KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Emlékeztető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT. Emlékeztető"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Ügyszám: 04/426-8/2011 Ügyintéző: dr. Rácz Vanda Tárgy: Koordinációs értekezlet Emlékeztető Készült: április 27. napján, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott által összehívott koordinációs értekezleten Készítette: dr. Rácz Vanda, hatósági főosztályvezető Jelen vannak: 1. Dr. Fényesi Anna, megyei főügyész-helyettes Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség 2. Hadaróné dr. Izsáki Mariann, megyei ügyész Komárom-Esztergom Megyei főügyészség 3. Káin Gyöngyi alezredes Tatabányai Városi Rendőrkapitányság 4. Dics Mária, jegyző Tokod Nagyközség Önkormányzata 5. Nagy Csaba, ügyintéző Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6. Dr. Vida Dóra, igazgató Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatal 7. Molnár Zoltánné, vezető főtanácsos Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatal 8. Tamás Ervinné, vezető-főtanácsos Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatal 9. Dr. Rácz Vanda, főosztályvezető Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatal Dr. Rácz Vanda köszöntette a koordinációs értekezlet munkájában részt vállaló, jelen lévő szakembereket. Felhívta figyelmüket arra, hogy a koordinációs értekezlet célja, hogy a különböző területekről érkező szakemberek megbeszéljék a szabálysértési jogszabályok értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket. A közös tapasztalatok és a közösen kialakított álláspontok összefoglalásával a hatósági főosztály munkatársai szakmai útmutatót dolgoznak ki, amelyet a résztvevők véleményének, és észrevételeinek kikérése után minden jegyzőhöz el fognak juttatni. Az értekezlet résztvevői három fő témakört tárgyaltak meg: 1. ) Változások a szabálysértési jogban 2. ) A szabálysértési bírságok behajtása tárgyában végzett célvizsgálat tapasztalatai 3. ) A helyi kollégáktól érkezett gyakorlati kérdések 1) Változások a szabálysértési jogban Elsőként dr. Rácz Vanda ismertette a szabálysértési jogban a évi szakmai nap megtartását követően bekövetkezett lényeges változásokat Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34)

2 A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Sztv.) 9. (3) bekezdése új, a megbízhatósági vizsgálattal kapcsolatos felelősséget kizáró okot vezetett be. A rendőrségről szóló törvényben meghatározott szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a rendőrségről szóló törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha a szabálysértést jogszabályban meghatározott feladata során, ügyész előzetes jóváhagyásával követi el, feltéve, hogy a szabálysértés elkövetése bűnfelderítési érdeket szolgál. Az értekezlet résztvevői megállapították, hogy az új szabállyal a helyi önkormányzati szabálysértési ügyintézők várhatóan ritkán fognak találkozni a gyakorlatban, azonban fontos, hogy megismerjék, és a felelősség kizárásának együttes feltételeivel tisztában legyenek. 1.2.) A augusztus 19-én életbe lépett fontos változások egyike volt, hogy a fiatalkorúak esetében is lehetővé teszi az elzárás büntetés kiszabását. Sztv. 14. (2) bekezdés: Az elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb tartama - a 24. (1) bekezdésében foglaltak kivételével - hatvan nap, fiatalkorú esetén harminc nap. Az elzárás végrehajtása során a fiatalkorút a felnőtt korútól el kell különíteni. 1.3.) A augusztus 19-én hatályba lépett módosítás szigorította az önkormányzati rendeletben szabályozott szabálysértések jogkövetkezményeit is: Sztv. 16. (2) bekezdés: Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. 1.4.) A fiatalkorúakra kiszabható elzárás büntetés miatt megváltoztak a halmazati büntetés kiszabásának az Sztv. 24. (1) bekezdésében szabályozott feltételei is: Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt vonják felelősségre, az elzárás leghosszabb tartama kilencven nap, fiatalkorúak esetében negyvenöt nap. 1.5.) Az önkormányzatokat érintő legjelentősebb változás, hogy augusztus 19. napjától visszaállt az január 1-ét megelőzően hatályban volt általános illetékességi ok: Sztv. 38. (1) Az eljárásra az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes. (2) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Az értekezlet résztvevői megegyeztek abban, hogy a gyakorlatban nem vált be az elkövetés helye szerinti általános illetékességi ok. Az elkövető lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak sokkal több információ áll a rendelkezésére,

3 3 jobban követhető az elkövető szabálysértési előélete, alaposabban megítélhető például az üzletszerű elkövetés fennállása. 1.5.) Változtak, finomodtak a tolmácsokra irányadó szabályok is. Sztv. 62. (2) bekezdés: A meghallgatandó személy hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell kihallgatni, vagy a kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot tehet. Ha a meghallgatandó személy siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell kihallgatni. Ha a meghallgatandó személy beszédfogyatékos, kérésére a kihallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot. 1.6.) Az Sztv. 77. (1) bekezdése új szabályokkal egészítette ki a szabálysértési őrizetre vonatkozó előírásokat. 1.7.) A törvénymódosítás érintette a panaszra vonatkozó előírásokat: Sztv. 77. (1) bekezdés: A szabálysértési hatóságnak a a, valamint 128/A. (3) bekezdése alapján hozott határozatával, illetőleg intézkedésével szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a rendbírsággal sújtott személy, a 84. alapján hozott határozatával szemben a sértett panaszt tehet. A 74/A. (8) bekezdése alapján hozott határozattal szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a sértett és jogi képviselője panaszt tehet. Az új szabály alapján a ruházat és a gépjármű átvizsgálására, a lefoglalásra, a rendbírságra, és a házkutatásra vonatkozó intézkedéssel, határozattal kapcsolatban az eljárás alá vont személy és jogi képviselője élhetnek panasszal. A sértett az eljárást megszüntető határozat ellen terjeszthet be panaszt. A kézbesítési vélelem beálltának megállapítása ellen mind a sértett, mind pedig az eljárás alá vont személy is panasszal élhet Az önkormányzati szabálysértési hatóságokat nemcsak az illetékességi, de a hatásköri szabályok megváltozása is jelentősen érintette. Sztv. 128/A. A 152/B. -ban, valamint a 157. (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a feljelentést a rendőrségnél kell megtenni; ha máshol tették meg, azt a rendőrséghez kell haladéktalanul továbbítani. (2) A rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tényállás felderítése, az elkövető kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében bírósági eljárást előkészítő eljárást folytat le. A rendőrség eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. (3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti eljárása során elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálását, ha alaposan feltehető, hogy az tárgyi bizonyítási eszköz megtalálására vezet. Az elrendelő határozatban meg kell jelölni azokat a bizonyítási eszközöket, amelyek megtalálására az intézkedés irányul. A határozatot az intézkedés megkezdése előtt az érintettel közölni kell, és végrehajtásától el kell tekinteni, ha a keresett dolgot az érintett előadja. Az intézkedés csak az érintett, vagy képviselője jelenlétében hajtható végre.

4 4 (4) A (3) bekezdés rendelkezése alapján nem kutatható át közjegyzői és ügyvédi iroda, valamint egészségügyi intézmény. (5) Az előkészítő eljárás befejezését követő 3 munkanapon belül a rendőrség az előkészítő eljárás anyagát - a (6) bekezdésben foglalt eseten kívül - a bíróságnak megküldi. (6) A 84. (1) bekezdés a)-g) pontban szereplő okok fennállása esetén az eljárást a rendőrség szünteti meg. (7) Az előkészítő eljárást lefolytató a 47. (3) bekezdése szempontjából az eljárás résztvevője. (8) A bíróság az eljárást az előkészítő eljárás anyagának kézhezvételétől számított 8 napon belül folytatja le. A törvénymódosítás következtében a feloszlatott társadalmi szerv tevékenységében való részvétel, a lopás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás, fizetési eszközzel való visszaélés, csalás, hűtlen kezelés, gépi meghajtású jármű önkényes elvétele, használata, valamint a büntethető gondatlan rongálás esetében a rendőrség jár el szabálysértési hatóságként. A tanácskozás résztvevői fontos gyakorlati problémára hívták föl a figyelmet. Jegyzők rendszeresen kapnak más szabálysértési hatóságoktól a szabálysértési eljárást megszüntető végzést, amelyet az elkövető ismeretlen helyen történő tartózkodása miatt hirdetményi kézbesítéssel kell közölniük. A helyi életviszonyokat jól ismerő jegyzőknek, polgármesteri hivatali ügyintézőknek gyakran tudomása van arról, hogy a szabálysértési hatóság hivatalos iratait nem kereső, át nem vevő, és így ismeretlen helyen lévőnek tekintett személyek fellelhetők, számukra a hivatalos iratokat kézbesíteni lehet. Ilyen hivatalos tudomásszerzésnek minősül, ha a polgármesteri hivatal iratait számukra a hivatali kézbesítő ki tudta kézbesíteni, azt a jelölt címen át tudta vetetni velük. A rendőrség, és az ügyészség kérése, hogy a jegyzők jelezzék számukra, ha az eljárás megszüntetésének feltételei nem állnak fenn, mert az eljárás alá vonat személy a megjelölt címen mégis megtalálható, számára a helyi iratokat kézbesíteni tudták. 2) A szabálysértési bírság behajtásának tárgyában tartott célvizsgálat tapasztalatai A második napirendként Molnár Zoltánné vezető főtanácsos ismertette az általa elvégzett, a megye egészére kiterjedő célvizsgálat legfontosabb tapasztalatait. Az ellenőrzési program szerint március 1. és március 31. között hivatalunk helyszíni vizsgálatot végzett az elsőfokú adóhatóságoknál Esztergom, Nyergesújfalu és Tát kivételével. A helyszíni vizsgálatokat megelőzően valamennyi településről adatokat kértünk be arra vonatkozóan, hogy második félévében, illetve évben számszerűen mennyi megkeresés érkezett a szabálysértési hatóságoktól. A megküldött adatok szerint évben többszörösére emelkedett a megkeresések száma, azonban a helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy a évi adatok több helyen tartalmazták a közigazgatási bírság behajtására vonatkozó megkereséseket is, mely nem képezte ezen vizsgálat tárgyát.

5 Az ellenőrzés célja volt többek között annak megállapítása, hogy a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (szabs.) rendelkezéseit, valamint a törvény végrehajtására kiadott 11/2000. (II.23.) BM rendelet és évekre vonatkozóan hatályos rendelkezéseit betartották-e a helyi adóhatóságok. A (1) bekezdés rendelkezése szerint melyben a vizsgált időszakra vonatkozóan nem volt módosítás a pénzbírságot az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetnie. A (2) bekezdés december 31-ig úgy rendelkezett, hogy ha a pénzbírság, vagy egyéb pénzösszeg megfizetésére a kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a pénzösszeget nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság közvetlen letiltást bocsát ki. A (3) bekezdés szerint, ha közvetlen letiltásra nincs lehetőség a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását. A január 1-től történt módosítás alapján a (2) bekezdés úgy változott, hogy ha a pénzbírság, vagy egyéb pénzösszeg, illetőleg az okozott kár értékének megfizetésére kötelezett a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem fizeti meg a tartozást, a szabálysértési hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását. A (3) bekezdés ezen időponttól értelemszerűen hatálytalan. A törvényi rendelkezésnek megfelelően a végrehajtásáról szóló 11/2000. (II.23.) BM rendelet 29. -a úgy rendelkezett az (1) bekezdésben, ha az elkövetőnek nincs munkaviszonya, illetőleg járandósága (nyugdíja), a pénzbírság közvetlen letiltására nincs lehetőség. Ennek megállapítása után a szabálysértési hatóság haladéktalanul elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását. Az (1) bekezdés január 01-től hatálytalan. A további (2)-(5) bekezdések a korábbi változatlan formában, hatályban maradtak. A (2) bekezdés kimondja, hogy az adók módjára történő behajtást a jegyzőnek 30 napon belül foganatosítani kell. Ha az adók módjára történő behajtás nem vezetett eredményre, erről a jegyző a szabálysértési hatóságot értesíti. A jogszabályi rendelkezések szerint a megkeresett adóhatóságnak 30 napon belül foganatosítani kell. A 73 településen végzett vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az adóhatóságok 30 napon belül az alábbi eljárási cselekményeket végzik: 5 napon belül fizetési felszólítást küldtek a fizetésre kötelezettnek (70%) 5 napon belül idézést küldtek a fizetésre kötelezettnek (30%) 5-10 napon belül fizetési felszólítást küldtek és egyben letiltást foganatosítottak munkabérre, egyéb járandóságra, amennyiben a fizetésre kötelezettről rendelkezésre állt erre vonatkozó adat. A közvetlen letiltásra a felszólítottak közel 30 %-ánál valósult meg. Kisebb arányban küldtek azonnali beszedési megbízást a kötelezett bankszámlájára. Felszólításra, illetve idézésre a kötelezett megjelenik, és igazolja, hogy a bírságot a szabálysértési hatóság számlájára megfizette. Felszólításra, illetve idézésre a kötelezett megjelenik és kéri a részletfizetést. Ez esetben az adóhatóság, ha arról tájékoztatta, hogy ezt nem engedélyezheti, nyilatkozik arról, hogy vállalja a közérdekű munkára való átváltást. Gyakoribb ilyen esetekben az, hogy az adóhatóság 3-6 befizetési csekk átadásával jogalap nélkül engedélyezi a több részletben történő befizetést.

6 6 Szabálysértési hatóság értesítése a behajtás eredménytelenségéről: Fizetési felszólításnak melyet 30 napon belül többször is megismételt az adóhatóság a kötelezett nem tett eleget az adóhatóság értesítette a szabálysértési hatóságot arról, hogy a végrehajtás nem vezetett eredményre. Idézésre melyet 30 napon belül többször is megismételt az adóhatóság a kötelezett nem jelent meg az adóhatóság értesítette a szabálysértési hatóságot arról, hogy a végrehajtás nem vezetett eredményre. Egyszeri idézésre, vagy fizetési felszólításra a kötelezett nem jelent meg, vagy nem fizetett, az adóhatóság értesítette a szabálysértési hatóságot arról, hogy a végrehajtás nem vezetett eredményre. Fizetési felszólításra, idézésre a kötelezett megjelenik, nyilatkozik arról, hogy jövedelme nincs, végrehajtható ingó-, vagy ingatlan vagyontárggyal nem rendelkezik, de vállalja a közérdekű munkára való átváltoztatást. Szabálysértési hatóság értesítése a behajtás eredményességéről: Letiltást foganatosított az adóhatóság, melyről a szabálysértési hatóságot az alábbiak szerint értesítette: 1. A végrehajtás folyamatban van, befejezéséről értesítést küld. 2. A végrehajtást megkezdte, a befejezésről értesítést küld. Idézésre, fizetési felszólításra megjelent kötelezettnek részletekben történő befizetést engedélyezett. A kötelezett a bírságot megfizette. Adóhatóság foganatosítása 30 napon belül: Ha a kötelezett a felszólításnak 8-15 napon belül eleget tesz a szabálysértési hatóságot 30 napon belül, illetve a 30 napot követő 1-2 napon belül értesítési a befizetésről. Ha a kötelezett az idézésnek eleget tesz a megjelenést követő 5-10 napon belül befizeti, a szabálysértési hatóságot 30 napon belül, illetve a 30 napot követő 1-2 napon belül értesíti a befizetésről. Mindkét esetben foganatosítás nélkül akkor eredményes, ha a kötelezett részéről a befizetési szándék megnyilvánul. A kötelezettről az adóhatóság nyilvántartásában van adat (munkahely, egyéb járandóság, bankszámla) azonnali letiltással, illetve beszedési megbízással a pénzbírságot végrehajtja és erről a szabálysértési hatóságot 30 napon belül, illetve a 30 napot követő 1-2 napon belül értesíti. A legtöbb esetben az értesítés tartalma az, hogy a végrehajtást megkezdte, annak befejezéséről értesítést küld. Szabálysértési hatóság értesítése a 29.. (2) bekezdése alapján: A hivatkozott jogszabály szerint az adók módjára történő behajtást a jegyzőnek 30 napon belül foganatosítani kell. Ha ez nem vezetett eredményre, erről a jegyző a szabálysértési hatóságot értesíti. Az adóhatóságok a szabálysértési hatóságokat kisebb arányban 30 napon belül, nagyobb részben röviddel a 30 napot követően értesítik, azonban sok esetben előfordult az, hogy az adóhatóság csak a szabálysértési hatóság újbóli

7 7 általában egy hónapot követően megkeresése után tájékoztatják a végrehajtásról az előző pontokban részletezettek szerint. Nem a jogszabályi rendelkezés szerint hajtják végre a szabálysértési hatóság értesítését, mely szerint, ha 30 napon belül nem kerül sor foganatosításra, illetve a behajtás nem vezetett eredményre, erről a jegyzőnek értesíteni kell a szabálysértési hatóságot. Az ellenőrzött adóhatóságok nagyrészt a pénzösszeg behajtására törekszenek, nem foglalkozva azzal a körülménnyel, hogy amennyiben a behajtás eredménytelen a pénzbírságot az elkövető beleegyezése esetén közérdekű munkára kell átváltoztatni. Kisebb részben a 29.. további rendelkezéseit is figyelembe véve, amennyiben a felszólítást, az idézést, illetve a munkaviszony, jogviszony adatok megérkezését követően megállapítja, hogy a bírság megfizetése nem várható, a szabálysértési hatóság értesítésében már az ügyfél beleegyezéséről illetve a településen lévő közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahelyről, vagy ennek hiányáról is tájékoztatja a szabálysértési hatóságot Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art) végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályok érvényesülésének vizsgálata, különösen tekintettel a 161. rendelkezéseire. Betartották-e az Art. szerinti eljárási és ügyintézési határidőket. A szabálysértési hatóság megkeresésére az adóhatóság az Art rendelkezései szerint jár el, mely eljárásában a végrehajtható okirat a (1) bekezdés c/ pontja szerint a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése. A végrehajtási eljárás megindításánál a rendelkezéseit kell alkalmazni, melynek (1) bekezdése szerint a fizetésre kötelezett személyt a tartozás megfizetésére felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az adóhatóságok a megkeresést követően nagyobb részben felhívást küldtek a tartozás megfizetésére, egy részük idézést küldött a fizetésre kötelezettnek, melyben tájékoztatta arról, a szabálysértési pénzbírság megfizetése tárgyában került sor az idézésre. Erről az Art. nem rendelkezik, azonban nem is zárja ki azt, hogy az adóhatóság idézést küldjön a fizetésre kötelezettnek. Mindezek eredménytelenségét követően foganatosítással megindítja a végrehajtási eljárást, melyről az Art ai rendelkeznek. Az adóhatóságok a végrehajtási eljárásban a felszólításon, illetve ha van rendelkezésre álló adat a fizetésre kötelezettről a letiltáson, továbbá hatósági átutalási megbízáson túl további foganatosítást nem végeznek. Az előző pontban részletezettek szerint amennyiben a felszólításra, idézésre a kötelezett megfizeti a bírságot további foganatosításra nincs szükség és ez esetekben az Sztv. és a végrehajtására kiadott BM rendelet szerinti 30 napon belüli foganatosításnak eleget tudnak tenni. Ennek eredményéről, minden esetben tájékoztatták a szabálysértési hatóságot. További foganatosításra akkor kerülhet sor, amikor adatkérés alapján munkahelyről, illetve egyéb járandóságról kérnek adatot. Ennek megérkezését követően foganatosít az adóhatóság, azonban ilyen esetekben már lényegesen túl haladnak a 30 napon belüli foganatosításon.

8 8 A vizsgált ügyiratok alapján megállapítottuk, hogy a megkeresések tartalmazták a (2) bekezdésében meghatározottakat. Ezen túlmenően több esetben előfordult az, hogy a megkereső szabálysértési hatóság még a 30 napos foganatosítási határidő lejárta előtt ismételt megkeresést küldött, melyben tájékoztatást kért a végrehajtás állásáról. Ezen megkeresések kapcsán az adóhatóságok egy részénél folyamatos levelezés történt a megkereső szabálysértési hatósággal, így pl. amennyiben letiltást foganatosítottak, minden egyes letiltást követően tájékoztatták a hatóságot a befizetések alakulásáról. A (9) bekezdése szerint az adók módjára behajtandó köztartozásra az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, illetőleg a szabálysértési helyszíni bírság kivételével nem minősítheti behajthatatlannak. Ezen jogszabályi rendelkezést számos esetben figyelmen kívül hagyták az adóhatóságok, elsősorban azokban az esetekben, amikor a fizetésre kötelezett az idézésre megjelent és a bírság megfizetésére részletfizetés engedélyezését kérte. Néhány adóhatóság méltányossági eljárásban döntést is hozott a kérelemről, melyben 3-6 havi részletfizetést engedélyezett, figyelembe véve azon körülményt, hogy a kötelezett egy összegben nem, de részletekben vállalta a bírság megfizetését, melyre 50, 60, 80 ezer Ft-os bírságok esetében a költségvetési bevételeket tekintve nagy szüksége volt az önkormányzatoknak. Az adóhatóságok a vizsgálat során elmondták, hogy tudomásuk volt a jogszabálysértésről, de a hatékony bírság beszedés érdekében jártak el ilyen módon Annak megállapítására, hogy helyesen alkalmazták-e a Pénzügyminisztérium Adóigazgatási és szakképzési főosztálya, Illetékek és önkormányzati adók főosztálya 861/2010. számú tájékoztatójában a végrehajtási eljárásra leírtakat, az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a II. félévében még nem tudtuk vizsgálni, azonban a évi eljárásoknál megállapítottuk, hogy több helyen nem is ismerték a szakmai tájékoztatót. A szakmai állásfoglalás szerint az adó végrehajtási eljárást az Art. és annak mögöttes jogszabályául szolgáló bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény rendelkezései alapján kell lefolytatni. Az Art (3) bekezdése szerint az adóhatóság a végrehajtás iránt haladéktalanul intézkedik. Mindez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a tartozás ügyében haladéktalanul végrehajtási cselekményt is kell foganatosítani. Az intézkedés kifejezés alatt minden olyan adóvégrehajtói cselekmény (pl. fizetési felhívás, OEP keresése az adós munkáltatójára vonatkozóan) értendő azaz nemcsak konkrét végrehajtási cselekmény foganatosítása amely az adótartozás beszedését akár közvetve is segíti. A munkabér letiltás elrendelése, a hatósági átutalási megbízás kibocsátása, az ingatlan lefoglalása végrehajtási eljárásban, levél formában, illetőleg a munkabérletiltás letiltási rendelvénnyel, míg a hatósági átutalási megbízás a megfelelő formanyomtatvánnyal történhet. Ugyancsak levél formában indokolt az OEP-t, NYUFIG-ot megkeresni. A vizsgált iratok alapján megállapítottuk, hogy az adóhatóságok több esetben a felszólítást, illetve a munkabérből történő letiltást végzés formájában adták ki.

9 9 Továbbá a felszólítással egyidőben végzés formájában értesítették a fizetésre kötelezettet az eljárás megindításáról, melyről az Art. nem rendelkezik A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket) hatályosulásánál vizsgálni kell, hogy eleget tettek-e a rendelkezéseinek. A 46.. (1) bekezdése szerint azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap, vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte, vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. A végrehajtási eljárás során az Art. nem rendelkezik erről, azonban nem is zárja ki azt, hogy a megkeresésre indult végrehajtási eljárásban az eljáró hatóság idézze a fizetésre kötelezettet. Az idézés tartalma megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az idézésről jegyzőkönyvet nem vettek fel csak abban az esetben, ha azt nyilatkozta, hogy a fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni és a bírság megfizetésére vállalja a közmunkára való átváltást. Azokban az esetekben, amikor az idézett személy nem tett eleget az idézésnek további szankciókat nem alkalmazták, a letiltáshoz szükséges adatkéréssel folytatták a végrehajtási eljárást. A megállapítások összegzése Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az adóhatóságok döntő része jogszerűen végzi a szabálysértési pénzbírság adók módjára történő végrehajtását. Az Art. végrehajtási eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásokat az eljárás megkezdésénél betartják. Amennyiben a végrehajtási eljárásban végrehajtási cselekményt foganatosítanak, csak kisebb számban tesznek eleget a 11/2000. BM rendelet 29.. (2) bekezdés rendelkezésének, illetve tévesen értelmezik ezen, jogszabályi rendelkezést. Amennyiben a felszólításra, idézésre a kötelezett eleget tesz a fizetési kötelezettségének, abban az esetben 30 nap elteltével megküldik az értesítést a szabálysértési hatóságnak. Ha a fizetésre kötelezett a felszólításra nem fizeti meg a kitűzött határidőn belül a bírság összegét és a foganatosításra csak 30 nap elteltével kerül sor, erről nem tájékoztatják a szabálysértési hatóságot. A munkabérből történő letiltás elrendelésénél, a munkahelyi visszaigazolást követően sem tájékoztatják a szabálysértési hatóságot, hogy a foganatosítás megtörtént. Az eredményesség közlésére a jogszabály nem kötelezi az adóhatóságot, az eredménytelenségről viszont tájékoztatást kell küldeni. Az adóhatóságok a letiltás foganatosításánál sem eredményességet, sem eredménytelenséget nem tudnak megállapítani. Ez akkor lesz csak eredménytelen, ha a letiltás megakad azzal, hogy a fizetésre kötelezett munkahelye megszűnt. Jogszabálysértő eljárást tapasztaltunk több adóhatóságnál, ahol a megkeresést követően a fizetési felszólításon kívül semmilyen további intézkedést nem tettek, ahol a megkereső szabálysértési hatóságot nem tájékoztatták a végrehajtás eredménytelenségéről. A szabálysértésről szóló jogszabályok rendelkezései szerint ugyan jogszerű volt azon adóhatóságok eljárása is, akik a felszólításon idézésen kívül egyéb végrehajtási cselekményt nem kezdeményeztek arra hivatkozással, hogy túllépik a 30 napos határidőt, ezzel

10 10 azonban nem tettek eleget az Art. végrehajtási eljárásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Hadaróné dr. Izsáki Marianna megyei főügyészségi ügyész kiemelte, hogy a jegyzőknek törekednie kell a törvényi előírások pontos betartására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvénybe a végrehajtás gyorsításaként került be az adók módjára történő végrehajtás. Az adók módjára történő végrehajtást azonban nem lehet túl sokáig elhúzni, mert a szabálysértési bírság végrehajthatósága két éven belül elévül. Az önkormányzatoknak anyagi érdeke fűződik a pénzbírság behajtásához, hiszen a beszedett bírságösszeg az ő bevételüket képezi. Azonban itt nincs lehetőség arra, hogy a végrehajtásnak az Art-ben szereplő összes lehetőségén végigmenjen az adóhatóság, az ingó és ingatlan végrehajtást is beleértve. Amikor megbizonyosodnak arról, hogy a keresetből, juttatásból történő letiltás, a pénzintézeti követelésre vezetett végrehajtás útján nem lehet beszedni a bírságot, jelezni kell a szabálysértési hatóságnak az eredménytelenséget, hogy az közérdekű munkára, vagy elzárásra változtathassa át a kiszabott bírságot. A szabálysértési büntetés kiszabásának célja nem a pénzbevétel biztosítása, hanem a büntetés céljának elérése. Káin Gyöngyi alezredes felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabálysértési hatóságnak az eljárás bármelyik szakaszában lehetősége van részletfizetési kedvezmény engedélyezésére. Amennyiben a jegyzők a végrehajtási eljárás során fel tudták venni a kapcsolatot a kötelezettekkel, azok vállalták is a büntetés megfizetését, de részletfizetést kértek, a jegyzőknek vissza kell küldeniük az ügyet a szabálysértési hatóság részére. Elmondta azt is, hogy a korábbiakkal ellentétben, amikor maga a rendőrség, mint szabálysértési hatóság is végzett végrehajtási cselekményeket, a jelenlegi adók módjára történő behajtási rendszer valóban célszerűbb, és gyorsabb. Az adóhatóságnak ugyanis jogi lehetősége van arra, hogy a társadalombiztosítási szervektől a munkahelyre, nyugdíj törzsszámra vonatkozó adatokat szerezzen be. Amennyiben ezek a kutatások nem vezetnek eredményre, minél hamarabb jelezzenek vissza a rendőrségnek, hogy az átváltás ügyében intézkedni tudjanak. Ennek magyarázata, hogy a szabálysértési hatóság csak akkor tudja lezárni az ügyet, ha bírság teljes összege befolyt. Két év alatt a büntetés végrehajthatósága elévül, a tartozás fennmarad, és a büntetés nem éri el a társadalmi célját. A tanácskozás résztvevői megegyeztek abban, hogy a jegyzőknek 30 napon belül mindenképpen jelezniük kell a szabálysértési hatóság számára, hogy milyen eredményt értek el a végrehajtás során. Amennyiben megállapították, hogy a kötelezett munkahellyel, vagy nyugdíjjal rendelkezik, vagy találtak bankszámlát, és el tudták indítani a letiltást, akkor jelenteni kell, hogy letiltható jövedelem van, és végrehajtás valószínűleg rövid időn belül eredményre fog vezetni. Amennyiben a kötelezett a személyes meghallgatása után vállalta, hogy a tartozását előre meghatározott részletekben befizeti, az ügyet vissza kell küldeni a szabálysértési hatóságnak. Ha az adóhatóság nem találta meg a kötelezettet, vagy annak semmiféle igazolható jövedelme nincs, jelezni kell, hogy végrehajtás eredménytelen, helye van az átváltásnak. A tanácskozás résztvevői kiemelték, hogy az adók módjára történő végrehajtás jelenlegi szabályozása hatékonyabb a korábbinál. Ugyanakkor megállapították, hogy a törvényben meghatározott 30 nap nem elegendő az adóhatóság alapos eljárásához. Bankszámla után kell kutatni, adatokat kell szerezni a

11 11 társadalombiztosítási szervektől a munkahelyre, nyugdíjas jogviszonyra, ill. be kell idézni a kötelezettet. Célszerű volna ezért, ha a jogszabály 60 napra emelné fel az értesítési határidőt. Káin Gyöngyi alezredes, és Dics Márai jegyző a szabálysértési bírság közmunkára történő átváltásával szabályozási problémára hívta fel a figyelmet. A szabálysértési bírság meg nem fizetése esetén a kötelezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a közmunkát. Amennyiben az elkövető vállalta a közérdekű munkát, a bíróság megkeresi a jegyzőt, hogy jelöljön ki közérdekű munka végzésére alkalmas munkahelyet. Ha az elkövető nem azért nem tudja letölteni a közérdekű munkát, mert a jegyző nem tudott ilyen munkahelyet biztosítani, a bíróságnak nincs módja arra, hogy elzárásra változtassa a kiszabott, de meg nem fizetett pénzbírságot. Dics Mária jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, ami kötelezővé tenné a helyi önkormányzat jegyzője számára, hogy közérdekű munkát biztosítson minden, a település területén állandó lakhellyel rendelkező, és pénzbírsággal sújtott elkövető számára. Az önkormányzatok számára a közérdekű munka jelentős szervezési és anyagi áldozatokkal jár, ezért a megszervezésére nem tudnak elég gondot fordítani. 3. A tanácskozás zárásaként a részt vevők a jegyzők beérkezett kérdéseit tárgyalták meg. A tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, áru hamis megjelölése ügyben nem kell szakértőt kijelölni, el kell fogadni a NAV vámszervei által meghatározott áruértéket. Annak azonban nincs akadálya, hogy más, a hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyben a jegyző, mint szabálysértési hatóság azokban a kérdésekben, amelyekben nem rendelkezik megfelelő szakismerettel, igazságügyi szakértőt rendeljen ki. A megbeszélés résztvevői felhívták a figyelmet arra, hogy egyes bíróságok még az önkéntes teljesítésre nyitva álló határidő tartama alatt megküldik adók módjára történő végrehajtásra a döntéseiket. A végrehajtást ezekben az esetekben csak az önkéntes teljesítésre nyitva álló határidő letelte után lehet megindítani. Az értekezlet zárasaként dr. Rácz Vanda megköszönte a jelenlévő szakemberek hatékony segítségét. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a tanácskozás emlékeztetőjét postán fogják megkapni. Kérte, hogy észrevételeiket, megjegyzéseiket, kiegészítéseiket akár postai, akár elektronikus úton tegyék meg, hogy az emlékeztetőt szakmai útmutatóként meg tudják küldeni a megyében dolgozó jegyző kollégáknak. k.m.f.

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Adóvégrehajtás Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (Kivonat - az elektronikus adat hozzáférhetetlenné

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap

szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatásáról ( * : a megfelelő aláhúzandó) Sárbogárd, 200.. év hó nap Szabálysértés A szabálysértési eljárás megindítására feljelentés vagy magánindítvány előterjesztése (pl. becsületsértés, magánlaksértés ügyekben) alapján kerül sor. Amennyiben az eljárás adatai elegendő

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/5583/2015. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOG LALKOZTATÁSI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEINEK TÖRLÉSE MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art.

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art. Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Helyi adótartozások rendezésére A 2009. évi telekadó bevezetését megelızıen képviselıi felvetés során elhangzott,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető Az egyéni vállalkozói tevékenység 2015. évi hatósági ellenőrzési terve Jóváhagyta: Dr. Vajda János hivatalvezető 2 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/1083- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/550- /2013. RP. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL

AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. (a továbbiakban Art.) Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról A Közgyűlés a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

29/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete

29/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/09/129-5/2015. 29/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete Az ügyintézési határidő elmulasztásával összefüggő intézkedésekről 2 I. fejezet

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben