MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére."

Átírás

1 MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Közzététel: szeptember 7. napján Hatályos: szeptember 8. napjától 1. A Bank szeptember 8tól a 50 darab feletti címletváltás szolgáltatást biztosít számlavezetett ügyfelei részére. 2. Egyes fizetési megbízások végső benyújtási határideje szeptember 7. napjától módosul. Azon papír alapú eseti átutalási megbízásoknál, amelyben Ügyfelünk a bank által vezetett bankszámlára történő átutalásról rendelkezik, a benyújtási 12 órára módosul, mely megbízást a Bank a terhelés napján írja jóvá a kedvezményezett számláján. Ebben az esetben a szerződésmódosítást a Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei d. pontja teszi lehetővé. A módosítást a Bank elfogadottnak tekinti, amennyiben Ügyfelünk annak hatályba lépése előtt nem tájékoztatja a Bankot a módosítás el nem fogadásáról, melyet a Bank azonnali hatályú felmondásnak tekint. A fizetési megbízási benyújtási k egyéb módosításai Ügyfeleink számára kedvező módosításokként minősülnek szeptember 7től a Bank megszünteti a bankcsekk kibocsátás, valamint a csekk megvásárlás szolgáltatás nyújtását. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános szabályok A forint átutalásokkal kapcsolatos szabályok: A deviza átutalásokkal kapcsolatos külön szabályok és fogalmak: Megbízások benyújtása Gyűjtőláda használata Készpénzfelvételi rend és előzetes bejelentési kötelezettség pénztári készpénz felvét esetén Alkalmazott árfolyamok Késedelmi kamat A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok Ehiteles cégkivonat lekérdezés szolgáltatás Az egyes devizaforgalmi ügyleteknél zárolásra kerülő fedezetek mértéke készpénzfedezetes megbízások esetén Ügyfélcsoportok Hagyatékkifizetés, hagyatékkezelés II. MIKROVÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSNÉL ALKALMAZOTT TELJESÍTÉSI REND ÉS DÍJSZABÁSAI Már nem értékesített Mikrovállalati bankszámlák díjai és jutalékai április 1. napjától értékesített Erste Standard Mikrovállalati bankszámla forint díjai és jutalékai Mikrovállalati számlavezetésnél számlanyitás dátumától függetlenül, valamennyi bankszámlára általánosan alkalmazott díjak és teljesítési rend 20 2

3 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Látra szóló betétek kamatai 2. számú melléklet Lekötött betétek kamatai 3. számú melléklet Erste Induló számlacsomag és Erste Számlacsomag díjai társadalmi szervezetek részére díjai 4. számú melléklet Válogatás Plusz számlacsomag díjai 200 millió Ft alatti éves nettó árbevételű vállalkozások részére 5. számú melléklet Ügyvédi, közjegyzői, bírósági végrehajtói letéti számla díjai 6. számú melléklet Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program keretében nyújtott hitel esetén nyitott XLX pénzforgalmi számla kondíciói mikrovállalati ügyfelek részére 7. számú melléklet Bankkártya szolgáltatások díjai 7.1. számú melléklet Bankkártya akciók 8. számú melléklet Nem értékesített forint pénzforgalmi számlacsomagok díjai 9. számú melléklet Bankkártya elfogadói számlacsomag díjai 10. számú melléklet Válogatás számlacsomag díjai 200 millió Ft alatti éves nettó árbevételű vállalkozások részére 11. számú melléklet Partner Számlacsomag kondíciói 12. számú melléklet Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai 13. számú melléklet Mikrovállalati számlavezetésnél alkalmazott teljesítési rend szombat, vasárnap vagy munkaszüneti napon való nyitva tartás esetén 14. számú melléklet Akciós ajánlatok Az Erste Bank által meghirdetett egyedi ajánlatok mikrovállalati ügyfelek részére 3

4 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban Bank) a szolgáltatásaiért felszámítható jutalékok, külön díjak és költségek (a továbbiakban bankköltségek) mértékét, ezek érvényesítésének körét, az árfolyamok alkalmazását és a kamatelszámolás módját figyelemmel a számlaszerződésben foglaltakra a következőképpen állapítja meg: 1. Általános szabályok A jutalékszámítás alapja a megbízás összege. A jutalék felszámítása a számlavezetés pénznemében történik. A jutalék felszámítása forint számlák esetében forintban, euró számlák esetében euróban, ezektől eltérő devizanemű számlák esetében a számla devizanemével azonos devizanemben történik. Konverziós esetekben a Bank a jutalékot a megbízás terhelési értéknapján érvényben lévő, a tranzakció terheléséhez alkalmazott devizaárfolyamon számolja át és az átutalás ellenértékével egyidejűleg terheli meg az ügyfél számláját. Bankunk a jutalék elszámolást a tranzakciótól függően vagy a tranzakció napján, vagy havi gyakorisággal gyűjtötten végzi el. Kivételt képez ez alól, amikor a bankszámlaszerződés ettől eltérő gyakoriságot (tárgyidőszakot) állapít meg, amely esetben a Bank a szerződésben rögzítettek szerint jár el. A Bank a pénztári forint kifizetés esetén a tárgyhó végén terhelendő jutalékot a tranzakció értéknapján az ügyfél bankszámláján jogosult zárolni. A listában felsorolt jutalékokon kívül a Megbízót terhelik a megbízás végrehajtása során Magyarországon, vagy külföldön felmerülő költségek, továbbá a megbízások lebonyolításába bekapcsolt külföldi bankok díjai és költségei, kivéve, ha a Megbízó ellentétes kikötést alkalmaz és a Bank ennek érvényt tud szerezni. A díjak, jutalékok (továbbiakban együttesen: Díjak) számításának alapja a megbízás összege, vagy a bankjegyek, érmék darabszáma. A százalékos mértékben megállapított Díjak alapját az érintett tranzakciók összege képezi. A Díj felszámítása tranzakciónként, a számlavezetés pénznemében történik. Díjaink a standard (általános) kötelezettségvállalásokra és eljárásokra vonatkoznak. Minden, a standardtól eltérő többlet vagy a standardtól eltérő egyedi igény esetén külön és esetenként mérlegelheti a Bank a megbízás elfogadását és az alkalmazandó jutaléktételt. A díjmentesség alatt jelen Hirdetmény vonatkozásában minden esetben 0 Ftot kell érteni. Díjakra, jutalékokra (együttesen: díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában: Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz kapcsolódó forint összegben meghatározott min. és max. érték, továbbá az összetett díjnak forint összegben megharázott díjrésze. Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra, továbbá az összetett díj százalékban meghatározott része. Összetett díj: Amely áll egy százalékos mértékű díjból, valamint ahhoz kapcsolódóan egy forint összegben meghatározott tételdíjból. Tárgynap (T nap). Olyan banki munkanap, melyen a Bank a fizetési megbízással kapcsolatosan rá háruló feladatokat (pl. fedezetvizsgálat) megkezdi. A jutalék felszámítása forint számlák esetében forintban, euró számlák esetében euróban, ezektől eltérő devizanemű számlák esetében a számla devizanemével azonos devizanemben történik. Konverziós esetekben a Bank a jutalékot a megbízás terhelési értéknapján érvényben lévő, a tranzakció terheléséhez alkalmazott devizaárfolyamtípus alkalmazásával számolja át és az átutalás ellenértékével egyidejűleg terheli meg az ügyfél számláját. A Bank a pénzforgalom lebonyolítását szolgáló nyomtatványokat, bizonylatokat, az éjszakai trezorhoz tartozó tasakokat, mágneskártyákat térítésmentesen bocsátja az Ügyfelek részére. Az Ügyfelek levélben nyújthatják be nyomtatvány igényüket. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a kondícióit egyoldalúan megváltoztassa. Az új feltételekről a Bank az Ügyfeleket a számlavezető helyeken kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. 4

5 Az alkalmazott teljesítési rendnél megadott végső benyújtási k normál munkanapra vonatkoznak. A magyarországi szombati munkanapokon a klíringrendszerek üzemidejének rövidülése miatt a felsorolt (HUF utalás HUF számláról HUF számlára) megbízás típusokra a következőképpen változnak: Telebank automatán kódolt utalás (bankon kívül, bankon belül, bankon belül saját számlák között) T nap 11:30, szeptember 7től 13:00 Telebank ügyintézőn keresztül bankon kívül T nap 11:30, szeptember 7től 12:30 Elektronikus rendszeren keresztül bankon kívül (eseti átutalás) T nap 11:30, szeptember 7től 13:00 Elektronikus rendszeren keresztül bankon kívül (csoportos átutalás) T nap 11:45, szeptember 7től 13:00 Viber átutalás elektronikus rendszeren keresztül T nap 16:00, papíron benyújtva 12: A forint átutalásokkal kapcsolatos szabályok: A forint megbízások nyomtatványai: január 1.től a Bank a következő megbízásokat csak alábbi formátumú MNB nyomtatványokon fogadja el : PFNY 11 a forintban teljesítendő átutalási megbízás PFNY 31 vagy adattartalmával azonos nyomtatvány felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése re PFNY 41 beszedési megbízás A benyújtás indokai: 1 A fizető fél felhatalmazó levele alapján, 4 Váltóbeszedés, 5 Csekkbeszedés nyújtható be. Végrehajtható okiraton alapuló beszedés (2. indok) amennyiben a bírósági végrehajtás általános feltételei november 1jét megelőzően már fennálltak, illetve jogszabályon alapuló beszedés (3. indok), amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. PFNY 51 s beszedési megbízás PFNY 71 hatósági átutalási megbízás A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban pénzkövetelés érvényesítésére. A Bank a fizető fél Számlatulajdonos bankszámlájára terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás meghozatalára jogosult (kedvezményezett) erre irányuló kezdeményezésére, a megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. Fedezet hiány miatt a forint megbízásokat a Bank a következő időpontig állítja sorba: Eseti átutalási megbízás o Papír alapon benyújtott esetén Terhelési nap +1 banki munkanapig, szeptember 7től papír alapon benyújtott esetén Terhelési nap +1 banki munkanap 16:30ig (szombaton 13:00ig) o Netbankon /Electrán benyújtott esetén csak a Terhelési napon, szeptember 7től Netbankon /Electrán benyújtott esetén a Terhelési napon 16:30ig (szombaton 13:00 ig) o TeleBankon benyújtott esetén nincs sorba állítás Rendszeres átutalás megbízás esetén Terhelési nap +1 banki munkanapig, szeptember 7től rendszeres átutalás megbízás esetén Terhelési nap +1 banki munkanap 16:30 ig (szombaton 13:00ig) A csoportos átutalási megbízás csak a Terhelési napon, szeptember 7től csoportos átutalási megbízás a Terhelési napon 16:30ig (szombat: 13:00) Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás esetén Terhelési nap +35 napig, szeptember 7től hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás esetén Terhelési nap +35 nap 18:00ig Csoportos beszedési megbízás (a bank ügyfele a kötelezett) Terhelési nap +1 banki munkanapig, szeptember 7től csoportos beszedési megbízás (a bank ügyfele a kötelezett)terhelési nap +1 banki munkanap 18:00ig 5

6 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés, (1es indokú beszedés) o A március 1je előtt átvett felhatalmazó levelek esetén, amennyiben tartalmaz sorba állításra vonatkozó kérést, akkor Terhelési nap+15 napig, ha ez a kérés a jogszabályra hivatkozik, vagy 90 napra szól, akkor Terhelési nap+35 napig. Ellenkező esetben csak a Terhelési napon szeptember 7től a március 1. előtt átvett felhatalmazó levelek esetén, amennyiben tartalmaz sorba állításra vonatkozó kérést, akkor Terhelési nap+15 nap 18:00ig, ha ez a kérés a jogszabályra hivatkozik, vagy 90 napra szól, akkor Terhelési nap+35 nap 18:00ig. Ellenkező esetben a Terhelési napon 18:00ig. o A március 1je után átvett felhatalmazó levelek esetén amennyiben tartalmaz sorba állításra vonatkozó kérést, akkor Terhelési nap+35 napig, ellenkező esetben csak a Terhelési napon szeptember 7től a március 1. után átvett felhatalmazó levelek esetén amennyiben tartalmaz sorba állításra vonatkozó kérést, akkor Terhelési nap+35 nap 18:00ig, ellenkező esetben a Terhelési napon 18:00ig. Amennyiben a számlaszerződés megszűnését követően a bankszámlán olyan számlakövetelés marad, amelynek elutalásáról/felvételéről a számlatulajdonos a Banknál nem rendelkezett, úgy a Bank ezen számlakövetelést felelős őrzésben kezeli a Számlatulajdonos rendelkezéséig. A Bank jogosult a felelős őrzés után felszámított díjat a felelős őrzésbe vett számlakövetelés összegébe beszámítani és ennek következtében az így felszámított díjjal a számlakövetelés összegét csökkenteni A deviza átutalásokkal kapcsolatos külön szabályok és fogalmak: A bank csak az olyan, HUF számlán terhelendő, HUFban megadott fizetési megbízásokat tekinti forint átutalásnak, melyek konverzió nélkül teljesíthetőek Bankon belül vagy más belföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett Bankszámlára. Az egyéb megbízások devizaátutalásnak (illetve konverziónak) minősülnek. A Bank a kimenő devizaátutalásokat külföldi közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók bevonásával teljesíti. Kimenő deviza átutalás, valamint külföldre indított forint átutalás esetén, amennyiben a partner bankok (külföldi / belföldi) jutalékainak teljes költségét a megbízó átvállalja (költségviselés módja: OUR), az adott megbízáshoz kapcsolódó díjon felül átutalásonként tételdíj kerül felszámításra az átutalási megbízás jutalékának elszámolásával egy időben, amelynek fedezetét az átutalás és az adott megbízáshoz kapcsolódó díj együttes összegén felül egyidejűleg biztosítani kell a terhelendő bankszámlán a megbízás beadásakor. Bejövő deviza átutalások esetén, amennyiben a küldő bank OUR költségviselési opcióval küldte a fizetési megbízást, a Bank a mindenkori Bankközi Hirdetménye (megbízások teljesítése során a partnerbanknak felszámítandó díjakat tartalmazza) alapján számítja fel a küldő banknak a fizetendő jutalék összegét, függetlenül az ügyfelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmától és az ügyfél egyedi kondícióitól. Bejövő deviza átutalások esetében, amennyiben az átutalás fedezete a Számlatulajdonos bankszámláján történt jóváírás napjáig nem érkezett meg a Bank saját, adott devizanemben vezetett nostro számlájára, úgy a Bank jogosult a Számlatulajdonos bankszámláján jóváírt, de fedezettel nem rendelkező fedezethiányos deviza átutalás fizetési megbízás összegét a rendezésig zárolni, illetve a jóváírás értéknapjával azonos értéknappal megterhelni. A Bank jogosult továbbá a beérkező deviza átutalás jóváírásának értéknapját utólag korrigálni a Számlatulajdonos bankszámláján akkor, ha az átutalási megbízás fedezete a megbízásban megadott értéknaptól eltérő napon, késedelemmel érkezik meg a Bank adott devizanemben vezetett nostro számlájára. A Bank az átutalásokkal, csekkbeszedéssel kapcsolatban, vagy egyéb okból felmerült bankköltséggel jogosult az ügyfél eredeti ügyletben megjelölt számláját (ennek elégtelen fedezete esetén az ügyfél más számláját) utólag is megterhelni Ezen esetekben a Bank kereskedelmi árfolyamot alkalmaz a konverziós költségterhelések esetében, Amennyiben az ügyfél számláin nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a költségek elszámolásához, a Bank számlakonverziós árfolyam alkalmazásával is sorba állíthatja követelését az ügyfél számláján Ha a megbízással kapcsolatos jutalékokat partnerére hárítja át, és a partner a jutalékot nem fizeti meg, Megbízónk felelős marad a jutalék megfizetéséért. A Bank az okmányos meghitelezések, garanciák, beszedvények lebonyolítását a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvényben lévő, egységszabályokat és szokványokat tartalmazó kiadványai szerint vállalja, abban az esetben is, ha ezekre a szabályokra a Megbízó a megbízásban nem tér ki. A deviza átutalási és értéknapos konverziós megbízások, továbbá az import inkasszó átutalására vonatkozó megbízások teljesítése esetében a megbízás összegének 100% a+megbízás jutaléka a fedezet mértéke, mely fedezetet azon a számlán kell biztosítani, amely terhére a megbízás szól. 6

7 A zároláskor a tétel feldolgozásának időpontjában érvényes kereskedelmi deviza árfolyamot alkalmazza a Bank. Deviza átutalások részteljesítése nem lehetséges. Fedezethiányos devizaátutalási, valamint konverziós, továbbá import inkasszó teljesítésére beadott megbízásokat T+2 munkanap 16.25ig állítja sorba a Bank, kivételt képeznek a Pieuro és T napos átutalások és konverziók, melyek a tárgynapi teljesítésre vonatkozó végső benyújtási ig kerülnek sorba állításra, majd (amennyiben nem teljesíthetőek) visszautasításra. Kimenő deviza átutalás esetén amennyiben a megbízás devizaneme eltér a kedvezményezett jóváírandó számlájának devizanemétől, a Bank levelezőbankja jogosult a két devizanem közötti konverzió elvégzésére, és a megbízásnak a jóváírandó számla devizanemében történő teljesítésére. Romániában csakis az utalandó devizanemmel megegyező devizanemű bankszámlára fogadható el megbízás. Ellenkező esetben a román bankok nem teljesíthetik a tranzakciót és saját eljárásrendjüktől függően vagy visszautalják az összeget költségeik levonását követően, vagy reklamációs levelezést indítanak. Utóbbi esetben az összeg a fizetési megbízás módosításáig nem kerülhet jóváírásra és emellett bankunk és a külföldi bank levelezési költségét is kénytelenek vagyunk a Megbízó számlájára terhelni. Európai Gazdasági Térségen (továbbiakban EGT) belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euró övezeten kívüli EGTállam devizanemében történik. Az EGT a következő államokat foglalja magában: Európai Gazdasági Térség; a következő államokat foglalja magában: AT (Ausztria), BE (Belgium), BU (Bulgária), CY (Ciprus), CZ (Cseh Köztársaság), DE (Németország), DK (Dánia), EE (Észtország), ES (Spanyolország), FI (Finnország), FR (Franciaország), GR (Görögország), HU (Magyarország), IE (Írország), IS (Izland), IT (Olaszország), LI (Liechtenstein), LT (Litvánia), LU (Luxemburg), LV (Lettország), MT (Málta), NL (Hollandia), NO (Norvégia), PL (Lengyelország), PT (Portugália), RO (Románia), SE (Svédország), SK (Szlovákia), SI (Szlovénia), UK (NagyBritannia), HR (Horvátország) EGTs deviza: Európai Gazdasági Térséghez tartozó állam fizetőeszköze, jelen Hirdetmény közzétételekor: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, SEK, HRK. EGTn belüli fizetési forgalomban a BEN költségviselési opcióval kezdeményezett deviza átutalási megbízásokat a bank SHA költségviselési móddal bonyolítja le az érvényben lévő pénzforgalmi szabályozásnak megfelelően. Bankon belüli devizaátutalások és konverziók esetében ez azt jelenti, hogy EGTs devizanem esetén a Számlatulajdonos nyilatkozatától függetlenül a Bank a megbízás terheléséhez kapcsolódó jutalékot minden esetben a terhelendő számlán számolja el. Kimenő deviza átutalási megbízások teljesítéséhez szükséges adattartalom a megbízás alapadatain kívül: EGTn belüli fizetési művelet esetén: Kedvezményezett bankjának BIC/SWIFT kódja (8 vagy 11 karakter) Kedvezményezett IBAN száma Költségviselés módja 1 : SHA (javasolt), OUR 1 SHA (Shared): megosztott költségviselés a fizető fél és a kedvezményezett között, a fizető fél csak a Bank által felszámított díjakat, jutalékot viseli. Ilyen költségviselési opció megjelölésekor az EGTn kívüli fizetési műveletek esetében a közvetítő bankok saját jutalékaikat levonhatják az átutalás összegéből. A megbízáson nem, vagy zavarosan jelölt költségviselési módot automatikusan SHA költségviselésűnek tekinti a Bank OUR (Our): olyan a fizető fél által a fizetési megbízáson választott költségviselési mód a fizető fél és a kedvezményezett között, amely esetén minden, a tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményezője (megbízó) visel. USD utalások esetében az USA klíringrendszer sajátosságai miatt nem biztosított, hogy az OUR költségviseléssel ellátott megbízások minden esetben levonás nélkül érkeznek meg a kedvezményezetthez. OUR költségviselés esetén a Bank a saját sztenderd átutalási díján felül, azzal egyidejűleg felszámított OUR díj (OUR költségviselés díja) fedezi a tranzakcióban résztvevő valamennyi bank által felszámításra kerülő előre nem ismerhető átutalási költséget, garantált díj formájában. 7

8 A fentiektől eltérő esetekben a Bank visszautasíthatja a megbízást, illetve a megbízás nem szabályozott EGTn belüli fizetési műveletként kerül lebonyolításra. EGTn kívüli fizetési művelet esetén: Kedvezményezett bankjának BIC/SWIFT kódja (8 vagy 11 karakter) és/vagy bankazonosítója (pl.: FEDWIRE (FW)/ABA; SHORTCODE (SC); BSB; stb.) Kedvezményezett bankjának neve és címe Kedvezményezett számlaszáma vagy IBAN száma Költségviselés módja 1 : BEN, SHA, OUR december 1jétől a Bank Mikrovállalatok részére kizárólag az alábbi devizanemekben vállalja bankszámla (betéti számla, elkülönített számla, óvadéki számla) megnyitását és vezetését: HUF, EUR, USD, CHF és GBP. A december 1je előtt más devizanemben megnyitott és vezetett bankszámlákat a változás nem érinti. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy jelen Hirdetményt új szolgáltatások bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, továbbá a jelen Hirdetmény fejezeteit és mellékleteit önállóan is, egyoldalúan megváltoztassa a Bankszámlavezetés és betéti ügyletek mikrovállalkozások részére c. ÁSZF (továbbiakban:ászf) szerint.. Az új feltételekről a Bank az Ügyfeleket az ÁSZFnek megfelelően értesíti. Díjmentesek a következő tranzakciók: a Bank hibájából eredő helyesbítések banktechnikai okokból felmerülő rendezések szabad elhatározású betétszámláról hasonló számlára történő átvezetés (pl. betéthosszabbítás, illetve visszavezetés) BIC/SWIFT kód: BIC a Bank Identifier Code rövidítése, amely olyan azonosító kódot jelent, amely a SWIFT rendszerben a szabványosított SWIFT üzenet küldőjét és címzettjét egyaránt azonosítja. A BIC kód biztosítja a SWIFT üzenet pontos továbbítását a címzett (kedvezményezett) pénzforgalmi szolgáltatójához a nemzetközi forgalomban. SWIFT rendszer: a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) és tagjai által működtetett, olyan nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül annak tagjai, egymás között bankközi üzenetforgalmat bonyolítanak, és amely rendszer segítségével például fizetéseket teljesíthetnek, illetőleg elszámolhatnak egymással. SWIFT üzenet: a SWIFT rendszeren szabványosított formában, SWIFT szabványoknak megfelelően továbbított zárt üzenet. FIT payment: Az Erste Csoport tagbankjai közötti EUR átutalás, amely csak EUR devizanemű bankszámláról indítható. A feltételeknek megfelelő normál vagy SEPA megbízásokat automatikusan FIT payment átutalásként kezeli a Bank. A tranzakció devizaneme minden esetben EUR, míg kezdeményezett átutalás esetén a terhelendő számla, bejövő átutalás esetén a jóváírandó számla devizanemének kell eurónak lennie. A bejövő átutalás esetén az indító, illetve kimenő átutalásnál a kedvezményezett számlavezető bankja csakis az alábbiak valamelyike lehet: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Ausztria), Česká spořitelna a.s. (Csehország), Slovenská sporiteľňa, a. s. (Szlovákia), Erste Bank Croatia (Erste & Steiermärkische Bank d.d.) (Horvátország), BEN: Az EGTn kívüli fizetési forgalom esetén az átutalás minden költsége a kedvezményezettet terheli, így a Bank által felszámított jutalék az utalandó összegből kerül levonásra. Az EGTn kívüli fizetési forgalomban a közvetítő bankok is levonják/ levonhatják saját jutalékukat az átutalás összegéből. Amennyiben az EGTn belüli fizetési forgalomban BEN költségviselési mód kerül meghatározásra a megbízáson, a Bank a vonatkozó törvényi szabályozás értelmében SHA költségviselési móddal teljesíti a megbízást és a megbízó saját számláját terheli a jutalékkal. 8

9 Banca Comerciala Romana S.A. (Románia), Erste Bank a.d. Novi Sad (Szerbia), Salzburger Sparkasse (Ausztria), Tiroler Sparkasse (Ausztria), Sparkasse Bank dd (BoszniaHercegovina) Sparkasse Bank Makedonija AD (Macedónia) Banca Comerciala Romana Chisinau SA (Moldávia), Erste Bank AD Podgorica (Montenegró), Banka Sparkasse dd (Szlovénia) Erste Bank Hungary Zrt. (Magyarország) Kärtner Sparkasse (Ausztria) Steiermärkische Sparkasse (Ausztria) Erste Group Bank AG (Ausztria) Sparkasse Hainburg (Ausztria) Niederösterreichische Sparkasse (Ausztria) Bankhaus Krentschker (Ausztria) PriEuró jóváírás: Az európai Unió tagországaiból valamint Svájcból, Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből, továbbá Magyarországon belül más bank ügyfele javára kezdeményezett átutalás, melynek devizaneme minden esetben euró. Bankunk a végső benyújtási n belül érkezett Prieurótételeket a 4 órán belüli teljesítési kötelezettséget figyelembe véve haladéktalanul jóváírja. Amennyiben a kedvezményezett számla devizaneme nem euró, úgy a jóváírása eltérő, számlakonverziós árfolyam alapján tárgynapi konverzióval történik. PriEuró átutalás:az európai Unió tagországaiba, valamint Svájcba, Norvégiába, Liechtensteinbe és Izlandra, továbbá Magyarországon belül más bank ügyfele javára indítandó átutalás, melynek devizaneme minden esetben euró. A végső benyújtási n belül beadott eurómegbízás 4 óra alatt garantáltan teljesül az EUn belül, a tagbankok euróügyfélszámlái között. Pri Euro átutalás kizárólag Vállalati NetBank és Erste Electra rendszereken keresztül és csak EUR devizanemű bankszámláról kezdeményezhető. Amennyiben papír alapon történik benyújtás, illetve ha nem euró devizanemű a terhelendő bankszámla, akkor a megbízást a Bank visszautasítja (Vállalati NetBank és Erste Electra rendszereken figyelmeztető üzenetet küldünk). Amennyiben a kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet nem vesz részt a Prieuro szolgáltatásban, akkor a Bank Tnapos átutalásként fogja a megbízást teljesíteni. SEPA Credit Transfer jóváírás: Az európai Unió tagországaiból valamint Svájcból, Norvégiából, Izlandból, Monacoból és Liechtensteinből beérkező jóváírási tranzakciók devizaneme minden esetben euró. Amennyiben a célszámla devizaneme eurótól eltérő, úgy a jóváírást a konverziót követően hajtjuk végre. SEPA Credit Transfer átutalás: Az Európai Unió tagországaiba, valamint, Svájcba, Norvégiába, Liechtensteinbe, és Izlandra, továbbá Magyarországon belül más bank ügyfele javára kezdeményezett átutalás, melynek devizaneme minden esetben euró. A SEPA Credit Transfer átutalás feltétele, hogy a kedvezményezett bank az EUs SEPA megállapodáshoz csatlakozott pénzintézet legyen. A költségviselés módja csak SHA lehet azaz minden ügyfél (küldő, fogadó) a saját bankja által felszámított jutalékot fizeti, a küldött összegből sem díj, sem költség nem vonható le a közvetítő bankok által sem. Az átutalás teljes összege jóváírásra kerül a kedvezményezett bankszámláján. Az átutalási megbízáson kötelező feltüntetni a kedvezményezett IBANját és a kedvezményezett számlavezető bankjának 11 karakterből álló BIC (SWIFT) kódját. Azokat az elektronikus úton indított, normál deviza átutalásként benyújtott fizetési megbízásokat, amelyek adattartalma megfelel a SEPA Credit Transfer feltételeinek, a Bank SEPA átutalásként teljesíti a pontos és a vállalt teljesítési n belüli lebonyolítás biztosítása érdekében kivéve a FIT kritériumoknak is megfelelő megbízásokat, mivel azok FIT átutalásként kezelése élvez prioritást. 9

10 Tnapos átutalás: Azonos devizanemű bankszámláról más bankhoz indított konverzió nélküli EUR és USD átutalások lebonyolítása (a fizető fél számlájának megterhelése és a SWIFT üzenet kiküldése) a megbízás benyújtásának napján. európai banknál vezetett számla javára történő deviza utalások esetében a választott fizetési módozat lebonyolítási módjától függetlenül elvárás a SWIFT (BIC) kód és az IBAN formátumú számlaszám használata. Ezek hiányában vagy nem megfelelő megadásuk esetén előfordulhat, hogy a partnerbank visszautasítja az átutalás teljesítését, vagy többletköltség felszámítása mellett teljesíti azt. Európán kívüli viszonylatokban fontos a kedvezményezett bankjának országában használatos bankazonosító (Fedwire, sortcode, chips, ABA stb.) megadása is a pontos teljesíthetőség érdekében ha a kedvezményezett bank SWIFTkódja nem áll rendelkezésre. T napos átutalás csak elektronikus úton kezdeményezhető NetTrader szolgáltatás: A NetTrader az Erste Vállalati Netbankhoz kapcsolódó elektronikus rendszer, melyben olyan szolgáltatást kínál a Bank, amely lehetővé teszi, hogy a számlatulajdonos a rendszeren keresztül egyedi Devizakonverziós megbízásokra (azonnali és értéknapos) ajánlatot kérjen a Banktól, és az ajánlat elfogadása esetén Megbízást adjon a Banknak. NetTrader Devizakonverzió összege: A Bank a NetTrader rendszeren keresztül benyújtható devizakonverziós megbízások összegét tranzakciónként legalább EUR és legfeljebb EUR vagy annak megfelelő értékű, a Bank Ajánlatában meghatározott árfolyamon kalkulált deviza összegben fogadja be. NetTrader kereskedhető devizapárok és értéknapok: Elérhető értéknap Devizapárok T, T+1, T+2 EUR/HUF,USD/HUF,CHF/HUF,GBP/HUF, CZK/HUF,PLN/HUF,RON/HUF,HRK/HUF T+1, T+2 EUR/USD,EUR/CHF,EUR/GBP,GBP/USD,USD/CHF,GBP/CHF EUR/CZK,EUR/PLN,EUR/HRK,EUR/RON,USD/CZK,USD/PLN,USD/HRK,USD/RON március 1jétől a NetTrader rendszeren keresztül benyújtható devizakonverziós megbízások min. összeget visszavonásig ban határozzuk meg. A szükséges pénzügyi fedezet mértéke: 102% Üzleti órák minden banki munkanapon: HétfőtőlCsütörtökig: 8:3016:00, Pénteken: 8:3015:00 Havi forgalmi elvárás Az Ügyfél köteles minden naptári hónapban legalább EUR nek megfelelő devizakonverziót bonyolítani a NetTrader rendszeren keresztül 1.3. Megbízások benyújtása A már a Bank által átvett megbízások a benyújtás módjától függetlenül, visszavonására csak szerződésben illetőleg ahhoz tartozó általános szerződési feltételekben vagy a jelen Hirdetményben rögzített esetben van lehetőség. A Bank által különböző ismérvek (pénznem, benyújtás helye és módja, fizetési mód stb.) alapján a jelen Hirdetményben határozza meg azt a végső időpont, ameddig a Bank az adott típusú fizetési megbízást rendszereiben érkezteti, és tárgynapi feldolgozásra átveszi (Végső benyújtási ). A Végső benyújtási ig beérkezett fizetési megbízások feldolgozása T, mint tárgynapon, az azután beérkezett fizetési megbízások feldolgozása T+1 banki munkanapon történik. A Végső benyújtási t követően a Bank a hozzá érkezett fizetési megbízásokat kizárólag érkezteti (pl. időbélyegzővel kerül ellátásra), azaz feldolgozás nélkül tárolja, megőrzi azt a következő banki munkanap kezdő időpontjáig, azaz reggel 8:00 óráig. 10

11 A Bank a megbízásokat a következő módokon és időintervallumokban érkezteti, illetőleg veszi át: 1. Papír alapú megbízások ( Nyomtatvány Megbízás benyújtási mód) esetén: Fióki ügyintézőknél történő benyújtás esetén a benyújtási hely szerinti bankfiók nyitvatartási ideje alatt. bankfiókba állított gyűjtőládában (ahol rendelkezésre áll) elhelyezett megbízások esetén a fiók nyitvatartási idejében postai úton érkezett fizetési megbízások (Beszedési megbízás (felhatalmazó levélen / váltón / csekken / végrehajtható okiraton / jogszabályon alapuló), Hatósági Átutalás, Átutalási végzés) befogadásának határideje banki munkanap 9:00 óra, teljesítés T nap. A befogadási után érkezett fizetési megbízások teljesítése T+1 banki munkanapon történik. 2. Elektronikus csatornákon keresztül, valamint TeleBankon benyújtott megbízások: minden nap 024 óráig. Az elektronikus fizetési megbízások benyújtására vonatkozó szabályokat a vonatkozó szerződések és általános szerződési feltételek tartalmazzák. Elektronikus megbízásnak minősülnek a Vállalati TeleBank automata kódolt átutalás menüpontján, valamint a Vállalati NetBank, Vállalati Mobilbank, Erste Electra, Erste Electra Light rendszereken keresztül benyújtott megbízások. A Multicash szolgáltatás értékesítését a Bank március 1jétől megszünteti. A Multicash szolgáltatást április 1jétől a Bank nem biztosítja mikrovállalati ügyfelei részére. TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízásnak minősülnek a TeleBank ügyintézőn és a TeleBank automata eseti átutalás menüpontján keresztül benyújtott megbízások. A Bank a Vállalati TeleBank rendszeren adott különböző típusú megbízások napi maximális összegét az alábbiakban határozza meg: eseti forint átutalás, TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtva: Ft/nap kódolt eseti forint átutalás, TeleBank automatán keresztül benyújtva: felhasználható egyenleg erejéig TeleBank automata eseti átutalás menüpontján keresztül benyújtva: Ft/nap rendszeres forint átutalás: Ft/nap átvezetés értékpapír számla javára: Ft/nap betétlekötés és megszüntetés: felhasználható egyenleg erejéig deviza átutalás: Ft/nap vagy annak megfelelő deviza összeg tárgynapi és értéknapos konverzió: Ft/nap vagy annak megfelelő deviza összeg A Bank kizárólag a különböző típusú megbízásokra meghatározott, napi limiteknek megfelelő összeg erejéig köteles a megbízások teljesítésére. Amennyiben egy adott megbízás összege meghaladja az adott megbízás típuson belül a napi limit összegét, úgy a Bank a megbízás teljesítését megtagadja. Az ügyfél csak a Hirdetmény szerinti termékek lebonyolítására adhat megbízást. A Bank csak azokat az elektronikus megbízásokat fogadja be, amelyek adattartalma konform az elektronikus csatorna menüpontja elnevezésének megfelelő Hirdetmény szerinti termék adattartalmával. EBÜK információs szolgáltatás: Ügyfeleink vámeljárásának gyorsabb lebonyolítása érdekében Bankunk megállapodást kötött a Vám és Pénzügyőrséggel az átutalt vámtételekre vonatkozó automatikus információ átadására. Bankunk az információt a Vám és Pénzügyőrség által az elektronikus vámkezeléshez kapcsolódóan létrehozott Elektronikus Banki Üzenetkezelő (EBÜK) rendszeren keresztül adja át. Bankunknál a vámhatóság számára visszavonhatatlanul Bankunknál vezetett bankszámláról Vállalati Netbankon és Electrán keresztül átutalt vámról, nem közösségi adókról és díjakról az EBÜK rendszeren keresztül néhány percen belül értesül a Vám és Pénzügyőrség rendszere. Az EBÜK információs szolgáltatást Bankunk díjmentesen biztosítja Ügyfelei részére, de az átutalási tranzakcióra a mindenkori hirdetmény szerinti díjak vonatkoznak. Az elektronikus vámfizetéshez csak a Vám és Pénzügyőrségnél lévő azonosító számot (VPID) és a vámeljárás határozatszámát kell az átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetni. 11

12 1.4. Gyűjtőláda használata A bankfiókokban elhelyezett gyűjtőládában, a benyújtási knek megfelelően a fizetési megbízás érkeztetését követően a Bank átveszi az , Ft összeghatár alatti papír alapú eseti forint átutalási megbízásokat, fióki nyitvatartási időben. Az , Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű papír alapú forint eseti átutalási megbízásokat, valamint összeghatártól függetlenül a papír alapú eseti deviza átutalási megbízásokat és a papír alapú VIBER átutalási megbízásokat a Bank a bankfiókban kizárólag az átutalási megbízást benyújtó személy banki ügyintéző általi személyazonosítását követően veszi át. Amennyiben az , Ft összeghatárt elérő vagy azt meghaladó papír alapú eseti forint átutalási megbízást, a papír alapú deviza eseti átutalási megbízást vagy papír alapú VIBER átutalási megbízást benyújtó személy a személyazonosítást megtagadja, vagy a megbízást nem a jelen pontban írtaknak megfelelően nyújtja be a Bankhoz, úgy a Bank jogosult az átutalási megbízás átvételét megtagadni, illetve annak teljesítését visszautasíthatja. Az Ügyfél által, a gyűjtőládába tévesen elhelyezett deviza, illetve VIBER átutalási megbízások, valamint , Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű papír alapú forint eseti átutalási megbízások teljesítéséért, valamint a késedelmekért, az ebből eredő mindennemű kárért a Bank felelősséget nem vállal Készpénzfelvételi rend és előzetes bejelentési kötelezettség pénztári készpénz felvét esetén A Bank pénzérme / bankjegy váltási szolgáltatást kizárólag számlavezetett Ügyfelei részére végez! Címletenként 50 darabnál nagyobb mennyiségű pénzérme / bankjegy rendszeres (havonta több, mint egy alkalom) befizetésének és/vagy váltásának igénye esetén a Bank az Ügyfelet zsákos bankfióki és/vagy pénzszállító által feldolgozott zsákos befizetésre kötelezheti. A Bank által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő (jelenleg 2 millió forint), vagy azt meghaladó összegű pénztári készpénz kifizetések esetén, a felvétet, a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig kérjük írásban bejelenteni. A 2 millió forint, valamint a 2 ezer eurónak megfelelő érték alatti konvertibilis valuta készpénzfelvételére vonatkozó megbízást a pénztári készlet függvényében még aznap teljesítjük. A bankfiókok az alábbi valutákat tartják a pénztárban készleten: EUR, USD, CHF és GBP, így a Bank előzetes bejelentés nélkül csak a felsorolt valutanemekben teljesít kifizetéseket. Minden ettől eltérő valuta igényt a Bank csak előzetes megrendelés alapján tud a fiók teljesíteni. Készpénzt a leginkább keresett valutákból is csak korlátozott mennyiségben tartanak a bankfiókok, ezért EURnak megfelelő értéket meghaladó készpénzfelvételi szándékát előző nap 12 óráig szükséges előre jelezni. A EURnak megfelelő érték alatti konvertibilis valuta (USD, EUR, CHF, GBP) készpénz igényét a pénztári készlet függvényében lehetőség szerint még aznap teljesítjük. Az alábbi összegű készpénz felvétel igényt az ügyfélnek a bankfiókban előzetesen be kell jelentenie: 50 millió forint készpénz igény EURnak megfelelő CHF, USD, GBP valamint EURnak megfelelő egyéb konvertibilis valuta kiszolgálást a beszerzés függvényében legkorábban a következő banki munkanapi teljesítéssel vállaljuk. Fentieket meghaladó készpénzfelvételi igényüket a beszerzés függvényében, legkorábban a bejelentéstől számított harmadik banki munkanapi teljesítéssel vállaljuk Alkalmazott árfolyamok VV valuta vételi árfolyam VE valuta eladási árfolyam DV1 kereskedelmi deviza vételi árfolyam, melyet a Bank 11:00 és 12:00 óra között jegyez DV2 kereskedelmi deviza vételi árfolyam, melyet a Bank 16:00 és 17:00 óra között jegyez 12

13 DE1 kereskedelmi deviza eladási árfolyam, melyet a Bank 11:00 és 12:00 óra között jegyez DE2 kereskedelmi deviza eladási árfolyam, melyet a Bank 16:00 és 17:00 óra között jegyez SV számlakonverziós deviza vételi árfolyam SE számlakonverziós deviza eladási árfolyam SK számlakonverziós deviza közép árfolyam Egyedi árfolyam: az az árfolyam, melyet a Bank az ügyfél számára, a kettejük közötti megállapodás alapján, a közvetlen devizapiaci jegyzések alapján az Árfolyamjegyzéktől eltérően jegyez. Egyedi árfolyam megállapodásra feltétele a Bankkal előzetesen megkötött keretszerződés. Amennyiben az Ügyfél deviza konverziót igénylő fizetési művelethez a Bankkal egyedi árfolyamban állapodott meg, amelyhez kapcsolódóan külön deviza átutalási / átvezetési megbízást nyújt be, a megbízásban az arra szolgáló mezőben kell hivatkoznia az egyedi árfolyamra. Ennek elmaradásából, vagy a megbízáson egyedi árfolyamra való jogosultság hiányában, de arra történt téves hivatkozásból adódó esetlegesen felmerülő kár az Ügyfelet terheli Késedelmi kamat A Bank az Ügyfél által késedelmesen fizetett díj, jutalék, költség és minden egyéb tartozás (a továbbiakban: Tartozás) után késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke jelenleg: 20 %. A Bank jogosult az esedékes Tartozás és késedelmi kamat összegével az Ügyfél bármely nála vezetett bankszámláját minden naptári hónap utolsó banki munkanapján megterhelni. Amennyiben élő folyószámla hitelkeret kapcsolódik a pénzforgalmi számlához, akkor a késedelmesen fizetett díj, jutalék stb. tartozás után ügyleti kamat + 6% a késedelmi kamat mértéke A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok Kamatelszámolás módja A Bank a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján: tőke x kamatláb (%) x naptári napok száma kamat = A kamatszámítás szempontjából a futamidő kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja a futamidő lejárta előtti naptári nap;, a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés) esetén a betétlekötés megszüntetés napját megelőző naptári nap. A futamidő lejártának napjára illetőleg a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés) napjára a Bank kamatot nem fizet. A betéti konstrukcióknál EBKM rövidítéssel az "Egységesített betéti kamatláb mutató" került kiszámításra a 82/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján. A Bank az EBKM kiszámításához a rendeletben előírt alábbi képletet alkalmazza, amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralevő lekötési idő 365 napnál kevesebb: Amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, vagy le nem kötött, illetőleg határozatlan időre (ismétlődő) lekötött betét esetén az EBKM kiszámítására a Bank az alábbi képletet alkalmazza: ahol: n: a kamatfizetések száma, 13

14 r: az EBKM századrésze, t i: a betételhelyezés napjától az iedik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv) i: az iedik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Betétlekötésre vonatkozó általános feltételek Eseti betétlekötésre vonatkozó általános feltételek: az eseti betétlekötés lejáratának napja csak banki munkanap lehet. Amennyiben a lejárat napja nem banki munkanapra esik, a futamidő meghosszabbodik a munkaszüneti napot követő első banki munkanapig. A meghosszabbított futamidőre a Bank a lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatot fizeti. Ismétlődő betétlekötésre vonatkozó általános feltételek: az ismétlődő betétlekötés fordulónapja csak banki munkanap lehet. Ha a betét lejáratának napja nem banki munkanapra esik a futamidő meghosszabbodik a munkaszüneti napot követő első munkanapig. A meghosszabbított futamidőre a Bank az utolsó lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatot fizeti.az ismétlődő betét újralekötése az eredeti lekötés szerinti futamidőre mindig a fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti kamatkondíció alkalmazásával történik. Lejárat előtti visszaváltás esetén az adott futamidőre a lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti visszaváltási feltételek vonatkoznak. A betétlekötésre (ideértve az ismétlődő betétlekötés esetén a fordulónapot követő újralekötést is) és a kamatozásra a betételhelyezés és a betétlekötés (ismétlődő betétlekötés esetén az első lekötés) időpontjában érvényes betétszerződési és hirdetményi feltételek az irányadóak. A mindenkor hatályos Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 1. és 2. sz. mellékletében meghirdetett betétlekötési ajánlatok a feltüntetett érvényességi időpontot követő időszakban történt betételhelyezésekre és lekötésekre vonatkoznak. Kamatmérték közzététele a Hirdetményben A Hirdetmény vonatkozó mellékletei tartalmazzák az egyes betétfajtákra érvényes kamatmértéket (%/év). 2. Ehiteles cégkivonat lekérdezés szolgáltatás A Számlatulajdonosok megbízhatják a Bankot az ehiteles cégkivonat Céginformációs Szolgálattól való beszerzésével. A Bank által beszerzett ehiteles cégkivonatot a Bank nem bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, az kizárólag a Banknál történő ügyintézésre használható a kiállításától számított 30 (harminc) napon belül. A szolgáltatás díját jelen Hirdetmény tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételének díja a Banki ügyintézés eredményétől függetlenül megilleti a Bankot. A szolgáltatás díja az alábbi díjtételekből áll össze: az 1/2006. IRM rendeletben meghatározott díjtétel az irányadó, amely jelenleg bruttó Ft/Cégkivonat, valamint a Microsec Zrt. szolgáltató által Bank felé adatközvetítésért felszámított díj további bruttó 22,86 Ft/kB, valamint a Bank jelen Hirdetmény Egyéb szolgáltatások 17. sz. táblázatában rögzített szolgáltatói díjat számít fel. Ehiteles cégkivonat: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattól online módon beszerzett cégkivonat, amely tartalmazza a Céginformációs Szolgálat elektronikus aláírását és időbélyegzőjét. Új ügyfeleink írásos megbízása alapján a Bank visszavonásig, de legalább ig díjmentesen ehiteles cégkivonatot kérdez le a Céginformációs Szolgálattól. A Bank által beszerzett ehiteles cégkivonatot a Bank nem bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, az kizárólag a Banknál történő ügyintézésre használható a kiállításától számított 30 (harminc) napon belül. A szolgáltatás akción kívüli díját jelen Hirdetmény tartalmazza. Új ügyfél: azon ügyfél, aki január 1. és június 30. között nem rendelkezett az Erste Banknál élő forint pénzforgalmi bankszámlával. 3. Az egyes devizaforgalmi ügyleteknél zárolásra kerülő fedezetek mértéke készpénzfedezetes megbízások esetén A fedezetet azon a számlán kell biztosítani, amely terhére a megbízás szól. Konverzióval teljesítendő megbízások fedezetének zárolásához a Bank a megbízás feldolgozásának időpontjában érvényes árfolyamot alkalmazza. Megnevezés Fedezet mértéke Import akkreditív nyitási megbízás 6 hónapnál hosszabb halasztott fizetés esetén Egyedi megállapodás alapján Forintfedezet esetén az ügyletérték 105%a,Devizafedezet esetén 102%a 14

15 Megbízás alapján a Bank által kibocsátandó bankgarancia, kezesség 6 hónapnál hosszabb időtartamú kötelezettségvállalást jelentő garancia, kezesség Egyedi megállapodás alapján Import inkasszó fizetése deviza átutalási megbízás, spot konverziós megbízás teljesítése 4. Ügyfélcsoportok Forintfedezet esetén az ügyletérték 105%a, Devizafedezet esetén 102%a Megbízás összegének 102%a + a megbízás jutaléka Megbízás összegének 102%a + a megbízás jutaléka A szellemi szabadfoglalkozású célcsoportba tartozik minden olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki / amely a: Magyar Orvosi Kamara Magyar Állatorvosi Kamara Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Ügyvédi Kamara Magyar Országos Közjegyzői Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Építész Kamara Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Magyar Újságírók Országos Szövetsége tagja, azaz kamarai vagy tagsági igazolvánnyal illetve az illetékes kamara által kiadott igazolással rendelkezik, továbbá azon jogtanácsosok, akik a Fővárosi/Megyei Bíróságok által kiadott érvényes jogtanácsosi igazolvánnyal rendelkeznek azon orvosok, akik az orvosok országos nyilvántartásában szerepelnek. Társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejött szervezet, így különösen az egyesület, sportági szakszövetség, egyház, párt, liga, kör, klub, szakszervezet, vadásztársaság, továbbá az alapítvány, a közalapítvány, a köztestület és a kisebbségi önkormányzat. 5. Hagyatékkifizetés, hagyatékkezelés A Bank az adószámmal rendelkező magánszemély, őstermelő és egyéni vállalkozó halálának tényéről történő tudomásszerzést követően a pozitív egyenlegű bankszámlán nyilvántartott összeget jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint (felelős őrzés) kezeli. A Bank az elhunyt ügyfél örököseinek részére történő kifizetés (a továbbiakban hagyatéki kifizetés) során, az alábbiak szerint jár és a lent maghatározott díjat számítja fel: Forint pénzforgalmi bankszámláról forintban történik a hagyatéki kifizetés (átutalás is), a mindenkori hatályos Hirdetményben foglalt eredeti típusú bankszámla díjtétel felszámításával. Deviza pénzforgalmi számláról, csak a bankszámla devizanemével azonos valutában vagy forintban történik a hagyatéki kifizetés (átutalás is), a mindenkori hatályos eredeti típusú bankszámla Hirdetményben foglalt díjtétel felszámításával. Amennyiben készpénzkifizetés esetén a Bank pénztárában nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű valuta, illetve megfelelő címlet, a fennmaradó összeget a Bank az ügyfél választása szerint egy egyeztetett későbbi időpontban a bankszámla devizanemével azonos valutában vagy azonnal forintban, utóbbi esetben jutalék felszámítása nélkül fizeti ki. Választásáról az ügyfél a pénztárbizonylat aláírásával nyilatkozik. A Számlatulajdonos haláláról történő bejelentést követően az örökös(ök)kel történő elszámolásig, azaz a bankszámla lezárásáig jogosult a bankszámla kezeléséért felelős őrzés díjat felszámítani. 15

16 II. MIKROVÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSNÉL ALKALMAZOTT TELJESÍTÉSI REND ÉS DÍJSZABÁSAI Bankunk ügyfelei részére pénzforgalmi bankszámlát, valamint pénzforgalmi bankszámlacsomag keretében szolgáltatáscsomagot biztosít. Az alábbiakban a mikrovállalati bankszámlavezetés során általánosan alkalmazott díjak kerülnek feltüntetésre, melyek érvényesek a mikrovállalati pénzforgalmi bankszámlákra. Az egyes mikrovállalati pénzforgalmi bankszámlák/bankszámla csomagok és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások eltérő díjait a jelen hirdetmény mellékletei (3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.) tartalmazzák. 1. Már nem értékesített Mikrovállalati bankszámlák díjai és jutalékai SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK 1. táblázat Megnevezés Díj mértéke Esedékesség Forint számlák esetén Pénzforgalmi bankszámla1 vezetési díj április 4. előtt megkötött szerződések esetén (minden megkezdett hónap után) Ft / hó Pénzforgalmi bankszámla vezetési díj április 4. előtt megkötött szerződések esetén szellemi szabadfoglalkozásúak részére (minden megkezdett hónap után) Pénzforgalmi bankszámla vezetési díj április 4. előtt megkötött szerződések esetén társadalmi szervezetek részére (minden megkezdett hónap után) december 1től a számla kondíciói a 3. sz. mellékletben találhatóak Ft / hó Ft / hó Pénzforgalmi bankszámla vezetési díj április 4.től megkötött szerződések esetén (minden megkezdett hónap után) Megállapodás szerint Pénzforgalmi alszámla vezetési díj április 1. előtt megkötött szerződések esetén (minden megkezdett hónap után) 778 Ft / hó Lakáscélú fedezeti számla Ft / hó Devizaszámlák esetén Számlavezetési díj Erste Befutó Számlacsomag mellett 0 EUR ESETI FORINT MEGBÍZÁSOK Elektronikus eseti forint megbízások Forint átutalás bankon kívüli (belföldi) elektronikusan szeptember 7től Megbízásonkénti terhelési díj 0,153% min. 190 Ft Végső benyújtási (záró időpont) (1) T 15:30 T 16:30 Terhelési értéknap Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam 5,6,7 T T Forint átutalás bankon belüli elektronikusan 0,130% min. 140 Ft T T T 18:00 2 Forint átvezetés saját számlák között elektronikusan Jutalékmentes T T 1 Ideértve a április 4. előtt Számlavezetési díjjal kombinált számlát is 16

17 Nyomtatványon benyújtott eseti forint megbízások Forint átutalás bankon kívüli (belföldi) nyomtatványon szeptember 7től Forint átutalás bankon belüli nyomtatványon szeptember 7től Forint átvezetés saját számlák között nyomtatványon szeptember 7től Telebank ügyintézővel bonyolított eseti forint megbízások Megbízásonkénti terhelési díj Végső benyújtási (záró időpont) Terhelési értéknap Teljesítési Forint átutalás bankon kívüli (belföldi) Telebank ügyintézővel 0,288% min. 405 Ft T T szeptember 7től Forint átutalás bankon belüli Telebank ügyintézővel T 15:30 0,230% min. 405 Ft T T szeptember 7től T 16:00 Forint átvezetés saját számlák között Telebank ügyintézővel 0,215% min. 375 Ft T T szeptember 7től A lenti táblázatban felsorolt díjak és jutalékok a Bank által már nem értékesített termékekre vonatkoznak. Terhelésnél alkalmazott árfolyam 0,327% min. 590 Ft T T+1 T 0,264%, min. 590 Ft T 14:00 (P: 12:00) T 12:00 T T 0,226% min. 390 Ft T T Megbízásonkénti terhelési díj Végső benyújtási (záró időpont) Terhelési értéknap Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam április 1. napjától értékesített Erste Standard Mikrovállalati bankszámla forint díjai és jutalékai április 1. napjától nyílt, határozott időtartamra biztosított kedvezményes forint bankszámlák esetén a lenti díjtételeket az adott kedvezményes forint bankszámla hirdetményi melléklete tartalmazza. A Bank a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény és annak módosításainak hatálya alá eső pénzforgalmi szolgáltatások díjainak esetében a mindenkor hatályos törvény által megállapított tranzakciós illeték mértékének megfelelő összeget terheli. A jelen Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény hatálybalépésekor érvényes tranzakciós illeték mértéke nem készpénz tranzakciók esetén 0,3%, max Ft, készpénz tranzakciók esetén 0,6%. A tranzakciós illeték az adott pénzforgalmi szolgáltatás díjának részét képezi, ezért terhelésének gyakorisága, az alkalmazott árfolyam és egyéb jellemzői az adott tranzakció díjterhelésének feltételeivel megegyeznek. Megbízás típusa Megbízásonkénti terhelési díj Végső benyújtási (záró időpont) (1) Számlavezetési díj (Ft/hó) Ft Terhelési értéknap Tárgyhó utolsó napján Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam 5,6,7 Bankszámlanyitás (forint) Ft T Minimum nyitóösszeg nincs T Forint megbízások Elektronikus megbízások Megbízásonkénti terhelési díj Végső benyújtási (záró időpont) (1) Terhelési értéknap Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam 5,6,7 17

18 Forint átutalás bankon belül és bankon kívüli (belföldi) elektronikusan szeptember 7től 0,30% min. 400 Ft Bankon kívül: T 15:30 Bankon kívül: T 16:30 Bankon belül: T 18:00 6 T T Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra Szolgáltatáson keresztül szeptember 7től 0,30% min. 400 Ft T 15:30 T 16:30 T T Forint átvezetés saját számlák között elektronikusan 0,20% min. 200 Ft T 18:00 6 T T Rendszeres forint átutalás bankon belül és bankon kívül elektronikusan Csoportos forint átutalás bankon belül és bankon kívül elektronikusan szeptember 7től Rendszeres átutalás bankon belül számlatulajdonos saját számlái között (elektronikus megbízás) Nyomtatványon benyújtott megbízások Forint átutalás bankon belül és bankon kívül (belföldi) nyomtatványon szeptember 7től Forint átvezetés saját számlák között nyomtatványon szeptember 7től Rendszeres forint átutalás bankon belül és bankon kívül nyomtatványon szeptember 7től Telebank ügyintézővel bonyolított megbízások Forint átutalás bankon belül és kívül (belföldi) Telebank ügyintézővel szeptember 7től Forint átvezetés saját számlák között Telebank ügyintézővel szeptember 7től Rendszeres forint átutalás bankon belül és bankon kívül Telebank ügyintézővel Pénztári forint tranzakciók 2 0,30%, min. 300 Ft Tételenként 0,15%, min. 250 Ft A megbízás érvényességének kezdete a megbízás befogadásának napját követő munkanap T 15:45 T 16:30 T T T T 0,30%, min. 300 Ft T T Megbízásonkénti terhelési díj 0,50% min. 750 Ft 0,40% min. 650 Ft 0,40%, min. 400 Ft Megbízásonkénti terhelési díj 0,45% min. 650 Ft 0,30% min. 450 Ft 0,35%, min. 350 Ft Megbízásonkénti terhelési díj Végső benyújtási (záró időpont) T 14:00 (P: 12:00) T 12:00 T 14:00 (P: 12:00) T 12:00 A megbízás érvényességének kezdete a megbízás befogadásának napját követő munkanap Végső benyújtási (záró időpont) T 15:30 T 16:00 T 15:30 T 16:00 A megbízás érvényességének kezdete a megbízás befogadásának napját követő munkanap Végső benyújtási (záró időpont) Terhelési értéknap T Teljesítési Bankon belül: T Bankon kívül: T+1 Bankon kívül: T Terhelésnél alkalmazott árfolyam T T T Terhelési értéknap T+1 T Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam T T T T T T Terhelési értéknap Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam 18

19 Készpénz befizetés (pénztár) Készpénz kifizetés (pénztár) 0,10%, min. 300 Ft 0,80%, min. 950 Ft Fióki nyitvatartási időben 1 Fióki nyitvatartási időben 1 Tárgyhó utolsó napján Tárgyhó utolsó napján SMS szolgáltatások 3 Megbízásonkénti terhelési díj Esedékesség Vállalati TeleBank Őr SMS szolgáltatás díja Vállalati NetBank Őr SMS szolgáltatás díja Vállalati Kártya Őr SMS szolgáltatás díja Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód 4 Vállalati Számla Őr SMS szolgáltatás díja Reggeli egyenlegközlő SMS szolgáltatás díja Interaktív egyenlegközlő SMS szolgáltatás 5 díja Egyéb adminisztrációs díjak 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS 0 Ft / hó + 0 Ft / SMS 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS 400 Ft / hó + 35 Ft / SMS Megbízásonkénti terhelési díj T T Az adott tárgyhóban teljesült SMS havidíj és SMS darabdíjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap Az adott tárgyhóban teljesült SMS havidíj és SMS darabdíjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap Végső benyújtási (záró időpont) Számlacsomag váltás díja Ft Fióki nyitvatartási időben Számlamegszüntetés díja a számlanyitástól számított 1 éven belül Ft Fióki nyitvatartási időben Állandó, rendszeres átutalási megbízásra és csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás megadása bankon belülre és bankon kívülre bankfiókban vagy szolgáltatónál forint bankszámlára elektronikusan, TeleBank ügyintézővel, nyomtatványon Csoportos beszedési megbízás és rendszeres átutalási megbízás módosításának, megszüntetésének díja (bankfiókban, szolgáltatónál történt benyújtás esetén) elektronikusan, TeleBank ügyintézővel, nyomtatványon 500 Ft 500 Ft Elektronikusan:18:00 TeleBank ügyintéző:15:00 Papír alapon: 14:00 (12:00) Elektronikusan:18:00 TeleBank ügyintéző:15:00 Papír alapon: 14:00 (12:00) Terhelési értéknap Csomagváltás napján Megszüntetési kérelem befogadását követő banki munkanap Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam T T Rendelkező (nem cégjegyzésre jogosult) felvétel díja Ft Fióki nyitvatartási időben T Ügyfél kérésére összeg zárolás létrehozásának, módosításának, törlésének díja bankfiókban vagy TeleBankon 750 Ft Fióki nyitvatartási időben vagy TeleBankon keresztül bármikor T Betétfeltörés díja bankfiókban 500 Ft Fióki nyitvatartási időben T Vállalati NetBank, Electra és Electra Light tiltás feloldás, új jelszó küldése 500 Ft Fióki nyitvatartási időben vagy TeleBankon keresztül bármikor T A fedezet hiánya miatt nem teljesített forint eseti és állandó átutalások díja 750 Ft Tranzakció 19

20 értéknapját követő banki napon 1 Nem banki munkanapi fióki nyitvatartási időben a hétvégi nyitva tartás teljesítési rendje szerint. 2 A pénztári készpénzes műveletek Tranzakció napja, az Értéknap és a Könyvelés napja minden esetben T napon történik. 3 Amennyiben a díj a terhelendő bankszámla devizanemében lett meghatározva, akkor a megjelölt díj összege közvetlenül kerül terhelésre, eltérő esetben a meghatározott díj a tárgyhónap első banki munkanapján érvényes számlakonverziós devizaközép árfolyamon forintra, majd a terhelendő bankszámla devizanemére tárgyhónap első banki munkanapján érvényes számlakonverziós devizaközép árfolyamon átszámítva kerül terhelésre. 4 Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód bármely bankkártyához igényelhető. 5 Az Interaktív egyenlegközlő szolgáltatás a számon érhető el. 6 TeleBank automatán kódolt megbízás esetén a végső benyújtási 15:30. A bankkártya szolgáltatások kondícióit jelen hirdetmény 7. számú, Bankkártya szolgáltatások kondíciói című melléklete tartalmazza. 3. Mikrovállalati számlavezetésnél számlanyitás dátumától függetlenül, valamennyi bankszámlára általánosan alkalmazott díjak és teljesítési rend Valamennyi mikrovállalati bankszámla és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások jelen fejezetben nem szabályozott díjait a Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény vonatkozó melléklete tartalmazza.kivétel az alól az Erste Standard Mikrovállalati Bankszámla, Deviza pénzforgalmi bankszámla, melyet jelen Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény szabályoz. Devizaszámlák esetén Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után) Számlavezetési díj társadalmi szervezetek részére (minden megkezdett hónap után) Megbízásonkénti terhelési díj 16,5 / számla 6,50 / számla Végső benyújtási (záró időpont) Terhelési értéknap Tárgyhó utolsó napján Tárgyhó utolsó napján Teljesítési Terhelésnél alkalmazott árfolyam SZÁMLATULAJDONOS ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZTENDERD DEVIZA FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK KONDÍCIÓI 4 Elektronikus eseti deviza megbízások Deviza átutalás bankon kívüli elektronikusan Megbízásonkénti terhelési díj 0,161% min. 15,05 Végső benyújtási (záró időpont) Terhelési értéknap Teljesítési Deviza átutalás bankon belüli elektronikusan 0,140% min. 12,90 T vagy T+1 3 T vagy T+1 3 T 15:00 Deviza átvezetés saját számlák között elektronikusan (megbízással Jutalékmentes T T azonos devizanemű számláról) Deviza átutalás konverzióval bankon belüli elektronikusan (forint vagy devizaszámláról) Deviza átutalás konverzióval bankon kívüli elektronikusan (forint vagy devizaszámláról 0,140% min Ft vagy 12,90 0,161% min Ft vagy 15,05 T Terhelésnél alkalmazott árfolyam T+1 vagy T+2 2 DE1 vagy T+1 T+1 DV1DE1 T+1 vagy DE2 vagy T T+2 2 DV2DE2 T 15:00 Forint átutalás konverzióval bankon belüli elektronikusan 0,140% min. 12,90 T+1 T+1 DV1 20

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA Új Vállalati Ügyfelek részére ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB Közzététel:

Részletesebben

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói

ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói ErsteBusiness, ErsteBusiness Plusz, Erste Deviza Plusz számlacsomag kondíciói Közzététel: 2016. augusztus 5. Hatályos: 2016. augusztus 8. Jelen hirdetményi melléklet (a továbbiakban: Hirdetmény) a Vállalati

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére.

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Közzététel: 2015. november 20. napján Hatályos: 2015. november 23.

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére.

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Közzététel: 2015. december 28. napján Hatályos: 2015. december 29.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. október 14. napján Hatályos: 2016. október 15től Módosítás oka: A Bank 2016. október 15től limithatárhoz

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY DEVSZLA-1/2015/H Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2015.06.22. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2016.

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista

Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. hivatalos tájékoztatója az [origo] klikkbank mikrovállalati elektronikus számlacsomaggal rendelkező ügyfelekkel szemben a bankszámlavezetés során alkalmazott

Részletesebben

teljesítésének rendje

teljesítésének rendje 4. sz. függelék: TÁJÉKOZTATÓ pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját illetve fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 300 millió Ft feletti nettó árbevételű vállalkozások részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Vállalati ügyfelek betétei után fizetett kamatok mértékéről Érvényes: 2017.

Részletesebben

MEGNEVEZÉS. díjmentes

MEGNEVEZÉS. díjmentes Hirdetmény A külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2014. március 25-től MEGNEVEZÉS DÍJ (USD) 1. Számla nyitási díj díjmentes

Részletesebben

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai:

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai: Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24től A módosítás okai: 1. A 2016. május 24.től megkötött széfbérleti szerződésekre a mindenkori hatályos Széfszolgáltatási hirdetmény feltételei

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA forint átutalási (eseti) 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére című kiadványhoz MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP

Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP Lakossági devizaszámla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CAD Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP 1. KAMAT

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

Közzététel: március 13. napján Hatályos: március 14-től. A módosítás okai:

Közzététel: március 13. napján Hatályos: március 14-től. A módosítás okai: Közzététel: 2017. március 13. napján Hatályos: 2017. március 14től A módosítás okai: A Bank 2017. március 14től a készpénzbefizetés a számla devizanemével azonos valutában és a készpénz befizetés a száma

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. Érvényben: 2015. április 1-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.04.01-től kedvezményes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla kondíciós lista

Lakossági fizetési számla kondíciós lista ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Lakossági fizetési számla kondíciós lista Érvényes: 2013. június 19-től Megnevezés

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY Postacím: Budapest 1933 Tel.: 06 40 44 22 00 Fax: 06 1 236 23 60 www.klikkbank.hu uszolg@klikkbank.hu MIKROVÁLLALATI HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. hivatalos tájékoztatója az [origo] klikkbank

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ) NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H1088 Budapest, Rákóczi út 13. 1. Sz. melléklet az Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL hatályos: 2014. február

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS BETÉTI KAMAT HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS BETÉTI KAMAT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS BETÉTI KAMAT HIRDETMÉNY Közzététel: 2015. szeptember 18. napján Hatályos: 2015. szeptember 21-től A módosítások okai: 1. A Bank 2015. szeptember 21-től a számlaátminősítést NetBank

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes 2015.szeptember 01-től Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A számlavezetési

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től HIRDETMÉNY a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével és a nemzetközi pénzforgalomról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LAKOSSÁGI

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési megbízások benyújtásának és

Tájékoztató A fizetési megbízások benyújtásának és A Gyulai Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával (pénzforgalmi számla, lakossági fizetési számla) Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. 1. Készpénzfizetés:

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére.

MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. MIKROVÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Közzététel: 2016. szeptember 23. napján Hatályos: 2016. szeptember

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Érvényes: 2013. november 12-től

Érvényes: 2013. november 12-től Hirdetmény a CSEMETE számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2013. november 12-től MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési díj 55.- Ft/hó Számlavezetési díj akciós

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben