I. Konszolidált jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Konszolidált jelentés"

Átírás

1 I. Konszolidált jelentés

2 1. Vezetői összefoglaló 2013-ban a teljes árbevétel forintban mérve, 7,6 %-kal (euróban 4,8 %-kal) nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakhoz képest a forint euróhoz viszonyított árfolyama kismértékben gyengült. Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve gyakorlatilag nem változott (0,2 %-kal csökkent), euróban kifejezve pedig 2,7 %-kal csökkent, amely annak a következménye, hogy a marketing költségek, a K+F jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások emelkedését nem tudta ellensúlyozni az árbevétel és a fedezeti összeg növekedésének pozitív hatása. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M Változás Változás hó % hó % Összes árbevétel , , ,1 4,8 Bruttó fedezet ,4 743,6 697,7 6,6 Fedezeti hányad % 62,8 61,7 62,8 61,7 Üzleti tevékenység eredménye ,2 163,9 168,5-2,7 Üzleti eredményhányad % 13,8 14,9 13,8 14,9 Pénzügyi eredmény (1.466) 858 n.a. (4,9) 3,0 n.a. Adózás előtti eredmény ,0 161,5 172,7-6,5 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény ,4 150,4 170,4-11,7 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 12,7 15,1 12,7 15,1 EBITDA ,3 261,7 262,5-0,3 HUF EUR Alap EPS (Ft, )* ,8 0,81 0,92-12,0 Hígított EPS (Ft, )* ,4 0,81 0,91-11,7 Átlagárfolyam ( /Ft)** 296,8 289,1 2,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2 MFt M Változás Változás hó % hó % Magyarország ,4 105,7 107,0-1,3-1,2 EU* ,5 427,0 404,0 23,0 5,7 Lengyelország ,7 74,1 78,2-4,1-5,2 Románia ,4 148,9 131,4 17,5 13,3 EU 10** ,4 80,1 80,2-0,1-0,1 EU ,4 123,9 114,2 9,7 8,5 FÁK ,0 509,3 498,0 11,3 2,3 Oroszország ,6 336,6 336,9-0,3-0,1 Ukrajna ,2 71,9 68,2 3,7 5,4 Egyéb FÁK közt ,5 100,8 92,9 7,9 8,5 USA ,4 48,1 55,8-7,7-13,8 Kína ,2 34,9 6,1 28,8 472,1 Egyéb országok ,4 59,0 59,2-0,2-0,3 Összesen , , ,1 53,9 4,8 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt.

3 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2013-ban MFt-ot (1.184,0 M -t) tett ki, amely 7,6 %-os (euróban mérve 4,8 %-os) emelkedést jelent a 2012-ben elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos kiemelt export régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2013-ban MFt (105,7 M ) árbevételt realizáltunk, amely kismértékű, 1,4 %-os növekedést (euróban 1,2 %-os csökkenést) jelent a bázis időszakhoz képest. A korábbi években tapasztalt jelentős forgalom visszaeséseket követően, a piac végre stabilizálódott. Az árbevétel növekedése elsősorban az elmúlt két évben bevezetett termékeknek volt köszönhető. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2013-ban 1.078,3 M volt, ami 55,2 M -s, azaz 5,4 %-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az emelkedés elsősorban a jelentősen megnövekedett kínai, román, valamint egyes, az EU régióba tartozó piacok forgalmának köszönhető. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a kínai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. Horvátország július 1-jei hatállyal bekövetkezett csatlakozását követően ezt az országot is átsoroltuk a korábbi EU9 régióba, amit ezt követően EU10-re neveztünk át. A FÁKtagállamokban 2,3 %-os (dollárban kifejezve 5,8 %-os) növekedés mellett 509,3 M (676,7 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. Oroszországban lejárt egy, a Suprax értékesítésére vonatkozó tíz éves szerződés, amelyből származó árbevétel-csökkenést ellensúlyozni tudták az újonnan bevezetett termékek, így 2013 során euróban számítva, a bázisidőszakival közel azonos (-0,1 %) teljesítményről tudtunk beszámolni. Dollárban mérve jelentősen, 9,0 %-kal (euróban 5,4 %-kal) emelkedett árbevételünk Ukrajnában, míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 12,3 %-os (euróban mérve 8,5 %-os) forgalombővülést tudtunk elérni, ideértve a nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételét is. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 5,7 %-kal nőttek, a Romániában, valamint az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően. A 2012-es évben elért értékkel összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése dollárban számítva 10,7 %-kal csökkent. A Csoport kínai árbevétele 28,8 M növekedés után 34,9 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Az Egyéb országok régióban a tavalyi évben elért értékkel összehasonlítva 2013-ban a forgalom euróban kifejezve alig változott, mintegy 0,3 %-kal csökkent. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2013-ban MFt-ot (440,4 M -t) tettek ki, amely MFt-tal (8,0 M -val) magasabb a 2012-ben realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya európai piacokra képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el MFt értékben. A fedezeti hányad 2013-ban 62,8 %-ra nőtt az előző évben elért 61,7 %-ról. A saját gyártású készítmények licenc termékekhez viszonyított arányának emelkedése, továbbá az ukrán, egyes, az Egyéb FÁK régióhoz sorolt országok, valamint a kínai piaci árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet javító hatású volt, amelyet mérsékelt a viszonylag magas fedezeti hányadú USA árbevétel további csökkenése, az orosz rubelnek az év második felében bekövetkezett leértékelődése, valamint az alacsonyabb fedezetű Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének növekvő aránya a teljes forgalmon belül. Az értékesítési és marketing költségek MFt-ot (360,0 M -t) értek el 2013-ban, amely forintban 15,1 %-os, euróban mérve 12,1 %-os növekedést jelent évben elért értékhez képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,4 % volt. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,2 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. 3

4 A bázisidőszakhoz képest az értékesítési és marketing költségek jelentősen növekedtek; ez részben a vizsgált időszakban tovább bővülő nyugat-európai nőgyógyászati értékesítési hálózat költségeivel és az Esmya piaci bevezetésével kapcsolatos marketing és promóciós költségek emelkedésével, részben a kínai piaci értékesítési és marketing tevékenység átvételével magyarázható. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 185 MFt-ot számoltunk el 2013-ban. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás legutóbbi módosításainak megfelelően a Richter az ezen a jogcímen 2012-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentette a 2013-ban fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke MFt-ot (65,1 M -t) tett ki 2013-ban, ami 4,2 %-os (euróban mérve 6,7 %-os) csökkenést jelent a 2012-ben elért értékhez képest. A bázis időszaki érték tartalmazza a PregLem menedzsment középtávú ösztönzési rendszerével kapcsolatos kötelezettség vállalás időarányos részét, amelyek az előző évben kiugróak voltak, mert egy egyszeri bónusz elszámolásra került sor az Esmya EU forgalombahozatali engedélyének megszerzéséhez kapcsolódva. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 11,8 %, értéke pedig MFt (140,0 M ) volt, amely forintban kifejezve 7,0 %-os (euróban mérve 4,2 %-os) növekedést jelent az előző évben elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása jelentős részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm Biotec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2013-ban a bázisidőszaki MFt (4,0 M ) ráfordításról MFt (14,6 M ) ráfordításra nőttek. A ráfordítások jelentős növekedését okozó tényezőket az alábbiakban részletezzük. Számottevően, több mint 10 millió dollárral kevesebb lett a 2013-ban realizált mérföldkő bevétel mint a 2012-ben realizált. Ugyan a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA - befogadáshoz kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól az első negyedévben egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelynek összege közelítően még megegyezett az előző év azonos időszakában realizált mérföldkő bevételekkel, de a 2013 első negyedévét követően kapott kisebb összegű mérföldkő bevétel már jelentősen elmaradt a 2012 első negyedéve után kapott mérföldkő bevételek összegétől. Magyarországon a gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 346 MFt-ot tett ki 2013-ban, míg Romániában a helyi hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 10,0 MRON (2,3 M ) adót róttak ki a támogatott gyógyszerek évi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján. Ennek következtében a két országban összesen 0,3 MrdFt-tal csökkentek a kötelezettségeink az előző évben kirótt kötelezettségekhez képest. Németországban ugyanakkor az év során 1,5 Mrd Ft-tal emelkedett és 2,8 Mrd Ft-ot ért el a clawback jellegű kötelezettségeink szintje. Fentiek következtében 2013-ban jelentősen, mintegy 1,2 Mrd Ft-tal megnövekedtek a claw-back jellegű ráfordításaink. Számottevően, 1,7 Mrd Ft-tal nőttek az elszámolt Immateriális eszköz és licensz értékvesztések, a évi 0,7 Mrd Ft-ról 2,4 Mrd Ft-ra. Az elszámolt értékvesztés növekedés főként a Preglem PGL2 nevű, endometriózis indikációjú kutatási projektjének 2013 utolsó negyedévében történt lezárása következtében merült fel. A vizsgált molekula licenszének könyv szerinti értékéből 1,5 Mrd került leírásra. 4

5 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve alig változott, 0,2 %-kal csökkent MFt-ra, euróban számolva pedig 2,7 %-kal 163,9 M -ra csökkent 2013-ben az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A csökkenést az okozta, hogy az árbevétel növekedés és a fedezeti hányad javulásból származó eredményjavulást meghaladta a marketing és K+F költségek növekedése, illetve az Egyéb ráfordítások emelkedése. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 13,8 % volt, amely 1,1 százalékponttal elmarad a 2012-ben elért szinttől. A bázisidőszakitól elmaradó évi mérföldkő bevétel mintegy 0,6 százalékponttal rontotta az üzleti eredményhányadot a vizsgált időszakban. A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M Változás hó hó Változás Nem realizált tételek (4.409) (14,8) 19,9-34,7 Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelése (943) (3,2) 13,5-16,7 Devizakölcsönök átértékelése (19) (81) 62 (0,1) (0,3) 0,2 Hitel átértékelése (1.001) (3,4) 14,5-17,9 Egyéb devizás tételek átértékelése (1.641) (5,5) 3,5-9,0 PregLem kötelezettség időérték változás (1.021) (3.004) (3,4) (10,4) 7,0 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 216 (255) 471 0,8 (0,9) 1,7 Realizált tételek (4.887) ,9 (16,9) 26,8 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (224) (138) -86 (0,8) (0,5) -0,3 Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége (2.320) (3.905) (7,8) (13,5) 5,7 Devizaátváltás árfolyamnyeresége/vesztesége 314 (3.379) ,1 (11,7) 12,8 Osztalékbevétel ,6 1,0 1,6 Kamatbevétel ,7 16,1-2,4 Kamatráfordítás (1.560) (1.805) 245 (5,3) (6,2) 0,9 Egyéb (620) ,4 (2,1) 8,5 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) (4,9) 3,0-7,9 A pénzügyi tevékenység eredménye 2013-ban MFt (4,9 M ) veszteség volt, szemben a 2012 azonos időszakában elért 858 MFt (3,0 M ) nyereséggel, ami MFt (7,9 M ) csökkenést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2013 év végén MFt (12,2 M ) pénzügyi veszteség volt, ami MFt (43,4 M ) eredménycsökkenést jelent a évi MFt (31,2 M ) nyereséghez képest. Az átértékelési eredmény csökkenését a hitel- és vevőállomány, valamint a devizás pénzeszközök átértékelése okozta, ez utóbbi kettő elsősorban a fordulónapi RUB/Ft árfolyam nagymértékű csökkenése miatt. A PregLem kötelezettség időérték változásából eredően MFt (3,4 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2013-ban jelentkező nyereség (melynek összege MFt - 9,9 M - volt, szemben az előző évi MFt, - 16,9 M - veszteséggel) részben a nettó kamatbevételből (2.505 MFt, 8,4 M ), részben értékpapír árfolyamnyereségből (1.942 MFt, 6,5 M ), részben osztalékbevételből (779 MFt, 2,6 M ), illetve a devizaátváltás árfolyamnyereségéből 5

6 (314 MFt, 1,1 M ) származik, amelyet csökkentett a követeléseken, kötelezettségeken realizált árfolyamveszteség (2.320 MFt, 7,8 M ) júniusában a Társaság 100 M összegű klubhitel-előtörlesztést hajtott végre. Az előtörlesztést követően a Társaságnak 50 M összegű klubhitel és 150 M összegű EIB hitel kötelezettsége maradt. A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 763 MFt-ot (2,5 M ) ért el 2013-ban. Az adózás előtti eredmény MFt (161,5 M ), ami MFt-os (11,2 M -s) csökkenést jelent a 2012 során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény MFt-ot (148,9 M ) tett ki, ami a évi értéknél MFt-tal (20,9 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2013-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházás alapján. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, MFt-os (20,0 M ) csökkenés után MFt-ot (150,4 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 12,7 % volt. 6. Egy részvényre jutó eredmény július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság db, egyenként Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt, ami a évben elért 266 Ft/részvény (0,92 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 9,8 %-os (euróban mérve 12,0 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2013-ban , míg 2012-ben darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt 2013-ban. Ez az érték a 2012-ben elért 264 Ft/részvény (0,91 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 9,4 %-os (euróban számolva 11,7 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2013-ban és 2012-ben egyaránt darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6

7 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 7. Mérleg december 31-én a Csoport mérlegfőösszege MFt volt, ami MFt-tal, azaz 6,4 %-kal volt magasabb a december 31-i módosított szintnél. A befektetett eszközök értéke december 31-én MFt, ami 10,5 %-kal haladja meg a december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a kínai akvizíció elszámolásának eredménye. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának növekedése, és az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek részvényeinek valós értékelése hatására emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök értéke december 31-én a forgóeszközök értéke a december 31-i értékhez viszonyítva MFt-os (1,2 %-os) növekedés után MFt volt, elsősorban a készletek magasabb szintje miatt. A változás további meghatározó tétele volt a pénz és pénzeszköz egyenértékes és az értékpapírok mérlegsor: növelte a pénzeszközök értékét az Európai Befektetési Banktól 2013 januárjában harmadik hitelrészletként felvett 50 M, valamint a Társaság által elért pozitív működési pénzgazdálkodási eredmény. Ugyanakkor a második negyedév végén az anyavállalat előtörlesztett 100 M -t a 2010 novemberében felvett klubhitelből. Ezen kívül a Társaság kifizette a év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A Csoport saját tőkéje MFt volt, amely a december 31-i egyenleghez képest 6,1 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék MFt-tal MFt-ra nőtt. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei december 31-án MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal voltak alacsonyabbak az előző év végi állománynál. A csökkenés elsősorban a fent említett klubhitel előtörlesztéséből adódik. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettségek elszámolásának hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei december 31-én MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal magasabbak a december 31-i állománynál, elsősorban a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettség esedékes részleteinek kifizetési kötelezettsége miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2013-ban MFt volt, szemben a bázisidőszaki MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege MFt volt 2013-ban. 7

8 9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk A Társaság július 16-val Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat A részvények darabszáma december 31-én db volt Az Anyavállalat tulajdonában lévő törzsrészvények száma 2013 negyedik negyedéve folyamán csökkent. Törzsrészvények * 2013* 2013* 2012* december 31. szeptember 30. június 30. március 31. december 31. Darab Névérték (100 Ft) Nyilvántartási érték (eft) Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma december 31-én db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a negyedik negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2013 negyedik negyedévében darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság a NAV által jóváhagyott évi Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően december 17-én darab saját részvényt adott át munkavállalója részére MFt értékben. A részvények január 2. napjáig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláin január 2-án a PM által jóváhagyott évi Elismert munkavállalói értékpapír juttatási programjának harmadik évében, december 19-én, a munkavállalók részére átadott db (jelenlegi névértéken: db) Richter törzsrészvény zárolását a letéti idő lejártával a Társaság megszüntette, így a részvények értékesíthetők. A Társaság 2013 utolsó negyedévében a Budapesti Értéktőzsdén db, tőzsdén kívüli forgalomban pedig db saját részvényt vásárolt. A saját részvény állomány Csoport szinten december 31-én db volt. 8

9 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 9.2 Tulajdonosi szerkezet A december 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok ,16 31,13 Magyar állam összesen ,27 25,25 ebből MNV Zrt ,27 25,25 ebből Önkormányzatok ,00 0,00 Intézményi befektetők ,51 2,51 Magánbefektetők ,38 3,37 Külföldi tulajdonosok ,83 68,77 Intézményi befektetők ,49 68,43 ebből Aberdeen Asset Management Plc ,97 19,95 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond ,43 5,43 Magánbefektetők ,34 0,34 Saját részvények (*) ,00 0,09 Nem nevesített tulajdon ,01 0,01 Jegyzett tőke ,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9.3 Rendkívüli közlemények november 6.: MNV kötvénykibocsátás november 6.: MNV kötvények árazása november 21.: cariprazine FDA complete response letter november 26.: Esmya két ciklus az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki november 29.: kötvényesi gyűlés, vételi opció és a Richter birtokában lévő kötvények (Az MNV Zrt. által november 26-án kiadott közemény szerint a Richter Gedeon 52 millió euró össznévértékű Meglévő Kötvényt ajánlott fel visszavásárlásra; illetve 52 millió euró össznévértékű Új Kötvény került a részére allokálásra.) december 16.: brazíliai vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása december 19.: mexikói vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása 9

10 január 27.: Esmya két ciklus az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyt adott ki. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi /Ft 296,91 298,48 295,16 304,30 291,29 $/Ft 215,67 221,06 226,18 237,36 220,93 CHF/Ft 242,14 244,21 239,14 249,96 241,06 /$ 1,38 1,35 1,30 1,28 1, Időszaki átlag hó hó hó hó hó /Ft 296,8 296,5 295,9 296,1 289,1 $/Ft 223,4 225,1 225,1 224,0 225,0 /$ 1,33 1,32 1,31 1,32 1,28 10

11 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg december 31. Nem auditált MFt december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK ,4 Befektetett eszközök ,5 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések ,0 Befektetési célú ingatlanok ,1 Üzleti vagy cégérték ,7 Egyéb immateriális javak ,3 Részesedés társult vállalatokban ,6 Befektetett pénzügyi eszközök ,7 Halasztott adó eszközök ,4 Adott kölcsönök ,6 Forgóeszközök ,2 Készletek ,3 Vevők ,6 Egyéb rövid lejáratú követelések ,1 Értékpapírok ,7 Adókövetelés ,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes ,8 FORRÁSOK ,4 Saját tőke ,1 Jegyzett tőke ,0 Saját részvények (321) (1.716) -81,3 Részvényázsió ,0 Tőketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,1 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka ,7 Eredménytartalék ,9 Nem ellenőrző részesedések ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Hitel/kölcsön ,1 Halasztott adó kötelezettség ,8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Hitel/kölcsön n.a. Szállítók ,2 Adófizetési kötelezettség ,8 Egyéb kötelezettségek ,3 Céltartalékok ,8 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11

12 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg december 31-én (1.716) Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény (449) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (4.053) - - (4.053) (126) (4.179) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Átfogó eredmény december 31-én (4.053) (575) Kiadott és vásárolt saját részvények Törzsrészvények után járó osztalék évre (12.271) - (12.271) - (12.271) Egyenleg december 31-én (321)

13 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált MFt január december 12 hó 2012 Auditált MFt Változás % Összes árbevétel ,6 Értékesítés költségei ( ) ( ) 4,6 Bruttó fedezet ,4 Értékesítési és marketing költségek ( ) (92.794) 15,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (19.330) (20.179) -4,2 Kutatás-fejlesztés költségei (41.570) (38.847) 7,0 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (4.333) (1.162) 272,9 Üzleti tevékenység eredménye ,2 Pénzügyi tevékenység bevétele ,9 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (16.152) (23.192) -30,4 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) 858 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből ,1 Adózás előtti eredmény ,0 Társasági és halasztott adó (329) n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (3.409) (2.706) 26,0 Adózott eredmény ,9 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,4 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (449) (185) 142,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény ,9 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (4.179) (12.874) -67,5 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka ,2 Egyéb átfogó eredmény (1.379) (10.379) -86,7 Átfogó eredmény ,6 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,6 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (575) (550) 4,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % Alap ,8 Hígított ,4 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált M január december 12 hó 2012 Auditált M Változás % Összes árbevétel 1.184, ,1 4,8 Értékesítés költségei (440,4) (432,4) 1,9 Bruttó fedezet 743,6 697,7 6,6 Értékesítési és marketing költségek (360,0) (321,0) 12,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (65,1) (69,8) -6,7 Kutatás-fejlesztés költségei (140,0) (134,4) 4,2 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (14,6) (4,0) 265,0 Üzleti tevékenység eredménye 163,9 168,5-2,7 Pénzügyi tevékenység bevétele 49,5 83,2-40,5 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (54,4) (80,2) -32,2 Pénzügyi tevékenység eredménye (4,9) 3,0 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 2,5 1,2 108,3 Adózás előtti eredmény 161,5 172,7-6,5 Társasági és halasztott adó (1,1) 6,5 n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (11,5) (9,4) 22,3 Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 150,4 170,4-11,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,5) (0,6) 150,0 Átlagárfolyam ( / Ft ) 296,8 289,1 2,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (14,1) (44,5) -68,3 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 9,5 8,6 10,5 Egyéb átfogó eredmény (4,6) (35,9) -87,2 Átfogó eredmény 144,3 133,9 7,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 146,2 135,8 7,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,9) (1,9) 0,0 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % Alap 0,81 0,92-12,0 Hígított 0,81 0,91-11,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014 első félévében a teljes árbevétel forintban mérve 1,7 %-kal (euróban kifejezve 5,3 %-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első negyedévében a teljes árbevétel forintban (-0,7%) és euróban mérve (-0,8%) kismértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I-IV. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük.

A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük. A jelentés konszolidált adatokat tartalmaz. Az ettől való eltérést jelezzük. RICHTER GEDEON 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Telefon: + 36 1 431 4000 Fax: + 36 1 260 6650 posta@richter.hu www.richter.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22 Richter Gedeon éves jelentés Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON

Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON Pillich Lajos 1913-2006 ÉVES JELENTÉS 2006 RICHTER GEDEON 2 PILLICH LAJOS 1913-2006 In memoriam Pillich Lajos 2006. november 22-én, életének 94-ik évében eltávozott közülünk Pillich Lajos a Társaság örökös

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ]

[ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ] É v e s 4 j e l e n t é s 2 0 0 7 [ Unconsolidated Report Üzleti áttekintés Piacok ] É v e s j e l e n t é s 2 0 0 7 TA R TA L O M J E G Y Z É K NEM KONSZOLIDÁLT JELENTÉS Nem konszolidált főbb pénzügyi

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Richter Gedeon éves jelentés 2014

Richter Gedeon éves jelentés 2014 Richter Gedeon éves jelentés Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben