Témajavaslatok közösségi összejövetelekre osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témajavaslatok közösségi összejövetelekre. 7-8. osztály"

Átírás

1 Témajavaslatok közösségi összejövetelekre A 2003/2004-es tanévre 7-8. osztály A témák feldolgozási sorrendje tetszőleges lehet. Az egyes témákon belül felsorolt kérdések, feladatok szabadon átdolgozhatók, variálhatók. A témakörök után irodalomjegyzék található, amely segítséget nyújt a felkészülésben. Készítették: Lobmayer András és felesége, Gabi; Misz József és felesége, Anikó; Rédly Dénes és felesége, Gabi; Solymos Péter; Stumpf Ágnes; Szabó György és felesége, Zsuzsi; Tirczka Imre és felesége, Zsófi; Turi Gábor és felesége, Kinga.

2 A Szentlélek működése ma Szeretnek-e ajándékot kapni? Milyen fajtát? Istentől is ajándékot kaptunk: ApCsel 2, 1-13 (Esetleg a felolvasás után megnézegethetjük El Greco: A Szentlélek eljövetele c. képét, ill. felolvasás helyett használhatjuk: a Don Bosco Kiadó a Biblia eseményei c. diafilmsorozatból a Pünkösd részt.) Írjuk fel a Szentlélek egy-egy gyümölcsét kis papírra, majd osszuk ki a papírokat (Gal 5, alapján) Te mit tennél/mit tehetnél, ha ezt az ajándékot kapnád a Szentlélektől? Vajon mire használhatod ezeket az ajándékokat? (vö. 1Kor 14: 26, 31) Ma is megkapjuk ezeket az ajándékokat? Ma hogyan használhatjuk őket? Esetleg ötletekért is vagy zárásként hallgassuk meg vagy énekeljük el a Pünkösdi szekvenciát (Babits Mihály fordításában): Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszd szét a mennyekből (Várj, és ne félj Taizéi lemez, ill. könyv) Mit tehetünk/mit kell tennünk, hogy megkapjuk ezeket az ajándékokat? Kell-e egyáltalán valamit tennünk értük? (vö. Ef, 4, 7-16 és 2Pét. 1, 20-21) Mit jelent számodra, ha azt hallod valakiről karizmatikus vezető? A karizma szó jelentése? Ajánlott olvasmányok (minden szinten, ill. a vezetőknek készüléshez): A Don Bosco Kiadó diafilmjei: A Biblia eseményei (Pünkösd) ill. A szentségek (Bérmálás) - gimnazistáknak John testvér, Taizé: Megújulás Lelke (Simon András grafikáival) (Agapé Kiadó) Babos István: Keresztség/Bérmálás/Betegek kenete (Agapé) Békés Gellért: Egyház a Lélek erőterében (Bencés Könyvkiadó) A Lélek Szava Katolikus lelkiségi lap (Kiadja a Szociális Testvérek Társasága) Vasadi Péter: Ne oltsátok ki a Lelket, Tűzjel (in: Vasadi P.: Tűzjel, Szent István Társulat, 1978) Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása (Szent István Társulat, 1986.) Hogyan láthatjuk meg a Szentlélek jelenlétét? (in: Őrsy László: Úttalan utak Ura, Korda Kiadó 1997.) Benedict M. Heron, OSB: A katolikus karizmatikus megújulás (EMMAUSZ, 1995.) Gyökössy Endre: Az Egység szivárványa (Kézfogás a magasból 4.)- Fülöp-szolgálat, Szivárvány c. fejezetek Gyökössy Endre: A beszélő Isten (Kézfogás a magasból 10.) Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó, 1986) különösen: A Szentlélek az Apostolok Cselekedeteiben c. fejezet, 563. oldal. Életadó Lélek (Zsinati Bizottság, Róma 1980.)

3 Csodák a) Bevezetésként körkérdésben meg kérjük meg a csoportot, hogy gyűjtsenek össze csodákat (mindegy, hogy milyenek) b) Milyen csodákról hallottál mostanában? a) A vezető segítségével csoportosítsák a csodákat (pl. két csoportra bontva a társaságot, mindkét csoport kap egy borítékot, melyben különböző csodák leírása található. Az egyikben hétköznapi, emberrel kapcsolatos csodák: pl. az emberi szervezet működése, a számítógép feltalálása, szerencsés véletlenek ; a másikban isteni csodák: pl. csodálatos kenyérszaporítás, gyógyítások, jelenések. A csoport tagjai találják ki, hogy mi a közös a csodákban és próbálják meghatározni külön-külön.) b) Majd egy konkrét isteni csoda segítségével beszéljék meg a csoda lényegét. Lehetséges szempontok: - Miért történt az a bizonyos csoda? - Milyen külső vagy belső változás következett be a csoda hatására? - Miért fontosak a csodák? - Kik hogyan fogadták a csodát? 3. Milyen egyéb csodákat ismertek? (példákat lehet hozni az ajánlott irodalomból külön papírra írni egyet-egyet vagy a könyvből a gyerekek olvassák fel) - Jézus csodái a Szentírásból - Szentek által történt csodák - Mária jelenések - Csodák napjainkban 4. Vita-indítás: Hogyan segít a csodák megtapasztalása hitünkben? Vagy: Körkérdés: A ma hallott csodák közül melyik érintett meg engem és miért? Újszövetség A Katolikus Egyház Katekizmusa (Csoda) Jelenések, üzenetek és a jövő (A Mária-jelenések és üzenetek szintézise 1830-tól napjainkig.) vagy egyéb Mária-jelenésekkel foglalkozó könyv (Lourdes, Fatima, Medjugorje stb.) Szentek élete René Laurentin: Csodák El Pasóban? Emiliano Tardif: Jézus a Messiás Emiliano Tardif: Jézus él!

4 Keresztény értékek, értékrend A keresztény erkölcstan arra tanít, hogy a jót elsősorban az Isten szeretetéből cselekedjük s a rosszat azért kerüljük, mert az a bűn az Isten megbántása. A jutalom és a büntetés indítóokaira azonban szintén szükség van (Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp Pázmány P. Irodalmi Társaság) 1. A szeretet parancsa az összes parancs között az első (Mk12,28-31) - bevezetés Rövid jelenet eljátszása párbeszéddel: a szeretetről 2. A szeretet parancsa szólít fel minket a jócselekedetekre (Lk 10,29-37) - bevezetés: a szamaritánus története A vezető kis cédulákra ráírja a szereplők nevét (a pap, a levita stb.) egyenként annyiszor, ahány a résztvevők száma, mindenki húz egyet az összekevert cédulákból, de nem mutatja meg társainak. Feladat: néhány mondattal mindenki írja körül, hogy ki ő és mit gondol magában, a többiek pedig találják ki, hogy a történet melyik szereplője. 3. Értékek az életemben, értékrendem: A vezető a korosztálynak megfelelően rajztáblára felír összekeverve szavakat, amelyek pozitív és negatív értékeket jelölnek, a résztvevők először válasszák ki (megállapodás szerinti jellel) azokat, amelyekkel tudnak azonosulni és jelöljék meg azokat is, amelyeket elutasítanak. Második feladatként rangsorolják őket. 4. Összegzés: A vezető minden résztvevőnek adjon egy ÉRTÉKRENDEM feliratú emlékeztetőt, amely tartalmazza a sorrendbe állított szavakat a 3. pontban megbeszéltek alapján. Befejező feladat: Versgyűjtés: magyar versek a szeretetről és a szeretetlenségről Összegzés: Szeretethimnusz (1Kor 13.) J. Bellinger: Nagy valláskalauz (Akadémiai Kiadó, Bp oldaltól a kereszténység, 252. oldaltól Isten országának etikája.) Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás (Gondolat. Bp ) Hitünk és életünk (Szent István Társulat. Bp )

5 Evilági és örök élet 1. Evilági lét (az emberi létezés) Mit jelent, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert? (vö. Ter 1,26) Uralkodjatok a tenger halain (Ter 1,26-28) Hogyan uralkodhat az ember a természet felett? Szabad-e, tud-e az ember ezzel visszaélni? (környezetszennyezés) Az ember test és lélek. Szerinted mi a lélek? Hol lakik bennünk? Van-e kapcsolat a tested és a lelked között (pl. lelki betegségek és testi bajok)? 2. Evilági életünk és az örök élet kapcsolata Jézus tanítása a feltámadásról és a halál utáni életről: Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; Jn 11, (Javasoljuk az egyik szentírási rész közös olvasását, megbeszélését, vagy drámajátékkal történő eljátszását.) Hogyan képzeled el a halál utáni életet? Nem félsz tőle? Nem lesz unalmas? Miért? A Katolikus Egyház katekizmusa (Bp., Szent István Társulat) Rajz Mihály: Családunk katekizmusa (Bp., Szent István Társulat, I. kötet, VI. fej.: Isten képmása) Ratzinger: A keresztény hit (OMC Bécs, 1976.) R. A. Moody: Élet a halál után; A fényen túl (Bp., Szent István Társulat) Heribert Mühlen: Újuljatok meg lélekben (Prugg Verlag, 1978.) Paulette Boudet: Ez nem a Te harcod (MaranaTha, 1995.) Biblia: Mózes I. könyve (teremtés), valamint a fent jelzett újszövetségi szakaszok.

6 A hit 1. Bevezetés Mit jelent hinni? (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 110. o.) Mit jelent Jézusban hinni? (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 111. o.) Aki megismerte Jézust, nem maradhat iránta közömbös. Vagy mellé állunk és tanúivá leszünk, vagy nem, de ettől az állásfoglalástól függ egész életünk és örök sorsunk. (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 113. o.). Ő az egyetlen, aki halálával bebizonyította, hogy szeret, feltámadásával pedig azt, hogy Isten. (Ld. Hitünk és életünk c. hittankönyv 109. o.) 2. Néhány segítő kérdés a beszélgetéshez Milyen történelmi tények bizonyítják, hogy Jézus történeti személy? Szavahihető-e az apostolok tanúskodása? Miért? (Ld. ApCsel 4,5-22 és 5,17-42) Miért nem dönt mindenki egyformán Jézussal kapcsolatban? Milyen körülmények befolyásolhatják döntéseinket? Ellenőrizhetjük-e valahogyan döntéseink helyességét? Hogyan fejleszthetjük hitünket? (Ld. 2Tim 3,14-17) Mik a hitetlenség okai? Mennyiben vagyunk felelősek embertársaink hitetlenségéért? Szabad-e valakit a hitre kényszeríteni? Mit tehetünk, és mit kell tennünk mások hitéért? Mit mond szent Pál apostol a hit szerinti életről? (vö. 2Kor 4,7; 1Kor 16,13) Mit mond a Szentírás azokról, akik hisznek? (vö. Lk 1,45) Hogyan juthatnak el Isten ismeretére azok, akik istennélküli környezetben élnek?(vö. Róm 1,20) Elképzelhető-e, hogy több isten is lenne? (vö. Mk 12,29) Mi legjellemzőbb Istenre? (vö. 1Ján 4,8) Hiszem és vallom (Kérdések gondolatok vázlatok) Segédanyag a hittantanításhoz (Budapesti Hitoktatási Felügyelőség, o.) Hitünk és életünk (Szent István Társulat, Bp. 1984): o. Boda László: Isten országa közöttünk - Erkölcsteológia II. (Szent József Kiadó, Bp ) Ajánlott részek: A hit definíciója (18. o.) Az Ószövetség hite (23. o.) Az Újszövetség hite (24. o.) A hit megvallása, megvédése ( o.) Ökumenikus hit ( o.) Hit és üdvösség ( o.) Növekedés a hitben ( o.) Bűnök a hit ellen: hitetlenség, hittagadás, eretnekség, szakadárság ( o.)

7 Hivatás Mit értesz a hivatás fogalma alatt, mi jut eszedbe róla? Sorolj fel hivatásokat. A hivatás és a választott szakma milyen kapcsolatba lehet egymással? A kettő mindig lefedi egymást, vagy egymástól elválasztható? Mondj példát a hivatás gyakorlására (saját szűkebb környezetedből, ismeretségi körödből), ami számodra vagy mások számára is követendő példa lehet. Mi számodra a mondanivalója a talentumokról szóló példabeszédnek? Mt 25, 14-30; Lk 19, Én meg Te, Mi. (NOE kiadvány, 1993.) oldal A Katolikus Egyház Katekizmusa (Szent István Társulat) Lásd tárgymutatóban a hivatás címszót. Piet van Breemen: Hivatás és küldetés (Korda Kiadó, Kecskemét, 1998.) Dr. Batthyány-Strattmann László élete (Szent István Társulat, 1991.)

8 Evangelizáció 1. Bevezetés Mi az evangelizáció? Az evangelizáció nem vallási ismeretanyagot közöl elsősorban, hanem meghív a krisztusi életre. Eközben természetesen megismertet a vallás igazságaival is. Első lépése nem a szó, hanem az élet: az egyéni és közösségi élet tanúságtétele. Erre alapozhat a szóbeli igehirdetés. Munkásai nemcsak a papok, a teológusok, hanem az egész Egyház, minden keresztény és minden keresztény közösség a hierarchia vezetése alatt. Az evangelizáció célja elvezetni az embereket a krisztusi életre és a krisztusi tanúságtevő közösségbe (Dr. Tomka Ferenc: Az evangelizáció, PPKE Hittud. Kar, Lev. Tag., főiskolai jegyzet). Az Egyház feladata Az evangélium örömhírt jelent, tehát az evangelizáció az öröm továbbadása is, de ez nem fakultatív feladat, nem választhat (az Egyház), hogy óhajtja-e végezni vagy sem. Az Úr Jézus bízta rá ezt a küldetést, és Ő azt akarja, hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek (Evangelii Nuntiandi, 5. pont). A mi feladatunk Jézus ma általunk akar szólni az emberekhez, a mi kezünkkel akar jót tenni, s Istenre mutató világosságot gyújtani. (Hitünk és életünk hittankönyv, Szent István Társulat, o.) 2. További meggondolásra: Hitünk és életünk c. hittankönyv 35. fejezete: A keresztények apostoli küldetése + fejezetvégi kérdések ( o.) 3. Elgondolkodtató befejezés Aki megértette a krisztusi tanítás lényegét, az úgy érzi magát, mint a vak, akinek megnyílt a szeme; aki kilépett a reménytelenség vaksötétjéből, és már látja a világosságot, a fényt, a színeket. S akinek megnyílt a szeme, s aki tudja, hogy birtokában van az a titok, amely által a vakoknak, korábbi sorstársainak a szeme is megnyílhat, az ha igazán ember nem késlekedik, hanem nekifog, hogy másokat is elsegítsen arra a Világosságra, amelyre ő eljutott. S ebben az emberben fel sem merülhet az a kérdés, hogy: van-e értelme az áldozatok vállalásának, hiszen élni vakon is lehet? És fel sem merülhet a másik kérdés sem, hogy: érdemes-e megzavarni a vakok nyugalmát azzal, hogy eljuttatjuk őket a világosságra? Boda László: Erkölcsteológia II. Dr. Tomka Ferenc: Az evangelizáció (PPKE Hittud. Kar, Lev. Tag., főiskolai jegyzet) Evangelii Nuntiandi Hitünk és életünk hittankönyv (Szent István Társulat, 1984.)

9 Megtérés 1. A megtérés Mit jelent az, hogy megtérés? Jó dolog-e az, ha valaki megtér? 2. Megtérés és szentírás Nevezzél meg szentírási helyeket, ahol megtérésről van szó! 3. A megtérés szükségessége Kinek van szüksége megtérésre? Mindenkinek, vagy csak annak, aki még pogány? Előfordulhat-e, hogy valaki többször is megtér életében? 4. Megtérés és Isten Hogyan segít a megtérésben Isten? Hogyan segít Jézus? És a Szentlélek? 5. A megtérés és én A feladatom-e az, hogy segítsek másokat a megtérésben? Hogyan tudom ezt megtenni? Újszövetségi Szentírás: Mt 4, ; Lk 19, 1-10.; ApCsel 2. Kovács Gábor: A lángoló Isten (Emmausz kiadó, Budapest, 1993.) L. J. Suenens: Új pünkösd? (Emmausz kiadó, Budapest, 1994.)

10 Misszió 1. Asszociációs feladat: Mi, ill. ki jut eszetekbe a misszió kifejezésről? 2. Mit jelent a misszió kifejezés? - megbízatás, megbízás - hivatás, küldetés - különleges céllal idegen országba küldött csoport, főleg szakértők - diplomáciai képviselet valamely idegen országban - hittérítés - hittérítő telep, állomás - hívők valamely kisebb csoportjának lelki gondozása - nagyobb tömegek számára rendezett katolikus lelkigyakorlat és ájtatosság 3. Kinek a feladata a misszió? Kik végeznek missziós tevékenységet? 4. Milyen területeken tevékenykednek misszionáriusok? Milyen feladataik vannak? 5. Ki volt Teréz anya? Miért beszéltek róla különösen sokat 2003-ban? Szegénységben kell élnünk, mert szegényekkel dolgozunk mondta Megnyitja a szegények szívét, ha elmondhatjuk, hogy ugyanúgy élünk, ahogy ők. 6. A Szeretet misszionáriusai szerzetesrendről mit tudunk? (kiselőadás formájában, előre is kiadható) Ajánlott irodalom, forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára Puskely Mária: Szerzetesek (Zrínyi nyomda kiadója, 1990.) A kereszténység története (Lilliput Könyvkiadó)

11 Oltáriszentség Nézzük meg a Don Bosco Kiadó a Biblia eseményei c. diafilm-sorozatból a Nagycsütörtöki eseményekről szóló részt. Vagy nézegessünk festményeket: Michelangelo: Az utolsó vacsora, Andrea del Castagno: Utolsó vacsora, 1450 k., Dali: Az utolsó vacsora és olvassuk el az idevágó szentírási részt: Mt 26, vagy Mk 14, vagy Lk 22, Szerintetek miért választott úgy Jézus, hogy kicsivé teszi magát: először gyermekként megszületik, majd egy pici ostyára korlátozza magát? Mit jelent számotokra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Gondoltál már arra, hogy te is, ahogy a Szűzanya, Istenhordozó vagy? Nemcsak az Isten képmása, hanem a temploma is; benned lakik, amikor magadhoz veszed. Ha ez nem tudatosul benned, olyan, mintha nem is áldoztál volna. Te viszed el Őt a többi emberhez, azokhoz, akikkel találkozol. A te száddal beszél, kezeiddel simogat - hatalmas a felelősséged, ahogy a másik emberhez viszonyulsz! Hogy szólítod meg? Hogy válaszolsz neki? Figyelsz-e rá? Mit jelentenek az Úrnapi körmenet egyes szimbolikus elemei: hogy kivisszük az Oltáriszentséget az utcára; hogy a pap eltakarja az arcát, mikor magasba emeli az Oltáriszentséget; a baldachin; a virágszórás? Mi az a Szentségimádás? Vannak-e személyes élményeitek róla? Mit jelent az Eucharisztia szó? Bűnbánat és áldozás? Hogyan áldozzunk? A szombati szentmise mikor helyettesítheti a vasárnapit? Áldozhatunk-e kétszer egy nap? Jó-e, ha TV-ben, rádióban nézzük, hallgatjuk a szentmisét? Megfelel-e ez a vasárnapi miselátogatásnak? Mit jelent a szentmisén való tevékeny részvétel? Mik lehetnek az áldozás/az Eucharisztia vételének a következményei a mindennapi életünkben? Ki volt Tarzíciusz? Mit tett ő az Oltáriszentségért? (Ének) (minden szinten, ill. a vezetőknek készüléshez): A Don Bosco Kiadó diafilmjei: A Biblia eseményei (Nagycsütörtök) ill. A szentségek (Eucharisztia) - gimnazistáknak Schökel, Luis Alonso SJ: Az Eucharisztia (Agapé Kiadó) II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia, nagycsütörtök Szent Rítuskongregáció: Rendelkezés az Eucharisztia titkának megünnepléséről, Római Dokumentumok XX. (Szent István Társulat Internet: A Katolikus Egyház Katekizmusa, Imádás és tanúságtétel az Úrnapjáról (in: Új Ember, ) Vasadi Péter: Az oltárról, Halálodat hirdetjük, Uram (in: Tűzjel, Szent István Társulat, 1978). Paschasius Radbertus, Ratramnus: Az Úr testéről és véréről (Paulus Hungarus Kiadó, 2001.) Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó, 1986.)

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Irányelvek a gyógyító imádsághoz

Irányelvek a gyógyító imádsághoz Irányelvek a gyógyító imádsághoz Az ICCRS Elvi Bizottságának állásfoglalása Tartalomjegyzék: Ajánlás Előszó Bevezetés 2. oldal 3. oldal 6. oldal I. Történelmi összefüggés: 8. oldal 1. Társadalmi-kulturális

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva

KATEKETIKA. Írta: Dr. Rédly Elemér. Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva KATEKETIKA Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Bábel Balázs és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az egyházmegyei teológiai

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok HITTAN Bevezetés "Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." (Keresztes Szent János). Isten képségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Kpoverello 2011. 06. 26. 2

Kpoverello 2011. 06. 26. 2 Szentlélek 2 Kedves Testvérkék! Megvilágosít, mi mégsem látjuk, mindenütt ott van, de mégsem tudjuk mindenütt érezni, általa kaptunk minden bölcsességet, tudást, mi mégsem tudjuk Őt teljesen megérteni.

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Találkozzunk Jézussal

Találkozzunk Jézussal EDÖCSÉNY ZITA Találkozzunk Jézussal Az elsõáldozásra és elsõ gyónásra való felkészítés Középiskolai tanár, hitoktató és mindenekelõtt három gyermek édesanyja vagyok. Pedagógusként, hitoktatóként és szülõként

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út

Szenvedés nélkül nincs átalakulás A húsvéti út Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./1.) 2010. március 26. szám Szenvedés nélkül nincs átalakulás A

Részletesebben

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember HÍRLEVÉL VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Nagy szeretettel

Részletesebben

Az Oltáriszentség tisztelete az új, harmadik évezredben 1

Az Oltáriszentség tisztelete az új, harmadik évezredben 1 Az Oltáriszentség tisztelete az új, harmadik évezredben 1 Jelen írás a Központi Oltáregyesület elnökének, Bulcsú Józsefnének szíves felkérésére készült. Az összeállítás többek között részleteket közöl

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység

Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TRÓBERT ANETT MÁRIA Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl a keresztény reménység TANULMÁNY Összefoglalás Mindannyiunk tapasztalata, hogy életünk fordulópontjain, a megpróbáltatások, krízisek idején

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben