Carson McCullers. A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Carson McCullers. A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café"

Átírás

1 Carson McCullers A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café

2 A város maga nagyon sivár; alig is áll másból, mint a pamutszövödéből, a munkások lakta kétszobás házakból, néhány őszibarackfából, a két színes ablakkal hivalkodó templomból, és az alig száz méter hosszú nyomorúságos főutcából. Szombatonként a közeli farmok bérlői bejárnak piacozni és pletykálkodni egy kicsit. Máskor a város elhagyatott, szomorú, olyan, mint egy távoli, a világ többi részétől elszakadt hely. A legközelebbi vasútállomás Society Cityben van, és a Greyhound- és White-autóbuszjáratok a három mérföldre fekvő Forks Falls Roadon járnak. A telek rövidek és kemények, a nyarak fehéren izzanak a vad hőségtől. Ha egy augusztusi délután végigmégy a főutcán, nem tudsz mit csinálni. A legnagyobb épület, amely a város kellős közepén áll, teljesen be van deszkázva, és annyira jobbra dől, hogy az ember azt hinné, minden pillanatban összerogyhat. A ház nagyon régi. Különös, szinte eszelős benyomást kelt, s az ember nem tudja, minek tulajdonítsa e hatást, míg hirtelen rá nem jön, hogy a homlokzati veranda jobb oldalát és a fal egy részét befestették, de a festést félbehagyták, és a ház egyik fele sötétebb és kopottabb, mint a másik. Az épület teljesen elhagyatottnak látszik, az emeleten azonban van egy bedeszkázatlan ablak; néha, késő délután, mikor legkegyetlenebb a hőség, egy kéz lassan kinyitja a zsalugátert, és egy arc bámul le a városra. Olyan ez az arc, mint az álombéli, szörnyű, elmosódott arcok - nem nélküli és fehér, s a két kancsal, szürke szem annyira befelé fordul, mintha egyetlen hosszú, titkos, mélységes bánattal teli pillantást váltana egymással. Az arc vagy egy óra hosszat időzik az ablakban, azután ismét becsukódik a zsalugáter, és attól a pillanattól kezdve valószínűleg egyetlen lelket sem lehet többé látni a főutcán. Ó, ezek az augusztusi délutánok - ha véget ért a műszakod, semmit az égvilágon nem tudsz csinálni; esetleg lemehetsz a Forks Falls Roadra, és figyelheted az összeláncolt rabok csapatát. De itt, ebben a városban, volt valamikor egy kávéház. És ahhoz a régi, bedeszkázott ablakú házhoz hasonló nem volt sok-sok mérföldre ezen a vidéken. Asztalok voltak benne, rajtuk abrosz és papírszalvéták, a ventillátorokon színes papírszalagok lobogtak, és szombat esténként nagy társaság gyűlt itt össze. A helyiség tulajdonosa Miss Amelia Evans volt. A siker és a vidámság azonban főként egy púposnak volt tulajdonítható, akit Lymon kuzinnak neveztek. Még egy embernek jutott szerep a kávéház történetében: Miss Amelia volt férjének, egy rettenetes alaknak, aki hosszú börtönbüntetése után visszatért a városba, pusztulást hozott magával, és aztán köd előtte, köd utána. A kávéházat régen becsukták már, de emlékét még ma is őrzik. A helyiség nem volt mindig kávéház. Miss Amelia apjától örökölte a házat, s azelőtt üzlet volt benne, amely elsősorban abrakot, guanót, lisztet, tubákot és más hasonló fontos árucikket tartott. Miss Amelia gazdag volt. Az üzleten kívül egy szeszfőzőt is üzemeltetett három mérföldre innen, a mocsárban, és italának nem volt párja a megyében. Fekete, magas nő volt, csontjai és izmai mint egy férfié. Haját rövidre vágta, és hátrafésülte a homlokából, napbarnított arcának valami feszült, szikár jellege volt. Csinos nőnek mondhatta volna az ember, ha nem lett volna már akkor is egy kicsit kancsal. Voltak, akik szívesen udvaroltak neki, de Miss Ameliát nem érdekelte a férfiak szerelme, és magányos lény maradt. Házassága nem is hasonlított semmilyen más házassághoz a környéken - különös és veszedelmes

3 házasság volt, csak tíz napig tartott, s az egész város értetlenül és döbbenten állt a történtek előtt. E furcsa házasságot nem számítva, Miss Amelia egész életében egyedül élt. Gyakran egész éjszakákat töltött viskójában, künn a mocsárban, kezeslábasba és gumicsizmába öltözve, és némán vigyázta a lepárló lassú tüzét. Miss Amelia mindenen gyarapodott, amit kézzel lehetett készíteni. Hurkát és kolbászt adott el a közeli városban. Egy szép őszön cirokot sajtolt ki, és kádjaiban a szirup sötétarany színű volt és finom illatú. Két hét alatt téglából árnyékszéket épített a háza mögött, és értett az ácsmesterséghez is. Csupán az emberekkel nem tudott bánni. Az embereket, hacsak nem tehetetlenek vagy betegek, nem lehet kézbe venni, és egyik napról a másikra értékesebbé és hasznothajtóbbá alakítani, így hát Miss Amelia az embereknek csak egy hasznát látta: pénzt szedett ki belőlük. Ezt eredményesen csinálta. Jelzálog termésen és ingatlanon, fűrészmalom, pénz a bankban - sok mérföldnyi körzetben ő volt a leggazdagabb asszony. Olyan gazdag lett volna, mint egy képviselő, ha nincs egy fogyatékossága, az, hogy szenvedélyesen szerette a pereket és a bíróságokat. Képes volt apróságok miatt hosszú és elkeseredett perekre menni. Az a mondás járta, hogy Miss Amelia éppen csak megbotlik egy kőben az úton, maris körülnéz, hogy kit perelhetne be érte. A pereket nem számítva, nyugodalmas életet élt, s egyik napja olyan volt, mint a másik. Tíznapos házasságát nem számítva, semmi sem változtatott ezen, míg el nem érkezett annak az esztendőnek a tavasza, mikor Miss Amelia betöltötte harmincadik életévét. Szelíd, csendes áprilisi éjszaka történt, éjfél felé. Az ég kék volt, mint a mocsári írisz, a hold tiszta és fényes. A termés jónak ígérkezett azon a tavaszon, s az elmúlt hetekben a szövödeben éjszakai műszakban is dolgoztak. Lenn a pataknál a gyár szögletes téglaépülete sárga fényben úszott, s a szövőgépek halkan, egyenletesen zúgtak. Olyan éjszaka volt, amikor jól hallani messziről, a sötét földeken keresztül, egy szerelmeséhez siető néger lassú énekét. Vagy amikor olyan kellemes nyugodtan üldögélni és kézbe venni a gitárt, vagy egyszerűen csak pihenni egyedül, és nem gondolni semmire. Az utca aznap este kihalt volt, de Miss Amelia boltjából világosság szűrődött ki, és künn a tornácon öt ember tartózkodott. Egyikük Tömzsi MacPhail volt, művezető, pirospozsgás, vékony, vörös kezű férfi. A lépcső tetején két fiú ült kezeslábasban, a Rainey ikrek, mindketten nyurgák, soványak, lassú mozgásúak, fehér hajúak és álmos, zöld szeműek. A negyedik ember Henry Macy volt, félénk és tartózkodó, jó modorú és ideges ember, aki az alsó lépcsőn ült. Miss Amelia a nyitott ajtó szélének támaszkodott, nagy vízhatlan csizmába bújtatott lábát keresztbe tette, és türelmesen oldozta-bogozta a csomókat egy kezébe akadt kötélen. Már régóta nem beszéltek. Az egyik iker, aki az üres utat bámulta, szólalt meg először. - Valami jön - mondta. - Elszabadult egy borjú - felelte a testvére. A közeledő alak még túl messze volt, semhogy világosan ki lehetett volna venni. A hold homályos, eltorzult árnyakká formálta az út mentén virágzó őszibarackfákat. A virágok és az édes tavaszi fű illata elkeveredett a levegőben a közeli lagúna meleg, fanyar szagával.

4 - Nem a. Valami kölökféle - mondta Tömzsi MacPhail. Miss Amelia szótlanul figyelte az utat. A kötelet letette, és csontos, barna keze a kezeslábasa pántjain babrált. Összevonta a szemöldökét, s egy sötét hajfürt a homlokába hullott. Mialatt így várakoztak, az út végén valamelyik házban egy kutya vad, rekedt vonításba kezdett, és addig folytatta, míg egy hang ki nem szólt, és csendre nem intette. Mindaddig, míg az alak egész közel nem ért a tornácról kisugárzó sárga fényudvarhoz, nem láttak tisztán, mi lehet az. A férfi idegen volt, s idegen ritkán jön a városba gyalog ilyen időpontban. S mi több, a férfi púpos volt. Alig volt négy lábnál magasabb, rongyos, porlepte felöltőt viselt, amely alig ért a térdéig. Apró, görbe lába túlontúl vékonynak látszott, hogy nagy, torz mellkasát és a vállán ülő púpot elbírja. Nagyon nagy feje volt, mélyen ülő kék szeme és keskeny, apró szája. Arca szelíd is volt, meg szemtelen is - fakó bőre sárga volt a portól, és levendulaszín árnyak ültek a szeme alatt. Kötéllel átkötött, ócska bőröndöt cipelt. - 'Stét - mondta a púpos lihegve. Miss Amelia és a verandán levő férfiak nem köszöntek vissza, s nem is szóltak semmit. Csak nézték. - Miss Amelia Evanst keresem. Miss Amelia hátravetette homlokából a haját, és felemelte az állat: - Miért? - Mert rokona vagyok - felelte a púpos. Az ikrek és Tömzsi MacPhail Miss Ameliára pillantottak. - Én vagyok az - mondta Miss Amelia. - Mi az, hogy "rokona"? - Az úgy van... - kezdte a púpos. Zavartnak látszott, mint aki mindjárt sírva fakad. Letette a táskát az alsó lépcsőre, de a fogantyúról nem vette le a kezét. - Anyám Fanny Jesup volt, Cheehaw-ból származott. Úgy harminc évvel ezelőtt hagyta el Cheehaw-t, mikor először férjhez ment. Gyakran emlegette, hogy volt egy Martha nevű féltestvére. És Cheehaw-ban azt hallottam ma, hogy az volt a maga anyja. Miss Amelia kissé félrefordított fejjel hallgatta. Vasárnaponként egyedül szokott ebédelni, házában sohasem nyüzsgött a rokonok hada, és senkivel sem tartotta a rokonságot. Volt egy nagynénje, a cheehaw-i béristálló tulajdonosa; de ez a nagynéni is meghalt már. Rajta kívül csak egy másod-unokatestvére élt még, egy húsz mérföldre fekvő városban lakott, de ez az unokatestvér és Miss Amelia nem nagyon jöttek ki egymással, s ha véletlenül elmentek egymás mellett, kiköptek. Időről időre többen igyekeztek igen buzgón kimutatni valami távoli kapcsolatot Miss Ameliával, de teljesen sikertelenül. A púpos hosszadalmas, zavaros fejtegetésbe kezdett, a tornácon tartózkodó hallgatóság előtt ismeretlen neveket és városokat emlegetett, amelyeknek látszólag semmi közük nem volt a tárgyhoz.

5 - Vagyis Fanny és Martha Jesup féltestvérek voltak, én pedig Fanny harmadik férjének a fia vagyok, így hát maga meg én... Lehajolt, és kinyitotta a bőröndöt. Keze olyan volt, mint valami piszkos verébkarom, és remegett. A csomag tele volt mindenféle kacattal, rongyos ruhákkal, varrógép-alkatrészekhez hasonló limlomokkal meg más efféle értéktelen tárgyakkal. A púpos kotorászott egy darabig, és végül előhalászott egy régi fényképet. - Ez anyámnak meg a féltestvérének a képe. Miss Amelia hallgatott. Lassan mozgatta az állkapcsát, és le lehetett olvasni az arcáról, hogy mit gondol. Tömzsi MacPhail elvette a fényképet, és a világosság felé tartotta. Két sápadt, vézna, két-három éves kisgyerek képe volt. Az arcok vékony fehér foltok voltak; bárkinek a fényképalbumában helyük lett volna, mint valami féltett emléknek. Tömzsi MacPhail megjegyzés nélkül visszaadta. - Honnan jössz? - kérdezte. A púpos bizonytalan hangon felelt: - Utazgattam. Miss Amelia még mindig hallgatott. Csak állt az ajtónak támaszkodva, és nézett le a púposra. Henry Macy idegesen hunyorgott, és a kezét dörzsölgette. Aztán csöndesen felállt az alsó lépcsőről, és eltűnt. Jó lélek volt, és a púpos helyzete szánalmat ébresztett benne, így hát nem maradt tovább, mert nem akart tanúja lenni, mikor Miss Amelia elkergeti a jövevényt a birtokáról, és kiűzi a varosból. A púpos bőröndje ott feküdt kinyitva az alsó lépcsőn: ő maga meg szipogott, és remegett a szája. Talán megérezte szomorú helyzetét. Talán rájött, milyen nyomorúságos dolog idegennek lenni itt a városban, idegennek, akinek tele a táskája limlommal, és azt állítja, hogy Miss Amelia rokona. Mindenesetre leült a lépcsőre, és hirtelen sírni kezdett. Nem mindennapos dolog, hogy egy ismeretlen púpos állítson be éjfélkor a boltba, azután leüljön és sírjon. Miss Amelia hátrasimította homlokából a haját. A férfiak feszengve néztek egymásra. A város körös-körül nagyon csendes volt. Végül az egyik iker megszólalt: - Csapjon belém a ménkű, ha nem tisztára Morris Finestein. Mindenki helyeslőén bólintott, mert ennek a kifejezésnek sajátos jelentése van. A púpos azonban még keservesebben sírt, mert nem tudhatta, miről beszélnek. Morris Finestein évekkel ezelőtt a városban lakott. Csak egy kis ugrabugráló zsidó volt, aki elsírta magát, ha Jézus gyilkosának nevezték, és mindennap fehér kenyeret és lazackonzervet evett. Valami balszerencse érte, és elköltözött Society Citybe. De azóta, ha egy férfi nagyon finomkodó volt, vagy egyszer is elsírta magát, Morris Finesteinnek nevezték.

6 - Beteg - mondta Tömzsi MacPhail. - Valami baja van. Miss Amelia két hosszú, hanyag lépéssel átvágott a verandán. Lement a lépcsőn, megállt, és elgondolkozva nézte az idegent. Hosszú barna mutatóujjaival óvatosan megérintette hátán a púpot. A púpos még mindig sírt, de már nyugodtabban. Az éjszaka csendes volt, és a hold még mindig lágy, tiszta fénnyel világított: hűvösebb lett. Ekkor Miss Amelia rendkívüli dolgot művelt: előhúzott a farzsebéből egy üveget, s miután letörölte száját a tenyerével, átnyújtotta a púposnak, hogy igyék. Miss Ameliát ritkán lehetett rávenni, hogy hitelbe adjon italt, az meg, hogy akár csak egy cseppet is ingyen adjon, elképzelhetetlen volt. - Igyál - mondta. - Szíverősítő. A púpos abbahagyta a sírást, gondosan lenyalogatta a könnyeit, és úgy tett, ahogy mondták. Mikor befejezte, Miss Amelia lassan kortyintott egyet, megmelegítette és kiöblítette vele a száját, és kiköpte. Azután ő is ivott. Az ikreknek és a művezetőnek saját üvege volt, úgy vették. - Itatja magát - mondta Tömzsi MacPhail. - Miss Amelia, magában sose csalatkoztam. Fontos szerepe van e történetben a whiskynek, amit aznap este megittak (két nagy üveggel). Másképp nehéz volna megmagyarázni azt, ami ezután következett. Mert ha nem így esnek a dolgok, talán máig sincs kávéház a városkában. Miss Amelia italának nagyon is különös jellegzetessége van. Tiszta, és csípi a nyelvet, de ha egyszer lecsúszott, sokáig izzik még belül az emberben. És ez még nem minden. Tudott dolog, hogy ha valami üzenetet citromlével írnak egy tiszta papírlapra, nem marad nyoma. De ha a papírt egy pillanatra a tűzhöz tartják, akkor a betűk megbámulnak, és a jelentésük világossá válik. Képzeljük el, hogy a whisky a tűz, és az üzenet az ember lelkére van írva - akkor megértjük, milyen értékes Miss Amelia whiskyje. Eddig észrevétlen dolgok, a lélek sötétjében lappangó gondolatok felismerhetővé és érthetővé válnak. Egy szövő, aki csak a szövőgéppel, csajkájával, az ággyal és újra a szövőgéppel gondol - ez a szövő iszik egy kicsit belőle vasárnap, és rábukkan egy vízililiomra. És ott tartja tenyerén a virágot, szemlélgeti kecses arany kelyhét, és hirtelen feltámad benne valami édes érzés, olyan élesen, mint a fájdalom. Egy takács talán felnéz hirtelen, és először veszi észre a januári ég hideg, hátborzongató, éjféli ragyogását, és olyan kicsinek érzi magát, hogy rémületében megáll a szívverése. Ilyenféle dolgok történhetnek hát, ha az ember Miss Amelia italából iszik. Talán szenved, talán öröm ragadja magával - de az élmény felfedi az igazságot: átmelegíti a lelkét, és olvashatóvá teszi a rejtett üzenetet. Éjfél utánig ittak, s a holdat eltakarták a felhők, az éjszaka hideg és sötét lett. A púpos még mindig a legalsó lépcsőn ült, szánalmasan előrehajolt, és homlokát a térdére fektette. Miss Amelia zsebre tett kézzel állt, fél lábát a második lépcsőn pihentette. Már régóta hallgatott. Arcára az a kifejezés ült, amely oly gyakorta látható némileg kancsal személyeken, mikor mélyen gondolataikba merülnek: ez a kifejezés egyszerre látszik nagyon bölcsnek és nagyon bolondnak. Végül így szólt:

7 - Nem tudom, hogy hívnak. - Lymon Willis vagyok - mondta a púpos. - Gyere csak be - mondta Miss Amelia. - Van egy kis vacsoramaradék a tűzhelyen, azt megeheted. Élete folyamán alig néhányszor hívott meg Miss Amelia bárkit is, hogy vele egyék, hacsak nem akart valami módon rászedni valakit, vagy nem akart keresni rajta, így hát a verandán üldögélő férfiak úgy érezték, valami hiba történt. Később maguk közt arról beszéltek, hogy Miss Amelia alighanem végigitta a délután nagy részét künn a mocsárban. Akárhogy is, bement a tornácról, és Tömzsi MacPhail és az ikrek elindultak hazafelé. Miss Amelia elreteszelte az utcai kaput, és körülnézett, hogy az árui rendben vannak-e. Azután a bolt mögötti konyhába ment. A púpos, táskáját vonszolva, szipogva és orrát piszkos kabátjának ujjába törölgetve követte. - Ülj le - mondta Miss Amelia. - Mindjárt megmelegítem azt, ami van. Aznap este jó vacsorát ettek együtt. Miss Amelia gazdag volt, és nem sajnálta magától az ételt. Volt sült csirke (a mellét a púpos a maga tányérjára rakta), kelkáposzta és forró, sápadtarany édesburgonya. Miss Amelia lassan és egy béres étvágyával evett. Mindkét könyökét az asztalra támasztotta, a tányér fölé hajolt, szétvetette a térdét, lábát nekitámasztotta a szék keresztfájának. Ami a púpost illeti, ő úgy falta a vacsoráját, mintha hónapok óta színét sem látta volna ételnek. Evés közben egy könny csordult le szutykos arcán - de csak egy maradék könnyecske volt, és nem jelentett semmit. Az asztal közepén álló lámpa rendesen le volt nyírva, a kanóc széle kékes lánggal égett, és vidám fényt árasztott a konyhában. Miss Amelia vacsorája végeztével gondosan kitörölte a tányérját egy szelet fehér kenyérrel, azután a saját tiszta, édes szirupjával meglocsolta a kenyeret. A púpos is követte példáját, csak éppen finnyásabb volt, és tiszta tányért kért. Utána Miss Amelia hátrabillentette a székét, ökölbe szorította a kezét, és megtapogatta ingujjának tiszta kék szövete alatt a kemény, rugalmas izmokat: öntudatlan szokása volt az étkezések után. Aztán felvette a lámpát az asztalról, s fejével intett a púposnak, hogy kövesse. A bolt felett három szoba volt, itt lakott Miss Amelia egész életében: két hálószoba és közöttük egy tágas nappali. Kevés ember látta valaha is ezeket a szobákat, de mindenki tudta, hogy szépen vannak bútorozva, és rendkívül tiszták. És most Miss Amelia egy idegent, egy piszkos kis púpost vitt fel magával, aki isten tudja, honnan jött. Miss Amelia lassan lépkedett, s egyszerre kettesével vette a lépcsőfokokat, magasra tartva a lámpát. A púpos olyan szorosan baktatott mögötte, hogy az imbolygó fény kettejükből egyetlen nagy, torz árnyat formált a lépcsőház falán. A bolt feletti lakrész hamarosan éppoly sötét lett, mint a város többi része. A reggel másnap derült volt, a napkelte meleg bíborába rózsaszín keveredett. A város körüli földeken frissen szántott barázdák fénylettek, és a bérlők serényen ültették el a mélyzöld dohánypalántákat. A varjak alacsonyan a föld felett szálltak, s gyors kék árnyékot vetettek a szántásra. A városban az emberek korán útnak indultak csajkáikkal, a szövöde ablaka meg

8 vakítóan aranylott a napfényben. A levegő friss volt, és a virágba borult barackfák fénylettek, mint a márciusi felhők. Miss Amelia később felnyergelte öszvérét, és elindult körülnézni a földjein, ahol gyapotot termelt, a Forks Falls Road közelében. Délre természetesen már mindenki tudott a púposról, aki az éjszaka közepén állított be az üzletbe. De senki sem látta még. A nappal hamarosan forróvá vált, s az ég dús déli kékbe váltott. Még mindig senki sem vehette szemügyre a különös vendéget. Néhányan emlékeztek rá, hogy Miss Amelia anyjának volt egy féltestvére - de abban eltértek a vélemények, hogy vajon meghalt-e, vagy megszökött egy dohányszedővel. Ami a púpos rokonsági igényét illeti, azt mindenki kiagyalt históriának tartotta. És a város, miután ismerte Miss Ameliát, arra a véleményre jutott, hogy Miss Amelia megetette a púpost, azután kitette a házból. De estefelé, mikor az ég megsápadt, s a műszak véget ért, egy asszony azt állította, hogy egy torz arcot látott az üzlet feletti ablakok egyikében. Miss Amelia maga nem szólt semmit. Egy darabig könyvelt az üzletében, órák hosszat vitatkozott egy farmerrel egy csoroszlyán, kijavított néhány csibeketrecet, naplementekor becsukott, és a szobáiba ment. A város tanácstalanul tárgyalta az esetet. Másnap Miss Amelia nem nyitotta ki az üzletet, hanem fenn maradt bezárkózva a lakásában, és senkivel sem találkozott. Ez volt az a nap, amikor a pletyka szárnyra kelt - olyan szörnyű pletyka, hogy az egész város és a vidék megdöbbent tőle. A pletykát egy Merlie Ryan nevű takács indította el. Nem sokat érő ember - sárga bőrű, csoszogó, fogatlan. Háromnapos maláriája van, ami azt jelenti, hogy minden harmadik nap elkapja a láz. Így hát két napig unalmas és mogorva, de a harmadik nap feléled, s néha van egy-egy, nagyobbrészt ostoba gondolata. Merlie Ryan egyik lázas napján történt, hogy hirtelen megfordult, és így szólt: - Tudom, mit csinált Miss Amelia. Megölte azt az embert, hogy valamit megszerezzen a táskából. Nyugodt hangon mondta, mintegy ténymegállapításként. És a hír egy órán belül végigszáguldott a városon. A város aznap egy vad és émelyítő mesét talált ki. Benne volt mindaz, amitől megremeg a szív - egy púpos, éjféli temetés a mocsárban. Miss Amelia börtönbe hurcoltatása a városon keresztül, viták azon, hogy mi történik a vagyonával -, s mindezt suttogó hangon mondták el, és mindig új, kísérteties részletekkel megtoldva adták tovább. Esett, s az asszonyok elfeledték behozni a kötélen száradó ruhát. Némely halandók - Miss Amelia adósai - felvették a parádés ruhájukat, mintha ünnepnap volna. Az emberek összeverődtek a főutcán, beszélgettek, és a boltot figyelték. Nem volna igaz, ha azt mondanók, hogy az egész város részt vett e gonosz ünnepségben. Volt néhány józan eszű ember, aki azzal érvelt, hogy a gazdag Miss Amelia nem vetkezne ki annyira önmagából, hogy néhány értéktelen kacatért megöljön egy csavargót. Sőt, volt a városban három rendes ember is, aki nem kívánta ezt a bűnt, még az érdekesség és a vele járó izgalom kedvéért sem; nem szerzett nekik gyönyörűséget, ha a börtön rácsaiba kapaszkodó és Atlantában villamosszékbe ültetett Miss Ameliára gondoltak. Ezek a derék emberek Miss Ameliát másként ítélték meg, mint a többiek. Ha valaki minden egyes szempontból merőben más, mint amilyen valaha volt, s ha valakinek már olyan temérdek bűne van, hogy felidézni sem lehet őket egyszerre, akkor ennek a valakinek nyilvánvalóan különleges elbírálásban kell részesülnie. Eszükbe jutott, hogy Miss Amelia sötét bőrrel és bizony elég furcsa arccal

9 született, anya nélkül nevelte magányos életet élő apja, kora ifjúságában elérte a hat láb két hüvelyk magasságot, ami már önmagában is természetellenes egy nőnél, és hogy életmódja és szokásai mindig felfoghatatlanul különösek voltak. Eszükbe jutott mindenekelőtt rejtélyes házassága, amely a legesztelenebb botrány volt a város történetében. Így hát ezek az emberek csaknem sajnálatot éreztek iránta. S ha elindult vad csatáira - például berohant egy házba, és az adósság fejében kivonszolt onnan egy varrógépet, vagy valami bíróság elé tartozó ügyben heccelte fel magát -, érzésük különös keveréke volt az elkeseredésnek, valami fura kis belső kuncogásnak és egy mély, megnevezhetetlen szomorúságnak. De elég ezekből a derék emberekből, hiszen csak hárman voltak; a város többi lakója valóságos ünnepet ült egész délután e képzelt bűntett feletti örömében. Különös módon, mintha Miss Ameliának minderről fogalma sem lett volna. Napja java részét a lakásban töltötte. Ha lenn volt az üzletben, békésen járkált fel s alá, tett-vett, kezét mélyen kezeslábasa zsebébe süllyesztve, olyannyira lehajtott fővel, hogy az álla szinte eltűnt blúza gallérja mögött. Egyetlen vérfolt sem látszott rajta. Gyakran megtorpant, és csak állt komoran rövidre nyírt hajának egyik fürtjét csavargatva, és magában suttogott valamit. De napja nagy részét az emeleten töltötte. Besötétedett. A délutáni eső lehűtötte a levegőt, s az este zord volt és borongós, akárcsak télen. Az égen nem ragyogtak csillagok, s könnyű, jéghideg eső szitált. Kintről nézve a házakban a lámpák gyászosan, tétován pislogtak. Szél támadt, de nem a város mocsár felőli végéből jött, hanem az északra fekvő fekete, hideg fenyvesekből. A város órái nyolcat ütöttek. Még mindig nem történt semmi. A nappali hátborzongató beszélgetések után a zord este félelmet támasztott néhány emberben, s ezek otthonukban közelebb húzódtak a tűzhöz. Mások csoportokba verődtek. Vagy nyolc-tíz férfi Miss Amelia üzletének tornáca előtt gyülekezett. Hallgattak, és valóban csak várakoztak odakünn. Maguk sem tudták, mire várnak, de ez már így van: feszültség idején, ha valami nagy esemény közeleg, a férfiak így szoktak összegyülekezni és várni. És egy idő után elérkezik az a pillanat, amikor egy akarattal cselekszenek, nem meggondolásból avagy egyetlen ember szándékától függően, hanem mintha ösztöneik egyesülnének; az elhatározás ilyenkor nem egy embertől származik, hanem a csoporttól, mint egésztől. Ilyenkor az egyes ember nem tétovázik. Az pedig teljesen a sorstól függ, hogy az ügy békésen intéződik-e el, vagy pedig a közös cselekvés fosztogatásban, erőszakban és bűnben végződik-e, így hát az emberek józanul várakoznak Miss Amelia üzletének tornácán, s egyikük sem tudta, mit akarnak csinálni, csak azt érezték belül, hogy várniuk kell, s hogy nemsokára üt az óra. Az üzlet ajtaja most nyitva állt. Benn világosság és rend volt. Balra esett a pult, rajta fehér hús, kandiszcukor és dohány. Mögötte a polcon sózott fehér hús és dara. A bolt jobb oldalát főként mezőgazdasági eszközökkel s más ilyesmikkel rakták tele. Hátul a boltban, balra, volt a lépcsőhöz vezető ajtó, amely most nyitva állt. A bolt túlsó végében jobbra egy másik ajtó egy kis szobára nyílt, amelyet Miss Amelia az irodájának nevezett. Ez az ajtó is nyitva állt. Aznap este nyolc órakor Miss Amelia ott ült amerikai íróasztala mellett, és számításokat végzett egy töltőtollal néhány papírdarabkán.

10 Az iroda vidám fényben ragyogott, és Miss Amelia nem látszott tudomást venni a tornácon ácsorgó küldöttségről. Nagy rend volt körülötte, mint mindig. Ezt az irodát jól ismerték, mint valami rettenetes helyet, az egész vidéken. Itt bonyolította le Miss Amelia minden üzletét. Az íróasztalon gondosan letakart írógép állt, Miss Amelia ugyan tudott bánni vele, de csak a legfontosabb okmányokhoz használta. A fiókokban a szó szoros értelmében ezer meg ezer irat rejtőzködött, ábécé sorrendben lefektetve. Ebben az irodában fogadta Miss Amelia a betegeket is, akiket örömest s gyakorta gyógyított. Két egész polcot töltöttek meg zsúfolásig az üvegek és különböző orvosi holmik. A fal mellett pad állt, azon ültek a betegek. Miss Amelia értett hozzá, hogyan kell bevarrni kiégetett tűvel a sebeket, anélkül hogy azok megzöldülnének. Az égési sebekre hűvös, édes sziruppal szolgált. A meghatározatlan betegségekre töméntelen különféle orvosság állt rendelkezésére, melyeket maga főzött titkos receptek szerint. Nagyszerűen megindították a bélműködést, de kisgyereknek nem lehetett beadni őket, mert erős görcsöket okoztak. Nekik külön orvosságot tartott, édes illatút és enyhébbet. Igen, egészében véve jó orvosnak tartották. Keze, noha nagy volt és csontos, könnyedén, lágyan ért a beteghez. Nagy képzelőereje volt, és sok száz különböző gyógymódot alkalmazott. A legveszedelmesebb és legrendkívülibb kezelésbe is bátran belefogott, és nem volt olyan szörnyű betegség, melynek gyógyítására ne vállalkozott volna. Egyetlen kivétel volt csupán. Ha valaki női panaszokkal jött, nem tudott rajta segíteni. Sőt, a puszta szavak hallatára lassan elsötétült arca a szégyenkezéstől, s ott állt, nyakát inggallérjának feszítve, vagy gumicsizmáit összedörzsölve, tisztára mint egy nagy, szégyenkező, megbukott gyerek. De más betegségekben az emberek bizalommal fordultak hozzá. Nem számított fel semmi költséget, és mindig számos páciense volt. Aznap este Miss Amelia sokat írt a töltőtollával. De még így sem kerülhette el a figyelmét a sötét tornácon várakozó csoport, amely őt figyelte. Időnként felpillantott, és állhatatosán nézte őket, de nem üvöltött rájuk, hogy miért őgyelegnek a háza körül, mint valami nyamvadt locsifecsi banda. Arca büszke és komoly volt, mint mindig, amikor irodai íróasztalánál ült. Egy idő után ez a bámészkodás mintha bosszantani kezdte volna. Megtörölte arcát egy piros zsebkendővel, felkelt, és becsukta az irodaajtót. A tornácon várakozó csoportnak olyan volt ez a mozdulat, mint holmi jeladás. Eljött az idő. Sokáig álltak már az utcán a metsző, homályos éjszakában. Sokáig várakoztak, és éppen abban a pillanatban fogta el őket a cselekvés ösztöne. Mintha egy akarat hajtaná őket, mindnyájan egyszerre léptek be az üzletbe. E pillanatban a nyolc ember nagyon egyforma volt - mindegyik kék overallt viselt, legtöbbjüknek őszült a haja, mindegyiknek sápadt volt az arca, és merev, álmodozó tekintet ült a szemében. Hogy azután mi következik, senki sem tudta. Abban a pillanatban azonban a lépcső tetején zaj hallatszott. A férfiak felnéztek, és a döbbenettől némán megálltak. A púpost pillantották meg, azt, akit képzeletükben már meggyilkoltak. Azután meg ez az ember nem olyan volt, amilyennek lefestették előttük, nem szánalmas és piszkos kis fecsegő, aki magányosan és koldusszegényen áll a világban. Hozzá hasonlót egyikük sem látott még soha eddig a pillanatig. A szobára halotti csend ült. A púpos lassan jött le, olyan ember büszkeségével, aki ismeri a padló minden szál deszkáját a lába alatt. Az elmúlt napokban nagyon megváltozott. Először is, olyan tiszta volt, hogy azt cl se lehet mondani. Még mindig a kicsi kabátját viselte, de lekefélve és csinosan rendbe hozva.

11 Alatta pirosfekete kockás ing, Miss Amelia tulajdona. Nem olyan nadrágot hordott, amilyet az emberek rendesen szoktak, hanem feszülő térdnadrágot. Vékony lábára fekete harisnyát húzott, s a cipője is egészen különleges volt: furcsa formájú fűzős cipő, bokáján felül ért, s frissen ki volt suvickolva és fényesítve viasszal. A nyaka köré tekert citromzöld gyapjúkendő, amelynek rojtjai csaknem a földig értek, szinte egészen eltakarta nagy, sápadt fülét. A púpos végigment a bolton, merev, peckes kis lépéseivel, aztán megállt a betódult csoport közepén. Az emberek helyet csináltak neki, és csak álltak, kezük ernyedten lógott, és nézték tágra nyílt szemmel. A púpos nagyon furcsán kezdett a tájékozódáshoz. Minden embert kitartóan szemügyre vett a maga szemmagasságában, amely a rendes termetű emberek öve tájára esett. Aztán arcpirító fontoskodással végigtanulmányozta a jelenlevők alsó testtájait, derekuktól a cipőjük talpáig. Mikor megelégelte, behunyta a szemét egy pillanatra, és megrázta a fejét, mintha véleménye szerint az, amit látott, nem sokat érne. Aztán magabiztosan, csak azért, hogy megszilárdítsa a véleményét, hátrabillentette a fejét, és egyetlen hosszú, köröző pillantással végigmérte az arcok holdudvarát. A bolt bal oldalán egy félig teli guanós zsák állt, s a púpos, miután a fenti módon tájékozódott, leült rá. Kényelmesen elhelyezkedett, kurta kis lábát keresztbe tette, s kabátja zsebéből elővett valamit. Beletelt néhány pillanatba, míg a boltban álló emberek feszültsége felengedett. Elsőnek Merlie Ryan szólalt meg, a váltólázas, aki elindította a szóbeszédet. Nézte a tárgyat, amellyel a púpos játszadozott, és suttogó hangon megkérdezte: - Mi van a kezedben? Mindenki tudta, mi az, amit a púpos markolász, mert az Miss Amelia apjának tubákosszelencéje volt. A tubákosszelence kék zománccal volt befuttatva, fedelét finom vert arany cirádák díszítették. A csoport jól ismerte, és csodálkozott. Óvatosan a zárt irodaajtóra néztek, és hallották, hogy Miss Amelia halkan fütyülget magában. - Nos, mi az, Tökmag? A púpos hirtelen felnézett, és beszédre csücsörítette száját: - Csapda, amivel kíváncsiakat fogok. A púpos kotorászó kis ujjaival belenyúlt a szelencébe, és a szájába tett valamit, de senkit nem kínált meg. Nem is igazi bagót vett ki, hanem cukros kakaót. Ezt azonban úgy tette a szájába, mint a bagót szokás: egy kis csomót összegyűjtött az alsó ajka mögött, és ügyesen belebelenyalintott, s közben megvillant a nyelve, amitől az arca minden egyes alkalommal grimaszra torzult. - Még a saját fogamnak is savanyú íze volt mindig a számban - mondta magyarázatul. - Ezért majszolom ezt az édességet. A csoport még mindig körülötte toporgott, esetlenül és zavarodottan. Ez az érzés később sem múlt el egészen, de hamarosan enyhítette a másik érzés: a meghittség légköre áradt el a szobán, s valamiféle ünnepi hangulat. Azokat a férfiakat, akik ott csoportosultak aznap este, a

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Alice Hoffman. Átkozott. boszorkák. Palatinus

Alice Hoffman. Átkozott. boszorkák. Palatinus Alice Hoffman Átkozott boszorkák Palatinus A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: ALICE HOFFMAN Practical Magic Copyright 1995 by Alice Hoffman Fordította NAGY NÓRA Hungarian translation Nagy Nóra,

Részletesebben

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Első rész PUSZTÍTÓ ANGYALOK Vannak sötétben bujkáló betegségek; és vannak pusztító angyalok, akik anyagtalan köntösbe burkolózva szállnak körülöttünk, s nem állnak

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

Fordította Nagy Nóra

Fordította Nagy Nóra Fordította Nagy Nóra Fannie Flagg Sült zöld paradicsom Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2006 A fordítás alapjául szolgáló mű: Fannie Flagg: Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe Előkészületben:

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

ROSAMUNDE PILCHER TÉLI NAPFORDULÓ

ROSAMUNDE PILCHER TÉLI NAPFORDULÓ ROSAMUNDE PILCHER TÉLI NAPFORDULÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rosamunde Pilcher: Winter Solstice Hodder & Stoughton, 2000 Copyright Rosamunde Pilcher, 2000 Hungarian translation Szűr-Szabó

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Caroline Anderson Ki a házamból!

Caroline Anderson Ki a házamból! Caroline Anderson Ki a házamból! Lydia Moore doktornő hosszabb időt tölt Indiában, hogy tapasztalatot gyűjtsön, és feledje szerelmi csalódását. Gyermekkorában szerető nagyapja nevelte, akinek a levelei

Részletesebben

STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994

STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994 STEPHEN KING PETER STRAUB A TALIZMÁN EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1994 STEPHEN KING PETER STRAUB THE TALISMAN FIRST PUBLISHED IN 1984 BY VIKING PENGUIN, INC. COPYRIGHT STEPHEN KING AND PETER STRAUB, 1984

Részletesebben

Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház

Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház Fekete Tőr Testvériség 2. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2008 fordítás alapjául szolgáló mű: J. R. Ward: Lover Eternal A szerzőtől az Ulpius-ház Könwkiadónáí megjelent: Éjsötét szerető Előkészületben;

Részletesebben

NNCL1243-4C3v1.0 Stephen King A Halálsoron I. rész -- A két halott lány Elõszó: levél. 1995. október 27. Nyájas és Hû Olvasóm!

NNCL1243-4C3v1.0 Stephen King A Halálsoron I. rész -- A két halott lány Elõszó: levél. 1995. október 27. Nyájas és Hû Olvasóm! NNCL1243-4C3v1.0 Stephen King A Halálsoron I. rész -- A két halott lány Elõszó: levél 1995. október 27. Nyájas és Hû Olvasóm! Az élet szeszélyes. A történetnek, amely ezzel a füzettel kezdõdik, azért lett

Részletesebben

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme ouvrage? 7 Első rész Pus ztító angyalok 4 Vannak sotetben

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A leghosszabb út NICHOLAS SPARKS

A leghosszabb út NICHOLAS SPARKS NICHOLAS SPARKS A leghosszabb út Áprilisban, amikor az óceán felől fújó szél orgonaillattól édes, Landon Carternek mindig eszébe jut a Baufortban töltött utolsó év. Annak idején, 1958-ban a nők még finoman

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Brenda Joyce. Halálos csókok

Brenda Joyce. Halálos csókok Brenda Joyce Halálos csókok Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben