Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata"

Átírás

1 Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Budapest XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére Budapest, június 26. Verzió: 02 IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A HORVÁTH & PARTNERS csoport tagja T H E P E R F O R M A N C E A R C H I T E C T S Barcelona Berlin Boston Budapest Düsseldorf Madrid Munich Prague Stuttgart Vienna Zurich

2 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 2/16 1. Bevezetés Az Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban tárgyú pályázata keretében benyújtott, Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztési és folyamat felülvizsgálati pályázata vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az IFUA az Önkormányzat által feladott egyszerűsített közbeszerzési eljáráson nyerte el a szerződés teljesítésére való jogosultságát. Jelen dokumentum feladatkörébe eső részfeladat: pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása A feladatkör végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok elsősorban: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány-rendelet A számvitelről szóló évi C törvény Az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény A projekt első szakasza feladatai a helyzetelemzés, illetve a helyzetelemzés eredményeként a főbb stratégiai célok, irányvonalak meghatározása volt. Ennek során felmérés készült a jelenlegi pénzügyi és gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi mozgásokhoz kapcsolódó döntési helyzetekről. A felmérés alapján az Önkormányzat képviselőivel egyeztetve kerültek szövegszerű, hatálybaléptetésre alkalmas formába a jelen tanulmányhoz csatolt dokumentumok. A részfeladatot a projektszervezet részeként működő Gazdálkodási Munkacsoport látja el. A munkacsoport végzi el a szükséges helyzetfelméréseket, majd megfelelő módon dokumentálja azokat. Kidolgozza a területen szükséges változtatások tervét, javaslatot készít és kidolgozza, dokumentálja azt. A munkacsoport munkáját a projektvezetés irányítja és felügyeli. 2. Részfeladat célja Az államháztartás szervezeteinek vagyoni és pénzügyi helyzetét, működését és szaktevékenységi alakulását jelentősen meghatározza a pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó előírások, jogszabályok mindenkori betartása. Tapasztalataink szerint a Polgármesteri Hivatalok jelenlegi szabályzatai nem azonos struktúrájúak, ezért szükséges azok felülvizsgálata, rendszerezése, átdolgozása az egységes szervezeti bevezetés kritérium rendszerének megfelelően, továbbá a működtetés véleményeztetése szakmai és jogi szempontból. A részfeladat célja a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás rendszerének átalakítása úgy, hogy egyértelmű felelősségi hierarchiát eredményezzen, másrészről átlátható és hatékony pénzügyi és

3 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 3/16 gazdálkodási folyamatokat indukáljon. A feladat megvalósítása során áttekintettük az intézmény működését átfogóan meghatározó alapdokumentumokat, illetve az azok közötti kohéziót. Az elemzés feladata kötelezettségvállalásra és a kötelezettségvállalási nyilvántartásra vonatkozó hatályos jogszabályok és belső szabályzatok elemzése. A részfeladathoz kapcsolódó dokumentumok, illetve a lefolytatott konzultációk alapján elvégzendő feladatként meghatározásra került az önkormányzat hatályos kötelezettségvállalási rendjének áttekintése. 3. Helyzetértékelés A kötelezettségek vállalásának folyamatát Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, AZ ELLENJEGYZÉS, AZ UTALVÁNYOZÁS, VALAMINT A SZÁMLÁK IGAZOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL c. dokumentumban szabályozta. A szabályzat kiterjed a Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás ellenjegyzése Szakmai teljesítés igazolás Érvényesítés Utalványozás Utalvány ellenjegyzése Összeférhetetlenség fogalomkörének szabályozására. A dokumentum kezeli a 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet előírásait. A szabályzat megfelelően részletezi a kötelezettségvállalás körébe tartozó jognyilatkozatokat, és azt, hogy a kötelezettségvállalási hatáskörrel felruházott munkatársak (jegyző, szervezeti egységvezetők stb.) milyen tartalmú jognyilatkozatok esetében gyakorolhatják a polgármestertől kapott jogkörüket. A szabályzat rögzíti a kötelezettségvállalás összegszerű határait, de nem rendelkezik arról, hogy vállalkozási tevékenység/szolgáltatás igénybevételekor összességében mekkora összeghatárig rendelkezhet a kötelezettségvállalási jogkörrel felhatalmazott munkatárs. 4. Javaslatok Javasoljuk a szabályzatot az alábbi témakörökkel bővíteni: Tárgyéven túli fizetési kötelezettségek (fedezet biztosítása, megvalósítás időtartama szabályozása) Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

4 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 4/16 (beérkezett számlákkal kapcsolatos feladatok, nyilvántartás) Felelősségvállalás szabályozása (a Ktv.-vel összhangban a fegyelmi, anyagi felelősség szabályozása) Kötelezettségvállalás formái (tételes felsorolás) Előzetes kötelezettségvállalás (közbeszerzés, pályázati kiírások, támogatási konstrukció esetén) Utalványrendelet nyomtatvány elkészítése, alkalmazása Aláírásra jogosultak jegyzékét aláírás-mintával kiegészíteni Egyebek (javasoljuk szövegszerűen az alábbiak szerint az önkormányzati szabályozásban megjeleníteni) a.) Értelmező rendelkezések: Kötelezettségvállalás: Különösen a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, amely a jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. Különösen az írásban lefektetett kinevezés, személyi juttatások megállapítása, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, szolgáltatás megrendelése, tárgyi eszközök és készletek beszerzése, beruházási és felújítási szerződések aláírása, olyan pénz kifizetéssel nem járó megállapodás, amely alapján a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak, valamint minden más fizetési ellenszolgáltatási kötelezettséggel járó szerződés, megállapodás kötése, illetve bevétel megszerzésére irányuló pénzügyi kihatású intézkedés. Előzetes kötelezettségvállalás: a közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat kiírása amennyiben nem kerül visszavonásra. Ellenjegyzés: annak írásban történő előzetes igazolása, hogy o o o o Az okmányok jogszabályoknak, az önkormányzat döntéseinek megfelelnek, Az adott kötelezettségvállalásnak megfelelő pénzügyi forrás - összegszerűen és jogcímében rendelkezésre áll, A kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, A kötelezettségvállalás szakmai feladatellátást szolgáló szükségességének vizsgálata megtörtént. Szakmai teljesítés igazolása: A kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt az adott jogügylethez kapcsolódó ellenőrzés, melynek célja annak szakmai igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettség teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését, illetve a bevételek beszedését. Szakmai teljesítést igazoló: a kötelezettségvállaló, illetve az általa írásban megbízott személy vagy a jogügyletben érintett szervezeti egység vezetője. b.) pénzügyi működés szabályosságát erősítő előírások A kötelezettségvállalás az e szabályzat szerint ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet.

5 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 5/16 Ellenjegyzés nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható. Minden olyan kötelezettségvállalás (megrendelés), amely e szabályzat keretein kívül történik, az önkormányzat részéről semmisnek tekintendő, arra sem pénzeszközt, sem anyagot vagy más eszközt, szolgáltatást kiadni, illetve benyújtani nem lehet. A fenti témakörök rendelkezéseivel egységes keretbe foglalt szabályozás teljes körűen meghatározza az önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatban kialakított gyakorlatát. Érdemes a szabályzat mellékleteként meghatározni, hogy melyek a polgármester által átruházott kötelezettségvállalási jogkörök és kik az annak gyakorlásával felhatalmazott személyek. (pontosan meg kell nevezni mely előirányzat terhére, ki vállalhat kötelezettséget) Fenti javaslatokat a Hivatal részéről a Pénzügyi és adó osztály vezetői a helyszíni egyeztetés során elfogadták. Eredmény: A projekt megvalósítása során a szabályzat szövegszerűen kiegészítésre kerül. Egységes szerkezetben alkalmas a hatálybaléptetésre. Eredmény dokumentumok: 1. sz. melléklet - Szabályzat a kötelezettségek vállalása rendjéről

6 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 6/16 1. sz. melléklet - Szabályzat a kötelezettségek vállalása rendjéről PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZABÁLYZAT A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, AZ ELLENJEGYZÉS, AZ UTALVÁNYOZÁS, VALAMINT A SZÁMLÁK IGAZOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL E Szabályzat hatálya kiterjed Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára. A gazdálkodás folyamatában a jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését tartalmazó feladatok a felelősségi szabályok által meghatározott sorrendben követik egymást. Értelmező rendelkezések Kötelezettségvállalás: Különösen a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, amely a jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. Különösen az írásban lefektetett kinevezés, személyi juttatások megállapítása, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, szolgáltatás megrendelése, tárgyi eszközök és készletek beszerzése, beruházási és felújítási szerződések aláírása, olyan pénz kifizetéssel nem járó megállapodás, amely alapján a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak, valamint minden más fizetési ellenszolgáltatási kötelezettséggel járó szerződés, megállapodás kötése, illetve bevétel megszerzésére irányuló pénzügyi kihatású intézkedés. Előzetes kötelezettségvállalás: a közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat kiírása amennyiben nem kerül visszavonásra. Ellenjegyzés: annak írásban történő előzetes igazolása, hogy az okmányok jogszabályoknak, az önkormányzat döntéseinek megfelelnek, az adott kötelezettségvállalásnak megfelelő pénzügyi forrás - összegszerűen és jogcímében rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, a kötelezettségvállalás szakmai feladatellátást szolgáló szükségességének vizsgálata megtörtént.

7 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 7/16 Szakmai teljesítés igazolása: A kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének elrendelése előtt az adott jogügylethez kapcsolódó ellenőrzés, melynek célja annak szakmai igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettség teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését, illetve a bevételek beszedését. Szakmai teljesítést igazoló: a kötelezettségvállaló, illetve az általa írásban megbízott személy vagy a jogügyletben érintett szervezeti egység vezetője. Érvényesítés: a kiadás teljesítése, illetve a bevétel beszedése előtt a szakmai teljesítés igazolás alapján az összegszerűség, a számlára, a számlát helyettesítő bizonylatra előírt alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelés, továbbá a szükséges pénzügyi fedezet meglétének ellenőrzése. Utalványozás: a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának írásbeli elrendelése. Utalvány ellenjegyzése: magában foglalja - a kötelezettségvállalás ellenjegyzésénél leírtak értelemszerű alkalmazása mellett a szakmai teljesítés igazolásának és az érvényesítés megtörténtét is. I.) Kötelezettségvállalás A.) 1.) A kötelezettségvállalás a költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, valamint bevételi előirányzat teljesítésének előírása, a költségvetési szerv feladatainak célszerű és hatékony ellátására figyelemmel. 2.) a.) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettséget vállaló személynek a kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a pénzügyi fedezetet. A kötelezettségvállalás a jegyző vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése után és a I./8.)b.) pontban foglalt kivétellel - csak írásban történhet b.) A választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök - beleértve a kisebbségi önkormányzat(ok) választásának lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközöket is - feletti kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 3.) A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedik a munka, a szolgáltatás elvégeztetésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy annak teljesítése után - az átvételt követően - a megállapodás szerinti ellenértéket kifizeti.

8 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 8/16 4.) A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák: kinevezési, alkalmazási okirat, túlóra, helyettesítés, jutalom elrendelése szerződés (vállalkozási, szállítási, adásvételi, közüzemi, megbízási, támogatási, kölcsön és egyéb szerződés) megállapodás megrendelés kiküldetési rendelvény közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlattételi felhívás megküldése támogatási konstrukció meghirdetése, pályázat kiírása bírósági, államigazgatási, valamint szabálysértési jogerős határozat, illetve végzés jogszabályon alapuló kifizetés esetén a keretgazda osztály által írt feljegyzés tartalékok polgármesterre átruházott hatáskörben történő felhasználásáról rendelkező határozat Előzetes kötelezettségvállalás: a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlattételi felhívás megküldése a pályázat kiírása a támogatási konstrukció meghirdetése tartalékok felhasználásáról rendelkező határozat A kötelezettségvállalás az e szabályzat szerint ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. 5.) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség kivéve a jogszabályon, bírósági és államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségvállalást csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A költségvetési fedezetet a költségvetés tervezésekor biztosítani kell. 6.) A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványnak tekintendő a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás tárgyévi előirányzat terhére történt és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. A beérkezett számlákkal kapcsolatos feladatokat, a nyilvántartás tartalmát a Számlarend és az Értékelési Szabályzat tartalmazza. Az önkormányzat intézményei alulfinanszírozásának pénzügyi rendezésére a tárgyévet követően, a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg kerül sor.

9 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 9/16 B.) A Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatain belül kötelezettségvállalásra jogosultak: 1.) a.) a jegyző (távollétében az aljegyző) értékhatár nélkül, munkáltatói jogkörének gyakorlása során és egyéb munkavégzésre irányuló kötelezettség tekintetében, b.) a jegyző értékhatár nélkül a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi lebonyolításával kapcsolatban a költségvetésben jóváhagyott pénzeszközök tekintetében, 2.) nettó Ft értékhatárig az osztályvezetők (a Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője és a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály vezetője kivételével), illetőleg távollétükben az osztályvezető-helyettesek (a Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető-helyettesei és a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály osztályvezető-helyettese kivételével), a főépítész, kizárólag peres ügyek tekintetében a Polgármesteri Hivatal jogi képviselője, valamint kizárólag a közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások tekintetében a Közbeszerzési Iroda vezetője (távollétében a Közbeszerzési Iroda vezető-helyettese), 3.) nettó Ft értékhatárig a Városfejlesztési és Fenntartási Osztály vezetője (távollétében az osztályvezető-helyettes), 4.) a polgári védelem költségvetési előirányzatain belül - értékhatár nélkül - a Polgári Védelem parancsnoka, 5.) nettó Ft értékhatár felett a polgármester, távollétében az alpolgármesterek, 6.) kivételt képeznek a magánszemélyekkel kötött megbízási szerződések, amelyekkel kapcsolatban a.) az I./B./2) pontban felsorolt kötelezettségvállalók egy megbízási szerződés tekintetében, a megbízás időtartamától függetlenül, Ft értékhatárig vállalhatnak kötelezettséget, b.) Ft értékhatár felett kizárólag a polgármester (távollétében az alpolgármesterek) és a jegyző (távollétében az aljegyző) vállalhatnak kötelezettséget. 7.) a helyi kisebbségi önkormányzatok esetében, kötelezettségvállalásra, értékhatár nélkül, a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult, 8.) a.) a nettó Ft-ot meghaladó kifizetések esetében az írásbeli kötelezettségvállalás kötelező. Az írásbeli kötelezettségvállalás bizonylatainak a megrendelt áru, szolgáltatás értékadatait tartalmaznia kell.

10 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 10/16 b.) nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként nettó Ft-ot el nem érő kifizetések esetében. 9.) a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok kötelezettségeit is - a Pénzügyi és Adó Osztály a kinevezés, illetve a folyamatos teljesítést tartalmazó szerződések kivételével - olyan analitikus nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. 10.) a Pénzügyi és Adó Osztály a kötelezettségvállaló(k) kérésére - köteles információt szolgáltatni, illetőleg egyeztetni bármely költségvetési előirányzat felhasználásáról. II.) Kötelezettségvállalás ellenjegyzése A.) 1.) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a.) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, áll-e, b.) az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre c.) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 2.) Az ellenjegyző az 1.) a.) - c.) pontokban foglalt feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 3.) a.) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a II./A./1.) pontban előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről (írásban) tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. b.) Ha a kötelezettségvállaló az a.) pontban foglalt tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, köteles e tényről a helyi önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesíteni. A képviselő-testület soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Amennyiben a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője (távollétében az osztályvezető-helyettesek) az ellenjegyző, a kötelezettségvállaló részéről ellenjegyzésre történő írásbeli utasításáról köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni. Ezt követően a jegyző írásban értesíti a képviselő-testületet. Ellenjegyzés nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható. B.) 1.) E Szabályzat I/B. pontjában foglaltak szerinti kötelezettségvállalások ellenjegyzési joga

11 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 11/16 a.) az I./B./ l.) - 4.) pontok esetében a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét (távollétében az osztályvezető-helyetteseket), b.) az I./B./4) pontok esetében a jegyzőt (távollétében az aljegyzőt), c.) a magánszemélyekkel kötött megbízási szerződések esetében - az I./B./5./a.) pont szerinti kötelezettségvállalások esetében a jegyzőt (távollétében az aljegyzőt), - az I./B./5./b.) pont szerinti kötelezettségvállalások esetében a polgármester és az alpolgármesterek által vállalt kötelezettségek tekintetében a jegyzőt (távollétében az aljegyzőt), a jegyző által vállalt kötelezettségek tekintetében a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét (távollétében az osztályvezető-helyetteseket) illeti meg. 2.) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében, a kötelezettségvállalások ellenjegyzését a kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a kisebbségi önkormányzat testületének tagja végzi. III.) Szakmai teljesítés igazolás 1.) a.) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell - azok jogosultságát, - összegszerűségét, - a szerződés, a megrendelés, a megállapodás teljesítését b.) A szakmai teljesítés igazolás a teljesítés alapjául szolgáló okmányra bélyegzővel vagy kézírással Igazolom, kifizethető szöveg rávezetésével és a szakmai teljesítés igazolására jogosult aláírásával történik. Beruházások, felújítások, karbantartási munkálatok esetében a szakmai teljesítés igazolására jogosult személy aláírását meg kell hogy előzze a műszaki ellenőr számla kollaudációja, amelyet az okmányon bélyegzővel és aláírásával - végez. 2.) A szakmai teljesítés igazolását a kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg a helyettesítésükre kijelölt személyek - az e Szabályzat I. fejezetében foglaltak értelemszerű alkalmazásával - végzik. 3.) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében a szakmai teljesítés igazolására a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az általa kötelezettségvállalásra felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. IV.) Érvényesítés

12 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 12/16 A.) 1.) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés- igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a pénzügyi fedezet meglétét, az előírt alaki követelményeket betartották-e (alaki és tartalmi szempontból a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a gazdálkodói szabályozásnak megfelelnek-e), a gazdasági esemény kellően dokumentált-e (pl. munkavégzés igazolása, áruszállítás megtörténte). 2.) Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 3.) Bevétel esetén a számla kiállítójának kell a felülvizsgálatot elvégeznie annak érdekében, hogy biztosított legyen, miszerint a bevétel jogszerűen illeti meg a költségvetési szervet. 4.) Az érvényesítésnek - az "érvényesítve" megjelölésen kívül - tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot. 5.) Amennyiben az érvényesítő az A/l.) pontban felsoroltak vizsgálata során eltérést tapasztal, írásban köteles erről a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét - az osztályvezető által kialakított formanyomtatványon - tájékoztatni. A Pénzügyi és Adó Osztály vezetője köteles azonnal az eltérés(ek) kiküszöbölésére a szükséges intézkedéseket megtenni. 6.) Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet. B.) Az érvényesítési jog gyakorlására az e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri-jegyzői közös utasításban foglaltak szerint a jegyző által írásban felhatalmazott köztisztviselő jogosult a III/A/5.) pontban foglaltakra figyelemmel. C.) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az érvényesítést az e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri-jegyzői közös utasításban foglaltak szerint a jegyző által írásban felhatalmazott köztisztviselő jogosult a IV./A/5.) pontban foglaltakra figyelemmel. V.) Utalványozás A.) 1.) Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. Utalványozásra a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

13 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 13/16 2.) Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utalvány) lehet. 3.) A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, az "utalvány" szót, a költségvetési évet, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, a fizetés időpontját, módját és összegét, a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, a nettó Ft feletti összegű kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámát. a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását. 4.) Az érvényesített okmányra vezetett rendelkezésben (rövidített utalványban) a 3.) pontban meghatározottak közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. 5.) Nem kell külön utalványozni a szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevétel beszedését. B.) Az utalványozási jog gyakorlására a polgármester, illetőleg e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri-jegyzői együttes utasításban felhatalmazott személyek jogosultak. C.) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az utalványozási jog gyakorlására a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.

14 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 14/16 VI.) Utalvány ellenjegyzése l.) Az utalvány ellenjegyzése során e Szabályzat II./A/l.)-3.) pontjában foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. 2.) Az ellenjegyzésre jogosultnak az utalványt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre az utalványozó írásban utasítja. A további eljárási szabályokra a II/3.) pontban foglaltakat kell alkalmazni. 3.) Az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző, illetőleg az e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri-jegyzői közös utasításban felhatalmazott személyek jogosultak. 4.) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az utalvány ellenjegyzésére a jegyző, illetőleg az e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri-jegyzői közös utasításban felhatalmazott személyek jogosultak. VII. A választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó, központi költségvetésből biztosított pénzeszközök - beleértve a kisebbségi önkormányzat(ok) választásának lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközöket is - feletti kötelezettségvállalásra, illetőleg utalványozásra a jegyző, a kötelezettségvállalás, illetőleg az utalványozás ellenjegyzésére - beleértve a kisebbségi önkormányzat(ok) választásának lebonyolításához rendelkezésre álló pénzeszközöket is - a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője (távollétében az osztályvezető-helyettesek) jogosult. VIII. Összeférhetetlenség, felelősségvállalás 1.) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. 2.) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv ának b.) pontja), vagy a maga javára látná el. 3.) Amennyiben osztályvezetővel szemben áll fenn az összeférhetetlenség, úgy kötelezettséget vállalni, utalványozni és ellenjegyezni a polgármester (távollétében alpolgármester) és a jegyző (távollétében aljegyző) jogosult, egyidejűleg figyelemmel e Szabályzat VII. pontjában foglaltakra. 4.) Ha az összeférhetetlenség a polgármester vagy a jegyző tekintetében áll fenn, az összeférhetetlenség feloldásához szükséges jogosítvány gyakorlására - Képviselő-testületi határozat birtokában - a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője jogosult.

15 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 15/16 5.) A kötelezettségvállalást előkészítő osztály vezetőjének felelőssége, hogy a kötelezettségvállalás az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően keletkezzen. Amennyiben a kötelezettségvállalás az ütemtervtől eltérne, akkor annak nyilvántartásba vétele előtt kezdeményeznie kell az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását. 6.) A kötelezettségvállalást előkészítő osztály vezetőjének felelőssége, hogy beszerzési igény esetén a kötelezettségvállalásra Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának beszerzési illetve közbeszerzési szabályzatában előírt eljárást követően kerüljön sor. 7.) A szakmai igazolás végzésére kijelölt személy felelőssége, hogy a fentiekről saját maga meggyőződjön, vagy azt saját maga számára az ügyletben érintett személy aláírásának megkövetelésével hitelt érdemlően bizonyítsa. 8.) A kötelezettségvállaló, az utalványozó, az ellenjegyző, az érvényesítő és a szakmai teljesítésigazolást végző fegyelmileg felelős a gazdálkodási szabályok betartásáért. 9.) Büntetőjogi felelősség érvényesül, ha a szabálytalan utalványozással bűntettet is elkövetnek. 10.) Minden olyan kötelezettségvállalás (megrendelés), amely e szabályzat keretein kívül történik, az önkormányzat részéről semmisnek tekintendő, arra sem pénzeszközt, sem anyagot vagy más eszközt, szolgáltatást kiadni, illetve benyújtani nem lehet. IX. Záró rendelkezések 1.) Kötelezettségvállalásra és szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek jegyzékét e Szabályzat 1. sz. Függeléke tartalmazza, amelynek eredeti példányát a Pénzügyi és Adó Osztály. tartja nyilván. 2.) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult személyek jegyzékét e Szabályzat 2. sz. Függeléke tartalmazza, amelynek eredeti példányát a Pénzügyi és Adó Osztály tartja nyilván. 3.) Utalványozásra, utalványozás ellenjegyzésére és érvényesítésre jogosultakat az e Szabályzat alapján kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasítás tartalmazza. 4.) E Szabályzat napján lép hatályba, egyidejűleg az e tárgyban szeptember 15-én kiadott Szabályzat hatályát veszti.

16 Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 16/16 Budapest, Szabados Ákos polgármester dr. Kiss Irén címzetes főjegyző Mellékletek: 1) A polgármester által kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazott személyek neve és aláírás mintája 2) A jegyző által kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazottak neve és aláírás mintája 3) A kötelezettségvállalást előkészítő osztályok vezetőinek mint keretgazdáknak az egyes előirányzatok felhasználásáért való felelőssége 4) A szakmai teljesítés igazolás végzésére kijelölt személyek neve és aláírás mintája 5) A szakmai teljesítésigazolás bélyegző szövege 6) A jegyző által érvényesítési joggal megbízott személyek neve és aláírás mintája 7) Az érvényesítő bélyegző szövege 8) Utalványrendelet minta 9) A jegyző által utalvány ellenjegyzésére felhatalmazott személyek neve és aláírás mintája

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Stratégiai célok lebontásának módszertana 1/35 Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA A szabályzat a 2008 január 01-én lép hatályba.. Igazgató A Püspökladány Város Gazdasági

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2012. TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2009. március 1. Jóváhagyom: Borkai Zsolt Elnök Sárkány Péter Munkaszervezet-vezető

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjérõl Az Államháztartásról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT A szabályzat 2014. január 01-től lép

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-13/2015. Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Tervezet)

Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Tervezet) Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Tervezet) Nyergesújfalu Város Jegyzője a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4.) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2011. május

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1.-től Módosítva: 2010.11.04-től I. módosítás GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti Működési Szabályzat A Szervezeti Működési Szabályzatot Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete... számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben