TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról június 30ig (6. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviselőtestület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összegű működési hiánnyal, és eft fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. A tárgyévben elfogadott költségvetési rendeletmódosítások a működési és fejlesztési hiány mértékét módosították, jelenleg a működési hiányunk e Ft a fejlesztési hiányunk e Ft A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. Az eredeti költségvetésben szereplő működési hiány és fejlesztési hiány természetesen időarányosan jelentkezett az I. félévben is. A évben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyűjtőút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak évben un. Támogatást megelőlegező hitelt amelyet még a mai napig teljes egészében nem tudtunk visszafizetni. E hitelfajtának a megkötött szerződés szerint a lejárati határidő október 31., jelenleg fennálló tartozásunk 19 millió forint. A hitel visszafizetésének forrásául megjelölt Eu önerőalap csak az új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatási összeg megérkezése után hívható le. A támogatási igényt elküldtük, várjuk a pénz megérkezését. A támogatás megérkezése után a támogatást megelőlegező hitelt várhatóan teljes egészében vissza tudja fizetni az önkormányzat.

4 3 Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása még a mai napig nem érkezett meg. Pl. közösségi közlekedés fejlesztése 20,5 millió forint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése (eszközbeszerzés) 13,6 millió forint A tervezett fejlesztési bevételein teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 43 millió forint. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére évben Püspökladány Város gesztorságával megszervezésre került a Télitavaszi közmunkaprogram illetve annak meghosszabbítása, illetve a Roma közmunkaprogram, melyet szintén az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. Mindezen tényezők együttes hatásaként már 2010 márciustól folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az addigi 110 millió forintos bérhitelkeretet a testület 73/2010. (VII.26) sz. határozatával az önkormányzat július 26től 140 millió forintra emelte. A kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében az addigi 100 millió forintos folyószámlahitel szerződés keretösszegét is emelni kényszerült az önkormányzat június 1től 170 millió forintra. Erről a képviselőtestület 58/2010. (V.27.) határozatával döntött. A hitelkeret emelése előtt, június 30án az önkormányzatnak kb. 90 millió forint kifizetetlen számlája halmozódott fel.

5 4 Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft. is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat évben is benyújtotta az ÖNHIKIs pályázatát. A pályázaton Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKIs pályázaton nyert támogatás, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKIvel nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás során a nyert támogatás összegét bevonjuk a hiányba, így az önkormányzatnak e Ftra módosul a működési hiánya. Ennek mérséklésére több intézkedés született: polgármesteri utasítás alapján az önkormányzat költségvetési intézményeinél az eredetileg megállapított intézményfinanszírozás 2 %át visszatartjuk további intézkedésig. Több intézmény jelezte, hogy a visszatartást a szűkös költségvetéséből nem tudja vagy csak részben tudja kigazdálkodni. pályázatot nyújtottunk be működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására eft összegben, melynek elbírálása folyamatban van. felülvizsgáljuk az eredeti költségvetésben szereplő kiadásainkat és a lehetőséghez mérten átcsoportosítást hajtunk végre A fennmaradó hiány esetleges teljes körű finanszírozásának forrásait, és így év végéig a költségvetési egyensúly megteremtésének lehetőségét a soron következő költségvetési rendeletmódosításra tett előterjesztés mutatja be.

6 5 Az eredeti költségvetésben közel 165 millió Ft fejlesztési hitel felvétellel számolt az önkormányzat évre tervezett fejlesztési hitelt még nem vett fel az önkormányzat. Több olyan fejlesztési kiadásunk van, melyet hitelből nem lehet finanszírozni, illetve az ingatlaneladásaink nem realizálódtak, ezért az augusztus 16i testületi ülésen a 77/2010. (VIII.16) határozatával kötvény kibocsátásáról döntött a képviselőtestület. A kötvénykibocsátással kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban vannak. BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében a bevételek teljesítése időarányos, elmaradás a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, fejlesztésekre adott központi forrásoknál és a fejlesztésre átvett pénzeszközöknél tapasztalható. Az útépítésre tervezett 300 millió Ft összegű hitelkeret évre rendelkezésre álló e Ftból a szükségnek megfelelő összeg lehívásra került. Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Lemaradás a középiskolánál illetve a Tájékoztató Központnál mutatkozik. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptemberoktóber hónapokban várható. A Tájékoztató Központnál a Lidl Magyarország Kereskedelmi Zrttől július hónapban megérkezett e Ftos reklámbevétel kompenzálja a lemaradást. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében. Helyi adóbevételek A költségvetési rendeletünkben még arról tájékoztattuk a képviselőket, hogy évtől az iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat az APEH látja el.

7 6 Az országgyűlési képviselő választást követően alkotott jogszabály azonban újra az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe helyezte az iparűzési adó adóztatásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: 2010 évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 210 millió Ftos iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből csak e Ft bevételt sikerült beszedni az első félévben, mely alatt marad az 50%os teljesítésnek. Iparűzési adónemben a évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata adóhatóságának Ft adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 43. a mondja ki. Ez az összeg csökkentette a bevételt, közel 13%kal. 2010ben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés e Ft, mely 46,9%os tervteljesítésnek felel meg. Ebben az adónemben is folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében az első félévben a teljesítés 50,2%, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az idegenforgalmi adóbevétel jelentős hányadának beszedése a III. negyedévben várható. Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású

8 7 támogatások leutalása a 292/2009.(XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított okat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: Eddig mindössze a piaci telkeket sikerült (2 db kivételével) értékesíteni, melynek nettó értékét a felmerülő költségek levonása után Vagyonkezelő Holding átutalta az önkormányzat részére I. félévben beérkezett bevétel e Ft A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb ingatlan eladásból e Ft realizálódott, ami a Rákóczi u. 10. épület értékesítés egy részlete, a vevő még e Fttal tartozik az önkormányzatnak. Az útalap útépítéshez évben a lakástulajdonosok felé 14 millió forint hozzájárulást vetett ki az önkormányzat. A fizetésre kötelezettek 7 millió forint összegű hozzájárulásra kértek részletfizetést, míg 7 millió forint összegben az érintett lakosok az egyösszegű befizetést választották. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás mutatkozik a közhasznú foglalkoztatásra való pénzeszköz átvételnél, aminek az oka hogy a április 1től alkalmazott foglalkoztatásszervezők bére és járuléka utáni támogatást csak l/4 évente lehet megigényelni. Az első időszak

9 8 igénylése július 31én került elküldésre, a támogatási összeg augusztus végén, szeptember elején várható. A Roma közmunka hiányzó támogatási összege július, augusztus hónapban megérkezett. A programban résztvevő települések a saját erő hozzájárulást csak részben utalták be. A hiányzó bevétel beszedésére a szükséges intézkedést megtettük. A fejlesztési pénzeszközök átvételénél mutatkozó lemaradás a bevezetőben már említett okok miatt keletkezett. Június 30án 110 millió Ftos munkabér hitelállománnyal rendelkezett az önkormányzat, a 170 millió forintos folyószámla hitelkeretünkből pedig e Ftot vettünk igénybe. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre menő dolgozók évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. A dologi kiadások át az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés évek óta nem ad támogatást, sajnos az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani.

10 9 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás lebonyolította a térség önkormányzatainak a villamosenergia és gázenergia szolgáltató váltásban való részvételét. A közbeszerzési eljárás lezárult, a szolgáltatóváltás megtörtént. A konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudom bemutatni, mivel új számlák még nem érkeztek be. Az új áramszolgáltató az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., a gáz szolgáltatást az EMFESZ Kft. végzi. Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eddig eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér és folyószámla hitelállománnyal rendelkezett. A leírtak alapján az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótot biztosítson. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni a szolgáltatónak 2 havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét, tehát a teljesítés csak 4 havi karbantartást és 4 havi villamosenergia díjat tartalmaz. A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt.

11 10 A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulat az I. félévben számlát nem nyújtott be. Belvíz üzemeltetési alacsony teljesítésének oka, hogy az I. féléves kiadás csak az I. szivattyútelep üzemeltetési költségeit takarja. A szakértői díjak ánál is az alacsony a teljesítés. A május és június havi számlákat csak július hónapban tudtuk teljesíteni. A szakfeladaton vannak olyan betervezett munkák, melyek megvalósítására csak a második félévben kerül majd sor. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai személyi juttatások, és dologi kiadások egyaránt időarányosan alakultak. A közösségi pszichiátriai ellátásra az I. félévre eftot kapott az intézmény, melyből csak eft a felhasználása. Az megtakarítást az átköltözés után tervezik felhasználni. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft az első félévre eső számlát még nem nyújtotta be, így csak a Polgármesteri Hivatal által kifizetett rezsiköltségek jelennek meg a soron.

12 11 Az ágazatban a legnagyobb ot képviseli a pénzbeli és természetbeni ellátás, melyhez tartozó kiadásokat a 4. számú függelék szemlélteti. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogcímenkénti felhasználásának részletezése: Az aktív korúak ellátása esetében (Rendelkezésre állási támogatás; közcélú foglalkoztatás) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget. A táblázatból látható, hogy indokolt volt emelni a saját forrás összegét a júniusi rendeletmódosításkor, mert az első féléves felhasználás időarányos, a megtakarítás nem számottevő. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok, az ápolási szükséglet szigorúbb ellenőrzése eredményezett megtakarítást. Az átmeneti segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Mindenképpen indokolt lenne az ágazaton belül megtalálni a többletkiadások forrását, mert önkormányzati forrásból csak a hitelkeret emelésével növelhető az átmeneti segély a. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nem tervezhető, jelenleg megtakarítás van, de várható a teljes összeg felhasználása.

13 12 A tanév kezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes. A felsőoktatási ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására augusztus 31ig került sor. A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására betervezett összegnél mutatkozó megtakarítás csak látszólagos, a kifizetés csak 4 havi teljesítést tartalmaz az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt. A Roma közmunkapályázat június 15én lezárult. Az önkormányzat összesen e Ft támogatást kapott a feladat ellátásához. A program keretében Püspökladányban, Sárrétudvariban, és Tetétlenen 100 fő foglalkoztatása volt megoldható. A felmerült költségek egy része csak július hónapban kerül lekönyvelésre. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása a szükségletnek megfelelően megtörtént. Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5,5%os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük.

14 13 Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. Időarányosan túl van finanszírozva a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Szinte minden intézményünk jelezte, hogy a működtetéshez (fűtés, világítás, távhő, víz és csatornaszolgáltatás) lebontott év végéig nem biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet. Legnagyobb hiány a Többcélú Oktatási Intézményben jelentkezik, ahol a gázenergia szolgáltatásra betervezett éves keretet is túllépte 4,5 millió forinttal az intézmény már félévig. A közüzemi díjak éves át féléves szinten már 750 efttal túllépte az intézmény. Az első félévben valamennyi munkavállaló megkapta a kereset kiegészítést, melyre a központi költségvetés nyújtott pótot, önkormányzati szinten 84 millió forintot. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra e Ftot tervezett be az önkormányzat évre. Az I. félévi kiadás figyelembe véve a számlák késedelmes kifizetését is időarányos. Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben.

15 14 A jubileumi jutalmak fedezete igény szerint kifizetésre és kiutalásra került a jogosultaknak. A évi költségvetés készítésekor a középiskola működéséhez igényelt állami támogatásból e Ft céltartalékot képzett az önkormányzat. A július havi normatíva igénylés/lemondás során vált egyértelművé, hogy e Ft normatíváról le kell mondania az önkormányzatnak, így a céltartalék e Ftra csökken. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására a II. félévben kerül sor. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás munkaszervezetének működéséhez történő hozzájárulást időarányosan átutaltuk. Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink finanszírozása időarányosnak tekinthető. A Tájékoztató Központ I. félévben eszközbeszerzésre 439 e Ftot, karbantartásra 119 e Ftot fordított. A Dorogi Márton Művelődési Központ megkezdte a nyáron megrendezésre kerülő Sárréti Napok rendezvénysorozat szervezési munkáját. A Városi Könyvtár könyvállomány gyarapításra 208 e Ftot nyert. A könyvtár TIOP pályázaton e Ft nyert, melyből számítástechnikai eszköz beszerzésre kerül sor. TÁMOP pályázaton rendezvények megvalósítására nyert támogatást.

16 15 A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány I. féléves teljesítése időarányos, míg a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az 50%ot. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A dologi kiadások nem érik el az 50%ot, a bevezetőben részletezett okok miatt jelentős összegű volt a kifizetetlen számla állomány június 30án. A Kistérségi Irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejeződött, és a teljes költségét magában foglalja a kifizetés. Csenki díjhoz kapcsolódó költségek július hónapban kerültek könyvelésre. Az egyházak támogatására tervezett összegből a Református Egyház még nem kapta meg az őt megillető összeget. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kisértékű szakmai anyagot, valamint a forma és egyenruhát a II. félévben fogja beszerezni. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK I évről áthúzódó beruházások: Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése Az autóbusz várók műszaki átadása április 30án volt, a pénzügyi kifizetés júliusban megtörtént. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, KarcagiPetri P. u. sarok, Petri P.Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt valósult meg. Sajnos a hozzá tartozó állami

17 16 támogatás még a mai napig nem érkezett meg, a támogató szervezet információja szerint szeptember hónapban várható. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái A beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmányterve elbírálás alatt áll. Ezt követően kerül sor a beruházás II. fordulójára. A IV. negyedévben kerül sor a kivitelezési pályázat elkészítésére, döntés év végén, év elején várható. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzésre, majd a tényleges kivitelezésre. A beruházás tervezett befejezési határideje december 31. Karcagi u. 32. sz. Idősek Otthona felújítás (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) A beruházás elkészült, a műszaki átadás megtörtént, jelenleg a pénzügyi elszámolás történik. A kivitelezés szállítói finanszírozású, melynek rendezése folyamatban van. A felújított létesítményt a gondozottak használatba vették. Az Aktívan a holnapért közmunka pályázat lezárult. A betervezett eszközök beszerzésre kerültek. Az elszámolás lezárult, a támogatás július hónapban megérkezett. Sárréti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése elnevezésű feladat a költségvetésben leírtaknak megfelelően megvalósult. A kifizetés és elszámolás megtörtént, a támogatási igényt elküldtük, a támogatás sajnos még nem érkezett meg. Lezárult a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése elnevezésű feladat is, az elszámolás most van folyamatban. A feladatot ellátó szervezet számláját benyújtotta a támogató szervezet felé. A beruházás szállítói finanszírozású.

18 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok a volt Szent István úti Óvoda épületébe. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a befejezési határidő ez év november 30a. A műszaki készültség jelenleg 30%os. A kivitelezéssel egy időben sor kerül a betervezett eszközök beszerzésének lebonyolítására is. A jelenlegi, régi épület átadásra kerül a Római Katolikus Egyház részére. Városrendezési terv A terv készítése folyamatban van. Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A beruházás végleges műszaki átadása augusztus 25én lezárult. A pénzügyi teljesítés folyamatban van, a finanszírozó banktól a hitel lehívása folyamatban van. II. 2010ben induló beruházások: A Nemzeti Diverzifikációs program elnevezésű pályázat költségére az I. félévben e Ftot fizettünk ki. A pályázat elbírálás alatt áll.

19 18 Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés elnevezésű pályázat I. fordulójának bírálata folyamatban van. Kedvező elbírálást követően megindulhat a pályázat II. fordulójának az elkészítése. Döntés azonban csak a IV. negyedév végén várható az I. fordulós pályázatunkról. Püspökladányi Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése a támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezés közbeszerzésének pályázati kiírása folyamatban van. A kivitelezés megkezdésére várhatóan I. negyedévében fog sor kerülni. A Többcélú Oktatási Intézmény Petőfi u. iskola épületének tetőfelújítása elnevezésű pályázat elutasításra került forráshiány miatt. III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük. A évben felvett Támogatást megelőlegező hitel tőke és kamatfizetési kötelezettségét olyan ütemben törlesztjük, ahogy a gyűjtőút és kerékpárút támogatása az önkormányzat számlájára megérkezik. A beruházások BM támogatásának megérkezése után a hitel törlesztés 100%ban megtörténik. A Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázat fejlesztési kiadásaihoz az önerőt augusztusban utalta át az önkormányzat a társulás számlájára. További utak fejlesztéséhez szükséges tervezési munkák és pályázatírás költségei feladaton kiadás nem merült fel.

20 19 Az Antos Zrt. ellen indított per elvesztése okán kifizettük a tőke és kamatköltségeket. Számítástechnikai eszközök beszerzése a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben 4 család vette igénybe. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött lakossági közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. A Roma közmunkaprogram keretében 4 db munkaállomás számítástechnikai eszközbeszerzése történt meg. Az I. dűlő útépítéséhez a e Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás megtörtént, a beruházás elkészült. A 3. számú melléklet III sorában szereplő beruházási kiadások át a soron következő rendeletmódosítás alkalmával teremtjük meg pályázati forrásból. IV. Pályázati alap A képviselőtestület a 74/2010. (VII.26.) számú határozatával döntött arról, hogy a e Ftos pályázati alapot e Fttal csökkenti. E forrásból a Batthyány utca aszfaltozása történt meg. V évben tervezett fejlesztési hitelfelvétel kamata Eddig fejlesztési hitelt nem vettünk fel, így hitelkamatot sem fizettünk ki.

21 20 Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a. számú melléklet tartalmazza. A táblázat megnevezés sora tételesen bemutatja az intézmények által I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban önkormányzatunk nem rendelkezik, az csak beépült a költségvetési beszámolóba. A 4. számú mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város összesített bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a június 30i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, szeptember 16. A r n ó t h Sándor polgármester

22 1. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30ig MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított június 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,00% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) ,00% 1 1 Intézmények működési bevételei ,00% Bölcsőde ,00% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,00% Egyesített Óvodai Intézmény ,00% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,00% Gazdasági Ellátó Szervezet ,00% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00% Városi Könyvtár ,00% Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,00% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,00% 1 2 Önkormányzati működési bevételek ,00% Okmányiroda bevétele ,00% Bérleti díj ,00% Egyéb önkormányzati működési bevételek ,00% Földhaszonbérleti díj bevétele ,00% Kamatbevétel ,00% Temető bérleti díja ,00% Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele ,00% évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,00% Kisebbségi önkormányzat kamatbevétele 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele ,00% Elkülönített működési számla kamatbevétele ,00% 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 0 0 Adatok e Ftban 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) ,00% 2 1 Helyi adók ,00% Magánszemélyek kommunális adója ,00% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,00% Iparűzési adó ,00% Gépjárműadó ,00% 2 2 Átengedett központi adók ,00% Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,00% Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt ,00% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,00% 2 4 Talajterhelési díj ,00% II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) ,00% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,00% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,00% 1. oldal

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE

KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre tervezett bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) 1 054 658 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. AUGUSZTUS 31. Az előterjesztést véleményezi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben