BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó"

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. Fogorvosi feladatellátásról Schenk István jegyző 3. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Előadó: Schenk István jegyző, Petkess Kornélné intézményvezető 4. Az Önkormányzat I. negyedévi költségvetésének előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5. Önkormányzati költségvetési szervek besorolása, alapító okiratok módosítása Előadó: Schenk István jegyző, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 6. Szociális rendelet módosításáról Előadó: Schenk István jegyző 7. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Schenk István Jegyző 8. Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 9. Kéményseprő közszolgáltatás igénybevételéről

2 Előadó: Schenk István jegyző 10. Tájékoztató a GAMESZ Szervezet üdülési szezonra való felkészüléséről 11. Egyebek 12. Zárt ülés. Előadó: Osvald János GAMESZ vezető Kérem, a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, május 22. Horváth László polgármester

3 JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület május 27-i ülésére 63/2009.(IV.15.) határozat április 15-i rendkívüli zárt ülés napirendjének meghatározása. 64/2009.(IV.15.) határozat Az Önkormányzat és a Balatontourist Idegenfogalmi és Kereskedelmi Zrt között a balatonberényi Naturista Kemping és Strand bérleti és üzemeltetési szerződése aláírásra került. Az intézményvezető közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése mellett a rögzített feltételek szerint tovább foglakoztatását vállalta. 65/2009.(IV.15.) határozat A Képviselő-testület a balatonberényi Naturista Kemping és Strand Megszűntető Okiratát az abban foglalt adatokkal jóváhagyja. 66/2009.(IV.22.) határozat A Képviselő-testület április 22-én megtartott rendkívüli zárt ülésének napirendjéről döntött. 67/2009.(IV.22.) határozat A határozatban a Naturista Kemping és Strand intézményvezetőjének közalkalmazotti- és vezetői jogviszonya április 23. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. Az egyezségi megállapodás, valamint a jogviszony megszűntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtörtént. 68/2009.(IV.29.) határozat 2009.április 29-i nyilvános ülés napirendjeinek meghatározásáról. 69/2009.(IV.29.) határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett. 70/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról készült beszámolót elfogadta. 71/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Színkép Alapítvány évről szóló pénzügyi elszámolását elfogadta.

4 72/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a évi önkormányzati költségvetési beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést, valamint ennek tartalmát képező könyvvizsgálói hitelesítő záradékot jóváhagyta. 73/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat évről maradt szabad rendelkezésű pénzmaradványát eft-ot az elkülönített fejlesztési számlára helyezte el. 74/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ évi működéséről, tevékenységéről készített beszámolót elfogadta, évi munkatervét tudomásul vette. A döntésről az Alapszolgáltatási Központot értesítettük /2009.(IV.29.) határozatok A Képviselő-testület a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ keretein belül működő Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat évi munkájáról készült beszámolókat elfogadta, melyről a határozatokat az illetékesnek megküldtük. 77/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 1997.évi C. tv.27. (1) bek. alapján egy személyt a szavazatszámláló bizottság tagjának, 3 személyt a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztott. A 4 személy a polgármester előtt letette az esküt és a megbízó levelet átvette. 78/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Béke utcai fák kivágása ügyében április 1-i ülésen elhangzott interpellációt a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe visszautalta előkészítésre. Erről a határozatot a Pénzügyi Bizottság elnökének megküldtük. 79/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület közoktatási feladatainak ellátására társulási megállapodást köt Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs községek Önkormányzataival a balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda többcélú intézményben törtnő feladatellátásra. A társulási megállapodás aláírásra került. 80/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a balatonszentgyörgyi székhelyű fogorvosi feladatellátásban várható bekövetkező változásokról szóló tájékoztatást tudomásul vette. A Testület előzetesen véleményt nyilvánított ki abban a kérdésben, hogy amennyiben a fogorvosi praxisban változás következik be, úgy a praxist megvásárló fogszakorvossal Balatonberény község lakóinak fogászati feladatellátására szerződést fog kötni, mely július 1-től lép életbe.

5 81/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület hozzájárult, hogy Somogyszentpál község szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézés tekintetében is csatlakozzon a Marcali székhelyű Hatósági Igazgatási Társuláshoz. A módosított társulási megállapodást jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, mely megtörtént. A döntésről a határozatot Somogyszentpál község jegyzőjének, valamint a Hatósági Igazgatási Társuláshoz megküldtük. 82/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Módosított Társulási Megállapodását jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására, mely folyamatban van. 83/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását elfogadta a határozatban rögzített formában. Megbízta Illés Tamás projektmenedzsert, hogy az előírásoknak megfelelően készítse el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosítás folyamatban van. 84/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület az Önkormányzat évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozatban foglaltak szerint elfogadta. 85/2009.(IV.29.) határozat A Képviselő-testület megbízta Futó Elemér balatonberényi lakost, hogy az Önkormányzatot érintő környezetvédelmi-, vízügyi szakmai kérdésekben teljes joggal képviselje. A határozatot az érintettnek elküldtük. Határozati javaslat 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést elfogadta. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót tudomásul vette. Határidő: 2009.május 27. Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, május 18.

6 Horváth László polgármester

7 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 27-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására, valamint feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Tisztelt Képviselő-testület! április 29-i ülésünkön a 80/2009.(IV.29.) határozattal tudomásul vettük a balatonszentgyörgyi székhelyű fogorvosi feladatellátásban várható változásokat. A testület előzetes véleményt nyilvánított arról, hogy amennyiben a fogorvosi praxisban változás következik be a praxist megvásárló fogorvossal Balatonberény község lakóinak fogászati feladatellátására szerződést fog kötni, mely július 1-től lép életbe. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy végleges döntéshozatal előtt személyesen kíván találkozni dr. Wórum Péter fogorvossal. Az előzetes egyeztetések alapján a találkozóra a Képviselő-testület ülésén sor kerül. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata elkészítette a Társulási Megállapodás tervezetét, valamint a társult községek felhatalmazását feltételezve, Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata által megkötendő fogorvosi megállapodás tervezetét. A társulás létrehozása, működtetése Balatonberény község részéről pénzügyi hozzájárulást nem igényel. A feladat-ellátási szerződés a társulási megállapodás mellékletét képezi. Határozati javaslat: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat részéről készített TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS fogorvosi, iskola-fogorvosi feladatok ellátására tervezetet és az ennek mellékletét képező FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS-t, melynek tartalmával egyetért, a társulási megállapodásban történő felhatalmazást a fentiek szerint megadja: dr. Wórum Péter fogorvos a döntéshozatala előtt a Képviselő-testület ülésén bemutatkozott. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, május 21. Horváth László sk. Polgármester

8 Feladat-ellátási szerződés Amely létrejött egyrészről a BalatonszentgyörgyKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. képviseli: Nagy Lajos polgármester) másrészről Dr. Wórum Péter (Debrecen, szeptember 28. an. Mészáros Erzsébet, fogorvosok alapnyilvántartási száma: A/61519) 4032 Debrecen, Komlóssy út 39. 2/3. szám alatti lakos, fogorvos között az alábbi feltételek mellett: 1.) A Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) megbízza a évben kötendő MEP finanszírozási szerződés hatálybalépésének napjától Dr. Wórum Péter fogorvost határozatlan időre, hogy a fogorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Tikos, Vörs és Szegerdő közigazgatási területén, ellássa, valamint megbízza az iskola-fogorvosi feladatok ellátásával. 2.) Dr. Wórum Péter (továbbiakban: megbízott) a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és előírásoknak megfelelően a fogorvosi feladatokat egészségügyi egyéni vállalkozóként ellátja. 3.) A megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előirt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folyatására feljogosító ÁNTSZ engedéllyel, valamint határozatlan időre szóló orvosi felelősségbiztosítással. Az engedélyt és a felelősségbiztosítást az önkormányzatnak bemutatja. 4.) A megbízott vállalja, hogy a. a lakossági ellátási érdeket figyelembe véve állapítja meg a rendelési időt, melynek pontos idejét a lakossággal, az önkormányzattal - jól láthatóan kifüggesztett tájékoztatóban - közöl. b. tudomásul veszi és elfogadja az ÁNTSZ területileg illetékes szervezetének szakmai irányítását, c. teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit, d. szabadságolási tervet köteles készíteni és azt a polgármester rendelkezésére bocsátja a tárgyévet megelőző év december 31-ig. Ennek megfelelően, a személyzet helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelően gondoskodik, saját költségén. e. gondoskodik a folyamatos gyógyító munkához szükséges eszközök beszerzéséről és pótlásáról, f. a rendelő és a hozzá tartozó helyiségek használatával, fenntartásával kapcsolatos költségeket (karbantartás, javítás, rezsiköltségek) viseli..) A közműszolgáltatókkal közvetlenül köt szerződést és az igénybevett szolgáltatások ellenértékét közvetlenül a szolgáltatóknak megfizeti. g. az átadott helyiségekben évente egy alkalommal tisztasági meszelést végez. h. gondoskodik a helyiségekhez tartozó technikai eszközök karbantartásáról és javításáról

9 i. a fogászati gépekre, berendezésekre, felszerelésekre megbízott köt vagyon- és felelősségbiztosítást. j. a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő eszközök, a kulturált betegfogadást biztosító berendezési tárgyak (gépek, berendezések,felszerelések, stb.) beszerzéséről, működtetéséről, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni. k. a magánrendelés megkezdését köteles azonnal az önkormányzatnak írásban bejelenteni. m. a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott személy(ek) közreműködésével látja el. A szakalkalmazottak meglétéről maga gondoskodik. n. a megbízót az általa tervezett időpontban a munkájáról, a fogorvosi ellátás tapasztalatairól írásban tájékoztatja. 5.) A megbízó vállalja, hogy a.) a fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó helyiségeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, de a fogászati célú berendezések és felszerelések nélkül biztosítja a fogorvosi tevékenység gyakorlásához megbízott részére. b.) Az épület központi berendezéseinek, valamint a vezetékek falon belüli részeinek karbantartása, javítási és felújítási költségeit c.) A fogorvosi ellátást biztosító épületre vagyon- és felelősségbiztosítást köt 6.) Felek megállapodnak abban, hogy megbízott a használatba vett, illetve adott rendelőt csak egészségügyi tevékenység céljára használhatja. A felek megállapodnak abban, hogy a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82. szám alatti fogorvosi rendelő havi bérleti díja nettó Ft, azaz Harmincnégyezer forint, mely összeg megfizetésétől jelen szerződés megkötése napjától mindaddig eltekint amíg a rendelőt magánrendelésre nem használja. 7.) Szerződő felek kijelentik, hogy a fogorvosi ellátás tevékenységének finanszírozására megbízott köt szerződést MEP-pel. 8.) Ha a finanszírozó bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a megbízottal, vagy azt felmondja, úgy jelen szerződés hatályát veszti. 9.) Jelen szerződés megszüntethető: a. közös megegyezéssel, b. rendes felmondással, c. azonnali felmondással, d. az alapellátással és működéssel kapcsolatos jogszabályi változás esetén, ha a megbízott az új feltételeknek megfelelően nem köt módosító szerződést az önkormányzattal. 10.) Szerződés megszüntetése a pénzügyi finanszírozás ellehetetlenülése esetén:

10 Vállalkozó köteles bejelenteni, hogy a fogorvosi feladatokra biztosított pénzösszeg a feladatok ellátását nem fedezi a dologi kiadásokon és az alkalmazotti béreken túl, ideszámolva az orvos legalább közalkalmazotti szintű jövedelmét és azt a pénzügyi dokumentáció hiteles könyvvizsgálói szakértői vélemény igazolja, úgy a vállalkozó kérése szerint a megbízó 30 napon belül a szerződést felbontja. 11.) A szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél csak írásban kezdeményezheti, az általa alaposnak tartott okok közlése mellett. A szerződés rendes felmondása esetén a szerződő felek 6 hónap felmondási időben állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 12.) Azonnali felmondásnak van helye, ha a másik fél - a szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felszólítást követő 15 napon belül sem teljesíti - a megbízott tevékenységével megszegi az egészségügyi ellátásra vonatkozó előírásokat, szabályokat. 13.) Az önkormányzat a szerződést a megbízott fogorvos személyében rejlő okból akkor mondhatja fel, ha - a fogorvos szerződésszegéssel kapcsolatos kötelezettségét az Orvosi Kamara súlyos fegyelmi vétségnek nyilvánítja, amennyiben a MOK tagja - bíróság jogerős ítéletével súlyos kötelezettségszegést állapít meg, - a szerződésben vállalt feladatát nem képes ellátni, ezért az orvosi hivatás gyakorlásától az erre jogkörrel rendelkező hatóság eltiltja. 14.) A szerződés megszűnésének esetén a szerződő felek - egymással a megszűnés napján jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, - a megbízott az ingatlan az átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotban köteles visszaadni. 15.) A szerződő felek tudatosan törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 16.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzati törvény, a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályok, valamint a helyiséghasználattal kapcsolatos, és e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a lakásbérleti törvény helyiségbérletre is vonatkozó szabályai az irányadóak, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződést a felek elolvasás, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen szerződés aláírására a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének./2009./V /kt. számú határozatával a polgármester felhatalmazást kapott.

11 Balatonszentgyörgy, év..hónap.nap Dr. Wórum Péter Nagy Lajos Megbízott Polgármester

12 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Fogorvosi, iskola fogorvosi feladatok ellátására Az együttműködő helyi önkormányzatok képviselőtestületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján megállapodnak a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv. 7. (1) bekezdése szerinti intézményi társulás (továbbiakban: Társulás) létrehozásában, a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint: 1) A társulás neve, székhelye: a. Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Hollád, Szegerdő, Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Társulása területi fogorvosi feladatok ellátására b. Székhely: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. 2) A társulás tagjai: Balatosnzentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.), mint megbízott (továbbiakban: megbízott), képviselője: Nagy Lajos polgármester Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8649. Balatonberény, Kossuth tér 1.), képviselője: Horváth László polgármester, Hollád Község Önkormányzati Képviselőtestülete (8731 Hollád, Fő u.16.) képviselője: Mózes Marianna polgármester, - Szegerdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8732 Szegerdő, Liget u.16.) képviselője: Horváth János Istvánné polgármester, Tikos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (8731 Tikos, Iskola u.16.) képviselője: Kónya László polgármester, Vörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (8711 Vörs, Alkotmány u.29.), képviselője: Farkas László polgármester, mint megbízók (továbbiakban: megbízók) 3) A megbízók e megállapodással megbízzák Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatát, hogy 2009.év július.hónap 1 -jei hatállyal kezdődően határozatlan időre a megbízók közigazgatási területére is kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel ellátási szerződést kössön Dr. Wórum Péter (Debrecen, szeptembe 28.. an. Mészáros Erzsébet, fogorvosok alap-nyilvántartási száma: A/61519) 4032 Debrecen, Komlóssy u /3. szám alatti lakos, vállalkozó fogorvossal. (A feladat-ellátási szerződés e megállapodás melléklete.) 4) A megbízott önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a mindenkor hatályos és irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a fogorvosi és iskola orvosi feladatok ellátását biztosítja a megbízók számára. 5) A felek rögzítik, hogy a fogorvosi ellátás szempontjából a megbízott és a megbízó községek egy körzetet alkotnak. 6) A megbízók hozzájárulnak, ahhoz, hogy a feladatellátás finanszírozására közvetlenül Dr. Wórum Péter vállalkozó fogorvos kössön szerződést.

13 7) A felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi ellátáshoz szükséges épületet Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata, mint tulajdonos biztosítja, a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.sz. alatt. 8) A felek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi ellátással kapcsolatosan egymás felé pénzügyi teljesítést nem állapítanak meg. 9) Megbízott önkormányzat a területi ellátásról szóló feladat-ellátási szerződésben biztosítja, hogy a fogorvosi ellátásról a vállalkozó a társult önkormányzatok részére a kért időpontban és formában írásban és személyesen tájékoztatást, beszámolót adjon. 10) A megbízó önkormányzatok képviselőtestületei a szolgáltatás teljesítésének színvonalát a polgármester, vagy az általa megbízott útján ellenőrizheti. Az ellenőrzés időpontjáról a megbízott önkormányzat polgármesterét, valamint a vállalkozó fogorvost legalább 8 nappal előbb, írásban értesíteni kell. A vizsgálat tapasztalatairól a képviselőtestületet a polgármester tájékoztatni köteles. 11) A megbízás határozatlan időtartamra szól, felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselőtestület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 12) A társuló képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Marcali Városi Bíróság illetékességét kötik ki jogi vitájuk rendezésére. 13) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. Tv., az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 14) Jelen megállapodást a társulás tagjainak polgármesterei, mint az önkormányzatok képviselői, jóváhagyó képviselőtestületi határozatok alapján aláírták. 15) Egyidejűleg a társult önkormányzatok által Balatonszentgyörgyön július 22-én kelt szerződés hatályát veszti. Jóváhagyó határozatok: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének... sz. határozata Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata.. sz. Hollád Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata Szegerdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata. sz.. sz.

14 Tikos Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata Vörs Község Önkormányzati Képviselő-testületének határozata. sz.. sz. Balatonszentgyörgy, 2009.év.hónap..nap. Nagy Lajos Horváth László Mózes Marianna Balatonszentgyörgy Balatonberény Hollád Község Polgármestere Község Polgármestere Község Polgármestere Horváth János Istvánné Kónya Lász ló Farkas László Szegerdő Község Tikos Község Vörs Község Polgármestere Polgármestere Polgármestere

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 27-i ülésére Tárgy: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2009.(II.25.) számú rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 3/2009.(II.25.) számú rendeletünk (továbbiakban Ör.) 18.. (5) bekezdése szerint Nem részesíthető átmeneti segélyben az aktív korú munkanélküli kérelmező, ha a munkaügyi kirendeltségnél álláskeresőként nem regisztráltatta magát, illetve álláskeresőként a kirendeltséggel nem működött együtt és ez okból törölték az álláskeresők nyilvántartásából. Az Alkotmánybíróság más önkormányzat rendeletét vizsgálva megállapította 48/2009.(IV.24.) számú AB határozatában, hogy az Sztv. nem adott felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok az átmeneti segély igénylésének feltételeit bővítsék, s az Sztv (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl egyéb feltételt jelen esetben a munkaügyi kirendeltségen való rációt előírhassanak. E tárgyban /2009. számon szakmai véleményt adott a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal, felhívva a figyelmet az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésére, mely szerint a helyi önkormányzat, feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A hivatkozott szakmai véleményt az előterjesztéshez mellékelem. Mivel az Ör. szabályozás ellentétes az Sztv. előírásaival, így az Ör. idézett rendelkezését hatályon kívül kell helyezni, erre vonatkozóan a Törvényességi jelzést a Képviselőtestület elé terjesztem. Rendeletalkotás Balatonberény, május 22. Schenk István jegyző

16 Balatonberény Község Polgármestere 8649 Balatonberény, Kossuth Lajos tér 1. Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.év május hó 27.napján tartandó ülésére Tárgy: Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása) Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület az Ötv.-ben meghatározott feladatát kötelező feladatát (általános iskolai oktatás 5-8.osztálya tekintetében) társulás útján látja el. Tagja a Balatonszentgyörgy- Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Közoktatási Intézményi Társulásának. A közelmúltban jelentősen módosult az önkormányzati költségvetési szervekre (intézményekre) vonatkozó jogszabályi környezet. Az előírások alapján minden költségvetési szerv alapító okiratát az új jogszabályokhoz igazodóan felül kell vizsgálni május 15-ig, ezt követően a Képviselő-testületnek haladéktalanul el kell fogadni a módosító Alapító Okiratokat és ezt be kell jelenteni az Államkincstár felé törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett. Az új előírásoknak megfelelően a Képviselő-testületnek dönteni kell a költségvetési szerv mint szervezeti forma fenntartásáról, és továbbra is e szervezeti keretek között működtetendő intézményeket be kell sorolni a törvényben meghatározott kategóriák közé. Ennek alapján egy költségvetési szerv lehet közhatalmi, vagy közszolgáltató. (esetünkben a társulásban fenntartott általános iskola közszolgáltató költségvetési szerv, feladatellátása szerint közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. Emellett a törvény számos további előírásokat is tartalmaz. E jogszabályi előírásoknak megfelelően a Balatonszentgyörgy-Hollád-Tikos és Vörs Községek Körjegyzősége felülvizsgálta - a Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratát. Ennek eredményeként mindenekelőtt megállapította, hogy a Dobó István Áltaános Iskola esetében a továbbiakban is a költségvetési szerv szervezeti formában történő működtetés indokolt. Az alapító okirat felülvizsgálata alapján módosításra kerülnek annak egyes tartalmai eleme a törvény által előírt új kötelező tartalmi elemek kerülnek feltüntetésre. Így pl. tartalmaznia kell az általános iskola esetében azt, hogy az új besorolási kategóriák alapján közintézménynek minősül. Emellett az intézmény által végzett tevékenységeket be kell sorolni alap-, kiegészítő-, kisegítő- vállalkozási tevékenységi kategóriákba, méghozzá úgy, hogy e kategóriák szerint a tevékenységek feltüntetésre kerüljenek mind az idei évben alkalmazandó régi szakfeladatrend szerint, mind pedig a 2010.évben alkalmazandó új szakfeladatrend szerint. (A szakfeladat szám és megnevezés tulajdonképpen a költségvetési szerveknél alkalmazandó TEÁOR számok, amely elsősorban könyvelési és számlázási célt szolgál.) A szakfeladatok besorolásánál különös problémát jelent az, hogy a törvényben meghatározott új alap-, kiegészítő stb. tevékenységi definicíók nincsenek összhangban a pénzügyi és számviteli szakmai szabályokkal és gyakorlattal. A törvény ugyanis kimondja, hogy csak az a tevékenység tekinthető kiegészítő tevékenységnek, ami az alaptevékenységgel

17 megegyezik, az alaptevékenységet szolgáló kapacitás nagyobb kihasználását célozza, támogatáson kívüli forrásból és nem haszonszerzési céllal végzik. A számvitelre vonatkozó szabályok ugyanakkor azt írják elő, hogy mindazon kiadásokat és bevételeket, amelyek az alaptevékenységet közvetlenül szolgálják, az alaptevékenységként feltüntetett szakfeladaton kell elszámolni. Megjegyzem, hogy a módosított alapító okirat egységes szerkezetben történő csatolásán túl a határozati javaslatnak (ill. meghozott határozatnak) pontról pontra ki kell terjednie az alapító okirat módosítandó részeire. Kérem a T. Képviselő-testületet a Dobó István Általános Iskola alapító okiratában a jogszabály-változásokból eredeti módosításoknak a jelen előterjesztésnek megfelelő jóváhagyását. A megfelelő módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat: I. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszentgyörgyi székhelyű, társulásban fenntartott Dobó István Általános Iskola közfeladatellátásának módját felülvizsgálta. A Képviselőtestület megállapította, hogy a további működés július 1.-je után is indokolt az alábbiak szerint: a Dobó István Általános Iskola közszolgáltató költségvetési szerv, fajtája közintézmény, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. II. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobó István Általános Iskola Alapító Okiratát a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés céljából az alábbiak szerint módosítja: Dobó István Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bek., 10. (1) bek. g) pontjában, valamint az évi XX. tv (1) bek. r) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (3) bek., a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bek., 102. (2) bek. a) pontja figyelembevételével az Általános iskola alapító adatait és tevékenységi körét a következőképpen rögzíti: Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 9..(4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi

18 CV.törvény 2..(2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 37..(5)bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki: 1. Az intézmény neve: Dobó István Általános Iskola OM azonosító: ) Az intézmény neve: Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2. Székhelye: 8710.Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9. 2.)Az intézmény székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 3.)Az intézmény egyéb adatai: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Bankszámla számla: OTP Bank Nyrt. Marcali Fiókja Többcélú Kistérségi Társulás PIR neve: Marcali Kistérség OM azonosító: ) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az általános iskola oktatásról és nevelés, valamint az óvodai nevelésről és oktatásról mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról történő gondoskodás, az általános iskolai tanulók napközi otthoni menzai és tanulószobai ellátásának igény szerinti biztosítása, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján szakértői véleménnyel az integráltan oktatható tanulók ellátása, diáksport tevékenység ellátása, iskolai könyvtár ellátás, képességkibontakoztató felkésztés a halmazottan hátrányos tanulók számára. Az általános iskola alaptevékenysége keretében bevételeinek növelése céljából jogosult az általános iskola nyári szünidőben való hasznosítására, mely bevétel az általános iskolát illeti meg.

19 4. Az intézmény feladata: a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően az általános iskolai nevelés és oktatás ellátása az általános iskolai tanulók napközi otthoni menzai és tanulószobai ellátásának igény szerinti biztosítása sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján szakértői véleménnyel az integráltan oktatatható tanulók ellátása diáksport tevékenysége ellátása tankönyvek biztosítása kulturális és egészségfejlesztő tevékenység bejáró tanulók ellátás, felügyelete felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások iskolai könyvtár ellátás képességkibontakoztató felkészítés a halmozottan hátrányos tanulók számára Alaptevékenysége : Alapfokú oktatás Alapvető szakfeladat: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás Szakfeladatok: szakfeladat Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat: Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladat: Munkahelyi vendéglátás szakfeladat: Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása szakfeladat: Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek szakfeladat: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók

20 vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd., b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.) A feladat ellátására a tárgyi erőforrás adott. (Beszédfogyatékos, mozgássérült, valamint beilleszkedési,magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása) Sajátos nevelési igényű, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozottak körében dyslexia prevenciót, beszédjavítást és beszédfogyatékosságot kezelő program szakfeladat: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) szakfeladat: Anya-, gyermek és csecsemővédelem (védőnői feladatok) szakfeladat: Diáksport Az intézmény biztosítja a művészeti oktatás (néptánc, zene) tárgyi feltételeit. 5. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5.) Az intézmény tevékenysége 5.1. A költségvetési szerv tevékenységének 2009.december 31-ig hatályos alaptevékenysége: Szakágazat: Alapfokú oktatás Szakfeladat: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás szakfeladat Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat: Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladat: Munkahelyi vendéglátás szakfeladat: Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása szakfeladat: Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek szakfeladat: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladat: Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bervavölgyi Óvoda Megszüntető Okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben