Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont"

Átírás

1 Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Keith Wade Vezető gazdasági szakértő és stratéga (44-2) Azad Zangana Európai gazdasági szakértő (44-2) Globális gazdaság: kilépés az euróövezetből fellendülés vagy bukás? Sokak szerint egy országnak nincs félnivalója az euróövezetből való kilépés miatt, mivel a rövid távon fájdalmas lépés a későbbi fellendülést alapozza meg. Gyakran említik az Egyesült Királyság 1992 utáni tapasztalatait. Igaz, hogy az ERM-ből való kilépés megalapozta az Egyesült Királyság fellendülését, mégis alapvetően eltérő annak az euróövezetből kilépő gazdaságnak a helyzete, amelynek újból saját fizetőeszközt kell bevezetnie. A valutaunió elhagyásának hatását vizsgálva széles körű mulasztásra és bankválságra számíthatunk, amely a mélypontra küldi gazdaságot. Fennáll a kockázata annak, hogy mindez társadalmi és politikai megrázkódtatáshoz vezet. Jobb történeti összehasonlítás Argentína esete, amely 22 januárjában szüntette meg pénzneme USA dollárhoz kötését. A peso válságát egyaránt jellemezte a tőkekiáramlás, a tömeges betétkivonás és a mulasztás. A dollárhoz kötés megszüntetése mégis fordulópont volt a gazdaságban. Senki nem tudja, hogy az euróövezetből kilépő gazdaság a fellendülés vagy a bukás útjára lépne-e. A történelmi példák alapján azonban a sikeres kilépés a tőkemozgások korlátozásával, a bankok feltőkésítésével és erőteljes leértékeléssel járna. A kilépéshez a nemzetközi közösség folyamatos támogatására is szükség lenne, amelynek keretében az IMF és más hitelezők forrást biztosítanának. Egyesült Királyság: A recesszió szélén A 4. negyedévben szűkülő brit gazdaság igen kiábrándító évet zárt. A magas infláció miatt romlott a háztartások és a vállalkozások vásárlóereje, míg a megszorító intézkedések a bizalmat és a gazdasági tevékenységet ásták alá. 212 küszöbén a gazdaságra újabb recesszió vár. A kormányzati szektor kivételével a valamennyi szektor kibocsátása jócskán elmarad a recesszió előtti szinttől. Ezzel párhuzamosan az állami szektorban a létszámleépítés egyre nagyobb arányú, és üteme gyorsabb, mint a magánszektorban egyébként stagnáló munkahelyteremtésé. A háztartások eddig is tőkeáttétel-csökkentésre kényszerültek, a romló munkaerő-piaci helyzet miatt azonban a megtakarítási ráta tovább nőhet. Az euróövezeti válság hatása már érzékelhető a kereskedelmi adatokban. Az euróövezet perifériájára irányuló export lassul. Várhatóan ez lesz a 212-es recesszió fő mozgatórugója. Mindeközben a politikai döntéshozók keze meg van kötve. A kormánynak kevés a mozgástere költségvetési politikában, a BoE egyetlen lehetősége pedig a folyamatos mennyiségi lazítás. Ábra: Eltérések az euróövezetben a központi bankok és az EKB közötti követelésállomány szerint euró Billions Mag Core (FR, (Fra, DE, Ger, FI, fin, NL, Neth, AT) Aus) Németország Germany -4 Franciaország France Olaszország Italy Periféria Periphery (PT, (Por, IE, Ire, IT, Ita, ES, Spa, EL) Gre) Forrás: Thomson Datastream, Schroders. Frissítve 212. január 27. A vonatkozó engedélyezési és szabályozási kérdésekben a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete jár el.

2 Globális gazdaság Az euróövezetből való kilépés az Egyesült Királyság ERM-ből való 1992-es kilépéséhez hasonlítható A kockázatok azonban sokkal nagyobbak A font az ERM-ből való kiléptetése könnyebb monetáris politikát eredményezett, viszont nem járt új pénznem bevezetésével Globális gazdaság: az euróövezetből való kilépés következményei fellendülés vagy bukás? Az utóbbi időben a hozzánk intézett egyik leggyakoribb kérdés valahogy így hangzik: Egy országnak nincs félnivalója az euróövezetből való kilépés miatt, mivel az hasonlítana az Egyesült Királyság 1992-es kilépéséhez az árfolyam-mechanizmusból (ERM) az eleinte nehéz lépés a későbbi fellendülést alapozza meg. Nem így van? Válaszunk erre mindig az volt, hogy egyáltalán nem, de az összehasonlítás gyakoriságát tekintve nyilvánvaló, hogy az euróövezet felbomlásában sokan látják a gazdasági és piaci fellendülés felé vezető utat. Véleményünk szerint az euróövezetből való kilépés a versenyképesség helyreállításával megteremtheti a fellendülés feltételeit, de az ezt választó ország a mély recessziót kockáztatja, és erős társadalmi és politikai feszültségekkel kell számolnia. A zűrzavarban elveszhetnek a leértékelés előnyei. A periférikus országok számára a kérdés az, hogy vajon az euró megtartásával járó veszteség várhatóan eléri-e a kilépés költségeit. A valutamegállapodások felbontásának korábbi eseteit (Egyesült Királyság: 1992, Argentína: 22) vizsgálva megpróbáljuk felmérni e költségeket, valamint csökkentésük lehetséges módjait. Az Egyesült Királyság 1992-es kilépése az ERM-ből: a fellendülés útja Az eseményeket röviden összegezve az Egyesült Királyság a régi árfolyam-mechanizmusból (ERM) szeptember 16-án, az akkoriban fekete szerdaként emlegetett napon lépett ki. A font árfolyama rövidesen 8%-ot esett, kereskedelmileg súlyozott árfolyama pedig a következő 5 hónapban további 9%-ot. A kamatok a kilépést követő 18 hónapban drasztikusan csökkentek (1. ábra). 1. ábra: Az ERM-ből való kilépés hatására drasztikusan csökkent a font árfolyama és az irányadó kamatláb Index, = % 5 Kilépés az ERM-ből A font effektív árfolyama (bal oldal) Forrás: Thomson Datastream, Schroders. Frissítve 212. január 3. A brit kereskedelmi bankok irányadó kamatlába (jobb oldal) Az ERM-ből való kilépést megelőzően recesszióba süllyedt gazdaság azonnal élénkülésnek indult, és a növekedés üteme egy évvel később már 2,8%-os volt (2. ábra). Az ERM-ből való kilépés és a monetáris politika azt követő könnyítése megteremtette a feltételeket a következő öt év tartós növekedéséhez. 5 2

3 2. ábra: A brit gazdaság az ERM elhagyását követően gyors fellendülésnek indult 199 Q1 = 12 5 Kilépés az ERM-ből Brit reál-gdp Forrás: Thomson Datastream, Schroders. Frissítve 212. január 3. A brit tapasztalatokhoz képest a legfontosabb különbség, hogy az euróövezetből való kilépés új fizetőeszköz bevezetésével jár Megindulna a tőkekiáramlás......az adósok pedig elmulasztanák euróban denominált hiteleik törlesztését. Az euróövezetből való kilépés gazdasági következményei: a bukás útja? Vessük össze a fenti esetet az akkor valószínű eseményekkel, ha valamelyik periférikus ország kilépne az euróövezetből és ismét saját fizetőeszközt vezetne be, pl. Görögország az új drachmát. Az egyik napról a másikra bevezetett új pénznem jelentette technikai kihívást félretéve a helyzet annyiban lenne hasonló, hogy a döntésre gyenge pozícióból, recesszióba süllyedt gazdaság és az országból történő tőkekiáramlás mellett kerülne sor. Ahogy a font is esett az ERM-ből való kilépést követően, az új pénznem árfolyammozgása is az ország versenyképességének hiányát tükrözné. A brit tapasztalatok és az euróövezet jelenlegi tagjainak helyzete között azonban alapvető különbség, hogy az Egyesült Királyság a kilépéskor is saját fizetőeszközzel rendelkezett. A tranzakciók és a számlák pénzneme továbbra is a font volt, amelyet természetesen a bankszektor a kilépést követően is használt. Az alábbiakban összefoglaljuk a szerintünk legkézenfekvőbb folyamatot, amely az euróövezetből kilépő gazdaságban lezajlik. A folyamat egyáltalán nem végleges: lehet, hogy az események eltérő sorrendben, egyidejűleg, vagy egyáltalán nem történnek meg. Nyolc lépést soroltunk fel mintegy a bukás útjának mérföldköveit. 1. Az euróval rendelkezők bankszámláit egyik napról a másikra új drachmában redenominálják, mondjuk 1:1 arányban. A másnapi piacnyitáskor az új pénznem gyengülne, mivel a befektetők elfogadott értékőrző, pl. az amerikai dollár vagy az euró felé fordulnának. A tőke kiáramlana a hazai bankokból. A kiáramlást erősítenék a befektetéseiket euró alapúvá alakítani és ezzel az új pénznemen realizált tőkeveszteséget elkerülni kívánó befektetők. Az árfolyam esésével az új drachmával rendelkezők euró alapon azonnal szegényebbek lennének. 2. Az euróban denominált adóssággal rendelkező állam, amely a kilépést követően a leértékelt új drachmában jut bevételeihez, hiteleinek újratárgyalására kényszerülne, és szinte bizonyos, hogy elmulasztaná a törlesztést. A korábban euró-alapú hitelt felvevő vállalkozások ugyanezzel a problémával szembesülnének. 3. Emiatt a kötvényhozamok felszöknének, a pénzügyi eszközök pedig elvesztenék értéküket. A megnövekedett finanszírozási költségek miatt a kormány további megszorításokra kényszerülne, és csődbe hajszolná a vállalkozásokat. 3

4 A bankok finanszírozási veszteséget szenvednének A gazdaság leállna A gazdasági tevékenység drasztikusan szűkülne, az ország pedig kiszorulhat a tőkepiacokról A versenyképes valuta előnyei némi időeltolódással érvényesülnének Argentína számára nem volt tartható a peso dollárhoz kötése 4. Ez tovább rontaná a bankrendszer helyzetét, amelynek tőkéje a pénzügyi eszközök elértéktelenedésének megfelelően értékét vesztené. 5. A bankok nem juthatnának forráshoz egymástól vagy külső befektetőktől. A gazdaság és a pénzügyi piacok likviditása megszűnne, a gazdaság leállna. 6. Mind a hazai, mind a nemzetközi befektetők súlyos veszteségeket szenvednének. Köztük az EKB, az IMF és az EFSF, amelyek adósai euró helyett valószínűleg új drachmában törlesztenének. Mindegyikük elsőbbségre tartana igényt az adósság törlesztésében, a politikai csaták pedig minden bizonnyal fájdalmasak és elhúzódnak. 7. A nemzetközi befektetők által elszenvedett veszteségek miatt időbe telne a hitelezés újraindulása, ami a kormányt és más adósokat további megszorításokra kényszerítené. 8. A gazdasági káosz társadalmi feszültséget, végül pedig radikális politikai változást idézhet elő. Ebből a szempontból nem meglepő, hogy a tagállamok erős ellenállást tanúsítanak az euróövezetből való kilépéssel szemben. Gyakorlatilag egy új pénznem bevezetése széles körű mulasztást, valamint bank- és pénzügyi válságot váltana ki, így gazdasági összeomlást okozna. Az új valuta persze versenyképes lenne, így bizonyos idő elteltével a kereskedelem és a befektetések élénkülése várható. Fontos lenne az, hogy a versenyképesség hozadékát a felszökő importárak miatti infláció ne eméssze fel azonnal. A valódi veszélyt azonban az jelentené, hogy a befektetőket a társadalmi és politikai megrázkódtatás visszatartja, ami meghosszabbítja a kilépés és a fellendülés közötti időeltolódást. Lehetséges, hogy egy gazdaság képes a fenti hatások némelyikét mérsékelni a tőkemozgások és a betétkivonás korlátozásával. A nemzetközi hitelezőkkel kötött megállapodásokkal biztosíthatja, hogy legalább egyes finanszírozási lehetőségek a jövőben is rendelkezésre álljanak. Korábban egyes kormányoknak a kötvénypiacra fedezet nyújtásával sikerült visszatérniük úgy, hogy forrásért cserébe például vagyont, vagy akár későbbi vám- vagy adóbevételüket ajánlották fel. Más esetekben a fizetőeszköz cseréje kevesebb fennakadással járt. Példa erre a csehszlovák korona 1993-as szétválása, az azonban lényegesen más körülmények között zajlott; például még érvényben volt a tőkemozgások korlátozása. Nos, ha az Egyesült Királyság kiválása az ERM-ből nem szolgálhat mintaként egy az euróövezetből kilépő ország számára, van-e jobb példa? A legutóbbi eset Argentína, amely 22 januárjában megszüntette a peso dollárhoz kötését. Még ez sem ugyanaz, mintha egy ország kilépne az euróövezetből, mivel Argentína a dollárhoz kötött időszakban mindvégig fenntartotta saját fizetőeszközét, a pesót. Ezzel együtt a monetáris unióhoz igen hasonló módon a kötött árfolyam célja szerint visszafordíthatatlan, mivel az adott ország annak a fizetőeszköznek a hitelességét kívánja elérni, amelyhez saját pénznemét köti. A peso-válság: a kötött árfolyam előtt és után Argentína többéves hiperinflációt követően 1991-ben kötötte valutáját az amerikai dollárhoz. Az intézkedés eleinte sikeresen fékezte az inflációt, a versenyképesség fokozatos elvesztése azonban áldozattal járt, és lassuló növekedést követően a gazdaság 1998-ra recesszióba süllyedt. A feltörekvő piacok as válsága is hozzájárult a gazdaság gyengeségéhez. A következő évben Argentína az IMF-hez fordult segítségért, amellyel 2-ben 7,2 milliárd dolláros csomagról állapodott meg. 4

5 Az eredmény erőteljes leértékelődés... Ezt egy évvel később újabb támogatás követte, mivel a gazdaság számára nehézséget okozott a költségvetési célok teljesítése. 21-ben adósságátstrukturálásra került sor, és az IMF bővítette mentőcsomagját. Ekkor már zajlott a tömeges betétkivonás és a tőkekiáramlás, amely fokozta a kötött árfolyamra nehezedő nyomást. A kormány korlátozta a bankszámlákról kivonható betétek összegét. A gazdaság tovább süllyedt, és zavargások közepette új kormányt választottak. 22-ben az újonnan megválasztott elnök megszüntette a peso árfolyamának dollárhoz kötését. A kötés megszűnése után a dollárban jegyzett adósságokat pesóban redenominálták 1:1 arányban. Ezt követően a peso 75%-ot esett, így gyakorlatilag ugyanilyen mértékben leértékelődött a korábban dollárban jegyzett adósságállomány. A rövid távú kamatok %-ra emelkedtek (3. ábra). Folytatódott a tőke kiáramlása, és a hatóságok továbbra is korlátozták a bankszámlákról felvehető összegeket. A bankrendszert az újonnan kibocsátott pesóval tőkésítették fel. 3. ábra: Az argentin peso árfolyama és a kamatok alakulása a kötött árfolyam megszűnése után Index, 1/1/22 = % A kötött árfolyam megszűnése végül fellendülés A peso kereskedelmileg súlyozott árfolyama (bal oldal) Forrás: Thomson Datastream, Schroders. Frissítve 212. január 3. A 3 napos argentin bankközi kamatláb (jobb oldal) Argentína elmulasztotta nemzetközi adósságainak törlesztését, és további IMFtámogatásokat vett igénybe. 22 közepére azonban a peso esése megállt, mivel a befektetők számára újból vonzóvá vált a kamatok mértéke és a fizetőeszköz olcsósága. A gazdaság 22-ben szinte azonnal stabilizálódott, és bár a GDP 1998-as szintjét csak három év múlva és hatalmas nehézségek árán sikerült elérni, a gazdaság erőteljes növekedésnek indult (4. ábra). E megközelítésben úgy tűnik, hogy a kötött árfolyam megszüntetése fordulópontot jelentett a gazdaság szerencsés alakulása szempontjából. 5

6 4. ábra: Argentin reál-gdp a kötött árfolyam előtt és után Index, 1998 Q1 = 13 A kötött árfolyam megszűnése Napjainkban sok a párhuzam Görögországgal Több feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az euróövezetből való kilépés ne a bukás útja legyen 6 Forrás: Thomson Datastream, Schroders. Frissítve 212. január 3. Görögország és az euróövezet perifériája ma Feltűnő a hasonlóság napjaink görögországi eseményei és Argentína mintegy tíz évvel ezelőtti tapasztalatai között. Közös elem az IMF-mentőcsomag, az átstrukturálás és a tőkekiáramlás. A különbség természetesen az, hogy az EKB felszívta az országból kiáramló tőkét, amint ezt az Eurosystem (TARGET 2) egyenlegeiből is kiderül (lásd az ábrát az első oldalon). Az egyenlegek az eurórendszeren belüli központi bankok egymással szembeni követeléseit mutatják, és a folyó- és tőkeszámlák pénzmozgásait tükrözik. E tekintetben az EKB hozzájárult a görögországi tőkeáttétel-csökkentés lassításához, természetesen azonban a rendszer nem tette lehetővé a leértékelés útján történő kiigazítást. A másik párhuzam a görög GDP viselkedése, amely jelentősen esett, ahogy Argentínában is a kötött árfolyam megszüntetését megelőző időszakban. A görög gazdaság recessziója negyedik éve tart, a kibocsátás a 28. évi csúcs óta mintegy 12,5%-ot csökkent. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy Görögország a kitaposott ösvényen jár, mindössze a politikai irányváltás hiányzik. Kiindulópontunkhoz visszatérve: jobban járna egy ország, ha kilépne az euróövezetből? A kérdésre természetesen nincs válasz. Több lehetséges út létezik, mivel senki sem tudja, hogy a politika és a gazdaság kölcsönhatása mire vezetne. Könnyen lehet, hogy a kilépő ország a bukás útjára lépne, amelyet az említett gazdasági mélypont és politikai megrázkódtatás szegélyez. Történeti távlatból mégis következtethetünk a sikeres kilépés feltételeire. A kérdést vizsgálhatjuk kizárólag a kilépő ország szemszögéből, figyelmen kívül hagyva a kilépés esetleges dominóhatását, vagyis feltételezhetjük, hogy az EU megfelelő védelmi rendszerrel bír, amellyel az euróövezet megmaradó tagjai védhetők. Ebben a megközelítésben a fellendülés lehetséges, de csak akkor, ha több feltétel is teljesül: 1. A kilépés deflációs hatása erős monetáris ösztönzéssel ellensúlyozható. Görögország esetében ez nagyságrendileg 5%-os leértékelést jelentene. Ez szuper-versenyképes gazdaságot eredményezne, de a kereskedelmi és befektetési fogalom generálásához is szükséges. 2. Nem szabad, hogy az infláció feleméssze a versenyképesség hozadékát. 3. A tőkemozgások korlátozása szükséges a tőkekiáramlás fékezése, valamint a banki betétkivonás megelőzése érdekében. 4. A pénzügyi rendszer és a gazdaság leállását a bankrendszer feltőkésítésével meg kell előzni

7 5. Az IMF folyamatos részvételével biztosítani kell azt, hogy a kormány továbbra is forráshoz juthasson. Elismerjük, hogy mindez pusztán közgazdasági megközelítés, amely nem veszi figyelembe a politikai összetűzést, amely a kilépést óhatatlanul követné nem utolsósorban azért, mert Görögország hitelezőinek súlyos veszteségeket kellene elkönyvelniük. Tekintettel arra, hogy a magánszektor majdnem a teljes adósságállományt leírta vagy leírja elemzésünk megjelenéséig, a veszteséget az állami szektor, vagyis az EKB, az IMF és az euróövezet többi tagja kénytelen viselni. A további forrásbevonás óhatatlanul nehezebbé válik. Az euróövezetből való kilépésnek politikai ára is lenne, mivel a lépés az EU-ból való kilépéssel járna. Más kérdés azonban, hogy az EU és az IMF ekkor sorsára hagyná-e Görögországot. 7

8 Egyesült Királyság 2 végén a gazdaság szűkült......a Schroders tevékenységindex jelzésének megfelelően. Bár az index alapján az év elejére élénkülés várható... Egyesült Királyság: a recesszió szélén 2 gazdasági szempontból felejthető év volt. Reálértéken a brit gazdaság erőtlen, mindössze,9%-os növekedést ért el, kevesebb mint felét az év eleji konszenzusos előrejelzésnek. A magas infláció és a fiskális szigorítás miatt romlott a háztartások és a vállalkozások vásárlóereje. Várakozásaink szerint az Egyesült Királyság számára 212 is nehéz év lesz, az első félévben nagy valószínűséggel újabb recesszióval, amelyet a második félévben ciklikus fellendülés követ. Növekedési kilátásaink mögött a legfőbb tényező nem a költségvetési kiigazítás üteme vagy a Bank of England által végrehajtott mennyiségi lazítás mértéke, hanem az Egyesült Királyság exportpiacainak teljesítménye, főként az államadósságválsággal küzdő európai gazdaságoké. Ettől függetlenül várakozásaink szerint a BoE sokkal nagyobb mértékű mennyiségi lazítást alkalmaz majd 212-ben, de elmondjuk azt is, hogy további állampapírok vásárlása szerintünk miért lehet káros a gazdaság számára. Mintha összemennénk A legfrissebb brit növekedési statisztikák gyenge eredményekről árulkodnak. A gazdaság 2 utolsó negyedévében,2%-kal szűkült a harmadik negyedév,6%-os növekedése után. A kibocsátás csökkenése nem hozott meglepetést, mivel az ipari termelésről szóló gyenge szeptemberi és októberi adatok már kellően borús képet festettek arról, hogy mi következik. A City előrejelzőinek konszenzusa szerényebb,,1%-os szűkülés volt, ezzel szemben saját előrejelzésünk pontosnak bizonyult. A Schroders tevékenységindex, amely a Markit szolgáltatásokra, építőiparra és a feldolgozóipari termelésre vonatkozó PMI indexeinek GDP-vel súlyozott átlaga, valamint a Confederation for British Industry (CBI) elosztó kereskedelmi felmérése együttesen a GDP-növekedés legmegbízhatóbb rövid távú mutatószámát adja. Az 5. ábrán is látható, hogy az index helyesen jelezte előre az év végi szűkülés mértékét. 5. ábra: A GDP növekedése a Schroders tevékenységindexével szemben q/q 1.5% 1,5% 1.% 1,%.5%,5%.%,% -.5% -,5% -1.% -1,% -1.5% -1,5% -2.% -2,% -2.5% -2,5% GDP-növekedés growth Schorders Schroders tevékenységindex Activity Index Forrás: Thomson Datastream, ONS, Markit, CBI, Schroders. Frissítve 212. január 3. Előretekintve úgy tűnik, hogy a Schroders tevékenységindex az év elejére fellendülést jelez, ami ellentmond az újabb negatív negyedévről szóló előrejelzésünknek (jelenleg -,4%). A jelzés jobb értelmezése érdekében érdemes megvizsgálni az index egyes komponenseinek utóbbi változásait. 8

9 Az indexet alkotó mind a négy felmérés növekedést mutat, amely meghaladja a semleges 5-es szintet (6. ábra). Érdemes megjegyezni, hogy a súlyozott indexet a GDP-adatok trendje és volatilitása alapján standardizálva a felmérések enyhén felfelé billenő eredményét korrigáljuk. Ezzel együtt a mögöttes adatokból levonható legfőbb tanulság az, hogy a kompozit indexet leginkább a CBI elosztókereskedelmi felmérése hajtotta fel, amely döntően a kiskereskedelmi szektor tevékenységét vizsgálja. 6. ábra: A Schroders tevékenységindex komponensei Egyensúly jan. 2. máj. 2. szep. 2. jan. 2. máj. 2. szep jan. PMI: Építőipari termelés PMI: Szolgáltatási tevékenység PMI: Feldolgozóipari termelés CBI kiskereskedelmi forgalom...e mögött a karácsony előtti jelentős árleszállításokat követő kiskereskedelmi forgalom áll......amely azóta visszaesett. A Markit-adatok egyensúlyához igazított CBI-adatok (semleges pont: 5). Forrás: Thomson Datastream, Markit, CBI, Schroders. Frissítve 212. január 3. A CBI felmérése a kiskereskedelmi forgalom gyors élénküléséről számol be, amelyet a British Retail Consortium felmérése és az ONS kiskereskedelmi forgalommal kapcsolatos hivatalos adatai is alátámasztanak. Az adatokból azonban az is kiderül, hogy jóllehet a kiskereskedelmi forgalom gyorsan növekedett, erre csak a közvetlenül karácsony előtti agresszív árleszállításokat követően került sor. Meg nem erősített adatok szerint a kisebb kereskedők támasztotta verseny miatt nagyobb társaik árcsökkentésre kényszerültek, hogy a karácsonyi készlettől megszabaduljanak. A verseny azonban a profitot is leszorította, amely több országos kiskereskedő kudarcával és csődjével végződött. Mielőtt a javulásra tennénk tétet, a fenti 6. ábra a CBI-felmérés januári adatait is tartalmazza. Ebből látszik, hogy a kiskereskedelmi forgalom az októberinél is gyorsabb ütemben esett vissza, ami azt jelzi, hogy a karácsony előtti költekezést követően elfogyott a vásárlók lendülete. E jelzés, valamint a gyenge és romló fogyasztói bizalom alapján a háztartások idén nagyobb valószínűséggel növelik elővigyázatossági megtakarításaikat, mintsem hogy többet költsenek (lásd a 7. ábrát a következő oldalon). 9

10 A gyenge fogyasztói bizalom alapján valószínűbb az elővigyázatossági megtakarítások növekedése, mint a nagyobb mértékű költés. 7. ábra: A háztartási megtakarítási ráta és a fogyasztói bizalom Megtakarítási Savings rate (%) A GfK GfK survey* A Nationwide survey* felmérése* ráta (%) felmérése* *A felmérések standardizáltak és invertáltak, így megfelelnek a hivatalos megtakarítási ráta átlagos eltérésének és szórásának. Forrás: Thomson Datastream, ONS, Nationwide, GfK, Schroders. Frissítve 212. január 3. A reál-gdp-ben mért gazdasági teljesítmény 3,8%- kal elmarad a korábbi csúcstól A feldolgozóipar 2-ben a várt teljesítményt hozta, ezt azonban ellensúlyozta a kőolaj- és földgázkitermelés strukturális hanyatlása Hosszú az út a fellendülésig A legfrissebb GDP-statisztikák a reál-gdp csúcsa óta eltelt négy év adatait teszik teljessé. A gazdaság előtt még mindig hosszú út áll a valódi fellendülésig. A reál-gdp 2 végén 3,8%-kal járt a 28. első negyedévi csúcs alatt, egyes ágazatok lemaradása azonban a többihez képest nagyobb volt. Az 1. táblázat főbb ágazatok szerinti lebontásban mutatja a GDP-csúcs óta eltelt időszakban és 2-ben nyújtott teljesítményt. 1. táblázat: A brit GDP és az ágazati teljesítmények Ágazat GDP-n belüli arány (28) A 28 Q1 csúcs óta 2. évi átlag 2 Q4 é/é Mezőgazdaság,7% -13,6% 2,3%,5% Ipari termelés 15,4% -,8% -1,% -2,6% Feldolgozóipar,2% -8,2% 2,2% -,1% Építőipar 7,6% -7,4% 3,1% 1,3% Szolgáltatások 76,3% -1,4% 1,4% 1,6% GDP % -3,8%,9%,7% Forrás: Thomson Datastream, ONS, Schroders. Frissítve 212. január 3. A kisebb ágazatok, mint a mezőgazdaság és az építőipar jó évet zárt annak ellenére, hogy jóval a recesszió előtti csúcs alatt maradtak. Az ipari termelés 2-ben gyengén teljesített annak ellenére, hogy a bővülés csaknem 2,2%-os volt a feldolgozóiparban, amely az összes ipari termelés csaknem kétharmadát teszi ki. A szolgáltatási ágazat bővült, de az átlag alatti mértékben. Az ipari termelésen és a szolgáltatási ágazaton belül az alágazatok szintjén érdekes kép rajzolódik ki. Az ipari termelésen belül a bányászat és kőfejtés alágazata, amelybe a kőolaj- és földgázkitermelés is tartozik, messze a legnagyobb visszatartó erő a GDP növekedésével szemben (lásd az alábbi 8. ábrát). 28 eleje óta az alágazat teljesítménye közel 3%-kal csökkent, bár az Északi-tenger alatti olajmezők kimerülése miatt már évek óta hanyatlik. A hanyatlás idén gyorsulni látszott, amelynek lehetséges oka a szükségesnél kevesebb beruházás az olajtársaságok részéről. George Osborne pénzügyminiszter bejelentette, hogy a 2-es költségvetésben az északi-tengeri kőolajés földgázkitermelő vállalatokat terhelő kiegészítő díj 2%-ról 32%-ra nő, ami csökkenthette beruházási kedvet, és árthatott a növekedésnek.

11 8. és 9. ábra: Termelési szint ágazatonként (28 Q1 = ) A szolgáltatásoknál a kormányzati szektor minden megszorítás ellenére leplezi a gyenge teljesítményt......a kormányzati szektor nélkül a gazdaság kibocsátása valójában 4,7%-kal marad el a korábbi csúcstól Az állami szektorban a létszámleépítés a vártnál nagyobb mértékű......az Office for Budgetary Responsibility (OBR) jelenlegi előrejelzése szerint 7 munkahely szűnik meg ii iii iv 9 ii iii iv ii iii iv ii iii iv Bányászat és kőfejtés Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Vízellátás és szennyvízkezelés Ipari termelés összesen Forrás: Thomson Datastream, ONS, Schroders. Frissítve 212. január 3. A szolgáltatásokon belül a közigazgatási és egyéb szolgáltatások alágazata az egyetlen, amely ismét a fellendülés fázisába került (lásd a 9. ábrát). Tulajdonképpen a gazdaság egészében ez az egyetlen ilyen alágazat. A fiskális szigorítás és a kiadáscsökkentés ellenére a kormányzati szektor kibocsátása 2-ben is bővült. Ez furcsának tűnhet, de a kormányzati tevékenység nemzeti számlákon történő elszámolásának módja miatt a statisztika gyakran szülhet az intuícióval ellentétes eredményeket. Például az alacsonyabb összegben kifizetett juttatásokat a kormányzati szektorból a háztartási szektorba irányuló transzferek csökkenéseként tartják nyilván, de a transzfereket nem veszik figyelembe a GDP-növekedés számításakor. Ugyanígy az állami szektor romló foglalkoztatottsága nem feltétlenül vezet a kibocsátás csökkenéséhez akkor, ha a szolgáltatási szint megmarad ehelyett a termelékenység javulását érzékeljük. A kormányzati szektor teljesítménye a teljes gazdaság szempontjából fontos pozitívum. A kormányzati szektort figyelmen kívül hagyva a GDP az említett 3,8% helyett valójában mintegy 4,7%-kal maradna el a korábbi, 27. negyedik negyedévi csúcstól. Erőteljes létszámleépítés az állami szektorban 9 8 ii iii iv 9 ii iii iv ii iii iv ii iii iv A háztartások tőkeáttétele tovább csökken, a fogyasztói kedvtelenség egyik oka mégis az állami szektorban 2-ben gyorsuló létszámleépítés lehet. A pénzügyminiszter 2-es költségvetési nyilatkozatával egy időben az OBR bejelentette, hogy várakozásai szerint az állami szektorban 2 és 214 között 33 munkahely szűnik meg. Akkor ez a szám a munkaerőpiac méretéhez képest nem tűnt magasnak, így arra következtettünk, hogy a magánszektor a trendtől elmaradó növekedés mellett is valószínűleg bőségesen képes lesz ellensúlyozni az állami szektor létszámleépítését. Az ONS legfrissebb statisztikái szerint az állami szektorban 2 eleje óta már több mint 324 munkahely szűnt meg. Nyilvánvaló, hogy az OBR alulbecsülte a megszűnő munkahelyek számát. Az OBR ezt el is ismerte, és becslését 2 tavaszán 4 -re, majd ősszel 7 -re módosította. Az OBR pellengérre állítása előtt meg kell jegyeznünk, hogy e számok nem teljesen összehasonlíthatók. Először is a két módosítás a létszámleépítést 2-hez és nem 2-hez képest viszonyítja. Másodszor a módosítások már hosszabb távú leépítést jeleznek: a legutóbbi becslés szerint a 7 munkahely 2 eleje és 217 első negyedéve között szűnik meg. Ennek oka, hogy a pénzügyminiszter tavaly őszi nyilatkozatában két évvel meghosszabbította a kiadáscsökkentés időszakát. Az OBR azonban rámutat a vártnál magasabb összegű bérmegállapodásokra is, amely rögzített szervezeti költségvetések mellett nagyobb mértékű későbbi létszámleépítésre utal Kereskedelem és vendéglátás Szállítás, raktározás, telekommunikáció Üzleti szolgáltatások Közigazgatási és egyéb szolgáltatások Szolgáltatások összesen

12 Az állami szektorban a létszámleépítés gyorsabb, mint a munkahelyteremtés a magánszektorban, emiatt nő a munkanélküliségi ráta... A vártnál nagyobb létszámleépítés további lehetséges oka, hogy az OBR átlagbér alapján számította ki azt, hogy az adott kiadáscsökkentéshez hány munkahelyet kell megszüntetni. A legtöbb munkahely azonban az alacsonyabb bérszínvonalú helyi önkormányzatoknál szűnt meg, így további leépítésre lesz szükség (lásd az alábbi. ábrát).. és. ábra: Az állami szektor létszámleépítésének hatása ii iii iv ii iii iv ii iii Állami vállalatok bankok nélkül Helyi hatóságok Központi kormányzat Állami Államosított bankok Magán Összes...amely várakozásaink szerint 213-ig növekszik. Az euróövezeti válság valószínűleg jelentős hatást gyakorol a brit exportőrökre Forrás: Thomson Datastream, ONS, Schroders. Frissítve 212. január 3. A munkaerőpiac egészének teljesítményét tekintve 2 eleje óta a magánszektor 625 munkahelyet teremtett, szemben az állami szektorban megszűnt 324 munkahellyel (. ábra). 2 második negyedévétől azonban az állami szektorban gyorsul a létszámleépítés, a magánszektorban ugyanakkor stagnál a munkahelyteremtés. Emiatt a munkanélküliség az ILO-mérőszám három havi átlaga alapján 2 májusa és novembere között 7,7%-ról 8,4%-ra nőtt. A jövőre tekintettel tovább emelkedő, 213-ban 9,5%-on tetőző munkanélküliségi rátára számítunk: az állami szektorban folytatódik a leépítés, a magánszektorbeli munkahelyteremtés pedig az előre jelzett recesszió miatt lassul. Az euróövezeti válság hatása Korábban már hangsúlyoztuk annak valószínűségét, hogy az euróövezeti adósságválság idén legalábbis recessziót okoz az euróövezetben. A monetáris uniótól kereskedelmileg függő országoknak az exportjuk iránti kereslet lassulásával, vagy akár visszaesésével kell számolniuk. 26 és 2 között az Egyesült Királyság összes exportjának átlagosan 57%-a irányult az euróövezetbe, amely az időszakban megtermelt GDP 9%-ának felel meg. Igen valószínű tehát, hogy az Egyesült Királyságnak az Európával folytatott kereskedelemből hátránya származik. Az ONS kétoldalú árukereskedelmi adatai már most is arra utalnak, hogy a periférikus európai országok gyenge növekedése károsan hat a régióba irányuló exportra (lásd a 12. ábrát a következő oldalon). A Görögországba irányuló export például már 2 közepe óta csökken, és az utóbbi hónapokban lassult a Spanyolországba, Portugáliába és Olaszországba irányuló export növekedése is. 12

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Keith Wade Vezető gazdasági szakértő és stratéga (44-2)7658 6296 Azad Zangana Európai gazdasági szakértő (44-2)7658 2671 Globális gazdaság: Déjà vu megismételjük

Részletesebben

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Keith Wade Vezető gazdasági szakértő és stratéga (44-2)7658 6296 Azad Zangana Európai gazdasági szakértő (44-2)7658 2671 James Bilson Gazdasági szakértő (44-2)7658

Részletesebben

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Keith Wade Vezető gazdasági szakértő és stratéga (-)758 9 Azad Zangana Európai gazdasági szakértő (-)758 71 James Bilson Gazdasági szakértő (-)758 355 Az idei

Részletesebben

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont

Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Schroders Gazdasági és stratégiai nézőpont Keith Wade Vezető gazdasági és stratégiai szakértő (44-20)7658 6296 Azad Zangana Európai gazdasági szakértő (44-20)7658 2671 Craig Botham Feltörekvő piaci gazdasági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 3,5E 7,5E

ÉVES JELENTÉS 2014 3,5E 7,5E ÉVES JELENTÉS 2014 30 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Európai Központi Bank, 2015 Postacím 60640 Frankfurt am Main, Németország Telefon +49 69 1344 0 Honlap www.ecb.europa.eu Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2011 HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank, 2012 Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza

Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzés - 2012 tavasza I. RÉSZ Gazdasági fejlődés összesített szinten 1. Áttekintés 2012 tavaszán az Európai Unió gazdasága enyhe visszaesésben van. Ez elsősorban

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2011. szeptember

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2011. szeptember Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2011. szeptember Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2011. évi kiadványain az 100 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2011) Cím: Kaiserstrasse 29 60311

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

Stratégia 2013. II. negyedév

Stratégia 2013. II. negyedév Forrás: Google Images, www.pbase.com/csw62, flickr.com/creative commons, www.trainweb.org 2013. II. negyedév Magyarország Növekedési fordulat előtt Több olyan területe is van a magyar gazdaságnak, ahol

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. március Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. március Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 1. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 1. Tartalom A svájci népszavazás után....4 Folytatódnak a tárgyalások az EU és az USA közötti kereskedelmi egyezményről...5 A BusinessEurope makrogazdasági kitekintése 2013-14-re....6

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 22. december Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfőosztálya és Közgazdasági főosztálya Vezetők: Dr. Kálmán Tamás ügyvezető igazgató és Hamecz István ügyvezető igazgató

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS

EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS EKB 2010. évi kiadványain az 500 eurós bankjegy egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2010) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. november A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rögzíti a jegybank alapvetõ feladatait, melyek között szerepel a pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása. A stabilitás

Részletesebben

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI

2007 2007 JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS ÉVES 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 BANK 2007 KÖZPONTI HU EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS Az EKB 2008. évi kiadványain az 10 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. ÉVES JELENTÉS Európai Központi Bank (2008) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Vállalkozói Hírlevél 10. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért!

Vállalkozói Hírlevél 10. TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A Munkáért! Vállalkozói Hírlevél 10. Tartalom Világbank prognózis 2015: az olajárak esése miatt lassul a növekedés...3 NHP: 1285 milliárd forintra szerződtek a kkv-k 2014 végéig....7 Mérlegen az európai bankszektor

Részletesebben

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról 2009. augusztus 18. 1 Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Fehér Csaba, Gerner Viktória, Gyöngyösi Zsolt,

Részletesebben

Fiskális politikák a válság tükrében:

Fiskális politikák a válság tükrében: Fiskális politikák a válság tükrében: a nemzetközi pénzügyi válságra adott fiskális politikai reakciók Közép- Kelet-Európában és Magyarországon Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 25. ÁPRILIS Jelentés a pénzügyi stabilitásról 25. április Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fõosztálya, Közgazdasági fõosztálya, Pénzügyi elemzések

Részletesebben