BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó"

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. Fogorvosi feladatellátásról Schenk István jegyző 3. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Előadó: Schenk István jegyző, Petkess Kornélné intézményvezető 4. Az Önkormányzat I. negyedévi költségvetésének előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5. Önkormányzati költségvetési szervek besorolása, alapító okiratok módosítása Előadó: Schenk István jegyző, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 6. Szociális rendelet módosításáról Előadó: Schenk István jegyző 7. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Schenk István Jegyző 8. Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 9. Kéményseprő közszolgáltatás igénybevételéről

2 Előadó: Schenk István jegyző 10. Tájékoztató a GAMESZ Szervezet üdülési szezonra való felkészüléséről 11. Egyebek 12. Zárt ülés. Előadó: Osvald János GAMESZ vezető Kérem, a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, május 22. Horváth László polgármester

3 JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület május 27-i ülésére 63/2009.(IV.15.) határozat április 15-i rendkívüli zárt ülés napirendjének meghatározása. 64/2009.(IV.15.) határozat Az Önkormányzat és a Balatontourist Idegenfogalmi és Kereskedelmi Zrt között a balatonberényi Naturista Kemping és Strand bérleti és üzemeltetési szerződése aláírásra került. Az intézményvezető közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése mellett a rögzített feltételek szerint tovább foglakoztatását vállalta. 65/2009.(IV.15.) határozat A Képviselő-testület a balatonberényi Naturista Kemping és Strand Megszűntető Okiratát az abban foglalt adatokkal jóváhagyja. 66/2009.(IV.22.) határozat A Képviselő-testület április 22-én megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjéről döntött. 67/2009.(IV.22.) határozat A határozatban a Naturista Kemping és Strand intézményvezetőjének közalkalmazotti- és vezetői jogviszonya április 23. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. Az egyezségi megállapodás, valamint a jogviszony megszűntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtörtént. 68/2009.(IV.29.) határozat 2009.április 29-i nyilvános ülés napirendjeinek meghatározásáról. 69/2009.(IV.29.) határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett. 70/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról készült beszámolót elfogadta. 71/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Színkép Alapítvány évről szóló pénzügyi elszámolását elfogadta.

4 72/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a évi önkormányzati költségvetési beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést, valamint ennek tartalmát képező könyvvizsgálói hitelesítő záradékot jóváhagyta. 73/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat évről maradt szabad rendelkezésű pénzmaradványát eft-ot az elkülönített fejlesztési számlára helyezte el. 74/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ évi működéséről, tevékenységéről készített beszámolót elfogadta, évi munkatervét tudomásul vette. A döntésről az Alapszolgáltatási Központot értesítettük /2009.(IV.29.) határozatok A Képviselő-testület a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ keretein belül működő Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat évi munkájáról készült beszámolókat elfogadta, melyről a határozatokat az illetékesnek megküldtük. 77/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 1997.évi C. tv.27. (1) bek. alapján egy személyt a szavazatszámláló bizottság tagjának, 3 személyt a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztott. A 4 személy a polgármester előtt letette az esküt és a megbízó levelet átvette. 78/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Béke utcai fák kivágása ügyében április 1-i ülésen elhangzott interpellációt a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe visszautalta előkészítésre. Erről a határozatot a Pénzügyi Bizottság elnökének megküldtük. 79/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület közoktatási feladatainak ellátására társulási megállapodást köt Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs községek Önkormányzataival a balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda többcélú intézményben törtnő feladatellátásra. A társulási megállapodás aláírásra került. 80/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a balatonszentgyörgyi székhelyű fogorvosi feladatellátásban várható bekövetkező változásokról szóló tájékoztatást tudomásul vette. A Testület előzetesen véleményt nyilvánított ki abban a kérdésben, hogy amennyiben a fogorvosi praxisban változás következik be, úgy a praxist megvásárló fogszakorvossal Balatonberény község lakóinak fogászati feladatellátására szerződést fog kötni, mely július 1-től lép életbe.

5 81/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület hozzájárult, hogy Somogyszentpál község szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés tekintetében is csatlakozzon a Marcali székhelyű Hatósági Igazgatási Társuláshoz. A módosított társulási megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, mely megtörtént. A döntésről a határozatot Somogyszentpál község jegyzőjének, valamint a Hatósági Igazgatási Társuláshoz megküldtük. 82/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Módosított Társulási Megállapodását jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására, mely folyamatban van. 83/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását elfogadta a határozatban rögzített formában. Megbízta Illés Tamás projektmenedzsert, hogy az előírásoknak megfelelően készítse el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosítás folyamatban van. 84/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozatban foglaltak szerint elfogadta. 85/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület megbízta Futó Elemér balatonberényi lakost, hogy az Önkormányzatot érintő környezetvédelmi-, vízügyi szakmai kérdésekben teljes joggal képviselje. A határozatot az érintettnek elküldtük. Határozati javaslat 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést elfogadta. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót tudomásul vette. Határidő: 2009.május 27. Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, május 18.

6 Horváth László polgármester

7 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 27-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására, valamint feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Tisztelt Képviselő-testület! április 29-i ülésünkön a 80/2009.(IV.29.) határozattal tudomásul vettük a balatonszentgyörgyi székhelyű fogorvosi feladatellátásban várható változásokat. A testület előzetes véleményt nyilvánított arról, hogy amennyiben a fogorvosi praxisban változás következik be a praxist megvásárló fogorvossal Balatonberény község lakóinak fogászati feladatellátására szerződést fog kötni, mely július 1-től lép életbe. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy végleges döntéshozatal előtt személyesen kíván találkozni dr. Wórum Péter fogorvossal. Az előzetes egyeztetések alapján a találkozóra a Képviselő-testület ülésén sor kerül. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata elkészítette a Társulási Megállapodás tervezetét, valamint a társult községek felhatalmazását feltételezve, Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által megkötendő fogorvosi megállapodás tervezetét. A társulás létrehozása, működtetése Balatonberény község részéről pénzügyi hozzájárulást nem igényel. A feladat-ellátási szerződés a társulási megállapodás mellékletét képezi. Határozati javaslat: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat részéről készített TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS fogorvosi, iskola-fogorvosi feladatok ellátására tervezetet és az ennek mellékletét képező FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS-t, melynek tartalmával egyetért, a társulási megállapodásban történő felhatalmazást a fentiek szerint megadja: dr. Wórum Péter fogorvos a döntéshozatala előtt a Képviselő-testület ülésén bemutatkozott. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, május 21. Horváth László sk. Polgármester

8 Feladat-ellátási szerződés Amely létrejött egyrészről a BalatonszentgyörgyKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. képviseli: Nagy Lajos polgármester) másrészről Dr. Wórum Péter (Debrecen, szeptember 28. an. Mészáros Erzsébet, fogorvosok alapnyilvántartási száma: A/61519) 4032 Debrecen, Komlóssy út 39. 2/3. szám alatti lakos, fogorvos között az alábbi feltételek mellett: 1.) A Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) megbízza a évben kötendő MEP finanszírozási szerződés hatálybalépésének napjától Dr. Wórum Péter fogorvost határozatlan időre, hogy a fogorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs és Szegerdő közigazgatási területén, ellássa, valamint megbízza az iskola-fogorvosi feladatok ellátásával. 2.) Dr. Wórum Péter (továbbiakban: megbízott) a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és előírásoknak megfelelően a fogorvosi feladatokat egészségügyi egyéni vállalkozóként ellátja. 3.) A megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előirt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folyatására feljogosító ÁNTSZ engedéllyel, valamint határozatlan időre szóló orvosi felelősségbiztosítással. Az engedélyt és a felelősségbiztosítást az önkormányzatnak bemutatja. 4.) A megbízott vállalja, hogy a. a lakossági ellátási érdeket figyelembe véve állapítja meg a rendelési időt, melynek pontos idejét a lakossággal, az önkormányzattal - jól láthatóan kifüggesztett tájékoztatóban - közöl. b. tudomásul veszi és elfogadja az ÁNTSZ területileg illetékes szervezetének szakmai irányítását, c. teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit, d. szabadságolási tervet köteles készíteni és azt a polgármester rendelkezésére bocsátja a tárgyévet megelőző év december 31-ig. Ennek megfelelően, a személyzet helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelően gondoskodik, saját költségén. e. gondoskodik a folyamatos gyógyító munkához szükséges eszközök beszerzéséről és pótlásáról, f. a rendelő és a hozzá tartozó helyiségek használatával, fenntartásával kapcsolatos költségeket (karbantartás, javítás, rezsiköltségek) viseli..) A közműszolgáltatókkal közvetlenül köt szerződést és az igénybevett szolgáltatások ellenértékét közvetlenül a szolgáltatóknak megfizeti. g. az átadott helyiségekben évente egy alkalommal tisztasági meszelést végez. h. gondoskodik a helyiségekhez tartozó technikai eszközök karbantartásáról és javításáról

9 i. a fogászati gépekre, berendezésekre, felszerelésekre megbízott köt vagyon- és felelősségbiztosítást. j. a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő eszközök, a kulturált betegfogadást biztosító berendezési tárgyak (gépek, berendezések,felszerelések, stb.) beszerzéséről, működtetéséről, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni. k. a magánrendelés megkezdését köteles azonnal az önkormányzatnak írásban bejelenteni. m. a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott személy(ek) közreműködésével látja el. A szakalkalmazottak meglétéről maga gondoskodik. n. a megbízót az általa tervezett időpontban a munkájáról, a fogorvosi ellátás tapasztalatairól írásban tájékoztatja. 5.) A megbízó vállalja, hogy a.) a fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó helyiségeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, de a fogászati célú berendezések és felszerelések nélkül biztosítja a fogorvosi tevékenység gyakorlásához megbízott részére. b.) Az épület központi berendezéseinek, valamint a vezetékek falon belüli részeinek karbantartása, javítási és felújítási költségeit c.) A fogorvosi ellátást biztosító épületre vagyon- és felelősségbiztosítást köt 6.) Felek megállapodnak abban, hogy megbízott a használatba vett, illetve adott rendelőt csak egészségügyi tevékenység céljára használhatja. A felek megállapodnak abban, hogy a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82. szám alatti fogorvosi rendelő havi bérleti díja nettó Ft, azaz Harmincnégyezer forint, mely összeg megfizetésétől jelen szerződés megkötése napjától mindaddig eltekint amíg a rendelőt magánrendelésre nem használja. 7.) Szerződő felek kijelentik, hogy a fogorvosi ellátás tevékenységének finanszírozására megbízott köt szerződést MEP-pel. 8.) Ha a finanszírozó bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a megbízottal, vagy azt felmondja, úgy jelen szerződés hatályát veszti. 9.) Jelen szerződés megszüntethető: a. közös megegyezéssel, b. rendes felmondással, c. azonnali felmondással, d. az alapellátással és működéssel kapcsolatos jogszabályi változás esetén, ha a megbízott az új feltételeknek megfelelően nem köt módosító szerződést az önkormányzattal. 10.) Szerződés megszüntetése a pénzügyi finanszírozás ellehetetlenülése esetén:

10 Vállalkozó köteles bejelenteni, hogy a fogorvosi feladatokra biztosított pénzösszeg a feladatok ellátását nem fedezi a dologi kiadásokon és az alkalmazotti béreken túl, ideszámolva az orvos legalább közalkalmazotti szintű jövedelmét és azt a pénzügyi dokumentáció hiteles könyvvizsgálói szakértői vélemény igazolja, úgy a vállalkozó kérése szerint a megbízó 30 napon belül a szerződést felbontja. 11.) A szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél csak írásban kezdeményezheti, az általa alaposnak tartott okok közlése mellett. A szerződés rendes felmondása esetén a szerződő felek 6 hónap felmondási időben állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 12.) Azonnali felmondásnak van helye, ha a másik fél - a szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti - a megbízott tevékenységével megszegi az egészségügyi ellátásra vonatkozó előírásokat, szabályokat. 13.) Az önkormányzat a szerződést a megbízott fogorvos személyében rejlő okból akkor mondhatja fel, ha - a fogorvos szerződésszegéssel kapcsolatos kötelezettségét az Orvosi Kamara súlyos fegyelmi vétségnek nyilvánítja, amennyiben a MOK tagja - bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg, - a szerződésben vállalt feladatát nem képes ellátni, ezért az orvosi hivatás gyakorlásától az erre jogkörrel rendelkező hatóság eltiltja. 14.) A szerződés megszűnésének esetén a szerződő felek - egymással a megszűnés napján jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, - a megbízott az ingatlan az átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotban köteles visszaadni. 15.) A szerződő felek tudatosan törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 16.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzati törvény, a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályok, valamint a helyiséghasználattal kapcsolatos, és e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a lakásbérleti törvény helyiségbérletre is vonatkozó szabályai az irányadóak, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződést a felek elolvasás, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen szerződés aláírására a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének./2009./V /kt. számú határozatával a polgármester felhatalmazást kapott.

11 Balatonszentgyörgy, év..hónap.nap Dr. Wórum Péter Nagy Lajos Megbízott Polgármester

12 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására Az együttműködő helyi önkormányzatok képviselőtestületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján megállapodnak a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv. 7. (1) bekezdése szerinti intézményi társulás (továbbiakban: Társulás) létrehozásában, a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint: 1) A társulás neve, székhelye: a. Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Társulása területi fogorvosi feladatok ellátására b. Székhely: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. 2) A társulás tagjai: Balatosnzentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.), mint megbízott (továbbiakban: megbízott), képviselője: Nagy Lajos polgármester Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8649. Balatonberény, Kossuth tér 1.), képviselője: Horváth László polgármester, Hollád Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8731 Hollád, Fő u.16.) képviselője: Mózes Marianna polgármester, - Szegerdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8732 Szegerdő, Liget u.16.) képviselője: Horváth János Istvánné polgármester, Tikos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (8731 Tikos, Iskola u.16.) képviselője: Kónya László polgármester, Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8711 Vörs, Alkotmány u.29.), képviselője: Farkas László polgármester, mint megbízók (továbbiakban: megbízók) 3) A megbízók e megállapodással megbízzák Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatát, hogy 2009.év július.hónap 1 -jei hatállyal kezdődően határozatlan időre a megbízók közigazgatási területére is kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel ellátási szerződést kössön Dr. Wórum Péter (Debrecen, szeptembe 28.. an. Mészáros Erzsébet, fogorvosok alap-nyilvántartási száma: A/61519) 4032 Debrecen, Komlóssy u /3. szám alatti lakos, vállalkozó fogorvossal. (A feladat-ellátási szerződés e megállapodás melléklete.) 4) A megbízott önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a mindenkor hatályos és irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a fogorvosi és iskola orvosi feladatok ellátását biztosítja a megbízók számára. 5) A felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás szempontjából a megbízott és a megbízó községek egy körzetet alkotnak. 6) A megbízók hozzájárulnak, ahhoz, hogy a feladatellátás finanszírozására közvetlenül Dr. Wórum Péter vállalkozó fogorvos kössön szerződést.

13 7) A felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi ellátáshoz szükséges épületet Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata, mint tulajdonos biztosítja, a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.sz. alatt. 8) A felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi ellátással kapcsolatosan egymás felé pénzügyi teljesítést nem állapítanak meg. 9) Megbízott önkormányzat a területi ellátásról szóló feladat-ellátási szerződésben biztosítja, hogy a fogorvosi ellátásról a vállalkozó a társult önkormányzatok részére a kért időpontban és formában írásban és személyesen tájékoztatást, beszámolót adjon. 10) A megbízó önkormányzatok képviselőtestületei a szolgáltatás teljesítésének színvonalát a polgármester, vagy az általa megbízott útján ellenőrizheti. Az ellenőrzés időpontjáról a megbízott önkormányzat polgármesterét, valamint a vállalkozó fogorvost legalább 8 nappal előbb, írásban értesíteni kell. A vizsgálat tapasztalatairól a képviselőtestületet a polgármester tájékoztatni köteles. 11) A megbízás határozatlan időtartamra szól, felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselőtestület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 12) A társuló képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Marcali Városi Bíróság illetékességét kötik ki jogi vitájuk rendezésére. 13) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. Tv., az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 14) Jelen megállapodást a társulás tagjainak polgármesterei, mint az önkormányzatok képviselői, jóváhagyó képviselőtestületi határozatok alapján aláírták. 15) Egyidejűleg a társult önkormányzatok által Balatonszentgyörgyön július 22-én kelt szerződés hatályát veszti. Jóváhagyó határozatok: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének... sz. határozata Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata.. sz. Hollád Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata Szegerdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata. sz.. sz.

14 Tikos Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata Vörs Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata. sz.. sz. Balatonszentgyörgy, 2009.év.hónap..nap. Nagy Lajos Horváth László Mózes Marianna Balatonszentgyörgy Balatonberény Hollád Község Polgármestere Község Polgármestere Község Polgármestere Horváth János Istvánné Kónya Lász ló Farkas László Szegerdő Község Tikos Község Vörs Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 27-i ülésére Tárgy: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2009.(II.25.) számú rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 3/2009.(II.25.) számú rendeletünk (továbbiakban Ör.) 18.. (5) bekezdése szerint Nem részesíthető átmeneti segélyben az aktív korú munkanélküli kérelmező, ha a munkaügyi kirendeltségnél álláskeresőként nem regisztráltatta magát, illetve álláskeresőként a kirendeltséggel nem működött együtt és ez okból törölték az álláskeresők nyilvántartásából. Az Alkotmánybíróság más önkormányzat rendeletét vizsgálva megállapította 48/2009.(IV.24.) számú AB határozatában, hogy az Sztv. nem adott felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok az átmeneti segély igénylésének feltételeit bővítsék, s az Sztv (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl egyéb feltételt jelen esetben a munkaügyi kirendeltségen való rációt előírhassanak. E tárgyban /2009. számon szakmai véleményt adott a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal, felhívva a figyelmet az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésére, mely szerint a helyi önkormányzat, feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A hivatkozott szakmai véleményt az előterjesztéshez mellékelem. Mivel az Ör. szabályozás ellentétes az Sztv. előírásaival, így az Ör. idézett rendelkezését hatályon kívül kell helyezni, erre vonatkozóan a Törvényességi jelzést a Képviselőtestület elé terjesztem. Rendeletalkotás Balatonberény, május 22. Schenk István jegyző

16 Balatonberény Község Polgármestere 8649 Balatonberény, Kossuth Lajos tér 1. Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.év május hó 27.napján tartandó ülésére Tárgy: Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása) Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület az Ötv.-ben meghatározott feladatát kötelező feladatát (általános iskolai oktatás 5-8.osztálya tekintetében) társulás útján látja el. Tagja a Balatonszentgyörgy- Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási Intézményi Társulásának. A közelmúltban jelentősen módosult az önkormányzati költségvetési szervekre (intézményekre) vonatkozó jogszabályi környezet. Az előírások alapján minden költségvetési szerv alapító okiratát az új jogszabályokhoz igazodóan felül kell vizsgálni május 15-ig, ezt követően a Képviselő-testületnek haladéktalanul el kell fogadni a módosító Alapító Okiratokat és ezt be kell jelenteni az Államkincstár felé törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett. Az új előírásoknak megfelelően a Képviselő-testületnek dönteni kell a költségvetési szerv mint szervezeti forma fenntartásáról, és továbbra is e szervezeti keretek között működtetendő intézményeket be kell sorolni a törvényben meghatározott kategóriák közé. Ennek alapján egy költségvetési szerv lehet közhatalmi, vagy közszolgáltató. (esetünkben a társulásban fenntartott általános iskola közszolgáltató költségvetési szerv, feladatellátása szerint közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. Emellett a törvény számos további előírásokat is tartalmaz. E jogszabályi előírásoknak megfelelően a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége felülvizsgálta - a Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratát. Ennek eredményeként mindenekelőtt megállapította, hogy a Dobó István Áltaános Iskola esetében a továbbiakban is a költségvetési szerv szervezeti formában történő működtetés indokolt. Az alapító okirat felülvizsgálata alapján módosításra kerülnek annak egyes tartalmai eleme a törvény által előírt új kötelező tartalmi elemek kerülnek feltüntetésre. Így pl. tartalmaznia kell az általános iskola esetében azt, hogy az új besorolási kategóriák alapján közintézménynek minősül. Emellett az intézmény által végzett tevékenységeket be kell sorolni alap-, kiegészítő-, kisegítő- vállalkozási tevékenységi kategóriákba, méghozzá úgy, hogy e kategóriák szerint a tevékenységek feltüntetésre kerüljenek mind az idei évben alkalmazandó régi szakfeladatrend szerint, mind pedig a 2010.évben alkalmazandó új szakfeladatrend szerint. (A szakfeladat szám és megnevezés tulajdonképpen a költségvetési szerveknél alkalmazandó TEÁOR számok, amely elsősorban könyvelési és számlázási célt szolgál.) A szakfeladatok besorolásánál különös problémát jelent az, hogy a törvényben meghatározott új alap-, kiegészítő stb. tevékenységi definicíók nincsenek összhangban a pénzügyi és számviteli szakmai szabályokkal és gyakorlattal. A törvény ugyanis kimondja, hogy csak az a tevékenység tekinthető kiegészítő tevékenységnek, ami az alaptevékenységgel

17 megegyezik, az alaptevékenységet szolgáló kapacitás nagyobb kihasználását célozza, támogatáson kívüli forrásból és nem haszonszerzési céllal végzik. A számvitelre vonatkozó szabályok ugyanakkor azt írják elő, hogy mindazon kiadásokat és bevételeket, amelyek az alaptevékenységet közvetlenül szolgálják, az alaptevékenységként feltüntetett szakfeladaton kell elszámolni. Megjegyzem, hogy a módosított alapító okirat egységes szerkezetben történő csatolásán túl a határozati javaslatnak (ill. meghozott határozatnak) pontról pontra ki kell terjednie az alapító okirat módosítandó részeire. Kérem a T. Képviselő-testületet a Dobó István Általános Iskola alapító okiratában a jogszabály-változásokból eredeti módosításoknak a jelen előterjesztésnek megfelelő jóváhagyását. A megfelelő módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: I. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi székhelyű, társulásban fenntartott Dobó István Általános Iskola közfeladatellátásának módját felülvizsgálta. A Képviselőtestület megállapította, hogy a további működés július 1.-je után is indokolt az alábbiak szerint: a Dobó István Általános Iskola közszolgáltató költségvetési szerv, fajtája közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. II. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratát a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés céljából az alábbiak szerint módosítja: Dobó István Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bek., 10. (1) bek. g) pontjában, valamint az évi XX. tv (1) bek. r) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (3) bek., a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bek., 102. (2) bek. a) pontja figyelembevételével az Általános iskola alapító adatait és tevékenységi körét a következőképpen rögzíti: Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 9..(4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi

18 CV.törvény 2..(2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 37..(5)bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki: 1. Az intézmény neve: Dobó István Általános Iskola OM azonosító: ) Az intézmény neve: Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2. Székhelye: 8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9. 2.)Az intézmény székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 3.)Az intézmény egyéb adatai: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Bankszámla számla: OTP Bank Nyrt. Marcali Fiókja Többcélú Kistérségi Társulás PIR neve: Marcali Kistérség OM azonosító: ) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az általános iskola oktatásról és nevelés, valamint az óvodai nevelésről és oktatásról mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról történő gondoskodás, az általános iskolai tanulók napközi otthoni menzai és tanulószobai ellátásának igény szerinti biztosítása, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján szakértői véleménnyel az integráltan oktatható tanulók ellátása, diáksport tevékenység ellátása, iskolai könyvtár ellátás, képességkibontakoztató felkésztés a halmazottan hátrányos tanulók számára. Az általános iskola alaptevékenysége keretében bevételeinek növelése céljából jogosult az általános iskola nyári szünidőben való hasznosítására, mely bevétel az általános iskolát illeti meg.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

K i v o n a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 73/2009. (VI. 25.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására.

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1-jei hatállyal megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008.

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008. PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. Tel.: 52/557-875 Tel/Fax: 52/557-878 E-mail: info@palfitiszk.hu PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Vállaj Község Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás jóváhagyása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS FADD - GERJEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2 A kötelező közoktatási feladatok közös ellátására a szekszárdi és a paksi kistérség szomszédos önkormányzatai a szolgáltatások

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Balatonberény Község Balatonkeresztúr Község Balatonmáriafürdő Község Polgármesterétől Polgármesterétől Polgármesterétől M E G H Í V Ó

Balatonberény Község Balatonkeresztúr Község Balatonmáriafürdő Község Polgármesterétől Polgármesterétől Polgármesterétől M E G H Í V Ó Balatonberény Község Balatonkeresztúr Község Balatonmáriafürdő Község Polgármesterétől Polgármesterétől Polgármesterétől M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balatonkeresztúr

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Vaszar Község Polgármesterétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti.

- A Tevékenység jellege: közszolgáltató költségvetési szerv és a Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény meghatározás hatályát veszti. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben