Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 2011.6.30."

Átírás

1 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a CE Bond nyílt végű befektetési alapjá lévő vagyonnal való gazdálkodásáról Eszközök állománya (): a)átruházható értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) befektetési jegyek b)pénzpiaci eszközök c) kszámlák ca) folyószámla cb) betéti számlák d)egyéb eszközök 0 e) az eszközök értéke összesen f) kötelezettségek g) a vagyon nettó eszközértéke Az Alap forgalom lévő befektetési egységeinek száma (db) Egy befektetési egység nettó értéke () 0, A vagyon részét képező értékpapírok állománya ÉP szabályozott piacok szerinti bontás () Átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök, amelyekkel a jegyzet ÉP tőzsdéin kereskednek Átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök, amelyekkel más szabályozott piacokon kereskednek Új kibocsátású átruházható ÉP a bek.d) pontja szerint Egyéb átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök a bek. h) pontja szerint A szabályozott piacokon forgalom lévő származékos termékek A szabályozott piacokon be nem fogadott származékos termékek Más befektetési alapok befektetési jegyei vagy külföldi kollektív befektetési társaságok értékpapírjai Egyéb, az a)-h) pontokon kívüli vagyon Gazdasági ágak szerinti ÉP () Államkötvények ÉP a kibocsátó országa szerint () Szlovákia Magyarország Csehország Lengyelország ÉP szerződéses partner szerint () Államkötvények A befektetési alap lévő vagyonon való részesedés alapján (%-) 97,92% Czech Govt CZGB /16/2013 CZ ,11% Czech Govt CZGB /11/2015 CZ ,20% Czech Govt CZGB /18/12 CZ ,81% Czech Govt CZGB Float 10/27/2016 CZ ,98% Czech Govt CZGB /16/2013 CZ ,21% Hungary Govt 8 12/02/2015 HU ,82% Hungary Govt 6 10/12/11 HU ,77% Hungary Govt /B HU ,09% Hungary Govt 6 10/24/12 HU ,98% Poland Govt 5 10/24/2013 PL ,24% Poland Govt /25/17 PL ,18% Poland Govt /25/2012 PL ,56% Poland Govt /10/2019 PL ,63% Poland Govt /25/15 PL ,08% Slovak Govt /14 SK ,52% Slovak Govt 0 05/04/2012 SK ,53% Slovak Govt /24/2016 SK ,05% Slovak Govt 4 04/27/2020 SK ,17% Slovak Govt Float 10/14/2013 SK ,99% Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS ,00% 5. A portfólió állományának változásáról szóló adatok () ÉP állománya az időszak kezdetén növekmény csökkenés nettó értékelési különbözetek és a kamatbevétel arányos része CP állománya az időszak végén

2 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a CE Bond nyílt végű befektetési alapjá lévő vagyonnal való gazdálkodásáról A vagyon alakulásának adatai () a) befektetési jegyekből származó bevételek 0 b) kötvényekből származó bevételek c) egyéb értékpapírokból származó bevételek 0 d) pénzpiaci eszközökből származó bevételek 0 e) betéti és folyószámlákból származó bevételek f) tőkebevételek 0 g) egyéb bevételek h) adminisztrációs költségek i)letétkezelői költségek j) egyéb költségek és díjak k) nettó bevétel l) nyereségrészesedés (osztalék) kifizetése/ nettó 0 m) visszaforgatott bevételek / nettó 0 n) a befektetési alap lévő vagyon növekedése/csökkenése () Czech Govt CZGB /16/2013 CZ Czech Govt CZGB /11/2015 CZ Czech Govt CZGB /18/12 CZ Czech Govt CZGB Float 10/27/2016 CZ Czech Govt CZGB /16/2013 CZ Hungary Govt 8 12/02/2015 HU Hungary Govt 6 10/12/11 HU Hungary Govt /B HU Hungary Govt 6 10/24/12 HU Poland Govt 5 10/24/2013 PL Poland Govt /25/17 PL Poland Govt /25/2012 PL Poland Govt /10/2019 PL Poland Govt /25/15 PL Slovak Govt /14 SK Slovak Govt 0 05/04/2012 SK Slovak Govt /24/2016 SK Slovak Govt 4 04/27/2020 SK Slovak Govt Float 10/14/2013 SK Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS o) a befektetések értékének növekedése vagy csökkenése változás %- értékpapírok: ,34% részvények kötvények ,34% egyéb értékpapírok folyószámla ,85% lekötött betétek ,38% egyéb eszközök kötelezettségek ,19% p)egyéb, eszközállományt érintő változások 7. A Mérleg és Eredménykimutatás struktúrája (lásd a mellékletet) a vagyon nettó eszközértéke () a forgalom lévő befektetési egységek száma (db) a befektetési egység nettó értéke 0, , , a kibocsátott befektetési egységek száma (db) az összeg, amelyért kibocsátásra kerülnek () a visszaváltott befektetési egységek száma (db) az összeg, amelyért visszaváltásra kerültek () Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek () az alap vagyonával kapcsolatos tevékenységből Jelentés az Alap vagyonát képező értékpapírokkal összefüggő szavazati jogok gyakorlásáról. A Társaság nem érvényesítette az Alap vagyonát képező ÉP-kal kapcsolatos szavazati jogait. Megjegyzés: A kollektív befektetési formákról szóló 203/2011 Z.z. sz. törvény bekezdése szerint tájékoztatunk, hogy ig a i dátumra vonatkozóan összeállított beszámoló nem esett át könyvvizsgálaton. A dokumentum hiteléért felel: Marta Divincová Jóváhagyta: Ing. Rastislav Podhorec Kiállította: Martina Pirháčová Ing. Robert Kubín

3 MÉRLEG CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megj e- lölés Tétel Sorsz től ig től ig től ig a b c x ESZKÖZÖK x x x x I. Befektetett eszközök (az 1-7 tételek összesítése) Kötvények a) kupon nélkül b) kuponnal Részvények 5 3. Befektetési jegyek a) nyílt végű befektetési alapokból származó BJ 7 b) egyéb 8 4. Rövidtávú követelések Fordított repóügyletek Származékos ügyletek Nemesfémek 12 II. Forgóeszközök (a 8-9 tételek összesítése) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek Egyéb eszközök Eszközök összesen Megj e- lölés Tétel Sorsz től ig től ig től ig a b c x KÖTELEZETTSÉGEK x x x x I. Kötelezettségek (az 1-6 tételek összesítése) Bankokkal szembeni kötelezettségek A befektetési egysége visszaváltásából származó kötelezettségek Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek Származékos ügyletek Repóügyletek Egyéb kötelezettségek II. Saját tőke (a 7-9 tételek összesítése) Befektetési jegyek elési alapok A folyó számviteli időszak nyeresége/vesztesége Kötelezettségek összesen

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjelölés ig ig ig től től től Tétel Sorsz. a b c Kamatbevételek kamatok viszontbiztosításból származó eredmény 3 2. A befektetési jegyekből származó bevételek 4 3. Osztalékbevételek osztalékok viszontbiztosításból származó eredmény 7 4./a. ÉP ügyletek nettó eredménye (48 323) ( ) 5./b. Devizaügyletek nettó eredménye (15 835) 6./c. Származékos ügyletek nettó eredménye /d. Nemesfém-ügyletek nettó eredménye 11 8./e. Egyéb eszközökkel való ügyletek nettó eredménye (904) 80 I. Az Alap vagyonából származó bevétel (69 120) f. Tranzakciós költségek 14 g. Banki és egyéb díjak 15 (1 335) (905) (767) II. Az alap vagyonából származó nettó bevétel (69 887) h. Az Alap finanszírozásának költsége 17 (8 590) (3 916) (2 199) h.1. kamatráfordítások 18 h.2. kamatbiztosítások eredménye 19 h.3. adók és díjak költségei 20 (8 590) (3 916) (2 199) III. Az Alap vagyongazdálkodásának nettó eredménye (72 086) i. Az alapkezelői díj ráfordítása 22 (79 886) (97 334) (89 158) j. A letétkezelői díj ráfordítása 23 (14 583) (16 790) (14 287) A. Eredmény ( )

5 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Féléves jelentés június 30-i fordulónapon 2011 augusztus

6 MÉRLEG CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjelölés Tétel Sorsz től ig től ig a b c 1 2 x ESZKÖZÖK x x x I. Befektetett eszközök (az 1-7 tételek összesítése) Kötvények a) kupon nélkül b) kuponnal Részvények 5 3. Befektetési jegyek a) nyílt végű befektetési alapokból származó BJ 7 b) egyéb 8 4. Rövidtávú követelések Fordított repóügyletek Származékos ügyletek Nemesfémek 12 II. Forgóeszközök (a 8-9 tételek összesítése) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek Egyéb eszközök 15 Eszközök összesen Megjelölés Tétel Sorsz től ig től ig a b c 1 2 x KÖTELEZETTSÉGEK x x x I. Kötelezettségek (az 1-6 tételek összesítése) Bankokkal szembeni kötelezettségek A befektetési egysége visszaváltásából származó kötelezettségek Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek Származékos ügyletek Repóügyletek Egyéb kötelezettségek II. Saját tőke (a 7-9 tételek összesítése) Befektetési jegyek elési alapok A folyó számviteli időszak nyeresége/vesztesége Kötelezettségek összesen

7 EREDMÉNYKIMUTATÁS CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjel ölés TÉTEL Sorsz től ig től ig a b c Kamatbevételek kamatok viszontbiztosításból származó eredmény 3 2. A befektetési jegyekből származó bevételek 4 3. Osztalékbevételek osztalékok viszontbiztosításból származó eredmény 7 4./a. ÉP ügyletek nettó eredménye (48 323) 5./b. Devizaügyletek nettó eredménye /c. Származékos ügyletek nettó eredménye 10 7./d. Nemesfém-ügyletek nettó eredménye 11 8./e. Egyéb eszközökkel való ügyletek nettó eredménye (904) I. Az Alap vagyonából származó bevétel f. Tranzakciós költségek 14 g. Banki és egyéb díjak 15 (1 335) (905) II. Az alap vagyonából származó nettó bevétel h. Az Alap finanszírozásának költsége 17 (8 590) (3 916) h.1. kamatráfordítások 18 h.2. kamatbiztosítások eredménye 19 h.3. adók és díjak költségei 20 (8 590) (3 916) III. Az Alap vagyongazdálkodásának nettó eredménye i. Az alapkezelői díj ráfordítása 22 (79 886) (97 334) j. A letétkezelői díj ráfordítása 23 (14 583) (16 790) A. Eredmény

8 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 1 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI EGYSÉGRŐL A CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. (továbbiak Alap ), az Alico Funds Central Europe správ. spol. a.s. alapkezelő (továbbiak mint Társaság) nyílt végű befektetési alapjaként jött létre november 26-án a Szlovák Tőkepiaci Felügyelet (Úrad pre finančný trh) UFT- 022/2003/KSPF sz. döntése alapján. A Társaság székhelye: Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava, statiszikai számjele (IČO): és ISIN-kóodja: SK Az Alap letétkezelője a Československá obchodná ka a.s., székhelye Michalská 18, Bratislava, statisztikai számjele (IČO: ), bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám 4314/B (továbbiak mint letétkezelő ). Az Alap kollektív befektetések megvalósítására jött létre magasabb hozamok elérése érdekében a Szlovák Köztársaság és a Cseh Köztársaság államkötvényeibe történő befektetésekből két-öt év távlatá. A hozam a portfólió részét képező értékpapírok tőkehozamából és tőkenövekedéséből tevődik össze, amely értékpapírok a közép-európai országok Szlovákia, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, esetleg egyéb országok Bulgária, Horvátország, Macedónia, Románia, Szerbia és Montenegró, Ukrajna és Törökország pénznemeiben denomináltak. Az Alap eszközeit pénzpiaci eszközökbe kívánja fektetni letéti jegyekbe, kincstárjegyekbe és egy éven belüli lejáratú váltókba, a fenti államok államkötvényeibe, neves hitelminősítő ügynökségek, a Moody s Investors Service, Standard & Poor s, Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe. A kötvények az Alap vagyonának legalább 60%-át teszik ki. Az Alap a kötvényalapok kategóriájába tartozik. Az Alap a befektetési jegyek kibocsátását és értékesítését március 30-án kezdte meg. A befektetési jegyek okirati formá 0, euró/1 szlovák korona kibocsátási értéken kerültek kibocsátásra. A befektetési jegyek névre szólóak. A befektetési jegyek eladása és visszaváltása (a befektetési jegy tulajdonosának kérelme alapján) a Társaság által a kollektív befektetésekről szóló 594/2003 Tt.sz. törvény hatályos rendelkezései és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma 611/2003 sz. rendelete alapján megállapított aktuális árfolyamon történik. Az eladási jutalék az Alap Kezelési szabályzata alapján a befektetési jegy értékének legfeljebb 5%-a lehet. A jutalékok aktuális árjegyzékével a Társaság székhelyén lehet megismerkedni. A piaci ár naponta minden munkanapra vonatkozóan kerül megállapításra. Az Alap június 30-án érvényes Kezelési Szabályzatát a Társaság igazgatótanácsa március 25-én hagyta jóvá és április 1-jén vált hatályosság a Szlovák Nemzeti Bank március 9-én jóváhagyott ODT /2011 sz. döntésével, amely március 15-én vált hatályossá október 21-én sor került az AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s. cégnév megváltoztatására Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. névre. A Szlovák Nemzeti Bank OPK /2009 sz november 4-i döntésével a nyílt végű befektetési alap eredeti neve, azaz AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. a következőképpen változott: CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. A Cégjegyzékben ez a változás január 20-i hatállyal került bejegyzésre. Az alap jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A befektetési alapot kezelő alapkezelő fő tevékenységi köre a következő: Befektetési alapok létrehozása és kezelése, Az egy vagy több befektetési eszközből kialakított portfólió más ügyfelek portfóliójától elkülönített kezelése az ügyféllel megkötött portfóliókezelési szerződés alapján, Tanácsadói tevékenység a befektetési eszközökbe történő befektetések ügyében. Az Alapkezelő a befektetési alap lévő vagyon kezelését önállóan, saját nevében és a befektetésijegy-tulajdonosok érdekében végzi. Az Alapkezelő a saját vagyonától elkülönítve biztosítja a befektetési alap könyvvitelét és számvitelét.

9 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 2 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) a) A Társaság igazgatótanácsának összetétele június 30-án a következő volt: Név Rastislav Podhorec Marián Vaniak Robert Kubín Tisztség Elnök Tag Tag b) A Társaság felügyelőtanácsának összetétele június 30-án a következő volt: Név Zack Abounassar Henrich Kubička Guillermo Pablo Donadini Tisztség Elnök Tag Tag c) A Társaság tulajdonosi szerkezete 2010.június 30-án a következő volt: Törzstőkében való részvétel aránya Megnevezés Abszolút értékben Százalék kimutatva A szavazati jog mértéke Amslico poisťovňa Alico, a.s % 100% d) Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s társaságot az Amslico poisťovňa Alico, a.s. hozta létre, amely annak 100%-os tulajdonosa. A Társaság törzstőkéje ezer euró és 825 darab egyenként euró névértékű részvényből áll. A szlovák cégcsoport konszolidált éves beszámolóját a Nemzetközi Számviteli Standardokkal összhang az Amslico poisťovňa Alico, a.s. társaság állítja össze, székhelye Pribinova 10, Bratislava december 31-i fordulónapra vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló hozzáférhető a Pribinova 10, Bratislava címen és egyben elhelyezésre került a Bratislava I Járásbíróságon, Záhradnícka 10, Bratislava cím alatt. A Társaság az American Life Insurance Company, Wilmington DE, USA közvetlen irányítása alatt áll november 1-jén a MetLife, Inc. Társaság befejezte az American Life Insurance Company akvizícióját a Szövetségi Tartalékktól /Federal Reserve Bank, New York/ (FED NY) december 31-től a MetLife, Inc., New York a Társaság végső felügyeleti szerve. A befektetési alap kezelt vagyon nem képezi az alapkezelő vagyonát, az alapkezelő egyedi éves beszámolója nem része az Alapkezelő konszolidált éves beszámolójának. Az alapkezelő nem állít össze konszolidált éves beszámolót, mivel nem teljesíti a konszolidáció feltételeit a 431/2002 sz. számviteli törvény hatályos rendelkezései alapján. e) A Társaság alkalmazottainak száma június 30-án 21 volt (2010-ben: 22), közülük 5 vezető beosztású munkatárs (2010-ben: 5). B A FŐ KÖNYVVITELI ALAPELVEK ÖSSZEFOGLALÁSA 1) A beszámoló összeállítása Az Alap beszámolója június 30-i fordulónapra mint évközi beszámoló került összeállításra az SzK NT 431/2002 sz. Számviteli törvénye Bek. alapján (továbbiak mint számviteli törvény ) a január 1-től június 30-ig terjedő számviteli időszakra vonatkozóan.

10 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 3 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) Az Alap beszámolója a tevékenység folyamatos fennállásának feltétele mellett került összeállításra a Szlovák Köztársaság területén érvényes számviteli törvénnyel és a hozzá kapcsolódó számviteli eljárásokkal összhang, amelyeket a Szlovák Pénzügyminisztérium MF/25835/ sz december 13-án kibocsátott intézkedése tartalmaz, amely részletesen szabályozza a beszámoló tételeinek elrendezését és megjelölését, e tételek tartalmi elemeit, a közzétételre szánt adatok körét, a számlakeret-tükröt és a befektetési alapok, nyugdíjalapok és kiegészítő nyugdíjalapok számviteli eljárásait. A beszámoló egyes tételei vannak feltüntetve. A mérleg, az eredménykimutatás és a megjegyzések negatív értékei úgy kerülnek feltüntetésre, hogy az adott érték zárójelben szerepel. 2) Új számviteli alapelvek és módszerek 2010-ben a társaság módosította a határidős betétek könyvvitelét és számvitelét. Erre a módosításra azért volt szükség, mivel be kellett tartani a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma MF/25835/ sz., december 27-i intézkedését, amelyben az szerepel, hogy a 1-es számlaosztályba tartozó pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek közé csak a 24 órás lejáratú kbetétek tartoznak. Azon betétek, amelyek az adott időszakot meghaladják, a kokkal szembeni rövid távú követelések közé sorolandók, azaz a 3-as számlaosztályba, azaz a Beruházások közé. A szó forgó előírással összefüggésben a Társaság a Kötelezettségek rész számvitelében is módosítást eszközölt, ahol az Egyéb Kötelezettségek közé besorolta a letétkezelővel szembeni kötelezettségeket is. 3) Számviteli alapelvek és módszerek a) Kamatbevételek A kamatbevételek ab az időszak kerülnek elszámolásra, amelyekkel tárgyszerűen és időben összefüggenek. A kamatbevételek kifizetése esetén ezeket az Alap számlájára az 595/2003 Tt.sz. törvény értelmében bruttó összegben, a forrásadótól meg nem tisztított formá kerülnek jóváírásra. b) Díjráfordítások A befektetési alap lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapírügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplők, a kok és értékpapír-kereskedők díjai, a külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai, amelyeket a letétkezelő térít a külföldi szervezetek részére, a kszámlák vezetésének illetékei és pénzátutalási illetékek, a központi értékpapírletétkezelő vagy annak tagja díjai, és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díjai, az alapkezelői díj és a letétkezelői díj. A Szlovák Alapkezelők Szövetsége (Slovenská asociácia správcovských spoločností) ajánlása, a kollektív befektetési formákról szóló 594/2003 sz. törvény bek. e) pontja alapján, valamint az egyes befektetési alapok Kezelési szabályzatainak rendelkezéseivel összhang a Társaság jétől a költségek között számolja el a befektetési alapok éves beszámolója könyvvizsgálatának költségeit. Ezek a költségek az egyes befektetési alapok vagyonának megelőző év december 31-i értékétől függően kerülnek felosztásra úgy, hogy 12 azonos részletre kerülnek felosztásra és az Alapok költségei közé mindig annak a hónapnak az utolsó napján kerülnek elszámolásra, amely napon az eszközt értékelésre kerül. Ezek a díjak ab az időszak kerülnek elszámolásra, amelyekkel tárgyszerűen és időben összefüggenek, az Alap vonatkozó Kezelési szabályzatával összhang. A Társaság az Alap kezeléséért alapkezelői díjra jogosult, amelyet az Alap lévő vagyon éves nettó eszközértékéből számítódik. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik az Alap költségei közé az Alap lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj

11 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 4 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az érvényes kezelési szabályzat alapján Június 30-i fordulónapon az Alap lévő vagyon éves átlag nettó eszközértékének 1,9%-át teszi ki (2010. december 31-én: 1,9%). A letétkezelői szerződés szerinti tevékenységért a letétkezelő letétkezelői díjat számláz az Alap érvényes Kezelési szabályzata alapján Június 30-i fordulónapon 0,2760% mértékben (2010. december 31-i fordulónapon: 0,2737%) az Alap lévő vagy éves átlagos nettó eszközértékétől függően (G1 megjegyzés). A letétkezelői díj egy naptári évre az Alap lévő vagyon letétkezelői díj leszámítása előtti aktuális nettó eszközértéke alapján naponta kerül kiszámításra. c) Jövedelem utáni forrásadó április 1-jétől a Társaság köteles a befektetési jegy-tulajdonosok nettó bevételéből adót fizetni, amely bevétel a befektetési jegy visszaváltásakor kifizetett összeg és a befektetési jegy tulajdonosának befizetése közti különbözet, ami nem más, mint a befektetési jegy kibocsátáskori eladási ára. Az adót a Társaság a térítésnek a befektetési jegy tulajdonosa számára történő kifizetésekor, átutalásakor vagy jóváírásakor köteles elvezetni. A befektetési jegy kifizetésekor (visszaváltásakor) az adó levonása a befektetési jegy tulajdonosának befizetése, azaz a befektetési jegy kibocsátáskori eladási ára és a kifizetett adózatlan összeg közötti pozitív különbözet után történik. A Társaság köteles a forrásadót az adóhatóság részére legkésőbb az előző naptári hónapot követő tizenötödik napon elvezetni. d) Befektetési jegyek hozamai A befektetési alap lévő vagyon hozamát, amelyet az értékpapírok, pénzpiaci eszközök és betéti számlák alapkezelőnek kifizetett hozama tesz ki az adott naptári évre vonatkozóan, az alapkezelő a befektetési alap Alapkezelési szabályzatával és a kollektív befektetésekről szóló törvénnyel összhang folyamatosan, napi rendszerességgel beszámítja az alap lévő vagyon nettó eszközértékébe, azaz a már kibocsátott befektetési jegyek aktuális árába is. e) A befektetési alap jövedelemadója A befektetési alap nem fizet jövedelemadót kivéve az 595/2003. sz., jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései 43. szerinti adót (a továbbiak mint jövedelemadóról szóló törvény ) A jövedelemadóról szóló törvény meghatározza, hogy a befektetési jegyekből származó hozam kifizetése, átutalása vagy jóváírása esetén az alapkezelő köteles az adót elvezetni. A kollektív befektetésekről szóló törvény értelmében a befektetési alap vagyonából származó haszon folyamatosan, napi rendszerességgel beszámításra kerül a vagyon nettó eszközértékébe (lásd részletesebben a Befektetési jegyek hozamairól szóló információkat). A jövedelemadóról szóló törvény bekezdése értelmében nem minősül jóváírásnak az adózó javára az értékpapírok hozamának kifizetése esetén az alapkezelő által a jogosult személy részére az, amikor a hozam beszámításra kerül a már kibocsátott befektetési jegy aktuális árába, amellyel teljesül az alap vagyonából származó hozam éves kifizetésének kötelezettsége. f) A befektetési jegyekkel kapcsolatos műveletek elszámolása A befektetési jegy értékét kibocsátáskor (tovább mint eladás ) a befektetési egység aktuális árának (a vagyon nettó eszközértékének és forgalom lévő befektetési jegyeknek a hányada az adott munkanapon) és a befektetési jegy kibocsátott befektetési egységeinek szorzata adja meg. A befektetési jegy értéke visszaváltáskor úgy kerül megállapításra, mint a befektetési egység aktuális árának (a vagyon nettó eszközértékének és a forgalom lévő befektetési jegyeknek a hányada az adott munkanapon) és a befektetési jegyek visszaváltott befektetési egységeinek szorzata. A befektetési alap a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési egységeit az 56-os Befektetési jegyek számlán számolja el, miközben a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési jegyein lévő befektetési egységének kibocsátási értéke önálló analitikus nyilvántartás kerülnek elszámolásra és a kibocsátási érték és az eladási ár közötti különbözet önálló analitikus nyilvántartás kerül

12 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 5 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) elszámolásra. A mellékelt mérlegben a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési jegyein lévő befektetési egységek a Befektetési jegyek tételben kerültek kimutatásra. Az Alapkezelő június 30-án és december 31-én a befektetési alap mérlegében kimutatta a Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek elnevezésű tételt. A befektetési alap szabályzatával összhang az Alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosnak a visszaváltási kérelem kézbesítését követően köteles haladéktalanul kifizetni a befektetési jegyet. g) Törvényi követelmények A kollektív befektetésekről szóló törvény rendelkezéseivel összhang az alapkezelő az alap lévő vagyon kezelése során köteles betartani több határértéket és korlátozást, amelyek az alap lévő vagyon befektetését érintik. A befektetési alap alapkezelő által kezelt vagyonát a kollektív befektetésekről szóló törvényben meghatározott korlátozási szabályok és kockázatmegosztás figyelembe vételétel fektettük be. 4) Az eszközök és kötelezettségek értékelése, az eszközök és kötelezettségek, valós értékének meghatározásánál alkalmazott módszerek, devizák és a devizák euróra történő átszámításához alkalmazott árfolyam a) Valós értéken értékelt eszközök A valós értéken értékelt eszközök értékhelyesbítése nem történhet értékcsökkentéssel, mivel a valós értéken történő értékelés egyéb tényezők között magába foglalja az értékcsökkentés tényezőjét is. Ha az adott eszközre vonatkozóan nem létezik aktív piac, az eszköz valós értéke szakszerű értékbecslés alapján kerül megállapításra, mint az eszközből származó becsült jövőbeni bevételek jelenértékének és a becsült jövőbeni pénzkiadások jelenértékének különbözete (a továbbiak mint a nettó pénzbevételek jelenértéke ), kivéve az eszköz likvidálásából származó pénzáramokat. Az eszközből származó jövőbeni bevételek és pénzkiadások becslésénél az eszköz szokásos körülmények közötti adott helyen történő rendeltetésszerű használatából indultunk ki, valamint a szokásos vásárló tőke-visszatérülésének feltételezett szokásos belső mértékéből. A pénzáramok diszkontálásakor a megfelelő kamatláb kerül alkalmazásra az eszköz fajtájától, rendeltetésétől, a feltételezett pénzáramok bizonytalanságától és a pénznemtől függően, amelyben a pénzáramok értékelésre kerülnek. A nettó pénzbevételek jelenértékének kiszámításánál a nettó pénzbevételek olyan kamatlábon kerülnek diszkontálásra, amely kifejezi a pénzeszközök és az adott eszköztípusra jellemző kockázatok időértékének szokásos piaci felbecslését. Ez a kamatláb nem veszi figyelembe a kockázatokat, amelyekkel a jövőbeni nettó pénzbevételek értékét helyesbítették. A kamatláb, amely kifejezi a pénz időértéke és az adott eszköztípusra jellemző kockázatok szokásos piaci felbecslését, az a befektetés befektető által elvárt megtérülése ab az esetben, ha befektetése olyan pénzáramlást idézne elő, amelynek értéke, lejárata és kockázata hasonló ahhoz, amely a könyvviteli és számviteli egység megítélése szerint befolyik egy adott eszközből. Ez a kamatláb a hasonló eszközfajtákkal vagy hasonló összetételű eszközcsoportokkal folytatott szokásos piaci ügyletekben foglalt kamatláb alapján kerül felbecslésre. Ha ezt a kamatlábat a piac nem alakítja ki, megfelelő helyettesítést kell alkalmazni, amelynek célja a pénz időértékének piaci felbecsülése az adott eszköz élettartama végéig tartó időszakra, valamint azon kockázat felbecsülése, hogy a jövőbeni nettó pénzáram az értéket és a határidőt tekintve különbözni fog a becsült pénzáramtól. b) papírok Az Alap eszközei között elszámolt értékpapírok június 30-i és december 31- fordulónapon az árkülönbözetből származó nyereség elérése céljából kerültek megvásárlásra. Az értékpapírok elsődlegesen valós értéken kerülnek elszámolásra. Ha különbség van a beszerzési és a valós érték között, a különbözet bevételként vagy kiadásként szerepel

13 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 6 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) A beszerzés napjától a kötvény típusú értékpapírok számláján növekszik a kamat a kamatbevételek javára olyan kamatlábbal, amellyel az értékpapír jövőbeni pénzárama annak beszerzésekor diszkontálva lett volna a beszerzési árral megegyező jelenértékre. A számvitelben a kötvények értékelésének részét képezi a fordulónapig befolyt bevételek jelentős része, valamint az átértékelésből adódó értékelési különbözetek. A beszerzési ár és a számviteli értékelés közti különbségek az Eredménykimutatás kerülnek elszámolásra A hazai értékpapírtőzsdén jegyzett értékpapír értékének meghatározására az értékpapír hazai értékpapírtőzsde által kihirdetett végső árfolyamát alkalmaztuk, kötvények esetén pedig a fordulónapon megállapított arányos kamatbevétellel növelt árfolyamot. Azon kötvények esetében, amelyekkel a külföldi szabályozott értékpapírpiacokon kereskednek, azt a végső árfolyamot kell figyelembe venni az értékpapír értékének meghatározására, amelyet a külföldi szabályozott értékpapírpiac szervezője hirdet ki azon a kereskedési napon, amelyen az értékpapír értéke meghatározásra kerül, és amelyet a BLOOMBERG ügynökség nyilvánosságra hozott. Azon értékpapír értékének hazai pénznemre történő átszámításánál, amellyel a külföldi szabályozott értékpapírpiacon kereskednek, azt az árfolyamot kell alkalmazni, amelyet az Európai Központi Bank hirdetett ki az adott devizára az értékelés napjára vonatkozóan. Az árakat a letétkezelő minden nap jóváhagyja. Ab az esetben, ha az értékpapírra vonatkozóan nincs végső árfolyam, a Társaság az ár meghatározásakor az Szlovákiai Alapkezelők Szövetségének (Slovenská asociácia správcovských spoločností) szabályai szerint jár el, amelynek a Társaság rendes tagja. A kötvényekre az elvárt bevétel úgy kerül megállapításra, mint a benchmarkból - a megegyező lejáratú és a kibocsátó kockázatát kifejező kockázati felárú államkötvényből - származó bevételek összessége. A kötvény így kiszámított hozamából kerül kiszámításra az ár a standard számítási eljárások segítségével. Ha az adott értékpapírra nem létezik aktív piac, az adott eszköz valós értéke szakszerű értékbecsléssel kerül megállapításra (4a sz. megjegyzés). Ha a fent említett módszerekkel nincs lehetőség végrehajtani az értékelést, az értékpapírok a szlovák pénzügyminisztérium (MF SR) december 9-én kiadott 611/2009 sz., a befektetési alap vagyonát képező értékpapírok, pénzpiaci eszközök és származékok értékelési módjáról szóló hirdetménye alapján kerülnek értékelésre a letétkezelővel együttműködve. Az értékpapírok eladásából származó nyereségek és veszteségek az Eredménykimutatás kerülnek elszámolásra. Az értékpapírok beszerzésével és eladásával kapcsolatos közvetlen költségek vásárláskor és eladáskor közvetlenül a költségek között kerülnek elszámolásra a befektetési alap mellékelt Eredménykimutatásá. c) Devizák és a devizáról euróra történő átszámításhoz alkalmazott árfolyamok A devizá kifejezett eszközök és kötelezettségek az Európai Központi Bank devizaárfolyamai meghatározott, a számviteli esemény napján érvényes árfolyamon, és az éves beszámoló a fordulónapon érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra euróra. A devizá felértékelt eszközök és kötelezettségek átértékeléséből adódó árfolyam-különbözetek az Eredménykimutatás kerülnek elszámolásra. d) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek A pénzeszközök alatt a k vagy külföldi k helyi kirendeltségében elhelyezett látra szóló kbetétek értendők. A pénzügyi ekvivalensek olyan pénzeszközök, amelyeket a Társaság kezel az Alap az egy munkanapon belüli pénzáramok irányítására, amelyeknek elhanyagolható tranzakciós költségei

14 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 7 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) vannak, könnyen helyettesíthetők a pénzeszközök előre ismert mennyiségével és csak jelentéktelen értékvesztési kockázattal járnak, mégpedig elsősor a 24 órás lejáratú kbetétek esetén. A pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek névértéken kerülnek értékelésre. e) Követelések és kötelezettségek Az Alap követelései és pénzügyi kötelezettségei a belőlük származó pénzáramok értékén kerülnek elszámolásra effektív kamatlábon diszkontálva. A pénzáramokba beletartozik bármely pénzbevétel, amelyet az Alap adósa befizetett és befizet e követeléssel kapcsolat, vagy bármely pénzügyi kiadás, amelyeket az Alap kifizetett és kifizet a pénzügyi kötelezettséggel kapcsolat. Ide tartoznak például a jutalékok és díjak. A rövidtávú követelések és rövidtávú kötelezettségek, amelyek nem részletfizetéssel kerülnek törlesztésre, névértéken kerülhetnek elszámolásra. Az elsődleges bekönyveléssel a követelés és pénzügyi kötelezettség az effektív kamatláb módszerével megállapított, amortizált költségen kerül elszámolásra. f) Bankokkal szembeni rövid távú követelések A kokkal szembeni követeléseket a betéti/határidős kszámlák mérlege képezi és akkumulált értékükön kerülnek elszámolásra, azaz az elsődleges felértékelésnél alkalmazott áron, amelyet az elért, időben elhatárolt kamattal megnöveltünk. 5) A számviteli esemény megvalósulásának napja papírok Az értékpapír-vásárlás és eladás, mint számviteli esemény megvalósulásának napja a vásárlásról szóló megállapodás napja, ha az egyezményes időszak a szerződés aláírása és az ügylet kiegyenlítése között nem hosszabb, mint az ügyletek kiegyenlítésének időszaka az adott piacon érvényes általános kereskedelmi szokások szerint. Ha ez az időszak túlságosan hosszú, a számviteli esemény megvalósulásának napja annak a határidőnek az első napja, amelynek során az ügylet az egyezmény szerint kiegyenlítésre kell, hogy kerüljön. 6) A leértékelt eszköz azonosításának alapelvei és módszerei Azon eszközök, amelyek nem valós értéken kerülnek értékelésre, az éves beszámoló a feltételezett értékcsökkenéssel módosított értéken kerülnek beszámításra. A leltárazáskor a valós vagyoni helyzet megállapítása során meg kell vizsgálni, hogy okkal feltételezhető-e, hogy a vagyon értéke csökkent, és ha a vagyon értékcsökkenése indokolt, felbecslésre kerül a csökkenés nagysága. A vagyon értékelése a becsült értékcsökkenéssel kerül módosításra. A pénzügyi eszközök értékcsökkenésének feltételezése akkor indokolt, ha a vagyon Társaság általi beszerzésekor az Alap számlájára olyan esemény vagy események történtek, amelyek az ebből az eszközből származó diszkontált jövőbeni pénzáramok becsült értékének csökkenését okozzák az eszközből származó megállapodás szerinti diszkontált jövőbeni pénzáramokhoz viszonyítva. Az eszközök állománya többnyire minden egyes tételnél egyenként kerül megállapításra. A hasonló kockázatú követelések vagy kötvény típusú értékpapírok csoportjainak állománya, amely kockázat az adós megállapodás szerinti adósságtörlesztési képességét mutatja, egészként állapítható meg és értékelhető, ha az egyes követelések és kötvények nem jelentősek. A Társaság a csökkentett értékű vagyon azonosítása érdekében követi a piac minősítését, alakulását, a kockázatmenedzsmentet, az irányelveket és a Szlovák Nemzeti Bank Intézkedéseit.

15 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 8 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) 7) Az eszközök és tartalékok értékcsökkentése kiszámításának alapelvei és módszerei A pénzügyi eszközök értékcsökkenésének becslésekor úgy járunk el, hogy az eszközből adódó pénzáram megállapodás szerinti értékét és lejáratát összehasonlítjuk a belőle adódó valószínű pénzáramlással. Ha a valószínű pénzáram értéke alacsonyabb, mint a pénzáram megállapodás szerinti értéke, vagy ha pénzáram részleges vagy teljes törlesztése később valószínűsíthető, mint a megállapodás szerint, az eszköz értéke csökkent. Az eszköz értékcsökkenése egyenlő az eszközből adódó megállapodás szerinti pénzáram jelenértékének és az eszközből eredő valószínű pénzáram jelenértékének különbözetével. 8) A Dorset Street CDO Fin. Float kötvények értékelése Az Alap portfóliójába besorolásra került az ún. CDO (Collaterised Debt Obligation) kötvény, amelynek szlovák megfelelője a további kötvények portfóliójával biztosított kötvény lehet. A Dorset Street Fin. Float kötvényről van szó, amelynek szó forgó ISIN-kódja XS Ezt az értékpapírt a KBC Group alá tartozó KBC Financial Products társaság bocsátotta ki. Mivel az említett értékpapírok értéke a mögöttes eszközök nagyobb mennyiségű portfóliójához kapcsolódik (elsősor külföldi kok kötvényei és nem rezidens befektetők jelzáloglevelei), a Társaság ezeket a mögöttes eszközöket és a vonatkozó értékpapírokat azok bonyolult struktúrája miatt nem képes értékelni, ezért az ár június 30-i fordulónapon 0,0%- került megállapításra a letétkezelővel való megállapodás után a ČSOB ill. a KBC Group tájékoztatása alapján. Tekintettel a jelenleg is zajló pénzügyi válság hatásaira és az ennek következtében sokasodó csődeljárásokra, ill. a jelzáloghitelesek fizetésképtelenségére, a mögöttes eszközök minősége egyre romlik, és ezzel együtt a vonatkozó értékpapírok értéke is csökken. A legutóbbi rendelkezésre álló információk alapján a ČSOB ill. a KBC Group jelenleg nem képesek teljes biztonsággal behatárolni a mögöttes eszközökből adódó veszteség mértékét. Ugyanakkor a társaság által birtokolt sáv ( E sáv) esetében a várható veszteség elérheti a 100%-os szintet, amit az adott értékpapír megállapított értéke is tükröz.

16 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 9 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) C A PÉNZÁRAMOK ÁTTEKINTÉSE A pénzáramok áttekintése közvetett módszerrel került összeállításra. A pénzáramok kimutatásának közvetett módszere alatt azt értjük, amikor a pénzáram a nyereség vagy veszteség az értékpapírok, követelések és kötelezettségek, valamint nem pénzbeli tételek állományváltozásával, pl. az eszköz, tartalék értékcsökkenésével módosított értéke től ig től ig Működési pénzáram Adózás előtti nyereség/(veszteség) Nem pénzügyi műveletek, amelyek módosítják az adózás előtti nyereséget/(veszteséget): papírok/befektetések átértékelése Üzemi bevételek (növekedése)/csökkenése: Származékos termékek - - Egyéb eszközök Üzemi kiadások növekedése/(csökkenése): Származékos termékek - - Egyéb kötelezettségek (3 380) Pénzáram értékpapírokból, nettó ( ) A kokkal szembeni rövid távú követelések (növekedése)/csökkenése A devizá kifejezett pénzeszközök és pénzügyi eszközök átszámításából származó árfolyam-különbözet - (40) Adózás előtt a működési tevékenységben felhasznált nettó pénzáram (1 014) Nettó működési pénzáram (1 014) Befektetési tevékenységből származó pénzáram 0 0 Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáram 0 0 Az Alap finanszírozásából származó pénzáram Befektetési jegyek állományváltozása (az Alap saját tőkéjének része) (82 861) ( ) Az Alap finanszírozásából származó pénzáram, nettó (82 861) ( ) A devizá kifejezett pénzeszközök és pénzügyi eszközök átszámításából származó árfolyam-különbözet - 40 Pénzáram összesen (83 875) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek kezdő állománya Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek záró állománya Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek állományának növekedése /(csökkenése), nettó (83 875) 1 093

17 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 10 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) D ÁTTEKINTÉS AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSAIRÓL JÚNIUS 30-ÁN EURÓBAN Megjelölés Tétel Folyó számviteli év a b 1 2 Közvetlenül megelőző számviteli év I. Nettó eszközállomány az időszak kezdetén a) Befektetési egységek száma b) 1 befektetési egység értéke 0, , Jegyzett befektetési jegyek Az Alap nyeresége vagy vesztesége Eszközök átértékeléséből adódó nettó eredmény A befektetési jegy-tulajdonosok hozamának elhelyezése az Alap A befektetési jegy-tulajdonosok hozamának kifizetése A nyugdíjalap-vagyonrész leírása az Alap kezeléséért Visszaváltott befektetési jegyek ( ) ( ) II. A nettó eszközállomány növekedése/ csökkenése ( ) A. Nettó eszközállomány az időszak végén a) Befektetési egységek száma b) 1 befektetési egység értéke 0, , A január 1-jétől hatályos 594/2003 sz. törvény bekezdése értelmében a Társaság úgy döntött, hogy az Alap eszközeivel való gazdálkodásból származó bevételeket beszámítja az Alap vagyonába. Mivel a befektetési egység értékébe a hozam beleszámít, a 2011-es évben nem kerül sor az Alap lévő befektetési egységek számának változására, sem pedig az Alap vagyonán való részesedésnek megfelelő összeg kifizetésére. E MEGJEGYZÉSEK A MÉRLEG TÉTELEIHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ MÉRLEG ESZKÖZÖK Megjelölés Az eszközök struktúrája részarány %- Megjelölés Az eszközök struktúrája részarány %- a) Kötvények 97, , b) Bankokkal szembeni rövid távú követelések 0, , c) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek 1, , I.+II. Összesen 100, , Az Alap értékpapír-portfóliójának struktúrája 2011.június 30-án és december 31-én a következő volt:

18 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 11 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) 1. Kötvények Kötvények a fő tevékenységi ágak szerint Megjelölés Ágazat a) Pénzügyek - - 0, b) Államkötvények 100, , Összesen 100, , Kötvények fajtájuk szerint Megjelölés Szerződéses partner a) Vállalati kötvények - - 0, b) Államkötvények 100, , Összesen 100, , Kötvények egyezményes futamidejük szerint Megjelölés Futamidő a) Egy hónapon belül b) Három hónapon belül c) Egy éven belül 4, d) Öt éven belül 54, , e) Öt éven túl 40, , Összesen 100, , Kötvények hátralévő futamidejük szerint Megjelölés Futamidő a) Egy hónapon belül b) Három hónapon belül c) Egy éven belül 12, , d) Öt éven belül 65, , e) Öt éven túl 22, , Összesen 100, ,

19 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 12 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) Kötvények a kibocsátó országa szerint Megjelölés A kibocsátó országa a) Szlovákia 22, , b) Magyarország 26, , c) Cseh Köztársaság 25, , d) Lengyelország 25, , e) Hollandia - - 0, Összesen 100, , Kötvények pénznemük szerint Megjelölés Pénznem részarány %- a) PLN 25, , b) HUF 26, , c) CZK 25, , e) EUR 22, , Összesen 100, , Bankokkal szembeni rövid távú követelések Rövid távú követelések hátralévő futamidejük szerint Megjelölés Futamidő a) Egy hónapon belül 100, , b) Három hónapon belül c) Egy éven belül d) Öt éven belül e) Öt éven túl Összesen 100, , Rövid távú követelések pénznem szerint Megjelölés Pénznem a) EUR 100, , b) PLN , Összesen 100, ,

20 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 13 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) 3. Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek fajtájuk szerint Megjelölés Fajta a) Banki folyószámlák 4, , b) Határidős kbetétek 95, , Összesen 100, , KÖTELEZETTSÉGEK 1. Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek A Társaság a befektetési jegyeket az Alap lévő vagyon terhére váltja vissza, mégpedig haladéktalanul a kérvény beérkezését követően, miközben a visszaváltás általá három napot vesz igénybe. Megjelölés Kötelezettségek Befektetési egységek visszaváltásából származó a) kötelezettségek Összesen A Társasággal szembeni kötelezettségek Megjelölés Kötelezettségek fajtájuk szerint a) A Társasággal szembeni kötelezettségek - adminisztráció b) A Társasággal szembeni kötelezettségek eladási jutalékok c) A Társasággal szembeni kötelezettségek - könyvvizsgálat d) A Társasággal szembeni kötelezettségek - K&H k díjai Összesen Valamennyi, a Társasággal szembeni kötelezettség rövid távú, egy hónapon belüli megállapodás szerinti és fennmaradó futamidővel és denominációs pénznemük az euró.

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 18 771 659 Befektetési jegyek Alapok 18 771 659

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 18 771 659 Befektetési jegyek Alapok 18 771 659 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. társaság vagyonával az Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Global Index o.p.f.nyílt végű befektetési alapjában 2010.6.30.

Részletesebben

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 27 132 984 Befektetési jegyek Alapok 27 132 984

Gazdasági ágak szerinti ÉP (euróban) 27 132 984 Befektetési jegyek Alapok 27 132 984 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a Global Index o.p.f. nyílt végű befektetési alapjában lévő vagyonnal való gazdálkodásról 2011.6.30. 1.Eszközök állománya (): 2011.6.30.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (a továbbiakban, mint befektetési alap ).

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s, zahraničný rastový, o.p.f.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.6.30-án

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.6.30-án Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.6.30-án 1. Eszközök állománya (ezer Euróban): a) értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) más értékpapírok 2009.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

EURO Bond. Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. EURO Bond

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én 1. Eszközök állománya (ezer Euróban): a) értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) más értékpapírok 2009.12.31.

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.

Optimal Balanced. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató Optimal Balanced o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Optimal Balanced 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az AlicoFunds Central Europe správ.

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben