Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése május 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. május 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Tárgy: Iskolán belüli vizsgálat Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése május 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A - A közgyűlés megbízza az Oktatási Bizottságot azzal, hogy a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskolában megtartott érettségi vizsga körülményeinek belső vizsgálatáról szóló eredményt kérje be, és annak alapján készítsen közgyűlési előterjesztést. Tárgy: Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozat: 299/2003. (V.22.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai és hrsz-ú ingatlanokból leválasztott 190 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott 109 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 3./ A közgyűlés megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanokból leválasztott 279 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 4./ Az pontban meghatározott területvásárlásokra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eladók az ingatlanuk építési telekké nyilvánításának további költségeit és a kerítés új birtokhatárra történő áthelyezését magukra vállalják. 5./ Az pontban leírt vásárlások fedezete a költségvetés vagyoni kiadásaiban az utcaszélesítések céljára elkülönített összeg. Baji Lajos alpolgármester augusztus 29. Tárgy: A helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét:

2 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/ (V.22.) a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 20/2000 (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított 11/1997.(III.27.) önkormányzat rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló többször módosított évi XX. tv. 85. /1/ a) pontja és a természetvédelemről szóló LIII. törvény 24. /1/ bekezdés b) pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi jelentőségű természeti értékek védelmére a következő önkormányzati rendeletet alkotja: A rendelet az alábbi 9/A -sal egészül ki: 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi jelentőségű természeti értékké nyilvánítja a város területén található felsorolt természeti értékeket: - "Békéscsaba- Nagyrét Élővíz csatorna mellett lévő 3 db fehérnyárt (Populus alba), a Bandikafa néven ismert facsoportot. A védetté nyilvánított fák természetvédelmi kezelése, megóvása, fenntartása, bemutatása a kezelő feladata Kezelő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: 0478" - "Békéscsaba- Nagyrét Élővíz csatorna mellett lévő fehérnyárt (Populus alba), a Cimborafa néven ismert faegyedet, melynek törzskörmérete 730 cm. A védetté nyilvánított fák természetvédelmi kezelése, megóvása, fenntartása, bemutatása a kezelő feladata Kezelő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Helyrajzi szám: 0479" - "Pósteleki kastélypark (1906-ban kezdték építeni, 1909-ben már lakott), Békéscsabától 6 km-re, kb. 14 hektár parkmaradvány. Gazdag növényállománnyal rendelkezett, amelyekből még ma is található egy-két kuriózum, mint pl.: a vérbükk (Fagus silvatica), kocsányos tölgy (Q. robur), ezüsthárs (Tilia argentea), platán (Platanus x hybrida), törökmogyoró (Corylus colurna), jegenyefenyő (Abies alba), lucfenyő (Picea abies K.), tiszafa (Taxus baccata), tuja (thuja occidentalis). A fák kora év, de kocsányos tölgyből 200 éves is található. Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 01305, törzskönyvi száma: 3/23(TT)1989." - "Békéscsaba, Fiala Tölgyfa-csárda mellett lévő idős kocsányos tölgyek, 100 éven felüliek, 2 db (Q.robur), törzskörméretük 250 és 180 cm. (átmérő: 79,6; átmérő 57,3)

3 3 Kezelő: Két Páros Kereskedelmi Bt. (Békéscsaba, Pásztor u. 61. Fsz. 3.) Helyrajzi szám: 0824, törzskönyvi száma: 3/57(TT)1989" - "Fényes Tanya 1365 sz. alatt 1 db kocsányos tölgy (Q. robur), kb. 220 éves, törzs körmérete 250 cm. Kezelő: Csüllög Terézia (a.n. Molnár Teréz) Békéscsaba, Mester u. 7. Helyrajzi szám: törzskönyvi száma: 3/58(TT)1989." - "Békéscsaba- Nagyrét Tanya sz. alatt 1 db kocsányos tölgy (Q.robur), kb. 150 éves, törzskörmérete 390 cm. Kezelő: Szilágyi Ferencné (an. Bagyinka Pálné) Békéscsaba, Csabai út 36. Helyrajzi szám: 0553/5, törzskönyvi szám: 3/59(TT) "Békéscsaba Élővíz csatorna partján, a Sikonyi dűlővel párhuzamosan, a Sikonyi gátőrházig egyedileg és sorfaként előforduló 35 db öreg fűz (Salix alba), törzskörméretük cm. Kezelő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: 1706, törzskönyvi száma: 3/60(TT)1989." - "Békéscsaba, Lencsési úti tölgyfasor (26 db), mely kb. 100 éves, legnagyobb törzskörmérete 560 cm. Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 1706, törzskönyvi száma: 3/61(TT)1989." - "Békéscsaba, Széchenyi liget, a csatlakozó izraelita temetővel együtt. Lischka Lipót ( ) nevéhez fűződik a ma még fellelhető idős fák telepítése. Legnagyobb törzs körmérete 510 cm (Q.robur). Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 809, törzskönyvi száma: 3/63(TT)1989." - "Békéscsaba, kórházkertben található faegyedek. Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 795 törzskönyvi száma: 3/64(TT)1989." - "Békéscsaba, Deák utcai hársfasor, 51 db (kis- és nagylevelű), (Tilia c. és Tilia platyphyllos) éves. Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 101 törzskönyvi száma: 3/65(TT) "Békéscsaba, Dr. Becsey O. utcai éves nyírfák, 32 db (Betula pendula). Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 209 törzskönyvi száma: 3/66(TT)1989." - "Békéscsaba, Gyóni G. u., 19 db-ból álló ezüstjuhar fái (Acer saccharinum). Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 3645, törzskönyvi száma: 3/67(TT)1989." - " Békéscsaba, Árpád sor, az Árpád ligettel együtt. Értékesebb részei:

4 4 a vadgesztenyefasor, 102 db(aesculus hippocastanum) évesek, a kocsányos tölgyek, 11 db (Q.robur). Kezelő: Békés Megyei Vízművek Vállalat Helyrajzi szám: 30-31/2, 18-20, törzskönyvi száma: 3/68(TT)1989." - " Békéscsaba, a volt Híd -és Vízmű Technikum kertjében található néhány faegyed: 2 db törökmogyoró (Corylus colurna), törzskörmérete 200 és 240 cm, 2 db páfrányfenyő (Ginkgo biloba), törzskörmérete 150, 100 cm, 1 db platánfa (Platanus orientális), 310 cm és 1 db mocsári ciprus (Taxadium d). Kezelő: Vásárhelyi Pál Műszaki Szakiskola Helyrajzi szám: 48/2, törzskönyvi száma: 3/69(TT)1989." - "Békéscsaba, Élővíz csatorna két oldala Veszelytől Sikonyig, a gerlai Ó-Körös és Élővíz csatorna találkozási pontjáig. Kiemelten az Árpád sor, Gyula út és Bajza utca közötti szakasz (gesztenyefasor), valamint az Árpád sor és Degré utca, Erdélyi sor Élővíz csatorna felőli oldalán az idős kocsányos tölgyekből álló sétány. Kezelő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Helyrajzi szám: , törzskönyvi száma: 3/70(TT)1989." - "I. világháborús hősi temető a Szarvasi úti híd mellett. Értékei: 26 pld. szomorú japánakác (Sophora japonica), erdei fenyő (Pinus silvestris), fekete fenyő (Pinus nigra), ezüstfenyő (Picea punges), tiszafa (Taxus baccata), vadgesztenyefasor (Aesculus hippocastanum). Kezelő Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 4647/2, törzskönyvi száma: 3/71(TT)1989." - "Békéscsaba, Kinizsi u. japán akác 61 db (Sophora japonica) fasor. Kezelő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyrajzi szám: 3792, törzskönyvi száma: 3/72(TT)1989." (2) A tulajdonosoknak, kezelőknek a tulajdonukban, kezelésükben álló ingatlanokat és az ezeken található helyi természeti értékeket szakszerűen úgy kell kezelniük, hogy azok olyan állapotban maradjanak, mint amilyenek a védelem alá helyezés időpontjában voltak. A kezelő köteles szakszerűen pótolni a fasorba illő fajtákkal az engedéllyel kivágott fákat. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, május Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása

5 5 A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2003. (V.22.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000.(VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000.(VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 5. /1/ bekezdésében, a 6. címében, a 8. /4/ bekezdésében, a 10. címében, a 10. /1/ bekezdésében, a 11. -ában a kiegészítő családi pótlék elnevezés rendszeres gyermekvédelmi támogatás elnevezésre változik. A rendelet 2. /2/ bekezdése e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kereső tevékenységet folytató szülő esetében a kérelem benyújtását megelőző 3 (három) hónap nettó jövedelmének havi átlagára vonatkozó jövedelem-igazolást. i.) pontja hatályát veszti. j.) pontja kiegészül. A bekezdés helyesen: 2. Elvált szülők esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírói ítélet másolatát, ennek hiányában a szülők nyilatkozatát a fizetett-kapott gyermektartásdíjra vonatkozóan. 3. A rendelet 7. -a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2)-(3)-(4) bekezdés számozása (4)- (5)-(6) bekezdésre változik, és a (6) bekezdésben a szeptember hónap június hónapra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt élethelyzeteken túl rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg akkor is, ha a súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, súlyosan fogyatékos gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg. (3) A (2) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos az a gyermek, aki a külön jogszabály szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosult.

6 6 4. A rendelet 1. sz. melléklete /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A helyettes-szülői díj mértéke a mindenkori éves költségvetési törvény által megállapított legalacsonyabb összeg 120 %-a. Ez a rendelet május 22-én lép hatályba. Békéscsaba, május Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Pótlólagos állami hozzájárulás felhasználása A közgyűlés a Pótlólagos állami hozzájárulás felhasználása tárgyában előterjesztett határozati javaslatot elutasította. Tárgy: Javaslat a évi hitelfelvételre A közgyűlés a Javaslat a évi hitelfelvételre tárgyában előterjesztett határozati javaslatot elutasította. Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal évi felújítási munkáira A közgyűlés 19 igen szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 300/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal létesítményeinek évi felújítási munkáira tett javaslatot elfogadja azzal a módosítással, hogy az aljegyzői iroda átalakítása elmarad. A előterjesztésben részletezett felújítási feladatok végrehajtására ,- Ft-ot jóváhagy a fejlesztési céltartalékból. dr. Simon Mihály c. főjegyző december 31. Tárgy: Biztosíték felajánlása a Beruházás a XXI. századi iskolába pályázathoz

7 7 A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 301/2003. (V. 22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola tetőfelújításának a Beruházás a XXI.. századi iskolába pályázatra történő benyújtását, összesen eft költségelőirányzattal. Sikeres pályázat esetén eft hosszúlejáratú hitelt vesz fel (12 év futamidővel, ezen belül 3 év türelmi idővel). Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére, illetve ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben való betervezésére. A közgyűlés felhatalmazza Velkey Gábor alpolgármestert, hogy az Oktatási Minisztériummal a pályázat módosítása érdekében egyeztessen oly módon, hogy az önkormányzat bankgarancia helyett ingatlan fedezetet biztosít, amely a Városi Sportcsarnok. Pap János polgármester azonnal Tárgy: évi ESZCSM pályázathoz önrész biztosítása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 302/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a évi ESZCSM pályázatok közül A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása és működtetése, valamint az Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása című pályázati alprogramok benyújtásra kerüljenek. A közgyűlés az 1,7 M Ft-os, - azaz egymillió-hétszázezer forintos - önrész forrásaként az intézményi céltartalékot jelöli meg. Hrabovszki György alpolgármester értelem szerint Tárgy: 518/2002. (IX.4.) közgyűlési határozat végrehajtása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

8 303/2003. (V.22.) közgy. 8 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felszólítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy indítson peres eljárást az SMK Hungary Kft. által beígért ,- Ft támogatási összeg behajtására. dr. Simon Mihály c. főjegyző december 31-i beszámolással 2./ A közgyűlés felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy vizsgálja meg az SMK Hungary Kft. kérésére kötött szerződést (melyben a helyi adó- és költségek egy részét alapítványi támogatásra szándékozott befizetni), és tegyen javaslatot a szerződés lehetséges módosítására, vagy felmondására. Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke december 31-i beszámolással 3./ A közgyűlés engedélyezi a Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány részére Balassi Közalapítvány részére 2 millió Ft 1 millió Ft összegű támogatás folyósítását az önkormányzat költségvetéséből. A támogatás felhasználásáról az alapítványok kuratóriumaival szerződést kell kötni, és ebben rögzíteni kell, hogy ha az SMK Hungary Kft. a szerződésben ígért támogatást kifizette, akkor az alapítványok a városi támogatást az önkormányzat költségvetésébe visszautalják. Forrás: általános tartalék Pap János polgármester közgyűlési határozat után azonnal Tárgy: Csatlakozás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégió Együttműködéshez A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 304/2003. (V. 22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) Eurórégióhoz.

9 9 A tagfelvétellel járó mindenkori tagdíj befizetésére kötelezettséget vállal. A 2003 évi tagdíj Ft, ennek forrása az általános tartalékalap. A következő évtől kezdve a tagdíj összegét a mindenkori költségvetésben tervezi. Pap János polgármester azonnal Tárgy: EU Pályázat Előkészítő Alaphoz benyújtandó projekt ötletek meghatározása A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 305/2003. (V. 22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európa Pályázat Előkészítő Alapra projektötletként nyújtja be a belváros rehabilitációjára, az elektronikus közigazgatás, az Északi Ipartelep feltárására, valamint a Jaminai bányatavak horgászfalu kialakítására vonatkozó elképzeléseit. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Natúrpark Egyesület pályázata a Pályázat Előkészítő Alaphoz A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 306/2003. (V. 22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az előterjesztéshez mellékelt - PEA pályázatát azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat tartalmazza a kerékpár utak építését, a humán idegenforgalmi, turisztikai, kulturális rendezvénysorozatokat, programokat, valamint a Széchenyi ligeti pavilon felújítását. Pályázat nyerése esetén az önrész biztosítását a közgyűlés elé kell terjeszteni. Pap János polgármester május 30. Tárgy: Ilosvai utcai csapadékvíz átemelő felújítási pályázat A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

10 10 307/2003. (V.22.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 240/2003. (IV.24.) az Ilosvai utcai csapadékvíz átemelő felújítása tárgyában meghozott határozatát hatályon kívül helyezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt céljellegű decentralizált támogatás pályázatra - az Ilosvai utcai csapadékvíz átemelő felújítása tárgyú projekttel pályázik, amelynek teljes költségigénye bruttó Ft. - az önkormányzat a évi költségvetésében a felújításhoz szükséges Ft saját erőt biztosít, amelynek forrása a kommunális céltartalék - az igényelt támogatás mértéke: 80 % - a támogatás összege: Ft. A pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a támogatási szerződés megkötésére a közgyűlés Pap János polgármestert hatalmazza fel. Pap János polgármester május 30. Tárgy: Békés Megyei Vízművek Vállalat Rt-vé alakulása A közgyűlés 19 igen szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 308/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyulése tudomásul veszi az átalakulással létrejövo Békés Megyei Vízmuvek Részvénytársaságba való belépésrol szóló szándéknyilatkozat aláírását, és azt jóváhagyja. Felelos: Pap János polgármester Határido: június 30. Tárgy: Zsidó Hitközség imaház és gondnoki lakás vízellátása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 309/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zsidó Hitközség vízvezeték építésével egyetért és az 1278 valamint az 1279 hrsz-ú (töltés) önkormányzati tulajdonú területek igénybevételére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást megadja.

11 11 A vezetékre vonatkozó szolgalmi jogot az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Baji Lajos alpolgármester 2003.december 31. Tárgy: Omaszta utcai vízvezeték építés támogatása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 310/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Omaszta utcai ivóvízvezeték évi megépítését támogatja, és a Békés Megyei Vízművek Vállalathoz benyújtott pályázatát kiegészíti. A beruházás nettó bekerülési költségének 50%-ára ,- Ft-ot biztosít a következő előirányzatokból: a kommunális fejlesztési keretből ,- Ft, és lakossági hozzájárulásból ,- Ft. Baji Lajos alpolgármester május 31. Tárgy: Parkolási lehetőség biztosítása a Lenkey Utcai Óvodánál A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 311/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lenkey Utcai Óvoda parkoló építésével egyetért. A beruházás pénzügyi fedezetét a fejlesztési céltartalék előirányzatból kell biztosítani. Baji Lajos alpolgármester október 31. Tárgy: Békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet energiaracionalizálása - A közgyűlés a fenti tárgyban benyújtott határozati javaslatot elutasította.

12 12 Tárgy: Békéscsabai repülőtér és Fényes vízellátása A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 312/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Gyulai úton a Körte sor és Veszei között tervezett vízvezeték építéséhez Ft-al járul hozzá, mely összeget a Békés Megyei Vízművek Vállalat részére keretátadási megállapodás alapján kell átutalni. Fedezetet a fejlesztési céltartalék terhére kell biztosítani. Baji Lajos alpolgármester június 30. Tárgy: Békés-Békéscsaba közti kerékpárút pályázat I. ütem A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 313/2003. (V.22.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint társult önkormányzat Békés Város Önkormányzatával, mint gesztorral közösen nyújt be pályázatot a Békés- Békéscsaba közti kerékpárút I. ütemének megvalósítására. A beruházás teljes összege Ft, melyhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,- Ft összeggel járul hozzá. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ,- Ft ot a évi fejlesztési céltartalék terhére biztosítja 3./ A társulással, a közös pályázat benyújtásával kapcsolatosan a két önkormányzatnak megállapodást kell kötni. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Pap János polgármestert a megállapodás megkötésére. Pap János polgármester azonnal Tárgy: MEZŐGÉP beruházás feltételeinek önkormányzati támogatása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

13 314/2003. (V.22.) közgy / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert a MEZŐGÉP tervezett beruházásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Baji Lajos alpolgármester folyamatos, december 31-i beszámolással 2./ A közgyűlés felhatalmazza Hrabovszki György alpolgármestert arra, hogy a beruházás kapcsán városba települő szakemberek lakásigényét mérje fel, és tegyen javaslatot azok megoldására Hrabovszki György alpolgármester december 31-i beszámolással 3./ A közgyűlés felhatalmazza Velkey Gábor alpolgármestert a beruházás igényének megfelelő szakképzés feladatainak koordinálására. (Szakképző intézmények, munkaügyi-, valamint átképző központ.) Velkey Gábor alpolgármester folyamatos, december 31-i beszámolással Tárgy: Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság pályázati felhívása A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 315/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Szülészet - Nőgyógyászati Tudományos Prevenciós Társaság által kiírt, egészségmegőrző/prevenciós célú pályázat benyújtását. A pályázat pozitív elbírálása esetén a 2/2001.(I.25.) önk. rendelet módosítása szükséges. A pályázat benyújtásához önkormányzati saját forrás nem szükséges. Tárgy: Velkey Gábor alpolgármester azonnal Pályázatok az egészségügyben A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

14 316/2003. (V.22.) közgy / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az egészségfejlesztési tevékenységet végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásához. A pályázat benyújtója: közhasznú, illetve közhasznú civil szervezetek 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az egészségfejlesztési tartalmú, akkreditált pedagógus továbbképzési programok alapítói (indítói) számára kiírt pályázat benyújtásához a pedagógus továbbképzési program célterületre. A pályázat benyújtója: Humán Fejlesztési Intézet és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az egészséges táplálkozással és élelmiszer biztonsággal kapcsolatos tájékoztatására, oktatására kiírt pályázat benyújtásához az egészséges táplálkozással kapcsolatos tájékoztatás célterületre Ft pályázati összeggel. A pályázat benyújtója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Forrás: évi költségvetésben egészség-megőrzési önkormányzati programra jóváhagyott 2 M Ft. 4./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a nemdohányzó életmód népszerűsítésével foglalkozó civil szervezetek számára kiírt pályázat benyújtásához a nemdohányzó életmód népszerűsítése, dohányzás megelőzése, a dohányzásról történő leszoktatás célterületre. A pályázat benyújtója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Forrás: évi költségvetésben egészség-megőrzési önkormányzati programra jóváhagyott 2 M Ft. 5./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Háló-Mozi program beindítására kiírt pályázat benyújtásához a kábítószer-fogyasztást megelőző célterületre ,- forint pályázati összeggel. A pályázat benyújtója: Kábítószer Egyeztető Fórum Forrás: 1.) ,- Ft: évi költségvetésben egészség-megőrzési önkormányzati programra jóváhagyott 2 M Ft. 2.) ,- Ft: KEF pályázati pénz Velkey Gábor alpolgármester azonnal

15 15 Tárgy: Közművelődési megállapodás a Vasutas Művelődési Házzal A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 317/2003. (V.22.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése közművelődési megállapodást köt a Vasutas, Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vasutas Művelődési Háza és Könyvtárával az intézmény fúvószenekari tevékenységére, a mellékelt megállapodás szerint. 2./ Az alapszolgáltatások díja (közművelődési megállapodás 5. pont) azonos a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság által odaítélt évi működési támogatással (8/2003.(III.11.) Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsági határozat.), azaz a korábban átutalt működési támogatás átminősül alapszolgáltatások díjával. 3./ A közművelődési szerződés aláírásával a közgyűlés Pap János polgármestert bízza meg. Benkóné Dudás Piroska, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke azonnal Tárgy: Ifjúság és Gyermekszínházi Alapítvány alapító okiratának módosítása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 318/2003. (V.22.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány alapító okiratát. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert az alapító okirat aláírására. dr. Simon Mihály c. főjegyző közgyűlés után azonnal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba, Szent István tér 7.sz) és a Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba, Andrássy út 1.sz) a Békés Megyei Bíróságon napján 60/1990. szám alatt megtörtént bírósági nyilvántartásba vétellel létrehozta az IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKSZÍNHÁZI ALAPÍTVÁNYT, mely Alapító Okiratát az alapítók napján írták alá. Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele óta úgy az alapítványokra vonatkozó jogszabályok,

16 16 mint a társadalmi viszonyok jelentősen megváltoztak, ezért az alapítók egyhangú határozattal az Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány Alapító Okiratának módosítását (formailag és tartalmilag egyaránt) határozták el az alábbiak szerint: I. Az Alapítvány elnevezése és székhelye Az alapítvány neve: Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány Székhelye: Békéscsaba, Andrássy út 1. szám II. Az Alapítvány célja Az Alapítvány működését és jogkörét tekintve jogi személy. A Békés Megyei Jókai Színházban bemutatásra kerülő ifjúsági és gyermekszínházi (bérleti és bérletszüneti rendszerű) előadások teljes körű támogatása, mindenekelőtt a színpadi feldolgozás megvalósítása, a fellépő előadó-és színművészek közreműködésének, tiszteletdíjának támogatása, továbbá mindazon tevékenységek elősegítése, amelyek egy-egy színdarab bemutatásához szükségesek. Az alapítvány további célja az ifjúság esztétikai nevelésén, a színház megszerettetését szolgáló tevékenységen túl a színházművészet megismertetése, oktatása, valamint legmegfelelőbb játszási forma kialakításán felül a gyermekek és az ifjúság esztétikai és művészeti oktatását leginkább elősegítő oktatási és képzési formák támogatása. Az Alapítvány nyitott, ahhoz- a Kuratórium jóváhagyását követően bárki csatlakozhat, aki az előbbi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és az Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. III. Az Alapítvány vagyona, a vagyon felhasználásának módja Az Alapítvány induló tőkéje napján Ft, azaz Hatszázezer forint volt, mely összeget az alapítók az alábbi arányban bocsátották az Alapítvány rendelkezésére: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békés Megyei Jókai Színház Ft Ft Az induló tőke az Alapítvány nevére az OTP Rt. Békéscsabai Fiókjánál nyitott számú bankszámlára került befizetésre, és az Alapítvány pénze is e bankszámlán van elhelyezve. Az Alapítványt az alapítók nyílt alapítványként hozták létre, és akként kívánják működtetni a továbbiakban is, melyre tekintettel az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló tőkéje majd az Alapítvány vagyona növekedhet a csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

17 17 Az Alapítvány vagyona felhasználásának kérdésében a Kuratórium rendelkezik döntési jogkörrel, azonban a rendes gazdálkodás követelményeit minden esetben szem előtt kell tartania, továbbá figyelemmel kell lennie arra, hogy a vagyon felhasználásának módja az Alapítvány működését ne veszélyeztesse. Az Alapítvány céljaira az induló tőke tekintetében elsősorban annak kamatait kell felhasználni, azonban a Kuratórium indokolt esetben jogosult akként dönteni, hogy a feladatok megvalósítása érdekében a tőke is felhasználható legyen. Ezen túlmenően az Alapítvány esetleges egyéb vagyona teljes egészében a kitűzött célok megvalósítására fordítható. IV. Az Alapítványi Tanács (Kuratórium) Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott 3 tagú Kuratórium, melynek összetétele a továbbiakban az alapítók egyhangú határozata alapján a következő: Elnök: Dr. Dóró János (Békéscsaba, Szigetvári u. 15.) Tagjai: Gáspár Tibor (Békéscsaba, Tolnai u. 4.sz.) Klampeczki Béla (Békéscsaba, Halastó u. 2.sz.) (A Kuratórium tagjai a megbízást a mellékelt elfogadó nyilatkozatok szerint valamennyien elfogadták.) A Kuratórium tagjait az alapítók határozatlan időre kérik fel. A Kuratórium tagjai megbízatásukat tiszteletdíj juttatása nélkül látják el, azonban a működésükkel kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére azok felmerülésekor igényt tarthatnak. A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdasági kérdésekről, továbbá az Alapítványhoz csatlakozni kívánók hozzájárulási szándékának elfogadásáról, ezen túlmenően képviseli az Alapítványt. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles az alapítók részére tájékoztatást adni a végzett munkáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. A Kuratórium határozatképes, ha azon valamennyi tag személyesen megjelenik. A Kuratórium határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium elnöke jogosult a Kuratórium képviseletében eljárni, míg az Alapítvány nevében

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről 2 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45.

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXI. évfolyam 3. szám 2011. május 27. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 3. 10. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 14-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

K i v o n a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 73/2009. (VI. 25.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 1.1.1.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben