KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 KIVONAT Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV.11.) KT rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról Kömörő Község Önkormányzat Képviselőtestülete (A továbbiakban: Önkormányzat) - az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. -ában foglaltak, valamint az évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján - az Önkormányzat 2/2008. ((II.19.) KT számú rendeletével megállapított évi költségvetés teljesítéséről, a zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat a évi költségvetés teljesítését ezer Ft kiadással, és ezer bevétellel fogadja el. (2) A Képviselőtestület a körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással, vagyonmérlegét 748 ezer Ft főösszeggel fogadja el a Rendelet 25. számú mellékletében foglaltak szerint. (3) A Képviselőtestület a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással fogadja el a Rendelet 22. számú mellékletében foglaltak szerint. (4) A Képviselőtestület az Erdőhát Mikrokörzet Támogató Szolgálat önkormányzati társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadja el a Rendelet 23. számú mellékletében foglaltak szerint. (5) A Képviselőtestület a Szatmár Belső Ellenőrzési Társulás évi költségvetésének végrehajtását ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással fogadja el a Rendelet 24. számú mellékletében foglaltak szerint. 2. Az Önkormányzatnak az Áht. 8/A. alapján szabad pénzmaradványa nincs. E tényt a Rendelet 14. számú melléklete támasztja alá. Előbbiekre tekintettel a Képviselőtestület nem rendelkezik a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a hiány finanszírozásáról. 3. A Képviselőtestület a Rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen összesítve bemutatva. 4. A Képviselőtestület az Önkormányzat vagyonmérlegét a Rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el ezer Ft mérlegfőösszegben. 5. A Képviselőtestület az Önkormányzat működési bevételeit ezer Ft összegben a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el. 6. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető támogatásokat ezer Ft összegben a Rendelt 4. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 7. A Képviselőtestület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit 994 ezer Ft végösszeggel a Rendelet 5. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.

2 8. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető sajátos bevételeket ezer Ft összegben a Rendelet 6. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 9. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető bevételeket tevékenységek szerinti bontásban a Rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 10. A Képviselőtestület az Önkormányzatnál felmerülő személyi juttatásokat , a munkaadót terhelő járulékokat ezer Ft összegben fogadja el a Rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal. 11. A Képviselőtestület az Önkormányzat dologi és folyó kiadásait ezer Ft összegben a Rendelet 9. számú melléklete szerinti részletezéssel fogadja el. 12. A Képviselőtestület az Önkormányzat által folyósított támogatásokat, támogatásértékű kiadásokat ezer Ft-ban, a Rendelet 10. számú mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el. 13. A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ezer Ft összegben és bevételeit ezer Ft-ben öszegben állapítja meg a Rendelet 27. számú melléklete szerinti részletezésben. 14. A Képviselőtestület az Önkormányzat finanszírozási kiadásait ezer Ft-ban a Rendelet 11. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 15. A Képviselőtestület az Önkormányzat által folyósított segélyek, ellátások főösszegét ezer Ft összegben, a Rendelet 12. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 16. A Képviselőtestület kiadási előirányzatainak teljesítését tevékenységek szerinti bontásban a Rendelet 13. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 17. A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a Rendelet 14. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Az Önkormányzatnak szabad működési vagy felhalmozási pénzmaradvány a költségvetési év végén nincs. 18. A Képviselőtestület az Önkormányzat záró létszámkimutatását a Rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezéssel fogadja el. A Képviselőtestület 13 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 12 fő részmunkaidős ebből 2 fő részmunkaidős közalkalmazott és 10 fő közfoglalkoztatásban részt vevő és 7 fő állományba nem tartozó létszámot engedélyez. 19. A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatásokat ,- Ft összegben, a Rendelet 16. számú melléklete szerinti részletezésben állapítja meg. 20. A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a Rendelet 17. számú melléklete szerint fogadja el. Az Önkormányzat záró pénzkészlete ezer Ft. 21. A Képviselőtestület az Önkormányzat ingatlanvagyon-kimutatását a Rendelet 18. számú melléklete szerinti tartalommal bruttó ,- Ft számviteli értéken állapítja meg.

3 22. A Képviselőtestület az Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a Rendelet 19. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el 602 ezer Ft bevétellel és 375 ezer Ft kiadással. 23. A képviselőtestület a közös fenntartású Óvodák normatív támogatásainak és kötött felhasználású támogatásainak megosztását a fenntartó Önkormányzatok között a Rendelet 20. számú mellékletében, a közös fenntartású óvodák kiadási előirányzatainak teljesítését megosztva a Rendelet 21. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 24. A Képviselőtestület a közös fenntartású iskolák normatív támogatásainak megosztását és a kiadások teljesítését a Rendelet 26. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 25. A Képviselőtestület a polgármester szöveges beszámolóját az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról a Rendelet 27. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el. 26. Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kömörő, április 10. Juhász András s.k. Polgármester Szabó József s.k. körjegyző A kivonat hiteléül: Kömörő, május 28. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Köztisztviselő

4 1. számú melléklet 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai 2008-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Saját bevételek 6237 összesen Támogatásértékű Személyi juttatások működési bevétel Sajátos működési Munkáltatót terhelő bevétel Költségvetési támogatás működésre járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalompolitikai kifizetések, ellátottak juttatásai Kamatkiadások 55 működési Működési hitel törlesztése Működési bevételek Működési kiadások összesen összesen Felhalmozási 2793 Felújítás 3426 normatíva Központi támogatás 72 Beruházási kiadások 5467 felhalmozási Kommunális adó 854 Kamatkiadás 1018 felhalmozási Felhalmozási és 4485 Fejlesztési célú hitel 3790 tőkejellegű bevételek törelesztése Beruházási hitel 3000 Felhalmozási célú 14 felvétele pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási 1638 bevétel Felhalmozási Felhalmozási bevételek összesen kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

5 2. számú melléklet a 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat könyvviteli mérlege december 31-én Eszközök Előző év Tárgyév Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 1456 Tárgyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Bankszámlák Pénzeszközök összesen Függő elszámolások 323 Aktív átfutó Aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen Eszközök összesen Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tartalék összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztőrészlete Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív függő elszámolások Passzív átfutó elszámolások Passzív pénzügyi elsz. összesen Kötelezettségek összesen Források összesen

6 3. számú melléklet a 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Működési bevételek előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kártérítés Egyéb saját bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel httól Intézményi működési bevétel összesen 4. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Támogatások előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Költségvetési támogatás Támogatásértékű műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől Tám. Ért. Bev. Elkülönített áll Pénzalaptól Tám. Ért. Bev. Önkormányzattól Tám. Ért bev. Többcélú kistérségi társulástól Tám. Ért. Bev. Működési bevétel összesen Felhalmozási tám. Ért. Bev. Közp. Ktgvi szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsön igénybevétele Tám. Kölcsön visszat. Rövid lejáratú hitel igénybevétele pü. Váll-tól Teljesítés évi tény Hosszú lej. Hitel felv. Pü. Váll-tól Hitelek felvétele összesen Függő bevételek Átfutó bevételek Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Összesen

7 6. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jöv. Különbség mérséklés SZJA normatív módon elosztott része normatív SZJA-ból felhalmozási( évivel egyező összeg) Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevételek összesen Kommunális adó Felhalmozási SZJA 3969 Önkormányzati vagyon hasznosításából szárm. Bev. Sajátos felhalmozási bevételek Sajátos bevételek Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk. Tám Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz Kiegészítő tám. Szoc. feladatokhoz Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás

8 7. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Bevételek teljesülése tevékenységenként 2008-ban Óvodai közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Községgazdálkodás Önkormányzat elszámolásai Önkormányzat fel. Nem terv. Elszámolásai Szociális étkeztetés Egyéb saját bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Sajátos műk Bevételek Támogatásértékű műk. bevétel Tám.ért. felh. bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Ktgv. Támog Sajátos felh. És tőkejell. Bev. Pénzforgalmi bevételek Finanszírozás bevételei Bevételek összesen Összesen

9 8. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 2008-ban(összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Alapilletmények Kötelező illetménypótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Teljes munkadidős rendszeres személyi juttatások Részmunkaidősök rendszeres szem Juttatásai Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás Végkielégítés 2591 Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb ktgtérítés, hozzájárulás Különféle nem renszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatások összesen TB járulék Munkaadói járulék EHO Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb információhordozó Tüzelőanyag Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyag Készlet összesen Telefon, internet Gáz-energia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadás Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltatói SZJA Adó, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

10 10. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Támogatások, támogatásértékű kiadások előirányzat, teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Támogatásértékű kiadás kp. Ktgv-i 30 szervnek Támogatásértékű műk. Kiadás önkormányzatnak Támogatásért. Műk. Kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásért. Műk, kiadás összesen Műk. Célú pénzeszk. Átadás áh-on kívülre Önk. Által folyósított ellátások Bursa ellátás Egyéb pénzbeli juttatás Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata, teljesítése 2008-ban (összehasonlítva a évivel) Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évi tény Pénzforgalom nélküli kiadások 600 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Rövid lej. Hiel visszafizetése Hiteltörlesztés áh-on kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen

11 12. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2008-ban Szöveg Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A. (1) bek. b) pont 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a) pont 3. Rendszeres szoc. Segély támogatott álláskereső részére Szt /A. (1) bek. v) pont 4. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt /E. (3) bek. 5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) 7. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. c) pont (helyi megállapítás) 8. Ápolási díj Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek (normatív) 9. Ápolási díj Szt. 43/B. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Szt Köztemetés Temetési segély Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. ) 14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 15. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 16. Felnőttoktatásban résztvevők juttatásai (Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrész) 17. Mozgáskorlátozottak támogatása (164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet) 18. Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt (5) bek.) 20. Egyéb támogatások 21. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( )

12 Házi segítségnyújtás számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Kiadások teljesítése tevékenységenként 2008-ban Összesen Könfyvtár Művelődési házak tev Települési hulladékok kez Eseti pénzb. Gyermekjóléti ellát Eseti pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Rendsz. Szoc. Ellátások Egyéb szoc. És gyermekjóléti szolg Szoc. Étkeztetés Állateü. Szolg Óvodai nevelés Önk. Elszámolásai Közvilágítás Települési vízellátás Községgazdálk odás Kisebbségi önkorm Igazgatási tevékenység Munkahelyi vendéglátás Óvodai közétkeztetés REndsz Személyi juttatások NR személyi juttatások Külső szem Juttatások Személyi juttatások össz. Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadás Társ. Pol Juttatások, ellátások Működési kiadások össz. Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások össz. Finanszírozási kiadások Pf. Nélk. Kiadások Költségvetési kiadások össz

13 14. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Pénzmaradvány-kimutatás 2008-ban és 2007-ben Megnevezés Előző év (2007.) Tárgyév (2008.) Költségvetési bankszámlák egyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet Ktgv-i aktív átfutó elszámolások egyenlegei Ktgv-i passzív átfutó elszámolások egyenlegei Ktgv-i aktív függő elszámolások egyenlegei Ktgv-i passzív függő elszámolások egyenlegei Egyéb aktív, passzív elsz Egyenlegei Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Ktgv-i befizetés többlettámogatás miatt Ktgv-i pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány 0 0

14 15. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Önkormányzat záró létszám listája Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak fő Összesen fő Nyitólétszám Munkajogi nyitólétszám Költségvetési engedélyezett létszámkeret Zárólétszám Munkajogi zárólétszám Átlagos statisztikai állományi létszám Megnevezés I. Cím: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei Óvoda Kömörő-Túristvándi Kjt. és Mt. XII. fejezet hatálya alá tartozók 7 Létszámkeret Fő Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők II. Cím: Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 8 feladatai Szakfeladatok: Óvodai közétkeztetés Iskolai közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Igazgatási tevékenység Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítás Iskolai oktatás Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Települési hulladékok kezelése Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység 1 Külsősök Társadalmi megbízatású polgármester Helyi önkormányzat választott vezetői (képviselők) 7 III. Cím: Önkormányzat által folyósított ellátások IV. Cím: Önkormányzat által átadott pénzeszközök V. Cím: Helyi cigány kisebbségi önkormányzat választott 5 vezetői (elnök és tagok) Mindösszesen külsősök nélkül Mindösszesen választott vezetők 13

15 16. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a évre Ft-ban Szöveg Összeg összesen Helyi önk. feladatai Hátrányos helyzetű önk. Feladatai (felhalmozási) Közművelődési, közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai (felhalmozási) Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai Önkorm. Által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Önkormányzat közoktatási célú normatív hozzájárulásai Egyes jöv. Pótló támogatások kiegyészítése Kieg. Tám. Közokt. feladatokhoz Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendeletéhez: Pénzforgalmi jelentés évre Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlegei 9314 Pénzkészlet tárgyidőszak elején - pénztárak 755 Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlegei 5408 Pénzkészlet tárgyidőszak végén - pénztárak 544 Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen 5952

16 18. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Az önkormányzat ingatlanvagyon kimutatása december 31-én Sorszám Hrsz. Megnevezés Bruttó érték 1. Belvízelvezető árok Aszfaltburkolatú járda Buszvárók Garázs Gázcseretelep ,98,99,101,98/1,103 Temető, ravatalozó Tűzoltószertár Szociális bérlakás Szociális bérlakás C-1 típusú lakás /6 Lakóház+udvar Kossuth u Általános Iskola Hajnal u Óvoda Kossuth u /3 Kultúrház Irodaépület (régi ÖNO) Polgármesteri Hivatal Penyige 4 tanterem+tornaterem Penyige Általános Iskola Beépített terület 246 m Beépítetlen terület 1435 m /3,113/3, 56, 64, 126, Út külterület , 102, Töltés belterület Árok Árok , 175, 353, 133, 120, Közterület , 420, 458, 438, 386, 370, 392, 142, 464, 305, 219, 284, , 03, 05, 055, 040, 034, 027, 020, 016, 011, 09, 07, 065/2, 0114, 0212/2, 0213, 0217, 0219, 0223, 0225, 0227, 0229, 0186, 0180, 02/2, 077, 097, 099, 0115, 0120, 0127, 0182, 018, 025, 048, 050, 079, 072, 069/5, 069/3, 066, 083, 087, 0215, 0210, 0128/4, 0121/2, 0118, 0116, 095, 0105, 0104, Árkok, csatornák külterületen /1, 100, 102, 211, 333, 334, 336, 354, 363, 395, 338, 423/1, 465/4, 412, 013/1, 013/2, 021, 057, 060, 062, 074, 082, 085, 089, 091, 0107, 0109, 0113/8, 0119, 0123, 0207, 0212/1, 0231, 0232, 02/3, 068, 069/4, 0121/4, 0121/8, 0121/10, 0121/13, 103 Szántó, beépítetlen terület, erdő, mocsár, saját használatú út melyekre az Szt. 52. (5) bek. alapján nem számolható el értékcsökkenés ÖSSZESEN

17 19. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: A cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási tevékenységenként 2008-ban. Bevételek Kiadások Megnevezés Előirányzat Telesítés Megnevezés Előirányzat Teljesítés Támogatások Személyi Pf. Nélküli bevétel Bevételek összesen Dologi kiadások Kiadások összesen juttatások Járulékok számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendeletéhez: Közös fenntartású Óvodák közötti közoktatási normatívák megosztása 2008-ban. Ft-ban Normatíva megnevezése Kömörő Túristvándi Összesen 1-8 hóra közoktatási alapnormatíva hóra közoktatási alapnormatíva Kisebbségi nevelés oktatásra Intézményfenntartó társulás óvodájába járó gyermekek után Kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga Összesen számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Közös fenntartású Óvodák kiadásainak megosztása 2008-ban. Megnevezés Kömörő Túristvándi Összesen Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kiadások összesen

18 22. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének végrehajtása

19 23. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Erdőháti Mikrokörzeti Támogató Szolgálat évi költségvetésének végrehajtása

20 24. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Szatmári belső ellenőrzési társulás évi költségvetésének végrehajtása

21 25. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez:túristvándi Kömörő községek önkormányzati körjegyzőségének évi költségvetésének végrehajtása Körjegyzőség vagyonmérlege december 31-én: Költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen Ktgv-i aktív függő elszámolások Pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Ktgv-i tartalék Források összesen

22 26. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Kömörő évi költségvetésének végrehajtása

23 27. számú melléklet az 3/2009. (IV.11.) KT rendelethez: Szöveges beszámoló Kömörő Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról Szöveges beszámoló Kömörő Község Önkormányzat évi gazdálkodásáról Kömörő Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2/2008. (II.19.) KT számú rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat évi költségvetését melyet a 4/2008. (IV.18.) KT számú rendeletével módosított. I. Általános értékelés Az Önkormányzat által ellátandó közfeladatokat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen kívül szakmai-ágazati törvények, rendeletek állapítanak meg az önkormányzat számára ellátandó feladatokat. Az Önkormányzatunk a kötelező feladatain kívül önként vállalt feladatokat nem lát el. A kötelező feladatokat részben önálló költségvetési szervei, és önkormányzati társulások útján látja el. Az intézmények és a társulások feladatai az alapító okiratokban kerültek meghatározásra. Az önkormányzatnak részben önálló intézménye a Kömörő-Túristvándi Óvoda. Az intézmények intézményfenntartó társulásban működnek, melyben a gesztor önkormányzat feladatait Kömörő Község Önkormányzata látja el. Kömörői intézmény látja el a székhely intézmény feladatokat, és Túristvándi Óvoda a tagintézmény osztályos Általános iskolánk szintén Túristvándi Önkormányzatával működik közös fenntartásban, mely esetében azonban a helyi iskola a tagintézmény, és Túristvándi látja el a székhely feladatokat. A közös fenntartású óvodák Kömörő Község Önkormányzat költségvetésébe, a közös fenntartású iskolák Túristvándi Önkormányzat költségvetésébe vannak beépítve. Az önkormányzati társulások esetében egyik feladatellátásban sem gesztor az Önkormányzatunk, csak társult tagként működik közre. A feladatellátással járó finanszírozás az átadott működési célú pénzeszközök között szerepel. Községünk körjegyzőségben működik szintén Túristvándi Község Önkormányzatával. A székhely feladatokat Túristvándi látja el. Községünk lakosságszáma január 1-jén 602 fő volt. II. Gazdálkodás: Alapvetően a takarékosság jegyében telt el a évi költségvetési év. Az év első felében likviditási problémáink voltak, melyet a ezer Ft önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, és az ezer Ft működésképtelen önkormányzatok támogatása sem oldott meg. Településünkön Cigány Kisebbségi Önkormányzat működött, mely szeptemberben feloszlatta magát. Az ő gazdálkodásukat is a racionalizáció jellemezte, az Önkormányzattal megfelelően együttműködnek. A kisebbségi önkormányzat évi 602 ezer Ft költségvetési támogatásból gazdálkodik. Más forrásból bevételre nem tettek szert, semmilyen fejlesztést nem hajtottak végre. Az állami támogatás fel nem használt és kötelezettségvállalással nem terhelt részét 227 ezer Ft-ot az önkormányzat visszafizet a központi költségvetésbe. Önkormányzatunk 15 fő közalkalmazottat foglalkoztatott ebből 2 fő részmunkaidőben napi 6 órában dolgozik. Köztisztviselői létszámunk nincs a körjegyzőség működése miatt. Mt. Hatálya alá tartozó munkavállalókat csak közhasznú, közcélú és közmunkaprogram keretében valamint munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatunk.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.

A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A költségvetés címrendje 2. A hiány finanszírozása 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4 / 2 0 1 1. ( I I I. 1. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 1 1. É

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben