I. Konszolidált jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Konszolidált jelentés"

Átírás

1 I. Konszolidált jelentés

2 1. Vezetői összefoglaló 2013-ban a teljes árbevétel forintban mérve, 7,6 %-kal (euróban 4,8 %-kal) nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakhoz képest a forint euróhoz viszonyított árfolyama kismértékben gyengült. Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve gyakorlatilag nem változott (0,2 %-kal csökkent), euróban kifejezve pedig 2,7 %-kal csökkent, amely annak a következménye, hogy a marketing költségek, a K+F jellegű kiadások és az egyéb ráfordítások emelkedését nem tudta ellensúlyozni az árbevétel és a fedezeti összeg növekedésének pozitív hatása. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M Változás Változás hó % hó % Összes árbevétel , , ,1 4,8 Bruttó fedezet ,4 743,6 697,7 6,6 Fedezeti hányad % 62,8 61,7 62,8 61,7 Üzleti tevékenység eredménye ,2 163,9 168,5-2,7 Üzleti eredményhányad % 13,8 14,9 13,8 14,9 Pénzügyi eredmény (1.466) 858 n.a. (4,9) 3,0 n.a. Adózás előtti eredmény ,0 161,5 172,7-6,5 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény ,4 150,4 170,4-11,7 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 12,7 15,1 12,7 15,1 EBITDA ,3 261,7 262,5-0,3 HUF EUR Alap EPS (Ft, )* ,8 0,81 0,92-12,0 Hígított EPS (Ft, )* ,4 0,81 0,91-11,7 Átlagárfolyam ( /Ft)** 296,8 289,1 2,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés hatására. ** A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük. 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2 MFt M Változás Változás hó % hó % Magyarország ,4 105,7 107,0-1,3-1,2 EU* ,5 427,0 404,0 23,0 5,7 Lengyelország ,7 74,1 78,2-4,1-5,2 Románia ,4 148,9 131,4 17,5 13,3 EU 10** ,4 80,1 80,2-0,1-0,1 EU ,4 123,9 114,2 9,7 8,5 FÁK ,0 509,3 498,0 11,3 2,3 Oroszország ,6 336,6 336,9-0,3-0,1 Ukrajna ,2 71,9 68,2 3,7 5,4 Egyéb FÁK közt ,5 100,8 92,9 7,9 8,5 USA ,4 48,1 55,8-7,7-13,8 Kína ,2 34,9 6,1 28,8 472,1 Egyéb országok ,4 59,0 59,2-0,2-0,3 Összesen , , ,1 53,9 4,8 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt.

3 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2013-ban MFt-ot (1.184,0 M -t) tett ki, amely 7,6 %-os (euróban mérve 4,8 %-os) emelkedést jelent a 2012-ben elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos kiemelt export régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2013-ban MFt (105,7 M ) árbevételt realizáltunk, amely kismértékű, 1,4 %-os növekedést (euróban 1,2 %-os csökkenést) jelent a bázis időszakhoz képest. A korábbi években tapasztalt jelentős forgalom visszaeséseket követően, a piac végre stabilizálódott. Az árbevétel növekedése elsősorban az elmúlt két évben bevezetett termékeknek volt köszönhető. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2013-ban 1.078,3 M volt, ami 55,2 M -s, azaz 5,4 %-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az emelkedés elsősorban a jelentősen megnövekedett kínai, román, valamint egyes, az EU régióba tartozó piacok forgalmának köszönhető. Tekintettel piaci jelenlétünk megerősödésére, a kínai árbevételünkről külön régióként adunk számot, az összehasonlíthatóság érdekében a bázisidőszaki adatokat is ennek megfelelően bontottuk meg. Horvátország július 1-jei hatállyal bekövetkezett csatlakozását követően ezt az országot is átsoroltuk a korábbi EU9 régióba, amit ezt követően EU10-re neveztünk át. A FÁKtagállamokban 2,3 %-os (dollárban kifejezve 5,8 %-os) növekedés mellett 509,3 M (676,7 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. Oroszországban lejárt egy, a Suprax értékesítésére vonatkozó tíz éves szerződés, amelyből származó árbevétel-csökkenést ellensúlyozni tudták az újonnan bevezetett termékek, így 2013 során euróban számítva, a bázisidőszakival közel azonos (-0,1 %) teljesítményről tudtunk beszámolni. Dollárban mérve jelentősen, 9,0 %-kal (euróban 5,4 %-kal) emelkedett árbevételünk Ukrajnában, míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban, dollárban kifejezve 12,3 %-os (euróban mérve 8,5 %-os) forgalombővülést tudtunk elérni, ideértve a nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételét is. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 5,7 %-kal nőttek, a Romániában, valamint az EU15 régióban elért forgalomnövekedésnek köszönhetően. A 2012-es évben elért értékkel összehasonlítva a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevétele is növekedést ért el. Az USA régió értékesítése dollárban számítva 10,7 %-kal csökkent. A Csoport kínai árbevétele 28,8 M növekedés után 34,9 M -t tett ki a vizsgált időszakban. Az Egyéb országok régióban a tavalyi évben elért értékkel összehasonlítva 2013-ban a forgalom euróban kifejezve alig változott, mintegy 0,3 %-kal csökkent. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2013-ban MFt-ot (440,4 M -t) tettek ki, amely MFt-tal (8,0 M -val) magasabb a 2012-ben realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya európai piacokra képzett immateriális eszközre amortizációt számoltunk el MFt értékben. A fedezeti hányad 2013-ban 62,8 %-ra nőtt az előző évben elért 61,7 %-ról. A saját gyártású készítmények licenc termékekhez viszonyított arányának emelkedése, továbbá az ukrán, egyes, az Egyéb FÁK régióhoz sorolt országok, valamint a kínai piaci árbevétel átlagot meghaladó növekedése fedezet javító hatású volt, amelyet mérsékelt a viszonylag magas fedezeti hányadú USA árbevétel további csökkenése, az orosz rubelnek az év második felében bekövetkezett leértékelődése, valamint az alacsonyabb fedezetű Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének növekvő aránya a teljes forgalmon belül. Az értékesítési és marketing költségek MFt-ot (360,0 M -t) értek el 2013-ban, amely forintban 15,1 %-os, euróban mérve 12,1 %-os növekedést jelent évben elért értékhez képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 30,4 % volt. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok 29,2 %-os szinten maradnak az árbevételhez viszonyítva. 3

4 A bázisidőszakhoz képest az értékesítési és marketing költségek jelentősen növekedtek; ez részben a vizsgált időszakban tovább bővülő nyugat-európai nőgyógyászati értékesítési hálózat költségeivel és az Esmya piaci bevezetésével kapcsolatos marketing és promóciós költségek emelkedésével, részben a kínai piaci értékesítési és marketing tevékenység átvételével magyarázható. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 185 MFt-ot számoltunk el 2013-ban. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás legutóbbi módosításainak megfelelően a Richter az ezen a jogcímen 2012-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentette a 2013-ban fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke MFt-ot (65,1 M -t) tett ki 2013-ban, ami 4,2 %-os (euróban mérve 6,7 %-os) csökkenést jelent a 2012-ben elért értékhez képest. A bázis időszaki érték tartalmazza a PregLem menedzsment középtávú ösztönzési rendszerével kapcsolatos kötelezettség vállalás időarányos részét, amelyek az előző évben kiugróak voltak, mert egy egyszeri bónusz elszámolásra került sor az Esmya EU forgalombahozatali engedélyének megszerzéséhez kapcsolódva. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 11,8 %, értéke pedig MFt (140,0 M ) volt, amely forintban kifejezve 7,0 %-os (euróban mérve 4,2 %-os) növekedést jelent az előző évben elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása jelentős részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm Biotec leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2013-ban a bázisidőszaki MFt (4,0 M ) ráfordításról MFt (14,6 M ) ráfordításra nőttek. A ráfordítások jelentős növekedését okozó tényezőket az alábbiakban részletezzük. Számottevően, több mint 10 millió dollárral kevesebb lett a 2013-ban realizált mérföldkő bevétel mint a 2012-ben realizált. Ugyan a Richter a cariprazine törzskönyvi kérelmének FDA - befogadáshoz kapcsolódóan a Forest Laboratories-tól az első negyedévben egyszeri jellegű mérföldkőbevételt kapott, amelynek összege közelítően még megegyezett az előző év azonos időszakában realizált mérföldkő bevételekkel, de a 2013 első negyedévét követően kapott kisebb összegű mérföldkő bevétel már jelentősen elmaradt a 2012 első negyedéve után kapott mérföldkő bevételek összegétől. Magyarországon a gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 346 MFt-ot tett ki 2013-ban, míg Romániában a helyi hatóságok a Richter Csoport termelő vállalataira 10,0 MRON (2,3 M ) adót róttak ki a támogatott gyógyszerek évi, a hatóság által nyilvántartott árbevétele alapján. Ennek következtében a két országban összesen 0,3 MrdFt-tal csökkentek a kötelezettségeink az előző évben kirótt kötelezettségekhez képest. Németországban ugyanakkor az év során 1,5 Mrd Ft-tal emelkedett és 2,8 Mrd Ft-ot ért el a clawback jellegű kötelezettségeink szintje. Fentiek következtében 2013-ban jelentősen, mintegy 1,2 Mrd Ft-tal megnövekedtek a claw-back jellegű ráfordításaink. Számottevően, 1,7 Mrd Ft-tal nőttek az elszámolt Immateriális eszköz és licensz értékvesztések, a évi 0,7 Mrd Ft-ról 2,4 Mrd Ft-ra. Az elszámolt értékvesztés növekedés főként a Preglem PGL2 nevű, endometriózis indikációjú kutatási projektjének 2013 utolsó negyedévében történt lezárása következtében merült fel. A vizsgált molekula licenszének könyv szerinti értékéből 1,5 Mrd került leírásra. 4

5 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve alig változott, 0,2 %-kal csökkent MFt-ra, euróban számolva pedig 2,7 %-kal 163,9 M -ra csökkent 2013-ben az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A csökkenést az okozta, hogy az árbevétel növekedés és a fedezeti hányad javulásból származó eredményjavulást meghaladta a marketing és K+F költségek növekedése, illetve az Egyéb ráfordítások emelkedése. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 13,8 % volt, amely 1,1 százalékponttal elmarad a 2012-ben elért szinttől. A bázisidőszakitól elmaradó évi mérföldkő bevétel mintegy 0,6 százalékponttal rontotta az üzleti eredményhányadot a vizsgált időszakban. A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M Változás hó hó Változás Nem realizált tételek (4.409) (14,8) 19,9-34,7 Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelése (943) (3,2) 13,5-16,7 Devizakölcsönök átértékelése (19) (81) 62 (0,1) (0,3) 0,2 Hitel átértékelése (1.001) (3,4) 14,5-17,9 Egyéb devizás tételek átértékelése (1.641) (5,5) 3,5-9,0 PregLem kötelezettség időérték változás (1.021) (3.004) (3,4) (10,4) 7,0 Határidős ügyletek nem realizált eredménye 216 (255) 471 0,8 (0,9) 1,7 Realizált tételek (4.887) ,9 (16,9) 26,8 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (224) (138) -86 (0,8) (0,5) -0,3 Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége (2.320) (3.905) (7,8) (13,5) 5,7 Devizaátváltás árfolyamnyeresége/vesztesége 314 (3.379) ,1 (11,7) 12,8 Osztalékbevétel ,6 1,0 1,6 Kamatbevétel ,7 16,1-2,4 Kamatráfordítás (1.560) (1.805) 245 (5,3) (6,2) 0,9 Egyéb (620) ,4 (2,1) 8,5 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) (4,9) 3,0-7,9 A pénzügyi tevékenység eredménye 2013-ban MFt (4,9 M ) veszteség volt, szemben a 2012 azonos időszakában elért 858 MFt (3,0 M ) nyereséggel, ami MFt (7,9 M ) csökkenést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2013 év végén MFt (12,2 M ) pénzügyi veszteség volt, ami MFt (43,4 M ) eredménycsökkenést jelent a évi MFt (31,2 M ) nyereséghez képest. Az átértékelési eredmény csökkenését a hitel- és vevőállomány, valamint a devizás pénzeszközök átértékelése okozta, ez utóbbi kettő elsősorban a fordulónapi RUB/Ft árfolyam nagymértékű csökkenése miatt. A PregLem kötelezettség időérték változásából eredően MFt (3,4 M ) pénzügyi ráfordítást számoltunk el. A realizált pénzügyi tételek között 2013-ban jelentkező nyereség (melynek összege MFt - 9,9 M - volt, szemben az előző évi MFt, - 16,9 M - veszteséggel) részben a nettó kamatbevételből (2.505 MFt, 8,4 M ), részben értékpapír árfolyamnyereségből (1.942 MFt, 6,5 M ), részben osztalékbevételből (779 MFt, 2,6 M ), illetve a devizaátváltás árfolyamnyereségéből 5

6 (314 MFt, 1,1 M ) származik, amelyet csökkentett a követeléseken, kötelezettségeken realizált árfolyamveszteség (2.320 MFt, 7,8 M ) júniusában a Társaság 100 M összegű klubhitel-előtörlesztést hajtott végre. Az előtörlesztést követően a Társaságnak 50 M összegű klubhitel és 150 M összegű EIB hitel kötelezettsége maradt. A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 763 MFt-ot (2,5 M ) ért el 2013-ban. Az adózás előtti eredmény MFt (161,5 M ), ami MFt-os (11,2 M -s) csökkenést jelent a 2012 során elért értékhez viszonyítva. Az adózott eredmény MFt-ot (148,9 M ) tett ki, ami a évi értéknél MFt-tal (20,9 M -val) alacsonyabb. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett 2013-ban még fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházás alapján. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény lényegében megegyezik az adózott eredménnyel, MFt-os (20,0 M ) csökkenés után MFt-ot (150,4 M ) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 12,7 % volt. 6. Egy részvényre jutó eredmény július 4-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a társaság db, egyenként Ft névértékű törzsrészvényének a névérték tizedelésével db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítását. A törzsrészvények átalakításának a napja július 16. volt. Jelen gyorsjelentésben az EPS, valamint a részvény darabszám ennek megfelelően, átalakítva kerül bemutatásra. Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt, ami a évben elért 266 Ft/részvény (0,92 /részvény) értékhez viszonyítva forintban számolva 9,8 %-os (euróban mérve 12,0 %-os) csökkenést jelent. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2013-ban , míg 2012-ben darab részvény volt mely utóbbi a részvénytizedelés miatt visszamenőlegesen átalakított érték. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 240 Ft/részvény (0,81 /részvény) volt 2013-ban. Ez az érték a 2012-ben elért 264 Ft/részvény (0,91 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 9,4 %-os (euróban számolva 11,7 %-os) csökkenést mutat. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. A részvények számának súlyozott átlaga 2013-ban és 2012-ben egyaránt darab részvény volt. A bázis időszaki érték a részvénytizedelés miatt került visszamenőlegesen átalakításra. 6

7 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 7. Mérleg december 31-én a Csoport mérlegfőösszege MFt volt, ami MFt-tal, azaz 6,4 %-kal volt magasabb a december 31-i módosított szintnél. A befektetett eszközök értéke december 31-én MFt, ami 10,5 %-kal haladja meg a december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a kínai akvizíció elszámolásának eredménye. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának növekedése, és az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek részvényeinek valós értékelése hatására emelkedett a befektetett pénzügyi eszközök értéke december 31-én a forgóeszközök értéke a december 31-i értékhez viszonyítva MFt-os (1,2 %-os) növekedés után MFt volt, elsősorban a készletek magasabb szintje miatt. A változás további meghatározó tétele volt a pénz és pénzeszköz egyenértékes és az értékpapírok mérlegsor: növelte a pénzeszközök értékét az Európai Befektetési Banktól 2013 januárjában harmadik hitelrészletként felvett 50 M, valamint a Társaság által elért pozitív működési pénzgazdálkodási eredmény. Ugyanakkor a második negyedév végén az anyavállalat előtörlesztett 100 M -t a 2010 novemberében felvett klubhitelből. Ezen kívül a Társaság kifizette a év eredménye után a közgyűlés által elfogadott osztalékot. A Csoport saját tőkéje MFt volt, amely a december 31-i egyenleghez képest 6,1 %-kal emelkedett. Az eredménytartalék MFt-tal MFt-ra nőtt. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei december 31-án MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal voltak alacsonyabbak az előző év végi állománynál. A csökkenés elsősorban a fent említett klubhitel előtörlesztéséből adódik. A vizsgált időszakban nőtt az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek tétel értéke a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettségek elszámolásának hatására. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei december 31-én MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal magasabbak a december 31-i állománynál, elsősorban a kínai akvizícióval kapcsolatos kötelezettség esedékes részleteinek kifizetési kötelezettsége miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2013-ban MFt volt, szemben a bázisidőszaki MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege MFt volt 2013-ban. 7

8 9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk A Társaság július 16-val Ft névértékű törzsrészvényeit 100 Ft névértékűre váltotta, ezzel egyidejűleg a törzsrészvények száma tízszeresére emelkedett. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 100 Ft-os alapcímletű törzsrészvényekre vonatkozóan szolgáltatunk adatokat A részvények darabszáma december 31-én db volt Az Anyavállalat tulajdonában lévő törzsrészvények száma 2013 negyedik negyedéve folyamán csökkent. Törzsrészvények * 2013* 2013* 2012* december 31. szeptember 30. június 30. március 31. december 31. Darab Névérték (100 Ft) Nyilvántartási érték (eft) Megjegyzés: * Részvény darabszámok átalakítva a tizedelés utáni állapotnak megfelelően. A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma december 31-én db volt. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a negyedik negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2013 negyedik negyedévében darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság a NAV által jóváhagyott évi Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően december 17-én darab saját részvényt adott át munkavállalója részére MFt értékben. A részvények január 2. napjáig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláin január 2-án a PM által jóváhagyott évi Elismert munkavállalói értékpapír juttatási programjának harmadik évében, december 19-én, a munkavállalók részére átadott db (jelenlegi névértéken: db) Richter törzsrészvény zárolását a letéti idő lejártával a Társaság megszüntette, így a részvények értékesíthetők. A Társaság 2013 utolsó negyedévében a Budapesti Értéktőzsdén db, tőzsdén kívüli forgalomban pedig db saját részvényt vásárolt. A saját részvény állomány Csoport szinten december 31-én db volt. 8

9 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés 9.2 Tulajdonosi szerkezet A december 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok ,16 31,13 Magyar állam összesen ,27 25,25 ebből MNV Zrt ,27 25,25 ebből Önkormányzatok ,00 0,00 Intézményi befektetők ,51 2,51 Magánbefektetők ,38 3,37 Külföldi tulajdonosok ,83 68,77 Intézményi befektetők ,49 68,43 ebből Aberdeen Asset Management Plc ,97 19,95 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond ,43 5,43 Magánbefektetők ,34 0,34 Saját részvények (*) ,00 0,09 Nem nevesített tulajdon ,01 0,01 Jegyzett tőke ,00 100,00 Megjegyzés: * A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván. 9.3 Rendkívüli közlemények november 6.: MNV kötvénykibocsátás november 6.: MNV kötvények árazása november 21.: cariprazine FDA complete response letter november 26.: Esmya két ciklus az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki november 29.: kötvényesi gyűlés, vételi opció és a Richter birtokában lévő kötvények (Az MNV Zrt. által november 26-án kiadott közemény szerint a Richter Gedeon 52 millió euró össznévértékű Meglévő Kötvényt ajánlott fel visszavásárlásra; illetve 52 millió euró össznévértékű Új Kötvény került a részére allokálásra.) december 16.: brazíliai vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása december 19.: mexikói vegyesvállalat alapításáról rendelkező szerződés aláírása 9

10 január 27.: Esmya két ciklus az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyt adott ki. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi /Ft 296,91 298,48 295,16 304,30 291,29 $/Ft 215,67 221,06 226,18 237,36 220,93 CHF/Ft 242,14 244,21 239,14 249,96 241,06 /$ 1,38 1,35 1,30 1,28 1, Időszaki átlag hó hó hó hó hó /Ft 296,8 296,5 295,9 296,1 289,1 $/Ft 223,4 225,1 225,1 224,0 225,0 /$ 1,33 1,32 1,31 1,32 1,28 10

11 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg december 31. Nem auditált MFt december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK ,4 Befektetett eszközök ,5 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések ,0 Befektetési célú ingatlanok ,1 Üzleti vagy cégérték ,7 Egyéb immateriális javak ,3 Részesedés társult vállalatokban ,6 Befektetett pénzügyi eszközök ,7 Halasztott adó eszközök ,4 Adott kölcsönök ,6 Forgóeszközök ,2 Készletek ,3 Vevők ,6 Egyéb rövid lejáratú követelések ,1 Értékpapírok ,7 Adókövetelés ,0 Pénz és pénzeszköz egyenértékes ,8 FORRÁSOK ,4 Saját tőke ,1 Jegyzett tőke ,0 Saját részvények (321) (1.716) -81,3 Részvényázsió ,0 Tőketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,1 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka ,7 Eredménytartalék ,9 Nem ellenőrző részesedések ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Hitel/kölcsön ,1 Halasztott adó kötelezettség ,8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Hitel/kölcsön n.a. Szállítók ,2 Adófizetési kötelezettség ,8 Egyéb kötelezettségek ,3 Céltartalékok ,8 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11

12 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Egyenleg december 31-én (1.716) Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Mérleg szerinti eredmény (449) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (4.053) - - (4.053) (126) (4.179) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Átfogó eredmény december 31-én (4.053) (575) Kiadott és vásárolt saját részvények Törzsrészvények után járó osztalék évre (12.271) - (12.271) - (12.271) Egyenleg december 31-én (321)

13 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált MFt január december 12 hó 2012 Auditált MFt Változás % Összes árbevétel ,6 Értékesítés költségei ( ) ( ) 4,6 Bruttó fedezet ,4 Értékesítési és marketing költségek ( ) (92.794) 15,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (19.330) (20.179) -4,2 Kutatás-fejlesztés költségei (41.570) (38.847) 7,0 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (4.333) (1.162) 272,9 Üzleti tevékenység eredménye ,2 Pénzügyi tevékenység bevétele ,9 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (16.152) (23.192) -30,4 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) 858 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből ,1 Adózás előtti eredmény ,0 Társasági és halasztott adó (329) n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (3.409) (2.706) 26,0 Adózott eredmény ,9 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,4 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (449) (185) 142,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény ,9 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (4.179) (12.874) -67,5 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka ,2 Egyéb átfogó eredmény (1.379) (10.379) -86,7 Átfogó eredmény ,6 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,6 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (575) (550) 4,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % Alap ,8 Hígított ,4 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás 2013 Nem auditált M január december 12 hó 2012 Auditált M Változás % Összes árbevétel 1.184, ,1 4,8 Értékesítés költségei (440,4) (432,4) 1,9 Bruttó fedezet 743,6 697,7 6,6 Értékesítési és marketing költségek (360,0) (321,0) 12,1 Igazgatási és egyéb működési költségek (65,1) (69,8) -6,7 Kutatás-fejlesztés költségei (140,0) (134,4) 4,2 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (14,6) (4,0) 265,0 Üzleti tevékenység eredménye 163,9 168,5-2,7 Pénzügyi tevékenység bevétele 49,5 83,2-40,5 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (54,4) (80,2) -32,2 Pénzügyi tevékenység eredménye (4,9) 3,0 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 2,5 1,2 108,3 Adózás előtti eredmény 161,5 172,7-6,5 Társasági és halasztott adó (1,1) 6,5 n.a. Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (11,5) (9,4) 22,3 Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 150,4 170,4-11,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,5) (0,6) 150,0 Átlagárfolyam ( / Ft ) 296,8 289,1 2,7 Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény 148,9 169,8-12,3 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (14,1) (44,5) -68,3 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 9,5 8,6 10,5 Egyéb átfogó eredmény (4,6) (35,9) -87,2 Átfogó eredmény 144,3 133,9 7,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 146,2 135,8 7,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,9) (1,9) 0,0 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) * % Alap 0,81 0,92-12,0 Hígított 0,81 0,91-11,7 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 14

15 2013. I-IV. negyedévi Konszolidált jelentés I-IV. negyedévi konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás október-december 3 hó 2013 MFt 2012 Módosított MFt Változás % 2013 M 2012 Módosított M Változás % Összes árbevétel ,9 305,5 295,4 3,4 Értékesítés költségei (35.386) (32.093) 10,3 (118,9) (113,5) 4,8 Bruttó fedezet ,0 186,6 181,9 2,6 Értékesítési és marketing költségek (27.119) (23.507) 15,4 (91,1) (83,1) 9,6 Igazgatási és egyéb működési költségek (5.458) (4.847) 12,6 (18,3) (17,2) 6,4 Kutatás-fejlesztés költsége (11.278) (11.057) 2,0 (37,9) (39,0) -2,8 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (5.234) (3.021) 73,3 (17,6) (10,4) 69,2 Üzleti tevékenység eredménye ,2 21,7 32,2-32,6 Pénzügyi tevékenység bevétele ,4 9,3 10,3-9,7 Pénzügyi tevékenység ráfordítása (4.478) (2.489) 79,9 (15,0) (9,1) 64,8 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.706) 321 n.a. (5,7) 1,2 n.a. Részesedés társult vállalkozások eredményéből 92 (120) n.a. 0,2 (0,4) n.a. Adózás előtti eredmény ,3 16,2 33,0-50,9 Társasági és halasztott adó ,5 1,8 11,8-84,7 Helyi iparűzési adó és innovációs járulék (878) (233) 276,8 (3,0) (0,9) 233,3 Adózott eredmény ,6 15,0 43,9-65,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,7 15,9 43,1-63,1 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (271) 217 n.a. (0,9) 0,8 n.a. Átlagárfolyam ( / Ft) 300,7 282,3 6,5 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft* % * % Alap ,6 0,09 0,23-60,9 Hígított ,7 0,09 0,23-63,1 Megjegyzés: * Átszámításra került a 2013 júliusában megvalósult részvénytizedelés miatt. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 15

16 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I-IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás Üzleti tevékenység december hó Nem auditált MFt december hó Auditált MFt Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Értékcsökkenési leírás Az eredménykimutatásban és az átfogó eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek (1.035) Hitel átértékelése (4.191) Nettó kamat- és osztalékbevétel (3.284) (3.155) Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék - 97 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye Immateriális javak értékvesztése Működő tőke változásai Vevők és egyéb követelések növekedése (294) (4.698) Készletek növekedése (4.683) (712) Szállítók és egyéb (rövid és hosszú lejáratú) kötelezettségek növekedése / (csökkenése) (6.118) Fizetett kamat (1.560) (1.805) Fizetett nyereségadó (3.998) (4.812) Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (25.213) (23.803) Immateriális javak beszerzése (5.970) (5.874) Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz (16.895) (7.167) Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Adott kölcsönök csökkenése / (növekedése) (979) Kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg (3.450) (42.328) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash-flow (35.943) (74.635) Pénzügyi tevékenység Saját részvények állományváltozása Törzsrészvényekre fizetett osztalék (12.263) (12.206) (Hiteltörlesztés) / hitelfelvétel (14.718) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash-flow (25.586) Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése / (csökkenése) (11.913) Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre (3.925) (5.233) Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 16

17 II. Üzleti szegmens beszámolók

18 1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. (A Csoporthoz tartozó egyes vállalatok szegmensbesorolását lásd a Társaság 2012-es Éves Jelentésében a oldalakon) A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen hó hó hó hó hó Összes árbevétel (11.568) (9.831) Bruttó fedezet (77) (304) Üzleti tevékenység eredménye (389) (1.334) 134 (116) (416) (255) Részesedés társult vállalkozások eredményéből Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő)

19 2013. I-IV. negyedévi Üzleti szegmens jelentés I.-IV. negyedévi üzleti szegmens beszámolók A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2013-ban a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele MFt (1.026,4 M ) volt, amely 6,3 %- os (euróban kifejezve 3,6 %-os) növekedésnek felel meg az előző évi értékkel összehasonlítva. 2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M Változás Változás hó % hó % Magyarország ,3 102,2 102,6-0,4-0,4 EU* ,9 310,4 303,8 6,6 2,2 Lengyelország ,7 74,1 78,2-4,1-5,2 Románia ,2 32,4 31,3 1,1 3,5 EU 10** ,4 80,1 80,2-0,1-0,1 EU ,4 123,8 114,1 9,7 8,5 FÁK ,3 480,0 472,4 7,6 1,6 Oroszország ,6 336,6 336,9-0,3-0,1 Ukrajna ,2 71,4 67,1 4,3 6,4 Egyéb FÁK közt ,0 72,0 68,4 3,6 5,3 USA ,4 48,1 55,8-7,7-13,8 Kína ,2 34,9 6,1 28,8 472,1 Egyéb országok ,9 50,8 50,2 0,6 1,2 Összesen , ,4 990,9 35,5 3,6 Átlagárfolyam ( /Ft) 296,8 289,1 7,7 2,7 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** Módosított, Horvátország július 1-jei Európai Uniós csatlakozása miatt. A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 28. oldalon Magyarország A Csoport 2013-ban MFt (102,2 M ) árbevételt realizált Magyarországon, ami forintban mérve 2,3 %-kal magasabb (euróban kifejezve 0,4 %-kal alacsonyabb) a bázis időszaki értékkel összehasonlítva. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül az Esmya -t, a Tanydont, az Aktilt és a Vidonormot érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések néhány ponton változtak 2013 utolsó negyedévében, ám ezek érdemben nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A április 1-jével, július 1-jével és október 1-jével érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 750 MFt-ra tehető 2013-ban. Piacelemzők (IMS) 2013-ra vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 2,8 %-kal növekedett, ezzel egyidőben a Richter termékek piaci forgalma pedig 3,6 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A Richter a negyedik helyen áll a hazai piacon 5,3 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,4 %. 19

20 2.1.2 Magyar szabályozási környezet A magyarországi piacszabályozási rendszer néhány pontban változott 2013 negyedik negyedévében, jóllehet ezektől a változásoktól a jövőben nem várunk érdemi pozitív hatást. Az iparági szereplőkre kivetett rendkívüli adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények a Társaság számára átvihetővé váltak a naptári évek között Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2013 során 310,4 M volt, ami 2,2 % növekedést jelent 2012-ben elért forgalomhoz viszonyítva. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 310,7 MPLN (74,1 M ) árbevételt realizáltunk 2013-ban. Złotyban kifejezve a forgalmunk 5,1 %-kal, euróban pedig 5,2 %- kal csökkent 2012-es értékhez képest. Az árbevétel csökkenés legfőbb indoka, hogy lejárt az Avonex készítmény forgalmazására vonatkozó licenc szerződés, amelyből származó forgalom kiesés 33,5 MPLN volt. Hatékony promóciós tevékenységünk eredményeként az Aflamin, a Groprinosin, a Spironol, originális termékünk, az Esmya, továbbá az orális fogamzásgátlók árbevétele növekedett a vizsgált időszakban. Romániában 143,0 MRON (32,4 M ) forgalomról számolhatunk be 2013-ban, amely 2,6 %-os, (euróban mérve 3,5 %-os) árbevétel emelkedést jelent a 2012-es értékhez képest során elért árbevételhez a legnagyobb mértékben a Cavinton, az Ossica és a Duplecor járult hozzá. Az EU10 piacán 80,1 M forgalmat értünk el 2013-ban, amely gyakorlatilag megegyezik (-0,1 %) az előző évben elért árbevétellel. Ezekben az országokban a realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 26 %-át tette ki. Csehországban 2013-ban 27,2 M árbevételt értünk el, ami 6,4 %-os csökkenést mutat a bázis időszaki értékhez viszonyítva. Az Aflamil, az Amlator és az Esmya forgalma járult hozzá leginkább az elért árbevételhez a vizsgált időszakban. Szlovákiában 2013-ban 19,6 M forgalmat realizáltunk, ami 7,3 %-kal kevesebb a 2012-ben elért értéknél. A visszaesés ellenére az Esmya, az Amlator és a Protevasc kiemelkedően teljesített a vizsgált időszakban. A Balti államokban 17,7 M árbevételt realizáltunk 2013-ban, amely 5,4 %-kal magasabb a bázis időszaki értéknél. Bulgáriában az értékesítés 14,9 M volt a vizsgált időszakban, ami 15,3 %-os emelkedést jelent 2012-ben elért árbevételhez képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 123,8 M forgalmat értünk el 2013-ban, amely 8,5 %-kal magasabb az előző évben elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 40 %-át adta ban a Csoport Németországban 61,8 M árbevételt ért el, ami 10,6 %-kal haladta meg a bázisidőszaki értéket. Franciaországban 12,9 M forgalmat realizáltunk 2013-ban. Árbevételünk Olaszországban 10,2 M, míg az Egyesült Királyságban 8,2 M volt 2013-ban. Spanyolországban 7,4 M, míg Belgiumban 7,0 M árbevételt értünk el a vizsgált időszakban. Ausztriában 6,1 M, míg Portugáliában 5,0 M forgalmat értünk el 2013-ban. 20

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10.

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10. Richter Csoport 2012. I. negyedévi jelentés 2012. május 10. A régió vezető gyógyszeripari cége Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Anyavállalat: Gedeon Richter Alapítva: 1901 Oroszország: Gedeon

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam

Részletesebben

Richter Csoport. 2015. 1-3. hó. 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6.

Richter Csoport. 2015. 1-3. hó. 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6. Richter Csoport 2015. I. negyedévi jelentés 2015. május 6. Összefoglaló 2015. I. negyedév Konszolidált árbevétel: -0,8% ( ), -0,7% (Ft) + forgalomnövekedés RUB-ben Oroszországban nagy visszaesés Ukrajnában

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014 első negyedévében a teljes árbevétel forintban mérve 3,1 %-kal nőtt (euróban kifejezve 1,0 %-kal csökkent) az előző év azonos időszakához képest. A

Részletesebben

Richter Csoport hó I-IV. negyedévi jelentés február 9.

Richter Csoport hó I-IV. negyedévi jelentés február 9. Richter Csoport 2015. I-IV. negyedévi jelentés 2016. február 9. Összefoglaló 2015. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: +2,9% ( ), +3,3% (Ft) + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, Kínában és Romániában

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban mérve 1,2 %-kal nőtt (euróban kifejezve 2,8 %-kal csökkent) az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 28.

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 28. Richter Csoport 2016. I. félévi jelentés 2016. július 28. Összefoglaló 2016. I. félév Konszolidált árbevétel: 0,0% ( ), +1,8% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban + jó ütemű növekedés Romániában

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2013 első negyedévében a teljes árbevétel euróban és forintban mérve is 4,7 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz képest az

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első félévében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 5,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első félévében a teljes árbevétel euróban mérve 3,7 %-kal, forintban mérve 13,8 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2013 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban mérve 7,1 %-kal (euróban 5,2 %-kal) nőtt az előző év azonos időszakával összehasonlítva. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014-ben a teljes árbevétel forintban mérve gyakorlatilag stagnált (+0,5 %), euróban kifejezve 3,4 %-kal csökkent az előző évhez képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2014 első félévében a teljes árbevétel forintban mérve 1,7 %-kal (euróban kifejezve 5,3 %-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

2011. I. félévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I. félévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I. félévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe

Részletesebben

Richter Csoport. Richter Csoport I-IV. negyedévi jelentés. Budapest, február hó

Richter Csoport. Richter Csoport I-IV. negyedévi jelentés. Budapest, február hó Richter Csoport Richter Csoport 2016. I-IV. negyedévi jelentés Budapest, 2017. február 6. Összefoglaló 2016. I-IV. negyedév Konszolidált árbevétel: +6,1% ( ), +6,7% (Ft) + Vraylar TM royalty + jó ütemű

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első negyedévében a teljes árbevétel forintban (-0,7%) és euróban mérve (-0,8%) kismértékben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakhoz

Részletesebben

2009. I.- IV. negyedévi. Jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2009. I.- IV. negyedévi. Jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2009. I.- IV. negyedévi Jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások (IFRS 8) szerint

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I-IV. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

2011. I-III. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2011. I-III. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2011. I-III. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

Richter Csoport hó I-III. negyedévi jelentés november 3.

Richter Csoport hó I-III. negyedévi jelentés november 3. Richter Csoport 2016. I-III. negyedévi jelentés 2016. november 3. Összefoglaló 2016. I-III. negyedév Konszolidált árbevétel: +1,6% ( ), +2,7% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban + jó ütemű növekedés

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első háromnegyed évében a teljes árbevétel euróban mérve 3,6 %-kal, forintban mérve 11,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első féléve során a teljes árbevétel forintban 1,8%-kal emelkedett, euróban gyakorlatilag nem változott az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2010. I-III. negyedévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére

2010. I-III. negyedévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére 2010. I-III. negyedévi Időközi Vezetőségi Beszámoló a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások

Részletesebben

2006. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2006. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2006. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló Gyorsjelentésünk első részében a Richter Csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2017 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 26,1%-kal, euróban pedig 27,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 3. negyedév

2012/2013. üzleti év 3. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált Változatlan árbevétel, Devizahatással sújtott eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 34 668 34 669-1 0 Bruttó

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 során a teljes árbevétel forintban 6,7%-kal, euróban pedig 6,1%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a forintnak az euróhoz

Részletesebben

2010. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2010. I-IV. negyedévi jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2010. I-IV. negyedévi jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét három működési szegmensre bontva mutatjuk be a konszolidált beszámolóban. A Gyógyszergyártási

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 4. negyedév

2012/2013. üzleti év 4. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 3,6 milliárd Ft adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 35 296 34 255

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 1. negyedév

2012/2013. üzleti év 1. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 23-kal bővülő adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 31 445 30 392 1

Részletesebben

2009. I. negyedévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére

2009. I. negyedévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére 2009. I. negyedévi Időközi Vezetőségi Beszámoló a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások (IFRS

Részletesebben

2011/2012-es üzleti év 2. negyedév

2011/2012-es üzleti év 2. negyedév -es üzleti év 2. negyedév Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS 6-kal növekvő árbevétel, 9-kal bővülő üzleti eredmény millió Ft 2. n. év 2. n. év m Ft

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

2010. I. félévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére

2010. I. félévi. Időközi Vezetőségi Beszámoló. a Budapesti Értéktőzsdére 2010. I. félévi Időközi Vezetőségi Beszámoló a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások (IFRS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2007. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2007. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2007. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló Gyorsjelentésünk első részében a Richter Csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben