Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásáról szóló 1993 évi III. törvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdése, 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, 26. -a, 32. (3) bekezdése, 33. (7) bekezdése, a 45. (1) bekezdése, a 48. (4) bekezdése,, 62. (2) bekezdése, a 92 (1) (2) bekezdése, a 115. (3) bekezdése, a 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. (9) bekezdése foglalt felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat a rászorulók helyzetén javítani kíván, és szabályozza a jogosultság feltételeit. (2) A rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. A rendeletet alkalmazni kell Mágocs Város Önkormányzat közigazgatási területén élő: a) magyar állampolgárra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a Sztv. 6 -ában meghatározott hajléktalan személyekre, f) az Sztv. 3. /2/-/3/ bekezdésében foglalt személyekre, g) hontalan személyekre. 2. II. fejezet Szociális ellátások formái

2 3. A képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátást, természetbeni ellátást és személyes gondoskodást nyújt. Pénzbeli ellátás 4. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint aa) óvodáztatási támogatást, b) a települési önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. -ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: ba) települési támogatást állapít meg. Aktív korúak ellátása 5. (1) Az aktív korúak ellátása annak a személynek állapítható meg, akinek a lakókörnyezete rendezett (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja a) az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, az udvaron szemetet, lomot nem halmoz fel, a szemetet, lomot rendszeresen a hulladékkezelés szabályainak megtartásával eltávolítja, d) az általa lakott ingatlan területén gondoskodik a rágcsálók, kártevők irtásáról, e) az általa lakott ingatlanban gondoskodik a vizes helyiségek, valamint az udvari illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről, f) A kerítéssel kívül határos terület, a járda tisztántartásáról Mágocs Város Képviselőtestületének a helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodik. Települési támogatás 6. (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési támogatást pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény ( továbbiakban: Szt. ) 45. -a alapján. (2) A települési támogatás nyújtható

3 a) rendkívüli jelleggel aa) létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ab) elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez, ac) elemi kár elhárításához, valamint ad) időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan; b) eseti jelleggel ba) gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére, c) havi rendszerességgel ca) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, vagy cb) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. 7. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, ha a kérelmező a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és családjának vagyona nincs. (2) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) A létfenntartást veszélyeztető helyzetbe rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot. 8. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani elhunyt eltemettetéséhez kapcsolódóan a temetés költségeinek viseléséhez annak a kérelmezőnek, aki

4 a) az elhuny személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy b) eltemettetésről a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 20. (1) bekezdése alapján köteles volt gondoskodni, azonban a temetési költségek viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 300 %-át nem haladja meg. (2) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás céljára megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 60 %-ával. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát, c) amennyiben a települési támogatást nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, úgy az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 9. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az elemi kár elhárításához annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 300 %-át nem haladja meg. (2) Az elemi kár elhárításához megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke megegyezik a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-ával. (3) A rendelet 9. -ának alkalmazásában elemi kárnak kell tekinteni a tűz, robbanás, nagy sebességű szélvihar, földrengés, földcsuszamlás, felhőszakadás, árvíz, belvíz, jégverés által okozott károkat. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) elemi kár esetén a helyreállítás várható költségeiről készített kimutatást. 10. (1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, - így különösen válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan - annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élők esetében annak 200 %-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

5 (2) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható rendkívüli települési támogatás mértéke a rászorultsághoz igazodóan alkalmanként Ft-tól mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-áig terjedhet, azzal, hogy egy család egy évben rendkívüli települési támogatást figyelmen kívül hagyva a 8. és 9. szerint támogatásokat - legfeljebb mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének hatszorosával megegyező értékben kaphat. (3) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz megállapítható települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, így különösen: élelmiszer-utalvány, tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, illetve térítési díjak kifizetéséhez, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás formájában. (4) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, c) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, d) várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást, e) a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel kért települési támogatás esetében a támogatásra okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. 11. (1) Eseti jelleggel települési támogatás állapítható meg gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetében annak 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költsége a család egy főre jutó havi jövedelemének 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult. (2) A gyógyszer- és gyógyászati segédeszközhöz kapcsolódó kiadások mérséklésére megállapítható települési támogatás összege legalább 2000 Ft, de legfeljebb 5000 Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, c) a gyógyszer, és gyógyászati segédeszköz költségét tanúsító gyógyszertári számlát és jelen rendelet 4. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. 12. (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (2) bekezdése szerint gondoskodik, családjának egyik tagja sem részesül lakásfenntartási támogatásban, és családjának vagyona nincs. (2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás összege havi Ft.

6 (3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatás természetben kell nyújtani kérelmező nyilatkozata szerinti közüzemi szolgáltató részére (4) Azon személy részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható rendszeres települési támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. (5) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, c) a kérelmező nevére szóló, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokról (víz, gáz, villany, fűtés költségek) szóló előző havi számlák másolatát. 13. (1) Rendszeres települési támogatás állapítható a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére annak a kérelmezőnek, akink a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező a lakókörnyezetének rendezettségéről e rendelet 5. (2) bekezdése szerint gondoskodik, és családjának vagyona nincs. (2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás havi összege Ft. (3) A kérelemhez csatolni kell a) kérelmező és családjának előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, b) a kérelmező és családjának vagyonáról 3. melléklet szerint nyilatkozatot, b) a tartós beteg állapot és az ápolási, gondozási szükséglet igazolásáról a 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást. (4) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás nem állapítható meg, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, ab)a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

7 b) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, c) a kérelmező szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, d) a kérelmező keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. (5)Az 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, e) a (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. (6)Az ápolt személy halála esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható rendszeres települési támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 14. Eljárási szabályok (1) A települési támogatás iránti kérelmet jelen rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. (5) bekezdés szerint kérelemre és hivatalból is megállapítható. (3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanarra az élethelyzetre települési támogatás kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetét 30 napon belül ismételten nem állapítható meg. (5) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást a gyermekre, illetve fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. (6) A települési támogatás felhasználásnak ellenőrzése keretében a jogosult a felhasználást alátámasztó dokumentumok becsatolására a felhasználást követő 60 napon belül felhívható. (7 ) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától illeti meg, az ellátást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. (8) Amennyiben a települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

8 (9) A rendszeres települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani, a rendkívüli települési támogatás a megállapítást követő 15 napon belül kell kifizetni. A települési támogatás kifizetetéséről, illetve folyósításáról a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. (10) A települési támogatásról az átruházott hatáskörben a Szociális- Egészségügyi- Oktatási- Művelődési- Sport Bizottság dönt a kérelem beadását követő 15 napon belül. (11) A Szociális- Egészségügyi- Oktatási- Művelődési- Sport Bizottság települési támogatással kapcsolatban hozott döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a képviselő-testület a következő ülésén bírálja el. Szociális kölcsön 15. (1) A rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, a településen lakóhellyel, vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére a hozzátartozóik Mágocson való eltemettetése céljára. (2) Temetési célra kamatmentes kölcsönként nyújtott rendkívüli települési támogatást (továbbiakban: szociális kölcsön) annak a kérelmezőnek nyújt az önkormányzat, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, ezt három hónapra visszamenőleg igazolni tudja, és a jövedelemviszonyai tekintetében a családban élőknél az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (3) A szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni, amelyben a kérelmezőt és a vele együtt élő, jövedelemmel rendelkező családtagokat adóstársként kell feltüntetni. (4) Amennyiben az adós vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet fizetését, azzal késedelembe esik, a hátralévő teljes összeg azonnal, egy összegben, a z Szt-ben meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik. (5) A szociális kölcsön folyósításával és visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi csoport látja el, aki a tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről kimutatást készít. (6) A szociális kölcsön felső határa Ft, amelyet havi egyenlő részletekben, legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni. A megállapított szociális kölcsön havi visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. hónap első napjától esedékes; a részletfizetési kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni. (7) A szociális kölcsönt átruházott hatáskörben polgármester állapítja meg, a kölcsönszerződést a polgármester írja alá.

9 Óvodáztatási támogatás 16. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. -a alapján megállapított óvodáztatási támogatást első alkalommal természetbeni formában kell biztosítani. (2) Az óvodáztatási támogatást a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata bevonásával kell felhasználni, amelyet kizárólag utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tornafelszerelés, ágynemű, törölköző és tisztasági csomag vásárlására lehet fordítani. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 17. A Képviselő-testület a jogosultak részére a következő természetbeni ellátásokat biztosítja: a) köztemetés, b) pénzbeni ellátás helyett közüzemi díjak, tankönyvek, tanszerek, térítési díjak, élelmiszerutalvány, Erzsébet-utalvány, és tüzelősegély biztosítása, d) szociális célú tűzifa támogatás e) gazdálkodást segítő támogatás. Köztemetés 18. Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítése alól, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a) részben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b)pontja szerint - nincs, vagy b) egészben mentesíthető, ha a megtérítésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a kérelmezőnek és családjának vagyona - az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerint - nincs. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 19. (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló jogszabály alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosít Mágocs Város Önkormányzata számára.

10 (2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít annak a személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a) az Szt. szerinti aa) aktív korúak ellátására, vagy ab) időskorúak járadékára, vagy ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. (3) A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. (4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható. (5) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra függetlenül a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől a) az a személy, aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 6. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmeket a támogatás évének december hó 10. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. (7) A kérelmeket legkésőbb a támogatási év december 31. napjáig a Szociális- Egészségügyi - Oktatási- Művelődési Sport Bizottság bírálja el. (9) A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 7. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb a támogatási évet követő év február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. Gazdálkodást segítő támogatás 20. (1) A családi szükségletek kielégítését szolgáló segítő támogatás lehet: a) vetőmag támogatás (vetőburgonya, dughagyma) b) kisállattartáshoz tenyészanyag, c) takarmány biztosítása, d) mezőgazdasági szolgáltatások,

11 e) tanácsadás. (2) Támogatásban csak azok a Mágocs városban lakóhellyel rendelkező családok, vagy egyedül élők részesülhetnek: a) akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes minimálbér összegét. b) legalább 100 m 2 belterületi kert művelési ágú ingatlannal rendelkezik. A támogatás legfeljebb 300 m 2 nagyságú területre állapítható meg. c) kisállattartásra alkalmas helyiséggel rendelkezik, vagy vállalja annak elkészítését. d) szerződésben vállalja a termelés, illetve kisállattartás feltételeit, amely rögzíti a támogatott jogait, kötelezettségeit és a szerződésszegés következményeit. (3) A támogatás családonként kisállattartás esetében nem haladhatja meg éves szinten az Ft-ot. (4) A támogatásban részesülőt megilleti az általa felnevelt állatok, valamint a betakarított termény családi szükségleten felüli részének szabadon való felhasználásának joga. (5) A gazdálkodást segítő támogatás megállapítása a szociális bizottság hatáskörébe tartozik. (6) A támogatott személy, családok köréről, jogairól, kötelességeiről, a támogatás eljárási rendjéről részletes szabályzat rendelkezik, amely a jelen rendelet mellékletét tartalmazza. (7) A kisállattartás, növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában akkor nyújtható támogatás, ha a képviselő-testület pályázatot nyújt be, és azon e célra támogatást nyer. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Ellátások formái 21. (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére az önkormányzat intézményei útján személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat biztosítja: a) alapszolgáltatás keretében: aa) étkeztetés, ab) nappali ellátás. ac) házi segítségnyújtás ad) családsegítés ae) gyermekjóléti szolgálat b) szakosított ellátás:ápolást, gondozást nyújtó intézmény. c) házi segítségnyújtás - Szociális Gondozási Központ Mágocs d) családsegítés- Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, e) gyermekjóléti szolgáltatás Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata- (2) A személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati intézmények a következők: a) nappali ellátást nyújtó idősek klubja, b) tartós bentlakásos intézmény idősek otthona.

12 (3) Az idősek klubja és az idősek otthona a Szociális Gondozási Központ részeként működik. Gyermekek napközbeni ellátása 22. (1) A gyermekek napközbeni ellátására az Gyvt ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az ellátottak részére igényük szerint tízórai, ebéd, uzsonna étkeztetést, az óvoda működési szabályzatában írt gondozási, nevelési, felügyeleti szolgáltatást kell biztosítani. (3) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézménybe történő felvételről a szülő intézményvezetőhöz intézett felvételi kérelme alapján az intézményvezető jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatának előírásai szerint. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani annak a gyermeknek, aki családját ért baleset, elemi kár stb. miatt egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. (5) A gyermek napközbeni ellátását meg kell szüntetni, ha: a) az ellátásra való jogosultságot megalapozó okok megszűntek, b) a térítési díj fizetésére kötelezett két hónapot meghaladóan nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, c) az ellátásban részesülő figyelmeztetés ellenére súlyosan megzavarja az ellátást nyújtó intézmény tevékenységét, házirendjét, d) az ellátást a szülő már nem kívánja igénybe venni. (6) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkeztét követő nappal kell megszüntetni. Gyermekjóléti szolgáltatás 23. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsorolt szervek, a gyámhatóság, valamint bármely állampolgárnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet illetve jelzést közvetlenül a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál lehet benyújtani. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Étkeztetés 24.

13 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) A Képviselő-testület az étkeztetést a Gondozási Központon keresztül biztosítja: az ételt a jogosult az idősek klubjában elfogyaszthatja, vagy éthordóval elviheti, vagy a házi gondozók a jogosult lakására viszik. (3) A gondozási központ vezetője külön eljárás nélkül is köteles az étkeztetést azonnali lehetőséggel felkínálni, annak elfogadása esetén az étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak megfelelő helyzetben vannak és rászorultságukról a háziorvos, ápolónő, védőnő tesz bejelentést, s amennyiben a bejelentés helytállóságáról soron kívüli családlátogatás alkalmával meggyőződött. (4) Meg kell szüntetni az étkeztetést, ha: a) az étkeztetést szükségessé tevő okok megszűnnek, b) a térítési díj fizetésére kötelezett két hónapot meghaladóan nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, c) az ellátott bejelentés nélkül ismételten nem veszi igénybe az étkezési lehetőséget, és a bejelentés elmulasztása az ellátottnak felróható okból következett be, d) az ellátott az étkeztetést már nem kívánja igénybe venni. (5) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkeztét követő nappal kell megszüntetni. Házi segítségnyújtás 25. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szociális Gondozási Központon keresztül biztosítja. (2) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás formájában látja el, a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Hegyháti Szociális Alapellátási Központon keresztül. (3) A házi segítségnyújtás térítési díjának összegét az 1. melléklet tartalmazza. Családsegítés 26. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

14 (2) A családsegítés térítésmentes, melyet az önkormányzat a Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosít. (3) A családsegítés feladatait a Sztv a határozza meg. Nappali ellátást nyújtó idősek klubja 27. (1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időkorúak napközbeni gondozására szolgál. (2) Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. (3) A gondoskodás keretében az igénylők véleményét is kikérve biztosítja az étkeztetést, a társas kapcsolatok kialakításának lehetőségét, továbbá az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. (4) A gondozottak orvosi ellátását az önkormányzat rendszeresen heti egy alkalommal biztosítja. (5) Meg kell szüntetni az ellátást, ha: a) az ellátásra okot adó körülmények megszűntek, b) a térítési díj fizetésére kötelezett két hónapot meghaladóan nem tett eleget díjfizetési kötelezettségének, c) az ellátott figyelmeztetés ellenére ismételten és súlyosan megsérti a klub tevékenységét, házirendjét, d) az ellátott bejelentés nélkül ismételten nem veszi igénybe a klub szolgáltatásait, és a bejelentés elmulasztása az ellátottnak felróható okból következett be, e) az ellátott az ellátást már nem kívánja igénybe venni. (6) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkeztét követő nappal kell megszüntetni. Idősek Otthona 28. (1) Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi étkeztetéséről, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról a képviselő-testület az idősek otthona útján gondoskodik. (2) Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását kell megoldani, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A 18. életévét betöltött, de a nyugdíjkorhatárt el nem érő személy akkor vehető fel az otthonba, ha az ellátást igénylő betegsége miatt önmagáról nem tud gondoskodni. (3) Pszichiátriai vagy szenvedély-betegségben szenvedők az idősek otthonába nem vehetők fel.

15 (4) Az otthonba történő felvételről a polgármester dönt. Az intézmény vezetője a beutaló határozatot nyilvántartásba veszi, és beérkezésük sorrendjében gondoskodik a jogosultak elhelyezéséről. (5) Meg kell szüntetni az idősek otthonában történő ellátást, ha: a) az intézményi ellátást kiváltó okok megszűntek, b) a jogosult, illetve hozzátartozója az ellátás megszüntetését kéri, c) a jogosult más intézménybe történő elhelyezése válik szükségessé, d) a jogosult az intézmény házirendjét figyelmeztetés ellenére ismételten súlyosan megsérti. (6) Az ellátást az ellátás megszüntetését okozó körülmény bekövetkezését követő naptól kell megszüntetni. Térítési díjak 29. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakra vonatkozó szabályokat az Sztv /B. -a tartalmazza. (2) A fenntartó az Szt a alapján ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat: a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik. c) bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119 (2) bekezdése szerinti jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs. (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) a képviselő-testület évente kétszer március 31-ig és szeptember 30-ig állapítja meg, ekkor kell rendelkezni arról is, hogy az új személyi térítési díjat mikortól kell fizetni. 30. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő köteles. (2) A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátásra jutó napi összege. (3) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj a (2) bekezdés szerinti összegnek az általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett étkezések számának szorzata. A térítési díj összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza (1) Térítési díjkedvezményt a Gondozási Központ Vezetőjétől lehet kérni. (2) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50 %-ig terjedő térítési díjkedvezményt adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így ha:

16 a) elemi kárt szenvedett, b) egészségében állapotrosszabbodás következett be, c) családi körülményeiben olyan változás állt be (különesen: tartós beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni. (3) A térítési díjkedvezmény 6 hónap időtartamra adható. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás 32. (1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. (2) A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/C -ában foglaltakon túl az alábbiakra is: a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára, c) személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, d) az ellátásból való távolmaradás esetén (különösen: betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira e) az ellátás megkezdésének időpontjára f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre, g) a döntések elleni jogorvoslat módjára. V. fejezet Eljárási rendelkezések 33. (1) A rendeletben megállapított feladatokat a képviselő-testület átruházott hatáskörének gyakorlójaként: a) a Szociális Egészségügyi Oktatási Művelődési - Sport Bizottság, b) a polgármester látja el. (2) A Szociális Egészségügyi Oktatási Művelődési - Sport Bizottság hatáskörébe e rendelet 7. -ában, aiban és aiban meghatározott ellátások tartoznak. (3) A polgármester hatáskörébe e rendelet 8. - ában, 15. -ában és 28. -ában meghatározott ellátások tartoznak. (4) A Gondozási Központ Vezetőjének hatáskörébe tartozik e rendelet aiban, ában és 31 - ában foglalt kérelmek elbírálása. (5) A rendelet 22. -ában foglalt gyermekek napközbeni ellátásról az intézményvezető gondoskodik. (óvoda vezetője).

17 (6) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a képviselőtestület a következő ülésén bírálja el. 36. (1) E rendelet alkalmazásában a jövedelem, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, az egyedülálló, a tartásra köteles és képes személy, a rendszeres pénzellátás, a kereső tevékenység, az aktív korú meghatározása megegyezik az Szt. 4. (1) bekezdésében felsoroltakkal. (2) E rendelet alkalmazásában vagyon alatt, az Szt. 4. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni. (3) A (2) bekezdésben foglaltak vizsgálatához a vagyon értékéről a kérelmező nyilatkozatot tesz. Kétség esetén rendszeres támogatás iránti eljárásban, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt kell intézkedni, egyéb támogatás iránti eljárásban, az illetékes adóhatóságtól adó- és értékbizonyítványt kell beszerezni. (4) A jogosultság megállapításakor a) a rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát, c) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időszak nem éri el a 12 napot, akkor az eltelt időszak szerinti, egyhavi átlagos jövedelmet kell figyelembe venni. (5) Jövedelem igazolható: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolással, b) álláskeresési ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás összegét igazoló szelvényt, ennek hiányában a Munkaügyi Központ által kiállított határozattal, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, d) vállalkozó esetében az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága által kiállított igazolással. 37. (1) A kérelem megalapozott elbírálásának biztosítása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségi állapotukat, s a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező említett adatai a kérelem elbírálója előtt más eljárásból már ismertek. Ez esetben a kérelemre rá kell vezetni a korábbi ügyek tárgyát és ügyiratszámát.

18 38. (1) Az időszakos és rendszeres ellátást biztosító támogatások, segélyek esetében évente felül kell vizsgálni a támogatásra való jogosultság, rászorultság, jövedelmi, vagyoni és egészségi megalapozottságát. (2) Amennyiben a jogosult körülményei olyan mértékben változnak meg, hogy az ellátásra való jogosultság már nem állapítható meg, az ellátást meg kell szüntetni. (3) A rendszeres pénzbeni ellátásokat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani a jogosult által megadott bankszámlára. A nem rendszeres ellátások kifizetése a házi pénztárból történik a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kifizetés módjáról és határidejéről melyről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (4) Ha a havi rendszeres szociális ellátás és a havi rendszerességgel adott önkormányzati segély nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összegének harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 39. (1) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére az Sztv ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a kötelezett bármely szociális ellátásra- kivéve a rendkívüli települési támogatást- csak akkor válik jogosulttá, ha visszafizetési kötelezettségének eleget tett, ennek elmulasztása esetén a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő egy év eltelte után. (3) A képviselő-testület a hatáskörében tartozó szociális ellátások közül a jogosulatlanul, továbbá jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás megtérítésének elrendelését követően a megtérítés összegét, illetve a pénz egyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, ha a visszafizetendő összeg megfizetése az ellátásban részesült személy és a vele közös háztartásban élők létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 40. (1) A Képviselő-testület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, mely a Képviselőtestület által jóváhagyott ügyrend szerint működik. (2) Feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzatnak és a szolgáltatást nyújtóknak a tevékenységek összehangolása érdekében.. (3) A Szociális Kerekasztal tagjait a Képviselő-testület jelöli ki.

19 VI. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 41. (1) Ez a rendelet március 1-jén. napjával lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mágocs Város Önkormányzatának az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/1997. (V.01.) önkormányzati rendelete. Mágocs, február 24. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, február 27. dr. Morvay Klaudia jegyző

20 1. melléklet 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjairól A B C D 1 Intézmény Ellátás Térítési díj 2 Házi 150 Ft/óra segítségnyújtás (2014. január 1- jétől) 3 A szociális étkeztetés térítési díja helyben fogyasztással, kiszállítással, elvitellel Szociális 4 Az ingyen-konyhán étkeztetés történő étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni. 5 Ebéd kiszállítása Szociális Gondozási vendégétkezők részére: Központ 6 Időskorúak nappali /ÁFA köteles ellátása étkeztetés szolgáltatások igénybevétele nélkül esetében a hatályos 7 Idősek nappali ellátása ÁFA törvénynek szociális étkeztetéssel megfelelő mértékű 8 Idősek nappali ellátása ÁFA a meghatározott háromszori étkezéssel összegből Nappali ellátás: visszaszámítandó/ 9 Demens személyek nappali ellátása étkeztetés igénybevétele nélkül 10 Demens személyek nappali ellátása szociális étkeztetéssel 11 általános ápoló és Napközbeni gondozást nyújtó ellátás intézményi ellátás 12 háromszori demens ellátottak étkezéssel esetében 510.-Ft/adag díjtalan 80.-Ft/szállítás díjtalan 510.-Ft/adag/ebéd 980.-Ft/fő/nap (reggeli 200.-Ft, ebéd Ft, vacsora Ft) díjtalan 510.-Ft/adag/ebéd havi: Ft/fő napi: Ft/fő havi: Ft/fő napi: Ft/fő

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

4. Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép.

4. Az Ör. 2. melléklete helyébe a melléklet lép. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2015. (Xll.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Cím: 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Tel: (52) 567-212 Fax: (52) 374-018 E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu web: www.hajdubagos.hu 1. Személyi adatok KÉRELEM lakhatáshoz

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... I. Személyi adatok 12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI. ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben