhetõen sok diák szerzett már középfokú, néhányan felsõfokú nyelvvizsgát. Rendszeresen készíti fel tanítványait országos szintû nyelvi versenyekre, mint például az OKTV-re. Nem Megnyílt a pedagógusok munkáiból készült kiállítás. A tárlat június 13-ig tekinthetõ meg a mûvelõdési központban csak a diákok, de munkatársai és a szülõk körében is népszerû pedagógus. - Rauscher István tanárnak, a Piarista Gimnázium pedagógusának. Rauscher István az érettségi után felvételt nyert a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára. A diploma megszerzése után másfél évtizeden át mérnökként dolgozott, majd az akkori Lõwy Sándor Ipari Szakközépiskola tanára lett. Mintegy húszévi tanítás után 1992-ben nyugdíjba vonult, de nem hagyta el a katedrát: a Piarista Gimnáziumban oktat kémiát. A tanári munka teljessége, az oktató-nevelõ munka szolgálata jellemzi egész életét, munkáját, diákjai közül sokan választották hivatásul a pedagógus pályát. Az intézmény jelenlegi munkatársai közül egyedüliként képviseli az iskolának a váci hagyományokba való beágyazódását. - Nagy Lászlóné tanárnak, a Bartók Béla Zeneiskola, Alafokú Mûvészeti Intézmény zenepedagógusának. Nagy Lászlóné 1972-tõl tanít a váci Bartók Béla Zeneiskolában zongorát. Pedagógiai munkája alapos és hatásos, hiszen növendékei mindig a kiemelkedõ tanulók között szerepeltek. Élen jár abban is, hogy növendékei közül számtalan tanuló elvégezte a továbbképzõ osztályokat is, s rendszeres résztvevõi az országos és regionális tanulmányi versenyeknek tõl a zongora tanszak vezetõje. A tanszak számtalan tanszaki napot és hangversenyt rendezett, amely egységesebbé és céltudatosabbá tette a tanszak munkáját. Példamutató, lelkiismeretes munkája példaértékû a munkatársak számára. Az oktatási és kulturális miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Antal Irén óvónõnek, az Alsóvárosi Óvoda pedagógusának, 38 év szolgálata elismeréseként; Balogh Gyuláné tanítónak 40 éves szolgálata elismeréseként; Szabóné Pápa Dorottya tanárnak, a Juhász Gyula Általános Iskola pedagógusának, 40 éves szolgálata elismeréseként; Genselmann Jánosné tanítónak, 39 éves szolgálata elismeréseként; Szakács Zoltánné tanárnak 35 éves szolgálata elismeréseként; dr. Schmutzer Istvánné tanárnak, a Radnóti Miklós Általános Iskola pedagógusának, 37 éves szolgálata elismeréseként. A pedagógusnapi ünnepségen Vác Város Önkormányzata mûvelõdési és oktatási bizottságának döntése alapján jutalmazták az eredményes felzárkóztató, képességfejlesztõ és tehetséggondozó munkában kiemelkedõen teljesítõ pedagógusokat. A jutalmakat Laczi István, a bizottság elnöke adta át. FISCHER ERZSÉBET Németh Péter Mikola új könyve Az Ünnepi Könyvhét alkalmával jelenik meg Németh Péter Mikola új könyve, Visszasejtesít címmel, mely a szerzõ harmadik válogatott és új verseit, vizuális költeményeit és performanszait tartalmazza A kötetet Németh Péter Mikola június 6-án, pénteken 14 órakor és 8-án, vasárnap 11 órakor Budapesten, a Vörösmathy téren, a Napkút Kiadó pavilonjánál dedikálja.

4 4 Váci Napló Trianonra emlékezett a Jobbik A Magyarország megcsonkításával végzõdõ trianoni békediktátumra emlékezett a Jobbik váci szervezete vasárnap a Posta-parkban. A Magyar Gárda alegységének bevonulásával kezdõdött ünnepségen elõbb Fehér Zsolt helyi elnök beszélt Trianon soha nem feledhetõ következményeirõl, majd Kerekes Zoltán, a Magyar Gárda rajparancsnoka mondott beszédet. Az ünnepség fõszónoka Balczó Zoltán (képünkön), a Jobbik országos alelnöke volt, aki bírálta a jelenlegi parlamentben helyet foglaló pártokat, amiért nem tesznek semmit a trianoni döntés következményeinek felszámolásáért és átadják a terepet a nacionalista szlovák és román hangoskodóknak, akik a szónok szerint még ma is gyakran játszák ki a magyar kártyát, ha politikai érdekeik azt kívánják. Balczó Zoltán szerint idehaza gyakran kapnak pofonokat jobbról is, meg balról is. Ezek közé sorolta a 2006-os népszavazást a kettõs állampolgárságról. Az ünnepség végén a gárda megkoszorúzta a parkban lévõ második világháborús emlékmûvet, majd a jelenlévõk helyezték el virágaikat, mécseseiket. Óriásszekrény Dedikál a szerzõ Megjelent Matkovich Ilona váci szerzõ Óriásszekrény címû novelláskötete. A Könyvhét keretében a szerzõ a Lyra Könyvesházban (a piac mellett) dedikálja könyvét június 7-én óra között. Részlet a könyvbõl: A kisgyermek olyan, mint a hab. Puha és finom. Jó bámulni, simítani, szagolni. Õrizd meg a pillanatot, ahogy ártatlanul szundít az öledben, és szívd magadba okosságát, hisz nemrég jött a semmiségbõl, amit mindenségnek neveznek, s már többet tud mindnyájunknál. Ébren úgy viselkedik, mintha érte volna a világ. Emlékezz erõsen ezekre az órákra tizenhét év múlva is, amikor gyermeki jóságát, gyöngédségét és báját vesztett fiad eléd áll és közli veled: idén karácsonykor nem ajándékra használná fel az ilyenkor szokásosan kínálkozó pénzforrást. A nálam gyanútlanabbak s lehetnek szép számmal talán fellélegeznek, és hálásan támaszkodnak meg az ifjú tekintetben; agyukban ostoba gondolatok kergetõznek: mégsem kér ötvenezer forintos snowbordot, és nem cseréljük le a régi mobiltelefont beépített digitális kamerásra. A tapasztaltabbak nem ábrándoznak, és néha bánják az elfecsérelt idõt, amit a jó tett helyébe jót várj, és effélék felolvasásával töltöttek hosszú estéket gubbasztva a kiságy szélén.

5 Váci Napló 5 Négy tévésdoboznyi iratanyagot találtak a padláson Kalandos körülmények között került a Váci Történelmi Tár V., most megjelent kötetének kézirata - mely Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában, címet viseli Kéringer Mária levéltároshoz tudtuk meg Vác Város Levéltárának május 23-án, a Vörösház sporttörténeti kiállítási termében rendezett könyvbemutatóján. Szarka Gyula életrajzi adatai után kutatva lelt rá Kéringer Mária a könyv szerzõje egykori lakása padlásán négy tévés doboz iratanyagra, amelyek között a most megjelentetett könyv kézirata is volt. A könyvbemutatón Varga Lajos segédpüspök, egyháztörténész a váci egyházmegyei történetírásról, Molnár Antal történész a váci egyházmegye török kori gazdálkodásáról tartott érdekes elõadást. Szarka Gyula mûvét Tringli István történész méltatta. Az egyes elõadások között török hangulat uralkodott, hiszen a Canlar együttestõl török zenét hallhattunk. Aki a kezébe veszi a könyvet, joggal érezheti, hogy hasonló címet már látott és teljesen igaza van, hiszen Szarka Gyula több hasonló címû mûvet írt mondta Tringli István. A témaválasztás is nagyon hasonló, majdnem ugyanazon források alapján írta ezt a mûvet, de ezek kivonatok vol- Kalandos körülmények között került meg a Váci Történelmi Tár V., most megjelent kötetének kézirata tak a források megjelölésével. Ám ez a könyv az összes között a legolvasmányosabb hallottuk a történésztõl. A könyvbemutatón az is kiderült, hogy Szarka Gyula egyháztörténészt Budapesten édesanyjával élt. Életérõl sok részlet nem derült ki, azonban az igen, hogy javíthatatlan optimista volt. A most megjelent könyvéhez anyagot a váci egyházmegyei levéltárban nem tudott gyûjteni, mivel nem engedték be derült ki -, így megbízott embereinek fizetett azért, hogy ebben a témakörben Bécsben és Rómában a levéltárakban kutassanak. A gyûjtõmunkát rendkívüli szorgalommal körülbelül 1930-ban kezdte Szarka Gyula és a 1960-es évek körül fejezte ezt a könyvét, amelyet már nem tudott kiadni.

6 6 Váci Napló (a Halló Mintabolt mellett) ILLATSZER BIZSUK PLAYBOY KIEGÉSZÍTÕK RANDI KELLÉKEK ÖVEK - TÁSKÁK BKV-jegyek a Tourinformban Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál! Vonaljegyek, 10 és 20 db-os kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a váci fõtéren, a Duna-presszó mellett! 2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.: 27/ Fax: 27/ Internettelefon: Vác Város Sportintézményeinek Állandó Sporttörténeti Kiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/ Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH, ALTEK tetõcserepek gyári áron. Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak: szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése 2-3 héten belül, Ft/m+áfa. Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web:

7 Váci Napló 7 Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor Ötven éves a váci baptista gyülekezet Orgonakoncert a szécsényi ferences templomban. Június 8-án, vasárnap este 18 órai kezdettel Hajdók Judit budapesti orgonamûvész tart koncertet Szécsény ferences templomában. Mûsorán Buxtehude, Pachelbel, Bach, Liszt, Pärt és Vierne mûvei mellett 18. századi misetételek is elhangoznak majd. A belépés díjmentes, adományokat szeretettel várnak. 120-as tempó. Marianne, Turner bankár leánya modern nõ, százhúszas tempóban él és száguld. Egy alkalommal gépkocsijával elüt a házuk elõtt egy fiatalembert. A könnyebben megsérült Leviczky Tiborról kiderül, hogy leépítés miatt el akarják bocsátani a bankból, de a baleset folytán most váratlan támogatókra talál. Megismerkedik a bankelnökkel, Turner Kornéllal, aki köreikbõl valónak véli Tibort, holott õ valójában egy szürke kis tanító gyermeke. A fiú megmaradhat a banknál. Sikeres üzletet köt Amerikában, ahol egy nagybátyja él, akirõl a bankban nem tudják, hogy csupán sofõr. Fõbb szerepekben Muráti Lili és Kabos Gyula. A filmet június 5- én, csütörtökön vetítik a Credo-házban 18 órától. Játszóház záró. A tavaszi idényben utoljára lesz játszóház a Credoházban 7-én, szombaton 16 órától Konczili Anna vezetésével. Ebbõl az alkalomból kiállítás is lesz az év közben készült munkákból, fotókból. Sok hûhó semmiért. Shakespeare közismert darabját a Váci Piarista Gimnázium színjátszó köre adja elõ június 10- én, kedden este 18 órától a Credo-házban. Szeretettel várnak mindenkit. Ötven éves a váci baptista gyülekezet. Az ünnepi alakalomról a gyülekezet honlapja így számol be: Születésed napján, Istenünknek áldása szálljon rád - énekelhettük volna a gyülekezetünk köszöntésére a jól ismert köszöntõ éneket. Ugyanis eljött a régen várt és szervezett ünnep, május 25., a gyülekezetünk 50 éves jubileumának elsõ emléknapja! Megtelt imaházunk a velünk örülõkkel. Erre a napra azokat a gyülekezeteket hívtuk meg, akik az 50 év alatt valamikor és valamilyen szinten kapcsolódtak hozzánk, közösségünkhöz. Eljött közénk volt lelkipásztorunk, dr. Herjeczki Géza Detroitból, aki az igehirdetés szolgálatát végezte. Köszöntõ szavai után arról beszélt, hogy az Ige ma is ható, élõ Ige. Mindig Jézusról szól, személyesen szólít meg, és aktuális: tõlünk is ma vár elfogadást, engedelmességet. Utána a köszöntések hangzottak el a gyülekezetek képviseletében Kocsi József, Újpest, Mikes Balázs, Wesselényi u., id. Cserepka Imre, Püspökszilágy, Lakati Ádám, Szokolya, Léman Jenõ, Kosd, Sellyei Imre, Felsõpetény, dr. Mészáros Kálmán elnök testvérünk egyházunk, Csereklye Károly alpolgármester pedig a város nevében emlékezett a múltra, adott útravalót a jövõre, és kívánt további áldott éveket. A köszöntések mellett Makrai Sándorné költeményét és az énekkarunk szolgálatát hallgathattuk meg. Közös ebéd zárta az alkalmat, ahol a testvériség még tovább örülhetett, beszélgethetett. Megemlékezve az elmúlt idõrõl, hálával állapíthattuk meg: mindeddig megsegített minket Istenünk, áldásait érdemeinket meghaladóan, bõven adta ránk. KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MOTORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTANFOLYAM. HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK: olajradiátorok, hõsugárzók 4990 Ft-tól, vízforralók 2890 Ft-tól, videó kábelek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték nélküli hõmérõk. Elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és GILETTE termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Ft-tól, mérlegek, testzsír mérõ: Ft-tól, Baby Control (légzésfigyelõ készülék): Ft-tól. SZÁMÍ- TÁSTECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók, routerek, web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és bluetooth portok. MP3- as és MP4-es lejátszók. TÁV- BESZÉLÕ ÉS IRODA- TECHNIKA: számológépek, diktafonok, telefonok Fttól, normál papíros faxok Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók. Kapható: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: - festék szalag, festék por, tinta patron, utántöltõ, lézer toner; - másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODABÚ- TOR: fotelok Ft-tól! Profi számítógépasztalok. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése - fûzése; faxok feladása - fogadása; telefon, fax, nyomtató, telefon központ javítása - szerelése, lézer toner töltés. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az AKCIÓ-s árak a készlet erejéig érvényesek. Legyen a TÖRZSVÁ- SÁRLÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20% közötti kedvezmény! HITEL LEHETÕ- SÉG!!! Ügyintézés helyben, azonnal! Sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk utalványokat elfogadunk! Üzleteinkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EX- PRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! SZEMORVOSI SZAKREN- DELÉS VÁCOTT. Szerda 15- tõl 16 óráig rendel dr. Kalmár Kornélia, csütörtök 16- tól 17-ig rendel dr. Rácz Zsuzsanna, szombat 9-tõl 10-ig rendel dr. Kalmár Kornélia, bejelentkezés: a 06-30/ PETI BOLT (Vác, a Zichy utca és a Görgey utca sarkán) Tel.:06-30/ , fax: 27/ Nyitva tartás: H-P: 7.15-tõl 17 óráig, Szo.: 7.30-tól 12 óráig. A postával szemben lévõ vegyesboltunk olcsó áraival várja kedves vásárlóit. Rendezvényekre italrendelést felveszünk. KÖLTÖZTETÉS, FUVARO- ZÁS: Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb anyagok szállítása billenõs teherautóval, költöztetés ponyvás teherautóval. Bútorszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/ , 06-30/ , VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁ- SA, döntés nélkül is, elszállítás megoldható. Tel.: 06-27/ , 06-30/

8 8 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK 02*JÁRMÛVET KÍNÁL Eladó 1990-es Fiat Croma TDI. Érvényes mûszaki és zöldkártya. Téli gumival, alufelnikkel. Irányár: forint. Érdeklõdni lehet: 06-70/ vagy 06-30/ (205/02) 04*ÁLLÁST KÍNÁL Könyvelõ munkakör betöltésére keresünk váci nagykereskedelmi céghez helyi lakost! Mérlegképes könyvelõi végzettség elõny! Bérezés megegyezés szerint! Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Kiss János 2600 Vác, Pf A munkakör azonnal betölthetõ! (319/04) 06*INGATLANT KÍNÁL Nógrád belterületén parasztház eladó a várra nézõ panorámával. A telek 1070 négyzetméteres és megosztható. Víz, villany, csatorna, központi fûtés, kábeltévé van. A ház összkomfortos. Irányár: 10,5 millió forint. Tel.: 06-70/ (272/06) Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló ház 668 négyzetméteres, panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) 10*VEGYES Bramac - Antracit építkezésbõl megmaradt betoncserép, teljesen új, nagy árengedménnyel eladó. Tel.: 06-27/ (94/10) Motorcsónak eladó. Tel.: 06-20/ decemberében alakult, jelenleg inaktív, veszteséges betéti társaság eladó! Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/ *OKTATÁS Angol, német, francia tanfolyamok, csoportos és egyéni oktatás, üzleti (szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható) nyelvtanfolyamok, cégre szabott tananyag alapján. Fordítás, tolmácsolás, minden nagyobb európai nyelven. Egzisztencia oktató és fordító iroda. Tel.: 06-27/ vagy 06-20/ Nysz.: (52/13) 17*SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft Építõipari A-Z-ig. Korrekt áron rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) Amennyiben most negyedévre elõfizet újságunkra (2475 forint értékben) és bemutatja szerkesztõségünkben az igazoló szelvényt, 1000 forintot (azaz 2 db megjelenést) jóváírunk apróhirdetésének feladásakor. Változott a kórház telefonszáma! Január 7-tõl a Jávorszky Ödön Kórház a 27/ as központi telefonszámon érhetõ el! Fax: 27/ A telefonszám hívása után az eddig használt mellékeket továbbra is változatlanul lehet tárcsázni. Fogyatékosok segítõi Fogyatékosokat segítõ szolgálat várja azon, bármilyen fogyatékkal élõ váci személyek jelentkezését, akik mindennapi életvitelük során segítségre szorulnak. Szolgáltatásainkat kedvezményes térítési díj ellenében végezzük. Elsõsorban fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emeltszintû családi pótlékkal rendelkezõk jelentkezésére számítunk. Jelentkezés az es telefonszámon. A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK Földváry polgárõrség ügyelet: 06-20/ Naszály polgárõrség ügyelet: 06-70/ Rendõrség ügyelet: 107, 27/ Rendõrség: 107 és 27/ Tûzoltók: 105 és 27/ Mentõk: 104 és 27/ Jávorszky Ödön Városi Kórház: 27/ Duna Menti Regionális Vízmû hibaelhárító: 27/ Tigáz hibaelhárítás: 27/ , , Áramszolgáltató (Elmû): 06-40/ Volánbusz menetrendi információ: 27/ Halló Mintabolt: iratmásolás, fûzés, faxok feladása, továbbítása: 27/ , Vác, Csányi krt. 29/A. - Fogtechnika: Teljeskörû fogtechnikai munkák, fogsor készítés-javítás Vác, Március 15. tér 18. Telefonszám: 30/ , 27/

9 Váci Napló 9 Két ezüstérem Nagykanizsán rendezték meg május án a serdülõ szabadfogású magyar bajnokságot. A Váci Gumi Profi SE birkózói három érmet nyertek. Érdekes, hogy a 42 kilogrammos súlycsoportban korkedvezménnyel indult Asztalos Gábor, 66 kilogrammban pedig Pozsár László ezüstérmet nyert, 66 kilogrammban Ubran-kovics Norbert bronzérmes. Dencsik István vezetõedzõ és Fuferenda János mellett bekapcsolódott a munkába Szabó Gergõ a sokszoros szabadfogású válogatott olimpikon is. Asztalos Gábor Pozsár László Döntetlen az utolsó meccsen LABDARÚGÁS Az NB II-es labdarúgó bajnokság Keleti-csoportjában az utolsó fordulóra került sor a hétvégén: Tököl KSK - Vác-Újbuda LTC 2-2 (0-0) Tököl, 400 nézõ. Játékvezetõ: Kovács J. Z. (Vígh T., Agócs J.). Vác: Sztankó - Horváth (Vidra), Farkas, Gáspár, Demény - Kovács P., Kocsis (Suth) - Rusvay, Vén, Margitics (Langó) - Szabó V. Vezetõedzõ: Verebes József. Gólszerzõ: Kurucsai (2), illetve Rusvay, Suth. A váciak számára nem volt tétje a mérkõzésnek, a hazaiaknak annál inkább, mert ha kikapnak és a riválisai nyernek, a Tököl elbúcsúzik a másodosztálytól. Az elsõ félidõben alig történt említésre méltó esemény a pályán. A váciak edzõje sérülések miatt már a 23. percben kettõs cserét hajtott végre. A félidõ utolsó percében váci tûzijátékot láthattak a szurkolók, amikor Langó és Demény próbálkozott a labdát a kapuba juttatni, de elõször egy védõ, majd a kapus hárított. Fordulás után változott a játék képe és ennek köszönhetõen már gólokat is rúgtak a csapatok. Az 57. percben Vén beadásából Rusvay fejelt a kapu jobb alsó sarkába (0-1). A gólöröm nem sokáig tartott, mert a 60. percben Kurucsai 20 méteres szabadrúgásból elért góljával egyenlítettek a tököliek (1-1). Három perccel késõbb ismét a váciaknál volt az elõny. Ekkor Suth távolról vette célba a hazaiak kapuját, de lövésébe rosszul ért bele egy védõ, így a labda a bal alsó sarokba vágódott (1-2). A folytatásban növelhette volna elõnyét a Vác, de Rusvay lemaradt egy beadásról, majd Vén és ismét Rusvay szabadrúgásból volt veszélyes. Válaszként a túloldalon elõbb Kurucsai, majd Vedres hibázott nagy helyzetben. A hosszabbítás harmadik percében egy jobb oldalról érkezõ beadást Kurucsai fejelt a váci kapu bal alsó sarkába (2-2). Verebes József: Ismételten több góllal kellett volna hozni a mérkõzést, a tavasszal ez már a hatodik meccsünk volt, amit leadtunk. Simán nyerhettünk volna. Bajnokságzáró ebéd és gálameccs ankéttal A szurkolók szerint Edu volt a legjobb KÉZILABDA Hétfõn már lapzártánk után a Kõkapu étteremben tartotta bajnokságzáró közös ebédjét a Váci NKSE NB I-es kézilabda együttese. A csapat ezt követõen már a sportcsarnokban gálameccset vívott a szurkolók együttesével. A drukkerek végül Kapos György elnökkel és Kenyeres József edzõvel beszélgethettek el a múltról és a tervekrõl. Lezárult a internetes honlap által indított szurkolói szavazás, amely az idei év legjobb váci játékosát volt hivatott megnevezni. A szavazatok alapján Juhász Edina vehette át lapunk ajándékát. Ugyanezen weboldalon új voksolás indult, amely posztonkénti bontásban a váci kézilabdások egy évtizedes élvonalbeli szereplése alatti álomcsapat összeállítására irányul. A Váci NKSE július 9-én kezdi majd meg a felkészülést a szeptember»» Klimász János kõfaragómester ««Képünkön Juhász Edina még nem a szurkolók szavazásának örül. (Fotó: Fehér Viktor) elején esedékes új bajnoki rajtra. A tervek szerint július végétõl közel egy hónapon át elõbb Ausztriában, majd Vácott a világhírû Hypo N.Ö. csapatával közösen gyakorol a Kenyeres József játékoskerete, amelyben a jelen állás szerint lényeges változás nem lesz. (Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy pénteki számunkban olvashatják azt az összeállítást, melyben az elnök, az edzõ és a csapatkapitány értékeli a mögöttük hagyott esztendõt.) KERESZTURI GYULA Elrajtolt a megyei bajnokság TENISZ Kezdetét vette a évi megyei csapatbajnokság. Az I. osztályú váci Röpte SE csapata Dunaharasztiban vendégszerepelt. Az egyéni eredmények: Sinkalovics Gyula Kováts Zsolt 6:0, 6:0, Ipsits Gábor Banstik Leonyid 3:6, 6:1, 6:3, Dubai Miklós Simkó Gyula 6:4, 6:2, Meleghegyi András Molnár József 1:6, 1:6. A párosok eredményei: Sinkalovics Gyula, Opris Sándor - Kováts Zsolt, Molnár József 6:0, 6:1, Sinka Péter, Dubai Miklós - Banstik Leonyid, Simkó Gyula 6:4, 6:2. A végeredmény: Dunaha-raszti Röpte SE Vác 5:1. A második fordulóban a Röpte I. osztályú csapata a Kartalt látta vendégül. Az egyéni eredmények: Kováts Zsolt 6:4, 6:2, Rojkovics László Gerhát János 4:6, 6:1, 6:2, Alt Csaba Kovács Zoltán 4:6, 5:7, Bartus László Homok József 6:2, 6:4. A párosok eredményei: Kováts Zsolt, Rojkovics László - Varga László, Kovács Zoltán 6:4, 6:2, Szalóczy Zsolt, Bartus László Gerhát János, Homok József 2:6, 4:6. A mérkõzés végeredménye: Röpte SE Kartal 4:2. Hazai pályán a Fót csapatát fogadta a megyei II. osztályú Röpte csapata. Az egyéni eredmények: Urbán László Kocsis Bence 7:6, 7:5, Moys Bálint Borsos Robin 2:6, 3:6, Kenéz Attila Fehér Zsigmond 5:7, 5:7, Márkus László Tóth István 6:0, 6:4. A párosok eredményei: Urbán László, Márkus László - Kocsis Bence, Mazsári Nándor 4:6, 6:4, 4:6, Kenéz Attila, Makai Viktor - Fehér Zsigmond, Berczeli József 6:7, 5:7. A végeredmény: Röpte SE II. - Fót 2:4. A második fordulóban a Röpte SE II. osztályú csapata a Szigetszent-miklóst fogadta. Az egyéni eredmények: Urbán László Kádár János 6:4, 6:1, Kenéz Attila Ilosvay Péter 6:7, 7:6, 2:6, Márkus László Papp Zoltán 6:4, 6:1, Makai Viktor Papp Ákos 2:6, 2:6. A páros eredmények: Urbán László, Márkus László - Kádár János, Ilosvay Péter 5:7, 4:6, Kenéz Attila, Szilágyi László - Papp Zoltán, Papp Ákos 6:7, 2:6. A mérkõzés végeredménye: Szigetszentmiklós Röpte SE II. 4:2. Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/ , 06-30/ Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény!

10 10 Váci Napló Névnapok június 3. június 4. június 5. Klotild, Kevin Bulcsú, Tormás Fatime, Ferdinánd A barátság egy lélek, mely két testben lakozik. ARISZTOTELÉSZ NAPPAL: o C ÉJSZAKA: o C Fronthatás nem várható Idõjárás Ma is marad a nyár, gyenge légmozgás várható. Holnaptól némileg gyengül a felmelegedés. A többkevesebb napsütés mellett elszórtan alakul ki zápor. Csütörtök lesz a legfelhõsebb, csak rövid idõszakokra bukkan elõ a nap. Ismétlõdõ esõre készülhetünk. Lottószámok Ötös lottó: 4, 8, 18, 86, 89 Jokerszám: Hatos lottó: 13, 22, 27, 32, 41, 43 Fogyatékossággal élõ emberek esélyegyenlõségi napja Kipróbálható a sötét szoba Idén is megrendezik június 6- án, pénteken a mûvelõdési központban a hagyományos Regionális Esélyegyenlõségi Napot, amelynek célja: a társadalom figyelmét ráirányítani a fogyatékossággal élõ emberek mindennapi gondjaira. Az egész napos program 9 órakor kezdõdik a korábban meghirdetett képzõmûvészeti, kézmûves és irodalmi pályázat értékelésével és a díjak átadásával. Ezután nyílik a pályázatra érkezett alkotásokból összeállított tárlat és Bõhm András kiállítása. A kiállítást dr. Váradi Iván Attila képviselõ, iskolaigazgató, rajztanár nyitja meg. A megnyitón közremûködik az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kórusa és Ézsiás László. Ez alkalommal adja át a Fogyatékossággal Élõ Váci Emberekért díjat dr. Bóth János polgármester, országgyûlési képviselõ. A megnyitót követõen, 10 óra 30 perckor szakmai konferencia kezdõdik, amelynek témája az emberi jogok, különösen az önrendelkezési jog érvényesülése a bentlakásos szociális intézményekben. A jogi szabályozásról a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõje, Cziráki Andrea, az intézmények mûködése során szerzett tapasztalatokról a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal fõosztályvezetõje, dr. Schnell Éva ad tájékoztatást. Emellett a témáról dr, Thúr Ottóné szociális szakértõ is kifejti véleményét. A tanácskozás keretében a Dunakanyari Látássérültek Egyesületének tevékenységérõl Mundi Mártonné elnök beszél. A program 14 órától ép és sérült fiatalok színpadi bemutatójával folytatódik dr. Somorjai Gáborné rendezésében, majd 19 órától bál kezdõdik a Forte étteremben. A nap folyamán tól 17 óráig látássérült vezetõvel lehetõség nyílik a sötét szoba bejárására is. Szociális térkép készül június 2-tól július 25- ig két hónapos kérdõíves felmérést végeznek a Szociális Szolgáltatások Háza (volt Családsegítõ Központ) munkatársai, az eredményekbõl szociális térkép készül. A kutatás eredményességéhez 1000, véletlenszerûen kiválasztott váci háztartás együttmûködése szükséges. A kérdezõbiztosok az Önkormányzat jegyzõjének pecsétes megbízólevelével és az intézmény fényképes igazolványával keresik fel a válaszadókat, a kérdõív kitöltése körülbelül 30 percig tart. Közremûködésüket elõre is köszönjük. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA Hetvenkét vármegye földje Vác Város Önkormányzata és a Vác Városvédõk és Városszépítõk Egyesülete szervezésében június 6-án, pénteken 17 órakor kerül sor a felújított Ereklyés Országzászló felszentelõ és avató ünnepségére. Az ünnepség fõvédnöke dr. Beer Miklós megyéspüspök. Ünnepi beszédet mond Pálos Frigyes prépost-kanonok. Közremûködnek: Szent Cecília Kórus, karnagy Varga László, Nábelek Anita, a Fónay Márta Humánia Drámai Mûhely tagja,a Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium, Péter Pál elõadómûvész. Az ünnepség keretében az alapba helyezik a történelmi Magyarország 72 vármegyéjének földjét. A történelmi egyházak képviselõi megszentelik és megáldják az emlékmûvet. Miami helyett Gödön táncoltak a váci miamisok Teljes virágdíszbe öltöztették a gödi Huzella sportcsarnokot május 24-én, szombaton, hogy az ország minden részérõl érkezõ táncosokat méltóképpen fogadja a váci Miami STE. Nyolc kategóriában folyt a verseny, hat latin és kettõ standard korcsoportban mérték össze tudásukat a táncosok az összesen 115 párt felvonultató versenyen. Kemény küzdelemben a váci miamisok a következõ kategóriában érték el dobogós és döntõs helyeket: Junior latin kezdõ (27 pár indult): 4. hely - Érdi-Krausz Péter - Ács Petra. Ifjúsági latin kezdõ (13 pár indult): 1 hely - Glózer Gergõ - Bíber Szintia, 6. hely: Ács Ernõ - Miklós Orsolya. Gyermek elõkészítõ latin (6 pár indult): 3 hely - Uzonyi Bálint - Rottek Réka, 4. hely - Dunai Bence - Galántai Zsófia, 6. hely - Rittman Martin - Nagy Fruzsina. Junior elõkészítõ latin (19 pár indult): 2. hely - Glózer Gergõ - Bíber Szintia, 3. hely - Dinka Péter - Szalai Nikolett. A versenyre a váci és gödi táncosokon kívül Budapestrõl, Pilisrõl, Kiskunhalasról, Pápáról, Zalaegerszegrõl és még Szlovákiából is érkeztek táncosok. A versenyrõl részletesebben az egyesület honlapján a oldalon olvashatnak. IGAR TIBOR, A MIAMI STE EGYESÜLETI ELNÖKE Macska ivartalanítási akció a deákvári állatorvosi rendelõben június hónapban! Dr. Zsombokos András állatorvos Vác, Deákvári fõtér (a körforgalomnál) Tel.: 06-27/ (rendelõ), 06-30/

11 Váci Napló 11 Placebo gyermekek számára? mondja dr. Brody. Ha azt várjuk, hogy egy szülõ becsapja a gyerekét, a szülõnek Számos vizsgálat kimutatta már, hogy a placebo hatására gyakran a beteg állapota javul, hatásos lehet depresszió és magas vérnyomás esetén. Gyermekek számára azonban több szakember nem ajánlja - olvsaható az informed.hu internetes portálon. Egy amerikai házaspár vállalkozásba kezdett, meggyízû szõlõcukor-tablettát forgalmaznak gyerekek számára placebóként. Tervezik a kanalas változat bevezetését is. Mivel hatóanyagot nem tartalmaz, a tablettát az FDA nem gyógyszerként kezeli, hanem táplálék kiegészítõként, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban vény nélkül kapható lesz, élelmiszerboltokban és diszkontáruházakban is. Több szakember vitásnak tartja azonban a placebo tabletta adását gyermekeknek. Dr. Howard Brody a texasi egyetem orvos-etikusa így vélekedik: A placebóra egyesek igen erõsen reagálnak, mások egyáltalán nem. Nem tartom helyesnek azonban kezelésként való alkalmazását. Egy másik kutató is szkeptikusan fogadta a placebo tabletta hírét: Ha azt várjuk, hogy egy szülõ becsapja a gyerekét, a szülõnek is hazudnunk kell Mint három gyerek apja elmondhatom, nem tudok olyan helyzetet elképzelni, amikor ezt adnám a gyerekemnek. A placebo hatás a gyógyszer eredményességébe vetett hiten alapul, és több szakember is megkérdõjelezi, fenn lehet-e tartani ezt az elvárást, ha az, aki adja, eleve tudja, hogy nem tartalmaz hatóanyagot. Ahhoz, hogy ez a szer placebóként mûködjön, nem szabad, hogy a szülõk tudják, hogy valójában cukortabletta Ü G Y E L E T E K is hazudnunk kell. Még ha a gyerek kisebb panaszaira hatásos lenne is a tabletta, a legtöbb orvost az aggasztja, hogy ha a gyerek minden fájdalmára gyógyszert kap, azt tanulja meg, hogy minden betegségnek van gyógyszere egy kis üvegben. A gyerekek úgy nõnek majd fel, hogy azt hiszik, csak a tablettától lehet meggyógyulni állítja a szakember. Nem fogják soha megtanulni, hogy egy lehorzsolt térd vagy egy nátha magától is meggyógyul. Vannak, akik egyenesen veszélyesnek tartják az ilyen megoldást, mert ha a gyerek egy tablettában találja meg panaszai enyhítését, könnyen lehet gyógyszerfüggõ. Dr. Brody szerint a szülõknek nem kell tablettát adniuk a gyereknek, hogy elérjék a kívánt placebohatást. Minden anya tudja, hogy ha csak annyit mond, adok rá egy puszit, attól elmúlik, annál jobb placebo nincsen, ez az, amire a gyerek vágyik. Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác fõúton) Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Fogorvosi ügyelet Vácott az ügyelet megszûnt! Legközelebbi ingyenes fogorvosi ügyelet Budapesten a VIII. kerületben a Szentkirályi utca 47. szám, vagy a Mária utca 52. szám alatt található Orvos Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/ /1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, Acsa, Csõvár, Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc, Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög, Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.: 06-27/ Mentõk (súlyos esetben): 104. Gyógyszertári ügyelet Június 3. Június 4. Június 5. Június 6. Június 7. Június 8. A 22. héten: Deákvári Gyógyszertár Központi Gyógyszertár Vácz Remete Gyógyszertár Gyöngyvirág Gyógyszertár Szent Rókus Gyógyszertár Fekete Kígyó Gyógyszertár A következõ hétfõn, 9-én az: Deákvári Gyógyszertár Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN

12 12 Váci Napló Idén már nagykorú a Fut a Vác rendezvény Kedves Futótársak! A Mikulásfutáson ismét bebizonyítottátok, hogy 1000 futó is el tud jönni hozzánk. Remélem, nem hagytátok abba a futást! Tudom, lesz még egy-két verseny a közelben június 8-án, de a Fut a Vác a mi versenyünk. A ti javaslataitokat figyelembe vettük, és szeretnénk az idén változtatni néhány olyan dologban, ami a versenyzéseteket szolgálja. Az alábbi sorokban tájékoztatunk benneteket arról, hogyan is tervezzük a versenyt az idén: Amit a 18. nagykorú Fut a Vácról feltétlenül tudni kell. Az alábbi információk a versenykiírást egészítik ki. Az idén is 2 táv közül választhattok, melyekre most is nevezési díj nélkül lehet elõnevezni és a helyszínen nevezni, 8 tól, 9.30-ig. Ha nem akarod a verseny reggelét bemelegítés helyett sorban állással tölteni, és feltétlenül szeretnél az eredményhirdetés után méretes pólót kapni, lehetõséged nyílik az elõnevezésre a weblapon június 7. szombat 12 óráig. (Az idén az elõnevezésnél a pólóméretet is be kell jelölnöd!) A Szérûskertben, a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium aulájában lehet majd nevezni. Alapvetõen elektronikus nevezést tervezünk kihelyezett monitorok segítségével, ezért kérünk, hozd magaddal a lakcím-bejelentõ kártyádat, hogy gyorsabban regisztrálhassunk. Az iskola elõtti úttestrõl 10 órakor mindkét távnak egyszerre indul a verseny, és oda is érkeznek be a futók. A célkapu mögött tûzoltó fecskendõ és frissítés várja a futókat a melegben. Rajt elõtt közös bemelegítés a Tini-Dance tánccsoporttal. A hangulatot az idén is a dobcsoport ritmusa biztosítja. Tudom, te király vagy és a 6 km-t fogod lefutni, de ha van ismerõsöd, aki még nem indult el futóversenyen, beszéld rá és hozd el, mert a 2 km-es Fut a kisvác ot neki találtuk ki. Ha elõnevezel egy szûz futót (megteheted a csoportos nevezéssel), te adhatod át neki az ajándékpólót! Hozd el és mutasd meg neki, milyen befutónak lenni! Ez tömegsport futam (az elsõ három nõ, és férfi részesül díjazásban), így a befutók csupán egy abszolút eredménylistán tájékozódhatnak teljesítményükrõl, és persze mindenki, aki célba ér, csokit és fejpántot kap. De ha tényleg király vagy és tényleg futni akarsz, akkor is gondoltunk rád! A Fut a Vác 6 km kihívást jelenthet a versenyzõknek és az amatõröknek egyaránt. Errõl a távról kategóriánkénti eredménylista készül, melyet terveink szerint órakor (!) hirdetünk ki az iskola bejárata elõtti színpadon. Mindkét táv azonos útvonalon fut, de a rövidebb táv a Kálvin utcánál visszakanyarodik, melyet rendezõk irányítanak, biztosítanak. A 6 km-es távon tovább futhattok a diadalív árnyékán át, majd a fõtér érintésével a Petróczi utcánál le a Duna-partra és itt a Zenepavilon érintésével kanyarodtok vissza. A visszaút végig a kerékpárúton halad, és a Vác Pláza épületroncs mellett kanyarodik vissza a Szérûskertbe, az iskola elõtti célhoz. Az idén is díjazzuk a kategóriák gyõzteseit (férfi, nõ helyezettet a 6 km-es távon) és kisorsolunk sok-sok Fut a Vácos pólót, valamint egy mountainbike kerékpárt a sorsoláson jelenlévõ versenyzõk között (Rajtszámodat hozd magaddal!). A díjakat (sportszereket és értéktárgyakat) a versenyen résztvevõ sztársportolók, támogatók adják át. Az eredményhirdetés elõtt köszöntõt mond dr. Bóth János polgármester. Az idén is lehet indulni általános iskolás (alsós és felsõs), középiskolás, felnõtt, és szenior kategóriákban, sõt ismét indítunk manager kategóriát is, ahol remélhetõleg az önkormányzat képviselõi is megküzdenek egymással. Csak az indulhat a managerek versenyén, aki a kategóriájához méltón nyakkendõben, és kezében diplomatatáskával futja végig a távot! Ismét meghirdetjük az iskolák közötti és az egyesületek közötti versenyeket, amelyeknek a tétje most is értékes pénzdíj. (Az iskolák versenyének gyõztesét létszámarányosan, az egyesületekét abszolút értékben számoljuk ki.) Mindenki, aki elindul bármely távon, egyszerre versenyezhet egyéni, egyesületi, iskolai, sõt még családi kategóriában is. A családi kategóriához mostis legalább 3 családtag szükséges, akiknek végig kell futniuk a távok valamelyikét. Az eredményhirdetést az idén elõre hoztuk fél egyre, és készültünk nektek programmal. Nem csak a Mikulásfutásról és a Fut a Vácról készült filmeket nézhetitek meg magatokról, hanem az idén váci táncegyüttesek mûsoraiban gyönyörködhettek. WC-t, tisztálkodási lehetõséget és ruhatárat biztosítunk a résztvevõknek. A verseny távjainak eredménylistáit (és a versenyen készült fotókat is) az eredményhirdetést követõen felrakjuk a honlapra, ahol mindenki kikeresheti eredményét, megtalálhatja a róla készült fotókat. A verseny információit a fenti weblapokon is elolvashatjátok, illetve további információkkal szolgálhatunk a 06-30/ es telefonszámon. Számítunk rátok, gyertek el ismét! Ne hagyjátok ki a 18. nagykorú Fut a Vácot sem! BÍRÓ GYÖRGY TAMÁS AUTÓ KFT 2600 Vác, Rádi út 1-3. Tel.: 27/ , fax: 27/

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt

Váci Napló. XVII/46 2008. június 10. kedd. Meghosszabbított nyitva tartás az EB alatt POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás

Óriási tavaszi akció május 24-ig! Váci Napló. XVII/40 2008. május 20. kedd. A váci LIONS tizenötödik születésnapja 12+1 aláírás BURKOLAND - VÁC CSEMPESZALON Telefon: (06-27) 302-412 Óriási tavaszi akció május 24-ig! Burkoljon velünk! Nálunk mindent egy helyen megvehet. Válassza a legjobbat! Vác, Szent László út 23/14. (a volt Hajógyár

Részletesebben

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/26

Részletesebben

The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA. Váci Napló. XVII/43 2008. május 30. péntek

The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA. Váci Napló. XVII/43 2008. május 30. péntek The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelése; SZJA bevallások elkészítése; tb ügyintézés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat, éves beszámolók (mérleg) elkészítése;

Részletesebben

Váci Napló. XVII/36 2008. május 6. kedd. Európai Mobilitási Hét - rajzpályázat

Váci Napló. XVII/36 2008. május 6. kedd. Európai Mobilitási Hét - rajzpályázat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/36

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület

Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/54

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/14. 2009. február 17. kedd

Váci Napló. XVIII/14. 2009. február 17. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd

Váci Napló. XVIII/6. 2009. január 20. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi

Váci Napló. XVII/74 2008. szeptember 16. kedd. készülékkel összesen csaknem hatezer jármûvet ellenõriztek. Végül 23 forgalmi Érettségi akár két év* alatt is! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta

Részletesebben

Váci Napló. XVII/7 2008. január 25. péntek

Váci Napló. XVII/7 2008. január 25. péntek Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/7 2008.

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/12. 2009. február 10. kedd. A Váci Környezetvédelmi Charta alakuló ülése

Váci Napló. XVIII/12. 2009. február 10. kedd. A Váci Környezetvédelmi Charta alakuló ülése egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVII/1 2008. január 4. péntek. Határnyitás Ipolyságnál:

Váci Napló. XVII/1 2008. január 4. péntek. Határnyitás Ipolyságnál: Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/1 2008.

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/24. 2009. március 24. kedd. Sikeres váci sporthétvége

Váci Napló. XVIII/24. 2009. március 24. kedd. Sikeres váci sporthétvége egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/20. 2009. március 10. kedd. Generál Mayer Kft az építkezések lebonyolításához

Váci Napló. XVIII/20. 2009. március 10. kedd. Generál Mayer Kft az építkezések lebonyolításához Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVIII/20.

Részletesebben

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek Nyitási akciók! Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja! Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/37-38

Részletesebben

Váci Napló. XIX/45. szám 2010. június 8. kedd. A héten levonulhat az árhullám Kevesebb önkéntesre és homokzsákra volt szükség az árvíznél

Váci Napló. XIX/45. szám 2010. június 8. kedd. A héten levonulhat az árhullám Kevesebb önkéntesre és homokzsákra volt szükség az árvíznél Érettségi akár két év* alatt is Vácon! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99 %-a sikeres érettségi vizsgával

Részletesebben

Váci Napló. XVII/95 2008. november 28. péntek. Egy tanulva született elõadás

Váci Napló. XVII/95 2008. november 28. péntek. Egy tanulva született elõadás Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/95

Részletesebben

GYORSNYOMDA: Váci Napló. XVIII/80. 2009. október 6. kedd. Feljutó helyen a Váci KSE

GYORSNYOMDA: Váci Napló. XVIII/80. 2009. október 6. kedd. Feljutó helyen a Váci KSE GYORSNYOMDA: egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Ha Önnek szórólapra van szüksége, felár nélkül 24 óra alatt elkészítjük. Ha sürgõs, akár két óra alatt is! Ha Ön kiadványt - könyvet, füzetet, termékismertetõt,

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Herlitz, Budmil, Nile, Faber-Castell, ICO Utalványokat elfogadunk! Vác, Budapesti fõút 16., telefon: 06-27/316-302, e-mail: parkev@parkev.

Herlitz, Budmil, Nile, Faber-Castell, ICO Utalványokat elfogadunk! Vác, Budapesti fõút 16., telefon: 06-27/316-302, e-mail: parkev@parkev. Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17 óráig, Szo: 9-tól 12.30 óráig TANSZERVÁSÁR 10-40%-os árengedménnyel! Herlitz, Budmil, Nile, Faber-Castell, ICO Utalványokat elfogadunk! Vác, Budapesti fõút 16., telefon: 06-27/316-302,

Részletesebben

Váci Napló. XIX/43. szám 2010. június 1. kedd. » 3. oldal

Váci Napló. XIX/43. szám 2010. június 1. kedd. » 3. oldal Érettségi akár két év* alatt is Vácon! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal (*meglévõ képesítés beszámításával). A beiratkozottak 99 %-a sikeres érettségi vizsgával

Részletesebben