Egy kialakulóban lévő komplex társadalom felfedezése. A fali népcsoport a Mandara hegységben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy kialakulóban lévő komplex társadalom felfedezése. A fali népcsoport a Mandara hegységben"

Átírás

1 Egy kialakulóban lévő komplex társadalom felfedezése. A fali népcsoport a Mandara hegységben Galántha Márta James H. Wade Jelen írásunk egyik célja, hogy röviden bemutassuk többéves terepmunkánk tágabb színhelyét, az ott folyó néprajzi kutatásokat, illetve hogy nagy vonalakban vázoljuk ottani munkánkat. A cikk második részében megpróbáljuk összefoglalni, hogy hogyan látjuk a Mandara hegység kasztrendszereiben a kasztok és a főnökség (chieftaincy 1 ), valamint a kasztok és a nemek viszonyát; két kérdéscsoportot, amely fontos részét képezi az itt kialakult komplex társadalmak kutatásának. É S Z A K K E L E T - N I G É R I A A F R I K A I M I K R O K O Z M O S Z A Nigéria északkeleti határállamai, Yobe, Bornu, Adamaua és Taraba államok, különleges és vonzó mikrokozmoszként foglalják magukba a kontinens egészét, a Szahara szélét képviselő Yobe-tól, valamint Bornu szavannáitól Taraba füves fennsíkjaiig és trópikus erdeiig. Ezt a két merőben különböző világot kötik össze észak-dél irányban Adamaua nem túl magas, de lélegzetelállítóan szép, bár sokszor zordonnak tűnő hegyvonulatai, melyek a vízválasztót képezik Nyugat- és Közép- Afrika között. Közülük a Mandara hegységet kell kiemelni a Benue folyótól északra, és az Alantika hegységet, Nigéria legmagasabb csúcsával, a 2,419m magas Chappal Waddi-val, a folyótól délre. A legészakibb hegyeken túl fekszik a Csád-tó, és Afrika egyik történelmileg legjelentősebb folyosója, amely összeköti Nyugat-Afrikát a Nilus völgyével és Afrika szarvával. Ugyancsak itt metszi ezt a folyosót az egyik történelmi, a Szaharát átszelő kereskedelmi út, amely a szudáni területeket kötötte össze Észak-Afrikával a sóban gazdag Bilma oázison át. Sok évszázadon keresztül a fentebb vázolt terület északi részén terült el Kanem-Bornu korai mohamedán állama. A domináns kanurik mellett ez az államalakulat magában foglalta többek között a shuwa arabokat is az i.sz. 15. századtól, akik Afrika arab penetrációjának legdélnyugatibb képviselői. Ugyancsak megtaláljuk itt a különböző fulbe (Fulani, peul) csoportokat a Szaheltől le egészen a Mambilla fennsík zöldellő dombjaiig, letelepedett városlakókat csakúgy, mint a karakterisztikus nomád szarvasmarha-tenyésztőket. Nomadizmus illetve félnomadizmus nemcsak a fulbékat jellemzi, hanem a shuwa arabokat, és jelentős kanuri csoportokat is, mint például a koyam és a badawai. A terület lakóinak legnagyobb részét azonban a földművelők teszik ki, több mint ötven különböző etnikummal rajzolva meg egy igazán összetett néprajzi mozaikot. Néhány csoport több százezerre tehető, néhány olyan kicsi, hogy meg is szűnt, mint külön etnikum. Mivel itt van az érintkezési területe háromnak Afrika négy nagy nyelvcsaládjából a nílusi-szaharainak, az 160

2 afroázsiainak és a Niger-kongóinak, így ez egyben egyike Afrika nyelvészetileg is legösszetettebb vidékeinek. Sajnos ugyanakkor Afrika eltűnőfélben lévő nyelveinek is egyik zónája. Ez a nagyfokú etnikai és nyelvészeti komplexitás, amelyet most csak nagyon vázlatosan jelöltünk, tükrözi Afrika ezen részének természeti változatosságát és hosszú, összetett történeti múltját. Úgy gondoljuk, hogy kivéve a terület kutatóit, Nigéria északkeleti része viszonylag kevéssé ismert még azok számára is, akik valamilyen módon komolyan érdeklődnek Afrika iránt. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy vidékünket szerencsére nem jellemzik az Afrikában oly gyakori szárazságok, éhínségek, menekülttáborok és komolyabb fegyveres konfliktusok. Talán éppen ugyanezen okok miatt a terület egy részén komoly kutatások folyhattak, melyeket az alábbiakban vázolunk, külön hangsúlyt helyezve a Mandara hegység területére. E T N O G R Á F I A I K U T A T Á S O K E G Y H O S S Z Ú T Ö R T É N E T R Ö V I D E N Európa tudományos érdeklődése a Csád-tó medencéje iránt gyakorlatilag a nagy német utazókkal, Heinrich Barth-tal ( ) és Gustav Nachtigallal ( ) kezdődött. Az ő többkötetes útleírásaik 2 a mai napig nélkülözhetetlenek nyelvészek és néprajzkutatók számára egyaránt, és különösen Nachtigal még ma is élvezetes olvasmány. A gyarmati időszakból az adminisztrátor Palmert és az angol kormány hivatalos antropológus-néprajzkutatóját, Meeket kell kiemelnünk. Bár az ő műveik 3 a korábbi német utazók, Barth és Nachtigal írásaival összehasonlítva ma már kissé porosnak tűnnek, változatlanul nagyon értékesek. A gyarmati időszak utáni néprajzi és rokon jellegű kutatások több vonalon is futottak, amelyek közül mi csak azokat az újabbkeletű programokat emeljük ki, amelyek az interneten is megjelentek, és így könnyebben hozzáférhetőek. A Német Kutatási Alap SFB 268-as programja drámai módon élesztette fel a német tudományos érdeklődést a terület iránt, mely érdeklődés tulajdonképpen sohasem szűnt meg teljesen. A program, Kulturentwicklung und Sprachgeschichte im Naturraum der westafrikanischen Savanne, (www.informatik.uni-frankfurt.de/~sfb268) mely 1988 és 2002 között számos német és nigériai kutató munkáját fogta össze, szociálantropológusokét, etno-muzikológusokét, régészekét és paleobotanikusokét, földrajzosokét, történészekét, valamint nyelvészekét és az afrikai szájhagyománnyal foglalkozókét. A munka eddigi eredményei több mint tizenöt kötetben jelentek meg. 4 Két további kisebb honlap is született az SFB 268-as program nyomán, Editha Platte és Bosoma Sherif néprajzi, történelmi, irodalmi jellegű oldala (www.kanuri.net), illetve a frankfurti egyetem régészeti, paleobotanikai oldala (www.araf.de). Meg kell említeni egy kisebb, szintén német vállalkozást, a Bornu Zenedokumentációs Programot (BMDP : Borno Music Documentation Project), 5 melynek aktív gyűjtő fázisa 1987 és 1989 között elsősorban Raimund Vogels és Christopher Mtaku nevéhez fűződik. A programot Artur Simon és a néhai Wilhelm Seidensticker kezdeményezte. Seidensticker, aki Nigériában élt és dolgozott, hosszú éveken keresztül folytatott kultúrtörténeti kutatásokat Bornu területén. 6 A Mandara hegység, saját kutatásaink nagy részének színhelye, kiterjed a Nigéria-Kamerun határ mindkét oldalára. A kameruni oldalon, amely korábban francia gyarmat volt, jelentős francia kutatómunka folyt elsősorban a Párizsban székelő ORSTOM és CNRS koordinációjával. A számos területre kiterjedő munka különösen jelentős eredményeket hozott a néprajz területén. Ezekből a munkákból nőtt ki a nemzetközi interdiszciplináris kutatócsoport, a Mega-Csád kutatói hálózat (www.uni-bayreuth.de/afrikanistik/mega-tchad). A Mega-Csád kutatócsoport, amelybe most már 161

3 nigériaiak és Nigériában dolgozó kutatók is beletartoznak, bulletint ad ki, és kétévente tudományos ülésszakokat rendez, amelyek anyagát publikálja is. A Mandara hegység nigériai oldalán ugyanakkor sokkal kevesebb történt. Az 1950-es évek magányos figurája volt az amerikai James H. Vaughan, aki a margi népcsoportnál végzett kutatásait számos fontos cikkben közölte, nemrégen pedig, margi fényképeinek és személyes élményeinek felhasználásával honlapot hozott létre (www.indiana.edu/~margi). Az ethnoarchaeológus Nicholas David és szociálantropológus felesége, Judy Sterner, hosszú időn keresztül dolgoztak a Mandara hegység kameruni oldalán, majd 1992-ben hosszútávu kutatásba kezdtek a határ nigériai oldalán, a Mandara hegység középső részén fekvő apró királyságban, Sukurban, mely nagyrészt az ő munkásságuk következtében ma Nigéria első és egyetlen települése, amely az UNESCO Világörökség része. Eredményeik nyomon követhetők folyamatosan megújuló honlapjukon (www.sukur.info). Sterner könyve, The Ways of the Mandara Mountains, 7 az egyik legjobb bevezetés a Mandara hegység viszonylag kicsi, de jelentős és izgalmas területének kultúrtörténetébe, néprajzába. A másik Gerhard Müller Kosack Mandara honlapja (www.mandaras.info). A német antropológus korábban szintén évekig Kamerunban dolgozott, jelenleg pedig a Gwoza hegység, a Mandara hegység Nigériába eső északi területének népeit kutatja. A Mandara hegység egyik legjelentősebb népcsoportja, a higi a határ nigériai oldalán. Kameruni oldalon élő rokonaik a kapsikik, akiket a holland antropológus, Wouter van Beek kutatott. 8 A higi népcsoport közvetlen déli szomszédai a fali közösségek, akiknél mi dolgoztunk,nés akikről a továbbiakban több szó lesz. 9 A Mandara hegység emberformálta tájai a régi Afrika egyik klasszikus képét adták nekünk: a jellegzetes kúpos tetejű kunyhók ahogyan összebújnak a teraszosan művelt hegyoldalak háttere előtt. Afrikának ezen tájai szerencsések abból a szempontból, hogy két különlegesen tehetséges európai munkássága nagy részét ezen tájak és az itt élő emberek megörökítésének, felidézésének szentelte. A svájci utazó és író, René Gardi művészi fényképein a Mandara hegység északi területeinek utolsó hagyományos napjai elevenednek meg. Írásai ugyan mára némileg elavultak, de képei egyedülállóak és megismételhetetlenek. 10 A humán geográfus, Christian Seignobos brilliáns illusztrátor. Számos és sokrétű publikációjának rajzai csodálatosan életszerűek. 11 M A N D A R A I T É M Á K Miben határozhatjuk meg a Mandara hegység néprajzi, antropológiai kutatásainak főbb témáit túl azokon, melyek csak az egyes közösségekre jellemzőek? A saját, fali perspektívánkból többet is látunk: a területre jellemző rendkívül gazdag anyagi kultúra sokrétegűségét, beleértve az építészetet és a viseletet, valamint a testdíszítést (hegtetoválás); a szokatlan két-kaszt rendszert, ahol a kisebbségben lévő kaszt felel e gazdag anyagi kultúra nagy részének a létrehozásáért; az etnogenezis kérdését; a hatalom politikai és egyéb rendszerének kialakítását és megjelenési formáit; bizonyos rituális komplexumokat, melyek a Mandara egy-egy nagyobb területére jellemzőek, így például a bika-fesztivált a Mandara északi részein, és a nagy, közösségi átmeneti rítusokat a déli területeken, valamint a számos tisztító rítust. (Viszonylag kevés munka foglalkozott szisztematikusan a vallási rendszerekkel, illetve a rontás témájával.) Ezek a témák természetesen összefüggenek, és ezeknek az összefüggéseknek a feltárása központi problémája a kutatás nagy részének. Mindezek mögött néhány, az egész régióra kiterjedő nagyobb kérdés is van, amely felsejlik minden olyan sűrű leírás -ban amely megkérdőjelez korábbi, kritikátlanul elfogadott nézeteket egyszerű és komplex társadalmakról, nézeteket, amelyek még ma is részei a kutatók saját intellektuális hátterének, és megjelenhetnek például ezeknek a kis hegyi közösségeknek megítélésében szembeállítva a nagy szudáni államokkal. Egy eléggé rövidlátó elmélet, amely a Mandara hegységet, és más, hasonló 162

4 régiókat a szudáni övezeten belül mint végső soron archaikus, változatlan, menekült-befogadó zónákat állitotta be, Froelich foglalta rendszerbe paleonigritic teóriájában. 12 Ennek a nézetnek hallgatólagos elfogadása átitatta az irodalom egy részét, nem utolsó sorban a területre vonatkozó földrajzi írásokat. M A N D I Z S I N M A K U R I 13 E G Y S Z E M É L Y E S T Ö R T É N E T 14 Az egész eléggé ártatlanul indult, amikor szociálantropológus diplomával és kiegészítő pedagógiai képzéssel a zsebemben 1964 nyarán kinevezést kaptam mint földrajztanár az újonnan függetlenné vált Nigéria egyik eldugott sarkába, a Mandara hegység lábánál fekvő Mubi tanárképző iskolájába (Teachers College Mubi). Fiatalon, egy Afrika-élmény reményében, új környezetemet nagyszerűnek találtam. Mubi az akkori Sardauna Tartomány székhelye volt, egy valamikori német területé, amely Németország első világháborús vereségét követően angol mandátum alá került, és nemrég csatlakozott Nigériához, az ENSZ által megrendezett népszavazást követően. Természetesen (és persze szükségtelenül) nem szimpatizáltam az angol gyarmati adminisztráció még erőteljesen jelen lévő maradványaival, ugyanakkor teljesen magával ragadott új világom, amely látszólag megoszlott a mohamedán fulanik, akik a várost dominálták, és a környék számos, nagyrészt még hagyományos vallásokat követő népei között, akik a hegyeket és a hegyek lábainál elterülő síkságot népesítették be (1. kép). Diákjaim nagy szeretettel fogadtak, és mindegyik szívesen megmutatta volna saját világát, mégis egy általános iskolás fiú, Idi Ahmadu akivel véletlenül találkoztam volt az, akivel tizenkét kilométer gyaloglás után eljutottam falujába, Bahuliba. Bahuli, ahogy később felfedeztem, egy hagyományos kis királyság központja volt. Akkor és ott gyakorlatilag elvesztem, magával ragadott a Mandara hegység szépsége, a hegyi építészet harmóniája, a nagy családok lakhelyeinek (compound) minden kis részlete, a nők kecsessége, az emberek kirobbanó életszeretete, a végtelen kedvesség, amivel fogadtak, minden, amit magam körül láttam. 1. kép A Mandara hegység: ahol a hegyek és a síkság találkozik. Hogy egy hosszú történetet rövidre fogjak, hamarosan felkarolt egy nagyszerű öregember, a Makuri nemzetség rangidős tagja, Kaigama Kapua. 15 Ő volt az, aki beavatott a nemzetségbe a kétévenkénti mandizsin beavatási szertartáson: azzal, hogy ittam a kadzsaran-ból, Bahuli számára Mandizsin Makuri-vá váltam. Természetesen fényképeztem, és készítettem néhány feljegyzést, de nem gondoltam kutatásra. Végül Kaigama maga vetette fel, hogy miért nem jegyzem le népének életmódját és anyagi kultúrájukat. Tudta, hogy foglyul ejtett a világa: azóta sem menekültem el. Ennek ellenére több év is eltelt, mielőtt szisztematikus munkába kezdtem volna. A fali viseleti tárgyak között nagyon sok sárgaréz tárgy volt, amelyeket többnyire saját kézműveseik készítettek. 163

5 Ezeknek a rendszeres tanulmányozásával kezdtem, vizsgálván a különböző formákat, használatukat, jelentésüket, csakúgy mint készítésük módját. Csakhamar a legtöbb időt ezekkel a kézművesekkel töltöttem, a mihin-ekkel, akik a kisebbségi kaszt tagjai voltak, és akikről kiderült, hogy nemcsak kézműves specialisták, de herbalisták, zenészek, rituális szakértők, jósok (diviners), a temetkezések lebonyolítói, asszonyaik pedig fazekasok. Ez a barátság a mihin-ekkel vezetett végül oda, hogy ben több hónapig éltem Buba Momuna, egy sárgaréz-öntő és kovácsmester házában egy Bahulitól északra eső fali faluban, Jilvuban, ahonnan a legtöbb sárgaréz tágy származott. Majdnem közvetlenül ezután, 1980-ban Mubiból északra költöztem, Bornu modern fővárosába, Maiduguriba, hogy újonnan felvett tárgyamat, művészettörténetet tanítsak a Borno College of Education-ben. Addigra már tudtam egyet s mást a sárgaréz tárgyak készítéséről a tágabb régióban, 16 és egy általánosabb kérdést kezdtem feszegetni: miért csak három népcsoportnál alakult ki a sárgaréz tárgyakkal kapcsolatos bonyolult használati és jelentési rendszer a számos népcsoport közül, akik szintén átvették és megtanulták a viaszveszejtéses technikát? Ezt a kérdést próbáltam megválaszolni 17 a Régészeti Világkonferencián (World Archaeological Congress) Southampton-ben 1986 nyarán, ahol találkoztam későbbi feleségemmel, a régész Galántha Mártával, valamint számos magyar kollégájával. Addigra már a maiduguri egyetemen dolgoztam, ahol Márta 1987-ben csatlakozott hozzám. Terepmunkánk fókusza ezután folyamatosan áttolódott Bahuliból Jilvuba, ahol 1996-ban építettünk egy kerek kunyhót egy hagyományos nagycsaládi lakhely részeként, saját használatunkra. Ebből az egy kunyhóból hamarosan három lett, és ez maradt fali otthonunk, valahányszor az elkövetkező évek alatt sikerült kiszabadulnunk Maiduguriból és követni a kérdéseket, amelyek végső soron a sárgaréz tárgyak tanulmányozásából indultak ki. Néprajzi munkánál, ha egy korábban dokumentálatlan népről van szó a falik esetében összesen négy oldal jelent meg Meektől, egyik kérdés követi a másikat, melyekre csak terepmunka adhatja meg a választ. Érdeklődésünk végül számos kérdéscsoportot ölelt fel a fali társadalomból és kultúrából, illetve a tágabb antropológia területéről: a Mandara hegység szokatlan két-kaszt rendszerének természete, eredete és dinamikája, 18 a rítusok és az anyagi kultúra szerepe a közösség formálásában és a társadalmi komplexitás kialakításában; 19 az egyes népcsoportok saját történelme, és ennek a rítusokban való megjelenése; az átmeneti rítusok és szerepük az egyén kialakításában; az esztétika szerepe egy társadalomban, amely látszólag nem hozott létre művészi alkotásokat, s végül, ami jelenleg különösen izgat bennünket, a hatalom természete, szerkezete és kialakulása kisméretű, társadalmi rétegződés nélküli társadalmakban. 20 Úgy gondoljuk, hogy mindezek a témák összefüggenek a kialakuló komplex társadalmak és a szocio-kulturális differenciálódás nagyobb kérdéseivel. 21 Hogy jobban megértsük a fali társadalmat és gondolatainkat róla, az alábbiakban megvizsgálunk részletesebben egy jelentős témát, az összefüggést a kasztok, a nemek, és a főnöki intézmény között. 22 A T E R E P M U N K A E G Y R I T K A P I L L A N A T A Amikor 2004-ben egyik barátunknak és informátorunknak, Ushának, Jilvu egyik mom mihin-jének 23 hivatali jelképeihez tartozó viseleti darabjait dokumentáltuk, a szokásosokon túl négy további tárgyra figyeltünk fel, melyek általában a nők öltözetéhez tartoznak. Hamar kiderült, hogy ezt a gazdagabb kosztümöt Usha csak akkor viseli, amikor háromévente áldozatot mutat be (egy bizonyos szentélynél) annak érdekében, hogy a termés és a gyermekek száma nagyobb legyen, és hogy minél több fiatal nő házasodjon be a faluba a környező közösségekből: egyszóval a közösség nagyobb termékenységéért. (A legtöbb szentély az élet más területeivel van kapcsolatban.) Ez emlékeztetett minket arra, hogy régebben 164

6 Bahuli falujában, a Kimbu termékenységi rítus során Sadima, az ottani mom mihin, mint a falu felesége, a többi asszonyt vezette Kimbu szent bozótosa körül, maga is, mint ők, leveleket viselt, haja le volt borotválva, és egész teste be volt kenve mahagóni olaj és vörös okker keverékével pontosan úgy, ahogy egy asszony lenne öltözve a gyermekszülést követő néhány napban. K A S Z T R E N D S Z E R A F R I K Á B A N Kasztok, endogám csoportok, melyek bizonyos foglalkozásokkal járnak együtt, és melyek létezését ideológiailag egyfajta tisztátalansági koncepcióval támasztják alá, 24 Afrikának több részén is előfordulnak, így például a mande csoportoknál a szudáni övezet nyugati részén. 25 A Mandara hegység sajátos két-kaszt rendszerében a kisebbségben lévő általában a lakosság 2.5-5%-át kitevő 26 specialista kaszt adja a kézműveseket, zenészeket, herbalistákat és orvosságos embereket, rituális szakértőket, jósokat, valamint a temetkezési szakértőket. A többséget kitevő kaszt tagjai földművesek, és ahol létezik, a törzsfőnök intézménye is ebbe a kasztba ágyazódik bele. A mandarai kasztrendszere vonatkozó irodalom nagyrészt egy-egy népcsoporttal foglalkozik. 27 Vaughan azonban 1970-es, a margi önkjagu kasztról szóló tanulmányát Nyugat-Szudán kasztrendszereinek áttekintésébe ágyazta bele, míg Wente-Lukas a Csád-tótól délre eső területeken vizsgálta a kovácsok helyzetét, összegyűjtve az addigi szétszórt hivatkozásokat. 28 MacEachern ugyanakkor mint fontos kulturális jelenséget vizsgálta a terület kasztrendszerét. 29 A korábbi irodalommal szemben, amely a Mandara hegység kasztrendszerének a vasművességhez és a halálhoz kapcsolódó szálait hangsúlyozta, Sterner és David a nemek közötti kapcsolatot állította modellként a kasztok közötti viszony megmagyarázásához. 30 A kasztrendszernek a főnöki intézményhez fűződő kapcsolata is időnként meg-megjelent az irodalomban. Cikkünkben mi nagyrészt eltekintünk a vasművességtől és a halál témájától, 31 és a kevésbé érintett témákra, a nemek közti kapcsolatokra és a kasztrendszernek a főnökség intézményéhez való kapcsolatára helyezzük a hangsúlyt. A F A L I N É P C S O P O R T A csádi nyelvet beszélő fali népcsoport egy közepes nagyságú etnikum a Mandara hegység déli részén, nagyrészt a határ nigériai oldalán. A francia irodalomban a kameruni oldalon található legjelentősebb településük után djimi néven szerepelnek. Részben hegylakó földművesek, akik nagyméretű, koncentrált, komplex településeken laknak, amelyek mindegyike egymástól független politikai egység, főnökkel rendelkező közösség (community chiefdom). A tucatnyi kis fali királyság mindegyike kifejezett kasztrendszerben él. A kézművességgel asszociálható specialista kaszt, a mihin-ek, endogámok a többségi földműves kaszttal, a mujinokkal szemben. A mihin kaszt is két részre osztható, a mihi möran-okra (möran = holttest, temetés), illetve a mih kudzsinün-ökre (kudzsinün = afrikai ébenfa), melyek azonban házassági közösséget alkotnak. Leszármazás szerint minden apajogú mihin ágazat vagy mihi möran, vagy mih kudzsinün, és mindegyik a fiktív tagja valamelyik többségi, település-specifikus mujin nemzetségnek, de a mihin ágazatok nem egyenlően oszlanak meg a mujin nemzetségek között. A mihin lakóépületek semmilyen módon nem különülnek el a többiektől. Mindegyik közösségnek (vran), amely egy (esetleg több) koncentrált településből áll, van egy főnöke, momun-ja, és egy vagy több mom mihin-je, vagyis a specialisták kasztjának főnöke. Míg a közösség szent helyeinek őrei általában mujin-ok, a mom mihin a legfontosabb rituális szakértő. A fali 165

7 társadalom elsődlegesen nem hierarchikus, és erősen individualisztikus. 32 A mujin-ok magukat úgy látják, legalábbis az élet egyik fontos dimenziójában, mint egyéneket, akik elsősorban gazdagságra törekednek, valamint az ezzel együttjáró presztízsre. Minden háztartás autonóm a többivel szemben, ahogy az egyes közösségek (vran) is önállóak. A fali társadalom csírázó proto-urbánus természete az alábbiak során remélhetőleg nyilvánvalóvá válik. 33 A M I H I N E K Mind a mih kudzsinün és a mihi möran ágazatok adnak zenészeket, áldozatot bemutató specialistákat, rituális szakértőket, valamint jósokat, csakúgy mint kézműveseket. Mindegyik temetkezési specialista a mihi möran-ok közül kerül ki, de ez nem jelenti azt, hogy minden mihi möran gyakorolja ezt a foglalkozást. Azonban a mom mihin mindig mihi möran, ám nem biztos, hogy ugyanakkor kovács is. A mihin-ek mindkét csoportjából kerülnek ki kovácsok, míg mindkét csoportból sokan vannak, akik sohasem dolgoztak vassal. A fali nyelvnek külön kifejezése van a kovácsokra: ma bölün. Mihin-ek is művelnek földet, legalábbis az utóbbi időkben. Kizárólagosan a mihin-ek asszonyai a fazekasok, és mindegyiktől elvárják, hogy gyakorolja a mesterséget. Van egy kifejezett fali tisztátalansági koncepció, a dzsindzsin, amit úgy fordíthatunk, hogy piszkos, visszataszító, mely kifejezést a mujin-ok használják általában a mihin-ekre, de különösen a mihi möranokra. Mujin ideológia szerint a mihin-ek dzsindzsin-ek, mert ők azok, akik a halottakkal foglalkoznak, és mert olyan ételeket is esznek, amelyek a mujin-ok számára elfogadhatatlanok, visszataszítóak. Hogy a mihin-ekhez hasonló csoportokat saját társadalmuk alacsonyabb rendűekként fogja fel és kezeli vagy sem, régóta megosztja a kutatókat. Ami mindenképpen jelen van, az egy erős elkülönülési kód: mujin-ok nem esznek mihin-ek által készített ételt, és saját ételüket is oly módon osztják csak meg mihin-ekkel, ami az utóbbiakra lealacsonyítónak tűnhet. Nagyon ritkán isznak ugyanabból a sörrel telt tökedényből, és a nemi kapcsolat tilos a kasztok között. Mint fazekasok, kovácsok, fafaragók, bőrművesek, takácsok, stb., a mihin-ek az anyagi világ átalakítói. Mint jelolvasók, áldozatbemutatók, és más rituális szerepekben a mihin-ek mint értelmezők, közvetítők működnek közre. A hosszú folyamat, aminek során a természetesből teljesen szocializált fali kultúrember válik, szó szerint jelölve van az arcon és testen (hegtetoválásokkal), dramatizálva a rítusokban, szociálisan és biológiailag hatékonnyá téve a házasságban és a gyermekek születésével, és ünnepelve a megjelenés esztétikumával. Mindezen területeken a változás közvetítői a mihin-ek. Ha a mujin nézőpontot tesszük magunkévá, a mihin-eket, különösen a mihi möran-okat mint marginális embereket látjuk, akik szó szerint képesek kezelni a liminalitásban rejlő veszélyeket, 34 leglátványosabban akkor, amikor egy haláleset hoz érzelmi zavart és strukturális felfordulást. A halál pillanatától kezdve a halott számára készített lélek-edény létrehozásáig, a gyász időszakának lezárásáig, és a társadalom rendjének helyreállításáig minden ezekkel kapcsolatos rítust a mihi möran kezel. Ezek alatt a hosszú, liminális hónapok alatt a mihin távoltartja a tisztátalanságot és az anomáliákat. A társadalom szélén lévő mihin biztonsággal kezeli mindazt, amiről a mujin keveset tud, és ami félelmet kelt benne. A mihin ezáltal megerősödik a tisztátalanságába vetett hitben, az ezzel járó misztikus státuszban és hatalomban, és jelentős anyagi ellenszolgáltatásra is szert tesz. 166

8 A N E M E K V I S Z O N Y A É S A K A S Z T O K Sterner és David elképzelése szerint a nő alárendelt és tisztátalan volta 35 az a paradigma, amelyet a mafa/sirak-ok használtak, hogy egy hatásos vasműves csoportot hozzanak létre, a ngwadla-két, akik tudták és tartották magukat a társadalomban elfoglalt helyükhöz. Mi szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy beszélhetünk-e itt egy mindent átfogó hierarchiáról, és hogy a nemek viszonya szolgáltatta volna a paradigmát azokban a történelmi folyamatokban, amelyek során létrejöttek a kasztok a mandarai társadalmakban. De fel kell tennünk a kérdést: milyen értelemben hasonlóak a nők és a mihin-ek a fali ontológiai felfogásban? Mi amellett érvelünk, hogy fali szimbolikus asszociáció mihin-ek és nők között, ami legnyilvánvalóbban a mom mihin esetében figyelhető meg, egy mélyebb kognitív struktúrát tükröz, egy ontológiai rendet, amelyet az 1. ábrán vázoltunk fel. Produktivitásnak és hatalomnak 36 három egymást kiegészítő területét látjuk: férfi és női; specialista és nem-specialista; élő és holt. Mivel természetesként fogják fel őket, ezek az ellentétpárok nagyon erős ideológiai alátámasztással bírnak. Három ellentétpár: mindegyik magában foglalja a teljes szociális univerzumot; mindegyik rezonál a másik kettőben; a különböző kontextusokban, a kreativitás és hatalom különböző területein mindegyik külön-külön domináns paradigmává válhat. Így egy bizonyos szimbolikus egyenlőség jön létre az ellentétpárok egyes oldalainak tagjai között. POZITÍV/ NORMATÍV ZÓNA TRANSZFORMÁCIÓ ÉS KÖZVETÍTÉS, TISZTÁTALANSÁG, ÖNMAGÁBAN REJLŐ HOMÁLYOSSÁG ZÓNÁJA/ KATEGÓRIÁJA NEGATÍV/ ANTI-NORMATÍV ZÓNA R E N D / K U L T Ú R A férfiak-- mujinok-- az élők-- --nők az átalakítatlan, --mihinek a közvetítetlen --a holtak a más K Á O S Z / T E R M É S Z E T 1. ábra Központban a marginális. A fali kozmosz egy lehetséges nézete. Mind ontológiailag, mind funkcionálisan a kultúra és természet között elhelyezkedő nők, specialisták és halottak kétértelmű, meghatározhatatlan pozíciót foglalnak el a férfiakkal, nem-specialistákkal és élőkkel szemben, egy olyan pozíciót, mely önmagában generálja a bizonytalanságban és kétértelműségben rejlő hatalmat. Nők, mihin-ek és a halottak; mindegyik szükséges az élő, mujin férfiak evilági sikeréhez, és mindegyik forrása lehet potenciális veszélynek, vagy akár katasztrófának is. Mint a nők, és valójában mint a halottak, a mihin-ek természetüknél fogva mások. Itt különböző képességekben rejlő hatalmi területekről van szó, nem ugyanazon a hatalmi területen belüli hierarchiákról. Így a nők és a mihin-ek mujin-okkal szembeni analóg pozíciója világossá válik (2. ábra). A halottakat ki kell engesztelni, az asszonyokat megnyerni és megtartani, 37 a mihin-eket megőrizni szerepükben, mint azoknak az eszközöknek a létrehozóit, melyek által a mujin-ok világa 167

9 2. ábra A kasztok és a nemek a fali vran szociális univerzumában. fenntartható. Az asszonyok és mihin-ek hatalma a mujin-okéval szemben, nem a tulajdonban rejlik, nem a megtermelt gabonában és a presztízst sugárzó hombárok megtöltésében, hanem generatív képességükben. Az élet két nagy termése, a gyermekek és a gabona (sorghum, vagy Guinea Corn, egy cirokfajta), melyek által elérhető és mérhető a mujin-ok gazdagsága, presztízse és önbecsülése, egyértelműen függ mind az asszonyok, mind a mihin-ek transzformációs képességeitől, hatalmától. A dolgok természetes fali rendje, amibe az asszonyok, a mihin-ek, és talán kevésbé, a halottak szimbolikus egységben illenek, állandó megerősítést nyer asszociációk és rezonációk szövevényén keresztül. 38 Mind a három tisztátalan, vagy lehet tisztátalan. Mindegyik megbízhatatlan, de muszáj rájuk támaszkodni. Asszonyok hoznak mindenkit a világra, mihin segítséggel, és a mihin-ek segítenek mindenkit ki ebből a világból. A nők havonta és szüléskor egyesítik magukban a teremtés erejét, hatalmát, és a vér tisztátalanságát. A mihin-ek szintén vérrel szennyezettek, 39 asszonyaik mint bábák és hegtetoválók, a férfiak mint áldozatbemutatók, bőrművesek, és a halál eszközeinek készítői. Kimondva vagy kimondatlanul mindez részévé vált annak a homályosan megfogalmazott doxának, amelyre a falik világa épült, és amely szerint éltek. 168

10 A F Ő N Ö K I I N T É Z M É N Y A Mandara hegység északi területeinek főnök nélküli társadalmai (acephalous societies) szemszögéből egyszerűség, vas és a nemek viszonya alapján próbálták megmagyarázni a kasztok létét a régióban. 40 A déli főnökségek perspektívájából a hangsúly a komplexitásra, specializációra, és a kasztoknak a főnöki intézményhez való viszonyára esik, és egy merőben más magyarázatot vagy modellt eredményez. Bár nincsenek még megbízható és az egész területet átfogó összehasonlító néprajzi adataink, úgy tűnik a Mandara hegység déli területein a főnöki intézmény az általános, és nem a kivétel. Úgy gondoljuk, hogy a vasművesség és fazekasság valóban a két legfontosabb specializációja és elengedhetetlen része a Mandara kasztrendszer működésének, ami nagyon is előtérben van a mindennapi gyakorlatban és felfogásban, de aminek nincs, vagy nagyon kevés magyarázati értéke van e kérdés megválaszolásában: miért a kasztrendszer?. Úgy gondoljuk, fontos, hogy a mandara kasztjelenséget egyik dimenziójában úgy lássuk, mint egy (lehetséges) megoldást a specialista csoportok növekedésének és beillesztésének problémájára az egyre nagyobb bonyolultságú komplex társadalmakban. Ha egy ágazatokon alapuló társadalom egyre összetettebb lesz, szüksége van egy intézményre, amely túllépi, és egyben egyesíti a rokonsági csoportokat, valamint egyre nagyobb mértékben és mélységben képes biztosítani speciális szolgáltatásokat. Érvelésünk lényege, hogy mind a kasztrendszer, mind a főnöki intézmény kialakulása ugyanannak a tágabb folyamatnak részeként jöhetett létre Afrikának ezen a részén, olyan erők kihívására, melyek nagyrészt helyi eredetűek voltak, és semmi esetre sem direkt válaszként a szudáni rablóállamok behatolására, nyomására, vagy modelljük alapján; hogy mind a kasztrendszer, mind a főnöki intézmény valószínűleg jobban megérthető egymáshoz való viszonyukon keresztül. Mik lehettek azok a tényezők, erők, amelyek eszközül szolgáltak ennek a helyi, nagyobb közösségi komplexitás felé mutató fejlődési iránynak? Egy intenzív önellátó mezőgazdaság, 41 amely még a kopárabb északi Mandara területén 42 is lehetővé tette a népességnövekedést, ami aztán visszahatott a termelékenységre (2. kép). Társadalmi-kulturális differenciálódás is együtt járt ezekkel a folyamatokkal. A déli Mandara kívül esett Kanem-Bornu és a Wandala állam hatáskörén, így a rabszolgaszerző portyák kevéssé érintették a területet, s legalább egyes részei relatív biztonságot nyújtottak, amely elősegítette nagyméretű települések létrejöttét. 43 Minden esetben igaz, hogy a kasztrendszer kialakulása a mezőgazdasági akár csak minimális többlet függvénye. 44 A Mandara hegység déli részein az eső mennyisége nagyobb, és az esőzések kiszámíthatóbbak, megbízhatóbbak, 2. kép Termékeny fennsíkok a hegyek ölén. 169

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

2.1. Hipotézisek... 7 2.2. Alkalmazott kutatási módszerek... 8 2.2.1. Szekunder források... 8 2.2.2. Primer kutatás... 9

2.1. Hipotézisek... 7 2.2. Alkalmazott kutatási módszerek... 8 2.2.1. Szekunder források... 8 2.2.2. Primer kutatás... 9 TARTALOMJEGYZÉK ÁBRÁK JEGYZÉKE... 3 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 4 1. BEVEZETŐ... 5 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN... 7 2.1. Hipotézisek... 7 2.2. Alkalmazott kutatási módszerek... 8 2.2.1. Szekunder források...

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2009 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Az úton levőknek sok fajtája létezik: a turisták, akik megelégszenek egy gyors pillanatképpel; a telepesek, akik új otthont keresnek; a nomádok, akik mindig úton vannak. E könyv főszereplői a vándorok.

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN

TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN BODY - Kultúra, test, gender és szexualitás a felnőttképzésben Ref. n. 518036-LLP-1-2011-1-FR-Grundtvig-GMP TEST A KULTÚRÁBAN KULTÚRA A TESTBEN Antológia a test, a kultúra és a kommunikáció metszésponjában

Részletesebben

CSAPÓ JUDIT CSÉCSEI BÉLA AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA

CSAPÓ JUDIT CSÉCSEI BÉLA AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA CSAPÓ JUDIT CSÉCSEI BÉLA AZ ISKOLA SZERVEZETI KULTÚRÁJA Csapó Judit Csécsei Béla TARTALOM BEVEZETÉS... 5 1. A SZERVEZETI KULTÚRA HAZAI GYÖKERE: A SZERVEZETI KLÍMA... 9 1.1. A téma hazai előzményei...

Részletesebben

A színházi nevelés története az angol nyelvterület országaiban

A színházi nevelés története az angol nyelvterület országaiban A színházi nevelés története az angol nyelvterület országaiban Szauder Erik Rendezvényünk 1 csak kevéssel késte le a színházi nevelés (TIE) születésnapját. Az elsõ, már a kortársak által is színházi nevelési

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Victor Sanchez. Fülszöveg

Victor Sanchez. Fülszöveg Fülszöveg Érdekes könyvet tart a kezében, kedves olvasó. Victor Sanchez gyakorlati útmutatót készített Carlos Castaneda 1974 és 1987 között megjelent nyolc művéhez: DON JUAN TANÍTÁSAI, A FÜGGETLEN VALÓSÁG,

Részletesebben

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon

Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kultúra és kreativitás: kulturális klaszterek Magyarországon Kiadja a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter http://pannonklaszter.hu Szerkesztő: Weinreich László Pécs, 2012. A tanulmányok minden joga

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

Egymást követték a Boszniát, a Közel-Keletet és a Közép-Ázsiát sújtó konfliktusokat

Egymást követték a Boszniát, a Közel-Keletet és a Közép-Ázsiát sújtó konfliktusokat Abdessamad Belhaj Piliscsaba, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Vallás és külpolitika: elméleti megközelítések Csak a közelmúltban jelentek meg a vallást mint az állami, illetve nem állami szereplők

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai*

A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai* Ernest Gellner A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai* Az olvasó elméleti esszét tart a kezében, amelyben igen jelentős társadalmi átalakulási folyamat, a nacionalizmus 19. és 20.

Részletesebben

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010.

Szakdolgozat. Simon Imre Márton 2010. Szakdolgozat Simon Imre Márton 2010. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Kibertérben leltem szerelemre (Az internetes társkeresésről) Témavezető tanár: Daróczi

Részletesebben

KIVÁLASZTOTT TÖRZSFŐNÖKÖK, MEGVÁLASZTOTT KORMÁNYZÓK ÉS HIBRID DEMOKRATÁK

KIVÁLASZTOTT TÖRZSFŐNÖKÖK, MEGVÁLASZTOTT KORMÁNYZÓK ÉS HIBRID DEMOKRATÁK Carolyn Logan KIVÁLASZTOTT TÖRZSFŐNÖKÖK, MEGVÁLASZTOTT KORMÁNYZÓK ÉS HIBRID DEMOKRATÁK KÖZKEDVELT SZEMPONTOK A DEMOKRÁCIA ÉS A TRADICIONÁLIS HATALOM EGYÜTTÉLÉSÉRŐL Eredeti tanulmány: Logan, Carolyn (2009):

Részletesebben

Az európai nyelvek földrajzi kialakulása

Az európai nyelvek földrajzi kialakulása Grover S. Krantz Az európai nyelvek földrajzi kialakulása Ősi Örökségünk Alapítvány Budapest, 2000 A mű eredeti címe és kiadója: Geographical Development of European Languages Peter Lang Publishing Inc.

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS

06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 1 III. RÉSZTVEVÕ MEGFIGYELÉS 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 2 06-frida.qxd 2006. 08. 04. 11:08 Page 395 Vörös Miklós és Frida Balázs Az antropológiai résztvevõ

Részletesebben

Petővári Bence Ph.D. jelölt

Petővári Bence Ph.D. jelölt Petővári Bence Ph.D. jelölt VILÁGGAZDASÁGTAN TANSZÉK Témavezető: Dr. Kutasi Gábor Ph.D. Petővári Bence Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola A paradigmaváltás esélyei a fejlett

Részletesebben

FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében

FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében Nagy öröm számomra, hogy huszonöt évvel az Ethnic groups and boundaries (Etnikai csoportok és határok) megjelenése után ilyen népes szakmai körben

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben