TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról június 30ig (6. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviselőtestület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összegű működési hiánnyal, és eft fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. A tárgyévben elfogadott költségvetési rendeletmódosítások a működési és fejlesztési hiány mértékét módosították, jelenleg a működési hiányunk e Ft a fejlesztési hiányunk e Ft A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány és fejlesztési hiány természetesen időarányosan jelentkezett az I. félévben is. A évben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyűjtőút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak évben un. Támogatást megelőlegező hitelt amelyet még a mai napig teljes egészében nem tudtunk visszafizetni. E hitelfajtának a megkötött szerződés szerint a lejárati határidő október 31., jelenleg fennálló tartozásunk 19 millió forint. A hitel visszafizetésének forrásául megjelölt Eu önerőalap csak az új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatási összeg megérkezése után hívható le. A támogatási igényt elküldtük, várjuk a pénz megérkezését. A támogatás megérkezése után a támogatást megelőlegező hitelt várhatóan teljes egészében vissza tudja fizetni az önkormányzat.

4 3 Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása még a mai napig nem érkezett meg. Pl. közösségi közlekedés fejlesztése 20,5 millió forint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése (eszközbeszerzés) 13,6 millió forint A tervezett fejlesztési bevételein teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 43 millió forint. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére évben Püspökladány Város gesztorságával megszervezésre került a Télitavaszi közmunkaprogram illetve annak meghosszabbítása, illetve a Roma közmunkaprogram, melyet szintén az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. Mindezen tényezők együttes hatásaként már 2010 márciustól folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az addigi 110 millió forintos bérhitelkeretet a testület 73/2010. (VII.26) sz. határozatával az önkormányzat július 26től 140 millió forintra emelte. A kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében az addigi 100 millió forintos folyószámlahitel szerződés keretösszegét is emelni kényszerült az önkormányzat június 1től 170 millió forintra. Erről a képviselőtestület 58/2010. (V.27.) határozatával döntött. A hitelkeret emelése előtt, június 30án az önkormányzatnak kb. 90 millió forint kifizetetlen számlája halmozódott fel.

5 4 Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft. is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat évben is benyújtotta az ÖNHIKIs pályázatát. A pályázaton Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKIs pályázaton nyert támogatás, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKIvel nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás során a nyert támogatás összegét bevonjuk a hiányba, így az önkormányzatnak e Ftra módosul a működési hiánya. Ennek mérséklésére több intézkedés született: polgármesteri utasítás alapján az önkormányzat költségvetési intézményeinél az eredetileg megállapított intézményfinanszírozás 2 %át visszatartjuk további intézkedésig. Több intézmény jelezte, hogy a visszatartást a szűkös költségvetéséből nem tudja vagy csak részben tudja kigazdálkodni. pályázatot nyújtottunk be működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására eft összegben, melynek elbírálása folyamatban van. felülvizsgáljuk az eredeti költségvetésben szereplő kiadásainkat és a lehetőséghez mérten átcsoportosítást hajtunk végre A fennmaradó hiány esetleges teljes körű finanszírozásának forrásait, és így év végéig a költségvetési egyensúly megteremtésének lehetőségét a soron következő költségvetési rendeletmódosításra tett előterjesztés mutatja be.

6 5 Az eredeti költségvetésben közel 165 millió Ft fejlesztési hitel felvétellel számolt az önkormányzat évre tervezett fejlesztési hitelt még nem vett fel az önkormányzat. Több olyan fejlesztési kiadásunk van, melyet hitelből nem lehet finanszírozni, illetve az ingatlaneladásaink nem realizálódtak, ezért az augusztus 16i testületi ülésen a 77/2010. (VIII.16) határozatával kötvény kibocsátásáról döntött a képviselőtestület. A kötvénykibocsátással kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban vannak. BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése időarányos, elmaradás a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, fejlesztésekre adott központi forrásoknál és a fejlesztésre átvett pénzeszközöknél tapasztalható. Az útépítésre tervezett 300 millió Ft összegű hitelkeret évre rendelkezésre álló e Ftból a szükségnek megfelelő összeg lehívásra került. Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Lemaradás a középiskolánál illetve a Tájékoztató Központnál mutatkozik. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptemberoktóber hónapokban várható. A Tájékoztató Központnál a Lidl Magyarország Kereskedelmi Zrttől július hónapban megérkezett e Ftos reklámbevétel kompenzálja a lemaradást. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében. Helyi adóbevételek A költségvetési rendeletünkben még arról tájékoztattuk a képviselőket, hogy évtől az iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat az APEH látja el.

7 6 Az országgyűlési képviselő választást követően alkotott jogszabály azonban újra az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe helyezte az iparűzési adó adóztatásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2010 évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 210 millió Ftos iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből csak e Ft bevételt sikerült beszedni az első félévben, mely alatt marad az 50%os teljesítésnek. Iparűzési adónemben a évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata adóhatóságának Ft adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 43. a mondja ki. Ez az összeg csökkentette a bevételt, közel 13%kal. 2010ben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés e Ft, mely 46,9%os tervteljesítésnek felel meg. Ebben az adónemben is folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az első félévben a teljesítés 50,2%, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az idegenforgalmi adóbevétel jelentős hányadának beszedése a III. negyedévben várható. Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású

8 7 támogatások leutalása a 292/2009.(XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított okat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: Eddig mindössze a piaci telkeket sikerült (2 db kivételével) értékesíteni, melynek nettó értékét a felmerülő költségek levonása után Vagyonkezelő Holding átutalta az önkormányzat részére I. félévben beérkezett bevétel e Ft A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb ingatlan eladásból e Ft realizálódott, ami a Rákóczi u. 10. épület értékesítés egy részlete, a vevő még e Fttal tartozik az önkormányzatnak. Az útalap útépítéshez évben a lakástulajdonosok felé 14 millió forint hozzájárulást vetett ki az önkormányzat. A fizetésre kötelezettek 7 millió forint összegű hozzájárulásra kértek részletfizetést, míg 7 millió forint összegben az érintett lakosok az egyösszegű befizetést választották. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás mutatkozik a közhasznú foglalkoztatásra való pénzeszköz átvételnél, aminek az oka hogy a április 1től alkalmazott foglalkoztatásszervezők bére és járuléka utáni támogatást csak l/4 évente lehet megigényelni. Az első időszak

9 8 igénylése július 31én került elküldésre, a támogatási összeg augusztus végén, szeptember elején várható. A Roma közmunka hiányzó támogatási összege július, augusztus hónapban megérkezett. A programban résztvevő települések a saját erő hozzájárulást csak részben utalták be. A hiányzó bevétel beszedésére a szükséges intézkedést megtettük. A fejlesztési pénzeszközök átvételénél mutatkozó lemaradás a bevezetőben már említett okok miatt keletkezett. Június 30án 110 millió Ftos munkabér hitelállománnyal rendelkezett az önkormányzat, a 170 millió forintos folyószámla hitelkeretünkből pedig e Ftot vettünk igénybe. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre menő dolgozók évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. A dologi kiadások át az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés évek óta nem ad támogatást, sajnos az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani.

10 9 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás lebonyolította a térség önkormányzatainak a villamosenergia és gázenergia szolgáltató váltásban való részvételét. A közbeszerzési eljárás lezárult, a szolgáltatóváltás megtörtént. A konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudom bemutatni, mivel új számlák még nem érkeztek be. Az új áramszolgáltató az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., a gáz szolgáltatást az EMFESZ Kft. végzi. Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eddig eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér és folyószámla hitelállománnyal rendelkezett. A leírtak alapján az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótot biztosítson. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni a szolgáltatónak 2 havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét, tehát a teljesítés csak 4 havi karbantartást és 4 havi villamosenergia díjat tartalmaz. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt.

11 10 A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulat az I. félévben számlát nem nyújtott be. Belvíz üzemeltetési alacsony teljesítésének oka, hogy az I. féléves kiadás csak az I. szivattyútelep üzemeltetési költségeit takarja. A szakértői díjak ánál is az alacsony a teljesítés. A május és június havi számlákat csak július hónapban tudtuk teljesíteni. A szakfeladaton vannak olyan betervezett munkák, melyek megvalósítására csak a második félévben kerül majd sor. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai személyi juttatások, és dologi kiadások egyaránt időarányosan alakultak. A közösségi pszichiátriai ellátásra az I. félévre eftot kapott az intézmény, melyből csak eft a felhasználása. Az megtakarítást az átköltözés után tervezik felhasználni. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft az első félévre eső számlát még nem nyújtotta be, így csak a Polgármesteri Hivatal által kifizetett rezsiköltségek jelennek meg a soron.

12 11 Az ágazatban a legnagyobb ot képviseli a pénzbeli és természetbeni ellátás, melyhez tartozó kiadásokat a 4. számú függelék szemlélteti. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogcímenkénti felhasználásának részletezése: Az aktív korúak ellátása esetében (Rendelkezésre állási támogatás; közcélú foglalkoztatás) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget. A táblázatból látható, hogy indokolt volt emelni a saját forrás összegét a júniusi rendeletmódosításkor, mert az első féléves felhasználás időarányos, a megtakarítás nem számottevő. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok, az ápolási szükséglet szigorúbb ellenőrzése eredményezett megtakarítást. Az átmeneti segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Mindenképpen indokolt lenne az ágazaton belül megtalálni a többletkiadások forrását, mert önkormányzati forrásból csak a hitelkeret emelésével növelhető az átmeneti segély a. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nem tervezhető, jelenleg megtakarítás van, de várható a teljes összeg felhasználása.

13 12 A tanév kezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes. A felsőoktatási ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására augusztus 31ig került sor. A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására betervezett összegnél mutatkozó megtakarítás csak látszólagos, a kifizetés csak 4 havi teljesítést tartalmaz az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt. A Roma közmunkapályázat június 15én lezárult. Az önkormányzat összesen e Ft támogatást kapott a feladat ellátásához. A program keretében Püspökladányban, Sárrétudvariban, és Tetétlenen 100 fő foglalkoztatása volt megoldható. A felmerült költségek egy része csak július hónapban kerül lekönyvelésre. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása a szükségletnek megfelelően megtörtént. Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5,5%os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.

14 13 Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. Időarányosan túl van finanszírozva a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Szinte minden intézményünk jelezte, hogy a működtetéshez (fűtés, világítás, távhő, víz és csatornaszolgáltatás) lebontott év végéig nem biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet. Legnagyobb hiány a Többcélú Oktatási Intézményben jelentkezik, ahol a gázenergia szolgáltatásra betervezett éves keretet is túllépte 4,5 millió forinttal az intézmény már félévig. A közüzemi díjak éves át féléves szinten már 750 efttal túllépte az intézmény. Az első félévben valamennyi munkavállaló megkapta a kereset kiegészítést, melyre a központi költségvetés nyújtott pótot, önkormányzati szinten 84 millió forintot. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra e Ftot tervezett be az önkormányzat évre. Az I. félévi kiadás figyelembe véve a számlák késedelmes kifizetését is időarányos. Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben.

15 14 A jubileumi jutalmak fedezete igény szerint kifizetésre és kiutalásra került a jogosultaknak. A évi költségvetés készítésekor a középiskola működéséhez igényelt állami támogatásból e Ft céltartalékot képzett az önkormányzat. A július havi normatíva igénylés/lemondás során vált egyértelművé, hogy e Ft normatíváról le kell mondania az önkormányzatnak, így a céltartalék e Ftra csökken. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására a II. félévben kerül sor. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás munkaszervezetének működéséhez történő hozzájárulást időarányosan átutaltuk. Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink finanszírozása időarányosnak tekinthető. A Tájékoztató Központ I. félévben eszközbeszerzésre 439 e Ftot, karbantartásra 119 e Ftot fordított. A Dorogi Márton Művelődési Központ megkezdte a nyáron megrendezésre kerülő Sárréti Napok rendezvénysorozat szervezési munkáját. A Városi Könyvtár könyvállomány gyarapításra 208 e Ftot nyert. A könyvtár TIOP pályázaton e Ft nyert, melyből számítástechnikai eszköz beszerzésre kerül sor. TÁMOP pályázaton rendezvények megvalósítására nyert támogatást.

16 15 A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány I. féléves teljesítése időarányos, míg a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az 50%ot. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A dologi kiadások nem érik el az 50%ot, a bevezetőben részletezett okok miatt jelentős összegű volt a kifizetetlen számla állomány június 30án. A Kistérségi Irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejeződött, és a teljes költségét magában foglalja a kifizetés. Csenki díjhoz kapcsolódó költségek július hónapban kerültek könyvelésre. Az egyházak támogatására tervezett összegből a Református Egyház még nem kapta meg az őt megillető összeget. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kisértékű szakmai anyagot, valamint a forma és egyenruhát a II. félévben fogja beszerezni. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK I évről áthúzódó beruházások: Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése Az autóbusz várók műszaki átadása április 30án volt, a pénzügyi kifizetés júliusban megtörtént. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, KarcagiPetri P. u. sarok, Petri P.Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt valósult meg. Sajnos a hozzá tartozó állami

17 16 támogatás még a mai napig nem érkezett meg, a támogató szervezet információja szerint szeptember hónapban várható. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái A beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmányterve elbírálás alatt áll. Ezt követően kerül sor a beruházás II. fordulójára. A IV. negyedévben kerül sor a kivitelezési pályázat elkészítésére, döntés év végén, év elején várható. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzésre, majd a tényleges kivitelezésre. A beruházás tervezett befejezési határideje december 31. Karcagi u. 32. sz. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) A beruházás elkészült, a műszaki átadás megtörtént, jelenleg a pénzügyi elszámolás történik. A kivitelezés szállítói finanszírozású, melynek rendezése folyamatban van. A felújított létesítményt a gondozottak használatba vették. Az Aktívan a holnapért közmunka pályázat lezárult. A betervezett eszközök beszerzésre kerültek. Az elszámolás lezárult, a támogatás július hónapban megérkezett. Sárréti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése elnevezésű feladat a költségvetésben leírtaknak megfelelően megvalósult. A kifizetés és elszámolás megtörtént, a támogatási igényt elküldtük, a támogatás sajnos még nem érkezett meg. Lezárult a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése elnevezésű feladat is, az elszámolás most van folyamatban. A feladatot ellátó szervezet számláját benyújtotta a támogató szervezet felé. A beruházás szállítói finanszírozású.

18 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok a volt Szent István úti Óvoda épületébe. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a befejezési határidő ez év november 30a. A műszaki készültség jelenleg 30%os. A kivitelezéssel egy időben sor kerül a betervezett eszközök beszerzésének lebonyolítására is. A jelenlegi, régi épület átadásra kerül a Római Katolikus Egyház részére. Városrendezési terv A terv készítése folyamatban van. Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A beruházás végleges műszaki átadása augusztus 25én lezárult. A pénzügyi teljesítés folyamatban van, a finanszírozó banktól a hitel lehívása folyamatban van. II. 2010ben induló beruházások: A Nemzeti Diverzifikációs program elnevezésű pályázat költségére az I. félévben e Ftot fizettünk ki. A pályázat elbírálás alatt áll.

19 18 Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés elnevezésű pályázat I. fordulójának bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálást követően megindulhat a pályázat II. fordulójának az elkészítése. Döntés azonban csak a IV. negyedév végén várható az I. fordulós pályázatunkról. Püspökladányi Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése a támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezés közbeszerzésének pályázati kiírása folyamatban van. A kivitelezés megkezdésére várhatóan I. negyedévében fog sor kerülni. A Többcélú Oktatási Intézmény Petőfi u. iskola épületének tetőfelújítása elnevezésű pályázat elutasításra került forráshiány miatt. III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük. A évben felvett Támogatást megelőlegező hitel tőke és kamatfizetési kötelezettségét olyan ütemben törlesztjük, ahogy a gyűjtőút és kerékpárút támogatása az önkormányzat számlájára megérkezik. A beruházások BM támogatásának megérkezése után a hitel törlesztés 100%ban megtörténik. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz az önerőt augusztusban utalta át az önkormányzat a társulás számlájára. További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei feladaton kiadás nem merült fel.

20 19 Az Antos Zrt. ellen indított per elvesztése okán kifizettük a tőke és kamatköltségeket. Számítástechnikai eszközök beszerzése a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben 4 család vette igénybe. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött lakossági közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. A Roma közmunkaprogram keretében 4 db munkaállomás számítástechnikai eszközbeszerzése történt meg. Az I. dűlő útépítéséhez a e Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás megtörtént, a beruházás elkészült. A 3. számú melléklet III sorában szereplő beruházási kiadások át a soron következő rendeletmódosítás alkalmával teremtjük meg pályázati forrásból. IV. Pályázati alap A képviselőtestület a 74/2010. (VII.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a e Ftos pályázati alapot e Fttal csökkenti. E forrásból a Batthyány utca aszfaltozása történt meg. V évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata Eddig fejlesztési hitelt nem vettünk fel, így hitelkamatot sem fizettünk ki.

21 20 Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A táblázat megnevezés sora tételesen bemutatja az intézmények által I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban önkormányzatunk nem rendelkezik, az csak beépült a költségvetési beszámolóba. A 4. számú mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város összesített bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a június 30i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, szeptember 16. A r n ó t h Sándor polgármester

22 1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30ig MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított június 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,00% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) ,00% 1 1 Intézmények működési bevételei ,00% Bölcsőde ,00% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,00% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,00% Gazdasági Ellátó Szervezet ,00% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00% Városi Könyvtár ,00% Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,00% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,00% 1 2 Önkormányzati működési bevételek ,00% Okmányiroda bevétele ,00% Bérleti díj ,00% Egyéb önkormányzati működési bevételek ,00% Földhaszonbérleti díj bevétele ,00% Kamatbevétel ,00% Temető bérleti díja ,00% Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele ,00% évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,00% Kisebbségi önkormányzat kamatbevétele 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele ,00% Elkülönített működési számla kamatbevétele ,00% 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 0 0 Adatok e Ftban 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) ,00% 2 1 Helyi adók ,00% Magánszemélyek kommunális adója ,00% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,00% Iparűzési adó ,00% Gépjárműadó ,00% 2 2 Átengedett központi adók ,00% Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,00% Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt ,00% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,00% 2 4 Talajterhelési díj ,00% II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) ,00% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,00% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,00% 1. oldal

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben