SZAKMAI PROGRAM 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM 2012."

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Módosítva: ELFOGADVA: SZEB határozat Kiss Andrea intézményvezető

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával... 4 II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE... 4 Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve... 5 Az intézmény neve, székhelye:... 5 Telephelyek... 5 A Szociális Szolgálat szervezeti felépítése... 5 III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA Elvek Értékek... 5 IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE... 6 V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, RENDSZERESSÉGE Házi segítségnyújtás... 7 A szolgáltatás célja, feladata... 7 Az ellátottak köre... 7 A feladatellátás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége... 7 Gondozás - alapápolás 7 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás... 8 A szolgáltatás célja, feladata... 8 Az ellátottak köre... 8 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások köre, rendszeressége 8 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubjai) A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, a szolgáltatások formái, köre A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Együttműködési és kapcsolattartási módok /1 SZIVÁRVÁNY Idősklub /2 Nagytétényi Idősklub /3 LEVENDULA Idősklub Étkeztetés A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele

3 5. CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport A szolgálat célja, feladata Az ellátottak köre A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre,rendszeressége A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 17 Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelme SERAPIS Közösségi pszichiátriai ellátás A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai tartalma A szolgáltatások igénybevételének módja A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A szolgáltatás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, fóruma Az ellátás igénybevételének módja a fogyatékkal élők klubjában Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub A szolgáltatás célja, feladata Az ellátottak köre A szolgáltatás szakmai tartalma, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Szolgáltatások köre A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 25 Az ellátás igénybevételének módja VI. MUNKATÁRSAK MENTÁLIS EGÉSZSÉGVÉDELME VII. A TÉRÍTÉSI DÍJ VIII. MELLÉKLETEK IX. FÜGGELÉK Térítési díjak, jelzőrendszer technikai paraméterei

4 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal december 31-én fő. A városrész a főváros XXII. kerülete, a Duna jobb partján található ben jött létre Budafok megyei város, Budatétény és Nagytétény községek egyesítésével. Nagy kiterjedésű peremkerület, alapvetően kertvárosi jellegű, de a lakótelepek is megtalálhatók. Városrészei: Rózsavölgy, Budafok, Budatétény, Baross Gábor telep és Nagytétény. Az egyes városrészek közötti közösségi közlekedést a 41-es, 47-es villamos, 33 és 33E, 213-as, 214-es, 13 és 113-as, 141-es, 250-es 233E-s, 58-as, 114-es és 150-es buszjárat biztosítja. A 2008-as adatok szerint a kerületben körülbelül lakás található. Az önkormányzati bérlakások száma az utóbbi években csökkent, 652 db van jelenleg. A kerületben az önkormányzat által fenntartott egyesített bölcsőde működik négy tagintézménnyel, illetve családi napközik is elindultak. Egy egyesített óvoda, összesen 14 tagóvodával és 4 magánóvoda. Az oktatási intézmények közül 11 általános iskola, 2 gimnázium és 1 szakközépiskola működik, a szakközépiskola kivételével mind önkormányzati fenntartásban. A kerület lakossága január 1-jén , ebből férfi és nő fő. A munkavállalási korú lakosság aránya az összlakossághoz képest 79,5%. A kerületben a népesség elöregedése volt a jellemző, a korstruktúra, korfa az idősek irányába mozdult el. Az elmúlt két évben a migráció és nyugdíjkorhatár emelése abba az irányba hatott, hogy az aktív/inaktív korú népesség aránya javulni látszik, pedig elsősorban a nyugdíjkor hatás emelése játszik szerepet a 2008-as 69%-ról a 79,5%-ra való emelkedésben. A lakóhelyi szociális kapcsolatok milyenségét, azok erősségét és stabilitását meghatározza egy adott személy környezetében lakók állandósága. A migráció folyamatos emelkedést mutat, ugyanakkor a kiköltözések túlsúlya ezen belül csökkenő tendenciájú. Így ez a számosság és arány az összlakossághoz képest ugyan nem jelentős, de a kerületen belüli költözésekkel együtt szemlélve már nagy változásokat is mutathat egyes segítséget igénylők esetében. II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE A Szociális Szolgálat 330/1995 (11.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosításai szerint működik. Szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/1996. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint végzi. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, illetve az Szt. rendelkezései alapján, a helyi önkormányzat feladatellátása körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította a XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven intézményünket 1996-ban. Többszöri átszervezés után jelenleg nyolc szakmai feladatot látunk el. 4

5 Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve A Szociális Szolgálat működésének felügyeletét a fenntartó Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat a Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda vezetője útján gyakorolja. A Szociális Szolgálat vezetését, irányítását a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete által kinevezett intézményvezető látja el. Feladata: a Szolgálat szakmai, szervezeti irányítása, a működési feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül, valamint az állományban lévő dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény neve, székhelye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat 1221 Budapest, Anna utca 10. Telephelyek 1221 Budapest, Anna utca SZIVÁRVÁNY Idősek Klubja - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás - Étkeztetés - SERAPIS Közösségi Pszichiátriai Ellátás 1221 Budapest, Köd utca NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja - CSIGAHÁZ Támogató Csoport 1224 Budapest, XVI. utca LEVENDULA Idősek Klubja - Étkeztetés 1224 Budapest, XII. utca NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub 1225 Budapest, Nagytétényi út NAGYTÉTÉNYI Idősek Klubja - Étkeztetés A Szociális Szolgálat szervezeti felépítése A szervezeti ábra a 1. sz. melléklet III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA 1. Elvek A segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása Függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása Az egyéni erőforrások, képességek mobilizálása A környezet, a segítő háttér bevonása Szolgáltatókkal való szoros együttműködés az egyén érdekében A tágabb környezet lehetőségeinek bevonása (barátok, civil) Önkéntesség, és sajátkörnyezet megtartásának elősegítése Szervezett és tervezett szolgáltatás, gondozás-nyújtás, (gondozási terv ) 2. Értékek Szociális biztonság megteremtése Kliens közeli szolgáltatások és ellátások nyújtása Differenciált és minőségi szolgáltatások biztosítása A család megtartására irányuló preventív tevékenységek előtérbe kerülése Tradicionális értékek ápolás és megőrzése Szakmai és ágazati együttműködés erősítése Kis közösségek alakulását elősegítő kezdeményezések Partneri együttműködés, és kompetencia határok tiszteletben tartása 5

6 IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE A XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata rendelkezik Alapító Okirattal, Szakmai Programmal, és a működéshez szükséges szabályzatokkal, valamint működési engedéllyel. Az organogramból és a szervezeti egység/létszám táblázatból (4. melléklet) is látható, hogy az idősek klubjai, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, a CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport, a NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja, illetve a SERAPIS Pszichiátriai Közösségi Gondozás, valamint a NAPPALI HANGULAT Klub (azaz az egyes feladatokat ellátó, szakmailag önálló csoportok) együttműködése a napi szakmai gyakorlatban valósul meg. Az egyes szakmai csoportok vezetői a szakképzettségüknek megfelelően egymás helyettesítésével bízhatók meg. Ez különösen igaz az egy telephely/több szakmai csoport esetén. A Napraforgó Fogyatékosok Klubja klubvezetőjét elsősorban a Csigaház Támogató Csoport csoportvezetője helyettesíti. A gondozók távollét esetén egymást helyettesítik, illetve szükség esetén a munka elvégzésébe a csoportvezető/klubvezető intézkedik az egyéb telephelyeken/munkakörökben foglalkoztatottak közül való helyettes-kereséssel. A végső döntést az intézményvezető hozza meg. V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, RENDSZERESSÉGE Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az Alapító Okiratban rögzítettek szerint munkanapokon nyújtja a Szociális Szolgálat. Ettől eltérően a Csigaház Csoport a fogyatékkal élőknek, illetve a Pszichiátriai szolgáltató részlegek hétvégén is szervezhetnek programokat a felmerülő ellátotti igények alapján. 6

7 1. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A szolgáltatás célja, feladata Célja, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, lakásán, lakókörnyezetében szükségletek biztosítása az önálló életvitel érdekében. Feladata Segítő kapcsolat kialakítása Alapvető gondozási ápolási feladat ellátása Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartás Veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása Részvétel szabadidős programok szervezésében, rehabilitációban Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése (nyomtatványok kitöltése) Rászorultság, illetve gondozási szükséglet vizsgálatának ellátása, előgondozás, szociális intézménybe való beköltözés segítése. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociális és/vagy egészségügyi okból rászorultak számára otthonukban nyújtunk ellátást. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gondozási tevékenységeket az alábbiakban részletezem, illetve csoportosítva, a Megállapodáshoz csatolva tartjuk nyilván gyakorisággal együtt - a házi segítségnyújtás területén, használatos tevékenységlistán. Intézményünk átlagosan személynek nyújt házi segítségnyújtás szolgáltatást 13 fő gondozónő, 1 vezető gondozónővel. Gondozás-alapápolás biztosítja és segíti a gondozottak fiziológiás szükségleteinek kielégítését; megteremti és fenntartja az idős emberek gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet; segédkezik a családorvos asszisztensének az ápolási-szakápolási feladatai ellátásában részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában; szükség esetén elsősegélyt nyújt; kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel; fektetés, hely- és helyzetváltoztatás, séta, levegőztetés, öltöztetés, mozgást segítő eszközök használatában segédkezés; ágyazás, ágyneműcsere, kényelmi eszközök használata, felfekvés felismerése és alapszintű ellátása; fürdetés, mosdatás, hajápolás, körömápolás, szájápolás, borotválás, ruhák,- ill. egyéb dolgok mosása, vasalása; étel előkészítése, etetés, vásárlás, tüzelőrendelés, favágás, begyújtás; ágytál, szoba WC használata, más egyéb segédeszköz beszerzésében való közreműködés; gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszerszedés betanítása, ellenőrzése; hivatalos ügyek intézése (posta, Önkormányzat, egyéb). A házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése során célunk a gondozás megkezdését akadályozó, a potenciális kliensek körében meglévő averziók felszámolása, az egyenlő esélyű hozzáférhetőség javítása. A leendő kliensek elérésére más eddig nem használat eszközök alkalmazásának bevezetése: szomszédsági megbízottai hálózat kiépítése, illetve utcai bejárások szervezése. 7

8 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel a kérés előterjesztésével és az Szt. szerinti adatok felvételével, valamint az adatok alátámasztására szolgáló személyes dokumentumok másolatának benyújtásával (beszerzésével) indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend/Szolgáltatás rendje nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. (Gondozási tevékenységlista.. melléklet) 2. JELZŐRENDSZERES házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata Az Szt., az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint az Ör. által meghatározottak szerint a még otthonukban ellátható, de a biztonságos életvitelt csak jelzőrendszeres szolgáltatás igénybevételével megoldani képes személyek segítése. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életkoruk és betegségük vagy állapotuk miatt 65 év feletti rászorultak számára otthonukban ügyeleti-készenléti rendszerben technikai berendezéssel kiegészítve (jelzőkészülék és diszpécserközpont, valamint szociális gondozók a házi segítségnyújtásban szerzett gyakorlattal) nyújtunk szolgáltatást. A segélyhívó készülék használatára képes, időskorú, fogyatékos, pszichiátriai beteg személyek. A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. (5) (7) bekezdései szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások köre, rendszeressége A személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő saját otthonában élő egészségi állapota, szociális helyzete miatt szolgáltatást igénylő egyedülálló (esetleg családban élő) időskorú, valamint fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg személyek részére 24 órás készenléti (rendkívüli munkavégzés keretében nyújtott) ellátása. Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén egészségügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel kérésre- az Adatlap kitöltésével - indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend (szolgáltatás rendje) nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást olyan gondozási forma, amely biztosítja a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásként a már működő házi segítségnyújtást végző szervezet keretében valósul meg azzal, hogy a műszaki rendszer körében 8

9 az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést, átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, személyhívó kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftvert szerződés útján a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosítja, és gondoskodik ezek felszereléséről, karbantartásáról, a diszpécser szolgálat nyújtásáról. A segítségnyújtást végző gondozókat a Szociális Szolgálat Házi Segítségnyújtás szakmai csoportja biztosítja. A gondozók készenléte minden napra, tehát pihenő, munkaszüneti és ünnepnapra is kiterjed a nap teljes időtartamára, 24 órára. A szakmai csoport szervezésében 60 időskorú vagy fogyatékos személy otthonában lehet segélyhívó készüléket elhelyezni. A gondozó saját felszerelése körében biztosítjuk a flottás mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez szükséges taxi utalványt. A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót illetve az orvosi ügyeletet ellátó szervezetet vagy a mentőszolgálatot. Ellátottaink 60% - a él otthonában egyedül, távol hozzátartozójától. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás kialakításával az igénylő embereknek a biztonságérzetét szeretnénk növelni. Az, azonnal elérhető segítő védelmet nyújt. A szakképzett segítő gyors elérése prevenciós hatású is. A családtagok aggodalmát csökkenteni szeretnénk, hogy hozzátartozójuk probléma esetén - nélkülük is - hozzájut az ellátáshoz. Hangsúlyozandó, a szolgáltatással önmagát részben ellátni képes egyedül élő idős, pszichiátriai beteg és fogyatékos személyeknek a biztonságos életvitel feltételeit, továbbá krízishelyzetekben gondozónői elérhetőséget valósítunk meg. Ellátottainknál 60 db készülék került kihelyezésre. A törvényben előírt 2 gondozónő 24 órában történő elérhetősége közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi szerződés alapján valósul meg. Az igénylőtől, hozzátartozójától vagy a jelzőrendszerből érkező jelzés után az adatfelvételi lap kitöltésével indul az eljárás. Az ellátás iránti kérelemről a gondozásvezető Egyszerűsített előgondozás után adott véleménye alapján az intézményvezető dönt, ezzel egyidejűleg kiadja a nyilatkozatot a rászorultságról. A gondozási megállapodással egy időben, a Szolgálat haladéktalanul intézkedik a készülék felszereltetéséről. Ha nincs szabad készülék, a várakozók közt nyilvántartásba veszi az ellátást kérelmezőt. Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok vezetése útján történik: a. ADATLAP a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez, Az Egyszerűsített előgondozási adatlap. Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki. /a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM r./ b. Nyilvántartás az alap-, nappali ellátás igénybevételéről /Szt iban foglalt adatokról/ c. Az ellátás igénybevételéhez Megállapodás születik az Szt. 94/C. -a szerint. d. Finanszírozási Szerződés 9

10 3. IDŐSKORÚAK nappali ellátása (Idősek Klubjai) A szolgáltatás célja, feladata A kerületben, saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális kapcsolatrendszerük, társas ételük, higiéniai szükségleteik (fodrász, pedikűr, manikűr) kielégítésében szervezett segítséget igényelnek. A kerületben jelenleg három Idősek Klubja működik. A klubok férőhelyeinek száma 83 fő. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező időskorú emberek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre az idősek klubjaiban Az Idősek Klubjaiban igény szerint, térítési díj ellenében, lehetőség van napi egyszeri meleg étkezésre. Az étkezések rendjét a HÁZIREND szabályozza. A klubok nyitva tartási ideje a HÁZIRENDBEN szabályozott. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon az intézmények zárva tartanak. Szolgáltatások köre Közösségi együttlét, Tv használata, Pihenés, Személyi tisztálkodás, Személyes ruházat tisztítása, Étkeztetés (szükség szerint), Vérnyomás, cukorszint mérés, Szociális esetmunka keretében Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés Egyéni esetkezelés, segítő és célzott beszélgetéssel. Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről Gyógyszerkiváltás Kapcsolattartás Házi- és kezelőorvossal, kísérés, időpont-megbeszélés Mentális ellátás keretében Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése, Az ellátás rendszeres igénybevételére motiválás, Memóriafejlesztő foglalkozások Napi lelki problémák megbeszélése, szorongások, félelmek enyhítése, Közösségi szociális munka Ünnepekre való felkészülés, Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása (kirándulások, kerti sütögetés), Készségfejlesztő foglalkozások (üvegfestés, tésztafűzés, plakátkészítés, stb.), Környezetgondozás. (kertgondozás, klub-helyiségek kellemessé tétele). A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele A klubtagok felvétele a klubvezetők feladata, akik az intézmények által nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséért is felelősek. A felvétel a jogszabályban előírt nyomtatványokon (Adatlap, Egyszerűsített előgondozás, Megállapodás, Házirend, Orvosi javaslat) történik. Klubtagság megszűnik az ellátott kérésére, 30 napot meghaladó távollét esetén, ha az ellátott a HÁZIRENDBEN foglaltakat súlyosan megszegi, az ellátott halálával. A rendkívüli eseményekről írásbeli feljegyzés készül. 10

11 Valamennyi részleg a törvény által szabályozott, gondozási napló, látogatási és eseménynaplóban, otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi naplóban rögzíti a havi tevékenységet. A létszámjelentést a tárgyhót követő 10. napig a szociális/gazdasági ügyintézőknek megküldi. Együttműködési és kapcsolattartási módok A Háziorvosi Szolgálattal, Szakellátást biztosító intézményekkel, ügyintézésekben való segítségnyújtás során az Önkormányzat illetékes irodáival. A közintézmények, és szolgáltatók közelsége adja a lehetőségét a különböző intézményekkel való együttműködésre, közös programok szervezésére, szakmaközi megbeszélésekre és konzultációs összejövetelekre: egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési, oktatási intézményekkel, szociális szolgáltatók, civil szervezetekkel. A klubtagokat a napi személyes kapcsolaton túl szükség esetén, telefonon is felhívjuk. Hozzátartótokkal igény szerint van kapcsolatunk. Társintézményekkel írásban, telefonon történő; eseti - szükség szerinti: esetmegbeszélés, esetátadás a gyakorlat. A feladataink közé tartozik a környéken élő azon idősek felkutatása, akiknek szüksége lehet a nappali ellátásra, de nem ismerik ezt az ellátási formát - ezt követően tájékoztatás-nyújtás az ellátásról. A szolgáltatások megismerésére, a lehetőségek bemutatására Nyílt Napokat szervezünk, hogy az emberek az saját tapasztalatot szerezzenek a klubban folyó életről. A szakmai program megvalósítás várható következményei, eredményessége A gondozás során a társas környezet biztosítása, az idős ember szociális helyzetének és mentális állapotának javítása, a tétlenséggel járó kóros hatások megelőzése (korai demencia), későbbi időre tolódása, egészségi és higiénés állapot javítása, megtartása. Ezen ellátásban való részvétel lehetővé teszi/ teheti, hogy esetlegesen később kerüljön sor az otthoni illetve a szakosított ellátási formák igénybevételére. 3/1 SZIVÁRVÁNY Idősklub A klub 1221 Bp., Anna u.10 ben, 30 férőhellyel működik, demenciában szenvedők ellátása az Alapító Okirat szerint lehetséges. Új feladatként jelentkezik az eddigiekhez képest eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező idősek napi programjainak, mentálhigiénés gondozásának személyre szabott, ugyanakkor csoportosan megvalósítható megszervezése. Az alapszolgáltatások tekintetében megegyezik a másik két klubbal. Ez a klub földrajzilag az ellátási terület szélén helyezkedik el. A korábbi klubösszevonások és megszüntetések miatt ellátási területe olyan városrészekre is kiterjed, ahonnan csak átszállással, illetve erőn felüli gyaloglással érhető el. Folyamatos erőfeszítéseket teszünk a klubba- és hazaszállítás finanszírozási feltételeinek megteremtésére, jelenleg a helyi rendelet díjfizetés ellenében lehetővé teszi a szállítás igénybevételét. 3/2 Nagytétényi Idősklub A klub az 1225 Bp., Nagytétényi út 266.ban található, 25 férőhellyel. A klub hagyományos falusias környezetben van, a nagyvárosi életből adódó elidegenedés még kevésbé érzékelhető. Specializációja az általános nappali ellátási feladatokon túl a magányos férfiak/magányos nők együttes programjainak bonyolítása, az otthonukban való életvitelben a kölcsönös önsegítő csoportként működő tanácsadás, programszervezés. Feladatunk, minél hatékonyabban és rugalmasan megvalósítani az ötleteinket és a terveinket, figyelembe véve az igényeket is és az idősek képességeinek megfelelően alakítva a foglalkoztatásokat, kirándulásokat és egyéb megemlékezési ünnepnapokat. 11

12 A klubba járó idősek életkora 60 és 90 év közé tehető, nagy számban már a 80-as éveiket élik. Ezt figyelembe véve szervezzük az idei programokat, foglalkozásokat. A klubban családias hangulatban tetszés szerinti időt tölthessenek el kortársaik között és szabadon választott programokon vehetnek részt a klubtagok. Életkorukat és fizikai állapotukat, aktivitásukat figyelembe véve, a foglalkozásokat intézményen belül szervezzük. Az aktívabbak számára hetente 1 alkalommal külsős programot szervezünk, kiállításokat, nevezetes épületeket vagy parkokat látogatunk. Évente egyszer a három klub közös kirándulást szervez. 3/3 LEVENDULA Idősklub A klub XVI utca 22. szám alatt a Baross Gábor telepen van. Az ellátotti engedélyezett férőhelyszám: 28 fő, az Alapító Okirat szerint demenciában szenvedők ellátása lehetséges. A közvetlen környezete családi házas övezet melynek határában a Rózsakerti lakótelep illetve a Liliom dombi lakópark található. A klub tömegközlekedés járműveivel könnyen megközelíthető. Budafok felől átszállás nélkül, Tétény felől egyszeri átszállással érhető el. Az épület helyiségei, az épülethez hozzátartozó füves kert rész, és beton aljzatos terasz a klub szolgáltatások biztosítására alkalmasak. A parkosított kert és az élő sövénnyel körül vett terasz fontos színtere a különböző szabadtéri programoknak. A kert szépsége, rendezettsége és intimitása a lakásban élő embereknek a természet közelségét és a kikapcsolódást, a szolgálat dolgozóinak állandó jelenléte és segítsége pedig a biztonságot, és a szabadidő kulturált és aktív eltöltését jelenti. Demográfiai mutatók Átlagéletkor: 70 év, a női klubtagok vannak többségben, a klubtagok 96%-a nő. Jövedelem: a klubtagok jó- átlagos szociális körülmények között élnek, 90%-uk egyedülálló, de jól működő családi kapcsolatokkal, és családi háttérrel rendelkeznek. Szociális jellemző Az ellátottak többségénél megfigyelhető, hogy az ellátás igénybevételét követően ruházatukra, megjelenésükre igényesebbé válnak, mentális állapotuk jelentősen javul. Az étkeztetés igénybevétele által táplálkozásuk kiegyensúlyozottabb és rendszeresebb. Az ellátottak ellátási szükségletei A klub szolgáltatásait igénybe vevő emberek egy része évek óta egyedül tölti mindennapjait, következében szellemi hanyatlás, feledékenység figyelhető meg. Az egyedüllét mellett jellemzőek a különböző egészségi problémák, melyek súlyosságát gyakran túldimenzionálják. Jellemző egészségi problémák: magas/alacsony vérnyomás, keringési rendellenesség, ízületi, gerinc fájdalmak, látási problémák, nagyothallás. Mindezek mellett az egyre gyengülő álló- és teherbíró képesség. A klubtagok szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul meg. A gondozási anamnézis elkészítése során a megismerjük az ellátott fizikai, egészségi és mentális állapotát, valamint kedvelt szabadidős tevékenységeit, szokásait, meglévő képességeit. Ez alapján készül el az egyéni gondozási terv. Az idős emberek ellátási szükségletei alapján a szolgáltatás célja, hogy a saját otthonukban egyedül vagy magányosan idős embereknek nyújtson segítséget, akik szociális és/vagy mentális támogatást igényelnek, önmaguk ellátására részben képesek. A klub lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Feladatunk, hogy az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása. Az igényeknek megfelelően közösségi programokat szervezünk. Klubban az ellátást igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. 12

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk 3. o. Ellátottak körének

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059 e-mail: szocotth@szocotth.t-online.hu web:

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben