A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1"

Átírás

1 A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 Juha Mariann A 18. századi minerológiát vizsgálva mind Magyarországot, mind a Habsburg Birodalom egészét tekintve a jezsuiták játszották a legfontosabb szerepet egészen a rend 1773-as feloszlatásáig. Rajtuk kívül többnyire nemesi származású, orvos vagy bányászattal foglalkozó természetbúvár magángyűjteményéről és a Selmecbányán (ma: Banská Štiavnica, Szlovákia) alapított Bányászakadémia ásványkollekciójáról maradtak fenn adatok ben nyílt meg Bécsben egy a tanítást segítő, fizikai-matematikai múzeum, amely a csillagászati műszerek, modellek mellett a rend tagjainak utazása során gyűjtött ásványokat is bemutatta. 2 A jelenlegi bécsi Természettudományi Múzeum 3 alapját, korának egyik legnagyobb és legértékesebb természettudományi gyűjteményét MÁRIA TERÉZIA ( ) férje, az ásványtan iránt élénken érdeklődő I. (LOTHARINGIAI) FERENC ( ) scudi-ért 4 vásárolta meg CHEVALIER JEAN DE BAILLOU-tól ( ) Firenzében. 5 Az első írásos említés a KHEVENHÜLLER herceg (?-?) naplójában található január 29-i feljegyzés: az a megtiszteltetés ért, hogy megtekinthettem a császárral azt az egy évvel ezelőtt, egy bizonyos M. BAILLOU-tól, Firenzében vásárolt és ez eladó felügyelete alatt álló igen gazdag és költséges természeti gyűjteményét, melyet a császári könyvtárhoz vezető nagy lépcső melletti új szobákban helyeztek el, de még a fele sincs berendezve és nagy része még osztályozatlan. 6 A herceg az 1751-es évet jelöli meg a vásárlás időpontjaként, ennek ellenére a legtöbb forrásban szerepel. BAILLOUnak a pármai és piacenzai, majd a toscanai bányák főigazgatójaként alkalma nyílt az ásványok alapos megismerésére és gyűjtésére. Kollekciója mintegy ásványból, drágakőből, fosszíliából, csigából, kagylóból és korallból állt. Gyűjteményének eladása után BAILLOU követte a császárt Bécsbe, ahol az uralkodó az első udvari természettudományi kabinet (Hof-Naturalien-Cabinet) elnökévé választotta. Az udvari kincstár ásványaival kiegészített gyűjteményt BAILLOU irányítása alatt az Augustinerkirche melletti udvari könyvtár egyik nagytermében helyezték el 1749-ben. Elrendezését az igazgató végezte saját maga által kifejlesztett rendszer alapján, melyet 1746-ban JOANNON DE SAINT-LAURENT 8 (?-?) Description abregée du fameux 1 A cikk megírásához nyújtott támogatást ezúton is szeretném megköszönni a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak, a bécsi Collegium Hungaricumnak, továbbá a Pro Renovanda Cultura Hungariae alapítványnak. 2 FITZINGER 1856 pp Naturhistorisches Museum. 4 Scudo della croce: keresztes tallér, koronatallér, velencei tallérnagyságú ezüstpénz. 5 RIEDL-DORN RIEDL-DORN 1998, p FITZINGER 1856, ZIMMERMANN, HEINRICH/HANDLIRSCH, ANTON/SMITAL, OTTOKAR Életpályályáról eddig még nem találtam adatokat. 1

2 cabinet de M Le Chevalier De Baillou, pour servir a l Historie Naturelle des Pierres précieuses, Métaux, Minéraux, et autres fossiles (1746) címen publikált. 1. kép: LORENZ JANSCHA: Hofburg és az ásványgyűjtemény helye, az Augustinergang (1797) (Forrás: SCHOLLER 1958) 2. kép: SALOMON KLEINER: Az Augustinergang főbejárata (Forrás: HAMANN 1976) 2

3 1746-ban a Tátra első leírója, BUCHHOLTZ JAKAB ( ) az udvar számára egy, a Tátra ásványvilágát bemutató kőzetgyűjtemény küldött. Ez olyannyira felkeltette a császár érdeklődését, hogy 1751-ben tudományos bizottságot küldött a Tátrában található kőzetek feltérképezésére. E bizottság tagja volt a matematikus és fizikus JOSEF ANTON NAGEL ( ), aki 1748-ban Steiermarkot és Krajnát 9, 1750-ben Franciaországot, Angliát és Hollandiát utazta be azzal a céllal, hogy a kabinet számára ásványokat gyűjtsön. 10 FERENC császár legfőbb célja az egyes természettudósok útjainak anyagi támogatásával a kollekció gyarapítása, másrészt a gyűjtemény jövőjének biztosítása volt. Ez utóbbit úgy oldotta meg, hogy a BAILLOU család kapta meg a mindenkori jogot az intézmény igazgatására. 11 Az alapító és egyben az első igazgató, BAILLOU halála (1758) után fia, LUDWIG BALTHASAR BAILLOU ( ) irányítása alatt a gyűjtemény igen csekély mértékben gyarapodott. A korábbi beszerző utakról származó ásványoknak 1764-ben kibővítették a gyűjtemény számára fenntartott termet, és annak elrendezéséhez ismét a akkorra már elavult BAILLOU-rendszert használták fel. MÁRIA TERÉZIA férje korai halála után (1765) a felső-kamara állandó felügyeletének kikötése mellett az államnak adományozta a gyűjteményt. Mindehhez gazdasági érdekek is fűzték, hiszen a természettudományok támogatásában férje emlékének tett tiszteletadás mellett a bányászati oktatás elősegítését is látta. A császárnő a kiállítás bővítését, ezen belül is a birodalmon belüli, így magyarországi lelőhelyek és bányák ásványkincseinek bemutatását szorgalmazta. További intézkedésként 1762-ban megkezdődött az 1735-ben létrehozott selmecbányai bányásziskola akadémiai rangra emelése, ahol elsőként a kémiai-ásványtani (!) tanszéket állították fel 12 (1763) ban a prágai egyetemen megalapította az ásványtani és bányászati tanszéket, és ugyanebben az évben a gráci egyetemen előírta az ásványtan német nyelvű oktatását. A magyarországi nemes- és színesfémek bányászata a 17. századig igen jelentős szerepet tölt be európai szinten, melyet csak a 18. századra, leginkább MÁRIA TERÉZIA uralkodása idején nyert vissza. Az ásványtan szélesebb körben való elterjedésének szempontjából és a ritkaságok gyűjtésének úgymond divattá válását tekintve rendkívül fontos, hogy 1766-ban a kabinet rendelete alapján a gyűjteményt heti két napon a nyilvánosság számára is megnyitották, melynek az egyik legszebb, ma is megtekinthető darabja az egykor Magyarországhoz tartozó Vörösvágásból (ma: Červenica, Szlovákia) származó nemesopál, mely európai viszonylatban az eddig találtak közül a legnagyobbnak számít (594 gramm) 13. Gróf WOLFGANG FRANZ XAVER ORSINI-ROSENBERG ( ) tanácsára MÁRIA TERÉZIA 1776-ban Bécsbe hívatta BORN IGNÁC-ot ( ), aki a kabinet tagjaként a gyűjteményt rendszerezte, leírta és bővítette. BORN 1770-ben felkereste a császári ásványkiállítást, és azt elmaradottsága és rendezetlensége miatt erősen bírálta. 14 Rendszerezését az 1764-es besorolással ellentétben NILS WALLERIUS 9 A ma Szlovéniához tartozó terület (Kranjska, Krain) korábban a Habsburg Birodalom része volt. 10 Révai Lexikon. 11 RIEDL-DORN A tanszék első professzora: NICOLAUS JAQUIN ( ). 13 RIEDL-DORN LINDNER

4 ( ) és AXEL FREDRIK CRONSTEDT ( ) svéd mineralógus elképzelései alapján végezte ben jelent meg a gyűjtemény egy részét összeíró könyv az Index rerum naturalium musei caesarei Vindobonensis, mely a csigákat és a kagylókat ismerteti, amit 1780-ban számos kézzel színezett rézkarccal, latin és német szöveggel Testacea Musei Caesarei Vindobonensis, quae jussu Mariae Theresiae Augustae disposuit et descripsit Ignatius a Born címen újból kinyomtattak. Az ebben a műben használt latin kifejezéseket egyes ásványtani szerzők még a 19. század második felében is használták. BORN a kincstári tulajdonban lévő akkor még aerolitok (légkövek, Luftsteine) néven ismert jelentősebb meteoritokkal bővítette a kollekciót, amivel a világ legrégebbi meteoritgyűjtemény magját hozta létre. Itt látható a Zágráb (ma: Zagreb, Horvátország) melletti Hrasinában (ma: Hrašćina, Horvátország) május 26-i meteoritesőből származó egyik 39 kg-os darab, továbbá az 1770-es utazása során gyűjtött ásványok egy része. 3. kép: BORN IGNÁC KARL SALZER metszete, melyet GIOVANNI CAMPIGLI firenzei festő munkája után készített. (Forrás: LINDNER 1986) Saját ásványkollekcióját az 1772 és 1775-ben megjelent Lithophilacium Bornianum című könyvben írta össze. Ez a gyűjtemény 1774-ben Londonba került. A császári ásványgyűjtemény rendszerezése és leírása mellett MÁRIA ANNA ( ) hercegnő tanítása is BORN feladatkörébe tartozott. A segítségével összeállított, mintegy darabból álló kollekciót 1781-ben gróf ESZTERHÁZY FERENC ( ) vásárolta meg a budai egyetem számára guldenért 16, mely ma az Eötvös Lóránd 15 FETTWEIS/HAMANN Korabeli pénznem. 4

5 Tudományegyetem gyűjteményének része. A nagyszombati egyetemen ben alapított gyűjtemény többek között ennek a beruházásnak köszönhetően válhatott a 18. század végére Európa egyik legnagyobb, rendszerezett oktatási gyűjteményévé. 18 IRODALOM BLÖCHLINGER VOM BANNHOLZ, C. 1868: Chevalier Jean de Baillou, erster Director des k. k. Hof-Naturalien-Cabinets zu Wien und Oberstlieutenant in der Artillerie. Ein Beitrag zur Geschichte der Gelehrten, der Kunst und der Erfindungen, Wien, E.Schlieper,12 p. LINDNER, D. 1986: Ignaz von Born Meister der Wahren Eintracht, Wien, Österreichischer Bundesverlag, 243 p. FETTWEIS, G./HAMANN, G. (Szerk.) 1996: Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde, Wien, 2. kiadás, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 153 p. FITZINGER, L. 1856: Geschichte des kaiserlichen königlichen Hof-Naturalien-Cabinetes zu Wien, Wien, 1. rész, k.k. Staatsdr., pp HAMANN, G. 1976: Das Naturhistorisches Museum in Wien. Die Geschichte der Wiener naturhistorischen Sammlungen bis zum Ende der Monarchie, Wien, Verlag Naturhistorisches Museum, p. 11. RAFFLER, M. 2000: Sammlerinnen im 18. Jahrhundert, In: Wiener Geschichtsblätter, 55. évfolyam, 3. füzet, pp RIEDL-DORN, C. 1998: Das Haus der Wunder. Zur Geschichte des Naturhistorischen Museums in Wien, Wien, Verlag Holzhausen, pp SCHOLLER, H. 1958: Das Naturhistorisches Museum in Wien. Die Geschichte der Wiener naturhistorischen Sammlungen, Wien, Naturhistorisches Museum, 53 p. ZIMMERMANN, H./HANDLIRSCH, A./SMITAL, O. 1920: Die beiden Hofmuseen und die Hofbibliothek der Werdegang der Sammlungen, ihre Eigenart und Bedeutung, Wien und Leipzig, 110 p Buda, Pest. 18 LINDNER

Előttük egy szárnyas angyal az apostoli kettős keresztet emeli a magasba, a másik pedig címeres magyar zászlót lobogtat.

Előttük egy szárnyas angyal az apostoli kettős keresztet emeli a magasba, a másik pedig címeres magyar zászlót lobogtat. Egri Líceum A Líceum helyén a számadási könyvek tanúsága szerint Eszterházy Károly püspök két házért fizetett tekintélyes összeget, Némethy András házát 2500 forintért, egy Michael nevű ember házát pedig

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XVIII. évfolyam 2011. 3. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55

www.emt.ro emt@emt.ro Content Tartalomjegyzék Cuprins MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. 2 Műszaki Szemle 55 MŰSZAKI SZEMLE 55. szám, 2011. Historia Scientiarum 9. Tudománytörténeti különkiadás / Special Issue in History of Sciences Szerkesztette / Edited by Dr. Kása Zoltán Wanek Ferenc Szerkesztőbizottság elnöke

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi

Részletesebben

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN

A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN Longa Péterné A HÁROMSZOR FELFEDEZETT TELLÚR AVAGY GEOLÓGUSOK A VARÁZSFUVOLÁBAN A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén oszlopában található, a kén és a

Részletesebben

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK

2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK 2. A SAJTÓ ÉS AZ KOLÁK Nem csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok mûveltségét, és nem ritkán bõ hasznot szerez számukra azoknak az eseményeknek az ismerete, melyek nap-mint nap történnek a földkerekség

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pedagógusképzés Pedagógiája Alprogram A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS PEDAGÓGIAI ÉS ANDRAGÓGIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Koltai Zsuzsa

Részletesebben

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor Magyar Tudomány Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor anyanyelvünk európában Energiaerdők, faültetvények A doktorképzés

Részletesebben

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja 1. A kiállítás 1910-ben került megrendezésre az első nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben ( Erste Internationale

Részletesebben

Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században *

Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században * Ujváry Gábor, KJF intézetigazgató főiskolai tanár: A magyar kulturális külpolitika a 20. században * Az előzmények Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak fejlődésében már a 12. század végétől

Részletesebben

Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből. Első kötet 2005.

Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből. Első kötet 2005. Flachbarth-Füzetek Szerkesztő: dr. Gerencsér Balázs Szabolcs Előszót írta: prof. Dr. Kilényi Géza Tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Flachbarth Ernő Kutatóműhelyéből

Részletesebben

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata Koltai Zsuzsa Is ko la kul tú ra-köny vek 41. Sorozatszerkesztő: Géczi János A MÚZEUMI

Részletesebben

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zsigmond Gábor: A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA

Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA. Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye. Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Juhász Sándor EGY GYÛJTÕ PORTRÉJA Juhász Sándor EGY GYŰJTŐ PORTRÉJA Dr. Elischer Gyula és gyűjteménye Dr. Elischer Gyula a Vaskoronarend

Részletesebben

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása

schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása schmidt péter A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása Bevezetés Tanulmányom célja a középkori Bécs és Pozsony kapcsolatának bemutatása fő templomaik

Részletesebben

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában

Görög szobrászattörténeti másolatgyûjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában Szentesi Edit (1962) az ELTE-n végzett mûvészettörténet és esztétika szakon. Az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének munkatársa. Eredetileg középkorász, de 19. századi történeti festészettel, építészet-,

Részletesebben

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916)

Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) MÛHELY PÁLFFY GÉZA Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526 1916) Kutatási munkaterv a Lendület II. Programra (2012 2017) Az elmúlt

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek,

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek, B alla Ti B or A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok Balla Tibor A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok,

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Skultéty László zászlótartó huszárőrmester a Vasárnapi Újság 1900. február 25-i számából, a Párizsi Világkiállítás alkalmából. III. évfolyam,

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN,

GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GRÓF FESTETICS GYÖRGY HELYE A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

KERSCH FERENC EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE

KERSCH FERENC EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) KÖNCSE KRISZTA KERSCH FERENC EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE TÉMAVEZETŐ: DR. BERLÁSZ MELINDA DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kárpát-medence földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán

A Kárpát-medence földjének föltárása Bél Mátyás és Kitaibel Pál nyomán A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Oh csudálatos, és hatalmas felség Kinek munkáit szólja föld és ég: Ezeket nékünk előnkbe tetted, Látnunk, vizsgálnunk kiterjesztetted

Részletesebben