KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 KIVONAT Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV.11.) KT rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestülete (A továbbiakban: Önkormányzat) - az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. -ában foglaltak, valamint az évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján - az Önkormányzat 2/2008. ((II.19.) KT számú rendeletével megállapított évi költségvetés teljesítéséről, a zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat a évi költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással, és ezer bevétellel fogadja el. (2) A Képviselőtestület a körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással, vagyonmérlegét 748 ezer Ft főösszeggel fogadja el a Rendelet 25. számú mellékletében foglaltak szerint. (3) A Képviselőtestület a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással fogadja el a Rendelet 22. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) A Képviselőtestület az Erdőhát Mikrokörzet Támogató Szolgálat önkormányzati társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadja el a Rendelet 23. számú mellékletében foglaltak szerint. (5) A Képviselőtestület a Szatmár Belső Ellenőrzési Társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással fogadja el a Rendelet 24. számú mellékletében foglaltak szerint. 2. Az Önkormányzatnak az Áht. 8/A. alapján szabad pénzmaradványa nincs. E tényt a Rendelet 14. számú melléklete támasztja alá. Előbbiekre tekintettel a Képviselőtestület nem rendelkezik a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a hiány finanszírozásáról. 3. A Képviselőtestület a Rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen összesítve bemutatva. 4. A Képviselőtestület az Önkormányzat vagyonmérlegét a Rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el ezer Ft mérlegfőösszegben. 5. A Képviselőtestület az Önkormányzat működési bevételeit ezer Ft összegben a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el. 6. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető támogatásokat ezer Ft összegben a Rendelt 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 7. A Képviselőtestület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit 994 ezer Ft végösszeggel a Rendelet 5. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.

2 8. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető sajátos bevételeket ezer Ft összegben a Rendelet 6. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 9. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető bevételeket tevékenységek szerinti bontásban a Rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 10. A Képviselőtestület az Önkormányzatnál felmerülő személyi juttatásokat , a munkaadót terhelő járulékokat ezer Ft összegben fogadja el a Rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal. 11. A Képviselőtestület az Önkormányzat dologi és folyó kiadásait ezer Ft összegben a Rendelet 9. számú melléklete szerinti részletezéssel fogadja el. 12. A Képviselőtestület az Önkormányzat által folyósított támogatásokat, támogatásértékű kiadásokat ezer Ft-ban, a Rendelet 10. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el. 13. A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ezer Ft összegben és bevételeit ezer Ft-ben öszegben állapítja meg a Rendelet 27. számú melléklete szerinti részletezésben. 14. A Képviselőtestület az Önkormányzat finanszírozási kiadásait ezer Ft-ban a Rendelet 11. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 15. A Képviselőtestület az Önkormányzat által folyósított segélyek, ellátások főösszegét ezer Ft összegben, a Rendelet 12. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 16. A Képviselőtestület kiadási előirányzatainak teljesítését tevékenységek szerinti bontásban a Rendelet 13. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 17. A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a Rendelet 14. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Az Önkormányzatnak szabad működési vagy felhalmozási pénzmaradvány a költségvetési év végén nincs. 18. A Képviselőtestület az Önkormányzat záró létszámkimutatását a Rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezéssel fogadja el. A Képviselőtestület 13 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 12 fő részmunkaidős ebből 2 fő részmunkaidős közalkalmazott és 10 fő közfoglalkoztatásban részt vevő és 7 fő állományba nem tartozó létszámot engedélyez. 19. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatásokat ,- Ft összegben, a Rendelet 16. számú melléklete szerinti részletezésben állapítja meg. 20. A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a Rendelet 17. számú melléklete szerint fogadja el. Az Önkormányzat záró pénzkészlete ezer Ft. 21. A Képviselőtestület az Önkormányzat ingatlanvagyon-kimutatását a Rendelet 18. számú melléklete szerinti tartalommal bruttó ,- Ft számviteli értéken állapítja meg.

3 22. A Képviselőtestület az Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a Rendelet 19. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el 602 ezer Ft bevétellel és 375 ezer Ft kiadással. 23. A képviselőtestület a közös fenntartású Óvodák normatív támogatásainak és kötött felhasználású támogatásainak megosztását a fenntartó Önkormányzatok között a Rendelet 20. számú mellékletében, a közös fenntartású óvodák kiadási előirányzatainak teljesítését megosztva a Rendelet 21. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 24. A Képviselőtestület a közös fenntartású iskolák normatív támogatásainak megosztását és a kiadások teljesítését a Rendelet 26. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 25. A Képviselőtestület a polgármester szöveges beszámolóját az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról a Rendelet 27. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 26. Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kömörő, április 10. Juhász András s.k. Polgármester Szabó József s.k. körjegyző A kivonat hiteléül: Kömörő, május 28. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Köztisztviselő

4 1. számú melléklet 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai 2008-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Saját bevételek 6237 összesen Támogatásértékű Személyi juttatások működési bevétel Sajátos működési Munkáltatót terhelő bevétel Költségvetési támogatás működésre járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalompolitikai kifizetések, ellátottak juttatásai Kamatkiadások 55 működési Működési hitel törlesztése Működési bevételek Működési kiadások összesen összesen Felhalmozási 2793 Felújítás 3426 normatíva Központi támogatás 72 Beruházási kiadások 5467 felhalmozási Kommunális adó 854 Kamatkiadás 1018 felhalmozási Felhalmozási és 4485 Fejlesztési célú hitel 3790 tőkejellegű bevételek törelesztése Beruházási hitel 3000 Felhalmozási célú 14 felvétele pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási 1638 bevétel Felhalmozási Felhalmozási bevételek összesen kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

5 2. számú melléklet a 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat könyvviteli mérlege december 31-én Eszközök Előző év Tárgyév Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 1456 Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Bankszámlák Pénzeszközök összesen Függő elszámolások 323 Aktív átfutó Aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen Eszközök összesen Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tartalék összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztőrészlete Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív pénzügyi elsz. összesen Kötelezettségek összesen Források összesen

6 3. számú melléklet a 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Működési bevételek előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kártérítés Egyéb saját bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel httól Intézményi működési bevétel összesen 4. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Támogatások előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Költségvetési támogatás Támogatásértékű műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől Tám. Ért. Bev. Elkülönített áll Pénzalaptól Tám. Ért. Bev. Önkormányzattól Tám. Ért bev. Többcélú kistérségi társulástól Tám. Ért. Bev. Működési bevétel összesen Felhalmozási tám. Ért. Bev. Közp. Ktgvi szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön igénybevétele Tám. Kölcsön visszat. Rövid lejáratú hitel igénybevétele pü. Váll-tól Teljesítés évi tény Hosszú lej. Hitel felv. Pü. Váll-tól Hitelek felvétele összesen Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Összesen

7 6. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jöv. Különbség mérséklés SZJA normatív módon elosztott része normatív SZJA-ból felhalmozási( évivel egyező összeg) Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevételek összesen Kommunális adó Felhalmozási SZJA 3969 Önkormányzati vagyon hasznosításából szárm. Bev. Sajátos felhalmozási bevételek Sajátos bevételek Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk. Tám Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz Kiegészítő tám. Szoc. feladatokhoz Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás

8 7. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Bevételek teljesülése tevékenységenként 2008-ban Óvodai közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Önkormányzat fel. Nem terv. Elszámolásai Szociális étkeztetés Egyéb saját bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Sajátos műk Bevételek Támogatásértékű műk. bevétel Tám.ért. felh. bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Ktgv. Támog Sajátos felh. És tőkejell. Bev. Pénzforgalmi bevételek Finanszírozás bevételei Bevételek összesen Összesen

9 8. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2008-ban(összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Alapilletmények Kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Teljes munkadidős rendszeres személyi juttatások Részmunkaidősök rendszeres szem Juttatásai Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás Végkielégítés 2591 Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb ktgtérítés, hozzájárulás Különféle nem renszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatások összesen TB járulék Munkaadói járulék EHO Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Tüzelőanyag Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyag Készlet összesen Telefon, internet Gáz-energia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadás Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltatói SZJA Adó, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

10 10. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Támogatások, támogatásértékű kiadások előirányzat, teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Támogatásértékű kiadás kp. Ktgv-i 30 szervnek Támogatásértékű műk. Kiadás önkormányzatnak Támogatásért. Műk. Kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásért. Műk, kiadás összesen Műk. Célú pénzeszk. Átadás áh-on kívülre Önk. Által folyósított ellátások Bursa ellátás Egyéb pénzbeli juttatás Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata, teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Pénzforgalom nélküli kiadások 600 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Rövid lej. Hiel visszafizetése Hiteltörlesztés áh-on kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen

11 12. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2008-ban Szöveg Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A. (1) bek. b) pont 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a) pont 3. Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére Szt /A. (1) bek. v) pont 4. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt /E. (3) bek. 5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) 7. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. c) pont (helyi megállapítás) 8. Ápolási díj Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek (normatív) 9. Ápolási díj Szt. 43/B. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Szt Köztemetés Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. ) 14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 15. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 16. Felnőttoktatásban résztvevők juttatásai (Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrész) 17. Mozgáskorlátozottak támogatása (164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet) 18. Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt (5) bek.) 20. Egyéb támogatások 21. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( )

12 Házi segítségnyújtás számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Kiadások teljesítése tevékenységenként 2008-ban Összesen Könfyvtár Művelődési házak tev Települési hulladékok kez Eseti pénzb. Gyermekjóléti ellát Eseti pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Rendsz. Szoc. Ellátások Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg Szoc. Étkeztetés Állateü. Szolg Óvodai nevelés Önk. Elszámolásai Közvilágítás Települési vízellátás Községgazdálk odás Kisebbségi önkorm Igazgatási tevékenység Munkahelyi vendéglátás Óvodai közétkeztetés REndsz Személyi juttatások NR személyi juttatások Külső szem Juttatások Személyi juttatások össz. Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadás Társ. Pol Juttatások, ellátások Működési kiadások össz. Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások össz. Finanszírozási kiadások Pf. Nélk. Kiadások Költségvetési kiadások össz

13 14. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Pénzmaradvány-kimutatás 2008-ban és 2007-ben Megnevezés Előző év (2007.) Tárgyév (2008.) Költségvetési bankszámlák egyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet Ktgv-i aktív átfutó elszámolások egyenlegei Ktgv-i passzív átfutó elszámolások egyenlegei Ktgv-i aktív függő elszámolások egyenlegei Ktgv-i passzív függő elszámolások egyenlegei Egyéb aktív, passzív elsz Egyenlegei Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Ktgv-i befizetés többlettámogatás miatt Ktgv-i pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány 0 0

14 15. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Önkormányzat záró létszám listája Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak fő Összesen fő Nyitólétszám Munkajogi nyitólétszám Költségvetési engedélyezett létszámkeret Zárólétszám Munkajogi zárólétszám Átlagos statisztikai állományi létszám Megnevezés I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei Óvoda Kömörő-Túristvándi Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók 7 Létszámkeret Fő Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 8 feladatai Szakfeladatok: Óvodai közétkeztetés Iskolai közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítás Iskolai oktatás Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Települési hulladékok kezelése Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység 1 Külsősök Társadalmi megbízatású polgármester Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) 7 III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök V. Cím: Helyi cigány kisebbségi önkormányzat választott 5 vezetői (elnök és tagok) Mindösszesen külsősök nélkül Mindösszesen választott vezetők 13

15 16. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a évre Ft-ban Szöveg Összeg összesen Helyi önk. feladatai Hátrányos helyzetű önk. Feladatai (felhalmozási) Közművelődési, közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai (felhalmozási) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai Önkorm. Által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Önkormányzat közoktatási célú normatív hozzájárulásai Egyes jöv. Pótló támogatások kiegyészítése Kieg. Tám. Közokt. feladatokhoz Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendeletéhez: Pénzforgalmi jelentés évre Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlegei 9314 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - pénztárak 755 Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlegei 5408 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - pénztárak 544 Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen 5952

16 18. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat ingatlanvagyon kimutatása december 31-én Sorszám Hrsz. Megnevezés Bruttó érték 1. Belvízelvezető árok Aszfaltburkolatú járda Buszvárók Garázs Gázcseretelep ,98,99,101,98/1,103 Temető, ravatalozó Tűzoltószertár Szociális bérlakás Szociális bérlakás C-1 típusú lakás /6 Lakóház+udvar Kossuth u Általános Iskola Hajnal u Óvoda Kossuth u /3 Kultúrház Irodaépület (régi ÖNO) Polgármesteri Hivatal Penyige 4 tanterem+tornaterem Penyige Általános Iskola Beépített terület 246 m Beépítetlen terület 1435 m /3,113/3, 56, 64, 126, Út külterület , 102, Töltés belterület Árok Árok , 175, 353, 133, 120, Közterület , 420, 458, 438, 386, 370, 392, 142, 464, 305, 219, 284, , 03, 05, 055, 040, 034, 027, 020, 016, 011, 09, 07, 065/2, 0114, 0212/2, 0213, 0217, 0219, 0223, 0225, 0227, 0229, 0186, 0180, 02/2, 077, 097, 099, 0115, 0120, 0127, 0182, 018, 025, 048, 050, 079, 072, 069/5, 069/3, 066, 083, 087, 0215, 0210, 0128/4, 0121/2, 0118, 0116, 095, 0105, 0104, Árkok, csatornák külterületen /1, 100, 102, 211, 333, 334, 336, 354, 363, 395, 338, 423/1, 465/4, 412, 013/1, 013/2, 021, 057, 060, 062, 074, 082, 085, 089, 091, 0107, 0109, 0113/8, 0119, 0123, 0207, 0212/1, 0231, 0232, 02/3, 068, 069/4, 0121/4, 0121/8, 0121/10, 0121/13, 103 Szántó, beépítetlen terület, erdő, mocsár, saját használatú út melyekre az Szt. 52. (5) bek. alapján nem számolható el értékcsökkenés ÖSSZESEN

17 19. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: A cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási tevékenységenként 2008-ban. Bevételek Kiadások Megnevezés Előirányzat Telesítés Megnevezés Előirányzat Teljesítés Támogatások Személyi Pf. Nélküli bevétel Bevételek összesen Dologi kiadások Kiadások összesen juttatások Járulékok számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendeletéhez: Közös fenntartású Óvodák közötti közoktatási normatívák megosztása 2008-ban. Ft-ban Normatíva megnevezése Kömörő Túristvándi Összesen 1-8 hóra közoktatási alapnormatíva hóra közoktatási alapnormatíva Kisebbségi nevelés oktatásra Intézményfenntartó társulás óvodájába járó gyermekek után Kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Közös fenntartású Óvodák kiadásainak megosztása 2008-ban. Megnevezés Kömörő Túristvándi Összesen Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kiadások összesen

18 22. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének végrehajtása

19 23. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Erdőháti Mikrokörzeti Támogató Szolgálat évi költségvetésének végrehajtása

20 24. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Szatmári belső ellenőrzési társulás évi költségvetésének végrehajtása

21 25. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez:túristvándi Kömörő községek önkormányzati körjegyzőségének évi költségvetésének végrehajtása Körjegyzőség vagyonmérlege december 31-én: Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Ktgv-i tartalék Források összesen

22 26. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Kömörő évi költségvetésének végrehajtása

23 27. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Szöveges beszámoló Kömörő Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról Szöveges beszámoló Kömörő Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról Kömörő Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2/2008. (II.19.) KT számú rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat évi költségvetését melyet a 4/2008. (IV.18.) KT számú rendeletével módosított. I. Általános értékelés Az Önkormányzat által ellátandó közfeladatokat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen kívül szakmai-ágazati törvények, rendeletek állapítanak meg az önkormányzat számára ellátandó feladatokat. Az Önkormányzatunk a kötelező feladatain kívül önként vállalt feladatokat nem lát el. A kötelező feladatokat részben önálló költségvetési szervei, és önkormányzati társulások útján látja el. Az intézmények és a társulások feladatai az alapító okiratokban kerültek meghatározásra. Az önkormányzatnak részben önálló intézménye a Kömörő-Túristvándi Óvoda. Az intézmények intézményfenntartó társulásban működnek, melyben a gesztor önkormányzat feladatait Kömörő Község Önkormányzata látja el. Kömörői intézmény látja el a székhely intézmény feladatokat, és Túristvándi Óvoda a tagintézmény osztályos Általános iskolánk szintén Túristvándi Önkormányzatával működik közös fenntartásban, mely esetében azonban a helyi iskola a tagintézmény, és Túristvándi látja el a székhely feladatokat. A közös fenntartású óvodák Kömörő Község Önkormányzat költségvetésébe, a közös fenntartású iskolák Túristvándi Önkormányzat költségvetésébe vannak beépítve. Az önkormányzati társulások esetében egyik feladatellátásban sem gesztor az Önkormányzatunk, csak társult tagként működik közre. A feladatellátással járó finanszírozás az átadott működési célú pénzeszközök között szerepel. Községünk körjegyzőségben működik szintén Túristvándi Község Önkormányzatával. A székhely feladatokat Túristvándi látja el. Községünk lakosságszáma január 1-jén 602 fő volt. II. Gazdálkodás: Alapvetően a takarékosság jegyében telt el a évi költségvetési év. Az év első felében likviditási problémáink voltak, melyet a ezer Ft önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, és az ezer Ft működésképtelen önkormányzatok támogatása sem oldott meg. Településünkön Cigány Kisebbségi Önkormányzat működött, mely szeptemberben feloszlatta magát. Az ő gazdálkodásukat is a racionalizáció jellemezte, az Önkormányzattal megfelelően együttműködnek. A kisebbségi önkormányzat évi 602 ezer Ft költségvetési támogatásból gazdálkodik. Más forrásból bevételre nem tettek szert, semmilyen fejlesztést nem hajtottak végre. Az állami támogatás fel nem használt és kötelezettségvállalással nem terhelt részét 227 ezer Ft-ot az önkormányzat visszafizet a központi költségvetésbe. Önkormányzatunk 15 fő közalkalmazottat foglalkoztatott ebből 2 fő részmunkaidőben napi 6 órában dolgozik. Köztisztviselői létszámunk nincs a körjegyzőség működése miatt. Mt. Hatálya alá tartozó munkavállalókat csak közhasznú, közcélú és közmunkaprogram keretében valamint munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatunk.

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben