A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1"

Átírás

1 A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 JUHA MARIANN 2 A 18. századi minerológiát vizsgálva mind a Habsburg Birodalomban, mind Magyarországon a jezsuiták játszották a legfontosabb szerepet egészen a rend 1773-as feloszlatásáig. Rajtuk kívül többnyire nemesi származású, orvos vagy bányászattal foglalkozó természetbúvárok magángyűjteményeiről maradtak fenn adatok ben nyílt meg Bécsben egy, a tanítást segítő, fizikai-matematikai múzeum, amely a csillagászati műszerek, modellek mellett a rend tagjainak utazása során gyűjtött ásványokat is bemutatta. 3 Az ásványtant ekkor még a fizikatudomány részeként tanították az oktatási intézményekben. A jelenlegi bécsi Természettudományi Múzeum 4 alapját, korának egyik legnagyobb és legértékesebb természettudományi gyűjteményét Mária Terézia ( ) férje, az ásványtan iránt élénken érdeklődő I. (Lotharingiai) Ferenc ( ) scudi-ért 5 vásárolta meg Chevalier Jean de Baillou-tól ( ) Firenzében. 6 Az első írásos említés Khevenhüller herceg (?-?) naplójában található, 1752 január 29-éről:... az a megtiszteltetés ért, hogy megtekinthettem a császárral azt az egy évvel ezelőtt, egy bizonyos M. Baillou-tól, Firenzében vásárolt és ez eladó felügyelete alatt álló igen gazdag és költséges természeti gyűjteményt, melyet a császári könyvtárhoz vezető nagy lépcső melletti új szobákban helyeztek el, de még afelé sincs rendezve és nagy része még osztáfyozatlan." 1 A herceg az 175l-es évet jelöli meg a vásárlás időpontjaként, ennek ellenére a legtöbb forrásban szerepel. Baillounak a pármai és piacenzai, majd a toscanai bányák főigazgatójaként alkalma nyílt az ásványok alapos megismerésére és gyűjtésére. Kollekciója mintegy ásványból, drágakőből, fosszíliából, csigából, kagylóból és korallból állt. Gyűjteményének eladása után Baillou követte a császárt Bécsbe, ahol az uralkodó az első udvari természettudományi kabinet (Hof-Naturalien-Cabinet) elnökévé választotta. Az udvari kincstár ásványaival kiegészített gyűjteményt Baillou irányítása alatt az Augustinerkirche melletti udvari könyvtár egyik nagytermében helyezték el 1749-ben. Elrendezését az igazgató végezte saját maga által kifejlesztett rendszer alapján, melyet 1746-ban Joannon de Saint-Laurent (?-?) Description abregée du fameux cabinet de M'Le Chevalier De A cikk megírásához nyújtott támogatást ezúton is szeretném megköszönni a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak és a bécsi Collegium Hungaricumnak. 2 Doktorjelölt, Ludwig Maximilian Egyetem, München 3 FITZINGER 1856 pp Naturhistorisches Museum. 5 Scudo della croce: keresztes tallér, koronatallér, tallérnagyságú velencei ezüstpént 6 Riedl-Dornl Riedl-Dornl998,p Fitzinger 1856, Zimmermann, Heinrich/Handlirsch, Anton/Smital, Ottokár

2 Baillou, pour servir a l'historie Naturelle des Pierres précieuses, Métaux, Minéraux, et autres fossiles" (1746) címen publikált. 1. kép Lorenz Jansche: Hofburg és az ásványgyüjtemény helye, az Augustinergang (1797). (Forrás: SCHOLLER 1958) 1746-ban a Tátra egyik első leírója, Buchholtz Jakab ( ) az udvar számára a Tátra ásványvilágát bemutató közetgyüjteményt küldött. Ez olyannyira felkeltette a császár érdeklődését, hogy 1751-ben tudományos bizottságot küldött a Tátrában található kőzetek feltérképezésére. E bizottság tagja volt a matematikus és fizikus Josef Anton Nagel ( ), aki 1748-ban Steiermarkot és Krajnát 1, 1750-ben Franciaországot, Angliát és Hollandiát utazta be azzal a céllal, hogy a kabinet számára ásványokat gyűjtsön." Ferenc császár legfőbb célja az egyes természettudósok útjainak anyagi támogatásával a kollekció gyarapítása, másrészt a gyűjtemény jövőjének biztosítása volt. Ez utóbbit úgy oldotta meg, hogy a Baillou család kapta meg a mindenkori jogot az intézmény igazgatására. 3 Az alapító és egyben az első igazgató, Baillou halála (1758) után fia, Ludwig Balthasar Baillou ( ) irányítása alatt a gyűjtemény igen csekély mértékben gyarapodott. A korábbi beszerző utakról származó ásványok számára 1764-ben kibővítették 1 A ma Szlovéniához tartozó terület (Kranjska, Krain) korábban a Habsburg Birodalom része volt. 2 Révai Lexikon. 3 Riedl-Dorn

3 a gyűjtemény számára fenntartott termet, és annak elrendezéséhez ismét az akkorra már elavult Baillou-rendszert használták fel. 2. kép Salomon Kleiner: Az Augustinergang főbejárata. (Forrás: HAMANN 1976) Mária Terézia férje korai halála után (1765), a felső kamara állandó felügyeletének kikötése mellett, az államnak adományozta a gyűjteményt. Mindehhez gazdasági érdekek is fűzték, hiszen a természettudományok támogatásában férje emlékének tett tiszteletadás mellett a bányászati oktatás elősegítését is látta. A császárnő a kiállítás bővítését, ezen belül is a birodalmon belüli, így magyarországi lelőhelyek és bányák ásványkincseinek bemutatását szorgalmazta. Továbbá intézkedésként 1762-ben megkezdődött az 1735-ben létrehozott Selmecbányái (ma Banská Stiavnica, Szlovákiai, németül: Schemintz) bányásziskola akadémiai rangra emelése, ahol elsőként a kémiai-ásványtani (!) tanszéket állították fel 1 (1763) ban a prágai egyetemen megalapította az ásványtani és bányászati tanszéket, és ugyanebben az évben a gráci egyetemen előírta az ásványtan német nyelvű oktatását. A magyarországi nemes- és színesfémek bányászata a 17. századig igen jelentős szerepet tölt be Európában, s ezt a 18. században leginkább Mária Terézia uralkodása idején nyert vissza. 1 A tanszék első professzora: Nicolaus Jaquin ( ) 363

4 Az ásványtan szélesebb körben való elterjedésének szempontjából és a ritkaságok gyűjtésének divattá válását" tekintve rendkívül fontos, hogy a bécsi Hof-Naturalien- Cabinet gyűjteményét 1766-ban heti két napra a nyilvánosság számára is megnyitották. A kiállítás egyik legszebb, ma is megtekinthető darabja az egykor Magyarországhoz tartozó Vörösvágásról (ma: Cervenica, Szlovákia) származó nemesopál, mely európai viszonylatban az eddig találtak közül a legnagyobb (594 gramm) 1. Gróf Wolfgang Franz Xaver Orsini-Rosenberg ( ) tanácsára Mária Terézia 1776-ban Bécsbe hívatta Bora Ignácot ( ), aki a kabinet tagjaként a gyűjteményt rendszerezte, leírta és bővítette. Born 1770-ben felkereste a császári ásványkiállítást, és azt elmaradottsága és rendezetlensége miatt erősen bírálta 2. Rendszerezését az 1764-es besorolással ellentétben Nis Wallerius ( ) és Axel Fredrik Cronstedt ( ) svéd mineralógus elképzelései alapján végezte ban jelent meg a gyűjtemény egy részét összeíró könyv, az Index rerum naturalium musei caesarei Vindobonensis", amely a csigákat és a kagylókat ismerteti. Ezt 1780-ban, számos kézzel színezett rézkarccal, latin és német szöveggel Testacea Musei Caesarei Vindobonensis, quae jussu Mariae Theresiae Augustae disposuit et descripsit Ignatius a Born" címen újból kiadták. Az ebben a műben használt latin kifejezéseket egyes ásványtani szerzők még a 19. század második felében is használták. 3. kép Born Ignác (Forrás: 1 Riedl-Dorn Lindner Fettweis/Hamann

5 Bora a kincstári tulajdonban lévő, akkor még aerolitok (légkövek, Luftseine) néven ismert jelentősebb meteoritokkal bővítette a kollekciót, s ezzel a világ legrégebbi meteoritgyűjtemény magját hozta létre. Itt látható a Zágráb (ma: Zagreb, Horvátország) melletti Hrasinában (ma: Hrascina, Horvátország) 1751 május 26-i meteoritesőből származó egyik 39 kg-os darab, továbbá az 1770-es utazása során gyűjtött ásványok egy része. Saját ásványkollekcióját az 1772-ben és 1775-ben megjelent Lithophilacium Bornianum" című könyvben írta össze. Gyűjteménye 1774-ben Londonba került, és ma a British Museum-ban található. A császári ásványgyűjtemény rendszerezése és leírása mellett Mária Anna ( ) hercegnő tanítása is Born feladatkörébe tartozott. A segítségével összeállított, mintegy darabból álló kollekciót 1781-ben gróf Eszterházy Ferenc ( ) vásárolta meg a budai egyetem számára guldenért 1, mely ma az Eötvös Lóránd Tudományegyetem gyűjteményének része. A nagyszombati egyetemen ben alapított gyűjtemény többek között ennek a beruházásnak" köszönhetően válhatott a 18. század végére Európa egyik legnagyobb, rendszerezett oktatási gyűjteményévé 3. Irodalom BLÖCHLINGER VOM BANNHOLZ, CARL FRIEDRICH 1868: Chevalier Jean de Baillou, erster Director des k. k. Hof-Naturalien-Cabinets zu Wien und Oberstlieutenant in der Artillerie. Ein Beitrag zur Geschichte der Gelehrten, der Kunst und der Erfindungen, Wien, 12 o. FETTWEIS, GÜNTER B. /HAMANN, GÜNTHER (Szerk.) 1996: Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde, Wien, 2. kiadás, 153 o. FITZINGER, LEOPOLD JOSEPH 1856: Geschichte des kaiserlichen königlichen Hof-Naturalien-Cabinetes zu Wien, Wien, 1. rész, o. HAMANN, GÜNTHER 1976: Das naturhistorisches Museum in Wien. Die Geschichte der Wiener naturhistorischen Sammlungen bis zum Ende der Monarchie, Wien, 11. o. LINDNER, DOLF 1986: Ignaz von Born Meister der Wahren Eintracht, Wien, 143 o. RAFFLER, MARLIES 2000: Sammlerinnen im 18. Jahrhundert, In: Wiener Geschichtsblätter, 55. évfolyam, 3. füzet, o. RIEDL-DORN, CHRISTA 1998: Das Haus der Wunder. Zur Geschichte des Natushistorischen Museums in Wien, Wien, o. SCHOLLER, HUBERT 1958: Das Naturhistorisches Museum in Wien. Die Geschichte der Wiener naturhistorischen Sammlungen, Wien, 53 o. ZIMMERMANN, HEINRICH/HANDLIRSCH, ANTON/SMITAL, OTTOKAR 1920: Die beiden Hofmuseen und die Hofbibliothek der Werdegang der Sammlungen, ihre Eigenart und Bedeutung, Wien und Leipzig, 110 o. 1 Korabeli pénznem Buda, 1784-Pest. 3 Lindner

Előttük egy szárnyas angyal az apostoli kettős keresztet emeli a magasba, a másik pedig címeres magyar zászlót lobogtat.

Előttük egy szárnyas angyal az apostoli kettős keresztet emeli a magasba, a másik pedig címeres magyar zászlót lobogtat. Egri Líceum A Líceum helyén a számadási könyvek tanúsága szerint Eszterházy Károly püspök két házért fizetett tekintélyes összeget, Némethy András házát 2500 forintért, egy Michael nevű ember házát pedig

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55 MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. Historia Scientiarum 9. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Sciences Szerkesztette / Edited by Dr. Kása Zoltán Wanek Ferenc Szerkesztőbizottság elnöke

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XVIII. évfolyam 2011. 3. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros

Részletesebben

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN Longa Péterné A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén oszlopában található, a kén és a

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor Magyar Tudomány Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor anyanyelvünk európában Energiaerdők, faültetvények A doktorképzés

Részletesebben

Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században *

Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században * Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században * Az előzmények Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak fejlődésében már a 12. század végétől

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pedagógusképzés Pedagógiája Alprogram A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Koltai Zsuzsa

Részletesebben

Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban

Pozsony a német nyelvű helyi sajtóban RÓZSA MÁRIA (1850 1920) Vizsgálódásunk tárgya a pozsonyi német nyelvű sajtó a 19. század má sodik felétől egészen az első világháború végéig, amíg Pozsony az Oszt rák Magyar Monarchiához tartozott. Némely

Részletesebben

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata Koltai Zsuzsa Is ko la kul tú ra-köny vek 41. Sorozatszerkesztő: Géczi János A MÚZEUMI

Részletesebben

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja 1. A kiállítás 1910-ben került megrendezésre az első nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben ( Erste Internationale

Részletesebben

Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből. Első kötet 2005.

Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből. Első kötet 2005. Flachbarth-Füzetek Szerkesztő: dr. Gerencsér Balázs Szabolcs Előszót írta: prof. Dr. Kilényi Géza Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből

Részletesebben

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában Szentesi Edit (1962) az ELTE-n végzett mûvészettörténet és esztétika szakon. Az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének munkatársa. Eredetileg középkorász, de 19. századi történeti festészettel, építészet-,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zsigmond Gábor: A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

ÁTVÁLTOZÁSOK. ESZTERHÁZA NAGY PARTERJÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE FATSAR KRISTÓF

ÁTVÁLTOZÁSOK. ESZTERHÁZA NAGY PARTERJÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE FATSAR KRISTÓF ÁTVÁLTOZÁSOK. ESZTERHÁZA NAGY PARTERJÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE FATSAR KRISTÓF Mőcsényi professzor úr tudományos munkásságának talán középpontjában, de szívéhez mindenképpen legközelebb áll Eszterháza vagyis

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK SVÁJCI KÖNYVTÁRAKBAN CSERNYIK GYÖRGY

MAGYAR KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK SVÁJCI KÖNYVTÁRAKBAN CSERNYIK GYÖRGY MAGYAR KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK SVÁJCI KÖNYVTÁRAKBAN CSERNYIK GYÖRGY A Magyarország és Svájc közötti szellemi és kulturális kapcsolatok a humanizmus és a reformáció korából származnak. A 15. század végén már

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Dr. Elischer Gyula a Vaskoronarend

Részletesebben

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

Diákok a tudományos kutatás kapujában

Diákok a tudományos kutatás kapujában A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 37. Diákok a tudományos kutatás kapujában A 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból Sajtó alá rendezte: Gazda István

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Skultéty László zászlótartó huszárőrmester a Vasárnapi Újság 1900. február 25-i számából, a Párizsi Világkiállítás alkalmából. III. évfolyam,

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása Bevezetés Tanulmányom célja a középkori Bécs és Pozsony kapcsolatának bemutatása fő templomaik

Részletesebben

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG

A CSOMA-AJRCKÉPHEZ A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG A CSOMA-AJRCKÉPHEZ Bethlenfalvy Géza A BENGÁLI ÁZSIAI TÁRSASÁG 1783-ban, amiközben Sir William Jones a Crocodile" nevű fregatt fedélzetén India felé hajózott, hogy 27 éves fejjel a Legfelsőbb Bíróságon

Részletesebben