Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyalogtúra, futás, kerékpározás,"

Átírás

1 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította el a 86-os vonalán A zajos Zápor utcai fûtõmû a következõ A mexikóvárosi olimpia kalapácsvetõ a mûholdas (GPS) vezérlésû utastájékoztató fûtési szezon elején bezár, feladatát a bajnoka, az Óbudán élõ Zsivótzky Gyula 4 és forgalomirányító rendszert a BKV Zrt. 8 Kunigunda útjai fûtõerõmû veszi át. 29 hetvenedik születésnapját ünnepelte. Budai Sport és Egészség Nap A Barátság Park Szabadidõ Centrumban ingyenes Budai Sport és Egészség Napra várnak valamennyi korosztályt március 31-én 10-tõl óráig. FELHÍVÁS A 10. OLDALON A könyvtár házhoz megy Kulturális esélyegyenlõségi szolgáltatás indításáról döntött a képviselõ-testület február végi ülésén. A Könyvet-Házhoz elnevezésû program az önkormányzat és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár együttmûködésében, illetve az Óbudai Gondozási Központ munkatársainak segítségével mûködhet a kerületben. RÉSZLETEK A 9. OLDALON Olimpiai Ötpróba Peking 2008 Gyalogtúra, futás, kerékpározás, úszás és triatlon szerepel a próbák között, melyeket a 2008-as pekingi olimpiához kapcsolódóan szerveznek az önkormányzat támogatásával. Az elsõ próba gyalogtúra lesz március 25-én. A résztvevõk Kevélyt és környékét keresik fel. TUDNIVALÓK A 28. OLDALON Lapunk következõ száma április 2-án, hétfõn jelenik meg! Megelõzhetõ gyermekbalesetek A polgármester változtatási tilalmat javasol a Margit kórház területére is A 110 éves kórház mûködjön úgy, mint eddig Soha annyi ember nem gyûlt össze a Szent Margit Kórház átalakítása elleni tiltakozásul az intézmény elõtt, mint március 9-én. Bús Balázs polgármester bejelentette: az esetleges ingatlanspekuláció kivédésére a kórház egész területére változtatási tilalmat javasol a képviselõ-testületnek. TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON Az óvodások játékos eszközökkel sajátíthatják el a közlekedés alapvetõ szabályait abban a programban, melyet az Országos Rendõrfõkapitányság (ORFK) Baleset-megelõzési Bizottsága és több civil szervezet indított a közelmúltban. (Felvételünk a Zipernowsky óvodában rendezett területi versenyen készült március 7-én.) FOLYTATÁS A 17. OLDALON FOTÓK: ANTAL ISTVÁN KERESTÉK A VÍZNYOMÓCSÖVET. Kutatóaknákat ástak a szakemberek a Bécsi úton, mert egy 800 milliméteres víznyomócsõ nyomvonalát akarták feltérképezni

2 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 2 2 Önkormányzat Szabadságot és jólétet! Orbán Viktor Óbudán Az életminõség mutatói alapján Európa sereghajtójává vált Magyarország. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt konferenciasorozatának március 3-ai óbudai állomásán két szóban foglalta össze a kibontakozáshoz vezetõ utat: szabadságot és jólétet! Úgy fogalmazott, csak egy erõs Magyarország képes polgárai számára a szabadságot és a jólétet is felkínálni. Most azonban Magyarországon nem szabad országban élünk és a jólét is új értelmezést kap a kormány FOTÓ: ANTAL ISTVÁN megszorító intézkedései kapcsán. Az esemény helyszínén, az Óbudai Mûvelõdési Központban Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere fogadta Orbán Viktort és Navracsics Tibort, a parlamenti képviselõcsoport vezetõjét. 2007/6. szám Lobogózzák fel a házakat! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõtestülete határozatában felkéri a lakosságot arra, hogy nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében, minden naptári év március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án jól láthatóan tûzzék ki a magyar nemzeti lobogót házaikra. Polgármesteri fogadóóra Bús Balázs polgármester hétfõnként 16-tól 18 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal I. emeletén, a 23-as szobában. (Bejelentkezés telefonon Ráduly Erzsébetnél a os számon.) Alpolgármesteri fogadóórák Szepessy Tamás polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén 14-tõl 18 óráig elõzetes bejelentkezés alapján (tel.: ) a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.). Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester minden hónap elsõ hétfõjén 15-tõl 18 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal II. emeletén, a 37-es szobában.(elõzetes bejelentkezés a as telefonszámon.) * Szabó Magdolna (MSZP) képviselõi fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén 17-tõl 18 óráig tartja a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.) Szegner László alpolgármester minden hétfõn 16-tól óráig a polgármesteri hivatalban fogadja a polgárokat. (Cím: Fõ tér 3. II/46. Tel.: ) Fõvárosi képviselõ fogadóórája Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 18-tól 19 óráig fogadóórát tart a Szentendrei út 85. szám alatti Fidesz irodában. Észrevételeivel -en is megkeresheti a képviselõt: Testületi hírek egy-egy mondatban Nagy többséggel fogadták el a költségvetési rendeletet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 27-én tartotta soron következõ rendes ülését a Városháza tanácskozótermében. Alábbiakban a napirendekrõl hozott döntésekrõl olvashatnak röviden. Elsõként az önkormányzat évi költségvetésérõl tárgyaltak második fordulóban, majd nagy többséggel, 30 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett fogadták el az önkormányzat legfontosabb rendeletét. Az ülés a következõ rendelet-módosításokkal folytatódott: az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata; a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megjelölése és a polgármesteri hivatalban lévõ vezetõi szintek meghatározása; a pedagógus kitüntetési díjak alapítása és adományozásának rendje; a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet; a szociális tanulmányi ösztöndíjhoz jutás feltételei; a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások és azok igénybevétele, valamint a fizetendõ térítési díjak meghatározása; a háziorvosi és védõnõi körzetek; változtatási tilalom elrendelése és az építésjogi követelmények átmeneti szabályozása (részletek Változtatási tilalom a Gázgyárra és a Kossuth Zsuzsára címmel a 3. oldalon); Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata; az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásának és lakbérének megállapítása; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék új szervezeti és mûködési szabályzata; a Magyar Autóklubbal kötött megállapodás; a SOTERIA Alapítvány által ellátási szerzõdésben átvállalt szociális alapszolgáltatásokért nyújtott önkormányzati hozzájárulás mértéke; a polgármesteri hivatal alapító okiratának változtatása; a Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány alapító okiratának változásai, új tag választása a szervezet felügyelõ bizottságába. Jóváhagyták továbbá a Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesülettel kötött ellátási szerzõdés felmondását; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék magasabb vezetõi állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírását (pályázat a 16. oldalon); Aranyhegy-Ürömhegy- Péterhegy csatornázását (cikk Csatorna épülhet Arany-, Ürömés Péterhegyen címmel az 7. oldalon); emléktábla avatását Tamkó Sirató Károly tiszteletére, a Költészet Napján (információ az 5. oldalon); az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató Kht. térítési díjszabályzatát, valamint a vizitdíj fizetésének módjáról készült szabályzatot; az önkormányzat és a GÉZEN- GÚZ Alapítvány közti együttmûködési megállapodást; a Budai Gyermekkórház és Rendelõintézet Kht. vezetõjének beszámolóját a megállapodás szerint kapott támogatási összeg felhasználásáról; az alapellátásban vállalkozóként dolgozó orvosok részére beszerzett számítástechnikai fejlesztések végrehajtásáról szóló beszámolót; a évi elsõ féléves ingatlanhasznosítási listát, valamint a helyiséghasznosítási irányelveket; a Könyvet- Házhoz kulturális esélyegyenlõségi szolgáltatás indítását a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budai régiójával kötendõ együttmûködési szerzõdés alapján (írás A könyvtár házhoz megy címmel 9. oldalon); a Celer Kft évi üzleti tervjavaslatát; valamint a nemzeti lobogók kihelyezésének rendjét ünnepnapokon.

3 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Önkormányzat 3 Új szerkezetû költségvetés Biztonságosan mûködhetnek az intézmények A kerületi közélet iránt érdeklõdõ polgárok tudják, hogy az önkormányzat legfontosabb rendelete a költségvetési. Ez szabja meg a bevételek és kiadások összegét, rögzíti a hiányt. A 36 tagú képviselõ-testület nagy többséggel, 30 igen szavazattal a február 27-ei ülésen elfogadta a városrész évi költségvetését. A sarokszámok: a 19,9 milliárdos elõirányzat mellett 423 millió forintos hiánnyal számolnak. Bús Balázs polgármester a költségvetés legfontosabb irányelveirõl tájékoztatta lapunkat. Elmondta, a költségvetés tervezésekor igen megfontoltan jártak el, munkacsoport vizsgálta át annak szerkezetét. Túl nagy igényeket nem támaszthatott senki sem, amikor a kiadásokról döntöttek, ugyanis az állami normatíva a tavalyihoz képest csak 95 százalékban fedezi a költségeket, a forrásmegosztásból pedig 200 millió forinttal kevesebb érkezik a kasszába. Fontos hangsúlyozni, hogy nem fiskális szempontok vezették a döntéshozókat, az oktatási, szociális, egészségügyi ágazaton nem spóroltak, az intézmények biztonságos mûködtetéséhez minden feltétel adott. Ugyanakkor megtakarítások érhetõk el az épületekben energiahatékony beruházásokkal, mint például nyílászáró cserékkel, korszerû szigetelésekkel. Hatékonyabb adóbehajtás Bús Balázs a költségvetés szerkezetében történt változtatások közül kiemelte: a tervezéskor ingatlanértékesítésekbõl a korábbi évekhez képest már nem számoltak jelentõs befolyó összeggel, inkább az adóbevételek növelését tûzték ki célul. Ez nem adóemelést jelent, a hatékonyabb adóbehajtásra helyezik a hangsúlyt. Ennek érdekében megerõsítették az adóosztályt. Fontos kérdésként kezelték, hogy megalapozzák az Európai Uniós pályázatokon való részvétel lehetõségét. Örvendetes, hogy a pártfrakciók az egyeztetéseken, majd a testületi ülésen folytatott vitán megegyeztek a sarkalatos kérdésekben, így fogadták el nagy többséggel Óbuda-Békásmegyer idei költségvetését. Önálló közterület-felügyelet A polgármester több nagy horderejû döntést említett nyilatkozatában. A testület elkötelezte magát az önálló közterületfelügyelet megalakítása mellett a III. kerületi közterületek rendjének, tisztaságának megõrzése, jogsértések megelõzése, a közterületen engedélyköteles tevékenységek ellenõrzése érdekében. A jövõben foglalkoznak majd a parkolási-rendszer átalakításával is, megszüntetendõ a közlekedési anomáliákat. Belsõ-Óbudán minden bizonnyal fizetõs zónák lesznek. Határoztak arról is, hogy a városrész nyugdíjasházaiban élõ rászorultak vizitdíját az önkormányzat teljes egészében átvállalja. A testület a korábban bevezetett tanulmányi ösztöndíj esetében módosította a jövedelemhatárt, így szélesebb körben kaphatnak támogatást az alacsony jövedelmû családok jól tanuló gyermekei. Folytatódik a közterület-rehabilitáció, megvalósulhat a békásmegyeri ifjúsági park és dolgozhatnak a szakemberek Csúcshegy elõszabályozási tervén. Bús Balázs rámutatott: a kulturális élet a jövõben is olyan sokszínû lesz, mint eddig volt. Megrendezik az Óbudai Nyár elnevezésû, nagysikerû, A Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola és a volt Gázgyár területére is változtatási tilalmat rendelt el a képviselõ-testület a február végi ülésen. Akét esetben más-más okból döntöttek a korlátozásról - tudtuk meg Szepessy Tamás polgármester-helyettestõl, a javaslat elõterjesztõjétõl. A Gázgyár térségében nincs több hónapos programsorozatot, támogatják a kulturális intézmények kezdeményezéseit. Végezetül elmondta: a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és az óbudai Gázgyár területe változtatási tilalom alá került. Az elõbbinél az ingatlanspekuláció megelõzése érdekében döntöttek így. Utóbbinál pedig azért, hogy a Gázgyárban tervezett fõvárosi fejlesztések járjanak együtt közlekedési jellegû beruházásokkal, mert úgy tapasztalják, a fõváros nem igazán akar ilyen jellegû lépéseket tenni Észak- Budán. K. M. Változtatási tilalom a Gázgyárra és a Kossuth Zsuzsára hivatalos szabályozási terv, ami magában hordja azt a veszélyt, hogy ennek elkészülte elõtt, a rögzített beépítési korlátok és feltételek nélkül válik be- és átépíthetõvé az ingatlan. Ugyanakkor fõvárosi szakértõk is egyetértenek azzal, hogy szabályozás híján nem írhatók elõ közlekedési beruházások. Márpedig egy tervbe vett grandiózus építkezés környezetében nagyon komoly infrastrukturális fejlesztésre, a Bécsi és a Szentendrei út tehermentesítésére van szükség. AKossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola esetében az oktatási intézmény megszüntetése, az esetleges ingatlanspekuláció elleni fellépésként hagyta jóvá a javaslatot a képviselõk többsége. Sz. Cs FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

4 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 4 4 Közlekedésfejlesztés Ez már a XXI. század technikája Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Már a XXI. század technikája az a mûholdas (GPS) vezérlésû utastájékoztató és forgalomirányító rendszer, amit a Budapesti Közlekedési Zrt. tavaly decembertõl indított be kísérleti jelleggel a 86-os autóbusz vonalán. Madák Pált, a cég AVM-szolgálatának vezetõjét kérdeztük az új fejlesztésrõl. - Mi az AVM, hogyan kapcsolódik ehhez az új GPS-rendszer? - Az AVM az Automata Vonali Megfigyelõ Szolgálat rövidítése, ami szintén központi vezérlésû számítógépes forgalomirányítást jelent, de 13 éves korából következõen elavult technológiájú. Jellegében ugyan van a kettõ között hasonlóság, de míg az elõbbi a XX. század konstrukciója és meg kell hagyni igen nagy segítség a jármûvek vezérlésében, addig a GPS már a legmodernebb technológia és a ma ismert összes elvárásnak megfelel. Ezért szeretnénk a hálózatunk jármûvein fokozatosan lecserélni a régi készülékeket és egy új utastájékoztató, forgalomirányító rendszert létrehozni. Ennek elsõ lépése a rendszer kicsiben való tesztelése annak érdekében, hogy az itt szerzett tapasztalatok alapján meghatározható legyen a legoptimálisabb, leggazdaságosabb hálózati szintû, nagybani megvalósítás. Ez a projekt azért a 86-os vonalon zajlik, mert a buszokon régi és új fedélzeti készülék is mûködik, lehetõséget teremtve az összehasonlításra. Csökkenhet a menetidõ - Mit nyújt az utasoknak a GPS, mennyibe kerül a kísérlet? - A rendszer 16 autóbuszra kihelyezett fedélzeti készülékbõl és központi számítógépekbõl áll, továbbá a mûködéshez szükséges szoftverek tartoznak hozzá. Még további négy berendezés az utastájékoztató táblák vezérlését végzi. Egy ipari kivitelû fedélzeti készülék ára most 500 ezer forint körül van, de ha a rendszer közbeszerzési eljárás során tovább épülhet, akkor a darabszámtól függõen már kevesebbe kerülhet. A kérdés másik felére azt felelhetem, hogy szinte majdnem minden az utasok érdekében történik ezzel a mûszaki megoldással. A legtöbb funkció kifejezetten az utasoknak szól, így az utazás közbeni jármûvön és a megállókban történõ látható, hallható dinamikus tájékoztatás, továbbá a zöld út kéréssel az utazási idõ csökkentése a jelzõlámpás csomópontoknál, mely a régi rendszereinkkel nem lehetséges. A GPS által rögzített adatokból lehetõvé válik a forgalom lebonyolításának elemzése, menetrendek tervezésének elõkészítése, vagy ha túl sokszor van egy adott helyen fennakadás, akkor ezek alapján lehet korrigálni a szolgáltatást. Az utasok számára látványosabb és közvetlenebbül érintheti õket az, hogy a megálló elõtt 60 méterrel bemondja egy beszéd-szintetizátor annak nevét, majd az ajtó kinyílásakor a lent állóknak a járat számát és a haladási irányát. Amenynyiben bármilyen fennakadás van, a központból a diszpécser közvetlenül szólhat az utasokhoz, sõt magát a viszonylatjelzõ táblát automatikusan módosíthatják onnan. Amit nem lát az utas, hogy a jármûvezetõ és maga az autóbusz is állandó kapcsolatban van a diszpécserközponttal, így váratlan forgalmi akadály esetén azonnal intézkedés történik, akár elterelhetik a buszt egy járhatóbb útvonalra. - Hasonlót már tudnak a csuklós autóbuszok és a Combino villamosok fedélzeti berendezései is, mi az, ami igazán újdonság az utasoknak? - Az egyik a megállóhelyi kijelzõtáblák, amelyek mint egy fordított óra úgy mûködnek, azt mutatják, hány perc van a következõ járat érkezéséig, van-e a forgalmat akadályozó körülmény a vonalon, vagy az érintett csatlakozó járatokon. Mindezt a kijelzõkkel ellátott megállókban hangbemondással is közölni tudjuk majd. Igaz, hogy néhány végállomásunkon van már ilyen kijelzõ, de a vonalközi megállókhoz a pontosság miatt szükség van a GPS-re. A rendszer az éppen aktuális menetrendhez viszonyítja a jármûvek tényleges helyzetét, miközben a diszpécsernek és a jármûvezetõnek is kijelzi a menetrendi eltérést. A másodpercenként frissített pozíciók tényleg elég pontosak ahhoz, hogy ki lehessen számolni az adott megállóba való érkezés idõpontját. Ha valami váratlan akadály, torlódás jön közbe, akkor a kijelzõ visszaugrik a ténylegesen várható idõpontra. Ugyanakkor mobiltelefonról, ha van azon wap-szolgáltatás, és interneten is meg lehet ezeket az információkat tudni. Májusban kijelzõk négy megállóban - Hol találhatók azok a megállók, ahol már kijelzõtáblák vannak? - Sajnos ez idõ szerint még nem találkozhatnak velük az utasok, terveink szerint az elsõ négy májusban, a legforgalma- 2007/6. szám sabb helyeken lesz felszerelve: a Batthyány téren, a Margit hídnál, a Kolosy térnél és a Kiscelli utcánál. Egy korszerû, távvezérlésû elektronikus kijelzõvel rendelkezõ tábla telepítése csupán egyetlen helyen körülbelül 1,5 millió forintról indul, és oda kell vezetni az elektromos áramot is, amit még külön engedélyeztetni is szükséges. - Mi az alapja ennek a rendszernek, hogyan mûködik? - A Föld körül keringõ mûholdak segítenek ebben. A rendszer térképpel van kiegészítve, és a földrajzi koordináták alapján határozza meg egy-egy akár mozgásban lévõ jármû helyét is. A fedélzetre másodpercenként jönnek a koordináta adatok, melyeket a fedélzeti egység meghatározott szempontok szerinti ütemezésben a központba küld, így látja a rendszer fõ használója, a forgalomirányító, hogy hol szükséges beavatkoznia. Természetesen a kísérlet eredményeit folyamatosan feldolgozzuk, és majd azt követõen mérlegelheti a BKV Zrt. a folytatás lehetõségét. Elavult a jelenlegi technológia - Felvetõdik a kérdés, amikor ilyen drága lett a városi tömegközlekedés, pont erre a beruházásra van szükség? - Ahhoz, hogy a szolgáltatásunk minõségét, ezen belül az utasainknak a pillanatnyi forgalomra vonatkozó tájékoztatását javítani tudjuk, nincs más lehetõség. Jelenlegi rendszereink technológiája elavult, évesek, fejlesztésük nem lehetséges, vagy költségesebb az újnál, ezért csak szolgáltatást javító beruházással tehetjük versenyképessé a közösségi közlekedést az egyénivel szemben. Kertész István

5 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Önkormányzat 5 A polgármester változtatási tilalmat javasol a Szent Margit Kórház területére is A 110 éves kórház mûködjön úgy, mint eddig Az egészségügyi miniszter a tüntetés elõtti napon jelentette be azt ami várható volt, de a városrészben élõknek elfogadhatatlan: az intézményben meg kívánják szüntetni a sebészeti és a szülészeti-nõgyógyászati osztályokat. A belgyógyászat így sebészet és mûtõ nélkül ellehetetlenítve, az onkológia negyven egynéhány ággyal mûködhetne tovább. Bús Balázs polgármester a tüntetésen bejelentette, az esetleges ingatlanspekuláció kivédésére a kórház egész területére változtatási tilalom elfogadását javasolja a képviselõknek a március végi testületi ülésen. Azuhogó esõ ellenére elkeseredett emberek százai gyûltek össze, hogy kiálljanak a kórház és az eddigi mûködés megmaradása mellett. Az eseményen számos ismert mûvész is demonstrált. - Az egykor az óbudaiak téglajegyeibõl épült intézményt onkológiai centrummá akarták alakítani, a manuális osztályok egyidejû megszüntetésével. Az Európai Uniós választások idejére ezt a tervet felfüggesztették- emlékeztetett Bús Balázs polgármester. Végtelenül cinikusnak nevezte Havas Szófiának, a Szent János Kórház orvos igazgatójának, fõvárosi képviselõnek kijelentéseit, mivel a III. kerületben megszûnõ osztályok az általa irányított intézménybe kerülnek. A döntéshozókat láthatólag nem érdekli, hogy mindezzel veszélybe kerül a városrészben élõk ellátása. Felvetõdik a kérdés: Molnár Lajos egészségügyi miniszterrel együtt vajon tudják-e mit tesznek tönkre? A sebészeten évente több mint 1700 mûtétet végeznek, a gyulladásos bélbetegségeket kiemelkedõ színvonalon kezelik a kórház szakemberei. A sebészet megszûntetésével a megmaradó osztályokat is elsorvasztják majd. A kórházat így halálraítélték. Egyértelmû, hogy a rendkívül korszerûtlen Szent János Kórházban nem tudják megfelelõ színvonalon ellátni a kerület 130 ezer lakosát, az agglomerációból és a fõváros más, megszüntetett intézményébõl érkezõ betegeket - hangsúlyozta a polgármester. Ahhoz, hogy egy III. kerületi lakos a XII. kerületbe eljusson, legalább 1380 forint utazási költséget kell majd fizetnie, vizitdíj nélkül. Egyesek ezt nevezik ma esélyegyenlõségnek. Úgy tû- Szolgáltatási fórum vállalkozóknak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új lakossági szolgáltatási fórumot nyit vállalkozóknak. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy amennyiben igénylik, részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl. Igény esetén, kérjük küldje el címét Quirin Andrásné EUreferensnek, az címre. Heti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport munkatársai segítségével. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Puskás Péter alpolgármester: minden jogi eszközt megragadunk a kórház változatlan formában történõ megmaradásáért nik, hogy az egészségügyi ellátáshoz a legszegényebbek és a legrászorultabbak nem fognak hozzájutni. - A helyi testület szocialista és szabaddemokrata képviselõi sem értettek egyet az osztálybezárásokkal, véleményüket mégis lesöpörték az asztalról. Félõ, hogy az intézményátalakítási tervek hátterében ingatlanspekuláció áll, ezért a március végi testületi ülésen a Szent Margit Kórház területére változtatási tilalom elrendelését javasolom a képviselõknek. A városrész vezetése a jövõben is mindent megtesz a lakosok megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátása érdekében, ha kell a kormánnyal AKöltészet Napja alkalmából márványtáblát helyeznek el április 10-én 18 órakor az ismert író, költõ emlékére egykori lakóháza, a Vöröskereszt utca 14. számú épület falán - többek közt errõl döntött a szemben is. Csak azt szeretnénk, hogy a 110 éves intézmény mûködjön úgy, mint eddig - hangsúlyozta Bús Balázs. Szikora Linda, fõvárosi fideszes képviselõ beszédében felvetette: kinek fûzõdik érdeke ahhoz, hogy a kerületben élõk ellátáshoz való joga csorbuljon, a Margit kórházban magas színvonalon mûködõ sebészet és nõgyógyászat a János kórházba kerüljön? A Budai Gyermekkórházról hozott döntés is mutatja, jól mûködik a fõvárosban az egészségpolitikai lobbi. Hangsúlyozta: reformokra szükség van, de Márványtábla Tamkó Sirató Károly emlékére képviselõ-testület február végi ülésén. A tervek szerint Tamkó Sirató Károlyra emlékeznek a Kaláka Együttes közremûködésével április 10-én 19 órai kezdettel az Óbudai Társaskörben. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN nem átgondolatlanul, koncepció nélkül. A fõvárosi képviselõ beszédében felszólította Demszky Gábor fõpolgármestert, lépjen fel a fõvárosi egészségügyi és oktatási anomáliák megszüntetéséért, tegyen meg mindent a budapestiek érdekében, egy átgondolt koncepció mentén. - Az esõs, rossz idõ talán üzenet, mely az elõttünk álló sötét jövõre figyelmeztet - kezdte felszólalását Puskás Péter, egészségügyért is felelõs alpolgármester. - A döntés nem érte váratlanul a városrész vezetõit. Hónapok óta kering ez az aláíró nélküli javaslat. Az egészségügyi miniszter által bejelentetteknek nincs gazdája. A korábbi egyeztetéseken senki sem vállalta a felelõsséget a tervekért. Halvány reménysugarat jelenthet, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvényre való hivatkozással megtámadhatjuk a meghozott döntést. Emellett minden jogi eszközt megragadunk az intézmény változatlan formában történõ megmaradásáért- jelentette ki az alpolgármester. Sz. Cs.

6 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 6 6 Fókuszban a költségvetés A szocialisták nélkül tüntettek a képviselõk a Margit kórház elõtt Az MSZP is megszavazta a költségvetést Második fordulóban tárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület február 27- én az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. A szocialista frakció álláspontját dr. Petõ György, az MSZP-frakció vezetõje ismertette. Számunkra az ellenzéki szerep nem egyenlõ a folyamatos tagadással, ezért frakciónk nagyobb hányada megszavazta a költségvetést. Nagyon fontos számunkra, hogy az óbudai modell ne csak egy jól hangzó szlogen legyen, és a két oldal konstruktív együttmûködésére jó példát tudjunk adni - mutatott rá a frakcióvezetõ. - Értékeltük a városvezetés igényét az érdemi egyeztetésre, különösen annak fényében, hogy politikai kényszerek ezt nem tették szükségszerûvé - folytatta. - Az MSZP-frakció javaslatai iránt ugyanakkor csak korlátozottan voltak megértõk a polgári oldalon. Elsõsorban a sor alatti tételeknél fogadtak el változtatásokat, amelyeknek a megvalósulása eleve kétséges. Ezekrõl a tételekrõl azt kell tudni, hogy csak egy meghatározott vagyonelem, jellemzõen ingatlan sikeres értékesítése esetén kerülhet sor a kiadásra, így finanszírozva bizonyos nem kötelezõ feladatokat kulturális, egészségügyi vagy városüzemeltetési területen. A költségvetési koncepcióban elfogadott 400 millió forint forráshiány is messze meghaladja a középtávon fenntartható mértéket. A kiadási oldalon biztosan várható növekedés a kötelezõ feladatok ellátása miatt, ugyanakkor a bevételeket csak a kerület lakosainak további terhelésével lehetne növelni. A kiadási oldalon nincs egyetlen olyan egyedi tétel sem, amely miatt érdemes lenne a következõ években vállalni a kamatfizetéssel járó többletterhet. Jövõre, és az elkövetkezõ években jellemzõen ugyanennyire jogos kiadási igények fognak jelentkezni, amelyeknek csak újabb és újabb hitelek felvételével tudnánk eleget tenni - egyre növekvõ kamatteher mellett. Tizenöt éven belül ezért a kerület új beruházásokra fordítható forrásai mind kamatfizetésre mennének el - hangsúlyozta a szocialista képviselõcsoport vezetõje. A folyamatban lévõ, a teljes kerületi intézményrendszerre vonatkozó elodázhatatlan átvilágítás, illetve a normatívákon alapuló nullbázisú költségvetésre való általunk kezdeményezett áttérésre tekintettel az idei évre támogattuk a 400 milliós egyszeri, viszonylag magas hiányt, hogy a kiadási oldal szükségszerû átstrukturálását megalapozottan lehessen végrehajtani. De húznunk kell egy vonalat, és jövõre már nem tervezhetjük ilyen forráshiánnyal a költségvetésünket. Az elõzõ ciklusokat még sikerült jelentõs hitelállomány nélkül végigvinnie a kerületnek, annak ellenére, hogy többször is magas hiánnyal történt a tervezés, amely az éveken belüli pozitív fejleményeknek köszönhetõen rendre csökkent. Idén azonban a tervezetten túli ingatlanértékesítés vagy jelentõs forrásmegosztási korrekció lehetõsége nagyon csekély. A frakcióvezetõ reagálni kívánt a március 9- én, a Szent Margit Kórház elõtt tartott demonstrációra is. - A polgármester levélben kezdeményezte a képviselõ-testület tagjainál, hogy vegyenek részt a Margit kórház további sorsával kapcsolatos utcai tiltakozáson - kezdte véleményét. - A képviselõ-testület két alkalommal, november 29-én, majd január 24- én egyhangú álláspontot alakított ki a kórház további, jövõbeni szükséges mûködését illetõen, tekintettel a kerület lakosságának egészségügyi ellátása biztonságára. Képviselõ-testületi határozatokban és közös sajtótájékoztatón is kifejeztük az ügyben kialakult összecsengõ véleményünket. A mi felfogásunk szerint a jól mûködõ demokráciákban elfogadott és gyakorolt lehetõségekkel kimerítõn élve képviseltük álláspontunkat a kórházat érintõ átszervezési szándékokkal kapcsolatban. - folytatta. - Mindazonáltal az aktív ágyak csökkentését és a manuális alapszakmák felszámolását nem tudtuk megakadályozni. Ez nem jó hír, de az érvek alapján kényszerûen tudomásul kell vennünk, hogy az ország és azzal együtt Budapest egészségügyi ellátórendszere így nem maradhatott. Felelõsségünket most abban látjuk, hogy a kórházi beutalási rend kialakításánál kerületünk lakói az új átlagnak megfelelõ eséllyel férjenek elvártan magasabb színvonalú fekvõbeteg egészségügyi szolgáltatáshoz. Mivel azonban nem tartjuk eredményes módszernek az utcai politizálást, ezért nem kívántunk részt venni a tüntetésen - zárta nyilatkozatát dr. Petõ György Aköltségvetés stabil lábakon áll, nem terveztük túl a bevételeinket, és a kiadási oldalon is önmérsékletet tanúsítottunk. A képviselõ-testület a végszavazásnál gyakorlatilag egységesen támogatta a rendeletet, ezzel is bizonyítva, hogy van értelme az egyeztetéseknek. Lehet olyan megoldást találni, ami majd mindenkinek elfogadható. A választási kampányban meghirdetett programunk megvalósítását is elkezdtük. A nagyobb beruházások tervezésére, úgyis mint a Kolosy téri közterület-rehabilitációjára, a Mátyás király út közterületrendezésére, a Heltai Jenõ Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat és az intézmények mûködõképességének fenntartása mellett, ugyan a korábbi éveknél kisebb mértékben, jut pénz közmû- és útépítésekre. Ezek közül biztosan csak azok a tételek valósulnak meg, amelyek más, kötelezõ önkormányzati feladatokhoz kapcsolódnak, vagy társfinanszírozás 2007/6. szám Költségvetés a fejlesztés és a takarékosság jegyében Az idei költségvetés összeállításánál sikerült feloldani a fejlesztés és a takarékosság látszólagos ellentétét. A végleges változat megalkotásáig számos kompromisszumot kellett kötniük a frakcióknak. Az egyeztetések során két kiemelt célt tûztünk magunk elé: tartani az elõre tervezett négyszáz milliós hiányt, és lehetõség szerint minél több fejlesztést elindítani. Úgy érzem minkét cél megvalósult - hangsúlyozta Puskás Péter, újonnan megválasztott alpolgármester, a Polgári Összefogás - frakció vezetõje. téri vásárcsarnok átépítésére, a Mocsáros szabályozási tervére, illetve a Csúcshegy tanulmánytervére különítettünk el pénzt. Idén is jut forrás az egészségügyre, útépítésre, játszótér felújításra, és nem utolsó sorban a térfigyelõrendszer kiépítésének elsõ ütemére. A kamerák telepítésétõl a közbiztonság ugrásszerû javulását várjuk. Nehéz lenne minden költségvetési tételt felsorolni, azonban jól érzékelhetõ lesz majd a városrész lakói számára is, hogy a takarékosság megtartása mellett látványosan fejlõdik a kerület a közeljövõben - hangsúlyozta nyilatkozata végén Puskás Péter. SZDSZ: végrehajtható, reális költségvetés készült A évi költségvetés elfogadását a korábbi éveknél sokkal hosszabb és a részletekben jobban elmélyülõ elõkészítõ munka elõzte meg, melybõl az SZDSZ-frakció tagjai is alaposan kivették a részüket. Szerkezetében, áttekinthetõségében is javult a költségvetés, az elfogadott hiány, millió forint vállalható mértékû, különösen ha figyelembe vesszük az évközben várható többletbevételeket is - nyilatkozta lapunknak Páll Attila, az SZDSZ-frakció helyettes vezetõje. járul hozzá. Példaként a földútalapot említhetem. Reméljük, hogy többek között a jelentõs informatikai fejlesztést követõen elkezdõdik végre az úgynevezett e-önkormányzat megvalósítása, ezáltal felgyorsul és egyszerûbbé válik a hivatali ügyintézés, valamint a már futó közbeszerzési eljárás eredmé- FOLYTATÁS A 7. OLDALON

7 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Beruházás Önkormányzat 7 Puskás Péter továbbra is a Polgári-frakció élén Új alpolgármestert választott a testület Az egészségügyért, lakásgazdálkodásért, társasházakért felelõs alpolgármesterré választotta a testület Puskás Pétert a február 27-ei ülésen. A képviselõ egyúttal a Polgári Összefogás-frakció vezetõi feladatait is ellátja. Nagy örömmel fogadtam el Bús Balázs polgármester felkérését az alpolgármesteri posztra. Külön öröm számomra, hogy a képviselõ-testület nagy többséggel választott meg erre a tisztségre. Nehéz fába vágtam a fejszémet, hiszen feladataim között szerepel az egészségügy, a bérlakások ügye és a kapcsolattartás a kerületi társasházakkal. - Napjaink talán legégetõbb problémája az egészségügy. A szakminiszter március 8-án jelentette be végleges döntését, mely szerint számos intézmény bezárása mellett a 110 éves Szent Margit Kórház szülészet-nõgyógyászati és sebészeti osztályai is megszûnnek. Ez a döbbenetes intézkedés jelentõs hatással lesz FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL nyeként kiépülõ térfigyelõrendszer pedig végre érzékelhetõen javítja a közbiztonságot a közterületeken. Várhatóan az év második felében folytatódhat a közterületek, zöldterületek felújítása is. Sajnálatosnak tartjuk viszont, hogy az Európai Uniós pályázatokon történõ induláshoz szükséges önrész nagyon alacsony. Így nehéz lesz pályázati forrásokat bevonni. Ugyanakkor a képviselõ-testület meghatározott egy olyan listát is, amely elemeinek a megvalósulásáról akkor fog dönteni, ha a szükséges források rendelkezésre állnak. a III. kerületi polgárok mindennapjaira. A képviselõ-testület egységesen hozta meg azt a döntést, amelyben tiltakozik a tervezett lépések ellen. Mint annyi más ellenállás, ez is süket fülekre talált. A kijelentés végleges, az itt élõk szempontjai másodlagosak a döntéshozóknak. Szomorú ezzel szembesülnöm a megválasztásom után kilenc nappal. Önkormányzatunk eddig is sokat tett az egészségügyi ellátás javításáért. Látva a folyamatos színvonalesést, a fõvárostól átvettük a két szakrendelõt, jelentõs terhet róva ezzel a kerületi költségvetésre. Úgy éreztük, mindent meg kell tennünk a kerületben élõk megfelelõ ellátásának érdekében. Az átvétel óta eltelt évek bizonyítják, hogy helyes döntést hoztunk, hiszen az épületek és az ellátás színvonala is pozitív változáson ment át. Sajnos a Szent Margit Kórház ellehetetlenítése újból nehéz helyzetbe hoz minket. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az idei költségvetésen túl már most el kell kezdeni a jövõ évi költségvetés elõkészítését, legalább a következõ két területen: a ténylegesen ellátandó feladatok meghatározásán alapuló, úgynevezett 0 bázisú költségvetési rendszerre való áttérés; az intézményhálózat jelenleg folyó átvilágítását követõen szükséges hatékonyságjavító lépések megtétele. A fentiek hangsúlyozása mellett végrehajthatónak, reálisnak tartjuk az idei költségvetést és annak elfogadását az SZDSZ képviselõi egyhangúlag támogatták - zárta nyilatkozatát Páll Attila. A kerületi bérlakásokkal kapcsolatos problémák megoldása is jelentõs feladat. Sokan érzik úgy, Sok feltételnek kell még érvényesülnie ahhoz, hogy uniós támogatással csatorna épülhessen Arany-, Üröm- és Péterhegy körzetében. Az elsõ már teljesült, a képviselõ-testület jóváhagyta, hogy a Fõvárosi Önkormányzat szerepeltesse Budapest teljes körû csatornázása befejezõ szakaszának projektjében az említett térséget. A beruházás megvalósulásának esélyeirõl Szepessy Tamás polgármester-helyettest kérdeztük. Budapest teljes körû csatornázását uniós pályázati forrásból tervezi megvalósítani december 31-ig a Fõvárosi Önkormányzat. A kijelölt idõpont után ilyen feladatra eu-s forrás már nem pályázható. Az elõzõ ciklus testülete szerzõdésének értelmében 2007-tõl a fõváros építi ki a szennyvízelvezõ csatornákat a kerületben ott, ahol ez eddig még nem történt meg. A helyi önkormányzat feladata a tulajdonosi hozzájárulás megadása - mondta bevezetõben a polgármester-helyettes. Arany-, Üröm- és Péterhegy térségét ben vonta belterületbe a helyi képviselõ-testület. Az ingatlanok azóta jócskán beépültek, a vízellátás is megvalósult, csatorna azonban még nincs. Ahhoz, hogy a 15 kilométernyi vezeték kivitelezhetõvé váljon, a fõváros uniós forrásra ad be pályázatot. Elõbb azonban az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására, illetve úgynevezett kiszabályozásra van szük- A testület hozzájárult a beruházáshoz hogy reménytelen helyzetükben az önkormányzathoz kell fordulniuk, jelentõs mennyiségû lakáskérelem érkezik az ügyosztályra. A jelenleg önkormányzati tulajdonban lévõ mintegy háromezer lakás közül elenyészõ a megüresedõ lakások száma, így nehéz biztosítani a rászoruló családok elhelyezését. A jövõben szeretném, ha a szociális és lakásgazdálkodási bizottság lehetõség szerint pályázat útján választaná ki az üressé vált lakások új bérlõit. Csatorna épülhet Arany-, Üröm- és Péterhegyen FOTÓ: ANTAL ISTVÁN ség azokban az utcákban, ahol ez eddig nem történt meg. Ez nem lesz egyszerû feladat, hiszen ahhoz, hogy közmûveket lehessen építeni, bizonyos utcák szélesítésére lesz szükség. Ez különösen az egysávos, szûk utcákban okozhat majd gondot, hiszen a járdák kialakításával együtt 12 méter széles útfelülettel kell számolni. A kisajátításért cserébe a tulajdonosok kártalanítást kapnak, a közmûvesítésbõl eredõ érték-növekedés figyelembevételével. Azokkal, akikkel nem sikerül megállapodni, elesnek a csatornabekötés lehetõségétõl, mivel a polgármesteri hivatal adott esetben nem tudja megadni a tulajdonosi hozzájárulást. Magyarul, ahol nem mûködnek együtt az önkormányzat szakembereivel, azok az utcák lekerülnek a listáról. - A polgármesteri hivatal munkatársai a közeljövõben felkeresik az érintetteket, hogy felmérjék az igényeket. Ezúton is arra kérjük az említett területen élõket, hogy a saját és a kerület érdekében egyaránt próbáljanak partnerek lenni a fejlesztés kérdésében - tette hozzá Szepessy Tamás. Sz. Cs.

8 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 8 8 Környezetünk 2007/6. szám Folytatódhat a környezetvédelmi program Kemény bírságra számíthatnak a környezetkárosítók Az elõzõ évekhez hasonlóan kiemelt célként szerepel a környezet védelme az önkormányzat költségvetésében. A lehetõségekhez mérten egyebek mellett folytatódhat a társasházaknak kiírt zöldfelület-gondozási pályázat, a szelektív hulladékgyûjtés és a nagytakarítási akciók a lakossággal, civil szervezetekkel együttmûködésben. A helyi, önálló közterület-felügyelet kiterjedt jogkörénél fogva pedig bírságot is kiróhat a környezetkárosítókkal, szabályszegõkkel szemben. Az önkormányzat idei környezetvédelmi politikájáról Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester nyilatkozott lapunknak. Aköltségvetésbõl láthatóvá vált, hogy idén milyen tervek valósíthatók meg az egyes területeken, melyek a kiemelt célok. Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan szakembereinkkel közösen megalkottuk a környezetvédelmi cselekvési programunkat, mely a környezetvédelmi koncepcióra épül. - Nagy gondot okoz az illegális hulladéklerakás kérdése. Az önkormányzat egymaga nem képes a probléma megoldására. Örömmel tapasztaltuk, hogy a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Hatóság is akcióba kezdett, és a Környezetvédelmi Minisztérium is fokozott figyelmet fordít a környezetkárosítás elleni küzdelemre Remélhetõleg így már hatékonyabban fel tudunk lépni - mondta elöljáróban a területért felelõs alpolgármester. Idén folytatni kívánják a kutyapiszok-gyûjtõk telepítését, melynek használatával szemmel láthatólag kezdenek megbarátkozni az ebtulajdonosok. Mindez attól függ, hogy milyen pályázati lehetõségek kínálkoznak, melyeken nyerhet Már mûködik az új erõmû-blokk AFõtáv három évvel ezelõtt írt ki pályázatot az Észak-budai régióban megvalósítandó fûtõmûre. A kiírást a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt. nyerte meg. A társaság a 15,4 milliárd forint becsült összegû fejlesztés során egy bruttó 49,9 megawatt villamosösszteljesítményû, gázturbinákból és hõhasznosító kazánokból, valamint ezek mûködéséhez szükséges segédrendszerekbõl felépülõ fûtõmû építését és üzemeltetését valósítja meg. A szerzõdésben foglaltak szerint garantálja a hõárat, a beruházás idõbeni elkészültét és a létesítmény 20 éven át történõ üzemeltetését. Ennek megfelelõen az MVM három blokkból álló, 50 megawatt telje- pluszforrást az önkormányzat. Eddig az utóbbi két évben siker koronázta az indulást, így már közel 90 gyûjtõt tudtak elhelyezni közterületen. A köztisztaság kérdésköréhez kapcsolódva Szabó Magdolna elmondta: idén is lesznek takarítási akciók a közterületeken a lakosság és civil szervezetek bevonásával. Minderrõl idõben értesítik a kerületben élõket. A szelektív hulladékgyûjtés jól bevált gyakorlata is folytatódhat. Amennyiben a fõváros újabb telepítéseket helyez kilátásba, várják a javaslatokat, hogy a gyûjtõk optimális helyre kerülhessenek. A tapasztalat szerint a kialakult rendszer ellátja a kerületiek igényeit, sokan élnek is a lehetõséggel, azonban nehéz olyan helyszínt kijelölni, ahol mindenkinek elérhetõ Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû A Fõtáv Zrt. Zápor utcai fûtõmûve 1968-ban épült. A fûtõmûvet idõvel lakóházak vették körbe, a berendezések zaja így egyre gyakoribb gondot jelentett a környéken élõknek. A társaság, átmenetileg orvosolva a gondot, a nyári idõszakban leállította a fûtõmûvet, a terület ellátását ezalatt egy másik erõmû biztosította. A Fõtáv az 1990-es években indította hõtermelés-fejlesztési programját, melynek eredményeként a lakótelepeken lévõ fûtõmûvek többségét le tudta állítani. Tervek szerint a következõ fûtési szezonban lehetõség nyílik a Zápor utcai fûtõmû kiváltására is. távolságban vannak a tárolók és a gyûjtéssel járó zaj sem zavar senkit. Megvizsgálják ugyanakkor, hogy a szelektív gyûjtés más módon is fejleszthetõ-e, például a társasházak bevonásával. Ehhez az illetékes szolgáltatókkal felveszi a kapcsolatot és mintegy közvetítõ szerepet vállal az önkormányzat. Idén is megszervezik az elektromos és elektronikai, majd továbbiakban az egyéb, veszélyesnek számító, például a vegyi és egyes háztartási hulladékok térítésmentes gyûjtését. Idén harmadik éve, hogy az önkormányzat zöldfelület-gondozási pályázatot írt ki társasházaknak. Ebben az évben 5 millió forint vissza nem térítõ támogatást tudnak szétosztani a nyertesek sítményû fûtõerõmûvet tervezett, alkalmazkodva az eltérõ fûtési igényekhez. A Kunigunda útján kijelölt területen tavaly júliusban indult az építkezés. Az erõmû egyik blokkja mára teljesen elkészült, a próbamûködést követõen, a napokban már kereskedelmi üzeme is megkezdõdhet, amennyiben nem történik váratlan esemény. Mindeközben már épül a második blokk, ami várhatóan augusztus végére készül el. Ezzel egyúttal lehetõség nyílik a Zápor utcai fûtõmû bezárására, amelyet a következõ fûtési szezon kezdetéig kell végrehajtania a Fõtávnak. Az utolsó blokk befejezési határideje március 31-e. A fûtõmû ezt követõen kezdi meg teljes üzemét és a tervek szerint között. Beszélgetésünk napjáig mintegy 50 pályázat érkezett, melyekrõl a szakbizottság lapunk nyomdába adásával egy idõben döntött. A képviselõk többsége jóváhagyta az önálló közterület-felügyelet létrehozását, mellyel egyúttal megszûnik a Városgondnoki csoport. Ez az üzemeltetési forma több anyagi ráfordítást igényel az önkormányzattól, de a felügyelet hatósági jogkörrel is rendelkezik, így bírságot is kiszabhat a szabálysértõkre, környezetkárosítókra. - A jó idõ beköszöntével újraindulnak a felfedezõutak a kerületben, melynek elsõ túráján a Barátság Szabadidõ Parkba kalauzoljuk a résztvevõket. Továbbra is várjuk mindazokat, akik szeretnék megismerni lakókörnyezetük természeti szépségeit - tette hozzá Szabó Magdolna. (szeberényi) FOTÓ: ANTAL ISTVÁN 20 éven keresztül biztosítja majd az észak-budai és óbudai területek gazdaságos távhõ-ellátását.

9 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Önkormányzat 9 Bárczi Géza Általános Iskola Dombormû a nyelvésznek A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvápoló Szövetsége, mint közhasznú társadalmi szervezet felajánlotta Lantos Györgyi szobrászmûvész Bárczi Gézáról készített dombormûvét a békásmegyeri Bárczi Géza Általános Iskolának. Mint arról elõzõ számunkban hírt adtunk, a dombormûvet február 22- én avatták fel. Az iskola színjátszóköre rövid megemlékezést tartott névadója életérõl és munkásságáról, majd dr. Deme László és dr. Szathmáry István nyelvészprofesszor emlékezett a világhírû nyelvészprofesszorra, Bárczi Gézára. A dombormûavatón beszédet mondott a III. kerületi polgármesteri hivatal képviseletében Tirts Tamás, a polgármesteri titkárság kabinet irodájának fõtanácsadója. A dombormûavatót a Duna Televízió is rögzítette. Az eseményrõl készült felvételt a Nyelvõrzõ címû mûsorban március 4-én láthatták a tv-nézõk. MEGTEKINTHETÕ AZ ÉSZAKI HÍD LÁTVÁNYTERVE. Mint arról már olvashattak lapunkban, egy állóhajón kapott helyet a Látogató Központ Újpesten, a 2. számú fõút közelében. Itt megtekinthetõ az Északi híd és a parti csatlakozó útszakaszok építésének folyamata. Az érdeklõdõket csoportosan várják a bemutató-hajóra, munkanapokon 9-tõl 15 óráig, elõzetes bejelentkezés alapján. A kilátóterasz csak hétvégén tart nyitva.(elérhetõségek: Az állóhajó a 104-es autóbusz Vízmûvek megállójától rövid sétával érhetõ el a Duna-parton) Együttmûködés az energiagazdálkodás és az oktatás területén Megoldások a korszerû energiafelhasználásra A BMF KVK Villamosenergetikai Intézetének meghívására látogatást tett a fõiskolán Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester február 28-án. A találkozó célja az volt, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Budapesti Mûszaki Fõiskola tájékozódjon az együttmûködési lehetõségekrõl, elsõsorban energiagazdálkodási és oktatási területen. A z alpolgármester részére rövid tájékoztatást adott Rudas Imre rektor a fõiskolá- A könyvtár házhoz megy Afõvárosban Buda több kerületében is szállítanak házhoz és nyugdíjasklubokba könyveket, folyóiratokat, videókat a lakosok nagy megelégedésére. A szolgáltatást elsõsorban az idõs vagy mozgásában korlátozott emberek kulturális esélyegyenlõtlenségének csökkentése érdekében hívták létre. A Fõvárosi Szabó Ervin fiókkönyvtárak széleskörû kapcsolatot alakítottak ki a helyi gondozási központokkal, szociális intézményekkel, mozgáskorlátozottak szervezeteivel. A szerzõdésben foglaltak szerint az önkormányzat havonta kétszer gépkocsit és szállítót biztosít a szolgáltatás mûködtetéséhez. Az érintettek a szolgáltatás iránti igényüket a könyvtárakban, a budai régió területén érvényes es zöldszámon, a kerületi szociális intézményeknél telefonon, személyesen pedig a szociális gondozóknak jelezhetik. ról, annak szervezetérõl, Túrmezei Péter, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja és Orosz János, a Villamosenergetikai Intézet igazgatója tevékenységükrõl. Kádár Péter, a BMF KVK fõiskolai docense bemutatta az intézet energiagazdálkodás és energetika területén végzett munkáját, illetve a Megújuló Energiaforrás Kutatóhely eredményeit. Szabó Magdolna - aki a környezetvédelemért felelõs alpolgármester, alelnöke az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének - elmondta, jó lehetõségeket lát kooperációra a kerületi panellakások korszerû energiafelhasználását támogató mûszaki megoldások kidolgozásában, az önkormányzat dolgozóinak, illetve a kerületi középiskolásoknak tartandó energiatudatosságot terjesztõ elõadások megszervezésében és az uniós pályázatokban való közös fellépésre. A résztvevõk a megbeszélést követõen megtekintették a megújuló energiaforrásokat demonstráló energiapark laboratóriumi kezelõfelületét, amelyekkel napelemek, tüzelõanyag cella, szélturbina és lokális hálózat (mikrogrid) bemutatására (képünkön) van lehetõség. Szó esett a napkollektorokról és a hõszivattyús fûtési rendszerekrõl is. A szakmai programot követõen Gáti József kancellár egyeztetést folytatott az alpolgármesterrel a két intézmény közötti további együttmûködés lehetõségeit feltárva. A látogatás jó alapot teremt a kerület legnagyobb felsõoktatási intézménye és az önkormányzat közötti szorosabb együttmûködésre. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Okmányiroda: idõpont foglalás interneten is Az okmányirodai ügyintézéshez interneten ( és a es telefonszámon lehet idõpontot foglalni. Csak elõzetes idõpont foglalás után lehet ügyet intézni február 15- tõl a III. kerületi Okmányirodákban.

10 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Egészségügy Budai Sport és Egészség Nap Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budai Sport és Egészség Napot szervez március 31-én 10-tõl óráig a Barátság Park Szabadidõ Centrumban. Életmód programok a fõépületben: vércukor-, testzsír-, vérnyomásmérés, látás-, hallásvizsgálat Uzsoki Modellel ; szájüregi rákszûrés; gyermek fogászati ellenõrzés; bio és egészséges élelmiszerek bemutatója és kóstolása; Orvosnapon Óbuda egészségügyi ellátásának idõszerû kérdéseirõl Ó buda-békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai Orvos Klub szervezésében Orvosnapot tartanak március 21-én 20 órától az Óbudai Gondozási Központ (Kiskorona utca 3.) nagytermében. Téma: Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának idõszerû kérdései és feladatai. Tájékoztatót Bús Balázs polgármester, Puskás Péter alpolgármester, Debreczeny István, az egészségügyi bizottság elnöke és dr. Várszegi József igazgató tart. A rendezvényre várják a kerület orvosait. Ingyenes influenza elleni védõoltás Ingyenes influenza elleni védõoltás beadásának lehetõségét biztosítjuk 18 éves kort betöltött III. kerületi lakosok számára március 24-én (szombaton) 10-tõl 14 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.). A szolgáltatás vizitdíj-mentes! Magyar Szocialista Párt III. kerületi Szervezete Óbudai benzinkúton is kapható gyógyszer A III. kerületben elsõként az Árpád fejedelem útján található Mol-töltõállomáson árusítanak patikaszereket. Ezentúl a hét minden napján, éjjel-nappal azonos áron lehet hozzájutni a vény nélkül kapható gyógyszerekhez. Egyelõre 45 féle készítményt forgalmaznak a törvény által engedélyezett 298 gyógyszerbõl, patikai árakon vagy annál valamivel drágábban. Az elõírás szerint 14 éven aluli vásárlót nem szolgálhatnak ki gyógyszerrel és tájékoztatást sem adhatnak a készítményekrõl az eladók. Van azonban betegtájékoztató, a zárható üvegszekrény mellett internetes terminál, ahol a Dr. Infoprogram segít eligazodni, hogy a patikaszerek milyen betegségekre hatásosak, mikor, mennyi szedhetõk belõlük. Kék Pont Drogkonzultációs Központ elõadása. Sportprogramok: futóversenyek különbözõ korosztályoknak; nyugdíjasok Kung Fu bemutatója; cselgáncs bemutató; nyílt aerobic óra Sinkó Andrea vezetésével. A rendezvényen folyamatosan gyermekprogramok - ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás - lesznek. A Barátság Park Szabadidõ Centrum címe: Laborc utca 2. Megközelítés: az 1-es vagy a 17-es villamos Bécsi úti végállomásától gyalogosan (5 perc), vagy a 37-es illetve a 137-es busszal a Táborhegyi úti megállónál leszállva és néhány métert visszafelé megtéve. (A rendezvényrõl bõvebb információt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Sportirodája ad a es telefonszámon.) Az életmód, a sport és a gyermekprogramok ingyenesek! Állati tetemek ingyenes elszállítása Budai Tamás vállalkozó gondoskodik február 1-jétõl az állati tetemek közterületrõl, illetve a természetes személyek ingatlanaiból való elszállításáról. A szolgáltatás a lakosság számára ingyenes. (Telefon: vagy ) Természetgyógyász fórum a BKH-ban Minden hónap utolsó keddjén 18 órától természetgyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). Lelki ártalmak és betegségek címmel hallhatnak elõadást március 27-én. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) Pszichodráma önismereti csoport Pszichodráma önismereti csoport indult. A pszichodrámában sok önismereti csoportjáték mellett az egyéni problémákat dramatikusan dolgozzuk fel, melyhez nem szükséges színészi tehetség vagy elõképzettség. Ha érdekelnek a megjelölt témák, jelentkezz a csoportba! Tervezett idõpont: havonta egy hétvégi napon 9.30-tól 18 óráig. (Jelentkezni lehet Béni Józsefnél a as telefonszámon.) Óbudai Nevelési Tanácsadó Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény az ügyeleti ellátás esetén emelt összegû (1.000 Ft) ügyeleti vizitdíj kötelezettségérõl rendelkezik. A 4/2007 Kormányrendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók kötelesek a vizitdíjról tájékoztatót készíteni, melyet a FÕNIX S.O.S. Zrt. az alábbiakban ad közre. 1. Az orvos a vizsgálatot megelõzõen köteles a beteget - amennyiben állapota lehetõvé teszi - arról tájékoztatni, hogy a vizsgálatért és az azt követõ ellátásért emelt összegû, ügyeleti vizitdíjat kell fizetnie, ha a vizsgálat eredménye szerint sürgõs szükség nem áll fenn. 2. Sürgõs szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. 3. Minden esetben az orvosnak a vizsgálat elvégzését követõen kell megállapítania, hogy a sürgõs szükség fenn áll-e, vagy sem, kell-e vizitdíjat fizetnie a betegnek, vagy sem. 4. A betegnek kötelessége minden esetben, ha az orvos a vizsgálat elvégzését követõen úgy dönt, hogy a beteg állapota a sürgõs szükség körébe nem tartozik, a vizitdíjat megfizetni. 5. A vizitdíj mind a rendelõben, mind a helyszíni ellátás során készpénzzel fizetendõ. 2007/6. szám A FÕNIX tájékoztatója a vizitdíj fizetésrõl Rémület a patikában 6. AFÕNIX a beteg által fizetett vizitdíjról az érvényben lévõ számviteli és a mindenkori adózási jogszabálynak megfelelõen számlát állít ki. A számla a következõket tartalmazza: beteg adatait (név, lakcím, taj-szám), az ambuláns napló sorszámát. 7. Nem kell vizitdíjat fizetni, a sürgõs szükség esetén, illetve a háziorvos vagy szakorvos által beutalóval kezdeményezett egészségügyi szakdolgozó által történõ injekció beadásáért. 8. Fekvõbeteg-gyógyintézeti beutalás esetén a beteget a mindenkor érvényben lévõ, lakcímhez kötött beutalási rend szerint kell beutalni, a beutalási rendtõl eltérõ igénybevétel esetén - kivéve a sürgõs szükség körébe tartozó ellátásokat - a betegnek részleges térítési hozzájárulást kell fizetni a fekvõbeteggyógyintézet részére. 9. Gyógyszerfelírás esetén az ügyeletes orvos minden esetben gyógyszerfelírási nyilatkozat formájában tájékoztatja a beteget a gyógyszerfelírás érvényes jogi szabályozásáról. Az ellátás kapcsán, illetve a fenti tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeiket az alábbi helyeken tehetik meg: A FÕNIX S.O.S Zrt-nél: a e- mailen valamint a ás telefonszámon. Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf Balázs János területi betegjogi képviselõnél. Cím: Budai Gyermekkórház, 1023 Budapest, Bolyai utca 5-9. Személyesen: keddenként 11-tõl 13 óráig. Tel.: ,

11 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Szociális 11 Ezüst-kor Nyugdíjas Klub Az Óbudai Mûvelõdési Központban keddenként 10-tõl 14 óráig várják klubfoglalkozásra a nyugdíjasokat. Program: múzeumlátogatás, vendéglõ március 20-án. * Torna, társasjáték, séta március 27-én. * Torna, séta április 3-án. (Bõvebb információ Kárpáti Zoltánnétól a es telefonszámon, vagy e- mailben: Filléres vásár Folyamatosan Filléres alapítványi vásárt tartanak az újonnan nyílt alapítványi boltban, a Reviczky ezredes utca 12. szám alatt keddtõl-péntekig 9- tõl 18 óráig (ebédidõ: tól 14 óráig), szombaton 10-tõl 14 óráig. Az üzletben megtalálhatók: játékok, felnõtt és gyermek ruhanemûk, bébiételek, egyes tartós élelmiszerek, háztartási eszközök és felnõtt pelenkák. A bolt a továbbiakban gyógyászati segédeszközök mintaboltjaként is üzemel. (Érdeklõdni a os telefonszámon lehet.) 1 % 1 % 1 % Köszönik mindazok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékával segítették a Bonsai Egyesület munkáját. A évben kapott 51 ezer 440 forintot kiállítások rendezésére fordították, így 9 alkalommal sikerült fáikat bemutatni az érdeklõdõknek. (Adószám: ) Budapesti Mûszaki Fõiskola Állásbörze végzõsöknek Az IAESTE Hungary - Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének Bánki Donát Helyi Bizottsága idén kilencedik alkalommal rendezi március 28-án a BMF Állásbörzét, és a megelõzõ héten, március 21-én és 22-én a Felkészítõ Napok címû rendezvényt. Napjainkban számos alternatív módja van a munkaerõ kiválasztásának, mégis az állásbörzék továbbra is népszerûek. A hallgatók felkészítését és elhelyezkedését célzó program az elmúlt évek alatt többször bizonyította létjogosultságát. Egyegy állásbörzén a kiállító cégek rendszerint több száz állást kínálnak, melyekre a tapasztalatok szerint megtalálják a megfelelõ embert. A nagy múlttal és hagyományokkal rendelkezõ, öt karral mûködõ, Bécsi úti székhelyû fõiskola március 28-án immár kilencedik alkalommal ad otthont a BMF Állásbörzének, melynek célja elsõsorban a diákok és leendõ munkáltatóik közötti személyes kapcsolat megteremtése, a végzõs hallgatók elhelyezkedésének segítése. Az állásbörze sajátos formája különleges lehetõséget teremt a hallgatók és a cégek közti hatékony kapcsolatfelvételre annak érdekében, hogy a pályakezdõk a lehetõ leggyorsabban, a számukra legmegfelelõbb munkahelyen tudjanak elhelyezkedni, a cégek pedig rövid idõn belül a lehetõ legtöbb potenciális HÚSZ FÉRÕHELLYEL TÖBB A MÓKUS UTCAI BÖLCSÕDÉBEN. Már 80 kisgyereket gondozhatnak a Mókus utcai bölcsõdében, mert az önkormányzat 20 férõhellyel bõvítette a létszámot. Az új egységet dr. Gallóné Nagy Judit, a polgármesteri hivatal szociális szolgáltató fõosztályának vezetõje nyitotta meg március 2-án. Az ünnepség után a leendõ bölcsõdések együtt játszottak a gondozónõkkel és a szülõkkel 1% 1% 1% Szervezet neve: Adószáma: 1 BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület 2 Jövõbarát Alapítvány Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete Boldog Salamon Kör Kulturális Közhasznú Egyesület Óbudai Sportegyesület Óbudai Futókör Kamasztér Alapítvány Aquincum Baráti Kör Textilmúzeum Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület TUNG Harcmûvészeti Sportegyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Neves mûvészekkel, közéleti személyiségekkel ünnepli ötödik születésnapját a Jövõbarát Alapítvány március 23-án 18 órától a Pethe Ferenc téri mûvelõdési házban. A rendezvényt Göncz Árpád, volt köztársasági elnök, az alapítvány fõvédnöke nyitja meg. Az eseményen részt vesz Bús Balázs Óbuda- Békásmegyer polgármestere is. munkavállalóval vegyék fel a kapcsolatot. A BMF Állásbörzére természetesen nem csak a végzõs hallgatókat várják. Sok vállalat kínál az alsóbb évesek számára szakmai gyakorlati helyeket, gyakornoki állásokat. Hasznos azoknak is ellátogatni a rendezvényre, akik szeretnének minél átfogóbb képet kapni a munkaerõpiac változó igényeirõl, a vállalati foglalkoztatás tendenciáiról. Felkészítõ Napok Az állásbörzét megelõzõ Felkészítõ Napokon is érdemes részt venni. A kétnapos programsorozat számos olyan elõadással, próbainterjúztatással várja a hallgatókat, leendõ munkavállalókat, amelyeken hasznos ismereteket szerezhetnek az álláskeresésrõl, a munkáltatók elvárásairól és kiválasztási módszereirõl. A rendezvényen nem csak a BMF több ezer hallgatója vehet részt, hanem az ország bármely más mûszaki jellegû felsõoktatási intézményérõl várják a végzõs, illetve alsóbb éves hallgatókat. A Felkészítõ Napok helyszíne: március 21- én és 22-én a BMF Népszínház utcai épülete, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. BMF Állásbörze: március 28-án a BMF Bécsi úti épületében (aula), 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Ötéves a Jövõbarát Alapítvány A meghívott vendégek közt szerepel Eszenyi Enikõ, Pindroch Csaba, Deutsch Anita, Kinizsi Ottó, Dósa Matyi és még sokan mások. Az est házigazdája Barabás Évi és a Momentán Társulat. A szervezõk a programban sok játékot, pingpongmérkõzést terveznek. (Bõvebb információ D. Horváth Piroskától kérhetõ a es telefonszámon.)

12 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Önkormányzati képviselõk fogadóórái 2007/6. szám A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök Kozma János önkormányzati képviselõ (Óbudáért-Békásmegyerért-Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõpont-egyeztetéssel. Telefonon: , vagy en: Utóbbin lehet hiteles névtelen bejelentéseket is tenni, kivizsgáljuk! MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái

13 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Természeti örökségünk 13 Mit érdemes tudni a Csúcs-hegyrõl? Óbuda-Békásmegyert nyugatról határoló hegyvonulat kerületünk területére esõ utolsó tagja a 445 méter magas Csúcs-hegy. Déli határán a Vihar-hegytõl a mély Virágos-nyereg választja el, míg északi végét a hasonlóan mély letörés, a Csúcs-hegyi nyereg alkotja. Jellegzetes, magányosan kiemelkedõ tömbje könynyen észrevehetõ a kerület számos pontjáról, legkönnyebben a Bécsi úton haladva. A lapos hegytetõn valójában három csúcs emelkedik. Középkori neve már egy 1212-ben történt határjárás adatai között feltûnik Mons Hyges (Hegyes-hegy, Csúcsoshegy néven). A név napjainkig fennmaradt. Egyes XVIII. századi térképeken a II. kerületbe esõ lejtõjén a középkorban létezett Gercse Felfedezõ utak a III. kerületben - avagy ismerjük meg természeti értékeinket - Túra a Csúcs-hegy lankás lejtõin Kerületi felfedezõ útjaink következõ helyszíne március utolsó napján a Csúcs-hegy lesz. Az Erdõalja útról indulva a Budai Tájvédelmi Körzet K+ jelzésû turistaútján sétálunk fel a Virágos-nyeregre, majd a kerület közigazgatási határa mentén, kellemes erdei utakon kanyarodunk vissza a Menedékház utcához, közben megismerjük a vidék természeti sajtosságait. Végül betérünk a kevéssé ismert önkormányzati pihenõházba is. A természet értékeinek szakavatott felfedezésében a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviseletében Dobos Sándor erdõmérnök és helyi lakos lesz segítségünkre. község miatt Gercsehegy néven említik. A hegy fõ tömege triász idõszaki mészkõbõl épül fel, de tetején megtalálhatók a felsõ-eocén, õsmaradványokban gazdag rétegek is. Lankás lejtõi a kerületben sok helyütt megtalálható kiscelli agyagból állnak. Római emlékek Aquincum városának közelsége miatt nem meglepõ, hogy számos római emléket találunk a hegy környezetében. A Csúcshegyi dûlõben két római villát, valamint egy római õrtorony alapfalait is feltártak a régészek. Az elsõ villa a III. század elején épült, összesen 12 helyiségbõl állt, összterülete 490 négyzetméter volt. Leletei az Aquincumi Múzeumba kerültek. A római idõszakon kívül találtak a területen késõ bronzkori, valamint honfoglalás kori maradványokat is. A Csúcs-hegy felsõ része a Duna-Ipoly Nemzeti Park része és így védettséget élvez. Az észak-keleti lejtõ nagy része sajnos mára beépült, nem csekély számban illegálisan felhúzott épületekkel. Pihenõház turistáknak Hosszú ideig fennállt 340 méteres magasság- Idei elsõ utunk - amint errõl az elõzõ számban hírt adtunk - a Barátság Szabadidõ Parkba vezet. Találkozó (a szokott idõponttól eltérõen!): március 17-én (szombaton) 17 órakor, a Barátság Szabadidõ Park Farkastorki út és Táborhegyi út sarkánál lévõ bejáratnál. Megközelítés: az 1-es vagy a 17-es villamos Bécsi úti végállomásától gyalogosan (5 perc), vagy a 37-es, illetve a 137-es busszal a Táborhegyi úti megállónál leszállva és néhány métert visszafelé megtéve. (Lásd a mellékelt térképvázlaton.) Apark megtekintése fél- 1 órát vesz igénybe. Merkl Gábor diavetítését háromnegyed órásra tervezi. Könnyû sétára lehet készülni, ezért minden korosztály könnyen velünk tarthat. Figyelem! A park területére kutyát bevinni TILOS, ezért arra kérnek mindenkit, hogy az ban a Budapesti Turista Egyesület által ban épített Csúcshegyi turistaház. Az eredeti épületben villanyvilágítás, vízvezeték és hálóhely volt. Turistaforgalma a kezdeti években 5-6 ezer fõre rúgott. A turistaház mára teljesen eltûnt, helyén kõfallal körbekerített magánterület van. Emlékét csak egy - eredetileg a BTE elsõ világháborúban elhunyt tagjainak állított emlékoszlopon elhelyezett - újra faragott tábla õrzi. Az erre járó turistáknak most kissé arrébb, a III. kerületi önkormányzat sportirodája által mûködtetett Csúcs-hegyi Pihenõházban van módjuk megpihenni. A Csúcs-hegy több jelzett turistaúton megközelíthetõ, így a Guckler Károly sétányon a Virágos-nyereg, vagy az országos kék túra útvonalán a Bécsi út felõl. Szakértõ vezetõnk a helyszínen még bizonyára sok érdekességre, megfigyelnivalóra hívja majd fel a figyelmünket, ezért minden érdeklõdõt szeretettel várunk a Felfedezõ útra. Találkozó: március 31-én (szombaton) 9 órakor, a 137-es busz Erdõalja úti végállomásánál. Az összeállítást készítette: Merkl Gábor (A programmal kapcsolatos további kérdéseket telefonon a as számon, vagy a hu címen lehet feltenni.) Séta a Barátság Szabadidõ Parkban egyébként a kirándulásokon szívesen látott ebeket most hagyják otthon! Minden érdeklõdõt szeretettel várnak erre az izgalmas Felfedezõ útra.

14 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Iskoláink Oktatás 2007/6. szám ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ AZ ÁRPÁDBAN. Az immár hagyományos öregdiák-találkozót március 6-án tartották a gimnázium nagy elõadójában, ahol a hajdani diákok és tanáraik gyûltek össze, hogy felidézzék a múltat Labdarúgó utánpótlás nevelés Iskolacsalogató a Nagy Lászlóban Iskolánk vár minden érdeklõdõ leendõ elsõ osztályos kisdiákot és szüleiket keddenként 16-tól 17 óráig tartandó Iskolacsalogató programjára, melyen a jövendõbeli tanulóink és szüleik játékos formában ismerkedhetnek a következõ tanév elsõ osztályaiban tanító pedagógusokkal. Célunk: támpontot adni a szülõknek gyerekük iskolaválasztásához; megkönnyíteni az óvoda és az iskola közötti átmenetet; fejleszteni leendõ elsõs tanulóink figyelmét; örömmel és felhõtlenül Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tallár Imre nyugalmazott iskolaigazgató életének 77. évében március 3-án elhunyt. Hamvasztás utáni csendes búcsúztatása egy szál virággal március 23-án órakor lesz az Óbudai Temetõ Fõnix ravatalozójában. Hamvait családi körben egy késõbbi idõpontban helyezzük örök nyugalomra. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló családja A kerületi munkaközösség által meghirdetett angol szépkiejtési versenyt január 9-én és január 23-án rendezték. A Keve-Kiserdei Általános Iskola tanulói közül tízen jelentkeztek a megmérettetésekre és igen szép eredményeket értek el. Az angol szépkiejtési verseny eredményei: évfolyam: Tankó Szilvia (próza, 5. hely), Kovács Kincsõ (vers, FOTÓ: ANTAL ISTVÁN játszani; jó tanár-diák kapcsolatot kialakítani a tanító nénikkel; fejleszteni a manuális készségeket. A nagycsoportos óvodásoknak ingyenes angol nyelvtanfolyamot tartunk hétfõnként 16-tól óráig, megkönnyítve az általános iskolai nyelvtanulás kezdõ szakaszát. Az informatika, a komplex mûvészeti és az ének-zene oktatás mellett profilunk a labdarúgás utánpótlás nevelés. Foci délutánra várjuk az ovisokat április 18-án tól óráig. Óbudai Nagy László Általános Iskola Eredményesen szerepeltek angolból a Kevések 4.), Rácz Barbara (próza, 7.), évfolyam: Valus Brigitta (próza, 11. hely), Vörös Dániel (vers, 5.), Jakab Fanny (vers, 11.), Langó Ádám (próza, 4.), évfolyam: Kertész Noémi (próza, 5. hely), Dornai Nikolett (vers,10.), Szabó Viktória (vers,10.) Felkészítõ tanár: Kötélné Számadó Erika. MANÓ TANODA. A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Manó Tanodát indított a leendõ 1. osztályosoknak. A játékos matematika, gyermektorna, mese, néptánc, bábjáték, tánc és dráma foglalkozásokon a szülõk és gyerekek ismerkedhetnek az iskolával és a tanító nénikkel. A foglalkozások ideje: minden szerdán tól óráig. (Cím: Templom utca 5. Telefon: A foglalkozásokon való részvétel ingyenes) Sütõ András emlékére Verset és prózát mondtak A Békásmegyeri Közösségi Ház és a Pais Dezsõ Általános Iskola a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezte az immár hagyományos kerületi vers- és prózamondó versenyt. Idén Sütõ András ( ) emlékének szentelték az eseményt, illetve a határon túli írók, költõk mûveit ajánlották a felkészüléshez. Aversenyt január 22- én a Békásmegyeri Közösségi Házban tartották öt kategóriában, ahol 10 iskola több mint 80 tanulója vett részt a megmérettetésen. Amíg a zsûri eldöntötte a helyezéseket, a diákok és kísérõik az Egyszólam Együttes koncertjét hallgatták meg. Minden résztvevõ emléklapot kapott, az elsõ három helyezett az oklevél mellé értékes könyvcsomagot vehetett át. Eredmények A 3-4. osztályosok vers kategóriájában: 1. Artner Gábor (Andor Ilona Általános Iskola). 2. Varga Dorina (Csillaghegyi Általános Iskola). 3. Nagy Krisztián (Szellõ utcai Általános Iskola) osztályosok próza kategória: 1. Zeller Márton (Pais Dezsõ Általános Iskola). 2. Pilinyi Tamás (Zápor utcai Általános Iskola). 3. Dede Zóra (Bárczi Géza Általános Iskola). Különdíjas: Szedenik Júlia (Zápor utcai Általános Iskola) osztályosok vers kategória: 1. Horváth Csenge (Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola). 2. Iványuk Áron (Szent Angéla Általános Iskola). 3. Repei Norbert (Pais Deszõ Általános Iskola) osztály próza kategória: 1. Aklan Vivien (Krúdy Gyula Általános Iskola). 2. Torner Anna (Krúdy Gyula Általános Iskola). 3. Mendrei Zsófia (Bárczi Géza általános Iskola). Különdíjas: Stéger Barbara (Bárczi Géza Általános Iskola) osztályosok vers kategória: 1.Gyugyi Rebeka (Pais Dezsõ Általános Iskola) 2. Radnai Lilla (Andor Ilona Általános Iskola) 3. Györfi Zsófia ( Krúdy Gyula Általános Iskola) Korrepetálás, érettségi elõkészítõk, tanulószoba Óbudán, a Vörösvári úton Számlaképes szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgozásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudásának szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és idõpontban. A jelentkezõk a 06(20) es számot hívhatják. Thalész-Kör

15 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Iskoláink Oktatás 15 Nyílt nap a mûvészeti és az idegenforgalmi szakon A mûvészeti, azon belül a képgrafika, festõ valamint az idegenforgalmi, tehát idegenvezetõ, idegenforgalmi ügyintézõ, idegenforgalmi technikus, protokoll ügyintézõ szakmák iránt érdeklõdõ, idén érettségizõ fiatalokat és családtagjaikat várják a március 29- ei 9-tõl 18 óráig tartó nyílt napra az Óbudai Képzõmûvészeti és Idegenforgalmi Szakközépiskola pedagógusai. A nyílt napon megtekinthetõ a Pólus címû tematikus kiállítás, melyet a hallgatók alkotásaiból állítottak össze. (Az iskola címe és elérhetõségei: Kalászi utca 5-7. Telefonszám: ; web: Moszkvai képzés A 2006/2007-es tanévben a Kelta utcai székhelyû Zsigmond Király Fõiskoláról tíz hallgató vesz részt a Moszkvai Egyetem és a Puskin Intézet által közösen szervezett hat hetes részképzésen. Anemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók nyelvi kurzusokon, valamint a szak képzéséhez kapcsolódó, fõleg közgazdasági és az orosz kultúrát bemutató orosz nyelvû elõadásokon, szemináriumokon bõvítik tudásukat. A hallgatók összes költségét a Magyar Ösztöndíj Bizottság finanszírozza, az ellátáson felül havonta további 140 dollár ösztöndíjat is kapnak a diákok. Mozgalmas év eleje a Fodrosban Kiváló eredmények a tanulmányi versenyeken Alig csendesedett el a karácsonyi események forgataga, az év elején újabb rendezvények színesítették az iskola hétköznapjait. Farsang napjának délelõttjén a kiszebábu fogadása teremtette meg a vidám hangulatot az udvaron, délután már farsangra készülõdött az iskola minden diákja. Míg az alsósok szebbnél szebb jelmezekben versengtek a fõdíjért, addig a felsõsök körében a tombola, karaokee aratták a sikert. Február a tanulmányi versenyek idõszaka is. A felkészülés más jellegû izgalmakat jelentett. Ilyenkor nemcsak a diák tudása, hanem a felkészítõ tanár alapossága is Farsang a Kerékben - foglalkozások óvodásoknak Ötletes jelmezeket öltöttek a Kerék Általános Iskola és Gimnázium tanulói hagyományos farsangi báljukon a múlt hónapban. Az intézményben folytatódnak azok a foglalkozások, melyekre Óbuda nagycsoportos óvodásait szüleikkel együtt várják. Program: március 24-én 10-tõl óráig sportfoglalkozás. * Április 19-én 15-tõl 16 óráig tavaszköszöntõ táncház. * Május 17-én 15-tõl 16 FOTÓ: ANTAL ISTVÁN óráig aszfaltrajz-verseny. * Június 11-én 11 órától zenés gyermeknap. (Bõvebb információt Kovács Éva igazgatóhelyettestõl a es vagy a es telefonszámon kaphatnak.) mérlegre kerül. A közös munka gyümölcse tükrözõdik a helyezésekben, melyek a Fodros Iskolában zajló igényes és alapos munka hozadékai. A kerületi versenyekrõl a tanulók szép eredményekkel tértek haza. Nagy Réka 6.-os tanuló a Számítástechnika-Alkalmazói Verseny grafika I. kategóriájában 2. helyezett, Pánti Bálint 7.-es ugyanott grafika II. kategóriában 3., a Hevesi György Kémia Versenyen Pietraskó Dávid 7.-es 3. helyezett, a Teleki Pál Földrajz és Földtan Versenyen Budai Mátyás 8.-os tanuló 1. helyezett, a Herman Ottó Országos Biológia Versenyen Bozóki Péter 7.-es tanuló 1. helyezett, a kerületi rajzversenyen Makkos Zsófia 8.-os és Bíró Lilla 6.-os tanuló 1. helyezett, Lukovits Flóra 2.-os tanuló pedig 3. helyezett lett. Már második éve, hogy az intézmény idén is megrendezte a Kerületi Kaán Károly Természetismereti Versenyt. A diákok itt is szép eredményeket értek el. Az 5. évfolyamon 1.helyezett lett Tarnaszentmiklósi Dóra, a 2. helyet Vajda Zsófia, a 3. helyet pedig az Elsõ Óbudai Általános Iskolából Félegyházi Eszter 5.-es tanuló szerezte meg. A 6. évfolyamon 1. helyezést Patonai Bátor, az Andor Ilona Ének-Zenei és Mûvészeti Iskola Alapfokú Általános 6.-os tanulója érte el, 2. helyezett Gaál Zsófia, 3. helyezett Kerekes Annamária (mindketten a Fodros diákjai) lett. Tanulmányi versenyek Mai külföldi elbeszélõk címmel prózamondó verseny 3-4. évfolyamosoknak március 19-én a Csillaghegyi Általános Iskolában. * Matematikaverseny 7. évfolyamosoknak március 20-án az Óbudai Nagy László Általános Iskolában. * Pais angol nyelvi verseny 5-8. évfolyamosoknak március 27- én a Pais Dezsõ utcai Általános Iskolában. * Éneklõ Ifjúság Kórusverseny valamennyi korosztálynak április 1-jén az Óbudai Mûvelõdési Központban. * Vers, verses mese és prózamondó verseny 1-2. évfolyamosoknak április 2-án a Keve-Kiserdei Általános Iskolában. Nyílt napok a Bárczi oviban A Bárczi Géza utcai Napköziotthonos Óvoda április 17-tõl 20-ig nyílt napot tart, mely során a szülõk betekinthetnek az intézmény nevelési programjának gyakorlati megvalósításába, megismerkedhetnek a leendõ óvodapedagógusokkal. A nyílt napok rendje: szerdán, pénteken 9-tõl 11 óráig. Kedden és csütörtökön 9-tõl 11 óráig, délután tõl 17 óráig. (Bõvebb tájékoztatást kaphatnak a honlapon.) 1 % 1 % 1 % A Magyarországi Suzuki-Zenepedagógusok és Szülõk Egyesülete az elmúlt évben támogatóitól kapott 1 százalékokat, 21 ezer 796 forintot a Suzuki-módszerrel tanító zenetanárok oktatását végzõ külföldi tanárok utazási költségeinek támogatására fordította. (Adószám: ) 4 hét alatt angolul Miért tanulna évekig? Miért költene százezreket? 80 óra alatt stabil alapok, magabiztos beszédtudás. (06-1)

16 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Pályázat 2007/6. szám Felújítási pályázat társasházaknak és lakásszövetkezeteknek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ebben az esztendõben is meghirdeti felújítási pályázatát a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. A Fõvárosi Gázmûvek Rt.-vel kötött megállapodás alapján most külön pénzügyi keret áll rendelkezésre a társasházak alap- és felszálló gázvezetékeinek felújítási munkálataira. A megállapodás célja, hogy minél több épületben folyamatos és fõként biztonságos legyen a gázellátás a jövõben. E célból a Fõgáz Rt. közérdekû célra történõ ingyenes kötelezettségvállalás, azaz adomány formájában pénzügyi keretet biztosít az önkormányzat ilyen jellegû pályázatához. A gázfelújítási pályázat a társasházak számára meghirdetett felújítási pályázat részét képezi, ennek elõírásai alapján kell azokat is benyújtani. Ó buda-békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a kerületben lévõ társasházak részére adható felújítási támogatásról szóló 9/2000. ÖK rendelete alapján felújítási támogatás igénybevételére jogosultak a kerületben lévõ társasházak, privatizált társasházak és lakásszövetkezetek, ha: az épület építési éve elõtti, vagy telepszerû, többszintes lakóépület esetében a pályázat benyújtása elõtt legalább 15 évvel épült, és lakásszáma több mint hat, vagy építési évtõl függetlenül a 16 szintes lakóházak. A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévõ épületrészek felújításához vehetõ igénybe. Az elvégzendõ munka költségeinek legalább ötven százalékával rendelkeznie kell a pályázónak. A fennmaradó ötven százalék egyötöde vissza nem térítendõ támogatás, négyötöde kamatmentes kölcsön. Egy épület a pályázaton összesen legfeljebb 2 millió forint támogatásban részesülhet, melybõl a kamatmentes kölcsön összege Ft, a vissza nem térítendõ támogatás összege Ft. Az elnyert támogatás összege a szerzõdés megkötésétõl számított 12 hónapon belül használható fel. Amennyiben a lakóépületben lévõ önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el és a pályázó társasház a kamatmentes kölcsönt nem kívánja igénybe venni, akkor részére - kizárólag életveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetében - a tervezett munka teljes költségének huszonöt százalékáig, legfeljebb Ft erejéig, vissza nem térítendõ támogatás adható. Az ilyen, az életveszély elhárítását célzó pályázatok beadása folyamatos. A pályázatot két teljes példányban, külön fûzve (egy eredeti és egy másolat) egy borítékban kérjük leadni. A pályázatok az alábbi dokumentumokat tartalmazzák: az adatlapot; a lakóépület rövid bemutatását; a közgyûlési, vagy igazgatósági ülés jegyzõkönyvét (egy eredeti példányban), amely a) a felújítási munkákra vonatkozó döntést, b) a felújításra biztosított pénzügyi forrásra vonatkozó döntést, és c) a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést tartalmazza. a tervezett felújítási munka részletes, mûszaki leírását; a tervezett felújítási munkát tartalmazó érvényes kivitelezõi árajánlatot, tételes költségvetést; a tervezett kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvéleményeket; esetleges hatósági engedélyeket (pl. építési engedélyt); azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ; két hétnél nem régebbi bankszámla-igazolást, illetve fedezetigazolást a társasház névre szóló és felújítás céljára elkülönített összegrõl ; hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességrõl; A Celer Kft. igazolja, hogy a lakások tulajdonosainak vételárhátralékuk nincs (ez természetesen csak az úgynevezett privatizált társasházakra vonatkozik), az önkormányzat pénzügyi és gazdasági ügyosztálya igazolja, hogy a pályázónak köztartozása nincs (ez minden pályázó esetében szükséges). Azon pályázók FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a 15/1998.(IV.30.)NM. rendelet 2. számú melléklete szerinti felsõfokú szakirányú iskolai végzettség, felsõfokú szakképesítés, legalább öt év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló diploma, illetve képesítés másolatát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, a felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket. Az intézményvezetõ feladata: az intézmény Alapító Okirat szerinti mûködtetése. Az intézmény szakfeladatai: bölcsõdei ellátás, egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítõ tevékenység. Bérezés: a közalkalmazotti törvény alapján (vezetõi pótlék 200%). esetében, amelyek korábban kaptak pályázati támogatást, az önkormányzat azt is vizsgálja, hogy azok törlesztése folyamatosan történik-e. a nem privatizált társasházak és lakásszövetkezetek esetében az alapító okirat, illetve alapszabály másolata (egy példány). A pályázatot legkésõbb április 30-ig lehet leadni a fenti felsorolásban szereplõ mellékleteivel együtt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest Harrer Pál utca. 2.). A pályázati ûrlapok ugyanitt vehetõk át, illetve letölthetõek a internetes honlapról. Telefonon információ a as számon kérhetõ. A pályázatokat az e célra létrehozott, önkormányzati képviselõkbõl álló bizottság bírálja el, és dönt a támogatás összegérõl. A bizottsági döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak, ennek alapján kötnek velük szerzõdést. A határidõn túl érkezõ, valamint tartalmilag és formailag nem megfelelõ pályázatokat nem bírálják el, azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. A hiányosan érkezõ pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetõség, ilyen felhívást sem küldenek ki. Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatást érdemes a Fõvárosi Önkormányzat hasonló pályázatával kombinálni. Errõl a Fõpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztálya ad felvilágosítást a es telefonszámon. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Óbudai Egyesített Bölcsõdék (Bp., III. Szél u ) intézményvezetõi munkakörének betöltésére Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A magasabb vezetõi megbízás öt év határozott idõre szól, mely a képviselõ-testület döntését követõen, elõreláthatólag július 1-tõl június 30-ig tart. A pályázatot a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. napig lehet be- nyújtani a polgármesteri hivatal munkaügyi osztályvezetõjénél (1033 Budapest, Fõ tér 3.). Érdeklõdni lehet: ös telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje a beadás határidejét követõ 60. nap. (A megbízásról a szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján, a képviselõtestület soron következõ ülésén dönt.)

17 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 17 Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben Halálos ütközés a 11-es úton Ahelyszínen életét vesztette az a 39 éves szentendrei nõ, aki Peugeotjával Budapest irányába hajtva, a békásmegyeri HÉV-megálló közelében eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba és öszszeütközött az ott szabályosan haladó, vasárut szállító teherautóval február 27-én a kora délutáni órákban. A személygépkocsi a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Folyamatosan szállítják el a roncsautókat A III. kerületi Polgármesteri Hivatal Városgondnoki csoportja tájékoztatja a gépjármû tulajdonosokat, hogy lehetõség nyílt a közterületeken parkoló üzemképtelen (roncs) jármûvek térítésmentes elszállítására. Ahivatallal történt megállapodás alapján a SZIRA Kft. vállalja, hogy a roncs jármûveket a tulajdonos kérésére a megadott helyszínrõl ingyen elszállítja és környezetbarát módon, az EU környezetvédelmi elõírásainak megfelelõen megsemmisíti. A tulajdonosok a gépjármû leadásakor megkapják azt az igazolást, mellyel a továbbiakban intézhetõ a forgalomból való kivonás, illetve a súlyadó törlése. Az önkormányzat kéri az érintett gépjármû tulajdonosokat, vegyék fel ÓBUDAI SZIRÉNA a kapcsolatot a SZIRA Kft.-vel a es telefonszámon. (A Városgondnoki Csoport címe: Ladik utca 2-6. Tel.: , fax.: ) Milyen számon hívható a rendõrõrs? A Medgyessy Ferenc utca 4. szám alatti békásmegyeri rendõrõrs telefonszáma: MINI-KRESZ program óvodásoknak Megelõzhetõ gyermekbalesetek FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Az ORFK Baleset-megelõzési Bizottsága, a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és az MSR Sport, Mûvészet, Rendvédelem nevû civil szervezet országos MINI- KRESZ programot hirdetett a gyermekbalesetek megelõzése érdekében, az esélyegyenlõség jegyében. Az ötletgazdák kiemelt célnak tekintik, hogy az óvodások játékos eszközökkel sajátítsák el a közlekedés alapvetõ szabályait, illetve azt, hogy a gyerekek segítõt lássanak a rendõrökben, és bizalommal forduljanak hozzájuk. A tanultakból március 7-én tartottak területi versenyt a Zipernowsky óvodában, ahol a feladatok mellett közlekedési bemutatóval és bohócelõadással szórakoztatták a Kelta, a Pais, a Medgyessy, a Víziorgona és a Zipernowsky óvodákból érkezett kicsiket. A nyertesek részt vehetnek a Pindur-Pandúr Ki Mit Tud? Országos KRESZ-vetélkedõn, melyet tervek szerint április 28-án rendeznek. - Az elmúlt két év tapasztalata azt bizonyítja, hogy a programhoz eddig csatlakozott óvodákban, iskolákban rendszeresek lettek a KRESZ-foglalkozások, melyeket a gyerekek és a pedagógusok egyaránt megkedveltek. Az Európai Unió 2007-et Az ifjúság biztonságos közlekedésre nevelése évének hirdette meg. Bízunk abban, hogy programunkkal hozzájárulunk a gyermekbalesetek megelõzéséhez, valamint az önfegyelem, a másikra való odafigyelés tudatos kialakításához - tájékoztatta lapunkat Markó Attila alezredes, a III. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje. Visszaélnek az APEH egységcsomaggal Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal felhívja az adózók figyelmét, hogy illetéktelen személyek az APEH által ingyenesen biztosított szja-bevallási egységcsomagokkal visszaélést követnek el. A postai úton, névre szólóan kiküldött egységcsomagokat a postaládákból eltulajdonítják, majd a címzett részére személyesen, pénzért kézbesítik. Az APEH ezúton tájékoztatja az állampolgárokat, hogy a bevallási egységcsomagokat kizárólag térítésmentesen és postai úton küldték ki, az adóhatóság személyes kézbesítést nem végez és arra megbízást sem adott. Szükség esetén a bevallási egységcsomagok bármelyik régiós igazgatóság ügyfélszolgálatán ingyenesen átvehetõk, illetve beszerezhetõk, vagy az szja-nyomtatvány a honlapról letölthetõ. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal FOTÓ: ANTAL ISTVÁN KIDÖNTÖTTE A JELZÕLÁMPÁT. Egy Toyota vezetõje kidöntötte helyébõl a közlekedési lámpát a Bécsi úton, a Szent Margit Kórháznál lévõ villamosmegállónál A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: Az ügyeletet a õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket.

18 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Háztetõ lángokban Óbudai sziréna 2007/6. szám Háromszintes ház teteje égett március 3-án délután a Hedvig utcában. A tûzoltók három sugárral oltottak. A házban tartózkodó két Fegyverrel fenyegette meg, majd a bevétel átadására kényszerítette a Szentendrei úton az egyik vendéglátóhely alkalmazottját egy 25 év körüli férfi február 9-én éjjel 2.20 óra körül. ABudapesti Rendõrfõkapitányság rablás megalapozott gyanúja miatt keresi az ismeretlen tettest, aki körülbelül 170 centiméter magas, erõs testalkatú, barnaszemû. A bûncselekmény elkövetésekor világos nadrágot, sötét szövetkabátot, fekete tulajdonos könnyû égési sérüléseket szenvedett, õket a mentõk a helyszínen ellátták. Megsérült egy tûzoltó is, a mentõk kórházba szállították. Jelentkezzenek a rablás szemtanúi! Fegyverrel fenyegetõzött Szélmalomharc símaszkot és ugyanolyan színû bõrkesztyût viselt. A Rendõr-fõkapitányság Rablási Osztályának munkatársai kérik, hogy aki a fenti idõpontban a helyszínen tartózkodott vagy a bûncselekmény közelében a fenti személyleírásnak megfelelõ férfit látott, hívja a / es telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes es Telefontanú zöldszámán, vagy a 107-es, 112- es központi segélyhívószámok valamelyikén. A 17-ES VILLAMOS ELÉ KANYARODOTT. Suzukival kanyarodott az autó vezetõje a 17-es villamos elé március 1-jén a Bécsi úton, a Farkastorki útnál. Az ütközés során szerencsére személyi sérülés nem történt KIÉGETT EGY LAKÁS AZ ÓBUDAI VÁROSHÁZA MELLETT. Teljes terjedelmében kiégett egy lakás március 5-én a Fõ téren, a Városháza mellett. A tûzoltók úgynevezett dugólétrával mentették ki az idõs lakót, illetve egy sugárral oltották el a tüzet.a beavatkozás alatt az egyik tûzoltónak megrándult a térde, a mentõk a helyszínen megvizsgálták. A tûzoltók eseménynaplójából AKNÁBA ZUHANTAK A Pók utcában, egy építési területen a 11 méter mély aknából kivezetõ vaslétra eltört február 21- én. Ennek következtében három munkás a mélybe zuhant. Egyikük életét vesztette, ketten könnyû sérülést szenvedtek. A tûzoltók emelték ki az elhunytat az aknából. LOMOK ÉGTEK A PIN- CÉBEN A Lajos utcában az egyik lakóház pincéjében lomok kaptak lángra február 22-én. A tûzoltók egy vízsugárral oltottak. A beavatkozáskor az egyik tûzoltó lábát üveg sértette meg. AUTÓBA ZÁRTA GYER- MEKÉT A Nánási úton történt az eset február 23-án. A Skoda tulajdonosa kisgyermekét és az autó kulcsait véletlenül bezárta a jármûbe. Értesítette a tûzoltókat, akik a hátsó szélvédõt kiemelték, így menekítették ki a gépkocsiból a gyereket. FOTÓK: ANTAL ISTVÁN LAKÁSUKBAN HUNY- TAK EL Az elmúlt idõszakban két ilyen sajnálatos eset történt a III. kerületben. Az egyik Juhász Gyula utcai panelépületben egy idõs hölgy napok óta nem adott életjelt magáról. A tûzoltók február 22-én betörték az ajtót, az asszonyt holtan találták a padlón. * Két nap múlva, február 24-én a Harrer Pál utcából érkezett bejelentés, hogy több napja nem látták az egyik V. emeleti lakásban élõ idõs nõt. Létrán másztak fel a tûzoltók az ötödikig, az ablakon jutottak be a lakásba, ahol a hölgyet holtan találták a földön fekve.

19 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page /6. szám Hirdetés 19

20 obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page Kultúra Hirdetés Gadányi Jenõ: Absztrakt táj (készült 1946-ban akvarell, tus technikával) Lapok az Európai Iskola történetébõl címmel nyílik kiállítás március 20-án 17 órakor a Fõvárosi Képtár Kiscelli Múzeumának Oratóriumában. Atárlat anyaga a hajdani Európai Iskola munkáiból ad egyedülálló válogatást. A mûveket a mûvészek adták össze és bízták társukra, Makarius Sameerre, hogy az országból távozva, külföldön kiállítsa az alkotásokat. A képzõmûvész elõször Svájcban, majd Argentínában többször is bemutatta a festményeket. Késõbb a mûtárgyak bekerültek a Müller-Keithly gyûjteménybe és innen jutottak Magyarországra. A tárlat anyagát Pécsrõl Budapestre szállították, ahol a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megvásárolták a Budapesti Történeti Múzeum Fõvárosi Képtárának. Az alkotások ban készültek, kivéve a tiszteletbeli tagként elismert Ámos Imre és Vajda Lajos alkotásait. (A kiállítás április 29- ig tekinthetõ meg, hétfõ kivételével naponta 10- tõl 16 óráig, április 1- jétõl 10-tõl 18 óráig. Cím: Kiscelli utca 108. Tel.: ) 2007/6. szám Kiscelli Múzeum Oratóriuma Papp János zarándoknaplói Alkotások az Európai Iskolából A SZÍNESBEN (IS). Fenti címmel nyílt tárlat Takáts Márton grafikusmûvész alkotásaiból a Budapest Galéria Kiállítóházában a hónap elején. (A kiállítás április 1-jéig látható a Lajos utca 158. szám alatt, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.) Az Albert Schweitzer Kamarazenekar ad hangversenyt március 25-én órától az Óbudai Textilmúzeumban. Mûsoron Händel: g-dúr concerto grosso, Mozart: Häffner-szerenád és Haydn: Fisz-moll (Búcsú) szimfónia szerepel. Közremûködik: Radics Mihály és Gráf Ágnes hegedûn, rról fogok mesélni a humort, lírát csipetnyi filozófiával fûszerezve, hogy ahol a szeretet, a barátság, a bizalom, a türelem, az együttérzés, a segítõkészség magától értetõdõ része a létezésnek, ott jó lenni, ott jó élni. Papp János színmûvész március 19-én és 26-án 19 órától az Óbudai Társaskörben Spanyolországban és Lappföldön tett zarándokútjairól mesél, mint mondja: - Apostoli² kötelességemnek érzem, hogy átadjam, amit az úttól kaptam. Nyújtsd a kezed! Járd végig velem az El Camino-t, hogy aztán, felbátorodva, majd magad is, igaziból nekivágj! Elõadását mindkét alkalommal az úton készült képekkel illusztrálja. (Cím: Kiskorona utca 7.) Koncert a Textilmúzeumban Kapronyi Gábor csellón. Karnagy: Kenessey László. (A belépõjegyek ára: 500 forint, mely a múzeum kiállításainak megtekintésére is érvényes. Jelentkezni lehet a es telefonszámon vagy ben a címen. A Textilmúzeum címe: Lajos utca 138.)

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Nem adja át a fõváros a Margit kórházat

Nem adja át a fõváros a Margit kórházat obuda_05.qxd 2/28/2008 2:45 PM Page 1 XIV. évfolyam 5. szám 2008. március 3. Ismét napirenden a költségvetés Szûrõ szerdák, prevenciós péntekek Kisgyerekek környezeti nevelése A legfontosabb elõterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Az Óbudai Goldberger SE nõi kézilabda- 25-én tartotta az önkormányzat 21 I. kapujába érkezett.

Az Óbudai Goldberger SE nõi kézilabda- 25-én tartotta az önkormányzat 21 I. kapujába érkezett. obuda_09.qxd 4/27/2007 1:52 PM Page 1 XIII. évfolyam 9. szám 2007. május 2. Testületi ülés Állattartási rendelet Goli az NB I. kapujában Soron következõ rendes ülését április A képviselõ-testület rendeletében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET POLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátásra szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő háziorvosi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Minősített többség alapító okirat módosítása ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: dr. Heinisch Pál szerződéshosszabbítási

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Orgovány Nagyközség

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-177-16/2016. Kivonat a Képviselő-testület 2016. január 25-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat 22 igen szavazattal,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2005. október 17. (hétfő) 16 óra Ifjúsági,

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2010. december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 22/2010.( XII. 07. ) VMKB. hat. A Városfejlesztési,

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Budapest Józsefváros Önkormányzatának 31/2003. (V.16.) ök. sz. rendelete a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. tavaszi ülésszakára vonatkozó MUNKATERVE (2013. január 1-től június 30-ig) 3 Tartalomjegyzék Ülések időpontjai: Előterjesztések

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II.

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. 151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 17. Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben