SZAKMAI PROGRAM 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM 2012."

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Módosítva: ELFOGADVA: SZEB határozat Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával... 4 II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE... 4 Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve... 5 Az intézmény neve, székhelye:... 5 Telephelyek... 5 A Szociális Szolgálat szervezeti felépítése... 5 III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA Elvek Értékek... 5 IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE... 6 V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, RENDSZERESSÉGE Házi segítségnyújtás... 7 A szolgáltatás célja, feladata... 7 Az ellátottak köre... 7 A feladatellátás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége... 7 Gondozás - alapápolás 7 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás... 8 A szolgáltatás célja, feladata... 8 Az ellátottak köre... 8 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások köre, rendszeressége 8 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubjai) A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, a szolgáltatások formái, köre A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Együttműködési és kapcsolattartási módok /1 SZIVÁRVÁNY Idősklub /2 Nagytétényi Idősklub /3 LEVENDULA Idősklub Étkeztetés A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele

3 5. CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport A szolgálat célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre,rendszeressége A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 17 Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelme SERAPIS Közösségi pszichiátriai ellátás A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai tartalma A szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A szolgáltatás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, fóruma Az ellátás igénybevételének módja a fogyatékkal élők klubjában Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A szolgáltatás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Szolgáltatások köre A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 25 Az ellátás igénybevételének módja VI. MUNKATÁRSAK MENTÁLIS EGÉSZSÉGVÉDELME VII. A TÉRÍTÉSI DÍJ VIII. MELLÉKLETEK IX. FÜGGELÉK Térítési díjak, jelzőrendszer technikai paraméterei

4 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal december 31-én fő. A városrész a főváros XXII. kerülete, a Duna jobb partján található ben jött létre Budafok megyei város, Budatétény és Nagytétény községek egyesítésével. Nagy kiterjedésű peremkerület, alapvetően kertvárosi jellegű, de a lakótelepek is megtalálhatók. Városrészei: Rózsavölgy, Budafok, Budatétény, Baross Gábor telep és Nagytétény. Az egyes városrészek közötti közösségi közlekedést a 41-es, 47-es villamos, 33 és 33E, 213-as, 214-es, 13 és 113-as, 141-es, 250-es 233E-s, 58-as, 114-es és 150-es buszjárat biztosítja. A 2008-as adatok szerint a kerületben körülbelül lakás található. Az önkormányzati bérlakások száma az utóbbi években csökkent, 652 db van jelenleg. A kerületben az önkormányzat által fenntartott egyesített bölcsőde működik négy tagintézménnyel, illetve családi napközik is elindultak. Egy egyesített óvoda, összesen 14 tagóvodával és 4 magánóvoda. Az oktatási intézmények közül 11 általános iskola, 2 gimnázium és 1 szakközépiskola működik, a szakközépiskola kivételével mind önkormányzati fenntartásban. A kerület lakossága január 1-jén , ebből férfi és nő fő. A munkavállalási korú lakosság aránya az összlakossághoz képest 79,5%. A kerületben a népesség elöregedése volt a jellemző, a korstruktúra, korfa az idősek irányába mozdult el. Az elmúlt két évben a migráció és nyugdíjkorhatár emelése abba az irányba hatott, hogy az aktív/inaktív korú népesség aránya javulni látszik, pedig elsősorban a nyugdíjkor hatás emelése játszik szerepet a 2008-as 69%-ról a 79,5%-ra való emelkedésben. A lakóhelyi szociális kapcsolatok milyenségét, azok erősségét és stabilitását meghatározza egy adott személy környezetében lakók állandósága. A migráció folyamatos emelkedést mutat, ugyanakkor a kiköltözések túlsúlya ezen belül csökkenő tendenciájú. Így ez a számosság és arány az összlakossághoz képest ugyan nem jelentős, de a kerületen belüli költözésekkel együtt szemlélve már nagy változásokat is mutathat egyes segítséget igénylők esetében. II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/1996. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint végzi. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, illetve az Szt. rendelkezései alapján, a helyi önkormányzat feladatellátása körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította a XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven intézményünket 1996-ban. Többszöri átszervezés után jelenleg nyolc szakmai feladatot látunk el. 4

5 Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve A Szociális Szolgálat működésének felügyeletét a fenntartó Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat a Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda vezetője útján gyakorolja. A Szociális Szolgálat vezetését, irányítását a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete által kinevezett intézményvezető látja el. Feladata: a Szolgálat szakmai, szervezeti irányítása, a működési feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül, valamint az állományban lévő dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény neve, székhelye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat 1221 Budapest, Anna utca 10. Telephelyek 1221 Budapest, Anna utca SZIVÁRVÁNY Idősek Klubja - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás - Étkeztetés - SERAPIS Közösségi Pszichiátriai Ellátás 1221 Budapest, Köd utca NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja - CSIGAHÁZ Támogató Csoport 1224 Budapest, XVI. utca LEVENDULA Idősek Klubja - Étkeztetés 1224 Budapest, XII. utca NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub 1225 Budapest, Nagytétényi út NAGYTÉTÉNYI Idősek Klubja - Étkeztetés A Szociális Szolgálat szervezeti felépítése A szervezeti ábra a 1. sz. melléklet III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA 1. Elvek A segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása Függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása Az egyéni erőforrások, képességek mobilizálása A környezet, a segítő háttér bevonása Szolgáltatókkal való szoros együttműködés az egyén érdekében A tágabb környezet lehetőségeinek bevonása (barátok, civil) Önkéntesség, és sajátkörnyezet megtartásának elősegítése Szervezett és tervezett szolgáltatás, gondozás-nyújtás, (gondozási terv ) 2. Értékek Szociális biztonság megteremtése Kliens közeli szolgáltatások és ellátások nyújtása Differenciált és minőségi szolgáltatások biztosítása A család megtartására irányuló preventív tevékenységek előtérbe kerülése Tradicionális értékek ápolás és megőrzése Szakmai és ágazati együttműködés erősítése Kis közösségek alakulását elősegítő kezdeményezések Partneri együttműködés, és kompetencia határok tiszteletben tartása 5

6 IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE A XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata rendelkezik Alapító Okirattal, Szakmai Programmal, és a működéshez szükséges szabályzatokkal, valamint működési engedéllyel. Az organogramból és a szervezeti egység/létszám táblázatból (4. melléklet) is látható, hogy az idősek klubjai, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, a CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport, a NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja, illetve a SERAPIS Pszichiátriai Közösségi Gondozás, valamint a NAPPALI HANGULAT Klub (azaz az egyes feladatokat ellátó, szakmailag önálló csoportok) együttműködése a napi szakmai gyakorlatban valósul meg. Az egyes szakmai csoportok vezetői a szakképzettségüknek megfelelően egymás helyettesítésével bízhatók meg. Ez különösen igaz az egy telephely/több szakmai csoport esetén. A Napraforgó Fogyatékosok Klubja klubvezetőjét elsősorban a Csigaház Támogató Csoport csoportvezetője helyettesíti. A gondozók távollét esetén egymást helyettesítik, illetve szükség esetén a munka elvégzésébe a csoportvezető/klubvezető intézkedik az egyéb telephelyeken/munkakörökben foglalkoztatottak közül való helyettes-kereséssel. A végső döntést az intézményvezető hozza meg. V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, RENDSZERESSÉGE Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az Alapító Okiratban rögzítettek szerint munkanapokon nyújtja a Szociális Szolgálat. Ettől eltérően a Csigaház Csoport a fogyatékkal élőknek, illetve a Pszichiátriai szolgáltató részlegek hétvégén is szervezhetnek programokat a felmerülő ellátotti igények alapján. 6

7 1. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A szolgáltatás célja, feladata Célja, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, lakásán, lakókörnyezetében szükségletek biztosítása az önálló életvitel érdekében. Feladata Segítő kapcsolat kialakítása Alapvető gondozási ápolási feladat ellátása Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartás Veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása Részvétel szabadidős programok szervezésében, rehabilitációban Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése (nyomtatványok kitöltése) Rászorultság, illetve gondozási szükséglet vizsgálatának ellátása, előgondozás, szociális intézménybe való beköltözés segítése. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociális és/vagy egészségügyi okból rászorultak számára otthonukban nyújtunk ellátást. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gondozási tevékenységeket az alábbiakban részletezem, illetve csoportosítva, a Megállapodáshoz csatolva tartjuk nyilván gyakorisággal együtt - a házi segítségnyújtás területén, használatos tevékenységlistán. Intézményünk átlagosan személynek nyújt házi segítségnyújtás szolgáltatást 13 fő gondozónő, 1 vezető gondozónővel. Gondozás-alapápolás biztosítja és segíti a gondozottak fiziológiás szükségleteinek kielégítését; megteremti és fenntartja az idős emberek gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet; segédkezik a családorvos asszisztensének az ápolási-szakápolási feladatai ellátásában részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában; szükség esetén elsősegélyt nyújt; kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel; fektetés, hely- és helyzetváltoztatás, séta, levegőztetés, öltöztetés, mozgást segítő eszközök használatában segédkezés; ágyazás, ágyneműcsere, kényelmi eszközök használata, felfekvés felismerése és alapszintű ellátása; fürdetés, mosdatás, hajápolás, körömápolás, szájápolás, borotválás, ruhák,- ill. egyéb dolgok mosása, vasalása; étel előkészítése, etetés, vásárlás, tüzelőrendelés, favágás, begyújtás; ágytál, szoba WC használata, más egyéb segédeszköz beszerzésében való közreműködés; gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszerszedés betanítása, ellenőrzése; hivatalos ügyek intézése (posta, Önkormányzat, egyéb). A házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése során célunk a gondozás megkezdését akadályozó, a potenciális kliensek körében meglévő averziók felszámolása, az egyenlő esélyű hozzáférhetőség javítása. A leendő kliensek elérésére más eddig nem használat eszközök alkalmazásának bevezetése: szomszédsági megbízottai hálózat kiépítése, illetve utcai bejárások szervezése. 7

8 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel a kérés előterjesztésével és az Szt. szerinti adatok felvételével, valamint az adatok alátámasztására szolgáló személyes dokumentumok másolatának benyújtásával (beszerzésével) indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend/Szolgáltatás rendje nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. (Gondozási tevékenységlista.. melléklet) 2. JELZŐRENDSZERES házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata Az Szt., az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint az Ör. által meghatározottak szerint a még otthonukban ellátható, de a biztonságos életvitelt csak jelzőrendszeres szolgáltatás igénybevételével megoldani képes személyek segítése. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életkoruk és betegségük vagy állapotuk miatt 65 év feletti rászorultak számára otthonukban ügyeleti-készenléti rendszerben technikai berendezéssel kiegészítve (jelzőkészülék és diszpécserközpont, valamint szociális gondozók a házi segítségnyújtásban szerzett gyakorlattal) nyújtunk szolgáltatást. A segélyhívó készülék használatára képes, időskorú, fogyatékos, pszichiátriai beteg személyek. A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. (5) (7) bekezdései szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások köre, rendszeressége A személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő saját otthonában élő egészségi állapota, szociális helyzete miatt szolgáltatást igénylő egyedülálló (esetleg családban élő) időskorú, valamint fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg személyek részére 24 órás készenléti (rendkívüli munkavégzés keretében nyújtott) ellátása. Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén egészségügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel kérésre- az Adatlap kitöltésével - indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend (szolgáltatás rendje) nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást olyan gondozási forma, amely biztosítja a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásként a már működő házi segítségnyújtást végző szervezet keretében valósul meg azzal, hogy a műszaki rendszer körében 8

9 az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést, átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, személyhívó kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftvert szerződés útján a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosítja, és gondoskodik ezek felszereléséről, karbantartásáról, a diszpécser szolgálat nyújtásáról. A segítségnyújtást végző gondozókat a Szociális Szolgálat Házi Segítségnyújtás szakmai csoportja biztosítja. A gondozók készenléte minden napra, tehát pihenő, munkaszüneti és ünnepnapra is kiterjed a nap teljes időtartamára, 24 órára. A szakmai csoport szervezésében 60 időskorú vagy fogyatékos személy otthonában lehet segélyhívó készüléket elhelyezni. A gondozó saját felszerelése körében biztosítjuk a flottás mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez szükséges taxi utalványt. A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót illetve az orvosi ügyeletet ellátó szervezetet vagy a mentőszolgálatot. Ellátottaink 60% - a él otthonában egyedül, távol hozzátartozójától. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás kialakításával az igénylő embereknek a biztonságérzetét szeretnénk növelni. Az, azonnal elérhető segítő védelmet nyújt. A szakképzett segítő gyors elérése prevenciós hatású is. A családtagok aggodalmát csökkenteni szeretnénk, hogy hozzátartozójuk probléma esetén - nélkülük is - hozzájut az ellátáshoz. Hangsúlyozandó, a szolgáltatással önmagát részben ellátni képes egyedül élő idős, pszichiátriai beteg és fogyatékos személyeknek a biztonságos életvitel feltételeit, továbbá krízishelyzetekben gondozónői elérhetőséget valósítunk meg. Ellátottainknál 60 db készülék került kihelyezésre. A törvényben előírt 2 gondozónő 24 órában történő elérhetősége közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi szerződés alapján valósul meg. Az igénylőtől, hozzátartozójától vagy a jelzőrendszerből érkező jelzés után az adatfelvételi lap kitöltésével indul az eljárás. Az ellátás iránti kérelemről a gondozásvezető Egyszerűsített előgondozás után adott véleménye alapján az intézményvezető dönt, ezzel egyidejűleg kiadja a nyilatkozatot a rászorultságról. A gondozási megállapodással egy időben, a Szolgálat haladéktalanul intézkedik a készülék felszereltetéséről. Ha nincs szabad készülék, a várakozók közt nyilvántartásba veszi az ellátást kérelmezőt. Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok vezetése útján történik: a. ADATLAP a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez, Az Egyszerűsített előgondozási adatlap. Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki. /a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM r./ b. Nyilvántartás az alap-, nappali ellátás igénybevételéről /Szt iban foglalt adatokról/ c. Az ellátás igénybevételéhez Megállapodás születik az Szt. 94/C. -a szerint. d. Finanszírozási Szerződés 9

10 3. IDŐSKORÚAK nappali ellátása (Idősek Klubjai) A szolgáltatás célja, feladata A kerületben, saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális kapcsolatrendszerük, társas ételük, higiéniai szükségleteik (fodrász, pedikűr, manikűr) kielégítésében szervezett segítséget igényelnek. A kerületben jelenleg három Idősek Klubja működik. A klubok férőhelyeinek száma 83 fő. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező időskorú emberek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre az idősek klubjaiban Az Idősek Klubjaiban igény szerint, térítési díj ellenében, lehetőség van napi egyszeri meleg étkezésre. Az étkezések rendjét a HÁZIREND szabályozza. A klubok nyitva tartási ideje a HÁZIRENDBEN szabályozott. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon az intézmények zárva tartanak. Szolgáltatások köre Közösségi együttlét, Tv használata, Pihenés, Személyi tisztálkodás, Személyes ruházat tisztítása, Étkeztetés (szükség szerint), Vérnyomás, cukorszint mérés, Szociális esetmunka keretében Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés Egyéni esetkezelés, segítő és célzott beszélgetéssel. Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről Gyógyszerkiváltás Kapcsolattartás Házi- és kezelőorvossal, kísérés, időpont-megbeszélés Mentális ellátás keretében Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése, Az ellátás rendszeres igénybevételére motiválás, Memóriafejlesztő foglalkozások Napi lelki problémák megbeszélése, szorongások, félelmek enyhítése, Közösségi szociális munka Ünnepekre való felkészülés, Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása (kirándulások, kerti sütögetés), Készségfejlesztő foglalkozások (üvegfestés, tésztafűzés, plakátkészítés, stb.), Környezetgondozás. (kertgondozás, klub-helyiségek kellemessé tétele). A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele A klubtagok felvétele a klubvezetők feladata, akik az intézmények által nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséért is felelősek. A felvétel a jogszabályban előírt nyomtatványokon (Adatlap, Egyszerűsített előgondozás, Megállapodás, Házirend, Orvosi javaslat) történik. Klubtagság megszűnik az ellátott kérésére, 30 napot meghaladó távollét esetén, ha az ellátott a HÁZIRENDBEN foglaltakat súlyosan megszegi, az ellátott halálával. A rendkívüli eseményekről írásbeli feljegyzés készül. 10

11 Valamennyi részleg a törvény által szabályozott, gondozási napló, látogatási és eseménynaplóban, otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi naplóban rögzíti a havi tevékenységet. A létszámjelentést a tárgyhót követő 10. napig a szociális/gazdasági ügyintézőknek megküldi. Együttműködési és kapcsolattartási módok A Háziorvosi Szolgálattal, Szakellátást biztosító intézményekkel, ügyintézésekben való segítségnyújtás során az Önkormányzat illetékes irodáival. A közintézmények, és szolgáltatók közelsége adja a lehetőségét a különböző intézményekkel való együttműködésre, közös programok szervezésére, szakmaközi megbeszélésekre és konzultációs összejövetelekre: egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési, oktatási intézményekkel, szociális szolgáltatók, civil szervezetekkel. A klubtagokat a napi személyes kapcsolaton túl szükség esetén, telefonon is felhívjuk. Hozzátartótokkal igény szerint van kapcsolatunk. Társintézményekkel írásban, telefonon történő; eseti - szükség szerinti: esetmegbeszélés, esetátadás a gyakorlat. A feladataink közé tartozik a környéken élő azon idősek felkutatása, akiknek szüksége lehet a nappali ellátásra, de nem ismerik ezt az ellátási formát - ezt követően tájékoztatás-nyújtás az ellátásról. A szolgáltatások megismerésére, a lehetőségek bemutatására Nyílt Napokat szervezünk, hogy az emberek az saját tapasztalatot szerezzenek a klubban folyó életről. A szakmai program megvalósítás várható következményei, eredményessége A gondozás során a társas környezet biztosítása, az idős ember szociális helyzetének és mentális állapotának javítása, a tétlenséggel járó kóros hatások megelőzése (korai demencia), későbbi időre tolódása, egészségi és higiénés állapot javítása, megtartása. Ezen ellátásban való részvétel lehetővé teszi/ teheti, hogy esetlegesen később kerüljön sor az otthoni illetve a szakosított ellátási formák igénybevételére. 3/1 SZIVÁRVÁNY Idősklub A klub 1221 Bp., Anna u.10 ben, 30 férőhellyel működik, demenciában szenvedők ellátása az Alapító Okirat szerint lehetséges. Új feladatként jelentkezik az eddigiekhez képest eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező idősek napi programjainak, mentálhigiénés gondozásának személyre szabott, ugyanakkor csoportosan megvalósítható megszervezése. Az alapszolgáltatások tekintetében megegyezik a másik két klubbal. Ez a klub földrajzilag az ellátási terület szélén helyezkedik el. A korábbi klubösszevonások és megszüntetések miatt ellátási területe olyan városrészekre is kiterjed, ahonnan csak átszállással, illetve erőn felüli gyaloglással érhető el. Folyamatos erőfeszítéseket teszünk a klubba- és hazaszállítás finanszírozási feltételeinek megteremtésére, jelenleg a helyi rendelet díjfizetés ellenében lehetővé teszi a szállítás igénybevételét. 3/2 Nagytétényi Idősklub A klub az 1225 Bp., Nagytétényi út 266.ban található, 25 férőhellyel. A klub hagyományos falusias környezetben van, a nagyvárosi életből adódó elidegenedés még kevésbé érzékelhető. Specializációja az általános nappali ellátási feladatokon túl a magányos férfiak/magányos nők együttes programjainak bonyolítása, az otthonukban való életvitelben a kölcsönös önsegítő csoportként működő tanácsadás, programszervezés. Feladatunk, minél hatékonyabban és rugalmasan megvalósítani az ötleteinket és a terveinket, figyelembe véve az igényeket is és az idősek képességeinek megfelelően alakítva a foglalkoztatásokat, kirándulásokat és egyéb megemlékezési ünnepnapokat. 11

12 A klubba járó idősek életkora 60 és 90 év közé tehető, nagy számban már a 80-as éveiket élik. Ezt figyelembe véve szervezzük az idei programokat, foglalkozásokat. A klubban családias hangulatban tetszés szerinti időt tölthessenek el kortársaik között és szabadon választott programokon vehetnek részt a klubtagok. Életkorukat és fizikai állapotukat, aktivitásukat figyelembe véve, a foglalkozásokat intézményen belül szervezzük. Az aktívabbak számára hetente 1 alkalommal külsős programot szervezünk, kiállításokat, nevezetes épületeket vagy parkokat látogatunk. Évente egyszer a három klub közös kirándulást szervez. 3/3 LEVENDULA Idősklub A klub XVI utca 22. szám alatt a Baross Gábor telepen van. Az ellátotti engedélyezett férőhelyszám: 28 fő, az Alapító Okirat szerint demenciában szenvedők ellátása lehetséges. A közvetlen környezete családi házas övezet melynek határában a Rózsakerti lakótelep illetve a Liliom dombi lakópark található. A klub tömegközlekedés járműveivel könnyen megközelíthető. Budafok felől átszállás nélkül, Tétény felől egyszeri átszállással érhető el. Az épület helyiségei, az épülethez hozzátartozó füves kert rész, és beton aljzatos terasz a klub szolgáltatások biztosítására alkalmasak. A parkosított kert és az élő sövénnyel körül vett terasz fontos színtere a különböző szabadtéri programoknak. A kert szépsége, rendezettsége és intimitása a lakásban élő embereknek a természet közelségét és a kikapcsolódást, a szolgálat dolgozóinak állandó jelenléte és segítsége pedig a biztonságot, és a szabadidő kulturált és aktív eltöltését jelenti. Demográfiai mutatók Átlagéletkor: 70 év, a női klubtagok vannak többségben, a klubtagok 96%-a nő. Jövedelem: a klubtagok jó- átlagos szociális körülmények között élnek, 90%-uk egyedülálló, de jól működő családi kapcsolatokkal, és családi háttérrel rendelkeznek. Szociális jellemző Az ellátottak többségénél megfigyelhető, hogy az ellátás igénybevételét követően ruházatukra, megjelenésükre igényesebbé válnak, mentális állapotuk jelentősen javul. Az étkeztetés igénybevétele által táplálkozásuk kiegyensúlyozottabb és rendszeresebb. Az ellátottak ellátási szükségletei A klub szolgáltatásait igénybe vevő emberek egy része évek óta egyedül tölti mindennapjait, következében szellemi hanyatlás, feledékenység figyelhető meg. Az egyedüllét mellett jellemzőek a különböző egészségi problémák, melyek súlyosságát gyakran túldimenzionálják. Jellemző egészségi problémák: magas/alacsony vérnyomás, keringési rendellenesség, ízületi, gerinc fájdalmak, látási problémák, nagyothallás. Mindezek mellett az egyre gyengülő álló- és teherbíró képesség. A klubtagok szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul meg. A gondozási anamnézis elkészítése során a megismerjük az ellátott fizikai, egészségi és mentális állapotát, valamint kedvelt szabadidős tevékenységeit, szokásait, meglévő képességeit. Ez alapján készül el az egyéni gondozási terv. Az idős emberek ellátási szükségletei alapján a szolgáltatás célja, hogy a saját otthonukban egyedül vagy magányosan idős embereknek nyújtson segítséget, akik szociális és/vagy mentális támogatást igényelnek, önmaguk ellátására részben képesek. A klub lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Feladatunk, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása. Az igényeknek megfelelően közösségi programokat szervezünk. Klubban az ellátást igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. 12

13 Egyéni esetkezelés Célzott beszélgetések alkalmazásával arra törekszünk; az idős ember képes legyen túljutni akadályozott állapotán erősítve, a meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait. Szükség szerint, az egészségügyi alapellátás megszervezésében, a szakellátáshoz való hozzájutáshoz is segítséget nyújtunk. Igény szerint közreműködünk hivatalos ügyek intézésében. Életvitelre vonatozó és életvezetési tanácsokkal is segítséget adunk. Krízis esetén, feszültségcsökkentésre a probléma világos megfogalmazásával, a helyzete megértésével; remény felmutatásával igyekszünk segíteni. Csoportos szociális munka - megelőző és felvilágosító előadások, egészség megőrzésre irányuló, programokat szervezünk. Közösségi szociális munka keretében Ünnepekhez kötődően: Farsangi mulatság, Nőnapi köszöntés, Húsvéti ünnepkör, Anyák napja, Névnapok megtartása. Idősek Világnapja" Halottakról való megemlékezés, Mikulás, Karácsony ünnepe, Költészet Világnapja, Generációs találkozó, Készségfejlesztő foglalkozások, környezetgondozás. Szabadidős programok szervezése Társas,- memória,- és szójátékok, Kiállítások látogatása, Kerti sütögetés; szalonna és kürtöskalács-sütés, Kézműves foglalkozás: dekorációk készítése, színezés, varrás, Csoportkohéziót erősítő foglalkozások Szellemi, ügyességi vetélkedők. Témaorientált beszélgetések Közös séták, közös játékok Névnapi köszöntések Igény szerint meleg ételt is biztosít a klub. A meleg ételt kifőző helyről történő szállítással oldjuk meg. A klubban megterített asztal mellett kellemes környezetben, kényelmesen, és egymás társaságában fogyasztják el ebédjüket az emberek. Szabadidő szervezett eltöltése céljából a napi tevékenységek között: közös éneklés, napi sajtó elolvasása, aktuális hírek közös megbeszélése, TV nézés, DVD filmek nézése, társas- és kártyajátékok, vetélkedő játékok szerepelnek. Alkalom szerint: mosás, varrás, kertgondozás. Egészségügyi ellátással kapcsolatos lehetőségek: A klubban a rendszeresen mérjük a klubtagok vérnyomását, szűrővizsgálatokról tájékoztatást adunk, motiváljuk a klubtagokat a részvételre, és felvilágosító előadásokat szervezünk. Szükség szerint: manikűr, pedikűr, fodrász, gyógymasszőr szolgáltatásokat szervezünk. Az ellátás igénybevételének módja A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére az Adatlap kitöltésével indul. A szociális intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. A nappali ellátás alapja a megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl: Az ellátás időtartamát. A klub által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottnak joga van az; egyenlő bánásmódhoz, az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, az élethez, emberi méltóságához, a testi épségéhez, a testi-lelki egészséghez, 13

14 személyes adatainak védelméhez, a magánéletével kapcsolatos titoktartásra, az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, panaszainak kivizsgálására, az érdekképviseletre, az ellátott jogi képviselővel való kapcsolattartásra. 4. ÉTKEZTETÉS A szolgáltatás célja, feladata A szociális étkeztetést az általános törvényi szabályozás szerint a magukat, és/vagy hozzátartozóikat meleg élelemmel más módon ellátni nem tudók számára nyújtja Szolgálatunk. Kerületi szinten fő étkezését biztosítjuk három Idősek Klubjában. Az ellátottak köre A szabályozásokban írt feltételeknek megfelelő, XXII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gondozottak részben saját maguk viszik el az ebédet, részben házhoz szállítjuk, vagy helyben fogyasztásra is lehetőség van. Az ellátottak saját maguk minden helyszínről elvihetik az ételt, a kiszállítás is minden telephelyről megoldott. Az étel tálalása és kiszállítása során a HACCP kézikönyvnek megfelelően járunk el. Az étkeztetés házhozszállítása vállalkozási formában, illetve saját gépjárművel történik. Törekszünk a szociális szempontok maximális érvényesülése és a költség/haszon elemzések alapján a legoptimálisabb támogatásai forma kialakítására A hétvégi napi egyszeri meleg étkezést a fenntartó Önkormányzat által kezdeményezve és jóváhagyva 72 óra szavatossági idejű, mikrohullámú sütőben is melegíthető, egyszer használatos műanyagdobozban szállított módon oldjuk meg. A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele Kérelem előterjesztése, adatlap adatainak felvétele, a házhoz-szállítás esetén orvosi javaslat annak szükségességéről. Házhoz szállítás esetén a szociális segítő környezettanulmányt készít az igénylő otthonában. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat, a tárgyhót követő hónap 10-ig kell befizetni: személyesen az igénybevétel helyén. A házhoz szállított étkezőket a térítési díj beszedése érdekében a szociális segítő személyesen felkeresi. Pénzbefizetési napokról a tárgyévet megelőző év decemberében minden ellátott értesítést kap. Az ellátás megszűnik az ellátott kérésére, ha az ellátott a HÁZIRENDBEN foglaltakat súlyosan megszegi, illetve az ellátott halálával. 5. CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport A Szolgálat elő kívánja segíteni a fogyatékos személy integrációját a meglévő szociális családés gyermekvédelmi hálózatba, elősegítve ezzel a közösségi programokban való részvétel lehetőségét. A szolgálat célja, feladata Célja, a fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 14

15 Feladata, - a kerületben élő mozgás-, hallás-, értelmi- és látássérült, valamint más okból akadályozott lakosok segítése, a nekik járó ellátásokhoz, juttatásokhoz való hozzáférés elősegítése, életvitelükben hátrányt okozó akadályok leküzdésében való segítés, esélyegyenlőségüket elősegítő intézkedések megvalósítása, területén élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása. - a személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése: a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez; például - alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása, otthoni felügyelet ellátása, segítség nyújtás a higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, problémák megoldásának segítése, szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése pl. szűrővizsgálatokra egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezése, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés megszervezése, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, én-tudat megerősítése, információs hálózat működtetése, érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, közösségi, kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése, a társadalmi integráció elősegítése, jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása, munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások támogatása, megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése. Az ellátottak köre Az ellátottak köre Budapest XXII. kerület közigazgatási területén élő fogyatékos személyek. Siketek és nagyothallók: Akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.(hallási fogyatékos) Vakok-és gyengénlátók: Akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes.(látási fogyatékos) Értelmi fogyatékosok: Akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. Mozgásszervi fogyatékosok: Akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értékétől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia - tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékosok, az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. 15

16 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre rendszeressége Személyi segítő szolgáltatás A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A részletes feladatellátáshoz Gondozási terv készül, melynek megvalósulásait a Gondozási lapon vezetik, és amelyre a gondozással kapcsolatos eseményeket feljegyzik. A Támogató Szolgálat Vezetője és a személyi segítők a fogyatékos személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát. A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. Fizikai ellátás, célja a létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket illetve a szükséges felügyeletet (pl.: lakás fűtése, takarítás, a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése) Mentális gondozás A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, lelki sérüléseinek gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, az izoláció veszélyének elkerülése. Egészségügyi ellátás Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, fekvőbeteg esetén ápolási - gondozási feladatok ellátása, az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés, az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással. Tanácsadás, információs szolgáltatás A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részérre az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. Szállító szolgálat Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában. A biztosított szolgáltatások rendszeressége A személyi segítő szolgálat az ellátási területen élő fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel: tanácsadás: az ellátási területen élő fogyatékos személyek, illetve hozzátartozójuk részére szállító szolgálat: az ellátási területen élő fogyatékos személyek részére, igény szerinti rendszerességgel. 16

17 A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik A Kérelem benyújtása az intézményvezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy Kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Személyi segítő szolgálat igénybevétele A személyi segítés igénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg - a benyújtott kérelem és az egyszerűsített előgondozás alapján -, aki az intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik: A Kérelem nyilvántartásba vételéről, mely a beérkezés sorrendjében történik, Az ellátott értesítéséről, mely tartalmazza az egyszerűsített előgondozás időpontját, a kérelem nyilvántartásba vételét, a szolgáltatás kezdő időpontját, időtartamát, fizetendő térítési díj összegét a fizetés módját, helyét, időpontját, Az egyszerűsített előgondozás elvégzéséről, A megállapodás megkötéséről, Az ellátottal kötött megállapodás egy példányának 15 napon belül a fenntartóhoz történő megküldéséről. Az intézmény vezetője nyilatkoztatja az ellátásban részesülő fogyatékkal élő személyt vagy hozzátartozóját, törvényes képviselőjét, hogy: adatokat szolgáltat a Támogató Szolgálatnál vezetett nyilvántartásokhoz, amennyiben a szociális ellátásra jogosultság feltételei és a jogosult, a hozzátartozója, vagy a törvényes képviselője személyes adataiban változás történik, azt haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása. A fizetendő térítési díj mértékét a helyi rendelet szabályozza. Tanácsadás, információs szolgáltatás Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni; a szolgáltatást a Támogató Szolgálat munkatársa végzi az adatbázisból. Szállító Szolgálat Intézményi jogviszony keretében igénybe vehető. A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a helyi rendelet szabályozza. Az intézményi jogviszony megszűnése A Szolgálat jogutód nélkül megszűnik, vagy a Fenntartó a szolgáltatást megszünteti jogosult halálával, A határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával. Az intézményi jogviszony megszűntetése Az ellátást igénylő saját kérésére azonnal. Amennyiben az ellátott kéthavi személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, fizetési felszólítására 8 napon belül nem tesz eleget. Térítési díj A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek mértékét a szolgáltatás fenntartója rendeletben állapítja meg. A térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni. A szolgáltatás közzétételének módja, formái: szórólapok, helyi televízió, sajtó közreműködése, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása, háziorvosok tájékoztatása, Fogyatékosok Lakóotthona, oktatási intézmények, egészségügyi- szociális intézmények értesítése, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététel, különböző szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás. 17

18 A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja A fogyatékos személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a Támogató Szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. Ennek módja: személyes kapcsolattartás Támogató Szolgálatnál, ellátott lakásán, telefon igénybevételével, írásban: minden, a Támogató Szolgálattal és az ügyféllel kapcsolatos megállapodásról, értesítésről, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról írásos dokumentáció készül, melynek l példányát megkap a fogyatékos személy vagy a gondnoka. Az üzenetátadás történhet az intézmény integrált egységeiben történő meghagyással. A megkeresést a szolgálat munkatársa az Eseménynaplóban regisztrálja. A Támogató Szolgálat kapcsolatot tart: Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, Oktatási Intézményekkel, Személyes gondoskodást nyújtó ellátást illetve szakosított ellátást nyújtó intézményekkel, Egészségügyi intézményekkel, Gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával, Fogyatékos személyek érdekképviseleteivel, civil szervezetekkel. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelme Az ellátottak általános jogai Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy a teljes körű ellátás igénybevételére. A fogyatékkal élő személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. A Szolgálatnak a szolgáltatásait olyan módon kell végeznie, hogy figyelemmel legyen fogyatékos személyeket megillető alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme. Speciális jogok az akadálymentes környezet biztosítására, képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetőségeinek megteremtésére, az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra. A munkatársak jogai a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 18

19 Integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje, helyettesítésének rendszere A Támogató Szolgálat működésében közreműködő személyek az intézményvezetőjének közvetlen irányítása alatt végzik a munkájukat, amelyről rendszeresen beszámolnak. Felelősek a Szolgálat színvonalas szakmai működéséért, fejlesztéséért, ésszerű gazdálkodásáért, a tulajdon védelméért, a munkahelyi és etikai helyzetért, a hatályos jogszabály betartásáért, intézkedéseiért, az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogainak biztosításáért. Figyelemmel kísérik az ellátottak igényeit, megszervezik a fogyatékos személyek szállítását. A Támogató Szolgálat személyi feltételei: 1 fő vezető 2 fő személyi segítő, 1 fő gépkocsivezető A vezetői, személyi segítői vagy a gépjárművezetői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két hónapon belül be kell jelentkeznie támogató szolgálati képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie. A szolgálat keretein belül működő más ellátási formákkal a Támogató Szolgálat együttműködik, munkájukat összehangolva végzik. A különböző ellátási formák a szolgáltatások minőségére és mennyiségére tekintettel differenciáltak, egymásra épülők és átjárhatók. Helyettesítés rendje A Támogató Szolgálat munkatársait távollétük esetén az intézményvezetője által megjelölt személy/ek helyettesítik. 6. SERAPIS Közösségi pszichiátriai ellátás Az ellátás a XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata keretein belül integráltan történik a korábbiakban működési engedélyt kapott ellátási formákkal együttműködve. A szolgáltatás célja, feladata A kerületben lakó pszichiátriai betegek életvitelének segítése az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetén belül. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátott személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, s megkapja mindazokat a szolgáltatásokat, melyekre szüksége van. Önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. Biztosítja a következő szolgáltatásokat problémaelemzés, probléma megoldás, személyes célok meghatározásának segítése, változásra motiváló tényezők feltárása, Problémamegoldó beszélgetések, életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, illetve közvetítése, készségfejlesztés, önellátásra való képesség javítása és fenntartása, pszicho-szociális rehabilitáció, szabadidő szervezett eltöltésének segítése, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátásokról, szolgáltatásokról, továbbá foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételének módjairól 19

20 Az ellátottak köre A XXII. kerületben élő 18 év feletti, pszichiátriai problémákban érintett személyek. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai tartalma Az ellátás két szinten történik: a gondozott otthonában, illetve közösségi keretek között A közösségi pszichiátriai ellátásban résztvevő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv készül, melynek elkészítésébe bevonják az érintett személyt, szűkebb közösségének tagjait, valamint a közösségi koordinátort és a kliens közösségi gondozóját. A gondozási tervet képező egyéni segítségnyújtás (önellátás, vásárlás, ügyintézés segítése) mellett nagy hangsúlyt kap az egyéni mentális gondozás. A közösségi kereteken belül olyan klubok, önsegítő csoportok szervezése, melyek segítik az egyént a társadalomba való reintegrációra, közösségi kapcsolatok kialakítására, önismeretük fejlesztésére, kulturális, művészeti tevékenységbe való bevonásukba. A XXII. kerületi Szociális Szolgálat intézményvezetője megállapodást kötött a XXII. kerületi Pszichiátriai Gondozóval Gyógyír XI. Kft- és a területileg illetékes Szent Imre Kórház pszichiátriai osztályával. A közösségi koordinátor folyamatos kapcsolatot tart a kliensek kezelő orvosaival. A szolgáltatások igénybevételének módja Az információnyújtás, tanácsadás, más intézmények ellátásaihoz való hozzájutás szervezése kapcsán un. alacsonyküszöbű ellátást nyújtunk, azaz a szolgáltatás tényét akár névtelenül is rögzítjük az esetnaplóban, de egyéb dokumentációt nem vezetünk. Ellátás igénylése esetén egyéni kérelem alapján történik a felvétel. Az első találkozás során megtörténik az egyéni gondozási terv alapját képező első interjú, mely során a felvételt végző megismerkedik a kliens pszichikai, mentális állapotával, járulékos problémáival, családi körülményeivel, esetleges igényeivel, illetve felhatalmazást kérünk a kezelő-/szakorvossal való kapcsolatfelvételhez és megállapodást kötnek a klienssel. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Az Adatlap kitöltése után a szolgáltató és az igénybevevő (ellátott) Megállapodást köt, mely tartalmazza a közösségi koordinátor, illetve az intézményvezető elérhetőségét. Az igénybevevő a kérését, panaszát telefonon, személyesen vagy írásban teheti meg a koordinátornál, az intézményvezetőnél, illetve ha észrevétele 8 napon túl nem nyer elintézést, illetve nem kap választ, akkor a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme Az ellátottak jogvédelmét biztosítja; szakképzett munkatársak alkalmazása, a programok nyilvánossága, illetve lehetőség szerint közösségi helyszínen, önsegítő/érdekvédelmi csoport kialakítása, használói önkormányzat felállítása, az ellátott megismertetése a már működő érdekképviseleti szervekkel, pl. PÉF az ellátottjogi képviselő elérhetőségének és tevékenységének megismertetése A szolgáltatást végzők jogainak biztosítása; - a törvényi rendelkezések betartásával - annak megismertetésével, hogy az ellátásban résztvevők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. - a szakmai szabályzatok - Szervezeti és Működési Szabályzat, munkaköri leírás - pontos elkészítésével. 20

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben