Témajavaslatok közösségi összejövetelekre osztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 7-8. osztály"

Átírás

1 Témajavaslatok közösségi összejövetelekre A 2003/2004-es tanévre 7-8. osztály A témák feldolgozási sorrendje tetszőleges lehet. Az egyes témákon belül felsorolt kérdések, feladatok szabadon átdolgozhatók, variálhatók. A témakörök után irodalomjegyzék található, amely segítséget nyújt a felkészülésben. Készítették: Lobmayer András és felesége, Gabi; Misz József és felesége, Anikó; Rédly Dénes és felesége, Gabi; Solymos Péter; Stumpf Ágnes; Szabó György és felesége, Zsuzsi; Tirczka Imre és felesége, Zsófi; Turi Gábor és felesége, Kinga.

2 A Szentlélek működése ma Szeretnek-e ajándékot kapni? Milyen fajtát? Istentől is ajándékot kaptunk: ApCsel 2, 1-13 (Esetleg a felolvasás után megnézegethetjük El Greco: A Szentlélek eljövetele c. képét, ill. felolvasás helyett használhatjuk: a Don Bosco Kiadó a Biblia eseményei c. diafilmsorozatból a Pünkösd részt.) Írjuk fel a Szentlélek egy-egy gyümölcsét kis papírra, majd osszuk ki a papírokat (Gal 5, alapján) Te mit tennél/mit tehetnél, ha ezt az ajándékot kapnád a Szentlélektől? Vajon mire használhatod ezeket az ajándékokat? (vö. 1Kor 14: 26, 31) Ma is megkapjuk ezeket az ajándékokat? Ma hogyan használhatjuk őket? Esetleg ötletekért is vagy zárásként hallgassuk meg vagy énekeljük el a Pünkösdi szekvenciát (Babits Mihály fordításában): Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszd szét a mennyekből (Várj, és ne félj Taizéi lemez, ill. könyv) Mit tehetünk/mit kell tennünk, hogy megkapjuk ezeket az ajándékokat? Kell-e egyáltalán valamit tennünk értük? (vö. Ef, 4, 7-16 és 2Pét. 1, 20-21) Mit jelent számodra, ha azt hallod valakiről karizmatikus vezető? A karizma szó jelentése? Ajánlott olvasmányok (minden szinten, ill. a vezetőknek készüléshez): A Don Bosco Kiadó diafilmjei: A Biblia eseményei (Pünkösd) ill. A szentségek (Bérmálás) - gimnazistáknak John testvér, Taizé: Megújulás Lelke (Simon András grafikáival) (Agapé Kiadó) Babos István: Keresztség/Bérmálás/Betegek kenete (Agapé) Békés Gellért: Egyház a Lélek erőterében (Bencés Könyvkiadó) A Lélek Szava Katolikus lelkiségi lap (Kiadja a Szociális Testvérek Társasága) Vasadi Péter: Ne oltsátok ki a Lelket, Tűzjel (in: Vasadi P.: Tűzjel, Szent István Társulat, 1978) Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása (Szent István Társulat, 1986.) Hogyan láthatjuk meg a Szentlélek jelenlétét? (in: Őrsy László: Úttalan utak Ura, Korda Kiadó 1997.) Benedict M. Heron, OSB: A katolikus karizmatikus megújulás (EMMAUSZ, 1995.) Gyökössy Endre: Az Egység szivárványa (Kézfogás a magasból 4.)- Fülöp-szolgálat, Szivárvány c. fejezetek Gyökössy Endre: A beszélő Isten (Kézfogás a magasból 10.) Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó, 1986) különösen: A Szentlélek az Apostolok Cselekedeteiben c. fejezet, 563. oldal. Életadó Lélek (Zsinati Bizottság, Róma 1980.)

3 Csodák a) Bevezetésként körkérdésben meg kérjük meg a csoportot, hogy gyűjtsenek össze csodákat (mindegy, hogy milyenek) b) Milyen csodákról hallottál mostanában? a) A vezető segítségével csoportosítsák a csodákat (pl. két csoportra bontva a társaságot, mindkét csoport kap egy borítékot, melyben különböző csodák leírása található. Az egyikben hétköznapi, emberrel kapcsolatos csodák: pl. az emberi szervezet működése, a számítógép feltalálása, szerencsés véletlenek ; a másikban isteni csodák: pl. csodálatos kenyérszaporítás, gyógyítások, jelenések. A csoport tagjai találják ki, hogy mi a közös a csodákban és próbálják meghatározni külön-külön.) b) Majd egy konkrét isteni csoda segítségével beszéljék meg a csoda lényegét. Lehetséges szempontok: - Miért történt az a bizonyos csoda? - Milyen külső vagy belső változás következett be a csoda hatására? - Miért fontosak a csodák? - Kik hogyan fogadták a csodát? 3. Milyen egyéb csodákat ismertek? (példákat lehet hozni az ajánlott irodalomból külön papírra írni egyet-egyet vagy a könyvből a gyerekek olvassák fel) - Jézus csodái a Szentírásból - Szentek által történt csodák - Mária jelenések - Csodák napjainkban 4. Vita-indítás: Hogyan segít a csodák megtapasztalása hitünkben? Vagy: Körkérdés: A ma hallott csodák közül melyik érintett meg engem és miért? Újszövetség A Katolikus Egyház Katekizmusa (Csoda) Jelenések, üzenetek és a jövő (A Mária-jelenések és üzenetek szintézise 1830-tól napjainkig.) vagy egyéb Mária-jelenésekkel foglalkozó könyv (Lourdes, Fatima, Medjugorje stb.) Szentek élete René Laurentin: Csodák El Pasóban? Emiliano Tardif: Jézus a Messiás Emiliano Tardif: Jézus él!

4 Keresztény értékek, értékrend A keresztény erkölcstan arra tanít, hogy a jót elsősorban az Isten szeretetéből cselekedjük s a rosszat azért kerüljük, mert az a bűn az Isten megbántása. A jutalom és a büntetés indítóokaira azonban szintén szükség van (Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp Pázmány P. Irodalmi Társaság) 1. A szeretet parancsa az összes parancs között az első (Mk12,28-31) - bevezetés Rövid jelenet eljátszása párbeszéddel: a szeretetről 2. A szeretet parancsa szólít fel minket a jócselekedetekre (Lk 10,29-37) - bevezetés: a szamaritánus története A vezető kis cédulákra ráírja a szereplők nevét (a pap, a levita stb.) egyenként annyiszor, ahány a résztvevők száma, mindenki húz egyet az összekevert cédulákból, de nem mutatja meg társainak. Feladat: néhány mondattal mindenki írja körül, hogy ki ő és mit gondol magában, a többiek pedig találják ki, hogy a történet melyik szereplője. 3. Értékek az életemben, értékrendem: A vezető a korosztálynak megfelelően rajztáblára felír összekeverve szavakat, amelyek pozitív és negatív értékeket jelölnek, a résztvevők először válasszák ki (megállapodás szerinti jellel) azokat, amelyekkel tudnak azonosulni és jelöljék meg azokat is, amelyeket elutasítanak. Második feladatként rangsorolják őket. 4. Összegzés: A vezető minden résztvevőnek adjon egy ÉRTÉKRENDEM feliratú emlékeztetőt, amely tartalmazza a sorrendbe állított szavakat a 3. pontban megbeszéltek alapján. Befejező feladat: Versgyűjtés: magyar versek a szeretetről és a szeretetlenségről Összegzés: Szeretethimnusz (1Kor 13.) J. Bellinger: Nagy valláskalauz (Akadémiai Kiadó, Bp oldaltól a kereszténység, 252. oldaltól Isten országának etikája.) Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás (Gondolat. Bp ) Hitünk és életünk (Szent István Társulat. Bp )

5 Evilági és örök élet 1. Evilági lét (az emberi létezés) Mit jelent, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert? (vö. Ter 1,26) Uralkodjatok a tenger halain (Ter 1,26-28) Hogyan uralkodhat az ember a természet felett? Szabad-e, tud-e az ember ezzel visszaélni? (környezetszennyezés) Az ember test és lélek. Szerinted mi a lélek? Hol lakik bennünk? Van-e kapcsolat a tested és a lelked között (pl. lelki betegségek és testi bajok)? 2. Evilági életünk és az örök élet kapcsolata Jézus tanítása a feltámadásról és a halál utáni életről: Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; Jn 11, (Javasoljuk az egyik szentírási rész közös olvasását, megbeszélését, vagy drámajátékkal történő eljátszását.) Hogyan képzeled el a halál utáni életet? Nem félsz tőle? Nem lesz unalmas? Miért? A Katolikus Egyház katekizmusa (Bp., Szent István Társulat) Rajz Mihály: Családunk katekizmusa (Bp., Szent István Társulat, I. kötet, VI. fej.: Isten képmása) Ratzinger: A keresztény hit (OMC Bécs, 1976.) R. A. Moody: Élet a halál után; A fényen túl (Bp., Szent István Társulat) Heribert Mühlen: Újuljatok meg lélekben (Prugg Verlag, 1978.) Paulette Boudet: Ez nem a Te harcod (MaranaTha, 1995.) Biblia: Mózes I. könyve (teremtés), valamint a fent jelzett újszövetségi szakaszok.

6 A hit 1. Bevezetés Mit jelent hinni? (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 110. o.) Mit jelent Jézusban hinni? (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 111. o.) Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy mellé állunk és tanúivá leszünk, vagy nem, de ettől az állásfoglalástól függ egész életünk és örök sorsunk. (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 113. o.). Ő az egyetlen, aki halálával bebizonyította, hogy szeret, feltámadásával pedig azt, hogy Isten. (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 109. o.) 2. Néhány segítő kérdés a beszélgetéshez Milyen történelmi tények bizonyítják, hogy Jézus történeti személy? Szavahihető-e az apostolok tanúskodása? Miért? (Ld. ApCsel 4,5-22 és 5,17-42) Miért nem dönt mindenki egyformán Jézussal kapcsolatban? Milyen körülmények befolyásolhatják döntéseinket? Ellenőrizhetjük-e valahogyan döntéseink helyességét? Hogyan fejleszthetjük hitünket? (Ld. 2Tim 3,14-17) Mik a hitetlenség okai? Mennyiben vagyunk felelősek embertársaink hitetlenségéért? Szabad-e valakit a hitre kényszeríteni? Mit tehetünk, és mit kell tennünk mások hitéért? Mit mond szent Pál apostol a hit szerinti életről? (vö. 2Kor 4,7; 1Kor 16,13) Mit mond a Szentírás azokról, akik hisznek? (vö. Lk 1,45) Hogyan juthatnak el Isten ismeretére azok, akik istennélküli környezetben élnek?(vö. Róm 1,20) Elképzelhető-e, hogy több isten is lenne? (vö. Mk 12,29) Mi legjellemzőbb Istenre? (vö. 1Ján 4,8) Hiszem és vallom (Kérdések gondolatok vázlatok) Segédanyag a hittantanításhoz (Budapesti Hitoktatási Felügyelőség, o.) Hitünk és életünk (Szent István Társulat, Bp. 1984): o. Boda László: Isten országa közöttünk - Erkölcsteológia II. (Szent József Kiadó, Bp ) Ajánlott részek: A hit definíciója (18. o.) Az Ószövetség hite (23. o.) Az Újszövetség hite (24. o.) A hit megvallása, megvédése ( o.) Ökumenikus hit ( o.) Hit és üdvösség ( o.) Növekedés a hitben ( o.) Bűnök a hit ellen: hitetlenség, hittagadás, eretnekség, szakadárság ( o.)

7 Hivatás Mit értesz a hivatás fogalma alatt, mi jut eszedbe róla? Sorolj fel hivatásokat. A hivatás és a választott szakma milyen kapcsolatba lehet egymással? A kettő mindig lefedi egymást, vagy egymástól elválasztható? Mondj példát a hivatás gyakorlására (saját szűkebb környezetedből, ismeretségi körödből), ami számodra vagy mások számára is követendő példa lehet. Mi számodra a mondanivalója a talentumokról szóló példabeszédnek? Mt 25, 14-30; Lk 19, Én meg Te, Mi. (NOE kiadvány, 1993.) oldal A Katolikus Egyház Katekizmusa (Szent István Társulat) Lásd tárgymutatóban a hivatás címszót. Piet van Breemen: Hivatás és küldetés (Korda Kiadó, Kecskemét, 1998.) Dr. Batthyány-Strattmann László élete (Szent István Társulat, 1991.)

8 Evangelizáció 1. Bevezetés Mi az evangelizáció? Az evangelizáció nem vallási ismeretanyagot közöl elsősorban, hanem meghív a krisztusi életre. Eközben természetesen megismertet a vallás igazságaival is. Első lépése nem a szó, hanem az élet: az egyéni és közösségi élet tanúságtétele. Erre alapozhat a szóbeli igehirdetés. Munkásai nemcsak a papok, a teológusok, hanem az egész Egyház, minden keresztény és minden keresztény közösség a hierarchia vezetése alatt. Az evangelizáció célja elvezetni az embereket a krisztusi életre és a krisztusi tanúságtevő közösségbe (Dr. Tomka Ferenc: Az evangelizáció, PPKE Hittud. Kar, Lev. Tag., főiskolai jegyzet). Az Egyház feladata Az evangélium örömhírt jelent, tehát az evangelizáció az öröm továbbadása is, de ez nem fakultatív feladat, nem választhat (az Egyház), hogy óhajtja-e végezni vagy sem. Az Úr Jézus bízta rá ezt a küldetést, és Ő azt akarja, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek (Evangelii Nuntiandi, 5. pont). A mi feladatunk Jézus ma általunk akar szólni az emberekhez, a mi kezünkkel akar jót tenni, s Istenre mutató világosságot gyújtani. (Hitünk és életünk hittankönyv, Szent István Társulat, o.) 2. További meggondolásra: Hitünk és életünk c. hittankönyv 35. fejezete: A keresztények apostoli küldetése + fejezetvégi kérdések ( o.) 3. Elgondolkodtató befejezés Aki megértette a krisztusi tanítás lényegét, az úgy érzi magát, mint a vak, akinek megnyílt a szeme; aki kilépett a reménytelenség vaksötétjéből, és már látja a világosságot, a fényt, a színeket. S akinek megnyílt a szeme, s aki tudja, hogy birtokában van az a titok, amely által a vakoknak, korábbi sorstársainak a szeme is megnyílhat, az ha igazán ember nem késlekedik, hanem nekifog, hogy másokat is elsegítsen arra a Világosságra, amelyre ő eljutott. S ebben az emberben fel sem merülhet az a kérdés, hogy: van-e értelme az áldozatok vállalásának, hiszen élni vakon is lehet? És fel sem merülhet a másik kérdés sem, hogy: érdemes-e megzavarni a vakok nyugalmát azzal, hogy eljuttatjuk őket a világosságra? Boda László: Erkölcsteológia II. Dr. Tomka Ferenc: Az evangelizáció (PPKE Hittud. Kar, Lev. Tag., főiskolai jegyzet) Evangelii Nuntiandi Hitünk és életünk hittankönyv (Szent István Társulat, 1984.)

9 Megtérés 1. A megtérés Mit jelent az, hogy megtérés? Jó dolog-e az, ha valaki megtér? 2. Megtérés és szentírás Nevezzél meg szentírási helyeket, ahol megtérésről van szó! 3. A megtérés szükségessége Kinek van szüksége megtérésre? Mindenkinek, vagy csak annak, aki még pogány? Előfordulhat-e, hogy valaki többször is megtér életében? 4. Megtérés és Isten Hogyan segít a megtérésben Isten? Hogyan segít Jézus? És a Szentlélek? 5. A megtérés és én A feladatom-e az, hogy segítsek másokat a megtérésben? Hogyan tudom ezt megtenni? Újszövetségi Szentírás: Mt 4, ; Lk 19, 1-10.; ApCsel 2. Kovács Gábor: A lángoló Isten (Emmausz kiadó, Budapest, 1993.) L. J. Suenens: Új pünkösd? (Emmausz kiadó, Budapest, 1994.)

10 Misszió 1. Asszociációs feladat: Mi, ill. ki jut eszetekbe a misszió kifejezésről? 2. Mit jelent a misszió kifejezés? - megbízatás, megbízás - hivatás, küldetés - különleges céllal idegen országba küldött csoport, főleg szakértők - diplomáciai képviselet valamely idegen országban - hittérítés - hittérítő telep, állomás - hívők valamely kisebb csoportjának lelki gondozása - nagyobb tömegek számára rendezett katolikus lelkigyakorlat és ájtatosság 3. Kinek a feladata a misszió? Kik végeznek missziós tevékenységet? 4. Milyen területeken tevékenykednek misszionáriusok? Milyen feladataik vannak? 5. Ki volt Teréz anya? Miért beszéltek róla különösen sokat 2003-ban? Szegénységben kell élnünk, mert szegényekkel dolgozunk mondta Megnyitja a szegények szívét, ha elmondhatjuk, hogy ugyanúgy élünk, ahogy ők. 6. A Szeretet misszionáriusai szerzetesrendről mit tudunk? (kiselőadás formájában, előre is kiadható) Ajánlott irodalom, forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára Puskely Mária: Szerzetesek (Zrínyi nyomda kiadója, 1990.) A kereszténység története (Lilliput Könyvkiadó)

11 Oltáriszentség Nézzük meg a Don Bosco Kiadó a Biblia eseményei c. diafilm-sorozatból a Nagycsütörtöki eseményekről szóló részt. Vagy nézegessünk festményeket: Michelangelo: Az utolsó vacsora, Andrea del Castagno: Utolsó vacsora, 1450 k., Dali: Az utolsó vacsora és olvassuk el az idevágó szentírási részt: Mt 26, vagy Mk 14, vagy Lk 22, Szerintetek miért választott úgy Jézus, hogy kicsivé teszi magát: először gyermekként megszületik, majd egy pici ostyára korlátozza magát? Mit jelent számotokra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Gondoltál már arra, hogy te is, ahogy a Szűzanya, Istenhordozó vagy? Nemcsak az Isten képmása, hanem a temploma is; benned lakik, amikor magadhoz veszed. Ha ez nem tudatosul benned, olyan, mintha nem is áldoztál volna. Te viszed el Őt a többi emberhez, azokhoz, akikkel találkozol. A te száddal beszél, kezeiddel simogat - hatalmas a felelősséged, ahogy a másik emberhez viszonyulsz! Hogy szólítod meg? Hogy válaszolsz neki? Figyelsz-e rá? Mit jelentenek az Úrnapi körmenet egyes szimbolikus elemei: hogy kivisszük az Oltáriszentséget az utcára; hogy a pap eltakarja az arcát, mikor magasba emeli az Oltáriszentséget; a baldachin; a virágszórás? Mi az a Szentségimádás? Vannak-e személyes élményeitek róla? Mit jelent az Eucharisztia szó? Bűnbánat és áldozás? Hogyan áldozzunk? A szombati szentmise mikor helyettesítheti a vasárnapit? Áldozhatunk-e kétszer egy nap? Jó-e, ha TV-ben, rádióban nézzük, hallgatjuk a szentmisét? Megfelel-e ez a vasárnapi miselátogatásnak? Mit jelent a szentmisén való tevékeny részvétel? Mik lehetnek az áldozás/az Eucharisztia vételének a következményei a mindennapi életünkben? Ki volt Tarzíciusz? Mit tett ő az Oltáriszentségért? (Ének) (minden szinten, ill. a vezetőknek készüléshez): A Don Bosco Kiadó diafilmjei: A Biblia eseményei (Nagycsütörtök) ill. A szentségek (Eucharisztia) - gimnazistáknak Schökel, Luis Alonso SJ: Az Eucharisztia (Agapé Kiadó) II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia, nagycsütörtök Szent Rítuskongregáció: Rendelkezés az Eucharisztia titkának megünnepléséről, Római Dokumentumok XX. (Szent István Társulat Internet: A Katolikus Egyház Katekizmusa, Imádás és tanúságtétel az Úrnapjáról (in: Új Ember, ) Vasadi Péter: Az oltárról, Halálodat hirdetjük, Uram (in: Tűzjel, Szent István Társulat, 1978). Paschasius Radbertus, Ratramnus: Az Úr testéről és véréről (Paulus Hungarus Kiadó, 2001.) Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó, 1986.)

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 5-6. osztály

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 5-6. osztály Témajavaslatok közösségi összejövetelekre A 2003/2004-es tanévre 5-6. osztály A témák feldolgozási sorrendje tetszőleges lehet. Az egyes témákon belül felsorolt kérdések, feladatok szabadon átdolgozhatók,

Részletesebben

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 9-10. osztály

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 9-10. osztály Témajavaslatok közösségi összejövetelekre A 2003/2004-es tanévre 9-10. osztály A témák feldolgozási sorrendje tetszőleges lehet. Az egyes témákon belül felsorolt kérdések, feladatok szabadon átdolgozhatók,

Részletesebben

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre

Témajavaslatok közösségi összejövetelekre Témajavaslatok közösségi összejövetelekre A 2003/2004-es tanévre A témák feldolgozási sorrendje tetszőleges lehet. Az egyes témákon belül felsorolt kérdések, feladatok szabadon átdolgozhatók, variálhatók.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (javasolt irodalom: Leonhard Goppelt: Az Újszövetség theológiája,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben