V l a d i m i r N a b o k o v : T h e P o t a t o E l f. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V l a d i m i r N a b o k o v : T h e P o t a t o E l f. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról:"

Átírás

1 A k r u m p l i m a n ó 1. Valójában Frederic Dobsonnak hívták. Barátjának, a varázslónak, így mesélt magáról: "Bristolban nem volt senki, aki ne ismerte volna Dobsont, a gyermekszabót. İ az apám és erre büszke vagyok, ha leszámítom tagadhatatlanul nyakas természetét. Tudnod kell, hogy ivott, mint a kefekötı. Valamikor 1900 körül, néhány hónappal a születésem elıtt, az én ginben pácolt papám felöltöztetett egy pufók viaszangyalkát, tudod, egy legénykét, az elsı hosszúnadrágjában és betette az anyám ágyába. Kész csoda, hogy nem vetélt el szegény feje. Hogy világosan megértsd mindezt én csak hallomásból tudom, és ha pletykás jóakaróim nem hazudtak, akkor kétségtelenül ez volt a titokzatos oka annak, hogy én..." És Fred Dobson egy szomorú, megadó mozdulattal széttárná kicsiny karjait, a varázsló pedig, ajkán a szokásos ábrándos mosollyal lehajolna, ölbe venné Fredet, mint egy kisbabát, hogy sóhajtozva egy ruhásszekrény legfelsı polcára tegye, ahol a Krumpli Manó békésen összegömbölyödve finoman tüszkölni és nyöszörögni kezdene. Fred, noha már húszéves volt, alig nyomott többet 50 fontnál és csak néhány centivel volt magasabb, mint a híres svájci törpe, Zimmermann (mővésznevén Baltazár Herceg). Akárcsak Zimmermann cimborája, Fred is rendkívül erıteljes testalakatú volt, gömbölyded homlokán és mandulavágású szemei sarkában nyoma sem volt ráncoknak, hátborzongatóan feszes arcvonásaival pedig (amelyek mintha a növekedésnek szegülnének ellen) törpénk elmehetett volna egy bájos nyolcéves gyermeknek is. Lesimított, nyirkos szalmaszín haja szögegyenesen volt elválasztva egy pontosan a feje közepén futó választék mentén, mely végül egy forgóban mulatságos egyezségre jutott a feje búbjával. Noha Fred járása könnyed volt, viselkedése pedig közvetlen és táncolni is egész jól tudott, a legelsı menedzsere mégis bölcsnek ítélte nyomatékosítani a "manó" elnevezést egy vicces, Fred vaskos orrára utaló jelzıvel, melyet a törpe vérmes és bárdolatlan papájától örökölt. A Krumpli Manó magányos tekintetével viharzó tapsot és kacagást keltett szerte Angliában és a Kontinens nagyobb városaiban. Kedves és barátságos természetével elütött a többi törpétıl. Idıvel nagyon a szívéhez nıtt egy aprócska póni, Hópehely, akinek a hátán szorgalmasan kocogott körbe-körbe egy holland cirkusz porondján; és Bécsben meghódította egy ostoba és hallgatag omszki porondszolga szívét azzal, hogy amikor elöször megpillantotta, nyújtózkodni kezdett, mint egy dadája ölelı karja után esdeklı kisgyerek. Rendszerint nem egyedül lépett fel. Bécsben például egy orosz kolosszussal jelent meg a porondon; takaros, csíkos pantallóban és pofás kabátkában repkedett körülötte, hóna alatt terjedelmes kottatekercseket cipelt. İ hozta be a kolosszus gitárját is. A roppant emlékmőként ácsorgó óriás gépies mozdulattal vette át a hangszert. A hosszú köpeny, melyet mintha ébenbıl hasítottak volna, a magasított cipısarok és az oszlopszerő, tükrösen ragyogó magas cilinder még tovább növelte az impozáns, 350 font súlyú szibériai magasságát, aki erıteljes állkapcsát elırelökve egyetlen ujjal pengette márton róza krisztina fordítása 1

2 a húrokat, miközben a háttérben a törpe nıies hangon siránkozott az óriás könnyelmősége felett. Fred idıvel nagyon megszerette, és még néhány könnycseppet is ejtett, amikor elválasztották ıket, mert az emberek hirtelen ráuntak kettısükre. Fred élete, akár a cirkuszi lovaké, eseménytelen egyhangúsággal forgott körbe-körbe. Egyszer az éjszaka szárnyának sötétjében megbotlott egy falfestékkel teli csöbörben és belepottyant, akár egy túlérett gyümölcs ezt az balesetet még sokáig emlegette, mint hétköznapjainak egyhangúságát megtörı eseményt. A törpe így utazta körbe Európa nagy részét, pénzt takarított meg és ezüstös kasztrált-hangon énekelt, mialatt a német varetészínházak közönsége vaskos szendvicseket és pálcikákra tőzött kandírozott diót majszolt, a spanyol közönség pedig cukrozott ibolyát és szintén pálcikára tőzött diót. A világ láthatatlan volt számára. Csak a nevetı, feneketlen és arctalan szakadék maradt meg emlékezetében, és a késıbbi, az elıadás utáni éjszaka lágy, álomittas visszahangzása, hasonló ahhoz a kékes mélységhez, amely a színházakra üllepszik elıadás után. Londonba visszatérve új társra lelt Shock, a varázsló személyben. Shocknak dalamos hangja és karcsú, sápadt, majdhogynem éteri kezei voltak. Lenyalt gesztenyebarna hajának egy tincse a szemöldökét verdeste. Sokkal inkább költıre hasonlított mint színpadi mágusra, mutatványait gyengéden és kecsesen adta elı, a szakmájához tartozó jellegzetesen fontoskodó handabandázás nélkül. A Krumpli Manó mulatságosan asszisztált neki, és a mutatvány végén hangosan turbékoló vidámsággal bukkant fel az egyik emeleti páholyban, noha mindenki láthatta, hogy egy perccel korábban Shock bezárja ıt egy pontosan a porond közepén elhelyezett fekete ládába. Ez az egyik Londoni varietében történt, ahol légtornászok repkedtek a csilingelı és idegborzoló trapézok között, ahol barkarolákat énekelt egy saját hazájában sikertelen külföldi tenorista, ahol egy matrózruhába bújtatott hasbeszélı és akrobata-biciklisták adták elı a számaikat, és ahol az elmaradhatatlan, szertelen bohócok csoszogtak aprócska kalapban és térdig érı mellényben. 2. Az idı múlásával Fred lassan búskomorrá vált, egyre többet tüszkölt, hangtalanul és bánatosan, mint egy pici palotapincsi. Noha hónapokig sem érzett vágyakozást a nık után, a szőz törpén néha mégis eluralkodott a szorongás, gyötörte a szerelmi sóvárgás kínzóan metszı fájdalma, mely ugyanolyan gyorsan illant el, mint amilyen váratlanul megjelent, újra és újra, majd kis idı múlva ismét közönnyel nézte a pántok bársonyhatáránál fehéren derengı, csupasz vállakat, akárcsak a kis tornászlányokat, vagy a spanyol táncosnıt, akinek kivillantak olajbarna combjai, amikor narancspiros ruhájának bodrospelyhes ruhafodrait felkorbácsolta egy-egy örvénylı táncfigura. Neked egy törpelányra lenne szükséged mondta eltöprengve Shock, miközben hüvelyk és mutatóujjának ismerıs pattintásával egy ezüstláncocskát varázsolt elı a törpe fülébıl, akinek kicsi karja erre széles, söprı kört írt le a levegıben, mintha csak egy legyet hessentene arrébb. Még ugyanazon az éjszakán, a száma vége után, Fred keménykalapkában és apró felöltıben, zsémbesen szipákolva tipegett végig a színfalak mögötti homályos folyósón, amikor hirtelen résnyire nyílt egy ajtó és márton róza krisztina fordítása 2

3 a kifröccsenı vidám fénynyalábtól megvilágított törpét két hang szólította be. Zita és Arabella hangja volt, a légtornászlány testvéreké. Mindketten félmeztelenek voltak, napbarnítottak és feketehajúak, mandulavágású kék szemekkel. A öltözıt festıi rendetlenség és különbözı krémek illata töltötte be. Az öltözıasztal tele volt hintve púderpacsokkal, gombokkal, csorba kölnisüvegekkel, rúzsokkal, egy néhai bonbonos dobozban pedig hajtők hevertek. A két lány csiripelése azon nyomban elbódította Fredet. Csiklandozták és bökdösték a törpét, aki haragosan és vágytól kivörösödve labdaként gurult ide-oda kinzói csupasz, ölelı karjai között. Végül, amikor a dévaj Arabella hátravetette magát a pamlagon és magára húzta, Fred elvesztette a fejét és nagyokat horkantva tekergızni kezdett rajta, vasmarokkal ölelve át a nı nyakát. Arabella, megpróbálva ıt lelökni magáról, felemelte a karját, a törpe pedig alácsusszant, elırelendült és ajkait a lány kiborotvált hónaljának tüskés üregébe fúrta. A másik lány, aki egészen elgyengült a nevetéstıl, hiába cibálta a törpe lábait. Abban a pillanatban felpattant az ajtó és a légtornászlányok francia férfipartnere lépett be, márványfehér, feszes trikóban. Csendesen, minden indulat nélkül megmarkolta a törpét a nyakánál fogva (csak Fred elszakadó gallérjának repedı nesze hallatszott), a levegıbe emelte és mint egy majmot, kihajította a szobából. Az ajtó bevágódott. A történetesen épp arra bóklászó Shocknak épp sikerült elkapnia a látványt: egy márványosan ragyogó férfikart és egy kicsi, fekete figurát, amint maga alá húzott lábakkal repül a levegıben. Fred megütötte magát, és most mozdulatlanul hevert a folyosón. Nem volt igazán kábult, csak teljesen elernyedt, szemét mereven egy pontra szegezte, fogai hevesen vacogtak. Pech, öregfiú sóhajtotta a varázsló, amint felemelte a padlóról. Áttetszı ujjaival végigtapogatva a törpe gömbölyded homlokát hozzátette: Mondtam neked, hogy ne szívd magad. Hát most megkaptad. Egy törpelányra lenne szükséged. Fred nem válaszolt, szemei kidülledtek. Ma éjjel nálam alszol határozta el Shock, és kijárat felé vitte a törpét. 3. Mr. Shock-nak felesége is volt, Mrs. Shock. Meghatározhatatlan korú nı volt, sötét szemeinek feketeségébe sárgás árnyalat vegyült az íriszek körül. Szikár termetét, pergamen arcszínét, fénytelen fekete haját, az orrlyukain kiáradó mélyen leszívott cigarettafüstöt, frizurájának és öltözékének keresett rendezetlenségét aligha találta volna vonzónak a férfiak többsége, ám semmi kétség, hogy Mr. Shocknak tetszett ámbár úgy tőnt, hogy nem nagyon figyelt a feleségére, örökké titokzatos trükkök kiagyalásán járt az esze, mindig nem eviláginak, titkolódóznak tőnt, a hétköznapi beszélgetések során gondolatai máshol kalandoztak, ám akkor is pontosan megfigyelt maga körül mindent, amikor alámerült csillagközi ábrándjaiba. Norának állandóan résen kellett lennie, amióta férje nem szalasztott egyetlen alkalmat sem, hogy kitaláljon valami apró, haszontalan, finoman fortélyos cselfogást. Elıfordult, hogy szokatlan falánkságával hökkentette meg feleségét: nedvesen cuppogott az ajkaival, többször leszopogatta a csirkecsontokat, újra és újra márton róza krisztina fordítása 3

4 hatalmas ételkupacokat pakolt a tányérjára, majd egy bánatos mosolyt küldve felesége felé, elment és nem sokkal késıbb a szobalány a kötényébe vihogva jelentette Norának, hogy Mr. Shock egy falatot sem evett az ebédjébıl, hanem mindent meghagyott és az asztal alá tett három vadonatúj lábosba. Nora apja középszerő festımővész volt, aki kizárólag lovakat, pettyes kutyákat és mályvaszín kabátos vadászokat festett. A házassága elıtt Nora Chelsea-ben lakott, lenyőgözték a ködös temzei naplementék, rajzórákat vett és eljárt a helyi bohémek nevetséges találkozóira ahol kiszemelte ıt magának az a szellemszürke szemő, csendes és kecses férfi. A férfi keveset beszélt magáról, titokzatos és kifürkészhetetlen volt. Néhányan lírai költemények szerzıjének vélték. Nora heves, fellángoló szerelembe zuhant. A költı szórakozottan eljegyezte, és házasságuk legelsı napján, bánatos mosollyal elárulta, hogy fogalma sincs arról, hogy hogyan kell verset írni, de ott és akkor, a beszélgetés közepén átváltoztatott egy régi vekkert nikkel-kronométerré, majd a kronométert azzá a pici aranyórává, melyet Nora idıtlen idık óta a csuklóján viselt. Nora megértette, a varázsló Shock, a maga módján költı volt csakhogy képtelen volt hozzászokni férje minden pillanatban és minden körülmények között megnyilvánuló mővészetéhez. Nehéz boldognak lenni, ha az ember férje egy délibáb, peripatetikus szemfényvesztés, mind az öt érzék egyidejő csalódása. 4. Nora dologtalanul kocogtatta körmeivel az akváriumot, benne néhány uszonyát villogtatva cikázó, tátogó aranyhallal mintha narancshéjból hasítottak volna ki ıket, amikor zajtalanul kinyílt az ajtó és megjelent Shock (félrecsúszott selyemsapka, szemöldökre hulló hajticsek), karjaiban egy kicsavarodott, apró teremtménnyel. Fogd sóhajtotta a varázsló. Nora agyában villámgyorsan cikáztak a gondolatok: Gyerek. Elveszett. Rátalálták. Szemét elfutották a könnyek. Örökbe kell fogadni tette hozzá lágyan Shock, néhány pillanatig még az ajtóban habozva. Az apró jószág hirtelen megelevenedett, motyogott valamit, és félénken kaparászott a varázsló kikeményített ingmellén. Nora gyors pillantást vetett a parányi, zergebır-pántos cipıkre és a keménykalapkára. Engem nem versz át mondta gúnyosan. A varázsló szemrehányóan nézett rá, aztán lefektette Fredet a plüss-pamlagra és betakarta egy ott heverı köntössel. A Blondinettek kirúgták szólta el magát Shock, majd reménytelenül hozzátette: "Megütötték egy súlyzóval. Pont a hasikáján. márton róza krisztina fordítása 4

5 És Norát jólelkő volt, mint a gyermektelen nık általában, oly erıvel öntötte el a szánalom, hogy kis híján könnyekben tört ki. A törpe anyjává változott, megette, megitatta egy pohár portóival, áttörölte kölnivízzel a homlokát, benedvesítte halántékát és a füle mögött húzódó gyermekes vájatot. Másnap Fred kora reggel ébredt, körülnézett az ismeretlen szobában, beszélt az aranyhalakhoz, majd egy vagy két halk prüszkölés után kiült az ablakpárkányra, mint egy kisfiú. Elbővölı, olvatag ködpára mosta át a szürke londoni háztetıket. Valahol a távolban kinyílt egy manzárdablak, üvegtáblájáról ragyogva verıdtek vissza a napsugarak. Egy autókürt jajdult fel az üde, gyengéd hajnalban. Fred gondolatai hosszasan elidıztek az elızı nap eseményeinél. A artistalányok nevetı hangsúlya furcsán vegyült el Mrs. Shock hővös-illatú kezének érintésével. Elöször ápolgatták, mint egy beteget, aztán dédelgették és gondolják csak meg, Fred egy nagyon érzelmes és nagyon tüzes törpe volt. Képzeletben eljátszadozott a lehetıséggel, hogy egy nap majd megmenti Norát egy erıs és brutális férfitól valami hasonlótól, mint amilyen az a fehér trikóruhás francia volt. Váratlanul és oda nem illıen egy tizenöt éves törpelány emléke úszott át gondolatai felett, akivel egyszer fel kellett lépnie. Nyomott kedélyő, beteges, hegyes orrú kis jószág volt. Úgy mutatták be ıket a közönségnek, mint jegyespárt, és az undortól reszketı Frednek egy frivol tangót kellett ellejtenie vele. Újabb magányos autókürt jajdul fel majd elenyészett. A napsugarak lassan szétfoszlatták a ködöt London porhanyós vadonja felett. Fél nyolc körül megelevenedett a lakás. Mr. Shock, ajkán légies mosollyal kifürkészhetetlen útjára indult. Szalonnás tojásrántotta mennyei illata szállt az étkezı felıl. Hanyagul feltőzött hajjal, napraforgókkal hímzett kimonóban megjelent Mrs. Shock. Reggeli után megkínálta Fredet egy illatosított, vörös, sziromfilteres cigarettával, és szemhéját félig leeresztve hagyta, hogy a törpe az életérıl meséljen. A feltárulkozás pillanataiban Fred hangocskája kissé elmélyült, lassan, szavait megválogatva beszélt, elıadását váratlan, különös méltóság itatta át. Fejét lehorgasztva, ünnepélyesen, ruganyos feszességgel ült Nora lábainál, aki a plüssdiványon hátradılve hevert, és karjait a tarkóján összefőzve felfedte csupasz, hegyes könyökét. Mondókáját befejezve a törpe némaságba süppedt, de még ide-oda forgatta parányi kezének tenyerét, mintha még mindig lágy beszédét kísérné velük. Fekete kabátkája, lejtıs arca, pici, húsos orra, homokszín haja a feje búbjának középen húzódó választékkal megindították tétova Nora szívét. Szempillái rejteke mögül nézett rá, és képzelete eljátszadozott a gondolattal, hogy lábainál nem egy felnıtt törpe, hanem nemlétezı kisfia ül, aki éppen azt meséli neki, hogy hogyan verték meg az osztálytársai. Nora kinyújtotta a karját és finoman meglegyintette a törpe fejét és akkor, abban a pillanatban, a gondolatok kifürkészhetetlen összekapcsolódásából egy egészen más, furcsa és bosszúszomjas látomás bontakozott ki elıtte. Fred, megérezve a hajában matató könnyő ujjakat, elöször mozdulatlanná vált majd lázas csendben nyalogatni kezdte ajkait. Kifordult szemei képtelenek voltak leválasztani meredt tekintetüket Mrs. márton róza krisztina fordítása 5

6 papucsának zöld ponponjáról. És egyszerre, képtelenül és mámorosan, minden mozgásba lendült, megtörtént minden. 5. Azon a füstös-kék napon, az augusztusi napfényben fürdı London egészen különösen szép volt. A gyengéd, ünnepi égbolt visszatükrözıdött az aszfalt sima takaróján, az utcasarkokon karmazsinvörösen lángoltak a házak csiszolt oszlopai, a park gobelein-zöldjén át kocsik ragyogtak és gördültek tova csendes zümmögéssel az egész város reszketett és sóhajtozott az érett langymelegben, és csak a föld alatt, a metró peronjain lelhetett volna valaki egy hővös zugra. Az év minden napját ajándékba tartogatja valaki számára: annak az embernek a legboldogabb napját. Az a nap csak megtörténik a többi emberrel, ık csak élvezik a napfényt, dühöngenek az esı miatt, és soha nem tudják meg, hogy valójában kihez tartozik az a nap; és a szerencsés kiválasztott boldogan mulat a többiek tudatlanságán. Senki nem sejtheti elıre, hogy melyik nap lesz az osztályrésze, nem tudhatja, hogy mi lesz az a csekélység, amelynek élete végéig ırzi majd emlékét: egy fodrozódó víztócsa szélérıl visszaverıdı napfényt, vagy egy lehulló juharfalevél keringı táncát; sıt, gyakran megesik az is, hogy valaki csak az emlékeiben ismeri fel a saját napját, jóval azután, hogy leszakította, összegyőrte és az íróasztala alá hajította a naptárlapot, rajta az elfeledett dátummal. A sors Fred Dobsonnak, egy egérszürke kamásnis törpének adományozta ezt a boldog napot, egy autókürt dallamos tülkölésével és egy távolban kicsapódó ablaszárny csillogásával felvirradó, augusztusi napot, 1920-ban. Gyerekek szaladtak vissza szüleikhez, hogy csodálkozástól zihálva elmeséljék nekik: találkoztak egy igazi törpével, aki keménykalapot és csíkos pantallót viselt, kezében pedig sétabotot és egy pár cserbarna kesztyőt tartott. Miután búcsúzóul tüzesen megcsókolta Norát (aki vendégeket várt), a Krumpli Manó kilépett a széles, sima utcára, melyet elárasztott a napfény, és azonnal tudta, hogy az egész város csak miatta, csak és kizárólag miatta létezik. Egy jókedvő taxisofır visszahangzó csattanással lecsapta a taxiórát, és a törpe tekintete elıtt végighömpölygött az utca, ı pedig a bırhuzatú ülésen csúszkálva boldogan kuncogott és turbékolt nemlétezı bajusza alatt. A Hyde Parknál kiszállt, és a kiváncsi tekintetekkel mit sem törıdve a mesterséges tavacska partján álló összecsukható, zöld nyugszékekhez pipiskedett, a szilfák és a hársak homályos rejtekében burjánzó hatalmas rododendronbokrok alá, ahol a gyep oly ragyogó és lágyan elsimuló volt, akár a billiárd-posztó. Lovasok ügettek el mellette, finoman rugózva a nyeregben, nyikorgó, sárga bırbıl készült kamásniban, lovaik pedig a zablákat csörgetve vetették fel karcsú fejüket; és drága, fekete autók, káprázatosan csillogó keréktárcsákkal, gördültek lassan az ibolyaszín árnyék hatalmas csipkéi között. A törpe bóklászni indult, mélyen beszívta a benzinfüst meleg fuvallatát, a lombok súlyosan illatoztak, mintha rothadásnak indultak volna szinte túlcsorduló zöld nedveiktıl, a törpe pedig sétapálcáját pörgetve úgy csücsörített az ajkaival, mintha fütyürészne, elragadtatva a felszabadultság és súlytalanság mámorító érzésétıl. Reggel a szeretıje tapintatos siettséggel akarta minél hamarabb kívül márton róza krisztina fordítása 6

7 tudni, és idegesen felnevetett, amikor eszébe jutott, hogy mennyire retteg attól, hogy idıs apja aki nála szokott ebédelni, még gyanakodni kezdene, ha egy idegen úriembert talál a házban. Azon a napon mindenütt a törpét lehetett látni. A parkban ahol egy rózsás dajka, keményített bóbitával a fején, valamilyen okból felajánlotta, hogy tologatja egy kicsit a babakocsiban; egy múzeum tágas elıcsarnokában; a mozgólépcsıkön, melyek lassan kúsztak felfelé a morajló mélységbıl, ahol elektromos szellı lengette a ragyogó plakátokat; az elegáns üzletekben, ahol kizárólag dísz-zsebkendıket árultak férfiak részére; és egy busz tetején, ahová egy barátságos kéz segítette fel. Hamarosan elfáradt elbódították a mozgalmasság, a ragyogás, a rámeredı, szíve mélyéig hatoló, kacagó szemek, és a törpe úgy érezte, az utolsó cseppig ki kell élveznie a társául szegıdött mérhetetlen szabadságot, büszkeséget és boldogságot. Végül az éhes Fred belépett az ismerıs étterembe, ahol színes cirkuszi társaság győlt össze, és ahol senkit sem lepett meg a jelenléte, ı pedig végignézett azokon az embereken, az elhülyült és örökké részeg bohócon, korábbi ellenségén, a francián, aki most barátságos biccentéssel üdvözölte, és Mr. Dobson elıtt tökéletesen világossá vált, hogy soha többé nem lép fel a porondon. A hely homályos volt, bent nem volt elég lámpafény, kintrıl nem szőrıdött be elegendı napfény. Az elhülyült, lecsúszott bankárra hasonlító bohóc és a légtornász, aki furcsán faragatlannak festett civelben, csendesen dominóztak. A spanyol táncosnı, malomkeréknyi, szemére mélykék árnyékot vetı kalapban és keresztbe vetett lábakkal egyedül ücsörgött a pult sarkánál. Körülbelül féltucat ember volt még ott, akiket Fred nem ismert; a sokéves sminkeléstıl kilúgozott vonásaikat vizsgálgatta, aztán nemsokára jött a pincér, hozott Fred feneke alá egy vánkost, és terítéket cserélt, fürge mozdulatokkal simítva el az új asztalkendıt. Az étterem homályos mélységében Fred hirtelen felfedezte a varázsló finom arcélét: épp suttogva beszélgetett egy elhájasodott, idıs, amerikainak tőnı férfivel. Fred nem gondolta volna, hogy éppen itt futhat össze Shockkal aki soha nem járt kocsmákba, és tulajdonképpen a létezésérıl is tökéletesen megfeledkezett. Most mély szánalmat érzett a szerencsétlen mágus iránt és elöször úgy döntött, hogy mindent eltitkol; de aztán eszébe jutott, hogy Nora képtelen lenne hazugságban élni, és valószínőleg elmondaná férjének azt a kábult estét (beleszerettem Mr. Dobsonba... elhagylak), és belebonyolódna egy szövevényes és kellemetlen vallomásba arról, hogy Shock nem volt az ı lovagja, nem érzett büszkeséget felesége szerelme miatt, nem is érezhetett volna, és ezért Nora feloldoztatik a férjének okozott fájdalom bőne alól, hát nincs helye a szánalomnak? A pincér meghozta a vesepástétomot és a pohár gyömbérsört. Egyúttal néhány lámpát is felkapcsolt. Erre-arra, a poros plüssbútorok felett kristályvirágok lángoltak, és a törpe messzirıl látta, amint egy aranyos fénynyaláb kiemeli a varázsló gesztenyeszín üstökét és látta az áttetszı, finom ujjain ficánkoló fénysugarak és árnyékok táncát. A varázsló beszélgetıpartnere felemelkedett, alázatos vigyorral megrángatta pantallójának övét, Shock pedig elkísérte a ruhatárba. A hájas amerikai a fejébe csapott egy széles karimájú kalapot, megrázta Shock éteri kezét és még mindig a nadrágszíját rángatva elindult márton róza krisztina fordítása 7

8 a kijárat felé. Abban a pillanatban rés támadt a napsugaras világosságban, a lámpák sárgábban izzottak. Az ajtó tompa puffanással becsapódott. Shock kiáltotta a Krumpli Manó, kurta lábaival hevesen harangozva az asztal alatt. Shock odament. Közben a mellényzsebébıl mélán elıhalászott egy égı szivart, megszívta, kieresztett egy füstpamatot majd ismét zsebrevágta. Senki sem tudta, hogyan csinálja. Shock szólalt meg a törpe, a gyömbérsörtıl kivörösödött orral. "Beszélnem kell veled. Borzasztóan fontos. A varázsló leült Fred asztalához és rákönyökölt. Hogy van a fejed fáj még? érdeklıdött közönyösen. Fred megtörölte ajkait a szalvétával; nem tudta, hol is kezdje, még mindig attól félt, hogy túl nagy fájdalmat okoz barátjának. Ha már itt tartunk mondta Shock ma este lépek fel veled utoljára. Az a fickó leszerzıdtetett Amerikába. Remek kilátásaim vannak. Szóval, Shock... és a törpe kenyérgalacsinokat morzsolgatva kutatott az illı szavak után. Az a helyzet... Légy erıs, Shock. Szeretem a feleségedet. Ma reggel, azután, hogy te elmentél, ı és én, mi ketten, vagyis ı... Csakhogy én nagyon rosszul bírom a tengert tőnödött tovább a varázsló és az út egy hét lenne Bostonig. Egyszer áthajóztam Indiába. Úgy éreztem magam, mint egy megmacskásodott láb. Fred, bíborpirosra gyúlva dörzsölgette parányi ökleivel az asztalterítıt. A varázsló megkuncogta átsuhanó emlékeit, aztán megkérdezte: Akartál mondani valamit, kis barátom? A törpe a varázsló szellemszürke szemeibe nézett és zavartan megrázta a fejét. Nem, nem, semmit... veled nem lehet beszélni. Shock keze kinyúlt semmi kétség, hogy Fred fülébıl akart elıhúzni egy láncocskát, ám több éves mesteri bővészkedése során most fordult elı elöször, hogy a láncocskát nem ragadták meg elég erısen a ujjak izmai és a földre hullott. Shock lenyúlt érte és felemelte. Nem itt fogok ebédelni mondta, elmélyülten vizsgálgatva a törpe fejebúbján a forgót. Nem érdekelnek az ilyen helyek. Fred némán, durcásan eszegetett egy sült almát. A varázsló csendesen távozott. Az étterem lassan kiürült. A hervatag, nagy kalapos spanyol táncosnı is ellibegett egy félénk, igen finoman öltözött, kék szemő fiatalember karján. Hát, ha nem akart rám figyelni, akkor a dolog ezzel le is van zárva, töprengett a törpe, majd megkönnyebbülten felsóhajtott és úgy döntött, hogy Nora sokkal világosabban elmagyarázza majd a dolgokat. Aztán papírt kért és nekiállt levelet írni Norának. Levelét e sorokkal zárta: márton róza krisztina fordítása 8

9 Nos, érted már, miért nem tudok úgy élni többé, mint eddig éltem. Micsoda kínokat élnél át, tudva azt, hogy az ordenáré csürhe minden este a szemed láttára reng a röhögéstıl szíved választottja láttán. Felbontom a szerzıdésemet és holnap elutazom. Újabb levelet kapsz tılem, amint találok egy békés zugot, ahol a válásod után végre szabadon szerethetjük egymást, én édes Norám. Így végzıdött hát a könnyőszárnyú nap, melyet a sors az egérszürke kamásnis törpének ajándékozott. 6. Londonra óvatosan leereszkedett az alkony. Az utcák zaja lágy, üreges visszahangzással elegyedett, mintha valaki abbahagyná a játékot, ám lábát még mindig a zongora pedálján tartaná. A parkok citromfáinak sötét levelei árnyakat, pikkelyes pikk-ászokat vetettek az áttetszı égboltra. A keresztezıdések kanyarulataiban, vagy a kettıs tornyok gyászos körvonalai között látomásnak tetszett az izzó naplemente. Shock szokás szerint ebben az idıben tért haza vacsorázni, hogy aztán magára öltve hivatása uszályát egyenesen a varietébe hajtson. Azon az estén Nora a lehetı legtürelmetlenebbül várta érkezését, remegve a pokoli jókedvtıl. Milyen boldog volt, hogy végre neki is volt saját titka! A törpe alakja elenyészett. A törpe egy undok kis féreg volt. Hallotta a bejárati ajtó zárjának finom kattanását. Mint a megcsalatott embereké általában, Shock arca is újszerőségével vágta mellbe Norát, majdnem mintha vadidegen lett volna. Shock biccentett Norának, majd szégyenkezve és szomorúan lebocsájtotta hosszú szempilláit. Szó nélkül asztalhoz ült, a helyére, Norával szemben. Nora végigmérte világosszürke öltönyét, melytıl alakja még karcsúbbnak, még tőnékenyebbnek tetszett, és szemében felizzott a mámoros gyızelem, szája egyik sarka kajánul megremegett. Hogy van a törpéd? érdeklıdött, ízlelgetve kérdésének szokványos, édes ízét. Azt hittem, magaddal hozod. Nem találkoztam ma vele válaszolta Shock, az evésnek nekilátva. Hirtelen meggondolta magát elıvett egy apró fiolát, óvatosan kicsavarta és belebillentette egy pohár borba. Nora undorral várta, hogy a bor színe ragyogó kékké, vagy oly áttetszıvé változzék át, mint a víz, ám a burgundi színárnyalata mitsem változott. Csak gyomorcseppek, az emésztésem miatt mormolta Shock. Árnyék suhant át az arcán. Hazudsz, mint mindig mondta Nora. Remek gyomrod van. A varázsló lágyan felnevetett, majd megköszörülve torkát, akár egy üzletember, egy hajtásra lenyelte a bort. Egyél már nógatta Nora. Kihől az étel. Ó, ha tudnád, gondolta Nora kegyetlen örömmel. Soha nem jössz rá. Ez az én hatalmam. márton róza krisztina fordítása 9

10 A varázsló csendesen evett. Hirtelen grimaszba rándult az arca, ellökte a tányért, és beszélni kezdett. Mint mindig, most sem nézett egyenesen Norára, tekintete valahol felette járt, hangja lágy és dallamos volt. Elmesélte a napját, elmondta, hogy járt a királynál Windsorban, ahová azért hívták, hogy mulattassa a fekete bársonytunikás és csipkegalléros kishercegeket. Meséjét finom, eleven érintésekkel kísérte, utánozta az emberek arckifejezését, hunyorgott, fejét finoman fel-felvetette. Egy egész sereg fehértollú galambot varázsoltam elı a cilinderembıl mondta. A törpe pici tenyere pedig nyirkos volt, te meg kitalálod ezt az egészet jegyezte meg Nora mellékesen. És azok a madarak, képzeld, körülrepdesték a királynıt, ı elhessegette ıket, és egész végig udvariasan mosolygott. Shock felállt, megingott, két ujjával finoman megtámasztotta magát az asztal sarkán, és mintha története zárszavait mondaná, így szólt: Nem érzem jól magam, Nora. Méreg volt, amit ittam. Nem lett volna szabad hőtlennek lenned hozzám. A torka remegett, ádámcsutkája vonaglott, és ajkaihoz szorítva egy zsebkendıt, kiment a szobából. Nora felpattant, hosszú borostyánlánca beleakadt a gyümölcskésbe és lesöpörte az asztalról. Ez csak színjáték, gondolta keserően. Meg akar ijeszteni, kínozni akar. No nem, drága uram, ez így nem fog menni. Majd meglátod. Milyen bosszantó, hogy Shock mégis rájött valahogy a titkára. De végülis remek alkalom, hogy végre feltárja érzéseit, hogy a képébe üvöltse, hogy féktelenül győlöli, hogy megveti, hogy nem is ember, hanem egy kaucsuk-fantom, és ı már nem bír vele együtt élni, nem tudja elviselni tovább azt, hogy... A varázsló az ágyon feküdt, teljesen összekucorodva, fogai kíntól csikorogtak, de mégis egy bágyadt mosolyt küldött Nora felé, amikor az beviharzott a hálószobába. Szóval azt hiszed, bedılök neked zihálta Nora. Ó, nem, ennek vége. Én is tudom, hogy kell csalni. Undorodom tıled, nevetséges vagy a sikertelen kis trükkjeiddel... Shock, még mindig gyámoltalanul mosolyogva, megpróbált felkelni az ágyból. Lábaival a padlót súrolta. Nora elhallgatott és azon törte a fejét, hogy mi bántót vághatna még férje fejéhez. Ne nyögte ki keservesen Shock. Ha volt valami, amivel... kérlek, bocsáss meg. Homlokán megfeszültek az erek. Még jobban összegörnyedt, a szemébe logó hajtincs reszketett, torkából hörgés szakadt fel és a szájához szorított zsebkendıt egyszerre vér és epe itatta át. Ne bohóckodj már visította Nora, lábával toppantva. Shocknak végre sikerült kiegyenesednie. Az arca viaszsápadt volt. A gombóccá győrt rongycafatot a sarokba hajította. Várj, Nora... Nem érted... Ez a legeslegutolsó mutatványom... Nem lesz több... márton róza krisztina fordítása 10

11 Ismét görcsbe rándult szörnyő, csillogó arca. Megtántorodott és az ágyra zuhant, fejét hátraejtette a párnára. Nora közelebb lépett, és szemöldökét összeráncolva jobban megnézte. Shock a hátán feküdt, lezárt szemekkel, összeszorított fogait csikorgatva. Amikor föléhajolt, Shock szempillái megrebbentek, bizonytalanul bámult a feleségére, nem ismerte fel, ám hirtelen mégis felismerte és tekintete megtelt a gyöngéd szeretet és fájdalom nyirkos, reszketı fényével. És abban a pillanatban Nora rájött, hogy jobban szereti a világon mindennél. Borzalom és szánalom egyszerre kavarodott fel benne. Körbeszaladt a szobában, egy pohárba vizet töltött, a poharat a vizesállványon hagyta, visszarohant a férjéhez, aki felemelte a fejét, hogy a lepedı csücskét az ajkaihoz szorítsa, és egész testében remegve görcsösen öklendezett, kimeredt, világtalan szemeit már elfátyolozta a halál. Nora vadul kalimpálva átvágtatott a másik szobába a telefonhoz, rázta a kagylót, többször rossz számot tárcsázott, újrakezdte, közben levegıért kapkodott és öklével a telefonasztalt verte; és amikor az orvos végre felvette a telefont, Nora beleüvöltötte, hogy a férje megmérgezte magát és most haldoklik, közben záporozó könnyei elárasztották a kagylót, amit aztán találomra lecsapott és visszarohant a hálószobába. A varázsló olajosan fénylı arccal, hófehér mellényben és kifogástalanul vasalt nadrágban a falitükör elıtt állt, és könyökeit széttartva, elmélyülten babrált a nyakkendıjével. Észrevette Norát a tükerben, és anélkül, hogy megfordult volna, szórakozottan hunyorított neki; közben lágyan fütyürészett és áttetszı ujjbegyeivel selyemnyakkendıje fekete végét morzsolgatta. 7. Drowse, ez az aprócska város Anglia nyugati részén, valóban oly bágyasztónak tetszett, mintha örök álomba zuhantan elveszett volna a ködbe burkolozó, lágy-lankás mezık között. A városkának volt egy postahivatala, egy kerékpár-szaküzlete, két-három, piros és kék cégéres dohányárudája, és egy ódon, szürke temploma, melyet egy hatalamas gesztenyefa álmos árnyékába temetkezı sírkövek öleltek körül. A fıutca élısövények, apró kertek és téglából épült, repkénnyel rézsutosan befuttatott villák között vezetett. Az egyik villát egy bizonyos F. R. Dobson bérelte, akit senki sem ismert, kivéve a gazdaasszonyát és a helyi orvost aki nem vot pletykás természető. Mr. Dobson látszólag soha nem tette ki a lábát otthonról. A gazdasszonya, egy termetes, szőkszavú asszonyság korábban egy elmegyógyintézet alkalmazottja volt, a szomszédok szokásos érdeklıdésére azt a választ adta, hogy Mr. Dobson egy idıs paralitikus, aki arra ítéltetett, hogy elfüggönyzött maányban tengesse napjait. Nem csoda hát, hogy a városka lakói még Drowse-ba érkezésének évében megfeledkeztek róla, oly magátólértetıdı természetességgel fogadva el kitapinthatatlan jelenlétét, mint a hajdani püspökét, kinek kıbe vésett képmása idıtlen idık óta a templom fıbejárata feletti falfülkében foglalt helyet. A közhiedelem szerint a rejtélyes öregúrnak volt egy unokája, egy fakószıke, pici fiúcska, aki néha, alkonyattájt, apró és félénk léptekkel kimerészkedett a Dobson villából. A fiúcska kirándulásai rendkívül ritkák voltak, így senki sem állíthatta teljes bizonyosággal, hogy mindig ugyanazt a gyermeket látta, és természetetesen szürkületkor Drowse különösen ködös volt, a leereszkedı kékes pára elmosta a márton róza krisztina fordítása 11

12 körvonalakat. Így az közönyös és tunya drowse-i lakosok elsiklottak a tény felett, hogy a feltételezett paralitikus feltételezett unokája nem növekszik az évek múltával, és hogy lenszín haja nem más, mint egy mesterien elkészített paróka. Parókára szükség volt, mivel új életének kezdetén a Krumpli Manó kopaszodni kezdett, és koponyája hamarosan oly simává és fényessé vált, hogy Ann, a házvezetınıje alkalomadtán eljátszott a gondolattal: milyen mókás is lenne refektetni tenyerét erre a golyóbisra. Máskülönben nem sokat változott, hasikája talán kissé elhájasodott és bíborszín erek ütöttek át ápolatlan, húsos orrán, melyeket púderrel fedett el, amikor kisfiúnak öltözött. Ann és a doktor számára hamarosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz jó vége a törpét egyre környékezı szívrohamoknak. Békességben, mély visszavonultságban éldegélt három szobájában, egy mozgókönyvtárban elıfizetett heti három vagy négy könyvre leginkább regényekre, beszerzett egy fekete, sárgaszemő macskát, mert halálosan rettegett az egerektıl, (melyek valahol a ruhásszekrény mögött motoszkáltak, olyan zajt ütve, mintha fagolyók pattognának), sokat evett, különösen nyalánkságokat, (néha az éjszaka közepén is felkelt, hogy kitotyogjon a konyhába, végig a hideg kövön hátborzongató, dideregı kicsi árnyék, hosszú hálóingben, és elcsenje, mint egy pici fiúcska, a csokoládémázas süteményeket az éléskamrából), egyre ritkábban és ritkábban idézte fel szerelmi kalandját, és a Drowse-ban eltöltött elsı, borzalmas napokat. Ám íróasztalán, a takarosan összehajtogatott számlák tornyocskái között még mindig ırzött egy barackszín, sárkányforma vízjellel ellátott levélpapírost, melyen egy merev kéz szögletes és alig olvasható betői sorakoztak. A levél így szólt: Kedves Mr. Dobson, megkaptam elsı levelét, csakúgy, mint a másodikat, melyben arra kér engem, hogy menjek el D.-be. Attól tartok, hogy ez egy végzetes félreértés. Kérem, próbáljon meg elfelejteni és megbocsátani. Én és a férjem holnap az Államokba utazunk és valószínőleg nagyon sokáig nem térünk vissza. Egyszerően nem tudom, mit írhatnék még önnek, szegény, kicsi Fred. Ekkor támadott az elsı szívinfarktus, és Fred tekintete végleg megırizte az alázatos meglepetés kifejezését. Néhány nap múltával már szobáról szobára járhatott, könnyeit nyeldekelve, egyik apró, reszketı kezecskéjével arca elıtt hadonászva. Idıvel Fred felejteni kezdett. Lassan megkedvelte az eladdig ismeretlen meghittség hangulatát, a kandallóban izzó faszén kékes füstburkát, a kerekded polcocskákon álló poros vázákat és egy rézmetszetet a két ablakszárny között: egy hordócskával felszerelt bernáthegyi kutya térít épp eszméletére egy hegymászót a kopár sziklákon. Nagyon ritkán idézte fel korábbi életét, csak álmaiban látta a trapézok reszketı táncával elevenedı a csillagos eget, ıt pedig épp egy éjfekete ládába tuszkolták bele, melynek falain túl hallotta Shock nyájas, éneklı hangját, de nem lelte a csapóajtót a padlón és fuldoklott a ragacsos sötétségben, mialatt a varázsló hangja egyre búsabbá és távolibbá vált és lassan elenyészett a morajlásban, és Fred nyögdécselve riadt fel tágas ágyában, védelmezı szobája sötét falai közt, a bágyadt levendulaillatban, és hosszasan bámult az ablakredıny sápadt foltjára, levegıért kapokodva, gyermekes öklét botladozó szívéhez szorítva. márton róza krisztina fordítása 12

13 Amint múltak az évek, az asszonyi szerelem utáni sóvárgása egyre ernyedtebbé és ernyedtebbé vált, mintha Nora kihörpintette volna mindazt a lelkesedı kínt, mely egykoron hatalmában tartotta. Igaz, voltak bizonyos idıszakok, bizonyos tétova tavaszi éjszakák, amikor a törpe, szemérmesen felöltve rövidnadrágját és feltéve szıke parókáját, elhagyta a házat, hogy beleolvadjon az alkonyati homályba, lopva végigosonjon a mezık ösvényein, és egyszerre megtorpanjon, mert egy sövény tövében, a szederbokrok virágokkal terhes lombjának rejtekén kínok közepette felfedezte egy egymásba kapcsolódó szerelmespár elmosódó alakját. Idıvel azonban mindez tovatőnt, a törpe teljesen elzárkózott a világtól. Csak a doktor, egy ıszhajú, szúrós szemő férfiú látogatott el hozzá hébe-hóba egy-egy sakkpartira, és az asztal felett szakmai gyönyörőséggel szemlélte azokat a parányi, puha kezecskéket, azt a pici, bulldogszerő arcot, és azokat a bozontos szemöldökeket, melyek ráncba szaladtak, amikor a törpe egyegy lépésen törte a fejét. 8. Nyolc év tőnt tova. Vasárnap reggel volt. A reggelizıasztalon egy papagájfejet mímelı pohárfedı alatt egy bögre kakaó várakozott Fredre. Az ablakokon beáradt az almafalombok napsütötte zöldje. A testes Ann épp a pianinót portalanította, amelyen a törpe alkalmanként bizonytalan valcereket játszott. Elsı lábaikat dörzsölgetve legyek ücsörögtek a narancslekváros korsón. Fred belépett, kissé még álomittasan, posztópapucsban és sárga békákkal díszitett, kicsi fekete köntösben. Szemét résnyire nyitva és kopasz koponyáját simogatva asztalhoz ült. Ann a templomba indult. Fred fellapozta a vasárnapi újság képes mellékletét, és ajkát szívogatva-biggyesztgetve nézegette a díjnyertes kölyökutyák testhosszát, egy epedın haldokló hattyú pózába csuklott orosz balerinát, a fél világot rászedı pénzember cilinderét és pofacsontját... Az asztal alatt a macska felpúpozott háttal dörgölızött csupasz bokájához. Reggelijét befejezve ásítozva felállt; nagyon rosszul aludt, soha korábban nem kínozta annyira a szíve, mint elızı éjjel, és most túl lusta volt, hogy felöltözzék, noha nagyon fáztak a lábai. Átvánszorgott az ablakmélyedésben álló karosszékhez és összegömbölyödött benne. Gondolatok nélkül ücsörgött a fotelben, a fekete macska elnyújtózott mellette, és ásítva feltárta pici, rózsaszín torkát. Megszólalt az ajtócsengı. Doctor Knight lesz az, gondolta Fred közönyesen, és emlékezve rá, hogy Ann elment otthonról, maga indult ajtót nyitni. Napfény öntötte el az elıszobát. Egy magas, feketébe öltözött hölgy várakozott a küszöbön. Fred visszahıkölt, motyogott valamit, esetlenül hátrálni kezdett kicsiny köntösében, majd beszágudott a belsı szobába, mit sem törıdve azzal, hogy menekülés közben az egyik papucsa lecsúszott a lábáról, csak egyetlen dolog járt a fejében: bárki is a látogató, semmiképp sem szabad észrevennie, hogy ı egy törpe. Megtorpant, levegı után kapkodva, a nappali közepén. Ó, miért is nem vágta be egyszerően a bejárati ajtót? És ki a fene keresheti ıt? Bizonyára valami tévedés lesz, nem vitás. márton róza krisztina fordítása 13

14 Hirtelen meghallotta a közeledı léptek zaját. A hálószobába hátrált és magára akarta zárni az ajtót, de nem volt meg a kulcs. A másik papucsa a nappali szınyegén maradt. Ez szörnyő zihálta Fred, és visszafojtott lélegzettel fülelt. A léptek már a nappailból halatszottak. A törpe halkan felnyögött és kinyitotta a ruhásszekrényt, hogy valami rejtekhelyet keressen magának. Egy hang egészen biztosan tudta a nevén szólította, és a szobaajtó kitárult. Miért félsz tılem, Fred? A törpe, mezítlábasan, fekete köntösben, koponyáján gyöngyözı izzadsággal a ruhásszekrényben állt, a szekrényzár kallantyúját szorongatva. Újra megjelentek elıtte, teljes világossággal, az üveggömbben úszkáló aranyhalak. Az asszony egészségtelenül öregedett. Zöldesbarna árkok húzódtak szemei alatt. A finom pihe ajkai felett erıteljesebbé vált, és fekete kalapjából, fekete ruhájának zord berakásaiból poros, siralmas illat áradt. Erre nem számítottam szólalt meg Fred vontatottan, óvatosan nézve fel az asszonyra. Nora megragadta a vállánál fogva, a fény felé fordította és sóvár, szomorú szemekkel vizsgálgatta arcvonásait. A teljesen összezavarodott törpe pislogott, parókátlanságán siránkozott és csodálkozott Nora izgalmán. Már hosszú-hosszú ideje nem gondolt az asszonyra, így most nem érzett mást, csak szomorúságot és meglepetést. Nora, még mindig ıt szorongatva, lehúnyta szemeit aztán lágyan eltolta magától és az ablak felé fordult. Fred megköszörülte a torkát, és így szólt: Teljesen elvesztettelek szem elıl. Mondd, hogy van Shock? Még mindig a trükkjeivel szórakozik felelte távoli hangon Nora. Csak nemrégiben tértünk vissza Angliába. Anélkül, hogy levette volna kalapját, leült az ablak mellé és furcsa, kutató pillantásal meredt a törpére. Ez azt jelenti, hogy Shock... foglalta össze gyorsan a törpe, a rá nehezedı pillantás súly alatt. Olyan, mint mindig válaszolta Nora, majd anélkül, hogy levette volna meredt tekintetét a törpérıl, gyorsan lehúzta és összegyőrte fényesfekete, fehérbéléses kesztyőjét. Lehetséges lenne, hogy Nora újra ámult el a törpe. Újra átfutott agyán az akvárium, a kölnivíz illata, Nora papucsának zöld ponponjai. Nora felkelt. Fekete gombóccá győrt kesztyői az ölébıl a földre gurultak. Nem valami nagy kert, de vannak benne almafák mondta Fred, miközben magában egyre csodálkozott: Tényleg, volt egy pillanat, amikor én...? A bıre teljesen sárga. Bajusza van. És vajon miért hallgat? Habár csak nagyon ritkán megyek ki szólt a törpe, elıre-hátra ringatózva a székén, térdét masszírozva. Tudod, miért vagyok itt, Fred? kérdezte Nora. márton róza krisztina fordítása 14

15 Felemelkedett és a törpéhez lépett, egészen közel. Fred, arcán védekezı vigyorral próbált kitérni elıle és lecsusszanni a fotelból. És Nora ekkor mondta meg neki, nagyon halk, lágy hangon: Az a helyzet, hogy lett egy fiam tıled. A törpe megdermedt, tekintetét egy sötétkék csészére festett picike ablakszárnyra szegezte, majd ámult, szégyenlıs mosoly villant szája sarkában, mely lassan tovaterjedt és bíborvörös fénybe vonta arcvonásait. A...fiam... És abban a pillanatban megértett mindent, az élet értelmét, végetérhetetlen gyötrelmeit, a csészén ragyogó parányi ablakot. Lassan felemelte tekintetét. Nora oldalt ült a széken és heves zokogás rázta. Kalapjának strasszdíszei mint könnycseppek csillogtak. A macska lágyan dorombolt és a lábaihoz dörgölıdzött. Fred Norához rohant, eszébe jutottak egy nemrégiben olvasott regény sorai: Nincs rá semmi okod mondta Mr. Dobson az égadta világon semmi okod, hogy attól félj, elveszem ıt tıled. Oly boldog vagyok! Nora rámeredt könnyei fátylán át. Mondani akart valamit, de aztán, látva a törpe arcvonásairól sugárzó gyengéd örömöt, visszanyelte a szavakat, nem szólt semit. Sietısen felkapta összegyőrt kesztyőit. Nos, már tudod. Nincs is szükség több szóra. Mennem kell. Hirtelen egy gondolat nyilalt át Fred agyán. Heves szégyen keveredett reszketı örömébe. Köntösének rojtjait babrálva megkérdezte: És...hogy néz ki? İ nem...? Ó, épp ellenkezıleg sietett a válasszal Nora. Nagy fiú, akár a többi. És szemét ismét elfutották a könnyek. Fred lehúnyta a szemét. Látni szeretném. Majd vidáman helyesbített: Ó, értem én. Semmiképp sem szabad megtudnia, hogy én ilyen vagyok. De talán beleegyezhetnél abba... Ó igen, feltétlenül vágta rá Nora gyorsan, majdhogynem élesen, amint keresztülvágott az elıszobán. Igen, meg kell egyeznünk valamiben. A magam útját kell járnom. Még húsz perc séta a vasútállomásig. Fejét a bejárati ajtó felé fordította, de még utoljára, mohón és fájdalmasan megvizsgálta a törpe arcvonásait. Napsugarak hintáztak kopasz koponyáján, áttetszı fülkagylói rózsaszínben játszottak. Fred, üdvözült boldogsággal eltelten, nem értett semmit. Miután Nora elment, egy darabig még az elıszobában ácsorgott, mintha attól tartana, túlcsorduló szíve túlloccsan egy meggondolatlan márton róza krisztina fordítása 15

16 dobbanásban. Még mindig fia alakját próbálta elképzelni, de csak önmagát látta maga elıtt, iskolásfiúnak öltözötten, fején szıke parókával. És amint egyre saját külsejét vetítette bele a fiúcska alakjába, megfeledkezett róla, hogy ı maga törpe. Látta magát belépni egy házba, egy szállodába, egy étterembe, hogy találkozzon a fiával. Képzeletében megrendítı atyai mozdulattal borzolta fel a fiú szıke haját... És látta magát, fiával és Norával (buta liba, attól fél, hogy elragadja a fiút) végigsétálni az utcán, ahol... Hirtelen a combjára csapott. Elfelejtette megkérdezni Norától, hogy hol és hogyan érhetné el ıt! És kezdetét vette az ırült és képtelen végkifejlet. Berontott a hálószobába és vadul öltözködni kezdett. Ruhatára legjobb darabjait vette fel, egy drága, kikeményített, szinte még vadonatúj inget, csíkos pantallót, egy ujjast a Paris of Reartre termékét, és öltözködés közben egyre kuncogott, beletörte körmeit a komód tömör fiókjainak repedéseibe, és egyszer-kétszer le kellett ülnie, hogy dagadó, kalapáló szíve megpihenhessen; majd körbeszökdécselte a szobát, hogy felkutassa évek óta nem viselt keménykalapját is, és legvégül, még szemrevételezve magát a tükörben távozás elıtt, egy méltóságteljes, korosodó, szertartásos eleganciával öltözött úriembert pillantott meg, majd leszáguldott a terasz lépcsıin, megmámorosodva az ötlettıl, hogy ı most visszautazik Norával akit természetesen sikerül beérnie, és láthatja a fiát azon a csodálatos estén. A széles, poros út egyenesen a vasútállomáshoz vezetett, mely többé-kevésbé kihalt volt vasárnaponként, ám váratlanul egy krikettütıt cipelı fiú tőnt fel a sarkon. İ vette észre elsıként a törpét. Víg meglepetéssel csapott rá ragyogó színekben pompázó satyakjára, amint figyelte Fred távolodó hátát és nyikorgó, egérszürke kamásniját. És egyszerre, csak a jó ég tudja honnan, számtalan gyerkıc tőnt fel, akik bámész, lopakodó léptekkel a törpe nyomába eredtek. Fred egyre gyorsabban és gyorsabban ment, egyre az órájára pillantgatva és izgatottan kuncogva. Az erıs napfény némileg elmémelyítette. Hamarosan megszaporodott a gyerkıcök száma, és az arra ıgyelgı járókelık is ámuldozva bámulták a törpét. Valahol a távolban a templom harangjai elütötték a négyet: az álmatag kisváros lassan éledezni kezdett és egyszerre kirobbant a hosszasan visszafojtott, féktelen hahotázás. A Krumpli Manó, nem tudván uralkodni móhó türelmetlenségén, ügetésbe csapott át. Az egyik kisfickó elébeszökkent, hogy láthassa az arcát, egy másik durva, rekedt hangon rikoltozott valamit. Fred a portól fintorogva egyre csak futott, és egyszerre úgy tőnt számára, hogy a nyomában összeverıdıtt gyerkıcök az ı fiai, az ı vidám, rózsás, jókötéső fiacskái, zavarodott mosolygással kocogott végig az utca mentén, erısen szuszogva és megpróbálva megfeledkezni szíve mellében égı heves kalapálásáról. A törpe mögött egy villogó kerekeken guruló biciklista hajtott, markát a szájához szorítva, mint holmi szócsövet, és úgy sürgetve a szaladó törpét, ahogy a futóversenyeken szokás. Nık léptek ki a verandára, és tenyerükkel beárnyékolva szemüket, hangosan kacagva mutogattak a loholó törpére. A város összes kutyája felriadt. A dohos kápolnában az egyházközösség tagjai nem tudták megállni, hogy ne figyeljenek az ugatásra és a bujtogató, ösztökélı kurjászásokra. A törpével tartó tömeg egyre nıtt, végül teljesen márton róza krisztina fordítása 16

17 körülzárta a ıt. Az emberek úgy vélték, hogy ez valami ırületes tréfa, egy cirkusz nézıcsalogató mutatványa, vagy valami filmforgatás. Fred idıvel botladozni kezdett, fülében nótaszó csengett, gallérja gombja mélyen a torkába vájt, alig kapott levegıt. A vidám nyögések, kurjantások, a lábak dobogó zaja teljesen megsüketítették. Aztán az izzadság ködén át végre megpillantotta Nora fekete ruháját. Lassan sétált egy téglakerítés mellett a napégette járdán. Hátrapillantott és megállt. A törpe beérte és megragadta szoknyája szegélyét. Boldog mosollyal pillantott fel rá és épp szóra nyitotta ajkait, ám ehelyett meglepetten leeresztette szempilláit és lassan a földre rogyott. Körülöttük zajosan hemzsegett a tömeg. Valaki, megértve, hogy nem tréfáról van szó, a törpe fölé hajolt, majd halkan füttyentve levette a kalapját. Nora közönyösen nézte a törpe összegyőrt fekete kesztyőhöz hasonló, kicsi testét. Lökdösni kezdték, valaki megragadta a könyökénél fogva. Hagyjanak békén mondta tompa, fakó hangon Nora. Én nem tudok semmirıl. A fiam néhány napja halt meg. Berlin, 1929, orosz, 1939-ben angolra fordították, de V.N. késıbb maga is lefordította, mert elégedetlen volt vele. Ez a fordítás a nabokovi fordítás alapján készült. Megjelent az a Nagyvilág számában (1998) márton róza krisztina fordítása 17

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap 2001. február 7. FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-2 feladatlap Név:... Születési év:... hó:... nap:... Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

MESE A TULIPÁNRÓL. Prológus.

MESE A TULIPÁNRÓL. Prológus. MESE A TULIPÁNRÓL Prológus. Mindennap találkoztam egy szüntelenül jókedvű, igen öreg emberrel. Ki ez a különös öregúr, mért van állandóan ilyen virágos kedve? Egy hatvannyolc-hetvenéves embernek még sincs

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table Baróthy Borbála Kártyák kiterítve Cards on the table 1. Fejezet A tükörből visszabámuló lányra meredtem. Szomorúnak tűnt és félt. Az arca fehérebb volt a szokásosnál és általában csillogó kék szeme most

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs

Kate Brooks Duncan Shelley: Amer és a láthatatlan bilincs Copyright 2012 Kate Brooks & Duncan Shelley A könyv bármely részének sokszorosítása, akár elektronikus, akár mechanikus úton ideértve az információtároló és visszakereső rendszereket is, a kiadó írásbeli

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Kirsch Ákos. Szirének éneke

Kirsch Ákos. Szirének éneke Kirsch Ákos Szirének éneke Prológus Medúza komphajó Ötven kilométerre a pireuszi kikötőtől Melissza Florakisz fázósan húzta össze magán kardigánját, ahogy a hajóorrban lévő padon üldögélt, és figyelte

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER 1 KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER A hosszú, csillogó-villogó, koromfekete limuzin lassan kihajtott a követség kapuján, egy pillanatra megállt, aztán nekieredt a forgalomnak. Elölrôl és hátulról két-két rendôrmotor

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell FELLEGHAJTÓ A SZIRT Krónikái Paul Stewart & Chris Riddell Könyvmolyképző Kiadó, 2008 ELSÔ fejezet TALÁLKOZÁS D él volt. Alvégvárosban sürgött-forgott a nép. A város fölött lebegô, a tetôket és a napot

Részletesebben