jor ge bucay Caminò a boldogság útja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jor ge bucay Caminò a boldogság útja"

Átírás

1 jor ge bucay Caminò a boldogság útja

2 A legjobb énem az, aki vagyok, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik. Mindenkinek a valódi énje a legjobb, akkor is, ha senkinek sem szimpatikus. Lehet, hogy sokan vagyunk olyanok is, akiknek önmagunknak sem tetszik. És mégis csak így érdemes élni. Gyakran hangoztatom, amúgy viccesen, vagy legalábbis kevéssé komolyan: Amikor valaki színlel, amikor szerepet játszik, akkor képmutató, számító, értéktelen, jelentéktelen kapcsolatokra tesz szert. Ha viszont az, aki a kutya sem törôdik vele! Ez persze csak tréfa. De ha olykor igaznak látszik is, akkor sem drámai Semmi sem drámai, ha bízunk abban, hogy a következô sarkon befordulva találkozunk azzal, aki olyannak fogad el és olyannak szeret, amilyenek vagyunk. Harminc éve foglalkozom lélekgyógyászattal, és ez idô alatt sok hihetetlen dolgot fedeztem fel. De mind közül a leghihetetlenebb az, hogy mennyi mindenféle ember van a világon. Van, akinek a gazdagok tetszenek és van, akinek a nincstelenek, a tökfejek, az alkoholisták, a hülyeségeket fecsegôk, a szótlanok, a viccesek, a komolyak, a sarlatánok, a tanultak, a mûveltek, a bunkók Vannak nôk, akik a kövéreket szeretik, mások a soványakat, a csúnyákat, az égimeszelôket vagy a mélynövésûeket Vannak férfiak, akik a duci nôket kedvelik, mások a szikárakat, az energikusakat, a csacskákat, a tékozlókat, a jól keresôket, az érzékieket és egy kis szerencsével olyan is akad, aki az okosakat. Mindenkihez van hozzá való! Egyedül arra van szükség, hogy legyen türelmünk megkeresni! Ha pedig az egész városban egyetlenegy sem 64

3 akad, aki olyannak fogad el, amilyenek vagyunk el kell kezdeni utazgatni! Valahol ott van az a férfi vagy az a nô, akit elbûvöl az, amilyenek vagyunk. Ha pedig tudjuk, hogy van a világon ilyen ember, miért elégednénk meg valaki mással, aki arra biztat, hogy mi mindenben változzunk meg. Miért adjuk meg magunkat annak az ostoba hajlamunknak, hogy házasságot kössünk valakivel azon az alapon, hogy Most ilyen, de mellettem majd megváltozik Azt hiszem, nincs nô, aki ne ezzel az ábránddal menne férjhez (elnézést kérek, ha igazságtalanul általánosítanék). És ebben az a legrosszabb, hogy nem is tévednek mi, férfiak állandóan változunk. Egyre rosszabbak leszünk! Mert az idô múlásával az ember egyre romlik. Az erények vagy megkopnak, vagy nem, de a hibák kiteljesednek és megnônek Ha roppant társaságkedvelô voltál, szószátyár öregember lesz belôled. Ha jó humorú voltál, elviselhetetlen bohóc lesz belôled. Ha pedig szívdöglesztô voltál, vén kecske leszel, aki az ápolónôk után koslat a szanatóriumban A jellemvonások felnagyítódnak és egyre hangsúlyosabbá válnak. Mert az idô múlásával merevebbek leszünk sajnos nem mindenhol, és csaknem mindig önmagunk karikatúrájává válunk. Így aztán semmi értelme arra várni, hogy a másik megváltozzon. Sokkal jobb lenne olyat keresni, aki kezdettôl fogva úgy tetszik, ahogy van. A másik természetesen jó irányban is változhat. De nem a mi kedvünkért! Nem azért, hogy nekünk tetsszen! Ha a másik nem tetszik, ahogy most van, akkor egyszerûen nem tetszik. Az nem mûködik, ha fôleg az tetszik, amit mi lehetôségként belelátunk Mi lett volna, ha Perla, a feleségem, harminc éve abba a sovány fickóba szeretett volna bele, amilyennek látni szeretett volna? Szegénykém, soha életében nem lehetett volna olyan férfi felesége, akibe beleszeretett! Ne a másikban rejlô lehetôségekbe szeressünk bele, hanem abba, aki a másik valójában. És amíg együtt vagyunk, arra biztassuk, hogy egyre nyíltabban vállalja önmagát. A lehetôségekre számítani sokszor azt jelenti, hogy bízunk a jövôben, gyakran azonban azt, hogy utat engedünk az elégedetlenségnek. A dalai láma azt kérdezi: Hogyan lehetünk elégedett emberek? A legszélesebb körben elfogadott módszer az, hogy megpróbálunk mindent megszerezni, amit megkívánunk és birtokolni szeretnénk: pénzt, házat, autókat, házastársat és tökéletes alakot. Egy régi vicc szerint élt New Yorkban egy harmincöt éves, jól szituált, hithû zsidó fiatalember, aki azonban a közösség ámulatára még agglegény volt. A vallásos zsidók rendszerint korán megházasodnak, hogy népes és egészséges családot alapíthassanak. Emberünk mindennap arról panaszkodott a zsinagógában, hogy magányos, és fûnek-fának elmondta, mennyire szeretne megnôsülni. Ha ennyire szeretnél családot alapítani, miért nem nôsültél még meg? kérdezte tôle egyszer egy öreg rabbi, aki látogatóban járt a városban. Mert még nem találkoztam álmaim asszonyával felelte az agglegény

4 Le tudnád írni, milyen legyen az a nô? kérdezte a rabbi. Imádkozni fogok Istenhez, hogy vezesse az utadba. Hát persze, meg is tudom mutatni válaszolt a másik. Keresgélt egy kicsit fekete köpenye zsebeiben, aztán elôhúzott egy fényképet, amelyen Pamela Anderson feszített kihívó pózban, zsebkendônyi bikiniben. Megmutatta a rabbinak, és azt mondta: Ilyen nôt akarok, csak zsidó legyen és ismerje a Talmudot. Ennek a hozzáállásnak a nyilvánvaló hátránya, hogy elôbb-utóbb találunk valami kívánatosat, ám mivel elérhetetlennek bizonyul, szerencsétlennek érezzük magunkat. Sôt még ha tudjuk is, hogy a keresés alapvetô célja az elégedettség elérése, sokszor akkor sem tölt el bennünket ez az érzés, ha megszerezzük a kívánt dolgot. A dalai láma megbízhatóbb módszert ajánl: tanuljuk meg szeretni és értékelni azt, ami már a miénk. A vágyakozás igazi ellenszere az elfogadás és nem a birtoklás. A buddhizmus természeti törvénynek tartja az okság elvét. Ennek értelmében, ha a hétköznapi életben például valami nemkívánatos esemény történik, az szükségképpen egy elôzô állapot folyománya, amelynek nem is lehetett más következménye. Így tehát, ha valami meghatározott élményre vágyunk, logikusan keresnünk kell és össze kell gyûjtenünk azokat az okokat és körülményeket, amelyek kedveznek a bekövetkezésének. Ha valaki kedves hozzánk, automatikusan nyitottá válunk feléje, mert tudatosul bennünk az a hasonlóság, amit William Schutz 19 úgy fogalmazott meg, hogy valamennyien egyek vagyunk. A nyitottságra mindig hasonló választ kapunk másoktól. A rivalizálás, a gyûlölet és a féltékenység a jóllétünket veszélyeztetô állapot, és ha ez áll fenn, mindent gyanúsnak és fenyegetônek látunk. Ennek természetes következménye pedig a bizonytalanság, a bizalmatlanság, a magányba menekülés és a harag, amivel az ellenségesnek tartott világ ellen igyekszünk védekezni. Ezek az idôvel mérgezôvé váló érzelmek akkor ébrednek bennünk, amikor elutasítjuk a másik embert, és ahhoz vezetnek, hogy a többiekkel ellentétesen cselekszünk. Ezek alapján, ha el akarjuk kerülni, hogy valami újra megtörténjen, kerüljük el azokat a körülményeket, amelyek kiváltották. A dalai láma nem külsô, erkölcsi elvek alapján osztályozza a tudatállapotokat, az érzelmeket és a vágyakat nem bûnrôl vagy gonoszságról beszél, hanem egyszerûen azon 19 William Schutz ( ), amerikai pszichológus, az alapvetô interperszonális viszonyorientációk elméletének kidolgozója

5 az alapon, hogy a személyes boldogsághoz vezetnek-e. Hasznosnak vagy haszontalannak ítéli ôket az ember lehetô legjobb kiteljesedése, a képességei felfedezése szempontjából, és utóbbiak közt van a boldogságra való képesség is. Terapeutaként én is osztom ezt a nézetet: a lelki egészséghez empatikus, barátságos és nagylelkû attitûdre, szeretetteljes érzelmekre, szívélyes és szolidáris magatartásra van szükség. Az egészséges emberi kapcsolatok okvetlenül segítik a boldogság útjának bejárását. Felmerül azonban a kérdés: Ha a boldogság csak olyan pozitív lelkiállapotok meglététôl függ, mint a szeretet, a szolidaritás és az együttérzés, miért van olyan sok boldogtalan ember? Íme a válasz a dalai láma saját szavaival: Az igazi boldogság eléréséhez át kell alakítani a szemléletünket, a gondolkodásmódunkat, ez pedig korántsem egyszerû. Ehhez sok tényezô sokirányú alkalmazására van szükség. Nem szabad például azt hinni, hogy csak egyetlen kulcs, egy titok van, amelynek a birtokában minden jól alakul. Olyan ez, mint a helyes táplálkozás: sokféle vitamint és tápanyagot kell magunkhoz vennünk, nem csupán egyet-kettôt. Ugyanígy, a boldogság eléréséhez is számos megközelítést és módszert kell alkalmaznunk, sokféle és bonyolult negatív lelkiállapotot kell leküzdenünk. Meg tudunk változni, de ehhez edzésre van szükség. A buddhista gyakorlatban többféle módszer is van a lelki nyugalom megôrzésére, ha valami megrázó történik. Ezek ismételt gyakorlása nyomán elérhetjük, hogy a megrázkódtatás negatív hatása pusztán az elménk felszínén maradjon, ahogy a hullámok is csak az óceán felszínét háborgatják, a mélybe nem hatolnak le. 69

Előszó. Férfi és nő... hogyan is érthetné meg egymást. Hiszen mindkettő mást akar. A férfi: a nőt. A nő: a férfit.

Előszó. Férfi és nő... hogyan is érthetné meg egymást. Hiszen mindkettő mást akar. A férfi: a nőt. A nő: a férfit. Előszó Férfi és nő... hogyan is érthetné meg egymást. Hiszen mindkettő mást akar. A férfi: a nőt. A nő: a férfit. Karinthy Frigyes híres mondatában a két nem közti különbség lényegére tapint rá. Ez azonban

Részletesebben

A harmonikus párkapcsolatért

A harmonikus párkapcsolatért A harmonikus párkapcsolatért Párkapcsolatunk milyensége jelentősen befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. A jó kapcsolat, a támogató társ szárnyakat ad életünk minden területén, a magány vagy

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt.

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. 1 Az élet 2 Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. Nekik köszönhetem, hogy itt és most az lehetek,

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Hol van a boldogság? Képzelt beszélgetés fiatalokkal

Hol van a boldogság? Képzelt beszélgetés fiatalokkal Rémiásné Horváth Ildikó Rémiásné Horváth Ildikó Képzelt beszélgetés fiatalokkal Érdekes lenne ezt a kérdést feltenni iskolánk tanulóinak és tanárainak. Sokan hasonló válaszokat adnának. Boldogság? Mi az?

Részletesebben

Szerelem, szeretet, barátság

Szerelem, szeretet, barátság Tartalom A szerelem, szeretet, barátság és gyűlölet tulajdonságai elméleti szempontból. Milyen érzések ezek? Miért képes az ember a szerelemre, és mely tényezők befolyásolják, hogy kit szeret? Miért földi

Részletesebben

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik LENA BELICOSA Publio Kiadó 2011 2009 Béres Magdolna ISBN 978-1-4709-6518-1 Minden jog fenntartva.! Smashwords Edition Jelen könyvet, illetve annak részeit

Részletesebben

Az érzelmi incesztus. Dr. SÁGI Zoltán

Az érzelmi incesztus. Dr. SÁGI Zoltán MEGJEGYZÉS: Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe: A kötődés hálói - Személyiségműködés a mindennapokban Szerző: Dr.

Részletesebben

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7.

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7. Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7., 17:54 AW: A másik ajtó a "operaénekes" ajtó és az a személy, aki játszott

Részletesebben

19. A bódhicsitta kiművelése II.

19. A bódhicsitta kiművelése II. 19. A bódhicsitta kiművelése II. Önmagunk másokkal egyenértékűvé tétele és megcserélése b. A következő meditációciklus az önmagunk másokkal egyenértékűvé tétele és megcserélése. Ez ugyanazt a célt a bódhicsitta

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye

The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye The Secret (A titok) A Vonzás Törvénye A film szövegének kivonata, emlékeztetőnek. Fordította: VL Nitti Egy évvel ezelőtt az életem összeomlott. Végkimerültségig hajtottam magam a munkahelyemen. Apám váratlanul

Részletesebben

Szerzői jogok. Ezt az ebookot szabadon terjesztheted a következő feltételek mellett:

Szerzői jogok. Ezt az ebookot szabadon terjesztheted a következő feltételek mellett: Szerzői jogok Ezt az ebookot szabadon terjesztheted a következő feltételek mellett: 1. Nevezd meg! Mindig tüntesd fel a könyv eredetét (www.leszolitas.hu). Mivel a webcím szerepel a könyvben, ezért emiatt

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai, Athén, Görögország, 1999. május 20. Közvetlen kapcsolat Istennel a béke elérésének módja 130-131. old. 653. videószalag (eredetileg angolul) Isten ismerete az egyetlen

Részletesebben

Várőri Tímea ARISZTOTELÉSZ: NIKOMAKHOSZI ETIKA VIII-IX. KÖNYV. Vázlat:

Várőri Tímea ARISZTOTELÉSZ: NIKOMAKHOSZI ETIKA VIII-IX. KÖNYV. Vázlat: Várőri Tímea ARISZTOTELÉSZ: NIKOMAKHOSZI ETIKA VIII-IX. KÖNYV Vázlat: Bevezetés: Az arisztotelészi etika tárgya 1. A VIII. és a IX. könyv viszonya 2. A VIII. könyv elemzése: A barátság arisztotelészi jelentése,

Részletesebben

Pozsgai Nikoletta: Pozitív Énkép- Fejlesztő Oktatási Programsorozat előadásának jegyzete

Pozsgai Nikoletta: Pozitív Énkép- Fejlesztő Oktatási Programsorozat előadásának jegyzete Pozitív énkép a jól-léted kulcsa Ebben az előadásban azt szeretném megvilágítani és összefoglalni neked, hogy miért lényeges, kulcsfontosságú elem a pozitív énkép a jól-léted szempontjából, illetve hogyan

Részletesebben

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M

M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M M Á N T Ú T ^ U D D H I Z M r u VÁLOGATÁS LÁMA NYDAHL í* TANÍTÁSAIBÓL EGY JÓG1110 VÁLASZA Válogatás Láma Ole Nydahl tanításaiból A magyarországi előadásokon készült hangfelvételt fordította Lahucsky Péter

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

A bántalmazás lélektanáról (részletek)

A bántalmazás lélektanáról (részletek) A bántalmazás lélektanáról (részletek) Klubrádió Női vonal, 2012. április 17., Jaksity Katalin Jaksity: A mai egy órában bántalmazott nők ülnek itt körülöttem és az ő történeteiken keresztül szeretnénk

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

16. A megvilágosodásra törekvő tudat

16. A megvilágosodásra törekvő tudat 16. A megvilágosodásra törekvő tudat A magas célt kitűző személy fokozatos ösvénye három részre tagozódik : A. A megvilágosodásra törekvő tudat a bódhicsitta, amely az egyetlen kapu a mahájánához. B. A

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

JÁNOS 1. LEVELE 1-2:11

JÁNOS 1. LEVELE 1-2:11 JÁNOS 1. LEVELE 1-2:11 Miért írta János ezt a levelet? János az első fejezet negyedik versében adja meg erre a választ: Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen áll az új fordításban, a Károlifordításban

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák Készítette: Csáki Anikó Mesélj egy kicsit a családodról. 10 éves koromban elváltak a szüleim, azóta a nagymamámmal meg anyukámmal élek együtt. Kisebbnagyobb

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

A hamis istenek hatalma ARNO GRUEN svájci pszichoanalitikus önmagunk elárulásáról és az együttérzés elvesztésérõl

A hamis istenek hatalma ARNO GRUEN svájci pszichoanalitikus önmagunk elárulásáról és az együttérzés elvesztésérõl 4 2001. április Tanulmány A hamis istenek hatalma ARNO GRUEN svájci pszichoanalitikus önmagunk elárulásáról és az együttérzés elvesztésérõl Miért gyûlölik az emberek önmagukat és másokat? Miért háborúznak?

Részletesebben