MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE július december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 2012. július 1. 2012. december 31."

Átírás

1 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR magánnyugdíjpénztári ágazat VA 1138 Budapest, Népfürdő utca , 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: , Fax: ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE július december 31.

2 TARTALOMJEGYZÉK: A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A pénztári taglétszám alakulása Bevételek-kiadások alakulása, bevételek tartalékok közötti megosztása Működési tevékenység eredménye A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalékok alakulása A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Cash-flow kimutatás értékelése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékváltozása Alkalmazotti állomány, tisztségviselők díjazása A Pénztár szolgáltatói A befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A befektetési arányok alakulása A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása A Pénztár egységnyi nettó eszközértéke december 31-én Az eszközök értékváltozása a pénztár egységnyi nettó eszközértékére vetítve A hozamráta alakulása A határidős ügyletek, kockázati tőkealap-jegy, értékpapírkölcsön bemutatása A befektetési környezet alakulása Gazdasági növekedés, államháztartás, infláció, kötvény és részvénypiacok A működést jellemző mutatószámok

3 A Pénztár gazdálkodását meghatározó jelleggel befolyásoló körülmények bemutatása A magánnyugdíjpénztári ágazat évi gazdálkodását és működését elsődlegesen a következő tényezők befolyásolták: A évtől folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt az Erste Nyugdíjpénztár közgyűlése február 20-án úgy határozott, hogy július 1- jével megkezdi a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését, miközben az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat biztonságosan tovább folytatja és bővíti tevékenységét. A közgyűlés határozata: 3/ /KGYÖ Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat határozat: A közgyűlés igen szavazattal elfogadta a magánpénztári ágazat végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűntetését július. 1-i kezdő dátummal. 3/ /KGYM Magánnyugdíjpénztári ágazat határozat: A közgyűlés 842 igen szavazattal elfogadta a magánpénztári ágazat végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűntetését július. 1-i kezdő dátummal. A végelszámolási eljárással a Pénztár korábbi ügyvezetőjét, Mohr Lajos bízták meg. A közgyűlést követően a magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszüntetését a Fővárosi Törvényszék részére bejelentették. A végelszámoló a Ctv (3) bekezdésének megfelelően értesítette az illetékes szerveket a végelszámolásról. A Nyugdíjpénztár vezetősége két alkalommal is levélben tájékoztatta a pénztártagokat a végelszámolásról, majd a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül újra levélben tájékoztatta a pénztártagokat arról, hogy 30 napon belül tegyenek nyilatkozatot a tagságukat illetően, ellenkező esetben a felhalmozott megtakarítást át kell adni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek. Azon pénztártagok esetében, akik a végelszámolás kezdő időpontja után léptek át másik pénztárba, az átlépés megtörténik az átvevő pénztár által jelzett időpontban, azonban a felhalmozott megtakarítás csak a végelszámolás lezárásakor kerül átadásra. A Pénztár június 30-i fordulónappal elkészítette a tevékenységet lezáró Beszámolót, amelyet a közgyűlés szeptember 13-án elfogadott, ezért a üzleti évet záró beszámoló a július 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. A végelszámolási időszak tervezett lezárása: június 30. A Pénztár kérte a végelszámolási időszak meghosszabbítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, amely N-EN-IV-2/2013 számú végzésében február 20-ig engedélyezte a végelszámolás lezárásának határidejét. 3

4 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 1.1. A számviteli politika meghatározó elemei Az ERSTE Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár működését és számviteli politikáját meghatározó jogszabályok 2012-ben: a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (a továbbiakban Tv.), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló többször módosított 1997 évi LXXXII. tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított 1997 évi LXXX tv., a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többször módosított 222/2000. (XII.19) Kormányrendelet, a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI.30.) PSZÁF rendelet Az éves beszámolóra vonatkozólag a számviteli politikában rögzítésre kerültek az alábbiak Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 30 millió forintot, akkor a 30 millió forintot. Nem jelentős összegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege 3%-kal változik (nő vagy csökken). Megbízható és valós képet nem lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékok értékét nem változtatja meg lényegesen. Ez akkor áll fenn, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékok összegének változása (növekedés vagy csökkenés) nem éri el a 3 százalékot. A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti el. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig juttatja el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. 4

5 Az éves pénztári beszámoló részei: 1. mérleg, 2. eredmény kimutatás, 3. kiegészítő melléklet A pénztár az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredmény kimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető együttesen írja alá. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő harmadik hónap utolsó napja. A mérlegben eszközként a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartásaiban is az alábbiak szerint bontja: a pénztár működését és vállalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök a likviditási és kockázati fedezetet szolgáló eszközök A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredmény kimutatása a következő fő részekből áll: a pénztár működési tevékenysége a pénztári szolgáltatások fedezete a likviditási és kockázati fedezet A pénztár működési tevékenységének mérleg szerinti eredményeként kell kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalékképzést is) különbözetének összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefüggésben céltartalékként megképezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, valamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében. A pénztár január 1-i fordulónappal elszámoló egység alapú nyilvántartást vezet, amely a következő tartalékokra érvényes: a függő portfólió növekedési portfólió kiegyensúlyozott portfólió klasszikus portfólió A pénztár a működési és likviditási és kockázati céltartalék tekintetében nem alkalmazza az elszámoló egységekre épülő nyilvántartást. A pénztár az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszer bevezetésével kapcsolatos a tagokkal történő elszámolási kötelezettsége és az elszámolási egységre épülő nyilvántartásban kötelező egyezőségek kimutatása érdekében 5

6 minden hónap utolsó napjaira vonatkozóan lezárja költség-, bevétel-, illetve ráfordítás számláit technikai számlák alkalmazásával lezárja, azok egyenlegét megállapítja és az évközi eredményszámlákra átvezeti. A költség-, bevétel-, és ráfordítás számlák évközi eredményszámlára átvezetett egyenlegét a következő hónap elején visszavezeti a megfelelő költség, bevétel és ráfordítás technikai számlákra. A hónap utolsó napjára készített költség-, bevétel-, ráfordítás számlák zárását, annak eredményének átvezetését az évközi eredményszámlákra a Pénztár főkönyvi kivonattal támasztja alá. A főkönyvi kivonatot ágazatonként külön magán-, és önkéntes pénztári ágazatra készíti el. A pénztári vagyon piaci értéken történő értékelését munkanaponként a pénztár letétkezelője végzi. Az értékelést el kell végezni a nem munkanapokra eső havi, illetve negyedéves fordulónapokra is. A piaci értékelés során megállapított értékelési különbözeteket a pénztár könyvviteli nyilvántartásaiban munkanapokra, a hónap, illetve negyedév utolsó napjaira vonatkozóan mutatja ki. A likviditás (a pénztár fizetőképességének), a befektetési és demográfiai kockázatok fedezetével, a saját vagyonkezelési és járadékszolgáltatási kockázatok fedezetével, továbbá az egyéb kockázatok, valamint az azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, a Pénztárfelügyelet részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésére vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezett lényeges események, a különösen jelentős folyamatok bemutatását és ezek várható hatását is, valamint a pénztár taglétszámának várható alakulását A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A Pénztár nem tér el a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékelési elvektől és értékelési eljárásoktól. A Pénztár befektetett vagyonának piaci értékelését a Pénztár letétkezelője, az ING Bank Magyarországi Fióktelepe november 30-ig végezte, december 1-től a CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE végzi. A Pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. -a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat. 6

7 2. A pénztári taglétszám alakulása Az időszak elején a taglétszám 741 fő volt, a Pénztár végelszámolásra vonatkozó felszólító levelinek hatására az év második felében 331 fő lépett át másik nyugdíjpénztárba, 99 esetben megtörtént a követelések átadása is, 232 pénztártag azonban a végelszámolás kezdő dátumát (2012. július 1.) követően jelezte átlépési szándékát, ezért az Mpt. 83. (7) bekezdése értelmében a megtakarításuk átadása a végelszámolást lezárásakor történhet meg. Összesen 378 tag nem jelezte átlépési szándékát másik nyugdíjpénztárba a felszólítást követő 30 napon belül, ezért szeptember 30-i fordulónappal átkerültek az állami nyugdíjrendszerbe, az ő részükre a pénztár reálhozam-kifizetést is teljesített a nyilatkozatok alapján. 19 pénztártag elhalálozott, így az időszak végi taglétszám 13 fő, akik csak az átadó pénztár felé jelezték átlépési szándékukat, azonban 2 fő a mérlegkészítés napjáig már gondoskodott az átlépésről is. A taglétszám alakulása negyedévenként: I-II. negyedév III negyedév IV. negyedév III- IV. negyedév 71MF38 Tárgyidőszak eleji létszám MF391 Új belépő MF392 Átlépő más pénztárból MF393 Átlépő más pénztárba MF394 Elhalálozott MF395 Rokkant nyugellátottá vált MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés MF397 Egyéb megszűnés MF40 Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF MF396-71MF397) 71MF401 71MF40. sorból : számlatulajdonos MF MF40. sorból : férfi MF4022 nő Bevételek-kiadások alakulása, bevételek tartalékok közötti megosztása A bevételek és kiadások alakulása A Pénztár bevétele - a beszámolóban szereplő eredmény-kimutatás alapján július 1-ét követően összesen eft-ra csökkent (2012. első félévben eft volt), amely drasztikus visszaesésnek oka végelszámolás, illetve a jogszabályi változás. A kiadások eft-ot (2012. első félévben eft-ot) tettek ki, így a felhasználható eredmény összesen eft (2012. első félévben eft). A felhasználható eredményből eft a fedezeti céltartalékot, 297 eft a likviditási céltartalékot, eft pedig a Pénztár működési eredményét növelte. 7

8 Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Q1-Q Q3-Q Q1-Q Q3-Q Q1-Q Q3-Q Q1-Q Q3-Q4 Bevételek Befektetési tevékenység bevételei Bevételek összesen Kiadások Befektetési tevékenység kiadásai Kiadások összesen Nem befektetési tevékenységből származó eredmény Befektetési tevékenység eredménye Eredmény összesen adatok eft-ban A tagdíjbevételek 222 eft (2012. első félévben: 111 eft) értéke töredéke az előző évek értékeinek, ami szintén a jogszabályi módosításra vezethető vissza. A tagdíjbevételek nem tartalmazzák a évben megfizetett, de a mérlegforduló napjáig be nem vallott befizetéseket. A működési bevétel (befektetési tevékenység bevétele nélkül) eft, ami tartalmaz 22 millió Ft működési támogatást is. A működési kiadások (befektetési tevékenység ráfordításai nélkül) eft-ot (2012. első félévben eft) tesznek ki, amely összeg jelentős költség-megtakarítást tartalmaz. Összességében a működési tartalék nem hozamjellegű bevételeinek és ráfordításainak eredménye eft, míg első félévben 508 eft volt. A Pénztár befektetési tevékenységének összegszerű eredménye lényegesen elmarad a korábbi időszak eredménytől, hiszen a befektetett vagyon mértéke is töredékére csökkent: eft (2012. első félévben eft volt az eredmény). Működési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen terv tény terv tény terv tény terv tény Bevételek Befektetési tevékenység bevételei Bevételek összesen Kiadások Befektetési tevékenység kiadásai Kiadások összesen Nem befektetési tevékenységből származó eredmény Befektetési tevékenység eredménye Eredmény összesen adatok eft-ban 8

9 Tekintettel arra, hogy a pénzügyi terv decemberben került elfogadásra, tartalmazott még tagdíjbevételt, azonban a jogszabályi változás miatt az ágazat nem realizált tényleges tagdíjbevételt csak 222 eft értékben. Ezen ok miatt a tervvel történő összehasonlítás a fedezeti és a likviditási tartalékban jelentős eltéréseket tartalmaz. A bevételek tartalékok közti megosztása, a tagdíj mértéke A bevételek tartalékok közti megosztása a évi pénzügyi tervben feltüntetettnek, illetve jogszabályi előírásoknak megfelelően alakult, azonban október 1-től a jogszabály módosítása miatt - nem történt új befizetés a pénztárhoz: Fedezeti tart. Működési tart. Likviditási tart. 99,1% 0,9% 0,0% A tagdíj mértéke október hónaptól a bruttó bér 0%-a. A befektetések tartalékok közötti megosztása a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök tartalékok közötti megosztása alapján történt. A befektetési tevékenység hozamai és ráfordításai annak a tartaléknak - fedezeti tartalékon belül annak a portfóliónak - a javára, illetve terhére kerültek, amely tartalékból a befektetés történt. 4. Működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei eft-ot (2012. első félévben eft-ot), ráfordításai eft-ot tettek ki, így a működési tevékenység eredménye eft. A működési tartalék alakulása Q3-Q4-ben: Működési tartalék terv tény eltérés tény/terv Tagdíjbevétel ,14% Tagdíjkiegészítés 0 0 ebből: munkáltató által a tag javára 0 0 Tag saját tagdíjának kiegészítése 0 0 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka (-) 0 0 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 Tagdíjbevételek összesen ,14% Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel Egyéb bevételek Nem bef. jell bevételek összesen ,23% Anyagjellegű ráfordítások ,06% Személyi jellegű ráfordítások ,01% Értékcsökkenési leírás ,73% Felügyeleti és Garancia Alap díj ,95% Egyéb ráfordítások ,85% Nem bef. jell ráfordítások összesen ,55% Nem bef. jell. tev. eredménye ,55% Befektetési tevékenység bevételei ,97% Befektetési tevékenység ráfordításai Befektetési tevékenység eredménye ,38% Tevékenység eredménye összesen ,35% adatok eft-ban A működési célú befektetési tevékenység eredménye 242 eft, első félévben 184eFt volt. A végelszámolás kezdetétől a két ágazat között nincs szeparációs megosztás, minden tételnél egyértelmű, hogy mely ágazatot terheli, így a magán ágazat kiadásai jelentősen csökkentek. 9

10 A személyi jellegű ráfordítások tételei az elmúlt években Az előző időszakhoz képest, a pénztár személyi jellegű ráfordításai töredékére csökkentek, hiszen 2 személy részmunkaidőben segíti a végelszámoló munkáját. Az egyéb ráfordítások tételei az elmúlt években Megnevezés Q1- Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Q3- Q2 Q Egyéb és különféle ráfordítások Összesen: adatok eft-ban A pénztár egyéb ráfordításai jelentősen csökkentek. A Pénztár működési tartalékának alakulása az elmúlt években Megnevezés Q Q3- Q4 Q2 Előző évek halmozott eredménye (tartaléktőke) Adott év mérleg szerinti működési eredménye Tartalék tőke állomány-változása Működési tevékenység halmozott eredménye adatok eft-ban A közgyűlés december 13-i ülésén a következő határozatot hozta: 5/ /KGYM Magánnyugdíjpénztári ágazat határozat: A közgyűlés nyílt szavazással 1 igen szavazattal, elfogadta, hogy december 14-i fordulónapon a magánnyugdíjpénztári ágazat likviditási tartalék likvid eszközeit csoportosítsák át a működési tartalékba. 5. A céltartalékok, a teljesített szolgáltatások, a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült kiadások, a tagoknak visszatérített összegek alakulása 5.1. A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része az eft nyitó állományhoz képest eft-ra csökkent Q1-Q Q3-Q4 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c d MEA1 I. Egyéni számlákon MEA101 Nyitó állomány MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) MEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) MEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) MEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek,

11 munkáltatóknak visszatérítés (-) MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-) MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-) MEA112 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) MEA113 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) MEA114 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) MEA115 Egyéb változás (+/-) MEA116 Egyéni számlák záróállománya MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon MEA201 Nyitó állomány MEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) MEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) MEA204 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) MEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA207 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) MEA209 Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) MEA211 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) MEA212 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) MEA215 Egyéb változás (+/-) MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 68 - adatok eft-ban A végelszámolás kommunikálása miatt a Pénztárból más nyugdíjpénztárakba átlépett tagok száma 331 fő volt, az átvitt tagi fedezet is változott: eft-ról eft-ra. A Nyugdíjbiztosítási Alapba átlépett és az Alapnak átutalt összeg 2011-ben tag és eft, első félévben 933 fő és eft, a végelszámoláshoz kapcsolódóan, szeptember 30-án pedig 378 fő és eft volt. Kilépés esetén a Pénztár a jogszabályi előírás szerint, a tagi egyenleg 1 ezrelékét vonja le költségként. A Pénztár szeptember 30-i fordulónappal utalta át az állami rendszert választó pénztártagok megtakarításait a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére. Az átadott vagyonból eft reálhozamot és eft tagdíjkiegészítést november 26-án visszakért a Nyugdíjalaptól, amely január 15-én visszautalta az összeget, a Pénztár pedig január 17-én kiutalta az érintett pénztártagok részére. A Pénztár járadékszolgáltatást nem teljesített tagok részére, az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást választók részére 104 eft összegű kifizetés történt. 11

12 A fedezeti céltartalék alakulása Megnevezés Q1-Q Q3-Q4 Fedezeti céltartalék nyitó állomány Rendelkezésre álló fedezeti céltartalék 5.2. A likviditási céltartalékok alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés MEB1 I. Demográfiai kockázatokra adatok eft-ban Kockázat Q1-Q Q3-Q4 megnevezése b c d MEB101 Nyitó állomány Tárgyévben demográfiai MEB102 kockázatra képzett céltartalék (+) MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+) Demográfiai kockázati tartalék MEB104 feltöltése szolgáltatási tartalékból (+) MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+) Demográfiai kockázati tartalék MEB107 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záróállománya MEB21 II Egyéb likviditási kockázatokra képzett céltartalék MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben egyéb kockázatra 73MEB2102 képzett céltartalék (+) Egyéb likviditási kockázati MEB2103 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási kockázati MEB2104 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási kockázati MEB2105 tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 017 Egyéb likviditási kockázati 73MEB2106 tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási kockázati MEB2107 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási kockázati 73MEB2108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 020 Egyéb likviditási kockázati 73MEB2109 tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 021 Egyéb likviditási kockázati 73MEB2110 tartalék felhasználása egyéb célra (-) 022 Egyéb likviditási kockázati 73MEB2111 tartalék záró állománya III.Likviditási portfolió értékelési MEB22 különbözetére képzett céltartalék MEB2201 Nyitó állomány 12

13 Tárgyévben likviditási portfolió MEB2202 értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) - Likviditási portfolió értékelési 026 különbözetére képzett 73MEB2203 tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési 027 különbözetére képzett 73MEB2204 tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési 028 különbözetére képzett 73MEB2205 tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési MEB2206 különbözetére képzett tartalék egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési 030 különbözetére képzett 73MEB2207 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési 031 különbözetére képzett 73MEB2208 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési 032 különbözetére képzett 73MEB2209 tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) kockázati tartalék 73MEB2210 felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési MEB2211 különbözetére képzett tartalék záró állománya IV.Azonosítatlan (függő) MEB23 befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben függő befizetések 73MEB2302 befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 026 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett 73MEB2303 céltartalékba átcsoportosítás 0 0 egyéni számláról (+) 027 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett 73MEB2304 céltartalékba átcsoportosítás 0 0 szolgáltatási tartalékból (+) 028 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett 73MEB2305 céltartalékba átcsoportosítás 0 0 működési céltartalékból (+) 029 Tárgyévben függő befizetések 73MEB2306 befektetési hozamára képzett 0 0 céltartalék egyéb bevételei (+) 030 Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából 73MEB2307 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 031 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett 73MEB2308 céltartalékból átcsoportosítás 0 0 szolgáltatási tartalékba (-) 032 Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett 73MEB2309 céltartalékból átcsoportosítás 12 0 működési célra (-) 033 Tárgyévben függő befizetések 73MEB2310 befektetési hozamára képzett

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36-1) 411 3200 Telefax: (+36-1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár 2012. É~i BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 20 13.05.27. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Postás L_I Hiegészítű Nyugdí~pénitár Tartalom

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A

Részletesebben

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. A pénztár és a pénztári vezetés... 4 III. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006 MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁR

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁR MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005 MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS

MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. ÜZLETI JELENTÉS 2006 I. Általános bemutatás A Nyugdíjpénztár 1995. november 2-án alakult. Székhelye: 1821 Budapest Váci u. 38. Önkéntes pénztári ág Működtetési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2013-ban az alapszabályában, a 2013.

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Szövetség Nyugdíjpénztár 2013. 12. 31. fordulónapra elkészített mérleg és eredménykimutatásához

Kiegészítő melléklet az Szövetség Nyugdíjpénztár 2013. 12. 31. fordulónapra elkészített mérleg és eredménykimutatásához Szövetség Nyugdíjpénztár Kiegészítő melléklet 2013. 12. 31. Kiegészítő melléklet az Szövetség Nyugdíjpénztár 2013. 12. 31. fordulónapra elkészített mérleg és eredménykimutatásához Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárt

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA. Wesselényi utca 28. Oldal AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2007 PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA 1077 BUDAPEST Wesselényi utca 28. Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 2 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 8 1. Általános rész 9 1.1. A bemutatása

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben