Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 2011.6.30."

Átírás

1 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a CE Bond nyílt végű befektetési alapjá lévő vagyonnal való gazdálkodásáról Eszközök állománya (): a)átruházható értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) befektetési jegyek b)pénzpiaci eszközök c) kszámlák ca) folyószámla cb) betéti számlák d)egyéb eszközök 0 e) az eszközök értéke összesen f) kötelezettségek g) a vagyon nettó eszközértéke Az Alap forgalom lévő befektetési egységeinek száma (db) Egy befektetési egység nettó értéke () 0, A vagyon részét képező értékpapírok állománya ÉP szabályozott piacok szerinti bontás () Átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök, amelyekkel a jegyzet ÉP tőzsdéin kereskednek Átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök, amelyekkel más szabályozott piacokon kereskednek Új kibocsátású átruházható ÉP a bek.d) pontja szerint Egyéb átruházható ÉP és pénzpiaci eszközök a bek. h) pontja szerint A szabályozott piacokon forgalom lévő származékos termékek A szabályozott piacokon be nem fogadott származékos termékek Más befektetési alapok befektetési jegyei vagy külföldi kollektív befektetési társaságok értékpapírjai Egyéb, az a)-h) pontokon kívüli vagyon Gazdasági ágak szerinti ÉP () Államkötvények ÉP a kibocsátó országa szerint () Szlovákia Magyarország Csehország Lengyelország ÉP szerződéses partner szerint () Államkötvények A befektetési alap lévő vagyonon való részesedés alapján (%-) 97,92% Czech Govt CZGB /16/2013 CZ ,11% Czech Govt CZGB /11/2015 CZ ,20% Czech Govt CZGB /18/12 CZ ,81% Czech Govt CZGB Float 10/27/2016 CZ ,98% Czech Govt CZGB /16/2013 CZ ,21% Hungary Govt 8 12/02/2015 HU ,82% Hungary Govt 6 10/12/11 HU ,77% Hungary Govt /B HU ,09% Hungary Govt 6 10/24/12 HU ,98% Poland Govt 5 10/24/2013 PL ,24% Poland Govt /25/17 PL ,18% Poland Govt /25/2012 PL ,56% Poland Govt /10/2019 PL ,63% Poland Govt /25/15 PL ,08% Slovak Govt /14 SK ,52% Slovak Govt 0 05/04/2012 SK ,53% Slovak Govt /24/2016 SK ,05% Slovak Govt 4 04/27/2020 SK ,17% Slovak Govt Float 10/14/2013 SK ,99% Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS ,00% 5. A portfólió állományának változásáról szóló adatok () ÉP állománya az időszak kezdetén növekmény csökkenés nettó értékelési különbözetek és a kamatbevétel arányos része CP állománya az időszak végén

2 Pénzügyi beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. a CE Bond nyílt végű befektetési alapjá lévő vagyonnal való gazdálkodásáról A vagyon alakulásának adatai () a) befektetési jegyekből származó bevételek 0 b) kötvényekből származó bevételek c) egyéb értékpapírokból származó bevételek 0 d) pénzpiaci eszközökből származó bevételek 0 e) betéti és folyószámlákból származó bevételek f) tőkebevételek 0 g) egyéb bevételek h) adminisztrációs költségek i)letétkezelői költségek j) egyéb költségek és díjak k) nettó bevétel l) nyereségrészesedés (osztalék) kifizetése/ nettó 0 m) visszaforgatott bevételek / nettó 0 n) a befektetési alap lévő vagyon növekedése/csökkenése () Czech Govt CZGB /16/2013 CZ Czech Govt CZGB /11/2015 CZ Czech Govt CZGB /18/12 CZ Czech Govt CZGB Float 10/27/2016 CZ Czech Govt CZGB /16/2013 CZ Hungary Govt 8 12/02/2015 HU Hungary Govt 6 10/12/11 HU Hungary Govt /B HU Hungary Govt 6 10/24/12 HU Poland Govt 5 10/24/2013 PL Poland Govt /25/17 PL Poland Govt /25/2012 PL Poland Govt /10/2019 PL Poland Govt /25/15 PL Slovak Govt /14 SK Slovak Govt 0 05/04/2012 SK Slovak Govt /24/2016 SK Slovak Govt 4 04/27/2020 SK Slovak Govt Float 10/14/2013 SK Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS o) a befektetések értékének növekedése vagy csökkenése változás %- értékpapírok: ,34% részvények kötvények ,34% egyéb értékpapírok folyószámla ,85% lekötött betétek ,38% egyéb eszközök kötelezettségek ,19% p)egyéb, eszközállományt érintő változások 7. A Mérleg és Eredménykimutatás struktúrája (lásd a mellékletet) a vagyon nettó eszközértéke () a forgalom lévő befektetési egységek száma (db) a befektetési egység nettó értéke 0, , , a kibocsátott befektetési egységek száma (db) az összeg, amelyért kibocsátásra kerülnek () a visszaváltott befektetési egységek száma (db) az összeg, amelyért visszaváltásra kerültek () Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek () az alap vagyonával kapcsolatos tevékenységből Jelentés az Alap vagyonát képező értékpapírokkal összefüggő szavazati jogok gyakorlásáról. A Társaság nem érvényesítette az Alap vagyonát képező ÉP-kal kapcsolatos szavazati jogait. Megjegyzés: A kollektív befektetési formákról szóló 203/2011 Z.z. sz. törvény bekezdése szerint tájékoztatunk, hogy ig a i dátumra vonatkozóan összeállított beszámoló nem esett át könyvvizsgálaton. A dokumentum hiteléért felel: Marta Divincová Jóváhagyta: Ing. Rastislav Podhorec Kiállította: Martina Pirháčová Ing. Robert Kubín

3 MÉRLEG CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megj e- lölés Tétel Sorsz től ig től ig től ig a b c x ESZKÖZÖK x x x x I. Befektetett eszközök (az 1-7 tételek összesítése) Kötvények a) kupon nélkül b) kuponnal Részvények 5 3. Befektetési jegyek a) nyílt végű befektetési alapokból származó BJ 7 b) egyéb 8 4. Rövidtávú követelések Fordított repóügyletek Származékos ügyletek Nemesfémek 12 II. Forgóeszközök (a 8-9 tételek összesítése) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek Egyéb eszközök Eszközök összesen Megj e- lölés Tétel Sorsz től ig től ig től ig a b c x KÖTELEZETTSÉGEK x x x x I. Kötelezettségek (az 1-6 tételek összesítése) Bankokkal szembeni kötelezettségek A befektetési egysége visszaváltásából származó kötelezettségek Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek Származékos ügyletek Repóügyletek Egyéb kötelezettségek II. Saját tőke (a 7-9 tételek összesítése) Befektetési jegyek elési alapok A folyó számviteli időszak nyeresége/vesztesége Kötelezettségek összesen

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjelölés ig ig ig től től től Tétel Sorsz. a b c Kamatbevételek kamatok viszontbiztosításból származó eredmény 3 2. A befektetési jegyekből származó bevételek 4 3. Osztalékbevételek osztalékok viszontbiztosításból származó eredmény 7 4./a. ÉP ügyletek nettó eredménye (48 323) ( ) 5./b. Devizaügyletek nettó eredménye (15 835) 6./c. Származékos ügyletek nettó eredménye /d. Nemesfém-ügyletek nettó eredménye 11 8./e. Egyéb eszközökkel való ügyletek nettó eredménye (904) 80 I. Az Alap vagyonából származó bevétel (69 120) f. Tranzakciós költségek 14 g. Banki és egyéb díjak 15 (1 335) (905) (767) II. Az alap vagyonából származó nettó bevétel (69 887) h. Az Alap finanszírozásának költsége 17 (8 590) (3 916) (2 199) h.1. kamatráfordítások 18 h.2. kamatbiztosítások eredménye 19 h.3. adók és díjak költségei 20 (8 590) (3 916) (2 199) III. Az Alap vagyongazdálkodásának nettó eredménye (72 086) i. Az alapkezelői díj ráfordítása 22 (79 886) (97 334) (89 158) j. A letétkezelői díj ráfordítása 23 (14 583) (16 790) (14 287) A. Eredmény ( )

5 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Féléves jelentés június 30-i fordulónapon 2011 augusztus

6 MÉRLEG CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjelölés Tétel Sorsz től ig től ig a b c 1 2 x ESZKÖZÖK x x x I. Befektetett eszközök (az 1-7 tételek összesítése) Kötvények a) kupon nélkül b) kuponnal Részvények 5 3. Befektetési jegyek a) nyílt végű befektetési alapokból származó BJ 7 b) egyéb 8 4. Rövidtávú követelések Fordított repóügyletek Származékos ügyletek Nemesfémek 12 II. Forgóeszközök (a 8-9 tételek összesítése) Pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek Egyéb eszközök 15 Eszközök összesen Megjelölés Tétel Sorsz től ig től ig a b c 1 2 x KÖTELEZETTSÉGEK x x x I. Kötelezettségek (az 1-6 tételek összesítése) Bankokkal szembeni kötelezettségek A befektetési egysége visszaváltásából származó kötelezettségek Az alapkezelővel szembeni kötelezettségek Származékos ügyletek Repóügyletek Egyéb kötelezettségek II. Saját tőke (a 7-9 tételek összesítése) Befektetési jegyek elési alapok A folyó számviteli időszak nyeresége/vesztesége Kötelezettségek összesen

7 EREDMÉNYKIMUTATÁS CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Megjel ölés TÉTEL Sorsz től ig től ig a b c Kamatbevételek kamatok viszontbiztosításból származó eredmény 3 2. A befektetési jegyekből származó bevételek 4 3. Osztalékbevételek osztalékok viszontbiztosításból származó eredmény 7 4./a. ÉP ügyletek nettó eredménye (48 323) 5./b. Devizaügyletek nettó eredménye /c. Származékos ügyletek nettó eredménye 10 7./d. Nemesfém-ügyletek nettó eredménye 11 8./e. Egyéb eszközökkel való ügyletek nettó eredménye (904) I. Az Alap vagyonából származó bevétel f. Tranzakciós költségek 14 g. Banki és egyéb díjak 15 (1 335) (905) II. Az alap vagyonából származó nettó bevétel h. Az Alap finanszírozásának költsége 17 (8 590) (3 916) h.1. kamatráfordítások 18 h.2. kamatbiztosítások eredménye 19 h.3. adók és díjak költségei 20 (8 590) (3 916) III. Az Alap vagyongazdálkodásának nettó eredménye i. Az alapkezelői díj ráfordítása 22 (79 886) (97 334) j. A letétkezelői díj ráfordítása 23 (14 583) (16 790) A. Eredmény

8 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 1 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI EGYSÉGRŐL A CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. (továbbiak Alap ), az Alico Funds Central Europe správ. spol. a.s. alapkezelő (továbbiak mint Társaság) nyílt végű befektetési alapjaként jött létre november 26-án a Szlovák Tőkepiaci Felügyelet (Úrad pre finančný trh) UFT- 022/2003/KSPF sz. döntése alapján. A Társaság székhelye: Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava, statiszikai számjele (IČO): és ISIN-kóodja: SK Az Alap letétkezelője a Československá obchodná ka a.s., székhelye Michalská 18, Bratislava, statisztikai számjele (IČO: ), bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, fejezet: Sa, aktaszám 4314/B (továbbiak mint letétkezelő ). Az Alap kollektív befektetések megvalósítására jött létre magasabb hozamok elérése érdekében a Szlovák Köztársaság és a Cseh Köztársaság államkötvényeibe történő befektetésekből két-öt év távlatá. A hozam a portfólió részét képező értékpapírok tőkehozamából és tőkenövekedéséből tevődik össze, amely értékpapírok a közép-európai országok Szlovákia, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, esetleg egyéb országok Bulgária, Horvátország, Macedónia, Románia, Szerbia és Montenegró, Ukrajna és Törökország pénznemeiben denomináltak. Az Alap eszközeit pénzpiaci eszközökbe kívánja fektetni letéti jegyekbe, kincstárjegyekbe és egy éven belüli lejáratú váltókba, a fenti államok államkötvényeibe, neves hitelminősítő ügynökségek, a Moody s Investors Service, Standard & Poor s, Fitch Ratings által minősített jelentős hazai és külföldi kibocsátók kötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe. A kötvények az Alap vagyonának legalább 60%-át teszik ki. Az Alap a kötvényalapok kategóriájába tartozik. Az Alap a befektetési jegyek kibocsátását és értékesítését március 30-án kezdte meg. A befektetési jegyek okirati formá 0, euró/1 szlovák korona kibocsátási értéken kerültek kibocsátásra. A befektetési jegyek névre szólóak. A befektetési jegyek eladása és visszaváltása (a befektetési jegy tulajdonosának kérelme alapján) a Társaság által a kollektív befektetésekről szóló 594/2003 Tt.sz. törvény hatályos rendelkezései és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma 611/2003 sz. rendelete alapján megállapított aktuális árfolyamon történik. Az eladási jutalék az Alap Kezelési szabályzata alapján a befektetési jegy értékének legfeljebb 5%-a lehet. A jutalékok aktuális árjegyzékével a Társaság székhelyén lehet megismerkedni. A piaci ár naponta minden munkanapra vonatkozóan kerül megállapításra. Az Alap június 30-án érvényes Kezelési Szabályzatát a Társaság igazgatótanácsa március 25-én hagyta jóvá és április 1-jén vált hatályosság a Szlovák Nemzeti Bank március 9-én jóváhagyott ODT /2011 sz. döntésével, amely március 15-én vált hatályossá október 21-én sor került az AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s. cégnév megváltoztatására Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. névre. A Szlovák Nemzeti Bank OPK /2009 sz november 4-i döntésével a nyílt végű befektetési alap eredeti neve, azaz AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. a következőképpen változott: CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. A Cégjegyzékben ez a változás január 20-i hatállyal került bejegyzésre. Az alap jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A befektetési alapot kezelő alapkezelő fő tevékenységi köre a következő: Befektetési alapok létrehozása és kezelése, Az egy vagy több befektetési eszközből kialakított portfólió más ügyfelek portfóliójától elkülönített kezelése az ügyféllel megkötött portfóliókezelési szerződés alapján, Tanácsadói tevékenység a befektetési eszközökbe történő befektetések ügyében. Az Alapkezelő a befektetési alap lévő vagyon kezelését önállóan, saját nevében és a befektetésijegy-tulajdonosok érdekében végzi. Az Alapkezelő a saját vagyonától elkülönítve biztosítja a befektetési alap könyvvitelét és számvitelét.

9 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 2 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) a) A Társaság igazgatótanácsának összetétele június 30-án a következő volt: Név Rastislav Podhorec Marián Vaniak Robert Kubín Tisztség Elnök Tag Tag b) A Társaság felügyelőtanácsának összetétele június 30-án a következő volt: Név Zack Abounassar Henrich Kubička Guillermo Pablo Donadini Tisztség Elnök Tag Tag c) A Társaság tulajdonosi szerkezete 2010.június 30-án a következő volt: Törzstőkében való részvétel aránya Megnevezés Abszolút értékben Százalék kimutatva A szavazati jog mértéke Amslico poisťovňa Alico, a.s % 100% d) Az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s társaságot az Amslico poisťovňa Alico, a.s. hozta létre, amely annak 100%-os tulajdonosa. A Társaság törzstőkéje ezer euró és 825 darab egyenként euró névértékű részvényből áll. A szlovák cégcsoport konszolidált éves beszámolóját a Nemzetközi Számviteli Standardokkal összhang az Amslico poisťovňa Alico, a.s. társaság állítja össze, székhelye Pribinova 10, Bratislava december 31-i fordulónapra vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló hozzáférhető a Pribinova 10, Bratislava címen és egyben elhelyezésre került a Bratislava I Járásbíróságon, Záhradnícka 10, Bratislava cím alatt. A Társaság az American Life Insurance Company, Wilmington DE, USA közvetlen irányítása alatt áll november 1-jén a MetLife, Inc. Társaság befejezte az American Life Insurance Company akvizícióját a Szövetségi Tartalékktól /Federal Reserve Bank, New York/ (FED NY) december 31-től a MetLife, Inc., New York a Társaság végső felügyeleti szerve. A befektetési alap kezelt vagyon nem képezi az alapkezelő vagyonát, az alapkezelő egyedi éves beszámolója nem része az Alapkezelő konszolidált éves beszámolójának. Az alapkezelő nem állít össze konszolidált éves beszámolót, mivel nem teljesíti a konszolidáció feltételeit a 431/2002 sz. számviteli törvény hatályos rendelkezései alapján. e) A Társaság alkalmazottainak száma június 30-án 21 volt (2010-ben: 22), közülük 5 vezető beosztású munkatárs (2010-ben: 5). B A FŐ KÖNYVVITELI ALAPELVEK ÖSSZEFOGLALÁSA 1) A beszámoló összeállítása Az Alap beszámolója június 30-i fordulónapra mint évközi beszámoló került összeállításra az SzK NT 431/2002 sz. Számviteli törvénye Bek. alapján (továbbiak mint számviteli törvény ) a január 1-től június 30-ig terjedő számviteli időszakra vonatkozóan.

10 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 3 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) Az Alap beszámolója a tevékenység folyamatos fennállásának feltétele mellett került összeállításra a Szlovák Köztársaság területén érvényes számviteli törvénnyel és a hozzá kapcsolódó számviteli eljárásokkal összhang, amelyeket a Szlovák Pénzügyminisztérium MF/25835/ sz december 13-án kibocsátott intézkedése tartalmaz, amely részletesen szabályozza a beszámoló tételeinek elrendezését és megjelölését, e tételek tartalmi elemeit, a közzétételre szánt adatok körét, a számlakeret-tükröt és a befektetési alapok, nyugdíjalapok és kiegészítő nyugdíjalapok számviteli eljárásait. A beszámoló egyes tételei vannak feltüntetve. A mérleg, az eredménykimutatás és a megjegyzések negatív értékei úgy kerülnek feltüntetésre, hogy az adott érték zárójelben szerepel. 2) Új számviteli alapelvek és módszerek 2010-ben a társaság módosította a határidős betétek könyvvitelét és számvitelét. Erre a módosításra azért volt szükség, mivel be kellett tartani a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma MF/25835/ sz., december 27-i intézkedését, amelyben az szerepel, hogy a 1-es számlaosztályba tartozó pénzeszközök és pénzügyi ekvivalensek közé csak a 24 órás lejáratú kbetétek tartoznak. Azon betétek, amelyek az adott időszakot meghaladják, a kokkal szembeni rövid távú követelések közé sorolandók, azaz a 3-as számlaosztályba, azaz a Beruházások közé. A szó forgó előírással összefüggésben a Társaság a Kötelezettségek rész számvitelében is módosítást eszközölt, ahol az Egyéb Kötelezettségek közé besorolta a letétkezelővel szembeni kötelezettségeket is. 3) Számviteli alapelvek és módszerek a) Kamatbevételek A kamatbevételek ab az időszak kerülnek elszámolásra, amelyekkel tárgyszerűen és időben összefüggenek. A kamatbevételek kifizetése esetén ezeket az Alap számlájára az 595/2003 Tt.sz. törvény értelmében bruttó összegben, a forrásadótól meg nem tisztított formá kerülnek jóváírásra. b) Díjráfordítások A befektetési alap lévő vagyon terhére kerülnek elszámolásra a szabályozott piacok, az értékpapírügyletek kiegyenlítését biztosító piaci szereplők, a kok és értékpapír-kereskedők díjai, a külföldi értékpapírok letéti őrzésének és kezelésének díjai, amelyeket a letétkezelő térít a külföldi szervezetek részére, a kszámlák vezetésének illetékei és pénzátutalási illetékek, a központi értékpapírletétkezelő vagy annak tagja díjai, és a Szlovák Köztársaság területén kívüli székhellyel rendelkező, hasonló tevékenységű intézmény díjai, az alapkezelői díj és a letétkezelői díj. A Szlovák Alapkezelők Szövetsége (Slovenská asociácia správcovských spoločností) ajánlása, a kollektív befektetési formákról szóló 594/2003 sz. törvény bek. e) pontja alapján, valamint az egyes befektetési alapok Kezelési szabályzatainak rendelkezéseivel összhang a Társaság jétől a költségek között számolja el a befektetési alapok éves beszámolója könyvvizsgálatának költségeit. Ezek a költségek az egyes befektetési alapok vagyonának megelőző év december 31-i értékétől függően kerülnek felosztásra úgy, hogy 12 azonos részletre kerülnek felosztásra és az Alapok költségei közé mindig annak a hónapnak az utolsó napján kerülnek elszámolásra, amely napon az eszközt értékelésre kerül. Ezek a díjak ab az időszak kerülnek elszámolásra, amelyekkel tárgyszerűen és időben összefüggenek, az Alap vonatkozó Kezelési szabályzatával összhang. A Társaság az Alap kezeléséért alapkezelői díjra jogosult, amelyet az Alap lévő vagyon éves nettó eszközértékéből számítódik. A díj naponta kerül kiszámításra és beszámítódik az Alap költségei közé az Alap lévő vagyon aktuális nettó eszközértéke alapján az alapkezelői és letétkezelői díj

11 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 4 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) leszámítását megelőzően. Az alapkezelői díj az érvényes kezelési szabályzat alapján Június 30-i fordulónapon az Alap lévő vagyon éves átlag nettó eszközértékének 1,9%-át teszi ki (2010. december 31-én: 1,9%). A letétkezelői szerződés szerinti tevékenységért a letétkezelő letétkezelői díjat számláz az Alap érvényes Kezelési szabályzata alapján Június 30-i fordulónapon 0,2760% mértékben (2010. december 31-i fordulónapon: 0,2737%) az Alap lévő vagy éves átlagos nettó eszközértékétől függően (G1 megjegyzés). A letétkezelői díj egy naptári évre az Alap lévő vagyon letétkezelői díj leszámítása előtti aktuális nettó eszközértéke alapján naponta kerül kiszámításra. c) Jövedelem utáni forrásadó április 1-jétől a Társaság köteles a befektetési jegy-tulajdonosok nettó bevételéből adót fizetni, amely bevétel a befektetési jegy visszaváltásakor kifizetett összeg és a befektetési jegy tulajdonosának befizetése közti különbözet, ami nem más, mint a befektetési jegy kibocsátáskori eladási ára. Az adót a Társaság a térítésnek a befektetési jegy tulajdonosa számára történő kifizetésekor, átutalásakor vagy jóváírásakor köteles elvezetni. A befektetési jegy kifizetésekor (visszaváltásakor) az adó levonása a befektetési jegy tulajdonosának befizetése, azaz a befektetési jegy kibocsátáskori eladási ára és a kifizetett adózatlan összeg közötti pozitív különbözet után történik. A Társaság köteles a forrásadót az adóhatóság részére legkésőbb az előző naptári hónapot követő tizenötödik napon elvezetni. d) Befektetési jegyek hozamai A befektetési alap lévő vagyon hozamát, amelyet az értékpapírok, pénzpiaci eszközök és betéti számlák alapkezelőnek kifizetett hozama tesz ki az adott naptári évre vonatkozóan, az alapkezelő a befektetési alap Alapkezelési szabályzatával és a kollektív befektetésekről szóló törvénnyel összhang folyamatosan, napi rendszerességgel beszámítja az alap lévő vagyon nettó eszközértékébe, azaz a már kibocsátott befektetési jegyek aktuális árába is. e) A befektetési alap jövedelemadója A befektetési alap nem fizet jövedelemadót kivéve az 595/2003. sz., jövedelemadóról szóló törvény hatályos rendelkezései 43. szerinti adót (a továbbiak mint jövedelemadóról szóló törvény ) A jövedelemadóról szóló törvény meghatározza, hogy a befektetési jegyekből származó hozam kifizetése, átutalása vagy jóváírása esetén az alapkezelő köteles az adót elvezetni. A kollektív befektetésekről szóló törvény értelmében a befektetési alap vagyonából származó haszon folyamatosan, napi rendszerességgel beszámításra kerül a vagyon nettó eszközértékébe (lásd részletesebben a Befektetési jegyek hozamairól szóló információkat). A jövedelemadóról szóló törvény bekezdése értelmében nem minősül jóváírásnak az adózó javára az értékpapírok hozamának kifizetése esetén az alapkezelő által a jogosult személy részére az, amikor a hozam beszámításra kerül a már kibocsátott befektetési jegy aktuális árába, amellyel teljesül az alap vagyonából származó hozam éves kifizetésének kötelezettsége. f) A befektetési jegyekkel kapcsolatos műveletek elszámolása A befektetési jegy értékét kibocsátáskor (tovább mint eladás ) a befektetési egység aktuális árának (a vagyon nettó eszközértékének és forgalom lévő befektetési jegyeknek a hányada az adott munkanapon) és a befektetési jegy kibocsátott befektetési egységeinek szorzata adja meg. A befektetési jegy értéke visszaváltáskor úgy kerül megállapításra, mint a befektetési egység aktuális árának (a vagyon nettó eszközértékének és a forgalom lévő befektetési jegyeknek a hányada az adott munkanapon) és a befektetési jegyek visszaváltott befektetési egységeinek szorzata. A befektetési alap a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési egységeit az 56-os Befektetési jegyek számlán számolja el, miközben a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési jegyein lévő befektetési egységének kibocsátási értéke önálló analitikus nyilvántartás kerülnek elszámolásra és a kibocsátási érték és az eladási ár közötti különbözet önálló analitikus nyilvántartás kerül

12 CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. 5 (valamennyi összeg értendő, ha másként nem szerepel) elszámolásra. A mellékelt mérlegben a befektetési jegy-tulajdonosok befektetési jegyein lévő befektetési egységek a Befektetési jegyek tételben kerültek kimutatásra. Az Alapkezelő június 30-án és december 31-én a befektetési alap mérlegében kimutatta a Befektetési jegyek visszaváltásából származó kötelezettségek elnevezésű tételt. A befektetési alap szabályzatával összhang az Alapkezelő a befektetési jegy-tulajdonosnak a visszaváltási kérelem kézbesítését követően köteles haladéktalanul kifizetni a befektetési jegyet. g) Törvényi követelmények A kollektív befektetésekről szóló törvény rendelkezéseivel összhang az alapkezelő az alap lévő vagyon kezelése során köteles betartani több határértéket és korlátozást, amelyek az alap lévő vagyon befektetését érintik. A befektetési alap alapkezelő által kezelt vagyonát a kollektív befektetésekről szóló törvényben meghatározott korlátozási szabályok és kockázatmegosztás figyelembe vételétel fektettük be. 4) Az eszközök és kötelezettségek értékelése, az eszközök és kötelezettségek, valós értékének meghatározásánál alkalmazott módszerek, devizák és a devizák euróra történő átszámításához alkalmazott árfolyam a) Valós értéken értékelt eszközök A valós értéken értékelt eszközök értékhelyesbítése nem történhet értékcsökkentéssel, mivel a valós értéken történő értékelés egyéb tényezők között magába foglalja az értékcsökkentés tényezőjét is. Ha az adott eszközre vonatkozóan nem létezik aktív piac, az eszköz valós értéke szakszerű értékbecslés alapján kerül megállapításra, mint az eszközből származó becsült jövőbeni bevételek jelenértékének és a becsült jövőbeni pénzkiadások jelenértékének különbözete (a továbbiak mint a nettó pénzbevételek jelenértéke ), kivéve az eszköz likvidálásából származó pénzáramokat. Az eszközből származó jövőbeni bevételek és pénzkiadások becslésénél az eszköz szokásos körülmények közötti adott helyen történő rendeltetésszerű használatából indultunk ki, valamint a szokásos vásárló tőke-visszatérülésének feltételezett szokásos belső mértékéből. A pénzáramok diszkontálásakor a megfelelő kamatláb kerül alkalmazásra az eszköz fajtájától, rendeltetésétől, a feltételezett pénzáramok bizonytalanságától és a pénznemtől függően, amelyben a pénzáramok értékelésre kerülnek. A nettó pénzbevételek jelenértékének kiszámításánál a nettó pénzbevételek olyan kamatlábon kerülnek diszkontálásra, amely kifejezi a pénzeszközök és az adott eszköztípusra jellemző kockázatok időértékének szokásos piaci felbecslését. Ez a kamatláb nem veszi figyelembe a kockázatokat, amelyekkel a jövőbeni nettó pénzbevételek értékét helyesbítették. A kamatláb, amely kifejezi a pénz időértéke és az adott eszköztípusra jellemző kockázatok szokásos piaci felbecslését, az a befektetés befektető által elvárt megtérülése ab az esetben, ha befektetése olyan pénzáramlást idézne elő, amelynek értéke, lejárata és kockázata hasonló ahhoz, amely a könyvviteli és számviteli egység megítélése szerint befolyik egy adott eszközből. Ez a kamatláb a hasonló eszközfajtákkal vagy hasonló összetételű eszközcsoportokkal folytatott szokásos piaci ügyletekben foglalt kamatláb alapján kerül felbecslésre. Ha ezt a kamatlábat a piac nem alakítja ki, megfelelő helyettesítést kell alkalmazni, amelynek célja a pénz időértékének piaci felbecsülése az adott eszköz élettartama végéig tartó időszakra, valamint azon kockázat felbecsülése, hogy a jövőbeni nettó pénzáram az értéket és a határidőt tekintve különbözni fog a becsült pénzáramtól. b) papírok Az Alap eszközei között elszámolt értékpapírok június 30-i és december 31- fordulónapon az árkülönbözetből származó nyereség elérése céljából kerültek megvásárlásra. Az értékpapírok elsődlegesen valós értéken kerülnek elszámolásra. Ha különbség van a beszerzési és a valós érték között, a különbözet bevételként vagy kiadásként szerepel

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én

Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én Beszámoló az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. vagyongazdálkodásáról 2011.12.31-én 1. Eszközök állománya (ezer Euróban): a) értékpapírok: aa) részvények ab) kötvények ac) más értékpapírok 2009.12.31.

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL

Global Index. Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL Befektetési alap tájékoztató Global Index o.p.f.alicofunds Central Europe správ. spol., a.s. Global Index 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap az AlicoFunds Central Europe správ. spol., a.s.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. (továbbiakban mint befektetési

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT Global Index o.p.f. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési alap és a befektetési jegytulajdonosok

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS 2012. december 31. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített konszolidált pénzügyi kimutatások 2010. Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás megj. 2010. 2009. Biztosítási díjak

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye 53 54 OTP Bank Éves jelentés 2009 IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 55 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, 2009. december 31-én,

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés. A 2002. december 31-ével záruló évre MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RT. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2002. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Beszámolókészítési Standardoknak megfelelően

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Nyersanyag Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Az EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. Vezető Forgalmazó: RAIFFEISEN BANK ZRT. Székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben