Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális étkeztetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális étkeztetés"

Átírás

1 Családsegítő Központ 8181 Berhida, Veszprémi u Tájékoztató a Berhida közigazgatási területén igénybe vehető szociális alapellátások helyzetéről Házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása - szociális étkeztetés A házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátását és a szociális étkeztetést is az 1993-as szociális törvény nevesítette és tette az önkormányzatok számára kötelező feladattá. Berhida településen kötelező alapfeladataként a családsegítő központ nyújtja a fenti ellátásokat. A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan kell nyújtani annak érdekében, hogy mindenki olyan szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, amit szükségletei indokolnak. A házi segítségnyújtás célja és feladata az egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes személyek lakókörnyezetében önálló életvitele megtartásában való közreműködés. A házi gondozás a koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, önellátásra képtelen személyek számára biztosít: -fizikai ellátást -mentális gondozást -egészségügyi ellátást -érdekképviseletet Az ellátások igénylésének alakulása között december 31-én 20 fő december 31-én 17 fő december 31-én 10 fő december 31-én 6 fő december 31-én 6 fő Idősek nappali ellátása: A szolgáltatás célja a hiányzó családi gondozás pótlása, az ellátottak szociális helyzetének javítása, kulturált körülményeinek megelőzése, egészségi és higiénés viszonyainak javítása. A nappali ellátás keretében biztosítani kell a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az ellátások igénylésének alakulása között december 31-én 8 fő december 31-én 6 fő december 31-én 6 fő december 31-én 7 fő december 31-én 8 fő

2 Szociális étkeztetés célja, feladata: Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés biztosításával végzi. Az étkezés igénybe vehető az idősek klubjában helyben fogyasztással, illetve elvitellel, valamint a gondozó által történő kiszállítással. Az étel házhoz szállítását a gondozó kerékpárral végzi. Az ellátások igénylésének alakulása között december 31-én 28 fő december 31-én 38 fő december 31-én 74 fő december 31-én 44 fő december 31-én 48 fő Térítési díj megállapítása: Az ellátásokért fizetendő térítési díjat az ellátást kérő lakhelye szerint illetékes önkormányzat képviselőtestületének rendelete állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint, az évi III. tg., valamint a 29/1993.(II.17) Korm. rendelet alapján. Az ellátások, szolgáltatások igénylése esetén a hatályos jogszabályi előírások alapján az ellátotti dokumentációk a -kérelem szóban vagy írásban -orvosi igazolás -nyilatkozat arról, hogy az igénylő más szociális lapszolgáltatásban részesül-e -nyilatkozat önkéntes fizetésről (ebben az esetben nem kell jöv. Vizsgálatot végezni). -jövedelemnyilatkozat -jövedelemvizsgálat -tájékoztatás térítési díjról -megállapodás -nyilvántartás, melyek kiegészülnek házi gondozás igénybevételi eljárása során az egyszerűsített előgondozással, a gondozási szükséglet vizsgálatával, illetve az igazolással, mely tartalmazza a kérelmező napi gondozási szükségletét óraszámban kifejezve. Házi segítségnyújtás esetén az egyéni gondozási terv szükség esetén kiegészülhet még az ápolási tervvel. Az egyéni gondozási terv mellett a gondozónő legalább negyedévente, illetve szükség szerint tölti az értékelőlapot is a gondozott egészségi állapotával kapcsolatban. Az ellátottakról a gondozónő/k gondozási naplót vezetnek az ellátott otthonában végzett

3 Nappali ellátás igénybevételekor látogatási és eseménynapló vezetése közelező, és az ellátás megkezdése előtt egyéni gondozási terv készítésére kerül sor. A szociális étkeztetés nyújtása esetén vezetni kell az ellátási napok számát, külön az elvitellel és külön a kiszállítással történő igénybevételt. (Az ellátások igénybevételével biztosításával kapcsolatos dokumentumok, nyomtatványok a tájékoztató mellékletét képezik.) Házi orvos szerepe az étkeztetés, nappali ellátás és a házi segítségnyújtás igénylésének elbírálásában. Az ellátás igénylésekor a kérelmezőnek fel kell keresnie a házi orvosát az ún. B lappal, melyet az orvosa tölt ki, arra vonatkozóan, hogy az igénylő milyen mértékben képes az önálló életvitelre. (Emellett a szociális szolgáltató részéről meg kell történnie a gondozási szükséglet felmérésnek is az ellátandó otthonában). Abban az esetben, ha a gondozási szükséglet alapján az igénylő nem éri el a napi egy óra gondozási óraszámot, és/vagy az orvosa úgy nyilatkozik, hogy önálló életvitelre képes, akkor a házi gondozás iránti kérelem elutasításra kerül, melyről a kérelmezőt az intézményvezető írásban értesíti. A szociális ellátók szerepe az idősek életminőségének, életmódjának megóvása érdekében A társadalmi segítségnyújtás résztvevői: Fizikális Házi, ill.szakorvosi, szociális rendszer Kognitív Szociális rendszer Emocionális Egészségügyi, illetve szociális rendszer, civil szervezetek Életmódbeli Állami Szociális rendszer Civil szervezetek anyagi Állami Szociális rendszer Berhidán kérdőíves felmérést végeztünk a 60 év felettiek körében A felmérés célja az érintett korosztály egészségi állapotára, munkavégzési és aktivitási hajlandóságára, társas kapcsolataira, szociális szolgáltatások, ellátások iránti igényeik és családi, baráti kapcsolataira vonatkozik. (a felmérés kielemzése csak részben történt meg, teljeskörű, mindenre kiterjedő feldolgozása az idő rövidsége miatt nem történt meg). Berhida településen a felmérés időszakában a év közöttiek száma összesen 1209 fő volt. Ebből 494 fő nő, és 715 fő férfi. A kérdőíves felmérés során összesen 602 fő megkérdezett közül 250 fő elzárkózott a kutatásban való részvételtől. A kérdőíveket összesen 352 fő töltötte ki. :

4 Korosztályos megbontásban Nők Férfiak év közöttiek fő év közöttiek fő év közöttiek fő 80 év felettiek fő Összesen fő Egészségi állapotra, önálló életvitelre vonatkozó felmérés A megkérdezettek egészségi állapotának orvosi pontosságú felmérésére nem törekedhettünk. Ugyanakkor fontosnak ítéltük azonosítani az egészségi állapotnak a jóléttel kapcsolatos társadalmi dimenzióit. Egészségi állapotot érintő kérdések alapján Nők Egészségi állapota rossz közepes kiváló év közöttiek 10% 57% 33% év közöttiek 16% 79% 5% év közöttiek 22% 78% - 80 év felettiek 37% 63% - Férfiak egészségi állapota rossz közepes kiváló év közöttiek 17% 54% 29% év közöttiek 25% 65% 10% év közöttiek 18 % 82% - 80 év felettiek 52% 48% - Az egészségi állapoton belül főként az idősek aktivitására voltunk kiváncsiak (fizikai, szociális és pszichés aktivitás) A fizikai aktivitást jól mutatja többek közt az otthoni munkavégzés gyakorisága, rendszeressége. Mindemellett elmondható, hogy a fizikai aktivitást nem célszerű külön választani a társas, illetve munka jellegű aktivitástól: Ugyanis tapasztalható, hogy az aktivitás minden fajtája pozitívan hat az életminőségre és az egészségi állapotra. Felmérésünk alapján megállapítható, hogy a leggyakoribb aktivitási forma a családtagoknak nyújtott segítség, kertészkedés a ház körül tevékenységek, illetve az unokák gyakori felügyelete.

5 Rendszeresen végzett tevékenységek a 60 év feletti korosztályban Gyakran segít a cs.tagoknak sűrűn tesz-vesz a ház körül gyakran vigyáz unokákra A felmérés alapján az érintett korosztály zöme a család aktív, segítő tagja. Ugyanakkor feltételezhető, hogy mindez az idős ember egyfajta bezártságát is eredményezheti. Szociális aktivitás: A szociális aktivitás nagymértékben befolyásolja a pszichés állapotot is. Ide sorolhatjuk a kapcsolatháló kiterjedését, az egymásnak segítést, és a közösségekben való aktív részvételt is. Jelenleg ezzel csak jelzés szerűen foglalkoztunk, mert a téma kiemelt fontosságú, mely külön elemzést érdemel. Pszichés aktivitás: A kérdőíves felmérés során foglalkoztunk az elmagányosodás, elszigetelődés problémájával, mely az idősek jóllétének központi eleme. Ismeretes, hogy gyakori az időskori depresszió, súlyosabb esetben a demencia kialakulásának a lehetősége. A kutatás során a pszichés állapotra vonatkozóan két kérdést tettünk fel: -nincs, akivel megvitassa a világ dolgait, -gyakran érzi magát magányosnak. A válaszok alapján az egyedüllét, a magány érzése sokkal jellemzőbb probléma, mint az, hogy nincs kivel megvitatni a világ dolgait. Aktuális tájékoztatók (településen igénybe vehető szolgáltatások ismerete) A megkérdezettek közel 90%-a ismeri a helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokat. Időskori személyiségváltozások.(az öregedés fogalma: időben elkerülhetetlenül és törvényszerűen kiszélesedő, jóval az öregkor előtt fejlődő, soklépcsős biológiai folyamat ) A fizikai változások személyiségbeli változásokat is okoznak, hiszen el kell fogadni, fel kell dolgozni a megváltozott élethelyzetet. Megváltozik az egyén és a társadalom közötti kapcsolat is. Különböző vizsgálatok, kutatások bizonyítják, hogy elfogadható testi állapot és anyagi körülmények mellett az átlagos idős alkalmazkodik a megváltozott életkörülményekhez. A beilleszkedésre vonatkozóan Reichard öt személyiségtípust tárt fel.:konstruktivitás, függőség, védelembe vonulás, öngyűlölet.

6 Idősek életmódja, mindennapi aktivitása Az érintett korosztály életmódját különböző szempontokból közelíthetjük meg. Elsőként szinte magától étetődő kérdés, hogy a gazdaságilag aktív élet megszűnésével felszabaduló időmennyiséget hogyan, milyen tevékenységekkel tölti. Fontos kérdés, hogy az idős korosztálynak vannak-e olyan rendszeres, ismétlődő feladataik, elfoglaltságaik, melyek frissen tartják az aktivitásukat, ezáltal is hasznosnak érezhetik magukat. Nem elhanyagolható kérdés, hogy az idős embereknek van-e módjuk, lehetőségük, hogy igényeiket, vágyaikat kielégíthessék. Ahhoz, hogy az idős ember jól érezze magát a társadalomban, megfelelő segítő környezetre van szükség. Az idős emberek állapotát, egyéni szükségleteit, emberi méltóságát szem előtt tartva szükségszerű a krízishelyzetek felismerése, azok adekvát megoldásai. Ugyanakkor törekedni kell az izoláció megelőzése szempontjából a szociális kapcsolatok fenntartásának a lehetőségeire. Nem elhanyagolható körülmény, hogy az ellátás mindig egyénre szóló legyen. Éppen ezért a gondozók szakmai tudása, az empatikus és jó kommunikációs képessége, rugalmassága, pszichés terhelhetősége alapvető követelménye a hatékonyságnak. A rendszeres, és gyakori intézményi ellenőrzések (belső ellenőrzés, módszertani, hatósági, ÁNTSZ..stb.), jogszabályi változások egyre nagyobb fokú odafigyelést igényelnek, és terhet rónak a szociális gondozókra. A jogszabályi változások maguk után vonják az igénybevétellel kapcsolatos többlet dokumentációt is. Berhida településen 3 fő látja el (két fő nyolcórás és egy fő részmunkaidős) - mely megfelel a jogszabályban előírt szakmai létszámnormának-, a házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás feladatait. A január 01-től hatályos jogszabály szerint egy fő szociális gondozó max. 9 fő gondozottat láthat el. Településünkön jelenleg 6 fő házi gondozottunk van. Az idősek klubjában jelenlegi létszám 8 fő. Szociális étkeztetést igénybe vesz 48 fő. Ebből a gondozó 34 fő részére szállítja ki mindennap az ebédet 17 fő saját maga viszi el. Helyben fogyasztás - fő. Berhidán a lakosságszámot, illetve a 60 év felettiek számát figyelembe véve kevesen veszik igénybe a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást. A kérdőíves felmérés alapján, mint látható, a megkérdezettek legalább 80 %-a közepes egészségi állapotúnak vallja magát, nem magányos, és jelentős szerepet kap a család jelenléte. Továbbá a településen több olyan civil szervezet működik (kertbarát kör, nyugdíjas klub, kézműves foglalkozás), mely nem jelent kötelezettséget az idős ember számára. Egészségi állapotától, hangulatától függően látogathatja a foglalkozásaikat, programjaikat.

7 Mind emellett tekintettel, hogy az érintettek ¼-e vett csak részt a felmérésben- Berhida településen az alacsonyabb számú igénybevétel ellenére is A felmérés alapján, valamint a személyes tapasztalatok alapján felvetődik az tény, hogy a fiatalabbak veszik sok esetben igénybe az idősebb generáció (szülő) fizikai segítségnyújtását (háztartási munka, gyermekfelügyelet.), illetve nem egy esetben tapasztalható a fiatal felnőttek anyagi függősége a szülőtől. Ez nem egy esetben befolyásolja, hogy például nem veszi igénybe az általunk nyújtott, neki megfelelő szolgáltatást. A demográfiai mutató szerint ugyanakkor szükséges lenne a személyes gondoskodást nyújtó ellátás fenntarthatósága, hiszen az idősek esetében is nehéz általános tendenciákat megfogalmazni. Közöttük is megtalálhatóak a jól szituált, egészséges, vagy szegénységben betegséggel küszködő egyének is. Ezzel egyidejűleg megnő a kiszolgáltatottság és a kirekesztettség veszélye is. Éppen ezért fontos, hogy a településen továbbra is működhessen akár élethelyzetéből, vagy életkori sajátosságból adódóan a rászoruló ember számára a mindenkor biztonságot adó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás. Koncepció: Fokozott odafigyelés a koruk és/vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló emberekre - előadások, helyi tv, újság, szórólapok, személyes megkeresések révén minél szélesebb körben ismertté tenni a szolgáltatásainkat - programok szervezése - házi orvosokkal való együttműködés - közreműködés az áldozattá válás megelőzésében (együttműködés rendőrséggel, polgárőrséggel). - családgondozói szerep (tanácsadás, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés) Cél: a jelenlegi nehéz gazdasági és szociális helyzetben is az izoláció társadalmi kirekesztettség- megelőzése, életminőség javítása. Valós szükségletekre épülő szociális ellátó rendszer fenntartása, az idős, rászoruló emberek szociális, és fizikai biztonságának megteremtése, melyek szükségessé teszik saját erőforrásaink még hatékonyabb működtetését Berhida, március 14. Hargitai Tünde intézményvezető

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2014. Püspökladány, 2015. április 23. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA)

SZAKMAI PROGRAM SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA) SZAKMAI PROGRAM 2009 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA) - 2 - I.FEJEZET Az intézmény feladata, célja Milyennek kellene lennie annak a társadalomnak, melyben öreg korában is ember marad

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona

Tartalom. 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 1. számú melléklet Tartalom 1) Szociális étkeztetés 2) Házi segítségnyújtás 3) Idősek Nappali Ellátása 4) Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 5) Idősek Átmeneti Otthona 2 1. A Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014.

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2012. 12. 11. Nappali ellátás A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben