A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről"

Átírás

1 384 Keszler Borbála SUMMARY Szathmári, István Comments on monolingual dictionaries and language use The author attempts to demonstrate by phonological, morphological, and lexical examples that knowledge of historical linguistics is by no means dispensable in compiling monolingual dictionaries, especially in presenting certain specific sets of words and expressions. Next, he comments on stylistic labels in various defining dictionaries. Finally, he points out that the label argot should be replaced, in most cases, by the label slang Keywords: historical linguistics, stylistic values, stylistic labels, argot, slang. A szakszótárakról A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 1. Pusztai Ferenc már utalt arra előadásában, hogy jó ideje páratlan bőségben jelennek meg vagy újulnak meg magyar egynyelvű szótárak, többek között szakszótárak is. Néhány példa ezekre: Sulyok-Pap Márta: Bankkislexikon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991; Simándi Irén: Történelmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 1996; Kövegy Anna Mandel György Zolnai Mihály: Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 1997; Muhi Klára Pápai Zsolt Varró Attila Bajomi Lázár Péter: Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2002; Láng István főszerk.: Környezet- és természetvédelmi lexikon I II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002; Dési Imre: Informatikai fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2003; Timothy Bainbridge: EU Mindentudó. HVG Kiadó, Budapest, 2004; Dr. Molnár József: Csillagászati földrajzi fogalomtár. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanács, Beregszász, 2004; Pluhár Emese: Internet kisszótár. Kossuth Kiadó, Budapest, 2005; Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010; stb. Már a fenti példákból is kiderül (és erről Pusztai Ferenc is szólt), hogy a társadalmi, gazdasági és technikai fejlődés következtében új szótártípusok keletkeznek; az egynyelvű szótártípusok határai rugalmasak, kitolódnak: egyrészt az enciklopédikusság, a lexikontípus felé nyitottabbak, például: Pléh Csaba Boross Ottilia: Pszichológiai lexikon. A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010; stb. De ilyenek többek között a középiskolai fogalomgyűjtemények, például: Kropog Erzsébet: Biológiai fogalomtár középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011; Mura-Mészáros Csaba: Földrajzi fogalomtár középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011; Szűcs Sándorné: Kémiai fogalomtár. Tóth Könyvkiadó, Budapest, 1997 stb.; másrészt a ma megjelenő, modern szókincset tartalmazó szakszótárak nagy része bevallottan (a címben is feltüntetve) többnyelvű. A többnyelvű szakszótárak száma száz fölött van. Csupán néhány ezek közül: Kecskés Imre: Számítástechnikai szótár (angol magyar). Műszaki Kiadó,

2 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 385 Budapest, 1990; Lelkes Lajos Kállay Miklós: Szőlészeti és borászati szótár [magyar, angol, német, francia]. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, De ilyen szótárakból egész sorozatot indított a Grimm Kiadó is, például Wéber Gábor: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár (angol magyar, magyar angol), 2010; Ludwig Merz Gyárfás Edit: Controlling szótár (német magyar, magyar német), 2009; Controlling szótár (angol magyar, magyar angol), 2010; Bernáth Csilla: Német magyar, magyar német felsőoktatási szakszótár, 2009; Bajnóczy Beatrix Haavisto Kirsi: Angol magyar, magyar angol gazdasági szakszótár, 2008, 2011; Gerhard Rebmann Karl Hertel: Ruhaipari szakszótár Divat, öltözködés, szabás-varrás (angol, magyar, német, francia, olasz, spanyol), 2009; Iker Bertalan szerk.: Német magyar, magyar német gasztronómiai szakszótár, 2008; stb. Az utóbbi időben lényeges szerepet kezdenek betölteni a szaknyelv vizsgálatában az internetes szaknyelvi anyagok is. Az interneten találhatók ugyanis szaknyelvi szótárak, lexikonok és különféle gyárak, intézmények, magánszemélyek által feltett szakmai szólisták, szakmai helyesírási tanácsadók stb. is, például: Csolay Novák Tamás: EU jogi szótár; a TrM Fordítóiroda (gazdasági, jogi, kulturális, műszaki, környezetvédelmi, tudományos) szógyűjteményei, a WYW szótárai (A felszolgálás minilexikona, Gasztronómiai szótár, Fakanál étlaptár, Szakácsszótár stb.), a penz.lap.hu szótárai stb. Persze a szakszótárak határai más irányban is nyitottak, hiszen jobb híján szakszótárfélének tekinthetők a szakmai helyesírási szótárak. Ezekből közel 30 jelent meg a 70-es évektől kezdve. Egy, a viszonylag újabbak közül: Bárányné Szabadkai Éva: Közgazdasági helyesírási szótár (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002), és két iskolai szótár is, mivel tartalmazzák az iskolai tantárgyak speciális szakszavait. Ezek: Kugler Nóra Lengyel Klára Markó Alexandra Mártonfi Attila (szerk.): Helyesírási diákszótár (Korona Kiadó, Budapest, 2001); Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírás Diákszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006). Másodlagosan szakszótártípusnak tekinthetők az egyetemi tankönyveknek és a tudományos könyveknek a szómutatói is. A felsorolt lexikonok, szótárak szótárfélék (beleértve az itt most nem tárgyalt népi mesterségek szótárait is) csak példaként szolgáltak. A különféle szakmai szógyűjtemények teljes számbavétele és elemzése nagy munkát igényelne. Ezek felmérése jó szakdolgozati téma lehetne. 2. A szakmai szótárak és szótárfélék látszólagos gazdagsága részben igen örvendetes, Szomorú azonban, hogy az Akadémia nem fogja össze és nem tekinti feladatának a szaknyelvek kérdését, pedig már Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Bessenyei György is felismerte, hogy mennyire fontos a tudományok nyelvének művelése: nem kétséges, hogy az a nép, mely mindent idegen nyelvekből kölcsönöz, nagyon szerencsétlen, és az összes népek között a legméltóbb a szánalomra (Apáczai 1653: XX). Minden Nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem (Bessenyei György 1778: 7). Sőt a Magyar Tudós Társaság eredeti és fő célja is a tudományoknak magyar nyelven való megszólaltatása volt, és a Magyar Tudós Társaság tüzetes programot is dolgozott ki a szakszótárak szerkesztésére. A szak- és műszótárak összeállítása a szakbizottságok kötelessége volt. A gyűjtési utasításokat Vörösmarty Mihály és Toldy Ferenc fogalmazta meg.

3 386 Keszler Borbála Persze ma is elhangzanak pártoló szavak a szaknyelvek gondozása érdekében, például: A magyar tudományos nyelv modernizálása csakis az anyanyelvi publikációs tevékenység során valósulhat meg. E modernizált tudományos anyanyelv jelenléte pedig feltétele az eredményes felső- és középfokú oktatásnak, a fiatalok versenyképességének (Glatz 1998: 66). Továbbra is meg kell őrizni a nemzeti nyelvek szerepét a tudományban (közigazgatásban, szakmákban, művészetekben stb.), mert a társadalom minden rétegével csak anyanyelvükön tarthatjuk fenn az élő kapcsolatot (Michelberger 1999: 24). Ha szakmai kérdésekről megfelelő magyar szókincs hiányában csak angolul tudunk majd egymással tárgyalni [...], akkor félő, hogy nyelvünk elveszíti fejlődőképességét s ennek következtében előbbutóbb elsatnyul, s alkalmatlanná válik a kommunikációra (Kiefer 1999: 130). Voltak kezdeményezések is az Akadémián kívül és belül, például Szaknyelvi konferencia (1992. november 6.); Tudomány és anyanyelv ankét 1. (Nyíregyháza, november 5 6.); Mit tehetünk a magyar nyelv korszerűsítéséért?, konferencia (2000), a Magyar Szakírók Szövetségének megalakulása 2001-ben; Magyar szakmai anyanyelvi tanácskozás (Budapest, október 17.), Tudomány és anyanyelv ankét 2. (Nyíregyháza, november ); Betű és szóvetés a magyar orvosi irodalomban (Budapest, december 7.) stb. Mindezek azonban visszhang nélkül maradtak. Szükséges lenne tehát arra, hogy a közoktatás, az egyetemi oktatás és az Akadémia is nagyobb súlyt fektessen a szaknyelvi nevelésre és a szaknyelvek fejlesztésére. S hasznos lenne az is, ha az egyetemeken megismertetnék a hallgatókat saját szaknyelvük szókincsével, problémáival, sőt történetével is. Ez az elképzelés egyedül a Semmelweis Egyetemen valósult meg Bősze Péter jóvoltából, aki bevezettette a Magyar orvosi nyelv című tantárgyat. 3. Bősze Péter példáján felbuzdulva és a magyar orvosi nyelv történetének jobb megismerése érdekében dolgozom egy az orvosi nyelv történetét a 19. század 3. harmadáig feldolgozó szótáron. A munka nem könnyű, hiszen az eddig ismeretes szakirodalmon és forrásokon kívül sok kéziratos orvosló- és recipekönyv megvizsgálására is szükség van. Kérdés az is, hogy milyen jellegű szavakat tekinthetünk a régi magyar orvosi nyelv szókincsének? Első pillanatban furcsának tűnhet ez a kérdés, de érthetővé válik, ha ismerjük a régi magyar orvoslás helyzetét. A kutatások szerint a századig nagyon kevés volt hazánkban az akadémiát, egyetemet végzett orvos, és ezek is vagy külföldi, vagy külföldön tanult magyar orvosok voltak. Az orvosi feladatokat nagyrészt a füvesek, tudós asszonyok, javasasszonyok, bábák, udvarházak asszonyai, kuruzslók (olejkárok, sérvmetszők, borbélyok, vándorsebészek, csontrakók, szemoperálók), sőt hóhérok látták el. A magyar orvoslásnak volt tehát egy tudós, akadémiát végzett, orvosok által művelt ága. Ennek az orvostudománynak a nyelve kezdetben a latin volt. Volt azonban egy népi ága is, amely tünettani észrevételen, tapasztalaton alapuló magyar kifejezéseket (gyakran körülírásos kifejezéseket) használt. A kétféle orvoslás és a kétféle orvosi nyelv azonban nem vált el élesen egymástól, inkább valami sajátos egymásra rétegződés jellemezte ezt a két típust.

4 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 387 Mindebből az következett, hogy az orvosi munkák és az orvoslókönyvek nagy része igen vegyes összetevőjű gyógymódokat és gyógyszereket tartalmazott. Az úgynevezett gyógyszerek között az orvosi könyvek felsoroltak a ház körül található mindenféle növényt, folyadékot, ásványt stb., ilyenek voltak például a következők: ecet, fahéj, fokhagyma, gyanta, gyöngy, faolaj, kapor, kéneső higany, korom, oltatlan mész, petróleum, puskapor, rézgálic, salétrom, szappan, szurok, tégla, vörös kréta, vaspor, üvegpor stb. Vagy: gyakori volt a régi magyar gyógyító eljárásban állati eredetű gyógyszerek alkalmazása is, például: bárány faggya, béka epéje, csiga teknője, csuka álla és foga, eb vére, erdei kecske epéje, farkas tüdeje, földi giliszta porrá törve, lúdzsír, fehér ebnek porrá tört feje, légy, lócsont, menyhal mája, nyúl agyveleje, ökör szarva, piócapor, szarvas szarva stb. Az állati eredetű gyógyszerek előállítása olykor különös kegyetlenséget kívánt meg. Például: Medicinae variae 1603 k.: [Ver hasrul.] Az eleuen rakot megh kell törni, es eczettel öszue kell csinalni, megh kel szürni, megh kel innya adni (Hoffmann 1989: 37); Újhelyi István 1677: [Rettegés ellen.] Eleven vakondoknak az szívét ki kell venni, meg kell szárasztani, törni, s egy késhegyin pivenka avagy gyöngyvirágvízben kell benne innya adni (Hoffmann 1989: 300). Használtak gyógyszerként emberi testrészeket is: Orvosságos könyvecske k.: [Nehez betegségről.] Hohartol vegj ember szjvet, meg szaraztanj, es az kjn nehessek vagjon, akkor meg adnj jnnja, az mjkor rea jun az njyavalja (Hoffmann 1989: 260). Előszeretettel alkalmazták gyógyszerként az emberi és az állati test termékeit is, például a vizeletet, a székletet, a tejet, a taknyot, a hájat, a méhlepényt stb. Már az ókortól kezdve nagy hagyománya volt az úgynevezett ganéterápiának. A magyar munkákban például ilyen ganék fordulnak elő: disznószar, ebgané, fecske ganéja, gólya ganéja, kecskeszar, lógané, macskaszar, meleg lószar, tehéngané, tyúkszar stb. Például: Medicinae variae 1603 k.: [Torok gyk ellen.] Az feier ebszart fözd mezben, es ted kender czepüre, es heuen kösd az torkara, egy kis bor legien benne (Hoffmann 1989: 17); Becskereki Váradi Szabó György : Ugyan szemölcsről. Az tehen mikor egyszersmind ganélik, húgyik, azt az húgyos ganét vedd fel, kenjed avval gyakorta, elvész rólad mind; probatum est (Hoffmann 1989: 356); Becskereki : Szemfájásról való. Az tehén ganénak az közepiben az mely víz vagyon, azt vedd meg egy kalánnal, avval mossad fájdalmas szemedet hamarjában. (Hoffmann 1989: 379). Az elmondottakat figyelembe véve úgy tűnik, hogy jogos a korábban feltett kérdés, hogy mi is tartozik a régi magyar orvosi nyelv szakszókincsébe. Tudomásul véve a régi orvosi irodalom sokszínűségét, helyesebb az orvosi szakszókincs szavai közé csak a terminusokat, az állandó elemeket, tehát a testrész- és zsigerneveket, a nedvek neveit, a betegség- és tünetneveket, valamint a gyógyítással és a gyógyulással kapcsolatos kifejezéseket felvenni. Persze több testrésznek, betegségnek, kezelési módnak stb. abban az időben nem volt még neve, ezért csak körülírással utaltak rájuk, például: AM. 89: ha mely szüm este vagy éjjel jól lát, de délben avagy nappal keveset; Szenczi Molnár Albert 1604: Agonía. Belső rettenetes hartz; Anatómicus. Holt test metélő; Clyster. Beteg

5 388 Keszler Borbála hátuljában bocsátó purgáló orvosság beöntés ; Eúgium. az asszonyj allat sze mermes testénec kapu hartyaja, mely az Venus első Ostromán rontatikel szűzhártya ; Peritonaeum. Vékony, de erős hártya, ki a hasban az több bélt befödi és körül fogja hashártya ; Phagaedéna. Fekely, vagy keleveny neme, ki az testben magat mind az Czontig beeszi (ma: kórházi üszök, mélyreható üszkös szövetelhalás; vö. Brencsán 1983); Phimósis. Az ferfiui tagnac nyavalyaja, midőn az bőre ugy meg szorul, hogy az mackrol le nem foszolhat, avagy vizontag rea nem borulhat (ma: fitymaszűkület; vö. Brencsán 1983); Pubértas. Kimohozot ifiusag: az Ferfinac 14. az Leanzonac 12. esztendős koraban. Apáczai Csere János 1653: 235: magzatbefedő hártyák magzatburok ; i. m. 232, 243: inon való húsok... (egerecskék) izmok ; Pápai Páriz Ferenc 1690/1747: 107: a tüdő sok hólyagos lyukai hörgők stb. Ha a betegséget nem ismerték, gyakran nem a betegséget, csak a tünetet nevezték meg a receptben: dagadás, fejfájás, gyomorfájás, izgága (eredetileg) gyomorégés, korgás, kórság, nyilallás, szédülés, szörgés, viszketés stb. Természetesen a szótár tartalmazni fog minden ma is használt betegségnevet, testrésznevet, a betegség alakulásával kapcsolatos kifejezést, a kezelési módok elnevezéseit, a gyógyszerek típusainak neveit stb., de olyan elnevezéseket is, amelyek mára vagy teljesen eltűntek nyelvünkből, vagy nyelvjárási szintre szorultak. Néhány példa a különféle típusokra Testrésznevek: ajak, áll, arasz, bőr, epe, ér, far, fog stb. Ma már nem használt testrésznevek: ábráz ábrázat, Ádám almája ádámcsutka, agykér agykéreg, álltetem állkapocs, árva hús izom, bakfog, bilis epe, bötök csomós ízület, fiókcsont kulcscsont, magló hólyagocska ondóhólyag, mása méhlepény, magzatburok, mátra méh, öregbél vastagbél, pecsenye, pecsenyés hús izom, remese végbél, seggvéghurka végbél, vakszem halánték, véghurka végbél. Betegség- és tünetnevek: csomó, fekély, hályog, orbánc, nátha stb. Ma már ismeretlen elnevezések: aréna vesekőbetegség, evesség gennyedtség, folyosó övsömör, francu vérbaj, nemi betegség, férges fog szuvas fog, gyomornak nyersessége gyomorsavhiány, hagymáz tífusz, magas lázzal járó betegség, fene rák, fekély, madárkórság a nyelv bénulása, meredök izomgörcs, merevgörcs, menyülés ficam, süly polip, aranyér, rebögés dadogás, raszt lépduzzanat, tökösülés heresérv, tur fekély. A betegség keletkezésére, kifejlődésére és meggyógyulására utaló kifejezések: [az embert] elüti a kórság, reája fut a nyavalya; [a daganat] meghegyesül megérik ; [a beteg] könnyebbül, lábad, jobbul, megvigaszik meggyógyul ; [a betegséget, kórt] megállatja, elűzi, lecsendesíti, megenyhíti, megvigasztalja gyógyítja, meghűvösíti, kivonsza, megállatja megállítja [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a betegség] gonoszra fordul, megnehezedik, meghat megfertőz, elhatalmazik; [a daganatot] meglágyítja [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a gyógyszer, gyógymód] operál hat, kifakaszt (pl. kelést) ; [egy testrész] dagad, gyullad, megvész, megszakad, kimenyül, megasz, megbántódik, megcsügged, megszakad stb.

6 A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről 389 A gyógyszeres kezelésen kívüli egyéb gyógymódok: érvágás, foghúzás, fogkitörés, füstölés, fürösztés, gyógyszer befújása, gyógyszer befecskendezése, gyógyszer belélegeztetése, dörzsölés, gőzferedő, gyógyszerrel átitatott lepedőbe csavarás, ivó- és fürdőkúrák, klistély, köpölyözés, melegítés téglával vagy gyógyszerrel megtöltött párnával, lődözés fecskendővel, nadállyal való szívatás, párás izzasztás, párolás, purgálás, sebek kivágása, sütögetés stb. A gyógyszerek különféle formái: csap kúp, flastrom, ír, kenet, kötés, liktárium, pilula, pogácsa, por stb. 4. Rövid hozzászólásommal csupán fel szerettem volna hívni a figyelmet a szaknyelvi kutatások és a szaknyelvi szótárak fontosságára, készülő könyvemmel pedig kedvet és indíttatást szeretnék adni a szaknyelvek kutatásához és műveléséhez. SZAKIRODALOM Apatzai Tsere Janos Magyar Encyclopaedia. Ultrajecti, Ex Officinâ Joannis Waesberge. AM. = Lentsés György: Ars medica Kiad.: Varjas Béla XVI. századi magyar orvosi könyv. Sárkány Nyomda, Kolozsvár. Becskereki Váradi Szabó György Medicusi és borbélyi mesterség. In: Hoffmann Gizella (szerk.) 1989: Brencsán János Orvosi szótár. Medicina Kiadó, Budapest. Bessenyei György Magyarság (röpirat). Bécs. Glatz Ferenc Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. Glatz Ferenc Tézisek a magyar nyelvről. In: Glatz Ferenc (szerk.) (1999): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Hoffmann Gizella (szerk.) Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. Budapest Szeged: MTA Irodalomtudományi Intézete. Kiefer Ferenc Néhány gondolat a nyelvi technológiákról. In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Medicinae Variae (1603 k.) In: Hoffmann G. (szerk.) 1989: Michelberger Pál Nemzeti nyelv a tudományban: múlt jelen jövő. In: Glatz Ferenc (szerk.): A magyar nyelv az informatika korában. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VII. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Pápai Páriz Ferencz 1690/1747. Pax corporis. Kolozsvár. Az idézetek a 2. kiadásból valók. Szenczi Molnár Albert Dictionarivm Latinovngaricvm. Nürnberg. Újhelyi István Orvosságos könyv Apafi Anna számára. In: Hoffmann Gizella (szerk.) 1989: Keszler Borbála professor emeritus ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

7 390 Ittzés Nóra SUMMARY Keszler, Borbála On specialised dictionaries: Plans for a historical dictionary of early Hungarian medical terms With reference to Ferenc Pusztai s talk, the present author points out that specialised dictionaries and glossaries are being published in large numbers these days. The boundaries of such dictionaries are elastic and expanding: first, they are open-ended in the direction of encyclopaedias (partially relevant examples are lists of concepts for school use), and second, in the direction of bilingual dictionaries. Today, an additional type of tool in studying the word stock of specialised fields is online terminological collections. Specialised dictionaries are open-ended in yet another direction: specialised orthographical dictionaries, students dictionaries, and even glossaries of university textbooks and scholarly publications are also a kind of specialised dictionaries. All these subtypes would deserve systematic study. In her talk, the author calls attention to the study of the history of terminologies, and sketches plans for a prospective historical dictionary of medical terms. Keywords: specialised dictionaries, secondary specialised dictionaries, history of terminologies, histoíry of medical terminology Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban 1 A normatív szótár a kívánatos és helyes nyelvhasználat törvénykönyvét alkotja meg. E mondat Országh Lászlónak a magyar szótártudomány feladatait számba vevő 1954-es tanulmányában fogalmazódott meg (Országh 1954: 119). Ebben Országh normatív, illetve tájékoztató jellegű szótárakat különböztet meg. A normatív hagyományba a francia és az orosz lexikográfia akadémiai szótárait sorolja. Hogy miért is érdemes idézni egy közel hatvan esztendeje született írást? Részben azért, mert én most annak a Nagyszótárnak a lexikográfiai koncepciója és tapasztalatai alapján szeretnék néhány szempontot hozzátenni nyelvhasználat és szótár összefüggésének a kérdéséhez, amelynek elkészítését Országh ebben az írásában a hazai lexikográfia egyik nagy feladataként jelölte meg, együtt egy kézi- és egy kisszótáréval. A szótárhármas két kisebb tagja, ha terjedelmében nem is, de jellegét tekintve az Országh László által vázolt módon valósult meg az ÉrtSz. köteteiben és az ÉKsz.-ben (vö. Országh 1954: 124 5). A mondat idézésének azonban van egy másik oka is: igencsak sarkosan fogalmazza meg a nyelvhasználat és a szótár összefüggésének egyik alternatíváját. Mert mi is a szótár feladata a nyelvhasználat vonatkozásában? Az, hogy hatást gyakoroljon rá, befolyásolja, vagy az, hogy ábrázolja, tükrözze a maga sajátos eszközeivel? A preskriptív és a deskriptív szótár dilemmája ez, Országh szóhasználatával élve: a normatív és a tájékoztató jellegű szótáré. 1 A témához bővebben lásd még: Ittzés Nóra 2007.

A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai

A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai KESZLER BORBÁLA A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai 1. Mit értünk régi magyar orvosi nyelven? Réginek az orvosi nyelvnek a XVII. század végéig, XVIII. század elejéig keletkezett szókészletét

Részletesebben

Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban 1

Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban 1 390 Ittzés Nóra SUMMARY Keszler, Borbála On specialised dictionaries: Plans for a historical dictionary of early Hungarian medical terms With reference to Ferenc Pusztai s talk, the present author points

Részletesebben

Bősze Péter 1 HÍRADÁS

Bősze Péter 1 HÍRADÁS Bősze Péter 1 Megalakult az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság Orvosi Nyelvi Munkabizottsága Az alakuló ülés: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. június 25-én A BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA Tavaly

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Szabó T. Attila TANULMÁNYOK. Összeállította Szabó T. Attila az Ars Medica Electronica (Budapest Kolozsvár Szombathely Veszprém, 2000) alapján

Szabó T. Attila TANULMÁNYOK. Összeállította Szabó T. Attila az Ars Medica Electronica (Budapest Kolozsvár Szombathely Veszprém, 2000) alapján Szabó T. Attila Részlet Lencsés György (Gyulafehérvár, 1530 1593), Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica című munkájából Emberi testnek betegségiről való orvosságok (1. rész) A méh (MADRA, uterus)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában M. P i n t é r T i b o r CÉL I. Magyar nyelvi segítség (nyelvtanuláshoz) Papíralapon Elektronikusan On-line Kérdés, hogy ezt az elérhető szótárak

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ

FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ FÉLMÚLT ÉS KÖZELJÖVÔ LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 3. Szerkesztôbizottság BÁRDOSI VILMOS,FÁBIÁN ZSUZSANNA,GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA,MAGAY TAMÁS (a szerkesztôbizottság vezetôje), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C ld. www.nyak.hu)

A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C ld. www.nyak.hu) PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Tanulók teljesítménye. 2005/2006. tanév

Tanulók teljesítménye. 2005/2006. tanév Tanulók teljesítménye 2005/2006. tanév Tanulmányi eredmények az általános és szakképző tagozaton: Ebben a tanévben 26 tanulócsoportban 766 fő tanulót képeztünk. 17 osztályban 9-12. évfolyamon 572 fő tanulót,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-gabor- kulonos-sulyt-helyezek

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

A Maxim Könyvkiadó 2014/2015. tanévre ajánlott tankönyvei

A Maxim Könyvkiadó 2014/2015. tanévre ajánlott tankönyvei A Maxim Könyvkiadó re ajánlott tankönyvei Kiadónknak kiemelt célja, hogy a szaktanárok és diákok megelégedésére szolgáló 9. es köteteink folytatásai is lehetőséget kínáljanak az új tantervhez illeszkedő,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Laskó Judit vezető szerkesztő Gazdasági Könyvek MTA KIK, 5. Témakörök Bemutatkozás Gazdasági Könyvek Hallgatói tananyag-igények a gazdasági felsőoktatásban

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT. Kötelező kreditek: A típusú tárgyak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT Kötelező kreditek: A típusú tárgyak 12+0 G 2 Nemz. Kapcs. Dr. Nagy Andrea 12+0 G 2 Nemz. Kapcs.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK Lap: 1 FÉRFI 56 KG Ádám Róbert 82.09.15 Nyiregyházi Vas 55.950 90 95 100 118 122 x 122 222 1. 346.231 Molnár Ferenc 86.09.15 BKV Előre SC 54.850 73 76 x 76 100 105 x 105 181 2. 286.903 Soóky Gergely 93.09.19

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK

Kötőjelek. Bősze Péter Laczkó Krisztina TANULMÁNYOK Bősze Péter Laczkó Krisztina Kötőjelek BEVEZETÉS Nyelvünkben a szókapcsolatok írásmódjában mindig az egyszerűsítésre törekszünk: a különírás a legegyszerűbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás,

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK Tartalomjegyzék Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK KOCSIS KÁROLY AZ MTA ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KAPCSOLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGRA...... 7 MEZEY BARNA A BIRTOKRÓL

Részletesebben

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról MTT Könyvtár 10. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. december 14 ei üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Keszei Ernő Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Szepes László Dr. Timári

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK. A képzés helye

INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK. A képzés helye INDÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége A képzés óraszáma Iskolai végzettség A képzés indítója A képzés helye Másutt indít-e képzést A képzés díja

Részletesebben

Edelény Bükki Borvidék Borversenye 2014.03.29.

Edelény Bükki Borvidék Borversenye 2014.03.29. Vallus József Olaszrizling édes Nagy Arany Legjobb Bükkvidéki Fehérbor Prokai László Olaszrizling száraz Nagy Arany Prokai László Cuvée félédes Nagy Arany CHAMOPION Rabcsánszki Laura - Revolution Wine

Részletesebben

1 a tanári testület A tantestület 1

1 a tanári testület A tantestület 1 1 a tanári testület 2 15 A tantestület 1 Bajza Sándor (2012) angol: 9. évf., 10. évf., 11. a, 11. b, 12. a, 12. b Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 8. b, 8. c, 9. b, 9. c, 11. b, 11. c, 12. b,

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Gergely Máté 10.A földrajz 10. dr. Kiss-Csapó Gergely Richter Zsófia 11.C orgona

Részletesebben

Gondolatok a népi gyógyászat történetéről

Gondolatok a népi gyógyászat történetéről TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT Gondolatok a népi gyógyászat történetéről Takács Ferenc, kertészmérnök-tanár info@gyogynovenyturak.hu Zánka, 2013. Január Az első csodagyógyszer EBERS papirusz (kb. i.e. 1600) Több

Részletesebben

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI SAVARIA KUPA 6 FÉRFI EGYÉNI név csapat tarolás ősszfa Lipp Vencel Ajka Kristály SE 67 Simon Károly Arborétum-Herény SE 67 Nagy Lajos Ajka Kristály SE 8 99 Nagy László egyéni induló (am) 9 97 Molnár Pál

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr csapat, V-ös korcsoport Szolnok, 0. április., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák: Vasas

Részletesebben