A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről"

Átírás

1 384 Keszler Borbála SUMMARY Szathmári, István Comments on monolingual dictionaries and language use The author attempts to demonstrate by phonological, morphological, and lexical examples that knowledge of historical linguistics is by no means dispensable in compiling monolingual dictionaries, especially in presenting certain specific sets of words and expressions. Next, he comments on stylistic labels in various defining dictionaries. Finally, he points out that the label argot should be replaced, in most cases, by the label slang Keywords: historical linguistics, stylistic values, stylistic labels, argot, slang. A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 1. Pusztai Ferenc már utalt arra előadásában, hogy jó ideje páratlan bőségben jelennek meg vagy újulnak meg magyar egynyelvű szótárak, többek között szakszótárak is. Néhány példa ezekre: Sulyok-Pap Márta: Bankkislexikon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991; Simándi Irén: Történelmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 1996; Kövegy Anna Mandel György Zolnai Mihály: Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997; Muhi Klára Pápai Zsolt Varró Attila Bajomi Lázár Péter: Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2002; Láng István főszerk.: Környezet- és természetvédelmi lexikon I II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002; Dési Imre: Informatikai fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2003; Timothy Bainbridge: EU Mindentudó. HVG Kiadó, Budapest, 2004; Dr. Molnár József: Csillagászati földrajzi fogalomtár. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanács, Beregszász, 2004; Pluhár Emese: Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2005; Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010; stb. Már a fenti példákból is kiderül (és erről Pusztai Ferenc is szólt), hogy a társadalmi, gazdasági és technikai fejlődés következtében új szótártípusok keletkeznek; az egynyelvű szótártípusok határai rugalmasak, kitolódnak: egyrészt az enciklopédikusság, a lexikontípus felé nyitottabbak, például: Pléh Csaba Boross Ottilia: Pszichológiai lexikon. A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010; stb. De ilyenek többek között a középiskolai fogalomgyűjtemények, például: Kropog Erzsébet: Biológiai fogalomtár középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011; Mura-Mészáros Csaba: Földrajzi fogalomtár középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011; Szűcs Sándorné: Kémiai fogalomtár. Tóth Könyvkiadó, Budapest, 1997 stb.; másrészt a ma megjelenő, modern szókincset tartalmazó szakszótárak nagy része bevallottan (a címben is feltüntetve) többnyelvű. A többnyelvű szakszótárak száma száz fölött van. Csupán néhány ezek közül: Kecskés Imre: Számítástechnikai szótár (angol magyar). Műszaki Kiadó,

2 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 385 Budapest, 1990; Lelkes Lajos Kállay Miklós: Szőlészeti és borászati szótár [magyar, angol, német, francia]. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, De ilyen szótárakból egész sorozatot indított a Grimm Kiadó is, például Wéber Gábor: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár (angol magyar, magyar angol), 2010; Ludwig Merz Gyárfás Edit: Controlling szótár (német magyar, magyar német), 2009; Controlling szótár (angol magyar, magyar angol), 2010; Bernáth Csilla: Német magyar, magyar német felsőoktatási szakszótár, 2009; Bajnóczy Beatrix Haavisto Kirsi: Angol magyar, magyar angol gazdasági szakszótár, 2008, 2011; Gerhard Rebmann Karl Hertel: Ruhaipari szakszótár Divat, öltözködés, szabás-varrás (angol, magyar, német, francia, olasz, spanyol), 2009; Iker Bertalan szerk.: Német magyar, magyar német gasztronómiai szakszótár, 2008; stb. Az utóbbi időben lényeges szerepet kezdenek betölteni a szaknyelv vizsgálatában az internetes szaknyelvi anyagok is. Az interneten találhatók ugyanis szaknyelvi szótárak, lexikonok és különféle gyárak, intézmények, magánszemélyek által feltett szakmai szólisták, szakmai helyesírási tanácsadók stb. is, például: Csolay Novák Tamás: EU jogi szótár; a TrM Fordítóiroda (gazdasági, jogi, kulturális, műszaki, környezetvédelmi, tudományos) szógyűjteményei, a WYW szótárai (A felszolgálás minilexikona, Gasztronómiai szótár, Fakanál étlaptár, Szakácsszótár stb.), a penz.lap.hu szótárai stb. Persze a szakszótárak határai más irányban is nyitottak, hiszen jobb híján szakszótárfélének tekinthetők a szakmai helyesírási szótárak. Ezekből közel 30 jelent meg a 70-es évektől kezdve. Egy, a viszonylag újabbak közül: Bárányné Szabadkai Éva: Közgazdasági helyesírási szótár (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002), és két iskolai szótár is, mivel tartalmazzák az iskolai tantárgyak speciális szakszavait. Ezek: Kugler Nóra Lengyel Klára Markó Alexandra Mártonfi Attila (szerk.): Helyesírási diákszótár (Korona Kiadó, Budapest, 2001); Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírás Diákszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006). Másodlagosan szakszótártípusnak tekinthetők az egyetemi tankönyveknek és a tudományos könyveknek a szómutatói is. A felsorolt lexikonok, szótárak szótárfélék (beleértve az itt most nem tárgyalt népi mesterségek szótárait is) csak példaként szolgáltak. A különféle szakmai szógyűjtemények teljes számbavétele és elemzése nagy munkát igényelne. Ezek felmérése jó szakdolgozati téma lehetne. 2. A szakmai szótárak és szótárfélék látszólagos gazdagsága részben igen örvendetes, Szomorú azonban, hogy az Akadémia nem fogja össze és nem tekinti feladatának a szaknyelvek kérdését, pedig már Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Bessenyei György is felismerte, hogy mennyire fontos a tudományok nyelvének művelése: nem kétséges, hogy az a nép, mely mindent idegen nyelvekből kölcsönöz, nagyon szerencsétlen, és az összes népek között a legméltóbb a szánalomra (Apáczai 1653: XX). Minden Nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem (Bessenyei György 1778: 7). Sőt a Magyar Tudós Társaság eredeti és fő célja is a tudományoknak magyar nyelven való megszólaltatása volt, és a Magyar Tudós Társaság tüzetes programot is dolgozott ki a szakszótárak szerkesztésére. A szak- és műszótárak összeállítása a szakbizottságok kötelessége volt. A gyűjtési utasításokat Vörösmarty Mihály és Toldy Ferenc fogalmazta meg.

3 386 Keszler Borbála Persze ma is elhangzanak pártoló szavak a szaknyelvek gondozása érdekében, például: A magyar tudományos nyelv modernizálása csakis az anyanyelvi publikációs tevékenység során valósulhat meg. E modernizált tudományos anyanyelv jelenléte pedig feltétele az eredményes felső- és középfokú oktatásnak, a fiatalok versenyképességének (Glatz 1998: 66). Továbbra is meg kell őrizni a nemzeti nyelvek szerepét a tudományban (közigazgatásban, szakmákban, művészetekben stb.), mert a társadalom minden rétegével csak anyanyelvükön tarthatjuk fenn az élő kapcsolatot (Michelberger 1999: 24). Ha szakmai kérdésekről megfelelő magyar szókincs hiányában csak angolul tudunk majd egymással tárgyalni [...], akkor félő, hogy nyelvünk elveszíti fejlődőképességét s ennek következtében előbbutóbb elsatnyul, s alkalmatlanná válik a kommunikációra (Kiefer 1999: 130). Voltak kezdeményezések is az Akadémián kívül és belül, például Szaknyelvi konferencia (1992. november 6.); Tudomány és anyanyelv ankét 1. (Nyíregyháza, november 5 6.); Mit tehetünk a magyar nyelv korszerűsítéséért?, konferencia (2000), a Magyar Szakírók Szövetségének megalakulása 2001-ben; Magyar szakmai anyanyelvi tanácskozás (Budapest, október 17.), Tudomány és anyanyelv ankét 2. (Nyíregyháza, november ); Betű és szóvetés a magyar orvosi irodalomban (Budapest, december 7.) stb. Mindezek azonban visszhang nélkül maradtak. Szükséges lenne tehát arra, hogy a közoktatás, az egyetemi oktatás és az Akadémia is nagyobb súlyt fektessen a szaknyelvi nevelésre és a szaknyelvek fejlesztésére. S hasznos lenne az is, ha az egyetemeken megismertetnék a hallgatókat saját szaknyelvük szókincsével, problémáival, sőt történetével is. Ez az elképzelés egyedül a Semmelweis Egyetemen valósult meg Bősze Péter jóvoltából, aki bevezettette a Magyar orvosi nyelv című tantárgyat. 3. Bősze Péter példáján felbuzdulva és a magyar orvosi nyelv történetének jobb megismerése érdekében dolgozom egy az orvosi nyelv történetét a 19. század 3. harmadáig feldolgozó szótáron. A munka nem könnyű, hiszen az eddig ismeretes szakirodalmon és forrásokon kívül sok kéziratos orvosló- és recipekönyv megvizsgálására is szükség van. Kérdés az is, hogy milyen jellegű szavakat tekinthetünk a régi magyar orvosi nyelv szókincsének? Első pillanatban furcsának tűnhet ez a kérdés, de érthetővé válik, ha ismerjük a régi magyar orvoslás helyzetét. A kutatások szerint a századig nagyon kevés volt hazánkban az akadémiát, egyetemet végzett orvos, és ezek is vagy külföldi, vagy külföldön tanult magyar orvosok voltak. Az orvosi feladatokat nagyrészt a füvesek, tudós asszonyok, javasasszonyok, bábák, udvarházak asszonyai, kuruzslók (olejkárok, sérvmetszők, borbélyok, vándorsebészek, csontrakók, szemoperálók), sőt hóhérok látták el. A magyar orvoslásnak volt tehát egy tudós, akadémiát végzett, orvosok által művelt ága. Ennek az orvostudománynak a nyelve kezdetben a latin volt. Volt azonban egy népi ága is, amely tünettani észrevételen, tapasztalaton alapuló magyar kifejezéseket (gyakran körülírásos kifejezéseket) használt. A kétféle orvoslás és a kétféle orvosi nyelv azonban nem vált el élesen egymástól, inkább valami sajátos egymásra rétegződés jellemezte ezt a két típust.

4 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 387 Mindebből az következett, hogy az orvosi munkák és az orvoslókönyvek nagy része igen vegyes összetevőjű gyógymódokat és gyógyszereket tartalmazott. Az úgynevezett gyógyszerek között az orvosi könyvek felsoroltak a ház körül található mindenféle növényt, folyadékot, ásványt stb., ilyenek voltak például a következők: ecet, fahéj, fokhagyma, gyanta, gyöngy, faolaj, kapor, kéneső higany, korom, oltatlan mész, petróleum, puskapor, rézgálic, salétrom, szappan, szurok, tégla, vörös kréta, vaspor, üvegpor stb. Vagy: gyakori volt a régi magyar gyógyító eljárásban állati eredetű gyógyszerek alkalmazása is, például: bárány faggya, béka epéje, csiga teknője, csuka álla és foga, eb vére, erdei kecske epéje, farkas tüdeje, földi giliszta porrá törve, lúdzsír, fehér ebnek porrá tört feje, légy, lócsont, menyhal mája, nyúl agyveleje, ökör szarva, piócapor, szarvas szarva stb. Az állati eredetű gyógyszerek előállítása olykor különös kegyetlenséget kívánt meg. Például: Medicinae variae 1603 k.: [Ver hasrul.] Az eleuen rakot megh kell törni, es eczettel öszue kell csinalni, megh kel szürni, megh kel innya adni (Hoffmann 1989: 37); Újhelyi István 1677: [Rettegés ellen.] Eleven vakondoknak az szívét ki kell venni, meg kell szárasztani, törni, s egy késhegyin pivenka avagy gyöngyvirágvízben kell benne innya adni (Hoffmann 1989: 300). Használtak gyógyszerként emberi testrészeket is: Orvosságos könyvecske k.: [Nehez betegségről.] Hohartol vegj ember szjvet, meg szaraztanj, es az kjn nehessek vagjon, akkor meg adnj jnnja, az mjkor rea jun az njyavalja (Hoffmann 1989: 260). Előszeretettel alkalmazták gyógyszerként az emberi és az állati test termékeit is, például a vizeletet, a székletet, a tejet, a taknyot, a hájat, a méhlepényt stb. Már az ókortól kezdve nagy hagyománya volt az úgynevezett ganéterápiának. A magyar munkákban például ilyen ganék fordulnak elő: disznószar, ebgané, fecske ganéja, gólya ganéja, kecskeszar, lógané, macskaszar, meleg lószar, tehéngané, tyúkszar stb. Például: Medicinae variae 1603 k.: [Torok gyk ellen.] Az feier ebszart fözd mezben, es ted kender czepüre, es heuen kösd az torkara, egy kis bor legien benne (Hoffmann 1989: 17); Becskereki Váradi Szabó György : Ugyan szemölcsről. Az tehen mikor egyszersmind ganélik, húgyik, azt az húgyos ganét vedd fel, kenjed avval gyakorta, elvész rólad mind; probatum est (Hoffmann 1989: 356); Becskereki : Szemfájásról való. Az tehén ganénak az közepiben az mely víz vagyon, azt vedd meg egy kalánnal, avval mossad fájdalmas szemedet hamarjában. (Hoffmann 1989: 379). Az elmondottakat figyelembe véve úgy tűnik, hogy jogos a korábban feltett kérdés, hogy mi is tartozik a régi magyar orvosi nyelv szakszókincsébe. Tudomásul véve a régi orvosi irodalom sokszínűségét, helyesebb az orvosi szakszókincs szavai közé csak a terminusokat, az állandó elemeket, tehát a testrész- és zsigerneveket, a nedvek neveit, a betegség- és tünetneveket, valamint a gyógyítással és a gyógyulással kapcsolatos kifejezéseket felvenni. Persze több testrésznek, betegségnek, kezelési módnak stb. abban az időben nem volt még neve, ezért csak körülírással utaltak rájuk, például: AM. 89: ha mely szüm este vagy éjjel jól lát, de délben avagy nappal keveset; Szenczi Molnár Albert 1604: Agonía. Belső rettenetes hartz; Anatómicus. Holt test metélő; Clyster. Beteg

5 388 Keszler Borbála hátuljában bocsátó purgáló orvosság beöntés ; Eúgium. az asszonyj allat sze mermes testénec kapu hartyaja, mely az Venus első Ostromán rontatikel szűzhártya ; Peritonaeum. Vékony, de erős hártya, ki a hasban az több bélt befödi és körül fogja hashártya ; Phagaedéna. Fekely, vagy keleveny neme, ki az testben magat mind az Czontig beeszi (ma: kórházi üszök, mélyreható üszkös szövetelhalás; vö. Brencsán 1983); Phimósis. Az ferfiui tagnac nyavalyaja, midőn az bőre ugy meg szorul, hogy az mackrol le nem foszolhat, avagy vizontag rea nem borulhat (ma: fitymaszűkület; vö. Brencsán 1983); Pubértas. Kimohozot ifiusag: az Ferfinac 14. az Leanzonac 12. esztendős koraban. Apáczai Csere János 1653: 235: magzatbefedő hártyák magzatburok ; i. m. 232, 243: inon való húsok... (egerecskék) izmok ; Pápai Páriz Ferenc 1690/1747: 107: a tüdő sok hólyagos lyukai hörgők stb. Ha a betegséget nem ismerték, gyakran nem a betegséget, csak a tünetet nevezték meg a receptben: dagadás, fejfájás, gyomorfájás, izgága (eredetileg) gyomorégés, korgás, kórság, nyilallás, szédülés, szörgés, viszketés stb. Természetesen a szótár tartalmazni fog minden ma is használt betegségnevet, testrésznevet, a betegség alakulásával kapcsolatos kifejezést, a kezelési módok elnevezéseit, a gyógyszerek típusainak neveit stb., de olyan elnevezéseket is, amelyek mára vagy teljesen eltűntek nyelvünkből, vagy nyelvjárási szintre szorultak. Néhány példa a különféle típusokra Testrésznevek: ajak, áll, arasz, bőr, epe, ér, far, fog stb. Ma már nem használt testrésznevek: ábráz ábrázat, Ádám almája ádámcsutka, agykér agykéreg, álltetem állkapocs, árva hús izom, bakfog, bilis epe, bötök csomós ízület, fiókcsont kulcscsont, magló hólyagocska ondóhólyag, mása méhlepény, magzatburok, mátra méh, öregbél vastagbél, pecsenye, pecsenyés hús izom, remese végbél, seggvéghurka végbél, vakszem halánték, véghurka végbél. Betegség- és tünetnevek: csomó, fekély, hályog, orbánc, nátha stb. Ma már ismeretlen elnevezések: aréna vesekőbetegség, evesség gennyedtség, folyosó övsömör, francu vérbaj, nemi betegség, férges fog szuvas fog, gyomornak nyersessége gyomorsavhiány, hagymáz tífusz, magas lázzal járó betegség, fene rák, fekély, madárkórság a nyelv bénulása, meredök izomgörcs, merevgörcs, menyülés ficam, süly polip, aranyér, rebögés dadogás, raszt lépduzzanat, tökösülés heresérv, tur fekély. A betegség keletkezésére, kifejlődésére és meggyógyulására utaló kifejezések: [az embert] elüti a kórság, reája fut a nyavalya; [a daganat] meghegyesül megérik ; [a beteg] könnyebbül, lábad, jobbul, megvigaszik meggyógyul ; [a betegséget, kórt] megállatja, elűzi, lecsendesíti, megenyhíti, megvigasztalja gyógyítja, meghűvösíti, kivonsza, megállatja megállítja [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a betegség] gonoszra fordul, megnehezedik, meghat megfertőz, elhatalmazik; [a daganatot] meglágyítja [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a gyógyszer, gyógymód] operál hat, kifakaszt (pl. kelést) ; [egy testrész] dagad, gyullad, megvész, megszakad, kimenyül, megasz, megbántódik, megcsügged, megszakad stb.

6 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 389 A gyógyszeres kezelésen kívüli egyéb gyógymódok: érvágás, foghúzás, fogkitörés, füstölés, fürösztés, gyógyszer befújása, gyógyszer befecskendezése, gyógyszer belélegeztetése, dörzsölés, gőzferedő, gyógyszerrel átitatott lepedőbe csavarás, ivó- és fürdőkúrák, klistély, köpölyözés, melegítés téglával vagy gyógyszerrel megtöltött párnával, lődözés fecskendővel, nadállyal való szívatás, párás izzasztás, párolás, purgálás, sebek kivágása, sütögetés stb. A gyógyszerek különféle formái: csap kúp, flastrom, ír, kenet, kötés, liktárium, pilula, pogácsa, por stb. 4. Rövid hozzászólásommal csupán fel szerettem volna hívni a figyelmet a szaknyelvi kutatások és a szaknyelvi szótárak fontosságára, készülő könyvemmel pedig kedvet és indíttatást szeretnék adni a szaknyelvek kutatásához és műveléséhez. SZAKIRODALOM Apatzai Tsere Janos Magyar Encyclopaedia. Ultrajecti, Ex Officinâ Joannis Waesberge. AM. = Lentsés György: Ars medica Kiad.: Varjas Béla XVI. századi magyar orvosi könyv. Sárkány Nyomda, Kolozsvár. Becskereki Váradi Szabó György Medicusi és borbélyi mesterség. In: Hoffmann Gizella (szerk.) 1989: Brencsán János Orvosi szótár. Medicina Kiadó, Budapest. Bessenyei György Magyarság (röpirat). Bécs. Glatz Ferenc Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. Glatz Ferenc Tézisek a magyar nyelvről. In: Glatz Ferenc (szerk.) (1999): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Hoffmann Gizella (szerk.) Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. Budapest Szeged: MTA Irodalomtudományi Intézete. Kiefer Ferenc Néhány gondolat a nyelvi technológiákról. In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Medicinae Variae (1603 k.) In: Hoffmann G. (szerk.) 1989: Michelberger Pál Nemzeti nyelv a tudományban: múlt jelen jövő. In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Pápai Páriz Ferencz 1690/1747. Pax corporis. Kolozsvár. Az idézetek a 2. kiadásból valók. Szenczi Molnár Albert Dictionarivm Latinovngaricvm. Nürnberg. Újhelyi István Orvosságos könyv Apafi Anna számára. In: Hoffmann Gizella (szerk.) 1989: Keszler Borbála professor emeritus ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

7 390 Ittzés Nóra SUMMARY Keszler, Borbála On specialised dictionaries: Plans for a historical dictionary of early Hungarian medical terms With reference to Ferenc Pusztai s talk, the present author points out that specialised dictionaries and glossaries are being published in large numbers these days. The boundaries of such dictionaries are elastic and expanding: first, they are open-ended in the direction of encyclopaedias (partially relevant examples are lists of concepts for school use), and second, in the direction of bilingual dictionaries. Today, an additional type of tool in studying the word stock of specialised fields is online terminological collections. Specialised dictionaries are open-ended in yet another direction: specialised orthographical dictionaries, students dictionaries, and even glossaries of university textbooks and scholarly publications are also a kind of specialised dictionaries. All these subtypes would deserve systematic study. In her talk, the author calls attention to the study of the history of terminologies, and sketches plans for a prospective historical dictionary of medical terms. Keywords: specialised dictionaries, secondary specialised dictionaries, history of terminologies, histoíry of medical terminology Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban 1 A normatív szótár a kívánatos és helyes nyelvhasználat törvénykönyvét alkotja meg. E mondat Országh Lászlónak a magyar szótártudomány feladatait számba vevő 1954-es tanulmányában fogalmazódott meg (Országh 1954: 119). Ebben Országh normatív, illetve tájékoztató jellegű szótárakat különböztet meg. A normatív hagyományba a francia és az orosz lexikográfia akadémiai szótárait sorolja. Hogy miért is érdemes idézni egy közel hatvan esztendeje született írást? Részben azért, mert én most annak a Nagyszótárnak a lexikográfiai koncepciója és tapasztalatai alapján szeretnék néhány szempontot hozzátenni nyelvhasználat és szótár összefüggésének a kérdéséhez, amelynek elkészítését Országh ebben az írásában a hazai lexikográfia egyik nagy feladataként jelölte meg, együtt egy kézi- és egy kisszótáréval. A szótárhármas két kisebb tagja, ha terjedelmében nem is, de jellegét tekintve az Országh László által vázolt módon valósult meg az ÉrtSz. köteteiben és az ÉKsz.-ben (vö. Országh 1954: 124 5). A mondat idézésének azonban van egy másik oka is: igencsak sarkosan fogalmazza meg a nyelvhasználat és a szótár összefüggésének egyik alternatíváját. Mert mi is a szótár feladata a nyelvhasználat vonatkozásában? Az, hogy hatást gyakoroljon rá, befolyásolja, vagy az, hogy ábrázolja, tükrözze a maga sajátos eszközeivel? A preskriptív és a deskriptív szótár dilemmája ez, Országh szóhasználatával élve: a normatív és a tájékoztató jellegű szótáré. 1 A témához bővebben lásd még: Ittzés Nóra 2007.

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NÉPRAJZTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ FOLKLORISZTIKA PROGRAM A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ifj. Dr. Kaán Miklós A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IFJ. DR. KAÁN MIKLÓS A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Néprajztudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II.

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. Szakkönyvek, szakirodalom 2013. február TARTALOMJEGYZÉK kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár 3. Keresztyén bibliai lexikon 4. Magyar

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai

A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai Kiss Gábor: A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai 407 SUMMARY Heltainé Nagy, Erzsébet Assessment of language use: correct vs. incorrect in language counselling The aim of language

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Czékmán Orsolya

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Czékmán Orsolya DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Czékmán Orsolya Veszprém, 2010 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Veszprém Czékmán Orsolya Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

THL 2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata Journal of Teaching Hungarian as a 2 nd Language and Hungarian Culture. 2013/1 2.

THL 2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata Journal of Teaching Hungarian as a 2 nd Language and Hungarian Culture. 2013/1 2. THL 2 A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata Journal of Teaching Hungarian as a 2 nd Language and Hungarian Culture 2013/1 2. szám Budapest, 2013 Szerkesztőbizottság: Bárdos Jenő, Hatos Pál,

Részletesebben

Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég?

Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? 1. Nem könnyű a válasz arra a kérdésre, ki volt igazából Apáczai Csere János. Professzor a szó pedagógai értelmében, azaz tanító? Alkotó tudós? Vagy

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég?

Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? Dr. Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? 1. Nem könnyű a válasz arra a kérdésre, ki volt igazából Apáczai Csere János. Professzor a szó pedagógiai értelmében, azaz tanító? Alkotó tudós?

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon

Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon Ancient Folkish Curing Methods of Dental and Oral Diseases in Hungary kaanm@freemail.hu,, kaanm@fok.usn.hu

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR JELNYELV REGIONÁLIS VÁLTOZATAIT ÉRINTŐ KUTATÁSOKRÓL

SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR JELNYELV REGIONÁLIS VÁLTOZATAIT ÉRINTŐ KUTATÁSOKRÓL Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 33 42. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR JELNYELV REGIONÁLIS VÁLTOZATAIT ÉRINTŐ KUTATÁSOKRÓL LITERATURE REVIEW OF RESEARCH

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM Kétszáz éve született Liszt Ferenc A TARTALOMBÓL: Kelemen Lívia: Herbáriumok

Részletesebben

KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS

KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS A Magyar Tudományos Akadémián 2004. február 10-én tudományos ülést rendezett az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya az MTA Nyelvtudományi Intézetével közösen Kiss Lajosnak, az

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

CSENGERI JÁNOS ÖRÖKSÉGE A MAGYAR PEDAGÓGIA A 21. SZÁZADBAN. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, BTK, Neveléstudományi Intézet

CSENGERI JÁNOS ÖRÖKSÉGE A MAGYAR PEDAGÓGIA A 21. SZÁZADBAN. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, BTK, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 1. szám 79 90. (2007) CSENGERI JÁNOS ÖRÖKSÉGE A MAGYAR PEDAGÓGIA A 21. SZÁZADBAN Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, BTK, Neveléstudományi Intézet A 150 évvel ezelőtt 1 született

Részletesebben

Kaleidoscope. 5. szám ISSN: 2062-2597. Felelős szerkesztő: dr. Forrai Judit

Kaleidoscope. 5. szám ISSN: 2062-2597. Felelős szerkesztő: dr. Forrai Judit 5. szám ISSN: 2062-2597 2012/12 Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának online folyóirata a Kaleidoscope első száma megjelent: http:/// Kutatásaink központja az ember: az egészség-betegség,

Részletesebben

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai

KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT. A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai KÉT ÉVTIZED A HELYESÍRÁSÉRT A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2005 2007 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

Részletesebben

Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon. Pathological alterations on Egyptian sculptures and paintings,

Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon. Pathological alterations on Egyptian sculptures and paintings, Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon Pathological alterations on Egyptian sculptures and paintings, Dr, Józsa László jozsalg@freemail.hu Initially submitted October 05. 2012; accepted

Részletesebben

MANYE XX. AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MA: INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA, TRADÍCIÓ

MANYE XX. AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MA: INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA, TRADÍCIÓ MANYE XX. AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MA: INNOVÁCIÓ, TECHNOLÓGIA, TRADÍCIÓ Lektorok Boda István Károly Bodnár Ildikó Dobos Csilla Hidasi Judit Hunyadi László Kegyes Erika Kis Ádám Klaudy Kinga Lőrincz Julianna

Részletesebben

Kicsi Sándor András. Tűrömfű és jajlapi. (Tanulmányok a betegség és az elmúlás témaköréből)

Kicsi Sándor András. Tűrömfű és jajlapi. (Tanulmányok a betegség és az elmúlás témaköréből) Kicsi Sándor András Tűrömfű és jajlapi (Tanulmányok a betegség és az elmúlás témaköréből) Szerkesztette: Jakab István Kicsi Sándor András, 2012 ISBN 978-963-331-222-3 Az e-könyv alapja: Kicsi Sándor András:

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)*

A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)* A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)* I. Hagyományos orvoslás a honfoglalás-, és Árpád korban A finnugor eredetű és nyelvű előmagyarság Urál

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben